Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma /JM Tiivistelmä Suomen Jazz & Pop Arkisto JAPA on vuonna 1990 perustettu tieteellinen arkisto, joka kerää, säilyttää ja tarjoaa suomalaiseen rytmimusiikkiin liittyvää tietoa ja aineistoa. Se on ainoa jazz- ja populaarimusiikkiin keskittynyt arkisto Suomessa. Arkiston kokoelma (450 hyllymetriä) kattaa merkittävän osan suomalaista kulttuuriperintöä. JAPA on myös digitoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen asiantuntija. Se tarjoaa neuvonta- ja tietopalveluja ja on Suomen johtava populaarimusiikin historiaan liittyvien tutkimusten julkaisija. JAPAn arkisto- ja toimitilat sijaitsevat Helsingissä Sörnäisten rantatie 25:n arkistokeskuksessa. JAPA on kaupallista voittoa tavoittelematon yhdistysmuotoinen arkisto. Kannatusyhdistykseen kuuluu 249 jäsentä. Arkiston hallituksen puheenjohtajana on viime vuodet toiminut Jaakko Harjula. Arkistolla on kaksi vakinaista työntekijää, arkistonjohtaja Janne Mäkelä ja amanuenssi Maaret Storgårds. Toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksella, muilla avustuksilla, jäsenmaksuilla, omien julkaisujen myynnillä ja muulla omalla varainhankinnalla. Vuonna 2013 JAPA keskittyy perustehtäviensä ohella seuraavin toimintoihin: * Skaala-tietokannan valmistaminen * sähköisen asiakasliittymän kehittäminen osana Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta * äänittämisen historiaa koskevan tiedon kerääminen ja näyttelyn valmistelu * populaarimusiikin nykyarjen dokumentointi * populaarimusiikin tutkimushankkeet ja -seminaarit Rahoituksen epävarmuus ja henkilöresurssien vähäisyys ovat arkiston suurin ongelma. Lähivuosina haasteena on myös pop- ja rockkulttuurin arkistomateriaalin määrän kasvu. 1. Varsinainen toiminta 1.1. Aineistonhankinta ja säilytys Arkistolla on 398 henkilökokoelmaa, jotka muodostuvat musiikkialan toimijoiden, kuolinpesien, tutkijoiden, järjestöjen ja koulutuslaitosten lahjoituksista. Yleiskokoelman runkona ovat lehtileikkeet, lehdet, kirjat, haastattelut ja muut tallenteet. Arkistolla on äänitteitä 6750 tuntia, joukossa muun muassa yli 400 haastattelunauhoitusta. Videokokoelmassa on 5618 nimikettä, ja se sisältää pääosin kotimaisia populaarimusiikin televisio-ohjelmia. Arkisto saa vapaakappaleina kotimaisia musiikkilehtiä. JAPA saa pääosan aineistostaan lahjoituksina. Viime vuosina JAPA on itse aktiivisesti muun muassa kerännyt kadonneita internetsivuja ja dokumentoinut levykauppoja. Vuonna 2013 arkisto jatkaa Helsingin kaupunginmuseon ja Teosto ry:n kanssa musiikkiyhtyeiden harjoitustilojen dokumentointia ja ryhtyy keräämään äänittämisen historiaa koskevaa tietoa. JAPA vuokraa arkistotilat Työväen Arkistolta. Varastotilaa on vuokrattu myös Kevyen Musiikin Museon Kannatusyhdistys ry:ltä. Fyysisen aineiston säilytysolosuhteet kuten myös sähköisen aineiston tallennusjärjestelmät ovat hyvät. Suurin ongelma on kunnollisen välivaraston puute. Lisäksi huonokuntoisten ääninauhojen käsittelyssä tarvitaan työterveyden takaavia konservointitiloja.

2 1.2. Tietojärjestelmät ja -palvelut 2 Hankinnan ja säilyttämisen lisäksi arkiston kolmantena päätehtävänä on aineiston ja tiedon tarjoaminen. Kokoelmien luettelointi mahdollistaa musiikkiaineiston sujuvan jatkokäytön. Äänitteet, videot, painetut nuotit ja nuottikäsikirjoitukset luetteloidaan kansallisdiskografia Violaan. Valokuvia ja lehtikokoelmaa luetteloidaan omaan Skaala-tietokantaan, joka otetaan käyttöön Tietoa muun muassa henkilökokoelmista löytyy myös JAPAn internet-sivuilta. Tietojärjestelmien ja palveluiden ylläpitoon tarvitaan kaksi työntekijää, tekninen vastaava ja amanuenssi. Asiakkaat voivat tutustua aineistoon arkiston tiloissa ja osin verkkopalveluna. Neuvonta- ja tietopalvelut ovat maksuttomia. Koska JAPA ei kuulu lakisääteisten arkistojen joukkoon, aineistojen saatavuuden parantaminen asettaa arkistolle jatkuvasti suuria haasteita Aineistojen digitointi Digitointi pysyy JAPAn vahvana alueena jo pelkästään siksi, että uusia aineistoja saadaan jatkuvasti. Tuhoutumisvaarassa olevat avokelanauhat, c-kasetit ja muut analogiset äänitteet kuten myös videot ja valokuvat siirretään digitaaliseen muotoon ajanmukaisin laittein ja menetelmin. Tiedon- ja laitteistonvaihtoa koskeva yhteistyö muiden organisaatioiden kanssa on tiivistä. Toimintavuodelle haetaan rahoitusta digitointi- ja sähköistä aineistoa koskevan pitkäaikaissäilytystyön jatkamiseksi Kansallinen digitaalinen kirjasto JAPA on ollut vuodesta 2008 lähtien kehittämässä opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta teknisen jaoston jäsenenä ja koulutustapahtumien järjestäjänä. Vuonna 2013 JAPA on mukana KDK-asiakasliittymäpilotin toisessa aallossa. Lisäksi JAPA jatkaa aktiivisesti hankkeen arkistoverkoston ohjausryhmässä Digitoimisto Arkisto opastaa yhteisöjä ja yksityishenkilöitä erityisesti äänitedigitointiin liittyvissä kysymyksissä. Osana tätä tehtävää JAPA jatkaa vuonna 2013 Kotimaisten kielten keskuksen kanssa äänitedigitointia ja mahdollisuuksien mukaan myös videodigitointia maksuttomana itsepalveluna Digitoimistossa, joka sijaitsee JAPAn tiloissa. Hanke sisältää myös koulutustilaisuuksia. Muun muassa Svenskt Visarkiv (Tukholma) on tiedustellut JAPAlta koulutusapua Digiwiki JAPA on syksystä 2007 hallinnoinut suomalaisten muistiorganisaatioiden kehittämää Digiwiki-verkkopalvelua, joka tarjoaa kulttuuriaineistojen digitointiin ja pitkäaikaissäilyttämiseen liittyvää puntaroitua tietoa ja koulutusta. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Kotimaisten kielten keskus, Suomen valokuvataiteen museo ja Valtion taidemuseo. JAPA haluaa jatkossakin ylläpitää Digiwiki-palvelua. Hankkeelle etsitään jatkorahoitusta.

3 1.7. Tutkimus, opetus ja seminaarit 3 Arkiston tieteelliset siteet ovat vahvat. Dosentti Antti-Ville Kärjä on hakenut rahoitusta vetämälleen tutkimushankkeelle, joka käsittelee populaarimusiikkia ja audiovisuaalisia esityksiä. JAPA on hankkeen suorituspaikka. Arkistonjohtaja Mäkelä järjestää dosentti Kärjän kanssa populaarimusiikin tutkijoille säännöllisiä seminaaritapaamisia. Samalla JAPA tarjoaa tutkijoille mahdollisuutta tallettaa aineistoja arkistoon. JAPA on mukana tutkimusasiantuntijana ja sidosryhmien edustajana Populaarikulttuurin tutkijakoulussa. Lisäksi JAPA jatkaa seminaariyhteistyötä Musiikin tutkijakoulun kanssa. Muita tärkeitä tutkimuskumppaneita ovat Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitos, Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitos, Sibelius-Akatemia, Turun yliopiston kulttuurihistorian ja musiikkitieteen oppiaineet, International Institute for Popular Culture IIPC (Turku) ja Suomen Etnomusikologinen Seura ry. JAPA on ollut mukana tuottamassa Suomen virtuaaliyliopiston kurssia "Suomalaisuus populaarimusiikissa", ja se on koonnut opetus- ja kulttuuriministeriön oppimateriaalisivuille lukio-opetusta varten osion suomalaisen jazzin vuosisadasta. Arkistonjohtaja julkaisee suomalaiseen populaarimusiikkiin ja arkistotoimintaan liittyviä kirjoituksia tieteellisissä ja kulttuurialan lehdissä ja toimii akateemisten artikkeleiden vertaisarvioijana Tiedotus- ja julkaisutoiminta Tiedotustoiminnasta vastaa arkistonjohtaja sekä hallituksen valitsema työvaliokunta. Tärkeimpiä areenoita ovat JAPAn kotisivut, Facebook sekä kahdesti vuodessa ilmestyvä jäsentiedote Mappi. JAPAn henkilökunta kiertää esittäytymässä konserteissa, festivaaleilla, julkaisutilaisuuksissa, Helsingin musiikkimessuilla, tutkijaseminaareissa ja muissa vastaavissa tapahtumissa. Lisäksi JAPA on mukana järjestämässä Sörnäisten rantatien arkistokeskuksen ohjelmaa osana laajempia kaupunkitapahtumia (Kallio Kukkii, Helsinki-päivä ja Kallio Kipinöi). JAPA on julkaissut kymmenen cd-levyä ja kuusi kirjaa. Arkisto julkaisee yhdessä Artie Musicin kanssa kolmen cd:n kokoelman Suomijazz JAPAn kirjasarjassa ilmestyy alkuvuonna Pekka Gronowin teos 78 kierrosta minuutissa Näyttelytoiminta Vuonna 2013 JAPA suunnittelee yhteistyökumppaneiden kanssa äänittämisen historiaa koskevan laajan näyttelyn järjestämistä. Alustavia yhteistyökumppaneita ovat Tekniikan museo ja Populaarimusiikin museo POMUS. JAPAlla on kolme perusnäyttelyä. Kokoontaitettavista paneeleista muodostuva "Suomijazzin svengaava historia" esittelee ilmiöitä ja musiikintekijöitä 1920-luvulta nykyaikaan. Näyttelyllä on vuodesta 1999 asti ollut tärkeä rooli JAPAn toiminnassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tutkija Janne Poikolaisen kanssa vuonna 2012 koottu "Suomi ihailee" on musiikkifaniuden historiasta kertova kevyt vitriini- ja kuvanäyttely. Vuonna 2013 molemmat näyttelyt kiertävät eri puolilla Suomea. Lisäksi JAPAn internetsivuilla on runsaasti äänimateriaalia sisältävä näyttely "Haka-kerho ", joka esittelee Helsingissä sijainneen Suomen ensimmäisen kunnallisen nuorisokahvilan musiikkitoimintaa.

4 1.10. Konsertit 4 JAPA on mukana toteuttamassa ainakin kahta konserttia. Yhteistyönä Artie Musicin ja HERD-yhtyeen kanssa järjestetään konsertti-ilta Kansallisteatterin Lavaklubilla Helsingissä Vierailevana solistina on Eero Koivistoinen. Väliajalla julkaistaan JAPAn ja Artien kolmen cd:n yhteisjulkaisu Suomijazz Erik Lindströmin rahaston apurahatilaisuus ja siihen liittyvä konsertti pidetään Helsingissä toukokuussa Edustukset JAPAn hallituksen jäsenet toimivat muun muassa seuraavissa yhteisöissä: Sibelius-Akatemia, Pop & Jazz Konservatorio, Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, Maailman musiikin keskus, Helsingin yliopisto, Suomen Äänitearkisto, Suomen Jazzliitto, Valtion taidemuseo, Jazzmuusikot ry ja Populaarimusiikin verkkomuseo Pomus. Arkistonjohtaja Janne Mäkelä toimii Digiwikin johtoryhmässä, Populaarikulttuurin tutkijakoulun sidosryhmien edustajana ja Kansainvälisen äänite- ja audiovisuaalisen arkistojen järjestön IASAn Suomen yhteyshenkilönä. Mäkelä on lisäksi erilaisissa tieteellisissä tehtävissä, muun muassa Turun yliopiston dosenttina ja Populaarikulttuurin tutkimuslaitoksen IIPC:n toimeenpanojohtoryhmässä. Amanuenssi Maaret Storgårds toimii Arkistoyhdistyksen hallituksessa, Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry:n taloudenhoitajana ja Rauno Lehtisen muistoyhdistyksen hallituksessa. JAPA on mukana vuosittain jakamassa Suomen jazzlegendat -tunnustuspalkintoa Erik Lindströmin rahasto JAPA on hallinnoinut vuodesta 2002 Erik Lindströmin rahastoa. Vuonna 2013 rahastosta jaetaan vähintään yksi apuraha nuoren suomalaisen muusikon opiskeluun ulkomailla. 2. Talous 2.1. Valtionavustus Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionapu ( euroa 2012) on JAPAn toiminnan perusta. Vuodelle 2013 haetaan euron valtionapua, jolla katetaan pääosin palkka- ja vuokrakuluja Helsingin kaupungin tuki JAPA on saanut Helsingin kaupungin kulttuuriyhdistysten avustusta. Vuonna 2012 avustus oli 2000 euroa. Vuonna 2013 JAPA jatkaa Helsingin kaupunginmuseon kanssa musiikkiyhtyeiden harjoitustilojen dokumentointia ja Digiwiki-palvelun kehittämistä. Audiovisuaalisia musiikkidokumentteja koskevassa tutkimushankkeessa tehdään videointiyhteistyötä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. JAPA ylläpitää "Haka-kerho " -verkkonäyttelyä, lainaa jazz- ja faninäyttelyitään kulttuurikeskuksille ja kirjastoille ja on ohjelmantarjoajana kaupunkitapahtumissa (Kallio Kukkii, Helsinki-päivä, Kallio Kipinöi). Toiminta-avustusta haetaan 3000 euroa Muu ulkopuolinen rahoitus Säätiöiltä ja rahastoilta haetaan jatkuvasti hankeapurahoja muun muassa Skaala-tietokannan valmistamiseen ja julkaisutoimintaan. Minimitavoite on 5000 euroa. Summa on huomioitu talousarviossa.

5 2.4. Oma varainhankinta 5 JAPA saa vuonna 2013 julkaisutoiminnasta, kannatusyhdistyksen jäsenmaksuista, kopiointi- ja digitointipalveluista ja tilojen vuokraamisesta tutkijakäyttöön arviolta euroa. 3. Toimitilat ja henkilöstö JAPA on vuokrannut Veritas Eläkevakuutukselta 253m2 toimitilat Sörnäisten rantatie 25:stä. Yhdentoista huoneen toimistotiloissa sijaitsevat työpisteet, taukotilat, kokoushuone ja digitointiyksiköt. Kaksi huonetta on varattu asiakastiloiksi. Alivuokralaisina JAPAlla on kolme musiikintutkijaa, joille on varattu kolme puolikasta huonetta. Arkistotilat vuokrataan jatkossakin samasta rakennuksesta Työväen Arkistolta. Lisäksi Arabianrannasta on vuokrattu Kevyen Musiikin Museon Kannatusyhdistykseltä varastotilaa. Tilakulut pyritään kattamaan pääosin valtionavustuksella mutta myös muilla avustuksilla ja omilla vuokratuloilla. JAPAlla on kaksi vakinaista työntekijää, arkistonjohtaja, FT, dosentti Janne Mäkelä sekä amanuenssi, FM Maaret Storgårds. Määräaikaisena digitoijana ja suunnittelijana jatkaa FM Jouni Eerola, mikäli hänelle järjestyy rahoitus. 4. Hankinnat JAPA uusi kalustonsa ja ajanmukaisti laitteistonsa muuttaessaan uusiin toimitiloihin vuonna Vuonna 2013 atk- ja digitointilaitteistoihin varataan 4000 euroa. Lisäksi JAPA täydentää lehtikokoelmaansa hankkimalla kokoelmistaan puuttuvia julkaisuja, muun muassa Suosikin vuosikertoja.

Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2010

Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2010 23.10.2009/JM Suomen Jazz & Populaarimusiikin Arkiston Kannatusyhdistys ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkisto (JAPA) kerää, tallentaa ja säilyttää suomalaiseen populaarimusiikkiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 24.2.2005/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2004 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 23.02.06/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2005 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2003

TOIMINTAKERTOMUS 2003 1 Suomen Jazz & Pop Arkiston kannatusyhdistys ry 13.2.2004/JHe TOIMINTAKERTOMUS 2003 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) tehtävänä on kerätä suomalaisen jazz- ja populaarimusiikin liittyvää tietoainesta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2000

Toimintakertomus 2000 Toimintakertomus 2000 Yleistä Vuosi 2000 oli Suomen Jazz & Pop Arkistolle juhlavuosi, sillä joulukuussa tuli kuluneeksi 10 vuotta Suomen jazz-arkiston perustamisesta. 10-vuotisjuhlien kunniaksi järjestettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 1999

Toimintakertomus 1999 Toimintakertomus 1999 Yleistä Suomen Jazz & Pop Arkiston (JAPA) kokoelmat jatkoivat vuonna 1999 voimakasta kasvuaan. Henkilökokoelmia oli vuoden lopussa 243 kappaletta. Uusien kokoelma-lahjoitusten lisäksi

Lisätiedot

Janne Mäkelä. Musiikkiarkistot Suomessa

Janne Mäkelä. Musiikkiarkistot Suomessa Janne Mäkelä Janne Mäkelä Musiikkiarkistot Suomessa Kannen kuvat Janne Mäkelä Ulkoasu Olli Turunen / Tovia Design Oy Suomen Jazz & Pop Arkisto www.jazzpoparkisto.net Helsinki 2015 ISBN 978-952-67401-8-8

Lisätiedot

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1

MuMu. Musiikkimuseon perustamissuunnitelma. Pekka Gronow 15.2.2010. MuMu 1 MuMu M u s i i k k i M u s e o Musiikkimuseon perustamissuunnitelma Pekka Gronow 15.2.2010 MuMu 1 MUSIIKKIMUSEON PERUSTAMISSUUNNITELMA Pekka Gronow 2010-02-15 Projektisuunnitelma TIIVISTELMÄ JOHDANTO MUSEON

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Siirtolaisuusinstituutti Liite 1 Migrationsinstitutet Institute of Migration SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Sisältö: 1. Tiivistelmä ja yhteistyötahot 2. Yleistä 3. Toimitilat,

Lisätiedot

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16

JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 HALLINTO 2 HENKILÖKUNTA 3 SUOMEN URHEILUMUSEO 5 SUOMEN URHEILUKIRJASTO JA TIETOPALVELU 14 SUOMEN URHEILUARKISTO 16 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ, EDUSTUKSET JA KOULUTUS 22 MARKKINOINTI,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Etnomusikologinen Seura (SES ry) c/o Musiikkitiede, PL 59 00014 Helsingin yliopisto TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Etnomusikologisen Seuran toiminta-ajatuksena on levittää tietoa maailman musiikeista,

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Kannen kuva: Juha Mälkönen. Taitto: Studio Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2012. 1 Sisällysluettelo 2

Lisätiedot

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015

SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 AV-ARKKI SUOMALAISEN MEDIATAITEEN LEVITYSKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 1 AV-ARKKI RY, TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Yhdistyksen syyskokouksen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO S u o m e n M e t s ä s t y s m u s e o - Fi n l a n d s J a k t m u s e u m r y. TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2009. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuvaarkisto,

Lisätiedot

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset

Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Sisällysluettelo Teatterimuseon toiminta-ajatus ja kokoelmatoimintaa määrittävät kehykset - Toiminta-ajatus - Kehykset Teatterimuseon kokoelmien historia: synty ja vaiheet - 1940- ja 1950-luku: aineiston

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintasuunnitelma 2007

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Toimintasuunnitelma 2007 1. Yleistä 2. Yhdistystoiminta 2.1 Jäsenistö ja jäsenmaksut 2.2 Yhdistyksen kokoukset 2.3 Hallitus 2.4 Toimisto ja henkilöstö 2.5 Talous ja varainhankinta 3. Kustannustoiminta ja myynti 3.1 Kustannustoiminta

Lisätiedot

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012.

AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. AV- arkin toimintasuunnitelma talousarvio vuodelle 2013. YHDISTYKSEN HALLITUS on hyväksynyt sisällöt KOKOUKSESSAAN 5.10.2012. Sisällysluettelo AV-ARKIN VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMAN LINJAUKSET 2 AV-ARKKI

Lisätiedot

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019

Kotimaisten kielten keskus. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2019 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma 2016 2019

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo 1 Suomen Metsästysmuseon toiminta-ajatus ja strategia 2 Suomen Metsästysmuseo 2010 Museonjohtajan

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti

NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti NYT ON MUSIIKIN VAPAAN KENTÄN VUORO! Valtakunnallisen klubi- ja aluekiertuehanke VAKAn loppuraportti Luovutus Opetus- ja kulttuuriministeriölle 21.3.2011 Kannen kuva JätkäJätkät, kuvaaja Maarit Kytöharju.

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kotimaisten kielten keskus Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2017 Kuva: Sirkka Rautoja 1 Sisällys I Kotimaisten kielten keskuksen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet 3 II Toimintaympäristö 4 III Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kannen kuva: Juha Mälkönen, 2011. Taitto: Henry Forssell. Paino: tt-urex, Porvoo 2013. 1 Sisällysluettelo 2 Museonjohtajan

Lisätiedot

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ

SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ SUOMEN URHEILUMUSEOSÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO MUSEONJOHTAJAN VUOSIKATSAUS 1 ASIAKKAAT JA YHTEISTYÖTAHOT URHEILUMUSEO 2 URHEILUKIRJASTO 4 URHEILUARKISTO 4 TAPAHTUMAT 5 VIESTINTÄ JA

Lisätiedot

Sisällys. Johtajan katsaus. Kärkihankkeet ja kehittäminen. Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet. Perustehtävät. Kulttuurivastuu. Voimavarat ja talous

Sisällys. Johtajan katsaus. Kärkihankkeet ja kehittäminen. Sidosryhmät ja yhteiskuntasuhteet. Perustehtävät. Kulttuurivastuu. Voimavarat ja talous Vuosikertomus 2009 Sisällys Johtajan katsaus Kansalliskirjaston toiminta-ajatus Kansalliskirjasto turvaa kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden yhteiskunnassa. Kansalliskirjasto välittää

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kannen kuva: Hannu Huttu. Muut kuvat: Suomen Metsästysmuseo kuva-arkisto, ellei toisin mainita. Taitto: Henry

Lisätiedot

KANSALLISKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2009-2015

KANSALLISKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2009-2015 KANSALLISKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2009-2015 Johtoryhmän käsittely 9.10.2008 Johtokunta hyväksynyt 12.12.2008 SISÄLLYS 1. Kokoelmapolitiikan merkitys 3 Kansalliskirjasto tieteellisenä kirjastona Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot