Lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä"

Transkriptio

1 Lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä Marja Schulman, lasten ja nuorten psykoterapeutti VET marja schulman

2 Psykodynaaminen näkökulma Psykologin vuorovaikutus lapsen kanssa Psykologin työvälineet: Havainnointi kohdistuu sanalliseen ja sanattomaan viestintään, yksityiskohtia huomioiva ja kokonaisvaltainen, muistiinpanoja ei tehdä tilanteessa, välittömästi jälkeenpäin Vuorovaikutussuhteen tapahtumiin lapsen ja arvioijan välillä Miltä tuntuu olla lapsen kanssa eri tilanteissa marja schulman

3 Lapsen kehityksestä Varhaislapsuus vaikuttaa nykyiseen kokemusmaailmaan ja ihmissuhteisiin Jokaisella yksilöllinen kehityshistoria Koetut psyykkiset vaikeudet liittyvät varhaislapsuuden, nuoruuden ja ajankohtaisen vaiheen kokemuksiin. Perimä ja vuorovaikutus vanhempien ja ympäristön kanssa muovaavat kehittyvää persoonallisuutta ratkaisevasti Vuorovaikutuksen tyydyttävät ja pettymystä aiheuttaneet kokemukset, niihin liittyvät reaktiot, mielikuvat rakentavat persoonallisuutta, käsitystä omasta itsestä ja ympäristöstä. ( Veikko Aalberg 2009) traumat Tiedostamattomat psyykkiset voimat (muisti, toiveet, odotukset, pelot, tunteet, mielikuvat) jäävät tietoisuuden ulkopuolelle. marja schulman

4 Persoonallisuus Ihmisen psyykkisten toimintojen ainutkertainen kokonaisuus Persoonallisuuden kehitykseen vaikuttavat tekijät: perimä (biologiset vanhemmat) ympäristö ( kulttuuri, toisten suhtautuminen, mallit, samastumiset) yksilöllisyys ( minäkäsitys, itsesäätely, arvot) marja schulman

5 Muita käsitteitä Luonne = yksilön persoonallisuuden ulospäin näkyvät piirteet Temperamentti= yksilön erilaisia toimintoja luonnehtivat piirteet Itsetunto= yksilön tapa arvostaa itseään Minäkuva, ideaaliminä Tarvitaan tuntemusta monesta teoriasta, ei vain yhden teorian kautta marja schulman

6 Kehitys on vuorovaikutuksellinen tapahtuma, sisäiset ja ulkoiset tekijät Lapsen mieli, aivot ja vuorovaikutus Lapsen motorinen kehitys Lapsen aistien kehitys Kielellinen kehitys Tunne-elämän kehitys Kognitiivinen kehitys, ajattelu Ihmissuhteet, vuorovaikutustaidot, muu sosiaalinen kehitys marja schulman

7 Suhteessa olo, vastavuoroisuus ja kehitys Kahden yksilön psykologia, ei yksilöpsykologia Ihmissuhde Suhteessa olon laadut Vastavuoroisuus Molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa Kaksisuuntainen prosessi Dyadit, triadit (kahden ja kolmenkeskisyys) marja schulman

8 Mielipaha/mielihyvä -kokemukset Kipu Kärsimys, pelot, ahdistus Liika läheisyys vs sopiva Liika erillisyys, yksinjättäminen vs yhdessä olo Turvattomuus/ turvallisuus Virittäytyminen Empatia, nautinnollisuus Kannattelu ( holding) ja sisällyttäminen (container), rauhoittaminen marja schulman

9 Miten huolehditaan Turvallisuuden tunteesta Jatkuvuudesta, läheisyydestä Tarpeesta huolenpitoon, rajoittamineen, ymmärrykseen ja rakkauteen, erillisyydestä Antamisen ja saamisen tasapainosta Vastavuoroisuudesta Lapselle puhumisesta Hyvästä kodin ilmapiiristä marja schulman

10 Lapsen stressioireita Vetäytyminen vs levottomuus Katseen välttäminen Ärtyvyys, itkuisuus, levottomuus Heijaaminen, puhumattomuus Ei ota sisään, ei syö. Ei kiinnostu. Nukkuu huonosti tai liikaa Puhe ei kehity marja schulman

11 Kokemusten jakaminen Jakaako lapsi kokemuksiaan, tekemisiään, aikomuksiaan vai ei Onko lapseen virittäydytty, mielessä pitäminen Saako lapsi olla rauhassa Saako lapsi kahdenkeskisiä hetkiä Jakamattoman huomion hetkiä Kolmenkeskisiä hetkiä Ainoastaan ryhmässä oloa, yksinään oloa marja schulman

12 Arviointi I Tässä ja nyt tilanne Luoda potentiaalinen tila, hoidollinen arviointi on interventio, arvioinnin puitteet, tapaaminen eri kokoonpanoissa: vanhemmat yhdessä, lapsen kanssa, lapsi yksilökäynnillä, perhetapaaminen, sisarukset keskenään. Antaa vuorovaikutustapahtumien muotoutua spontaanisti ja hallitusti, arvioija tulee osaksi prosessia Miltä tuntuu olla lapsen kanssa, saada kokemuksellinen tuntuma lapsen kanssa olemiseen, vastatunteet (impakti), lapsen ihmissuhdekokemusten tavoittaminen Havainnoida riittävän yksityiskohtaisesti ja pitkään vuorovaikutussekvenssejä Liika tutkiminen hidastaa hoitoon pääsyä marja schulman

13 esimerkkitapaukset 8-vuotias isätön poika, idealisoinnista pettymykseen 5-vuotias riehakas, valheella uhkaus sai arvioijan ahdistumaan 9- vuotias estynyt tyttö (masentunut äiti), appelsiininsiemen tyttö oman itsensä varassa 14 vuotias haiseva poika saa arvioijan voimaan pahoin 7 v pelokas poika, luottamus ja epäluottamus aikuisiin, yksinolon vaikeus marja schulman

14 Tunne-elämän ongelmat esimerkkitapauksissa Vanhemman vaikutus lapseen Vanhempien ihmissuhdeongelmien vaikutus lapseen Vanhemman masennus ja sen vaikutus lapsen näkemykseen itsestä Kadonneet isät ja vaikutus lapseen, menetykset, peitetarinat Sosiaaliset vaikeudet näkyivät koulussa, myös kotona, mutta lähetteen tekijä oli koulu, lapsen ja vanhempien ongelmien kietoutuminen, menneisyys ja nykyisyys kietoutuu Luottamuksen puute auttaviin tahoihin, itsetunto-ongelmat Kyky leikkiä heikko, aikuisilla reflektiivinen kyvyn heikkoutta Ajattelu konkreettista/symbolimuodostus Puhumattomia ja käsittelemättömiä asioita paljon marja schulman

15 Lapsen arviointi II Tässä ja nyt - tilanne ja vastatunteet Onko lapsi utelias, kiinnostunut ympäristöstään Pystyykö kestämään pettymyksiä ja ratkomaan ongelmia, omnipotenssi Ottaako vastaan toiselta apua, tukea, neuvoja, rajoja, reagoiko ulospäin vai sisäänpäin Ulkonäkö, miten lapsi voi True self vs falsekehitys marja schulman

16 Vuorovaikutuksen havainnointi Laatu ( tunkeutuva, etäinen, välttelevä, lämpötila, aggressiivinen Sävy Katseen suuntautuneisuus Vuorovaikutukseen tulo Odotukset, pelot, toiveet Emotionaalisesti kannateltu/kannattelematon Ohut/paksunahkainen lapsi/haavoittuvuus marja schulman

17 Sisäinen maailma Lapsen subjektiivinen kokemus itsestä ja toisista, sisäistykset, sisäiset objektit Leikin teemat, sisällöt, hahmot, hyvät-pahat, väkivaltaisuus, omnipotenssi, koostuneisuus, hajanaisuus Kokemuksen jakaminen Piirustukset ja muut leikkivälineet Lasta seurataan, vapaa leikki, lapsen käsikirjoitus marja schulman

18 Kyky ja tapa ilmaista itseään Konkretia, hajanaisuus Toiminnallisuus Symbolinen Unet, piirustukset Leikki Ei leiki, ei puhu Näkymätön lapsi marja schulman

19 Ihmissuhteiden kehitys Turvaton/turvallinen Kaltoin kohdeltu/laimin lyöty Suojeltu lapsi Suhteet lähiverkostoon (vanhemmat, sisarukset, muutokset perheen rakenteessa, menetykset, erot ja uudet perheenjäsenet) Heikkoudet ja vahvuudet Milloin onnellinen? marja schulman

20 Suhtautuminen ja sopeutuminen ympäristöön Sopeutuminen päiväkotiin, kouluun Suhtautuminen sääntöihin, rajoihin, mikä oikein mikä väärin, moraalikäsitykset, muutoksiin Erillisyys ja itsenäistymiskehitys, tunteiden ja toimintayllykkeiden hallinta, identiteetti, samastuminen, itsetunto Leikkiminen itsekseen, yhdessä toisen kanssa Mielikuvitusmaailma Itsen ja toisten ymmärtäminen, empatia marja schulman

21 Missä ja miten sosiaaliset ja tunneelämän ongelmat ilmenevät Kotona, koulussa, vain toisessa, molemmissa Ketkä ovat huolissaan lapsesta Lähetteen tekijä Perheen rakenne ja muutokset Ketkä kuuluvat perheeseen Vanhemmuuden laatu, miten lapsesta puhutaan Negatiiviset tunteet lasta kohtaan marja schulman

22 Vanhemmuus Epäluuloisuus, vaikeus luottaa Kyky välittää Mielenterveysongelmat Perheenjäsenten väliset ahdistukset ja suojautumiskeinot Emotionaalinen läsnäolo Suojautumiskeinot primitiivisiä tai uusia ongelmia tuovia marja schulman

23 Lapsen tilanteen arviointi III Vanhempien tapaaminen : Mihin parisuhde/perhetilanteeseen lapsi syntyi Raskautta edeltävä vaihe (abortti, menetykset, lapsettomuus, monikkoraskaus, sairaudet) Raskausajan komplikaatiot ja vaikeudet Synnytyskokemukset ( ennenaikainen synnytys, keskosuus) Synnytyksen jälkeinen tilanne (masennus) Saada tuntumaa ensimmäisen elinvuoden ja varhaiskehityksen tapahtumiin myös tunnetasolla marja schulman

24 Lapsen fyysinen kasvu Terveys/sairaudet, ulkonäkö Kasvu, laihuus, lihavuus Uni Syöminen Rauhoittuminen (itku) Katsekontakti Milloin hoitoon kodin ulkopuolelle marja schulman

25 Tapaaminen lapsen kanssa IV Odotushuonetilanteet Sanallinen ja sanaton viestintä vaikka strukturoitu tilanne Testitilanne Vapaa tilanne- mitä tapahtuu vanhemman ja lapsen välillä ja arvioijan ja lapsen välillä? Fyysinen olemus Lapsen näkökulman tavoittaminen marja schulman

26 Tässä - ja nyt kohtaamiset Havainnointi yksityiskohtaisesti Vuorovaikutuksen havainnointi Vuorovaikutusjakson mieleen painaminen Mikä vaikutus havainnoijaan? Vanhemmat usein tunnistavat lapsensa ja itsensä siitä, jos pystytty kuvaamaan tässä ja nyt tilanteessa Sopivat leikkitarvikkeet marja schulman

27 Palaute Vanhemmuuden arvostaminen, arvioinnin tulee olla hoidollinen prosessi Vanhempien kanssa yhteistyössä Arvioija tarvitsee vanhemman lapsesta ja vuorovaikutuksesta tekemiä havaintoja Kerrotaan havainnoista joissa lapsi ja vanhemmat olivat läsnä, niin että he tunnistavat lapsensa ja itsensä niistä Loppukäynnillä molempien vanhempien marja schulman mukana olo.

28 Varhaisen arvioinnin merkitys Varhainen sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ongelmien tunnistaminen Takaa paremmat hoitoon pääsyn ja hoitotulokset Liika tutkiminen estää ja hidastaa hoitoon pääsyä Onko lapsella varaa odottaa? Lapselle syntyy psykologisia ongelmia, jos vanhemmilla mielisairautta, jos heitä on kaltoin kohdeltu, laimin lyöty, jos he kärsivät traumoista ja menetyksistä. marja schulman

29 Lapsen auttaminen Lapsia tulee auttaa mieltämään ja käsittämään perheen hajoamiseen, menetykseen, sijoitukseen, pahoinpitelyyn, fyysiseen sairauteen liittyviä tapahtumia Vanhempia autetaan ymmärtämään lastensa tunne-elämää Vain sydämellä näkee hyvin! Pikku Prinssi marja schulman

30 Lähteet: Blake P: Child and Adolescent Psychotherapy. Autralia 2008,London:Karnac 2011 Pozzi M: Psychic Hooks and Bolts. Psychoanalytic work with children under five and their families. London:Karnac Schulman,M: Vauvahavainnointi-oppia observoimalla. Helsinki. Therapeia-säätiö Schulman, M & al: Lastenpsykoterapia ja sen marja schulman vuorovaikutukselliset ulottuvuudet

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa

Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Kivaa kun saa leikkiä ja olla kavereiden kaa Varkauden esikouluikäisten lasten vapaa-ajan vietto Kosunen Teija Tolvanen Marika Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot PSYKOANALYYSISTÄ 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot 3 * Tiedostamaton 3 * Varhaislapsuuden kokemukset 3 * Psykoseksuaalinen

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta?

Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Tämä oli kiva kerho! Milloin on seuraava kerta? Kokemuksia leikki-ikäisten ja ikäihmisten välisestä vuorovaikutuksesta yhteisessä psykomotoriikkaryhmässä Hyvinvointi- ja toimintakyky, Psykomotoriikka erikoistumisopinnot

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ

ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ ADHD-LAPSEN SISARUSTEN ASEMA PERHEESSÄ - Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE

PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE PERHEASIOIDEN SOVITTELU JA SEN TÄRKEYS UUSPERHEILLE Kaisa Meriö-Mielonen Uusperheneuvojakoulutus 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. LAPSET JA VANHEMPIEN ERO... 2 3. LAPSET JA UUSPERHE... 4 4. PERHEASIOIDEN

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

1.1. MITÄ SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS ON? Yleistä

1.1. MITÄ SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS ON? Yleistä 1 1.1. MITÄ SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS ON? Yleistä Sosiaalisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan ihmisten välistä toimintaa erilaissa ympäristöissä. Ihmisen kehittymistä sosiaalisilta taidoiltaan yhteiskunnan

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö VANHEMMUUDEN TUKEMISTA PEUKUN MALLIIN - HYV' ON LAPSEN LASNA OLLA VIISAAN VANHEMMAN VARASSA Koivisto-Savolainen Leena Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö Hyvinkin pitkälliseksi

Lisätiedot

Kun lapsi on omainen. Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen. Söderblom syksy 2008 bitta.soderblom@otufi

Kun lapsi on omainen. Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen. Söderblom syksy 2008 bitta.soderblom@otufi Kun lapsi on omainen Kutsu yhteiseen ennaltaehkäisevään haasteeseen Perheen tuen tarve, kun vanhempi sairastaa Vanhemmuus syntyy jatkuvassa vuorovaikutuksessa, pienistä yhteisistä hetkistä & jaetusta arjesta

Lisätiedot