NUORUUSIÄN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN. Päivikki Engblom

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORUUSIÄN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN. Päivikki Engblom"

Transkriptio

1 NUORUUSIÄN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN Päivikki Engblom

2 NUORI AIKUINEN Nuori aikuisuus haastava kehitysvaihe Vaatii runsaasti psyykkisiä voimavaroja Suurin osa nuorista aikuisista voi hyvin Psyykkinen, somaattinen oireilu yleistä ja pitkäkestoista oireilevilla nuorilla Riittämätön sosiaalinen tuki, taloudelliset vaikeudet, epävarmuus opintoalan valinnasta, alkoholi liittyy oireiluun Oireilevat nuoret käyttävät paljon lääkäri- ja terveyspalveluja

3 Nuoruusiän kehitystehtävät Lapsuuden suhteessa olosta luopuminen oma määrittely -> itsenäistyminen Sukupuolisen samaistuksen uudelleen jäsentäminen; oman nais- mieskuvan luominen Oman arvomaailman rakentaminen; aikuisuuden tavoitteet, arvot, ihanteet, suhteellisempi omatunto Seksuaalisen ruumiinkuvan muodostaminen ja liittäminen osaksi aikuista identiteettiä Parisuhteen luominen

4 AIKUISEN IDENTITEETIN RAKENTAMINEN Läpi nuoruuden jatkuva prosessi (12 24 v) Koskettaa erityisesti ruumiinkuvaa ja saavutettua tasapainoa Rakentuminen tapahtuu kehityksen ja taantuman vuorottelulla; lapsuuden <-> aikuisuuden ympäristö Pettymykset, yksinäisyys, riittämättömyys, vertailu väistämättömiä tunteita, joita nuori joutuu sietämään ja työstämään kehittyvien tunne-elämänsä säätelyja ongelmanratkaisukeinojensa avulla Toinen mahdollisuus

5 Ruumiin-, minäkuvan ja identiteetin uudelleenmuotoutuminen Nuoruusikä Toinen eriytyminen-yksilöityminen Murrosikä Latenssi-ikä L Oidipaalinen a vaihe t Eriytyminen-yksilöityminen e n Kiintymys s s i - i

6 SYMBOLIFUNKTION JA ITSESÄÄTELYN KEHITTYMINEN potentiaalinen tila (Winnicott) lapsi tarpeet aistimukset mielihyvä/ mielipaha -sisäinen/ulkoinen -tila/aika -luovuus-jatkuvuus -itse/toinen kokemukset leikki mielikuvitus viestintä vuorovaikutus symboli sanat, kieli äiti vastaa tarpeisiin itseä säätelevä toinen (Stern) vastaanottaa, tulkitsee viestejä (Bion, Ogden)

7 RUUMISMINÄ Tukee, rajaa, viestii Itse Toinen ydin pinta

8 ELÄMÄNMUUTOKSET, MENETYKSET OMA TAI VANHEMMAN SAIRASTAMINEN SISARUKSET KUOLEMA, MENETYKSET VANHEMPIEN AVIOERO, UUDELLEEN AVIOITUMINEN TYÖTTÖMYYS / TYÖPAINEET PERHEEN MUUTTO ELÄMÄNMUUTOKSET VOIVAT KASAANTUA -> RASITTAVAT KEHITYSTÄ JA SOPEUTUMISTA NUORUUSIKÄÄN LIITTYVÄT MUUTOKSET LAUKAISEVAT USEIN OIREILUN

9 MINÄKUVA PAINEET NUORELLA onnistunut hyväksytty luuseri menestyvä hylätty tarmokas laiska sosiaalinen itsekäs täydellisyys = onnistuminen epätäydellisyys = epäonnistuminen TUNTEET, AJATUKSET, MINÄ- JA RUUMIINKUVA MUSTA-VALKOINEN

10 IDENTITEETIN RAKENTUMISTA EDISTÄVÄT TEKIJÄT Kyky tarkastella, eritellä ja arvioida itseä ja omaa toimintaa Kosketus omiin tunteisiin ja omaan itseen Ihmissuhteisiin suuntautuminen - > syntyvät arvostavassa, rajoja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa -> edistävät tunne-elämän säätelykyvyn kehittymistä ja minän vahvistumista, koostumista Ahdistuksen sietokyky Monipuoliset puolustuskeinot Suhde ulkoiseen todellisuuteen -> johtavat kehittyvään kykyyn ratkaista ongelmia

11 HOIDON TAVOITTEET Nähdä oireilevan nuoren kokonaispersoonallisuus - vahvat puolet epävarmat alueet Kannustaa nuorta hänen omien tarpeiden, tunteiden ja ajatusten tunnistamisessa Ehdottomuuden, ankaruuden tunnistaminen -> sallivuuden, suhteellisuuden lisääminen Rytmin - tasapainon ja rajojen löytäminen: -nälkä< -> syöminen - toiminta < - > rentoutuminen - odotukset, vaatimukset < - > tarpeet, jaksaminen Vastoinkäymisten, ristiriitojen sietäminen: vastakkaisista tunteista puhuminen -> ristiriitojen kohtaaminen -> oman ratkaisun löytäminen

12 HOITOPROSESSI Oireen laukaisevien tilanteiden tunnistaminen: - yksin jääminen - stressi - vaativa tehtävä, vertailu - riitatilanne Omien olojen, tunteiden tunnistaminen - yksinäisyys-> kaipaus - pettymykset -> suuttumus, lohdutus - syyllisyys -> ristiriitojen työstäminen Yhteyksien tarkastelu: - miltä itsestä tuntuu - mikä auttaisi, mihin itse tyytyväinen

13 SUOJAUTUMISKEINOT - VASTATUNTEET Kieltäminen Aistimuksellinen, psyko/somaattinen suoja Siirtymä/samaistuminen (projektio/identifikaatio) Lohkominen ( ristiriitaiset tunteet -> hyvä/paha) Depressiivinen ahdistus-> kaikkivoipaisuus Torjunta, reaktiomuodostus Ahdistuksen herättämät suojautumiskeinot rikkovat tunneyhteyksiä Vastatunteet -> tunnistaa, vastaanottaa, kuvata Eritellä kuvaa hyvästä/pahasta Sietää -> yhdistää ristiriitaisia tunteita

14 PSYKOTERAPIA Pysähtyminen -> motivointi tarkasteluun, jäsentämiseen ristiriitojen työstämiseen Mielihalu < - > Mieliteko Sisäinen maailma < - > Ulkoinen maailma tunneajattelu järkiajattelu musta-valkoisuus suhteellisuus hätäisyys harkinta Oire palauttaa tilapäisen tasapainon-> sulkee pois tietoisuuden ristiriidasta, kaipauksesta, pettymyksestä, loukkauksesta, kiukusta, syyllisyydestä Pelottavat tunteet helpottuvat: - rajataan, eritellään työstetään terapiasuhteessa - erillisyyden, oman olemassaolon->sisäisen maailman ja säätelykyvyn arvostaminen

15 Nuoren oireilu on ristiriitaisten vaatimusten ja tunteiden herättämän ahdistuksen hallintayritys Oireilu ilmentää nuoruusikään liittyvää aikuisen identiteetin kehityskriisiä Nuori ei voi luopua oireistaan ennen kuin hän on löytänyt ristiriidoilleen toimivampia ratkaisuja sekä muotoillut oman, aikuisen nais-/mieskuvansa

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitoyössä -opas

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

Kehitystehtävät ja kriisit eri elämänvaiheissa. Teija Nuutinen, AIKO/PKKY

Kehitystehtävät ja kriisit eri elämänvaiheissa. Teija Nuutinen, AIKO/PKKY Kehitystehtävät ja kriisit eri elämänvaiheissa Elämänkulun kriittiset kaudet (E. H. Eriksonin mukaan) Näköaistin kehittyminen (0-12kk) Tunteiden säätely (0-3v) Motorinen kehittyminen (0-5v) Kielellinen

Lisätiedot

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ

ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 12 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski ANOREKSIA JA BULIMIA NUORTEN HOITOTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 12 Anoreksia

Lisätiedot

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille

PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille PUHUTAAN NUOREN MASENNUKSESTA opas uusille kouluterveydenhoitajille Laura Mennander Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 4. PSYKOSOMAATTINEN OIREILU Potilasopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 4. PSYKOSOMAATTINEN OIREILU Potilasopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 4 2012 PSYKOSOMAATTINEN OIREILU Potilasopas Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Virva-Liisa Pekkarinen

Virva-Liisa Pekkarinen ERI VAIHEET ELÄMÄNKAAREN ERI VAIHEET Virva-Liisa Pekkarinen OPINTO-OHJAUS ELÄMÄN ERI VAIHEISSA / OPINTOJAKSON TAVOITTEET Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyvät psykososiaaliset

Lisätiedot

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Varhaisnuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 1. Elämänkaaripsykologia 1.1. Ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus 1.2. Kehityksen tutkiminen 1.3. Syntymää edeltävä kehitys 2. Vauvasta kouluikään

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista

Hanna Kurtti. Nyt todella uskon, että selviän Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Hanna Kurtti Nyt todella uskon, että selviän" Narratiivinen tutkimus masentuneiden nuorten vertaistuen kokemuksista Pro gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot

PSYKOANALYYSISTÄ. 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot PSYKOANALYYSISTÄ 2 Mitä psykoanalyysi on? 2 Mikä on psykoanalyyttisen hoidon tarkoitus? 3 Freudin tärkeimmät löydökset ja innovaatiot 3 * Tiedostamaton 3 * Varhaislapsuuden kokemukset 3 * Psykoseksuaalinen

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION

Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION Se on niinku yks semmonen perustekijöistä 7-LUOKKALAISTEN KÄSITYKSIÄ MIELENTERVEYDESTÄ JA KUVAUS HEIDÄN MIELENTERVEYSOSAAMISESTAAN INTERVENTION JÄLKEEN Anne-Mari Tuominiemi Terveyskasvatuksen pro gradu

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola

Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola Onko lapsella ERITYISVAIKEUS? Kirsi Karimo lastenpsykiatri Ylöjärven Perheneuvola 1 Jotakin kummaa? Lapsi ei ole sellainen kuin hänen oletetaan olevansuhteessa SISARUKSIIN tai IKÄTOVEREIHIN - vanhemmat,

Lisätiedot

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA

KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA KÄYTÄNTÖÄ JA KOHTAAMISTA Turun Tyttöjen Talon kävijöiden kokemuksia toimintaan osallistumisen vaikutuksista Sosiaalityön pro gradu tutkielma Johanna Hedman 72860 Kevät 2011 Sosiaalitieteiden laitos Turun

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot