MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 2/2009"

Transkriptio

1 TALVI 2009 MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 2/2009 PÄIVÄKOTI VALMISTUI HAARAJOELLE ENNÄTYSAJASSA SIVU 3 MESTARITOIMINTA OY JÄRVENPÄÄLÄISTEN ASIALLA SIVU 4 MESTARIT ASUVAT MESTARIASUNNOILLA SIVU 6 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY KODIKASTA VUOKRA-ASUMISTA

2 PÄÄKIRJOITUS Mestariasuntojen toiminnasta Olemme saaneet tiedotusvälineistä kuulla ja lukea kuntien ja myös Järvenpään talousvaikeuksista. Järvenpäässä talouden parantamisen ehdotuksia on ruodittu lehdistössä ja kaupungin omaisuuden myyntikin on ollut puheenaiheena. On myös ehdotettu muutaman Mestariasuntojen kerrostalon myymistä kaupungin talouden pelastamiseksi. Ennen kuin myyntipuheita jatketaan, on syytä selventää muutamia asioita, jotta asia tulisi ymmärretyksi. Käyntiosoite Sibeliuksenkatu 15 B, 3 kerros JÄRVENPÄÄ Tel. (09) Fax. (09) Toimiston aukioloajat Ma-Ke To Pe JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Asiakaspalvelu Järvenpään Mestariasunnot Oy:n omistamat aravavuokra-asunnot ovat käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisia, minkä johdosta asunnoista saatava hinta on tarkoin laissa määritelty. Valtio on antanut talojen rakentamiseen taloudellista tukea, eikä salli minkäänlaista rahastusta asuntojen myymisellä rajoitusaikana. Myyntitilanteessa aravavuokratalon omistaja saa kauppahintana ns. luovutuskorvauksen, joka muodostuu siitä, että talon omistajan rakennusvaiheessa sijoittamat omat varat indeksitarkistetaan. Luovutuksen saajan nimeää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA. Mahdollisen luovutuksen saajan tulee olla ns. yleishyödyllinen yhteisö kuten mm. Mestariasunnot. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n omat varat ovat kunkin talon rakennusvaiheessa olleet 5 % tai 10 % koko hankinta-arvosta, ja loppu investointi on rahoitettu valtion myöntämällä aravalainalla. Kun luovutuskorvaus lasketaan, voidaan todeta, että nyt saatava luovutuskorvaus ei olisi missään järkevässä suhteessa talojen todellisiin arvoihin. Mestariasuntojen omistamista taloista ei myöskään voida myydä asuntoja yksittäin, koska tietyt osakkeet eivät oikeuta tietyn huoneiston hallintaan, kuten asunto-osakeyhtiössä. Arkipäivisin Puh. (09) Asuntohakemuksen voi täyttää internetissä osoitteessa www. mestariasunnot.fi Mestariasuntojen asuntokanta edustaa huomattavaa varallisuutta, jonka arvo voi nousta vielä huomattavasti, kun aravarajoitukset päättyvät edellyttäen, että asuntokanta pidetään kunnossa. Nyt saatavat luovutuskorvaukset olisivat käypään arvoon nähden todella alhaiset. Asuntojen markkina-arvo on reilut 150 miljoonaa euroa ja myyntitilanteessa luovutuskorvaus olisi tällä hetkellä Mestariasuntojen omistamien n.1600 asunnon osalta luokkaa kymmenen miljoonaa euroa. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n asuntokannan osittaistakin luovutusta uudelle omistajalle voidaan pitää puhtaana lahjoituksena, koska saatava luovutuskorvaus olisi 5-10 % kiinteistöjen todellisesta arvosta. Tällä hetkellä Mestariasunnot maksaa omistajalleen Järvenpään kaupungille yli puoli miljoonaa euroa vuosittain mm. korkotuottoina, kiinteistöveroina ja takausprovisioina. Kaupungin ensi vuodelle tekemä kiinteistöveron korotuspäätös tarkoittaa, että vuonna 2010 Mestariasunnot maksaa kaupungille noin 150 tuhatta euroa kuluvaa vuotta enemmän kiinteistöveroa, eli noin 0,14 enemmän asuinneliötä kohden kuukaudessa. Tällä hetkellä Järvenpäässä on liian vähän vuokra-asuntoja. Siksi Mestariasunnot rakentaa vuoden 2015 loppuun mennessä noin 500 uutta asuntoa, joista nyt on valmistunut lähes 50. Työn alla on kolmisen kymmentä ja hankesuunnitteluvaiheessa noin 150 asuntoa. Aktiivisia asuntohakemuksia on tällä hetkellä Mestariasunnoissa lähes tuhat, joka kuvastaa vuokra-asuntojen lisätarvetta. Mestariasuntojen lähivuosien suunnitelmat ovat hyvin linjassa kaupungin tekemien asuntopoliittisten linjausten kanssa. Järvenpään kaupunki on mukana valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken solmitussa aiesopimuksessa, josta Järvenpään osuus on vuosittain noin 500 uuden asunnon saaminen kaupunkiin. Määrästä noin 20 % tulisi olla vuokra-asuntoja eli noin 100 asuntoa vuodessa, josta noin puolet toteuttaa Mestariasunnot. Kaupungin tulisikin tässä vaiheessa edistää toimenpiteillään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista kaupunkiin. MESTARIASUKAS Järvenpään Mestariasunnot asukaslehti 2/2009 Julkaisija: Järvenpään Mestariasunnot Oy Osoite: Sibeliuksenkatu 15 B (PL 105) Järvenpää Päätoimittaja: Pentti Virtanen Toimituskunta: Asukashallituksen pressiryhmä Toimitussihteeri: Janne Lahti Kuvat: Mestariasuntojen arkisto, Janne Lahti, Pentti Virtanen, Taitto: Preeriapingviini Oy Painopaikka: Riihimäen kirjapaino Painos: kpl, jakelualue Järvenpää 2 M E S T A R I A S U K A S

3 Päiväkoti valmistui ennätysajassa Rakentaminen Järvenpään Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy rakennutti Haarajoen Närekadulle päiväkodin vastaamaan alueen perheiden tarpeeseen. Työt tontilla aloitettiin kesäkuussa ja päiväkotirakennus oli valmis elokuussa. Päiväkoti otettiin käyttöön suunnitelmien mukaan heti syyskuun alussa. Päiväkotirakennus koottiin Teijo- Talot Oy:n valmistamista omakotitalon kokoisista muuttovalmiista moduuleista, joita rakennukseen tuli yhteensä 16 kappaletta. Moduulit saapuivat paikalle yökuljetuksina elokuun puolivälin aikana, kahden kappaleen päivävauhdilla. Päiväkotihanke on Teijo-Talojen ensimmäinen päiväkotiprojekti, mutta samalla periaatteella yrityksen rakentamia kouluja on jo muualla Suomessa. Konsepti on viety niin pitkälle, että rakennuksen kaikki tekniikka keittiökalusteista lähtien tuli Teijo-Talojen tehtaalta täysin valmiina. Kokonaisuudessaan rakennuksen pystytys vei aikaa kahdeksan päivää. Elokuun aikana tontilla toimi yli 10 eri urakoitsijaa, joiden avulla rakennustyöt vietiin läpi aikataulussa. Päiväkotirakennuksen pinta-ala on 1100 neliömetriä ja se palvelee noin sataa järvenpääläistä lasta. Hankkeen kokonaiskustannukset tontteineen olivat noin 3,1 M. Päiväkodin suunnitteluvaiheessa haluttiin ottaa käyttäjät vahvasti mukaan. Ennen varsinaisia rakentamiseen liittyviä suunnitelmia hankkeeseen liittyviä näkökulmia ja tarpeita kartoitettiin rakennuksen ja sen ulkoalueiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyttäjiä kuunneltiin päivähoitoalan ammattilaisista ulkoalueiden hoidosta vastaavaan puutarhuriin. Käyttäjien kuunteleminen, rakentaminen täysin valmiista moduuleista nopealla aikataululla sekä kaupungille hyvin toimivat omistusjärjestelyt ovat järvenpääläisen julkisen rakentamisen nykypäivää. Haarajoen uusi päiväkoti valmistui ajallaan. KUVA Janne Lahti Mestaritoiminta Oy päiväkotien rakennuttajana Järvenpäässä on viime vuosina terveysviranomaisten taholta kiinnitetty huomiota mm. päiväkotien ilmanvaihdon riittämättömyyteen. Tämä on ihan oikea suunta, koska sekä lapsilla että työntekijöillä tulee olla fyysiset olosuhteet kunnossa. Riittämätön ilmanvaihto näkyy mm. sekä lasten että työntekijöiden sairauspäivien määrän lisääntymisenä. Useita päivähoitoyksiköitä, jotka eivät täytä toiminnalle asetettuja vaatimuksia onkin suljettu; idyllinen ulkonäkö ei valitettavasti tarkoita tervettä kasvuympäristöä ja asianmukaisia työskentelyolosuhteita. Mestaritoiminta Oy on rakennuttanut kuluvan vuoden aikana käyttäjien toiveesta kaksi päiväkotia. Haarajoella otettiin käyttöön syyskuussa kaupungin tilaamana uusi ja uljas Närekadun päiväkoti. Suunnittelu käynnistyi vuodenvaihteessa ja vaikka rakennusmenetelmä oli uusi ja haasteellinen, tavoite saavutettiin ja päiväkodin toiminta on käynnistynyt myönteisessä hengessä. Päiväkodin rakentamisen seurauksena vältyttiin myös Haarajoen koulun lisälaajentamiselta, koska koulu saa nyt käyttöönsä tiloja, jotkaolivat aikaisemmin koulun yhteydessä toimineen Haarajoen päiväkodin käytössä. Steinerkannatusyhdistyksen ylläpitämän Steinerpäiväkodin nykyinen vuokrasopimus päättyy vuokranantajan toimesta Kuluvan vuoden alkupuolella Steinerin edustajat ottivat yhteyttä kaupunkiin korvaavien tilojen löytämiseksi. Tämän päivän vaatimukset täyttävää kiinteistöä ei löytynyt. Siksi kannatusyhdistyksen hallitus päätti taloudellisten selvitystensä jälkeen uuden päiväkodin rakentamisesta Mestaritoiminnan esittämällä mallilla. Päiväkotia rakennetaankin Kukkakadulle kovaa vauhtia ja toiminta käynnistyy tammikuussa Näin saadaan turvattua hyvää kasvatustyötä tekevän yksityisen Steinerin toiminta jatkossakin Järvenpäässä. Toivotan onnea ja menestystä uudelle päiväkodille! Mestaritoiminta Oy on ollut erinomainen kumppani molemmissa edellä mainitsemissani hankkeissa. KUVA Janne Lahti Yhtiö on 100 %:sesti kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon ja näin ollen kustannuksiin lasketaan vain rakentamisen aiheuttamat todelliset kulut. Yhtiö on myös pystynyt nopeampaan toimintaan kuin jäykkä kaupunkiorganisaatio. TEKSTI Reino Taurovaara Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö M E S T A R I A S U K A S 3

4 Urakointi Mestarihankkeita käynnissä Järvenpäässä on käynnissä useita mestarihankkeita. Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Satukalliossa Kukkakadulle uutta päiväkotia. Pajalassa on käynnissä kahden kerrostalon julkisivujen kunnostus. Jampankiven palvelupiha on edennyt vaiheeseen, jossa Jampankaari 4 AB-talon peruskorjaus on alkanut. Sauvakadun hankkeessa pääsuunnittelija Olli Kumpulainen on värityssuunnitelmallaan ja pesubetonikuvion peittävällä pinnoitteella halunnut piristää kohteen tasaisen harmaata julkisivua. Kukkakadun hankkeessa tammikuussa 2010 Keski-Uudenmaan Steinerpedagogiikan Kannatusyhdistys ry käynnistää Steinerpäiväkoti Pikkukarhun toiminnan noin kahdellekymmenelle lapselle. Jampankiven palvelupihalle heinäkuussa 2010 valmistuvaan taloon tulee 27 pienasuntoa lähes itsenäisesti toimeentuleville vanhuksille. Kohteen pääurakoitsija on Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy ja LVIS-urakoitsijat ovat järvenpääläiset UVL-Yhtiö Oy ja Sähköurakointi A.Nummela Ky. TEKSTI Antti Räty &Janne Lahti KUVAT Janne Lahti Pajalassa on käynnistynyt Sauvakatu 6:n kahden kerrostalon julkisivujen kunnostus. Kohteen pääsuunnittelija Olli Kumpulainen on värityssuunnitelmallaan ja pesubetonikuvion peittävällä pinnoitteella halunnut piristää kohteen tasaisen harmaata julkisivua. Julkisivu-urakoitsijana toimii NHK Rakennus Oy. Samanaikaisesti rakennuksen sisäpuolella järvenpääläiset Caves Oy:n putkimiehet uusivat kuparivesijohdot komposiittiputkiksi. Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Satukalliossa Kukkakadulle uutta päiväkotia. Tammikuussa 2010 Keski-Uudenmaan Steinerpedagogiikan Kannatusyhdistys ry käynnistää Steinerpäiväkoti Pikkukarhun toiminnan noin kahdellekymmenelle lapselle. Maanrakennustyöt tontilla ovat käynnissä ja samanaikaisesti päiväkotia rakennetaan syksyn sateilta suojassa Teijo-Talojen hallissa. Täysin valmis päiväkoti kuljetetaan joulukuussa rekkalaveteilla laskettavaksi tontille. Jampankiven palvelupiha laajenee, vaihe 2 on käynnistynyt Jampankaari 4 AB talon peruskorjauksella lokakuussa. Heinäkuussa 2010 valmistuvaan taloon tulee 27 pienasuntoa lähes itsenäisesti toimeentuleville vanhuksille. Kohteen pääurakoitsija on Rakennustoimisto Reno-Rakennus Oy ja LVIS-urakoitsijat ovat järvenpääläiset UVL-Yhtiö Oy ja Sähköurakointi A.Nummela Ky. Kuvassa meneillään työmaataulun pystytys. Mestaritoiminta Oy on järvenpääläisten asialla Mestaritoiminta on Mestariasuntojen 100 % omistama tytäryhtiö ja kuuluu siten myös Järvenpään kaupunkikonserniin. Mestaritoiminnan päätarkoitus on tuottaa palveluita Mestariasunnoille talkkari-, siivous- ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluina. Yhtiö on toiminut Mestariasuntojen omistuksessa pian kaksi vuotta ja asukastyytyväisyysmittarit osoittavat, että kiinteistöpalvelutoiminta on parantunut selvästi ja asukkaat ovat tyytyväisempiä. Mestaritoiminta on varsinaisen alkuperäisen päätarkoituksen lisäksi tuonut lisäarvoa myös projektinjohtourakoinnin kautta omistajalleen. Mestariasunnot on tämän toiminnan ansiosta voinut toteuttaa uusia kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kaupunkiomistajan pyynnöstä yhtiö toteutti Haarajoen Närekadulle päiväkodin sadalle lapselle ennä- tysajassa ja edullisin kustannuksin. Marraskuussa aloitettu Steiner-päiväkoti valmistuu vuodenvaihteessa Satukallion Kukkakadulle. Jatkossa haluamme kuitenkin keskittyä asuntorakentamiseen ja asumisen oheispalveluiden tuottamiseen, mikä varsinainen toiminta-ajatuksemme onkin. Mestaritoiminta on toiminnallaan työllistänyt kymmeniä järvenpääläisiä sekä kymmeniä yrityksiä, joista valtaosa on myös järvenpääläisiä. Koska Mestaritoiminta Oy kuuluu Järvenpään kaupunkikonserniin eikä toimi konsernin ulkopuolella, on toiminnan perustana omakustannusperiaate. Omakustannusperiaate tarkoittaa, että yhtiö ei (kuten Mestariasunnotkaan) tavoittele voittoa, vaan kaikki toiminta tehdään lähes nollakatteella. Tämän takia tuloksesta ei valu euroja kaupungin ulkopuolelle, mikä tapahtuisi jos muu kuin järvenpääläinen yritys olisi kysymyksessä ja usein tämän yrityksen omistuspohja saattaa olla jopa Suomen rajojen ulkopuolella. Järvenpääläisen veronmaksajan kannalta katsottuna niin Mestariasunnot, kuin Mestaritoiminta on tuonut hyvinkin kortensa kekoon Järvenpään talouden parantamiseksi ja näin on tarkoitus tehdä jatkossakin. 4 M E S T A R I A S U K A S

5 Kynttilät ja ulkotulet tuovat tunnelmaa ole kuitenkin varovainen Turvallisuus Kauniisti palavat kynttilät ja valoa tuovat ulkotulet kuuluvat ehdottomasti joulun aikaan. Kynttilän liekki on kuitenkin avotuli ja siksi arvaamaton. Jos kynttilä kaatuu ja tuli tarttuu pöytäliinaan tai verhoihin, voivat seuraukset olla äärimmäisen vakavat. KUVA photos.com Aina polttaessasi kynttilöitä tai ulkotulia, muista pitää sammutusvälineet saatavilla. Kiinnitä myös huomiota siihen, että käytät hyviä kynttilänjalkoja, jotka eivät kaadu tai pala. Ulkotulet tulee sijoittaa riittävän etäälle rakennuksista ja kulkuteistä, jotta tuli ei pääse tarttumaan ohikulkijoiden vaatteisiin. Rakennuksiin tulee olla etäisyyttä tulen koosta riippuen 3 10 metriä. Tulet on hyvä sijoittaa palamattomaan astiaan tai telineeseen tai asetella tukevasti lumihankeen, ettei tuuli kuljeta keventynyttä astiaa vääriin paikkoihin. Ulkotulia ei saa polttaa sisällä eikä edes parvekkeella, kuistilla tai katoksen alla. Älä myöskään polta ulkotulia sateessa roiskevaaran vuoksi. Lisää hyödyllistä tietoa joulunajan ajankohtaisista paloturvallisuusasioista löydät mm. Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivuilta osoitteesta: Mestarien aamiainen eli pikkujouluvitsejä Pari pikkumestaria Lasse ja Ville kinastelivat hiekkalaatikolla leikkiessään kumman isä on rikkaampi. Minun isäni on ison pörssiyhtiön pääosakas ja hänellä on omaisuutta ainakin miljardi euroa, kertoi Lasse. Ei tuo vielä mitään, meidän iskällä on baari ja siellä on ainakin kaksi biljardia. Katugallup Mitä mieltä olet vuokra-asumisesta? Mestariasunnot suoritti pienimuotoisen katugallupin vuokraasumista koskien. Talkkari Arska kehui Kallelle ja Villelle saaneensa keskusvarastolta sellaisen lehtipuhaltajan, että ääntä lähtee kuin vanhasta Tupolevista. Lisäksi puhallin pystyy myös aamulla kertomaan kellonajan. Sitähän Kalle ja Ville eivät uskoneet ja niinhän asiasta lyötiin vetoa. Aamulla töiden alettua Arska nappasi puhaltimen käyntiin ja alkoi hommiin. Jo avattiin Jamppalaislähiön ikkuna: Hiljaa..tana!!!! Kello on vasta Sattui joskus vanhaan aikaan, kun huoltohommat Mestarilla oli vielä ulkoistettu. - Päivää, huoltofi rmasta. Tulimme nyt vaihtamaan sen vuotavan hanan. - Minkä hanan? - Täältä soitettiin ja pyydettiin vaihtamaan kylpyhuoneen hana. - Ei olla soitettu, meillä ei hanat vuoda. - Olettekos te Lahtinen? - En ole. Olen Virtanen. Lahtinen asui tässä ennen meitä, mutta siitä on jo puolisen vuotta, kun he muuttivat muualle. - Niin tietysti. Ensin soitetaan huolto paikalle ja sitten häivytään itse paikalta. Eeva Haikonen Ainakin välivaiheen asumismuotona oiva ratkaisu. Matti Hyvärinen Ihan hyvä asumismuoto, mitään täältä ei saa vietyä mukanaan. Satu Hyvä tapa asua, itsekin etsin vuokra-asuntoa, niitä on tarjolla liian vähän. Mona Ihan hyvä, oma olisi ehkä kuitenkin kivempi. Taantuman alettua kiersi kaupungilla vielä huhu, että Tero hakee Mestareille talkkaria. Niinpä Karhuvaaran Jaska päätti mennä Teron pakeille kyselemään hommia. - Kuulin, että teillä tarvittais yhtä talkkaria fi rmassa, sanoi Jaska. - Voi, voi, nyt on niin huonot ajat, että meillä on täällä todella vähän töitä. - Sellainen homma passaa minulle oikein hyvin, totesi Jaska. Essi Hyvä asia, varsinkin jos ei ole rahaa tai halua asua omistusasunnossa. M E S T A R I A S U K A S 5

6 Asuminen Mestarit asuvat Mestariasunnoilla Jää yhdistää kiekkoilija Janne Raitasolaa sekä ringettemaalivahti Minna Lundia. Ensimmäinen yhteinen asunto sijaitsee Sauvakadulla. Yhteistä asumista on takana muutama kuukausi. Koti oli perusparannettu muutama vuosi sitten, pintaremontti eli maalaus ja tapetointi tehtiin itse. Sauvakadulla nuoret ovat viihtyneet hyvin ja ainoastaan julkisivu-urakasta on kuulunut jonkin verran työnääniä, muuten talon sijaintia ja rauhallisuutta kehuttiin. Kummallakin nuorella on takanaan useita vuosia Järvenpään Haukkojen juniorijoukkueissa. Harjoituksia sekä jääkiekossa että ringetessä on 3-4 kertaa viikossa ja lisäksi ottelut päälle. Janne pelaa ensimmäistä kautta jääkiekkoa A-junioritasolla ja opiskelee viimeistä vuottaan Järvenpään lukiossa. Kausi on lähtenyt liikkeelle hyvillä fi iliksillä ja odotukset ovat korkealla. Ringeten puolella Minnalla on jo meriittinä toissavuoden Suomen mestaruus, sekä viime vuoden hopea juniorisarjoissa. Myös Minnan opiskelut ovat loppusuoralla, sillä hän valmistuu parturi-kampaajaksi kauden aikana. Ringetteä ja vähän pipolätkää Jääurheiluseura Haukat juhlii kuluvana vuonna 30-vuotista uraansa. Sen piirissä on vajaa 500 jääkiekkoilijaa ja ringetten pelaajaa. Ringetten parissa häärii satakunta aktiivista pelaajaa aina F-junioreista alkaen ja päättyen seuran lippulaivaan eli edustusjoukkueeseen. Tähän väliin mahtuu niin C-junioreissa kuin B-junioreissa saavutetut Suomen mestaruudet. Tällä hetkellä sekä edustusjoukkue että B-juniorijoukkue ovat hyvissä asemissa sarjataulukossa ja odotettavissa on, että keväällä sarjojen päätyttyä pelaajien kaulaan on ripustettu jonkin värinen SM-mitali. Uutena joukkueena on harrastejoukkue, jossa pelaavat ns. jäähdyttelijät sekä ne, jotka opiskelun tai työn vuoksi eivät voi sitoutua tiivisrytmiseen harjoitteluun ja otteluohjelmaan. Lady-ringette eli haukkalaisittain Mummot on joukkueena ollut Haukkojen ohjelmassa jo vuosia. Kyseessä on joukkue, jonka keski-ikää ei mainita, mutta muutama isoäiti kentällä viilettää vauhdilla, joka pistää hiljaiseksi hyväkuntoisenkin kanssaihmisen. Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Näin myös ringettessä. Haukkojen ringettekoulu on tällä hetkellä suurin maassamme. Koulu on tarkoitettu vuotiaille tytöille ja perustuu luistelun perustaitojen hankkimiseen. Se toimii kerran viikossa Kellokosken jäähallissa. NuoriSuomi-sinettiseuraksi Haukat-Ringette julistettiin vuonna Hilpeän yhdessäolon tunteen kohottamiseksi on Haukat perustanut jääkiekon puolelle Pipolätkän. Sinne saa mennä kuka hyvänsä, jolla on matkassa luistimet, kypärä, hanskat ja maila. Maksuna peritään haukkojen jäsenmaksu 10 ja jäämaksua 25 /kk. Harjoitukset pidetään kerran viikossa klo Lisätietoja saa Järvenpään jäähallilta Haukka-toimistolta. TEKSTI Antti Saurama & Janne Lahti KUVA Janne Lahti Järvenpään Haukoissa pelaavat ringettemaalivahti Minna Lund ja jääkiekkoilija Janne Raitasola lähdössä harjoituksiin. Kentiltä kivat kaverit Jalkapallo on maailman suosituin laji ja se näkyy myös Järvenpäässä, jossa futiskärpäsen puraisemia on jo lähes tuhat. Jalkapallo on mukava harrastus, jossa saa kavereita ja oppii uusia taitoja. Jalkapalloa voi pelata jokainen. Voittaminen on kivaa, mutta pääasia on, että nauttii liikunnasta ja yhdessä pelaamisesta. Fair Play ja kaverin kannustaminen kuuluvat asiaan. dä kouluun luokan käyttöön. Voihan sitä koota vaikka taloyhtiössä porukan ja pelailla pihalla tai lähikentällä. Mahdollisuuden ympärivuotiseen futisharrastukseen junioreille tarjoaa Järvenpään Palloseura. Ohjattuun toimintaan pääsee mukaan sinä vuonna kun täyttää kuusi vuotta. Tätä vanhemmat voivat aloittaa suoraan ikäluokassa. Lisäksi on leirejä sekä koulufutista ja kesäaikana starttiryhmiä kouluikäisille. Suunnitteilla on toimintaa myös alle kuusivuotiaille. Lisää voit lukea internetistä osoitteesta KUVA Anne Autere Mukavan usein jalkapallo on myös välituntiliikunnan väline. Nurkissa pyörivät ylimääräiset pallot voi vie- TEKSTI Anne Autere Järvenpään Palloseuran junioritoimintaan voi osallistua ympäri vuoden. 6 M E S T A R I A S U K A S

7 Asukastoiminta käyntiin Pesäkuusenkadulla Pesäkuusenkadun mestariomakotialueen asukkaat käynnistivät asukastoiminnan asukaskokouksella marraskuun alussa, jossa käsiteltiin talotekniikkaan liittyviä asioita. KUVA Janne Lahti Parkkipaikkoja ja saunavuoroja voi pian varata internetin kautta Asuminen Paikalla oli asukkaiden ohelle myös Nilan-lämpöpumppujen edustaja, jonka johdolla käytiin läpi asukkaiden vastuulla olevien käyttö- ja huoltotoimenpiteiden tekemistä. Edustajalta asukkaat saivat selkeät käyttöohjeet ja opastuksen, liittyen ohjauspaneelin toimintoihin ja käyttöön, lämpöpumppujen suodattimien puhdistukseen sekä tehostettuun ilmanvaihtoon saunomisen ja suihkun yhteydessä. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät myös jokaisessa asunnossa olevista kodinkansioista. Pesäkuusenkadun kohteista on valmiina noin puolet ja loput talot saapuvat tontille noin kahden talon kuukausivauhtia. Asukastoiminnan käynnistyminen ei kuitenkaan odottanut kaikkien talojen valmistumista, vaan esimerkiksi polttopuutalkoot pidettiin jo kesällä. Joulukuun alussa asukkaat valitsivat Pesäkuusenkadun ensimmäisen virallisen asukastoimikunnan kokouksessaan. Asukas Pia Ahonoja esittelee isännöitsijä Kristiina Viertolalle ohjauspaneelin toimintoja. Mestariasuntojen sivuilla julkaistaan vuoden vaihteen tienoilla parkkipaikkojen ja saunavuorojen varausjärjestelmä. Järjestelmän kautta asukkaat voivat tarkistaa oman kiinteistönsä parkkipaikkojen ja saunavuoron varaustilanteen, sekä tehdä varauksia internetin kautta. Järjestelmän avulla pyritään ennen kaikkea helpottamaan asukkaiden asumisasioiden hoitoa sekä samalla tarjoamaan nykyaikainen järjestelmä saunavuorojen ja autopaikkojen hallintaan toimistolla sekä huollon avuksi. Järjestelmän toteuttaa Mestariasuntojen monivuotinen yhteistyökumppani Preeriapingviini Oy. Samainen järjestelmä tehdään samanaikaisesti Varkauden Vuokrataloille, jolloin suunnittelukustannukset on saatu jaettua ja pidetty kohtuullisina. Julkaisusta ilmoitetaan kotisivuillamme osoitteessa joulukuun aikana. Mestarikumppani esittelyssä Sarjassa esitellään Mestariasuntojen yhteistyökumppaneita. Luotettavaa, puolueetonta sekä ystävällistä palvelua KUVA Janne Lahti Pentti Hiltusen ja Esa Seppäsen omistama, vuonna 2003 perustettu Hissikonsultit HS, on Mestariasuntojen monivuotinen yhteistyökumppani hissien alalla. Hissikonsulttien toimesta kaikille Mestariasuntojen kohteille on tehty hissien peruskorjaus- ja uusintasuunnitelmat, jotka noudattavat Mestariasuntojen määrittämää aikataulua. Hissikonsultit HS Oy:n palveluihin kuuluu hissien suunnittelu, hankinta ja toteuttaminen, kunnossapitosopimukset, PTS-suunnitelmat ja peruskorjaukset, hissiurakoitsijoiden laadunvalvonta, tarkastuslaitosten palvelujen vuosisopimukset sekä nostoovien ja liukuportaiden asiantuntemus. Mestariasuntojen kohteiden hissitoimintoja kehitetään erillisten peruskorjaussuunnitelmien ja asukkaiden tarpeiden mukaan. Hissit suunnitellaan myös uusien direktiivien mukaiseksi. Mestariasukkaat ovat hissien käyttäjinä yksi parhaista asiakasryhmistä, toteaa Esa Seppänen Hissikonsultit HS Oy:sta. Hissit ovat siistejä ja ilkivaltaa on vähän. Kukapa sitä oman kodin hissin rikkoisi ja jos ilkivaltaa tapahtuu, ei sen tekijä yleensä asu kyseissä kohteessa. Esa Seppänen pitää hyvänä asiana asukkailta saatua nopeaa palautetta hissien vikatilanteista. Nopean palautteen kautta viat saadaan korjattua ja hissit takaisin käyttöön. Hissin huollosta ja tarkastuksista huolimatta hissi voi vikatapauksen johdosta pysähtyä niin, ettei siitä pääse ulos. Tällöin tarvitaan perehtynyttä, ammattitaitoista ja hissitekniikan ymmärtävää pelastajaa. Tällä hetkellä pelastustoimet hoitaa hissiliike Schindler Oy. Väärin suoritettuna pelastustyöt altistavat sekä pelastettavan että pelastajan vakaville vaaroille. Hissikonsultit HS Oy toivottaa rauhallista joulua kaikille Mestariasukkaille. Esa Seppänen Hissikonsultit HS Oy:sta tarkastaa Haltianpolku 12 hissin konehuonetta. M E S T A R I A S U K A S 7

8 Asuminen Asukastoiminnassa tapahtuu 47 työvuotta ja kilometriä Asukashallituksen matkalla Valkeakosken asuntomessuille kuljetuksesta vastasi Sven-Erik Lehtonen. Hänelle matka oli poikkeuksellinen viimeinen ennen eläkkeelle siirtymistä. Seutulantie 9:ssä mestariasukkaana eläkepäiviään aloittelevalla kuljetusalan ammattilaisella on takanaan miljoonia kilometrejä erilaisilla ajoneuvoilla 1960-luvun alkuvuosista lähtien. Ensimmäinen ajoneuvo Sven-Erikillä oli amerikkalainen DeSoto, jonka keulatunnuksen kuvana oli oivallisesti espanjalaisen tutkimusmatkailija Hernando de Soton kuva. 47 ajovuoden aikana erilaisia ajoneuvoja, teitä, maita ja mantuja on tullut tutuksi useammankin tutkimusmatkailijan kulkeman kilometrimäärän verran. Kuljetus Scania-bussilla asuntomessuille sujui nostalgisissa tunnelmissa ja eläkkeelle Sven-Erik siirtyy omien sanojensa mukaan hyvillä mielin. Ajoneuvot ja tiet ovat muuttuneet vuosien varrella, mutta myöskin 30 vuotta onnellisesti aviossa ollut eläkkeelle siirtyvä kuljettaja kommentoi, että päivääkään en vaihtaisi pois, vaikka matkan varrella on varmasti ollut jos jonkinlaista tarinan aihetta. KUVAT Janne Lahti Asukashallituksen kokoonpano Talon osoite Auertie 9 Hallintokatu 7 Haltianpolku 12 ja 14 Haltianpolku 21 ja 23 Haltianpolku 6 Jampankaari 11 Jampankaari 15 ja 17 Jampankatu 9 ja 11 Järvipuistonkatu 7 Kartanontie 5 Lähteenkuja 1 Maljakatu 17 Maljakatu 22 Naavatie 4-6 Nummikatu 16 ja 18 Pajalantie 39 Pellavapirkka Pellonkulmantie 27 Pellonkulmantie 6 Pesäkuusenkatu 1 Polvipolku 3 Puistotie 26 Pöytäalhontie 72 Pöytäalhontie 95 Pöytäalhontie 97 Ruukkukatu 2, 4 ja 6 Sauvakatu 6, 7, 8 Seutulantie 9 ja 11 Suksitehtaankatu 3 Torpantie 31 Vaarinkatu 12 Välskärinkatu 25 Wärtsilänkatu 18 Vöyrinkatu 12 Hallitusjäsen Reino Vauhkonen Jani Parjanen Martti Vieri Kari Harju Anne Autere Tanja Holopainen Ari Pellinen Päivi Lehtinen Aarne Saikkonen Jaana Varpula Merja Oinasmaa Marko Niskanen Kaarina Toivanen Hilma Lassinniemi Pauli Taipale Minna Suikkari Niina Aittasalo Matti Suominen Tommi Nick Ritva Leskinen Anja Virtanen Jari Kataja Toivo Kulmala Tuula Talja Pertti Ollikainen Jukka Salminen Inga Aalto Sven-Erik Lehtonen Teija Jokela Jaana Suopellonmäki Raili Honkavuo Tuulikki Tamminen Maria-Leena Valkonen Katri Laine Mestariasukas Sven-Erik Lehtonen kuljetti mestariasukashallituksen asuntomessuille viimeisenä työnään ennen siirtymistään eläkkeelle. Mestaritapahtumia Mestariasuntojen hallitus ja asukashallitus sekä Mestaritoiminnan hallitus kokoontuivat Valkeakosken asuntomessuilla. Mestariasunnoilla juhlistettiin talouspäällikkö Airi Salosen (vas.) eläkkeelle lähtöä kahvitilaisuudella perjantaina Airi tuli yhtiön talouspäälliköksi Hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto (oik.) onnitteli Airia kaupungin puolesta eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kuvassa keskellä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Virtanen. 8 M E S T A R I A S U K A S

9 INFOA ASUKKAILLE Asukkaat Haluatko vaihtaa asuntoa toisen mestariasukkaan kanssa? Mestariasuntojen kotisivuille, osoitteeseen on avattu yhtiön asukkaille tarkoitettu asunnonvaihtoilmoituspalvelu. Ilmoituksen voit jättää täyttämällä internet-sivuilla olevan lomakkeen tai tässä lehdessä olevan ilmoituskaavakkeen. Palvelun avulla pyrimme auttamaan asukkaitamme löytämään itselleen ja perheelleen kuhunkin elämäntilanteeseen sopivan asunnon ja asumismuodon. Miten asunnonvaihto sujuu käytännössä? Jättämäsi ilmoitus päivitetään internet-sivuille noin viikon kuluessa. Lisäksi ilmoitukset julkaistaan seuraavassa Mestariasukas-lehdessä. Vaihtoihin halukkaat Mestariasukkaat voivat täten ensin olla yhteydessä keskenään. Seuraava askel on ottaa yhteyttä Mestariasuntoihin. Ennen asunnonvaihtoa Mestariasunnot tarkistaa, ettei vaihdolle löydy esteitä. Puistotie 26, Kyrölä 77m2,3h+k+s, 730,61 /kk. alk ,88e/ kk. 3h+k+s rivitalo, kivan kokoinen piha, sauna ja olohuoneessa takka. Lämmityssähkö asukkaan maksettava. Halutaan vaihtaa kerros- tai rivitaloasuntoon Kyrölästä, Kinnarista tai keskustasta, max. vuokra n.700e/kk. Yhteydenotot: Lara del Mar Sanchez p Haltianpolku 21, Jamppa 53,5m2, 2h+k, 486,40 /kk. Taloyhtiössä hissi sekä yleinen sauna. Halutaan vaihtaa pieneen rivitaloyksiöön tai -kaksioon sairauden vuoksi. Oma sauna ja piha olisi kiva! Yhteydenotot: Mirja Montonen p , gmail.com. Pöytäalhontie 72, Pöytäalho 31m2, 1h+kk, 418,99 /kk, alk ,42 /kk. Hissi on. Sauna ja pyykkitupa yhteiskäytössä. Ei parveketta. Huoneisto täysin peruskorjattu v Halutaan vaihtaa 1-2h, väh.37 m2, jossa parveke tai oma piha. Kaikki alueet käy, paitsi Jamppa. Yhteydenotot: Niina Kärki p , Jampankatu 11, Jamppa 71m2, 3h+k, 629,40 /kk. Kylpyhuone uusittu -05, 2krs. asunto, rauhallinen päätyhuoneisto, mukavat naapuit, kiva pihapiiri, laminaattilattiat. Halutaan vaihtaa 2h+k/kk. Max 550 / kk. Ei Nummenkylä, Laurila, Pellonkulma, mieluiten läheltä asemaa. Yhteydenotot: Turpeinen p Seutulantie 11, Pajala 59m2, 2h+k, 605,02 /kk. 1h tai pieni 2h, max vuokra n.500e, ei mielellään Nummenkylästä. Yhteydenotot: Julia Erfving, p , Ruukkukatu 6, Nummenkylä 38m2, 1h+k, 407,08 /kk. Asunto on viihtyisä rivitalon päätyhuoneisto omalla aidatulla pihalla. Asunto sijaitsee rauhallisessa ympäristössä. Saunaa ei ole, paitsi yhteissauna taloyhtiössä. Halutaan vaihtaa 1h+keittiö tai keittokomeroon Keskustasta, Pajalasta, Kinnarista, Wärtsilänkadulta tai Loutista. Yhteydenotot: Seija Karjalainen p , hotmail.com Naavatie 4, Jamppa 62m2, 2h+k+s, 596,44 /kk. Taloyhtiössä siisti lapsiystävällinen piha ja iso pyykkitupa, huoneistossa on oma sauna ja huoneisto remontoitu, rauhallinen talo ja lapsiystävällinen. Halutaan vaihtaa Pajalan alueelta tai keskustan tuntumasta 2-3h, kaikki huomioidaan. Yhteydenotot: Katja Hjelt p , com. VAIHTOILMOITUKSET Naavatie 4, Jamppa 62m2, 2h+k+s, 596,44 /kk Hissi on. Sauna on. Alin kerros ei kuitenkaan maantasalla. Mukava rauhallinen taloyhtiö. Halutaan vaihtaa yksiöön tai pienempään kaksioon, lähemmäs keskustaa. Yhteydenotot: M.M p Pöytäalhontie 95, 39m2, 2h+kk, vuokra 409,77 /kk, alk. 421,69 /kk. Ensimmäisen kerroksen hyväkuntoinen asunto omalla aidatulla patiolla. Halutaan vaihtaa 3h+k, kaikki kohteet paitsi Jamppa. Max vuokra 850 /kk. Yhteydenotot Nyberg p Seutulantie 11, Pajala 59m2, 2h+k, 594,80 /kk. Ensimmäinen kerros, ei hissiä. Halutaan vaihtaa 1h- 2h+k,minimi pinta-ala 30, keskusta, Pöytäalho, Pajalan alueelta, mahdollisimman pian. Yhteydenotot: Pauli Ogloblin, , Sauvakatu 6, Pajala 2h+kt, 51m2, 485,46 /kk. Taloyhtiössä hissi, pesutupa ja sauna. Asunto maantasalla omalla parvekkeella. Halutaan vaihtaa 1-2h keskustaan, Louttiin tai Pöytäalhoon. Yhteydenotot: Liedes Pentti p Jampankaari 17, Jamppa 2h+k, 58m2, 552,96 /kk. Vuokra alk. 571,97 /kk. Hyvässä kunnossa oleva pienkerrostalon toisen kerroksen tilava asunto. Rauhallinen asuinalue. Taloyhtiöllä sauna. Halutaan vaihtaa rivitalokaksioon. Yhteydenotot: Jyri Aalto p Jampankaari 15, Jamppa 71m2, 3h+k, 663,36 /kk. Siistikuntoinen, parvekkeellinen avara kolmio rauhallisessa, lapsiystävällisessä pihapiirissä. Huoneisto sijaitsee ylimmässä kerroksessa. Pienkerrostalo, ei hissiä. Taloyhtiössä sauna. Halutaan vaihtaa yksiöön tai kaksioon, max. vuokra 570 euroa. Ei Nummenkylä. Yhteydenotot: Pekka Aitalaakso, p , Sauvakatu 6, Pajala 62,5m2, 2h+k, 606,36 /kk. Halutaan vaihtaa 3h+k kerrostalo tai rivitalo. Ei Jamppa tai Nummenkylä. Yhteydenotot: Sonja Vainio, p , Maljakatu 17, Nummenkylä 57m2, 2h+k, 597,27 /kk. Rauhallinen, siisti. Halutaan vaihtaa 1h+k, Nummenkylästä tai Jampasta. Yhteydenotot: Markku p Maljakatu 22, Nummenkylä 57m2, 2h+k, 597,46 /kk. Saunallinen, kahdella pihalla varustettu rivitalokaksio. Halutaan vaihtaa ensisijaisesti saman taloyhtiön isompaan asuntoon (3h+k+s). Myös muut saunalliset rivitalokolmiot otetaan huomioon. Yhteydenotot: Koskinen, p , com. Sauvakatu 8, Pajala 73m2, 3h+k, 658 /kk. Siisti, täysin remontoitu asunto toisessa kerroksessa. Talossa uusitut saunatilat. Kuivaushuone vapaassa käytössä. Halutaan vaihtaa 4h+k(+sauna), kerrostaloon tai rivitaloon. Ei Sauvakadulle. Yhteydenotot: Piia Hämäläinen, p , suomi24.fi. Sauvakatu 6, Pajala 62,5m2, 2h+k, 606,36 /kk. Tilava valoisa 7:nnen kerroksen kulmahuoneisto. Taloyhtiössä hissi,sauna ja pesutupa. Halutaan vaihtaa yksiöön tai pieneen kaksioon Järvenpään keskustan lähistöltä. Yhteydenotot: Sari Niemi, , fi. Naavatie 4, Jamppa 75m2, 3h+k+s, 721,50 /kk. Halutaan vaihtaa rivitaloon joko iso 2H+K tai 3H+K saa olla myös sauna, mielellään Pellonkulmasta (kunhan ei Jampasta tai Nummenkylästä). Yhteydenotot: Tanja Rautiainen, p , Sauvakatu 6, Pajala 64,5m2, 2h+k, 601,71 /kk. Iso kaksio neljännestä kerroksesta. Hissi löytyy ja taloyhtiössä on sauna. Halutaan vaihtaa pienempään kaksioon Sauvakadulta, n. 55 neliötä olisi sopiva. Yhteydenotot: Lasanen p , Haltianpolku 14, Jamppa 57m2, 2h+k, 539,28 /kk. Remontoitu 2005, toinen kerros. Parkettilattiat, lasitettu parveke, hissi, uusitut, saunatilat, alakerrassa iso pyykki tupa ja kuivaustilat. Kauppa lähellä ja hyvät kulkuyhteydet. Halutaan vaihtaa kolmioon Jampasta tai Numenkylästä, rivi- tai kerrostalo. Yhteydenotot: Mertsi Lundberg, p , com. Lähteenkuja 1, Pajala 55,5m2, 2h+k, 569,25 /kk. Taloyhtiössä sauna ja pesutupa. Asuntoon tehty keittiöremontti ja parveke on lasitettu. Rauhallinen paikka asua. Halutaan vaihtaa 3h+k Seutulantieltä, Lähteenkujalta tai Pöytäalhosta. Yhteydenotot: Katja, p , Haltianpolku 14, Jamppa 73,5m2, 3h+k+s, 712,62 /kk. Oma sauna, lasitettu parveke, ensimmäinen kerros ja hissi on myös. Halutaan vaihtaa rivitaloon 3h,k,s,piha. Yhteydenotot: Rajala Minna, p , com Haltianpolku 6, Jamppa 59,5 m2, 2h+k, 553,35 /kk. Taloyhtiössä hissi, sauna, pesutupa. Halutaan vaihtaa yksiöön tai pieneen kaksioon (väh.34m2) vuokra n. 400e Jampan alueelta Yhteydenotot: Tielinen Anna-Maija, p , M E S T A R I A S U K A S 9

10 Asukkaat INFOA ASUKKAILLE Huoltoa hoitaa Mestaritalkkari Puh arkisin klo 9-15 Muina aikoina numerossa päivystää Securitas Oy. Puhelinpalvelun aukioloajan (klo 9-15) ulkopuolella Mestaritalkkarin numeroon soitettaessa puhelu kääntyy automaattisesti Securitas Oy:lle. Huomioithan, että aukioloajan (klo 9-15) ulkopuolella päivystys hoitaa ainoastaan erittäin kiireelliset huoltotehtävät, esim. putkivuodot. Oven avaus on aina maksullinen, katso hinnasto kiinteistösi ilmoitustaululta. Mestariasumisen näkymiä Mestariasunnoissa vuosi 2009 on toteutumassa talouden osalta talousarvion mukaisesti. Asunnonhakijoita on paljon, mutta tarjolla olevia asuntoja on niukasti. Vaihtuvuus tulee olemaan alle 20 % mikä tarkoittaa, että vuoden aikana on ollut tarjolla vain noin 300 vapautunutta asuntoa. uusia asuntokohteita, jotta voisimme tarjota asunnon yhä useammalle uudelle Mestariasukkaalle. Jampankiven vanhusten palveluasuntopihan jatkohanke, joka on myös Suomen ensimmäinen nollaenergiatalo, on tarkoitus aloittaa vuodenvaihteessa. Nollaenergiatalon tavoitteena on alentaa energiakuluja huomattavasti nykytasosta ja tuottaa vuositasolla saman verran energiaa, mitä talo kuluttaa. Uusia asuntojakin on kuitenkin valmistunut. Sorron alueelle valmistui neljä pienkerrostaloa, joissa on yhteensä 32 pienasuntoa. Haarajoen vuokraomakotialueelle valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä 16 asuntoa, ja kun hanke valmistuu kokonaan vuoden 2010 loppuun mennessä, on uusia asuntoja tällä alueella yhteensä 38. Myös vanhusten asuntorakennushankkeita on alkanut. Mestariasunnoissa suunnitellaan koko ajan Arvontatuloksia Paras piha kilpailun raati on kierrellyt tänäkin vuonna kiinteistöjen pihamailla, joita asukkaat ovat omatoimisesti parantaneet. Pihakilpailun tulokset julkaistaan tässä lehdessä. Mestariasuntojen hallitus, asukashallitus ja talotoimikunnat käsittelivät talousarvion ja vuokranmäärityksen. Mestariasuntojen vuokria tarkistetaan vuoden 2010 alusta alkaen keskimäärin 3,10 % (edellinen 4,85 %), joka johtaa keskivuokraan 10,16 /m2/kk. Mestariasuntojen toimisto Asiakaspalvelu puh. (09) arkisin klo 9-15 Asiakaspalvelu ohjaa tarvittaessa isännöitsijälle Sibeliuksenkatu 15 B, 3 kerros JÄRVENPÄÄ Toimiston aukioloajat Ma-Ke To Pe Asukastyytyväisyyskyselyn arvonta Asukastyytyväisyyskyselyn arvonnassa 200 :n remonttilahjakortin Strakkiin voittivat Leena Karenius, Vaarinkatu 12 Marianne Tikkanen, Puistotie 26 Väinö Kauppinen, Maljakatu 22 Perinteinen jouluarvonta Mestariasunnoissa järjestettiin edellisen vuoden tapaan kinkku ja kalkkuna-arpajaiset. Arvonnassa olivat mukana kaikki Mestariasukkaat. Kinkkuja tai kalkkunoita arvottiin kymmenen ja voittaneille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. SARJAKUVA Pentti Saares 10 M E S T A R I A S U K A S

11 INFOA ASUKKAILLE Asukkaat Huoneistojen sisäilma ja lämpötila Oikealla sisälämpötilalla voidaan parantaa asumisviihtyvyyttä. Ihmiset kokevat lämpötiloja hyvin yksilöllisesti. Jos talvella tuntuu kylmältä, on ohjeena ensisijaisesti lisätä vaatetusta. Pakkasella ei välttämättä tarkene t-paidassa ja paljain jaloin sisälläkään. Mestariasuntojen kiinteistöissä noudatetaan lämmityskaudella yleisiä sisälämpötilojen suosituksia. Kodin tilojen suositeltavat lämpötilat vaihtelevat. Tutkimusten mukaan suurin osa ihmisistä on tyytyväisiä, kun oleskelutilojen huonelämpötila on keskimäärin 21 C. Sitä pidetään myös terveellisenä ja energiataloudellisena lämpötilana. Yhden asteen lämpötilan laskeminen merkitsee noin 5 % säästöä lämmityskuluissa. Huoneen lämpötilat mitataan tilan keskeltä noin 1,1 metrin korkeudelta ja sen perusteella voidaan arvioida, onko huoneessa sopiva lämpötila. Oleskelutilojen suositeltava lämpötila on 20-21ºC, mutta makuuhuoneen lämpötilaksi riittää usein vain 18ºC, sillä viileässä ihminen nukkuu paremmin. Lattia- sekä seinäpinnat ovat usein viileämpiä kuin huoneen lämpötila muutoin. Seinän lämpötila voi olla 15 ºC ja lattiapinnan noin 17ºC. Liian korkea lämpötila lisää sisäilmaoireita. Yli 24ºC lisää sisäilmaoireiden määrää jopa 50 %. Yleisimpiä sisäilmaoireita ovat kuivuuden tunne, ihon kutiaminen ja hilseily sekä limakalvoärsytys.lämpötilat vaikuttavat sisäilmanlaatuun ja oikealla tuuletuksella sekä lämpötilan säätämisellä voidaan kohentaa sitä. Terveessä talossa ilma vaihtuu. Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa epäpuhtauksia sisäilmasta ja samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Korvausilmaventtiileiden tukkiminen estää ilman vaihtumisen yksittäisessä huoneistossa, mutta pahimmillaan se voi sekoittaa koko kiinteistön ilmanvaihdon. Toimivalla ilmanvaihdolla ja oikein säädetyllä lämpötilalla voidaan välttää kuivuuden tunnetta sisäilmassa, sekä ehkäistä sisäilmaoireiden syntymistä. Lämpötasapainoon vaikuttavat elimistön oma aineenvaihdunta sekä lämmön siirtyminen ympäristöön. Vedon tunne syntyy, kun kehosta poistuu enemmän lämpöä kuin elimistö sitä tuottaa. Ilman liike ja kylmät pinnat aiheuttavat vetoa, esimerkiksi suuri kylmä ikkuna laittaa ilman kiertämään ja imee kehosta lämpöä. Myös viileä lattia johtaa lämpöä pois jaloista ja alentaa lisäksi ilman lämpötilaa lattian läheisyydessä. Voit itse säätää itsellesi terveellisen ja energiataloudellisen sisäilman ja lämpötilan. Tarkista, että ilmanvaihtoventtiilit ovat kunnossa ja paikoillaan. Ikkunoiden korvausilmaventtiilien tulee olla talviasennossa ja tuuletusluukkujen tiiviisti suljettu sekä ikkunoiden ja ovien tiivisteiden ehjät. Patteritermostaattien tulee olla ehjät ja säädetty auki asentoon. Patteritermostaatit toimivat esteettömästi, kun niiden edessä ei ole verhoja, kalusteita yms. Sisäilmaan vaikuttavat myös omat siivoustottumukset, sisustusmateriaalit, mahdolliset lemmikkieläimet ja allergisoivat huonekasvit sekä tupakointi. TEKSTI Tiina Veijanen KUVA Photos.com Pattereita ei kannata pitää liian kuumalla. Oleskelutilojen suositeltava lämpötila on 20-21ºC. Mestariasuntojen kierrätyskärryn aikataulu OSOITE VIIKKO OSOITE VIIKKO OSOITE VIIKKO Pellonkulmantie 27 1 Pellonkulmantie 6 2 Auertie 9 3 Haltianpolku 12 & 14 4 Haltianpolku 21 & 23 5 Jampankaari 15 & 17 6 Jampankatu 9 & 11 7 Sauvakatu 6 & 8 8 Sauvakatu 7 9 Pajalantie Juhannus 11 Pöytäalhontie 97 & Pöytäalhontie Naavatie Ruukkukatu 2 & 4 & 6 16 Nummikatu 16 & Seutulantie 9 & Vöyrinkatu Pellavapirkka 20 Maljakatu Maljakatu Jampankaari Haltianpolku 6 24 Wärtsilänkatu Lähteenkuja 1 27 Järvipuistonkatu 7 28 Hallintokatu 7 29 Kartanontie 5 30 Torpantie Suksitehtaankatu 3 32 Puistotie Puistotie Vaarinkatu Polvipolku 3 35 Välskärinkatu Mittarikatu 6 36 Wärtsilänkatu Pesäkuusenkatu 1 38 Kierrätyskärry tulee kohteisiin tiistaisin. Kierrätyskärryyn voi tuoda tavaraa sunnuntaihin asti. Lisätietoja toiminnasta saa Mestaritalkkarilta. M E S T A R I A S U K A S 11

12 Asuminen Mestaripihakilpailu 2009 Mestariasuntojen pihakilpailun 2009 palkintojenjakotilaisuudessa palkittiin kevään ja kesän aikana pihoilla ja parvekkeilla ahkeroineita mestariasukkaita. Kilpailun arvosteluperusteina korostettiin viihtyisyyttä, turvallisuutta ja talkootyötä. Kilpailussa menestyneiden kohteiden pihasuunnitelmat, -päiväkirjat sekä valokuvat olivat parhaita tallenteita töiden eri vaiheista. Palkinnonjakotilaisuuteen Adultan tiloihin oli saapunut noin viisikymmentä mestariasukasta ympäri Järvenpäätä. Palkintoraatiin kuuluivat Mestariasuntojen hallituksen puheenjohtaja Pentti Virtanen, Isännöitsijä Kristiina Viertola sekä puutarhuri Pekka Sinisalo. Onnea pihakilpailussa menestyneille. Oma piha -sarja I PALKINTO 200 Pirjo Mononen, Vöyrinkatu 12 II PALKINTO 150 Maija-Liisa Kouvola, Ruukkukatu 4 III PALKINTO 100 Niina Aittasalo, Pellavakuja 2 KUNNIAMAININTA Mirja Kouvola, Ruukkukatu 2 Rivitalosarja I PALKINTO 1500 Maljakatu 17 II PALKINTO 1000 Pellonkulmantie 6 III PALKINTO 500 Välskärinkatu 25 Kerrostalosarja I PALKINTO 1500 Auertie 9 II PALKINTO 1000 Haltianpolku 21 ja 23 III PALKINTO 500 Suksitehtaankatu 3 Oma parveke -sarja I PALKINTO 200 Riitta Luomanperä, Seutulantie 11 II PALKINTO 150 Terttu Laine, Seutulantie 11 III PALKINTO 100 Marita Raitaoja, Seutulantie 11 KUNNIAMAININNAT Sirpa Aapakari, Haltianpolku 12 Vesa Tossavainen, Haltianpolku 12 Mestariasuntojen pihakilpailun kerrostalosarjan voitti Auertie 9. KUVA Kilpailuraati Asukkaan palsta Kesäruno talven keskelle Muistelen kesää, lämmintä aikaa kesässä aina on sitä taikaa. Syksy on jo tullut, melkein talvi hämärät hetket viilenevää. Elokuun kuutamot mennyttä on. Muistelen kuitenkin erästä matkaa. Matka tehtiin Valkeakoskelle. Bussiin oli mukava istahtaa matkalle mukavalle antoisalle. Asuntomessut oli matkan pää, olikin tilattu hyvä sää. Linja-autossa oli viihtyisää. Perillä nähtiin paljon uutta asunnoissa uusissa valoisuutta. Uutta oli myös tekniikkaa. Säästetty oli myös monin tavoin vaan ei pantattu järkeä. Siinä oli sanoma tärkeä. Matka oli myöskin antoisa paljon jäi jäljelle muistoja. TEKSTI Tuulikki Tamminen 12 M E S T A R I A S U K A S

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Koti Koskelassa kaikki on lähellä

Koti Koskelassa kaikki on lähellä Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon,

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA As Oy Ylivieskan Kino EAKKOMARKKIOIIS Osta omaksi tai sijoitusasunnoksi! As Oy Ylivieskan Kino rakennetaan Ylivieskan keskustan tuntumaan suojaiselle ja rauhalliselle tontille. Kaksikerroksinen luhtitalo

Lisätiedot

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta

Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä.

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Tuluskatu Tuluskatu 3, 33580 Tampere Y-AUMIOIU LÄNI OY TAMPRN TULUATU Linnainmaalla asut palvelujen vieressä, mutta luonnon helmassa! Luhtilalo errostalo Linnainmaa on

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TILHENKATU 23, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+erill.wc+kph+eteinen+las.parv., 75 m, 115 000 Vastaava välittäjä Karoliina Siikarla KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, KiAT, PARTNER 040 571 4250 karoliina@bolkv.fi

Lisätiedot

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE

YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE YH-Asumisoikeus Länsi Oy Tampereen Linnainkuja Piettasenkatu 43 33580 TAMPERE YH-ASUMISOIKEUS LÄNSI OY TAMPEREEN LINNAINKUJA Asemapiirros A-rappu B-rappu Monipuolisten palvelujen tuntumassa Linnainmaalla

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille

Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille Liite 2 Keuruun nuorisopalveluiden kysely nuorille 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 113 2. Syntymävuosi Vastaajien määrä: 113 Vastaukset s.1999-2003 3. Oletko ollut mukana nuorisopalveluiden toiminnassa?

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VERKKOTIE 23, KAARINA MYYNTIESITE KAARINA, RIVITALO 2 5h+k+kph+s+vh+2erill.wc+2v+lasitettu patio, 103 m, 207 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 2/2011

MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 2/2011 TALVI 2011 MESTARIASUKAS JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT ASUKASLEHTI 2/2011 Uusia asuntoja Saunaniittyyn SIVU 3 Mestarit mukana VAETS energiansäästösopimuksessa SIVU 5 Lepolan Soundi saa ensimmäiset asukkaat

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6.

KERROSTALOHUONEISTO 4H+K SALOSSA, HALIKON KÄRÄVUORESSA. Myydään nettihuutokaupalla www.huutokaupat.com -sivustolla ajalla 1.6.-20.6. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 31.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU

MYYNTIESITE KERROSTALO-OSAKE TURUN VARISSUOLLA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Linnankatu 43 20101 TURKU 02.12.2014 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi KERROSTALO-OSAKE

Lisätiedot

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008

Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 1 Miten asutaan? ASUMISNEUVONTAHANKE 2006-2008 2 Erilaisia asumismuotoja Vuokra-asumisessa vuokralainen maksaa joka kuukausi vuokraa vuokranantajalle. Asunnon voi vuokrata yksityisiltä omistajilta ja yleishyödyllisiltä

Lisätiedot

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. SAIRASHUONEENKATU 11, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 3h+k+kph+las.p, 62 m, 161 000 Vastaava välittäjä Maija Maunula Asuntomyyjä, KiAT, Partner 044 252 9733 maija@bolkv.fi Osta mitä rakastat. Näyttävän

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LINNANKATU 34, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 4h+k+vh+kh+kph+s+erill.wc+las.p., 182 m, 719 000 Vastaava välittäjä Kaarina Nikkanen MYYNTINEUVOTTELIJA, KiAT, PARTNER 040 053 2642 kaarina@bolkv.fi

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat.

Kaukolämpö Hissi ei ole Askarteluhuone, mankeli, ulkoiluvälinevarasto, sauna, kuivaushuone, kellarikomerot, kylmäsäilytystilat. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 09.05.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAKSKERRANTIE 488, TURKU MYYNTIESITE TURKU, OMAKOTITALO 2 5h, avok, 2 x kph, s, khh, erill.wc, 2 x las.parveke, autok., 198 m, 419 000 Vastaava välittäjä Ismo Aaltonen MYYNTINEUVOTTELIJA, KED, PARTNER

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

KALOTIN ITÄSIIVEN VUOKRA-ASUNNOT

KALOTIN ITÄSIIVEN VUOKRA-ASUNNOT KALOTIN ITÄSIIVEN VUOKRA-ASUNNOT Ivalossa sijaitsevan Kalottikeskuksen itäsiivessä on vuokrattavana pieniä asuntoja tai toimistotiloja. Kalottikeskuksen omistajana ja vuokranantajana toimii Inarin kunnan

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN Koulukatu 19 Skolhusgatan PL 2 PB, Vaasa 65101 Vasa faksi/fax (06) 325 3629, www.pikipruukki.com Pvm TÄYTÄ JA TULOSTA. Palauta allekirjoitettuna osoitteeseen: Koy Pikipruukki,

Lisätiedot

Huomionosoituksia. Hallitus 2013

Huomionosoituksia. Hallitus 2013 Huomionosoituksia Varsinais-Suomen Yrittäjäjuhlaa vietettiin Turun Logomossa. Uudessakaupugissa yli 20 vuotta Hotelli Aquariuksen yrittäjänä toiminut Toni Tyrjy vastaanotti kuntakohtaisen yrittäjäpalkinnon

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata!

Matti tapasi uuden naapurin Jussin. Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! Matti tapasi uuden naapurin Jussin Matti: Hei, olen Matti. Asun talossa sinun rakennuksen oikealla puolella. Jussi: Hei! Olen Jussi, hauska tavata! M : Niin olet muuttanut uuteen taloon nyt. Miltä sinusta

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä

Asiat pykälät 36-46 sivut 41-51. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus. Matti Kulmanen. Tarja Jumppanen. Pöytäkirjanpitäjä KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Kokousaika 23.9.2015 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Oripään koulun atk-luokka Läsnä Kulmanen Matti, pj Isotalo Päivi vpj Lehtonen Jukka vj Lindström Asko Leppämäki Mauri Mikkola

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa.

C00-joukkueen välierä- ja finaaliottelujen otteluohjelma ja seurannat: C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. 28.3.2015 C00 joukkueelle tappio ensimmäisessä finaaliottelussa. PK kesti maalivahti Jose Ylisalon johdolla KPK: n alkuminuuttien rynnistyksen, irtokiekot ja miehet siivottiin tehokkaasti maalin edestä

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MERIKATU 13, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 4h+k+kph+wc+las.p+2at., 193 m, 2 360 000 Vastaava välittäjä Matias Von Schantz Myyntineuvottelija, Partner 0500 870872 matias@bolkv.fi Harvinaisuus!

Lisätiedot

Turku Runosmäki Raskinpolku 6 C 60, Turku. Väestönsuoja, mankeli, ulk.välinevarasto, pesutupa, sauna Pysäköintitilat

Turku Runosmäki Raskinpolku 6 C 60, Turku. Väestönsuoja, mankeli, ulk.välinevarasto, pesutupa, sauna Pysäköintitilat MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 06.06.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE. Ulosmitattu kerrostalokolmio Raisiossa. 3h+k, 75.5 m² VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 02.01.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. MARSALKANTIE 14, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, OMAKOTITALO 2 6h+k+s, 301 m, 1 490 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Voisitko ostaa palan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LUOSTARINKATU 15, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 5h,k,s, kph,wc x2, 166 m, 597 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tästä kodista huokuu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta

Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta Asukastoimikuntien lausuntojen yhteenveto käyttöarvon mukaisesta vuokrien tasauksesta VAV Asunnot Oy uudistaa ARA-kiinteistöjensä vuokranmääritystä. Uudessa mallissa pääomakulujen lisäksi tasattaisiin

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti

SATO StudioKoti. Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 SATO StudioKoti SATO StudioKoti Laadukasta kaupunkiasumista edullisesti SATO StudioKoti pähkinänkuoressa ison asunnon toiminnallisuus hyvin varustellut yhteiset tilat 500 /kk räätälöidyt sisustusratkaisut SATO StudioKoti

Lisätiedot

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. LÖNNROTINKATU 3, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 3-4h+kt+wc+kh+s+vh, 143 m, 1 325 250 Vastaava välittäjä Herman Ruokonen Myyntineuvottelija, Partner 0400 165 947 herman@bolkv.fi Arvohuoneisto

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa

Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa Future Home Institute Tutkimusaamiainen Toimitusjohtaja Pasi Heiskanen Suomen Asuntomessut Kommenttipuheenvuoro Janne Ahosen selvitykseen Asuntomessut Espoossa koti ja asuminen on kulttuuri-sidonnaista:

Lisätiedot

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY

AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY UUDISKOHDE 98,5m2 4h+k+sauna Paritalo AS OY PIRKKALAN FÄRMINNIITTY Färminpolku 1, Pirkkala As Oy Pirkkalan Färminniitty on Taloteko Oy:n uusi myyntikohde, joka rakentuu Pirkkalan Färmin alueelle. Naapurissa

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot

HENKILÖTIEDOT 1/4 VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS. Hakemus saapunut. / 2015. Hakemuksen vastaanottanut. Hakijan henkilötiedot 1/4 Hakemus saapunut. / 2015 Hakemuksen vastaanottanut HENKILÖTIEDOT Hakijan henkilötiedot Sukunimi ja entiset nimet Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Kotikunta alkaen Nykyinen osoite Postinumero

Lisätiedot

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty

HELMI-vapaa-ajantalot 2007. Unelmista tehty HELMI-vapaa-ajantalot 2007 Unelmista tehty 21 Helmi Sisällysluettelo Helmi 68..... s. 4 Helmi 99.... s. 14 UUTUUS Helmi 69..... s. 6 Helmi 111... s. 16 Helmi 63..... s. 8 Kärkimallit.......s. 18 Toimitussisällöt...s.

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin

LUUTNANTINPOLKU. Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku HELSINKI. turvallisesti omaan kotiin Helsingin Asumisoikeus Oy LUUTNANTINPOLKU Luutnantinpolku 2 00410 HELSINKI Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä ja saattavat poiketa toteutuneesta. Kuvitus- ja havainnekuvat ovat taiteilijan

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Vammaisneuvosto 25.02.2016. Kokousaika Torstai 25.02.2016 klo 13.00 14.36

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Vammaisneuvosto 25.02.2016. Kokousaika Torstai 25.02.2016 klo 13.00 14.36 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Torstai 25.02.2016 klo 13.00 14.36 Kokouspaikka Valkeakosken terveyskeskuksen luentosali, Särpimäenkatu 27, 37600 Valkeakoski Osallistujat Poissa olleet

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo Miten ehkäistään alueellista eriytymistä Erja Ylitalo TVT Asunnot lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Liikevaihto vuonna 2015 76 M ja tase noin 440 M Omistaa ja hallinnoi Turussa noin 11.000

Lisätiedot