KUNNANHALLITUS 9/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 9/2013"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Vainionpää Joni Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston I varapj kunnanvaltuuston II varapj kunnanvaltuuston III varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä, esteellinen 172 kohdan kaupanvahvistajan todistukset klo Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE LAADUNHALLINTASELVITYS 5 ESITYS KARVIAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEISTUKSEKSI 7 LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 EHDOTUKSESTA 2 JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALMISTELUAINEISTOSTA 11 LAUSUNTO TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMISESTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE 13 LAUSUNTO KOONINKALLION TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 15 LAUSUNTO LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOISEN VÄLIARVIOINNIN KESKUSTELUMISTIOSTA 16 LAUSUNTO SATAKUNNAN ALUEELLISESTA MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIASTA KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA POSAN TALOUDEN SEURANTA JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN VUOTTA 2015 KOSKEVIEN KUNTIEN YHDISTYMISESITYSTEN TOIMITTAMINEN 22 NEUVOTTELUJEN ALOITTAMINEN LAVIAN KUNNAN LIITTYMISESTÄ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI 23 MUUT ASIAT 24 ILMOITUSASIAT 29 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 33

3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 156 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 157 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Otava ja Päivi Suominen.

4 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2013 KH 158 Karvian kunta on hakenut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 1400 euron valtionavustusta matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt myöntää enimmäismäärältään 1400 euron valtionavustuksen. Valtionavustusta saa käyttää seutu- ja työmatkalippukustannuksiin vuonna Avustusmäärä on 1400 euroa, kuitenkin enintään 48 % kunnalle matkalippujen hinnanalennuksista aiheutuvista hyväksyttävistä nettokustannuksista. Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella. Laskuun liitetään jäljennökset tositteista, joilla osoitetaan valtionavustuksen piiriin kuuluvien kustannusten toteutuminen. Alkuvuoden avustus maksetaan ajalta hakemuksen perusteella. Loppuvuoden maksatus suoritetaan, kun päätöksessä vaaditut koko vuotta koskevat seurantatiedot ja selvitykset on saatu ja hyväksytty. Liitteet: Valtionavustuspäätös, ,VARELY/102/ /2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae siihen oikaisua. Kunnanhallitus merkitsi valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae siihen oikaisua.

5 LAADUNHALLINTASELVITYS KOLTK Laadunhallinnan ohjausryhmä on järjestänyt marraskuussa 2012 kaikille huoltajille sekä koulujen henkilöstölle suunnatun kyselyn erityisopetuksen järjestelyistä ja toteuttamisesta. Kyselyn vastauksia ovat käyneet läpi sekä erityisopettajat että ohjausryhmä. Koulutoimenjohtaja on koonnut vastauksista läpikäyntien pohjalta oheisen yhteenvedon. Kyselyn mukaan kehitettävää on ennen kaikkea erityisopettajan työstä tiedottamisessa sekä huoltajille että opettajille. Erityisopetuksen menetelmiä ja etenkin samanaikaisopetusta tulee kehittää. Vastausten analysoinnin tuloksena on myös se, että kunnan erityisopetuksen resurssi ei riitä turvaamaan nykyisen perusopetuslain vaatimusten hyvää täyttämistä. Ehdotuksena ryhmällä onkin, että kunnan erityisopetusresurssia lisättäisiin mahdollisuuksien mukaan niin, että yläkoululla olisi oma erityisopettajansa ja alakouluilla omansa. Tätä voitaisiin kokeilla määräaikaisesti, mahdollisesti sisäisin järjestelyin, jolloin kustannusvaikutus jäisi pieneksi. Tieto- ja viestintätekniikan osalta koulut kokosivat yhteenvedot tilanteistaan, ja yhteenvedot käytiin läpi ohjausryhmässä. Alakouluilla tilanne koettiin pääosin hyväksi, mutta Yläkoulun arviossa puutteita todettiin olevan runsaasti. Kunnan taloudelliset resurssit eivät mahdollista yläkoulun esittämien hankintojen tekemistä kokonaisuudessaan. Kunta haki jaossa ollutta valtionavustusta tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen, mutta sitä ei myönnetty. Laatukäsikirjan hyväksymisen jälkeen opetusministeriö on julkaissut päivitetyt laatukriteerit syksyllä Laatukriteereiden osalta on julkaistu laatukortit myös aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotoiminnan osalta. Karvian opetustoimen laatukäsikirjaan on lisätty näitä koskevat osuudet jaossa ollutta OVTES:n järjestelyvaraerää on päätetty käyttää laatuvastaavan pysyvään, puolen viikkotunnin resurssiin. Liitteet: Yhteenveto erityisopetuskyselystä Päivitetty laatukäsikirja Koulutoimenjohtajan päätösehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi saamansa selvityksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi huoltajille, kouluille ja kunnanhallitukselle. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan, päivitetyn laatukäsikirjan. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että erityisopetuksen resurssin lisäämistä kunnan sisäisin järjestelyin selvitetään.

6 Marjo Yliluoma kertoi laatuhankkeen taustoista ja kehittämiskohteista. Erityisopetus on noussut tärkeimmäksi kehityskohteeksi erityisopetuksesta laaditun kyselyn perusteella. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi tiedoksi saamansa selvityksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi huoltajille, kouluille ja kunnanhallitukselle. Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi liitteenä olevan, päivitetyn laatukäsikirjan. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että erityisopetuksen resurssin lisäämistä kunnan sisäisin järjestelyin selvitetään. KH 159 KUNNANHALLITUKSEN PJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee Kasvatus- ja opetuslautakunnan antaman selvityksen tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi Kasvatus- ja opetuslautakunnan antaman selvityksen tiedoksi.

7 ESITYS KARVIAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEISTUKSEKSI Elltk Karvian kunnan pienhankinnat ohjeistus Kunnassa järjestettiin yrittäjille ja kunnan pienhankintoja suorittavien viranhaltijoiden hankintakoulutus tilaisuus. Koulutustilaisuus oli työpajatyyppinen, jossa yrittäjät ja viranhaltijat yhdessä pohtivat hankintamenettelyjen kehittämistä. Liitteenä luonnosehdotus kunnan pienhankintaohjeistuksesta. Yritysasiamies esittää Lautakunta keskustelee asiasta, ja sen kehittämismahdollisuuksista. Lautakunta päätti kevyen kilpailutuksen toimenpiteen rajan alentamisesta :n. Mahdollisuuksien mukaan viranhaltijan tulee aina kartoittaa oman kunnan yrittäjien tarjonta. Päätös lisätään pienhankintaohjeisiin, ja myös kohtaan 6 Karvian kunnan pienhankintaohjeisiin edellä mainittu päätös. Päätös edelleen kunnanhallitukseen. KH Elinkeinolautakunta esittää kunnanhallitukselle luonnoksen kunnan pienhankintaohjeeksi. Luonnos pienhankintaohjeesta on liitteenä. Liitteet: Elinkeinolautakunnan esitys kunnan pienhankintaohjeeksi Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt elinkeinolautakunnan esitystä pienhankintaohjeistukseksi ja esittää tehtäväksi siihen seuraavia muutoksia: Johtoryhmä suoritti yritysvaikutusten arvioinnin ja totesi esitetyn ohjeen vaikutukset negatiivisiksi. Pienhankintaohjetta tulee tarkentaa. Hankintaohjeen laadinnassa tulee huomioida Kuntaliiton laatimat suositukset pienhankinnoista. Kuntaliiton suosituksen mukaan; kun pienhankinnan arvo ylittää euroa, hankinnasta on suositeltavaa tehdä valituskelpoinen hankintapäätös ja antaa se tiedoksi normaalisti. Pienhankintarajaa tulee korottaa. Hankintaohje nykyisellään soveltuu ison hankintayksikön käyttöön, jossa hankinnat hoidetaan keskitetysti. Liian kaavamainen ja byrokraattinen hankintaohje sitoo työaikaresursseja suhteettoman paljon. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus käsittelee pienhankintaohjetta ja palauttaa pienhankintaohjeen elinkeinolautakuntaan täsmennettäväksi.

8 Keskusteltuaan kunnanhallitus päätti palauttaa pienhankintaohjeluonnoksen elinkeinolautakunnalle korjattavaksi. Ristiriitaisuudet tulee poistaa ja ohje laatia Karvian kunnan kokoiseen organisaatioon sopivaksi. Elltk Yritysasiamies esittää Lautakunta käsittelee asian uudestaan Päätös Kaija Kangas esitteli muiden kuntien käytäntöjä, sekä kunnan tilintarkastajan näkökulman asiaan. Mari Ervelä myös esitti näkökulman tilintarkastajien näkökulman, jossa haluttiin tarkentaa hankintaohjeita. Elinkeinolautakunta esittää oheisen luonnoksen mukaista pienhankintaohjetta ja oikaisuvaatimusohjetta Karvian kunnassa noudatettavaksi pienhankintojen ohjeeksi. Lautakunta perustelee esitystään tilintarkastajan ja kunnan tarkastuslautakunnan kannanotoilla tarkemmasta pienhankintojen ohjeistuksesta ja hankintapäätösten avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. KH 160 Elinkeinolautakunta on käsitellyt pienhankintaohjetta koskevan asian uudelleen esittää luonnoksen mukaista pienhankintaohjetta ja oikaisuvaatimusohjetta Karvian kunnassa noudatettavaksi pienhankintojen ohjeeksi. Liitteet: Karvian kunnan pienhankintaohje (Luonnos) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus hyväksyy pienhankintaohjeen elinkeinolautakunnan esityksen mukaisena ja siihen liittyvän oikaisuvaatimusohjeen. Pienhankintaohje ja oikaisuvaatimusohje löytyvät tiedostoina palvelimen T-asemalta kansiosta Yhteinen, sen alakansiosta Ohjeet. Kunnanhallitus hyväksyi pienhankintaohjeen elinkeinolautakunnan esityksen mukaisena ja siihen liittyvän oikaisuvaatimusohjeen tarkennettuna Kuntaliiton oikaisuvaatimusohjeen mukaisin muutoksin. Pienhankintaohje ja oikaisuvaatimusohje löytyvät tiedostoina palvelimen T-asemalta kansiosta Yhteinen, sen alakansiosta Ohjeet.

9 LAUSUNTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA 2014 KH 161 Kunnanhallitukselle on saapunut lausuntopyyntö koskien Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee laitoksen talousarvioesityksen kuntia kuultuaan. Lopullisesti talousarvion vahvistaa Porin kaupunginvaltuusto. Johtokunta on hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet ja näiden periaatteiden mukaisen alustavan talousarvion ja kuntien maksuosuudet. Johtokunnan esitys perustuu vakiintuneen palvelutason ja toimintojen säilyttämiseen ennallaan. Käyttötalouteen ja toimitilakustannuksiin esitetään 2 %:n kasvua, kustannustason ennakoidaan nousevan tätä enemmän. Kuluvan vuoden käyttötalousarvion muutos on 0 %:ia viime vuoteen verrattuna. Investointien valtionavustukset laitokselle loppuivat vuodesta 2013 alkaen, tästä huolimatta investointien kuntarahoitusosuus esitetään pidettäväksi ennallaan. Lausuntoa pyydetään mennessä osoitteella: Satakunnan pelastuslaitos Kirjaamo Satakunnankatu Pori s-posti: Liitteet: Talousarvion laadintaperiaatteet Kuntien maksuosuudet Lausunto (luonnos) KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan käyttötalouden ja toimitilakustannusten kustannusnousu ei saa ylittää 2 %. Kustannuksissa tulee huomioida, ettei ensihoidosta aiheudu kaksinkertaisia kustannuksia siltä osin, kun toiminta on siirtynyt sairaanhoitopiirin vastuulle. Mahdolliset päällekkäisyydet henkilöstöresursseissa tulee karsia. Kunnanhallituksen näkemyksen mukaan käyttötalouden ja toimitilakustannusten kustannusnousu ei saa ylittää 2 %. Kustannuksissa tulee huomioida, ettei ensihoidosta aiheudu kaksinkertaisia kustannuksia siltä osin, kun toiminta on siirtynyt

10 sairaanhoitopiirin vastuulle. Mahdolliset päällekkäisyydet henkilöstöresursseissa tulee karsia.

11 LAUSUNTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN 1 EHDOTUKSESTA 2 JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ VALMISTELUAINEISTOSTA KH 162 Kunnanhallitukselle on saapunut lausuntopyyntö koskien Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotusta 2 ja siihen liittyvää valmistusaineistoa. Kaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet sekä alueisiin mahdollisesti liittyvä energianhuolto. Vaihemaakuntakaavan suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 ehdotus 2 ja siihen liittyvä valmisteluaineisto on asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n ja asetuksen 12 :n mukaisesti julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Vaihemaakuntakaavan aineisto on nähtävänä Satakuntaliiton Internet-sivuilla osoitteessa Pyynnöstä aineisto toimitetaan myös paperitulosteina. Lausunto pyydetään osoittamaan Satakuntaliiton maakuntahallitukselle ja toimittamaan Satakuntaliiton virastoon klo 15 mennessä. Yhteystiedot ovat: SATAKUNTALIITTO Maakuntahallitus Pl Pori s-posti: Liitteet: KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:n toisesta ehdotuksesta. Vaihemaakuntakaavan toinen ehdotus on valmisteltu hyvää vuorovaikutustapaa noudattaen ja kunnan näkemykset asiassa on hyvin huomioitu. Satakuntaliitto järjesti myös alueen maanomistajille informaatiotilaisuuden valmisteluvaiheessa ja Satakuntaliiton sivuilla oleva kaavamateriaali on hyvää ja havainnollistavaa. Kunnanhallitus toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa Satakunnan vaihemaakuntakaava 1:n toisesta ehdotuksesta. Vaihemaakuntakaavan toinen ehdotus on valmisteltu hyvää vuorovaikutustapaa noudattaen ja kunnan näkemykset asiassa on hyvin huomioitu.

12 Satakuntaliitto järjesti myös alueen maanomistajille informaatiotilaisuuden valmisteluvaiheessa ja Satakuntaliiton sivuilla oleva kaavamateriaali on hyvää ja havainnollistavaa.

13 LAUSUNTO TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ MAKSETTAVAN LISÄKORVAUKSEN JAKAMISESTA LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMIALUEEN SOPIMUSKUNNILLE KH 163 Lounais-Suomen aluehallintovirasto varaa toimialueensa talous- ja velkaneuvonnan sopimuskunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa talous- ja velkaneuvonnan alustavasta rahanjakolaskelmasta vuodelle Lausunnot on pyydetty toimittamaan aluehallintovirastolle mennessä, mutta olemme saaneet lomakaudesta johtuen lisäaikaa saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen (178/2013) talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2013 maksettavan korvauksen perusteista. Aluehallintoviraston tulee toimittaa syyskuussa maksettavan lisäkorvauksen jakoa koskevat tiedot Kuluttajavirastolle mennessä. Aluehallintovirasto on tekemällään päätöksellä jakanut velkaneuvontapalveluiden tuottajina toimiville kunnille peruskorvausta yhteensä euroa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on maksanut peruskorvauksen kuntien tileille huhtikuussa Valtion vuoden 2013 talousarviossa on Lounais-Suomen aluehallintoviraston osalle varattuna lisäkorvaukseen euroa. Momentin määräraha on kaksivuotinen siirtomääräraha. Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen perusteita ovat, palvelujen saatavuuden varmistaminen, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neuvonta-alueen asukasluku. Harkinnanvaraisten määrärahojen kohdentamista harkittaessa on otettu huomioon talous- ja velkaneuvonnan tuottajien Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vuodelta 2012 toimittamat seurantaraportit sekä talous- ja velkaneuvontapalveluja tuottavien ilmoitukset jonotusajoista, uusista asiakkaista. asiakasjonoista sekä keskeneräisistä asioista tammi- helmikuulta Tarveharkinnassaan aluehallintovirasto on tarkastellut seurantatietoja erikseen kunkin velkaneuvonta-yksikön osalta sekä suhteessa toisiin velkaneuvonta-alueisiin ja aluehallintoviraston toimialueen keskiarvoihin. Harkinnassa on myös huomioitu, että liian suuret tai jatkuvat muutokset resurssien kohdentamisessa eivät välttämättä edistä palveluiden saatavuuden ja laadun kehittymistä aluehallintoviraston toimialueella. Huomiota on kiinnitetty erityisesti palvelun kysyntään velkaneuvonta-alueilla, jonotusaikoihin ja niiden muutoksiin, velkaneuvontajonossa olevien asiakkaiden määriin ja niiden muutoksiin, keskeneräisten asiakastapausten määriin ja niiden muutoksiin sekä palveluntuottajan suoritteiden määriin. Alustavassa laskelmassa Karvian osuus lisäkorvauksesta on 0 euroa. Liitteet:

14 Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö , LSAVI/1486/ /2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että koska kaikilla velkaneuvonta-alueilla ei ole käytössään samanlaisia ohjelmia, joista saataisiin keskenään täysin samanlaista vertailutietoa, on lisäkorvauksen ainoa perusteltu ja oikeudenmukainen jakoperuste neuvonta-alueen asukasluku. Lisäkorvauksen suuruus vuonna 2013 on 24,75 % peruskorvauksen määrästä, joten on erittäin tärkeää, että se kohdistuu samoin perustein kaikille yksiköille. Nyt ehdotettu jakomalli rankaisee niitä kuntia, jotka ovat olleet valmiita satsaamaan palvelun tarjoamiseen myös omaa rahoitustaan, ja resurssi on tämän vuoksi ollut riittävä. Lisärahoituksen tulee jakaantua tasaisesti kaikille yksiköille, jolloin kuntien omarahoitusosuutta voidaan mahdollisuuksien mukaan pienentää ottaen huomioon myös kuntien kiristyvän taloustilanteen. Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan, että koska kaikilla velkaneuvonta-alueilla ei ole käytössään samanlaisia ohjelmia, joista saataisiin keskenään täysin samanlaista vertailutietoa, on lisäkorvauksen ainoa perusteltu ja oikeudenmukainen jakoperuste neuvonta-alueen asukasluku. Lisäkorvauksen suuruus vuonna 2013 on 24,75 % peruskorvauksen määrästä, joten on erittäin tärkeää, että se kohdistuu samoin perustein kaikille yksiköille. Nyt ehdotettu jakomalli rankaisee niitä kuntia, jotka ovat olleet valmiita satsaamaan palvelun tarjoamiseen myös omaa rahoitustaan, ja resurssi on tämän vuoksi ollut riittävä. Lisärahoituksen tulee jakaantua tasaisesti kaikille yksiköille, jolloin kuntien omarahoitusosuutta voidaan mahdollisuuksien mukaan pienentää ottaen huomioon myös kuntien kiristyvän taloustilanteen.

15 LAUSUNTO KOONINKALLION TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA KH 164 Kankaanpään kaupunki on pyytänyt Karvian kunnalta lausuntoa Kooninkallion tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksesta. Alue sijaitsee Kankaanpään pohjoisosassa Alahonkajoen kylässä, Kankaanpään ja Honkajoen rajalta noin 2 km Kankaanpään suuntaan. Kaava-alue rajautuu itälänsisuunnassa Ristilänperään ja Santaskylään. Osayleiskaavan laadintatyö on saatu luonnosvaiheeseen ja ympäristölautakunta on hyväksynyt osayleiskaavaluonnoksen MRL 62 :n MRA 30 :n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Lausuntoa pyydetään mennessä osoitteeseen Kankaanpään kaupunki, Kirjaamo, Pl 36, Kankaanpää tai Tuulivoimaosayleiskaavaluonnos sekä kaavahanketta varten laaditut selvitykset löytyvät Kankaanpään kaupungin kotisivuilta tai osoitteesta: Liitteet: Lausuntopyyntö Kooninkallion tuulivoimaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa Kooninkallion tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta. Kunnanhallitus ilmoittaa, että Karvian kunnalla ei ole lausuttavaa Kooninkallion tuulivoimayleiskaavan luonnoksesta.

16 LAUSUNTO LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEEN TOISEN VÄLIARVIOINNIN KESKUSTELUMISTIOSTA KH 165 Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta. Keskustelumuistio löytyy liikenne- ja viestintäministeriön kotisivuilta osoitteesta Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta Sen perusteella valtioneuvosto teki periaatepäätöksen laajakaistayhteyksien kehittämisestä. Periaatepäätöksen linjausten mukaisesti lakia laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) muutettiin (594/2012). Lakimuutoksen myötä pienten teleyritysten kuten osuuskuntien investointirahoitusta helpotettiin sillä, että puolet hyväksytystä tuesta maksetaan heti tukipäätöksen jälkeen. Uusien toimijoiden tarvitsemaa pääomarahoitusta helpotettiin myös lieventämällä rahoitusjärjestelyjen, kuten takausten ehtoja. Lisäksi valtioneuvosto päätti lakimuutoksen mahdollistamasta tukimäärärahan maakuntakiintiöistä luopumisesta. Nyt varoja voidaan kohdentaa todellisen tarpeen mukaan. Keskustelumuistiossa käydään läpi laajakaistahankkeesta tähän mennessä saatuja kokemuksia sekä esitetään ratkaisuvaihtoehtoja havaittuihin ongelmiin. Lopullinen toinen väliarviointi laaditaan lausuntokierroksen jälkeen syksyllä Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteella sekä ylitarkastaja Pauli Pulliselle, Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Ministeriö toivoo, että lausuntoja ei lähetettäisi erikseen postitse. Liitteet: LVM:n lausuntopyyntö , LVM/1193/07/2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Karvian kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: Karvian valokuituhankkeelle maksettiin ensimmäisenä tukea laajakaistahankkeiden toteuttamiseen varatusta määrärahasta. Valokuituinvestointi on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi ja se on parantanut yrittäjien ja maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä sekä tuonut paluumuuttajia kuntaan. Lisäksi se on tuonut kuntalaisten ulottuville uusia mahdollisuuksia hyödyntää nopeita yhteyksiä mm. verkko-opiskelussa. Karvian kunta on edistänyt laajakaistahankkeiden toteuttamista muuallakin ja sai Viestintäviraston tunnustuspalkinnon sähköisen viestinnän edistämisestä. Karvian kunta näkee saamiensa hyvien kokemusten pohjalta erittäin tärkeänä hankkeiden eteenpäinviemisen ja riittävien resurssien kohdentamisen laajakaista investointeihin.

17 Laajakaistahankkeisiin sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin verotulojen kasvun ja sähköisten palveluiden tuomien kustannussäästöjen muodossa. Karvian kunta toivoo, että Liikenne- ja viestintävirasto markkinoi jatkossakin tehokkaasti laajakaistan etuja ja edistää kaikin tavoin hankkeiden toteutumista ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Karvian kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan seuraavaa: Karvian valokuituhankkeelle maksettiin ensimmäisenä tukea laajakaistahankkeiden toteuttamiseen varatusta määrärahasta. Valokuituinvestointi on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi ja se on parantanut yrittäjien ja maatalousyrittäjien toimintaedellytyksiä sekä tuonut paluumuuttajia kuntaan. Lisäksi se on tuonut kuntalaisten ulottuville uusia mahdollisuuksia hyödyntää nopeita yhteyksiä mm. verkko-opiskelussa. Karvian kunta on edistänyt laajakaistahankkeiden toteuttamista muuallakin ja sai Viestintäviraston tunnustuspalkinnon sähköisen viestinnän edistämisestä. Karvian kunta näkee saamiensa hyvien kokemusten pohjalta erittäin tärkeänä hankkeiden eteenpäinviemisen ja riittävien resurssien kohdentamisen laajakaista investointeihin. Laajakaistahankkeisiin sijoitettu euro tulee moninkertaisena takaisin verotulojen kasvun ja sähköisten palveluiden tuomien kustannussäästöjen muodossa. Karvian kunta toivoo, että Liikenne- ja viestintävirasto markkinoi jatkossakin tehokkaasti laajakaistan etuja ja edistää kaikin tavoin hankkeiden toteutumista ja sähköisten palveluiden kehittämistä.

18 LAUSUNTO SATAKUNNAN ALUEELLISESTA MAASEUDUN KEHITTÄMISSTRATEGIASTA KH 166 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut Maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaisesti alueellista maaseudun kehittämisstrategiaa vuosille Strategiaprosessia on ohjannut Maakunnan yhteistyöryhmän asettama maaseutujaosto. Valmistelutyö käynnistyi viime vuonna kehittämisstrategian laatimisella ja on jatkunut kuluvana vuonna tarkemmin toimenpidesuunnitelman tekemisellä. Eri työpajoihin on osallistunut työskentelyn aikana noin 150 henkilöä kymmenistä eri organisaatioista, joten osallistuminen valmistelutyöhön on ollut laajaa ja aktiivista. Valtakunnallisen ohjelman rahoituksen kokonaiskehys ei ole vielä tiedossa, joten myöskään alueelliseen ohjelmaan ei ole tässä vaiheessa määritelty ohjelman kokonaiskehystä eikä sen jakautumista eri painopisteille tai tukityypeille. ELYkeskusten tulee toimittaa alueelliset kehittämissuunnitelmat maa- ja metsätalousministeriöön mennessä. Strategialuonnos sisältää kolme painopistettä sekä kaksi läpikäyvää teemaa. Ohjelman rakenne koostuu painopisteiden ja teemojen strategiakuvauksista sekä niitä täydentävistä toimenpiteistä. Toimenpidekuvausten listat eivät ole tyhjentäviä, vaan niiden tarkoitus on konkretisoida strategian toteuttamisen käytännön toimenpiteitä. Strategiaa tullaan toteuttamaan sekä yrityskohtaisilla kehittämis- ja investointituilla että yleishyödyllisillä kehittämis- ja investointihankkeilla. Satakunnan ELY-keskus pyytää kunnalta lausuntoa alueellisen ohjelman strategiasta ja toimenpiteistä (liite). Lausunnot voivat olla muodoltaan ja käsittelytavaltaan vapaamuotoisia, mutta organisaatiolta toivotaan yhtä koottua lausuntoa. Kunnalta pyydetään kommentteja strategiasta esitettyihin painopisteisiin ja toimenpiteisiin. Toivotaan myös näkemystä siitä, minkä tyyppisiin kehittämishankkeisiin tulisi kuntien rahoitusosuutta kohdentaa tulevalla ohjelmakaudella. Vapaamuotoiset lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä sähköisesti osoitteeseen: Liitteet: Lausuntopyyntö , 1116/ Lausuntopyynnön liite, Satakunnan alueellinen maaseudun kehittämisstrategia , LUONNOS strategiasta ja toimenpiteistä KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

19 Kunnanhallitus antaa Satakunnan alueellisesta maaseudun kehittämisstrategiasta seuraavan lausunnon: Strategian painopistealueet ja toimenpiteet ovat alueen tarpeisiin hyvin soveltuvia ja oikeansuuntaisia. Strategian tavoitteet jäävät kuitenkin toteutumatta, ellei niitä konkretisoida ja tarkenneta esimerkiksi elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten omissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissa sekä kuntien elinkeinostrategioissa. Kunnanhallitus antaa Satakunnan alueellisesta maaseudun kehittämisstrategiasta seuraavan lausunnon: Strategian painopistealueet ja toimenpiteet ovat alueen tarpeisiin hyvin soveltuvia ja oikeansuuntaisia. Strategian tavoitteet jäävät kuitenkin toteutumatta, ellei niitä konkretisoida ja tarkenneta esimerkiksi elinkeinoyhtiöiden ja oppilaitosten omissa strategioissa ja toimintasuunnitelmissa sekä kuntien elinkeinostrategioissa. Hankerahoituksella tulee tukea strategian toteutumista ja tärkeimpinä painopistealueina kunnanhallitus pitää maaseutuelinkeinojen, lähiruuan tuotannon sekä maaseutumatkailun kehittämistä. Suoraan oppilaitoksiin kohdistuvaa tiedotusta tulee lisätä. Tuottamista ja jalostamista, molempia tarvitaan. Myös pienillä tuottajilla tulisi olla mahdollisuus sivuansioihin. Lisäksi kunnanhallitus korostaa neuvontajärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä.

20 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013 KH 167 Valtiovarainministeriö on lähestynyt kunnanhallituksia kirjeellä koskien kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista vuonna Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lian 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi niissä kunnissa, joihin kyseinen arviointiryhmä on asetettu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan, mennessä. Karvian kunnan kunnallistalous ei ole valtionosuuden korotukseen oikeuttavalla tavalla vaikeuksissa. Liitteet: VM:n kirje , VM/922/ /2013 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, ettei Karvian kunta hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna Kunnanhallitus päätti, ettei Karvian kunta hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2013.

21 POSAN TALOUDEN SEURANTA JA PALVELUSOPIMUKSEN TOTEUTUMINEN KH 168 PoSan johtokunta on käsitellyt PoSan talouden seurantaa ja palvelusopimuksen toteutumista kokouksessaan pykälässä 76. Neljän kuukauden osuus vuotuisesta määrärahasta on 33,33 %. Karvian kunnan toteutuneet kustannukset prosentteina tammi-huhtikuussa 2013 ovat seuraavat: Palvelu: käyttö: Perhepalvelut 16,60 % Aikuispalvelut 35,34 % Vanhuspalvelut 31,50 % Erityispalvelut 33,24 % Ympäristöpalvelut 31,27 % Palvelut yhteensä, tammi-huhtikuun 2013 kokonaiskäytön toteuma on Karvian osalta on 31,49 %, mikä osoittaa näiden tietojen perusteella, että on pysytty pääosin tavoitteessa. Ainoastaan aikuispalveluissa on tullut hienoista ylitystä. Liitteet: Pöytäkirjanote PoSan johtokunnan kokouksesta Posan talouden toteuma ajalla , ulkoinen tuloslaskelma Posan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen 2013 toteutuminen Eräiden kalliiden palveluiden käyttö, tammi-huhtikuu KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-huhtikuulta 2013 tiedoksi. Kunnanhallitus merkitsi PoSan talouden seurannan ja palvelusopimuksen toteutumisen tammi-huhtikuulta 2013 tiedoksi.

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUSAIKA 25.2.2013 klo 16.00 19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot