Elinkeinolautakunta. Kokousaika Keskiviikko klo Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinolautakunta. Kokousaika Keskiviikko 19.06.2013 klo 19.00 21.20. Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet"

Transkriptio

1 Elinkeinolautakunta Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Karvian kunta, kunnanhallituksen kokoushuone Seppo Ruokola puheenjohtaja Jori Louhisuo vpj Mari Ervelä jäsen Sari Vaholuoto jäsen Pentti Malmila jäsen Kaija Kangas kh:n edustaja Irmeli Hietaluoma varajäsen 375 Muut saapuvilla olleet Matti Arkko sihteeri Asiat Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalo Pöytäkirja on ollut Karvian kunnantalo yleisesti nähtävänä

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS..1 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN...1 Karvian Yrittäjät r.y:n avustushakemus Nuorisotakuu ( valtuustoaloite) Karvian kunnan pienhankinnat ohjeistus..2 Kuukauden yrittäjän valitseminen Muut asiat OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Elltk 373 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Elltk 374 Elinkeinolautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Malmila ja Sari Vaholuoto Elltk 375 Karvian Yrittäjät r.y:n avustushakemus Karvian yrittäjät r.y. on hakenut toiminta-avustusta Karvian kunnan elinkeinolautakunnalta Karvia- Päivien kehittämiseen ja markkinointiin. Karvia-Päivien ohjelmistoa on hieman muutettu organisointi- ja henkilöstömuutosten vuoksi, mutta peruskaava on edelleen sama. Karvia-Päivät järjestetään , 32:n kerran, ja tänä vuonna on haastettu mukaan yrityksiä, yhteisöjä, seuroja yms. Tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä sekä aktivoimaan ihmisiä joka puolelta Karviaa. Karvia-Päiväthän on kunnankin kannalta oiva markkinointitapahtuma, jossa pystytään esittelemään Karviaa monelta eri suunnalta, asukkaana, työntekijänä, yrittäjänä niin karvialaisille itselleen, kuin myös ulkopaikkakuntalaisille, kesäasukkaille sekä paluumuuttajille. Avustusta tarvitaan myös siihen, että päivät pystytään viemään taloudellisesti kannattavasti läpi. Karvian kunta saa Karvia-Päivien ohjelmalehtisen

4 takasivun ilmaiseksi käyttöönsä, joten kunta saa ilmaista mainontaa. Sivun kokoisen mainoksen hinta on tänä vuonna ollut 700. Lautakunta käsittelee ja hyväksyy Karvian yrittäjien 2000 :n avustushakemuksen. PÄÄTÖS Jori Louhisuo, Mari Ervelä ja Seppo Roukola jääväsivät itsensä, varajäsen Irmeli Hietaluoma oli Seppo Ruokolan tilalla tämän pykälän ajaksi. Hakemus hyväksyttiin. Puhetta johti tämän pykälän ajan Matti Arkko. Elltk 376 Nuorisotakuu ( valtuustoaloite) Asiaa on lautakunnassa käsitelty alla olevan mukaisesti kokouksessa TEtoimistosta on kysytty kohderyhmänä olevien henkilötietoja, mutta vastausta tähän ei ole saatu salassapitosäännöksiin vedoten. Lautakunta keskustelee kunnan mahdollisuuksista viedä asiaa eteenpäin. PÄÄTÖS Aktivoidaan Työpajaa ottamaan yhteyttä nuorisotakuun piiriin kuuluviin henkilöihin. Myös kierrätyskeskukseen sama viesti. Myös yritysten kautta vaikuttaminen mm. yritysneuvonnan keinoin. Myös Moon Karvia mukaan aktivointiin. Alla aiemmin käsitelty kohta nuorisotakuun käsittelystä (Hallitusohjelman mukainen nuorisotakuu astui voimaan vuoden 2013 alusta. Takuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-opiskelu,työpaja-tai kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lautakunta kartoittaa Karvian nykytilanteen ja toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa siten, että nuorisotakuu toteutuu Karviassa mahdollisimman hyvin.

5 Päätös Nuorisotakuu toteutuu jo aika hyvin, kartoitetaan te-toimiston kanssa tilanne. Myös Valtti työpaja hoitaa osaltaan nuorisotakuuta Karviatalo tilaisuutta pidettiin hyvänä. Oppisopimuksesta toivottiin puhujaa tilaisuuteen. ) Elltk 377 Karvian kunnan pienhankinnat ohjeistus Kunnassa järjestettiin yrittäjille ja kunnan pienhankintoja suorittavien viranhaltijoiden hankintakoulutus tilaisuus. Koulutustilaisuus oli työpajatyyppinen, jossa yrittäjät ja viranhaltijat yhdessä pohtivat hankintamenettelyjen kehittämistä. Liitteenä luonnosehdotus kunnan pienhankintaohjeistuksesta. Lautakunta keskustelee asiasta, ja sen kehittämismahdollisuuksista. Päätös lisätään pienhankintaohjeisiin, ja myös kohtaan 6 Karvian kunnan pienhankintaohjeisiin edellä mainittu päätös. Päätös edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lautakunta päätti kevyen kilpailutuksen toimenpiteen rajan alentamisesta :n. Mahdollisuuksien mukaan viranhaltijan tulee aina kartoittaa oman kunnan yrittäjien tarjonta. Kunnanhallituksen päätös asian palauttamisesta uudelleen käsiteltäväksi KH 131 Johtoryhmä on kokouksessa käsitellyt elinkeinolautakunnan esitystä pienhankintaohjeistuksesi ja esittää tehtäväksi siihen seuraavia muutoksia: Johtoryhmä suoritti yritysvaikutusten arvioinnin ja totesi esitetyn ohjeen vaikutukset negatiivisiksi. Pienhankinta ohjetta tulee tarkentaa. Hankintaohjeen laadinnassa tulee huomioida Kuntaliiton laatimat suositukset pienhankinnoista. Kuntaliiton suosituksen mukaan; kun pienhankinnan arvo ylittää , hankinnasta on suositeltavaa tehdä valituskelpoinen hankintapäätös ja antaa se normaalisti tiedoksi. Pienhankintarajaa tulee korottaa. Hankintaohje nykyisellään soveltuu ison hankintayksikön käyttöön, jossa hankinnan hoidetaan keskitetysti. Liian kaavamainen ja byrokraattinen hankintaohje sitoo työaikaresursseja suhteettoman paljon.

6 Kunnanhallitus päätti palauttaa pienhankintaohjeen elinkeinolautakunnan täsmennettäväksi. Ristiriitaisuudet tulee poistaa ja ohje laatia Karvian kokoisen organisaatioon sopivaksi. (liite) Lautakunta käsittelee asian uudestaan Päätös Kaija Kangas esitteli muiden kuntien käytäntöjä, sekä kunnan tilintarkastajan näkökulman asiaan. Mari Ervelä myös esitti näkökulman tilintarkastajien näkökulman, jossa haluttiin tarkentaa hankintaohjeita. Elinkeinolautakunta esittää oheisen luonnoksen mukaista pienhankintaohjetta ja oikaisuvaatimusohjetta Karvian kunnassa noudatettavaksi pienhankintojen ohjeeksi. Lautakunta perustelee esitystään tilintarkastajan ja kunnan tarkastuslautakunnan kannanotoilla tarkemmasta pienhankintojen ohjeistuksesta ja hankintapäätösten avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Elltk 378 Kuukauden yrittäjän valitseminen Kuukauden yrittäjän valitseminen käytännöksi, keskustelu. Asiasta keskusteltu Ylärin ja Kankaanpään Seudun kanssa, he ovat mukana. Lehdet tekevät jutun, esittelyn. Valitun yrittäjän www-sivuille linkki kunnan sivuilta, tämä markkinoi yrittäjää. etukäteen mietitään 3-4 yritystä, joita esitetään kuukauden yrittäjiksi. Ei maksa mitään, tuo näkyvyyttä. Kuukauden karvialaisen yrittäjän esittely. Jokainen jäsen valitsee yhden vuorollaan. Mietitään malli seuraavaan kokoukseen. Lautakunta päättää ehdotuksen toteuttamismallista keskustelun jälkeen. Päätös Jokainen ltk:n jäsen valitsee 2 ehdokasta vuodessa, hankitaan myös yrittäjän suostumus. Nämä nimet liitteessä erikseen. Jokainen ottaa itse yhteyttä lehteen. Lautakunta valitsee loppuvuoden 2013 kuukauden yrittäjät

7 Päätös Lautakunta valitsi erillisen liitteen mukaan heinä-marraskuun kuukauden yrittäjät Elltk 379 Muut asiat Ei ollut muita asioita. Elltk 380 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus Pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja valitusosoite kuntalain mukaisesti.

8 Karvian kunta Pienhankintaohje LUONNOS Pienhankinnat ovat arvoltaan (alv 0 %) Pienhankinnan perusta arvo, alv 0 % alle euron tavara- ja palveluhankinnat alle euron rakennusurakat Kevyen kilpailutuksen toimenpiteet euron tavara- ja palveluhankinnat euron rakennusurakat Kilpailutus hankintalain henkeä mukaellen yli euron tavara- ja palveluhankinnat yli euron rakennusurakat Karvian kunta toteuttaa pienhankintansa organisaation etua tavoitellen taloudellisesti ja tavoitteellisesti. Hankintoihin sovelletaan voimassa olevaan lainsäädäntöä, kuten: o hankintalaki (348/07) ja (321/10) o laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99) Pienhankintojen päätösvalta määritellään kunnanhallituksen vuosittain hyväksymissä talousarvion ja käyttösuunnitelman täytäntöönpano-ohjeissa. Lautakunnat päättävät hankinnoista talousarvion ja hankintaohjeiden rajoissa. Pienhankintoja kilpailutettaessa noudatetaan ja painotetaan hyvän hankintatavan periaatteita: Kevyt kilpailutus toteutetaan pääsääntöisesti sähköpostikyselynä vähintään kolmelle toimijalle. Tarjouksista tehdään hinta- ja mahdollisesti ominaisuusvertailu ja hankintapäätös. Hankintapäätöksestä tehdään tilaus, mutta hankinnasta ei tarvitse antaa valitusmahdollisuutta. Hankintapäätöstosite tulee laatia siten, että ulkopuolinen voi vaivatta todeta sen asianmukaisuuden. Hankintalain hengen mukaisesti kilpailutetaan tarve lyhyellä tarjouspyynnöllä. Tarjouksista tehdään hinta- ja mahdollisesti ominaisuusvertailu sekä kirjallinen hankintapäätös. Hankintapäätökseen liitetään mukaan hankintaoikaisuohje. Hankintapäätöstosite tulee laatia siten, että ulkopuolinen voi vaivatta todeta sen asianmukaisuuden. Karvian kotisivulla ilmoitetaan avoinna olevista pienhankinnoista ja hallintokunnat toimittavat kotisivulle tarjouspyynnöt tätä varten. Ilmoittaminen HILMAssa on vapaaehtoista. 1. Hankinnat valmistellaan huolellisesti o lähtökohtana kustannustietous ja toiminnallisuuden tavoittelu. o hankinnan valmistelun tasapuolisuus niin tarvetta kuin tarjontaakin kohtaan. Yritysten tarjonnan mahdollisuutta tulee valmistelussa selvittää. 2. Pienhankintojen toteuttaminen

9 o ensisijaisesti käytetään organisaation kilpailutettuja sopimuksia, jos niitä on o osto tai kilpailutus tämän ohjeistuksen ja valtuuksien mukaisesti 3. Kun kilpailutetaan, tarjouspyynnöt laaditaan sisällöltään selkeästi o vaatimusten määrittely on mahdollista, tarpeeseen soveltuen o arviointikriteerien määritys ellei valintaperusteena ole halvin hinta o ilmoitetaan omalla nettisivulla (ilmoitus HILMAssa on vapaaehtoista) 4. Saadut tarjoukset käsitellään tasapuolisesti o määräaikaan mennessä tulleet tarjoukset käsitellään o tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset hylätään 5. Kilpailutetun hankinnan päätös ja sen täytäntöönpano o hankintapäätös tehdään hankintavaltuuksien puitteissa o yli 3000 euron hankintapäätöksiin liitetään muutoksenhakua varten oikaisuvaatimusohje o hankintapäätöksen jälkeen pienhankinnan asiakirjat ovat julkisia 6. Hankinnan dokumentointi ja seuranta o yli 3000 euron pienhankintapäätöksistä tulee tehdä asianmukaisesti viranhaltijapäätös,ja päätös tulee olla sopivalla tavalla kirjallisesti dokumentoitu. o hankinnan toteutumista tulee seurata ja tarvittaessa reklamoida puutteista Hankintapalvelujen ohjeet ovat X? asemalla kansiossa, ja tämä Karvian kunnan pienhankintaohje alakansiossa Ohjeet.

10 OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisun vireilletulosta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot: Karvian kunta

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone

Elinkeinolautakunta. Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Elinkeinolautakunta Kokousaika Tiistai 08.10.2013 klo 19.00-21.00 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla

Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla -2, ALMAAS 17.10.2013 12:00 Kokousaika 17.10.2013 klo 12.00 Kokouspaikka Kärsämäki, Paanulinna, alkaa ruokailulla KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-2, SIV 31.3.2015 17:00

-2, SIV 31.3.2015 17:00 -2, SIV 31.3.2015 17:00 Kokousaika 31.3.2015 klo 17.00-20.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE

VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä pp.kk.vvvv Päivitetty pp.kk.vvvv 1 VETELIN KUNTAKONSERNIN HANKINTAOHJE Sisällysluettelo HANKINTOJEN SUORITTAMINEN VETELIN KUNTAKONSERNISSA...

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja ( 413-417), saapui 18.30 Jori Louhisuo vpj. ( 410-412) Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja ( 413-417), saapui 18.30 Jori Louhisuo vpj. ( 410-412) Sari Vaholuoto jäsen Mari Ervelä jäsen Kokousaika Torstai 05.03.2015 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola puheenjohtaja ( 413-417), saapui 18.30 Jori Louhisuo vpj. ( 410-412)

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot