Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Finlands Kommunförbund rf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2012 1 Finlands Kommunförbund rf"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokoustiedot Aika: klo Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki

2 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Sisällysluettelo Sivu 25 Kokouksen avaus 4 Liite 1, Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 Liite 1, Pöytäkirjan tarkastajan valinta 6 28 Kuntauudistus 7 Liitteet 1 3, Suomen Kuntaliiton vuosikertomus Liite 1, Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Liitteet 1 3, Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2011 valvontatarkastuksesta 11 Liite 1, Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Liitteet 1 5, Kuntaliiton jäsenmaksujen maksamisen tilannekatsaus 13 Liite 1, Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, Hallitustyöskentelyn itsearviointi 15

3 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Ehdotus uudeksi jäseneksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan 16 Liite 1, Valtion talouden kehys vuosille ja siihen liittyvä Peruspalveluohjelma 17 Liite 1, Kuntatyö-toiminta vuonna Liite 1, Kuntaliiton liittyminen Taltioni osuuskuntaan 20 Liite 1, Hallituksen pidettävän kokouksen siirto Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Kokouksen päättäminen 24

4 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen avaus Liite 1, 25 Liiton puheenjohtaja avaa Kuntaliiton hallituksen kokouksen. Todetaan. Puheenjohtaja avasi hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo Merkittiin, että informaatio-osassa olivat esillä seuraavat asiat: - Lähivaikuttamisen rakenteet Pohjoismaissa, projektitutkija Siv Sandberg, Åbo Akademi - Kuntauudistus, toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma - Kuntaliiton edunvalvontaprosessi, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen - Ajankohtaiskatsaus ja hallituksen esityslista , toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

5 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Liite 1, 26 Sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kutsu on lähetetty hallituksen varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seitsemän päivää ennen hallituksen kokousta Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös varajäsenet. Hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä muita läsnäolijoita pyydetään allekirjoittamaan läsnäololista, joka otetaan pöytäkirjan liitteeksi. Todetaan, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan mukaisesti. Samalla todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että tähän kokoukseen osallistuvat hallituksen jäsenet ja varajäsenet allekirjoitetun läsnäololistan (liite 1,26 ) mukaisesti. Samalla todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

6 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen (kokouksen) puheenjohtaja ja sihteeri. Hallitus päätti , että pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valittava jäsen. Hallitus päättää, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan hallituksen jäsen Kari Salmi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen Harri Lehtonen.

7 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntauudistus Liite 1, 28 Liite 2, 28 Liite 3, 28 (vain hallituksen jäsenille) Valtiovarainministeriö on asettanut kuntarakennelakia valmistelevan työryhmän. Työryhmän toimeksianto ja kokoonpano on liitteenä 1, 28. Kuntaliiton nimeämänä asiantuntijana ryhmässä on johtava lakimies Kari Prättälä. Liitteenä 2, 28 olevissa dioissa on kuvattu hankkeen etenemistä sekä kuntauudistukseen liittyvien eri lainsäädäntöhankkeiden välisiä yhteyksiä. Diassa 11 on lueteltu asioita, joita on tarkoitus korostaa kuntarakennetyöryhmän raportista annettavassa lausunnossa. Kuntaliiton hallitus käsittelee lausunnon kokouksessaan Liitteenä 3, 28 on liiton toimistossa tehty alustava analyysi kuntien aluekierroksella esittämistä kannanotoista sekä informoidaan kuntien lausuntokierroksesta. Analyysi lähetetään vain liiton hallituksen jäsenten käyttöön. Hallitus merkitsee tiedoksi asian ja antaa evästystä liiton lausunnon valmisteluun. Merkittiin tiedoksi.

8 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2011 Liite 1, 29 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on hyväksyä kevätkokouksessa hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna. Suomen Kuntaliiton vuosikertomus 2011 on valmisteltu yhdessä strategisille painopistealueille asetettujen painopisteryhmien, liiton yksiköiden ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Vuosikertomuksen 2011 rakenne vastaa syksyllä 2010 hyväksyttyä liiton strategian tarkistusta vuodelle Katsaus menneen vuoden toimintaan on tehty pääasiallisesti Kuntaliiton strategisten painopistealueiden ja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen toimintojen näkökulmasta. Vuosikertomus sisältää kuvaukset myös Kuntaliiton organisaatiosta ja palveluista, päätöksenteosta ja yhtiöistä. Hallitus päättää 1. hyväksyä Suomen Kuntaliiton vuosikertomuksen 2011 esityslistan liitteen 1, 29 mukaisena, 2. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään vuosikertomukseen tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi julkaisuasuun, sekä 3. esittää liiton valtuustolle, että se hyväksyy Kuntaliiton vuosikertomuksen 2011 esityslistan liitteen 1, 29 mukaisena. Hyväksyttiin.

9 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Liite 1, 30 Liite 2, 30 Liite 3, 30 Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Niiden samoin kuin muiden yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa koskevien asiakirjojen on oltava valmiina tilintarkastajan tarkistettavaksi huhtikuun 20. päivään mennessä. Edelleen sääntöjen mukaan valtuuston tehtävänä on kevätkokouksessaan hyväksyä hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna samoin kuin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös saatuaan asiasta tilintarkastajan lausunnon. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tulojen ja menojen tilitys sisältyy liiton tilinpäätökseen. Kuntaliitto-konsernin 2011 ylijäämä on euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) ,49 euroa. Konsernitaseen loppusumma on euroa ja Kuntaliiton (emoyhdistys) taseen loppusumma on euroa. Liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton (emoyhdistys) vuoden 2011 tilinpäätöksen keskeisiä lukuja ovat: 1000 euroa Tilin- Talous- Tilinpäätös arvio päätös Varsinainen toiminnan kulujäämä Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tilikauden tulos Esityslistan liitteinä ovat: Liite 1, 30 : Vuosikertomuksen osaksi liitettävä ehdotus Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi vuodelta 2011 Liite 2, 30 : Suomen Kuntaliiton vuoden 2011 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailu Liite 3, 30 : Liiton kiinteistöjen erilliset tuloslaskelmat

10 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Hallitus päättää 1. hyväksyä ja allekirjoittaa Suomen Kuntaliiton ja Kuntaliittokonsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esityslistan liitteiden mukaisena, 2. merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan Suomen Kuntaliiton vuoden 2011 tilinpäätöksen ja talousarvion vertailua koskevan selvityksen, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen teknisiä tarkistuksia sekä tarvittavat muutokset kertomuksen saattamiseksi lopulliseen julkaistavaan muotoon, 4. luovuttaa esityslistan liitteenä olevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liiton tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa ne liiton valtuuston käsiteltäväksi, 5. esittää liiton valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteiden mukaisen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2011 ja 6. esittää liiton valtuustolle, että Suomen Kuntaliiton vuoden 2011 tilikauden ylijäämä ,49 euroa lisätään liiton muuhun omaan pääomaan. Hyväksyttiin.

11 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Raportti Kuntaliiton toiminnan ja talouden 2011 valvontatarkastuksesta Liite 1, 31 (vain hallituksen jäsenille) Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konsernin tilintarkastus kilpailutettiin vuoden 2009 lopussa ja tilintarkastusyhteisöksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien raportti liiton 2011 valvontatarkastuksesta on esityslistan liitteenä. Merkitään tiedoksi ja päätetään raportin mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä. Merkittiin tiedoksi.

12 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta 2011 Liite 1, 32 Liite 2, 32 Liite 3, 32 Liite 4, 32 Liite 5, 32 Valtuuston hyväksymän neuvottelukuntien toimisäännön mukaan neuvottelukunnan on laadittava vuosittain toimintakertomus. Valtuusto on asettanut seuraavat neuvottelukunnat: - Pienten kuntien neuvottelukunta - Ruotsinkielinen neuvottelukunta - Opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta - Sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta Neuvottelukuntiin rinnastetaan myös maakuntien liittojen puheenjohtajien kokous. Neuvottelukuntien ja maakuntien liittojen puheenjohtajien kokouksen toimintakertomukset vuodelta 2011 ovat tämän esityslistan liitteinä. Hallitus päättää esittää liiton valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteiden mukaiset neuvottelukuntien toimintakertomukset vuodelta Hyväksyttiin.

13 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton jäsenmaksujen maksamisen tilannekatsaus Liite 1, 33 Liite 2, 33 Kuntaliiton sääntöjen 9 :n mukaan yhdistyksen valtuusto vahvistaa vuosittain jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain maaliskuun ensimmäiseen päivään mennessä, jollei valtuusto toisin päätä. Hallituksen työvaliokunta on käsitellyt kokouksessaan liiton toimenpiteitä kuntien maksamattomien jäsenmaksujen varalle. Tuolloin päätettiin, että liiton hallitukselle annetaan tilannekatsaus jäsenmaksuista ja pidettävissä kokouksissa. Esityslistan liitteenä on jäsenmaksujen maksutilanne Kuntaliiton hallitus käsittelee jäsenmaksujen tilanteen ja antaa ohjeistusta jatkotoimenpiteistä toimivalle johdolle. Merkittiin tiedoksi maksamatta olevien jäsenmaksujen määrä (liite 2, 33 ). Jäsenmaksuista on maksettu 99,4 %.

14 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton valtuuston kevätkokous Liite 1, 34 Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuusto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen maalisheinäkuussa ja syyskokoukseen syys-joulukuussa hallituksen määräämänä aikana ja paikassa. Hallitus hyväksyi Kuntaliiton hallintoelinten kokousaikataulun vuodeksi 2012 ja sen mukaan valtuusto kokoontuu kevätkokoukseen Kuntatalolla. Kuntaliiton sääntöjen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettava kullekin jäsenelle tämän ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä kirjeellä vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Valtuuston esityslista laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kuntaliiton hallituksen tulee valmistella valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat. Hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtajilla sekä muilla yhdistyksen valtuuston määräämillä henkilöillä on oikeus olla läsnä valtuuston kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun. Edellä olevan nojalla Kuntaliiton hallitus päättää kutsua Kuntaliiton valtuuston kevätkokoukseen ja hyväksyä sille tämän asian liitteen mukaisen esityslistan. Hallituksen käsiteltyä esityslistan se käännetään myös ruotsin kielelle sääntöjen mukaan. Kuntaliiton hallitus päättää kutsua liiton valtuuston koolle kevätkokoukseen klo Kuntatalolle. Samalla hallitus päättää hyväksyä valtuustossa käsiteltävät asiat hallituksen esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

15 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Hallitustyöskentelyn itsearviointi Hyvän hallitustyöskentelyn yhtenä tunnusmerkkinä on hallituksen säännöllisesti suorittama oman toiminnan itsearviointi ja sen perusteella käytävä hallituksen kehittämiskeskustelu. Kuntaliiton hallitustyöskentelyn ensimmäinen itsearviointi tehtiin keväällä 2011 ja sen tuloksia käsiteltiin hallituksen informaatioosuudessa Liiton toimisto on valmistellut vuosittaisen hallitustyöskentelyn itsearvioinnin siten, että kyselyyn on mahdollisuus vastata hallituksen kokouspäivästä alkaen. Kyselyyn pyydetään vastaamaan viimeistään Linkki kyselyyn: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Ehdotus uudeksi jäseneksi Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan Liite 1, 36 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen pyytää kirjeellään eroa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenen tehtävästä alkaen. Haataisen kotikunta on Helsinki ja hän edustaa SDP:tä. Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 :n mukaan valtuuskunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtiovarainministeriö määrää kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntien keskusjärjestön ehdottamista kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevista kunnallista työnantajaa edustavista henkilöistä. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä muutoinkin tasapuolisuusnäkökohdat. Vaalikelpoisuudesta valtuuskuntaan säädetään lain 3 :ssä. Valtuuskuntaan voidaan valita henkilö, jolla on kunnallislain 17 :n 1 momentin (Kuntalaki 33 1 momentti; siirtymäsäännös mom.) mukainen vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimiin ja joka on antanut suostumuksen toimen vastaanottamiseen. Vaalikelpoisia valtuuskuntaan eivät ole virka- ja työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöön tai sen jäsenjärjestöön luottamus- tai pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa olevat henkilöt. Kuntaliiton sääntöjen 19 :n mukaan valtuuston tehtävänä on tehdä valtiovarainministeriölle ehdotus Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan valittavista jäsenistä ja varajäsenistä. Toimikaudeksi valtiovarainministeriö on määrännyt Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että jäsenissä on 6 naista ja 5 miestä ja varajäsenissä on 5 naista ja 6 miestä. Valtiovarainministeriö myöntää eron Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenen tehtävästä ja valitsee uuden jäsenen eron saaneen tilalle. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää - ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Tuula Haataisen tilalle Hallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Tuula Haataisen tilalle Harjavallan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa.

17 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Valtion talouden kehys vuosille ja siihen liittyvä Peruspalveluohjelma Liite 1, 37 Heti alkuvuodesta kävi selväksi, että maan hallitus ei tule saavuttamaan hallitusohjelman tavoitteita siitä, että valtion velkaantuminen käännetään laskuun hallituskauden loppuun mennessä ja että valtion talouden alijäämä painetaan alle yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Hallitusohjelman mukaisesti valtion talous tasapainotetaan ja tällöin toteutetaan ehdollisia toimia, joita ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus, sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen. Kuntaliitto ryhtyi heti alkuvuodesta valmistelemaan valtion talouden kehysneuvotteluihin vaikuttamiseksi omia linjauksiaan, jotta kuntatalouden vakaus voitaisiin säilyttää ja suurilta kunnallisverojen korotuksilta välttyä tilanteessa, jossa kuntien valtionosuuksia oli vuodelle 2012 leikattu jo 631 miljoonaa euroa. Kuntaliiton linjaukset julkistettiin liiton järjestämässä kuntien talousja rahoitusfoorumissa Kuntaliiton julkaisussa Kuntatalouden vakauttaminen esitetään laaja joukko toimenpiteitä kuntien talouden kuntoon saattamiseksi. Niistä merkittävimmät kohdistuvat kuntien veropohjan vahvistamiseen valtionosuusmenetysten vastapainona, valtionosuusjärjestelmän uudistamisen vauhdittamiseen sekä kuntien koulu- sekä sosiaali- ja terveystoimen rakennusten peruskorjausten tukemiseen. Kuntaliiton esitysten merkittävyyttä kasvatti vuoden 2011 tilinpäätösten ennakkotiedot, joiden mukaan kuntatalous on noin 400 miljoonaa euroa heikommassa tilassa kuin vielä syksyllä 2011 arvioitiin. Liiton johto kävi koko alkuvuoden aktiivista vuoropuhelua valtion edustajien kanssa kuntataloudesta ja liitto on luovuttanut useita kannanottojaan muun muassa pääministeri Kataiselle sekä Peruspalveluohjelmaa valmistelevan ministeriryhmän puheenjohtajalle, valtiovarainministeri Urpilaiselle. Valtion talouden kehys vuosille valmistui aivan maaliskuun 2012 lopulla ja se käsiteltiin Peruspalveluohjelman ministeriryhmässä Ministeriryhmässä esitetty yhteenveto on liitteenä 1, 37. Esityksen mukaan kuntien valtionosuuksia leikataan asteittain niin, että vuoden 2015 tasossa lisäleikkaus on yhteensä 737 miljoonaa euroa. Tästä veromenetyskompensaatiota on 232 miljoonaa euroa. Merkittävintä tässä on ansiotasoindeksin jäädyttämisestä johtuva kuntien verotulojen kasvu vuosina 2013 ja Kun valtionosuuspohjissa oli vuosille 2013 ja 2014 varauduttu kompensoimaan kunnille täysimääräisesti verotulomenetykset indeksimuutoksista johtuen, niin nyt, kun indeksikorotuksia ei toteuteta, nämä valtionosuuskompensaatiot vedetään takaisin. Tältä osin valtio-kuntasuhde ei siis muutu.

18 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Varsinainen valtionosuusleikkaus on 500 miljoonaa euroa, jonka päälle tulee 20 miljoonaa euroa siitä, että STM:n toiminnan kehittämiseen, muun muassa vanhuspalvelulain toteuttamiseen, tarkoitettuja varoja leikataan 20 miljoonaa euroa aiemmin sovitusta, eli 125 miljoonaan euroon. Peruspalvelujen valtionosuusprosenttia alennetaan asteittain niin että leikkaus ensi vuonna on 125 miljoonaa euroa, seuraavana 260 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 leikkaus on 500 miljoonaa euroa, minkä lisäksi STM:n valtionosuuksia leikataan 20 miljoonaa euroa aiemmin sovitusta vuodelle Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksi jäädytetään vuodelle Tämän vaikutus kuntiin ja kuntayhtymiin on noin 45 miljoonaa euroa. Leikkausten vastapainona kuntien veropohjaa vahvistetaan pitkälti Kuntaliiton esittämällä tavalla. Kuntien korotettua yhteisöveroosuutta jatketaan vuoden 2013 jälkeen, jäteveron tuotto pyritään siirtämään kunnille. Toteutuessaan nämä muutokset vahvistavat kuntien veropohjaa yhteensä noin 350 miljoonalla eurolla vuositasolla. Kiinteistöveroa koskevat selvitykset ovat meneillään ja Kuntaliitto on niissä vahvasti mukana. Peruspalveluohjelmassa luvataan selvittää myös mahdollisuudet kuntia ohjaavien normien joustavoittamiseksi. Kuntien tuloihin vaikuttavien tekijöiden lisäksi Peruspalveluohjelma sisältää useita sektorikohtaisia toiminnallisia kehittämiskohteita, joiden analysointia jatketaan ja jotka kootaan yhteen vaikutusten arvioinnin edetessä. Valtion vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa kuntien opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen peruskorjauksiin myönnettiin vuodelle 2012 yhteensä 30 miljoonan euron ylimääräinen avustus. Linkki valtiovarainministeriön tiedotteeseen valtiontalouden kehyksistä vuosille Valtio/name.jsp Hallitus päättää merkitä tiedoksi valtion talouden kehyksen vuosille ja siihen liittyvän Peruspalveluohjelman, sekä siitä annetun selvityksen. Merkittiin tiedoksi.

19 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntatyö-toiminta vuonna 2011 Liite 1, 38 Kuntaliiton, KT Kuntatyönantajien ja Kuntien eläkevakuutuksen yhteisen Kuntatyö-toiminnan tarkoituksena on varautuminen kiristyvään kilpailuun osaavasta työvoimasta. Kuntatyö-toiminta vakiinnutettiin yhteistyösopimuksen mukaan vuoden 2011 alusta lukien osaksi organisaatioiden perustoimintaa. Kuntatyö-toiminnan strategiset painopistealueet vuosille ovat: - Vakiinnutamme Kuntatyö-toiminnan osaksi Kuntaliiton, Kevan ja KT:n yhteistyötä - Ennakoimme kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeita - Ennakoimme kunta-alan tulevaisuuden työvoimatarvetta - Lisäämme kunta-alan töiden tunnettuutta ja parannamme työnantajamainetta Vuonna 2011 yhteistyössä rakennettiin kuntatyöskenaarioita, laadittiin kunnille suunnattava rekrytointitarvetiedustelu ja lisättiin kuntaalan työtehtävien tunnettuutta nuorten keskuudessa sekä kehitettiin koulutuksen ja kunta-alan työnantajien yhteistyötä. Kehittämispäällikön lisäksi Kuntatyö-toimintaan rekrytoitiin markkinointisuunnittelija 50 % työpanoksella. Hallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen Kuntatyö-toiminnan toteutuksesta vuonna Merkittiin tiedoksi.

20 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton liittyminen Taltioni osuuskuntaan Liite 1, 39 Sitran johtamalla Taltioni-hankkeella luodaan Taltioni-palvelu, joka toimii terveydenhuollon toimijoiden ja hyvinvointipalveluiden tuottajien yhteisenä tietovarastona ja palvelualustana. Sinne suomalaiset voivat tallentaa, kerätä, jakaa ja käyttää omia terveys- ja hyvinvointitietojaan. Taltioni-alustassa olevia tietoja käytetään siihen liitettyjen sähköisten palveluiden kautta. Taltioni osuuskunnan tehtävä on suunnitella Taltioni-alustapalvelun ja tukipalveluiden hankintaa sekä laadunvarmistusta ja järjestönsä edun varmistamista. Liittymällä osuuskuntaan palvelukehittäjät tai palveluntarjoajat voivat hyödyntää Taltioni-alustaa ja sitoutuvat osuuskunnan sääntöihin. Osuuskunta on avoin ja siihen liittyminen on helppoa. Taltioni-alustaratkaisulle on pyydetty tarjous, jonka pohjalta se on esitetty perustettavaksi Medixinen toimittamaan terveystietokantaan, jota Fujitsu tarjoaa palveluna Taltioni osuuskunnan kautta eri toimijoille. Tämä edistyksellinen toimintamalli on kokonaistaloudellisesti kunnille edullinen ja mahdollistaa uusien nykyaikaisten palvelujen hankinnan tätä kautta. Osuuskunnan perustamiskokous pidettiin , ja siinä valittiin myös osuuskunnan hallitus. Kuntien edunvalvonnan kannalta Kuntaliiton on tärkeää olla mukana osuuskunnassa ja myös sen hallituksessa. Osuuskunnan liittymismaksu on euroa. Koska Taltioni osuuskunnan hallitus nimettiin jo perustamiskokouksessa, Kuntaliiton johtoryhmä päätti osaltaan liittymisestä osuuskuntaan kokouksessaan Osuuskunnan perustamiskokouksessa Kuntaliiton jäsenyys hyväksyttiin ja Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen valittiin osuuskunnan hallitukseen. Kuntaliiton hallituksen työvaliokuntaa informoitiin Taltioni osuuskuntaan liittymisestä pidetyssä kokouksessa. Hallitus päättää hyväksyä Kuntaliiton liittymisen Taltioni osuuskuntaan. Hyväksyttiin.

21 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Hallituksen pidettävän kokouksen siirto Eduskunnalla on istuntotauko Pohjoismaiden neuvosto pitää tuolloin istuntonsa eduskunnan tiloissa. Kuntaliiton hallituksen vuoden 2012 kokousaikataulua suunniteltaessa otettiin huomioon pidettävät kunnallisvaalit ja sen vuoksi kokous ajoitettiin vaaleja seuraavan viikon torstaille. Tuolloin ei ollut tietoa eduskunnan istuntotauosta. Hallitus päättää, että hallituksen kokous siirretään pidettäväksi Hyväksyttiin.

22 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraaviin kokouksiin suunnitellut asiat Hallituksen lähiajan kokouksiin on suunniteltu valmisteltaviksi seuraavat, tässä vaiheessa tiedossa olevat asiat Kuntauudistus/KPML Kuntauudistus/KPML - Kuntaliiton jäsenmaksujen maksamisen tilannekatsaus/kpml - Selvitys Kuntaliiton kansainvälisestä toiminnasta/kpml - Kuntaliiton talous huhtikuu 2012/KPML - Kuntaliiton edunvalvontaprosessi/tk Kuntauudistus/KPML - Kuntaliiton sijoitussalkkuraportti/kpml - Hallintoelinten kokousohjelma vuodelle 2013/KPML - Kuntaliiton talous kesäkuu 2012/KPML - Valtion talousarvion valmistelu vuodelle 2013/TK Kuntapäivien esityslista ja osanottomaksu/kpml - Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden palkkiot alkaen/kpml - Suomen Kuntaliiton luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset alkaen/kpml - EU:n rakennerahastokausi /KPML - Kuntaliiton talous elokuu 2012/KPML Luonnos Kuntaliiton toimintasuunnitelmaksi 2013/KPML - Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen talousarvioesitykset vuodelle 2013/KPML - Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen maksuosuudet vuonna 2013/KPML - Kuntaliiton valtuuston syyskokous/kpml - Kuntaliiton talous syyskuu 2012/KPML Kertomus Kuntaliiton toiminnasta /KPML - Ehdotuksen tekeminen Kevan valtuuskuntaan määrättävistä jäsenistä ja varajäsenistä toimikaudeksi /KPML Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Päätettiin lisätä kokoukseen vanhuspalvelulain esittely hallituksen infossa ja kokoukseen Kuntaliiton konsernirakenteen muutos ja omistajaohjauksen kehittäminen.

23 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous Torstai Kuntaliiton hallituksen seuraava kokous pidetään torstaina Kuntatalossa Helsingissä. Klo 8.00 Hallituksen työvaliokunnan kokous B Hallituksen kokouksen informaatio-osuus B Ryhmäkokoukset Kok. B 3.4 SDP B 3.1 Kesk. B 3.3 Vihr. B 4.12 Vas. B 4.11 PerusS B 4.13 Ryhmien välinen neuvottelu B Hallituksen kokouksen päätösosuus B Lounas Ravintolan kabinetit Hallitus päättää, että seuraava kokous pidetään torstaina Hyväksyttiin.

24 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti hallituksen kokouksen päätöksenteko-osuuden klo

25 Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/ Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Rakel Hiltunen Riitta Myllymäki Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Allekirjoitus Harri Lehtonen

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 1 Kokoustiedot Aika: 16.10.2014 klo 10.14 13.54 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 1 Kokoustiedot Aika: 15.8.2013 klo 10.00 13.41 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 7/2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18)

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry ESITYS 1 (18) Hallitus 10.3.2015 ESITYS URSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Perustelut... 2 2.1 Viestintä ja nuorisotoiminta (muutetaan 2 :n 2 momentin

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot