plus Lasaretti Tyytyväisiä potilaita 2/2008 Jonojen purkamisessa kaikki keinot käyttöön s. 4 Lapsettomuushoitoja tehdään entistä enemmän s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "plus Lasaretti Tyytyväisiä potilaita 2/2008 Jonojen purkamisessa kaikki keinot käyttöön s. 4 Lapsettomuushoitoja tehdään entistä enemmän s."

Transkriptio

1 plus Lasaretti 2/2008 Tyytyväisiä potilaita Potilaat saavat sairaaloissamme hyvää tai erinomaista hoitoa. Lääkäreiden ja hoitajien ammattitaitoon luotetaan ja potilaiden havaitsemiin epäkohtiin puututaan. Tämä kävi ilmi potilastyytyväisyystutkimuksesta, johon vastasi 2701 potilasta. Jonojen purkamisessa kaikki keinot käyttöön s. 4 Käytävältä oikeaan hoitopaikkaan s. 6 Dagkirurgi på patientes villkor s. 8 Lapsettomuushoitoja tehdään entistä enemmän s. 9

2 2 TOIMITUSTIEDOT PÄÄKIRJOITUS Saitko hyvää palvelua sairaalassa? Jos sinulta kysytään lentomatkan jälkeen: Saitko hyvää palvelua?, ymmärrät kysyjän todennäköisesti tarkoittavan henkilökunnan käytöstä, istuimesi polvitilaa, tarjotun ruuan laatua jne. Samanlainen tilanne syntyy jos sinulta polvileikkauksen jälkeen kysytään sama kysymys. Ajattelet kenties lääkäreiden ja hoitohenkilöstön ystävällisyyttä, potilashuoneen viihtyisyyttä ja vastaavia asioita. Palvelu-käsitteellä on laaja merkitys. Taloustieteessä palvelulla tarkoitetaan esimerkiksi kampaajan tekemää työtä, lääkärin antamaa hoitoa, lentomatkaa, tilitoimiston suorittamaa työtä. Palvelutuotannon vastakohta on tavaratuotanto. Tavara on käsin kosketeltavaa, aineellista, siirrettävää ja varastoitavaa. Palvelua ei voida valmistaa varastoon. Sen tuotanto perustuu vuorovaikutukseen palvelun tuottajan ja saajan välillä. Tällä tavalla ymmärrettynä lentomatkan varsinainen palvelu on se, että pääset siirtymään turvallisesti ja nopeasti paikasta A paikkaan B. Polvileikkauksen varsinainen palvelu on se, että polvesi muuttuu leikkauksella toimivaksi ja kivuttomaksi ilman komplikaatiota. Tätä kutsutaan myös ydinpalveluksi, jota oheispalvelu täydentää. Oheispalvelua ovat juuri alussa mainitut asiat kuten henkilökunnan ystävällisyys, miellyttävä ympäristö ja maukas sairaalaruoka. On itsestään selvää, että ydinpalvelu on tärkein asia. Lentomatkustajaa ei helpota ilmainen viinitarjoilu, jos lentoyhtiö ottaa kohtuuttomia turvallisuusriskejä tai koneet jatkuvasti myöhästelevät eikä potilasta helpota hoitajien ystävällinen hymy, jos leikkaus toistuvasti peruutetaan tai sen yhteydessä tapahtuu hoitovirhe. Molemmissa edellä kuvatuissa esimerkeissä lähtökohtana on se, että ydinpalvelun laadun tulee olla virheetöntä. Tähän me sairaalassakin tinkimättömästi pyrimme. Tästä sairaalatoiminnan perustuslaista seuraa kuitenkin helposti se, että emme kiinnitä tarpeeksi huomiota oheispalveluun. Se, että arvostamme korkeatasoista tieteellistä ja teknistä osaamista, voi johtaa muiden asioiden väheksymiseen. Olen viime aikoina kuullut pari erinomaista esitelmää, joissa kokeneiden ja arvostettujen suuyritysten johtajien suulla on todettu, että myös itse palvelutapahtuman kokemiseen eli juuri näihin pehmoasioihin tulee kiinnittää julkisessa terveydenhuollossa enemmän huomiota. Saman ovat todenneet minulle monet sairaaloidemme potilaat. Milloin he ovat ehdottaneet osastoille mukavampaa valaistusta tai potilaille kauniimpia vaatteita. Aikataulujen pitävyys ja sairaalaruoka ovat palautteiden kestoaiheita. Kukaan heistä ei kyseenalaista sitä, että terveen lapsen syntymä tai sydämen pallolaajennuksen onnistuminen on kaikkein tärkein asia, mutta tämän lisäksi myös muilla asioilla on merkitystä silloin kun puhumme hyvästä palvelusta. Mielestäni näihin asioihin tulee kiinnittää enemmän huomiota. Toki tiedän, että puutteiden yhteydessä helposti vedotaan riittämättömiin resursseihin. Jos ei rahaa tunnu olevan tarpeeksi henkilökunnan palkkaamiseen, niin miksi sitä pitäisi käyttää uusiin potilasvaatteisiin? Rohkenen kuitenkin puolustaa palvelumme näitäkin puolia. Julkinen terveydenhuolto saa tulonsa veronmaksajilta. Kyllä sillä, miten potilaat (=veronmaksajat) kokevat saamansa palvelun on vaikutusta heidän halukkuuteensa rahoittaa näitä palveluita. Sitä paitsi ystävällisyys ja täsmällisyys eivät edellytä lisää rahaa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa kehittää palvelujaan kokonaisvaltaisesti. Hoidon korkean teknillisen laadun lisäksi kiinnitämme huomiota potilaan kohteluun ja muihin hyvän palvelun osatekijöihin. Aki Linden sairaanhoitopiirin johtaja Pehmoasioihin tulee kiinnittää julkisessa terveydenhuollossa enemmän huomiota. LEDARE Fick du bra service på sjukhuset? Om man frågar dig efter en flygresa: Fick du bra service?, tolkar du sannolikt att frågaren avser personalens uppförande, hur mycket utrymme du hade för benen, kvaliteten på maten o.s.v. En likadan situation uppstår då man frågar samma fråga av dig efter en knäoperation. Du tänker kanske på hur vänliga läkarna och vårdpersonalen var, hur trivsamt patientrummet var och på andra motsvarande saker. Begreppet service har en omfattande betydelse. Inom ekonomin avser man med service till exempel arbetet som frisören gjort, läkarvården, flygresan, arbetet som revisionsföretaget gjort o.s.v. Motsatsen till serviceproduktionen är produktionen av gods. Gods är konkreta, materiella, flyttbara och kan lagras. Man kan inte producera tjänster för lagring. Serviceproduktionen baserar på interaktion mellan produceraren och mottagaren av tjänsten. På detta sätt förstått är flygresans egentliga service att du snabbt och säkert kan flyttade dig från plats A till plats B. Knäoperationens egentliga service är att ditt knä genom operation blir smärtfri och fungerande utan komplikationer. Detta kallas även för kärntjänst, vilken kompletteras av kringtjänster. Kringtjänsterna är just de saker som nämnts i början, så som personalens vänlighet, angenäm miljö och smaklig sjukhusmat. Det är självklart att kärntjänsten är den viktigaste saken. Flygresenären värms inte av gratis vin, om flygbolaget tar orimliga säkerhetsrisker eller om flygen hela tiden är försenade. Patienten värms inte av skötarnas vänliga leende, om operationen upprepade gånger annulleras eller det sker en felbehandling i samband med operationen. I båda exemplen som beskrivits ovan utgår man från att kvaliteten hos kärntjänsten skall vara felfritt. Vi eftersträvar detta ovillkorligen även i sjukhuset. Denna sjukhusverksamhetens grundlag leder dock lätt till att vi inte fäster tillräckligt med uppmärksamhet på kringtjänsterna. Att vi värdesätter högklassigt vetenskapligt och tekniskt kunnande kan leda till undervärdering av andra saker. På senaste tiden har jag hört ett par ypperliga föredrag, där erfarna och aktade direktörer i storföretag har konstaterat att man inom offentlig hälsovård bör fästa mer uppmärksamhet vid upplevandet av själva servicehändelsen, d.v.s. vid just dessa mjuka värden. Många patienter i våra sjukhus har sagt samma till mig. Ibland har de föreslagit angenämare belysning till avdelningarna eller vackrare kläder åt patienterna. Hur tidtabellerna håller och sjukhusmaten är återkommande teman i responserna. Ingen av dem ifrågasätter att födseln av ett friskt barn eller att en kardiologisk ballongutvidgning lyckas är de allra viktigaste sakerna, men förutom det har även andra saker betydelse då vi talar om god service. Jag anser att man måste fästa mer uppmärksamhet på dessa saker. Visst är jag medveten om att man lätt hänvisar till otillräckliga resurser i samband med brister. Ifall det inte verkar finnas tillräckligt med pengar för anställning av personal, varför skulle man då använda det till nya patientkläder? Jag törs dock försvara även dessa sidor av vår service. Den offentliga hälsovården får sina intäkter från skattebetalarna. Visst har det, hur patienterna (=skattebetalarna) upplever servicen de erhåller, effekt på deras vilja att finansiera dessa tjänster. Dessutom kräver inte vänlighet och punktlighet mera pengar. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill utveckla sina tjänster holistiskt. Förutom den tekniska kvaliteten i vården fäster vi uppmärksamhet på bemötandet av patienten och de andra delfaktorerna inom god service. Aki Linden sjukvårdsdistriktets direktör Lasaretti Plus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotuslehti asukkaille Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationsblad till invånarna. Julkaisija: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Päätoimittaja Aki Lindén, toimituspäällikkö Esa Halsinaho. Toimitus ja taitto: Pramedia Oy. Toimituskunta: Aki Lindén (pj.), Esa Halsinaho, Anne Hedman, Hannele Heine, Marko Marsala, Päivi Nygren, Turkka Tunturi, Paino: I-print Oy, Vaasa, Jakelu: Itella Oyj, julkisena tiedotteena Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kaikkiin talouksiin, noin kpl. Julkaisijan yhteystiedot: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Lasaretti-lehden toimitus, PL 52, Turku. Puh. (02) , telefaksi (02) , sähköposti Palautetta voi lähettää myös Internetin kautta,

3 3 Teksti: Pirkko Soininen Kuvat: Mikael Soininen Pöpöt kuriin Noin 800 suomalaista kuolee vuosittain sairaalainfektioon ilman, että heillä on kuolemaan johtavaa perustautia. Suurin osa tartunnan saaneista pystytään kuitenkin hoitamaan ja infektioiden eteneminen ennaltaehkäisemään. Paras tapa ennaltaehkäistä on käsihygieniasta huolehtiminen. Osa sairaalainfektioista on väistämättömiä, eivätkä ne ole sairaalan aiheuttamia. Näin esimerkiksi syöpähoidossa, kun toimenpiteet heikentävät potilaan immuunipuolustusta ja altistavat hänet infektioille tai tehohoidossa, jossa letkut ja kanyylit avaavat mikrobeille suoran tien elimistöön, kertoo infektiotautien erikoislääkäri Reijo Peltonen. Suhteellisen vaaratonkin bakteeri voi aiheuttaa vakavan infektion, jos potilaan vastustuskyky on rankan hoidon takia heikentynyt. Vähän epidemoita Oma lukunsa ovat sairaalabakteerit, jotka elävät ja tarttuvat sairaalassa. Useat niistä ovat tulleet vastustuskykyisiksi antibiooteille. Infektioiden eteneminen osastoilla pystytään tehokkaasti pysäyttämään, kun huolehditaan tilojen eristämisestä, suojauksesta sekä käsi- ja pintadesinfioinnista. Tällöin tartunnan kantaja ei tartuta infektiota muihin hoidettaviin ja epidemiat saadaan kuriin, Peltonen kertoo. Yleisimmille antibiooteille vastustuskykyinen MRSA- eli stafylokokki-bakteeri aiheutti TYKSissä epidemian Tänä vuonna sairaanhoitopiirin sairaaloista ei ole tavattu epidemiaa, mutta pitkäaikaishoitolaitoksissa on ollut kolme epidemiaa. Kun sairaalapotilaalta löydetään infektio, esimerkiksi MRSA, kartoitetaan vuoden ajalta kaikki ihmiset, jotka ovat olleet kosketuksissa kyseisen potilaan kans- saan. Yhden potilaan kohdalla tämä voi merkitä jopa satojen kontaktien tutkimista ja hoitamista. Seulomme erittäin tarkasti kaikki epäilyttävät tapaukset. Tämä merkitsee luonnollisesti sitä, että löydämme myös enemmän tapauksia kuin sairaanhoitopiirit, jotka eivät seulo yhtä tarkkaan. Toisaalta pitää muistaa, että meidän sairaanhoitopiirissämme on esimerkiksi MRSA-tapauksia siltikin paljon vähemmän kuin muissa maamme sairaanhoitopiireissä. Sairastuneita oli viime vuonna asukasta kohti 13, kun maan keskiarvo oli 25. Hygienia avainasemaan Sairaalainfektioiden torjunta alkaa sairaalan suunnittelusta, koskee huolto- ja korjaustoimia sekä kattaa hygieniset näkökohdat kaikessa sairaalan toiminnassa leikkaussalien puhtaudesta ja käsihygieniasta välinehuoltoon, pesulatoimintaan ja jätehuoltoon. Tehokkain yksittäinen keino torjua sairaalainfektioita on käsihygienia, sillä tavallisin sairaalainfektion tartuntatapa on kosketustartunta, jossa henkilökunta siirtää taudinaiheuttajia potilaasta toiseen, Peltonen muistuttaa. Hoitohenkilökunnan tuleekin käyttää käsihuuhdetta aina ennen ja jälkeen yksittäisen potilaan kosketusta. TYKSin sairaalahygieniaprojekti, jossa yksi tärkeimpiä kohteita oli käsihygienian tehostaminen, leikkasi infektioiden määrää TYKSissä 2000-luvun alussa 40 prosenttia. Kätilö Jaana Heiskarille käsien pesu ja desinfiointi on tuttua puuhaa synnytysvuodeosastolla. SAIRAALAINFEKTIO Sairaalainfektioilla tarkoitetaan sellaisia infektioita, joita potilaalla ei ole hoitoon tullessaan, vaan ne johtuvat hoidosta tai syntyvät hoidon aikana. Noin 5 10 prosenttia eli potilaista saa sairaalainfektion Suomessa vuosittain. Tyypillisimpiä sairaalainfektioita ovat hengitystieinfektiot, leikkausalueen infektiot ja virtsatieinfektiot. Suomessa kuolee yli 800 potilasta vuodessa infektioihin, ilman että heillä on muuta perustautia USA:ssa kuolee vuosittain potilasta sairaalainfektioihin eli kaksi kertaa enemmän kuin liikenteessä. Infektiotautien erikoislääkäri Reijo Peltonen kertoo, että ulosteensiirto tehoaa erittäin hyvin vaikeisiin antibioottiripuleihin. Antibioottiripulia hoidetaan ulosteensiirrolla TYKSissä on hoidettu tänä talvena ja keväänä epidemiaksi puhjennutta vaikeaa ripulitautia ulosteensiirroilla. Ulosteensiirtoja on käytetty Clostridium difficile -bakteerin 027-kannan aiheuttamaan vaikeaan ripulitautiin. Hoidettavat ovat olleet erityisesti potilaita, joilla tauti on uusinut jo useamman kerran. Ensimmäinen Clostridium 027-tyyppiä oleva tapaus diagnosoitiin TYKSissä viime vuoden marraskuussa. Kyseistä bakteeria on tavattu ennenkin, mutta nyt löydetty kanta on tavanomaista ärhäkämpi ja se tuottaa yli kymmenkertaisen määrän myrkkyä. Talven ja kevään aikana 220 potilasta on sairastunut. Näistä potilaista yli kymmenen on menehtynyt. Kuolleet ovat olleet yleensä moni- ja pitkäaikaissairaita ja vanhuksia, kertoo infektiotautien erikoislääkäri Reijo Peltonen. Ripulin hoitoon on käytetty erittäin vaikeissa ta- pauksissa hoitona ulosteensiirtoa. Ulosteensiirrossa potilaan suoli tyhjennetään ja veteen sekoitettu uloste ruiskutetaan tähystyksessä ylös paksusuoleen. Siirrettävä uloste on tähän asti saatu sairastuneen omaisilta, sillä varsinaista ulostepankkia veripankin tapaan ei Suomessa vielä ole, vaikka perustamisesta onkin keskusteltu, Peltonen toteaa. Ulosteensiirto on raskas toimenpide, joka tehdään vain erittäin vaikeissa tapauksissa, kun tautia ei saada muuten kuriin. Hoito tehoaa erittäin hyvin, lähes sata prosenttia paranee täysin, kertoo Peltonen. Ihmisen suolistossa elää satoja bakteerilajikkeita, jotka painavat noin 1,5, kiloa. Bakteerin aiheuttama ripuli liittyy aina antibioottihoitoon, jonka seurauksena elimistön omat niin sanotut ystävälliset bakteerit tuhoutuvat. Tämän jälkeen bakteeri pääsee tuhoamaan suoliston limakalvoa.

4 4 Tekstit: Kaisa Riikilä Kuvat: Mikael Soininen Kaikki keinot käyttöön hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO on antanut Varsinais-Suomen ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiireille sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymälle uhkasakolla tehostetun määräyksen huolehtia siitä, että hoitoon pääsy toteutuu lainmukaisissa määräajoissa viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Lain mukaan potilaan on päästävä tarpeelliseksi todettuun hoitoon erikoissairaanhoidossa kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta. Uhkasakkojen suuruudet ovat Varsinais-Suomelle euroa, Kanta-Hämeelle euroa ja Kainuulle euroa. Vsshp:n johtajaylilääkäri Turkka Tunturi: Tahtoa on paljon, mutta riittävätkö keinot Johtajaylilääkäri Turkka Tunturin mielestä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri poimittiin uhkasakon saajien listalle melko kevyin perustein. Täällä ei hänen mukaansa ollut sen pidempi jono kuin muuallakaan. Toki on niin, että meidän jonotustilanteemme kääntyi viime kevään ja kesän aikana huonompaan suuntaan, mutta tilanteemme on silti parempi kuin maassa keskimäärin. Teimmekin TEO:n päätöksestä valituksen Turun hallinto-oikeudelle, josta emme ole vielä saaneet päätöstä. Valitus tehtiin, koska Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiri koki joutuneensa uhkasakkolistalle väärin perustein, mutta Turkka Tunturi korostaa kuitenkin sitä, että sairaanhoitopiirin keskeisin tavoite on saada potilaat hoidetuksi ja jonot pikimmiten poistetuiksi. Työtaistelu pahensi tilannetta Vuosi sitten jonot alkoivat pidentyä, koska leikkaussalien henkilökuntapulan vuoksi jouduttiin sulkemaan leikkaussaleja kevään ja kesän aikana. Syksyllä Tehyn irtisanoutumisuhka ja ylityökielto pahensivat tilannetta. Ja vaikka irtisanoutumiset eivät lopulta toteutuneetkaan, kesti jonkin aikaa ennen kuin toiminta saatiin jälleen normaaliksi, minkä vuoksi osa potilaiden leikkauksista jäi hoitamatta. Sitten tuli joulu ja sen jälkeen henkilöstön talvilomakausi. Kaikkien näiden syiden yhteisenä seurauksena yli kuusi kuukautta jonossa olleiden määrä pääsi kasvamaan niin, että pahimmillaan jonossa oli tuhat potilasta, Turkka Tunturi myöntää. Siinä vaiheessa tilanteeseen tartuttiin ponnekkaasti. Jokaisen jonossa olevan potilaan tilanne on käyty läpi ja heille tehdään räätälöity toimintasuunnitelma, jossa todetaan hoidon tarve. Jos heille ei pystytä takaamaan hoitoa kuuden kuukauden sisällä omassa talossa, hoito ostetaan talon ulkopuolelta. Tällainen toimintaohje meillä on tosin ollut jo vuoden 2006 joulukuusta asti, mutta sitä ei ole pantu kaikissa hoitoyksiköissä täytäntöön. Se johtuu varmasti ainakin siitä, että ostopalveluiden käyttöön ei löydy budjetista riittävästi rahaa ja toisaalta tietysti meilläkin on tavoitteena noudattaa budjettikuria, Tunturi selventää. Myös toiminnan tehostamisella on koetettu parantaa jonotustilannetta, mutta Tunturi muistuttaa, että sairaaloissa on ennestäänkin nyörit vedetty jo melkoisen tiukille. Kun nyt kuitenkin olemme laittaneet niin sanotusti kaikki verkot veteen potilas potilaalta, oli toukokuun puoliväliin mennessä jonot saatu supistumaan 275 henkilöön. Vaikka lakonuhan päättymisen jälkeen työt saatiin varsin nopeasti käyntiin, jonot pääsivät Tunturin mukaan kasvamaan inhimillisesti ottaen liian pitkiksi. Lisäleikkauksia ja ostopalveluita Meillä tehdään vuodessa noin leikkausta eli kuukaudessa noin Leikkauksia jäi tekemättä lakon aikana 370, joka on kuukauden kokonaismäärästä vain 10 prosenttia, mutta henkilömääränä jonossa se on kuitenkin iso. Yksiselitteinen tavoitteemme on tietenkin päästä yli kuuden kuukauden jonoista eroon kokonaan ja lopullisesti, Tunturi vakuuttaa. Tällä hetkellä tehdään mahdollisimman paljon lisäleikkauksia iltaisin ja viikonloppuisin sekä käytetään ostopalveluja niin paljon kuin tarvitaan. Tähän mennessä sairaanhoitopiiri on ostanut Tampereen Koskiklinikalta sata ortopedistä leikkausta ja noin 70 rintasyöpäpotilaiden plastiikkakirurgista leikkausta yksityisestä Sairaala Cordiasta Kuopiosta. Jonon purkamiseen liittyviä ongelmia on erityisesti rintarauhasen plastiikkakirurgisissa leikkauksissa. Näitä leikkauksia tekevistä lääkäreistä on koko maassa huutava pula, sillä suuri osa plastiikkakirurgeista työskentelee yksityispuolella kosmeettisen kirurgian parissa. Meillä on esimerkiksi TYKSissä alalla vain 4 5 erikoislääkärin työpanos, Tunturi huomauttaa. Tilanne huolestuttaa Tunturia, sillä sairaanhoitopiirin yllä leijuu miljoonan euron uhkasakko, jos jonoa ei ole saatu nollille kesäkuun loppuun mennessä. T Johtajaylilääkäri Turkka Tunturi korostaa, että keskeisin tavoite on saada potilaat hoidetuksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoon pääsyajoista saa jatkuvasti ajantasaista tietoa internetistä osoitteesta: ja sieltä löytyvästä linkistä: hoitoonpääsytilastot. tilannekohtaisesti VSSHP:n sairaaloissa yli 6 kk toimenpiteeseen pääsyä odottaneiden lukumäärän kehitys TEO:n lakimies Leena-Maija Vitie Sakot harkitaan erveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO pyysi tammikuussa Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireiltä ja Kainuun maakunta-kuntayhtymältä helmikuun loppuun mennessä uhkasakkolain ja hallintolain mukaiset selitykset hoitoon pääsytilanteesta ja suunnitelmista puutteellisuuksien korjaamiseksi. TEO pyysi asianomaisilta lääninhallituksilta myös lausunnot selityksistä. Selityksistä kävi ilmi, että Kanta-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa jonot olivat lyhentyneet lokakuusta, mutta tilanne oli edelleen lainvastainen. Kainuussa jonot olivat hieman pidentyneet. Selityksessään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri katsoi pääsevänsä tavoitteeseen plastiikkakirurgista toimintaa mahdollisesti lukuun ottamatta. TEO:n lakimiehen, Leena- Maija Vitien mukaan sairaanhoitopiirien päätyminen listalle oli puhdasta matematiikkaa. Mukana ovat ne piirit, joissa yli kuusi kuukautta jonossa olleita oli yli viisitoista kymmentätuhatta asukasta kohden. TEO harkitsee uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi sen jälkeen, kun se on saanut tiedon, millainen tilanne hoitoon pääsyssä Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Kainuussa on kesäkuun lopussa. Me katsomme kesäkuun lopussa tilannetta sairaanhoitopiireittäin varsin huolellisesti. Ei se ainakaan niin tule menemään, ettei yli kuusi kuukautta jonossa olleita potilaita voi olla yhtäkään. Uhkasakon toteutuminen ja myös sen määrä arvioidaan todellisuudessa vasta kun nähdään, millaiseksi tilanne on kehittynyt, Leena-Maija Vitie toteaa. Vitien mukaan on kuitenkin selvää, että tilanteen täytyy olla selvästi parantunut siitä, kun uhkasakko määrättiin, jotta jonkinlaiselta rangaistukselta säästyttäisiin. Emme ole vielä keskustelleet kovinkaan tarkasti, miten määräajan umpeutumisen jälkeen toimitaan. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kohdalla jatkotoimenpiteistä sovitaan vasta hallinto-oikeuden tekemän päätöksen jälkeen, Vitie kertoo.

5 5 Tekstit: Kaisa Riikilä Kuvat: STM ja Mikael Soininen Hyvä terveys parantaa elämänlaatua ja kansantaloutta Turkulainen Maija Perho toimii sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen politiikkaohjelman ohjelmajohtajana. Nelivuotinen ohjelma antaa mahdollisuuden vahvistaa ja täydentää terveydenedistämistyötä yli hallintorajojen. Terveyden edistämisen yhteiskunnalliset, taloudelliset ja yksilölliset hyödyt ovat kiistämättömät. Siksi terveyden edistämisen näkökulma on omaksuttava kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, palvelujärjestelmässä, elinkeinoelämässä, työpaikoilla, järjestöissä ja yksityiselämässä, toteaa Maija Perho. Tavoitteena on väestön terveydentilan parantuminen ja terveyserojen kaventaminen. Kun vaikutetaan keskeisien kansansairauksien syihin, voidaan hillitä terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläkkeelle joutumisesta aiheutuvia huomattavia kustannuksia. Rakenteet ja elinolosuhteet kuntoon Ohjelman tavoitteena on kirjata valmisteltavassa terveydenhuoltolaissa sekä Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eli Paras-hankkeen jatkovalmistelussa selkeät terveyden edistämisen vastuut ja velvoitteet. Viestinnän ja koulutuksen tavoitteena on vaikuttaa niin, että terveyden edistämisen yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja työelämässä. Tietoa halutaan välittää myös suoraan kansalaisille ja järjestöille. Terveydenedistämisestä puhutaan runsaasti ja paljon hyvää ja hyödyllistä työtä on tehty jo pitkään. Saavutettujen tulosten entistä parempi hyödyntäminen onkin keskeinen osa meidän ohjelmamme tavoitteita. Terveyden edistämisen tuloksellisimmat hankkeet, työkäytännöt ja toimintamallit on tuotteistettava, levitettävä ja juurrutettava laajasti osaksi käytännön toimintaa, Maija Perho huomauttaa. Ongelmien ehkäisy on aina halvempaa kuin sairauksien hoito. Aivan pienilläkin elintapojen muutoksilla voidaan huomattavasti parantaa ihmisten hyvinvointia. Painonhallinta, terveellinen ravinto ja liikunta ovat keskeisessä osassa terveellistä elämää. Niillä voidaan ratkaisevasti vaikuttaa esimerkiksi aikuisiän eli 2-tyypin diabeteksen ehkäisyyn. Alkoholin riski- ja kokonaiskulutuksen vähentäminen sekä tupakasta vieroittaminen ovat tärkeitä tavoitteita sosiaalisten, terveydellisten ja yhteiskunnallisten haittojen minimoinnissa. Elinolosuhteilla on ratkaisevampi merkitys terveyden edistämiseen kuin sinänsä tärkeillä terveyspalveluilla. Siksi ohjelmaa toteutetaan poikkihallinnollisesti. Esimerkiksi kaavoituksessa ja rakentamisessa on arvioitava vaikutukset ihmisten elinoloihin, suunniteltava turvalliset kevyen liikenteen väylät, ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat sekä kehitettävä koulujen pihoja välituntiliikuntaan kannustaviksi. Työelämässä on satsattava monipuoliseen työhyvinvoinnin edistämiseen, Maija Perho luettelee. Kivijalkana perusterveydenhuolto Toimiva ja tehokas perusterveydenhuolto on terveyden edistämisen kivijalka. Ohjelman linjausten mukaisesti neuvolatoimintaa kehitetään perhekeskusten suuntaan ja yhteistyötä päivähoidon kanssa lisätään. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat avainasemassa koulu- ja opiskeluikäisten terveyttä edistettäessä, Maija Perho luettelee. Työpaikoilla halutaan kiinnitettävän erityistä huomiota psyykkisen terveyden edistämiseen, varhaiseen puuttumiseen, hoitoon sekä kuntoutukseen. Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuoltoon luodaan toimintamalli terveyskeskusten, kuntayhtymien ja työvoiman palvelukeskusten käyttöön. Sairaanhoitopiirissä työn alla terveyden edistämisen toimintasuunnitelma Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on parastaikaa työn alla terveyden edistämisen toimintasuunnitelman laatiminen. Sairaanhoitopiiri kuuluu Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden verkostoon ja sitä kautta myös kansainväliseen WHO:n alaiseen Health Promoting Hospitals -ketjuun. Äkkiseltään saattaa kuulostaa siltä, että kaikki sairaalat automaattisesti edistävät terveyttä, mutta Vsshp:ä Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden verkostossa edustava ylihoitaja Anne Laapotti-Salo kertoo, että nyt on kyse entistä aktiivisemmasta toiminnasta. Perinteisesti on ajateltu, että erikoissairaanhoito keskittyy sairauksien hoitamiseen ja ennaltaehkäisy on enemmänkin perusterveydenhuollon tehtävä. Tämän ohjelman tavoitteena on, että myös erikoissairaanhoidossa sitoudutaan potilaiden kokonaisterveyden edis- tämiseen. Verkosto tukee sairaaloita terveyden edistämisessä. Sitä varten on kehitetty kansainväliset laatustandardit, joiden avulla toiminnan mitattavuutta voidaan edesauttaa. Käytössä on viisi päästandardia. Ensinnäkin sairaalaorganisaatiolla on oltava virallinen terveyden edistämisen toimintasuunnitelma, jollaista Vsshp:ssä ollaan siis parhaillaan laatimassa. Standardeihin kuuluvat myös potilaan kokonaistilanteen arviointi, potilaan informointiin ohjaus, terveellisen työympäristön kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen niin, ettei potilas jää hoitojakson jälkeen yksinään sairautensa kanssa. Se edellyttää ainakin entistä tiiviimpää yhteistyötä perusterveydenhuollon ja jatkohoitopaikkojen kanssa. Toimintasuunnitelman laatimiseksi kartoitamme ensin koko sairaanhoitopiirin tämänhetkiset käytännöt. Tavoitteena on löytää jo käytössä olevat, hyödylliset toimintatavat ja saattaa ne kaikkien tietoon ja käyttöön. Tällä hetkellä meneillään on valmisteluvaihe ja syyskuun alusta saamme työtä varten myös nimettyjä resursseja. Pyrimme siihen, että toimintasuunnitelma olisi melko valmiina vuoden loppuun mennessä, Anne Laapotti- Salo kertoo. Hänen mukaansa tarkoitus on, että suunnitelman ansiosta Vsshp:n terveyttä edistävät palvelut olisivat entistä joustavampia ja yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa kiinteämpää. Erikoissairaanhoidosta pitäisi antaa perusterveydenhuollon yksiköille entistä enemmän informaatiota, ja myös suoraan potilaille ja suurelle yleisölle täytyisi pystyä välittämään tietoa nykyistä tehokkaammin, Anne Laapotti-Salo asettaa työlle päämääriä. Tavoitteena on, että myös erikoissairaanhoidossa sitoudutaan potilaiden kokonaisterveyden edistämiseen. Ennaltaehkäisy ei ole pelkästään perusterveydenhuollon tehtävä, toteaa ylihoitaja Anna Laapotti-Salo, joka edustaa sairaanhoitopiiriä terveyttä edistävien sairaaloiden verkostossa.

6 6 Teksti: Pirkko Soininen Kuvat: Mikael Soininen Kesäkuun alusta lähtien sairaanhoitopiiri on siirtänyt sairaaloidensa osastoilta sellaiset potilaat, jotka eivät enää ole erikoissairaanhoidon tarpeessa, oman kotikuntansa perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon. Näin toimimalla pyritään eroon erikoissairaanhoidon käytäväpaikoista. Ilkka Ollilla joutui sairaalaan suolitukoksen takia ja vietti vuorokauden kirurgisen osaston käytävällä. Ylilääkäri Juha Grönroos keskusteli potilaan kanssa ennen kotiuttamista. Käytävältä oikeaan hoitopaikkaan Sairaanhoitopiirin sairaalat antavat lain mukaan erikoissairaanhoitoa. Tästä huolimatta sairaaloissa on tähän asti hoidettu runsaasti erikoissairaanhoidon piiriin kuulumattomia potilaita. Potilaita on jouduttu hoitamaan käytävillä, päivähuoneissa, kansliatiloissa ja jopa varastoissa. Tämän seurauksena potilasturvallisuus kriittisimpien potilaiden kohdalla on vaarantunut, kiireellisen hoidon laatu heikentynyt, hoitotakuun toteutuminen vaikeutunut ja henkilökunta on ylikuormittunut, toteaa TYKSin ensiavun ylilääkäri, kirurgian dosentti Juha Grönroos. Noin vuosi sitten aloitettu siirtoviivemaksun periminen näytti alkuun korjaavan tilannetta, mutta talven ja kevään kuluessa ongelma paheni uudelleen jopa lähtötilannetta vaikeammaksi. Nyt luodun uuden ohjeistuksen ensimmäisen vaiheen myötä erikoislääkäri on jo huhtikuun alusta lähtien tutkinut kaikki päivystykseen tulevat potilaat ja päättänyt, onko osastohoitoa tarvitsevan potilaan oikea hoitopaikka erikoissairaanhoidon vai perusterveydenhuollon vuodeosasto. Ketään ei jätetä heitteille. Pyrimme uudistuksellamme tarjoamaan potilaille entistä parempaa hoitoa heille parhaiten soveltuvassa hoitopaikassa, Grönroos korostaa. Ohjeistuksen toinen vaihe astui voimaan kesäkuun alussa. Sen jälkeen on erikoissairaanhoidon vuodeosastoilta siirretty kuntien perusterveydenhuollon vuodeosastoille sellaisia potilaita, jotka eivät enää tarvitse erikoissairaanhoidon palveluita, mutta eivät vielä ole kotiutettavissa. Lähtökohtaisesti potilaat toki pyritään hoidon jälkeen suoraan kotiuttamaan, mikäli he yleistilansa puolesta selviävät kotona. Näin saadaan sairaaloihin tilaa juuri niille potilaille, jotka sairautensa puolesta tarvitsevat erikoissairaanhoitoa. Tällaiset potilaat voidaan nyt siirtää käytäväpaikoilta tarkoituksenmukaisiin potilashuoneisiin, Grönroos sanoo. Lisää hoivapaikkoja Olemme toistaiseksi pystyneet melko hyvin sijoittamaan potilaat kaupunginsairaalan vuodeosastolle tai kotikuntien terveyskeskuksien vuodeosastoille. Täällä päivystyksessä voimme pitää potilaita vain sen ajan joka hoitopäätöksessä tarvittaviin tutkimuksiin kuluu, mutta ei yli yhtä vuorokautta, kertoo Turun terveyskeskuksen päivystyksen ylilääkäri Katariina Korkeila. Terveyskeskuksen päivystyksessä hoidetaan vuosittain yli potilasta ja tarkkailuosastolla yli potilasta. Ainoa todellinen ratkaisu löytyy vasta sitten, kun kaupunki järjestää pitkäaikaissairaille vanhuksille lisää hoitopaikkoja, joihin heidät voidaan sijoittaa. On kaikkien etu, että potilaat hoidetaan oikeassa paikassa. Väestön ikääntyessä pitkäaikaishoitopaikkojen määrää on nyt ja jatkossa edelleen lisättävä, jotta hoitoketju saadaan toimimaan niin, ettei potilasturvallisuus vaarannu, Korkeila toteaa. Kesä tulee olemaan terveyskeskuksessa haasteellista aikaa, sillä sijaisia on ollut vaikea saada ja siirtopotilaat rasittavat jo ennestään kiireistä päivystystä. Pitkä päivä käytävällä Mahakirurgian osastolla on toukokuisena torstaina neljä potilasta käytäväpaikalla. Turkulainen Ilkka Ollila on tullut edellisenä päivänä päivystyksen kautta osastolle suolitukoksen takia ja odottelee jo kotiuttamista. Minun on ollut tässä käytävällä ihan hyvä olla, koska kipuja ei ole ollut paljon. Voin kuitenkin kuvitella, kuinka ikävä olisi maata tässä, jos kärsisi kovista tuskista, Ollila sanoo. Hänkin myöntää, että aamulla käytävällä on käynyt kova vilinä ja vilske, ja lepäämisestä ei ole tullut mitään. Aamusiivouksen, ruoan jakelun ja lääkärikierron aikana oli aika levotonta, Ollila toteaa. Osaston käytävillä on ollut pahimmillaan yli kymmenenkin potilasta. On varmasti helppo kuvitella, kuinka vaikea on tehdä esimerkiksi lääkärinkiertoja, kun joudumme pujottelemaan kiertokärryjen kanssa, Juha Grönroos huomauttaa.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s.

plus Lasaretti Lapsen ääni kuuluviin 2/2009 Tulevaisuuden lääkärit s. 12 Sairaanhoitopiiri on varautunut influenssaan Lihavuus ei ole rikos s. plus Lasaretti 2/2009 LOKAKUU Lapsen ääni kuuluviin Lasten toiveita sairaalahoidosta kannattaa kuunnella huomattavasti nykyistä tarkemmin, sanoo lasten hoitotyön laadusta tohtoriksi väitellyt Tiina Pelander.

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui

Sairaalan kesä on kuuma. TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön. Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa. Raportointijärjestelmä valmistui 1/huhtikuu 2007 Sairaalan kesä on kuuma TYKSissä panostetaan tutkimustyöhön Terveydenhoitokulujen vertailu on vaikeaa Raportointijärjestelmä valmistui Kardiologipäivystykseen yhteistyötä 1 www.vsshp.fi

Lisätiedot

1/helmikuu 2006. Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa. Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan. Psykiatriasta uusi tulosalue

1/helmikuu 2006. Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa. Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan. Psykiatriasta uusi tulosalue 1/helmikuu 2006 Dialyysitoiminta alkoi Uudessakaupungissa Sairaalahallinnon osaamista vietiin Ranskaan Psykiatriasta uusi tulosalue Naiset tilastojen takana Snabba ryck på Åbolands Loimaalle gastrokirurgi

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee. Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen valmistelu etenee Ambulanssiyrittäjä on tyytyväinen terveydenhuoltolain uudistukseen Rakentamista riittää nyt ja tulevaisuudessa Åbo och Vasa kan stöda varandra

Lisätiedot

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa

Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa. Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus. Ammattimiehet osaavat asiansa 5/joulukuu 2004 Yhteinen kuvantamiskeskus aloittaa toimintansa Vakka-Suomen ensiapupoliklinikan saneeraus Ammattimiehet osaavat asiansa Laboratoriossakäynti entistä helpompaa Kuntoversti on rautaista joukkoa

Lisätiedot

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia

2/huhtikuu 2006. Painonhallinta voi olla hauskaa. Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin. Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia 2/huhtikuu 2006 Painonhallinta voi olla hauskaa Hengitysvajepotilaat hoidon piiriin Tulospalkkauksesta hyviä kokemuksia Sähköiset potilastiedot ovat potilaan etu En trädgård att läkas i Loimaan sairaala

Lisätiedot

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön

HOSPITAALI 4 2010. Salon aluesairaalan uudisosa käyttöön MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Näin käy kesäsijaisten perehdytys

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata

Sairaanhoitopiirit perustettiin neljännesvuosisata 1/kesäkuu 2015 Rintasyöpäpotilaille laadukasta hoitoa Varsinais-Suomessa s. 4 Tyksin palvelut koko maakuntaan s. 6 uudesta toiminnasta hyviä kokemuksia Loimaalla s. 12 En dag i veckan viker Marko Vesanen

Lisätiedot

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä

Den finländska sjukvården har i. Odotettavissa lähivuosina: vakautusta VSSHP:ssä 1/toukokuu 2013 Mittava muutto s. 6 Yhteispäivystys aloitti s. 10 Yleislääkärin erikoistumisesta lisäarvoa s. 12 Ålands hälso- och sjukvård skall vara redo för alla fall s. 26 Odotettavissa lähivuosina:

Lisätiedot

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina

Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö Marina Suomen lehti No 3 lokakuu - marraskuu 2010 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2010 Potilasjärjestöt entistä tärkeämpiä, peruspalveluministeri Paula Risikko Potilasturvallisuus on saumatonta yhteistyötä, laatupäällikkö

Lisätiedot

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin.

HOSPITAALI. Joulu saapuu sairaalaan. Teemana organisaatiomuutokset. Loimaan synnytykset TYKSiin Muutos tuo noin 200 synnytystä vuodessa lisää TYKSiin. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 8 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Joulu saapuu sairaalaan Teemana organisaatiomuutokset Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä

Salossa sulauduttiin organisaatioon. Sanni Anttilasta Vuoden sairaanhoitaja. Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Naistenklinikan seitsemän vuosikymmentä LUE LISÄÄ SIVULTA» 4 Åbolands sjukhus vårdar sina kontakter

Lisätiedot

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla

Suomen. lehti. No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011. LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE 40 vuotta potilaan asialla Suomen lehti No 1 maaliskuu 2011 toukokuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 1/2011 Kuinka Suomi turvaa nykyisissä oloissa terveydenhoitojärjestelmänsä? Kuinka yhteiskuntamme vastaa jatkuvasti kasvaviin vanhusten

Lisätiedot

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää.

HOSPITAALI. Huomio kivunhoitoon. Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden menestyjä 2007 -kannustepalkinnon saanutta työryhmää. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 5 2008 HENKILÖSTÖLEHTI PERSONALTIDSKRIFT Huomio kivunhoitoon Teemana menestyjät Teemasivuilla esittelemme kuusi Vuoden

Lisätiedot

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla

HOSPITAALI 3 2010. Käytännöt vaihtelevat kierroilla MP2 Itella Oyj HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 3 2010 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana Medbit ja atk Yllytyshulluutta

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen

Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 3 2013 Tyksin suuri muutto sujui upeasti Uusi yhteispäivystys avajaisjuhlan kautta arkeen Matti

Lisätiedot

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille.

HOSPITAALI. Melonta. Viestintäpolitiikka syntyi Viestiminen kuuluu meille kaikille. HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 4 2008 H E N K I L Ö S T Ö L E H T I PERSONALTIDSKRIFT Teemana loma Sijaiset ovat ison kiven takana tänäkin kesänä.

Lisätiedot

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5

3 / k e s ä k u u 2 0 0 5 3/kesäkuu 2005 Varsinais-Suomen sairaalat Sellaiset sanat, kuten erikoissairaanhoito tai sairaanhoitopiirin kunta-yhtymä, ovat varmasti asiaan vihkiytyneille aivan tuttuja, mutta tavallinen kansalainen

Lisätiedot

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft

HOSPITAALI 7 2009. En poliklinik för bara luft HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts 7 2009 H e n k i l ö s t ö l e h t i P E R S O N A L T I D S K R I F T Teemana uudistuva ensihoito Ensihoito uusiksi

Lisätiedot

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin

Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Taloustilanne johti yt-neuvotteluihin Tyksin U:n toimintoja kaavaillaan T:n lisäosiin Kesäteatterista

Lisätiedot

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus

Vielä lomautuksista. Työaikaasiaa. Kvaliteten gnids in i Åbolands sjukhus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Työaikaasiaa LUE LISÄÄ SIVULTA»4 Vielä lomautuksista LUE LISÄÄ SIVULTA»6 Kvaliteten gnids in

Lisätiedot

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM

Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Suomen lehti No 3 lokakuu 2013 marraskuu 2013 FINLANDS PATIENTTIDNING 3/2013 Biopankkilaki voimaan 1.9. - laki edistää tutkimusta ja turvaa yksilön oikeudet, STM Hoitopaikan valinta, STM Hoitoon pitää

Lisätiedot

plus Lasaretti Antibiootti tepsii korvatulehdukseen Synnytyspelkoon löytyy apua T-sjukhuset är snart klart Yhteispäivystys alkaa huhtikuussa s.

plus Lasaretti Antibiootti tepsii korvatulehdukseen Synnytyspelkoon löytyy apua T-sjukhuset är snart klart Yhteispäivystys alkaa huhtikuussa s. plus 2012 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts informationsblad till invånarna Lasaretti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotuslehti asukkaille Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen/ Offentligt

Lisätiedot

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa. Bioteknologian merkitys terveydenhuollossa LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 2 kesäkuu - syyskuu 2008 Peruspalveluministeri Paula Risikko Kohti turvallisempaa ja toimivampaa terveydenhuoltoa Filosofian tohtori, Biotekniikan neuvottelukunnan puheenjohtaja Kimmo Pitkänen

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan

Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon. Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue. Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan 1/helmikuu 2005 Kuntaliitoksilla ei vaikutusta terveydenhuoltoon Psykiatriasta piirin laajuinen toiminta-alue Mentoroinnista tukea työelämän hallintaan Laitoshuoltajan monipuolinen ammatti Soppatykit paukkuvat

Lisätiedot

HOSPITAALI. Tietotekniikka auttaa työssä. Hyvinvointitutkimus. jatkuu. Toukat pestattiin töihin. Psykiatria viihtyy uusissa tiloissa

HOSPITAALI. Tietotekniikka auttaa työssä. Hyvinvointitutkimus. jatkuu. Toukat pestattiin töihin. Psykiatria viihtyy uusissa tiloissa HOSPITAALI Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin H E N K I L Ö S T Ö L E H T I Egentliga Finlands sjukvårdistrikt PERSONALSTIDSKRIFT 1 2008 Tietotekniikka auttaa työssä Hyvinvointitutkimus jatkuu Ota talteen

Lisätiedot

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s.

Hospitaali. MP2 Itella Oyj. Vuoden menestyjiä. Sairaanhoitopiiri sopeuttaa. Hannu Mäkinen eläkkeelle. >> lue lisää s. 3. >> lue lisää s. MP2 Itella Oyj Hospitaali Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift 5 2012 Sairaanhoitopiiri sopeuttaa >> lue lisää s. 3 Vuoden menestyjiä

Lisätiedot