Yhdistystoiminta Strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistystoiminta Strategia"

Transkriptio

1 Yhdistystoiminta Strategia Yhdessä enemmän Henri Rinkinen

2 Sisällysluettelo Taustaa SWOT Yhdistystoiminta Missio Toimintatapa Arvot Visio Päämäärä ja tavoitteet Painopisteet Jäsenyhdistyksien odotukset

3 Taustaa Liiton yhdistystoiminta koki suuria muutoksia Mielenterveyden keskusliiton organisaatiomuutoksessa Järjestöjohtajan ja yhdistys-viestinnästä vastaavan tiedottajan tehtävät lakkautettiin. Yhdistystoiminnan työntekijämäärän puolittuessa käytännön yhdistystoimijoiksi jäivät vain Henri Rinkinen Helsingissä ja Helena Koskelo-Suomi Kuopiossa työnimikkeen muuttuessa aluejohtajasta yhdistysasiamieheksi. Organisaatiomuutoksen yhteydessä poistettiin järjestötoiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjannut aluejako. Toimenpiteellä halutaan korostaa, että koko liiton toiminta ja toiminnot ovat valtakunnallista ja jäsenyhdistyksiä tukevia. Uusi toimintamalli ei vielä ole asettunut täysin uusille urille, kehitystyö jatkuu. Vuoden 2013 taloudelliset vaikeudet rasittivat merkittävästi liiton toimintoja kuten myös järjestötoimintaa. Mielenterveyden keskusliitolla on 170 jäsenyhdistystä ja näissä arviolta jäsentä.

4 Yhdistystoiminnan SWOT VAHVUUDET Liitto on iso ja uskottava yhteiskunnallinen vaikuttaja Jäsenyhdistyksiä koko maan kattavasti Jäsenyhdistysten ja niiden jäsenmäärä suuri Suuri jäsenmäärä mahdollistaa vahvan joukkotuen asioita eteenpäin vietäessä Vertaistyön ja ammattilaisten yhteistyö Vahva ja korkeatasoinen vertaistuki ja kokemusasiantuntijaosaaminen HEIKKOUDET Etelä-Suomikeskeisyys toiminnassa Laajan jäsenkentän hyödyntäminen toiminnassa ja vaikuttamisessa Jäsenyhdistysten näkökulman huomioiminen väärien asioiden painottaminen Paljon jäsenyhdistyksiä kokonaisuuden organisointi Yhdistystoiminnan organisointi, ymmärtäminen ja arvostaminen MAHDOLLISUUDET Yhteiskunnallinen vaikuttaminen moniäänistä jäsenkenttää hyödyntäen Yhteisillä julkilausumilla ja kannanotoilla lisätään näkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia Vertaistuen osaamisen vahvistaminen ja käytön laajentaminen UHAT Jäsenten ja jäsenyhdistyksien kuuntelematta jättäminen väärien asioiden painottuminen Kuntaliitoksien vaikutukset jäsenyhdistyksiin Pitkän aikavälin näkemys ja suunnitelma jäsenyhdistyksien tukemiseksi jää puuttumaan

5 Yhdistystoiminta Toiminta-ajatus Mielenterveyden keskusliiton voimassa olevissa säännöissä 2 määritellään toiminnan tarkoitus seuraavasti: Liiton tarkoituksena on Suomen mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien yhdistysten keskus- ja yhteistyöjärjestönä valvoa ja ajaa heidän etujaan yhteiskunnassa, toimia asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja tuottaa heidän tarvitsemiaan palveluja. Liitto ottaa toiminnassaan huomioon myös mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien omaiset.

6 Missio Yhdistystoiminnan missio on edistää ja parantaa mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien elämän laatua, sekä tukea heidän omaisiaan. Mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien elämän laatu koostuu useasta osa-alueeesta: Mielenterveyden hoito Kuntoutus-, koulutus- ja työllistymismahdollisuudet Perusturva: asuminen ja taloudellinen turva Sosiaaliturva ja tukipalvelut Yhdenvertainen asema yhteiskunnassa Sosiaaliset suhteet ja vertaistuki Vapaa-aika, harrastus- ja virkistystoiminta

7 Yhdistystoiminnan arvot Yksilön kunnioittaminen ja edistävä vuorovaikutus Kunnioittava ja rakentava keskustelu ja yhteistyö ovat kehityksen ja uusien mahdollisuuksien avaimet. Kuunteleminen - kuuluvuus Jokaisen tarina ja kokemukset ovat kuuntelemisen ja jakamisen arvoisia. Yhteisölliset kokemukset ovat palvelujen kehittämisen ja vaikuttamisen perusta. Vapaaehtoisuuden, vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden arvostaminen Yhdessä onnistuminen Yhdenvertaisuus Jokaisella on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet hyvään elämään.

8 Toimintatapa Liiton yhdistystoiminta edistää mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien elämän laatua, ja tukee heidän omaisiaan ja läheisiään. tekemällä yhteistyötä jäsenyhdistyksien kanssa tukemalla jäsenyhdistyksien välistä yhteistyötä vahvistamalla ja kehittämällä jäsenyhdistyksien vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen pohjautuvaa toimintaa tukemalla ja vahvistamalla yhdistyksien ja alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä Liiton ja yhdistyksien työntekijät tekevät töitä, yhteistyötä ja verkostoituvat laajasti edistääkseen mielenterveyspotilaiden ja mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia: kuuntelemalla potilaiden ja kuntoutujien ääntä tuottamalla ja kehittämällä heidän tarvitsemiaan palveluja osallistumalla palveluntuottajien hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseen vaikuttamalla yhteiskunnalliseen asemaan etujen valvonta vaikuttamalla asenneilmastoon

9 Yhdistystoiminnan visio Mielenterveyden keskusliiton ja jäsenyhdistyksien kaiken toiminnan tavoite on mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien elämän laadun parantaminen. Jokaisella potilaalla ja kuntoutujalla on oikeus hyvään hoitoon kuntoutukseen, koulutukseen ja työhön omien voimiensa mukaan taloudelliseen ja sosiaaliseen perusturvaan sosiaalisiin suhteisiin yhdenvertaiseen asemaan yhteiskunnassa Koska mielenterveyspalvelut ja mielenterveyspotilaiden ja kuntoutujien tarve ei kaikilta osin kohtaa, tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tilanteen parantamiseksi. Keskusliitto ja jäsenyhdistykset kehittävät ja luovat uusia ja innovatiivisia palvelu- ja tukiratkaisuja sekä toimivat lähellä mielenterveyspotilaita ja kuntoutujia.

10 Liiton yhdistystoiminnan päämäärä ja tavoitteet Kansalais- ja kattojärjestönä MTKL:n yhdistystoiminta on Suomen parasta. Toiminnassa panostetaan jäsenyhdistyksien vapaaehtoisja vertaistoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Liitto ja jäsenyhdistykset ovat merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien elämän laadun parantamiseksi. Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistykset ovat aktiivisia ja osaavia toimijoita ja vaikuttajia omalla alueellaan mielenterveystyön saralla. Vertaistuki- ja kokemusasiantuntijaosaaminen on arvostettu osa liiton ja jäsenyhdistyksien toimintaa

11 Liiton yhdistystoiminnan painopisteet 1. Kehitetään ja resursoidaan yhdistystoimintaa kokonaisvaltaisesti yhteistyössä jäsenyhdistyksien ja liiton toimintojen kanssa. 2. Vahvistetaan, tuetaan ja kehitetään vapaaehtois- ja kansalaisjärjestötoimintaa sekä vertaistuki- ja kokemusasiantuntijuutta. 3. Luodaan puitteet liiton ja jäsenyhdistyksien dialogiselle vuoropuhelulle, yhteistyölle ja tavoitteelliselle toiminnan suunnittelulle. 4. Luodaan selkeä toimintakäytäntö liiton asiantuntemuksen ja monipuolisen tuen sekä yhteistyön tarjoamiseksi jäsenyhdistyksille. 5. Kerätään ja hyödynnytetään tietoa jäsenyhdistysten toiminnasta, vaikuttavuudesta sekä mielenterveyskuntoutujien asemasta ja haasteista.

12 Jäsenyhdistyksien odotukset Jäsenyhdistyksien odotuksia on kerätty ja koottu erityisissä tilaisuuksissa vuosien aikana. Yhdistystoiminnan tukeminen: Liiton pitkän aikavälin toiminta- ja kehityssuunnitelma jäsenyhdistyksien tukemiseksi Kriisitilanteiden tuki Koulutukset Luottamushenkilöt ja yhdistyksien työntekijät Vertais- ja kokemusasiantuntijat Nuorisotoiminta Liikunta- ja kulttuuritoiminta Avoin, säännöllinen ja ajantasainen viestintä ja tiedottaminen Yhteistyön tukeminen eri toimijoiden ja verkostojen välillä Jäsenyhdistyksien osallisuuden ja yhteistyön tukeminen

13 Yhdistysviestintä Nykyinen tilanne: Epäsäännöllistä, aikatauluttamatonta ja järjestelmällisyys puuttuu Yhdistykset eivät saa tarpeeksi tietoa Ei yhdistysviestinnästä vastaavaa Uutiskirjeen lähetys sähköpostitse liitetiedostoina Tavoitetila yhdistysviestinnälle kolmen vuoden päästä: Säännöllistä, vakiintunutta ajantasaista, suunniteltua, selkeää, mitattavaa Viestintä sähköistä, ei paperikirjeitä. Sähköinen materiaali nopeampaa ja helpompi ottaa käyttää. Nimetty henkilö vastaa ja tekee yhdistysviestintää, eri osastot tuottavat sisältöä esim. uutiskirjeeseen Yhdistyksiä koulutetaan säännöllisesti Tieto kulkee yhdistysten ja liiton välillä molempiin suuntiin Liiton viestit helposti yhdistysten hyödynnettävissä Me-henki, yhdistykset ymmärtävät, miksi kuuluvat liittoon ja haluavat kuulua liittoon Yhdistyksille tehtävistä opinnäytetöistä kappale liitolle Mtkl:n järjestöviestinnästä vastaava työryhmä, joka kehittää liiton ja yhdistysten välistä yhteistyötä ja aktivoi yhdistyksiä oman toiminnan ja viestinnän kehittämiseen

14 Yhdistysviestinnän arvot: Avoimuus Luotettavuus Säännöllisyys Monipuolisuus Järjestelmällisyys Yhdistysviestinnän käytännön toiminta: Viestintäsuunnitelma edellisen vuoden lopussa seuraavalle vuodelle, jossa on määritelty vuoden tapahtumat, tehtävät, aikataulut, tekijät, budjetit, välineet ja kanavat

15 Yhdistysviestinnän SWOT VAHVUUDET Suuri yhdistys- ja jäsenmäärä mahdollistaa vahvan joukkotuen asioita eteenpäin vietäessä Paljon tietoa jaettavaksi liitolta ja vastavuoroisesti tietoa saatavilla yhdistyksiltä Motivoituneet vapaaehtoiset yhdistyksissä HEIKKOUDET Välineet vanhanaikaisia, uusia viestintävälineitä ei hyödynnetä Yhdistyksissä ei viestintäosaamista ja tehtävät usein yhden ihmisen varassa Tekijää viestinnälle ei ole Tehtyjä viestintäsuunnitelmia ei toteuteta Viestinnän seuraaminen, mittarit MAHDOLLISUUDET Mahdollisuus perusviestinnän kohennuksella ja aikataulutuksella parantaa tilanne Lisätä yhdistysten viestintäosaamista koulutuksilla (some, sähköiset viestintätyökalut jne.) Uusien viestintävälineiden käyttöönotto UHAT Sähköinen viestintä kehittyy nopeasti, kestämmekö perässä Tiedon määrä, hallitaanko Tietoturva

16 Keinot: Sähköinen uutiskirje Yhdistysnettisivut, jossa materiaalit, lomakkeet ja ohjeet yhdistystoimintaan, tukea tiedottamiseen jne. Yhdistysten koulutukset Kannustetaan yhdistyksiä tekemään aloitteita, kannanottoja ja tuomaan niitä käsiteltäviksi hallitukseen, kannustetaan kirjoittamaan Revanssiin, kannustetaan ottamaan some käyttöön Tapahtumien paketointi viestinnällisesti yhdistyksille Yhdistyksille perusviestintäpaketti eli tiedotepohjat, logot yms. ja ohjeet niiden käyttöön Jäsenrekisterin yhteystietojen hyödyntäminen viestinnässä Seuranta: Kyselyt, osallistujamäärät tilaisuuksiin, uutiskirjeen raportit, yhdistysnettisivujen kävijämäärät jne.

17 Yhdistyksille viestittävä: Liiton perusviestejä, tehdään liitto tutuksi yhdistyksille, mitä liitto tarjoaa Annetaan liitolle kasvot viestinnän kautta kuvina jne. Kaikki vuoden tapahtumat ja asiat koostettuna, jotta pystyvät suunnittelemaan toiminnan Suurimmista tapahtumista, kuten Kynttilätapahtuma ja Henkisen hyvinvoinnin viikko toimitetaan viestintämateriaalipaketit ajoissa Talous- ja hallintoasiat Eri osastojen aiheista Myönteistä asioita, kannustavaa viestiä Lehtien ilmestymisajat Kannustaa osallistumaan ja luoda yhteistä identiteettiä

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014

Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliiton vuosikertomus 2014 Sisällys Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtajan alkusanat... 3 Yhdessä enemmän Mielenterveyden keskusliitto vuonna 2014... 4 1. Mikä

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017

Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ja strategia vuoteen 2017 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen. Kaija Kivikoski Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelujen viestinnän nykytila ja kehittäminen Kaija Kivikoski Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdolle 3 1 Johdanto 4 1.1 Taustaa 4 1.2 Projektityön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VIESTINTÄSUUNNITELMA Johtoryhmä 12.8.2014 1 SISÄLLYS 1 VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 1.1 Viestinnän strategiset lähtökohdat hyvinvointikuntayhtymän visio, arvot ja strategiset

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot