Liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoiminnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoiminnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Liikuntatieteellisen tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoiminnan kehittäminen Auli Pitkänen, suunnittelija Loppuraportti Alumnius-hanke Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto

2 Taustaa Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnalla on jo melkoisen pitkä ja menestyksekäs historia kansainvälisten maisteriohjelmien järjestämisessä. Master s Degree Programme (MDP) in Sport Science and Management ja MDP in Biology of Physical Activity -ohjelmat ovat olleet käynnissä syksystä 2005 lähtien, MDP in Sport and Exercise Psychology 2007 lähtien ja European Masters in Sport and Exercise Psychology 2009 lähtien. Tänä aikana näistä ohjelmista on valmistunut maisteriksi yhteensä yli 100 opiskelijaa, joista suomalaisia on n. 20% ja ulkomaalaisia 80%. Kyseisten maisteriohjelmien toiminta on kuluneiden vuosien aikana saatu rakennettua hyvin suunnitelmalliseksi ja toimivaksi, yhtä suurta puutetta lukuun ottamatta. Ohjelmilla ei ole ollut minkäänlaista suunnitelmaa alumnitoiminnan järjestämiseksi ja alumnihengen luomiseksi alumnien, opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Näin ollen olemme hukanneet valitettavasti suurta potentiaalia, jota voisimme hyödyntää paremman opiskeluilmapiirin luomisessa, ohjelmien sisällön kehittämisessä ja uusien opiskelijoiden rekrytoinnissa. Miten hankkeeseen lähdettiin ja mitä tavoiteltiin? Keväällä 2012 toteutettiin kysely LTK:n kv.maisteriohjelmista valmistuneille ja valmistumassa oleville koskien heidän työllistymistään ja näkemyksiään opintojen antamista tiedoista ja taidoista. Samalla selvitettiin myös valmistuneiden kiinnostusta alumnitoimintaan ja 80% kyselyyn vastanneista (kyselyyn vastasi yhteensä 62 vastaajaa) oli kiinnostunut olemaan mukana ohjelmien alumnitoiminnassa, tavalla tai toisella. Vastaajien toiveissa oli mm. yhteisiä tapaamisia, mahdollisuus tulla luennoimaan ohjelmissa, oman alumnijärjestön luominen ja mahdollisuus saada tietoa ohjelmien ajankohtaisista asioista. Lisäksi moni vastaaja kertoi omia näkemyksiään ohjelmien sisällön kehittämisestä ja kuinka he itse voisivat olla tässä avuksi. Alumnius-hankehaku osui siis oivaan ajankohtaan alumnitoiminnan kehittämisen kannalta. Hankehakemuksessa konkreettisiksi tavoitteiksi asetettiin seuraavat toimenpiteet: 1. Työelämäluentosarjan järjestäminen osana maisteriohjelmien toimintaa 2. Sähköisen uutiskirjeen luominen ja lähettäminen alumneille 3. Alumnien yhteystietojen keräämisen ja päivittämisen systematisointi 4. Liikuntalaiset.fi-portaalin kehittämistyön uudelleen käynnistys 5. Alumnitapahtumien järjestäminen 6. Aktiivinen osallistuminen tiedekunnan alumnityöryhmän toimintaan Mitä tehtiin ja saavutettiin? 1. Työelämäluentosarjan järjestäminen osana maisteriohjelmien toimintaa Alumnitoiminnan kehitttäminen nähdään erittäin tärkeänä moneltakin eri kannalta juuri kv.maisteriohjelmissa, koska opiskelijat tulevat opintoihin hyvin monenlaisilla taustoilla ja erilaisista 2

3 kulttuureista. Koska ohjelmista ei valmistu mihinkään tiettyyn ammattiin tai ammattinimikkeeseen, saattaa opiskelijoilla usein olla vaikeuksia hahmottaa tulevaa työuraansa opintojen aikana ja jopa opinnoista valmistuttuaan. Opiskelijoita kyllä ohjataan pohtimaan ja reflektoimaan omaa osaamistaan ja omia tulevaisuuden suunnitelmiaan jo opintojen alkuvaiheessa, mutta tähän tarvittaisiin heille apuja. Tähän liittyen ajateltiin, että alumneja tulisi hyödyntää paljon nykyistä paremmin tekemään näkyväksi ne urapolut, joita heillä on ollut. Tätä varten oli tarkoituksena rakentaa alumnien työelämäluentosarja, jonka luennot järjestetään syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Aivan suunnitelman mukaista luentosarjaa ei saatu syksyn 2012 aikana toteutettua, mutta ohjelmien opetussuunnitelmiin liittyvillä kursseilla ja luennoilla kävi luennoimassa ohjelmista valmistuneita alumneja, joskaan siis ei täysin suunnitelmallisesti. Samalla he pystyivät kuitenkin myös kertomaan omasta työurastaan. Lisäksi kv.maisteriohjelmien alumnipäivässä piti luennon kuusi (6) ohjelmista valmistunutta alumnia. Luentojen sisällöt keskittyivät alumnien kokemuksiin ohjelmissa opiskelusta, heidän reitistään työelämään ja kokemuksistaan työelämässä sekä vinkeistä nykyisille opiskelijoille. 2. Sähköisen uutiskirjeen luominen ja lähettäminen alumneille Alumnikyselyn mukaan alumnit ovat kiinnostuneita kuulemaan ohjelmien nykytilanteesta ja ajankohtaisista tapahtumista. Alumnit nähdään myös tärkeänä voimavarana esim. ohjelmien markkinoinnissa tuleville hakijoille. Tätä varten rakennettiin sähköinen uutiskirje, joka sai nimekseen Liikunta International Alumni Newsletter ja jonka ensimmäinen numero lähetettiin Uutiskirje sisälsi mm. tietoja tulevista alumnitapahtumista, ajankohtaisia uutisia maisteriohjelmista ja tulevasta hakukierroksesta sekä Liikunnalla järjestettävistä kv.kongresseista ja linkkejä mm. ohjelmien Facebook-sivuille ja blogeihin. Uutiskirje sai erittäin hyvän vastaanoton ja päätellen lisääntyneestä liikenteestä mm. FB-sivuilla ja blogeissa, alumnit myös lukivat uutiskirjettä ja olivat kiinnostuneita uutiskirjeen aiheista. Uutiskirjeelle on tämän jälkeen tehty karkea pohja ja aikataulutus, joiden perusteella uutiskirjettä jatkossa kootaan ja lähetetään. Seuraava uutiskirje lähetetään Alumnien yhteystietojen keräämisen ja päivittämisen systematisointi Haasteena kv.maisteriohjelmissa on se erityispiirre, että suuri osa valmistuneista opiskelijoista lähtee valmistumisen jälkeen töihin ympäri maailman ja heidän tavoittamisensa valmistumisen jälkeen on usein haasteellista ja yhteys heihin katkeaa helposti. Tämän vuoksi on tärkeää luoda myös toimintamalli, jolla kerätään valmistumassa olevilta heidän yhteystietonsa. Tätä varten oli tarkoitus muokata mm. tutkinnonhakulomaketta niin, että valmistuvan opiskelijan tulisi antaa sellainen s- postiosoite, joka hänellä on käytössä myös valmistumisen jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli luoda esite ohjelmien alumnitoiminnasta ja esite annetaan valmistuneelle tutkintotodistuksen mukana. 3

4 Yhteystietojen keräämistä tutkinnonhakulomakkeesta on alettu tehdä systemaattisemmin ja myös suomenkielisistä ohjelmista valmistuneiden osoitteet kerätään nykyään automaattisesti Exceltaulukkoon. Myös osoitteen oikeellisuuteen kiinnitetään tarkemmin huomiota. Tiedekunnan omaa alumniesitettä ei ole vielä tehty, mutta kv.ohjelmista valmistuneille annetaan yliopiston alumnitoiminnasta kertova esite, joka on nyt myös saatavilla englanniksi. 4. Liikuntalaiset.fi-portaalin kehittämistyön uudelleen käynnistys Seuraava kehitysaskel yhteystietojen keräämisestä käsin on portaali, johon jo opiskelijat liittyisivät jo opiskeluaikanaan, jolloin emme missään vaiheessa kadottaisi yhteyttä valmistuneisiin. Tähän tarkoitukseen on LTK:ssa suunniteltu Liikuntalaiset.fi portaalia, jonka kehitystyö oli hankkeen alkaessa valitettavasti seisahduksissa. Portaaliin on suunniteltu koottavaksi niin alumnit, nykyiset opiskelijat kuin henkilökuntakin sillä ajatuksella, että alumnius alkaa siitä hetkestä, kun opiskelija aloittaa opintonsa. Kv.maisteriohjelmien alumniprojektin avulla myös tähän koko tiedekuntaa koskevaan alumniportaalin käynnistämiseen saatiin lisäpuhtia ja samalla siihen tuotiin näkökulmaa kv.opiskelijoiden ja alumnien kannalta. Portaaliin liittyen selvitettiin mm. sen liittämistä osaksi yliopiston Alumninet-portaalia ja erilaisten toiminnallisuuksien lisäämistä ja muokkaamista tiedekunnan tarpeisiin. Tavoitteena on lanseerata portaali tiedekunnan juhlavuoden yhteydessä loppuvuodesta Alumnitapahtumien järjestäminen Tavoitteena oli tehdä vuosittaisten alumnitapaamisten järjestämisestä suunnitelma ja aikataulutus. LTK:n kv.maisteriohjelmien ensimmäinen alumnipäivä järjestettinkin ke Mukana tapahtumassa oli n. 40 henkilöä eli alumneja, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Klo pidettiin 6 kpl alumniluentoja, joissa alumnit kertoivat omista kokemuksistaan ohjelmissa ja työelämässä. Lisäksi esiteltiin keväällä 2012 tehdyn työllistymiskyselyn tuloksia. Iltatilaisuudessa oli alumneilla, opiskelijoilla ja henkilökunnalla mahdollisuus verkostoitua keskenään ja lisäksi heitä pyydettiin pienissä ryhmissä miettimään alumniutta ja miten alumnitoimintaa voitaisiin kehittää tiedekunnassa ja ohjelmissa. LTK:n juhlavuoden 2013 tilaisuuksien yhteyteen la on päätetty järjestää yksi iso alumnitapahtuma kaikille oppiaineille, niin suomenkielisille kuin englanninkielisillekin. Tapahtuman sisällä on tarkoitus järjestää eri vuosiluokkien ja oppiaineiden omia kokoontumisia. Näihin tapahtumiin kutsuttaisiin tietenkin myös opiskelijat ja henkilökuntaa, jotta voidaan luoda kaivattua yhteishenkeä ja verkostoja. 4

5 6. Aktiivinen osallistuminen tiedekunnan alumnityöryhmän toimintaan Alumnius-hankkeen innoittamana dekaani nimitti koko tiedekunnan alumnitoimintaa suunnittelevan työryhmän toukokuussa Mukana on jäseniä kaikilta laitoksilta ja myös kv.maisteriohjelmista. Työryhmän tavoitteena on kehittää ja koordinoida tiedekunnan alumnitoimintaa, jonka on huomattu olevan hyvin pirstaleista ja eri tavoin järjestettyä eri oppiaineissa. Työryhmä jatkaa toimintaansa ainakin vielä juhlavuoden 2013 ajan. Ketkä olivat mukana toteutuksessa? Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien alumnitoimintaa kehitetti hankkeen aikana suunnittelija (päivittäisestä työajasta n. 25 %) ja lisäksi mukana oli tiedekunnan kv.suunnittelija ja maisteriohjelmien henkilökuntaa. Jatkossa toiminnan kehittämiseksi tulee kerätä ajatuksia myös alumneilta ja opiskelijoilta. Tätä tietoa kerätään mm. alumnitapahtuman palautelomakkeella. Alumnihanketta vietiin lisäksi eteenpäin tiiviissä yhteistyössä tiedekunnan alumnityöryhmän kanssa. Mihin hankerahaa käytettiin? Suurin osa hankerahoituksesta meni suunnittelijan palkkaan (syyskuu-joulukuu, n. 25 % päivittäisestä työajasta). Toinen suuri kuluerä oli järjestetty alumnipäivä ja varsinkin sen iltatilaisuus. Alumnipäivässä luennoineille alumneille ei maksettu palkkiota, mutta heille hankittiin palkkioksi JY:n T-paidat. Luentopalkkion maksaminen koettiin haasteelliseksi, koska osa puhujista oli palvelussuhteessa JY:oon, joten heille ei olisi voitu palkkiota kuitenkaan maksaa. Itsearviointi ja jatkosuunnitelmat Hanke ja hankeraha toimi erinomaisena käynnistäjänä alumnitoiminnan kehittämiseksi sekä kv.maisteriohjelmien että koko tiedekunnan tasolla. Aiemmin alumnitoiminnan kehittämisestä oli keskusteltu, mutta viimeinen sysäys toiminnan kehittämisen käytännön toteutukseen oli jäänyt puuttumaan. Yksittäisistä tuotoksista suurimpia onnistumisia olivat uutiskirje ja alumnipäivä, joista molemmista saatiin erittäin hyvää palautetta ja niitä tullaan käyttämään myös jatkossa osana ohjelmien alumnitoimintaa. Uutiskirjeelle on jo tehty aikataulutus, jonka mukaan uutiskirjettä jatkossa lähetetään. Vuoden 2013 alumnipäivä tullaan järjestämään osana tiedekunnan juhlavuoden tapahtumia lauantaina Lisäksi koko tiedekunnan alumnityöryhmän perustaminen oli hyvä lisätuotos hankkeesta ja oli hienoa, että ajatus lähti oikeastaan kv.maisteriohjelmista ja laajeni koko tiedekuntaan. Työryhmän 5

6 työn avulla tiedekunnan alumnitoimintaa on saatu kartoitettua ja nyt on paremmin tiedossa, millaista toimintaa eri oppiaineilla on jo olemassa ja miten toimintaa voisi mahdollisesti koordinoida jatkossa. Koordinoinnin puute ainakin huomattiin syksyn aikana: viikon sisällä marraskuussa järjestettiin 3 eri alumnitapahtumaa, eivätkä tapahtumien järjestäjät tienneet toinen toistensa tapahtumista ennen alumnityöryhmän työtä. Hankkeella tavoiteltiin myös maisteriohjelmien sisälle lisää alumnihenkeä, joka toisi yhteen alumneja, opiskelijoita ja henkilökuntaa. Tässä onnistuttiin osittain. Alumnit ja opiskelijat kävivät mielenkiintoisia keskusteluja alumnipäivän aikana ja rakensivat hienosti uusia verkostoja. Henkilökunnan saaminen mukaan toiminnan suunnitteluun ja osallistumaan tapahtumiin vaatii vielä hieman lisäponnisteluja. Henkilökunnan rooli alumnius-hengen nostattajina nähdään kuitenkin erittäin tärkeänä. Ajatus oli, että myös alumni- ja opiskelijajäseniä saataisiin mukaan hankkeen toteuttamiseen, mutta näin ei valitettavasti käynyt. Tarkoituksena on kuitenkin kerätä alumneilta ja opiskelijoilta tietoa alumnitoimintaan liittyvistä tarpeista vielä loppuvuoden 2012 aikana ja käyttää tätä tietoa toiminnan kehittämisessä edelleen. Kaiken kaikkiaan alumnius-hanke koettiin onnistuneeksi ja sen avulla saatiin aloitettua monenlaista aivan uutta toimintaa, joka tulee jatkumaan myös jatkossa. Erityisesti Liikuntalaiset.fi portaalin kehitystyö ja lanseeraus nähdään erinomaisena mahdollisuutena viedä alumnitoiminta aivan uudelle tasolle jatkossa. 6

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön

Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Ura- ja rekrytointi- palvelut siltana työelämäyhteistyöhön Astra Francke-Vehmas HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 7 Astra Francke-Vehmas Ura- ja rekrytointipalvelut siltana

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012

YLIOPISTORAATI. Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen LOPPURAPORTTI 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 YLIOPISTORAATI Kandidaatin ja maisterin opintojen sujuvoittaminen 25.9.2012, 26.9.2012 & 3.10.2012 LOPPURAPORTTI Projektinvetäjän puheenvuoro Ensimmäinen yliopistoraati järjestettiin Vaasan yliopistolla

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti

20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti 20.12.2013 Anna-Maria Salonen projektisuunnittelija Parkinson työssä -hanke Suomen Parkinson liitto ry. Loppuraportti 2 Hankkeen taustaa Viime vuosina Suomen Parkinson-liitossa on havaittu, että tavanomainen

Lisätiedot

Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014

Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014 Intoa / Vapaaehtoismentorointi Loppuraportti 18.9.2014 Tausta Vapaaehtoismentorointia on jonkin verran järjestetty Suomessa ja viime vuosina sitä on kokeiltu myös maahanmuuttaneiden työllistymisen tukemiseen.

Lisätiedot

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE

MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE MARKKINOINTITAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN PIHLAVAN IKKUNA OY:LLE Anu Ukkonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä

Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi. Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Julia Hämäläinen Kuopion klassillinen lukio Yhteiskuntaoppi Sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet suomalaisissa pkt-yrityksissä Tiivistelmä Tutkimuksen aiheeksi valittiin sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuudet

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

EURO EURO. reports. reports

EURO EURO. reports. reports r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam /2 Kansainvälisen

Lisätiedot

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa

Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa korkeakouluissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete Centre for International Mobility IRMA GARAM Vieraskieliset tutkinto-ohjelmat suomalaisissa

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto

Merja Isotalo. Mentorointiopas. Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni Euroopan Sosiaalirahasto Merja Isotalo Mentorointiopas Akavan Erityisalat ry Uudenmaan ELY-keskus Euroopan Unioni

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA

YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Opinnäytetyö (AMK) Viestintä Mediatuotanto 2011 Laura Lennala YLEISÖLLE AVOIMIEN SEMINAARIEN VIESTINTÄSUUNNITELMA case MIMO Moving In, Moving On! Application of Art Based Methods to Social and Youth Work

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot