Tiibetinspanielilla todettuja sairauksia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiibetinspanielilla todettuja sairauksia"

Transkriptio

1 Tiibetinspanielilla todettuja sairauksia Tiibetinspanielin PEVISA ohjelma SKL:n hallitus on kokouksessaan 3/2005 hyväksynyt Tiibetinspanielit ry:n esittämän ja vuosikokouksen hyväksymän PEVISA ohjelman jatkamisen seuraavalla tavalla: Hallitus hyväksyi tiibetinspanielille PEVISA ohjelman, jonka mukaan pentueen rekisteröinnin ehtona on, että kummallakin vanhemmalla on rekisteröintihetkellä virallinen polvitarkastuslausunto sekä silmätarkastuslausunto, joka ei saa olla 24 kk vanhempi. Tutkimustulokset eivät vaikuta rekisteröintiin. Ohjelma on voimassa PRA (progressiivinen retinan atrofia) etenevä verkkokalvon surkastuma PRA on resessiivisesti periytyvä vika, josta on eri muotoja, mm. generalisoitunut eli yleistynyt PRA (perifeerinen PRA), joka aiheutuu valoja aistivien solujen vajaakehityksestä ja/tai rappeutumisesta, ja sentraalinen PRA, joka aiheutuu valoa aistivien solujen alaisen pigmenttiepiteelin ravitsemushäiriöistä. PRA johtaa aina sokeutumiseen, sillä verkkokalvo ja sen näkösolut kuihtuvat vähitellen. PRAsairauden tyyppi ja sen ilmenemisikä on rotukohtaista. Joillakin roduilla oireilu alkaa vasta keski ikäisillä koirilla tavallisesti hämäränäön heikkenemisenä, mutta joillakin roduilla oirehtiminen voi alkaa jo muutaman kuukauden iässä. Sairauden kantajat ovat kliinisesti täysin terveitä. Tiibetinspanielilla todettu PRA on tyypiltään generalisoitunutta. Patellaluksaatio polvilumpion sijoiltaanmeno Polvilumpion sijoiltaanmeno on perinnöllinen vika, jossa polvilumpio siirtyy normaalilta paikaltaan reisiluun nivelnastojen välisestä urasta polven etupuolelta jommallekummalle puolelle, joko raajan ulko tai sisäpuolelle. Luksaatio voidaan todeta jo nuorella iällä. Se ilmenee ontumisena tai siten, että koira vetää jalkansa kokonaan ylös joksikin aikaa. Polvilumpiota paikallaan pitävä ura voi olla synnynnäisesti epämuodostunut ja liian matala, reisiluu ja sääriluu voivat olla toisiinsa nähden virheasentoiset tai joillakin koirilla polvilumpio voi olla myös synnynnäisesti väärin sijoittunut. Patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti. Mediaalisessa luksaatiossa polvilumpio siirtyy uran sisäpuolelle ja sitä esiintyy lähinnä kääpiökoirilla. Lateraalisessa luksaatiossa polvilumpio siirtyy uran ulkopuolelle ja sitä esiintyy lähinnä suuremmilla roduilla. Tutkimustulos annetaan lausuntona Putnamin asteikon mukaan. Kliinisen tutkimuksen perusteella polvilumpion sijoiltaanmeno voidaan jakaa neljään asteeseen, 1, 2, 3 ja 4. Mitä suurempi aste, sitä luksoituneempi polvilumpio on. Kliinisesti terve polvi saa 1

2 lausunnon 0. Koiran molemmat polvet voivat olla kliinisesti terveet tai molemmat polvet voivat luksoitua eriasteisesti. Tiibetinspanielit ry:n jalostusohjesäännön mukaan jalostusyhdistelmän yhteenlaskettu polvitulos ei saa ylittää kahta. Tällöin koiran polvitulos on yhtä kuin huonomman polven tulos. Cherry eye kirsikkasilmä Kirsikkasilmä kehittyy tavallisesti nuorelle koiralle, jonka silmät ovat voineet olla jonkin aikaa ärtyneet. Kolmannen silmäluomen (vilkkuluomen) sisäpinnan tulehtunut ja suurentunut kyynelrauhanen kasvaa niin suureksi, että se pullistuu esiin silmän sisänurkasta. Tämä voidaan korjata kirurgisesti, jolloin osa rauhasesta poistetaan. Kirsikkasilmän kirurginen hoitaminen voi harvoin johtaa ns. kuivaan silmään, jossa kyynelnesteen eritys häiriintyy. Kirsikkasilmä liittyy löysiin luomiin ja yleiseen kallon ja silmän rakenteeseen. ENTROPIUM/EKTROPIUM/MAKROBLEPHARON: Silmäluomien rakennevirhe. Entropiumissa luomi kiertyy silmän sarveiskalvoa vasten, ektropiumissa luomi on löysä ja roikkuva tai liian suuri (makroblepharon) myös näiden yhdistelmiä esiintyy (ns. diamond eye). Entropium/ektropium/makroblepharon potilaiden silmäluomiin joudutaan usein tekemään korjaavaa kirurgiaa, monessa tapauksessa virheasennon korjaaminen voi vaatia useamman leikkauksen. PHTVL/PHPV PHTVL/PHPV on sikiöaikaisen verisuonijäänteen aiheuttama silmän kehityshäiriö. PHTVL/PHPV:tä saattaa esiintyä nuorilla tiibetinspanieleilla, mutta se häviää yleensä itsestään eikä haittaa näkökykyä. PPM: Sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne silmässä, merkitys koiran terveydelle riippuu jäänteen sijainnista ja määrästä. TRICHIASIS: Silmäluomen (normaalien) karvojen/ripsien käntyminen silmäänpäin. DISTICHIASIS/ECTOPIC CILIA (koodistossa Cilia aberranta): Luomen reunaan liian lähelle silmää/luomen sisäpuolelle (ectop. ciliat) kasvavia ylimääräisiä ripsiä, jotka hankaavat silmän sarveiskalvon pintaa ja aiheuttavat pahimmillaan silmän sarveiskalvon haavautumisen. Ylimääräisiä ripsiä joudutaan usein poistamaan polttamalla, toimenpide vaatii nukutuksen, ja usein se tehdään potilaalle säännöllisin väliajoin uudelleen. HC perinnöllinen harmaakaihi Perinnöllinen kaihi voi olla synnynnäinen, varhaisnuoruudessa esiintyvä tai myöhemmällä iällä kehittyvä. Jotta kaihia voisi pitää perinnöllisenä, sen tulee esiintyä molemmissa silmissä, rodulle ominaisessa paikassa linssiä ja useimmiten lisääntyä tai tiivistyä iän myötä. Useimmiten perinnöllinen kaihi periytyy resessiivisesti. HC ei ole tiibetinspanielilla yleinen, mutta rotujärjestö ei suosittele sairaan koiran eikä tunnetun kantajan käyttämistä jalostukseen. Harmaakaihi voi aiheutua myös sairaudesta, lääkkeestä, tapaturmasta tai vanhuudesta nämä muodot eivät ole periytyviä. 2

3 RD: Verkkokalvon vajaakehitys, joka pystytään toteamaan jo pennulta. MRDmultifokaali RD (aste1), GRD geograafinen RD (aste2), TRD totaali RD (aste3) Kitalakihalkio Kitalakihalkiolla tarkoitetaan suuontelon kattoon jäävää avannetta, jonka kautta ruokaa ja nestettä pääsee pusertumaan suuontelosta nenäonteloon. Halkiota esiintyy kaikilla roduilla, eniten kuitenkin lyhytkuonoisilla roduilla. Kitalakihalkion syitä ovat mm. sikiön kärsimä hapenpuute, muu trauma, lääke tai myrkkyvaikutus sikiöaikana tai perinnöllinen geenivirhe, jonka yksilö on perinyt molempien vanhempiensa puolelta. Halkion pituudesta, leveydestä ja sijainnista riippuu miten paljon yksilön elämä vaikeutuu. Ainakin teoriassa osa kitalakihalkioista on kirurgisesti korjattavissa. Lonkkaniveldysplasia lonkkanivelen kasvuhäiriö Lonkkanivel muodostuu kolmen lantioluun muodostamasta nivelkuopasta ja siihen sopivasta reisiluun päästä. Ongelmatapauksissa reisiluun pallopää ei moitteettomasti sovi lantioluiden muodostamaan lonkkamaljaan. Myöhemmin nivelrusto voi pahiten rasittuneista kohdista kulua kokonaan pois. Lonkkanivel muotoutuu kasvun aikana, syntyessään pentu on tervelonkkainen geneettisestä taipumuksesta riippumatta, vika tulee kasvuhäiriönä. Lonkkaniveldysplasian ainoa diagnosointi tehdään röntgenkuvista. Koiran tulee olla kuvattaessa vähintään 1 vuotias. Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva luokittelu perustuu FCI:n kriteereihin. Legg perthes Legg perthes on verenkiertohäiriön aiheuttama kuolio reisiluun päässä. Se ilmenee asteittain pahenevana ontumisena kasvun keskivaiheilla n. 3 5 kk:n iässä. Reisiluun pää tuhoutuu muuttuen vähitellen epämuotoiseksi sienimäiseksi muodostumaksi, jonka seurauksena on nivelrikko. Hoitona on leikkaus, jolloin reisiluun pää poistetaan. Tiibetinspanieleilla on esiintynyt joitakin legg perthes tapauksia. Kyynärnivelhäiriöt Kolme luuta; olkavarsi, kyynärluu ja värttinäluu muodostavat yhdessä kyynärnivelen nivelpinnan. Kyynärnivelen kasvuhäiriössä kyynärluun tai varsiluun ulokkeessa voi olla luutumishäiriö ja nivelen eri osat voivat olla yhteen sopimattomat. Näistä seurauksena voi olla luupiikkien muodostuminen. Kyynärnivelhäiriötä esiintyy erityisesti suurilla, nopeakasvuisilla koirilla, mutta myös tiibetinspanielilla on tavattu kyynärnivelongelmia. Litteä rintakehä litistynyt rintakehä lattarinta (flattened rib cage) Litistyneellä rintakehällä tarkoitetaan pennun ensimmäisten vuorokausien ( 18 vrk) aikana esiin tulevaa rintakehän muutosta. Sairastuneiden pentujen painokehitys hidastuu ja hengitys saattaa vaikeutua. Tiibetinspanielilla esiintyy satunnaisesti tätä vikaa. Vika saattaa esiintyä suvuittain, mutta periytymismekanismi ei ole tiedossa. Tila on yleensä pahin noin 5 7 viikon ikäisellä pennulla. Ennuste on hyvä, 75% sairastuneista selviää. Vaikka vika ilmenee luusto ongelmana, taustalla saattaa olla alkujaan lihaksistoa koskeva muutos. Tutkimuksissa on osoitettu, että ruokinnalla ei 3

4 ole osuutta tilan syntyyn eikä paranemiseen, mutta pennun liikalihavuus saattaa altistaa ongelmalle. Napatyrä Jos napa aukon sulkeutuminen pentuaikana hankaloituu, syntyy napatyrä eli vatsaontelon kalvoon jää reikä. Aukon sulkeutuminen voi estyä, jos napanuora joutuu epätavallisen kovaan venytykseen syntymähetkellä. Emo voi myös purra napanuoran poikki liian läheltä ja aiheuttaa tyrän syntymisen. Myös napatulehdus voi häiritä sulkeutumista. Useimmissa tapauksissa navan aukko on perintötekijöiden vaikutuksesta liian suuri ja sulkeutuminen epätäydellistä. Napatyrät voivat olla hyvin eri kokoisia. Suuret napatyrät hoidetaan pienellä kirurgisella toimenpiteellä. Vuonna 2002 tehdyn tiibetinspanieleiden omistajakyselyn perusteella noin viidesosalla tiibetinspanielin pennuista oli jonkinasteinen napatyrä. Nivustyrä Nivustyrä on lähes aina synnynnäinen. Tyrä muodostuu ns. nivuskanavan aukkoon, jos se on liian suuri. Aukkoon pääsee vatsaontelon rasvakudosta, joskus myös suolta. Yleensä synnynnäinen nivustyrä havaitaan nuorella koiralla siinä vaiheessa kun koira alkaa liikkua enemmän. Se kannattaa yleensä leikata, jos se aiheuttaa kipua nivustaipeessa. Leikkaus tehdään useimmiten noin puolen vuoden iässä. PNP progressiivinen nefropatia (munuaisen kuorikerroksen rappeuma) Munuaissairaus pennulla tai nuorella koiralla on todennäköisesti synnynnäinen. Tiibetinspanielilla synnynnäisestä munuaissairaudesta käytetään nimitystä progressiivinen nefropatia eli PNP. Sairaus johtaa lopulta kuolemaan. Progressiivinen nefropatia tai renaalinen (munuaisiin liittyvä, munuais ) dysplasia, on vika, jossa munuaiset ovat synnynnäisesti alikehittyneet. Osa nefroneista, jotka ovat pienimmät toimivat yksiköt munuaisissa, eivät jostain tuntemattomasta syystä saavuta täyttä kypsyyttä. Munuaiset eivät saavuta täyttä toimintakapasiteettia ja kuona aineiden poistuminen kehosta estyy tai esimerkiksi veren punasolutuotannossa tärkeä erytropoetiini hormonin tuotanto alenee. Oireet ja koiran elinikä riippuvat siitä, kuinka alikehittyneet munuaiset ovat. Tämä taas vaihtelee suuresti eri yksilöiden välillä. Virtsakokeella voidaan todeta munuaisten suodattamiskyvyn alentuneen ja mahdollisesti lievä proteiinin esiintyminen. Verikokeessa näkyy tavallisesti alhainen hemoglobiini (anemia) ja ns. munuaisarvot (urea, kreatiniini) ovat kohollaan. Munuaisten poikkeava koko ja muoto havaitaan ultraäänitutkimuksella tai röntgenillä. Lopulliseen diagnoosiin tarvitaan mikroskooppinen tutkimus munuaiskudoksesta eli munuaisbiopsia. Suomessa on diagnosoitu yksi varma PNP tapaus. Ruotsissa tapauksien lukumäärä vuosien välillä on 36. Tiibetinspanielit ry:n internet sivuilla osoitteessa on listattuna ruotsalaiset PNP sairaat tiibetinspanielit ja suomalaisen PNP sairaan tiibetinspanielin sukutaulu. 4

5 Vesipää Vesipää syntyy, kun kallon sisällä erittyvä neste ei pääse normaalisti poistumaan. Tällöin päähän kertyy nestettä, joka painaa aivojen kuorikerrosta. Vesipään perinnöllisyydestä ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta lyhyt kuono ja pallomainen kallo on todettu riskitekijöiksi. Myös tiibetinspanielilla on todettu joitakin vesipäätapauksia. Vaikeimmissa tapauksissa oireet tulevat esiin jo parin viikon ikäisellä pennulla, mutta pentu voi myös vaikuttaa useita kuukausia terveeltä. Vesipää johtaa yleensä koiran lopetukse Selkäviat Matalaraajaisilla roduilla, myös tiibetinspanielilla, rakenne on kondrodystrofinen, jalostuksella aikaan saatu virheellinen rustorakenne. Kondrodystofisilla roduilla selkänikamien välilevyt voivat rappeutua hyvin nuorena ja rappeutuneista välilevyistä suurin osa myös kalkkeutua. Kondrodystrofia altistaa selkärangan välilevyt vaurioille ja välilevyn paikoiltaan menosta seuraa ns. mäyräkoirahalvaus. Välilevytyrän oireet vaihtelevat vaurion sijainnin ja asteen mukaan lievistä kipuoireista täydelliseen takaraajojen halvaantumiseen. Vaurion vakavuudesta ja hoidosta riippuu kuinka koira toipuu. 5

6 SILMÄELÄINLÄÄKÄRI JUHA PÄRNÄSEN ARVIOT/MIELIPITEET SILMÄSAIRAUKSISTA Nämä ovat silmäeläinlääkäri Juha Pärnäsen arviot/mielipiteet sairauksista ja joillakin muilla voi olla erilainen näkemys. KATARAKTA KORTIKAALINEN JA POSTERIOR POLAARINEN: Ovat yleisin perinnöllinen linssisairaus jossa voi olla vakavia muotoja. Ei jalostukseen! KATARAKTA PUNKTAATTI: Punktaatit ovat pistemäisiä samentumia eivätkä yleensä aiheuta sokeutta. Jos on vain joitain pisteitä, voi käyttää jalostukseen! KATARAKTA NUKLEAARINEN: Muutokset ovat linssin keskiosassa ja ovat usein minimaalisia samentumapisteitä tai säikeitä. Yleensä eivät pahene ja ovat kauneusvirheiden luokkaa, jolloin voi käyttää jalostukseen! HUOM! SILMÄTARKASTUSKAAVAKKEESSA ON KOHTA JOHON MERKITÄÄN SAIRAUDEN VAKAVUUSASTE. KAIKKI KOIRAT, JOIDEN KATARAKTAT SIINÄ TODETAAN LAAJOIKSI MUUTOKSIKSI, ON SYYTÄ POISTAA JALOSTUKSESTA! RD (MULTIFOKAALI) MRD: Vain yksittäisiä poimuja. Voi käyttää jalostukseen, mutta ei kahta MRD koiraa keskenään! RD (GEOGRAFINEN ja TOTAALINEN) GRD ja TRD: Jos GRD on pieni ja epätyypillinen niin ei aina voida olla varmoja, onko muutos perinnöllinen sairaus vai jonkin muun häiriön aiheuttama muutos. Ei jalostukseen! HUOM! RD MUUTOKSET NÄKYVÄT JO PENNULLA JA JOS HALUTAAN VARMISTAA PENTUJEN TILANNE, NE VOIDAAN TUTKIA ENNEN LUOVUTUSTA RD:N SUHTEEN! DISTICHIASIS: Ylimääräiset luomikarvat. Jos karvoja runsaasti, ei jalostukseen! TRICHIASIS: Meillä on suurta hajontaa silmäeläinlääkäreiden kesken teidän rodussanne. Jos ollaan tarkkoja niin kaikilla tipsuilla alaluomen sisäkulmassa karvat osuvat sarveiskalvoon. Osa silmäeläinlääkäreistä merkitsee nämä sairaiksi, minä merkitsen vain epänormaalin voimakkaat muutokset. Lievät ovat teidän rodussanne normaali rakenne! 6

7 KERATIITTI: Perinnöllinen keratiitti on sairautena vain joissakin roduissa (mäyräkoirat, spk/pannus). Väärä luomien yhteensopivuus/trichiasis ongelmat aiheuttavat sekundaarista keratiittia, esim. tiibetinspanieli ja varsinkin mopsit. EKTOOPPINEN CILIA: Ylimääräinen luomikarva limakalvon puolella, hankaa sarveiskalvoa ja vaatii leikkaushoidon. Ei jalostukseen! PPM: Värikalvon verisuonijäänteitä. Lievät ovat kauneusvirheitä. Jos rihmoja on runsaasti, ei jalostukseen! IRIS COLOBOME: Värikalvossa reikä, kehityshäiriö. Ongelma joissakin roduissa, teillä ei merkitystä! MAKROBLEPHARON: Luomet liian suuret suhteessa silmämunan kokoon, aiheuttaa entropiaa. Jos entropium, ei jalostukseen! Jos luomet ovat epänormaalin löysät ja roikkuvat =ektopium, ei jalostukseen! PHTVL/PHPV: Linssin ympärillä kehityksessä sikiökaudella ollut verisuoniverkko ja muuta tukikudosta. Normaalisti häviää pois mutta joillekin jää joitain arpia ja jäänteitä. Eriasteisia häiriöitä, vain laajoilla muutoksilla merkitystä. Dobermannien sairaus, mutta muutoksia yksittäin kaikissa roduissa. Jos laajoja muutoksia, ei jalostukseen! GLAUKOOMA: Silmäpainesairaus. Hankala ongelma joissakin roduissa. Gonioskopia lisätutkimus tässä sairaudessa. Ei jalostukseen! SARVEISKALVON DYSTROFIA: Aineenvaihduntahäiriö sarveiskalvolla. Kolestrolikiteitä kiteytyy sarveiskalvon sisään läiskäksi. Perinnöllinen herkkyys, joissakin roduissa enemmän. Kauneusvirhetason sairaus. Voi käyttää jalostukseen, mutta ei kahta dystrofia koiraa keskenään! 7

8 PEVISA terveystutkimuksia Viralliset niveltutkimukset: Lonkkakuvauslausunto eli tutkimus lonkkanivelen rakenteesta HD = Hip Dysplasia eli lonkkanivelen kehityshäiriö. Röntgenkuvassa näkyy, miten reisiluun pää asettuu lonkkamaljaan eli miten reisiluun pää ja lonkkamalja sopivat toisiinsa. Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta lonkkanivelestä erikseen, lisäksi mainitaan jos lonkkanivelessä esiintyy nivelrikkoa. A Terve Ei muutoksia B Lähes normaali C Lonkkanivelessä lieviä muutoksia tai löysyyttä D Lonkkanivelessä keskivaikeita muutoksia E Lonkkanivelessä vaikeita muutoksia A ja B tulokset lasketaan terveiksi. Yleisesti A ja B lonkkaisten koirien ennustetaan elävän ilman, että lonkat tulisivat vaivaamaan aikuisella/vanhemmallakaan iällä, eikä lonkkiin synny helposti nivelrikkoa. Kyynärnivellausunto eli tutkimus kyynärnivelen rakenteesta ED = Elbow Dysplasia eli kyynärnivelen kehityshäiriö. Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta kyynärnivelestä erikseen. 0 Terve Ei muutoksia 1 Lieväasteinen muutos 2 Kohtalainen muutos 3 Voimakas muutos Eturaajojen nivelten kehityshäiriöt aiheuttavat helposti koiralle oireita, sillä koira kantaa painostaan noin kaksi kolmasosaa eturaajojensa päällä jo ykkösen kyynärpäät saattavat oireilla nivelrikkomuutoksien vuoksi. Polvilausunto eli tutkimus polvinivelen rakenteesta PL = Patella Luksaatio eli reisiluun pään telojen kehityshäiriö ja polvilumpion sijoiltaan meno, polven löysyys. Lausunto annetaan vasemmasta ja oikeasta polvesta erikseen. 0 Terve Ei muutoksia 1 Lieväasteinen muutos (polvilumpio menee ajoittain paikaltaan, mutta palaa itse paikoilleen) 2 Kohtalainen muutos (polvilumpio menee paikaltaan jalkaa koukistettaessa tai kierrettäessä eikä palaa auttamatta) 3 Vaikea muutos (polvilumpio suurimman osan ajasta poissa paikoiltaan, saadaan paikalleen jalkaa oikaisemalla ja kädellä painamalla) 4 Erittäin vaikea muutos (polvilumpio pysyvästi pois telaurastaan, korjaus vain leikkauksella) 8

9 Silmäsairaudet: Virallinen silmätutkimus Koiran silmätutkimuslausunto kertoo koiran silmän senhetkisen tilan. Osa silmäsairauksista puhkeaa vasta myöhemmällä iällä, joten jalostukseen käytettävällä koiralla on oltava voimassa oleva silmäpeilaustulos. Silmäpeilauksen voimassa olo vaihtelee roduittain puolesta vuodesta kolmeen vuoteen, eikä sitä vaadita kaikilta roduilta. Osaan silmäsairauksista on joillakin roduilla jo olemassa geenitesti (mm. CEA), millä pystytään selvittämään onko kyseinen koira tämän sairauden kantaja, vaikka koira itse ei olisi sairas. Testaus helpottaa sairauksien leviämisen vastustamista. Geenitestillä pystytään joissakin tapauksissa myös testaamaan sairastuuko koira myöhemmin kyseiseen sairauteen, vaikka varsinainen silmäpeilauksen mukaan se olisikin terve. Tietyissä roduissa (mm. colliesukuiset rodut sekä suursnautseri) on syytä myös suorittaa ns. pentupeilaus eli silmätutkimus ennen pennun luovutusta. Kaikki silmäsairaudet eivät ole perinnöllisiä tai haittaa koiran normaalielämää, ja osaa niistäkin esiintyy eriasteisina; silti silmäsairasta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen, vaikka lievästä sairauden muodosta ei olisi koiralle haittaa, sillä koira voi periyttää mitä tahansa sairauden astetta. Koirien silmäsairauslyhenteet: PRA: Verkkokalvon asteittainen surkastuma. Sokeuttaa koiran ennen sen vanhuutta. Joillakin roduilla PRA geenin kantajat pystytään löytämään DNA testillä. RD: Verkkokalvon vajaakehitys, joka pystytään toteamaan jo pennulta. MRD multifokaali RD (aste1), GRD geograafinen RD (aste2), TRD totaali RD (aste3) CEA: Collieiden silmän kehityshäiriö. Vakavimmillaan aiheuttaa verkkokalvon irtoamisen ja koiran sokeutumisen, lievimmät muodot eivät taas häiritse koiran normaalielämää. Lievimmän CEA:n muodon voi varmuudella todeta vain 6 8 viikon ikäiselle pennulle tehdyssä silmäpeilauksessa. CRD chorioretinaalinen dysplasia (aste1) eli CH choroidean hypoplasia, Coloboma (aste2), Ablatio retinae (aste3) = verkkokalvon irtoaminen HC: Harmaakaihi. Silmän linssiin muodostuu tiivistymiä, samentumia, jotka voivat olla eriasteisia ja kokoisia ja voivat haitata koiran näköä sekä aiheuttaa toissijaisia silmäsairauksia. Kaihimuutokset voivat pahentua koiran vanhentuessa ja vaikea asteisena sokeuttaa koiran. Tarvittaessa HC voidaan leikata ja asentaa keinolinssi samentuneen linssin tilalle. Asteikko 1 3 PHTVL/PHPV: Jäänne silmän sikiöaikaisesta verisuonesta, jonka tulisi hävitä syntymän jälkeen. Pystytään havaitsemaan pennulla ennen luovutusikää tehdyssä silmäpeilauksessa. Lievä muutos ei häiritse koiran normaalielämää, vakavin aste aiheuttaa näön menetyksen sairaassa silmässä sekä toissijaisia silmäsairauksia kuten kaihia. Asteikko 1 6 PPM: Sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne silmässä, merkitys koiran terveydelle riippuu jäänteen sijainnista ja määrästä. ENTROPIUM/EKTROPIUM/MAKROBLEPHARON: Silmäluomien rakennevirhe. Entropiumissa luomi kiertyy silmän sarveiskalvoa vasten, ektropiumissa luomi on löysä ja roikkuva tai liian suuri (makroblepharon) myös näiden yhdistelmiä esiintyy (ns. diamond eye). Entropium/ektropium/makroblepharon potilaiden silmäluomiin joudutaan usein tekemään korjaavaa kirurgiaa, monessa tapauksessa virheasennon korjaaminen voi vaatia useamman leikkauksen. TRICHIASIS: Silmäluomen (normaalien) karvojen/ripsien käntyminen silmäänpäin. 9

10 DISTICHIASIS/ECTOPIC CILIA (koodistossa Cilia aberranta): Luomen reunaan liian lähelle silmää/luomen sisäpuolelle (ectop. ciliat) kasvavia ylimääräisiä ripsiä, jotka hankaavat silmän sarveiskalvon pintaa ja aiheuttavat pahimmillaan silmän sarveiskalvon haavautumisen. Ylimääräisiä ripsiä joudutaan usein poistamaan polttamalla, toimenpide vaatii nukutuksen, ja usein se tehdään potilaalle säännöllisin väliajoin uudelleen. GLAUKOOMA: Silmänpainetauti (vanha nimitys viherkaihi ) Silmän sisäinen nestekierto häiriintyy ja silmän sisälle kehittyy painetta. Paineen nousu aiheuttaa koiralle erittäin kovaa kipua, sekä vaurioittaa nopeasti silmän rakenteita. Glaukooma potilaat menettävät yleensä näkökykynsä sairaasta silmästä, pahimmillaan koiralta joudutaan poistamaan silmä hätäleikkauksella. Glaukoomaa esiintyy sekä primääri (perinnöllinen kammiokulman rakenneviasta johtuva silmänpaineen nousu) että sekundäärimuodoissa (esim. linssiluksaation aiheuttamana). EPÄNORMAALI LIGAMENTUM PECTINATUM: kammiokulman rakenteiden epänormaalisuus (PPG goniodysgenesis), joka altistaa primääriin glaukoomaan (kts. yllä). LINSSILUKSAATIO: Silmän linssi irtoaa ripustimistaan ja liikkuu joko silmän etu tai takaosaan. Linssin irtoaminen ja kulkeutuminen silmän etuosaan aiheuttaa silmän sisäisen nestekierron häiriintymisen ja silmään kehittyy voimakas ylipaine, glaukooma (kts. yllä). Linssiluksaation hoito vaatii yleensä kirurgiaa, hoidosta huolimatta sairas silmä menetetään osassa tapauksissa. Tyypillisesti sairaus vaurioittaa koiran molempia silmiä. MORBI CORPORIS VITREI: luokittelemattomia lasiasmuutoksia MORBI ORGANORUM LACRIMALIUM: kyynelrauhasen ja/tai kanavan sairaus/vika PAPILLAN HYPOPLASIA/MIKROPAPILLA, vajaakehitteinen näköhermo Kivuliaita/ärsyttäviä silmäsairauksia ovat entropium, distichiasis/ektooppiset ciliat, trichiasis, ektropium/makroblepharon, glaukooma, linssiluksaatio, kuivasilmäisyys ja keratitis. SKL FKK tallentaa todetut löydökset eri koodeilla tietokantaan. Silmäsairauskoodi alkaa J kirjaimella. Seuraavat kaksi numeroa ilmoittavat, mikä silmän osa on kyseessä. Kolmas numero on nolla, kun kyseessä ovat sellaiset ko. silmänosassa olevat muutokset, joita ei pidetä perinnöllisinä. Jos sen sijaan kolmas numero on suurempi, kuin nolla, on lausunto annettu perinnöllisestä silmäsairaudesta. Tämän lisäksi koodiin voidaan merkitä joko T (terve) / S (sairas) tai numero kertomaan sairauden vaikeusaste (1 3 tai 1 6), myös 0 koodia käytetään, jos diagnoosi on tulkinnanvarainen. Mikäli tutkittavalla koiralla ei esiinny silmäsairauksien oireita, saa se J1 merkinnän. J1 Terve, ei rodulla perinnölliseksi luokiteltuja silmäsairauksia J10 Terve, muita silmämuutoksia tarkemmin määrittelemättä J11 luomet, vilkkuluomi J110 Muut luomisairaudet J111 Entropion, silmäluomen sisäänpäinkiertyminen J112 Ektropion, silmäluomen ulospäinkiertyminen (ei koodia) Makroblepharon, liian suuri luomiaukko J113 Eversio pal. III, vilkkuluomen reunan kääntyminen ulospäin J114 Cilia aberranta, silmäluomen sisäpinnalla kasvava ripsi, tähän asti käytetty yleiskoodina kaikille ylimääräisille karvoille ja ripsille, (ei koodia) (Caruncular) trichiasis, silmäluomen karvojen kääntyminen sisäänpäin 10

11 J12 sidekalvo, konjuktiiva J120 Muut morbi organorum lacrimalium, kyynelrauhasen ja/tai kanavan vika J121 Keratoconjuctivis sicca, kuiva silmä J13 sarveiskalvo J130 Muut sarveiskalvomuutokset J131 Perinnöllinen keratitis, krooninen sarveiskalvotulehdus, eräiden rotujen keratitis muodosta käytetään nimitystä pannus J132 Kornean kristalloidi dystrofia, kiteinen sarveiskalvon surkastuma J14 iiris, värikalvo J140 Muut morbi iiridis, uveae, muut väri tai suonikalvon sairaudet J141 Membrana pupillaris persistens, sikiöaikaisen silmäteräkalvon jäänne J15 linssi J150 Muut mykiömuutokset, ei perinnölliset J1500 Täysin samentunut mykiö, ei perinnöllinen J1511 Posterior polaarinen kaihi aste1 lievä pistemäinen aste2 selvä kolmiomainen aste3 laaja alainen J1512 Mykiön muiden osien kaihi aste1 lievä aste2 huomattava aste3 laaja J1513 Totaalisesti samentunut mykiö J152 Luxatio lentis, linssiluksaatio J16 lasiainen J160 muut morbi corporis vitrei, luokittelematon lasiaismuutos J161 PHTVL/PHPV vanha asteikko aste1 sairas, lievä aste2 sairas, huomattava aste3 sairas, laaja J162 PHTVL/PHPV 0 koodi tulkinnanvarainen asteet 1 6 S, sairas J17 verkkokalvo J170 verkkokalvolöydökset tarkemmin määrittelemättömät J171 PRA, perifeerinen T oireeton, 0 koodi tulkinnanvarainen, S sairas J172 CPRA, sentraali T oireeton, 0 koodi tulkinnanvarainen, S sairas J173 RD T terve MRD aste1 GRD aste2 TRD (verkkokalvon irtauma) aste3 11

12 J174 CEA T terve 0 koodi tulkinnanvarainen CRD/CH aste1 Cloboma aste 2 Ablatio retinae (verkkokalvon irtauma)aste 3 J18 glaukooma, silmäpainetauti J180 muut morbi bulbi oculi, muut silmämunan muutokset J181 Glaucoma T oireeton 0 kulma epänormaali 1 kohonnut paine S sairas 12

Alla on tilasto diagnooseista. Sama koira on voitu tukia useampaan kertaan.

Alla on tilasto diagnooseista. Sama koira on voitu tukia useampaan kertaan. Jalostustoimikunta oli kutsunut 9.5.2013 silmätarkastuseläinlääkäri Päivi Vanhapellon pitämään luennon whippeteillä esiintyvistä silmäsairauksista. Luentoa kuuntelemaan oli saapunut viitisentoista aiheesta

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 25.9.2010

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 25.9.2010 ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 25.9.2010 OHJELMA Klo 9.45 klo 10.00 klo 10.15 klo 12.00 klo 12.30 aamukahvi tilaisuuden avaus / Espanjanvesikoirien jalostustoimikunta Luonne ja sen testaaminen sekä luonnetyöryhmän

Lisätiedot

PERINNÖLLISET SILMÄSAIRAUDET

PERINNÖLLISET SILMÄSAIRAUDET PERINNÖLLISET SILMÄSAIRAUDET Elina Pietilä, ELL, Dip. ECVO, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri IRLANNINSUSIKOIRALLA KOIRIEN PERINNÖLLISET SILMÄSAIRAUDET JA NIIDEN TUTKIMINEN Erilaisia perinnöllisiä

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

Suomen Papillon ja Phalèneyhdistyksen terveyskysely 2014-2015

Suomen Papillon ja Phalèneyhdistyksen terveyskysely 2014-2015 Suomen Papillon ja Phalèneyhdistyksen terveyskysely 2014-2015 1.PERUSTIEDOT 1.1 Onko koirasi.. a) Papillon b) Phalène Sukupuoli.. a) uros b) narttu 1.2 Koiran syntymävuosi ja kuukausi. 1.3 Onko koirallasi

Lisätiedot

AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY

AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY AVOIN BRASILIANTERRIERIEN TERVEYSKYSELY Tämä kysely on koirakohtainen ja eikä sen täyttäminen vaadi Brasilianterrieri - Fox Paulistinha ry jäsenyyttä. Toivomme saavamme tietoa myös täysin terveistä koirista.

Lisätiedot

Mopsien terveyskysely

Mopsien terveyskysely Mopsien terveyskysely Suomen Mopsikerho ry:n jalostustoimikunta kerää jatkuvasti tietoa mopsien sairauksista, luonteesta, kuolinsyistä ja eliniän pituudesta. Kaikkien mopsinomistajien, myös yhdistykseen

Lisätiedot

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen

Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Esitys Yorkshirenterrieri ry:n kevätkokoukseen Me allekirjoittaneet Yorkshirenterrieri ry:n jäsenet esitämme rotuyhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltäväksi rodun liittämisen PEVISA-ohjelmaan (perinnöllisten

Lisätiedot

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta

KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta KOLMIVUOTISKYSELY Australianterrierikerho ry / jalostustoimikunta Kolmivuotiskyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa rodusta, sen terveydestä ja elinvoimaisuudesta. Kysely toimitetaan vuosittain kolme vuotta

Lisätiedot

Perinnölliset silmäsairaudet, niiden oireet, diagnostiikka, merkitys yksilön ja jalostuksen kannalta

Perinnölliset silmäsairaudet, niiden oireet, diagnostiikka, merkitys yksilön ja jalostuksen kannalta verkkoklinikka Sari Jalomäki, 28.4.2008 Perinnölliset silmäsairaudet, niiden oireet, diagnostiikka, merkitys yksilön ja jalostuksen kannalta PRA Progressiivinen retinan atro a, PRA eli verkkokalvon etenevä

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

GLAUKOOMA SILEÄKARVAISELLA NOUTAJALLA Kati Kallio

GLAUKOOMA SILEÄKARVAISELLA NOUTAJALLA Kati Kallio GLAUKOOMA SILEÄKARVAISELLA NOUTAJALLA Kati Kallio Glaukooma on silmäsairaus, jossa silmän sisäinen paine kasvaa normaalia suuremmaksi. Kansankielessä ihmisillä glaukoomaa nimitetäänkin usein silmänpainetaudiksi.

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet esitämme, että ranskanbulldoggi-rodulle anotaan PEVISA-ohjelmaa. Esityksemme rodun PEVISA-ohjelmaksi on seuraava:

Me allekirjoittaneet esitämme, että ranskanbulldoggi-rodulle anotaan PEVISA-ohjelmaa. Esityksemme rodun PEVISA-ohjelmaksi on seuraava: Tampereella 20.9.2014 ESITYS PEVISA-OHJELMAKSI Me allekirjoittaneet esitämme, että ranskanbulldoggi-rodulle anotaan PEVISA-ohjelmaa. Esityksemme rodun PEVISA-ohjelmaksi on seuraava: Pentueen vanhemmilla

Lisätiedot

HUOM! Myös terveen koiran palautettu kysely antaa tärkeää tietoa!

HUOM! Myös terveen koiran palautettu kysely antaa tärkeää tietoa! Bostoninterrierien terveyskysely 2010 Suomen Bostonit Finnish Bostons ry:n jalostustoimikunta kerää tietoa bostoninterrierien sairauksista, luonteesta, kuolinsyistä ja eliniän pituudesta. Kaikkien bostonin

Lisätiedot

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa Liite 3 (1) Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2014 Nämä ohjeet on laadittu yleisesti hyväksyttyjä koiranjalostuksen periaatteita ja Suomen Kennelliiton Finska

Lisätiedot

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen, Diagnostinen kuvantaminen, HY Airedaleterrieriyhdistyksen kasvattajapäivä 2012

Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen, Diagnostinen kuvantaminen, HY Airedaleterrieriyhdistyksen kasvattajapäivä 2012 Pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Anu Lappalainen, Diagnostinen kuvantaminen, HY Airedaleterrieriyhdistyksen kasvattajapäivä 2012 Selkärangan normaalianatomia Selkärangan yleisiä perinnöllisiä sairauksia

Lisätiedot

VÄRIT Jalostuskoiraa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Väri on vain yksi osatekijä koirassa. Rotumääritelmässä on määritelty saksanpystykorvien

VÄRIT Jalostuskoiraa tulee aina tarkastella kokonaisuutena. Väri on vain yksi osatekijä koirassa. Rotumääritelmässä on määritelty saksanpystykorvien JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ, KLEINSPITZ JA POMERANIAN Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat: - rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen - rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen

Lisätiedot

ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) Kyllä Ei paukkuarka (esim. laukaus)

ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) Kyllä Ei paukkuarka (esim. laukaus) KKK-HHS / Pointterijaos Koiran nimi Terveystiedustelu 1 Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli Uros 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Narttu Väri Onko koirasi ääniherkkä (esim. ilotulitus,

Lisätiedot

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus)

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus) 1 Koiran nimi Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Uros Narttu Väri Onko koirasi Koirasi suhtautuminen ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka

Lisätiedot

1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot:

1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot: Skotlanninterrierikerhon terveyskysely 2015 1. TAUSTATIEDOT *) pakollinen tieto Koiran virallinen nimi *): Syntymävuosi *): Sukupuoli *): Omistajan yhteystiedot: 2. PAINO Koiran paino (kg): 3. TERVEYDENTILA

Lisätiedot

JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY

JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY Suomen Japaninpystykorvayhdistys ry JAPANINPYSTYKORVAN TERVEYSKYSELY Koiran nimi: Rekisterinumero: Syntymäaika tai ikä: Sukupuoli: uros narttu YLEISET KYSYMYKSET Koira on elossa Koira on kuollut, kuolinsyy

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää terveyskyselystä, voit ottaa yhteyttä jalostustoimikunnan jäseniin: jalostustoimikunta.bostons@toydogs.

Jos sinulla on kysyttävää terveyskyselystä, voit ottaa yhteyttä jalostustoimikunnan jäseniin: jalostustoimikunta.bostons@toydogs. Bostoninterrierien terveyskysely Suomen Bostonit Finnish Bostons ry:n jalostustoimikunta kerää tietoa bostoninterrierien sairauksista, luonteesta, kuolinsyistä ja eliniän pituudesta. Kaikkien bostonin

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY AMERIKANCOCKERSPANIELIN OMISTAJILLE

TERVEYSKYSELY AMERIKANCOCKERSPANIELIN OMISTAJILLE Amerikancockerspanielit r.y. 1 (5) TERVEYSKYSELY AMERIKANCOCKERSPANIELIN OMISTAJILLE Kyselyn voi palauttaa joko koiran ja omistajan tiedoilla varustettuna tai nimettömänä. Avoimuus olisi toivottavaa, sillä

Lisätiedot

Suomen Valkoinenpaimenkoira Finlands Vit herdehund ry TERVEYSKYSELY

Suomen Valkoinenpaimenkoira Finlands Vit herdehund ry TERVEYSKYSELY Suomen Valkoinenpaimenkoira Finlands Vit herdehund ry TERVEYSKYSELY Koiran nimi: Rekisterinumero: Syntymäaika: Sukupuoli: Uros Narttu Omistaja: Osoite: Postinro: Puh. Email: 1. Koirasi nykyinen terveydentila?

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA VESIKOIRAT RY/ ESPANJANVESIKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA 1) PEVISA-ohjelman tiukennukset SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO: astutushetkellä voimassa oleva lausunto,

Lisätiedot

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014

TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 TERVEYSRISKILASKURI v. 2014 Perinnölliset sairaudet Hannes Lohi: Koirilla esiintyy heti ihmisen jälkeen lajeista eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Yli 400 erilaista perinnöllistä sairautta on

Lisätiedot

NCL australiankarjakoirilla

NCL australiankarjakoirilla NCL australiankarjakoirilla Yleistä NCL-ryhmään kuuluvat sairaudet ovat kuolemaan johtavia, yleensä resessiivisesti periytyviä sairauksia. Niissä mutaatiosta johtuva geenivirhe aiheuttaa sen, että hermosoluihin

Lisätiedot

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia Luuston kasvuhäiri iriöt t ja muita tuki- ja liikuntaelinten sairauksia Anu Lappalainen Pieneläinsairauksien insairauksien Erikoiseläinl inlääkäri SPL:n kasvattajakurssi 24.2.2006 Termejä dysplasia = kasvuhäiri

Lisätiedot

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka

GLAUKOOMA. Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka GLAUKOOMA Eija Vesti Professori, ylilääkäri TYKS Silmätautien klinikka 30.10.2017 GLAUKOOMA SILMÄNPAINETAUTI (viherkaihi) Silmän anatomiaa Mikä on glaukooma Miten glaukooma todetaan Miten glaukoomaa hoidetaan

Lisätiedot

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet

Kennelliiton jalostusstrategian tavoitteet Jalostustussuositukset ovat tarkasteltavina kahden vuoden tauon jälkeen. Jalostuksellisesti aika on lyhyt, mutta paljon ehtii siinäkin ajassa tapahtua koirarintamalla. On siis hyvä käydä suositukset läpi

Lisätiedot

Terveyskysely. Hei estrelanvuoristokoiran omistaja!

Terveyskysely. Hei estrelanvuoristokoiran omistaja! Terveyskysely Hei estrelanvuoristokoiran omistaja! Jokaisen estrelan omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tämän hetkistä estrelanvuoristokoirien terveystilannetta. Kaikkien tiedot ovat yhtä arvokkaita

Lisätiedot

Dandiedinmontinterrierit - DDT ry. TERVEYSKYSELY sivu 1

Dandiedinmontinterrierit - DDT ry. TERVEYSKYSELY sivu 1 Dandiedinmontinterrierit - DDT ry. TERVEYSKYSELY sivu 1 * Jos sinulla on useampi dandie, ole hyvä ja täytä jokaiselle oma lomake KIITOS! * Mikäli kirjoitustila loppuu kesken, lisätilaa löytyy lomakkeen

Lisätiedot

Kuka on näkövammainen?

Kuka on näkövammainen? Näkövammat 1 Sisältö Kuka on näkövammainen? 3 Millaisia näkövammat ovat? 4 Näöntarkkuus 4 Näkökenttä 4 Kontrastien erotuskyky 6 Värinäkö 6 Silmien mukautuminen eri etäisyyksille 6 Silmien sopeutuminen

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=13308, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=13308, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=8, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Saksanpaimenkoira Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Napatyrä Nivustyrä 646 4,85%

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=18458, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Borzoi

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=18458, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Borzoi Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=858, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Borzoi Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Vastaus Lukumäärä Prosentti % % 6% 8%

Lisätiedot

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 Hyvä Greyhoundin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 2002 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Kuvassa ylhäällä: Nämä kaksi pientä lihasta silmäluomen sisemmällä pinnalla nostavat ylempää silmäluomea.

Kuvassa ylhäällä: Nämä kaksi pientä lihasta silmäluomen sisemmällä pinnalla nostavat ylempää silmäluomea. Shar pein Entropion Mikä on Entropion ja miksi se on niin yleinen koirilla. Entropion on epänormaali silmäluomen/mien ja silmäripsien sisäänpäin rullautuminen. Silmäluomessa on kuitumaista sidottua kudosta,

Lisätiedot

Hyvä Schipperken omistaja!

Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperke Kerho ry:n 18.11.2012 1(6) Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperkekerho ry suorittaa kartoitusta rodun yleisestä terveystilanteesta. Saadaksemme mahdollisimman kattavan ja totuudenmukaisen

Lisätiedot

Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle.

Mikäli kasvattaja ei täytä pentulistan ehtoja, kasvattajan tulevia pentueita ei enää oteta SRY: n pentulistalle. ILMOITUS PENTULISTALLE Kasvattaja ilmoittaa pentueen pentulistalle oheisella lomakkeella sekä liittää mahdolliset kopiot todistuksesta lomakkeen liitteeksi. Ilmoitus lähetetään pentuvälittäjälle joko postitse

Lisätiedot

SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO. Vastauksia: 184 Uroksia: 80, narttuja: 104

SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO. Vastauksia: 184 Uroksia: 80, narttuja: 104 SUOMEN SHIBA RY:N TERVEYSKYSELYN 2014 YHTEENVETO Vastauksia: 184 Uroksia: 80, narttuja: 104 Säkäkorkeus: 49 cm (1) 47 cm (1) 46 cm (1) 45 cm (3) 44 cm (5) 43 cm (2) 42 cm (6) 41 cm (7) 40 cm (22) 38 cm

Lisätiedot

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä:

TERVEYSKYSELY. Säkäkorkeus: Paino (yli 3 v:n iässä): Punnitusikä: 1/6 Yksi Suomen Puolanvinttikoirat ry:n tehtävistä on kartoittaa puolanvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin

Lisätiedot

Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta

Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta Tiedonjyväsiä cavalierien geenitestauksista imuroituna maailmalta Genetiikan tutkijat Englannin Kennel Clubin ja AHT:n kanssa yhteistyössä ovat laatineet seuraavanlaisen artikkelin Episodic Fallingista

Lisätiedot

Perinnölliset silmäsairaudet. Kaija Tuppurainen KYS silmätautien klinikka

Perinnölliset silmäsairaudet. Kaija Tuppurainen KYS silmätautien klinikka Perinnölliset silmäsairaudet Kaija Tuppurainen KYS silmätautien klinikka Käytetyt lähdeteokset D. Taylor, C. Hoyt: Practical Paediatric Ophthalmology, 1997 S. J. Ryan ym.: Retina, vol. 1, 3. painos, 2001

Lisätiedot

Liite 9.2 Mäyräkoirien sairaudet

Liite 9.2 Mäyräkoirien sairaudet Liite 9.2 Mäyräkoirien sairaudet Kaikki eläimet ja ihminen kantavat perimässään sairauksia aiheuttavia geenejä. Monet sairaudet periytyvät resessiivisesti eli väistyvästi. Yksilö pysyy ilmiasultaan terveenä,

Lisätiedot

Jaana Makkonen Elisa Koivuranta Haaveissa. sheltti. Pennunostajan opas

Jaana Makkonen Elisa Koivuranta Haaveissa. sheltti. Pennunostajan opas Jaana Makkonen Elisa Koivuranta Haaveissa sheltti Pennunostajan opas 1 Sisällys Johdanto... 3 Sheltti rotuna... 4 Luonne... 6 Värit.... 8 Terveys.... 12 Historia... 18 Pennun hankkiminen... 20 Pennun kanssa...

Lisätiedot

Diabetes (sokeritauti)

Diabetes (sokeritauti) Diabetes (sokeritauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Diabeteksessa eli sokeritaudissa veren sokerimäärä on liian korkea. Lääkäri tai hoitaja mittaa verensokerin verinäytteestä

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta

Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta Hakuohje -Näin haet tietoja NF-kannasta Sisällysluettelo Yleistä... 2 Perustiedot... 3 Haku nimien ja rekisterinumeron perusteella... 3 Syntymävuosi... 3 Sukupuoli, väri ja alkuperä... 4 Terveys... 4 Luusto

Lisätiedot

Harmaakaihi. Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka

Harmaakaihi. Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka Harmaakaihi Juha Holopainen, prof. HYKS/Silmäklinikka Tavoitteet Harmaakaihi on yleinen sairaus: kaikki kehittävät harmaakaihen Oppia tunnistamaan harmaakaihin löydökset Kansalliset kaihikriteerit Saada

Lisätiedot

Suomen Kiinanharjakoirat Ry Jalostustoimikunta. Jalostusohjesäännöt SISÄLLYS. Jalostusohjesäännöt 1/14. 1. Jalostustoimikunta

Suomen Kiinanharjakoirat Ry Jalostustoimikunta. Jalostusohjesäännöt SISÄLLYS. Jalostusohjesäännöt 1/14. 1. Jalostustoimikunta Jalostusohjesäännöt Jalostusohjesäännöt astuvat voimaan 07.04.2014. SISÄLLYS 1. 1.1 Toimikunnan tarkoitus 1.2 Jäsenet 1.3 Jäsenten edellytykset 1.4 Toimikunnan tehtävät 1.5 Kokoukset ja pöytäkirjat 2.

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=13760, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Dreeveri

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=13760, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Dreeveri Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=76, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Dreeveri Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Vastaus Lukumäärä Prosentti % 4% 6% 8%

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=14975, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Cavalier kingcharlesinspanieli

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=14975, Julkaistu: 3.3.2015. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Cavalier kingcharlesinspanieli Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=975, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Cavalier kingcharlesinspanieli Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Vastaus Lukumäärä

Lisätiedot

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=14157, Julkaistu: 3.3.2015

Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=14157, Julkaistu: 3.3.2015 Koirien terveyskysely Yhteenvetoraportti, N=457, Julkaistu: 5 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vertailuryhmä: Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Onko koiralla todettu jokin synnynnäinen vika? Vastaus Lukumäärä

Lisätiedot

Poikkeuksia em. rajoihin, jos

Poikkeuksia em. rajoihin, jos Harmaakaihin leikkaushoito Minna Sandberg-Lall, LT Silmätautiopin dosentti Silmäkirurgi Suomen Silmälääkäriyhdistyksen varapuheenjohtaja 1 Harmaakaihi Kehittyy useimmiten iän myötä ilman ulkoista syytä

Lisätiedot

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Vallitseva periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Vallitseva periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus)

KKK-HHS / Pointterijaos Terveystiedustelu 1. ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka (esim. laukaus) 1 Koiran nimi Rekisterinumero Syntymäaika Sukupuoli 1. Luonne Kuvaile koirasi luonnetta omin sanoin Uros Narttu Väri Onko koirasi Koirasi suhtautuminen ääniherkkä (esim. ilotulitus, ukkonen) paukkuarka

Lisätiedot

KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS

KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS KEESHONDIEN MONIMUOTOISUUSKARTOITUS 2 3. 0 1. 2 0 1 1 K A A R I N A Marjut Ritala DNA-diagnostiikkapalveluja kotieläimille ja lemmikeille Polveutumismääritykset Geenitestit Serologiset testit Kissat, koirat,

Lisätiedot

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8.

Sidekudosoireyhtymät. Perinnölliset sidekudosoireyhtymät. Marfanin oireyhtymä (s. 284) Luusto. Silmät. Perinnölliset sidekudoksen sairaudet 24.8. Sidekudosoireyhtymät Perinnölliset sidekudosoireyhtymät Sirpa Kivirikko Perinnöllisyyslääkäri, dos 24.08.2012 Marfanin oireyhtymä Ehlers-Danlos oireyhtymä Osteogenesis imperfekta Perinnölliset sidekudoksen

Lisätiedot

Terveyskysely Löwcheneille

Terveyskysely Löwcheneille Terveyskysely Löwcheneille Koiran perustiedot (vapaaehtoiset) Virallinen nimi Rekisterinumero Koirani tiedot saa julkaista (pakolliset) Sukupuoli Ikä Kuollut Kuoleman/lopetuksen syy kyllä ei narttu uros

Lisätiedot

Kaihileikkauksen 9 yllätystä, 10 kauheutta. Liisa Marttila 5.10.2013 KYS silmäkirurgi, erikoislääkäri

Kaihileikkauksen 9 yllätystä, 10 kauheutta. Liisa Marttila 5.10.2013 KYS silmäkirurgi, erikoislääkäri Kaihileikkauksen 9 yllätystä, 10 kauheutta Liisa Marttila 5.10.2013 KYS silmäkirurgi, erikoislääkäri Potilaan asento Tärkeää saada pää ja silmä vaakatasoon Jäykät niskat, kyfoosi, hengitysvaikeudet, vapina

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA likitaitteisuuden aiheuttaman suonikalvon uudissuonittumisen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu likitaitteisuuden aiheuttama

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan

LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan LUCENTIS (ranibitsumabi) Silmänpohjan kosteaan ikärappeumaan Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan silmänpohjan kosteasta ikärappeumasta ja sen hoidossa

Lisätiedot

Potilasesite LUCENTIS-hoidosta

Potilasesite LUCENTIS-hoidosta LUCENTIS (ranibitsumabi) Verkkokalvon laskimotukoksesta (laskimohaara- tai keskuslaskimotukoksesta) johtuvan makulaturvotuksen aiheuttamaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1

Lisätiedot

MAKSA VAIVAA: shuntti ja MVD

MAKSA VAIVAA: shuntti ja MVD MAKSA VAIVAA: shuntti ja MVD Maksashuntti on pelätty synnynnäinen vika, joka pahimmillaan tappaa koiran jo pentuiässä. Edes vakuutus ei korvaa mahdollista leikkausta tai kuollutta koiraa, sillä kyse on

Lisätiedot

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa

TERVEYSKYSELYLOMAKE. Lomakkeen voi palauttaa osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com tai postitse Catarina Wikström Aitanavain 7 as 6 01660 Vantaa SUN ry:n yksi tehtävistä on kartoittaa unkarinvinttikoirien terveystilannetta Suomessa. Vaikka koirasi olisi ollut aina terve tai se olisi jo kuollut, tiedot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä ja tervetulleita.

Lisätiedot

Jaana Makkonen Elisa Koivuranta Haaveissa. sheltti. Pennunostajan opas

Jaana Makkonen Elisa Koivuranta Haaveissa. sheltti. Pennunostajan opas Jaana Makkonen Elisa Koivuranta Haaveissa sheltti Pennunostajan opas 1 Sisällys Johdanto... 3 Sheltti rotuna... 4 Historia... 5 Värit.... 6 Terveys.... 10 Luonne... 16 Pennun hankkiminen... 18 Pennun kanssa...

Lisätiedot

LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA

LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA Sivu 1 / 6 LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA Myyjä on kertonut seuraavaa leonberginkoirilla esiintyvistä sairauksista ja vioista: Leonberginkoirilla esiintyy erilaisia vikoja ja sairauksia. Niiden periytyminen

Lisätiedot

Kirsi Sainio. Perinnölliset sairaudet ja viat suomenajokoiralla

Kirsi Sainio. Perinnölliset sairaudet ja viat suomenajokoiralla Kirsi Sainio Perinnölliset sairaudet ja viat suomenajokoiralla Terveys tärkein koirankasvatuksen periaate Hyvällä rodunomaisella käyttökoiralla ei tee mitään, jos terveys pettää Maailman kauneimmalla näyttelykoiralla

Lisätiedot

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon

Potilaan opas. Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Potilaan opas Tietoa henkilöille, joille on määrätty botulinutoksiini B:tä (NeuroBloc ) servikaalisen dystonian hoitoon Oppaan on laatinut Eisai Europe Limited Tässä oppaassa kerrotaan NeuroBloc -lääkkeestä

Lisätiedot

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI

SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI SUOMEN MÄYRÄKOIRALIITTO RY - FINSKA TAXKLUBBEN RY JALOSTUSPAKETTI Tämä infopaketti sisältää seuraavaa: Neuvoja aloittelevalle kasvattajalle Jalostusneuvonnan perusohje Jalostustiedustelulomake Hyväksymis-

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

1. YHTEENVETO... 2. RODUN TAUSTA... 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 4. RODUN NYKYTILANNE...

1. YHTEENVETO... 2. RODUN TAUSTA... 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 4. RODUN NYKYTILANNE... JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA V. 2003- Sisällys 1. YHTEENVETO... 2. RODUN TAUSTA... 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA... 4. RODUN NYKYTILANNE... 4.1. Populaation rakenne ja jalostuspohja... 4.2 Luonne

Lisätiedot

Koirien syntymävuodet ja sukupuolet. Ruokahalu

Koirien syntymävuodet ja sukupuolet. Ruokahalu 1994 1997 1998 1999 2 24 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Koirien lukumäärä Koirien syntymävuodet ja sukupuolet 12 Sanni Pohjalainen 1 Johdanto Kyselyssä kartoitettiin japanese chinien terveyttä

Lisätiedot

WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005

WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005 WHIPPETIN TERVEYSKARTOITUS 27.2.2005 Hyvä whippetin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 1985 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com

Peittyvä periytyminen. Potilasopas. Kuvat: Rebecca J Kent www.rebeccajkent.com rebecca@rebeccajkent.com 12 Peittyvä periytyminen Muokattu allamainittujen instanssien julkaisemista vihkosista, heidän laatustandardiensa mukaan: Guy's and St Thomas' Hospital, London, United Kingdom; and the London IDEAS Genetic

Lisätiedot

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Suomen Silmähoitajapäivät 26.8.2011 Paasitorni, Helsinki El, LT Anu Vaajanen Mikä tauti on glaukooma? Näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon

Lisätiedot

Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille

Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille Tulosta lomake, täytä se ja postita 20.4.2016 mennessä osoitteeseen Riikka Aho, Pölkkyinniementie 23 A, 58900 RANTASALMI Kyselykaavake

Lisätiedot

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen

LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen LUCENTIS (ranibitsumabi) Diabeettisesta makulaturvotuksesta johtuvaan näkökyvyn heikentymiseen Potilasesite LUCENTIS-hoidosta Osa 1 Tietoja LUCENTIS-valmisteesta Tässä esitteessä kerrotaan diabeettisen

Lisätiedot

Results. Survey 748598. Sukupuoli. Onko koira kuollut. Number of records in this query: 140 Total records in survey: 140 Percentage of total: 100.

Results. Survey 748598. Sukupuoli. Onko koira kuollut. Number of records in this query: 140 Total records in survey: 140 Percentage of total: 100. Results Survey 748598 Number of records in this query: 140 Total records in survey: 140 Percentage of total: 100.00% Sukupuoli Uros (1) 77 55.00% Narttu (2) 63 45.00% Onko koira kuollut Ei (A1) 117 83.57%

Lisätiedot

Nivelet naksuu, missä vika?

Nivelet naksuu, missä vika? Nivelet naksuu, missä vika? Asiaa koiran nivelongelmista vetcare@vetcare.fi www.vetcare.fi Etusijalla eläinten hyvinvointi Millainen on hyvä rakenne? Käyttötarkoitukseen hyvin soveltuva Kestävä kestää

Lisätiedot

Koiran perustiedot. Omistajan tiedot. Jos koira on kuollut. Virallinen nimi: Rekisterinumero:

Koiran perustiedot. Omistajan tiedot. Jos koira on kuollut. Virallinen nimi: Rekisterinumero: Koiran perustiedot Virallinen nimi: ( Jabian titteltä) Aria Di Parpignola FI22052/12 (muodossa Rekisterinumero: FIN12345/00 ilman välilyöntejä tai muita merkkejä) Syntymäaika: Sukupuoli: (muodossa 25.02.2012

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA

LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA LIITE SOPIMUKSEEN KOIRAN KAUPASTA Koirannimi: Koiran rekisterinumero: Koiran syntymäaika: Koiran isän nimi: Koiran isän rekisterinumero: Koiran emän nimi: Koiran emän rekisterinumero: Myyjä on kertonut

Lisätiedot

OHJE SYDÄNSAIRAUKSIEN VASTUSTAMISESTA

OHJE SYDÄNSAIRAUKSIEN VASTUSTAMISESTA OHJE SYDÄNSAIRAUKSIEN VASTUSTAMISESTA Kennelliiton hallituksen 21.11.2014 hyväksymä, voimaan 1.6.2015. Tämä ohje täydentää Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamissääntöä (valtuusto 30.11.2008)

Lisätiedot

KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE

KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE Parsonrussellinterrierit ry / Jalostustoimikunta KASVATTAJAKYSELY PARSONRUSSELLTERRIERI KASVATTAJILLE Kysely on syytä palauttaa allekirjoituksella varustettuna, sillä vastanneiden nimet julkaistaan Parsonlehdessä.

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Havannalaiset ry:n terveyskysely

Havannalaiset ry:n terveyskysely Havannalaiset ry:n terveyskysely Jalostustoimikunta kartoittaa terveyskyselyn avulla havannankoirien terveystilannetta Suomessa. Kyselyn avulla kerätään tietoa erityisesti sellaisista sairauksista ja vioista,

Lisätiedot

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän

Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi. Hyvä näkö läpi elämän Näkökyvyn nostaminen ensisijaiseksi terveydelliseksi tavoitteeksi Hyvä näkö läpi elämän Jokaisen näkökyky voi muuttua iän myötä Jotkut muutokset näössä voivat vaikeuttaa arkisista askareista suoriutumista.

Lisätiedot

Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö

Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö Lapsen näön seulonta neuvolassa Mihin suositukset perustuvat? Päivi Lindahl Silmätautien erikoislääkäri HYKS silmätautien klinikka Lasten yksikkö Suositusten lähtökohdat Määräaikaistarkastusten minimointi

Lisätiedot

LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET

LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET LEONBERGIEN TERVEYSKYSELYN TULOKSET Kyselyyn tuli vastauksia 354 kappaletta. Kysymyksiä oli kaksikymmentä kappaletta. Kyselyyn osallistuneet koirat olivat syntyneet vuosien 1989-2016 välillä. Ensimmäinen

Lisätiedot

TILKAN SILMÄSAIRAALA Coronaria

TILKAN SILMÄSAIRAALA Coronaria TILKAN SILMÄSAIRAALA Coronaria HARMAAKAIHI Yleisöluento Tilkan Silmäsairaala 24.11.2015 Silmäkirurgi Kaisu Järvinen KOTIMAINEN CORONARIA Vuonna 1988 perustettu suomalainen, terveys- ja hyvinvointipalveluihin

Lisätiedot

PENTUEKYSELY. Kasvattajanimi Kasvattajan etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite. pentueen syntymäaika:

PENTUEKYSELY. Kasvattajanimi Kasvattajan etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite. pentueen syntymäaika: PENTUEKYSELY Kasvattajanimi Kasvattajan etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite pentueen syntymäaika: pentuja syntyi kaikkiaan mukana myös menehtyneet pentueen emä: veriryhmä pentueen isä: veriryhmä emä testattu

Lisätiedot

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Katariina Mäki 17.2.2009 Suomen Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan lisättiin alkuvuodesta mukaan 11 uutta rotua: bordercollie, bullmastiffi, chow chow,

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3

Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 VIIRIÄISKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksessa 9.3.2013 Hyväksytty Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 7.5.2013 0 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen. hoidossa

POTILAAN OPAS. EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen. hoidossa POTILAAN OPAS EYLEA verkkokalvon haaralaskimotukoksen hoidossa EYLEA Potilaan opas Lääkäri on määrännyt sinulle EYLEA -hoidon, koska sinulla on todettu verkkokalvon haaralaskimotukos (BRVO). Tämä sairaus

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Suomen Villakoirakerho r.y. Terveyskysely 2013

Suomen Villakoirakerho r.y. Terveyskysely 2013 Suomen Villakoirakerho r.y. Terveyskysely 2013 Finnish Poodle Club 2014 1 Terveyskysely 2013 Yhteensä 726 koiraa ilmoitettiin kyselyyn, vastausmäärä oli ennätys. Vain 6 koiraa jouduttiin jättämään analysoinnin

Lisätiedot

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN

PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN PRE-EKLAMPSIAN YLLÄTTÄESSÄ RASKAANA OLEVAN NAISEN Marianne Isopahkala Pre-eklampsiaan sairastuneelle MITÄ PRE-EKLAMPSIA ON? Pre-eklampsiasta on käytetty vanhastaan nimityksiä raskausmyrkytys ja toksemia.

Lisätiedot