Kuukausiraportti 3/2013. Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausiraportti 3/2013. Kaupunginhallitus 22.4.2013. Strategia ja talous -yksikkö"

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 3/ Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

2 Kuukausiraportti maaliskuu / 1 / KOKO KAUPUNKI 9999 ESPOON KAUPUNKI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 12,5 14,2 Maksutuotot, ulkoiset ,7 25,9 5,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 6,5 34,0 Vuokratuotot, ulkoiset ,5 4,8 8,6 Muut tuotot, ulkoiset ,4-18,6-57,5 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 4,5-5,5 Valmistus omaan käyttöön ,6 112,5-4,0 Henkilöstökulut ,7 2,2 7,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 9,7 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,6-9,2 14,4 Avustukset, ulkoiset ,2 7,8 2,1 Vuokrat, ulkoiset ,6 24,0-0,6 Muut kulut, ulkoiset ,2 29,9 21,1 KULUT YHTEENSÄ ,3 6,3 4,9 Toimintatuotot, sisäiset ,8 30,4 13,5 Toimintakulut, sisäiset ,6 37,9 13,5 Tulot yhteensä ,1 19,6 6,6 Menot yhteensä ,4 11,5 6,7 TOIMINTAKATE Verotulot ,9 6,8-1,7 Valtionosuudet ,4 94,5-25,7 KÄYTTÖKATE ,1 27,8-46,0 Korkotuotot ,4 37,6-77,0 Muut rahoitustuotot ,7-30,0 162,0 Korkokulut, ulkoiset ,8 82,7-22,0 Muut rahoituskulut ,3-97,8 487,8 VUOSIKATE ,6 25,9-39,8 Arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ,0 8,4 8,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,4 39,3-68,4 Maaliskuun lopun tilanteessa kaupungin ulkoiset tulot ovat kertyneet hitaammin kuin viime vuonna. Toimialat kuitenkin ennustavat tulojen kertyvän n. 10 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Osa tuloista aiheuttaa vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tulojen lisäyksillä ei ole nettovaikutusta. Ulkoisissa kuluissa vertailukelpoisuutta vaikeuttaa viime keväänä tehdyt eläkemaksun kirjaustavan muutokset sekä valmistus omaan käyttöön kirjaustavan laajennukset, jotka eivät näy vertailuluvuissa. Näin ollen kasvu viime vuoteen näyttää kohtuuttoman suurelta. Huomioitavaa kuitenkin on, että ulkoisten kulujen kasvu on merkittävästi korkeampaa kuin verotulojen kehitys. Lisäksi toimialat ennustavat ylityspaineita mm. erikoissairaanhoidossa ja katujen ylläpidossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutumassa HUS:n budjetin mukaisesti, mutta ne ovat n. 7 milj. euroa suuremmat kuin mitä Espoossa on budjetoitu. Verotulojen heikko kehitys on jatkunut koko alkuvuoden ja verotuloissa arvioidaan olevan n milj. euron toteutumisriski. Kulukehityksen jatkuessa nykyisenä, verotuloriskin ja ylityspaineiden toteutuessa, voi vuosikate jäädä jopa alle 70 milj. euroon. Nykyisellä investointitasolla tämä tarkoittaa merkittävää velkaantumista sekä erittäin suuria haasteita tulevan taloussuunnitelmakauden valmistelulle. Toimialojen tuleekin hillitä kulukehitystään ja sopeuttaa ylitystarpeet muutetun talousarvion sisällä.

3 Kuukausiraportti maaliskuu / 2 / VEROTULOT Verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 337,7 milj. euroa, mikä on 8,9 milj. euroa (-1,7 %) vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 314,3 milj. euroa, eli 3,2 milj. euroa (-1 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty 22,4 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa (-13 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden talousarvion verotuloarvio on yhteensä milj. euroa. Tämän hetkisen tiedon mukaan verotuloarvioon sisältyy noin milj. euron toteutumisriski. Espoon kaupunki on saanut vuoden valtionosuuspäätökset. Päätösten mukaan Espoo saa valtionosuuksia 40,7 milj. euroa. Tämä on 6,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Valtionosuuksia kertyy talousarvion mukaisesti. 1.2 HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain maaliskuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Maaliskuussa kaupungin palveluksessa oli henkilöä. Tämä on 208 henkilöä enemmän kuin vuoden 2012 maaliskuussa. Kasvu edelliseen vuoteen on pysynyt samana kuin mitä se oli helmikuussa. Vakinaista henkilöstöä oli Vuoden aikana vakinaisten määrä kasvoi 214 henkilöllä. Määräaikaisten määrä pieneni kuudella. Avoimia työpaikkoja on ollut haettavana vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Työvoiman saatavuus suomenkielisen varhaiskasvatuksen työvoimapulasta kärsineissä tehtävissä on alkuvuonna parantunut jonkin verran.

4 Kuukausiraportti maaliskuu / 3 / YLEISHALLINTO 1 YLEISHALLINTO (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-99, ,3 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,1 392,7-89,1 TUOTOT YHTEENSÄ ,1-83,6 8212,5 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 92,3 2,6 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5-15,2-7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 379,7-52,4 Avustukset, ulkoiset ,9 17,2 Vuokrat, ulkoiset ,1-94,7-78,6 Muut kulut, ulkoiset ,5 42,6 25,5 KULUT YHTEENSÄ ,7 3,9-2,5 Toimintatuotot, sisäiset ,2-11,3-59,8 Toimintakulut, sisäiset ,8 37,8 160,2 Tulot yhteensä ,7-68,9 3422,4 Menot yhteensä ,4 5,5 7,7 TOIMINTAKATE ,4 5,5 7,4 Yleishallinnolle on kertynyt tuloja euroa. Raha on valtion maksamaa avustusta liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen tähtäävälle KKIhankkeelle, jota koordinoidaan konsernihallinnosta. Yleishallinnon toimintamenoista käytettiin 11,1 milj. euroa eli 24,4 prosenttia. Henkilöstömenoihin käytettiin 2,9 milj. euroa eli 22,6 prosenttia. Konsernihallinnossa työskentelee tällä hetkellä 99 henkilöä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstö on lisääntynyt neljällä. Palvelujen ostoihin käytettiin 5,5 milj. euroa eli 27,5 prosenttia. Alkuvuodesta palvelujen ostoista on maksettu mm. uuden valtuuston koulutukseen ja perehdyttämiseen liittyviä menoja. Erään sisältyy myös kuntayhtymien maksuosuudet ja työsuhdematkalippujen kulut. Verotustoimen kustannukset ylittyvät hieman budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista käytettiin euroa eli 31,5 prosenttia. Avustuksia on maksettu 0,2 milj. euroa. Muihin kuluihin käytettiin 0,9 milj. euroa. Summa sisältää mm. sporttipassin maksuja, eri yhteisöjen jäsenmaksuja ja kopiostoluvat. Yleishallinnon sisäisiin toimintakuluihin käytettiin 1,7 milj. euroa eli 22,8 prosenttia.

5 Kuukausiraportti maaliskuu / 4 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,0-24,5 18,1 Maksutuotot, ulkoiset ,8 9,3 2,7 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,3 71,0 6,8 Vuokratuotot, ulkoiset ,6-78,0 0,1 Muut tuotot, ulkoiset ,8 23,3-60,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 18,0 3,5 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2 0,9 13,9 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 5,5 7,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,9-37,4 2,9 Avustukset, ulkoiset ,7 16,9 3,5 Vuokrat, ulkoiset ,3 36,0-58,0 Muut kulut, ulkoiset ,5 46,0-22,5 KULUT YHTEENSÄ ,8 4,9 8,0 Toimintatuotot, sisäiset ,0-25,7-99,9 Toimintakulut, sisäiset ,9 38,9 21,2 Tulot yhteensä ,9 17,9 3,3 Menot yhteensä ,8 6,8 8,9 TOIMINTAKATE ,7 5,9 9,4 Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoihin kohdistuu noin 0,8 milj. euron ylityspaine. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 168,1 milj. euroa eli 24 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 23 prosenttia ja niistä arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa vaikkakin eläkemeno- ja varhaiseläkemenot tulevat vuositasolla ylittämään varauksen noin 1 milj. eurolla. Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 95,4 milj. euroa eli 24 prosenttia. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 2,1 milj. euroa, kun vastaava käyttö viime vuonna oli 2,0 milj. euroa. Avustuksista käytettiin 17,8 milj. Vuokrien arvioidaan Jorvin terveyskeskus -osastojen osalta ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Sisäiset vuokrat ylittyvät noin 1 milj. eurolla. Vanhusten palvelujen tulot toteutunevat suunnitellusti. Menoja sopeutetaan 0,5 milj. euroa siten, että ne pysynevät talousarvioin mukaisina. Sopeutustarve johtuu vuokrien noususta ja HUS siirtoviivepäivien hinnan korotuksesta 450 eurosta 600 euroon. Toiminta järjestetään vastamaan sopeutusta. Terveyspalveluissa tuloja on kertynyt vasta 17 prosenttia budjetoidusta, mutta tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,2 milj. eurolla. Menojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27 prosenttia, ilman HUSia oman toiminnan menojen käyttöprosentti oli vain 22 prosenttia. Palvelujen ostoissa on käytettävissä tammihelmikuun toteumatiedot, joten vuosiennuste on vasta alustava. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan suunnitellusti mutta erilliskorvauksissa on ylityspaineita. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ylittävät määrärahavarauksen noin 1 milj. eurolla. Palvelujen ostojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27. Tähän vaikuttaa HUSin kalliin hoidon ennakkolasku 7,1 milj. euroa, joka laskutetaan aina tammikuun alussa koko vuodelta. Espoo on budjetoitunut HUSille 7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUSin valtuustossa on hyväksytty Espoon erikoissairaanhoidon palvelujen budjetiksi. Hus veloittaa kuukausittain oman budjettinsa mukaista kuukausierää, joka ilman palautuksia johtaisi 7 miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Avosairaanhoidossa on ylityspaineita laboratoriopalveluissa ja päivystyksessä. Työvoiman vuokrausta on alkuvuodesta jouduttu käyttämään budjetoitua enemmän terveysasemien hoitotakuun turvaamiseksi. Vuokraustarve tulee jonkin verran vähenemään loppuvuodesta, kun yksityinen terveysasema Espoon keskuksessa käynnistyy toukokuussa. Sisäisiin toimitilavuokriin sisältyy noin 0,2 milj. euron ylitystarve. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloennuste on talousarvion mukainen. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla.

6 Kuukausiraportti maaliskuu / 5 / 21 Henkilöstömenoista jäänee käyttämättä noin 0,2 milj. euroa. Toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen kohdistuu yhteensä noin 3,1 milj. euron ylityspaine. Toimeentulotuessa on vuoden alussa ollut keskimäärin 5,5 prosenttia enemmän tuensaajia kuukautta kohden kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen kohdistuu kustannuspaineita kasvavasta työttömyydestä ja valtion siirtäessä aiempaa suurempaa vastuuta kunnille pitkäaikaistyöttömien hoitamisesta. Toimitilavuokriin varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Talouteen vaikuttaa lisäksi kuntakokeilusta aiheutuvat kustannukset, joihin ei ole määrärahavarausta. Kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Työllisyyspoliittinen avustus on Espoon kuntakokeiluun enintään euroa vuonna 2012 ja euroa/vuosi vuosina Avustus kattaa enintään 75 prosenttia Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymistä kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 25 prosenttia kokeilun kustannuksista. 4. SIVISTYSTOIMI 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-4,9 16,7 Maksutuotot, ulkoiset ,7 3,8 6,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,4-39,9 95,7 Vuokratuotot, ulkoiset ,2-4,9-23,4 Muut tuotot, ulkoiset ,9 8,7 6,3 TUOTOT YHTEENSÄ ,0-10,3 25,7 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2 1,7 3,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,8 20,6-6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,7 14,4-5,4 Avustukset, ulkoiset ,6 1,5 0,8 Vuokrat, ulkoiset ,4 65,7-62,7 Muut kulut, ulkoiset ,1 98,5-2,2 KULUT YHTEENSÄ ,4 5,4 0,0 Toimintatuotot, sisäiset ,4 169,6 20,9 Toimintakulut, sisäiset ,3 23,5 15,0 Tulot yhteensä ,0-10,2 25,7 Menot yhteensä ,0 10,0 4,3 TOIMINTAKATE ,7 11,7 2,9 Sivistystoimen toimintatulojen kertymä oli maaliskuun lopussa 11,8 milj. euroa eli 28 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 25,8 prosenttia. Toimintatulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisina. Toimintamenojen kertymä oli 162,3 milj. euroa eli 24 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 23,7 prosenttia. Työvoimakustannusten käyttöprosentti on 22,7. Sisäisten palvelujen ostojen, aula- ja vahtimestarisekä tietohallintopalveluja lukuun ottamatta, määrärahat on budjetoitu muuhun sivistystoimeen (39). Määrärahat jaetaan huhtikuun aikana tulosyksiköille. Nettobudjetoitujen yksiköiden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

7 Kuukausiraportti maaliskuu / 6 / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 49,2-52,3 Maksutuotot, ulkoiset ,1 65,6-18,8 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,0 354,6-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset ,8 7,9 18,1 Muut tuotot, ulkoiset ,0-2,7-44,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,2 9,2-22,6 Valmistus omaan käyttöön ,0 52,8 Henkilöstökulut ,9 1,4 14,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 52,6-10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,8-13,9 16,0 Avustukset, ulkoiset ,1 45,7-31,2 Vuokrat, ulkoiset ,7-7,4 11,7 Muut kulut, ulkoiset ,4 13,2-19,9 KULUT YHTEENSÄ ,0 34,1-3,8 Toimintatuotot, sisäiset ,7 270,5-31,4 Toimintakulut, sisäiset ,5 40,5 17,6 Tulot yhteensä ,6 64,2-14,4 Menot yhteensä ,4 36,5 4,4 TOIMINTAKATE ,8 15,6 24,7 Toimialan tulotavoite on haastava, mutta tässä vaiheessa vuotta käytössä olevan tiedon valossa sen arvioidaan pääpiirteissään toteutuvan. Tekninen keskus on valmistelemassa käyttösuunnitelman tarkistusesitystä, joka kasvattaisi kunnallistekniikan sopimusrakentamista 4 milj. euroa. Sopimusrakentamisen kasvattaminen edellyttää investointibudjetin lisäystä 4 milj. eurolla, joka kasvattaisi sopimusrakentamisen tuloutusta käyttötalouteen vastaavalla summalla. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Teknisen lautakunnan ja pelastustoimen menoja. Teknisen lautakunnan bruttositoviin menoihin kohdistuu 2 milj. euron ylityspaine runsaslumisen talven vuoksi. Pelastustoimen menojen arvioitu ylitys 0,1 milj. euroa johtuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen talousarviota tarkemmasta kohdistamisesta menojen aiheuttajalle. Espoon pelastustoimen menoista maksetaan ne eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka aiheutuvat Espoon työsuhteista ennen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustamista. Aiemmin menot on maksettu laitoksen menoista ja ne ovat kohdistuneet kaikille kunnille. Käyttösuunnitelmaa tehtäessä on otettu huomioon eläkemenoperusteisten eläkemaksujen 8 prosentin kasvu talousarvioon nähden. Kasvu pyritään sopeuttamaan keskusten toimintamenoihin. Eläkemenojen kasvu ja kirjaustavan muutos kasvattavat henkilöstömenoja. Toimialan palkkamenot ovat kasvaneet 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilökunnan lukumäärä on 610 ja se on kasvanut 14 henkilöllä. Henkilöstön määrän kehitykseen vaikuttaa vakanssien täyttöaste, joka oli viime vuonna alhainen vireillä olleiden rekrytointien vuoksi. Tekniseen keskukseen on määritelty vuoden alusta kaksi nettositovaa tehtäväaluetta 415 Ulkopuolisille tehtävät työt sekä 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Näiden tehtäväalueiden nettotuloksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

8 Kuukausiraportti maaliskuu / 7 / TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,3 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,6 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,6 Avustukset Vuokrat ,7 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,4 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 Liikelaitoksen sitovan tulostavoitteen 2,8 milj. euroa arvioidaan ylittyvän. Liikevaihdoksi on ennustettu 181,2 milj. euroa. essa on huomioitu euroa Tapiolan Liiketalo Oy:n ja Koy Tapiolan Kulttuuritorin ennakoituja vuokratuottoja ja Suurpellon päiväkodin valmistumisen myöhästyminen, jonka on arvioitu alentavan vuokratuottoja euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty saadut vahinkokorvaukset 0,9 milj. euroa vakuutusyhtiöltä palossa vahingoittuneesta Pellavan päiväkodista. Palvelujen ostojen on ennustettu olevan 38,9 milj. euroa, ylitystä kattolumien pudotuksesta euroa. Henkilöstökulujen on ennustettu olevan 5,4 milj. euroa. Kuluja on alennettu 0,8 milj. euroa 82 henkilöä vastaavaksi. Vuokrakulujen on ennustettu olevan 49,1 milj. euroa. Vuokrakuluja on vähennetty 3,2 milj. euroa, koska rahastoitavia rahoitusvastikkeita maksetaan 3,8 milj. euroa arvioitua enemmän, joka vähentää ko. kohteista maksettavia vuokria. Muiden kohteiden vuokra- ja hoitovastikekuluja maksetaan 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Muiden kulujen on ennustettu olevan 3,2 milj. euroa, johon on lisätty 2,9 milj. euroa toteutettavaksi ennakoituja rakennusten purkukuluja.

9 Kuukausiraportti maaliskuu / 8 / SUURPELLON TASEYKSIKKÖ SUURPELTO Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Avustukset Vuokrat ,0 Muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Toiminnassa edetään pääpiirteissään suunnitelmien mukaan. Kehä II:n eritasoliittymä valmistuu ja Opinmäen koulun rakentaminen jatkuu. Suurpellon päiväkodin valmistuminen viivästyy. Päiväkodin arvioidaan valmistuvan vuoden vaihteessa. Kunnallistekniikkaa rakennetaan kaava-alueilla I ja II. Kaava-alueiden IV ja V kunnallistekniikkaa suunnitellaan. Kaava-alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset saadaan nähtäville kevään aikana. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.

10 Kuukausiraportti maaliskuu / 9 / TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ TAPIOLA Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,8 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,7 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,5 Avustukset Vuokrat ,5 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,8 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Toiminnassa edetään suunnitelmien mukaan. Rakentamisen painopisteet ovat Tapiolan keskusta sekä Jousenpuiston alue. Tapiolan keskustaalueen kaavoitusta sekä Kehä I:n liikennejärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.

11 Kuukausiraportti maaliskuu / 10 / PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Palveluliiketoimiala yhteensä Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,4 Tuet ja avustukset kunnalta ,2 Materiaalit ja palvelut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,9 Avustukset Vuokrat ,8 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 Toimialan liikevaihdon ennustetaan alittavan budjetin 0,1 milj. euroa, joka johtuu lähinnä Logistiikan volyyminkasvun pienenemisestä. Toimialan menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,2 milj. euroa. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaiseksi.

12 Kuukausiraportti maaliskuu / 11 / TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,0-35,7-20,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5 36,1 187,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3-52,5 317,1 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,3 88,5-93,6 Muut kulut, ulkoiset ,1-47,4 2102,7 KULUT YHTEENSÄ ,6-32,8 3,1 Toimintatuotot, sisäiset ,0 40,4 87,6 Toimintakulut, sisäiset ,5 2519,2-95,1 Tulot yhteensä ,0 40,4 87,6 Menot yhteensä ,6 232,8-77,3 TOIMINTAKATE ,0-113,9 Hallinto- ja kehittämisyksikkö aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan vuoden alussa. Esikuntatehtäviä hoitavan yksikön menot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. J03 Tietotekniikkapalvelut (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3-9,5 38,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 24,1 29,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 148,0-14,7 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,5 1425,3 1717,9 Muut kulut, ulkoiset ,6-32,4 679,0 KULUT YHTEENSÄ ,8 22,7 77,3 Toimintatuotot, sisäiset ,0 848,6 197,1 Toimintakulut, sisäiset ,5 5,6 25,9 Tulot yhteensä ,0 848,4 197,1 Menot yhteensä ,8 22,2 75,8 TOIMINTAKATE ,6-52,6-143,5 Tietotekniikkapalvelut aloitti itsenäisenä tulosyksikkönä vuoden alusta. Muutoksen seurauksena tietotekniikkapalvelujen kautta kulkeva laskutus on kasvanut, mikä näkyy sekä tulo että menopuolella. Tietotekniikkapalvelut laskuttaa palveluistaan sisäisiltä asiakkailta vuoden 2012 lopulla tehdyn tuotteistuksen perusteella suoriteperusteisesti. Alkuvuoden aikana on valmisteltu uutta Puhe- ja tietoliikennesopimusta, jonka kilpailutus valmistui viime vuoden lopulla. Perustietotekniikan kilpailutus käynnistyi viime vuoden lopulla ja etenee nyt neuvottelumenettelyn mukaisesti. Uuden palvelunhallinta järjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa. Käynnissä on myös mm. lisenssienhallintaan liittyvä projekti, jolla pyritään ottamaan tietotekniikkapalvelujen lisenssiomaisuus haltuun ottamalla käyttöön toimintamalli, jolla lisenssiomaisuutta jatkossa hallitaan. Toimintamalli on mahdollista monistaa myös toimialojen käyttöön.

13 Kuukausiraportti maaliskuu / 12 / 21 Liikevaihdon, menojen ja tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Puhe- ja tietoliikennesopimuksen käyttöönotto alkaa loppukeväästä. Palvelunhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa ja kilpailutus voi alkaa. AD-palvelujen yhdistäminen tullaan integroimaan uuden Petite -sopimuksen käyttöönottoon ja määrärahan käyttö painottuu näin ollen vuoden lopulle. Kuituverkon kehittämissuunnitelma on tarkennettu ja 1,1 milj. euron määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. J04 Kaupunkitieto (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,7 1,1-2,0 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ ,7 1,1-2,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 25,7-0,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 48,5-16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 26,9-11,4 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,5 222,5-66,6 Muut kulut, ulkoiset ,2-61,9-80,4 KULUT YHTEENSÄ ,0 27,4-3,1 Toimintatuotot, sisäiset ,6 8,3 Toimintakulut, sisäiset ,5 7,6 25,4 Tulot yhteensä , ,6 8,3 Menot yhteensä ,5 20,3 6,1 TOIMINTAKATE ,3-124,8 18,9 Kaupunkitiedon tulosyksikön toiminta ja palvelutuotanto on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Toimialojen kanssa tehtävät palvelusopimukset on allekirjoitettu paitsi sivistystoimen käännöspalvelujen sopimus. Tiedonohjausjärjestelmän kehittämiseen varattua määrärahaa ei tulla kaikilta osin käyttämään. Arkistonhallintajärjestelmä uusitaan. Yksikön toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

14 Kuukausiraportti maaliskuu / 13 / ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,6 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,6 Muut kulut ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 Liikevaihdon toteuma on 1,6 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion jonkin verran. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 1,9 milj. euron kela-korvaus, josta tehdään tulojäämäarvio vasta loppuvuodesta ja sen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,7 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Työterveyspalveluihin ei ole saatu palkattua omia virkalääkäreitä, joka vaikuttaa siihen, että vuokralääkärikulujen ennustetaan ylittyvän palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen toteuma on 0,9 milj. euroa ja niiden ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa mm. täyttämättä olevien työterveyslääkärivakanssien vuoksi. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työterveyspalveluissa on vuoden alusta käyttöönotettu uusi Acute- työterveysjärjestelmä ja 1.4. alkaen otetaan käyttöön e-resepti toiminnallisuus. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

15 Kuukausiraportti maaliskuu / 14 / ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,3 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,6 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 Liikevaihdon toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden laskutus toimialoilta on tehty tulobudjetin mukaisesti. Suoriteperusteiseen laskutukseen päästään kevään aikana. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 0,2 milj. euroa, jonka ennustetaan toteutuvan. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteuma on 1,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 0,1 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa suurempana. Ylitys johtuu sisäisten palvelujen ostojen talousarviota suuremmasta laskutuksesta. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi.

16 Kuukausiraportti maaliskuu / 15 / ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,4 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,5 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,1 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,4 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 Sisäiset kuljetukset on siirtynyt Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitokselle 1.4. alkaen sekä eikiireellinen potilaskuljetustoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikka-liikelaitokselle 1.5. alkaen. Lisäksi on suunnitteilla henkilökuljetusten siirto sosiaali- ja terveystoimesta 1.9. alkaen sekä henkilökuljetusten siirto sivistystoimesta alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetuksista ei vielä ole tehty päätöstä, joten sen vaikutusta tämän vuoden talouteen ei ole huomioitu ennusteessa. Liikevaihdon toteuma on 4,0 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa johtuen volyymikasvun pienenemisestä. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan alkuvuoden toteuman perusteella alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. eurolla sekä palvelujen ostojen 0,1 milj. eurolla. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti..

17 Kuukausiraportti maaliskuu / 16 / LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,7 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikevaihdon ennustetaan jäävän arvioitua pienemmäksi. Tämän syynä on muutos eläkemenoperusteiset maksujen kohdistuksessa, joista osa siirtyy pois LUP:in laskutuksen piiristä.. Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan ylittävän arvioidun, johtuen Öljysuojarahaston avustusten saattamisesta ajan tasalle eli vuodelle tulee kirjautumaan kahden vuoden avustukset. Menot ovat toteutuneet suunnitellusti; poikkeuksena liiketoiminnan muut kulut, jotka sisältävät ajoneuvokaluston vakuutusmaksut koko vuoden osalta. Lisäksi henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän arvioidun ja toteutumista tullaan seuraamaan tarkasti koko vuoden osalta. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

18 Kuukausiraportti maaliskuu / 17 / ESPOO CATERING -LIIKELAITOS ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,7 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta ,2 Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,8 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Se on 17 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu johtuu ateriapalvelujen hintojen neljän prosentin noususta ja koulujen laskutusrytmin muutoksesta. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 5,2 milj. euroa, 23 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Elintarvikelaskut maksetaan entistä reaaliaikaisemmin tilauskohtaisesti automaattisella kohdistuksella ja sisäisten palvelujen laskutus on lisääntynyt. Palvelujen ostojen arvioitu alitus johtuu lähinnä työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämisestä. Henkilöstömäärän arvioidaan lisääntyvän ja kesäajan lomatoimintaa tehostetaan. Henkilöstökulujen toteuma on 3,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden kulut ovat kasvaneet 11 prosenttia ja henkilöstömäärä 13 henkilöä. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat heinäkuussa maksettavat lomarahat, puolivuosittain päivähoitoon maksettavat yhteisten avustajien palkkauskustannukset ja henkilöstön määrän lisäys. Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi.

19 Kuukausiraportti maaliskuu / 18 / ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,5 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,3 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikelaitoksen tulos maaliskuun lopussa oli 0,9 milj. euroa positiivinen. Liikevaihdon ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuosikorjauksiin ohjelmoituja töitä vuoden alussa oli kpl eli noin 11,8 milj. euroa. tällä hetkellä 1,7 milj. euroa. Perusparannuksia on vuosiohjelmassa 90 kpl eli noin 7 milj. euroa, toteuma maaliskuussa 0,6 milj. euroa. Kunnossapidon vuosikorjausten lisätöiden määrä oli maaliskuun lopussa kpl. Kunnossapidon yleiskustannuksia on laskutettu yhteensä 0.8 milj. euroa. Kiinteistönhoitopalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain ja tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kattolumitöitä ja lumien siirtoja on laskutettu erikseen 1,1 milj. euroa. Siivouspalveluja on laskutettu sopimusten mukaan ja laskutus on ajan tasalla. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain. Tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Apuvälinekorjauspalveluja tuottava yksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. KOKI - tietojärjestelmän kehitystä on jatkettu sekä tuotannonohjausjärjestelmän suunnitteluun on varattu rahoitus talousarviossa.

20 Kuukausiraportti maaliskuu / 19 / ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,8 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikelaitoksen liikevaihdon ja kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kylmä ja runsasluminen kevät tulee hidastamaan työkohteiden valmistumista. Viherrakentajat rakentavat parhaillaan puistopolkuja Kolkekannaksen ulkoilupolkua Lähderannassa, Monikko-Äijänpellon reittiä Lintumetsässä ja Fallåkerin ulkoilureittiä Karvasmäessä. Puistokohteiden rakentaminen on aloitettu hakkuutöillä. Kadunrakentajien mittavimmat hankkeet Pohjois-Espoossa ovat Orapihlajantie Laaksolahdessa, Turkistien sivukadut Kauklahdessa sekä Herttuantie Kilossa. Etelä-Espoossa suurimmat työmaat ovat Saunalahdessa. Pitkään jatkunut talvi hidastaa katujen kevätpuhdistuksen aloittamista. Katuylläpidon urakoitsijat jatkavat kevyttä varallaoloa vielä huhtikuun puoliväliin saakka takatalven varalta. Viherylläpidossa valmistaudutaan kevääseen mm. määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnilla. Turvesuon lumenvastaanottopaikalle oli tuotu maaliskuun loppuun mennessä lumikuormia n kpl, mikä oli kuormaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaupunginpuutarhalla kasvatetaan kesäkukkia, hoitoleikataan puupankin katu- ja puistopuita. Puutyöhallilla veistetään tilattuja eläinhahmoja. Luonnonhoitoyksikössä on tehty metsätyöohjelman mukaisia metsänhoitotöitä sekä kunnallisteknisiä hakkuita mm. Turvesolmun liittymän puiden kaato. Yöpakkaset ovat mahdollistaneet hyvät olosuhteet puunkorjuulle ja metsäkuljetukselle. Kevään valupaikkaustyöt ovat käynnistyneet.

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Kaupunginhallitus 26.8.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Kaupunginhallitus 26.8.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 26.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 25.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2013 kuukausiseuranta (elokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuukausiseuranta jaetaan kaupunginvaltuustolle ja sisällytetään valtuuston 30.9.2013 käsittelemään toiseen osavuosikatsaukseen.

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/2015

Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/2015 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-7/ TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/ Kuukausiraportti 1-7/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I/2015

OSAVUOSIKATSAUS I/2015 OSAVUOSIKATSAUS I/2015 Talous 4.5.2015 Turun kaupunki Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja Aleksi Randell... 2 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kaupungin hallinto... 4 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 11 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Koko sosiaali- ja terveyspalveluissa tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuotantolautakunta LIITTEET 14.5.2014 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2014 TUOTANTOLAUTAKUNTA YHTEENSÄ SEKÄ MIKKELI Toimintatuottojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2015 kuukausiseuranta (toukokuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 3 2. Henkilötyövuosien seuranta... 12 3. Työllistämisvaroin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (maaliskuu) ja koko vuoden toteumaennuste Sisällysluettelo 1. Talousarvion seuranta ja ennuste... 1 2. Henkilötyövuosien seuranta... 7 3. Sairaus ja tapaturmapoissaolot...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki

Osavuosikatsaus. Tammi huhtikuu 2015. Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi huhtikuu Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous... 1 2 Kouvolan toimintaympäristö... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste...

Lisätiedot

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan

TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö kasvoi vielä alkuvuodesta viime vuoden tapaan Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut 762 henkilöllä, mikä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 251. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 251. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 251 Vuoden 2015 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-31.8.2014 upunginhallitus 23.9.2014 Ka SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 31.8.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 8 Verotulot...8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste

OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste OSAVUOSIKATSAUS III/2014 Talousennuste 10.11.2014 Turun kaupunki Sisällys 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Varsinais-Suomen ja Turun seutukunnan

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot