Kuukausiraportti 3/2013. Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausiraportti 3/2013. Kaupunginhallitus 22.4.2013. Strategia ja talous -yksikkö"

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 3/ Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

2 Kuukausiraportti maaliskuu / 1 / KOKO KAUPUNKI 9999 ESPOON KAUPUNKI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 12,5 14,2 Maksutuotot, ulkoiset ,7 25,9 5,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 6,5 34,0 Vuokratuotot, ulkoiset ,5 4,8 8,6 Muut tuotot, ulkoiset ,4-18,6-57,5 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 4,5-5,5 Valmistus omaan käyttöön ,6 112,5-4,0 Henkilöstökulut ,7 2,2 7,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 9,7 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,6-9,2 14,4 Avustukset, ulkoiset ,2 7,8 2,1 Vuokrat, ulkoiset ,6 24,0-0,6 Muut kulut, ulkoiset ,2 29,9 21,1 KULUT YHTEENSÄ ,3 6,3 4,9 Toimintatuotot, sisäiset ,8 30,4 13,5 Toimintakulut, sisäiset ,6 37,9 13,5 Tulot yhteensä ,1 19,6 6,6 Menot yhteensä ,4 11,5 6,7 TOIMINTAKATE Verotulot ,9 6,8-1,7 Valtionosuudet ,4 94,5-25,7 KÄYTTÖKATE ,1 27,8-46,0 Korkotuotot ,4 37,6-77,0 Muut rahoitustuotot ,7-30,0 162,0 Korkokulut, ulkoiset ,8 82,7-22,0 Muut rahoituskulut ,3-97,8 487,8 VUOSIKATE ,6 25,9-39,8 Arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ,0 8,4 8,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,4 39,3-68,4 Maaliskuun lopun tilanteessa kaupungin ulkoiset tulot ovat kertyneet hitaammin kuin viime vuonna. Toimialat kuitenkin ennustavat tulojen kertyvän n. 10 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Osa tuloista aiheuttaa vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tulojen lisäyksillä ei ole nettovaikutusta. Ulkoisissa kuluissa vertailukelpoisuutta vaikeuttaa viime keväänä tehdyt eläkemaksun kirjaustavan muutokset sekä valmistus omaan käyttöön kirjaustavan laajennukset, jotka eivät näy vertailuluvuissa. Näin ollen kasvu viime vuoteen näyttää kohtuuttoman suurelta. Huomioitavaa kuitenkin on, että ulkoisten kulujen kasvu on merkittävästi korkeampaa kuin verotulojen kehitys. Lisäksi toimialat ennustavat ylityspaineita mm. erikoissairaanhoidossa ja katujen ylläpidossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutumassa HUS:n budjetin mukaisesti, mutta ne ovat n. 7 milj. euroa suuremmat kuin mitä Espoossa on budjetoitu. Verotulojen heikko kehitys on jatkunut koko alkuvuoden ja verotuloissa arvioidaan olevan n milj. euron toteutumisriski. Kulukehityksen jatkuessa nykyisenä, verotuloriskin ja ylityspaineiden toteutuessa, voi vuosikate jäädä jopa alle 70 milj. euroon. Nykyisellä investointitasolla tämä tarkoittaa merkittävää velkaantumista sekä erittäin suuria haasteita tulevan taloussuunnitelmakauden valmistelulle. Toimialojen tuleekin hillitä kulukehitystään ja sopeuttaa ylitystarpeet muutetun talousarvion sisällä.

3 Kuukausiraportti maaliskuu / 2 / VEROTULOT Verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 337,7 milj. euroa, mikä on 8,9 milj. euroa (-1,7 %) vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 314,3 milj. euroa, eli 3,2 milj. euroa (-1 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty 22,4 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa (-13 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden talousarvion verotuloarvio on yhteensä milj. euroa. Tämän hetkisen tiedon mukaan verotuloarvioon sisältyy noin milj. euron toteutumisriski. Espoon kaupunki on saanut vuoden valtionosuuspäätökset. Päätösten mukaan Espoo saa valtionosuuksia 40,7 milj. euroa. Tämä on 6,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Valtionosuuksia kertyy talousarvion mukaisesti. 1.2 HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain maaliskuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Maaliskuussa kaupungin palveluksessa oli henkilöä. Tämä on 208 henkilöä enemmän kuin vuoden 2012 maaliskuussa. Kasvu edelliseen vuoteen on pysynyt samana kuin mitä se oli helmikuussa. Vakinaista henkilöstöä oli Vuoden aikana vakinaisten määrä kasvoi 214 henkilöllä. Määräaikaisten määrä pieneni kuudella. Avoimia työpaikkoja on ollut haettavana vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Työvoiman saatavuus suomenkielisen varhaiskasvatuksen työvoimapulasta kärsineissä tehtävissä on alkuvuonna parantunut jonkin verran.

4 Kuukausiraportti maaliskuu / 3 / YLEISHALLINTO 1 YLEISHALLINTO (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-99, ,3 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,1 392,7-89,1 TUOTOT YHTEENSÄ ,1-83,6 8212,5 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 92,3 2,6 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5-15,2-7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 379,7-52,4 Avustukset, ulkoiset ,9 17,2 Vuokrat, ulkoiset ,1-94,7-78,6 Muut kulut, ulkoiset ,5 42,6 25,5 KULUT YHTEENSÄ ,7 3,9-2,5 Toimintatuotot, sisäiset ,2-11,3-59,8 Toimintakulut, sisäiset ,8 37,8 160,2 Tulot yhteensä ,7-68,9 3422,4 Menot yhteensä ,4 5,5 7,7 TOIMINTAKATE ,4 5,5 7,4 Yleishallinnolle on kertynyt tuloja euroa. Raha on valtion maksamaa avustusta liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen tähtäävälle KKIhankkeelle, jota koordinoidaan konsernihallinnosta. Yleishallinnon toimintamenoista käytettiin 11,1 milj. euroa eli 24,4 prosenttia. Henkilöstömenoihin käytettiin 2,9 milj. euroa eli 22,6 prosenttia. Konsernihallinnossa työskentelee tällä hetkellä 99 henkilöä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstö on lisääntynyt neljällä. Palvelujen ostoihin käytettiin 5,5 milj. euroa eli 27,5 prosenttia. Alkuvuodesta palvelujen ostoista on maksettu mm. uuden valtuuston koulutukseen ja perehdyttämiseen liittyviä menoja. Erään sisältyy myös kuntayhtymien maksuosuudet ja työsuhdematkalippujen kulut. Verotustoimen kustannukset ylittyvät hieman budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista käytettiin euroa eli 31,5 prosenttia. Avustuksia on maksettu 0,2 milj. euroa. Muihin kuluihin käytettiin 0,9 milj. euroa. Summa sisältää mm. sporttipassin maksuja, eri yhteisöjen jäsenmaksuja ja kopiostoluvat. Yleishallinnon sisäisiin toimintakuluihin käytettiin 1,7 milj. euroa eli 22,8 prosenttia.

5 Kuukausiraportti maaliskuu / 4 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,0-24,5 18,1 Maksutuotot, ulkoiset ,8 9,3 2,7 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,3 71,0 6,8 Vuokratuotot, ulkoiset ,6-78,0 0,1 Muut tuotot, ulkoiset ,8 23,3-60,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 18,0 3,5 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2 0,9 13,9 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 5,5 7,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,9-37,4 2,9 Avustukset, ulkoiset ,7 16,9 3,5 Vuokrat, ulkoiset ,3 36,0-58,0 Muut kulut, ulkoiset ,5 46,0-22,5 KULUT YHTEENSÄ ,8 4,9 8,0 Toimintatuotot, sisäiset ,0-25,7-99,9 Toimintakulut, sisäiset ,9 38,9 21,2 Tulot yhteensä ,9 17,9 3,3 Menot yhteensä ,8 6,8 8,9 TOIMINTAKATE ,7 5,9 9,4 Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoihin kohdistuu noin 0,8 milj. euron ylityspaine. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 168,1 milj. euroa eli 24 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 23 prosenttia ja niistä arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa vaikkakin eläkemeno- ja varhaiseläkemenot tulevat vuositasolla ylittämään varauksen noin 1 milj. eurolla. Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 95,4 milj. euroa eli 24 prosenttia. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 2,1 milj. euroa, kun vastaava käyttö viime vuonna oli 2,0 milj. euroa. Avustuksista käytettiin 17,8 milj. Vuokrien arvioidaan Jorvin terveyskeskus -osastojen osalta ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Sisäiset vuokrat ylittyvät noin 1 milj. eurolla. Vanhusten palvelujen tulot toteutunevat suunnitellusti. Menoja sopeutetaan 0,5 milj. euroa siten, että ne pysynevät talousarvioin mukaisina. Sopeutustarve johtuu vuokrien noususta ja HUS siirtoviivepäivien hinnan korotuksesta 450 eurosta 600 euroon. Toiminta järjestetään vastamaan sopeutusta. Terveyspalveluissa tuloja on kertynyt vasta 17 prosenttia budjetoidusta, mutta tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,2 milj. eurolla. Menojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27 prosenttia, ilman HUSia oman toiminnan menojen käyttöprosentti oli vain 22 prosenttia. Palvelujen ostoissa on käytettävissä tammihelmikuun toteumatiedot, joten vuosiennuste on vasta alustava. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan suunnitellusti mutta erilliskorvauksissa on ylityspaineita. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ylittävät määrärahavarauksen noin 1 milj. eurolla. Palvelujen ostojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27. Tähän vaikuttaa HUSin kalliin hoidon ennakkolasku 7,1 milj. euroa, joka laskutetaan aina tammikuun alussa koko vuodelta. Espoo on budjetoitunut HUSille 7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUSin valtuustossa on hyväksytty Espoon erikoissairaanhoidon palvelujen budjetiksi. Hus veloittaa kuukausittain oman budjettinsa mukaista kuukausierää, joka ilman palautuksia johtaisi 7 miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Avosairaanhoidossa on ylityspaineita laboratoriopalveluissa ja päivystyksessä. Työvoiman vuokrausta on alkuvuodesta jouduttu käyttämään budjetoitua enemmän terveysasemien hoitotakuun turvaamiseksi. Vuokraustarve tulee jonkin verran vähenemään loppuvuodesta, kun yksityinen terveysasema Espoon keskuksessa käynnistyy toukokuussa. Sisäisiin toimitilavuokriin sisältyy noin 0,2 milj. euron ylitystarve. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloennuste on talousarvion mukainen. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla.

6 Kuukausiraportti maaliskuu / 5 / 21 Henkilöstömenoista jäänee käyttämättä noin 0,2 milj. euroa. Toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen kohdistuu yhteensä noin 3,1 milj. euron ylityspaine. Toimeentulotuessa on vuoden alussa ollut keskimäärin 5,5 prosenttia enemmän tuensaajia kuukautta kohden kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen kohdistuu kustannuspaineita kasvavasta työttömyydestä ja valtion siirtäessä aiempaa suurempaa vastuuta kunnille pitkäaikaistyöttömien hoitamisesta. Toimitilavuokriin varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Talouteen vaikuttaa lisäksi kuntakokeilusta aiheutuvat kustannukset, joihin ei ole määrärahavarausta. Kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Työllisyyspoliittinen avustus on Espoon kuntakokeiluun enintään euroa vuonna 2012 ja euroa/vuosi vuosina Avustus kattaa enintään 75 prosenttia Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymistä kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 25 prosenttia kokeilun kustannuksista. 4. SIVISTYSTOIMI 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-4,9 16,7 Maksutuotot, ulkoiset ,7 3,8 6,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,4-39,9 95,7 Vuokratuotot, ulkoiset ,2-4,9-23,4 Muut tuotot, ulkoiset ,9 8,7 6,3 TUOTOT YHTEENSÄ ,0-10,3 25,7 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2 1,7 3,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,8 20,6-6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,7 14,4-5,4 Avustukset, ulkoiset ,6 1,5 0,8 Vuokrat, ulkoiset ,4 65,7-62,7 Muut kulut, ulkoiset ,1 98,5-2,2 KULUT YHTEENSÄ ,4 5,4 0,0 Toimintatuotot, sisäiset ,4 169,6 20,9 Toimintakulut, sisäiset ,3 23,5 15,0 Tulot yhteensä ,0-10,2 25,7 Menot yhteensä ,0 10,0 4,3 TOIMINTAKATE ,7 11,7 2,9 Sivistystoimen toimintatulojen kertymä oli maaliskuun lopussa 11,8 milj. euroa eli 28 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 25,8 prosenttia. Toimintatulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisina. Toimintamenojen kertymä oli 162,3 milj. euroa eli 24 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 23,7 prosenttia. Työvoimakustannusten käyttöprosentti on 22,7. Sisäisten palvelujen ostojen, aula- ja vahtimestarisekä tietohallintopalveluja lukuun ottamatta, määrärahat on budjetoitu muuhun sivistystoimeen (39). Määrärahat jaetaan huhtikuun aikana tulosyksiköille. Nettobudjetoitujen yksiköiden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

7 Kuukausiraportti maaliskuu / 6 / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 49,2-52,3 Maksutuotot, ulkoiset ,1 65,6-18,8 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,0 354,6-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset ,8 7,9 18,1 Muut tuotot, ulkoiset ,0-2,7-44,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,2 9,2-22,6 Valmistus omaan käyttöön ,0 52,8 Henkilöstökulut ,9 1,4 14,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 52,6-10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,8-13,9 16,0 Avustukset, ulkoiset ,1 45,7-31,2 Vuokrat, ulkoiset ,7-7,4 11,7 Muut kulut, ulkoiset ,4 13,2-19,9 KULUT YHTEENSÄ ,0 34,1-3,8 Toimintatuotot, sisäiset ,7 270,5-31,4 Toimintakulut, sisäiset ,5 40,5 17,6 Tulot yhteensä ,6 64,2-14,4 Menot yhteensä ,4 36,5 4,4 TOIMINTAKATE ,8 15,6 24,7 Toimialan tulotavoite on haastava, mutta tässä vaiheessa vuotta käytössä olevan tiedon valossa sen arvioidaan pääpiirteissään toteutuvan. Tekninen keskus on valmistelemassa käyttösuunnitelman tarkistusesitystä, joka kasvattaisi kunnallistekniikan sopimusrakentamista 4 milj. euroa. Sopimusrakentamisen kasvattaminen edellyttää investointibudjetin lisäystä 4 milj. eurolla, joka kasvattaisi sopimusrakentamisen tuloutusta käyttötalouteen vastaavalla summalla. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Teknisen lautakunnan ja pelastustoimen menoja. Teknisen lautakunnan bruttositoviin menoihin kohdistuu 2 milj. euron ylityspaine runsaslumisen talven vuoksi. Pelastustoimen menojen arvioitu ylitys 0,1 milj. euroa johtuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen talousarviota tarkemmasta kohdistamisesta menojen aiheuttajalle. Espoon pelastustoimen menoista maksetaan ne eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka aiheutuvat Espoon työsuhteista ennen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustamista. Aiemmin menot on maksettu laitoksen menoista ja ne ovat kohdistuneet kaikille kunnille. Käyttösuunnitelmaa tehtäessä on otettu huomioon eläkemenoperusteisten eläkemaksujen 8 prosentin kasvu talousarvioon nähden. Kasvu pyritään sopeuttamaan keskusten toimintamenoihin. Eläkemenojen kasvu ja kirjaustavan muutos kasvattavat henkilöstömenoja. Toimialan palkkamenot ovat kasvaneet 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilökunnan lukumäärä on 610 ja se on kasvanut 14 henkilöllä. Henkilöstön määrän kehitykseen vaikuttaa vakanssien täyttöaste, joka oli viime vuonna alhainen vireillä olleiden rekrytointien vuoksi. Tekniseen keskukseen on määritelty vuoden alusta kaksi nettositovaa tehtäväaluetta 415 Ulkopuolisille tehtävät työt sekä 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Näiden tehtäväalueiden nettotuloksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

8 Kuukausiraportti maaliskuu / 7 / TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,3 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,6 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,6 Avustukset Vuokrat ,7 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,4 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 Liikelaitoksen sitovan tulostavoitteen 2,8 milj. euroa arvioidaan ylittyvän. Liikevaihdoksi on ennustettu 181,2 milj. euroa. essa on huomioitu euroa Tapiolan Liiketalo Oy:n ja Koy Tapiolan Kulttuuritorin ennakoituja vuokratuottoja ja Suurpellon päiväkodin valmistumisen myöhästyminen, jonka on arvioitu alentavan vuokratuottoja euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty saadut vahinkokorvaukset 0,9 milj. euroa vakuutusyhtiöltä palossa vahingoittuneesta Pellavan päiväkodista. Palvelujen ostojen on ennustettu olevan 38,9 milj. euroa, ylitystä kattolumien pudotuksesta euroa. Henkilöstökulujen on ennustettu olevan 5,4 milj. euroa. Kuluja on alennettu 0,8 milj. euroa 82 henkilöä vastaavaksi. Vuokrakulujen on ennustettu olevan 49,1 milj. euroa. Vuokrakuluja on vähennetty 3,2 milj. euroa, koska rahastoitavia rahoitusvastikkeita maksetaan 3,8 milj. euroa arvioitua enemmän, joka vähentää ko. kohteista maksettavia vuokria. Muiden kohteiden vuokra- ja hoitovastikekuluja maksetaan 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Muiden kulujen on ennustettu olevan 3,2 milj. euroa, johon on lisätty 2,9 milj. euroa toteutettavaksi ennakoituja rakennusten purkukuluja.

9 Kuukausiraportti maaliskuu / 8 / SUURPELLON TASEYKSIKKÖ SUURPELTO Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Avustukset Vuokrat ,0 Muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Toiminnassa edetään pääpiirteissään suunnitelmien mukaan. Kehä II:n eritasoliittymä valmistuu ja Opinmäen koulun rakentaminen jatkuu. Suurpellon päiväkodin valmistuminen viivästyy. Päiväkodin arvioidaan valmistuvan vuoden vaihteessa. Kunnallistekniikkaa rakennetaan kaava-alueilla I ja II. Kaava-alueiden IV ja V kunnallistekniikkaa suunnitellaan. Kaava-alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset saadaan nähtäville kevään aikana. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.

10 Kuukausiraportti maaliskuu / 9 / TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ TAPIOLA Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,8 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,7 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,5 Avustukset Vuokrat ,5 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,8 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Toiminnassa edetään suunnitelmien mukaan. Rakentamisen painopisteet ovat Tapiolan keskusta sekä Jousenpuiston alue. Tapiolan keskustaalueen kaavoitusta sekä Kehä I:n liikennejärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.

11 Kuukausiraportti maaliskuu / 10 / PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Palveluliiketoimiala yhteensä Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,4 Tuet ja avustukset kunnalta ,2 Materiaalit ja palvelut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,9 Avustukset Vuokrat ,8 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 Toimialan liikevaihdon ennustetaan alittavan budjetin 0,1 milj. euroa, joka johtuu lähinnä Logistiikan volyyminkasvun pienenemisestä. Toimialan menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,2 milj. euroa. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaiseksi.

12 Kuukausiraportti maaliskuu / 11 / TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,0-35,7-20,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5 36,1 187,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3-52,5 317,1 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,3 88,5-93,6 Muut kulut, ulkoiset ,1-47,4 2102,7 KULUT YHTEENSÄ ,6-32,8 3,1 Toimintatuotot, sisäiset ,0 40,4 87,6 Toimintakulut, sisäiset ,5 2519,2-95,1 Tulot yhteensä ,0 40,4 87,6 Menot yhteensä ,6 232,8-77,3 TOIMINTAKATE ,0-113,9 Hallinto- ja kehittämisyksikkö aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan vuoden alussa. Esikuntatehtäviä hoitavan yksikön menot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. J03 Tietotekniikkapalvelut (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3-9,5 38,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 24,1 29,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 148,0-14,7 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,5 1425,3 1717,9 Muut kulut, ulkoiset ,6-32,4 679,0 KULUT YHTEENSÄ ,8 22,7 77,3 Toimintatuotot, sisäiset ,0 848,6 197,1 Toimintakulut, sisäiset ,5 5,6 25,9 Tulot yhteensä ,0 848,4 197,1 Menot yhteensä ,8 22,2 75,8 TOIMINTAKATE ,6-52,6-143,5 Tietotekniikkapalvelut aloitti itsenäisenä tulosyksikkönä vuoden alusta. Muutoksen seurauksena tietotekniikkapalvelujen kautta kulkeva laskutus on kasvanut, mikä näkyy sekä tulo että menopuolella. Tietotekniikkapalvelut laskuttaa palveluistaan sisäisiltä asiakkailta vuoden 2012 lopulla tehdyn tuotteistuksen perusteella suoriteperusteisesti. Alkuvuoden aikana on valmisteltu uutta Puhe- ja tietoliikennesopimusta, jonka kilpailutus valmistui viime vuoden lopulla. Perustietotekniikan kilpailutus käynnistyi viime vuoden lopulla ja etenee nyt neuvottelumenettelyn mukaisesti. Uuden palvelunhallinta järjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa. Käynnissä on myös mm. lisenssienhallintaan liittyvä projekti, jolla pyritään ottamaan tietotekniikkapalvelujen lisenssiomaisuus haltuun ottamalla käyttöön toimintamalli, jolla lisenssiomaisuutta jatkossa hallitaan. Toimintamalli on mahdollista monistaa myös toimialojen käyttöön.

13 Kuukausiraportti maaliskuu / 12 / 21 Liikevaihdon, menojen ja tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Puhe- ja tietoliikennesopimuksen käyttöönotto alkaa loppukeväästä. Palvelunhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa ja kilpailutus voi alkaa. AD-palvelujen yhdistäminen tullaan integroimaan uuden Petite -sopimuksen käyttöönottoon ja määrärahan käyttö painottuu näin ollen vuoden lopulle. Kuituverkon kehittämissuunnitelma on tarkennettu ja 1,1 milj. euron määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. J04 Kaupunkitieto (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,7 1,1-2,0 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ ,7 1,1-2,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 25,7-0,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 48,5-16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 26,9-11,4 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,5 222,5-66,6 Muut kulut, ulkoiset ,2-61,9-80,4 KULUT YHTEENSÄ ,0 27,4-3,1 Toimintatuotot, sisäiset ,6 8,3 Toimintakulut, sisäiset ,5 7,6 25,4 Tulot yhteensä , ,6 8,3 Menot yhteensä ,5 20,3 6,1 TOIMINTAKATE ,3-124,8 18,9 Kaupunkitiedon tulosyksikön toiminta ja palvelutuotanto on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Toimialojen kanssa tehtävät palvelusopimukset on allekirjoitettu paitsi sivistystoimen käännöspalvelujen sopimus. Tiedonohjausjärjestelmän kehittämiseen varattua määrärahaa ei tulla kaikilta osin käyttämään. Arkistonhallintajärjestelmä uusitaan. Yksikön toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

14 Kuukausiraportti maaliskuu / 13 / ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,6 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,6 Muut kulut ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 Liikevaihdon toteuma on 1,6 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion jonkin verran. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 1,9 milj. euron kela-korvaus, josta tehdään tulojäämäarvio vasta loppuvuodesta ja sen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,7 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Työterveyspalveluihin ei ole saatu palkattua omia virkalääkäreitä, joka vaikuttaa siihen, että vuokralääkärikulujen ennustetaan ylittyvän palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen toteuma on 0,9 milj. euroa ja niiden ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa mm. täyttämättä olevien työterveyslääkärivakanssien vuoksi. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työterveyspalveluissa on vuoden alusta käyttöönotettu uusi Acute- työterveysjärjestelmä ja 1.4. alkaen otetaan käyttöön e-resepti toiminnallisuus. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

15 Kuukausiraportti maaliskuu / 14 / ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,3 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,6 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 Liikevaihdon toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden laskutus toimialoilta on tehty tulobudjetin mukaisesti. Suoriteperusteiseen laskutukseen päästään kevään aikana. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 0,2 milj. euroa, jonka ennustetaan toteutuvan. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteuma on 1,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 0,1 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa suurempana. Ylitys johtuu sisäisten palvelujen ostojen talousarviota suuremmasta laskutuksesta. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi.

16 Kuukausiraportti maaliskuu / 15 / ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,4 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,5 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,1 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,4 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 Sisäiset kuljetukset on siirtynyt Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitokselle 1.4. alkaen sekä eikiireellinen potilaskuljetustoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikka-liikelaitokselle 1.5. alkaen. Lisäksi on suunnitteilla henkilökuljetusten siirto sosiaali- ja terveystoimesta 1.9. alkaen sekä henkilökuljetusten siirto sivistystoimesta alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetuksista ei vielä ole tehty päätöstä, joten sen vaikutusta tämän vuoden talouteen ei ole huomioitu ennusteessa. Liikevaihdon toteuma on 4,0 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa johtuen volyymikasvun pienenemisestä. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan alkuvuoden toteuman perusteella alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. eurolla sekä palvelujen ostojen 0,1 milj. eurolla. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti..

17 Kuukausiraportti maaliskuu / 16 / LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,7 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikevaihdon ennustetaan jäävän arvioitua pienemmäksi. Tämän syynä on muutos eläkemenoperusteiset maksujen kohdistuksessa, joista osa siirtyy pois LUP:in laskutuksen piiristä.. Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan ylittävän arvioidun, johtuen Öljysuojarahaston avustusten saattamisesta ajan tasalle eli vuodelle tulee kirjautumaan kahden vuoden avustukset. Menot ovat toteutuneet suunnitellusti; poikkeuksena liiketoiminnan muut kulut, jotka sisältävät ajoneuvokaluston vakuutusmaksut koko vuoden osalta. Lisäksi henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän arvioidun ja toteutumista tullaan seuraamaan tarkasti koko vuoden osalta. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

18 Kuukausiraportti maaliskuu / 17 / ESPOO CATERING -LIIKELAITOS ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,7 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta ,2 Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,8 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Se on 17 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu johtuu ateriapalvelujen hintojen neljän prosentin noususta ja koulujen laskutusrytmin muutoksesta. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 5,2 milj. euroa, 23 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Elintarvikelaskut maksetaan entistä reaaliaikaisemmin tilauskohtaisesti automaattisella kohdistuksella ja sisäisten palvelujen laskutus on lisääntynyt. Palvelujen ostojen arvioitu alitus johtuu lähinnä työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämisestä. Henkilöstömäärän arvioidaan lisääntyvän ja kesäajan lomatoimintaa tehostetaan. Henkilöstökulujen toteuma on 3,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden kulut ovat kasvaneet 11 prosenttia ja henkilöstömäärä 13 henkilöä. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat heinäkuussa maksettavat lomarahat, puolivuosittain päivähoitoon maksettavat yhteisten avustajien palkkauskustannukset ja henkilöstön määrän lisäys. Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi.

19 Kuukausiraportti maaliskuu / 18 / ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,5 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,3 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikelaitoksen tulos maaliskuun lopussa oli 0,9 milj. euroa positiivinen. Liikevaihdon ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuosikorjauksiin ohjelmoituja töitä vuoden alussa oli kpl eli noin 11,8 milj. euroa. tällä hetkellä 1,7 milj. euroa. Perusparannuksia on vuosiohjelmassa 90 kpl eli noin 7 milj. euroa, toteuma maaliskuussa 0,6 milj. euroa. Kunnossapidon vuosikorjausten lisätöiden määrä oli maaliskuun lopussa kpl. Kunnossapidon yleiskustannuksia on laskutettu yhteensä 0.8 milj. euroa. Kiinteistönhoitopalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain ja tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kattolumitöitä ja lumien siirtoja on laskutettu erikseen 1,1 milj. euroa. Siivouspalveluja on laskutettu sopimusten mukaan ja laskutus on ajan tasalla. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain. Tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Apuvälinekorjauspalveluja tuottava yksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. KOKI - tietojärjestelmän kehitystä on jatkettu sekä tuotannonohjausjärjestelmän suunnitteluun on varattu rahoitus talousarviossa.

20 Kuukausiraportti maaliskuu / 19 / ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,8 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikelaitoksen liikevaihdon ja kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kylmä ja runsasluminen kevät tulee hidastamaan työkohteiden valmistumista. Viherrakentajat rakentavat parhaillaan puistopolkuja Kolkekannaksen ulkoilupolkua Lähderannassa, Monikko-Äijänpellon reittiä Lintumetsässä ja Fallåkerin ulkoilureittiä Karvasmäessä. Puistokohteiden rakentaminen on aloitettu hakkuutöillä. Kadunrakentajien mittavimmat hankkeet Pohjois-Espoossa ovat Orapihlajantie Laaksolahdessa, Turkistien sivukadut Kauklahdessa sekä Herttuantie Kilossa. Etelä-Espoossa suurimmat työmaat ovat Saunalahdessa. Pitkään jatkunut talvi hidastaa katujen kevätpuhdistuksen aloittamista. Katuylläpidon urakoitsijat jatkavat kevyttä varallaoloa vielä huhtikuun puoliväliin saakka takatalven varalta. Viherylläpidossa valmistaudutaan kevääseen mm. määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnilla. Turvesuon lumenvastaanottopaikalle oli tuotu maaliskuun loppuun mennessä lumikuormia n kpl, mikä oli kuormaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaupunginpuutarhalla kasvatetaan kesäkukkia, hoitoleikataan puupankin katu- ja puistopuita. Puutyöhallilla veistetään tilattuja eläinhahmoja. Luonnonhoitoyksikössä on tehty metsätyöohjelman mukaisia metsänhoitotöitä sekä kunnallisteknisiä hakkuita mm. Turvesolmun liittymän puiden kaato. Yöpakkaset ovat mahdollistaneet hyvät olosuhteet puunkorjuulle ja metsäkuljetukselle. Kevään valupaikkaustyöt ovat käynnistyneet.

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilinpäätös

Vuoden 2015 tilinpäätös Vuoden 215 tilinpäätös Konserniesikunta, Strategia ja talous, Konserniohjaus Toimintaympäristö Väestökasvu yli 4 2 henkilöä (1,6 %), Asukasluku 215/216 oli. 269 82 Taloudellinen toimintaympäristö haasteellinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla

Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Bo-Erik Ekström B&MANs - 1 - Stadista tulisi tosi buli konsernitasolla Tuloja kertyisi konsernitasolla yli 10 mrd, siitä 50 % muita kuin verotuloja 5. sija TE500

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto

Lisätiedot

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi 19.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 85 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot