Kuukausiraportti 3/2013. Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuukausiraportti 3/2013. Kaupunginhallitus 22.4.2013. Strategia ja talous -yksikkö"

Transkriptio

1 Kuukausiraportti 3/ Kaupunginhallitus Strategia ja talous -yksikkö

2 Kuukausiraportti maaliskuu / 1 / KOKO KAUPUNKI 9999 ESPOON KAUPUNKI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 12,5 14,2 Maksutuotot, ulkoiset ,7 25,9 5,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,2 6,5 34,0 Vuokratuotot, ulkoiset ,5 4,8 8,6 Muut tuotot, ulkoiset ,4-18,6-57,5 TUOTOT YHTEENSÄ ,1 4,5-5,5 Valmistus omaan käyttöön ,6 112,5-4,0 Henkilöstökulut ,7 2,2 7,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,4 9,7 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,6-9,2 14,4 Avustukset, ulkoiset ,2 7,8 2,1 Vuokrat, ulkoiset ,6 24,0-0,6 Muut kulut, ulkoiset ,2 29,9 21,1 KULUT YHTEENSÄ ,3 6,3 4,9 Toimintatuotot, sisäiset ,8 30,4 13,5 Toimintakulut, sisäiset ,6 37,9 13,5 Tulot yhteensä ,1 19,6 6,6 Menot yhteensä ,4 11,5 6,7 TOIMINTAKATE Verotulot ,9 6,8-1,7 Valtionosuudet ,4 94,5-25,7 KÄYTTÖKATE ,1 27,8-46,0 Korkotuotot ,4 37,6-77,0 Muut rahoitustuotot ,7-30,0 162,0 Korkokulut, ulkoiset ,8 82,7-22,0 Muut rahoituskulut ,3-97,8 487,8 VUOSIKATE ,6 25,9-39,8 Arvonalentumiset Suunnitelmapoistot ,0 8,4 8,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS ,4 39,3-68,4 Maaliskuun lopun tilanteessa kaupungin ulkoiset tulot ovat kertyneet hitaammin kuin viime vuonna. Toimialat kuitenkin ennustavat tulojen kertyvän n. 10 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Osa tuloista aiheuttaa vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tulojen lisäyksillä ei ole nettovaikutusta. Ulkoisissa kuluissa vertailukelpoisuutta vaikeuttaa viime keväänä tehdyt eläkemaksun kirjaustavan muutokset sekä valmistus omaan käyttöön kirjaustavan laajennukset, jotka eivät näy vertailuluvuissa. Näin ollen kasvu viime vuoteen näyttää kohtuuttoman suurelta. Huomioitavaa kuitenkin on, että ulkoisten kulujen kasvu on merkittävästi korkeampaa kuin verotulojen kehitys. Lisäksi toimialat ennustavat ylityspaineita mm. erikoissairaanhoidossa ja katujen ylläpidossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toteutumassa HUS:n budjetin mukaisesti, mutta ne ovat n. 7 milj. euroa suuremmat kuin mitä Espoossa on budjetoitu. Verotulojen heikko kehitys on jatkunut koko alkuvuoden ja verotuloissa arvioidaan olevan n milj. euron toteutumisriski. Kulukehityksen jatkuessa nykyisenä, verotuloriskin ja ylityspaineiden toteutuessa, voi vuosikate jäädä jopa alle 70 milj. euroon. Nykyisellä investointitasolla tämä tarkoittaa merkittävää velkaantumista sekä erittäin suuria haasteita tulevan taloussuunnitelmakauden valmistelulle. Toimialojen tuleekin hillitä kulukehitystään ja sopeuttaa ylitystarpeet muutetun talousarvion sisällä.

3 Kuukausiraportti maaliskuu / 2 / VEROTULOT Verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt viime vuoteen verrattuna vähemmän. Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 337,7 milj. euroa, mikä on 8,9 milj. euroa (-1,7 %) vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana ajankohtana. Ansiotulojen kunnallisveroja on tilitetty 314,3 milj. euroa, eli 3,2 milj. euroa (-1 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteisöveroa on tilitetty 22,4 milj. euroa, mikä on 3,4 milj. euroa (-13 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden talousarvion verotuloarvio on yhteensä milj. euroa. Tämän hetkisen tiedon mukaan verotuloarvioon sisältyy noin milj. euron toteutumisriski. Espoon kaupunki on saanut vuoden valtionosuuspäätökset. Päätösten mukaan Espoo saa valtionosuuksia 40,7 milj. euroa. Tämä on 6,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna Valtionosuuksia kertyy talousarvion mukaisesti. 1.2 HENKILÖSTÖ Palvelussuhteiden määrä toimialoittain maaliskuussa vuosina sekä ajankohtien väliset muutokset Toimiala Muutos Muutos Muutos Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Palveluliiketoimen toimiala Yhteensä Maaliskuussa kaupungin palveluksessa oli henkilöä. Tämä on 208 henkilöä enemmän kuin vuoden 2012 maaliskuussa. Kasvu edelliseen vuoteen on pysynyt samana kuin mitä se oli helmikuussa. Vakinaista henkilöstöä oli Vuoden aikana vakinaisten määrä kasvoi 214 henkilöllä. Määräaikaisten määrä pieneni kuudella. Avoimia työpaikkoja on ollut haettavana vähemmän kuin kahtena edellisenä vuotena. Työvoiman saatavuus suomenkielisen varhaiskasvatuksen työvoimapulasta kärsineissä tehtävissä on alkuvuonna parantunut jonkin verran.

4 Kuukausiraportti maaliskuu / 3 / YLEISHALLINTO 1 YLEISHALLINTO (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-99, ,3 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset ,5-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,1 392,7-89,1 TUOTOT YHTEENSÄ ,1-83,6 8212,5 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 92,3 2,6 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5-15,2-7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 379,7-52,4 Avustukset, ulkoiset ,9 17,2 Vuokrat, ulkoiset ,1-94,7-78,6 Muut kulut, ulkoiset ,5 42,6 25,5 KULUT YHTEENSÄ ,7 3,9-2,5 Toimintatuotot, sisäiset ,2-11,3-59,8 Toimintakulut, sisäiset ,8 37,8 160,2 Tulot yhteensä ,7-68,9 3422,4 Menot yhteensä ,4 5,5 7,7 TOIMINTAKATE ,4 5,5 7,4 Yleishallinnolle on kertynyt tuloja euroa. Raha on valtion maksamaa avustusta liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen tähtäävälle KKIhankkeelle, jota koordinoidaan konsernihallinnosta. Yleishallinnon toimintamenoista käytettiin 11,1 milj. euroa eli 24,4 prosenttia. Henkilöstömenoihin käytettiin 2,9 milj. euroa eli 22,6 prosenttia. Konsernihallinnossa työskentelee tällä hetkellä 99 henkilöä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstö on lisääntynyt neljällä. Palvelujen ostoihin käytettiin 5,5 milj. euroa eli 27,5 prosenttia. Alkuvuodesta palvelujen ostoista on maksettu mm. uuden valtuuston koulutukseen ja perehdyttämiseen liittyviä menoja. Erään sisältyy myös kuntayhtymien maksuosuudet ja työsuhdematkalippujen kulut. Verotustoimen kustannukset ylittyvät hieman budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista käytettiin euroa eli 31,5 prosenttia. Avustuksia on maksettu 0,2 milj. euroa. Muihin kuluihin käytettiin 0,9 milj. euroa. Summa sisältää mm. sporttipassin maksuja, eri yhteisöjen jäsenmaksuja ja kopiostoluvat. Yleishallinnon sisäisiin toimintakuluihin käytettiin 1,7 milj. euroa eli 22,8 prosenttia.

5 Kuukausiraportti maaliskuu / 4 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,0-24,5 18,1 Maksutuotot, ulkoiset ,8 9,3 2,7 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,3 71,0 6,8 Vuokratuotot, ulkoiset ,6-78,0 0,1 Muut tuotot, ulkoiset ,8 23,3-60,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 18,0 3,5 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2 0,9 13,9 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 5,5 7,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,9-37,4 2,9 Avustukset, ulkoiset ,7 16,9 3,5 Vuokrat, ulkoiset ,3 36,0-58,0 Muut kulut, ulkoiset ,5 46,0-22,5 KULUT YHTEENSÄ ,8 4,9 8,0 Toimintatuotot, sisäiset ,0-25,7-99,9 Toimintakulut, sisäiset ,9 38,9 21,2 Tulot yhteensä ,9 17,9 3,3 Menot yhteensä ,8 6,8 8,9 TOIMINTAKATE ,7 5,9 9,4 Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoihin kohdistuu noin 0,8 milj. euron ylityspaine. Toimialan kokonaismenoista käytettiin 168,1 milj. euroa eli 24 prosenttia. Henkilöstömenoista käytettiin 23 prosenttia ja niistä arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa vaikkakin eläkemeno- ja varhaiseläkemenot tulevat vuositasolla ylittämään varauksen noin 1 milj. eurolla. Ulkoisiin palvelujen ostoihin käytettiin 95,4 milj. euroa eli 24 prosenttia. Työvoimanvuokraukseen käytettiin 2,1 milj. euroa, kun vastaava käyttö viime vuonna oli 2,0 milj. euroa. Avustuksista käytettiin 17,8 milj. Vuokrien arvioidaan Jorvin terveyskeskus -osastojen osalta ylittyvän 0,3 milj. eurolla. Sisäiset vuokrat ylittyvät noin 1 milj. eurolla. Vanhusten palvelujen tulot toteutunevat suunnitellusti. Menoja sopeutetaan 0,5 milj. euroa siten, että ne pysynevät talousarvioin mukaisina. Sopeutustarve johtuu vuokrien noususta ja HUS siirtoviivepäivien hinnan korotuksesta 450 eurosta 600 euroon. Toiminta järjestetään vastamaan sopeutusta. Terveyspalveluissa tuloja on kertynyt vasta 17 prosenttia budjetoidusta, mutta tulojen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 0,2 milj. eurolla. Menojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27 prosenttia, ilman HUSia oman toiminnan menojen käyttöprosentti oli vain 22 prosenttia. Palvelujen ostoissa on käytettävissä tammihelmikuun toteumatiedot, joten vuosiennuste on vasta alustava. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan suunnitellusti mutta erilliskorvauksissa on ylityspaineita. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut ylittävät määrärahavarauksen noin 1 milj. eurolla. Palvelujen ostojen käyttöprosentti maaliskuun lopussa oli 27. Tähän vaikuttaa HUSin kalliin hoidon ennakkolasku 7,1 milj. euroa, joka laskutetaan aina tammikuun alussa koko vuodelta. Espoo on budjetoitunut HUSille 7 milj. euroa vähemmän kuin mitä HUSin valtuustossa on hyväksytty Espoon erikoissairaanhoidon palvelujen budjetiksi. Hus veloittaa kuukausittain oman budjettinsa mukaista kuukausierää, joka ilman palautuksia johtaisi 7 miljoonan euron ylitykseen vuositasolla. Avosairaanhoidossa on ylityspaineita laboratoriopalveluissa ja päivystyksessä. Työvoiman vuokrausta on alkuvuodesta jouduttu käyttämään budjetoitua enemmän terveysasemien hoitotakuun turvaamiseksi. Vuokraustarve tulee jonkin verran vähenemään loppuvuodesta, kun yksityinen terveysasema Espoon keskuksessa käynnistyy toukokuussa. Sisäisiin toimitilavuokriin sisältyy noin 0,2 milj. euron ylitystarve. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloennuste on talousarvion mukainen. Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän 0,6 milj. eurolla.

6 Kuukausiraportti maaliskuu / 5 / 21 Henkilöstömenoista jäänee käyttämättä noin 0,2 milj. euroa. Toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen kohdistuu yhteensä noin 3,1 milj. euron ylityspaine. Toimeentulotuessa on vuoden alussa ollut keskimäärin 5,5 prosenttia enemmän tuensaajia kuukautta kohden kuin vuosi sitten. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen kohdistuu kustannuspaineita kasvavasta työttömyydestä ja valtion siirtäessä aiempaa suurempaa vastuuta kunnille pitkäaikaistyöttömien hoitamisesta. Toimitilavuokriin varattujen määrärahojen arvioidaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Talouteen vaikuttaa lisäksi kuntakokeilusta aiheutuvat kustannukset, joihin ei ole määrärahavarausta. Kuntakokeilun tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Työllisyyspoliittinen avustus on Espoon kuntakokeiluun enintään euroa vuonna 2012 ja euroa/vuosi vuosina Avustus kattaa enintään 75 prosenttia Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymistä kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi jää näin ollen 25 prosenttia kokeilun kustannuksista. 4. SIVISTYSTOIMI 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,8-4,9 16,7 Maksutuotot, ulkoiset ,7 3,8 6,3 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,4-39,9 95,7 Vuokratuotot, ulkoiset ,2-4,9-23,4 Muut tuotot, ulkoiset ,9 8,7 6,3 TUOTOT YHTEENSÄ ,0-10,3 25,7 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2 1,7 3,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,8 20,6-6,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,7 14,4-5,4 Avustukset, ulkoiset ,6 1,5 0,8 Vuokrat, ulkoiset ,4 65,7-62,7 Muut kulut, ulkoiset ,1 98,5-2,2 KULUT YHTEENSÄ ,4 5,4 0,0 Toimintatuotot, sisäiset ,4 169,6 20,9 Toimintakulut, sisäiset ,3 23,5 15,0 Tulot yhteensä ,0-10,2 25,7 Menot yhteensä ,0 10,0 4,3 TOIMINTAKATE ,7 11,7 2,9 Sivistystoimen toimintatulojen kertymä oli maaliskuun lopussa 11,8 milj. euroa eli 28 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 25,8 prosenttia. Toimintatulojen ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisina. Toimintamenojen kertymä oli 162,3 milj. euroa eli 24 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä toteuma oli 23,7 prosenttia. Työvoimakustannusten käyttöprosentti on 22,7. Sisäisten palvelujen ostojen, aula- ja vahtimestarisekä tietohallintopalveluja lukuun ottamatta, määrärahat on budjetoitu muuhun sivistystoimeen (39). Määrärahat jaetaan huhtikuun aikana tulosyksiköille. Nettobudjetoitujen yksiköiden tulojen ja menojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 1,3 milj. eurolla. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

7 Kuukausiraportti maaliskuu / 6 / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 4 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,4 49,2-52,3 Maksutuotot, ulkoiset ,1 65,6-18,8 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,0 354,6-100,0 Vuokratuotot, ulkoiset ,8 7,9 18,1 Muut tuotot, ulkoiset ,0-2,7-44,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,2 9,2-22,6 Valmistus omaan käyttöön ,0 52,8 Henkilöstökulut ,9 1,4 14,2 Palvelujen ostot, ulkoiset ,9 52,6-10,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,8-13,9 16,0 Avustukset, ulkoiset ,1 45,7-31,2 Vuokrat, ulkoiset ,7-7,4 11,7 Muut kulut, ulkoiset ,4 13,2-19,9 KULUT YHTEENSÄ ,0 34,1-3,8 Toimintatuotot, sisäiset ,7 270,5-31,4 Toimintakulut, sisäiset ,5 40,5 17,6 Tulot yhteensä ,6 64,2-14,4 Menot yhteensä ,4 36,5 4,4 TOIMINTAKATE ,8 15,6 24,7 Toimialan tulotavoite on haastava, mutta tässä vaiheessa vuotta käytössä olevan tiedon valossa sen arvioidaan pääpiirteissään toteutuvan. Tekninen keskus on valmistelemassa käyttösuunnitelman tarkistusesitystä, joka kasvattaisi kunnallistekniikan sopimusrakentamista 4 milj. euroa. Sopimusrakentamisen kasvattaminen edellyttää investointibudjetin lisäystä 4 milj. eurolla, joka kasvattaisi sopimusrakentamisen tuloutusta käyttötalouteen vastaavalla summalla. Menojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti lukuun ottamatta Teknisen lautakunnan ja pelastustoimen menoja. Teknisen lautakunnan bruttositoviin menoihin kohdistuu 2 milj. euron ylityspaine runsaslumisen talven vuoksi. Pelastustoimen menojen arvioitu ylitys 0,1 milj. euroa johtuu eläkemenoperusteisten eläkemaksujen talousarviota tarkemmasta kohdistamisesta menojen aiheuttajalle. Espoon pelastustoimen menoista maksetaan ne eläkemenoperusteiset eläkemaksut, jotka aiheutuvat Espoon työsuhteista ennen Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustamista. Aiemmin menot on maksettu laitoksen menoista ja ne ovat kohdistuneet kaikille kunnille. Käyttösuunnitelmaa tehtäessä on otettu huomioon eläkemenoperusteisten eläkemaksujen 8 prosentin kasvu talousarvioon nähden. Kasvu pyritään sopeuttamaan keskusten toimintamenoihin. Eläkemenojen kasvu ja kirjaustavan muutos kasvattavat henkilöstömenoja. Toimialan palkkamenot ovat kasvaneet 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Henkilökunnan lukumäärä on 610 ja se on kasvanut 14 henkilöllä. Henkilöstön määrän kehitykseen vaikuttaa vakanssien täyttöaste, joka oli viime vuonna alhainen vireillä olleiden rekrytointien vuoksi. Tekniseen keskukseen on määritelty vuoden alusta kaksi nettositovaa tehtäväaluetta 415 Ulkopuolisille tehtävät työt sekä 418 Rakentamisen sisäiset palvelut. Näiden tehtäväalueiden nettotuloksien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

8 Kuukausiraportti maaliskuu / 7 / TILAKESKUS-LIIKELAITOS TILAKESKUS-LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,3 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,6 Henkilöstökulut ,4 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,6 Avustukset Vuokrat ,7 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,4 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 Liikelaitoksen sitovan tulostavoitteen 2,8 milj. euroa arvioidaan ylittyvän. Liikevaihdoksi on ennustettu 181,2 milj. euroa. essa on huomioitu euroa Tapiolan Liiketalo Oy:n ja Koy Tapiolan Kulttuuritorin ennakoituja vuokratuottoja ja Suurpellon päiväkodin valmistumisen myöhästyminen, jonka on arvioitu alentavan vuokratuottoja euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin on ennusteessa sisällytetty saadut vahinkokorvaukset 0,9 milj. euroa vakuutusyhtiöltä palossa vahingoittuneesta Pellavan päiväkodista. Palvelujen ostojen on ennustettu olevan 38,9 milj. euroa, ylitystä kattolumien pudotuksesta euroa. Henkilöstökulujen on ennustettu olevan 5,4 milj. euroa. Kuluja on alennettu 0,8 milj. euroa 82 henkilöä vastaavaksi. Vuokrakulujen on ennustettu olevan 49,1 milj. euroa. Vuokrakuluja on vähennetty 3,2 milj. euroa, koska rahastoitavia rahoitusvastikkeita maksetaan 3,8 milj. euroa arvioitua enemmän, joka vähentää ko. kohteista maksettavia vuokria. Muiden kohteiden vuokra- ja hoitovastikekuluja maksetaan 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Muiden kulujen on ennustettu olevan 3,2 milj. euroa, johon on lisätty 2,9 milj. euroa toteutettavaksi ennakoituja rakennusten purkukuluja.

9 Kuukausiraportti maaliskuu / 8 / SUURPELLON TASEYKSIKKÖ SUURPELTO Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,0 Avustukset Vuokrat ,0 Muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Toiminnassa edetään pääpiirteissään suunnitelmien mukaan. Kehä II:n eritasoliittymä valmistuu ja Opinmäen koulun rakentaminen jatkuu. Suurpellon päiväkodin valmistuminen viivästyy. Päiväkodin arvioidaan valmistuvan vuoden vaihteessa. Kunnallistekniikkaa rakennetaan kaava-alueilla I ja II. Kaava-alueiden IV ja V kunnallistekniikkaa suunnitellaan. Kaava-alueiden VI ja VII asemakaavaluonnokset saadaan nähtäville kevään aikana. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.

10 Kuukausiraportti maaliskuu / 9 / TAPIOLAN TASEYKSIKKÖ TAPIOLA Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,8 Valmistus omaan käyttöön ,0 Liiketoiminnan muut tuotot ,0 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,7 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,2 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,2 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,5 Avustukset Vuokrat ,5 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,8 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 Toiminnassa edetään suunnitelmien mukaan. Rakentamisen painopisteet ovat Tapiolan keskusta sekä Jousenpuiston alue. Tapiolan keskustaalueen kaavoitusta sekä Kehä I:n liikennejärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä jatketaan. Tuottojen ja kulujen ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Poistojen määrä on täsmentynyt, kun vuoden 2012 toteutuneet investoinnit ovat tiedossa. Välitystilille ei kerry korkoa välitystilin positiivisesta saldosta huolimatta, koska korkotaso on tosi alhainen.

11 Kuukausiraportti maaliskuu / 10 / PALVELULIIKETOIMEN TOIMIALA Palveluliiketoimiala yhteensä Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,4 Tuet ja avustukset kunnalta ,2 Materiaalit ja palvelut ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,9 Avustukset Vuokrat ,8 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,3 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,3 Toimialan liikevaihdon ennustetaan alittavan budjetin 0,1 milj. euroa, joka johtuu lähinnä Logistiikan volyyminkasvun pienenemisestä. Toimialan menojen ennustetaan alittavan budjetin 0,2 milj. euroa. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaiseksi.

12 Kuukausiraportti maaliskuu / 11 / TOIMIALAN TULOSYKSIKÖT J01 Hallinto- ja kehittämisyksikkö (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,0-35,7-20,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,5 36,1 187,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,3-52,5 317,1 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,3 88,5-93,6 Muut kulut, ulkoiset ,1-47,4 2102,7 KULUT YHTEENSÄ ,6-32,8 3,1 Toimintatuotot, sisäiset ,0 40,4 87,6 Toimintakulut, sisäiset ,5 2519,2-95,1 Tulot yhteensä ,0 40,4 87,6 Menot yhteensä ,6 232,8-77,3 TOIMINTAKATE ,0-113,9 Hallinto- ja kehittämisyksikkö aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan vuoden alussa. Esikuntatehtäviä hoitavan yksikön menot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina. J03 Tietotekniikkapalvelut (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset ,0 TUOTOT YHTEENSÄ ,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3-9,5 38,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,0 24,1 29,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,5 148,0-14,7 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,5 1425,3 1717,9 Muut kulut, ulkoiset ,6-32,4 679,0 KULUT YHTEENSÄ ,8 22,7 77,3 Toimintatuotot, sisäiset ,0 848,6 197,1 Toimintakulut, sisäiset ,5 5,6 25,9 Tulot yhteensä ,0 848,4 197,1 Menot yhteensä ,8 22,2 75,8 TOIMINTAKATE ,6-52,6-143,5 Tietotekniikkapalvelut aloitti itsenäisenä tulosyksikkönä vuoden alusta. Muutoksen seurauksena tietotekniikkapalvelujen kautta kulkeva laskutus on kasvanut, mikä näkyy sekä tulo että menopuolella. Tietotekniikkapalvelut laskuttaa palveluistaan sisäisiltä asiakkailta vuoden 2012 lopulla tehdyn tuotteistuksen perusteella suoriteperusteisesti. Alkuvuoden aikana on valmisteltu uutta Puhe- ja tietoliikennesopimusta, jonka kilpailutus valmistui viime vuoden lopulla. Perustietotekniikan kilpailutus käynnistyi viime vuoden lopulla ja etenee nyt neuvottelumenettelyn mukaisesti. Uuden palvelunhallinta järjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa. Käynnissä on myös mm. lisenssienhallintaan liittyvä projekti, jolla pyritään ottamaan tietotekniikkapalvelujen lisenssiomaisuus haltuun ottamalla käyttöön toimintamalli, jolla lisenssiomaisuutta jatkossa hallitaan. Toimintamalli on mahdollista monistaa myös toimialojen käyttöön.

13 Kuukausiraportti maaliskuu / 12 / 21 Liikevaihdon, menojen ja tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Puhe- ja tietoliikennesopimuksen käyttöönotto alkaa loppukeväästä. Palvelunhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely on valmistumassa ja kilpailutus voi alkaa. AD-palvelujen yhdistäminen tullaan integroimaan uuden Petite -sopimuksen käyttöönottoon ja määrärahan käyttö painottuu näin ollen vuoden lopulle. Kuituverkon kehittämissuunnitelma on tarkennettu ja 1,1 milj. euron määrärahan ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. J04 Kaupunkitieto (1 000 euroa) TA tot- % Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,7 1,1-2,0 Maksutuotot, ulkoiset Tuet ja avustukset, ulkoiset Vuokratuotot, ulkoiset Muut tuotot, ulkoiset TUOTOT YHTEENSÄ ,7 1,1-2,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 25,7-0,7 Palvelujen ostot, ulkoiset ,3 48,5-16,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,2 26,9-11,4 Avustukset, ulkoiset Vuokrat, ulkoiset ,5 222,5-66,6 Muut kulut, ulkoiset ,2-61,9-80,4 KULUT YHTEENSÄ ,0 27,4-3,1 Toimintatuotot, sisäiset ,6 8,3 Toimintakulut, sisäiset ,5 7,6 25,4 Tulot yhteensä , ,6 8,3 Menot yhteensä ,5 20,3 6,1 TOIMINTAKATE ,3-124,8 18,9 Kaupunkitiedon tulosyksikön toiminta ja palvelutuotanto on jatkunut vakiintuneen käytännön mukaisesti. Toimialojen kanssa tehtävät palvelusopimukset on allekirjoitettu paitsi sivistystoimen käännöspalvelujen sopimus. Tiedonohjausjärjestelmän kehittämiseen varattua määrärahaa ei tulla kaikilta osin käyttämään. Arkistonhallintajärjestelmä uusitaan. Yksikön toimintakatteen ennustetaan olevan talousarvion mukainen.

14 Kuukausiraportti maaliskuu / 13 / ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,6 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,6 Muut kulut ,1 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 Liikevaihdon toteuma on 1,6 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion jonkin verran. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 1,9 milj. euron kela-korvaus, josta tehdään tulojäämäarvio vasta loppuvuodesta ja sen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,7 milj. euroa ja sen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. euroa. Työterveyspalveluihin ei ole saatu palkattua omia virkalääkäreitä, joka vaikuttaa siihen, että vuokralääkärikulujen ennustetaan ylittyvän palvelujen ostoissa. Henkilöstökulujen toteuma on 0,9 milj. euroa ja niiden ennustetaan alittuvan 0,2 milj. euroa mm. täyttämättä olevien työterveyslääkärivakanssien vuoksi. Investointien ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Työterveyspalveluissa on vuoden alusta käyttöönotettu uusi Acute- työterveysjärjestelmä ja 1.4. alkaen otetaan käyttöön e-resepti toiminnallisuus. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

15 Kuukausiraportti maaliskuu / 14 / ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,3 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,1 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,4 Henkilösivukulut ,7 Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,6 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,5 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,5 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 Liikevaihdon toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alkuvuoden laskutus toimialoilta on tehty tulobudjetin mukaisesti. Suoriteperusteiseen laskutukseen päästään kevään aikana. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on budjetoitu 0,2 milj. euroa, jonka ennustetaan toteutuvan. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 0,5 milj. euroa. Henkilöstömenojen toteuma on 1,5 milj. euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma 0,1 milj. euroa. Menojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa suurempana. Ylitys johtuu sisäisten palvelujen ostojen talousarviota suuremmasta laskutuksesta. Liikelaitoksen tuloksen ennustetaan jäävän 0,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi.

16 Kuukausiraportti maaliskuu / 15 / ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,4 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,5 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,9 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,1 Muut kulut ,9 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,4 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,4 Sisäiset kuljetukset on siirtynyt Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitokselle 1.4. alkaen sekä eikiireellinen potilaskuljetustoiminta siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikka-liikelaitokselle 1.5. alkaen. Lisäksi on suunnitteilla henkilökuljetusten siirto sosiaali- ja terveystoimesta 1.9. alkaen sekä henkilökuljetusten siirto sivistystoimesta alkaen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilökuljetuksista ei vielä ole tehty päätöstä, joten sen vaikutusta tämän vuoden talouteen ei ole huomioitu ennusteessa. Liikevaihdon toteuma on 4,0 milj. euroa. Alkuvuoden toteuman perusteella liikevaihdon arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa johtuen volyymikasvun pienenemisestä. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 2,3 milj. euroa ja sen arvioidaan alkuvuoden toteuman perusteella alittavan talousarvion 0,2 milj. euroa. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan alittavan talousarvion 0,2 milj. eurolla sekä palvelujen ostojen 0,1 milj. eurolla. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti..

17 Kuukausiraportti maaliskuu / 16 / LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,0 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,7 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,2 Muut henkilösivukulut ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut ,5 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikevaihdon ennustetaan jäävän arvioitua pienemmäksi. Tämän syynä on muutos eläkemenoperusteiset maksujen kohdistuksessa, joista osa siirtyy pois LUP:in laskutuksen piiristä.. Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan ylittävän arvioidun, johtuen Öljysuojarahaston avustusten saattamisesta ajan tasalle eli vuodelle tulee kirjautumaan kahden vuoden avustukset. Menot ovat toteutuneet suunnitellusti; poikkeuksena liiketoiminnan muut kulut, jotka sisältävät ajoneuvokaluston vakuutusmaksut koko vuoden osalta. Lisäksi henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän arvioidun ja toteutumista tullaan seuraamaan tarkasti koko vuoden osalta. Toimialan tuloksen ja investointien ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

18 Kuukausiraportti maaliskuu / 17 / ESPOO CATERING -LIIKELAITOS ESPOO CATERING -LIIKELAITOS Tuloslaskelma 1000 TA 03/ / / tot-% K% Liikevaihto ,7 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta ,2 Materiaalit ja palvelut ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,9 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,4 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,8 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Se on 17 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu johtuu ateriapalvelujen hintojen neljän prosentin noususta ja koulujen laskutusrytmin muutoksesta. Materiaalien ja palvelujen toteuma on 5,2 milj. euroa, 23 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Elintarvikelaskut maksetaan entistä reaaliaikaisemmin tilauskohtaisesti automaattisella kohdistuksella ja sisäisten palvelujen laskutus on lisääntynyt. Palvelujen ostojen arvioitu alitus johtuu lähinnä työvoimanvuokrauspalvelujen käytön vähentämisestä. Henkilöstömäärän arvioidaan lisääntyvän ja kesäajan lomatoimintaa tehostetaan. Henkilöstökulujen toteuma on 3,7 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden kulut ovat kasvaneet 11 prosenttia ja henkilöstömäärä 13 henkilöä. Henkilöstökuluja loppuvuonna kasvattavat heinäkuussa maksettavat lomarahat, puolivuosittain päivähoitoon maksettavat yhteisten avustajien palkkauskustannukset ja henkilöstön määrän lisäys. Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi.

19 Kuukausiraportti maaliskuu / 18 / ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,5 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,7 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,8 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,1 Avustukset Vuokrat ,5 Muut kulut ,8 Liikeylijäämä (-alijäämä) ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut ,0 Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,3 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia ,1 Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,1 Liikelaitoksen tulos maaliskuun lopussa oli 0,9 milj. euroa positiivinen. Liikevaihdon ja toimintamenojen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Vuosikorjauksiin ohjelmoituja töitä vuoden alussa oli kpl eli noin 11,8 milj. euroa. tällä hetkellä 1,7 milj. euroa. Perusparannuksia on vuosiohjelmassa 90 kpl eli noin 7 milj. euroa, toteuma maaliskuussa 0,6 milj. euroa. Kunnossapidon vuosikorjausten lisätöiden määrä oli maaliskuun lopussa kpl. Kunnossapidon yleiskustannuksia on laskutettu yhteensä 0.8 milj. euroa. Kiinteistönhoitopalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain ja tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Kattolumitöitä ja lumien siirtoja on laskutettu erikseen 1,1 milj. euroa. Siivouspalveluja on laskutettu sopimusten mukaan ja laskutus on ajan tasalla. Aula- ja turvallisuuspalvelut laskutetaan toimialoilta sopimuksen mukaan kuukausittain. Tuloksen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Apuvälinekorjauspalveluja tuottava yksikkö aloitti toimintansa vuoden alusta. Toimialan tuloksen ja investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. KOKI - tietojärjestelmän kehitystä on jatkettu sekä tuotannonohjausjärjestelmän suunnitteluun on varattu rahoitus talousarviossa.

20 Kuukausiraportti maaliskuu / 19 / ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TA Tuloslaskelma / / / tot-% K% Liikevaihto ,1 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot ,8 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Varastojen lisäys/vähennys Palvelujen ostot ,4 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,5 Muut henkilösivukulut ,7 Poistot ja arvonalentumiset ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,5 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut ,2 Avustukset Vuokrat ,2 Muut kulut ,5 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta ,0 Muut rahoituskulut ,6 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-) Vapaaehtoisten varausten muutos (+/-) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Liikelaitoksen liikevaihdon ja kulujen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kylmä ja runsasluminen kevät tulee hidastamaan työkohteiden valmistumista. Viherrakentajat rakentavat parhaillaan puistopolkuja Kolkekannaksen ulkoilupolkua Lähderannassa, Monikko-Äijänpellon reittiä Lintumetsässä ja Fallåkerin ulkoilureittiä Karvasmäessä. Puistokohteiden rakentaminen on aloitettu hakkuutöillä. Kadunrakentajien mittavimmat hankkeet Pohjois-Espoossa ovat Orapihlajantie Laaksolahdessa, Turkistien sivukadut Kauklahdessa sekä Herttuantie Kilossa. Etelä-Espoossa suurimmat työmaat ovat Saunalahdessa. Pitkään jatkunut talvi hidastaa katujen kevätpuhdistuksen aloittamista. Katuylläpidon urakoitsijat jatkavat kevyttä varallaoloa vielä huhtikuun puoliväliin saakka takatalven varalta. Viherylläpidossa valmistaudutaan kevääseen mm. määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnilla. Turvesuon lumenvastaanottopaikalle oli tuotu maaliskuun loppuun mennessä lumikuormia n kpl, mikä oli kuormaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kaupunginpuutarhalla kasvatetaan kesäkukkia, hoitoleikataan puupankin katu- ja puistopuita. Puutyöhallilla veistetään tilattuja eläinhahmoja. Luonnonhoitoyksikössä on tehty metsätyöohjelman mukaisia metsänhoitotöitä sekä kunnallisteknisiä hakkuita mm. Turvesolmun liittymän puiden kaato. Yöpakkaset ovat mahdollistaneet hyvät olosuhteet puunkorjuulle ja metsäkuljetukselle. Kevään valupaikkaustyöt ovat käynnistyneet.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. 19 Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 26.04.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 19 johtokunnan alaisten liikelaitosten talouskatsaus 1.1. - 31.3.2012 Valmistelijat / lisätiedot: Hagerlund Pirkko, puh. (09) 816 22290 Mikkonen Jarkko, puh. (09)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % 50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot