Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011"

Transkriptio

1 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati

2 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajapalvelut Sallaajärven palvelukoti Korpilahden yhdennetty sosiaalityö Sosiaalisen luoton myöntäminen, laskutus ja perintä Yksityishenkilön velkajärjestelyasiat ja talousneuvonta, Kiintiöpakolaisten ja paluumuuttajien vastaanotto sekä kotouttaminen 3 v./ Lyhytaikainen tai pitkäaikainen palveluasuminen 30 paikkainen aikuissosiaalityön Takuu-säätiön 1v. osalta lainojen hakeminen alkaen 4 v. kiintiö 50 hlö/vuosi

3 Aikuissosiaalityön pääasiakkuudet Arjen hallinnan tukeminen/vaikeudet elämänhallinnassa Viranhaltijapäätökset toimeentulotuesta Audit -lomake Alkuarviointilomake ja asiakassuunnitelma Asumispalvelut Sosiaalihuoltolaki 23 Viranhaltijapäätökset Asiakassuunnitelmat palveluista Erilaiset palvelu- ja tukiasumisen muodot Työttömän aktivointityö/työttömyys on kestänyt 1 vuoden Alle 25 vuotiaat tulottomat Passiivisesti yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet Aktivointisuunnitelmat

4 Hannikaisenkadun sosiaaliasema aikuissosiaalityö Palveluyksikön johtaja ja osa-aikainen palvelupäällikkö 2 johtavaa sosiaalityöntekijää 12 sosiaalityöntekijää, joista 2 osa-aikaista 7 sosiaaliohjaajaa aluetyössä 22 etuuskäsittelijää toimeentulotukityössä, joista 3 keskitetty opiskelijoiden toimeentulotukeen 10 maksuliikennesihteeriä, joista 2 osa-aikaista Opastuksessa 4 asiakasopastajaa ja 1 sosiaaliohjaaja

5 Mitä on aikuissosiaalityö? Sosiaalihuoltolain 18 :n mukaan sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta Sosiaalihuoltolain 22 :n mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Näitä asumispalveluja annetaan henkilölle sosiaalihuoltolain 23 :n mukaan Sosiaalihuoltoasetuksen 10 mukaan asumispalveluja järjestetään palveluasunnossa ja tukiasunnoissa, joissa henkilön itsenäistä asumista tai siirtymistä itsenäiseen asumiseen tuetaan sosiaalityöllä ja muilla sosiaalipalveluilla

6 Mitä on aikuissosiaalityö? Sosiaalihuoltolain 24 mukaan laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Laitoshoitoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen. Laitoshoidossa perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulaissa lyhyt- tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakasmaksun periaatteiden mukaisesti Aikuissosiaalityön asumispalvelut ovat etupäässä tukiasumista kolmannen sektorin asumispalvelupaikoissa tai asumisen tukitoimia asiakkaan omassa kodissa (sosiaalinen isännöinti, asumisen erityistuki). Asuminen edellyttää päihteettömyyttä.

7 Aikuissosiaalityön kaksi keskeistä asiakastyönprosessia Toimeentulotukityön (perusturvan) prosessi Vireilletulo TTT-vajeen selvittäminen TTT-myöntäminen ja takaisinperintä Asiakkuuden päättäminen Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön prosessi Vireilletulo Asiakkaan Asiakas- Suunnitelman tilannearviosuunnitelma toteutus Seuranta ja arviointi Asiakkuuden päättäminen

8 Aikuissosiaalityön asiakasprosessi 1. Asiakasasian vireilletulo: Puhelinsoitto, tapaaminen, s-posti, ohjaus toiselta työntekijältä jne. 2. Asiakkaan tilannearvio: Yhdessä asiakkaan kanssa tehty hänen elämäntilanteen kokonaisjäsennys, jossa kiinnitetään huomiota asiakkaan vahvuuksiin, ongelmiin ja toimintaympäristöön 3. Asiakassuunnitelma/palvelusuunnitelma: Tilannearvion yhteenvedosta asetetut tavoitteet, tavoitteiden käytännön toteutus ja muut sovittavat asiat 4. Päätökset, toimenpiteet, palvelut jne. Suunnitelman tavoitteiden konkretisointi 5. Seuranta ja arviointi: Suunnitelmallisen työskentelyn välitavoitteiden arviointia, miten työskentely etenee 6. Asiakassuhteen päättäminen

9 Aikuissosiaalityön moniammatillinen tiimi Aikuissosiaalityön alueellinen moniammatillinen tiimi on sosiaaliaseman tiimi, jossa toimii etuuskäsittelijöitä, sosiaaliohjaajia ja sosiaalityöntekijöitä. Tiimityön tavoitteena on ohjata asiakkaat tarpeidensa mukaisiin palveluihin. Asiakkaan tarvitsema sosiaalialan työn intensiivisyys ohjaa asiakkuuden sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle. Asiakkaat ohjautuvat aluejaon ja asuinosoitteen mukaan eri tiimien asiakkuuteen.

10 Alueen sosiaalityöntekijän asiakkuuteen ohjattavat asiakkaat Työttömyyden pitkittyessä (180 pv työmarkkinatukea ja 1 vuosi toimeentulotukea) alkaa sosiaalityössä työttömän aktivointivelvollisuus ja aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, TE -toimiston ja sosiaalityöntekijän kanssa Asiakkuus Työvoiman palvelukeskuksessa alkaa sosiaalityön tai TE toimiston lähetteen perusteella Typ:n sosiaalityöntekijät osallistuvat yli 25 vuotiaiden työttömien ja sosiaaliaseman sosiaalityöntekijät alle 25 vuotiaiden tulottomien aktivointisuunnitelmien laadintaan yhdessä asiakkaan ja työvoimaneuvojan kanssa Sosiaaliohjaajat laativat omista asiakkaistaan tarvittaessa lähetteen Typ:n ja tämä lähete sisältää kuvauksen työttömän elämäntilanteesta ja palvelutarpeesta

11 Alueen sosiaalityöntekijän asiakkuuteen ohjattavat asiakkaat Asiakkaan erilaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä peliriippuvuus lisäävät arjen hallinnan puutetta ja asiakkaiden tilanne vaatii intensiivistä sosiaalityötä varsinkin silloin kun asiakkaalla ei ole vielä mitään ensisijaista hoitotahoa Vankilasta vapautuvien vankien tukeminen yhteistyössä vankilan ja rikosseuraamuslaitoksen kanssa suunnitelmallisesti vankien asuntotyöryhmän ja uuden vapauttamisverkoston asiakkaiden kohdalla Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelujen asiakkaat sosiaalityön osalta Asiakkaalla on vakavia puutteita normaalissa asumisessa Turvakoti ja Ensikoti (odottavat päihdeäidit) asiakkaat Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen selvittäminen Huostaanotettujen lasten vanhempien asiakkuussuunnitelmat lastensuojelulain perusteella

12 Alueen sosiaaliohjaajan asiakkuuteen ohjattavat asiakkaat Uudet asiakkaat: tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa henkilökohtaisella käyntiajalla (ei alle 25 vuotiaat tulottomat, jotka ohjataan suoraan sosiaalityöntekijän asiakkuuteen) Pääsääntöisesti maahanmuuttajapalveluista alueelle siirtyvien pakolaisten alueella asioinnin aloituspalaverit. Muut maahanmuuttajat ohjautuvat sosiaalialan työn intensiivisyyden perusteella sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle Jälkihuoltovelvollisuuden piirissä olevat nuoret vuotiaat, sosiaalityö tulee jälkihuollon sosiaalityöntekijältä Ikääntyneet asiakkaat, joiden tilanne vaatii selvittelyä henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kartoituksen perusteella muodostuu käsitys asiakkaan tarvitsevan sosiaalityön intensiivisyydestä, jonka perusteella ohjautuminen sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan asiakkuuteen. Lapsiperheasiakkaat, lastensuojelun avohuollon piirissä olevien perheiden sosiaalityö lastensuojelun avohuollosta. Perheen tarvitsema aikuissosiaalityön intensiivisyys ohjaa asiakkuuden sosiaalityöntekijälle tai sosiaaliohjaajalle alkukartoitukseen perustuen.

13 Alueen sosiaaliohjaajan asiakkuuteen ohjattavat asiakkaat Opiskelijat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista tapaamista tilanteensa alkukartoitusta varten esim. opintojen pitkittymisen vuoksi. Taustalla olevien tekijöiden vakavuus ja sosiaalityön tarpeen intensiivisyys ohjaa asiakkuuden sosiaalityöntekijälle. Vakavat päihde- ja mielenterveysongelmat, erilaiset peliriippuvuudet vaativat usein intensiivistä aikuissosiaalityötä. Etuuskäsittelijöiden esille nostamat asiakkaat, joiden tilannetta on hankala selvittää kirjallisessa hakumenettelyssä, etuuskäsittelijän huoli asiakkaan tilanteesta ja asiakkaan tilanteen selvittämisen tarve Vuokrarästiasiakkaat, mikäli aikaisempaa asiakkuutta ei ole sosiaalityöntekijällä, vuokranmaksurästin suunnitelmallinen hoitaminen ja uusien vuokrarästien syntymisen ehkäisy ohjauksen ja neuvonnan avulla henkilökohtaisille tapaamisilla. Jos alkuselvittelyn jälkeen ilmenee muita vakavia asumisen vaikeuksia ja intensiivisen aikuissosiaalityön tarvetta, ohjataan asiakas sosiaalityöntekijän asiakkuuteen.

14 Opastuksen sosiaaliohjaajan asiakkuuteen ohjattavat asiakkaat Asiakkaat ohjataan saamaan neuvontaa ja palvelujen ohjausta asiakasopastajien kautta, asiakasopastajat ovat tehneet arvioinnin sosiaaliohjauksen tarpeesta Sosiaaliohjaaja ohjaa, neuvoo ja opastaa asiakasta hakemusten täyttämisessä, ohjaa sekä neuvoo asiakasta jatkossa asioinnista (etuuskäsittelijän, sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän asiakkuuteen) Lausunnot sosiaalisista olosuhteista Kiireelliset asiakkaiden asiat, sosiaaliohjaajan alkuarvioinnin perusteella päätöksen kiireellisyys selvitetään ja jos on tarve tehdä päätös heti niin se tehdään tai jos ei ole kiireellinen asia, niin päätöksenteko siirtyy yleensä tiimien etuuskäsittelijöille Asiakkaan ei kiireellinen sosiaalityön asia siirtyy opastuksen sosiaaliohjaajalta keskustelun kautta sosiaalityöntekijälle tai alueen sosiaaliohjaajalle Muiden viranomaisten ohjaus- ja neuvontapalvelu erilaisissa asioissa ja käytännöistä asioida sosiaalipalveluissa

15 Etuuskäsittelyyn ohjattavat asiakkaat Kirjallisesti toimeentulotukea hakevat asiakkaat Asiakkaat, joiden taloudellinen tilanne ei vaadi kokonaisvaltaisempaa selvitystä Etuuskäsittelijät ohjaavat tarpeen mukaan (perustoimeentulotuen laskelman ja päätöksen tehtyään) asiakkaita varamaan käyntiajan joko sosiaaliohjaajille tai sosiaalityöntekijöille käsitelty ensin tiimissä

16 Keskitettyyn opiskelijoiden etuuskäsittelyyn ohjattavat asiakkaat Opiskelijoiden (oppilaitoksessa opiskelevat) kirjallinen toimeentulotuen haku on keskitetty kolmelle etuuskäsittelijälle Etuuskäsittelijät ohjaavat tarpeen mukaan (perustoimeentulotuen laskelman ja päätöksen tehtyään) opiskelijoita varaamaan käyntiajan joko sosiaaliohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle neuvoteltuaan suoraan kyseisen työntekijän kanssa