Aikuissosiaalityön uusi toimintamalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aikuissosiaalityön uusi toimintamalli 1.4.2014"

Transkriptio

1 Aikuissosiaalityön uusi toimintamalli Verkostopäivä

2 Aikuissosiaalityön visio: Lahti on aikuissosiaalityön edelläkävijä ja valtakunnallisesti tunnettu laadukkaista sosiaalityön palveluista. Aikuissosiaalityössä vastataan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti, joustavasti ja ammattitaidolla

3 Aikuissosiaalityön yksikön palvelut: Aikuisväestön sosiaalityö Toimeentulotuki Sosiaalinen luototus Sijainti: Lahden sosiaalikeskus Vapaudenkatu 23 A, kerros

4 Aikuissosiaalityön asiakkaat: Toimeentulotukea sai vuonna 2013 yhteensä 7176 lahtelaistaloutta (noin 3500 taloutta/kk) Sosiaalityöhön asiakkaat tulevat usein toimeentulotukiasiakkuuden kautta, mutta myös suoraan ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään Vuonna 2013 sosiaalisen luototuksen asiakkuuteen tuli 192 uutta asiakasta > myönnettyjä luottoja 48 kpl (yhteensä , ka 3069 /luotto)

5 Aikuissosiaalityön yksikön henkilöstö: 63 vakituista + 3 määräaikaista virkaa/toimea Toimistosihteeri Johtava sosiaalityöntekijä Aikuissosiaalityön päällikkö Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä 5 sosiaalityöntekijää 1 sosiaaliohjaaja 14 etuuskäsittelijää + 3 määräaikaista etuuskäsittelijää 5 sosiaalityöntekijää 1 sosiaaliohjaaja 14 etuuskäsittelijää 1 henkilö kuntouttavassa työtoiminnassa 1 henkilö palkkatuetussa työssä 3 sosiaalityöntekijää 3 sosiaaliohjaajaa 5 etuuskäsittelijää 5 palveluneuvojaa SOSIAALINEN LUOTOTUS: 1 sosiaaliohjaaja 1 palvelusihteeri 5

6 Muutoksen taustalla: Kasvava pitkäaikais- sekä nuorisotyöttömyys sekä väestön eriarvoistuminen edellyttivät suuntaamaan sosiaalityötä siten, että huono-osaisuuden kierteet saataisiin katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uuden toimintamallin tärkeä lähtökohta oli kehittää erityisesti asiakkuuden alkuvaihetta. Toimeentulotuen asiakasmäärien kasvu (10/2012 alkaen) aiheuttanut vaikeutta pysyä toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa. > Tarve kehittää sujuvammat ja tehokkaammat toimintaprosessit toimeentulotuen käsittelyyn

7 Muutoksen taustalla: Työntekijöiden kehityskeskusteluissaan esiin tuomat kehittämistarpeet nostettiin tarkasteluun ja yhteiseen keskusteluun. Toivottiin mm. mahdollisuutta erikoistua tiettyihin tehtäviin tai tiettyjen asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. Sosiaalityöntekijät kokivat, että suunnitelmalliseen ja pitkäjännitteiseen työhön ei jää aikaa, koska päivystystyyppinen työ ja ns. tulipalojen sammuttelu vie liikaa aikaa. Myös yhteistyötahoilta oli tullut toiveita ja odotuksia aikuissosiaalityön palvelujen kehittämiseksi

8 Uuden toimintamallin suunnittelu: Uusi toimintamalli suunniteltiin aikuissosiaalityön yksikön henkilöstön ja SOS II hankkeen yhteistyönä 1. Alkuarvioinnin ja kiireellisen tuen suunnittelutyöryhmä 2. Suunnitelmallisen sosiaalityön suunnittelutyöryhmä 3. Toimeentulotuen käsittelyn työryhmä 4. Suunnittelutyön ohjausryhmä Marras-joulukuussa 2013 toteutettiin asiakaskysely, johon saatiin vastauksia

9 Asiakaskyselyssä esiin nousseita kehittämisehdotuksia: Olisi oma luukku uusille asiakkaille, jossa neuvottais mitä kaikkea täytyy olla mukana ja mihin voi pyytää apua. Nuorison kanssa tarvittaisiin ainakin sellaista porukkaa, joka on jatkuvasti ajan tasalla vaikka Te-toimiston ja Kelan metkuista. Koko homma muutenkin tarvitsisi ehkä hieman lisää perehdytystä psykologiaan. Nuorille omat ohjaajat ja päihdeongelmaisille oma asiantunteva henkilö, suvaitseva ja puolueeton asenne tärkeintä. Ainakin ne sellaiset, jotka ovat saaneet pitkään toimeentulotukea pitäisi erotella, ettei tarvitsisi tehdä samaa paperibyrokratiaa joka ikinen kuukausi. Nuoret, alle 25 v. tms. vaatisivat ehkä enemmän kasvotusten tapahtuvaa asiointia. Olisiko mahdollista jalkautua soittelemaan ihmisten ovikelloja ja kertomaan ja kyselemään elämäntilanteista? Eri virkailijat nuoremmille ja vanhemmille. Joustavuutta ja maalaisjärjen käyttöä. Neuvontaa ja ohjausta. Taloudellista tukea

10 Aikuissosiaalityön toimintamalli alkaen Asiakaspalvelu - neuvonnassa 5 palveluneuvojaa - toimeentulotuen asiakaspalvelussa 3 etuuskäsittelijää (vuorot) Uusien asiakkaiden tiimi -3 sosiaalityöntekijää -3 sosiaaliohjaajaa -5 etuuskäsittelijää - Asiakkaan tilanteen ja palvelutarpeiden arviointi -> napakka ohjaus tarpeen mukaisiin palveluihin -Uusien asiakkaiden toimeentulotukihakemusten käsittely - Asiakkuus max. 6 kk. Toimeentulotukitiimi, jatkohakemukset - 28 vakituista + 3 määräaikaista etuuskäsittelijää Sosiaalinen luototus - 1 sosiaaliohjaaja + 1 palvelusihteeri Suunnitelmallinen sosiaalityö Nuorten aikuisten tiimi, alle 30-vuotiaat - 5 sosiaalityöntekijää - 1 sosiaaliohjaaja Suunnitelmallinen sosiaalityö Aikuisten tiimi, 30 vuotta täyttäneet - 5 sosiaalityöntekijää - 1 sosiaaliohjaaja Muut palvelut 10

11 Uusien asiakkaiden tiimi Uusia toimeentulotuen hakijoita noin 200 henkilöä kuukaudessa Uusien asiakkaiden tiimin tavoitteena: asiakkaiden tuen ja palvelutarpeen arviointi napakka ohjaus tarpeen mukaisiin palveluihin ehkäistä pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkuudet ehkäistä ongelmien kasaantumista selkeä asiakasprosessi

12 Ketkä ja miten uusien asiakkaiden tiimiin asiakkaiksi? Tavoitteena on, että kaikkien uusien toimeentulotuki-asiakkaiden tilanne ja mahdolliset palveluntarpeet arvioidaan: - Saapuneet toimeentulotukihakemukset käydään tiimissä läpi ja sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen tarpeessa oleviin asiakkaisiin ollaan yhteydessä sekä kutsutaan vastaanotolle Sosiaalikeskuksen asiakaspalvelussa asioiville voidaan varata aika sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolle Asiakkaat tai yhteistyökumppanit voivat olla sosiaalityöntekijöihin ja -ohjaajiin puhelimitse yhteydessä

13 Miten asiakasprosessi etenee uusien asiakkaiden tiimissä? Asiakkuus uusien asiakkaiden tiimissä voi kestää korkeintaan 6 kuukautta - Sosiaaliohjaajat antavat palveluohjausta sekä tukea ja apua sosiaaliturvajärjestelmässä - Sosiaalityöntekijät auttavat ja tukevat asiakkaita, joilla elämäntilanne on vaikea ja ongelmat ovat kasautuneet Jos sosiaalityön tarve jatkuu, asiakkuus siirtyy suunnitelmalliseen sosiaalityöhön

14 Uusien asiakkaiden toimeentulotuki Kaikki uudet toimeentulotukihakemukset käsitellään uusien asiakkaiden tiimissä - Toimeentulotukiasiakkuus kestää pääsääntöisesti yhtä kauan kuin sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen asiakkuus

15 Uusien asiakkaiden tiimin henkilöstö Sosiaalityöntekijät: Sanna Mutikainen Jaana Pitkänen Tarja Kärki Sosiaaliohjaajat: Maritta Tuomala Sinikka Rautavirta Hannele Teirivaara Etuuskäsittelijät: Leeni Kanninen Sari Heikkinen Niina Pukaralammi Tuula Salmensuu Satu Kuronen Johtava sosiaalityöntekijä: Kaisa Hujanen

16 Lähtötilanne: Suunnitelmallinen sosiaalityö Alueellinen jako, asiakkaat jakautuivat sosiaalityöntekijöille osoitteen perusteella Asunnottomilla asiakkailla omat palvelut Sosiaalityöntekijöiden työajasta suuri osa kului kiireelliseen työhön Sosiaalityön prosessissa kehittämistarpeita Ohjaajat työskentelivät pääasiassa uusien asiakkaiden kanssa

17 Suunnitelmallinen sosiaalityö Kehittämistyön tavoitteena mm. tulipalojen sammuttamisen vähentäminen sosiaalityössä, suunnitelmallisen työn mahdollistaminen Työntekijöiden erikoistumisen mahdollistaminen Eri-ikäisille asiakkaille erikoistuneita sosiaalityön palveluja erityisesti tarve / paine nuorten palvelujen kehittämiseen (Nuorisotakuu) Selkeys yhteistyökumppaneille ja toimivat yhteistyöverkostot

18 Ikäryhmittäiset sosiaalityön palvelut: - alle 30-vuotiaiden tiimi - 30 vuotta täyttäneiden tiimi 100,00 Alle 30-v. asiakkaat kaikista asiakkaista (%) 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 45,15 45,65 46,14 46,80 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 v v v v Alle 30-v. asiakkaat % kaikista asiakkaista

19 Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden määrän kehitys v Alle 30-vuotiaat toimeentulotuen asiakkaat v v v V.2013 Alle 30-vuotiaat

20 Ikäryhmittäisten tiimien työntekijät Alle 30 vuotiaiden tiimi Sosiaalityöntekijät Maarit Leppänen (A-H) Rea Nieminen (I-K) Ulla-Maija Nyrönen (L-N) Eva Tuovinen (O-R) Anna-Maija Westman (S-Ö) Sosiaaliohjaaja Marjo Kallas Johtava sosiaalityöntekijä Tuula Carroll 30 vuotta täyttäneiden tiimi Sosiaalityöntekijät Pirkko Asikainen (A-H) Kirsi Heinonen (I-K) Anna-Kaisa Hyppönen (L-N) Margit Myllymaa-Colak (O-R) Tiia Ventovuori (S-Ö) Sosiaaliohjaaja Jeannette Semeri Johtava sosiaalityöntekijä Taina Nurmikumpu

21 Suunnitelmallisen sosiaalityön muutoksia Asunnottomien palvelut aikuissosiaalityön yhteydessä Sosiaalityön työmenetelmien jatkuva kehittäminen (esim. valokuvaryhmä) Uutena palveluna sosiaaliohjaajien jalkautuva palveluohjaus ja muu tuki erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille Tehtävärakenne eli sosiaalityöntekijän ja ohjaajan välinen työnjako Pyritty uudessa toimintamallissa selkiyttämään Pohdinnassa valtakunnan tasolla Tulossa uuteen sosiaalihuoltolakiin (2017?) Valmisteilla tutkimuksia Lahden Aikuissosiaalityöstä: Tilastollinen selvitys aikuissosiaalityön asiakkaista (H:gin yliopisto) Tutkimus asiakkaiden kokemuksista uudesta mallista (Lamk)

22 Työntekijöiden tavoittaminen? Tiimien sisällä asiakkaat jaettu sosiaalityöntekijöille aakkosittain: Alle 30 -vuotiaat: A H puh: (03) I K puh: (03) L N puh: (03) O R puh: (03) S Ö puh: (03) vuotta täyttäneet: A H puh: (03) I K puh: (03) L N puh: (03) O R puh: (03) S Ö puh: (03) Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika arkisin klo 11-12

23 Toimeentulotuen käsittely o Toimeentulotukitalouksien määrän kasvaminen Viimeisen neljän vuoden aikana talouksien määrä on kasvanut lähes 1000 taloudella Toimeentulotukiasiakkuudessa on keskimäärin 3500 taloutta / kuukausi Toimeentulotukihakemuksia tulee käsiteltäväksi hakemusta / päivä o Toimeentulotukihakemukset tulee käsitellä lakisääteisessä määräajassa

24 Toimeentulotukea saaneet taloudet vuosina kuukausittain v v v v v

25 Toimeentulotuen käsittelyn keskeisin muutos o Toimeentulotuki käsitellään kahdessa tiimissä viiden tiimin sijasta Uusien asiakkaiden tiimi (5 etuuskäsittelijää) kaikki uudet toimeentulotukihakemukset asiakkuus maksimissaan kuusi kuukautta Jatkohakemustiimi (31 etuuskäsittelijää) aluejako poistunut, hakemukset käsitellään yhdessä tiimissä

26 Toimeentulotuen asiakaspalvelu o Lahden sosiaalikeskus, Vapaudenkatu 23 A, 4. kerros o Asiakaspalvelu on avoinna ma pe kello o Asiakaspalveluun voi tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan toimeentulotukeen liittyvistä asioista o Asiakaspalvelusta annetaan toimeentulotukeen liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä uusille että jo asiakkuudessa oleville henkilöille o Asiakaspalvelua hoitavat etuuskäsittelijät, tarvittaessa varataan aika sosiaalityöntekijälle / sosiaaliohjaajalle

27 Toimeentulotuen neuvonta o Toimeentulotuen puhelinneuvonta puh. (03) uusille asiakkaille ma pe jatkohakemustiimin asiakkaille ma pe o Toimeentulotukihakemusten käsittelypäivän nauhoitettu tiedote puh o Toimeentulotukihakemuksen käsittelypäivä Lahden kaupungin internetsivuilla > Sosiaalinen tuki > Toimeentulotuki o Sähköinen hakemus, löytyy osoitteesta > Perhe ja sosiaalipalvelut

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014

Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 1 SOS II HANKE, TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupunki Avopalvelut Sarviksen sosiaaliasema Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 Mia Mäki-Fränti, projektityöntekijä, SOS II hanke Samuli Pietilä, projektityöntekijä,

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Aikuissosiaalityön sosiaaliasemalla kevät 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Heikkilä Katariina, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Mäki-Fränti Mia,

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA Päivitetty 11.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5 3. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO...6

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012

Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI Asiakastyytyväisyyskysely Tampereen Toimeentulotuen yksikössä 2012 Toteuttajana SOS-hanke Tuominen Tuula, Katariina Heikkilä, Kukkasniemi Marianne, Laakso Tuija, Pietilä Samuli 8.3.2013

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Oivan kunnat Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Nuorten sosiaalityön mallin kehittäminen Torniossa

Nuorten sosiaalityön mallin kehittäminen Torniossa Nuorten sosiaalityön mallin kehittäminen Torniossa Yleistä aikuissosiaalityöstä Aikuissosiaalityössä asiakkaiden ikäjakauma on nuorista vanhuksiin ja asioinnin syynä voivat olla monenlaiset elämäntapahtumat.

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS

LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LAHDEN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJAOPAS LUKIJALLE Lahden kaupungin maahanmuuttajaopas, joka on päivitetty maaliskuussa 2011, on tarkoitettu Sinulle, joka olet juuri muuttanut Lahden kaupunkiin. Ensimmäinen

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati. 4. tapaaminen 12.2.2015

Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati. 4. tapaaminen 12.2.2015 Nokian kaupungin sosiaalityön asiakasraati MUISTIO 4. tapaaminen 12.2.2015 Paikka: Neuvotteluhuone 201, Harjukatu 21. Paikalla: 7/8 asiakasraatilaista sekä raadin vetäjät Helvi Ulvila ja Marianne Kukkasniemi-

Lisätiedot

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa

Nyt kuullaan meitä asiakkaita. Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus kohtaamisesta, tiedosta ja osallisuudesta lastensuojelun työprosesseissa Merja Laitinen Pekka Ojaniemi Marja-Sisko Tallavaara Nyt kuullaan meitä asiakkaita Tutkimus

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Asiakasraati Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2 Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Minna toimi puheenjohtajana ja Mia sihteerinä. 2. Esittelykierros

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA Sosiaalilautakunta 23 25.04.2007 Kaupunginhallitus 537 03.12.2007 Sosiaalilautakunta 29 16.04.2008 VALTUUTETTU ARJA SAVOLAISEN YM. VALTUUSTOALOITE SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA NAANTALISSA

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015

Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke. Varsinais-Suomen hanke-osio. Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 alvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille hanke Varsinais-Suomen hanke-osio Tilannekatsaus Huhtikuu 2015 http://www.turku.fi/palvelumuotoiluhanke 30.4.2015 Timo Pettersson Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot