ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali- ja terveyslautakunta , Voimaan Sosiaali- ja terveyslautakunta , Voimaan I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön 7 :n mukaan yksilöasioiden jaosto tekee yksilöä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille tai laissa ei ole muuta säädetty. Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön 5 :n mukaan viranhaltijan päätösvallan käyttämisestä sosiaalihuollon antamisessa ja järjestämisessä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä määrätään lautakunnan päätöksellä. 2 Päätösvallan käyttäminen Vakinaiset viranhaltijat käyttävät päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa asianomaiseen virkaan tultuaan. Asianomaisen palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta päättää, milloin muut kuin 1. momentissa tarkoitetut viranhaltijat käyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan päätösvaltaa heidän ratkaistavakseen määrätyissä asioissa. Kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta ja siihen liittyvistä muista toimenpiteistä voi päättää tämän delegointisäännön mukaisesti viranhaltija, joka täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetussa asetuksessa säädetyt kelpoisuusehdot (SHL 10, 12 ). Asianomaisen palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta voi erityisestä syystä päättää, ettei viranhaltijalla ole oikeutta päätösvallan käyttämiseen. Jos samaan yksilöhuoltoon liittyvään asiaan sisältyy samanaikaisesti eri tasojen päätettäviä asioita, asiasta päättää ylintä päätöksentekotasoa edustava viranhaltija.

2 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) Jos useammalla viranhaltijalla on samansisältöinen päätösvalta, tulosyksikön johtaja tai palvelualueen päällikkö alaisensa palvelualueen osalta päättää kuka viranhaltija on oikeutettu päätösvallan käyttämiseen. Lastensuojelulaissa (417/2007) kunnan johtavalle sosiaalihuollon viranhaltijalle säädettyä päätösvaltaa käyttävät perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön johtaja, lastensuojelupalvelujen päällikkö, lastensuojelupalvelujen aluepäällikkö ja lasten erityispalvelujen päällikkö. 3 Estyneenä olo Palvelualueen päällikön estyneenä hänen päätösvaltaansa käyttää tulosyksikön johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Muun viranhaltijan ollessa estyneenä käyttää hänen päätösvaltaansa palvelualueen päällikön määräämä viranhaltija. 4 Muistutukseen vastaaminen Tulosyksikön johtaja, palvelualueen päällikkö, lastensuojelupalvelujen aluepäällikkö, lasten erityispalvelujen päällikkö, aikuisten sosiaalipalvelujen aluepäällikkö sekä kotihoidon aluepäällikkö antavat vastauksen muistutukseen (Asiakaslaki 23 ) II PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT LASTENSUOJELUPALVELUT 5 Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen aluepäällikkö Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen aluepäällikkö päättävät Lastensuojelu 1) kiireellisen sijoituksen jatkamisesta (LSL 38 3 mom.) 2) lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi ei vastusta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamisesta (LSL 43 1 mom.) 3) lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta tilanteessa, jossa asiaan osallisten kuuleminen on jätetty suorittamatta LSL 42 :n 3 momentissa mainituista syistä. 4) lapsen sijoittamisesta huostaanotettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 5) lapsen huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevan hakemuksen tekemisestä hallinto-oikeudelle, jos huoltaja

3 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista (LSL 43 2 mom.) 6) huostassapidon lopettamisesta (LSL 47 1 mom.) 7) luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lapselle suoritettavasta tutkimuksesta (LSL 28 1 mom.) 8) erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 ) 9) kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan muuttamisesta (LSL 43 3 mom.) 10) yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 11) yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (LSL ) 12) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL ) 13) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille (LSL 62 2 mom. ja 63 ) Lastensuojelupalvelujen päällikkö tai lastensuojelupalvelujen aluepäällikkö voi määrätä alaisensa johtavan sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 luetelluissa asioissa. 6 Johtava sosiaalityöntekijä Lastensuojelu Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) Avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL ja 2 mom.) 2) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 3) lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 4) lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 1 mom.) 5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 6) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 7) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 8) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 9) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 10) lastensuojelusta perittävästä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä

4 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) 7 Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä päättää 1) avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL ja 2 mom.) 2) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 3) lapsen sijoittamisesta kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 4) lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 1 mom.) 5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 6) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 7) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 8) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 9) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 10) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 11) lastensuojelusta perittävästä maksusta, sen tarkistamisesta tai perimättä 8 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 1) avohuollon tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) lapsen sijoittamisesta avohuollon tukitoimena tai kiireellisesti vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ja 37 3 mom.) 3) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 4) kiireellisen sijoituksen lopettamisesta (LSL 39 1mom.) 5) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 6) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 7) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 8) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 9) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 10) lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä (LSL 27 ) 11) viestin tai lähetyksen luovuttamatta lapselle (LSL 67 3 mom.)

5 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) 12) seitsemän vuorokautta pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69 3 mom.) 13) erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 ) 9 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) asiakassuunnitelman mukaisista avohuollon tukitoimien antamisesta LASTEN ERITYISPALVELUT 10 Lasten erityispalvelujen päällikkö Lasten erityispalvelujen päällikkö päättää sijaishuollossa olevan lapsen 1) sijoittamisesta huostaanotettuna vanhempansa luo vankilan perheosastolle (LSL 13a ) 2) huostassapidon lopettamisesta (LSL 47 1 mom.) 3) luvan hakemisesta hallinto-oikeudelta lapselle suoritettavasta tutkimuksesta (LSL 28 1 mom.) 4) erityisen huolenpidon aloittamisesta ja sen jatkamisesta (LSL 72 ) 5) kiireellisen sijoituksen tai huostaanoton aikana tehtävästä sijaishuoltopaikan muuttamisesta (LSL 43 3 mom.) 6) yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 7) yhteydenpidon rajoittamisen jatkamisesta (LSL ) 8) yhteydenpidon rajoittamisen poistamisesta (LSL ) 9) olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille (LSL 62 2 mom. ja 63 ) Lasten erityispalvelujen palvelukeskuksen päällikkö voi määrätä alaisensa johtavan sosiaalityöntekijän käyttämään päätösvaltaa edellä 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 kohdissa luetelluissa asioissa. Perhehoito 11 Johtava sosiaalityöntekijä Perhehoidon johtava sosiaalityöntekijä päättää sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen 1) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 2) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 ) 3) olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoituksen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä

6 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 4) sijoituksesta perhehoitoon jälkihuoltona (LSL 76 ) 5) perhehoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 6) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 12 Sosiaalityöntekijä Perhehoidon sosiaalityöntekijä päättää sijaishuollossa perhehoidossa olevan lapsen 1) asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten ja muiden tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) perhehoitoa koskevan toimeksiantosopimuksen tekemisestä 3) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 4) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 ) 5) olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 6) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 7) adoptiolausuntojen antamisesta 8) yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta, joka koskee yksityisesti sijoitetun lapsen pitämistä kodissa (LSL 81 ) 9) perhehoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 10) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 13 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä 1) asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten ja muiden tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) perhehoitoa koskevan toimeksiantosopimuksen tekemisestä 3) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 4) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 5) lapsen olinpaikan ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom. ja 63 ) 6) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 7) adoptiolausuntojen antamisesta 8) yksityiskodin hyväksymisestä ja kiellosta, joka koskee yksityisesti sijoitetun lapsen pitämistä kodissa (LSL 81 ) 9) perhehoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 10) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 )

7 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) Laitoshoidon yksikkö 14 Johtavan sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 2) yhteydenpidon rajoittamisen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL 63 ) 3) olinpaikasta ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 3 mom. ja 63 ) 4) laitoshoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 5) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 15 Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää 1) asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten ja muiden tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 3) yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 4) olinpaikasta ilmaisematta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 3 mom. ja 63 ) 5) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan asian vireillepanosta (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 14 ) 6) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi (LSL 22 ja 24 2 mom.) 7) laitoshoidosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 8) viestin tai lähetyksen luovuttamatta lapselle (LSL 67 4 mom.) 9) seitsemän vuorokautta pidemmästä yhteensä enintään 30 vuorokautta kestävästä liikkumisvapauden rajoittamisesta (LSL 69 3 mom.) 10) erityisen huolenpidon lopettamisesta (LSL 72 ) 16 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) asiakassuunnitelman mukaisten taloudellisten tukitoimien antamisesta Jälkihuolto 17 Johtava sosiaalityöntekijä

8 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) Jälkihuollon johtava sosiaalityöntekijä päättää vuotiaille jälkihuollossa olevalle nuorelle 1) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 3) toimeentulotuen antamisesta kun kysymyksessä on olennainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja normeista 4) tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden perusteella (PäihdeL 12 ) 5) asumispalvelujen antamisesta 6) asukkaiden ottamisesta sosiaali- ja terveyslautakunnan hallinnassa oleviin nuorten tukiasuntoihin 7) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 8) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 9) jälkihuollosta perittävistä maksuista, niiden alentamisesta tai perimättä 18 Sosiaalityöntekijä Jälkihuollon sosiaalityöntekijä päättää vuotiaille jälkihuollossa olevalle nuorelle 1) jälkihuoltoon sisältyvien palvelujen ja tukitoimien antamisesta (LSL ) 2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 3) ehkäisevän ja harkinnanvaraisen toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 4) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvän sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 5) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 6) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 7) jälkihuollosta perittävistä maksuista, niiden tarkistamisesta tai perimättä 8) esityksestä edunvalvojan määräämiseksi 19 Etuuskäsittelijä Etuuskäsittelijä päättää vuotiaalle jälkihuollossa olevalle nuorelle 1) toimeentulotuen antamisesta ennakkona odotettavissa olevaa etuutta

9 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) vastaan ja tuen takaisinperinnästä 2) perustoimeentulotuen antamisesta 3) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 4) jälkihuollosta perittävien maksujen alentamisesta tai perimättä 20 Lastensuojelulaitoksen johtaja Lastensuojelulaitoksen johtaja päättää 1) lastensuojelulaitokseen sijoitetun huostaan otetun lapsen enintään 30 vuorokautta kestävästä yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL ) 2) tekemänsä yhteydenpidon rajoituksen poistamisesta (LSL 62 ja 63 ) 3) aineen tai esineen haltuunotosta, mikäli haltuun otettua ainetta tai esinettä ei palauteta lapselle (LSL 65 ) 4) henkilönkatsastuksesta (LSL 66 ) 5) omaisuuden ja lähetyksen tarkastamisesta (LSL 67 ) 6) enintään seitsemän vuorokautta kestävästä liikkumavapauden rajoittamisesta (LSL 69 ) 7) eristämisestä, eristämisen jatkamisesta ja lopettamisesta (LSL 70 ) 8) antaa LSL 68 :ssä tarkoitetun selvityksen laitoksessa tapahtuneesta kiinnipitämisestä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle 9) ilmoittaa viipymättä lapsen eristämisestä laitoksessa tai eristämisen jatkamisesta lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle (LSL 70 5 mom.) Laitoksen johtaja voi määrätä alaisensa hoito- ja kasvatushenkilökuntaan kuuluvan henkilön käyttämään päätösvaltaa edellä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7 luetelluissa asioissa. Perheasioiden yksikkö 21 Perheasioiden yksikön esimies Perheasioiden yksikön esimies päättää 1) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 2) tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 3) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä 4) isyyden selvittämisen keskeyttämisestä 5) puolisoiden välisen elatussopimuksen vahvistamisesta 6) adoptiolausuntojen antamisesta 22 Sosiaalityöntekijä

10 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) Sosiaalityöntekijä päättää 1) tuomioistuimen pyynnöstä tehtävästä selvityksestä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa 2) adoptiolausuntojen antamisesta 23 Lastenvalvoja Lastenvalvoja päättää 1) isyyslain mukaisista isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen liittyvistä tehtävistä 2) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä lapsen elatusta koskevien sopimusten vahvistamisesta 3) adoptiolausuntojen antamisesta TERVEYDENHOITO JA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ 24 Johtava perheohjaaja Johtava perheohjaaja päättää 1) lapsiperheiden kotipalvelun ja tukipalvelun antamisesta 2) lapsiperheille tarkoitetun kotipalvelun palvelusetelin antamisesta 3) tilapäisen kotipalvelun antamisesta ja siihen liittyvästä asiakasmaksusta AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö 25 Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 2) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä kun kysymyksessä on olennainen poikkeaminen voimassa olevista ohjeista ja normeista 3) päihdehoitoon ja kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 4) päihdehoitoa ja kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 5) asumispalvelujen antamisesta, ellei tässä delegointisäännössä ole toisin määrätty 6) tahdonvastaisesta kiireelliseen hoitoon määräämisestä väkivaltaisuuden

11 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) perusteella (PäihdeL 12 ) 7) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta 8) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 9) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 2) 10) vuokravakuuden myöntämisestä 26 Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä päättää 1) toimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 2) esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi sosiaali- ja terveyslautakunnan välityksellä 3) välitysvarojen maksamisesta 4) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 5) päihdehoitoon ja -kuntoutukseen liittyvästä sosiaalisen tilanteen selvittämisestä 6) päihdehoitoa ja -kuntoutusta koskevan esityksen tekemisestä mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluyksikölle 7) asumispalvelujen antamisesta, ellei tässä delegointisäännössä ole toisin määrätty 8) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta 9) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 10) vuokravakuuden myöntämisestä 27 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) perustoimeentulotuen ja täydentävän toimeentulotuen antamisesta sekä tuen takaisinperinnästä 2) vuokravakuuden myöntämisestä 28 Toimistosihteeri/etuuskäsittelijä (asiakastyötä tekevä) Toimistosihteeri/etuuskäsittelijä päättävät 1) perustoimeentulotuen antamisesta ja takaisinperinnästä 2) täydentävän toimeentulotuen antamisesta tulosyksikön johtajan määrittelemissä rajoissa sekä tuen takaisinperinnästä 3) toimeentulotuen antamisesta ennakkona odotettavissa olevaa etuutta vastaan edellä 1 ja 2 kohdassa mainitut rajoitukset huomioon ottaen sekä tuen takaisinperinnästä 4) taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta 5) asunnottomien tukiasumispalvelusta perittävästä maksusta

12 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) 6) vuokravakuuden myöntämisestä Pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut 29 Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja toimistosihteeri Johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän ja toimistosihteerin päätösvallasta on soveltuvin osin voimassa mitä aikuisten sosiaalipalvelujen johtavan sosiaalityöntekijän, sosiaalityöntekijän ja toimistosihteerin päätösvallasta on määrätty. Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät vailla huoltajaa Suomeen saapuneelle lapselle määrättävän edustajan hakemisesta (Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 28 ). Johtava sosiaalityöntekijä ja maahanmuuttajatyön koordinaattori päättää lisäksi asukkaiden ottamisesta pakolaisille tarkoitettuihin Y-säätiön asuntoihin. Työllisyyspalvelut 30 Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja päättävät 1) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle aktivointisuunnitelman mukaisten palvelujen antamisesta 2) kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimintarahan ja matkakorvauksen antamisesta 31 Työpäällikkö, työhönvalmentaja, sosiaaliohjaaja, ohjaaja, vastaava työnjohtaja Työpäällikkö, työhönvalmentaja, sosiaaliohjaaja, ohjaaja, vastaava työnjohtaja päättävät 1) työkeskustyöntekijän ottamisesta työkeskukseen tai ostopalveluna järjestettävään työkeskus- ja työtoimintapaikkaan 2) työrajoitteisen ottamisesta työkokeiluun 3) kuntouttavaan työtoimintaan oikeutetun ottamisesta työtoimintaan Talous- ja velkaneuvonta 32 Talousneuvoja ja johtava talous- ja velkaneuvoja

13 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) Talousneuvoja ja johtava talous- ja velkaneuvoja päättävät 1) sosiaalisen luoton myöntämisestä 2) vapaakuukausien myöntämisestä ja maksuohjelman muuttamisesta 33 Johtava talous- ja velkaneuvoja Johtava talous- ja velkaneuvoja päättää 1) sosiaalisen luoton eräännyttämisilmoituksen tekemisestä 2) luottosopimuksen irtisanomisesta 3) sosiaalisen luoton takaisinperinnästä luopumisesta 4) helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä sosiaalisen luoton takaisinmaksusta Sosiaali- ja kriisipäivystys 34 Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä, joka täyttää sosiaalityöntekijän ammatilliset kelpoisuusehdot, päättää virka-ajan ulkopuolella tehtävästä 1) lapsen kiireellisestä sijoituksesta (LSL 38 1 ja 2 mom.) 2) yhteydenpidon rajoittamisesta kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL ) 3) lapsen olinpaikan ilmoittamatta lapsen vanhemmille tai huoltajille kiireelliseen sijoitukseen liittyvissä tilanteissa ja muissa kiireellisissä tilanteissa (LSL 62 2 mom.) VAMMAISTEN PALVELUT 35 Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä tai sosiaalityöntekijä päättää 1) omaishoidon tuen myöntämisestä alle 50 -vuotiaille sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 2) vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä 3) sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden myöntämisestä vammaiselle henkilölle 4) vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien myöntämisestä 5) sosiaalipalveluista perittävistä maksuista, niiden tarkistamisesta tai perimättä, ellei tässä delegointisäännössä ole toisin määrätty

14 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) 6) tukihenkilöstä, tilapäisestä hoidosta ja päivätoiminnasta 7) palvelusetelin antamisesta 36 Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä päättää 1) erityishuolto-ohjelman hyväksymisestä 2) erityishuolto-ohjelman mukaiseen perhehoidon järjestämiseen käytettävien kotien hyväksymisestä sekä toimeksiantosopimuksen tekemisestä 37 Sosiaaliohjaaja Sosiaaliohjaaja päättää 1) omaishoidon tuen myöntämisestä alle 50 -vuotiaille sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 2) vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä 3) sosiaalipalvelusta perittävästä maksusta III TERVEYSPALVELUT Mielenterveys- ja päihdepalvelut 38 Tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri Tulosyksikön johtajan määräämä lääkäri päättää asiakkaan ottamisesta Aurorakodin psykiatriselle osastolle 39 Palvelupäällikkö Palvelupäällikkö päättää ostopalveluna järjestettävän psykiatrisen asumispalvelun ja päihdehuollon asumispalvelun piiriin kuuluvien osalta hoitokustannusten korvaamisesta. 40 Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä Palvelupäällikkö, johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät 1) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettävään kuntouttavaan laitoshoitoon 2) sijoittamisesta ostopalveluna järjestettävään psykiatriseen asumispalveluun ja päihdehuollon asumispalveluun

15 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) 3) asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 41 Etuuskäsittelijä Etuuskäsittelijä päättää 1) psykiatrisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 2) päihdehuollon asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 42 Palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja Palvelupäällikkö ja kaupungin oman toimintayksikön johtaja/osastonhoitaja päättävät 1) kaupungin omaan laitokseen ja asumispalveluihin ottamisesta 2) palvelusta perittävästä maksuista, sen alentamisesta tai perimättä 43 Palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja Palvelupäällikkö ja toimintayksikön johtaja päättävät asukkaiden valitsemisesta Y-säätiön asuntoihin. IV VANHUSTEN PALVELUT Kotihoito 44 Kotihoidon aluepäällikkö, kotihoidon palvelupäällikkö, kotihoidon aluevastaava, kotihoidon ohjaaja Kotihoidon aluepäällikkö, kotihoidon palvelupäällikkö, kotihoidon aluevastaava, kotihoidon ohjaaja päättävät 1) vanhuksille ja pitkäaikaissairaille sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan myönnettävistä tukipalveluista kuten turvapuhelimen ja ateriapalvelujen antamisesta 2) muusta kotipalvelun antamisesta 3) omaishoidon tuen myöntämisestä yli 50-vuotiaille sekä hoitajan kanssa tehtävästä sopimuksesta 4) sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisestä 5) palvelusetelin antamisesta

16 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) Geriatrinen keskus 45 Ylilääkäri Ylilääkäri päättää 1) kansanterveyslain 16 ja 17 :n mukaisesta henkilön ottamisesta terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavaksi Pitkäaikaishoito 46 Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä päättävät 1) hoivakotipaikan antamisesta sosiaalihuoltolain mukaisena asumispalveluna 2) sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon antamisesta 47 Asumispalvelupäällikkö Asumispalvelupäällikkö päättää 1) yksityisen ympärivuorokautisen vanhusten asumispalvelun piiriin kuuluvien osalta hoitokustannusten korvaamisesta. 48 Aluepäällikkö Kaupungin omana toimintana järjestettävistä vanhusten ympärivuorokautisista asumispalveluista vastaava aluepäällikkö päättää 1) asiakkaalle myönnettävästä taloudellisesta tuesta asiakasmaksuosuuteen V ESIKUNTA 49 Asiakasmaksupäällikkö Asiakasmaksupäällikkö päättää 1) pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 2) kaupungin omana toimintana järjestettävästä vanhusten ympärivuorokautisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta, sen alentamisesta tai perimättä 3) lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun alentamisesta tai

17 Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden (17) perimättä 4) eläkkeiden ja muiden etuuksien hakemisesta sosiaali- ja terveyslautakunnalle laitoshoitomaksun korvaukseksi 5) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 2) 6) jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta sekä turvapalvelusta perittävästä maksusta 7) kotihoidosta ja tukipalvelusta perittävän maksun alentamisesta ja perimättä 8) jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävästä maksusta 9) lapsiperheiden kotipalvelusta ja tukipalvelusta perittävän maksun alentamisesta tai perimättä 50 Toimistosihteeri Toimistosihteeri päättää 1) jatkuvasta ja säännöllisestä kotihoidosta ja turvapalvelusta perittävästä maksusta 2) jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävästä maksusta 3) pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävästä maksusta 4) kaupungin omana toimintana järjestettävästä vanhusten ympärivuorokautisesta asumispalvelusta perittävästä maksusta 5) vuokravakuuden myöntämisestä 6) maksukaton ylittyessä vapaakortin antamisesta 51 Perintäasiamies Perintäasiamies päättää 1) perittäväksi siirrettyjen toimeentulotuen, lastensuojelumaksujen ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen alentamisesta tai perimättä. 2) tietojen ja selvitysten pyytämisestä rahalaitokselta (Asiakaslaki 20 2)

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö

,zy- y abi. FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala. Perusturvalautakunnan delegointisääntö t P,zy- y abi FORSSAN KAUPUNKI Perusturvan toimiala Perusturvalautakunnan delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa x.x.xxxx x ja se astuu voimaan

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 15.12.2014 189 ja se astuu

Lisätiedot

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille

124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Dnro TRE: 6318 /00.02.01/2011 124 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille Lanula 13.9.2012 Vs. tilaajapäällikkö Aila Salmelin ja lakimies Sanna Tohka: Lasten

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena on edistää kuntalaistensa hyvinvointia, toimintakykyä

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40

Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Riihimäen kaupunki TOIMINTASÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 25.2.2015 40 Voimaantulo 1.4.2015, paitsi Mäkikujan perhekodin vastaavan ohjaajan ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely

2. Lautakunta, neuvostot, sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä, niiden tehtäväalueet kokoonpano ja esittely SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 23.1.2002, muutos 1.12.2004, muutos 15.6.2005 voimaan 1.7.2005, muutos 21.6.2006 voimaan 1.8.2006, muutokset kv 12.12.2012, voimaa 1.1.2013 SOSIAALI-

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12

LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 1 LOHJAN PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1041/00.01.01/12 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 36 Voimassa 1.1.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto 12.6.2013 104, muutoksia 9 :ään Voimassa 13.6.2013 alkaen Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja

Tulosaluetta johtaa tulosaluejohtaja Hyvinvointitoimialan johtosääntö 1 Toimiala 2 Lautakunnan yksilöjaosto 3 Yksilöjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta 4 Hyvinvointitoimialan johto ja tulosalueet Hyvinvointitoimialalla monijäsenisenä toimielimenä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain)

Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016. 4. VIRANHALTIJOIDEN ERITYINEN RATKAISUVALTA (tulosalueittain) Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ LUONNOS Hyväksytty Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 27.1.2016 Voimaantulo

Lisätiedot

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI. voimassa 1.4.2016 alkaen 1 Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen johtosäännön JATKODELEGOINTI voimassa 1.4.2016 alkaen HYVÄKSYTTY: Hyvinvointilautakunta 27.2.2014 30 Hyvinvointilautakunta 24.4.2014 43 Hyvinvointilautakunta 18.12.2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta15.5.2012

Lisätiedot

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty 26.1.2009

Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö. Hyväksytty 26.1.2009 Hyvinvointi- ja terveystoimen johtosääntö Hyväksytty 26.1.2009 Voimaantulo 1.2.2009 Sisällysluettelo: HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toimiala ja toiminta-ajatus...5 1 Toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Perusturvaltk 25.2.2015 17 PERUSTURVAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hallintosäännöllä valtuusto delegoi valtaansa kunnanhallitukselle ja lautakunnille. Johtosäännöllä kunnanhallitus ja lautakunta subdelegoivat

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA PERUSTURVATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 1. Luku... 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 Soveltamisala... 1 2 Perusturvatoimen tehtävät... 1 2. Luku... 1 PERUSTURVATOIMEN

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (12) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 2 (12) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio 3 1. Toimiala 3 Luottamushenkilöorganisaatio 3 2. Sosiaali-

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

---------- -----------

---------- ----------- Nykyinen hallintosääntö 1.1.2013 / Muutettavat kohdat I Luku -------- YLEISTÄ 2 Kaupungin organisaatio ja toiminnalliset tavoitteet --------- Luottamushenkilöorganisaatio Kaupunginvaltuuston lisäksi Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Ratkaisuvallan siirto perusturvatoimessa

Ratkaisuvallan siirto perusturvatoimessa Perusturvalautakunta 48 21.05.2014 Ratkaisuvallan siirto perusturvatoimessa 518/10/2014 Perusturvalautakunta 48 Ranuan kunnan hallintosäännön 2 mukaan toimielimet ratkaisevat toi mi aloilleen kuuluvat

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008 Muutettu 6.10.2009 Muutettu 23.3.2010 Muutettu 15.3.2011 Muutettu 25.10.2011 Muutettu 13.12.2012,

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta 1.3.2015 lukien

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta 1.3.2015 lukien Sääntö Liite 1. 1 (10) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta 1.3.2015 lukien Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.3.2011 26 Liite nro 2 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin kaupunki. Sisällysluettelo 5. PÄÄTÖSVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Tuotantolautakunta LIITTEET 27.2.2013 Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TUOTANTOLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty: 15.5.2012

Lisätiedot

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 132/103/2008 KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄTEHTÄVÄALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 02.05.2005 83 Voimaantulo: 1.1.2006 Muutos: Kaupunginvaltuusto 15.1.2007 8 Voimaantulo: 15.1.2007

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010

Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö. Hyväksytty 29.11.2010 Kasvatus- ja opetuspalvelujen johtosääntö Hyväksytty 29.11.2010 Voimaantulo 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO KASVATUS- JA OPETUSPALVELUJEN JOHTOSÄÄNTÖ...5 1. Luku Toiminta-ajatus ja tehtäväalueet...5 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008

KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008 KERAVAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 11.3.2008 Tullut voimaan 1.4.2008 Muutettu 6.10.2009 Muutettu 23.3.2010 Muutettu 15.3.2011 Muutettu 25.10.2011 Muutettu 13.12.2012,

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala

Perusturvalautakunnan johtosääntö. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014. 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 1 (5) Perusturvalautakunnan johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 3 / 21.1.2014 1 Perusturvalautakunnan toiminta-ajatus ja toimiala 2 Perusturvalautakunnan kokoonpano ja toimikausi 3 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö

Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö 1 (8) Ylöjärven kaupunki Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt X.X.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaosto

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNTÖ. Sosiaali- ja terveystoimen. Vaasan Kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

TOIMINTASÄÄNTÖ. Sosiaali- ja terveystoimen. Vaasan Kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vaasan Kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 23.4.2013 75 Voimaantulo 1.5.2013 lukien Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunnassa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 11.11.2013 Voimaan 1.1.2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014. 1302/2014 Laki. lastensuojelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1302/2014 Laki lastensuojelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa Hallitus 96 06.05.2015 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille perhepalveluissa H 96 (Valmistelijat: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen, vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen) Kuntayhtymän johtajan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNTA MUSTIJOEN PERUSTURVA PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.4.2013 alkaen Perusturvalautakunta 13.3.2013 37 1 PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTASÄÄNNÖN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV

LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV LASTENSUOJELUN LAKIKINKERIT IV 1 (8) JYVÄSKYLÄ 30.10.2008 Tiina Hyvärinen Hämeenlinnan hallinto-oikeus - Huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevat hakemukset ja niiden liitteet - Väliaikaiset

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(7) Sisällys Lastensuojeluasian vireilletulo...3 Arvio toimenpiteiden tarpeesta...4 Kiireelliset lastensuojelutoimenpiteet...4 Lastensuojelutarpeen selvitys...5 Avohuollon tukitoimet...5 Huostaanotto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Lotta Silvennoinen LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Järvenpää 30.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? Vaikuttavan työn edellytykset

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62

Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö Stlk 10.4.2013, 62 1 Toimintasäännön perusteet Valtuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosäännön, jonka mukaan tarkempia

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A PALVELUTUOTANNON TOIMINTASÄÄNTÖ N:o Kh Säännön nimi 1/2009 12.1.2009 Toimintasääntö Palvelutuotannon toimintasäännön muuttaminen Kh 9.2.2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2013

Helsingin kaupunki 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2013 Helsingin kaupunki 1 (8) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikemuutoksista sosiaali- ja terveysvirastoon HEL 2013-000126 T 01 00 02

Lisätiedot

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Finland/Law on Child Protection (Victims of trafficking) Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Lain tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena

Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Lastensuojelu koulunkäynnin tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 2012 Kehittämispäällikkö Mikko Oranen Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö Mitä lastensuojelu on? Lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot