Vantaa case: Tarina kevyemmistä varhaiskasvatuspalveluista kohti jatkuvaa palvelumuotoilua Kuntaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaa case: Tarina kevyemmistä varhaiskasvatuspalveluista kohti jatkuvaa palvelumuotoilua Kuntaliitto 19.11.2014"

Transkriptio

1 Miten innovoimme ja mitä innovoinnin jälkeen? Vantaa case: Tarina kevyemmistä varhaiskasvatuspalveluista kohti jatkuvaa palvelumuotoilua Kuntaliitto Sole Askola-Vehviläinen Varhaiskasvatuksen johtaja

2 Uusi palvelustrategia ja sen mukaiset toimenpiteet v lukien - Kerhotoiminnan voimakas lisääminen kokopäivähoidon rinnalle - Hoitoapupalvelupisteiden (5) perustaminen - Kotihoidon tuen kuntalisän nostaminen 215 /kk ja saamisen ehtojen muutos - Hoitopaikkatakuun käyttöönotto Johtopäätös: Etsimällä systeemistä kokonaisratkaisua saadaan todennäköisesti parempi vaikuttavuus kuin yksittäisillä toimenpiteillä Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 2

3 Inno-Vointi Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia julkiselle sektorille Esittäjän nimi, Tilaisuus 3

4 Lähestymistavat palvelujen suunnitteluun Lähestymistapa Suunnittelija Käyttäjä Yhteenveto Asiantuntijalähtöinen suunnittelu Kehittää ratkaisuja omaan näkemykseensä pohjautuen. Tarkistavat ja arvioivat ratkaisun tuotteen lanseerauksen jälkeen. Asiantuntija edustaa käyttäjää. Luotetaan asiantuntijan ammattitaitoon ja kokemukseen suunnitteluratkaisun luonnissa. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Tutkii käyttäjien tarpeita ja toimintaa. Muuntaa käyttäjien tarpeet ja päämäärät suunnitteluratkaisuiksi. Toimivat suunnittelussa passiivisina tutkimuksen kohteina. Käyttäjä on tutkimuksen kohde (objekti), jonka tarpeista, käyttäytymisestä ja toiminnasta ollaan kiinnostuneita. Käyttäjälähtöinen suunnittelu Osallistaa käyttäjiä mukaan suunnitteluun. Muuntaa käyttäjien tarpeet ja päämäärät sekä ideat suunnitteluratkaisuiksi. Toimivat suunnittelussa tasaveroisina proaktiivisina jäseninä. Käyttäjä osallistetaan ja osallistuu suunnitteluun tasaveroisena jäsenenä, jolloin käyttäjän rooli muuttuu objektista subjektiksi Sole Askola-Vehviläinen Nina Konttinen Mikko Koivisto 2012

5 Kasvatusvastuun jakaminen uudelleen vanhempien ja varhaiskasvatuksen kesken Asiakas- ja työntekijälähtöisten kokeilujen viljely ja voimavarojen käyttö Osallistava toimintatapa laajenee edelleen koko organisaatiossa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 5 Palvelujen käyttö monipuolistunut sekä keventynyt ja palveluja kehitetään palvelumuotoilun keinoin

6 Miten innovoimme? Innovointimallin käyttöönotto? - Inno-Vointisivuistoilla /You-Tobissa käyty katselemassa videoklippejä ja materiaaleja - Henkilöstön kommentit koskeneet organisaatiotasojen välisen vuorovaikutuksen lisäämistä, jota pidetty hyvänä - Osallistava toimintatapa laajentunut ja levinnyt organisaatiossa, tulosaluepäivät, strategiapäivät, teemaan liittyvät workshopit toteutetaan osallistamalla työntekijöitä organisaation kaikilta tasoilta - Palveluprotptyypit ja niiden kokeilu toimintamallina Vantaan kaupunk i, esityken tekijä

7 Varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmä JOHTAMINEN PÄÄTÖKSENTEKO TOIMINNAN JA JOHTAMISEN TUKI Varhaiskasvatuksen tulosalueen hallinto STRATEGIAN MUKAINEN KEHITTÄMINEN Varhaiskasvatuksen johtaja Kehittämispäällikkö Johtoryhmä Tajka Tukipalvelut työkokous Tulosaluepäivät Strategiapäivät Osaamisen ja varhaiskasvatuksen kehittäminen, hankkeet ja projektit Kehittämisryhmät Ohjausryhmät Varhaiskasvatuksen tulosyksiköt (5) Varhaiskasvatuspäällikkö (n=5) Johtoryhmä, edustuksellinen Toimistotyön työkokous Laajennettu johtoryhmä Johtajatiimit Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä Kehittämispäivät Keltotiimit Kiekutiimit Projektiryhmät Projektivastaavien tapaamiset Koordinointi yksiköissä Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (84) Päiväkodin johtajat (n=84) Yksikön kokous, edustuksellinen Tiimit Pedagogiset foorumit Kehittämispäivät Yhdyshenkilöt Varhaiskasvatus Nina Konttinen palveluasiantuntija Varhaiskasvatuksen henkilöstö (2 200) Lapset ja perheet päivittäinen kohtaaminen

8 Hankeajan vaikutuksia varhaiskasvatuksen tulosalueen organisaatiokulttuuriin - Tulimme tietoisemmiksi riskistä, että julkinen sektori voi kärsiä jäykkyydestä ja rohkeuden puutteesta mitä tulee ratkaisujen toteutukseen - Riski palvelujen kehittämisestä suunnittelu- ja organisaatiokeskeisesti vähentynyt, kun työntekijöiden lisäksi kehittämiseen otettu mukaan palvelun käyttäjät - Tunnistimme oman luovuutemme jo kokonaiskyvykkyytemme työntekijöinä - Luotamme siihen, että löydämme ratkaisuja Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 8

9 Vaikutukset varhaiskasvatuksen organisaatiokulttuuriin - Sitoudumme työhön, kun saamme vaikuttaa - Olemme kaupungissa arvostettuja talouden hyvästä hoitamisesta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 9

10 Miten olemme onnistuneet hillitsemään päivähoidon kustannusten kasvua Vantaalla? - Innovointi- hanke osui v taloudellisesti haasteelliseen tilanteeseen - Varhaiskasvatuksen Kevyemmät palvelut - tarinasta tuli onnistumistarina, jonka vaikutus jatkuu edelleen - Vantaan varhaiskasvatus on pysynyt talousarviossa vuodesta TP 2013 kokonaistulos milj - V ennuste: edellisen vuoden tasossa - Varhaiskasvatuksen rakennemuutos on tasapainottanut kuntataloutta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 10

11 Kustannusten muutos Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 11

12 Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta 1) kohden sekä muutos vuodesta 2013 Muutos, Muutos % Muutos %, defl. Helsinki ,9-0,7 Espoo ,0 1,3 Vantaa ,1-0,5 Turku ,8 1,2 Tampere ,5-3,0 Oulu ,3 5,6 Kuusikko ,6 0,0 1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2013 tietojen keruulle. Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osalta lasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen lukumäärä. Päivähoidon Kuusikko-vertailu

13 Kohti jatkuvaa palvelumuotoilua varhaiskasvatuksessa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 13

14 Lähtökohtana Lapset ja palveluverkko - prosessin tavoitteet Suunnitella, kehittää ja uudistaa varhaiskasvatuspalveluja palvelumuotoilun keinoin yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja asukkaiden (=tulevien asiakkaiden) ja yhteistyökumppaneiden kanssa lapsille hyötyjä palvelujen monimuotoistumisen ja niiden sisällön kehittymisen kautta Varautua proaktiivisesti varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön tuomiin muutoksiin Kehittää mahdollisia uusia palveluja Varmistaa varhaiskasvatuspalvelujen saatavuus ja hyvä laatu myös TVO-olosuhteissa Tuottaa arvoa asukkaille yhä monimuotoisempina varhaiskasvatuspalveluina Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 14

15 Uusi Työskentelytapa Lapset ja palveluverkkotyö Myyrmäen tulosyksikön palvelumuotoilun foorumit: Tulosyksikön johtamisen ja muut palvelumuotoilun tarpeista nousevat rakenteet Hakunila-Tikkurilan tulosyksikön palvelumuotoilun foorumit: Tulosyksikön johtamisen ja muut palvelumuotoilun tarpeista nousevat rakenteet Lapset ja palveluverkkoohjausryhmä Kivistö-Aviapolisin tulosyksikön palvelumuotoilun foorumit: Tulosyksikön johtamisen ja muut palvelumuotoilun tarpeista nousevat rakenteet Korso-Koivukylän tulosyksikön palvelumuotoilun foorumit: Tulosyksikön johtamisen ja muut palvelumuotoilun tarpeista nousevat rakenteet Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 15

16 Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 16

17 Palvelumuotoiluprosessin osat Valmennus Ohjausryhmä Foorumit ja työpajat Alueellinen palvelumuotoiluprosessi ja palvelujen prototyypit Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 17

18 Yhteissuunnittelua ja ideoiden jakamista sekä testaamista Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 18

19 Palvelun käyttäjät asiantuntijoina Sole Askola-Vehviläinen Nina Konttinen

20 Sidosryhmät Yhteistyö Kosketuspinnat Kehittämiskohteet Vahvuudet Mahdollisuudet Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 20

21 Aineiston kerääminen ja käyttäjien kuuleminen Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 21

22 Sosiaalinen media ja palvelumuotoilu Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 22

23 Suunnitelmasta toteutukseen Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 23

24 Käynnistyneet prototyypit 1 Kivistö-Aviapolis Kivistö-Seutula alueelle perhekerhoja Maitorpan ja Kanniston alueelle iltapäivisin perhepuistotoimintaa eri puistoihin Kannistossa avoinpäiväkoti siirtyy Kanniston nuorisotilaan (Kannuun) ja samalla Husaarintien päiväkodissa saadaan enemmän tiloja päiväkodin käyttöön Tammiston alueelle on tulossa luontokerhotoimintaa ja kerhotilojen yhteiskäytöstä neuvotellaan seurakunnan kanssa Ylästössä Karhuniityn tiloissa tullaan järjestämään avointa päiväkotitoimintaa aamupäivisin ja iltapäivisin koululaisten iltapäivätoimintaa Ruotsikielinen varhaiskasvatus Vanhempien toive yhteisistä ohjatuista perheille suunnatuista liikuntakehoista käynnistyy kokeiluna toukokuussa Tikkurilassa yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa Suunnitteluvaiheessa ovat myös pienten lasten ruotsinkieliset kerhot Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 24

25 Käynnistyneet prototyypit 2 Myyrmäki Jönsaksen yksikköön tulossa luontoesiopetus- ryhmä Kerhojen toiminta-aikoja ja sisältöjä suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa mm. ulkona tapahtuvaa kerhotoimintaa Korso-Koivukylä Rautpihan kerhon tilaan tulossa osapäiväryhmä (4 päivänä, esim. tipe aamut ja ma-to iltapäivät) Nikinmäen ja Siimapuiston alueella on yhteistyösuunnitelmia kerho- ja avoimen päiväkodin toiminnan toteutuksesta mm. seurakunnan kanssa Tikkurila-Hakunila Muokataan kerhoja siten, että sisarukset voivat olla samaan aikaan kerhossa ja samalla perhe voi valita myös kerhopäivät. Jokiniemen yksikökköön on suunnitteilla 1-2 aamupäivälle vanhempi-lapsikerhotoimintaa Rajakylän toimintayksikköön on tulossa kaksi kerhoa lisää Ilolaan tulossa lisää kerhotoimintaa Vantaan kaupunki, esityksen tekijä 25

26 Arviointi ja seuranta Arviointitiedon tuottaminen ja analysointi Asiakkaat Ohjausryhmä Alueelliset suunnittelutyöryhmät Kehittävät vertaiskäynnit Johtoryhmä Alueelliset johtoryhmät Yksiköt Yhteistyökumppanit Vantaan kaupunki, Sole Asakola-Vehviläinen, Nina Konttinen 26

27 Miksi varhaiskasvatus onnistui palvelumuotoiluprosessissa? Vantaan kaupunki, Nina Konttinen 27

28 Palvelumuotoilun vaikutukset palveluihin, organisaatiokulttuuriin, työntekijöihin ja talouteen? - Palvelujen käyttökulttuuri on muuttunut kevyempään suuntaan, mikä on tärkeää hyvinvointipalvelujen rahoitusta koskevan kestävyysvajeen torjunnassa - Kerhotoiminnassa jo yli 700 lasta Vantaalla - Palvelujen paranemisen indikaattorina voidaan pitää kerhotoiminnan suosiota - Työntekijöille mahdollisuus vaihtaa välillä lyhyempään työaikaan - Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet palvelujen kehittämiseen sitouttavat heitä työhön - Asiakasperheiden tekemät reklamaatiot palvelujen saamisesta ovat vähentyneet Vantaan - Pärjäämme kaupunki, esityksen tekijätalousarviomme kanssa 28

29 Varhaiskasvatuksen palvelujen uudistaminen v strategiassa Tavoite: Palvelujen yhteissuunnittelu palvelujen käyttäjien kanssa vakiintuu toimintatapana Käyttöönotettuja uusia ja muokattuja palveluja arvioidaan Palvelumuotoiluosaaminen on osa johtamista Sole Askola-Vehviläinen Nina Konttinen

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

- 1 - Lapsi on osallinen

- 1 - Lapsi on osallinen - 1 - Kannen suunnittelu: Teemu Junkkaala / GSTJ Paino: Oriveden kirjapaino Taitto: Maarit Ala-Mononen ISBN 978-951-789-247-6 Kustantaja: Kirkon kasvatus ja nuorisotyö/kirkkohallitus 2008-2 - Kirkon varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT?

MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Päivi Atjonen, Sanna Mäkinen, Jyri Manninen, Marjatta Vanhalakka-Ruoho MITEN OHJAUS ON KEHITTYNYT? Väliarviointi oppilaanohjauksen 2008 2010 kehittämisestä Raportit ja selvitykset 2010:4 Opetushallitus

Lisätiedot