Kouluunkin voi eksyä - vai voiko..?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouluunkin voi eksyä - vai voiko..?"

Transkriptio

1 Kouluunkin voi eksyä - vai voiko..? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turussa Päivi Häkkinen

2 Hyvä koulunkäynti tarjolla aikaa ja aikuisuutta Yhteisöön kuuluminen Toisten ihmisten kunnioittaminen Mahdollisuudet osallisuuteen ja vaikuttamiseen -> luodaan kouluun työrauha ja ilmapiiri -> lujittaa kokemusta meidän koulusta Timo Saloviita / Meidän Koulu, PS-kustannus 2009

3 Koulukulttuurin johtaminen? = koulun kehittämistä lapsen hyvinvointia tukevaksi OPETUSJÄRJESTELYILLÄ TUETAAN YHTEISTÄ TYÖTÄ

4 KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN HYVINVOINTIA TUKEVAKSI Kasvatusyhteistyö - vanhemman subjektiuden vahvistaminen Oppilaan mahdollisuudet osallistua - vuorovaikutteisuus Oppilashuolto toimijana - opetusjärjestelyiden suunnittelu/kehittäminen Arjen rakenteet ja kohtaamisen paikat työyhteisössä

5 Tavoitellaanko kurinpitoa vai työrauhaa? Yhdessä tekemistä Vuorovaikutusta KIVA-koulu VERSO VASTUUN PORTAAT MUKSU-oppi DYNAMO VÄRIPIIRI -> Kuka johtaa luokkayhteisöä?

6 Opettaja voi tehdä työtään ilman, että oppilas oppii SISÄLLÖT OPETUSSUUNNITELMAT

7 Erilaisuuden päivittäinen haaste Yksittäinen opettaja ei voi, eikä hänen tarvitse hallita kaikkea!

8 Monipuolisen tuen järjestäminen Salpakankaan koulussa Hollolassa Jaettua opettajuutta esi- ja alkuopetuksen sekä erityis- ja yleisopetuksen yhteisenä työnä

9 Koulu ja päiväkoti Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen työ Jaetulla opettajuudella tehostettua ja erityistä tukea

10 Yhteistyöstä yhteiseen työhön Opittava pois vanhasta? -> luopuminen tutusta tavasta -> muutostekijä -> mukavuusalue Uusi tapa tehdä työtä? -> työnkuvien muutos

11 Koulun arkkitehtuuri ei ole arvioitavissa pelkästään rakennuksista Monipuoliset ja joustavat rakenteet helpottavat kouluarjen toteuttamista, mutta mitä hyötyä on korkeasta tilasta, seinistä tai niiden puuttumisesta, jos ajattelun arkkitehtuuri on edelleen neljän seinän sisällä eikä siellä ole tilaa kuin yhden aikuisen osaamiselle?

12 Koulun asiantuntijayhteisössä monipuolista osaamista Opettajan asiantuntijuus on jaettua asiantuntijuutta. Opetusjärjestelyillä tuetaan ymmärtämään oppimista monesta eri näkökulmasta.

13 Alkuluokka - joustava opetusjärjestely lapsen ehyen koulupolun turvaamiseksi - esi- ja alkuopetuksen lapsiryhmä - lastentarhanopettaja ja luokanopettaja työparina, tarvittaessa lastenhoitaja, koulunkäyntiavustaja

14 ALKULUOKKA AIKA on esi- ja alkuopetuksen yhteistä toimintaa Eskarilainen kasvaa koululaisuuteen ikäistensä joukossa pienten koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa ekaluokkalaisena ja tokaluokkalaisena polkuaan tutussa ympäristössä tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Tarvitessaan enemmän aikaa kasvamiseensa; ennen kolmatta luokkaa voi lapsi jatkaa vielä neljännenkin vuoden tutussa ympäristössä.

15 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä työtä ALKULUOKISSA esiopetus ja päivähoito alkuopetus ja tehostettu tuki koululaisten iltapäivätoiminta Henkilöstörakenne: Luokanopettaja Koulunkäyntiavustaja, jos lasten tuen tarpeet edellyttää Lastentarhanopettaja, jos lapsimäärä edellyttää Lastenhoitaja, jos lapsimäärä edellyttää Alkuluokkatiimi lastentarhanopettaja luokanopettaja lastenhoitaja koulunkäyntiavustaja LAPSIA YHTEENSÄ max esioppilasta 1 kouluvuoden lapsia 13 2 kouluvuoden lapsia 13 Alkuluokkien erityisopettaja - puluki tuki, konsultaatio, kartoitukset, HOJKS-tuki - kasvatusyhteistyö

16 ALKULUOKKA klo tai 9-13 Kaksi luokkatilaa: esiopetus 1-2 kouluvuodet esiopettaja luokanopettaja lastenhoitaja koulunkäyntiavustaja max 13 lasta max 26 lasta päivähoito ja koululaisten iltapäivätoiminta Aamupala Lounas Välipala Lastentarhanopettaja lastenhoitaja luokanopettaja koulunkäyntiavustaja

17 Erityisopetus on osa perusopetusta Jaettua asiantuntijuutta Joustavia järjestelyitä Monipuolisia työnkuvia

18 -> KAHDENSUUNTAINEN INTEGRAATIO? oppimisen tuen luokan (TOP) ja ikätasoisen kaveriluokan välinen toimintamuoto, jossa tuki toteutuu lapselle tarkoituksenmukaisessa vertaisryhmässä jaetulla opettajuudella, jonka osana järjestetään kaveriluokkaan myös laajaalainen erityisopetus

19 TOP-yhteistyö Oppimisen tuen luokka - maks. 10 lasta erityisopetuspäätöksellä - erityisluokanopettaja + kka Kaveriluokka - ikätasoinen perusopetusluokka - luokanopettaja

20 erityisopetuksen ja yleisopetuksen yhteistä työtä Kuntakeskuksessa esim. TOP-tiimi lv luokanopettajaa 1 erityisluokanopettaja 2 kka 2 perusluokkatilaa + 1 pienryhmätila: kaveriluokka 5 TOP 5-6 kaveriluokka 6 Yhteensä 52 lasta / 13 HOJKS 5-lk: 28 lasta / 8HOJKS 24 lasta (3 HOJKS) - luokanopettaja - 9 lasta (HOJKS) - erityisluokanopettaja - 2KKA 19 lasta (1HOJKS) luokanopettaja 6-lk: 24 lasta / 5 HOJKS

21 HOIVA erityisluokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan ohjauksessa toimivat omat perusopetusryhmät 3-4- sekä 5-6 luokkalaisille luokan oppilaaksi pääsee oppilashuoltohenkilöstön arvioinnin kautta myös vastaanottoluokka muuttavalle lapselle, jonka tuen järjestämiseen ei ole riittävästi tietoja lapsille, joilla on tilapäisesti tai pysyvämmin sosioemotionaalisia ongelmia lupa rauhoittua ja koota itsensä huomioidaan lapsen tausta ja tilanne sekä yhteistyö eri osapuolten välillä

22 HOIVA-luokasta SOPU-tukea tukea vuorovaikutustaitojen kehittymiseen tavoitteena on, että lapsi kykenee osallistumaan oman opetusryhmänsä päivittäiseen työskentelyyn HOIVA-opettaja jakaa opettajuutta luokanopettajan rinnalla antamalla aikaa ja aikuisuutta sitä huomattavasti tavallista enemmän tarvitseville lapsille työskentelee samanaikaisopettajana luokassa puuttuen tilanteisiin välittömästi ja johdonmukaisesti vastuu tehostetusta kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä; tuntee lapsen ja perheen tavoitteena on tukea lapsen realistisen minäkuvan kehittymistä kannustavalla ja positiivisella toiminnalla

23 OPPILASHUOLTORYHMÄ koulukuraattori, -psykologi, -terveydenhoitaja, erityisopettaja, rehtori sekä erikseen sovitusti luokanopettaja/esiopettaja, kka/iptyöntekijä ja lastensuojelun yhteyshenkilö 2 tuntia joka viikko (tiedotetaan lukukaudeksi kerrallaan) - puoli tuntia akuuteille asioille - puoli tuntia molempien luokkavuorossa olevien luokkien asioille - puoli tuntia asioiden jatkotoimista sopimiselle ja jo sovittujen seurannalle

24 OPPILASHUOLTORYHMÄN KOKOONTUMISTA EDELTÄÄ Luokanopettajan koteihin lähettämä tiedote oppilashuoltoryhmän toiminnasta sekä oman luokan/ko. oppilaan koulutyön sujumisesta -> huoltajilla mahdollisuus tuoda asioita oppilashuoltoryhmään -> huoltajilta lupa keskustella lapsen asioista oppilashuoltoryhmässä Lapsi vastaa Mitä kuuluu? kyselyyn Luokanopettajan ja erityisopettajan työnohjauksellinen keskustelu koko luokan tilanteista -> muutama asia tuodaan moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään

25 Jaettu asiantuntijuus tuo kollegiaalisen tuen. Kiteytettyjä ajatuksia teoksesta Kiihdytyksiä omenapuutarhassa/jaana Utti

26 Luo tilaa, paikkoja ja aikaa kohdata ja tulla kohdatuksi oppiminen syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kiteytettyjä ajatuksia teoksesta Kiihdytyksiä omenapuutarhassa/jaana Utti

27 Kiteytettyjä ajatuksia teoksesta Kiihdytyksiä omenapuutarhassa/jaana Utti

28 Kuulen kuuntelenko? Kuinka paljon lapsi tarvitsee ympärilleen eri toimijoita tullakseen kuulluksi? Kenellä on aikaa yhdelle lapselle kerrallaan?

29 Katson näenkö? Kuinka paljon lapsi tarvitsee ympärilleen eri toimijoita tullakseen nähdyksi? Kenellä on aikaa yhdelle lapselle kerrallaan?

30 Kouluyhteisöohjaaja -? lapsen tavoitettavissa: aikaa ja aikuisuutta toimialojen rajapinnat ammattitaitoinen vuorovaikuttaja ryhmäytymisen tukija pysäyttäjä omalla toiminnallaan yhteisöllistävä

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa

TÖÖLÖN YHTEISKOULU. PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa TÖÖLÖN YHTEISKOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 yleinen osa 1 2 1. Koulun työn perusta... 5 1.1. Arvoperusta... 5 1.2. Koulun toiminta-ajatus... 6 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33

Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun esiopetussuunnitelma SIVISTYSLAUTAKUNTA 15.6.2011 33 Punkaharjun kunta 2011 Johdanto Työryhmä laati Kerimäen ja Punkaharjun kunnan esiopetussuunnitelman esiopetuksesta annetun lainsäädännön,

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

Kolmiportaisen tuen suunnitelma

Kolmiportaisen tuen suunnitelma Kolmiportaisen tuen suunnitelma Utsjoen kunta esi- ja perusopetus Kolmiportaisen tuen suunnitelma Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 4 Tukimuodot 8 Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 9 Oppimissuunnitelma

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007

Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003. Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 Kaarinan koulutuslautakunta 16.4.2003 A LIITE 10 / 2003 Kaarinan kaupungin erityisopetuksen kehittämissuunnitelmaesitys vuosille 2003 2007 SISÄLTÖ I TIIVISTELMÄ 1. Erityisopetuksen kehittämisestä Kaarinassa

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

1. OPETUSSUUNNITELMA. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Tämä opetussuunnitelma on laadittu Salon Ollikkalan koulun perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 varten. Opetussuunnitelma perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas

Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö. Oppilashuoltohenkilöstön opas Pietarsaaren esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuoltotyö Oppilashuoltohenkilöstön opas Päivähoito- ja koulutusvirasto 2011 2 Sisältö 1. Mitä oppilashuolto on?... 5 1.1 Oppilashuoltotyön viisi osaamisalaa...

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko

Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 1.1. Opetussuunnitelmien merkitys 1.2. Esiopetus 1.3. Kouluverkko 2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN ARVOPOHJA 2.1. Sivistystoimen arvot 2.2. Käsitys ihmisestä 2.3. Käsitys tiedosta

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot