Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5"

Transkriptio

1 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin luominen 7 Valikot 10 Ohjelma-valikko 10 Arkisto 10 Muokkaus 12 Työkalut 12 Ikkuna 13 Ikkunat ja painikkeet 13 Painikepaletti 13 Resurssit 14 Aikageneraattori 15 Kurssin syöttö 16 Tuonti 18 Vienti 19 Luonti 19 Lukujärjestysikkuna 20 Optimointityökalut 21 Konfliktit-ikkuna 22 Tunnilla ei ole aika-asetuksia 23 Rekisteröinti 23 Rekisteröinti on helppoa. 24 Laite- ja järjestelmävaatimukset 24 Yhteystiedot 24 1

2 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Headmaster Canny on ohjelma, jolla luodaan lukujärjestyksiä erilaisille oppilaitoksille. Se toimii Macintosh G3 -koneissa tai nopeammissa ja vaatii käyttöjärjestelmäksi Mac OS X 10.2 tai uudemman. Näyttöresoluutio on oltava vähintään 800x600, mutta suositus on 1024x768. Ominaisuudet Ohjelma luo viikkolukujärjestyksen ohjelmaan syötettyjen kurssi-, opettaja- ja opetustilatietojen perusteella. Kaikkien resurssiryhmien jokaisen jäsenen viikkolukujärjestys on heti nähtävissä. Perustiedot tallennetaan projektidokumentiksi ja lukujärjestykset lukujärjestysdokumentiksi, samalla projektilla voi olla useampia vaihtoehtoisia lukujärjestyksiä. Ohjelma pyrkii laatimaan lukujärjestyksen niin, että oppilasryhmät aloittavat aamulla optimaalisesta (säädettävissä) aloitustunnista ja niin, ettei hyppytunteja jää väliin. Ohjelma antaa tunneille hyvyyskertoimen sen mukaan miten hyvin ne toteuttavat tätä periaatetta ja tekee uuden laskennan niin monta kertaa, että käyttäjän säätämä hyvyysluku ylitetään. Jos lukujärjestys ei näytä täyttävän käyttäjän vaatimuksia, hän voi säätää hyvyyslukurajaa suuremmaksi ja jatkaa koneellista lukujärjestyksen laadintaa tai tehdä manuaalisia korjauksia. Käyttäjä voi raahata lukujärjestysnäytössä opetustapahtuman sopivammaksi katsomaansa paikkaan. Jos kyseisessä paikassa ei ole päällekkäisyyksiä opetustapahtuma siirretään sinne, muutoin opetustapahtuma palaa alkuperäiselle paikalleen ja ikkunan alareunaan ilmestyy tieto, mikä resursseista (opettaja, opetusryhmä vai opetustila) oli uudessa paikassa varattuna. Resurssien varaustarkistuksen voi pistää pois päältä ja tehdä muutoksia täysin vapaasi. Konfliktit-ikkunasta voi sen jälkeen nähdä syntyneet ongelmat ja pyrkiä korjaamaan ne pois käytettävissä olevilla menetelmillä. Oppitunnin kohdalla lukujärjestysnäytössä voidaan avata kohdevalikko (control-näppäin painettuna klikataan tunnin kohdalle) ja vaihtaa opetustila toiseksi. Valikossa näkyvät vain ne opetustilat, jotka ovat riittävän isoja kyseiselle ryhmälle ja jotka ovat tuolla hetkellä vapaana. Resurssit voidaan syöttää käsin tai lukea tab-eroteltujen tiedostojen avulla. Jälkimmäinen tapa on hyvä, jos käytössä on jo koneellisessa muodossa tiedot kyseisistä resursseista. 2

3 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? Headmaster Canny luo ensin tapahtumajoukon, jossa jokaiselle oppitunnille on oma tietueensa. Kurssien syötössä on määritelty kurssille opettaja, luokka ja opetustila. Ohjelma aloittaa työnsä kaksoistunneista saadakseen varmemmin niille peräkkäiset ajat. Sen jälkeen etsitään yksittäisille tunneille ajat. Kun kaikille opetustapahtumille on annettu aikamääritys, ohjelma optimoi saatua lukujärjestystä niin, että hyppytunteja poistetaan ja tunteja painotetaan aamuun, jos nämä on optimoinnit on laitettu päälle asetuksista. Käyttäjä määrittää tason sille, miten hyvin saadun lukujärjestyksen on nämä kriteerit täytettävä. Saavutettava hyvyystaso riippuu sekä halutuista tarkistuksista että myös opetustapahtumien yhteismäärästä. Niinpä mitään yleispätevää suositusta ei voi antaa. Säätöä voi kuitenkin muuttaa sinäkin aikana kun ohjelma rakentaa lukujärjestystä. Jos tehty lukujärjestys ei täytä asetettua hyvyysvaadetta, näyttää hyvyystasoa esittävä väripalkki punaista, ja ohjelma lähtee uudelle kierrokselle. Uudella kierroksella se pyrkii optimoimaan saatua lukujärjestystä lisää. Kun asetettu hyvyystaso on saavutettu, näyttää hyvyystasoa esittävä väripalkki vihreältä, ja ohjelma lopettaa lukujärjestyksen työstämisen. Tämän jälkeen käyttäjä voi avata Lukujärjestysikkunan ja jatkaa työtä sieltä käsin. Jos ohjelma ajautuu tilanteeseen, jossa jollakin kurssin opetustapahtumalla ei ole enää yhtään mahdollista sijoitusaikaa, jossa luokka, opettaja tai opetustila ei olisi ennestään varattuna, ohjelma ilmoittaa epäonnistumisesta ja lähtee puhtaalta pöydältä uudelleen. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit Jos näyttää, että ohjelma tuntuu pelkästään epäonnistuvan yrityksissään luoda työjärjestystä, on kyse siitä, että käytettävissä on liian vähän aikoja näille luokka-, opettaja- ja tilayhdistelmille. Lukujärjestyksen luonti automaattisena saattaisi kestää hyvin pitkään tällaisessa tapauksessa ennen kuin sovelias kokonaisuus löytyisi. Käyttäjä voi poistaa joitakin optimointiasetuksia ja katsoa onnistuuko luonti näin säädettynä paremmin. Tämä kyllä lähes aina tarkoittaa sitä, että syntyneessä lukujärjestyksessä on konflikteja. Samalla opettajalla on yhtä aikaa kaksi eri opetustapahtumaa tai samassa opetustilassa on useampi erillinen opetustapahtuma samaan aikaan tms. 3

4 Nämä konfliktit saa näkyviin valikkokomennolla Näytä konfliktit. Se avaa ikkunan, jossa on listattuna kaikki lukujärjestykseen liittyvät konfliktit. Käyttäjä voi korjata näitä käsin Lukujärjestysikkunassa joko manuaalisesti tai joissakin tapauksissa myös optimointityökalujen avulla isompina kokonaisuuksina. Joskus lopullisen lukujärjestyksen aikaansaaminen voi edellyttää esimerkiksi opetustilojen vaihtamista toiseksi joillekin opetustapahtumille, jolloin sama kurssi voi viikon eri päivinä olla eri opetustilassa. Tämä on helppoa tehdä käsin Lukujärjestysikkunassa kohdevalikon avulla (klikataan hiirtä control-näppäin painettuna tai käytetään kaksipainikkeisen hiiren oikeaa painiketta). Opetustilan voi myös jättää alun alkaen määrittelemättä ja poistaa kruksi asetusten kohdasta Tarkista tilavaraukset. Näin ohjelma ei tarkista opetustilojen päällekkäisyyksiä, vaan ainoastaan opettajien ja opetusryhmien päällekäisyydet. Opetustapahtumat voidaan sijoittaa opetustiloihin helposti Lukujärjestysikkunassa. Jos halutaan sijoittaa saman opettajan kaikki tunnit samaan opetustilaan, valitaan opettajakohtainen näyttö ja käytetään optimointityökalun Varaa tilat -painiketta. Jos taas halutaan sijoittaa luokka samaan opetustilaan, valitaan vastaavasti luokkakohtainen näyttö ennen tilojen määritystä. Opetustapahtuma voidaan haluttaessa siirtää manuaalisesti toiseen kohtaan. Se tehdään Lukujärjestysikkunassa raahaamalla tunti toiseen kohtaan. Jos kaikki osapuolet ovat vapaita uutena aikana, siirretään opetustapahtuma sinne. Jos taas joku osapuoli on uuteen aikaan varattu, opetustapahtumaa ei siirretä ja ikkunan alalaitaan ilmestyy tieto, kuka oli varattuna kyseisenä aikana. Tämä edellyttää kuitenkin, että asetuksista on valittu tehtäväksi opettajien, oppilaiden ja tilojen tarkistukset. Jos näin ei ole tehty, tunti siirretään, mutta se voi luoda konflikteja (jotka kuitenkin näkyvät Konfliktit-ikkunassa). Käyttäjä voi ennen siirtoa tutkia uusia kohteita kohdevalikon avulla. Valikon yläosassa näkyvät kyseisenä aikana vapaana olevat opetustilat ja alaosassa kyseisenä aikana vapaana olevat opettajat. Kun lukujärjestys on säädetty näyttämään opetusryhmiä, opetustiloista näkyvät vain ne, joihin kyseinen ryhmä sopii. Näin on helppo katsoa etukäteen voiko opetustapahtuman siirtää uuteen kohtaan. Jos kyse on vain opetustilakonfliktista, voi opetustilan ensin poistaa opetustapahtumalta ja siirtää sen vasta sitten uuteen ajankohtaan. Uudessa paikassa sille määritellään uusi opetustila. 4

5 Täysin käsisäätöinen metodi Käyttäjä voi halutessaan käyttää ohjelmaa täysin käsisäätöisesti. Tällöin täytyy varmistaa, ettei asetuksissa ole yhtään optimointi- tai varaustarkistusta valittuna. Kun nyt Luonti-ikkunassa tehdään lukujärjestys, ohjelma ei tee mitään tarkistuksia eikä optimointeja, vaan jättää kaikki konfliktit voimaan. Käyttäjä voi Konfliktit-ikkunasta seurata tilannetta samalla kun Lukujärjestys-ikkunassa siirtää opetustapahtumia sopivampaan ajankohtaan, tai vaihtaa sille opetustilan toiseksi. Tulostusmahdollisuudet Jokaisen lukujärjestyksen voi tulostaa Lukujärjestysikkunasta. Ikkunan oikeassa laidassa on kirjasinasetukset, joilla voi säätää kirjasimen fontin ja koon erikseen otsikoille (viikonpäivät ja kellonajat) ja opetustapahtumille. Nämä säädöt vaikuttavat sekä näyttöön että tulosteeseen. Yksi lukujärjestys viisipäiväiselle opetusviikolle mahtuu yleensä A4- tai Letter-kokoiselle paperille pystyasennossa. Jos haluaa tulostaa lukujärjestyksen pienempänä, kannattaa käyttää Arkin määrittelyn Skaalaus-säätöä. 5

6 Lukujärjestykset voi tulostaa myös suoraan HTML-sivustoksi. Kun valitsee Arkisto-valikosta Tallenna lukujärjestykset HTML-tiedostoksi, avautuu valintaikkuna, jossa ensin valitaan kaikki ne resurssiryhmät, joiden lukujärjestykset halutaan luoda (oppilaat, opettajat, opetustilat). Sen lisäksi voidaan määritellä sivuille värejä ja kirjasinvalintoja. Värit on helppo sekoittaa liukusäätimien avulla ja raahata värilaatikosta syntynyt väri haluttuun kenttään tai vastaavaan värilaatikkoon. Värit voi myös kirjoittaa heksadesimaalikoodeilla suoraan määrittelykenttiin. Kun sivut lopulta tallennetaan html-sivuisi, valitaan kansio johon tallennus tehdään. Tällöin voidaan luoda uusi kansio haluttuun paikkaan tätä varten. Ohjelma luo index.html-nimisen sivun hakemisto- ja lähtösivuksi lukujärjesyksille. Näin koulun internet-sivustolla riittää, kun linkeissä määritellään vain lukujärjestyskansio. Tähän kansioon voidaan tuottaa aina tarpeen vaatiessa uusi sivusto tallentamalla uusitut lukujärjestykset html-tiedostoiksi. 6

7 Asetukset Asetuksista käyttäjä valitsee, tutkiiko ohjelma lukujärjestystä luodessa tilavaraukset, ryhmävaraukset ja opettajavaraukset. Samat säädöt vaikuttavat myös manuaalisesti tehtäviin muutoksiin. Sen sijaan optimointisäädöt hyppytuntien, pitkien päivien tai peräkkäisten tuntien osalta toimivat niin, että ne vaikuttavat kyseisten opetustapahtumien hyvyyslukuun. Jos hyppytunteja on, huononee kyseisen päivän opetustapahtumien hyvyysluku, jos päivä on keskimääräistä pitempi tai lyhyempi heikentää tämä vastaavasti päivän opetustapahtumien hyvyyslukua. Nämä säädöt eivät vaikuta käsin tehtäviin muutoksiin. Kohta Salli vain peräkkäiset tunnit samalle päivälle pyrkii pitämään samalle päivälle sattuvia tunteja kaksoistunteina. Tämä ei vaikuta käsin tehtäviin muutoksiin, mutta ne listataan Konfliktit-ikkunaan. Jos tunnit ovat samana päivänä, mutta eivät kurssimäärittelyissä ole kaksoistunteja, niistä tule merkintä ja toisaalta, jos tunnit on kurssimäärittelyissä määritelty kaksoistunneiksi eivätkä ne ole peräkkäin samana päivänä, listautuvat ne Konfliktit-ikkunaan. Asetuksista säädetään myös painikepaletin käyttö: halutaanko sitä käyttää lainkaan ja halutaanko sen avautuvan pysty- vai vaaka-asentoon. Tämä säätö vaikuttaa vasta kun ohjelma avataan seuraavan kerran. Jos ohjelmasta ei ole käyttäjän oman kielen kieliversiota, voi hän antaa viikonpäiville uudet nimet omalla kielellään. Tämä on kuitenkin tehtävä ennen kuin projekti muutoin aloitetaan, koska nämä säädöt vaikuttavat moniin seikkoihin projektia työstettäessä. Projektin luominen Uusi projekti voidaan aloittaa heti kun ohjelma on avattu tai vanhemman projektin jälkeen Arkisto-valikon komennolla Uusi. Alussa on luotava sekä tuntijärjestelmä että resurssit (oppilasryhmät, opettajat, opetustilat). On sama missä järjestyksessä ne tehdään, mutta kurssit on hyvä luoda vasta sen jälkeen kun muut resurssit on luotu, koska kursseja luotaessa on helppo kiinnittää oppilasryhmät, opetustilat ja opettajat kursseihin. Tämän voi luonnollisesti tehdä myös jälkeenpäin. 7

8 Resurssit voi tuoda projektiin myös tekstitiedostoina, joissa kentät on eroteltu toisistaan tab-merkillä ja tietueet rivinvaihdolla. Tuonti-ikkunassa voidaan valita mistä resurssista on kyse ja mitä tietoa mikäkin tuotava kenttä vastaa, jolloin tuontitiedostoa ei tarvitse etukäteen järjestää tiettyyn järjestykseen. Kun kaikki resurssit on syötetty, kiinnitetään opettajat, oppilasryhmät ja opetustilat kursseihin. Opetustilat voidaan jättää osittain tai kokonaan kiinnittämättä ja sijoittaa opetustapahtumat opetustiloihin vasta Lukujärjestysikkunassa. Lukujärjestysikkunassa voidaan myös vaihtaa opetustapahtuma toiseen opetustilaan ja pyrkiä näin saamaan lukujärjestys toimivammaksi. Kun kiinnitykset on tehty kannatta projekti tallentaa. Sen jälkeen voi ryhtyä luomaan viikkotyöjärjestystä Luonti-ikkunaan. Luonti-ikkunassa on kaksi painiketta, joilla kummallakin käynnistetään lukujärjestyksen luonti. Painikkeiden ero on siinä, että oikeanpuoleinen aloittaa aina ns. puhtaalta pöydältä. Sen sijaan vasemman puoleinen jatkaa mahdollisuuksien mukaan siihen mennessä valmistuneen lukujärjestyksen optimointia, jos käyttäjä esimerkiksi kasvattaa vaadittavaa hyvyyslukua. Kun luontiprosessi on valmis, voidaan siirtyä Lukujärjestysikkunaan tarkastelemaan saatuja lukujärjestyksiä. Niitä voidaan tarkastella minkä resurssiryhmän kannalta hyvänsä. Ikkunassa on kaksi valikkoa, joista toisesta valitaan resurssiryhmä (opettajat, ryhmät, tilat) ja toisesta joku yksilö näistä ryhmistä. Valitun yksilön lukujärjestys piirtyy ikkunaan. Lukujärjestysikkunassa voidaan yrittää siirtää opetustapahtuma toiseen kohtaan sitä raahaamalla. Jos uusi paikka sopii kaikille osapuolille, opetustapahtuma siirretään siihen, muuten se palautuu alkuperäiselle paikalleen. Lukujärjestysikkunassa voidaan vaihtaa halutun opetustapahtuman opetustila toiseksi kohdevalikon avulla. Valikko näyttää vain ne opetustilat, jotka ovat vapaina ja joihin kyseinen ryhmä mahtuu. Vapaana olevista ajoista voi samoin kohdevalikon avulla katsoa, mitkä opetustilat ovat vapaana. Tässäkin tapauksessa näytetään vain ne, joihin kyseinen ryhmä mahtuu. Valikon loppuosassa näkyvät tuolloin vapaana olevat opettajat. Näin saadaan selville myös onko opettaja vapaana haluttuna aikana. Jos opettaja on vapaana, mutta opetustila ei, kannattaa poistaa kohdevalikon avulla opetustilamäärittely kyseiseltä opetustapahtumalta ja siirtää sitten 8

9 se haluttuun aikaan. Tässä uudessa kohdassa voidaan kohdevalikolla määritellä opetustapahtumalle sillä hetkellä sopivista opetustiloista uusi. Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää joitakin lisätyökaluja helpottamaan ja nopeuttamaan manuaalista säätöä. Työkalut-valikosta voidaan valita Näytä konfliktit. Tällöin avautuu ikkuna, johon on listattu kaikki ohjelman löytämät konfliktit riippumatta siitä, mitä asetuksissa on säädetty tarkastettavaksi. Tämä mahdollistaa väljemmän työskentelyn, mutta kuitenkin sen, että käyttäjä on joka tapauksessa tietoinen ongelmista. Sitä mukaa kun käyttäjä korjaa ongelmia Lukujärjestysikkunassa, päivittyy tilanne Konfliktit-ikkunaan. Toinen lisätyökalu on Optimointipaletti. Sen saa auki Työkalut-valikon Optimointityökalut-komennolla. Sen avulla voi esillä olevalle lukujärjestykselle tehdä tiettyjä muutoksia joko yksittäiselle päivälle tai koko viikolle samalla komennolla. Käyttäjän on mahdollista sijoittaa valitsemansa opetustila kaikille opetustapahtumille. Hän voi rajoittaa valintaa myös niin, että vain ne, joille opetustilaa ei ole määritelty saavat valinnan mukaisen opetustilan. Hän voi valita myös sen, annetaanko haluttu valinta vain sellaisissa tapauksissa kun kyseinen opetustila on vapaana vai tehdäänkö niin konflikteista piittaamatta. Jälkimmäisessä tapauksessa syntyneet konfliktit listautuvat Konfliktit-ikkunaan. (Vihje: Jos Konfliktit-ikkuna on auki, ohjelma päivittää myös sen jokaisen toimenpiteen jälkeen, mikä hidastaa hieman toimintaa. Voi toimia myös niin, että avaa Konfliktit-ikkunan vasta kun toimenpiteet on tehty.) Toinen optimointipaletin tarjoama työkalu on mahdollisuus siirtää hajallaan olevia päivän opetustapahtumia alkamaan aamusta ilman hyppytunteja. Tämä työkalu kunnioittaa asetusten säätöjä. Jos siellä on määritelty tarkistettavaksi konfliktit opetustilojen, opettajien tai opetusryhmien kohdalla, ottaa myös tämä optimointityökalu ne huomioon. Jos halutaan siirtää tunnit aamuun konflikteista piittaamatta, on kyseiset säädöt otettava ensin pois asetussäädöistä. Tässäkin tapauksessa syntyvät konfliktit listataan Konfliktit-ikkunassa. Käyttäjä voi kuitenkin valita työstettäväksi Optimoi-paletista joko koko viikon tai tietyn päivän. Käyttäjä voi tallentaa samassa projektissa kuinka monta erillistä lukujärjestystä haluaa ja avata ne myöhemmin työstettäväksi tai tulostettavaksi. Projekti luo oman tunnistenumeron, joka liitetään myös tallennettuihin lukujärjestyksiin. Tämän tarkoituksena on estää se, että käyttäjä avaisi vahingossa toiseen projektiin kuuluvan lukujärjestyksen. Lukujärjestykset lukevat perustiedot itse projektista, ne tallentavat vain viitetiedot omaan 9

10 tiedostoonsa. Jos lukujärjestys avattaisiin väärässä projektissa olisivat näkyviin tulevat tiedot virheellisiä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjällä voi olla useamman oppilaitoksen tai saman oppilaitoksen eri osastojen lukujärjestykset eri projekteina, jos niissä ei käytetä samoja resursseja. Valikot Ohjelma-valikko Tietoja. Avaa ikkunan jossa kerrotaan ohjelmasta mm. versio- ja copyright-tietoja. Rekisteröi. Avaa ikkunan, jossa syötetään käyttäjän henkilötiedot ja rekisteröintitunnus. Mikäli käyttäjä ei ole vielä rekisteröinyt ohjelmaa, pääsee ikkunan Ostapainikkeella suoraan suojatulle Kagin sivulle, josta ohjelman voi ostaa luottokortilla. Kagi lähettää tiedon ostosta ohjelman valmistajalle, ja tämä puolestaan rekisteröintitunnuksen käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen mahdollisimman pian. Mikäli tämä maksutapa ei sovi, kannattaa ottaa tekijään sähköpostitse yhteyttä ja neuvotella muista mahdollisuuksista. Asetukset. Avaa ikkunan, jossa voidaan säätää sitä millaisia tarkistuksia ohjelma tekee lukujärjestystä muokatessaan. Lopeta. Lopettaa ohjelman. Jos käyttäjä ei ole tallentanut projektia tai lukujärjestystä, ohjelma kysyy vielä haluaako käyttäjä tallentaa nämä. Ensin kysytään projektin tallennusta ja sen jälkeen lukujärjestyksen tallentamista. Näppäinoikotie komento-q. Arkisto Uusi projekti. Tyhjentää ohjelman muistin kaikesta nykyiseen projektiin liittyvästä tiedosta niin, että voidaan aloittaa uuden projektin rakentaminen. Avaa projektitiedosto. Komento avaa valintaikkunan, josta aikaisemmin tallennettu projektitiedosto voidaan valita. Näppäinoikotie on komento-o. 10

11 Uusi ikkuna. Komento on käytettävissä vain Lukujärjestysikkunassa. Käyttäjä voi avata useampia lukujärjestysikkunoita ja tarkastella yhtä aikaa muutoksia eri oppilasryhmien ja opettajien lukujärjestyksiin työstäessään lukujärjestystä. Näppäinoikotie komento-n. Tallenna projekti. Tallentaa nykyisen projektin entisellä nimellä entiseen paikkaan. Jos projektia ei ennen ole tallennettu, avaa valintaikkunan nimen syöttämiseksi ja paikan valitsemiseksi. Näppäinoikotie komento-s. Tallenna projekti nimellä. Jo aikaisemmin tallennettu projekti voidaan tallentaa uudella nimellä. Avaa lukujärjestys. Avaa valintaikkunan, josta voi avata aikaisemmin tallennetun lukujärjestyksen. Vaikka kaikki lukujärjestystiedostot näkyvät valintaikkunassa, antaa ohjelma varoituksen, jos yritetään avata tähän projektiin kuulumatonta lukujärjestystä eikä suostu avaamaan sitä. Tallenna lukujärjestys. Komento tallentaa lukujärjestyksen tiedostoksi, joka voidaan myöhemmin avata tulostettavaksi tai työstettäväksi. Jos lukujärjestys on tallennettu aikaisemmin tallennetaan ilman valintaikkunaa. Sen sijaan jos lukujärjestystä ei ennestään ole tallennettu, avautuu valintaikkuna, jolla tiedostolle voidaan antaa nimi ja valita tallennuspaikka. Tallenna lukujärjestys nimellä. Komento avaa valintaikkunan, johon käyttäjä voi syöttää lukujärjestykselle uuden nimen ja valita paikan, jonne lukujärjestys tallennetaan. Tallenna lukujärjestys HTML-tiedostoksi. Lukujärjestys on mahdollista tallentaa myös html-sivustoksi. Tämä ei tietenkään korvaa normaalia tallentamista, vaan on valmiin lukujärjestyksen julkaisumuoto tulostamisen ohella. Komento avaa valintaikkunan, jossa voidaan valita kaikki ne resurssiryhmät, joille lukujärjestykset julkaistaan. Ikkunasta voidaan säätää myös sivujen värejä ja kirjasinvalintoja. Värien säätämistä varten ikkunassa on oma värisekoitin. Liukusäätimien avulla voidaan sekoittaa haluttu väri ja raahata se väripalkista suoraan haluttuun kenttään tai sen vieressä olevaan värilaatikkoon. Värit voidaan luonnollisesti syöttää myös heksadesimaalilukuina asianomaisiin kenttiin. Arkin määrittely. Määritellään tulostintiedot. Tulosta. Esillä oleva lukujärjestys voidaan tulostaa joko paperille tai pdftiedostoksi tulostusikkunan kautta. Jos Arkin määrittelyä ei ole aikaisemmin tehty, tulee sitä varten valintaikkuna ennen varsinaista tulostusta. 11

12 Tulosta kaikki. Käyttäjä voi tulostaa samalla komennolla lukujärjestykset opettajille, oppilaille ja opetustiloille. Muokkaus Normaalit toiminnot. Työkalut Luonti. Avaa Luonti-ikkunan, jolla voidaan luoda uusi lukujärjestys projektin tiedoilla. Lukujärjestys. Avaa Lukujärjestysikkunan. Komentoa voi käyttää vasta kun projektissa on joko luotu uusi tai avattu aikaisemmin tallennettu lukujärjestys. Resurssit. Avaa ikkunan resurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Näkyvissä ovat opettajat, oppilasryhmät, opetustilat ja opetustapahtumien aikajärjestelmä. Aikajärjestelmää ei kuitenkaan voi muokata tai luoda tämän ikkunan kautta. Kurssien syöttö. Avaa ikkunan kurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Tässä ikkunassa luodaan kurssit ja kiinnitetään niihin opettajat, oppilasryhmät ja opetustilat. Täällä myös määritellään kuinka monta viikkotuntia kyseistä kurssia on ja kuinka monta opetuskertaa siitä on. (Kaksoistunti on yksi opetuskerta, mutta kaksi tai useampi viikkotunti.) Aikageneraattori. Avaa ikkunan jolla projektin alussa luodaan aikajärjestelmä. Tuonti. Avaa Tuonti-ikkunan, jonka avulla voidaan tuoda kursseja ja muita resursseja projektiin ilman että kaikkea tarvitsisi syöttää kirjoittamalla. Vienti. Avaa Vienti-ikkunan, jonka avulla projektin resursseja voidaan tallentaa tiedostoiksi käytettäväksi jossain muussa yhteydessä. Tällainen dokumentti voidaan esimerkiksi lukea toiseen projektiin tai taulukkolaskentaohjelmaan. Dokumentti on muotoa, jossa kentät on erotettu toisistaan tab-merkillä ja tietueet rivinvaihtomerkillä. Optimointityökalut. Avaa Optimointityökalut-paletin, jolla voidaan tehdä joitakin päivä- tai viikkokohtaisia muutoksia näkyvissä olevalle lukujärjestykselle. 12

13 Näytä konfliktit. Avaa Konfliktit-ikkunan, johon listautuvat sellaiset tapaukset, joissa samaa resurssia käytetään yhtä aikaa kahdessa eri opetustapahtumassa. Ikkuna Valikkoon listautuu avoinna olevat ikkunat, jolloin navigointi ikkunasta toiseen on helpompaa vaikka ne jäisivät toistensa alle. Ikkunat ja painikkeet Painikepaletti Painikepaletti voi olla joko pysty- tai vaaka-asennossa. Painikkeet ovat kummassakin tapauksessa samassa järjestyksessä vastaavasti joko ylhäältä tai vasemmalta lähtien. Käännä pysty/vaaka-asentoon. Painikkeella muutetaan painikepaletin asento pystyyn tai vaakaan. Jos halutaan että paletti on tietyssä asennossa ohjelmaa avattaessa, on muutos tehtävä Asetukset-ikkunassa. Avaa projektitiedosto. Avaa aikaisemmin tallennetun projektin. (Arkisto > Avaa projektitiedosto; komento-o). Tallenna projekti. Tallentaa nykyisen projektin. Jos projekti on tallennettu aikaisemmin, tallennetaan nykyisen tilalle. Jos projektia ei ole ennen tallennettu, avautuu valintaikkuna, jossa projektitiedostolle annetaan nimi ja valitaan tallennuskansio. (Arkisto > Tallenna; komento-s). Avaa lukujärjestys. Painike avaa aikaisemmin tallennetun lukujärjestyksen. Vaikka kaikki lukujärjestystiedostot näkyvät valintaikkunassa, antaa ohjelma varoituksen, jos yritetään avata tähän projektiin kuulumatonta lukujärjestystä eikä suostu avaamaan sitä. (Arkisto > Avaa lukujärjestys). Tallenna lukujärjestys. Komento tallentaa lukujärjestyksen tiedostoksi, joka voidaan myöhemmin avata tulostettavaksi tai työstettäväksi. Jos lukujärjestys on tallennettu aikaisemmin tallennetaan ilman valintaikkunaa. Sen sijaan jos lukujärjestystä ei ennestään ole tallennettu, avautuu valintaikkuna, jolla tiedostolle voidaan antaa nimi ja valita tallennuspaikka. (Arkisto > Tallenna lukujärjestys). 13

14 Lukujärjestys. Painike avaa Lukujärjestysikkunan. Komentoa voi käyttää vasta kun projektissa on joko luotu uusi tai avattu aikaisemmin tallennettu lukujärjestys. (Työkalut > Lukujärjestys). Luonti. Painike avaa Luonti-ikkunan, jolla voidaan luoda uusi lukujärjestys projektin tiedoilla. (Työkalut > Luonti). Optimointityökalut. Painike avaa Optimointityökalut-paletin, jolla voidaan tehdä joitakin päivä- tai viikkokohtaisia muutoksia näkyvissä olevalle lukujärjestykselle. Resurssit. Painike avaa ikkunan resurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Näkyvissä ovat opettajat, oppilasryhmät, opetustilat ja opetustapahtumien aikajärjestelmä. Aikajärjestelmää ei kuitenkaan voi muokata tai luoda tämän ikkunan kautta. Sitä varten on erillinen aikageneraattori, joka saadaan esille Työkalut-valikosta. Resurssi-ikkunan saa myös auki Työkalut-valikon Resurssit-komennolla. Kurssien syöttö. Painike avaa ikkunan kurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Tässä ikkunassa luodaan kurssit ja kiinnitetään niihin opettajat, oppilasryhmät ja opetustilat. Täällä myös määritellään kuinka monta viikkotuntia kyseistä kurssia on ja kuinka monta opetuskertaa siitä on. (Kaksoistunti on yksi opetuskerta, mutta kaksi tai useampi viikkotunti.) Aineiden syötön saa auki myös Työkalut-valikon komennolla. Tuonti. Painike avaa Tuonti-ikkunan, jonka avulla voidaan tuoda kursseja ja muita resursseja projektiin ilman että kaikkea tarvitsisi syöttää kirjoittamalla. Tuonti-ikkunan saa auki myös Työkalut-valikon komennolla. Resurssit Ikkunan ylälaidassa on kolme painiketta ja yksi ponnahdusvalikko. Ponnahdusvalikosta valitaan resurssityyppi. Valinnan mukaiset resurssit listautuvat ikkunan vasemmassa laidassa olevalle listalle. Aktivoitaessa joku resursseista näkyy kentillä kyseisen kohteen tiedot. Ne kenttäotsikot, jotka ovat punaisena, kertovat, että kyseinen tieto on välttämätön asianmukaisen toiminnan kannalta. Esimerkiksi opetusryhmien kohdalla tarvitaan myös tieto ryhmän koosta Määrä-kenttään, jotta voidaan laskea sopiiko kyseinen ryhmä tiettyyn opetustilaan. Vastaavasti tarvitaan opetustilojen kohdalla tieto siitä, kuinka 14

15 monta opiskelijaa opetustilaan voidaan sijoittaa. Tämä syötetään samoin Määrä-kenttään. Painikkeista vasemman puoleinen lisää uuden tiedon kentässä olevien syöttötietojen mukaan. Keskimmäinen painike poistaa valitun tiedon ja oikeanpuoleinen tyhjentää kentät, niin että käyttäjä voi syöttää uusia tietoja. Ikkunan oikeassa yläkulmassa on suurennuskolmio. Sitä klikkaamalla ikkuna suurenee ja esiin tulee listaus, jossa näkyy mitä kursseja kyseiselle opettajalle, oppilasryhmälle tai opetustilalle on kiinnitetty sekä mikä on kiinnitysten yhteistuntimäärä viikkoa kohti. Toinen näkyviin tuleva taulukko listaa päivät ja ajat. Taulukosta voidaan kruksata ne ajat, jolloin kyseinen opettaja, oppilasryhmä tai opetustila ei ole käytettävissä. Lukujärjestystä luotaessa näitä aikoja ei käytetä kyseisten resurssien kohdalla. Muutetut tiedot päivittyvät heti, mutta syötettävät uudet resurssit tulevat mukaan vasta kun käyttäjä on painanut Lisää painiketta. Aikaresursseja voi vain katsella Resurssi-ikkunan kautta. Ne syötetään erillisessä Aikageneraattori-ikkunassa. Aikageneraattori Aikageneraattori-ikkunassa luodaan projektin aikarakenne. Käyttäjä voi valita yksilöllisesti päivät, joita käytetään. Oletusarvoisesti on käytössä päivät maanantaista perjantaihin. Käyttäjä syöttää päivän alkuajan ja päivän loppuajan. Alkuaika on ensimmäisen tunnin aloitusaika ja lopetusaika on aika, jonka 15

16 jälkeen uutta tuntia ei enää aloiteta. Toisin sanoen viimeinen tunti alkaa ennen lopetusaikaa tai tarkalleen lopetusaikaan, mutta loppuu lopetusajan jälkeen. Käyttäjä voi käyttää 24-tunnin aikamäärityksiä (oletusarvo) tai 12-tunnin määrityksiä. Aikakentät osaavat jossain määrin arvata. Jos kenttään syöttää luvun 8 ja painaa tab-näppäintä, arvaa kenttä, että käyttäjä tarkoittaa 8:00. Tai jos käyttäjä syöttää kenttään 153 ja painaa tab-näppäintä kenttä arvaa käyttäjän tarkoittavan aikaa 15:30. Luonnollisesti luvut voi syöttää kokonaankin. Käyttäjän täytyy syöttää myös kestoajat opetustapahtumille. Opetustunnin pituus annetaan minuutteina. Opetustuntien väliin jäävät välitunnit voivat olla pituudeltaan mitä hyvänsä lähtien 0 minuutista. Syöttö on tässäkin tehtävä minuutteina. Ruokatunnin pituus syötetään minuutteina. Ruokatunnin aloitushetkeä käyttäjän ei tarvitse määritellä tarkkaan. Hän kirjaa vain ajan, jolloin tai jonka jälkeen ruokatunti on. Ohjelma laskee oikean hetken tuntien pituuden, välituntien pituuden ja aamun aloitushetken perusteella. Ruokatunti alkaa suoraan oppitunnin loppuessa ja seuraava tunti alkaa heti ruokatunnin jälkeen, joten tauon pituudessa on otettava mahdolliset välitunnit mukaan ruokatauon pituuteen. Samalla periaatteella voidaan iltapäivään luoda toinenkin välituntien kestosta poikkeava tauko, jota Aikataulugeneraattori nimittää kahvitauoksi. Kun kaikki tarvittava on syötetty, painetaan Luo tunnit painiketta. Ohjelma tekee aikarakenteen ja sulkee Aikageneraattori-ikkunan. Ajat ovat heti nähtävissä Resurssi-ikkunassa. Kurssin syöttö Ikkunan yläreunassa on kolme painiketta: Uuden tiedon lisäys, aktiivisen kohteen poisto sekä kenttien tyhjennys. Kurssiresurssit listautuvat Kurssit listaan. Kun listalta aktivoidaan tietty kurssi, näkyvät tiedot siitä kentillä. Uutta kurssia syötettäessä on syytä täyttää ainakin ne kentät, jotka on merkitty punaisella kenttänimellä. Opetustila on merkitty sinisellä, 16

17 jos siihen ei ole syötetty mitään. Lukujärjestys voidaan luoda ilman luokkatilojen valintaakin, kunhan muistetaan poistaa asetuksista valinta, joka pakottaa ohjelman tarkistamaan tilavaraukset. Opetustilat voidaan määritellä Lukujärjestysikkunassa. Opetusryhmä syötetään valikosta. On mahdollista kiinnittää samaan kurssiin useampikin opetusryhmä. Esimerkiksi rinnakkaisluokat voivat olla samalla kurssilla saman opettajan opetuksessa samaan aikaan samassa luokassa. Tällöin valitaan ponnahdusvalikosta ensin toinen ryhmä, sitten toinen. Ne näkyvät kentällä peräkkäin. On toisaalta mahdollista rakentaa lukujärjestys ilman oppilasryhmämäärittelyäkin. Tällöin jätetään kenttä Opetusryhmä tyhjäksi ja varmistetaan, että asetuksissa ei ole kruksia kohdassa Tutki ryhmävaraukset. Tämä luo lukujärjestyksen, jossa opettajat ja opetustilat on määritelty. Jos oppilaitoksessa opiskelijoilla on mahdollisuus valita opiskeltavat kurssit hyvin vapaasti, tällöin oppilasryhmiä ei oteta lukujärjestykseen mukaan vaan he valitsevat kurssinsa henkilökohtaisesti. Kurssin tietoja syötetään osin kirjoittamalla tiedot kenttiin ja osin valitsemalla tiedot ponnahdusvalikosta. Ponnahdusvalikkoa käytetään opetusryhmiä, opettajia ja opetustiloja valittaessa. Siksi nämä resurssit täytyy syöttää ennen kuin kiinnityksiä kursseihin tehdään. Ohjelma ei käytä lukujärjestyksiä työstäessään resurssien nimiä vaan niiden tunnistenumeroita, jotka se itse luo. Siksi näitä tietoja ei voi syöttää kirjoittamalla. Tämä mahdollistaa, että henkilön nimen voi esimerkiksi avioliiton solmimisen jälkeen helposti vaihtaa vain Resurssi-ikkunassa ja tieto päivittyy kaikkialle. Tämän jälkeen tulostetut lukujärjestykset näyttävät henkilöstä uuden nimen. Kenttään Opetuskerrat viikossa tieto syötetään myös valikosta. Ohjelma laskee mahdolliset kerrat sen mukaan kuinka monta viikkotuntia kurssiin kuuluu. Opetuskertoja voi siten olla yksi tai viikkotuntien määrä (ns. kaksoistunti). Opetussuunnitelmakenttään voidaan kirjata kurssin tavoitteet ja toteutustavat yms. 17

18 Opetussuunnitelmakentän vasemmalla puolella näkyy kolme erillistä lukukokonaisuutta. Vasemman puoleinen kertoo kuinka monta tuntia kerrallaan opetusta annetaan. Jos kentässä on luku 1, opetus annetaan normaaleina yhden tunnin periodeina. Jos kyseessä on kaksoistunti, luku ilmaisee opetuskokonaisuuden pituuden. Keskimmäinen luvuista kertoo opetuskertojen määrän. Kolmannen kentän luku on kaksiosainen. Kauttaviivan edessä näytetään kurssiin kiinnitetyn opetusryhmän koko. Jos opetusryhmiä on useampia lasketaan niiden koot yhteen. Kauttaviivan jäljessä näytetään opetustilan koko. Jos kurssiin kiinnitettyjen opetusryhmien yhteiskoko ylittää opetustilan koon, teksti on punaisella. Tuonti Oppilaitoksilla on yleensä monenmoisessa sähköisessä muodossa tietoja oppilaista, opettajista, opetustiloista ja kursseista. Kun ohjelmasta, jolla tällaisia tietoja ylläpidetään, vain pystyy muuntamaan tiedot tekstitiedostoksi, jossa kentät erotetaan tab-merkeillä ja tietueet rivinvaihtomerkeillä, pystyy Headmaster Canny lukemaan tiedot resurssiin tästä tiedostosta. Tiedot saadaan kyseisessä muodossa ainakin taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmista, mutta kohtuullisen helposti myös tekstinkäsittelyohjelmista. Tällaisen tiedon käsittelyä varten avataan Tuonti-ikkuna. Ikkunassa on neljä painiketta. Kahta vasemmanpuoleista voidaan käyttää, jos halutaan selata avattua tiedostoa sen selvittämiseksi, mihin kenttiin mitkäkin tiedot kuuluu laittaa. Kolmas painike avaa ikkunan, josta tuontitiedosto valitaan. Neljäs painike varsinaisesti tuo tiedot ohjelman käyttöön. Sen vieressä on kaksi valintaneliötä. Ylemmällä valitaan tekstin konvertointimuodoksi UTF8, jos tätä ei ole valittu, luetaan tiedosto MacRoman muodossa. Sen alla oleva valintaneliö kannattaa kruksata jos haluaa että vastaavan resurssiryhmän aikaisemmat tiedot hävitetään ennen näiden uusien lukemista. Jos sen sijaan ollaan tuomassa vanhojen tietojen lisäksi resursseja, jätetään Uusi-valintaneliö kruksaamatta. Oikealla on ponnahdusvalikko, josta valitaan resurssiryhmä, josta tuodussa tiedostossa on kyse. Kun tiedosto on avattu, ikkuna suurenee ja alaosassa näkyy ensimmäinen tietue, eri kentät omilla riveillään. Oikealla puolella 18

19 on valikot joista voi valita, mitä kenttää resurssitiedoissa tuodun tiedoston kukin kenttä edustaa. Näin tuotavaa tiedostoa ei tarvitse tallentaa missään tietyssä kenttäjärjestyksessä, vaan kentät määritellään vasta tässä vaiheessa. Jos jotain tietoa ei haluta mukaan, jätetään kohta valitsematta tai jos se on jo epähuomiossa valittu valitsemalla valikon kohta Kohtaa ei valita. Kun halutut kentät on valittu, painetaan Tuo-painiketta. Ohjelma ilmoittaa painikkeiden alapuolella milloin tuonti on valmis. Resurssit ovat heti käytettävissä. Vienti Projektista voidaan viedä resursseja ulos Vie-ikkunan avulla. Ikkunassa on painikkeet tietueiden selaamista varten, ponnahdusvalikko josta valitaan mikä resursseista halutaan viedä ja mahdollisuus viedä tiedosto UTF8-muodossa. Jos UTF8-valintaneliötä ei valita, tallennetaan tiedosto MacRoman-muodossa. Kun resurssityyppi on valittu näkyy ikkunan alalaidassa tietueen kentät omilla riveillään ja oikealta puolelta voidaan kruksata valintaneliö päälle niistä kohdista, jotka halutaan vientitiedostoon sisällyttää. Ikkunan yläosassa on Vie-painike, jota painamalla aukeaa valintaikkuna tiedoston tallentamiseksi. Tällä tavoin viedyt tiedot on avattavissa tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- tai tietokantadokumenttina. Menetelmää voi käyttää myös resurssien lukemiseksi toiseen lukujärjestysprojektiin. Luonti Luonti-ikkunan vasemmassa yläkulmassa on kaksi painiketta, joilla molemmilla käynnistetään lukujärjestyksen teko. Punasävyinen aloittaa lukujärjestyksen teon aina ns. puhtaalta pöydältä. Vasemmanpuoleista voi käyttää keskeytys- ja jatkopainikkeena. Jos käyttäjä on sen jälkeen kun ohjelma on saanut lukujärjestyksen valmiiksi kasvattanut hyvyysrajaa, vasemmanpuoleista painiketta painamalla ohjelma yrittää ensin optimoida jo tehtyä lukujärjestystä. Hyvyysrajaa saa säädetyksi liukukytkimestä, jonka alla näkyy asteikko. Jos ohjelman tekemä lukujärjestys jää alle hyvyysrajan asteikkopalkki näyttää 19

20 punaisena sen minkä hyvyystason lukujärjestys saavuttaa. Jos valmistunut lukujärjestys ylittää hyvyysrajan, tasoa kuvaava palkki on vihreä. Oikealla olevissa kentissä näkyvät hyvyysraja ja sen alla saavutettu hyvyysluku numeroina. Jos ohjelma joutuu tilanteeseen, jossa jäljellä ei ole yhtään mahdollisuutta sijoittaa kurssille aikaa halutulla opettaja-opiskelijaryhmä-opetustila-yhdistelmällä, ohjelma ilmoittaa epäonnistuneensa ja aloittaa uudelleen ns. puhtaalta pöydältä lukujärjestyksen tekemisen. Jos näyttää, ettei lukujärjestyksen teko onnistu kovin helposti, vaan tuntuu vievän kohtuuttomasti aikaa, voi Asetuksista ottaa ohjelman suorittamia tarkistuksia ja varmistuksia pois päältä. Tämä helpottaa lukujärjestyksen syntymistä, mutta luo vastaavasti konflikteja, joissa samaa resurssia (opettaja, oppilasryhmä, opetustila) käytetään samaan aikaan kahdessa eri opetustapahtumassa. Näitä voi poistaa Lukujärjestysikkunassa manuaalisesti samalla kun seuraa Konfliktit-ikkunasta, mitkä ovat konfliktissa olevat resurssit. Luonti-ikkunan alalaidassa on suurennusnuoli, jolla ikkunan saa avattua suurempana. Tällöin tehty lukujärjestys tulee esiin listauksena. Siinä ei näy nimiä vaan kaikki yksilöinnit ovat ohjelman sisäisessä käytössä olevia tunnistenumeroita. Jos jonkin rivin aktivoi, näkyy aivan ikkunan alalaidassa olevilla kentillä selkeillä nimillä, mistä opetustapahtumasta on kyse. Lukujärjestysikkuna Kun lukujärjestys on luotu tai aikaisemmin tehty on avattu, voidaan Lukujärjestysikkuna avata. Se tekee aluksi tyhjän nykyisellä aikarakenteella varustetun lukujärjestystaulukon. Ikkunan oikeassa laidassa on kaksi ponnahdusvalikkoa. Ylemmästä valitaan ensin resurssiryhmä ja alemmasta valitaan kyseisen resurssin joku yksilö (yksittäinen opettaja, yksittäinen opetusryhmä tai tietty opetustila), jonka lukujärjestys näytölle halutaan. Valinnan jälkeen lukujärjestystaulukko täyttyy kyseisen yksilön lukujärjes- 20

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Opintosuoritusten rekisteröinti -näytöllä rekisteröidään opintojaksojen suorituksia ja sellaisia opintokokonaisuuksien suorituksia, joihin ei kiinnitetä alempia opintosuorituksia.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Racetime Catcher One 0.02 ohje Tekijä: Jere Mäki RACETIME CATCHER ONE 0.02

Racetime Catcher One 0.02 ohje Tekijä: Jere Mäki RACETIME CATCHER ONE 0.02 RACETIME CATCHER ONE 0.02 Selaimen välimuistin tyhjennys... 1 Aloita kilpailu muuttamalla kilpailuaika... 2 Lähtölista/oikean sivun vieritettävä numeropalkki... 2 Ajanottaminen... 3 Ajansiirto/poistaminen...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Tulostussuosikit. Unifaun Online

Tulostussuosikit. Unifaun Online Tulostussuosikit Unifaun Online 2011-11-24 2 Sisältö 1 Unifaun Online ja Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi tulostussuosikki... 4 1.3 Tulostussuosikin käyttö... 8 3 1 Unifaun

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

Helsingin yliopisto Kehittämisosasto Opiskelijarekisteri. Oodi 2.71 Käyttöohje Opintokokonaisuuden rekisteröinti OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Soittorobotin käyttöohje

Soittorobotin käyttöohje Soittorobotin käyttöohje Sisällysluettelo 1. Tietojen tallennus sopivaan muotoon Excelissä 2. Toimeksiannon lisääminen 3. Soittorobotin käyttö 4. Tietojen vienti Exceliin 1. Tietojen tallennus sopivaan

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI

OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOKOKONAISUUDEN REKISTERÖINTI Opintokokonaisuuden ja tutkinnon hyväksyminen -ikkunassa tehdään opintokokonaisuuden ja tutkinnon rekisteröinti sekä niiden muutokset. Tässä ohjeessa kuvataan opintokokonaisuuden

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Valitse Opinto-oikeudet

Valitse Opinto-oikeudet Helsingin yliopisto WinOodi 1 UUDEN TUTKINNON REKISTERÖINTI OODIIN Opiskelijan perustietojen käsittely ikkunassa haetaan opiskelija joko opiskelijanumerolla tai henkilötunnuksella. Valitse Opinto-oikeudet

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot