Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5"

Transkriptio

1 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin luominen 7 Valikot 10 Ohjelma-valikko 10 Arkisto 10 Muokkaus 12 Työkalut 12 Ikkuna 13 Ikkunat ja painikkeet 13 Painikepaletti 13 Resurssit 14 Aikageneraattori 15 Kurssin syöttö 16 Tuonti 18 Vienti 19 Luonti 19 Lukujärjestysikkuna 20 Optimointityökalut 21 Konfliktit-ikkuna 22 Tunnilla ei ole aika-asetuksia 23 Rekisteröinti 23 Rekisteröinti on helppoa. 24 Laite- ja järjestelmävaatimukset 24 Yhteystiedot 24 1

2 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Headmaster Canny on ohjelma, jolla luodaan lukujärjestyksiä erilaisille oppilaitoksille. Se toimii Macintosh G3 -koneissa tai nopeammissa ja vaatii käyttöjärjestelmäksi Mac OS X 10.2 tai uudemman. Näyttöresoluutio on oltava vähintään 800x600, mutta suositus on 1024x768. Ominaisuudet Ohjelma luo viikkolukujärjestyksen ohjelmaan syötettyjen kurssi-, opettaja- ja opetustilatietojen perusteella. Kaikkien resurssiryhmien jokaisen jäsenen viikkolukujärjestys on heti nähtävissä. Perustiedot tallennetaan projektidokumentiksi ja lukujärjestykset lukujärjestysdokumentiksi, samalla projektilla voi olla useampia vaihtoehtoisia lukujärjestyksiä. Ohjelma pyrkii laatimaan lukujärjestyksen niin, että oppilasryhmät aloittavat aamulla optimaalisesta (säädettävissä) aloitustunnista ja niin, ettei hyppytunteja jää väliin. Ohjelma antaa tunneille hyvyyskertoimen sen mukaan miten hyvin ne toteuttavat tätä periaatetta ja tekee uuden laskennan niin monta kertaa, että käyttäjän säätämä hyvyysluku ylitetään. Jos lukujärjestys ei näytä täyttävän käyttäjän vaatimuksia, hän voi säätää hyvyyslukurajaa suuremmaksi ja jatkaa koneellista lukujärjestyksen laadintaa tai tehdä manuaalisia korjauksia. Käyttäjä voi raahata lukujärjestysnäytössä opetustapahtuman sopivammaksi katsomaansa paikkaan. Jos kyseisessä paikassa ei ole päällekkäisyyksiä opetustapahtuma siirretään sinne, muutoin opetustapahtuma palaa alkuperäiselle paikalleen ja ikkunan alareunaan ilmestyy tieto, mikä resursseista (opettaja, opetusryhmä vai opetustila) oli uudessa paikassa varattuna. Resurssien varaustarkistuksen voi pistää pois päältä ja tehdä muutoksia täysin vapaasi. Konfliktit-ikkunasta voi sen jälkeen nähdä syntyneet ongelmat ja pyrkiä korjaamaan ne pois käytettävissä olevilla menetelmillä. Oppitunnin kohdalla lukujärjestysnäytössä voidaan avata kohdevalikko (control-näppäin painettuna klikataan tunnin kohdalle) ja vaihtaa opetustila toiseksi. Valikossa näkyvät vain ne opetustilat, jotka ovat riittävän isoja kyseiselle ryhmälle ja jotka ovat tuolla hetkellä vapaana. Resurssit voidaan syöttää käsin tai lukea tab-eroteltujen tiedostojen avulla. Jälkimmäinen tapa on hyvä, jos käytössä on jo koneellisessa muodossa tiedot kyseisistä resursseista. 2

3 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? Headmaster Canny luo ensin tapahtumajoukon, jossa jokaiselle oppitunnille on oma tietueensa. Kurssien syötössä on määritelty kurssille opettaja, luokka ja opetustila. Ohjelma aloittaa työnsä kaksoistunneista saadakseen varmemmin niille peräkkäiset ajat. Sen jälkeen etsitään yksittäisille tunneille ajat. Kun kaikille opetustapahtumille on annettu aikamääritys, ohjelma optimoi saatua lukujärjestystä niin, että hyppytunteja poistetaan ja tunteja painotetaan aamuun, jos nämä on optimoinnit on laitettu päälle asetuksista. Käyttäjä määrittää tason sille, miten hyvin saadun lukujärjestyksen on nämä kriteerit täytettävä. Saavutettava hyvyystaso riippuu sekä halutuista tarkistuksista että myös opetustapahtumien yhteismäärästä. Niinpä mitään yleispätevää suositusta ei voi antaa. Säätöä voi kuitenkin muuttaa sinäkin aikana kun ohjelma rakentaa lukujärjestystä. Jos tehty lukujärjestys ei täytä asetettua hyvyysvaadetta, näyttää hyvyystasoa esittävä väripalkki punaista, ja ohjelma lähtee uudelle kierrokselle. Uudella kierroksella se pyrkii optimoimaan saatua lukujärjestystä lisää. Kun asetettu hyvyystaso on saavutettu, näyttää hyvyystasoa esittävä väripalkki vihreältä, ja ohjelma lopettaa lukujärjestyksen työstämisen. Tämän jälkeen käyttäjä voi avata Lukujärjestysikkunan ja jatkaa työtä sieltä käsin. Jos ohjelma ajautuu tilanteeseen, jossa jollakin kurssin opetustapahtumalla ei ole enää yhtään mahdollista sijoitusaikaa, jossa luokka, opettaja tai opetustila ei olisi ennestään varattuna, ohjelma ilmoittaa epäonnistumisesta ja lähtee puhtaalta pöydältä uudelleen. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit Jos näyttää, että ohjelma tuntuu pelkästään epäonnistuvan yrityksissään luoda työjärjestystä, on kyse siitä, että käytettävissä on liian vähän aikoja näille luokka-, opettaja- ja tilayhdistelmille. Lukujärjestyksen luonti automaattisena saattaisi kestää hyvin pitkään tällaisessa tapauksessa ennen kuin sovelias kokonaisuus löytyisi. Käyttäjä voi poistaa joitakin optimointiasetuksia ja katsoa onnistuuko luonti näin säädettynä paremmin. Tämä kyllä lähes aina tarkoittaa sitä, että syntyneessä lukujärjestyksessä on konflikteja. Samalla opettajalla on yhtä aikaa kaksi eri opetustapahtumaa tai samassa opetustilassa on useampi erillinen opetustapahtuma samaan aikaan tms. 3

4 Nämä konfliktit saa näkyviin valikkokomennolla Näytä konfliktit. Se avaa ikkunan, jossa on listattuna kaikki lukujärjestykseen liittyvät konfliktit. Käyttäjä voi korjata näitä käsin Lukujärjestysikkunassa joko manuaalisesti tai joissakin tapauksissa myös optimointityökalujen avulla isompina kokonaisuuksina. Joskus lopullisen lukujärjestyksen aikaansaaminen voi edellyttää esimerkiksi opetustilojen vaihtamista toiseksi joillekin opetustapahtumille, jolloin sama kurssi voi viikon eri päivinä olla eri opetustilassa. Tämä on helppoa tehdä käsin Lukujärjestysikkunassa kohdevalikon avulla (klikataan hiirtä control-näppäin painettuna tai käytetään kaksipainikkeisen hiiren oikeaa painiketta). Opetustilan voi myös jättää alun alkaen määrittelemättä ja poistaa kruksi asetusten kohdasta Tarkista tilavaraukset. Näin ohjelma ei tarkista opetustilojen päällekkäisyyksiä, vaan ainoastaan opettajien ja opetusryhmien päällekäisyydet. Opetustapahtumat voidaan sijoittaa opetustiloihin helposti Lukujärjestysikkunassa. Jos halutaan sijoittaa saman opettajan kaikki tunnit samaan opetustilaan, valitaan opettajakohtainen näyttö ja käytetään optimointityökalun Varaa tilat -painiketta. Jos taas halutaan sijoittaa luokka samaan opetustilaan, valitaan vastaavasti luokkakohtainen näyttö ennen tilojen määritystä. Opetustapahtuma voidaan haluttaessa siirtää manuaalisesti toiseen kohtaan. Se tehdään Lukujärjestysikkunassa raahaamalla tunti toiseen kohtaan. Jos kaikki osapuolet ovat vapaita uutena aikana, siirretään opetustapahtuma sinne. Jos taas joku osapuoli on uuteen aikaan varattu, opetustapahtumaa ei siirretä ja ikkunan alalaitaan ilmestyy tieto, kuka oli varattuna kyseisenä aikana. Tämä edellyttää kuitenkin, että asetuksista on valittu tehtäväksi opettajien, oppilaiden ja tilojen tarkistukset. Jos näin ei ole tehty, tunti siirretään, mutta se voi luoda konflikteja (jotka kuitenkin näkyvät Konfliktit-ikkunassa). Käyttäjä voi ennen siirtoa tutkia uusia kohteita kohdevalikon avulla. Valikon yläosassa näkyvät kyseisenä aikana vapaana olevat opetustilat ja alaosassa kyseisenä aikana vapaana olevat opettajat. Kun lukujärjestys on säädetty näyttämään opetusryhmiä, opetustiloista näkyvät vain ne, joihin kyseinen ryhmä sopii. Näin on helppo katsoa etukäteen voiko opetustapahtuman siirtää uuteen kohtaan. Jos kyse on vain opetustilakonfliktista, voi opetustilan ensin poistaa opetustapahtumalta ja siirtää sen vasta sitten uuteen ajankohtaan. Uudessa paikassa sille määritellään uusi opetustila. 4

5 Täysin käsisäätöinen metodi Käyttäjä voi halutessaan käyttää ohjelmaa täysin käsisäätöisesti. Tällöin täytyy varmistaa, ettei asetuksissa ole yhtään optimointi- tai varaustarkistusta valittuna. Kun nyt Luonti-ikkunassa tehdään lukujärjestys, ohjelma ei tee mitään tarkistuksia eikä optimointeja, vaan jättää kaikki konfliktit voimaan. Käyttäjä voi Konfliktit-ikkunasta seurata tilannetta samalla kun Lukujärjestys-ikkunassa siirtää opetustapahtumia sopivampaan ajankohtaan, tai vaihtaa sille opetustilan toiseksi. Tulostusmahdollisuudet Jokaisen lukujärjestyksen voi tulostaa Lukujärjestysikkunasta. Ikkunan oikeassa laidassa on kirjasinasetukset, joilla voi säätää kirjasimen fontin ja koon erikseen otsikoille (viikonpäivät ja kellonajat) ja opetustapahtumille. Nämä säädöt vaikuttavat sekä näyttöön että tulosteeseen. Yksi lukujärjestys viisipäiväiselle opetusviikolle mahtuu yleensä A4- tai Letter-kokoiselle paperille pystyasennossa. Jos haluaa tulostaa lukujärjestyksen pienempänä, kannattaa käyttää Arkin määrittelyn Skaalaus-säätöä. 5

6 Lukujärjestykset voi tulostaa myös suoraan HTML-sivustoksi. Kun valitsee Arkisto-valikosta Tallenna lukujärjestykset HTML-tiedostoksi, avautuu valintaikkuna, jossa ensin valitaan kaikki ne resurssiryhmät, joiden lukujärjestykset halutaan luoda (oppilaat, opettajat, opetustilat). Sen lisäksi voidaan määritellä sivuille värejä ja kirjasinvalintoja. Värit on helppo sekoittaa liukusäätimien avulla ja raahata värilaatikosta syntynyt väri haluttuun kenttään tai vastaavaan värilaatikkoon. Värit voi myös kirjoittaa heksadesimaalikoodeilla suoraan määrittelykenttiin. Kun sivut lopulta tallennetaan html-sivuisi, valitaan kansio johon tallennus tehdään. Tällöin voidaan luoda uusi kansio haluttuun paikkaan tätä varten. Ohjelma luo index.html-nimisen sivun hakemisto- ja lähtösivuksi lukujärjesyksille. Näin koulun internet-sivustolla riittää, kun linkeissä määritellään vain lukujärjestyskansio. Tähän kansioon voidaan tuottaa aina tarpeen vaatiessa uusi sivusto tallentamalla uusitut lukujärjestykset html-tiedostoiksi. 6

7 Asetukset Asetuksista käyttäjä valitsee, tutkiiko ohjelma lukujärjestystä luodessa tilavaraukset, ryhmävaraukset ja opettajavaraukset. Samat säädöt vaikuttavat myös manuaalisesti tehtäviin muutoksiin. Sen sijaan optimointisäädöt hyppytuntien, pitkien päivien tai peräkkäisten tuntien osalta toimivat niin, että ne vaikuttavat kyseisten opetustapahtumien hyvyyslukuun. Jos hyppytunteja on, huononee kyseisen päivän opetustapahtumien hyvyysluku, jos päivä on keskimääräistä pitempi tai lyhyempi heikentää tämä vastaavasti päivän opetustapahtumien hyvyyslukua. Nämä säädöt eivät vaikuta käsin tehtäviin muutoksiin. Kohta Salli vain peräkkäiset tunnit samalle päivälle pyrkii pitämään samalle päivälle sattuvia tunteja kaksoistunteina. Tämä ei vaikuta käsin tehtäviin muutoksiin, mutta ne listataan Konfliktit-ikkunaan. Jos tunnit ovat samana päivänä, mutta eivät kurssimäärittelyissä ole kaksoistunteja, niistä tule merkintä ja toisaalta, jos tunnit on kurssimäärittelyissä määritelty kaksoistunneiksi eivätkä ne ole peräkkäin samana päivänä, listautuvat ne Konfliktit-ikkunaan. Asetuksista säädetään myös painikepaletin käyttö: halutaanko sitä käyttää lainkaan ja halutaanko sen avautuvan pysty- vai vaaka-asentoon. Tämä säätö vaikuttaa vasta kun ohjelma avataan seuraavan kerran. Jos ohjelmasta ei ole käyttäjän oman kielen kieliversiota, voi hän antaa viikonpäiville uudet nimet omalla kielellään. Tämä on kuitenkin tehtävä ennen kuin projekti muutoin aloitetaan, koska nämä säädöt vaikuttavat moniin seikkoihin projektia työstettäessä. Projektin luominen Uusi projekti voidaan aloittaa heti kun ohjelma on avattu tai vanhemman projektin jälkeen Arkisto-valikon komennolla Uusi. Alussa on luotava sekä tuntijärjestelmä että resurssit (oppilasryhmät, opettajat, opetustilat). On sama missä järjestyksessä ne tehdään, mutta kurssit on hyvä luoda vasta sen jälkeen kun muut resurssit on luotu, koska kursseja luotaessa on helppo kiinnittää oppilasryhmät, opetustilat ja opettajat kursseihin. Tämän voi luonnollisesti tehdä myös jälkeenpäin. 7

8 Resurssit voi tuoda projektiin myös tekstitiedostoina, joissa kentät on eroteltu toisistaan tab-merkillä ja tietueet rivinvaihdolla. Tuonti-ikkunassa voidaan valita mistä resurssista on kyse ja mitä tietoa mikäkin tuotava kenttä vastaa, jolloin tuontitiedostoa ei tarvitse etukäteen järjestää tiettyyn järjestykseen. Kun kaikki resurssit on syötetty, kiinnitetään opettajat, oppilasryhmät ja opetustilat kursseihin. Opetustilat voidaan jättää osittain tai kokonaan kiinnittämättä ja sijoittaa opetustapahtumat opetustiloihin vasta Lukujärjestysikkunassa. Lukujärjestysikkunassa voidaan myös vaihtaa opetustapahtuma toiseen opetustilaan ja pyrkiä näin saamaan lukujärjestys toimivammaksi. Kun kiinnitykset on tehty kannatta projekti tallentaa. Sen jälkeen voi ryhtyä luomaan viikkotyöjärjestystä Luonti-ikkunaan. Luonti-ikkunassa on kaksi painiketta, joilla kummallakin käynnistetään lukujärjestyksen luonti. Painikkeiden ero on siinä, että oikeanpuoleinen aloittaa aina ns. puhtaalta pöydältä. Sen sijaan vasemman puoleinen jatkaa mahdollisuuksien mukaan siihen mennessä valmistuneen lukujärjestyksen optimointia, jos käyttäjä esimerkiksi kasvattaa vaadittavaa hyvyyslukua. Kun luontiprosessi on valmis, voidaan siirtyä Lukujärjestysikkunaan tarkastelemaan saatuja lukujärjestyksiä. Niitä voidaan tarkastella minkä resurssiryhmän kannalta hyvänsä. Ikkunassa on kaksi valikkoa, joista toisesta valitaan resurssiryhmä (opettajat, ryhmät, tilat) ja toisesta joku yksilö näistä ryhmistä. Valitun yksilön lukujärjestys piirtyy ikkunaan. Lukujärjestysikkunassa voidaan yrittää siirtää opetustapahtuma toiseen kohtaan sitä raahaamalla. Jos uusi paikka sopii kaikille osapuolille, opetustapahtuma siirretään siihen, muuten se palautuu alkuperäiselle paikalleen. Lukujärjestysikkunassa voidaan vaihtaa halutun opetustapahtuman opetustila toiseksi kohdevalikon avulla. Valikko näyttää vain ne opetustilat, jotka ovat vapaina ja joihin kyseinen ryhmä mahtuu. Vapaana olevista ajoista voi samoin kohdevalikon avulla katsoa, mitkä opetustilat ovat vapaana. Tässäkin tapauksessa näytetään vain ne, joihin kyseinen ryhmä mahtuu. Valikon loppuosassa näkyvät tuolloin vapaana olevat opettajat. Näin saadaan selville myös onko opettaja vapaana haluttuna aikana. Jos opettaja on vapaana, mutta opetustila ei, kannattaa poistaa kohdevalikon avulla opetustilamäärittely kyseiseltä opetustapahtumalta ja siirtää sitten 8

9 se haluttuun aikaan. Tässä uudessa kohdassa voidaan kohdevalikolla määritellä opetustapahtumalle sillä hetkellä sopivista opetustiloista uusi. Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää joitakin lisätyökaluja helpottamaan ja nopeuttamaan manuaalista säätöä. Työkalut-valikosta voidaan valita Näytä konfliktit. Tällöin avautuu ikkuna, johon on listattu kaikki ohjelman löytämät konfliktit riippumatta siitä, mitä asetuksissa on säädetty tarkastettavaksi. Tämä mahdollistaa väljemmän työskentelyn, mutta kuitenkin sen, että käyttäjä on joka tapauksessa tietoinen ongelmista. Sitä mukaa kun käyttäjä korjaa ongelmia Lukujärjestysikkunassa, päivittyy tilanne Konfliktit-ikkunaan. Toinen lisätyökalu on Optimointipaletti. Sen saa auki Työkalut-valikon Optimointityökalut-komennolla. Sen avulla voi esillä olevalle lukujärjestykselle tehdä tiettyjä muutoksia joko yksittäiselle päivälle tai koko viikolle samalla komennolla. Käyttäjän on mahdollista sijoittaa valitsemansa opetustila kaikille opetustapahtumille. Hän voi rajoittaa valintaa myös niin, että vain ne, joille opetustilaa ei ole määritelty saavat valinnan mukaisen opetustilan. Hän voi valita myös sen, annetaanko haluttu valinta vain sellaisissa tapauksissa kun kyseinen opetustila on vapaana vai tehdäänkö niin konflikteista piittaamatta. Jälkimmäisessä tapauksessa syntyneet konfliktit listautuvat Konfliktit-ikkunaan. (Vihje: Jos Konfliktit-ikkuna on auki, ohjelma päivittää myös sen jokaisen toimenpiteen jälkeen, mikä hidastaa hieman toimintaa. Voi toimia myös niin, että avaa Konfliktit-ikkunan vasta kun toimenpiteet on tehty.) Toinen optimointipaletin tarjoama työkalu on mahdollisuus siirtää hajallaan olevia päivän opetustapahtumia alkamaan aamusta ilman hyppytunteja. Tämä työkalu kunnioittaa asetusten säätöjä. Jos siellä on määritelty tarkistettavaksi konfliktit opetustilojen, opettajien tai opetusryhmien kohdalla, ottaa myös tämä optimointityökalu ne huomioon. Jos halutaan siirtää tunnit aamuun konflikteista piittaamatta, on kyseiset säädöt otettava ensin pois asetussäädöistä. Tässäkin tapauksessa syntyvät konfliktit listataan Konfliktit-ikkunassa. Käyttäjä voi kuitenkin valita työstettäväksi Optimoi-paletista joko koko viikon tai tietyn päivän. Käyttäjä voi tallentaa samassa projektissa kuinka monta erillistä lukujärjestystä haluaa ja avata ne myöhemmin työstettäväksi tai tulostettavaksi. Projekti luo oman tunnistenumeron, joka liitetään myös tallennettuihin lukujärjestyksiin. Tämän tarkoituksena on estää se, että käyttäjä avaisi vahingossa toiseen projektiin kuuluvan lukujärjestyksen. Lukujärjestykset lukevat perustiedot itse projektista, ne tallentavat vain viitetiedot omaan 9

10 tiedostoonsa. Jos lukujärjestys avattaisiin väärässä projektissa olisivat näkyviin tulevat tiedot virheellisiä. Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjällä voi olla useamman oppilaitoksen tai saman oppilaitoksen eri osastojen lukujärjestykset eri projekteina, jos niissä ei käytetä samoja resursseja. Valikot Ohjelma-valikko Tietoja. Avaa ikkunan jossa kerrotaan ohjelmasta mm. versio- ja copyright-tietoja. Rekisteröi. Avaa ikkunan, jossa syötetään käyttäjän henkilötiedot ja rekisteröintitunnus. Mikäli käyttäjä ei ole vielä rekisteröinyt ohjelmaa, pääsee ikkunan Ostapainikkeella suoraan suojatulle Kagin sivulle, josta ohjelman voi ostaa luottokortilla. Kagi lähettää tiedon ostosta ohjelman valmistajalle, ja tämä puolestaan rekisteröintitunnuksen käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen mahdollisimman pian. Mikäli tämä maksutapa ei sovi, kannattaa ottaa tekijään sähköpostitse yhteyttä ja neuvotella muista mahdollisuuksista. Asetukset. Avaa ikkunan, jossa voidaan säätää sitä millaisia tarkistuksia ohjelma tekee lukujärjestystä muokatessaan. Lopeta. Lopettaa ohjelman. Jos käyttäjä ei ole tallentanut projektia tai lukujärjestystä, ohjelma kysyy vielä haluaako käyttäjä tallentaa nämä. Ensin kysytään projektin tallennusta ja sen jälkeen lukujärjestyksen tallentamista. Näppäinoikotie komento-q. Arkisto Uusi projekti. Tyhjentää ohjelman muistin kaikesta nykyiseen projektiin liittyvästä tiedosta niin, että voidaan aloittaa uuden projektin rakentaminen. Avaa projektitiedosto. Komento avaa valintaikkunan, josta aikaisemmin tallennettu projektitiedosto voidaan valita. Näppäinoikotie on komento-o. 10

11 Uusi ikkuna. Komento on käytettävissä vain Lukujärjestysikkunassa. Käyttäjä voi avata useampia lukujärjestysikkunoita ja tarkastella yhtä aikaa muutoksia eri oppilasryhmien ja opettajien lukujärjestyksiin työstäessään lukujärjestystä. Näppäinoikotie komento-n. Tallenna projekti. Tallentaa nykyisen projektin entisellä nimellä entiseen paikkaan. Jos projektia ei ennen ole tallennettu, avaa valintaikkunan nimen syöttämiseksi ja paikan valitsemiseksi. Näppäinoikotie komento-s. Tallenna projekti nimellä. Jo aikaisemmin tallennettu projekti voidaan tallentaa uudella nimellä. Avaa lukujärjestys. Avaa valintaikkunan, josta voi avata aikaisemmin tallennetun lukujärjestyksen. Vaikka kaikki lukujärjestystiedostot näkyvät valintaikkunassa, antaa ohjelma varoituksen, jos yritetään avata tähän projektiin kuulumatonta lukujärjestystä eikä suostu avaamaan sitä. Tallenna lukujärjestys. Komento tallentaa lukujärjestyksen tiedostoksi, joka voidaan myöhemmin avata tulostettavaksi tai työstettäväksi. Jos lukujärjestys on tallennettu aikaisemmin tallennetaan ilman valintaikkunaa. Sen sijaan jos lukujärjestystä ei ennestään ole tallennettu, avautuu valintaikkuna, jolla tiedostolle voidaan antaa nimi ja valita tallennuspaikka. Tallenna lukujärjestys nimellä. Komento avaa valintaikkunan, johon käyttäjä voi syöttää lukujärjestykselle uuden nimen ja valita paikan, jonne lukujärjestys tallennetaan. Tallenna lukujärjestys HTML-tiedostoksi. Lukujärjestys on mahdollista tallentaa myös html-sivustoksi. Tämä ei tietenkään korvaa normaalia tallentamista, vaan on valmiin lukujärjestyksen julkaisumuoto tulostamisen ohella. Komento avaa valintaikkunan, jossa voidaan valita kaikki ne resurssiryhmät, joille lukujärjestykset julkaistaan. Ikkunasta voidaan säätää myös sivujen värejä ja kirjasinvalintoja. Värien säätämistä varten ikkunassa on oma värisekoitin. Liukusäätimien avulla voidaan sekoittaa haluttu väri ja raahata se väripalkista suoraan haluttuun kenttään tai sen vieressä olevaan värilaatikkoon. Värit voidaan luonnollisesti syöttää myös heksadesimaalilukuina asianomaisiin kenttiin. Arkin määrittely. Määritellään tulostintiedot. Tulosta. Esillä oleva lukujärjestys voidaan tulostaa joko paperille tai pdftiedostoksi tulostusikkunan kautta. Jos Arkin määrittelyä ei ole aikaisemmin tehty, tulee sitä varten valintaikkuna ennen varsinaista tulostusta. 11

12 Tulosta kaikki. Käyttäjä voi tulostaa samalla komennolla lukujärjestykset opettajille, oppilaille ja opetustiloille. Muokkaus Normaalit toiminnot. Työkalut Luonti. Avaa Luonti-ikkunan, jolla voidaan luoda uusi lukujärjestys projektin tiedoilla. Lukujärjestys. Avaa Lukujärjestysikkunan. Komentoa voi käyttää vasta kun projektissa on joko luotu uusi tai avattu aikaisemmin tallennettu lukujärjestys. Resurssit. Avaa ikkunan resurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Näkyvissä ovat opettajat, oppilasryhmät, opetustilat ja opetustapahtumien aikajärjestelmä. Aikajärjestelmää ei kuitenkaan voi muokata tai luoda tämän ikkunan kautta. Kurssien syöttö. Avaa ikkunan kurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Tässä ikkunassa luodaan kurssit ja kiinnitetään niihin opettajat, oppilasryhmät ja opetustilat. Täällä myös määritellään kuinka monta viikkotuntia kyseistä kurssia on ja kuinka monta opetuskertaa siitä on. (Kaksoistunti on yksi opetuskerta, mutta kaksi tai useampi viikkotunti.) Aikageneraattori. Avaa ikkunan jolla projektin alussa luodaan aikajärjestelmä. Tuonti. Avaa Tuonti-ikkunan, jonka avulla voidaan tuoda kursseja ja muita resursseja projektiin ilman että kaikkea tarvitsisi syöttää kirjoittamalla. Vienti. Avaa Vienti-ikkunan, jonka avulla projektin resursseja voidaan tallentaa tiedostoiksi käytettäväksi jossain muussa yhteydessä. Tällainen dokumentti voidaan esimerkiksi lukea toiseen projektiin tai taulukkolaskentaohjelmaan. Dokumentti on muotoa, jossa kentät on erotettu toisistaan tab-merkillä ja tietueet rivinvaihtomerkillä. Optimointityökalut. Avaa Optimointityökalut-paletin, jolla voidaan tehdä joitakin päivä- tai viikkokohtaisia muutoksia näkyvissä olevalle lukujärjestykselle. 12

13 Näytä konfliktit. Avaa Konfliktit-ikkunan, johon listautuvat sellaiset tapaukset, joissa samaa resurssia käytetään yhtä aikaa kahdessa eri opetustapahtumassa. Ikkuna Valikkoon listautuu avoinna olevat ikkunat, jolloin navigointi ikkunasta toiseen on helpompaa vaikka ne jäisivät toistensa alle. Ikkunat ja painikkeet Painikepaletti Painikepaletti voi olla joko pysty- tai vaaka-asennossa. Painikkeet ovat kummassakin tapauksessa samassa järjestyksessä vastaavasti joko ylhäältä tai vasemmalta lähtien. Käännä pysty/vaaka-asentoon. Painikkeella muutetaan painikepaletin asento pystyyn tai vaakaan. Jos halutaan että paletti on tietyssä asennossa ohjelmaa avattaessa, on muutos tehtävä Asetukset-ikkunassa. Avaa projektitiedosto. Avaa aikaisemmin tallennetun projektin. (Arkisto > Avaa projektitiedosto; komento-o). Tallenna projekti. Tallentaa nykyisen projektin. Jos projekti on tallennettu aikaisemmin, tallennetaan nykyisen tilalle. Jos projektia ei ole ennen tallennettu, avautuu valintaikkuna, jossa projektitiedostolle annetaan nimi ja valitaan tallennuskansio. (Arkisto > Tallenna; komento-s). Avaa lukujärjestys. Painike avaa aikaisemmin tallennetun lukujärjestyksen. Vaikka kaikki lukujärjestystiedostot näkyvät valintaikkunassa, antaa ohjelma varoituksen, jos yritetään avata tähän projektiin kuulumatonta lukujärjestystä eikä suostu avaamaan sitä. (Arkisto > Avaa lukujärjestys). Tallenna lukujärjestys. Komento tallentaa lukujärjestyksen tiedostoksi, joka voidaan myöhemmin avata tulostettavaksi tai työstettäväksi. Jos lukujärjestys on tallennettu aikaisemmin tallennetaan ilman valintaikkunaa. Sen sijaan jos lukujärjestystä ei ennestään ole tallennettu, avautuu valintaikkuna, jolla tiedostolle voidaan antaa nimi ja valita tallennuspaikka. (Arkisto > Tallenna lukujärjestys). 13

14 Lukujärjestys. Painike avaa Lukujärjestysikkunan. Komentoa voi käyttää vasta kun projektissa on joko luotu uusi tai avattu aikaisemmin tallennettu lukujärjestys. (Työkalut > Lukujärjestys). Luonti. Painike avaa Luonti-ikkunan, jolla voidaan luoda uusi lukujärjestys projektin tiedoilla. (Työkalut > Luonti). Optimointityökalut. Painike avaa Optimointityökalut-paletin, jolla voidaan tehdä joitakin päivä- tai viikkokohtaisia muutoksia näkyvissä olevalle lukujärjestykselle. Resurssit. Painike avaa ikkunan resurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Näkyvissä ovat opettajat, oppilasryhmät, opetustilat ja opetustapahtumien aikajärjestelmä. Aikajärjestelmää ei kuitenkaan voi muokata tai luoda tämän ikkunan kautta. Sitä varten on erillinen aikageneraattori, joka saadaan esille Työkalut-valikosta. Resurssi-ikkunan saa myös auki Työkalut-valikon Resurssit-komennolla. Kurssien syöttö. Painike avaa ikkunan kurssien syöttöä, muokkaamista tai tarkastelua varten. Tässä ikkunassa luodaan kurssit ja kiinnitetään niihin opettajat, oppilasryhmät ja opetustilat. Täällä myös määritellään kuinka monta viikkotuntia kyseistä kurssia on ja kuinka monta opetuskertaa siitä on. (Kaksoistunti on yksi opetuskerta, mutta kaksi tai useampi viikkotunti.) Aineiden syötön saa auki myös Työkalut-valikon komennolla. Tuonti. Painike avaa Tuonti-ikkunan, jonka avulla voidaan tuoda kursseja ja muita resursseja projektiin ilman että kaikkea tarvitsisi syöttää kirjoittamalla. Tuonti-ikkunan saa auki myös Työkalut-valikon komennolla. Resurssit Ikkunan ylälaidassa on kolme painiketta ja yksi ponnahdusvalikko. Ponnahdusvalikosta valitaan resurssityyppi. Valinnan mukaiset resurssit listautuvat ikkunan vasemmassa laidassa olevalle listalle. Aktivoitaessa joku resursseista näkyy kentillä kyseisen kohteen tiedot. Ne kenttäotsikot, jotka ovat punaisena, kertovat, että kyseinen tieto on välttämätön asianmukaisen toiminnan kannalta. Esimerkiksi opetusryhmien kohdalla tarvitaan myös tieto ryhmän koosta Määrä-kenttään, jotta voidaan laskea sopiiko kyseinen ryhmä tiettyyn opetustilaan. Vastaavasti tarvitaan opetustilojen kohdalla tieto siitä, kuinka 14

15 monta opiskelijaa opetustilaan voidaan sijoittaa. Tämä syötetään samoin Määrä-kenttään. Painikkeista vasemman puoleinen lisää uuden tiedon kentässä olevien syöttötietojen mukaan. Keskimmäinen painike poistaa valitun tiedon ja oikeanpuoleinen tyhjentää kentät, niin että käyttäjä voi syöttää uusia tietoja. Ikkunan oikeassa yläkulmassa on suurennuskolmio. Sitä klikkaamalla ikkuna suurenee ja esiin tulee listaus, jossa näkyy mitä kursseja kyseiselle opettajalle, oppilasryhmälle tai opetustilalle on kiinnitetty sekä mikä on kiinnitysten yhteistuntimäärä viikkoa kohti. Toinen näkyviin tuleva taulukko listaa päivät ja ajat. Taulukosta voidaan kruksata ne ajat, jolloin kyseinen opettaja, oppilasryhmä tai opetustila ei ole käytettävissä. Lukujärjestystä luotaessa näitä aikoja ei käytetä kyseisten resurssien kohdalla. Muutetut tiedot päivittyvät heti, mutta syötettävät uudet resurssit tulevat mukaan vasta kun käyttäjä on painanut Lisää painiketta. Aikaresursseja voi vain katsella Resurssi-ikkunan kautta. Ne syötetään erillisessä Aikageneraattori-ikkunassa. Aikageneraattori Aikageneraattori-ikkunassa luodaan projektin aikarakenne. Käyttäjä voi valita yksilöllisesti päivät, joita käytetään. Oletusarvoisesti on käytössä päivät maanantaista perjantaihin. Käyttäjä syöttää päivän alkuajan ja päivän loppuajan. Alkuaika on ensimmäisen tunnin aloitusaika ja lopetusaika on aika, jonka 15

16 jälkeen uutta tuntia ei enää aloiteta. Toisin sanoen viimeinen tunti alkaa ennen lopetusaikaa tai tarkalleen lopetusaikaan, mutta loppuu lopetusajan jälkeen. Käyttäjä voi käyttää 24-tunnin aikamäärityksiä (oletusarvo) tai 12-tunnin määrityksiä. Aikakentät osaavat jossain määrin arvata. Jos kenttään syöttää luvun 8 ja painaa tab-näppäintä, arvaa kenttä, että käyttäjä tarkoittaa 8:00. Tai jos käyttäjä syöttää kenttään 153 ja painaa tab-näppäintä kenttä arvaa käyttäjän tarkoittavan aikaa 15:30. Luonnollisesti luvut voi syöttää kokonaankin. Käyttäjän täytyy syöttää myös kestoajat opetustapahtumille. Opetustunnin pituus annetaan minuutteina. Opetustuntien väliin jäävät välitunnit voivat olla pituudeltaan mitä hyvänsä lähtien 0 minuutista. Syöttö on tässäkin tehtävä minuutteina. Ruokatunnin pituus syötetään minuutteina. Ruokatunnin aloitushetkeä käyttäjän ei tarvitse määritellä tarkkaan. Hän kirjaa vain ajan, jolloin tai jonka jälkeen ruokatunti on. Ohjelma laskee oikean hetken tuntien pituuden, välituntien pituuden ja aamun aloitushetken perusteella. Ruokatunti alkaa suoraan oppitunnin loppuessa ja seuraava tunti alkaa heti ruokatunnin jälkeen, joten tauon pituudessa on otettava mahdolliset välitunnit mukaan ruokatauon pituuteen. Samalla periaatteella voidaan iltapäivään luoda toinenkin välituntien kestosta poikkeava tauko, jota Aikataulugeneraattori nimittää kahvitauoksi. Kun kaikki tarvittava on syötetty, painetaan Luo tunnit painiketta. Ohjelma tekee aikarakenteen ja sulkee Aikageneraattori-ikkunan. Ajat ovat heti nähtävissä Resurssi-ikkunassa. Kurssin syöttö Ikkunan yläreunassa on kolme painiketta: Uuden tiedon lisäys, aktiivisen kohteen poisto sekä kenttien tyhjennys. Kurssiresurssit listautuvat Kurssit listaan. Kun listalta aktivoidaan tietty kurssi, näkyvät tiedot siitä kentillä. Uutta kurssia syötettäessä on syytä täyttää ainakin ne kentät, jotka on merkitty punaisella kenttänimellä. Opetustila on merkitty sinisellä, 16

17 jos siihen ei ole syötetty mitään. Lukujärjestys voidaan luoda ilman luokkatilojen valintaakin, kunhan muistetaan poistaa asetuksista valinta, joka pakottaa ohjelman tarkistamaan tilavaraukset. Opetustilat voidaan määritellä Lukujärjestysikkunassa. Opetusryhmä syötetään valikosta. On mahdollista kiinnittää samaan kurssiin useampikin opetusryhmä. Esimerkiksi rinnakkaisluokat voivat olla samalla kurssilla saman opettajan opetuksessa samaan aikaan samassa luokassa. Tällöin valitaan ponnahdusvalikosta ensin toinen ryhmä, sitten toinen. Ne näkyvät kentällä peräkkäin. On toisaalta mahdollista rakentaa lukujärjestys ilman oppilasryhmämäärittelyäkin. Tällöin jätetään kenttä Opetusryhmä tyhjäksi ja varmistetaan, että asetuksissa ei ole kruksia kohdassa Tutki ryhmävaraukset. Tämä luo lukujärjestyksen, jossa opettajat ja opetustilat on määritelty. Jos oppilaitoksessa opiskelijoilla on mahdollisuus valita opiskeltavat kurssit hyvin vapaasti, tällöin oppilasryhmiä ei oteta lukujärjestykseen mukaan vaan he valitsevat kurssinsa henkilökohtaisesti. Kurssin tietoja syötetään osin kirjoittamalla tiedot kenttiin ja osin valitsemalla tiedot ponnahdusvalikosta. Ponnahdusvalikkoa käytetään opetusryhmiä, opettajia ja opetustiloja valittaessa. Siksi nämä resurssit täytyy syöttää ennen kuin kiinnityksiä kursseihin tehdään. Ohjelma ei käytä lukujärjestyksiä työstäessään resurssien nimiä vaan niiden tunnistenumeroita, jotka se itse luo. Siksi näitä tietoja ei voi syöttää kirjoittamalla. Tämä mahdollistaa, että henkilön nimen voi esimerkiksi avioliiton solmimisen jälkeen helposti vaihtaa vain Resurssi-ikkunassa ja tieto päivittyy kaikkialle. Tämän jälkeen tulostetut lukujärjestykset näyttävät henkilöstä uuden nimen. Kenttään Opetuskerrat viikossa tieto syötetään myös valikosta. Ohjelma laskee mahdolliset kerrat sen mukaan kuinka monta viikkotuntia kurssiin kuuluu. Opetuskertoja voi siten olla yksi tai viikkotuntien määrä (ns. kaksoistunti). Opetussuunnitelmakenttään voidaan kirjata kurssin tavoitteet ja toteutustavat yms. 17

18 Opetussuunnitelmakentän vasemmalla puolella näkyy kolme erillistä lukukokonaisuutta. Vasemman puoleinen kertoo kuinka monta tuntia kerrallaan opetusta annetaan. Jos kentässä on luku 1, opetus annetaan normaaleina yhden tunnin periodeina. Jos kyseessä on kaksoistunti, luku ilmaisee opetuskokonaisuuden pituuden. Keskimmäinen luvuista kertoo opetuskertojen määrän. Kolmannen kentän luku on kaksiosainen. Kauttaviivan edessä näytetään kurssiin kiinnitetyn opetusryhmän koko. Jos opetusryhmiä on useampia lasketaan niiden koot yhteen. Kauttaviivan jäljessä näytetään opetustilan koko. Jos kurssiin kiinnitettyjen opetusryhmien yhteiskoko ylittää opetustilan koon, teksti on punaisella. Tuonti Oppilaitoksilla on yleensä monenmoisessa sähköisessä muodossa tietoja oppilaista, opettajista, opetustiloista ja kursseista. Kun ohjelmasta, jolla tällaisia tietoja ylläpidetään, vain pystyy muuntamaan tiedot tekstitiedostoksi, jossa kentät erotetaan tab-merkeillä ja tietueet rivinvaihtomerkeillä, pystyy Headmaster Canny lukemaan tiedot resurssiin tästä tiedostosta. Tiedot saadaan kyseisessä muodossa ainakin taulukkolaskenta- ja tietokantaohjelmista, mutta kohtuullisen helposti myös tekstinkäsittelyohjelmista. Tällaisen tiedon käsittelyä varten avataan Tuonti-ikkuna. Ikkunassa on neljä painiketta. Kahta vasemmanpuoleista voidaan käyttää, jos halutaan selata avattua tiedostoa sen selvittämiseksi, mihin kenttiin mitkäkin tiedot kuuluu laittaa. Kolmas painike avaa ikkunan, josta tuontitiedosto valitaan. Neljäs painike varsinaisesti tuo tiedot ohjelman käyttöön. Sen vieressä on kaksi valintaneliötä. Ylemmällä valitaan tekstin konvertointimuodoksi UTF8, jos tätä ei ole valittu, luetaan tiedosto MacRoman muodossa. Sen alla oleva valintaneliö kannattaa kruksata jos haluaa että vastaavan resurssiryhmän aikaisemmat tiedot hävitetään ennen näiden uusien lukemista. Jos sen sijaan ollaan tuomassa vanhojen tietojen lisäksi resursseja, jätetään Uusi-valintaneliö kruksaamatta. Oikealla on ponnahdusvalikko, josta valitaan resurssiryhmä, josta tuodussa tiedostossa on kyse. Kun tiedosto on avattu, ikkuna suurenee ja alaosassa näkyy ensimmäinen tietue, eri kentät omilla riveillään. Oikealla puolella 18

19 on valikot joista voi valita, mitä kenttää resurssitiedoissa tuodun tiedoston kukin kenttä edustaa. Näin tuotavaa tiedostoa ei tarvitse tallentaa missään tietyssä kenttäjärjestyksessä, vaan kentät määritellään vasta tässä vaiheessa. Jos jotain tietoa ei haluta mukaan, jätetään kohta valitsematta tai jos se on jo epähuomiossa valittu valitsemalla valikon kohta Kohtaa ei valita. Kun halutut kentät on valittu, painetaan Tuo-painiketta. Ohjelma ilmoittaa painikkeiden alapuolella milloin tuonti on valmis. Resurssit ovat heti käytettävissä. Vienti Projektista voidaan viedä resursseja ulos Vie-ikkunan avulla. Ikkunassa on painikkeet tietueiden selaamista varten, ponnahdusvalikko josta valitaan mikä resursseista halutaan viedä ja mahdollisuus viedä tiedosto UTF8-muodossa. Jos UTF8-valintaneliötä ei valita, tallennetaan tiedosto MacRoman-muodossa. Kun resurssityyppi on valittu näkyy ikkunan alalaidassa tietueen kentät omilla riveillään ja oikealta puolelta voidaan kruksata valintaneliö päälle niistä kohdista, jotka halutaan vientitiedostoon sisällyttää. Ikkunan yläosassa on Vie-painike, jota painamalla aukeaa valintaikkuna tiedoston tallentamiseksi. Tällä tavoin viedyt tiedot on avattavissa tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- tai tietokantadokumenttina. Menetelmää voi käyttää myös resurssien lukemiseksi toiseen lukujärjestysprojektiin. Luonti Luonti-ikkunan vasemmassa yläkulmassa on kaksi painiketta, joilla molemmilla käynnistetään lukujärjestyksen teko. Punasävyinen aloittaa lukujärjestyksen teon aina ns. puhtaalta pöydältä. Vasemmanpuoleista voi käyttää keskeytys- ja jatkopainikkeena. Jos käyttäjä on sen jälkeen kun ohjelma on saanut lukujärjestyksen valmiiksi kasvattanut hyvyysrajaa, vasemmanpuoleista painiketta painamalla ohjelma yrittää ensin optimoida jo tehtyä lukujärjestystä. Hyvyysrajaa saa säädetyksi liukukytkimestä, jonka alla näkyy asteikko. Jos ohjelman tekemä lukujärjestys jää alle hyvyysrajan asteikkopalkki näyttää 19

20 punaisena sen minkä hyvyystason lukujärjestys saavuttaa. Jos valmistunut lukujärjestys ylittää hyvyysrajan, tasoa kuvaava palkki on vihreä. Oikealla olevissa kentissä näkyvät hyvyysraja ja sen alla saavutettu hyvyysluku numeroina. Jos ohjelma joutuu tilanteeseen, jossa jäljellä ei ole yhtään mahdollisuutta sijoittaa kurssille aikaa halutulla opettaja-opiskelijaryhmä-opetustila-yhdistelmällä, ohjelma ilmoittaa epäonnistuneensa ja aloittaa uudelleen ns. puhtaalta pöydältä lukujärjestyksen tekemisen. Jos näyttää, ettei lukujärjestyksen teko onnistu kovin helposti, vaan tuntuu vievän kohtuuttomasti aikaa, voi Asetuksista ottaa ohjelman suorittamia tarkistuksia ja varmistuksia pois päältä. Tämä helpottaa lukujärjestyksen syntymistä, mutta luo vastaavasti konflikteja, joissa samaa resurssia (opettaja, oppilasryhmä, opetustila) käytetään samaan aikaan kahdessa eri opetustapahtumassa. Näitä voi poistaa Lukujärjestysikkunassa manuaalisesti samalla kun seuraa Konfliktit-ikkunasta, mitkä ovat konfliktissa olevat resurssit. Luonti-ikkunan alalaidassa on suurennusnuoli, jolla ikkunan saa avattua suurempana. Tällöin tehty lukujärjestys tulee esiin listauksena. Siinä ei näy nimiä vaan kaikki yksilöinnit ovat ohjelman sisäisessä käytössä olevia tunnistenumeroita. Jos jonkin rivin aktivoi, näkyy aivan ikkunan alalaidassa olevilla kentillä selkeillä nimillä, mistä opetustapahtumasta on kyse. Lukujärjestysikkuna Kun lukujärjestys on luotu tai aikaisemmin tehty on avattu, voidaan Lukujärjestysikkuna avata. Se tekee aluksi tyhjän nykyisellä aikarakenteella varustetun lukujärjestystaulukon. Ikkunan oikeassa laidassa on kaksi ponnahdusvalikkoa. Ylemmästä valitaan ensin resurssiryhmä ja alemmasta valitaan kyseisen resurssin joku yksilö (yksittäinen opettaja, yksittäinen opetusryhmä tai tietty opetustila), jonka lukujärjestys näytölle halutaan. Valinnan jälkeen lukujärjestystaulukko täyttyy kyseisen yksilön lukujärjes- 20

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi

idvd 5 ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ Vasantie 11 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä -projekti Opettajien täydennyskoulutus Oppimateriaali 10/2005 idvd 5

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje

Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä. Käyttöohje Henri Kinnunen Seppo Tompuri Tero Malkki Matti Heiskanen Tommi Rönkönharju Tuomas Valkeapää Troijan hevosen tapahtumakalenteri ja jäsentietojärjestelmä Käyttöohje Sisällysluettelo TÄSTÄ OHJEESTA...2 KIRJAUTUMATON

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

1. Kalenterin omistajan käyttöohje

1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1. Kalenterin omistajan käyttöohje 1.1. Kielen vaihtamien Ajanvarausjärjestelmässä kielen vaihtaminen tapahtuu painamalla sivun ylälaidassa olevia lippuja. 1.2. Kirjautuminen Kirjautumissivulla käyttäjä

Lisätiedot

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ

OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ OPPILAAN/ OPISKELIJAN NÄKYMÄ 2 / 23 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 3 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT...

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0

Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Lukkarikone Pikaohjeet v. 1.0 Huom! Lukkarikone toimii oikein vain jos koulutusohjelmasi ylläpitää lukujärjestystietoja Metropolian tilanvarausjärjestelmässä (tvj.metropolia.fi). Käyttöperiaate Lukkarikone

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa.

ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA. Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. ELOKUVATYÖKALUN KÄYTTÖ ANIMAATION LEIKKAAMISESSA Kun aloitetaan uusi projekti, on se ensimmäisenä syytä tallentaa. Projekti kannattaa tallentaa muutenkin aina sillöin tällöin, jos käy niin ikävästi että

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi

Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Katri Laaksonen 14.3.2011 Opetussuunnitteluprosessi WebOodissa - OpasOodi Ohjeen sisältö: Yleistä Oppaaseen liittyvien opintokohteiden käsittely Opintokohteen tila Vastuuopettajatietojen lisäys Kuvaustekstien

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje

Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje Granlund Manager - Huoltokirjan käyttöohje https://senaatti.granlundmanager.fi Käyttäjätuki: 010 759 2300 (ma-pe 08:00-17:00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Meeting Plannerin käyttöohje

Meeting Plannerin käyttöohje Meeting Plannerin käyttöohje Näytteilleasettaja & Yhteistyökumppani Sisällysluettelo Näytteilleasettajat ja yhteistyökumppanit... 2 Sisään kirjautuminen... 2 Järjestelmän etusivu... 2 Peruskäyttäjien näkymät...

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Opettajan arviointinäkymä

Opettajan arviointinäkymä Opettajan arviointinäkymä Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa

Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Uuden lukuvuoden aloitus ViLLEssa Tässä dokumentissa käydään läpi lukuvuoden aloituksessa tarvittavat toimenpiteet uuden ViLLEopintopolkukurssin aloittamiseksi. Huomaa, ettet voi suoraan käyttää viime

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön

Microsoft Outlook Web Access. Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön Microsoft Outlook Web Access Pikaohje sähköpostin peruskäyttöön 1 Käyttö työpaikalla (Hallinto-verkossa) Käynnistetään sähköposti Työpöydällä olevasta Faiposti-pikakuvakkeesta (hiirellä kaksoisklikkaamalla).

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ HUOLLETTAVAN VALINTA... 3

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ HUOLLETTAVAN VALINTA... 3 HUOLTAJAN HELMI 2 / 24 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 1.1 HUOLLETTAVAN VALINTA... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 5 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET...

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Esimiehen wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ehr-järjestelmän käyttö

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE

ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ELOKUVAKASVATUS SODANKYLÄSSÄ 99600 Sodankylä +358 (0)40 73 511 63 tommi.nevala@sodankyla.fi Elokuvakasvatus Sodankylässä Oppimateriaali 9/2005 VIDEON SIIRTÄMINEN DVD-LEVYLLE ROXIO TOAST LITE 6 2 ROXIO

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje

RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje RYHTI 4.0 Huoltokirja käyttöohje https://senaatti.ryhti.fi RYHTI - tuki Puh. 010 759 2300 (ma-pe 07.00-17.00) senaatti@granlund.fi Aloitussivu Prosessit, joihin käyttäjällä on kohteessa oikeus. Prosessivalikosta

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA)

ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) ehops WebOodissa Opiskelijan ohjeet (TUTA) 1 JOHDANTO ehops on WebOodista löytyvä työkalu, jolla opiskelijan on mahdollista tehdä tutkintorakenteensa kurssisuorituksien yhteyteen. Se ei korvaa opinto-opasta,

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620

Data@Flow. Verkkosivuston hallinnan ohjeet. atflow Oy tuki@atflow.fi. AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Data@Flow Verkkosivuston hallinnan ohjeet atflow Oy tuki@atflow.fi AtFlow Oy, tuki@atflow.fi, +358 (0)50 452 5620 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sivuston muokkaus... 2 3. Sivujen ja valikoiden

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1

NETTISIVUJEN PÄIVITYS OHJEET versio 1.1 1/7 Sisällysluettelo: YLEISOHJEET 1 HALLINTA 1 Hallinnan etusivu 2 Uutiset 3 Luo uusi uutinen 3 Luo uusi uutiskuva 4 Muokkaa vanhoja uutisia 4 Kuvagalleriat 4 Kalenteri 5 Joukkue 5 Pelaajat 5 Ottelut 6

Lisätiedot

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN

TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN TIETOJEN SIIRTO JA TARKISTAMINEN Sisällysluettelo: 1. TIETOJEN SIIRTO PC-WISUSTA WEBWISUUN... 2 1.1 lisenssinumeron muuttaminen PC-wisuun... 2 1.2 tietojen siirto... 3 2. TIETOJEN SIIRTO ON VALMIS!...

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI

OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI 1 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Opintosuoritusten rekisteröinti -näytöllä rekisteröidään opintojaksojen suorituksia ja sellaisia opintokokonaisuuksien suorituksia, joihin ei kiinnitetä alempia opintosuorituksia.

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN

ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN ORGANISAATION KIRJAUTUMINEN TURVASIRU.FI-PALVELUUN Organisaatiot kuten eläinsuojeluyhdistykset kirjautuvat KIRJAUTUMINEN ORGANISAATIOT-osiosta: http://www.turvasiru.fi/pet/turvasiru.jsp Organisaatioiden

Lisätiedot

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje Opettajat voivat WebOodissa kirjata arviointeja kokonaisille opintojaksoille ja siirtää ne rekisteröitäviksi

Lisätiedot

Käyttöopas Ajanvaraus

Käyttöopas Ajanvaraus Käyttöopas Ajanvaraus Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus varata aikojasi kellon ympäri Sisällys Kalenterin käyttö osana arkea 3 1. Luo aukioloaikoja Luo aukioloaikoja 4 Viikkoaikataulupohja 6 2. Varaukset

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot