YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys alueen liikuntapalveluista. Liikuntapalvelut koordinoivat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin liikuntaprosesseja ja säätävät kokonaisuutta toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi koordinointitehtävään kuuluu tiedon tuottaminen paikallisille liikuntatoimijoille ja kuntalaisille. Kaupungin liikuntapalvelut toimivat paikallisena liikunnan asiantuntijana, liikuntatilojen tarjoajana sekä liikuntapalvelujen tuottajana. Yksinkertaisemmin kuvattuna liikuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa sekä tuottaa ohjattua liikuntaa. Liikuntapalvelut koordinoivat kaupungissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa merkittävien liikuntalaitosten (mm. Urheilutalo) toiminnasta Liikuntapalveluiden toimintaan kuuluvat muun muassa liikunnanohjauspalvelut (ryhmäliikunta, liikuntaneuvonta, uimakoulut, kuntotestaus ja ns. osto-/tilausryhmät), uimahallin toiminnan pyörittäminen, sisäliikuntatilojen vuokraaminen, yhteistyön alueen liikuntajärjestöjen kanssa sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden toiminta Ylöjärven keskusta-alueella painottuu urheilutalolle, jonka tiloihin kuuluu myös uimahalli allastiloineen. Urheilutalolla ohjataan suurin osa liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneista (vesijumpat, kuntosaliryhmät, erityisliikuntaryhmät sekä maajumpat). Ainoastaan osa ostopalveluryhmistä sekä kuntotestaukset tapahtuvat urheilutalon ulkopuolella. Keskustan lisäksi liikuntapalveluilla on ohjaustoimintaa Kurun ja Viljakkalan alueilla. Hallintoa hoidetaan kaupungintalolta käsin. Liikuntapalvelut pyrkivät omalla toiminnallaan edesauttamaan kaupunkistrategian mukaista visiota Ylöjärvi Hyvässä kunnossa. Hyvinvoiva ylöjärveläinen harrastaa aktiivisesti terveyttä edistävää liikuntaa ja edistää samalla kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointiaan. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä koko kaupunkiorganisaation kanssa ja ovat mukana suunnittelemassa yhä toimivampaa liikuntaympäristöä kuntalaisille. Palveluja kehitetään kuntalaisia kuunnellen ja talouden sallimissa rajoissa. Liikuntapalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on jaettu seuraaviin osioihin: 1. Henkilöstö 2. Liikunnanohjaus 3. Urheilutalo 4. Sisäliikuntatilojen vuokraus 5. Kaupungin sisäinen ja ulkoinen yhteistyö liikunta-asioissa 6. Avustukset liikuntatoimintaan 1. HENKILÖSTÖ Henkilöstö : 6 liikunnanohjaajaa sekä yksi erityisliikunnanohjaaja 5 uimahallityöntekijää (koululaisten uimaopettaja sekä kahvion/lipunmyynnin henkilöstö) Liikuntakoordinaattori Toimistosihteeri

2 Vakituisessa työsuhteessa on kevätohjauskauden alkaessa viisi liikunnanohjaajaa, erityisliikunnanohjaaja, liikuntakoordinaattori, toimistosihteeri sekä uimahallityöntekijät. Yksi vakituinen liikunnanohjaaja on perhevapaalla. Tämän henkilön sijaisena toimii määräaikaisena liikunnanohjaajana yksi henkilö. Liikuntapalveluiden vastuualueen esimiehenä toimii liikuntakoordinaattori. Vapaa-aikajohtaja on vapaa-aikapalveluiden johtajana liikuntapalveluiden ylempi esimies, ja kokonaisvastuussa sen toiminnoista. Kahden kahviossa työskentelevän uimahallityöntekijän toimet ovat 50 % vakanssilla. Toimistosihteerin työpanos jakautuu 60 % liikuntapalveluille ja 40 % nuorisopalveluille. Muut toimet ovat kokopäiväisiä. Vuoden alussa kuitenkin yhteensä viisi henkilöä työskentelee liikuntapalveluilla kokonaistyöaikaa pienemmällä työpanoksella. Liikuntapalveluiden henkilökunnan lukumäärä pysyy vuonna 2015 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syksyllä 2013 uudelleen avattu, saneerattu Ylöjärven Urheilutalo toi mukanaan uimahalliin lisää allastilaa sekä asiakkaita, joiden johdosta henkilöstön määrää oli lisättävä aikaisemmista vuosista. Vakituisen henkilökunnan lisäksi uimahallin allasosastolla työskentelee lähes viikoittain tuntityöntekijöitä takaamassa allasturvallisuuden tason. Liikuntapalveluiden työntekijöistä suurin osa työskentelee Ylöjärven keskustan urheilutalolla. Ainoastaan yhden liikunnanohjaajan pääpiste on Kurun urheilutalolla. Henkilöstön ja työajan tehokas käyttäminen sekä urheilutalon toimintojen suunnittelu ja kehitystyö jatkuvat edelleen vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on luoda yhä toimivampi työyksikkö, jossa kaikki viihtyvät ja kaikkien osaamista hyödynnetään. Konkreettisena tavoitteena on luoda liikunnanohjaajille selkeät vastuualueet, joiden kautta toiminnan johtamista pyritään tehostamaan. Työilmapiiriä ja tyytyväisyyttä kehitetään yhdessä sovituin keinoin. Vuosittaiset kehityskeskustelut takaavat sen, että jokainen työntekijä tulee kuulluksi. Koulutusta henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan eri osa-alueilla. Tavoitteena on, että vuosittain muutama henkilö lähetetään koulutukseen päivittämään tietoja ja taitoja. Koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa. Allaspuolella työskentelevät uivat vuosittain uimavalvojan testiuinnin. Lisäksi ennen syyskauden alkua käydään läpi hengenpelastustaitoja ja koko urheilutalon henkilökunnan kesken kerrataan hätätilanteissa toimiminen. Henkilöstön ensiaputaitoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajan tasalla. Syksyyn 2015 mennessä luodaan liikuntapalveluille koulutusperiaate paperi, josta selviää tarkemmin koulutusmahdollisuudet. 2. LIIKUNNANOHJAUS Yleistä Liikunnanohjaus on yksi suurimmista osa-alueista liikuntapalveluissa. Ohjausryhmiä on kaikenikäisille, mutta pääpaino on senioreissa. Keskusta-alueella on tarjolla ohjattua vesiliikuntaa, kuntosaliryhmiä, jumpparyhmiä, lasten uimakouluja sekä erityisliikuntaa. Keskustan lisäksi liikunnanohjausta on myös Kurun ja Viljakkalan alueilla. Liikunnanohjausta on tarjolla myös ns. ostopalveluna, eli erikseen tilattaessa. Keskusta-alueen toiminta tapahtuu pääasiassa urheilutalon monitoimisalissa, uimahallin kuntosalilla sekä allastiloissa. Yksi säännöllinen erityisliikunnan ohjausryhmä kokoontuu Kuntoutus- ja muistikeskuksen allastiloissa ainakin kevätkaudella Kurussa toimintaa on Kurun urheilutalolla sekä Villen vintillä. Viljakkalassa kuntosaliryhmät pidetään paloaseman kuntosalilla sekä Elokaaressa.

3 Liikunnanohjauksesta vastaavat kaikki liikunnanohjaajat yhdessä. Ohjausvuorot vaihtuvat viikoittain, jolloin asiakkaat saavat samalla vaihtelua ohjausryhmiin. Poikkeuksena tästä ovat Kurun ja Viljakkalan ryhmät, joiden liikuttamisesta vastaa pääasiallisesti yksi alueliikunnanohjaaja. Ohjausryhmät pyritään pitämään asiakaslähtöisinä ja muutoksia ohjelmiin tehdään tarvittaessa. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain, ja niiden perusteella pyritään järjestämään toimintaa, joka palvelee kuntalaisia parhaiten. Ohjausmaksut suoritetaan kaikista keskusta-alueen ryhmistä uimahallin kassalle. Kurun ja Viljakkalan ryhmät laskutetaan jälkikäteen. Ilmoittautumisajat kaikkiin ryhmiin julkaistaan liikuntapalveluiden kotisivuilla sekä paikallislehdissä tilanteen mukaan. Ohjaustoimintaan liittyvä tiedottaminen tapahtuu pääasiassa kotisivujen ja uimahallin tiedotuskanavien (info-tv, ilmoitustaulut) kautta. Lisäksi liikunnanohjaajat kertovat asiakkaille ryhmissä ajankohtaisista tapahtumista ja poikkeuksista. Kevään/alkukesän aikana 2015 kootaan lyhyt esite liikuntapalveluiden ohjausryhmistä, jota voidaan jakaa uimahallilla asiakkaille. Tiedotuksessa pyritään myös hyödyntämään kaupungin facebook sivuja harkinnan mukaan. Ylöjärven kaupungin hyvinvointikertomus painottaa vuonna 2015 arjen turvallisuutta. Tämä koko kaupunkia koskeva tavoite pyritään huomioimaan myös liikunnanohjaustoiminnassa soveltuvin keinoin. Ryhmätarjonnassa pyritään muun muassa lisäämään matalan kynnyksen ryhmiä. Myös kaupunkistrategiassa painotetaan terveysliikuntaa hyvinvoivan ylöjärveläisen yhtenä osa-alueena. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta tuottaa juuri tätä terveysliikuntaa, jonka avulla kuntalaiset voivat edullisesti, turvallisesti ja osaavan ohjaajan avulla edistää terveyttään liikunnalla. Talousarvion mukainen tavoite on, että liikuntapalvelut järjestää vähintään 100 ohjattua ryhmää vuodessa, jossa käyntikertoja on Kevät 2015 Työikäiset, eläkeläiset ja erityisliikunta/keskusta-alue Kevätkausi 2015 on sisällöltään samanlainen kuin syksy Kevätkausi alkaa ja ohjauskauden kesto on 14 viikkoa/ohjauskertaa. Hiihtolomaviikolla, eikä arkipyhinä ole ohjauksia. Tästä johtuen voi joidenkin ohjausryhmien viimeiset ohjauskerrat venyä toukokuun puolelle. Liikuntapassiryhmiä on tarjolla 9 kappaletta. Syksystä 2014 alkaen ei passiryhmiä ole jaoteltu enää eläkeläisten ja työikäisten ryhmiin, vaan ne on ryhmitelty kevyisiin (4 kpl), keskiraskaisiin (4 kpl) sekä raskaisiin (1 kpl) ryhmiin. Näin asiakas voi valita jumpparyhmän sen raskaustason mukaan. Liikuntapassi on tuote, jolla voi osallistua liikuntapalveluiden järjestämään ryhmäliikunnanohjaukseen rajoituksetta yhden kauden ajaksi. Yhdellä passilla voi siis osallistua kaikkiin jumpparyhmiin pois lukien kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät. Tuolijumpparyhmät ovat osa liikuntapassiryhmiä, mutta niihin voi osallistua myös maksamalla pelkästään tuolijumppamaksun. Passin voi ostaa urheilutalon kahviosta uimahallin aukioloaikoina. Liikuntapassiryhmien lisäksi kevätkaudella 2015 järjestetään uimahallilla vesijumppia, ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä erityisliikunnan ohjausryhmiä. Näitä ryhmiä on tarjolla seuraavasti: Eläkeläisten vesijumpparyhmät 7 kpl ja kuntosaliryhmät 6 kpl. Syksyyn verrattuna eläkeläisille lisättiin yksi kuntosaliryhmä suuren kysynnän vuoksi. Työikäisille on keväällä 2015 tarjolla 4 vesijumpparyhmää sekä yksi kuntosaliryhmä. Erityisliikunnan puolella tarjolla on yhteensä kahdeksan erilaista ryhmää. Näitä ryhmiä ovat kevennetty vesijumppa, liikuntarajoitteisten voimistelu/kuntosali, kevennetty kuntosali (3 kpl), kuntosali ylipainoisille sekä tasapainoryhmä (2 kpl). Näiden lisäksi liikuntapalveluilla on yksi kaikille avoin vesijumppa, johon voi osallistua maksamalla ohjausmaksun kassalle ennen ryhmän alkua sekä avoin kuntosaliohjaus kerran viikossa, joka on maksutonta.

4 Tavoitteena keväällä 2015 on ylläpitää laadukasta ohjauspalvelua kaikille kuntalaisille ja kannustaa uusia liikkujia mukaan. Ryhmien kävijämäärät pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin syyskaudella Kurun ja Viljakkalan liikuntaryhmät Kevätkausi 2015 on jatkoa syyskaudelle 2014 eikä muutoksia ohjelmaan tehdä. Ohjauskausi noudattelee keskustan ryhmien kanssa samaa rytmiä ja periaatteita. Kurussa on tarjolla yhteensä 11 ryhmää eri-ikäisille. Eläkeläisille kohdennettuja ryhmiä ovat tuolijumppa sekä ohjattu kuntosali (2 kpl). Työikäisille on kaksi kuntosaliryhmää, toinen miehille ja toinen naisille. Pienille lapsille on liikuntakerho, ja musiikkiliikuntaa tai tanssia yhteensä kolmen ryhmän verran. Näiden lisäksi nuorille järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa kaksi palloiluun painottuvaa kerhoa. Viljakkalassa järjestetään kolme kuntosaliryhmää, joista yksi on kaikille avoin ja kaksi muuta eläkeläisille suunnattuja. Uimaopetus Lasten halliuimakouluja järjestetään keväällä 2015 viikonloppuaamuisin uimahallin opetusaltaalla alkaen Yksi uimakoulu kestää neljä peräkkäistä viikonloppua, yhteensä 8 kertaa ja yhden viikonlopun aikana järjestetään kaksi eri uimakoulua. Uimakoulut jatkuvat toukokuun loppuun saakka. Liikuntapalveluiden uimakoulut jaetaan neljään ryhmään: Alkeis-, alkeisjatko- ja jatkouimakouluihin, jotka on suunnattu alle kouluikäisille sekä ryhmä uimataidottomille koululaisille (vain 6 kertaa). Opetuksesta ja tuntien sisällöistä vastaavat kaikki keskusta-alueen liikunnanohjaajat vuoroviikoin. Uimakoulujen suunnittelusta ja aikatauluista vastaa pääasiassa koululaistenkin uimaopetuksesta vastaava henkilö. Liikuntapalvelut tarjoavat uimaopetusta myös koululaisille koulupäivän aikana. Uimaopetuksesta koululaisille vastaa yksi henkilö, joka yhdessä koulujen kanssa sopii uinti- ja opetusajat. Uimaopetus tapahtuu opetusaltaassa tai isommissa altaissa ryhmästä riippuen. Ostopalveluryhmät Liikuntapalvelut tarjoavat ohjausta myös ostopalveluna. Ostopalvelulla tarkoitetaan ryhmiä, jotka ovat liikuntapalveluilta tilattuja palveluja ja jotka laskutetaan asiakkaalta. Säännöllisiä ostopalveluryhmiä on keväällä 2015 kaksi kappaletta, jotka kumpikin liikuttavat Ylöjärven kaupungin henkilöstöä: Taukojumppa kaupungintalolla kerran viikossa, sekä TYKY jumppa urheilutalon monitoimisalissa kerran viikossa. Näiden lisäksi liikunnanohjauspalveluja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Yksittäiset ohjauskerrat sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan tilastoissa erillisiksi tapahtumiksi. Kesä 2015 Kesällä liikuntapalveluilla ei ole varsinaista suunniteltua liikunnanohjaustoimintaa. Liikuntapalveluiden toiminta painottuu uimaopetukseen. Kesäkuussa ennen uimahallin sulkeutumista järjestetään kahden viikon ajan halliuimakouluja lapsille. Nämä uimakoulut ovat kestoltaan neljä opetuskertaa ja ryhmiä on yhteensä kahdeksan kappaletta.

5 Heinäkuussa järjestetään maksullisia rantauimakouluja kolmen viikon ajan keskusta-alueella, yksi viikko Kurussa sekä yksi viikko Viljakkalassa. Keskustassa rantauimakoulut keskitetään Siivikalan ja Räikän rannoille, Kurussa Hevossaareen ja Viljakkalassa Paijalan sekä Kurjen rannoille. Ohjauksesta ja ryhmien suunnittelusta sekä aikatauluista vastaavat liikunnanohjaajat. Opetustilanteissa liikunnanohjaajilla on apunaan yksi kesätyöntekijä. Syyskausi 2015 Työikäiset, eläkeläiset ja erityisliikunta/keskusta-alue Syksyn ohjauskausi alkaa ja kestää noin joulukuun puoliväliin saakka. Syyslomaviikolla (vko 42) eikä arkipyhinä ole ohjauksia. Yksi ohjauskausi on kestoltaan 14 viikkoa/ohjauskertaa. Vesijumppiin ja kuntosaliryhmiin ilmoittautumisessa kokeillaan käytäntöä, jossa paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse. Hakuaika on elokuussa ja ryhmät julkaistaan mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä kaupungin kotisivuilla sekä uimahallin ilmoitustaululla. Ryhmäpaikka varmistetaan maksamalla ohjausmaksu uimahallin kassalla. Syksyllä 2015 on tarjolla perinteisiä liikuntapassiryhmiä, vesijumppaa, ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä erityisliikunnan ryhmiä. Näiden lisäksi perustetaan yksi uusi matalan kynnyksen liikuntaryhmä, johon ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Varsinainen ohjauskalenteri muodostetaan kevään 2015 aikana yhdessä liikunnanohjaajien kanssa. Pohjana käytetään kauden kokemuksia. Liikuntapassiryhmät pyritään pitämään melko samoilla paikoilla kuin kaudella , eli aamu- ja iltapäivissä. Iltaryhmiä ei perusteta. Pieniä muutoksia voidaan kuitenkin tehdä käytännön toiminnan helpottamiseksi ja asiakastoiveita palvelevaksi. Liikuntapassiryhmät ovat edelleen kaikille avoimia, ja liikuntapassin voi lunastaa ostamalla uimahallin kassalta. Uutuutena syksystä 2015 alkaen on tarjolla liikuntapassi työttömille, jolla pyritään kannustamaan työttömiä liikkumaan. Vesijumppien aikataulut alkavat vakiintua, joten niihin ei kaudelle tehdä suuria muutoksia. Ohjattuja kuntosaliryhmiä tarkastellaan liikuntapassiryhmien kanssa samaan aikaan. Kysyntä niille on suurta, joten todennäköisesti kaudella on vähintään yhtä paljon ryhmiä kuin keväällä Erityisliikunnassa tavoitteena on saada kaikki perustettavat ryhmät täyteen. Ryhmiä on kaudella vähintään yhtä paljon kuin edelliskaudelle, eli yhteensä kahdeksan (kevennetyt kuntosaliryhmät, kevennetty vesijumppa, tasapainoryhmä ja liikuntarajoitteisten voimistelu). Tuolijumpat lasketaan osaksi liikuntapassiryhmiä, jotka kuitenkin palvelevat myös liikuntarajoitteisia asiakkaita. Syyskauden 2015 tavoitteena on lisätä liikuntapassiryhmien käyntikertojen määrää yhdellä käynnillä per viikko verrattuna syksyyn Lisäksi pyritään siihen, että liikunnanohjauksen yleinen asiakastyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään tasolla 4. Kurun ja Viljakkalan liikuntaryhmät Syksyn ohjauskausi alkaa ja kestää joulukuun puoliväliin saakka. Syyslomaviikolla ei ole ohjauksia. Ilmoittautuminen tapahtuu paperilomakkeella Kurun ja Viljakkalan palvelupisteillä, sähköpostitse tai viestillä alueliikunnanohjaajalle. Alueliikunnanohjaaja kokoaa ilmoittautumiset, jakaa ryhmät sekä informoi ryhmäläisiä. Kurun ja Viljakkalan ryhmien ohjausmaksut peritään laskuttamalla. Kurussa ja Viljakkalassa ryhmien sisällöt pidetään pääosin entisellään, mutta ohjelman aikatauluihin tehdään pieniä muutoksia toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Viljakkalassa

6 jatketaan kuntosaliryhmiä tiistaisin (3 kpl). Kuruun lisätään yksi tanssiryhmä, jolloin ryhmiä on neljä ikäluokittain (1-2.lk, 3-4.lk, 5-6.lk ja 7-9 lk.). Lasten liikuntakerhoja tarjotaan kaksi, mutta mikäli ilmoittautuneiden määrä ei riitä yhdistetään kaikki ilmoittautuneet samaan ryhmään. Näiden lisäksi Kurussa jatkavat miesten ja naisten sekä eläkeläisten kuntosaliryhmät (2 kpl). Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä pyritään jatkamaan nuorten palloilupainotteisia liikuntakerhoja. Uimaopetus Lasten halliuimakoulut aloitetaan syyskuun alussa ja ne kestävät joulukuulle saakka. Halliuimakoulut järjestetään edelleen viikonloppuaamuisin. Yksi uimakoulu kestää neljä peräkkäistä viikonloppua, yhteensä 8 kertaa ja yhden viikonlopun aikana järjestetään kaksi eri uimakoulua. Uimakoulut jaetaan seuraaviin ryhmiin: Alkeis-, alkeisjatko- ja jatkouimakouluihin, jotka on suunnattu alle kouluikäisille sekä ryhmä uimataidottomille koululaisille (vain 6 kertaa). Lopulliset ryhmäjaot selviävät hakuajan jälkeen. Opetuksesta ja ryhmien sisällöstä vastaavat kaikki liikunnanohjaajat vuoroviikoin. Uimakoulujen ilmoittautumis- ja paikan varmistamiskäytänteitä pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on, että ne otetaan käyttöön syksyn 2015 uimakouluhaussa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja uimakoulupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Aiemmin paikat on arvottu. Koululaisten uimaopetus jatkuu syksyllä, kun koulut ovat alkaneet ja ensimmäiset koulut ovat varanneet vuoronsa. Uimaopetuksesta koululaisille vastaa koululaisten uimaopettaja yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Uimaopetus tapahtuu opetusaltaassa tai isommissa altaissa ryhmästä riippuen. Ostopalveluryhmät Syksyn 2015 ostopalveluryhmät eivät ole tiedossa toimintasuunnitelman tekovaiheessa. Liikuntapalvelut tarjoavat ohjausta, mikäli ohjausresurssit riittävät ja toivomukset sopivat muun ohjatun liikunnan aikatauluihin. Tapahtumat Liikuntapalveluilla on säännöllisen ohjaustoiminnan lisäksi muita tapahtumia sekä erilaisia teemapäiviä. Näitä tullaan järjestämään vuoden 2015 aikana vähintään 15 kertaa. Perinteisiä tapahtumia ovat loma-aikojen ylimääräiset jumpat, uimahallin erikoispäivät ja ohjauskauden päätöstapahtumat. Vuonna 2015 on vapaa-aikapalveluilla tavoitteena lisätä yhteistyössä järjestettävien tapahtumien määrää. Liikuntapalvelut ovat mukana tässä tavoitteessa yhdessä nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kanssa. Näiden tapahtumien lisäksi voidaan järjestää yksittäisiä pieniä tapahtumia ympäri vuoden joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hiihtolomaviikolla (9) järjestetään keskustassa, Viljakkalassa sekä Kurussa kaikissa oma lasten tapahtumansa ja näiden lisäksi tarjolla on hiihtolomaretki Himokselle. Uimahallilla on kaksi ilmaista vesijumppaa sekä vesijuoksun opastustunti. Muita tapahtumia kevään 2015 aikana ovat mm. ohjauskauden päätteeksi järjestettävä kaikille ohjausryhmäläisille avoin ja maksuttoman kauden päätös sekä suosittu uimataitoisille koululaisille suunnattu vesidisco.

7 Syyslomalla (vko 42) liikuntapalveluiden säännöllinen ohjaustoiminta on tauolla. Tavoitteena on järjestää lomaviikolle hiihtoloman tapaan yksittäisiä liikuntatapahtumia, kuten ilmaisia vesijumppia sekä lasten liikuntatapahtumat Kurussa, Viljakkalassa sekä keskustassa. Ohjauskauden päätteeksi liikuntapalvelut järjestävät ryhmäläisille jouluisen kaudenpäätöstapahtuman. Joulukuussa ohjauspalveluiden puolella yksittäisiä tapahtumia ovat välipäivien ylimääräiset, ilmaiset vesijumpat sekä kinkunsulatusjumppa. Uimahallissa on joulukuussa perinteisesti kynttiläuinnit sekä vihtasauna. Ostopalvelut Kaupungin sisäinen toiminta Kaupungin työntekijöiden kuntotestaus on usean vuoden ajan ollut liikuntapalveluiden järjestämää henkilöstöhallinnon tilaamana ostopalveluna. Liikuntapalvelut hoitavat kuntotestien ilmoittautumiset, käytännön testaustoiminnan sekä tulosten kirjaamisen/analysoinnin. Vuonna 2015 testauksia tehdään yhteensä kymmenen päivän ajan ja testipäiviä on sekä touko- että elokuussa, painottuen elokuuhun. Testimuotoina ovat UKK- kävelytesti sekä cooper- testi. Toinen perinteinen henkilöstöhallinnon ostopalvelu on kaupungin henkilöstön virkistyspäivän ( HEVI päivän) järjestäminen. Tänä vuonna ko. päivä ajoittuu toukokuun loppupuolelle. Ohjelmaksi on suunniteltu ulkotapahtumaa, jossa liikunnanohjaajat liikuttavat henkilöstöä ympäristön mukaisin keinoin. Näiden vuosittain toistuvien tapahtumien lisäksi liikuntapalvelut pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan yksittäisiä jumppahetkiä myös muille kaupungin yksiköille. Tällaiset Tyky päivät ym. ovat usein ajoittuneet kevääseen. 3. URHEILUTALO Uimahalli ja uinninvalvonta Liikunnanohjauksen lisäksi uimahallin toiminnan pyörittäminen on tärkeä osa liikuntapalveluiden toimintaa. Uimahalli on osa Ylöjärven urheilutaloa ja siellä liikkuu vuosittain lähes ihmistä joko itsenäisesti tai ohjatusti. Uimahallin allastiloissa on kaksi 25 metrin allasta, lasten kahluuallas ja opetusallas sekä kylmäallas. Uimahallin muita tiloja ovat kuntosali sekä squash kenttä. Kuntosalin käyttö sisältyy uintimaksuun, mutta squash kenttä täytyy varata ja maksaa erikseen. Uinninvalvonnasta vastaavat pääsääntöisesti liikunnanohjaajat ja koululaisten uimaopetuksesta vastaava uimahallityöntekijä. Lisäksi uimavalvontaa tekevät altaille erikseen palkatut tuntityöntekijät. Valvonnasta vastaa aina kaksi henkilöä, mikäli koko allastila pidetään auki. Uinninvalvojat pitävät huolta uimahalliasiakkaiden turvallisuudesta sekä auttavat tarvittaessa muissa liikuntapalveluiden alaisissa asioissa ja kysymyksissä. Uimahallin aukioloajat ovat vakiintuneet seuraaviksi: ma ti,to ke, pe la, su Altaat suljetaan puoli tuntia ennen uimahallin sulkeutumista.

8 Poikkeusaukioloajat tiedotetaan liikuntapalveluiden/uimahallin kotisivuilla sekä uimahallin tiedostuskanavissa (info-tv, ilmoitustaulut). Pääsääntöisesti uimahalli on suljettu kaikkina arkipyhinä ja sulkeutuu klo 18 aattoiltoina. Uimahallin kesätauko on Uimahallin asiakaspalvelupisteenä toimii kahvio-lipunmyynti. Kahviossa myydään monipuolisesti erilaisia kahviotuotteita. Lisäksi se toimii uimahallin lippukassana ja liikuntapalveluiden tuotteiden myyntipisteenä. Kahvio-lipunmyynti aukeaa uimahallin aukioloaikojen mukaisesti poislukien aamu-uintiaamut (ti ja to), jolloin kahvio aukeaa tuntia myöhemmin. Viikonloppuisin kahvio palvelee asiakkaita klo välisenä aikana. Aikoina, jolloin lipunmyynti ei ole auki, voi kertalippuja ostaa itsepalveluautomaatista sisäänpääsyporttien läheisyydestä. Kahvion tarjontaa sekä toimintoja tarkastellaan säännöllisesti. Vuonna 2015 jatketaan aamu-uintiaamujen aamiaistarjoilua ja kokeillaan erikoiskahvin myyntiä. Tarjolla olevaa pulla- ja leivonnaisvalikoimaa pyritään vaihtelemaan ja tarjonnassa otetaan huomioon mahdollisten tapahtumien vaatimukset. Vuonna 2015 on tavoitteena, että uimahallin kävijämäärä nousee vuodesta 2014 vähintään käynnillä. Kävijämääriin lasketaan kaikki uimahallin portista kulkevat asiakkaat (ohjausryhmät, squash pelaajat sekä perus uintikäynnit). Ohjatuissa kuntosaliryhmissä kävijät sekä squashia pelaavat ovat oikeutettuja käymään myös allaspuolella näin halutessaan. Uintimaksu on sisällytetty hintaan. Kävijämäärien kasvuun voidaan vaikuttaa mm. paremmalla markkinoinnilla. Eläkeläisille sekä pitkäaikaistyöttömille myönnettävä vuosikortti lisännee kävijöitä arkipäivisin. Vuoden 2015 aikana seurataan kortin käyttäjämääriä ja tarkastellaan vuosikortin käyttäjäkunnan mahdollista laajentamista. Vapaa-aikalautakunta tekee päätökset mahdollisista muutoksista. Vuosikortilla pääsee uimaan tiistaista perjantaisin klo välisenä aikana (sisääntuloaika). Kävijämääriin uimahallissa vaikuttaa suuresti seuratoiminta. Kalevan uimahallin remontti Tampereella valmistuu keväällä 2015, joka saattaa vähentää seurojen kiinnostusta allastilasta syksyllä Urheilutalon muu toiminta Urheilutalolla on uimahallin lisäksi useita kokoustiloja, jumppasalina käytettävä monitoimisali, suuri palloiluhalli sekä voimailuun painottuva punttisali. Liikuntapalveluiden oma ohjaustoiminta keskittyy monitoimisaliin. Alakerrassa sijaitseva punttisali on rauhoitettu täysin seura- ja yleisökäyttöön. Seuravuorot ovat pääsääntöisesti avoimia, joiden aikana myös muu asiakaskunta saa käyttää salia. Punttisali on ollut auki yleisölle kesästä 2014 alkaen, joten alla ei vielä ole kokonaista vuotta. Tavoitteena onkin vakiinnuttaa punttisalin kävijämäärät. 4. SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOKRAUS Liikuntapalvelut hallinnoi koulujen liikuntasaleissa tapahtuvaa ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä urheilutalojen liikuntatilojen vuokrausta. Tilojen taksat määritellään vapaa-aikalautakunnassa. Koulujen liikuntasalit ovat arkisin pääasiassa koulujen käytössä. Iltaisin niiden yleisin käyttäjäryhmä ovat paikallisten liikuntaseurat. Saleja käytetään lähinnä liikunnallisiin toimintoihin, mutta niiden vuokraaminen myös muuhun käyttöön on mahdollista. Liikuntapalvelut organisoivat koulujen liikuntasalien vuorovaraukset ja hoitaa laskutuksen. Vakiovuorot saleihin myönnetään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Käytössä on talvikausi (syyskuu-huhtikuu) sekä kesäkausi (toukokuu-elokuu). Vakiovuorot jaetaan hakemusten perusteella ennen kausien alkua.

9 Vakiovuoroja on mahdollista hakea myös kesken kauden, mikäli tilaa löytyy. Yksittäisvuorot ovat haettavissa ympäri vuoden annettujen ohjeiden mukaisesti. Suosituimmat liikuntatilat keskusta-alueella ovat Urheilutalon palloilusali, Soppeenharjun koulun sali sekä Moision koulun sali, jotka ovat kooltaan suurimpia. Myös uusi ja entistä suurempi Siivikkalan koulun sali on lisännyt kiinnostusta. Tilojen määrä ei kuitenkaan edelleen riitä kasvavan ylöjärveläisseurakentän tarpeisiin. Vuonna 2015 pyritään vuorojaossa mahdollisimman tehokkaaseen tilojen käyttöön ja käyttöasteen nousuun. Vanhan lukion sali on poissa käytöstä kaudella , joka lisää hieman tilapainetta keskustassa. Urheilutalon muiden tilojen osalta tavoitteena on lisätä kabinetti-/kokoustilojen käyttöasteita. 5. KAUPUNGIN SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ LIIKUNTA-ASIOISSA Seurayhteistyö Seuraparlamentti Vuonna 2015 perustetaan Ylöjärvelle ensimmäinen seuraparlamentti. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Perustamiskokous pidetään , jossa valitaan parlamentille puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta ja kokouksia pyritään pitämään vähintään kolme vuodessa. Kaupungilta toimintaan osallistuvat vapaa-aikajohtaja (asioiden esittely), liikuntakoordinaattori (siht.) sekä liikuntapaikkamestari (valmistelu). Liikunnan substanssista ja olosuhteista vastaavat päätöksentekoelimet (vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta) nimeävät myös omat edustajansa seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin perustaminen on yksi vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen tavoitteista ja se osaltaan toteuttaa myös kaupunkistrategian tavoitetta vahvistaa kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen. Kaupunginmestaruuskilpailut Ylöjärven kaupunki järjestää yhteistyössä eri liikuntaseurojen kanssa kaupunginmestaruuskilpailuita useissa lajeissa. Kilpailuja järjestetään 5-10 lajissa vuoden 2015 aikana. Kilpailujen määrä on riippuvainen seuratoiminnasta. Kaupunki osallistuu näiden kilpailujen järjestelyihin vuoden 2014 tapaan. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että liikuntapalvelut hankkivat kilpailuiden mestaruusmitalit sekä kustantaa lehteen kilpailuilmoitukset. Järjestävän seuran tehtävinä ovat käytännön järjestelyt sekä tulosten toimittaminen lehtiin sekä liikuntapalveluille. Kaupunginmestaruuskilpailut lasketaan osaksi liikuntapalveluiden tapahtumia, joiden toteutumista seurataan vuosittain ja niiden määrästä asetetaan tavoitteet talousarvioon. Muu seurayhteistyö Kurun perinteinen 24 tunnin hiihtotapahtuma järjestetään yhteistyössä Kurun Kontioiden kanssa ostopalveluna tammikuun lopussa. Kaupunki ostaa yhdistykseltä koko tapahtuman järjestelyt ja

10 maksaa siitä sovitun summan. Tämän lisäksi kaupunki osallistuu tapahtumaan hankkimalla kilpailuiden muistomitalit, hiihtotarrat ja muun tarvittavan materiaalin. Muuta yhteistyötä seurojen kanssa pyritään tekemään erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Tiedottaminen Seuroja koskevista yleisistä asioista tiedotetaan sähköpostilla toimitettavan seurakirjeen kautta. Tämä seurakirje julkaistaan myös liikuntapalveluiden kotisivuilla. Kotisivuilla on oma Seurat osio, jonka alla on tämä seurakirje, seurojen yhteystiedot sekä avustuksia koskevat tiedot. Kiireellisissä asioissa seuroja lähestytään erikseen tiedotteilla. Kaupungin sisäinen yhteistyö Liikuntakoordinaattori on mukana hyvinvointityöryhmässä, joka toimii kaupungin hyvinvoinnin johtoryhmänä. Liikuntapalveluilla on lisäksi edustus hyvinvointiryhmän alaisessa terveysliikuntaryhmässä, jossa mm. suunnitellaan kaupungin terveysliikuntaa edistävää toimintaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii vapaa-aikajohtaja ja jäseninä mukana ovat liikuntakoordinaattori (varapj.) sekä erityisliikunnanohjaaja. Terveysliikuntaryhmän on valmistellut kaupungin terveysliikuntaohjelman, jonka jalkauttaminen koko kaupunkiorganisaatioon sekä ulkopuolisille toimijoille ja yhteisöille on yksi kaupunkistrategian tavoite. Terveysliikuntaryhmä vastaa ohjelman tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista hyvinvointiryhmälle. Vuonna 2014 perustettiin LIIKE liikunnan kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää koko kaupungin liikuntaolosuhteita. Työryhmä kokoontuu kuukausittain ja pyrkimyksenä on ottaa kantaa erilaisiin liikuntaan liittyviin rakennushankkeisiin, suunnitelmiin ym. liikunnan olosuhteisiin ja toimintaan liittyviin asioihin. Työryhmä tekee suunnitelmia ja esityksiä uusista liikuntapaikoista ja pyrkivät edistämään niiden toteutumista. Työryhmään kuuluu liikuntapalveluilta liikuntakoordinaattori, vapaa-aikajohtaja sekä toimistosihteeri. Lisäksi työryhmässä on edustusta teknisen toimen suunnittelusta, puistoyksiköstä, kaavoituksesta, ulkoliikuntapaikoista ja tarvittaessa kouluilta. Tämän työryhmän perustaminen sai pontta liikuntatoimen auditoinnista, jonka raportin mukaan yhteistyötä liikunta-asioissa on parannettava ja säännöllistettävä. Muuta kaupungin sisäistä yhteistyötä tehdään varsinkin vapaa-aikapalveluiden sisällä. 6. AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTAAN Ylöjärvellä liikuntatoimintaan kohdennetaan kahdenlaisia avustuksia: Toiminta- ja kohdeavustuksia. Niiden lisäksi vuosittain palkitaan stipendein urheilussa menestyneitä urheilutoimijoita. Kaupungin säästötoimenpiteistä johtuen avustuksia leikattiin vuonna 2014 ja summa jäi samalle tasolle vuodeksi Avustuksiin varattu määräraha vuodelle 2015 on euroa. Näistä euroa on kohdennettu seura-avustuksiin ja muihin avustuksiin. Tarkoituksena on kuitenkin jakaa avustusmäärärahat niin, että seuroille jaetaan euroa ja loput jätetään muihin avustuksiin/stipendeihin. Vapaa-aikalautakunta päättää maaliskuun kokouksessaan, että kohdennetaanko kaikki seura-avustus toiminta-avustuksiin vai jätetäänkö osa kohdeavustuksille. Vuonna 2014 avustusten leikkausten vuoksi kohdeavustus jätettiin jakamatta. Toiminta-avustus Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä e-lomakkeella, tai paperisella lomakkeella, joka on haettavissa kaupungintalolta.

11 Hakemuksen ja toimintatietolomakkeen lisäksi tulee palauttaa pyydettävät liitteet. Avustuksen hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä (31.3.). Liitteitä voi toimittaa vielä huhtikuun loppuun saakka. Vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustuksista kevätkauden viimeisessä kokouksessaan. Jos hakijalla on maksamattomia maksuja (esim. liikuntatilamaksuja) kaupungille, avustusta ei myönnetä. Jaettavan avustusmäärän lautakunta päättää maaliskuussa. Kohdeavustus Kohdeavustusta voivat hakea ylöjärveläiset yhdistykset, yksityiset henkilöt ja ei-järjestäytyneet tahot. Kohdeavustukset anotaan vapaa-aikalautakunnalta, joka ne myös myöntää. Avustusta myönnetään yksittäisille järjestetyille toiminnoille, joilla on lisätty liikunnallista toimintaa Ylöjärvellä tai toiminnoille, jotka liikuttavat ylöjärveläisiä muualla kotimaassa. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti maksutositteita vastaan, mutta jos toiminnosta ei ole aiheuttanut suoranaisia kuluja, myös työmääräselvitystä vastaan. Vuoden 2015 kohdeavustukset jätetään jakamatta, mikäli vapaa-aikalautakunta päättää kohdentaa kaikki seura-avustukset toiminta-avustuksiin. Kohdeavustusten jakokäytänteet ovat jo useiden vuosien takaa. Mikäli kohdeavustuksia vuonna 2015 jaetaan, olisi aiheellista syksyn 2015 aikana pohtia uusia jakosääntöjä ja kriteerejä.

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella 2016 2017 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat kaiken ikäisille kuntalaisille liikunnanohjauspalveluja

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja sitä kautta osa isoa sivistysosastoa. Liikuntapalveluiden tehtävänä

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO alkaen (lautakuntaversio)

LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO alkaen (lautakuntaversio) YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO 1.1.2016 alkaen (lautakuntaversio) SISÄLTÖ: YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOEN VUOKRAUS LIIKUNTATILOJEN VUOKRAT Uimahalli Urheilutalon palloiluhalli Urheilutalon

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. 1. KENTÄT 1.1. Vihdin ja Nummelan Urheilukentät Jalkapallonurmi vakioharjoitusvuoro/tunti

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut UIMAHALLIEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Uimahallien hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3 Tilojen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS- PERUSTEET 1.9.2012 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus 4. Kohdeavustukset a) kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681

URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014. 29.1.2014 Valmistelija: Vs. nuoriso- ja liikuntasihteeri Minni Kuisma 040 710 4681 Sivistyslautakunta 6 29.01.2014 Sivistyslautakunta 27 23.04.2014 Sivistyslautakunta 73 04.12.2014 URHEILUSEUROJEN JA VAPAIDEN LIIKUNTARYHMIEN AVUSTUKSET 2014 85/02.05.01/2013 Sivltk 29.01.2014 6 29.1.2014

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2016 Liikuntapalvelukeskus Puistotie 9-11 48100 KOTKA Puh. 040 831 0389 Fax. 234 5424 3.3.2016 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2016 Liikuntalautakunnan myöntämä Järjestöyhteistyöavustus

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT

SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT Sivu 1/6 Siviltk 10.2.2015, 12, Liite 1 SIVISTYSPALVELUIDEN AVUSTUKSET, PALKINNOT JA STIPENDIT AVUSTUKSET JA PALKKIOT KÄYTTÖTARKOITUS HAKUAIKA VUOSITTAIN 1. TOIMINTA-AVUSTUS järjestöjen sääntömääräisen

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille

Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille Kaupunginhallitus 31 23.01.2017 Vanhusneuvoston kuntalaisaloite liikuntaan kohdistuvasta seniorikortista 65+ -vuotiaille 1103/00.04.02.06/2016 KH 31 Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO 1.1.2016 KARKKILAN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Karkkilalaiset liikunta- ja nuorisoyhdistykset - hinnat koskevat rekisteröityneitä Karkkilalaisia

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Härmälän koulu lv

Härmälän koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Härmälän koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 16.8.2016 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut

Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut Kangasalan Kunta / Vapaa-aikapalvelut 15.12.2011 (päivitetty versio) YLEISOHJEET KOULUJEN LIIKUNTASALIEN KÄYTÖLLE Yleiset ohjeet Hakeminen Koulutilojen ulkopuolisella käytöllä tarkoitetaan yleensä arki-iltana

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15

SYYSKAUDEN OHJELMA 2013 Ryhmät alkavat maanantaina 2.9 ja päättyvät viikolla 50/51. Kertoja on 15 KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen SYYSKAUDEN OHJELMA

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3.

KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3. KOTKAN KAUPUNKI YLEISKIRJE 2/2013 Liikuntapalvelukeskus Kirkkokatu 6 48100 KOTKA Puh. 234 5414 ja 040 831 0389 Fax. 234 5424 7.3.2013 1 URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSET VUODELLE 2013 Liikuntalautakunnan myöntämä

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT LIIKUNTAPELUJEN KÄYTTÖMAKSUT Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 18.11.2015 Voimaantulopäivä KÄYTTÖMAKSUJEN PÄÄPERIAATTEET Liikuntapalveluiden peruskäyttömaksut koskevat raumalaisia rekisteröityjä

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 18.1.2013 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2013 2 MAANANTAI SENIORISALIRYHMÄT, käyntimaksu 2 - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 14.3.2016 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2016 2 MAANANTAI - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044 7559573 - Klo 11.00, ohjaaja Heini

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (5) 205 Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (hallintokuntien yhteiset matalan kynnyksen palvelut) HEL 2011-001645 T 05

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Lentävänniemen koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Lentävänniemen koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA

ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA ERITYISLIIKUNTAA KERAVALLA Tiedustelut ja ilmoittautumiset Keravan liikuntapalvelut 040 318 2489 HINNAT: erityisryhmät, ohjattu 3,50e vapaa vuoro 2,35e ohjattu 10x kortti 30,40e vapaa vuoro 10x kortti

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Olkahisen koulu, Olkahisen ja Sorilan koulutalot. lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Olkahisen koulu, Olkahisen ja t lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Atalan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Atalan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO

KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI INFO KUNTO-TAMMEN KUNTOSALI (kuusitie 4 Tammela) Tarkoitettu yli 60 vuotiaille henkilöille. Yleisillä vuoroilla kaikki yli 18v. naiset saavat käyttää salia. Avataan maanantaina 12.9.2016

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta luokille päivitetty

Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta luokille päivitetty Leppävaaran Pallo ry IP-kerhotoiminta 3.-6. luokille päivitetty 27.3.2015 Kerhotoiminta: Tarjota Leppävaaran alueen koululaisille matalan kynnyksen harrastamismahdollisuus koulupäivän jälkeen. -> Yhteistyö

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58

Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 (19) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.1.2016 klo 16.00-16.58 Rautalammin lukio Anu Hotti Panu Nyyssönen

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 20.2.2014 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Kevät 2014 2 MAANANTAI SENIORISALIRYHMÄT, käyntimaksu 3.50 - Klo 10.00, ohjaaja Kati Pykäläinen,044

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv.

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv. UIMAHALLIT Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 KOTKA, puh. 234 4590 Karhulan uimahalli, Karhulantie 46, 48600 KOTKA, puh. 234 5415 Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 50 Kertoja on 15.

SYYSKAUDEN 2015 OHJELMA Ryhmät alkavat maanantaina ja päättyvät viikolla 50 Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. 045 7731 13 44 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen ELOKUUN EXTRAT

Lisätiedot

Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot

Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Kämmenniemen koulu, Kämmenniemen ja Terälahden koulutalot lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä

Lisätiedot