YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys alueen liikuntapalveluista. Liikuntapalvelut koordinoivat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin liikuntaprosesseja ja säätävät kokonaisuutta toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi koordinointitehtävään kuuluu tiedon tuottaminen paikallisille liikuntatoimijoille ja kuntalaisille. Kaupungin liikuntapalvelut toimivat paikallisena liikunnan asiantuntijana, liikuntatilojen tarjoajana sekä liikuntapalvelujen tuottajana. Yksinkertaisemmin kuvattuna liikuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa sekä tuottaa ohjattua liikuntaa. Liikuntapalvelut koordinoivat kaupungissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa merkittävien liikuntalaitosten (mm. Urheilutalo) toiminnasta Liikuntapalveluiden toimintaan kuuluvat muun muassa liikunnanohjauspalvelut (ryhmäliikunta, liikuntaneuvonta, uimakoulut, kuntotestaus ja ns. osto-/tilausryhmät), uimahallin toiminnan pyörittäminen, sisäliikuntatilojen vuokraaminen, yhteistyön alueen liikuntajärjestöjen kanssa sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden toiminta Ylöjärven keskusta-alueella painottuu urheilutalolle, jonka tiloihin kuuluu myös uimahalli allastiloineen. Urheilutalolla ohjataan suurin osa liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneista (vesijumpat, kuntosaliryhmät, erityisliikuntaryhmät sekä maajumpat). Ainoastaan osa ostopalveluryhmistä sekä kuntotestaukset tapahtuvat urheilutalon ulkopuolella. Keskustan lisäksi liikuntapalveluilla on ohjaustoimintaa Kurun ja Viljakkalan alueilla. Hallintoa hoidetaan kaupungintalolta käsin. Liikuntapalvelut pyrkivät omalla toiminnallaan edesauttamaan kaupunkistrategian mukaista visiota Ylöjärvi Hyvässä kunnossa. Hyvinvoiva ylöjärveläinen harrastaa aktiivisesti terveyttä edistävää liikuntaa ja edistää samalla kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointiaan. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä koko kaupunkiorganisaation kanssa ja ovat mukana suunnittelemassa yhä toimivampaa liikuntaympäristöä kuntalaisille. Palveluja kehitetään kuntalaisia kuunnellen ja talouden sallimissa rajoissa. Liikuntapalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on jaettu seuraaviin osioihin: 1. Henkilöstö 2. Liikunnanohjaus 3. Urheilutalo 4. Sisäliikuntatilojen vuokraus 5. Kaupungin sisäinen ja ulkoinen yhteistyö liikunta-asioissa 6. Avustukset liikuntatoimintaan 1. HENKILÖSTÖ Henkilöstö : 6 liikunnanohjaajaa sekä yksi erityisliikunnanohjaaja 5 uimahallityöntekijää (koululaisten uimaopettaja sekä kahvion/lipunmyynnin henkilöstö) Liikuntakoordinaattori Toimistosihteeri

2 Vakituisessa työsuhteessa on kevätohjauskauden alkaessa viisi liikunnanohjaajaa, erityisliikunnanohjaaja, liikuntakoordinaattori, toimistosihteeri sekä uimahallityöntekijät. Yksi vakituinen liikunnanohjaaja on perhevapaalla. Tämän henkilön sijaisena toimii määräaikaisena liikunnanohjaajana yksi henkilö. Liikuntapalveluiden vastuualueen esimiehenä toimii liikuntakoordinaattori. Vapaa-aikajohtaja on vapaa-aikapalveluiden johtajana liikuntapalveluiden ylempi esimies, ja kokonaisvastuussa sen toiminnoista. Kahden kahviossa työskentelevän uimahallityöntekijän toimet ovat 50 % vakanssilla. Toimistosihteerin työpanos jakautuu 60 % liikuntapalveluille ja 40 % nuorisopalveluille. Muut toimet ovat kokopäiväisiä. Vuoden alussa kuitenkin yhteensä viisi henkilöä työskentelee liikuntapalveluilla kokonaistyöaikaa pienemmällä työpanoksella. Liikuntapalveluiden henkilökunnan lukumäärä pysyy vuonna 2015 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syksyllä 2013 uudelleen avattu, saneerattu Ylöjärven Urheilutalo toi mukanaan uimahalliin lisää allastilaa sekä asiakkaita, joiden johdosta henkilöstön määrää oli lisättävä aikaisemmista vuosista. Vakituisen henkilökunnan lisäksi uimahallin allasosastolla työskentelee lähes viikoittain tuntityöntekijöitä takaamassa allasturvallisuuden tason. Liikuntapalveluiden työntekijöistä suurin osa työskentelee Ylöjärven keskustan urheilutalolla. Ainoastaan yhden liikunnanohjaajan pääpiste on Kurun urheilutalolla. Henkilöstön ja työajan tehokas käyttäminen sekä urheilutalon toimintojen suunnittelu ja kehitystyö jatkuvat edelleen vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on luoda yhä toimivampi työyksikkö, jossa kaikki viihtyvät ja kaikkien osaamista hyödynnetään. Konkreettisena tavoitteena on luoda liikunnanohjaajille selkeät vastuualueet, joiden kautta toiminnan johtamista pyritään tehostamaan. Työilmapiiriä ja tyytyväisyyttä kehitetään yhdessä sovituin keinoin. Vuosittaiset kehityskeskustelut takaavat sen, että jokainen työntekijä tulee kuulluksi. Koulutusta henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan eri osa-alueilla. Tavoitteena on, että vuosittain muutama henkilö lähetetään koulutukseen päivittämään tietoja ja taitoja. Koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa. Allaspuolella työskentelevät uivat vuosittain uimavalvojan testiuinnin. Lisäksi ennen syyskauden alkua käydään läpi hengenpelastustaitoja ja koko urheilutalon henkilökunnan kesken kerrataan hätätilanteissa toimiminen. Henkilöstön ensiaputaitoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajan tasalla. Syksyyn 2015 mennessä luodaan liikuntapalveluille koulutusperiaate paperi, josta selviää tarkemmin koulutusmahdollisuudet. 2. LIIKUNNANOHJAUS Yleistä Liikunnanohjaus on yksi suurimmista osa-alueista liikuntapalveluissa. Ohjausryhmiä on kaikenikäisille, mutta pääpaino on senioreissa. Keskusta-alueella on tarjolla ohjattua vesiliikuntaa, kuntosaliryhmiä, jumpparyhmiä, lasten uimakouluja sekä erityisliikuntaa. Keskustan lisäksi liikunnanohjausta on myös Kurun ja Viljakkalan alueilla. Liikunnanohjausta on tarjolla myös ns. ostopalveluna, eli erikseen tilattaessa. Keskusta-alueen toiminta tapahtuu pääasiassa urheilutalon monitoimisalissa, uimahallin kuntosalilla sekä allastiloissa. Yksi säännöllinen erityisliikunnan ohjausryhmä kokoontuu Kuntoutus- ja muistikeskuksen allastiloissa ainakin kevätkaudella Kurussa toimintaa on Kurun urheilutalolla sekä Villen vintillä. Viljakkalassa kuntosaliryhmät pidetään paloaseman kuntosalilla sekä Elokaaressa.

3 Liikunnanohjauksesta vastaavat kaikki liikunnanohjaajat yhdessä. Ohjausvuorot vaihtuvat viikoittain, jolloin asiakkaat saavat samalla vaihtelua ohjausryhmiin. Poikkeuksena tästä ovat Kurun ja Viljakkalan ryhmät, joiden liikuttamisesta vastaa pääasiallisesti yksi alueliikunnanohjaaja. Ohjausryhmät pyritään pitämään asiakaslähtöisinä ja muutoksia ohjelmiin tehdään tarvittaessa. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain, ja niiden perusteella pyritään järjestämään toimintaa, joka palvelee kuntalaisia parhaiten. Ohjausmaksut suoritetaan kaikista keskusta-alueen ryhmistä uimahallin kassalle. Kurun ja Viljakkalan ryhmät laskutetaan jälkikäteen. Ilmoittautumisajat kaikkiin ryhmiin julkaistaan liikuntapalveluiden kotisivuilla sekä paikallislehdissä tilanteen mukaan. Ohjaustoimintaan liittyvä tiedottaminen tapahtuu pääasiassa kotisivujen ja uimahallin tiedotuskanavien (info-tv, ilmoitustaulut) kautta. Lisäksi liikunnanohjaajat kertovat asiakkaille ryhmissä ajankohtaisista tapahtumista ja poikkeuksista. Kevään/alkukesän aikana 2015 kootaan lyhyt esite liikuntapalveluiden ohjausryhmistä, jota voidaan jakaa uimahallilla asiakkaille. Tiedotuksessa pyritään myös hyödyntämään kaupungin facebook sivuja harkinnan mukaan. Ylöjärven kaupungin hyvinvointikertomus painottaa vuonna 2015 arjen turvallisuutta. Tämä koko kaupunkia koskeva tavoite pyritään huomioimaan myös liikunnanohjaustoiminnassa soveltuvin keinoin. Ryhmätarjonnassa pyritään muun muassa lisäämään matalan kynnyksen ryhmiä. Myös kaupunkistrategiassa painotetaan terveysliikuntaa hyvinvoivan ylöjärveläisen yhtenä osa-alueena. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta tuottaa juuri tätä terveysliikuntaa, jonka avulla kuntalaiset voivat edullisesti, turvallisesti ja osaavan ohjaajan avulla edistää terveyttään liikunnalla. Talousarvion mukainen tavoite on, että liikuntapalvelut järjestää vähintään 100 ohjattua ryhmää vuodessa, jossa käyntikertoja on Kevät 2015 Työikäiset, eläkeläiset ja erityisliikunta/keskusta-alue Kevätkausi 2015 on sisällöltään samanlainen kuin syksy Kevätkausi alkaa ja ohjauskauden kesto on 14 viikkoa/ohjauskertaa. Hiihtolomaviikolla, eikä arkipyhinä ole ohjauksia. Tästä johtuen voi joidenkin ohjausryhmien viimeiset ohjauskerrat venyä toukokuun puolelle. Liikuntapassiryhmiä on tarjolla 9 kappaletta. Syksystä 2014 alkaen ei passiryhmiä ole jaoteltu enää eläkeläisten ja työikäisten ryhmiin, vaan ne on ryhmitelty kevyisiin (4 kpl), keskiraskaisiin (4 kpl) sekä raskaisiin (1 kpl) ryhmiin. Näin asiakas voi valita jumpparyhmän sen raskaustason mukaan. Liikuntapassi on tuote, jolla voi osallistua liikuntapalveluiden järjestämään ryhmäliikunnanohjaukseen rajoituksetta yhden kauden ajaksi. Yhdellä passilla voi siis osallistua kaikkiin jumpparyhmiin pois lukien kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät. Tuolijumpparyhmät ovat osa liikuntapassiryhmiä, mutta niihin voi osallistua myös maksamalla pelkästään tuolijumppamaksun. Passin voi ostaa urheilutalon kahviosta uimahallin aukioloaikoina. Liikuntapassiryhmien lisäksi kevätkaudella 2015 järjestetään uimahallilla vesijumppia, ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä erityisliikunnan ohjausryhmiä. Näitä ryhmiä on tarjolla seuraavasti: Eläkeläisten vesijumpparyhmät 7 kpl ja kuntosaliryhmät 6 kpl. Syksyyn verrattuna eläkeläisille lisättiin yksi kuntosaliryhmä suuren kysynnän vuoksi. Työikäisille on keväällä 2015 tarjolla 4 vesijumpparyhmää sekä yksi kuntosaliryhmä. Erityisliikunnan puolella tarjolla on yhteensä kahdeksan erilaista ryhmää. Näitä ryhmiä ovat kevennetty vesijumppa, liikuntarajoitteisten voimistelu/kuntosali, kevennetty kuntosali (3 kpl), kuntosali ylipainoisille sekä tasapainoryhmä (2 kpl). Näiden lisäksi liikuntapalveluilla on yksi kaikille avoin vesijumppa, johon voi osallistua maksamalla ohjausmaksun kassalle ennen ryhmän alkua sekä avoin kuntosaliohjaus kerran viikossa, joka on maksutonta.

4 Tavoitteena keväällä 2015 on ylläpitää laadukasta ohjauspalvelua kaikille kuntalaisille ja kannustaa uusia liikkujia mukaan. Ryhmien kävijämäärät pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin syyskaudella Kurun ja Viljakkalan liikuntaryhmät Kevätkausi 2015 on jatkoa syyskaudelle 2014 eikä muutoksia ohjelmaan tehdä. Ohjauskausi noudattelee keskustan ryhmien kanssa samaa rytmiä ja periaatteita. Kurussa on tarjolla yhteensä 11 ryhmää eri-ikäisille. Eläkeläisille kohdennettuja ryhmiä ovat tuolijumppa sekä ohjattu kuntosali (2 kpl). Työikäisille on kaksi kuntosaliryhmää, toinen miehille ja toinen naisille. Pienille lapsille on liikuntakerho, ja musiikkiliikuntaa tai tanssia yhteensä kolmen ryhmän verran. Näiden lisäksi nuorille järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa kaksi palloiluun painottuvaa kerhoa. Viljakkalassa järjestetään kolme kuntosaliryhmää, joista yksi on kaikille avoin ja kaksi muuta eläkeläisille suunnattuja. Uimaopetus Lasten halliuimakouluja järjestetään keväällä 2015 viikonloppuaamuisin uimahallin opetusaltaalla alkaen Yksi uimakoulu kestää neljä peräkkäistä viikonloppua, yhteensä 8 kertaa ja yhden viikonlopun aikana järjestetään kaksi eri uimakoulua. Uimakoulut jatkuvat toukokuun loppuun saakka. Liikuntapalveluiden uimakoulut jaetaan neljään ryhmään: Alkeis-, alkeisjatko- ja jatkouimakouluihin, jotka on suunnattu alle kouluikäisille sekä ryhmä uimataidottomille koululaisille (vain 6 kertaa). Opetuksesta ja tuntien sisällöistä vastaavat kaikki keskusta-alueen liikunnanohjaajat vuoroviikoin. Uimakoulujen suunnittelusta ja aikatauluista vastaa pääasiassa koululaistenkin uimaopetuksesta vastaava henkilö. Liikuntapalvelut tarjoavat uimaopetusta myös koululaisille koulupäivän aikana. Uimaopetuksesta koululaisille vastaa yksi henkilö, joka yhdessä koulujen kanssa sopii uinti- ja opetusajat. Uimaopetus tapahtuu opetusaltaassa tai isommissa altaissa ryhmästä riippuen. Ostopalveluryhmät Liikuntapalvelut tarjoavat ohjausta myös ostopalveluna. Ostopalvelulla tarkoitetaan ryhmiä, jotka ovat liikuntapalveluilta tilattuja palveluja ja jotka laskutetaan asiakkaalta. Säännöllisiä ostopalveluryhmiä on keväällä 2015 kaksi kappaletta, jotka kumpikin liikuttavat Ylöjärven kaupungin henkilöstöä: Taukojumppa kaupungintalolla kerran viikossa, sekä TYKY jumppa urheilutalon monitoimisalissa kerran viikossa. Näiden lisäksi liikunnanohjauspalveluja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Yksittäiset ohjauskerrat sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan tilastoissa erillisiksi tapahtumiksi. Kesä 2015 Kesällä liikuntapalveluilla ei ole varsinaista suunniteltua liikunnanohjaustoimintaa. Liikuntapalveluiden toiminta painottuu uimaopetukseen. Kesäkuussa ennen uimahallin sulkeutumista järjestetään kahden viikon ajan halliuimakouluja lapsille. Nämä uimakoulut ovat kestoltaan neljä opetuskertaa ja ryhmiä on yhteensä kahdeksan kappaletta.

5 Heinäkuussa järjestetään maksullisia rantauimakouluja kolmen viikon ajan keskusta-alueella, yksi viikko Kurussa sekä yksi viikko Viljakkalassa. Keskustassa rantauimakoulut keskitetään Siivikalan ja Räikän rannoille, Kurussa Hevossaareen ja Viljakkalassa Paijalan sekä Kurjen rannoille. Ohjauksesta ja ryhmien suunnittelusta sekä aikatauluista vastaavat liikunnanohjaajat. Opetustilanteissa liikunnanohjaajilla on apunaan yksi kesätyöntekijä. Syyskausi 2015 Työikäiset, eläkeläiset ja erityisliikunta/keskusta-alue Syksyn ohjauskausi alkaa ja kestää noin joulukuun puoliväliin saakka. Syyslomaviikolla (vko 42) eikä arkipyhinä ole ohjauksia. Yksi ohjauskausi on kestoltaan 14 viikkoa/ohjauskertaa. Vesijumppiin ja kuntosaliryhmiin ilmoittautumisessa kokeillaan käytäntöä, jossa paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse. Hakuaika on elokuussa ja ryhmät julkaistaan mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä kaupungin kotisivuilla sekä uimahallin ilmoitustaululla. Ryhmäpaikka varmistetaan maksamalla ohjausmaksu uimahallin kassalla. Syksyllä 2015 on tarjolla perinteisiä liikuntapassiryhmiä, vesijumppaa, ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä erityisliikunnan ryhmiä. Näiden lisäksi perustetaan yksi uusi matalan kynnyksen liikuntaryhmä, johon ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Varsinainen ohjauskalenteri muodostetaan kevään 2015 aikana yhdessä liikunnanohjaajien kanssa. Pohjana käytetään kauden kokemuksia. Liikuntapassiryhmät pyritään pitämään melko samoilla paikoilla kuin kaudella , eli aamu- ja iltapäivissä. Iltaryhmiä ei perusteta. Pieniä muutoksia voidaan kuitenkin tehdä käytännön toiminnan helpottamiseksi ja asiakastoiveita palvelevaksi. Liikuntapassiryhmät ovat edelleen kaikille avoimia, ja liikuntapassin voi lunastaa ostamalla uimahallin kassalta. Uutuutena syksystä 2015 alkaen on tarjolla liikuntapassi työttömille, jolla pyritään kannustamaan työttömiä liikkumaan. Vesijumppien aikataulut alkavat vakiintua, joten niihin ei kaudelle tehdä suuria muutoksia. Ohjattuja kuntosaliryhmiä tarkastellaan liikuntapassiryhmien kanssa samaan aikaan. Kysyntä niille on suurta, joten todennäköisesti kaudella on vähintään yhtä paljon ryhmiä kuin keväällä Erityisliikunnassa tavoitteena on saada kaikki perustettavat ryhmät täyteen. Ryhmiä on kaudella vähintään yhtä paljon kuin edelliskaudelle, eli yhteensä kahdeksan (kevennetyt kuntosaliryhmät, kevennetty vesijumppa, tasapainoryhmä ja liikuntarajoitteisten voimistelu). Tuolijumpat lasketaan osaksi liikuntapassiryhmiä, jotka kuitenkin palvelevat myös liikuntarajoitteisia asiakkaita. Syyskauden 2015 tavoitteena on lisätä liikuntapassiryhmien käyntikertojen määrää yhdellä käynnillä per viikko verrattuna syksyyn Lisäksi pyritään siihen, että liikunnanohjauksen yleinen asiakastyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään tasolla 4. Kurun ja Viljakkalan liikuntaryhmät Syksyn ohjauskausi alkaa ja kestää joulukuun puoliväliin saakka. Syyslomaviikolla ei ole ohjauksia. Ilmoittautuminen tapahtuu paperilomakkeella Kurun ja Viljakkalan palvelupisteillä, sähköpostitse tai viestillä alueliikunnanohjaajalle. Alueliikunnanohjaaja kokoaa ilmoittautumiset, jakaa ryhmät sekä informoi ryhmäläisiä. Kurun ja Viljakkalan ryhmien ohjausmaksut peritään laskuttamalla. Kurussa ja Viljakkalassa ryhmien sisällöt pidetään pääosin entisellään, mutta ohjelman aikatauluihin tehdään pieniä muutoksia toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Viljakkalassa

6 jatketaan kuntosaliryhmiä tiistaisin (3 kpl). Kuruun lisätään yksi tanssiryhmä, jolloin ryhmiä on neljä ikäluokittain (1-2.lk, 3-4.lk, 5-6.lk ja 7-9 lk.). Lasten liikuntakerhoja tarjotaan kaksi, mutta mikäli ilmoittautuneiden määrä ei riitä yhdistetään kaikki ilmoittautuneet samaan ryhmään. Näiden lisäksi Kurussa jatkavat miesten ja naisten sekä eläkeläisten kuntosaliryhmät (2 kpl). Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä pyritään jatkamaan nuorten palloilupainotteisia liikuntakerhoja. Uimaopetus Lasten halliuimakoulut aloitetaan syyskuun alussa ja ne kestävät joulukuulle saakka. Halliuimakoulut järjestetään edelleen viikonloppuaamuisin. Yksi uimakoulu kestää neljä peräkkäistä viikonloppua, yhteensä 8 kertaa ja yhden viikonlopun aikana järjestetään kaksi eri uimakoulua. Uimakoulut jaetaan seuraaviin ryhmiin: Alkeis-, alkeisjatko- ja jatkouimakouluihin, jotka on suunnattu alle kouluikäisille sekä ryhmä uimataidottomille koululaisille (vain 6 kertaa). Lopulliset ryhmäjaot selviävät hakuajan jälkeen. Opetuksesta ja ryhmien sisällöstä vastaavat kaikki liikunnanohjaajat vuoroviikoin. Uimakoulujen ilmoittautumis- ja paikan varmistamiskäytänteitä pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on, että ne otetaan käyttöön syksyn 2015 uimakouluhaussa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja uimakoulupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Aiemmin paikat on arvottu. Koululaisten uimaopetus jatkuu syksyllä, kun koulut ovat alkaneet ja ensimmäiset koulut ovat varanneet vuoronsa. Uimaopetuksesta koululaisille vastaa koululaisten uimaopettaja yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Uimaopetus tapahtuu opetusaltaassa tai isommissa altaissa ryhmästä riippuen. Ostopalveluryhmät Syksyn 2015 ostopalveluryhmät eivät ole tiedossa toimintasuunnitelman tekovaiheessa. Liikuntapalvelut tarjoavat ohjausta, mikäli ohjausresurssit riittävät ja toivomukset sopivat muun ohjatun liikunnan aikatauluihin. Tapahtumat Liikuntapalveluilla on säännöllisen ohjaustoiminnan lisäksi muita tapahtumia sekä erilaisia teemapäiviä. Näitä tullaan järjestämään vuoden 2015 aikana vähintään 15 kertaa. Perinteisiä tapahtumia ovat loma-aikojen ylimääräiset jumpat, uimahallin erikoispäivät ja ohjauskauden päätöstapahtumat. Vuonna 2015 on vapaa-aikapalveluilla tavoitteena lisätä yhteistyössä järjestettävien tapahtumien määrää. Liikuntapalvelut ovat mukana tässä tavoitteessa yhdessä nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kanssa. Näiden tapahtumien lisäksi voidaan järjestää yksittäisiä pieniä tapahtumia ympäri vuoden joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hiihtolomaviikolla (9) järjestetään keskustassa, Viljakkalassa sekä Kurussa kaikissa oma lasten tapahtumansa ja näiden lisäksi tarjolla on hiihtolomaretki Himokselle. Uimahallilla on kaksi ilmaista vesijumppaa sekä vesijuoksun opastustunti. Muita tapahtumia kevään 2015 aikana ovat mm. ohjauskauden päätteeksi järjestettävä kaikille ohjausryhmäläisille avoin ja maksuttoman kauden päätös sekä suosittu uimataitoisille koululaisille suunnattu vesidisco.

7 Syyslomalla (vko 42) liikuntapalveluiden säännöllinen ohjaustoiminta on tauolla. Tavoitteena on järjestää lomaviikolle hiihtoloman tapaan yksittäisiä liikuntatapahtumia, kuten ilmaisia vesijumppia sekä lasten liikuntatapahtumat Kurussa, Viljakkalassa sekä keskustassa. Ohjauskauden päätteeksi liikuntapalvelut järjestävät ryhmäläisille jouluisen kaudenpäätöstapahtuman. Joulukuussa ohjauspalveluiden puolella yksittäisiä tapahtumia ovat välipäivien ylimääräiset, ilmaiset vesijumpat sekä kinkunsulatusjumppa. Uimahallissa on joulukuussa perinteisesti kynttiläuinnit sekä vihtasauna. Ostopalvelut Kaupungin sisäinen toiminta Kaupungin työntekijöiden kuntotestaus on usean vuoden ajan ollut liikuntapalveluiden järjestämää henkilöstöhallinnon tilaamana ostopalveluna. Liikuntapalvelut hoitavat kuntotestien ilmoittautumiset, käytännön testaustoiminnan sekä tulosten kirjaamisen/analysoinnin. Vuonna 2015 testauksia tehdään yhteensä kymmenen päivän ajan ja testipäiviä on sekä touko- että elokuussa, painottuen elokuuhun. Testimuotoina ovat UKK- kävelytesti sekä cooper- testi. Toinen perinteinen henkilöstöhallinnon ostopalvelu on kaupungin henkilöstön virkistyspäivän ( HEVI päivän) järjestäminen. Tänä vuonna ko. päivä ajoittuu toukokuun loppupuolelle. Ohjelmaksi on suunniteltu ulkotapahtumaa, jossa liikunnanohjaajat liikuttavat henkilöstöä ympäristön mukaisin keinoin. Näiden vuosittain toistuvien tapahtumien lisäksi liikuntapalvelut pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan yksittäisiä jumppahetkiä myös muille kaupungin yksiköille. Tällaiset Tyky päivät ym. ovat usein ajoittuneet kevääseen. 3. URHEILUTALO Uimahalli ja uinninvalvonta Liikunnanohjauksen lisäksi uimahallin toiminnan pyörittäminen on tärkeä osa liikuntapalveluiden toimintaa. Uimahalli on osa Ylöjärven urheilutaloa ja siellä liikkuu vuosittain lähes ihmistä joko itsenäisesti tai ohjatusti. Uimahallin allastiloissa on kaksi 25 metrin allasta, lasten kahluuallas ja opetusallas sekä kylmäallas. Uimahallin muita tiloja ovat kuntosali sekä squash kenttä. Kuntosalin käyttö sisältyy uintimaksuun, mutta squash kenttä täytyy varata ja maksaa erikseen. Uinninvalvonnasta vastaavat pääsääntöisesti liikunnanohjaajat ja koululaisten uimaopetuksesta vastaava uimahallityöntekijä. Lisäksi uimavalvontaa tekevät altaille erikseen palkatut tuntityöntekijät. Valvonnasta vastaa aina kaksi henkilöä, mikäli koko allastila pidetään auki. Uinninvalvojat pitävät huolta uimahalliasiakkaiden turvallisuudesta sekä auttavat tarvittaessa muissa liikuntapalveluiden alaisissa asioissa ja kysymyksissä. Uimahallin aukioloajat ovat vakiintuneet seuraaviksi: ma ti,to ke, pe la, su Altaat suljetaan puoli tuntia ennen uimahallin sulkeutumista.

8 Poikkeusaukioloajat tiedotetaan liikuntapalveluiden/uimahallin kotisivuilla sekä uimahallin tiedostuskanavissa (info-tv, ilmoitustaulut). Pääsääntöisesti uimahalli on suljettu kaikkina arkipyhinä ja sulkeutuu klo 18 aattoiltoina. Uimahallin kesätauko on Uimahallin asiakaspalvelupisteenä toimii kahvio-lipunmyynti. Kahviossa myydään monipuolisesti erilaisia kahviotuotteita. Lisäksi se toimii uimahallin lippukassana ja liikuntapalveluiden tuotteiden myyntipisteenä. Kahvio-lipunmyynti aukeaa uimahallin aukioloaikojen mukaisesti poislukien aamu-uintiaamut (ti ja to), jolloin kahvio aukeaa tuntia myöhemmin. Viikonloppuisin kahvio palvelee asiakkaita klo välisenä aikana. Aikoina, jolloin lipunmyynti ei ole auki, voi kertalippuja ostaa itsepalveluautomaatista sisäänpääsyporttien läheisyydestä. Kahvion tarjontaa sekä toimintoja tarkastellaan säännöllisesti. Vuonna 2015 jatketaan aamu-uintiaamujen aamiaistarjoilua ja kokeillaan erikoiskahvin myyntiä. Tarjolla olevaa pulla- ja leivonnaisvalikoimaa pyritään vaihtelemaan ja tarjonnassa otetaan huomioon mahdollisten tapahtumien vaatimukset. Vuonna 2015 on tavoitteena, että uimahallin kävijämäärä nousee vuodesta 2014 vähintään käynnillä. Kävijämääriin lasketaan kaikki uimahallin portista kulkevat asiakkaat (ohjausryhmät, squash pelaajat sekä perus uintikäynnit). Ohjatuissa kuntosaliryhmissä kävijät sekä squashia pelaavat ovat oikeutettuja käymään myös allaspuolella näin halutessaan. Uintimaksu on sisällytetty hintaan. Kävijämäärien kasvuun voidaan vaikuttaa mm. paremmalla markkinoinnilla. Eläkeläisille sekä pitkäaikaistyöttömille myönnettävä vuosikortti lisännee kävijöitä arkipäivisin. Vuoden 2015 aikana seurataan kortin käyttäjämääriä ja tarkastellaan vuosikortin käyttäjäkunnan mahdollista laajentamista. Vapaa-aikalautakunta tekee päätökset mahdollisista muutoksista. Vuosikortilla pääsee uimaan tiistaista perjantaisin klo välisenä aikana (sisääntuloaika). Kävijämääriin uimahallissa vaikuttaa suuresti seuratoiminta. Kalevan uimahallin remontti Tampereella valmistuu keväällä 2015, joka saattaa vähentää seurojen kiinnostusta allastilasta syksyllä Urheilutalon muu toiminta Urheilutalolla on uimahallin lisäksi useita kokoustiloja, jumppasalina käytettävä monitoimisali, suuri palloiluhalli sekä voimailuun painottuva punttisali. Liikuntapalveluiden oma ohjaustoiminta keskittyy monitoimisaliin. Alakerrassa sijaitseva punttisali on rauhoitettu täysin seura- ja yleisökäyttöön. Seuravuorot ovat pääsääntöisesti avoimia, joiden aikana myös muu asiakaskunta saa käyttää salia. Punttisali on ollut auki yleisölle kesästä 2014 alkaen, joten alla ei vielä ole kokonaista vuotta. Tavoitteena onkin vakiinnuttaa punttisalin kävijämäärät. 4. SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOKRAUS Liikuntapalvelut hallinnoi koulujen liikuntasaleissa tapahtuvaa ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä urheilutalojen liikuntatilojen vuokrausta. Tilojen taksat määritellään vapaa-aikalautakunnassa. Koulujen liikuntasalit ovat arkisin pääasiassa koulujen käytössä. Iltaisin niiden yleisin käyttäjäryhmä ovat paikallisten liikuntaseurat. Saleja käytetään lähinnä liikunnallisiin toimintoihin, mutta niiden vuokraaminen myös muuhun käyttöön on mahdollista. Liikuntapalvelut organisoivat koulujen liikuntasalien vuorovaraukset ja hoitaa laskutuksen. Vakiovuorot saleihin myönnetään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Käytössä on talvikausi (syyskuu-huhtikuu) sekä kesäkausi (toukokuu-elokuu). Vakiovuorot jaetaan hakemusten perusteella ennen kausien alkua.

9 Vakiovuoroja on mahdollista hakea myös kesken kauden, mikäli tilaa löytyy. Yksittäisvuorot ovat haettavissa ympäri vuoden annettujen ohjeiden mukaisesti. Suosituimmat liikuntatilat keskusta-alueella ovat Urheilutalon palloilusali, Soppeenharjun koulun sali sekä Moision koulun sali, jotka ovat kooltaan suurimpia. Myös uusi ja entistä suurempi Siivikkalan koulun sali on lisännyt kiinnostusta. Tilojen määrä ei kuitenkaan edelleen riitä kasvavan ylöjärveläisseurakentän tarpeisiin. Vuonna 2015 pyritään vuorojaossa mahdollisimman tehokkaaseen tilojen käyttöön ja käyttöasteen nousuun. Vanhan lukion sali on poissa käytöstä kaudella , joka lisää hieman tilapainetta keskustassa. Urheilutalon muiden tilojen osalta tavoitteena on lisätä kabinetti-/kokoustilojen käyttöasteita. 5. KAUPUNGIN SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ LIIKUNTA-ASIOISSA Seurayhteistyö Seuraparlamentti Vuonna 2015 perustetaan Ylöjärvelle ensimmäinen seuraparlamentti. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Perustamiskokous pidetään , jossa valitaan parlamentille puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta ja kokouksia pyritään pitämään vähintään kolme vuodessa. Kaupungilta toimintaan osallistuvat vapaa-aikajohtaja (asioiden esittely), liikuntakoordinaattori (siht.) sekä liikuntapaikkamestari (valmistelu). Liikunnan substanssista ja olosuhteista vastaavat päätöksentekoelimet (vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta) nimeävät myös omat edustajansa seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin perustaminen on yksi vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen tavoitteista ja se osaltaan toteuttaa myös kaupunkistrategian tavoitetta vahvistaa kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen. Kaupunginmestaruuskilpailut Ylöjärven kaupunki järjestää yhteistyössä eri liikuntaseurojen kanssa kaupunginmestaruuskilpailuita useissa lajeissa. Kilpailuja järjestetään 5-10 lajissa vuoden 2015 aikana. Kilpailujen määrä on riippuvainen seuratoiminnasta. Kaupunki osallistuu näiden kilpailujen järjestelyihin vuoden 2014 tapaan. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että liikuntapalvelut hankkivat kilpailuiden mestaruusmitalit sekä kustantaa lehteen kilpailuilmoitukset. Järjestävän seuran tehtävinä ovat käytännön järjestelyt sekä tulosten toimittaminen lehtiin sekä liikuntapalveluille. Kaupunginmestaruuskilpailut lasketaan osaksi liikuntapalveluiden tapahtumia, joiden toteutumista seurataan vuosittain ja niiden määrästä asetetaan tavoitteet talousarvioon. Muu seurayhteistyö Kurun perinteinen 24 tunnin hiihtotapahtuma järjestetään yhteistyössä Kurun Kontioiden kanssa ostopalveluna tammikuun lopussa. Kaupunki ostaa yhdistykseltä koko tapahtuman järjestelyt ja

10 maksaa siitä sovitun summan. Tämän lisäksi kaupunki osallistuu tapahtumaan hankkimalla kilpailuiden muistomitalit, hiihtotarrat ja muun tarvittavan materiaalin. Muuta yhteistyötä seurojen kanssa pyritään tekemään erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Tiedottaminen Seuroja koskevista yleisistä asioista tiedotetaan sähköpostilla toimitettavan seurakirjeen kautta. Tämä seurakirje julkaistaan myös liikuntapalveluiden kotisivuilla. Kotisivuilla on oma Seurat osio, jonka alla on tämä seurakirje, seurojen yhteystiedot sekä avustuksia koskevat tiedot. Kiireellisissä asioissa seuroja lähestytään erikseen tiedotteilla. Kaupungin sisäinen yhteistyö Liikuntakoordinaattori on mukana hyvinvointityöryhmässä, joka toimii kaupungin hyvinvoinnin johtoryhmänä. Liikuntapalveluilla on lisäksi edustus hyvinvointiryhmän alaisessa terveysliikuntaryhmässä, jossa mm. suunnitellaan kaupungin terveysliikuntaa edistävää toimintaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii vapaa-aikajohtaja ja jäseninä mukana ovat liikuntakoordinaattori (varapj.) sekä erityisliikunnanohjaaja. Terveysliikuntaryhmän on valmistellut kaupungin terveysliikuntaohjelman, jonka jalkauttaminen koko kaupunkiorganisaatioon sekä ulkopuolisille toimijoille ja yhteisöille on yksi kaupunkistrategian tavoite. Terveysliikuntaryhmä vastaa ohjelman tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista hyvinvointiryhmälle. Vuonna 2014 perustettiin LIIKE liikunnan kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää koko kaupungin liikuntaolosuhteita. Työryhmä kokoontuu kuukausittain ja pyrkimyksenä on ottaa kantaa erilaisiin liikuntaan liittyviin rakennushankkeisiin, suunnitelmiin ym. liikunnan olosuhteisiin ja toimintaan liittyviin asioihin. Työryhmä tekee suunnitelmia ja esityksiä uusista liikuntapaikoista ja pyrkivät edistämään niiden toteutumista. Työryhmään kuuluu liikuntapalveluilta liikuntakoordinaattori, vapaa-aikajohtaja sekä toimistosihteeri. Lisäksi työryhmässä on edustusta teknisen toimen suunnittelusta, puistoyksiköstä, kaavoituksesta, ulkoliikuntapaikoista ja tarvittaessa kouluilta. Tämän työryhmän perustaminen sai pontta liikuntatoimen auditoinnista, jonka raportin mukaan yhteistyötä liikunta-asioissa on parannettava ja säännöllistettävä. Muuta kaupungin sisäistä yhteistyötä tehdään varsinkin vapaa-aikapalveluiden sisällä. 6. AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTAAN Ylöjärvellä liikuntatoimintaan kohdennetaan kahdenlaisia avustuksia: Toiminta- ja kohdeavustuksia. Niiden lisäksi vuosittain palkitaan stipendein urheilussa menestyneitä urheilutoimijoita. Kaupungin säästötoimenpiteistä johtuen avustuksia leikattiin vuonna 2014 ja summa jäi samalle tasolle vuodeksi Avustuksiin varattu määräraha vuodelle 2015 on euroa. Näistä euroa on kohdennettu seura-avustuksiin ja muihin avustuksiin. Tarkoituksena on kuitenkin jakaa avustusmäärärahat niin, että seuroille jaetaan euroa ja loput jätetään muihin avustuksiin/stipendeihin. Vapaa-aikalautakunta päättää maaliskuun kokouksessaan, että kohdennetaanko kaikki seura-avustus toiminta-avustuksiin vai jätetäänkö osa kohdeavustuksille. Vuonna 2014 avustusten leikkausten vuoksi kohdeavustus jätettiin jakamatta. Toiminta-avustus Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä e-lomakkeella, tai paperisella lomakkeella, joka on haettavissa kaupungintalolta.

11 Hakemuksen ja toimintatietolomakkeen lisäksi tulee palauttaa pyydettävät liitteet. Avustuksen hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä (31.3.). Liitteitä voi toimittaa vielä huhtikuun loppuun saakka. Vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustuksista kevätkauden viimeisessä kokouksessaan. Jos hakijalla on maksamattomia maksuja (esim. liikuntatilamaksuja) kaupungille, avustusta ei myönnetä. Jaettavan avustusmäärän lautakunta päättää maaliskuussa. Kohdeavustus Kohdeavustusta voivat hakea ylöjärveläiset yhdistykset, yksityiset henkilöt ja ei-järjestäytyneet tahot. Kohdeavustukset anotaan vapaa-aikalautakunnalta, joka ne myös myöntää. Avustusta myönnetään yksittäisille järjestetyille toiminnoille, joilla on lisätty liikunnallista toimintaa Ylöjärvellä tai toiminnoille, jotka liikuttavat ylöjärveläisiä muualla kotimaassa. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti maksutositteita vastaan, mutta jos toiminnosta ei ole aiheuttanut suoranaisia kuluja, myös työmääräselvitystä vastaan. Vuoden 2015 kohdeavustukset jätetään jakamatta, mikäli vapaa-aikalautakunta päättää kohdentaa kaikki seura-avustukset toiminta-avustuksiin. Kohdeavustusten jakokäytänteet ovat jo useiden vuosien takaa. Mikäli kohdeavustuksia vuonna 2015 jaetaan, olisi aiheellista syksyn 2015 aikana pohtia uusia jakosääntöjä ja kriteerejä.

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2014 ALKAEN Sisäliikuntapaikkojen vuokrat Kuntosalien käyttömaksut Ohjaus- ja muut palvelut - 1 - YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN VUOKRAUS Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO 1.1.2015 alkaen Sisäliikuntapaikkojen vuokrausohje sekä vuokrat: - Kurun urheilutalo - Koulujen liikuntasalit - Urheilutalo ja uimahalli Urheilutalon muut maksut ja tilavuokrat:

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella 2015 2016

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella 2015 2016 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella 2015 2016 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat kuntalaisille liikunnanohjauspalveluja erilaisten

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella 2016 2017 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat kaiken ikäisille kuntalaisille liikunnanohjauspalveluja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT: Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja sitä kautta osa isoa sivistysosastoa. Liikuntapalveluiden tehtävänä

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015. Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2015 Voimassa 31.8.2015 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 19.3.2015 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

Vihdin Liikuntapalvelut

Vihdin Liikuntapalvelut Vihdin Liikuntapalvelut Vihdin uimahalli, Hiidenvedentie 3, 03100 Nummela Squash Sali käytössä uimahallin remontin aikana ennakkoon vuoroilla ma to klo 8.00 21.00 pe klo 8.00 18.00 HUOM! Uimahallin kassa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO alkaen (lautakuntaversio)

LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO alkaen (lautakuntaversio) YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO 1.1.2016 alkaen (lautakuntaversio) SISÄLTÖ: YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOEN VUOKRAUS LIIKUNTATILOJEN VUOKRAT Uimahalli Urheilutalon palloiluhalli Urheilutalon

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

LIIKUNTAHINNASTO 2014

LIIKUNTAHINNASTO 2014 LIIKUNTAHINNASTO 2014 Liikuntapaikkojen hinnat 1.1.2014 alkaen Tarkennettu hinnasto 9.4.2014 Yleiset ehdot 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat nokialaisia rekisteröityneitä urheilu-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO ( Alkaen)

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO ( Alkaen) YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN HINNASTO (1.5.2017 Alkaen) - 1 - YLÖJÄRVEN SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN VUOKRAUS Vuorojen hakeminen Käyttövuoroja jaetaan sekä vakituiseen että tilapäiseen käyttöön. Vakituiset

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ohjausryhmät kaudella 2017 2018 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut tarjoavat liikunnanohjauspalveluja kaiken ikäisille kuntalaisille

Lisätiedot

Itä-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Itä-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Itä-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin treenitreffit...3 Toukokuu...4 UKK kävelytestit...5

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät.

HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. Vesijumppa. Tuolijumppa. Kuntosali. Lyhytkurssit. Lajikokeilu. Erityisryhmät. L e Lisätietoja: Katarina Kiki Norrena puh. 0400 197150 www.hyvinkaa.fi/liikunta Vesijumppa Tuolijumppa Lyhytkurssit Erityisryhmät HYVINKÄÄN LIIKUNTAPALVELUT KAUSI ALKAA 4.9. LIIKKUEN ILOA ARKEEN! Säännöllinen

Lisätiedot

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016

Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minit ja Uimataidottomat minit Tikkurila toimintakaudella 2015 2016 Minien ryhmät on tarkoitettu 4-6-vuotiaille lapsille. Harjoituksiin sisältyy aina kuivaharjoittelua, jossa verrytellään, jumpataan ja

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille

Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA. senioreille ja aikuisille Länsi-Vantaa KESÄLIIKUNTAA senioreille ja aikuisille 1 Ohjattua kesäliikuntaa Myyrmäen kuntosalin aukioloajat kesäkaudella...2 Kuulovammaisten aikuisten kesäliikunta...2 Hinnat...3 Yleistä...3 Kuntosalin

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT (Päivitys 5/2015) YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen liikuntasalit

Lisätiedot

1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Vakiovuorot - paikalliset urheiluseurat, nuorisoyhdistykset, erityisliikuntaryhmät,

1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Vakiovuorot - paikalliset urheiluseurat, nuorisoyhdistykset, erityisliikuntaryhmät, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Nuoriso- ja liikuntalautakunta 15.5.2014 34 /Liite nro 8 1. HUHKOLINNA LIIKUNTATOIMINTA Veroton Alv Verollinen - mikäli toimintaan liittyy erityinen

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. VIHDIN KUNNAN LIIKUNTATOIMEN ULKOISET MAKSUT 1.1.2006 ALKAEN Maksut sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron. 1. KENTÄT 1.1. Vihdin ja Nummelan Urheilukentät Jalkapallonurmi vakioharjoitusvuoro/tunti

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta

Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Pieksämäen kaupungin erityisliikunta Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) Syksy 2017 (4.9. 8.12.2017) Kevät 2018 (8.1. 27.4.2018) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 Hinnastoa päivitetty 2.5.2017 vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Inarin kunta Liikuntatoimen liikuntapaikat

Inarin kunta Liikuntatoimen liikuntapaikat Inarin kunta Liikuntatoimen liikuntapaikat Ohjeistus asiakkaalle 1.1.2014 alkaen Liikuntapaikkojen käyttömaksut (1.1.2014 alkaen) Kertalippu (Ivalo: uimahalli, sulkapallokenttä, kuntosali) 3 - alennettu

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN MAKSUT ALKAEN

LIIKUNTAPALVELUIDEN MAKSUT ALKAEN LIIKUNTAPALVELUIDEN MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN OSALLISTUMISMAKSUT OHJATTUUN TOIMINTAAN sis.alv 10 % Seniorit, soveltava liikunta salitiloissa syys-kevätkausi 45 allastiloissa syys-kevätkausi 55 salitiloissa

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.2.2014 LIITE 3 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKO- JA PALKITSEMIS-PERUSTEET Kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus

Lisätiedot

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %)

aikuiset 2,00 alle 18 v. ja opiskelijat 1,00 alle 4 v. ilmaiseksi ei kausikortteja, hinnat sisältävät alv:n (10 %) Kansalaistoiminnan ltk 8.6.2010, liite 24/2010 Kansalaistoiminnan lautakunta 18.1.2011 9 Kansalaistoiminnan lautakunta 3.6.2014 36 Kansalaistoiminnan lautakunta 4.11.2014 77 1 HYVINVOINNIN EDISTÄMISPALVELUT

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO. lukumäärä a'-pisteet yhteensä A-valmentaja 30. lukumäärä a'-pisteet yhteensä I-luokan tuomari 10 ULVILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN PISTE- JA TOIMINTATAULUKKO LIIKUNTATOIMI Täyttäkää sinisellä merkityt kentät!.) VALMENTAJAT * Voivat olla seuran jäseniä tai ostopalveluna hankittuja valmentajia *

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä.

Kevä tkäusi 2015. Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. Kevä tkäusi 2015 Loviisan kaupungin liikuntaryhmät. Pieni kaupunki, suuria elämyksiä. 2015 Kevätkausi alkaa 5.1.2015 Tammikuun viides päivä polkaistaan käyntiin kaupungin ohjatut liikuntaryhmät. Tarjolla

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 LIIKUNTAPALVELUT Liikuntatilat ja -alueet Liikuntatilojen

Lisätiedot

Avustukset liikuntatoimintaan 2017

Avustukset liikuntatoimintaan 2017 Ohje 1 (5) Avustukset liikuntatoimintaan 2017 Yleiset ehdot ja arviointikriteerit: Sipoolaisen liikuntatoiminnan tukemiseen myönnetään vuosittain avustuksia ja stipendejä. Avustusta myönnetään ensisijaisesti

Lisätiedot

Nokian koulun liikuntatila KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ

Nokian koulun liikuntatila KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ Nokian koulun liikuntatila KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN ILTA- JA VIIKONLOPPUKÄYTTÖ 2014 2015 Hakeminen Vakituiset (säännölliset) harjoitus- ja kilpailuvuorot haetaan liikuntatoimesta. Vakituisten käyttövuorojen

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN

Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN VAPAA AJAN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 Keskiviikko 14.05.2008 kello 18.00 Paloaseman johtokeskus 1. 8 KESÄN 2008 TYÖNTEKIJÄSELVITYS 2. 9 KESÄTOIMINTA JA MAKSUJEN MÄÄRITTÄMINEN 3. 10 TALOUDEN TOTEUMA 4. 11

Lisätiedot

TERVETULOA UNISPORTIIN! Info liikuntatuutoreille, kevät 2011

TERVETULOA UNISPORTIIN! Info liikuntatuutoreille, kevät 2011 TERVETULOA UNISPORTIIN! Info liikuntatuutoreille, kevät 2011 HY:N JA AALLON YHTEISET LIIKUNTAPALVELUT SYKSYSTÄ 2011 kuudella kampuksella 355 päivää vuodessa 7 päivää viikossa aamusta iltaan yli 250 ohjattua

Lisätiedot

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

UIMAHALLIEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut UIMAHALLIEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Uimahallien hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3 Tilojen

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa

SITOUTUMINEN. Liikunnan edistämisen tavoitteet toiminta ja taloussuunnitelmassa SITOUTUMINEN Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa Miten liikuntatoimen luottamushenkilöhallinnossa (lautakunta/kuntayhtymän hallitus yms.) on käsitelty seuraavia kansallisia ohjelmia ja suosituksia?

Lisätiedot

Tekla Valmistelija: Jaakko Nopanen, ,

Tekla Valmistelija: Jaakko Nopanen, , Tekninen lautakunta 9 16.03.2017 Kunnan sisäliikuntatilojen käyttömaksut vuonna 2017 1248/00/2017 Tekla 16.03.2017 9 Valmistelija: Jaakko Nopanen, 040 186 5055, jaakko.nopanen@savitaipale.fi 63 Liikuntatilojen

Lisätiedot

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN

VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN VIHDIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TAKSAT 1.8.2013 ALKAEN Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. UIMAHALLI UIMAHALLIMAKSUT Veloituksetta veteraanit ja alle 5-vuotiaat - Aikuisten uinti 4,-

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2014-2015 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli, (58e)

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja harrastuspaikat 2015 RYHMÄ 1 (kuukausivuokra /kk) Harjulan voimailusali (180m2)

LIIKUNTAPALVELUT. Liikunta- ja harrastuspaikat 2015 RYHMÄ 1 (kuukausivuokra /kk) Harjulan voimailusali (180m2) VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2015 Maksut sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Tilavaraukset tulee peruuttaa vähintään 2 viikkoa ennen tapahtumaa. Peruuttamattomasta vuorosta

Lisätiedot

Yhdistyskirje 1/

Yhdistyskirje 1/ Yhdistyskirje 1/2017 23.3.2017 1 AVUSTUKSET URHEILUSEUROILLE JA NUORISOYHDISTYKSILLE NUORISO-JA LIIKUNTALAUTAKUNNALLA ON VUONNA 2017 JAETTAVANA AVUSTUKSIA NUORISO-JA LIIKUNTATOIMINNAN TUKEMISEEN 37.300.

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2015-2016 KEURUULLA LIIKUNTAIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (58 ) klo 15.00-16.00

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO YLEISET EHDOT 1. Urheiluseurojen hinnat Urheiluseurojen hinnat koskevat haukiputaalaisia rekisteröityjä urheiluseuroja. Ulkopaikkakuntalaisilta urheiluseuroilta veloitetaan muiden

Lisätiedot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot www.vantaa.fi/liikunta Toiminnan järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 1 Sisällys Erillisaunavuorot ja perhesaunavuorot

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO

Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO Porvoon liikuntapalveluiden SEURAINFO 14.03.2014 Vuosi 2014 tuo sekä liikuntapalveluiden että urheiluseurojen osalta jonkin verran muutoksia tullessaan. Sivistyslautakunta hyväksyi 12.3. uuden liikuntahinnaston,

Lisätiedot

KOTONA ASUMINEN VOI OLLA KORTILLA- SPORTTIKORTTI 68+ ESPOO

KOTONA ASUMINEN VOI OLLA KORTILLA- SPORTTIKORTTI 68+ ESPOO KOTONA ASUMINEN VOI OLLA KORTILLA- SPORTTIKORTTI 68+ ESPOO 19.3.2015 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 ESPOOSEEN 68+ SPORTTIKORTTI Espoon kaupungin maksuton

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN HALLINNASSA OLEVIEN SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA SÄÄNNÖT YLEISTÄ Ylöjärven liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat koulujen

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

SENIOREILLE SUUNNATUT TERVEYSLIIKUNTARYHMÄT

SENIOREILLE SUUNNATUT TERVEYSLIIKUNTARYHMÄT SENIOREILLE SUUNNATUT TERVEYSLIIKUNTARYHMÄT Senioreille suunnattujen ohjattujen liikuntaryhmien tavoitteena on tukea ja kehittää liikunta- ja toimintakykyä, vastaamaan erityisesti ikääntyneiden terveysliikunnan

Lisätiedot

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet

Liikuntajärjestöjen avustusohjeet HEINOLAN KAUPUNKI LIIKUNTAPALVELUT Liikuntajärjestöjen avustusohjeet Heinolan liikunta- ja kulttuurilautakunta 12.2.2013 (4.11.2014 74 säännöt urheiluasioiden palkitsemisesta, 3.6.2015 33 3. Kohdeavustukset)

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2013

VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2013 VAPAA-AIKA- JA HARRASTUSPALVELUT MAKSUT 2013 LIIKUNTAPALVELUT Liikunta- ja harrastuspaikat (sis.alv) RYHMÄ 1 (kuukausivuokra /kk) Myllytien nyrkkeilysali (280m2) 600,00 Harjulan voimailusali (180m2) 400,00

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015

AKAAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1. VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 OTE Kokouspäivämäärä Sivu Vapaa-aikalautakunta 26.11.2014 1 Dnro AKAA: 674/ 2014 56 Akaan liikuntapalveluiden maksut vuodelle 2015 VAP 26.11.2014 56 Liite: Akaan liikuntapalveluiden maksut 2015 Oheiseen

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT

LIIKUNTAPALVELUJEN KÄYTTÖMAKSUT LIIKUNTAPELUJEN KÄYTTÖMAKSUT Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 18.11.2015 Voimaantulopäivä KÄYTTÖMAKSUJEN PÄÄPERIAATTEET Liikuntapalveluiden peruskäyttömaksut koskevat raumalaisia rekisteröityjä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2015 2016 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015

Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Liikuntatilojen ja toiminnan hinnasto 1.1.2015 Orimattilan kaupunki Liikuntapalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 14.10.2014 134 LIIKUNTATILOJEN JA TOIMINNAN MAKSUT 1.1.2015 Sisällysluettelo URHEILUTALO...

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut

AKAAN KAUPUNKI Liikuntapalvelut 1. LIIKUNTAPAIKKOJEN VARAUKSET... 2 2. TILOJEN/HARRASTEPAIKKOJEN VUOKRAUKSEN PERIAATTEET... 2 3. LIIKUNTATILOJEN JA -ALUEIDEN KÄYTTÖMAKSUT... 6 3.1 Monitoimihalli... 6 3.2. Koulujen liikuntatilojen, Rasin

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN JA YHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 12.2.2013 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.4.2013 1 LIIKUNTATOIMINTAA YHTEISTYÖLLÄ Liikuntalain 2 :n mukaan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET Vapaa-aikalautakunta 5.2.2015 LEMPÄÄLÄN KUNNAN SISÄLIIKUNTATILOJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÖN LINJAUKSET YLEISTÄ Lempäälän kunnan liikuntapalvelujen hallinnassa olevia sisäliikuntatiloja ovat Hakkarin, Kuljun,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot