YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT Ylöjärven kaupungin liikuntapalvelut ovat osa vapaa-aikapalveluja ja kuuluvat sivistysosaston alle. Liikuntapalveluiden tehtävänä on toimia yksikkönä, jolla on kokonaisnäkemys alueen liikuntapalveluista. Liikuntapalvelut koordinoivat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin liikuntaprosesseja ja säätävät kokonaisuutta toimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi koordinointitehtävään kuuluu tiedon tuottaminen paikallisille liikuntatoimijoille ja kuntalaisille. Kaupungin liikuntapalvelut toimivat paikallisena liikunnan asiantuntijana, liikuntatilojen tarjoajana sekä liikuntapalvelujen tuottajana. Yksinkertaisemmin kuvattuna liikuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia kuntalaisten mahdollisuuksista harrastaa omaehtoista liikuntaa sekä tuottaa ohjattua liikuntaa. Liikuntapalvelut koordinoivat kaupungissa tapahtuvaa liikuntatoimintaa ja vastaa merkittävien liikuntalaitosten (mm. Urheilutalo) toiminnasta Liikuntapalveluiden toimintaan kuuluvat muun muassa liikunnanohjauspalvelut (ryhmäliikunta, liikuntaneuvonta, uimakoulut, kuntotestaus ja ns. osto-/tilausryhmät), uimahallin toiminnan pyörittäminen, sisäliikuntatilojen vuokraaminen, yhteistyön alueen liikuntajärjestöjen kanssa sekä kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden toiminta Ylöjärven keskusta-alueella painottuu urheilutalolle, jonka tiloihin kuuluu myös uimahalli allastiloineen. Urheilutalolla ohjataan suurin osa liikuntapalveluiden ryhmäliikuntatunneista (vesijumpat, kuntosaliryhmät, erityisliikuntaryhmät sekä maajumpat). Ainoastaan osa ostopalveluryhmistä sekä kuntotestaukset tapahtuvat urheilutalon ulkopuolella. Keskustan lisäksi liikuntapalveluilla on ohjaustoimintaa Kurun ja Viljakkalan alueilla. Hallintoa hoidetaan kaupungintalolta käsin. Liikuntapalvelut pyrkivät omalla toiminnallaan edesauttamaan kaupunkistrategian mukaista visiota Ylöjärvi Hyvässä kunnossa. Hyvinvoiva ylöjärveläinen harrastaa aktiivisesti terveyttä edistävää liikuntaa ja edistää samalla kokonaisvaltaisesti omaa hyvinvointiaan. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä koko kaupunkiorganisaation kanssa ja ovat mukana suunnittelemassa yhä toimivampaa liikuntaympäristöä kuntalaisille. Palveluja kehitetään kuntalaisia kuunnellen ja talouden sallimissa rajoissa. Liikuntapalveluiden toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on jaettu seuraaviin osioihin: 1. Henkilöstö 2. Liikunnanohjaus 3. Urheilutalo 4. Sisäliikuntatilojen vuokraus 5. Kaupungin sisäinen ja ulkoinen yhteistyö liikunta-asioissa 6. Avustukset liikuntatoimintaan 1. HENKILÖSTÖ Henkilöstö : 6 liikunnanohjaajaa sekä yksi erityisliikunnanohjaaja 5 uimahallityöntekijää (koululaisten uimaopettaja sekä kahvion/lipunmyynnin henkilöstö) Liikuntakoordinaattori Toimistosihteeri

2 Vakituisessa työsuhteessa on kevätohjauskauden alkaessa viisi liikunnanohjaajaa, erityisliikunnanohjaaja, liikuntakoordinaattori, toimistosihteeri sekä uimahallityöntekijät. Yksi vakituinen liikunnanohjaaja on perhevapaalla. Tämän henkilön sijaisena toimii määräaikaisena liikunnanohjaajana yksi henkilö. Liikuntapalveluiden vastuualueen esimiehenä toimii liikuntakoordinaattori. Vapaa-aikajohtaja on vapaa-aikapalveluiden johtajana liikuntapalveluiden ylempi esimies, ja kokonaisvastuussa sen toiminnoista. Kahden kahviossa työskentelevän uimahallityöntekijän toimet ovat 50 % vakanssilla. Toimistosihteerin työpanos jakautuu 60 % liikuntapalveluille ja 40 % nuorisopalveluille. Muut toimet ovat kokopäiväisiä. Vuoden alussa kuitenkin yhteensä viisi henkilöä työskentelee liikuntapalveluilla kokonaistyöaikaa pienemmällä työpanoksella. Liikuntapalveluiden henkilökunnan lukumäärä pysyy vuonna 2015 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Syksyllä 2013 uudelleen avattu, saneerattu Ylöjärven Urheilutalo toi mukanaan uimahalliin lisää allastilaa sekä asiakkaita, joiden johdosta henkilöstön määrää oli lisättävä aikaisemmista vuosista. Vakituisen henkilökunnan lisäksi uimahallin allasosastolla työskentelee lähes viikoittain tuntityöntekijöitä takaamassa allasturvallisuuden tason. Liikuntapalveluiden työntekijöistä suurin osa työskentelee Ylöjärven keskustan urheilutalolla. Ainoastaan yhden liikunnanohjaajan pääpiste on Kurun urheilutalolla. Henkilöstön ja työajan tehokas käyttäminen sekä urheilutalon toimintojen suunnittelu ja kehitystyö jatkuvat edelleen vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on luoda yhä toimivampi työyksikkö, jossa kaikki viihtyvät ja kaikkien osaamista hyödynnetään. Konkreettisena tavoitteena on luoda liikunnanohjaajille selkeät vastuualueet, joiden kautta toiminnan johtamista pyritään tehostamaan. Työilmapiiriä ja tyytyväisyyttä kehitetään yhdessä sovituin keinoin. Vuosittaiset kehityskeskustelut takaavat sen, että jokainen työntekijä tulee kuulluksi. Koulutusta henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan eri osa-alueilla. Tavoitteena on, että vuosittain muutama henkilö lähetetään koulutukseen päivittämään tietoja ja taitoja. Koulutustarpeet käydään läpi kehityskeskusteluissa. Allaspuolella työskentelevät uivat vuosittain uimavalvojan testiuinnin. Lisäksi ennen syyskauden alkua käydään läpi hengenpelastustaitoja ja koko urheilutalon henkilökunnan kesken kerrataan hätätilanteissa toimiminen. Henkilöstön ensiaputaitoja päivitetään säännöllisesti, jotta ne pysyvät ajan tasalla. Syksyyn 2015 mennessä luodaan liikuntapalveluille koulutusperiaate paperi, josta selviää tarkemmin koulutusmahdollisuudet. 2. LIIKUNNANOHJAUS Yleistä Liikunnanohjaus on yksi suurimmista osa-alueista liikuntapalveluissa. Ohjausryhmiä on kaikenikäisille, mutta pääpaino on senioreissa. Keskusta-alueella on tarjolla ohjattua vesiliikuntaa, kuntosaliryhmiä, jumpparyhmiä, lasten uimakouluja sekä erityisliikuntaa. Keskustan lisäksi liikunnanohjausta on myös Kurun ja Viljakkalan alueilla. Liikunnanohjausta on tarjolla myös ns. ostopalveluna, eli erikseen tilattaessa. Keskusta-alueen toiminta tapahtuu pääasiassa urheilutalon monitoimisalissa, uimahallin kuntosalilla sekä allastiloissa. Yksi säännöllinen erityisliikunnan ohjausryhmä kokoontuu Kuntoutus- ja muistikeskuksen allastiloissa ainakin kevätkaudella Kurussa toimintaa on Kurun urheilutalolla sekä Villen vintillä. Viljakkalassa kuntosaliryhmät pidetään paloaseman kuntosalilla sekä Elokaaressa.

3 Liikunnanohjauksesta vastaavat kaikki liikunnanohjaajat yhdessä. Ohjausvuorot vaihtuvat viikoittain, jolloin asiakkaat saavat samalla vaihtelua ohjausryhmiin. Poikkeuksena tästä ovat Kurun ja Viljakkalan ryhmät, joiden liikuttamisesta vastaa pääasiallisesti yksi alueliikunnanohjaaja. Ohjausryhmät pyritään pitämään asiakaslähtöisinä ja muutoksia ohjelmiin tehdään tarvittaessa. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain, ja niiden perusteella pyritään järjestämään toimintaa, joka palvelee kuntalaisia parhaiten. Ohjausmaksut suoritetaan kaikista keskusta-alueen ryhmistä uimahallin kassalle. Kurun ja Viljakkalan ryhmät laskutetaan jälkikäteen. Ilmoittautumisajat kaikkiin ryhmiin julkaistaan liikuntapalveluiden kotisivuilla sekä paikallislehdissä tilanteen mukaan. Ohjaustoimintaan liittyvä tiedottaminen tapahtuu pääasiassa kotisivujen ja uimahallin tiedotuskanavien (info-tv, ilmoitustaulut) kautta. Lisäksi liikunnanohjaajat kertovat asiakkaille ryhmissä ajankohtaisista tapahtumista ja poikkeuksista. Kevään/alkukesän aikana 2015 kootaan lyhyt esite liikuntapalveluiden ohjausryhmistä, jota voidaan jakaa uimahallilla asiakkaille. Tiedotuksessa pyritään myös hyödyntämään kaupungin facebook sivuja harkinnan mukaan. Ylöjärven kaupungin hyvinvointikertomus painottaa vuonna 2015 arjen turvallisuutta. Tämä koko kaupunkia koskeva tavoite pyritään huomioimaan myös liikunnanohjaustoiminnassa soveltuvin keinoin. Ryhmätarjonnassa pyritään muun muassa lisäämään matalan kynnyksen ryhmiä. Myös kaupunkistrategiassa painotetaan terveysliikuntaa hyvinvoivan ylöjärveläisen yhtenä osa-alueena. Liikuntapalveluiden ohjaustoiminta tuottaa juuri tätä terveysliikuntaa, jonka avulla kuntalaiset voivat edullisesti, turvallisesti ja osaavan ohjaajan avulla edistää terveyttään liikunnalla. Talousarvion mukainen tavoite on, että liikuntapalvelut järjestää vähintään 100 ohjattua ryhmää vuodessa, jossa käyntikertoja on Kevät 2015 Työikäiset, eläkeläiset ja erityisliikunta/keskusta-alue Kevätkausi 2015 on sisällöltään samanlainen kuin syksy Kevätkausi alkaa ja ohjauskauden kesto on 14 viikkoa/ohjauskertaa. Hiihtolomaviikolla, eikä arkipyhinä ole ohjauksia. Tästä johtuen voi joidenkin ohjausryhmien viimeiset ohjauskerrat venyä toukokuun puolelle. Liikuntapassiryhmiä on tarjolla 9 kappaletta. Syksystä 2014 alkaen ei passiryhmiä ole jaoteltu enää eläkeläisten ja työikäisten ryhmiin, vaan ne on ryhmitelty kevyisiin (4 kpl), keskiraskaisiin (4 kpl) sekä raskaisiin (1 kpl) ryhmiin. Näin asiakas voi valita jumpparyhmän sen raskaustason mukaan. Liikuntapassi on tuote, jolla voi osallistua liikuntapalveluiden järjestämään ryhmäliikunnanohjaukseen rajoituksetta yhden kauden ajaksi. Yhdellä passilla voi siis osallistua kaikkiin jumpparyhmiin pois lukien kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät. Tuolijumpparyhmät ovat osa liikuntapassiryhmiä, mutta niihin voi osallistua myös maksamalla pelkästään tuolijumppamaksun. Passin voi ostaa urheilutalon kahviosta uimahallin aukioloaikoina. Liikuntapassiryhmien lisäksi kevätkaudella 2015 järjestetään uimahallilla vesijumppia, ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä erityisliikunnan ohjausryhmiä. Näitä ryhmiä on tarjolla seuraavasti: Eläkeläisten vesijumpparyhmät 7 kpl ja kuntosaliryhmät 6 kpl. Syksyyn verrattuna eläkeläisille lisättiin yksi kuntosaliryhmä suuren kysynnän vuoksi. Työikäisille on keväällä 2015 tarjolla 4 vesijumpparyhmää sekä yksi kuntosaliryhmä. Erityisliikunnan puolella tarjolla on yhteensä kahdeksan erilaista ryhmää. Näitä ryhmiä ovat kevennetty vesijumppa, liikuntarajoitteisten voimistelu/kuntosali, kevennetty kuntosali (3 kpl), kuntosali ylipainoisille sekä tasapainoryhmä (2 kpl). Näiden lisäksi liikuntapalveluilla on yksi kaikille avoin vesijumppa, johon voi osallistua maksamalla ohjausmaksun kassalle ennen ryhmän alkua sekä avoin kuntosaliohjaus kerran viikossa, joka on maksutonta.

4 Tavoitteena keväällä 2015 on ylläpitää laadukasta ohjauspalvelua kaikille kuntalaisille ja kannustaa uusia liikkujia mukaan. Ryhmien kävijämäärät pyritään pitämään vähintään samalla tasolla kuin syyskaudella Kurun ja Viljakkalan liikuntaryhmät Kevätkausi 2015 on jatkoa syyskaudelle 2014 eikä muutoksia ohjelmaan tehdä. Ohjauskausi noudattelee keskustan ryhmien kanssa samaa rytmiä ja periaatteita. Kurussa on tarjolla yhteensä 11 ryhmää eri-ikäisille. Eläkeläisille kohdennettuja ryhmiä ovat tuolijumppa sekä ohjattu kuntosali (2 kpl). Työikäisille on kaksi kuntosaliryhmää, toinen miehille ja toinen naisille. Pienille lapsille on liikuntakerho, ja musiikkiliikuntaa tai tanssia yhteensä kolmen ryhmän verran. Näiden lisäksi nuorille järjestetään yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa kaksi palloiluun painottuvaa kerhoa. Viljakkalassa järjestetään kolme kuntosaliryhmää, joista yksi on kaikille avoin ja kaksi muuta eläkeläisille suunnattuja. Uimaopetus Lasten halliuimakouluja järjestetään keväällä 2015 viikonloppuaamuisin uimahallin opetusaltaalla alkaen Yksi uimakoulu kestää neljä peräkkäistä viikonloppua, yhteensä 8 kertaa ja yhden viikonlopun aikana järjestetään kaksi eri uimakoulua. Uimakoulut jatkuvat toukokuun loppuun saakka. Liikuntapalveluiden uimakoulut jaetaan neljään ryhmään: Alkeis-, alkeisjatko- ja jatkouimakouluihin, jotka on suunnattu alle kouluikäisille sekä ryhmä uimataidottomille koululaisille (vain 6 kertaa). Opetuksesta ja tuntien sisällöistä vastaavat kaikki keskusta-alueen liikunnanohjaajat vuoroviikoin. Uimakoulujen suunnittelusta ja aikatauluista vastaa pääasiassa koululaistenkin uimaopetuksesta vastaava henkilö. Liikuntapalvelut tarjoavat uimaopetusta myös koululaisille koulupäivän aikana. Uimaopetuksesta koululaisille vastaa yksi henkilö, joka yhdessä koulujen kanssa sopii uinti- ja opetusajat. Uimaopetus tapahtuu opetusaltaassa tai isommissa altaissa ryhmästä riippuen. Ostopalveluryhmät Liikuntapalvelut tarjoavat ohjausta myös ostopalveluna. Ostopalvelulla tarkoitetaan ryhmiä, jotka ovat liikuntapalveluilta tilattuja palveluja ja jotka laskutetaan asiakkaalta. Säännöllisiä ostopalveluryhmiä on keväällä 2015 kaksi kappaletta, jotka kumpikin liikuttavat Ylöjärven kaupungin henkilöstöä: Taukojumppa kaupungintalolla kerran viikossa, sekä TYKY jumppa urheilutalon monitoimisalissa kerran viikossa. Näiden lisäksi liikunnanohjauspalveluja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan. Yksittäiset ohjauskerrat sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan tilastoissa erillisiksi tapahtumiksi. Kesä 2015 Kesällä liikuntapalveluilla ei ole varsinaista suunniteltua liikunnanohjaustoimintaa. Liikuntapalveluiden toiminta painottuu uimaopetukseen. Kesäkuussa ennen uimahallin sulkeutumista järjestetään kahden viikon ajan halliuimakouluja lapsille. Nämä uimakoulut ovat kestoltaan neljä opetuskertaa ja ryhmiä on yhteensä kahdeksan kappaletta.

5 Heinäkuussa järjestetään maksullisia rantauimakouluja kolmen viikon ajan keskusta-alueella, yksi viikko Kurussa sekä yksi viikko Viljakkalassa. Keskustassa rantauimakoulut keskitetään Siivikalan ja Räikän rannoille, Kurussa Hevossaareen ja Viljakkalassa Paijalan sekä Kurjen rannoille. Ohjauksesta ja ryhmien suunnittelusta sekä aikatauluista vastaavat liikunnanohjaajat. Opetustilanteissa liikunnanohjaajilla on apunaan yksi kesätyöntekijä. Syyskausi 2015 Työikäiset, eläkeläiset ja erityisliikunta/keskusta-alue Syksyn ohjauskausi alkaa ja kestää noin joulukuun puoliväliin saakka. Syyslomaviikolla (vko 42) eikä arkipyhinä ole ohjauksia. Yksi ohjauskausi on kestoltaan 14 viikkoa/ohjauskertaa. Vesijumppiin ja kuntosaliryhmiin ilmoittautumisessa kokeillaan käytäntöä, jossa paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse. Hakuaika on elokuussa ja ryhmät julkaistaan mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä kaupungin kotisivuilla sekä uimahallin ilmoitustaululla. Ryhmäpaikka varmistetaan maksamalla ohjausmaksu uimahallin kassalla. Syksyllä 2015 on tarjolla perinteisiä liikuntapassiryhmiä, vesijumppaa, ohjattuja kuntosaliryhmiä sekä erityisliikunnan ryhmiä. Näiden lisäksi perustetaan yksi uusi matalan kynnyksen liikuntaryhmä, johon ei tarvitse etukäteen ilmoittautua. Varsinainen ohjauskalenteri muodostetaan kevään 2015 aikana yhdessä liikunnanohjaajien kanssa. Pohjana käytetään kauden kokemuksia. Liikuntapassiryhmät pyritään pitämään melko samoilla paikoilla kuin kaudella , eli aamu- ja iltapäivissä. Iltaryhmiä ei perusteta. Pieniä muutoksia voidaan kuitenkin tehdä käytännön toiminnan helpottamiseksi ja asiakastoiveita palvelevaksi. Liikuntapassiryhmät ovat edelleen kaikille avoimia, ja liikuntapassin voi lunastaa ostamalla uimahallin kassalta. Uutuutena syksystä 2015 alkaen on tarjolla liikuntapassi työttömille, jolla pyritään kannustamaan työttömiä liikkumaan. Vesijumppien aikataulut alkavat vakiintua, joten niihin ei kaudelle tehdä suuria muutoksia. Ohjattuja kuntosaliryhmiä tarkastellaan liikuntapassiryhmien kanssa samaan aikaan. Kysyntä niille on suurta, joten todennäköisesti kaudella on vähintään yhtä paljon ryhmiä kuin keväällä Erityisliikunnassa tavoitteena on saada kaikki perustettavat ryhmät täyteen. Ryhmiä on kaudella vähintään yhtä paljon kuin edelliskaudelle, eli yhteensä kahdeksan (kevennetyt kuntosaliryhmät, kevennetty vesijumppa, tasapainoryhmä ja liikuntarajoitteisten voimistelu). Tuolijumpat lasketaan osaksi liikuntapassiryhmiä, jotka kuitenkin palvelevat myös liikuntarajoitteisia asiakkaita. Syyskauden 2015 tavoitteena on lisätä liikuntapassiryhmien käyntikertojen määrää yhdellä käynnillä per viikko verrattuna syksyyn Lisäksi pyritään siihen, että liikunnanohjauksen yleinen asiakastyytyväisyys on asteikolla 1-5 vähintään tasolla 4. Kurun ja Viljakkalan liikuntaryhmät Syksyn ohjauskausi alkaa ja kestää joulukuun puoliväliin saakka. Syyslomaviikolla ei ole ohjauksia. Ilmoittautuminen tapahtuu paperilomakkeella Kurun ja Viljakkalan palvelupisteillä, sähköpostitse tai viestillä alueliikunnanohjaajalle. Alueliikunnanohjaaja kokoaa ilmoittautumiset, jakaa ryhmät sekä informoi ryhmäläisiä. Kurun ja Viljakkalan ryhmien ohjausmaksut peritään laskuttamalla. Kurussa ja Viljakkalassa ryhmien sisällöt pidetään pääosin entisellään, mutta ohjelman aikatauluihin tehdään pieniä muutoksia toiminnan sujuvuuden parantamiseksi. Viljakkalassa

6 jatketaan kuntosaliryhmiä tiistaisin (3 kpl). Kuruun lisätään yksi tanssiryhmä, jolloin ryhmiä on neljä ikäluokittain (1-2.lk, 3-4.lk, 5-6.lk ja 7-9 lk.). Lasten liikuntakerhoja tarjotaan kaksi, mutta mikäli ilmoittautuneiden määrä ei riitä yhdistetään kaikki ilmoittautuneet samaan ryhmään. Näiden lisäksi Kurussa jatkavat miesten ja naisten sekä eläkeläisten kuntosaliryhmät (2 kpl). Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä pyritään jatkamaan nuorten palloilupainotteisia liikuntakerhoja. Uimaopetus Lasten halliuimakoulut aloitetaan syyskuun alussa ja ne kestävät joulukuulle saakka. Halliuimakoulut järjestetään edelleen viikonloppuaamuisin. Yksi uimakoulu kestää neljä peräkkäistä viikonloppua, yhteensä 8 kertaa ja yhden viikonlopun aikana järjestetään kaksi eri uimakoulua. Uimakoulut jaetaan seuraaviin ryhmiin: Alkeis-, alkeisjatko- ja jatkouimakouluihin, jotka on suunnattu alle kouluikäisille sekä ryhmä uimataidottomille koululaisille (vain 6 kertaa). Lopulliset ryhmäjaot selviävät hakuajan jälkeen. Opetuksesta ja ryhmien sisällöstä vastaavat kaikki liikunnanohjaajat vuoroviikoin. Uimakoulujen ilmoittautumis- ja paikan varmistamiskäytänteitä pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on, että ne otetaan käyttöön syksyn 2015 uimakouluhaussa. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella ja uimakoulupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Aiemmin paikat on arvottu. Koululaisten uimaopetus jatkuu syksyllä, kun koulut ovat alkaneet ja ensimmäiset koulut ovat varanneet vuoronsa. Uimaopetuksesta koululaisille vastaa koululaisten uimaopettaja yhteistyössä luokanopettajien kanssa. Uimaopetus tapahtuu opetusaltaassa tai isommissa altaissa ryhmästä riippuen. Ostopalveluryhmät Syksyn 2015 ostopalveluryhmät eivät ole tiedossa toimintasuunnitelman tekovaiheessa. Liikuntapalvelut tarjoavat ohjausta, mikäli ohjausresurssit riittävät ja toivomukset sopivat muun ohjatun liikunnan aikatauluihin. Tapahtumat Liikuntapalveluilla on säännöllisen ohjaustoiminnan lisäksi muita tapahtumia sekä erilaisia teemapäiviä. Näitä tullaan järjestämään vuoden 2015 aikana vähintään 15 kertaa. Perinteisiä tapahtumia ovat loma-aikojen ylimääräiset jumpat, uimahallin erikoispäivät ja ohjauskauden päätöstapahtumat. Vuonna 2015 on vapaa-aikapalveluilla tavoitteena lisätä yhteistyössä järjestettävien tapahtumien määrää. Liikuntapalvelut ovat mukana tässä tavoitteessa yhdessä nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluiden kanssa. Näiden tapahtumien lisäksi voidaan järjestää yksittäisiä pieniä tapahtumia ympäri vuoden joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hiihtolomaviikolla (9) järjestetään keskustassa, Viljakkalassa sekä Kurussa kaikissa oma lasten tapahtumansa ja näiden lisäksi tarjolla on hiihtolomaretki Himokselle. Uimahallilla on kaksi ilmaista vesijumppaa sekä vesijuoksun opastustunti. Muita tapahtumia kevään 2015 aikana ovat mm. ohjauskauden päätteeksi järjestettävä kaikille ohjausryhmäläisille avoin ja maksuttoman kauden päätös sekä suosittu uimataitoisille koululaisille suunnattu vesidisco.

7 Syyslomalla (vko 42) liikuntapalveluiden säännöllinen ohjaustoiminta on tauolla. Tavoitteena on järjestää lomaviikolle hiihtoloman tapaan yksittäisiä liikuntatapahtumia, kuten ilmaisia vesijumppia sekä lasten liikuntatapahtumat Kurussa, Viljakkalassa sekä keskustassa. Ohjauskauden päätteeksi liikuntapalvelut järjestävät ryhmäläisille jouluisen kaudenpäätöstapahtuman. Joulukuussa ohjauspalveluiden puolella yksittäisiä tapahtumia ovat välipäivien ylimääräiset, ilmaiset vesijumpat sekä kinkunsulatusjumppa. Uimahallissa on joulukuussa perinteisesti kynttiläuinnit sekä vihtasauna. Ostopalvelut Kaupungin sisäinen toiminta Kaupungin työntekijöiden kuntotestaus on usean vuoden ajan ollut liikuntapalveluiden järjestämää henkilöstöhallinnon tilaamana ostopalveluna. Liikuntapalvelut hoitavat kuntotestien ilmoittautumiset, käytännön testaustoiminnan sekä tulosten kirjaamisen/analysoinnin. Vuonna 2015 testauksia tehdään yhteensä kymmenen päivän ajan ja testipäiviä on sekä touko- että elokuussa, painottuen elokuuhun. Testimuotoina ovat UKK- kävelytesti sekä cooper- testi. Toinen perinteinen henkilöstöhallinnon ostopalvelu on kaupungin henkilöstön virkistyspäivän ( HEVI päivän) järjestäminen. Tänä vuonna ko. päivä ajoittuu toukokuun loppupuolelle. Ohjelmaksi on suunniteltu ulkotapahtumaa, jossa liikunnanohjaajat liikuttavat henkilöstöä ympäristön mukaisin keinoin. Näiden vuosittain toistuvien tapahtumien lisäksi liikuntapalvelut pyrkii mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan yksittäisiä jumppahetkiä myös muille kaupungin yksiköille. Tällaiset Tyky päivät ym. ovat usein ajoittuneet kevääseen. 3. URHEILUTALO Uimahalli ja uinninvalvonta Liikunnanohjauksen lisäksi uimahallin toiminnan pyörittäminen on tärkeä osa liikuntapalveluiden toimintaa. Uimahalli on osa Ylöjärven urheilutaloa ja siellä liikkuu vuosittain lähes ihmistä joko itsenäisesti tai ohjatusti. Uimahallin allastiloissa on kaksi 25 metrin allasta, lasten kahluuallas ja opetusallas sekä kylmäallas. Uimahallin muita tiloja ovat kuntosali sekä squash kenttä. Kuntosalin käyttö sisältyy uintimaksuun, mutta squash kenttä täytyy varata ja maksaa erikseen. Uinninvalvonnasta vastaavat pääsääntöisesti liikunnanohjaajat ja koululaisten uimaopetuksesta vastaava uimahallityöntekijä. Lisäksi uimavalvontaa tekevät altaille erikseen palkatut tuntityöntekijät. Valvonnasta vastaa aina kaksi henkilöä, mikäli koko allastila pidetään auki. Uinninvalvojat pitävät huolta uimahalliasiakkaiden turvallisuudesta sekä auttavat tarvittaessa muissa liikuntapalveluiden alaisissa asioissa ja kysymyksissä. Uimahallin aukioloajat ovat vakiintuneet seuraaviksi: ma ti,to ke, pe la, su Altaat suljetaan puoli tuntia ennen uimahallin sulkeutumista.

8 Poikkeusaukioloajat tiedotetaan liikuntapalveluiden/uimahallin kotisivuilla sekä uimahallin tiedostuskanavissa (info-tv, ilmoitustaulut). Pääsääntöisesti uimahalli on suljettu kaikkina arkipyhinä ja sulkeutuu klo 18 aattoiltoina. Uimahallin kesätauko on Uimahallin asiakaspalvelupisteenä toimii kahvio-lipunmyynti. Kahviossa myydään monipuolisesti erilaisia kahviotuotteita. Lisäksi se toimii uimahallin lippukassana ja liikuntapalveluiden tuotteiden myyntipisteenä. Kahvio-lipunmyynti aukeaa uimahallin aukioloaikojen mukaisesti poislukien aamu-uintiaamut (ti ja to), jolloin kahvio aukeaa tuntia myöhemmin. Viikonloppuisin kahvio palvelee asiakkaita klo välisenä aikana. Aikoina, jolloin lipunmyynti ei ole auki, voi kertalippuja ostaa itsepalveluautomaatista sisäänpääsyporttien läheisyydestä. Kahvion tarjontaa sekä toimintoja tarkastellaan säännöllisesti. Vuonna 2015 jatketaan aamu-uintiaamujen aamiaistarjoilua ja kokeillaan erikoiskahvin myyntiä. Tarjolla olevaa pulla- ja leivonnaisvalikoimaa pyritään vaihtelemaan ja tarjonnassa otetaan huomioon mahdollisten tapahtumien vaatimukset. Vuonna 2015 on tavoitteena, että uimahallin kävijämäärä nousee vuodesta 2014 vähintään käynnillä. Kävijämääriin lasketaan kaikki uimahallin portista kulkevat asiakkaat (ohjausryhmät, squash pelaajat sekä perus uintikäynnit). Ohjatuissa kuntosaliryhmissä kävijät sekä squashia pelaavat ovat oikeutettuja käymään myös allaspuolella näin halutessaan. Uintimaksu on sisällytetty hintaan. Kävijämäärien kasvuun voidaan vaikuttaa mm. paremmalla markkinoinnilla. Eläkeläisille sekä pitkäaikaistyöttömille myönnettävä vuosikortti lisännee kävijöitä arkipäivisin. Vuoden 2015 aikana seurataan kortin käyttäjämääriä ja tarkastellaan vuosikortin käyttäjäkunnan mahdollista laajentamista. Vapaa-aikalautakunta tekee päätökset mahdollisista muutoksista. Vuosikortilla pääsee uimaan tiistaista perjantaisin klo välisenä aikana (sisääntuloaika). Kävijämääriin uimahallissa vaikuttaa suuresti seuratoiminta. Kalevan uimahallin remontti Tampereella valmistuu keväällä 2015, joka saattaa vähentää seurojen kiinnostusta allastilasta syksyllä Urheilutalon muu toiminta Urheilutalolla on uimahallin lisäksi useita kokoustiloja, jumppasalina käytettävä monitoimisali, suuri palloiluhalli sekä voimailuun painottuva punttisali. Liikuntapalveluiden oma ohjaustoiminta keskittyy monitoimisaliin. Alakerrassa sijaitseva punttisali on rauhoitettu täysin seura- ja yleisökäyttöön. Seuravuorot ovat pääsääntöisesti avoimia, joiden aikana myös muu asiakaskunta saa käyttää salia. Punttisali on ollut auki yleisölle kesästä 2014 alkaen, joten alla ei vielä ole kokonaista vuotta. Tavoitteena onkin vakiinnuttaa punttisalin kävijämäärät. 4. SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOKRAUS Liikuntapalvelut hallinnoi koulujen liikuntasaleissa tapahtuvaa ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä urheilutalojen liikuntatilojen vuokrausta. Tilojen taksat määritellään vapaa-aikalautakunnassa. Koulujen liikuntasalit ovat arkisin pääasiassa koulujen käytössä. Iltaisin niiden yleisin käyttäjäryhmä ovat paikallisten liikuntaseurat. Saleja käytetään lähinnä liikunnallisiin toimintoihin, mutta niiden vuokraaminen myös muuhun käyttöön on mahdollista. Liikuntapalvelut organisoivat koulujen liikuntasalien vuorovaraukset ja hoitaa laskutuksen. Vakiovuorot saleihin myönnetään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Käytössä on talvikausi (syyskuu-huhtikuu) sekä kesäkausi (toukokuu-elokuu). Vakiovuorot jaetaan hakemusten perusteella ennen kausien alkua.

9 Vakiovuoroja on mahdollista hakea myös kesken kauden, mikäli tilaa löytyy. Yksittäisvuorot ovat haettavissa ympäri vuoden annettujen ohjeiden mukaisesti. Suosituimmat liikuntatilat keskusta-alueella ovat Urheilutalon palloilusali, Soppeenharjun koulun sali sekä Moision koulun sali, jotka ovat kooltaan suurimpia. Myös uusi ja entistä suurempi Siivikkalan koulun sali on lisännyt kiinnostusta. Tilojen määrä ei kuitenkaan edelleen riitä kasvavan ylöjärveläisseurakentän tarpeisiin. Vuonna 2015 pyritään vuorojaossa mahdollisimman tehokkaaseen tilojen käyttöön ja käyttöasteen nousuun. Vanhan lukion sali on poissa käytöstä kaudella , joka lisää hieman tilapainetta keskustassa. Urheilutalon muiden tilojen osalta tavoitteena on lisätä kabinetti-/kokoustilojen käyttöasteita. 5. KAUPUNGIN SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ LIIKUNTA-ASIOISSA Seurayhteistyö Seuraparlamentti Vuonna 2015 perustetaan Ylöjärvelle ensimmäinen seuraparlamentti. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Seuraparlamentin kautta kaupunki tarjoaa seuroille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon ja kuulla, mitä kaupunki suunnittelee ja näin myös osallistaa liikuntaseuroja suunnitteluun. Seuraparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Perustamiskokous pidetään , jossa valitaan parlamentille puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta ja kokouksia pyritään pitämään vähintään kolme vuodessa. Kaupungilta toimintaan osallistuvat vapaa-aikajohtaja (asioiden esittely), liikuntakoordinaattori (siht.) sekä liikuntapaikkamestari (valmistelu). Liikunnan substanssista ja olosuhteista vastaavat päätöksentekoelimet (vapaa-aikalautakunta ja tekninen lautakunta) nimeävät myös omat edustajansa seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin perustaminen on yksi vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen tavoitteista ja se osaltaan toteuttaa myös kaupunkistrategian tavoitetta vahvistaa kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen. Kaupunginmestaruuskilpailut Ylöjärven kaupunki järjestää yhteistyössä eri liikuntaseurojen kanssa kaupunginmestaruuskilpailuita useissa lajeissa. Kilpailuja järjestetään 5-10 lajissa vuoden 2015 aikana. Kilpailujen määrä on riippuvainen seuratoiminnasta. Kaupunki osallistuu näiden kilpailujen järjestelyihin vuoden 2014 tapaan. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että liikuntapalvelut hankkivat kilpailuiden mestaruusmitalit sekä kustantaa lehteen kilpailuilmoitukset. Järjestävän seuran tehtävinä ovat käytännön järjestelyt sekä tulosten toimittaminen lehtiin sekä liikuntapalveluille. Kaupunginmestaruuskilpailut lasketaan osaksi liikuntapalveluiden tapahtumia, joiden toteutumista seurataan vuosittain ja niiden määrästä asetetaan tavoitteet talousarvioon. Muu seurayhteistyö Kurun perinteinen 24 tunnin hiihtotapahtuma järjestetään yhteistyössä Kurun Kontioiden kanssa ostopalveluna tammikuun lopussa. Kaupunki ostaa yhdistykseltä koko tapahtuman järjestelyt ja

10 maksaa siitä sovitun summan. Tämän lisäksi kaupunki osallistuu tapahtumaan hankkimalla kilpailuiden muistomitalit, hiihtotarrat ja muun tarvittavan materiaalin. Muuta yhteistyötä seurojen kanssa pyritään tekemään erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Tiedottaminen Seuroja koskevista yleisistä asioista tiedotetaan sähköpostilla toimitettavan seurakirjeen kautta. Tämä seurakirje julkaistaan myös liikuntapalveluiden kotisivuilla. Kotisivuilla on oma Seurat osio, jonka alla on tämä seurakirje, seurojen yhteystiedot sekä avustuksia koskevat tiedot. Kiireellisissä asioissa seuroja lähestytään erikseen tiedotteilla. Kaupungin sisäinen yhteistyö Liikuntakoordinaattori on mukana hyvinvointityöryhmässä, joka toimii kaupungin hyvinvoinnin johtoryhmänä. Liikuntapalveluilla on lisäksi edustus hyvinvointiryhmän alaisessa terveysliikuntaryhmässä, jossa mm. suunnitellaan kaupungin terveysliikuntaa edistävää toimintaa. Ryhmän puheenjohtajana toimii vapaa-aikajohtaja ja jäseninä mukana ovat liikuntakoordinaattori (varapj.) sekä erityisliikunnanohjaaja. Terveysliikuntaryhmän on valmistellut kaupungin terveysliikuntaohjelman, jonka jalkauttaminen koko kaupunkiorganisaatioon sekä ulkopuolisille toimijoille ja yhteisöille on yksi kaupunkistrategian tavoite. Terveysliikuntaryhmä vastaa ohjelman tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja raportoinnista hyvinvointiryhmälle. Vuonna 2014 perustettiin LIIKE liikunnan kehittämistyöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää koko kaupungin liikuntaolosuhteita. Työryhmä kokoontuu kuukausittain ja pyrkimyksenä on ottaa kantaa erilaisiin liikuntaan liittyviin rakennushankkeisiin, suunnitelmiin ym. liikunnan olosuhteisiin ja toimintaan liittyviin asioihin. Työryhmä tekee suunnitelmia ja esityksiä uusista liikuntapaikoista ja pyrkivät edistämään niiden toteutumista. Työryhmään kuuluu liikuntapalveluilta liikuntakoordinaattori, vapaa-aikajohtaja sekä toimistosihteeri. Lisäksi työryhmässä on edustusta teknisen toimen suunnittelusta, puistoyksiköstä, kaavoituksesta, ulkoliikuntapaikoista ja tarvittaessa kouluilta. Tämän työryhmän perustaminen sai pontta liikuntatoimen auditoinnista, jonka raportin mukaan yhteistyötä liikunta-asioissa on parannettava ja säännöllistettävä. Muuta kaupungin sisäistä yhteistyötä tehdään varsinkin vapaa-aikapalveluiden sisällä. 6. AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTAAN Ylöjärvellä liikuntatoimintaan kohdennetaan kahdenlaisia avustuksia: Toiminta- ja kohdeavustuksia. Niiden lisäksi vuosittain palkitaan stipendein urheilussa menestyneitä urheilutoimijoita. Kaupungin säästötoimenpiteistä johtuen avustuksia leikattiin vuonna 2014 ja summa jäi samalle tasolle vuodeksi Avustuksiin varattu määräraha vuodelle 2015 on euroa. Näistä euroa on kohdennettu seura-avustuksiin ja muihin avustuksiin. Tarkoituksena on kuitenkin jakaa avustusmäärärahat niin, että seuroille jaetaan euroa ja loput jätetään muihin avustuksiin/stipendeihin. Vapaa-aikalautakunta päättää maaliskuun kokouksessaan, että kohdennetaanko kaikki seura-avustus toiminta-avustuksiin vai jätetäänkö osa kohdeavustuksille. Vuonna 2014 avustusten leikkausten vuoksi kohdeavustus jätettiin jakamatta. Toiminta-avustus Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. Toiminta-avustusta haetaan sähköisellä e-lomakkeella, tai paperisella lomakkeella, joka on haettavissa kaupungintalolta.

11 Hakemuksen ja toimintatietolomakkeen lisäksi tulee palauttaa pyydettävät liitteet. Avustuksen hakuaika päättyy maaliskuun viimeisenä päivänä (31.3.). Liitteitä voi toimittaa vielä huhtikuun loppuun saakka. Vapaa-aikalautakunta päättää toiminta-avustuksista kevätkauden viimeisessä kokouksessaan. Jos hakijalla on maksamattomia maksuja (esim. liikuntatilamaksuja) kaupungille, avustusta ei myönnetä. Jaettavan avustusmäärän lautakunta päättää maaliskuussa. Kohdeavustus Kohdeavustusta voivat hakea ylöjärveläiset yhdistykset, yksityiset henkilöt ja ei-järjestäytyneet tahot. Kohdeavustukset anotaan vapaa-aikalautakunnalta, joka ne myös myöntää. Avustusta myönnetään yksittäisille järjestetyille toiminnoille, joilla on lisätty liikunnallista toimintaa Ylöjärvellä tai toiminnoille, jotka liikuttavat ylöjärveläisiä muualla kotimaassa. Avustukset maksetaan pääsääntöisesti maksutositteita vastaan, mutta jos toiminnosta ei ole aiheuttanut suoranaisia kuluja, myös työmääräselvitystä vastaan. Vuoden 2015 kohdeavustukset jätetään jakamatta, mikäli vapaa-aikalautakunta päättää kohdentaa kaikki seura-avustukset toiminta-avustuksiin. Kohdeavustusten jakokäytänteet ovat jo useiden vuosien takaa. Mikäli kohdeavustuksia vuonna 2015 jaetaan, olisi aiheellista syksyn 2015 aikana pohtia uusia jakosääntöjä ja kriteerejä.

Vanjärven lintutornin ranta ja Mustankellarin kallio, Pääkslahti

Vanjärven lintutornin ranta ja Mustankellarin kallio, Pääkslahti Vanjärven lintutornin ranta ja Mustankellarin kallio, Pääkslahti Sisällysluettelo Esittely 3 Yhteystiedot 4 Infosivu 6 Vihdin uimahalli 7 Ohjaustoiminta 11 Lasten ja nuorten liikunta 15 Työikäisten liikunta

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA

4.5. Yhteistyötahot... 14 4.5.1. Kaupunki ja yritysmaailma... 14 4.5.2. Poliisi ja muut viranomaiset... 14 5. VIESTINTÄ, MARKKINOINTI, VARAINHANKINTA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1. Johdanto... 4 1.1.1. Mikä on toiminnan käsikirja... 4 1.1.2. Seuran historia... 4 1.1.3. Seuran asema alueella... 4 1.1.4. Kattojärjestöt ja lajiliitot... 4 2.

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu

Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Kaustisen Pohjan-Veikot Yleisurheilu Toimintakäsikirja 2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 4 Toiminnan perusperiaatteet... 4 Nuorisotoiminta...

Lisätiedot

Toimintamme periaatteet

Toimintamme periaatteet 21.8.2014 1 Toimintamme periaatteet Nivalan Saukot ry. perustettiin kaupungintalon valtuustosalissa toukokuussa 2005. Uikkouimahallia vasta rakennettiin, kun Nivalan innokkaimmat vesiurheilun ystävät kokoontuivat

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten palvelut - 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Lasten ja nuorten palvelut - 2011 Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma SISÄLTÖ 1 Johdanto... 4 2 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen lähtökohdat... 4 3 Toiminnan tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjantikan kierros, Liesjärven kansallispuisto

Pohjantikan kierros, Liesjärven kansallispuisto Pohjantikan kierros, Liesjärven kansallispuisto Liikuntapalveluiden sisällysluettelo Liikuntatoimenjohtajan tervehdys 4 Yhteystiedot 6 Infosivu 8 Vihdin uimahalli 9 Vesiliikunta 13 Ohjaustoiminta 23 +60v.

Lisätiedot

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja

Haapajärven Pesä-Kiilat. Toimintakäsikirja 1 Haapajärven Pesä-Kiilat Toimintakäsikirja 2 Sisällysluettelo Johdanto... 1 1 Seuraesittely Haapajärven Pesä-Kiilat, pesäpallon erikoisseura... 2 1.1 Toiminnan perusta... 3 1.1.1 Arvot... 3 1.1.2 Missio...

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2010

Toimintakäsikirja 2010 0 2010 1 Sisällysluettelo Johdanto 3 1.Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu..4 1.1 Toiminnan perusperiaatteet 4 1.1.1 Arvot.4 1.1.2 Missio..4 1.1.3Visio 2012..4 1.1.4 Toiminta ajatus 5

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus

2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus Opi, liiku, lue ja soita! Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Koulutus- ja ohjauspalvelut 2015 2016 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Liikuntapalvelut Verso Nuoristokeskus Vapaa-aika- ja

Lisätiedot

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry

TOIMINTALINJA 2013 2014. Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 1 TOIMINTALINJA 2013 2014 Tanssiurheiluseura Oikea rytmi ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Seuran esittely... 1 2 Seuran visio ja painopistealueet... 1 3 Eettisyys seuran toiminnassa... 1 4

Lisätiedot

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen

Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine. Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Matti Hakamäki ja Kaarlo Laine Liikunnallisen iltapäivätoiminnan hankkeiden 2004 2005 käynnistyminen Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 171 ISBN 951-790-198-4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

Lisätiedot

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous. Lautakuntien kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 11.4.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 5. kokous Aika Perjantai 11.4.2014 klo 12.30-15.04 Paikka Työryhmän jäsenet: Muut:

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020

Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Kontiolahden terveysliikuntasuunnitelma 2015-2020 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 12/2014 Tekijä Jenna Hiltunen, liikunnanohjaaja AMK Ohjausryhmä Veijo Sallinen, vapaa-aikapäällikkö, Kontiolahden

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry

Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä ry Sisällysluettelo Toimintakäsikirja Hämeenkyrön Räpsä 4 Johdanto... 4 Toiminnan perusteet... 4 Arvot...4. Missio, suuntaviivat... 4 Visiot, tulevaisuus... 6 Organisaatio...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys

Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys Koulujen liikuntasalien käyttö vapaa-ajan harrastetoiminnassa valtakunnallinen selvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO...4 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...4 1.2 Selvityksen toteutustapa ja aineisto...4 1.3

Lisätiedot

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014

Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 1 Kenttäurheilijat-58 ry Toimintasuunnitelma 2014 23 Kenttäurheilijat-58 ry:n toimintasuunnitelma 2013 2 / 16 Puheenjohtajan katsaus Kenttäurheilijat -58 on vantaalainen yleisurheilun erikoisseura, joka

Lisätiedot

Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien

Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien Vlöiörven hqupungin liihuntqpqlveluien a ll a sisöinen quditointi G Ari Koskinen äneen Liikunta ja Urheilu 0 Slsälllsluettelo o I fohdanto l. I Tausta 1.2 Tavoitteet 2 Elinvoimainen kunta murroksessa 2.1

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toimintakäsikirja 2014

Toimintakäsikirja 2014 Toimintakäsikirja 2014 Kaustisen Pohjan Veikot Yleisurheilu 1. Seuran strategia, johtaminen ja toiminnan suunnittelu... 5... 5 1.1 Toiminnan perusperiaatteet... 5 1.1.1 Arvot... 5 1.1.2 Missio... 6 1.1.3

Lisätiedot

KOHTI KEVÄTTÄ. Minun Kouvolani Iltamakiertue alkaa s. 5. Majakka on nuorten mesta s. 6. Kouvolan urheiluakatemia s. 11

KOHTI KEVÄTTÄ. Minun Kouvolani Iltamakiertue alkaa s. 5. Majakka on nuorten mesta s. 6. Kouvolan urheiluakatemia s. 11 Kouvolan kaupungin tiedotuslehti 19.2.2010 www.kouvola.fi Minun Kouvolani Iltamakiertue alkaa s. 5 Majakka on nuorten mesta s. 6 Kouvolan urheiluakatemia s. 11 Kuusankosken tanssiyhtyehistoriaa s. 13 Lisää

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot