KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT"

Transkriptio

1 KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT ASUKASKYSELYN TULOKSET RAPORTTI Mäkelininkatu 17 A, Oulu Puh Fax LAPUAN KAUPUNKI

2 KYSELY TOTEUTUS Lapuan asukaskysely toteutettiin sekä webpohjaisena kyselynä että postikyselynä, joka lähettiin 6300 talouteen ilmaisjakelulehden mukana. Internetin kautta kyselyyn vastasi 41 ja postitse 366 asukasta. Yhteensä kyselyyn vastasi näin ollen 407 asukasta, joista suurin osa oli yli 60-vuotiaita. Kysely toteutettiin loppuvuodesta Kysely sisälsi valinta- ja avoimia kysymyksiä sekä karttatehtävän, johon asukkaita pyydettiin merkitsemään näkemyksensä suunnittelualuetta koskevista paikoista (esim. kaunein paikka, mielipaikka, vaarallinen paikka, säilytettävät alueet, hyvä virkistysalue) YMPÄRISTÖN LAATU JA MAISEMALLISET TEKIJÄT Lapuan hyvät ja huonot puolet kyselyyn vastanneiden mukaan 1 Suurin osa kyselyyn vastanneista näki Lapuan parhaina puolina hyvät harrastusmahdollisuudet, palvelut, jokimaiseman tai kunnan puistot ja hoidetut viheralueet. Keskustaajaman todettiin olevan kauniin puistomainen ja kaupunkia kuvattiin rauhalliseksi mutta toisaalta kehittyväksi ja dynaamiseksi maaseutukaupungiksi, jossa on ystävällisiä ihmisiä, kaunista ja monimuotoista luontoa sekä hyvät palvelut. Kaupungin sijainti on hyvä ja liikenneyhteydet toimivat. Hyvinä puolina mainittiin myös muun muassa itsenäisyys, harva asutus, ympäristön siisteys sekä kunnan sopiva koko. Huonoina puolina mainittiin sen sijaan useaan otteeseen keskustan autioituminen ja näivettyminen sekä vanhat, huonosti hoidetut rakennukset. Erikoisliikkeitä ja vanhusten palveluja on vastanneiden mukaan niukasti ja keskusta on liian laajalle levittäytynyt. Mainintoja annettiin myös liikennekulttuurista ja liikennejärjestelyistä: liikenne sekavaa ja huonosti merkitty, paikallisliikenteen puute/junayhteydet. Hyvät puolet: + Harrastusmahdollisuudet + Puistot ja istutukset/hoidetut viheralueet + Palvelut, erit. terveydenhuolto + Joki ja jokimaisema + Rauhallisuus, turvallisuus ja siisteys + Simpsiö + Sopivan kokoinen/sopivan pieni + Sijainti, liikenneyhteydet + Luonto + Maaseutumaisuus + Vanha Paukku Huonot puolet: - Keskustan autioituminen - Joukkoliikenne, puute pyöräteistä - Kauppakatu, aseman seutu - Vähän erikoisliikkeitä, kauppojen hajautuminen - Liikenteen sekavuus/liikennekulttuuri - Valittaminen/valittajat - Työpaikkojen vähentyminen - Sisäänpäinlämpiävä/kateus 1 Mainitse kolme (3) hyvää ja kolme (3) huonoa puolta Lapuasta 1

3 Mielikuvat Lapuasta Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä Lapuan ilmipiiristä, harrastusmahdollisuuksista, liikenneyhteyksistä ja muun muassa kaupunkimaisuudesta on koottu seuraaviin kuvioihin. Ensimmäisessä taulukossa on kaikkien vastauksien suhteellinen jakauma arvoasteikoin mukaisesti (5 luokkaa; ääripäinä esim. avoinilmapiiri ja eripurainen ilmapiiri). Yli puolet vastanneista näkee harrastusmahdollisuudet sekä sijainnin hyvinä tai kohtalaisina. Palveluvarustukseen on kysymyksen mukaan tyytyväisiä lähes puolet (49 %). Sen sijaan yli puolet vastanneista näkee julkiset liikenneyhteydet puutteellisina. Yli 60 prosenttia vastanneista näkee Lapuan maaseutumaisena kuntana, mikä näyttäytyy lähes vain positiivisena mielikuvana muiden kysymysten perusteella. Seuraava kuvio kuvaa vastausten keskiarvopisteitä, kun vastauksille on annettu arvot 1 5. Kuten edellä kävi ilmi harrastusmahdollisuudet sekä sijainti saivat parhaimmat pisteet. Julkisista liikenneyhteyksistä annettiin huonoimmat pisteet (kun maaseutumaisuutta ei lueta negatiivisena/kehitettävänä asioina). 2

4 Vieraille näytettävät paikat ja alueet sekä kauniit ja miellyttävät paikat 2 Vieraille näytettävät paikat: Suurin osa kyselyyn vastanneista näyttäisi vierailleen Vanhan Paukun ja sen ympäristön, tuomiokirkon tai Simpsiön alueen. Näytettävänä paikkana mainittiin lisäksi usein Jokilaakso, Alajoki sekä puutarhat (erit. matkailupuutarha). Kysyttäessä suunnittelualueen muita kauniita ja miellyttäviä paikkoja vastaukset olivat pääpiirteissään samat. Kauniina rakennuksena kyseisen kysymyksen kohdalla mainittiin usein lisäksi kaupungintalo. Vanha Paukku, Paukun alue Tuomiokirkko, kirkot Simpsiö (laskettelurinne, luontopolut) Alajoki, Jokilaakso, jokirannat, Matkailupuutarha Lintukoto Jokilaivaristeily Paukun kulttuurikeskus, tuomiokirkko, Alajoki, Simpsiö, matkailupuutarha, jokilaivaristeily Simpsiön vuoren, mutta en haluaisi sitä kehitettävän liikaa eli rakennetaan ja muokataan lisää. Nykyinen tila on riittävä. Ympäristölliset epäkohdat 3 Ympäristöllisinä epäkohtina mainittiin useimmiten asemaseudun tienoo ränsistyneine rakennuksineen ja viljavarastoineen, Syväojan rakennukset, nuorisotalon edustan rakennus sekä Alanurmontien alkupää. Lisäksi muun muassa jokirantojen osalta toivottiin siistimistä ja keskustan tyhjät liikehuoneistot todettiin ympäristöllisiksi epäkohdiksi. Epäkohdat voi itse huomta jos miettii itsensä turistin tai eipaikkakuntalaisen housuihin, mitä he ajattelevat ennen kuin saapuvat keskustaan. Mielikuva kaupungista tehdään paljon ennen keskustaa Syväojan rakennus hirvittävä rumilus ja häpeänpilkku kauniin kirkon lähellä, vanhat viljasiilot ja entisen Agrimarketin alue Jokirantojen epäsiisteys, jokirannoilla tulisi olla maisenmanhoito-ohjeet, jotka koskisivat myös yksityisiä maanomistajia. Käyttöä vailla olevat rakennukset, kuten Paukun ruokalarakennus, linja-autoasema ja Keskuskoulun piharakennus tulisi purkaa, koska niillä ei ole Lapuan kannalta merkittävää kulttuuri- tai rakennushistoriallista arvoa. Ei ole tarkoitus, että Lapualla tulisi säilyttää kaikki vanhat julkiset rakennukset. Ympäristölliset epäkohdat Asemanseudun (linja-auto- ja rautatieasema), ränsistyneet rakennukset, viljavarasto Syväojan kiinteistöt Nuorisotalon edessä oleva keltainen talo Alanurmontien alkupää Jokirantoja voisi paikoin siistiä Vanhoja asumattomia rakennuksia Keskustassa huonokuntoisia rakennuksia, vanhoja liikerakennuksia Vanha autogrilli Entisen Agrimarketin alue Hoitamattomat piha-alueet romuineen ASUMINEN Lapualla asuminen 4 Suuri osa vastanneista totesi asuvan Lapualla, koska Lapua on syntymäpaikkakunta, perhesyistä, töiden takia tai esimerkiksi positiivisen ilmapiirin vuoksi tai sattuman kautta. Usein mainittiin myös alueen asuinympäristön rauhallisuus ja että Lapua on asuinpaikkana tuttu ja turvallinen. 2 Minkä paikan tai alueen haluaisit näyttää vieraillesi, jotka eivät ole ennen käyneet Lapualla? Onko suunnittelualueella muita kauniita tai miellyttäviä paikkoja (rakennukset ja/tai maisemat)? 3 Onko suunnittelualueella ympäristöllisiä epäkohtia (esim. maisemahaittoja, rumia paikkoja tai rakennuksia, saasteita, maaperä- tai vesistöhaittoja)? 4 Miksi haluat asua Lapualla? 3

5 oma koti on täällä kotoisin Lapualta, hyvä kasvattaa lapset, turvallista ja rauhallista Mihin sitä kotoaan lähtisi. Kotiseutu merkitsee edelleen paljon lapualaisille Syyt Lapualla asumiseen syntymäpaikkakunta, koti täällä suku asuu täällä tuttu ja turvallinen hyvä sijainti työn takia hyvät palvelut sopivan kokoinen rauhallinen paikka Suurin merkitys asuinpaikanvalinnassa on kyselyn mukaan asuinalueen turvallisuudella ja rauhallisuudella. Lisäksi vastauksissa korostuivat halu asui pienessä talossa, luonnonläheisyys ja asuinympäristön viihtyisyys. Sen sijaan kaupunkimainen asuinympäristö ei noussut merkittävänä asuinpaikkaan vaikuttavana tekijänä esiin. Kyselyn muissa vastauksissa käykin ilmi, että suuri osa asukkaista arvostaa Lapuan maaseutumaisuutta sekä turvallisuutta ja rauhallisuutta. Hieman yllättäen, vesistön läheisyydellä ei ole vastanneiden mukaan juurikaan merkitystä asuinpaikan valinnassa. Suurin osa kysymykseen vastanneista näki tekijöiden merkityksen keskivertaisena ( ei pieni eikä suuri ) tai suurena. 4

6 Asutuksen tiivistäminen ja lisääminen Suuri osa vastanneista toivoo asutuksen tiivistämistä ydinkeskustassa ja sen läheisyydessä, mutta muissa osissa tiivistämistä ja asutuksen lisäämistä ei juuri suosita. Osan mukaan tiivistämistä ja lisärakentamista tarvitaan kunnassa ehdottomasti, toisten mukaan ei missään tapauksessa. Tulee lisätä ja tiivistää keskustan alueella. On ihmisiä, jotka ovat varta vasten muuttaneet keskustasta kauemmaksi, joten ne paikat pitää jättää rauhaan. Erään vastanneen mukaan ei tarvitse tiivistää, sillä väljyys on nähtävä Lapuan etuna. Myös Alanurmo ja Ritamäki mainittiin useaan otteeseen tiivistämisen ja asutuksen lisäämisen alueena. Toivottiin, että keskustamaisema voisi olla kaupunkimaisempi, toisaalta vastauksissa oltiin tyytyväisiä nykyiseen maaseutumaiseen yhdyskuntarakenteeseen, jossa talot eivät ole ihan kiinni toisissaan. Todettiin, että omakotitalotonttitarjontaa voisi lisätä, esimerkiksi joen vartta pitkin tai nauhakaupunkimaisesti Seinäjoentien suuntaisesti. Tonttien koot eivät kuitenkaan saa olla liian pieniä tai lähellä toisiaan, kyllähän täällä maata riittää. Suuret tontit nähdään myös Lapuan vetovoimatekijänä. Lähiöiden kehittämistä ja kylien elävöittämistä toivottiin jatkettavan. Asumismuoto 5 5 Millaista asumista alueelle tulisi osoittaa (esim. omakoti-, kerrostalo-, rivitalo-, loma-asuminen)? 5

7 Suurin osa vastanneista toivoi lisää omakotitaloasumista Lapualle. Usea toivoi osoitettavan enemmän myös rivitaloasumista sekä paritaloja. Edeltävien kysymyksien Suosituimmat asumismuodot 1. Omakotitaloasuminen vastauksissa toivottiin monin osin juuri väljää 2. Rivitalo- ja paritaloasuminen omakotitaloasumista ja suuria tontteja. 3. Kerrostaloasuminen (keskustan tuntuma) (+/-) 4. Loma-asuminen (jokivarret)(+/-) Kerrostaloasumista toivottiin pääasiassa vain keskustan tuntumaan, mutta osan mukaan kerrostaloasumista ei tulisi osoittaa alueelle lainkaan. Loma-asumisen suhteen vastaukset jakautuivat selvästi kannattajiin ja vastustajiin. Lomaasumista toivottiin esimerkiksi Simpsiölle ja vesialueiden ympäristöön, mutta osan mukaan loma-asumista ei haluta lisätä kunnassa lainkaan. Vastaajista osa toivoi myös kaikkia asumismuotoja: sopivassa suhteessa vähän kaikkia. Suunnittelualueen vahvuudet ja parhaat ominaisuudet asuinympäristönä 6 Vastauksissa arvostettiin suuresti Lapua liikenneyhteyksiä, asuinalueen viihtyisyyttä sekä joen läheisyyttä kysyttäessä Lapuan vahvuuksista ja parhaista ominaisuuksista asuinympäristönä. Toisaalta edeltävien kysymykset osalta on tullut ilmi, että suuri osa myös antoi moitteita kunnan joukkoliikenneyhteyksistä. Virkistysmahdollisuuksia todettiin olevan monipuolisesti, kuten edelläkin on jo käynyt ilmi, ja palvelutaso ja niiden läheisyys todettiin pääosin hyväksi tai riittäväksi. Tietty joen läheisyys on hyvä ja etäisyys palvelusta on sopiva, katu- ja tieverkon osalta jonkinverran kehittämistä on. Suunnittelualueen vahvuudet hyvät liikenneyhteydet asuinalueen viihtyisyys joen läheisyys - tulisi paremmin hyödyntää virkistysmahdollisuudet palvelujen läheisyys luonnonläheisyys maaseutumaisuus väljyys PALVELUT JA ELINKEINOT 6 Mitkä ovat mielestäsi suunnittelualueen vahvuudet ja parhaat ominaisuudet asuinympäristönä (esim. joen läheisyys, virkistysmahdollisuudet tms.)? 6

8 Asuinympäristön ja palvelujen kehittäminen 7 Asuinympäristön ja palvelujen kehittämisen suhteen esitetyt toiveet on kuvattu kootusti seuraavassa taulukossa. Kunnallistekniset palvelut Muut kunnalliset palvelut (mm. kirjasto) Päivähoito- ja koulupalvelut Vanhusten palvelut Kaupalliset palvelut Kulttuuripalvelut Harrastusmahdollisuudet (aikuisille) Harrastusmahdollisuudet (lapsille) Muut liikuntamahdollisuudet Puisto- ja viheralueet Kehittämistarve: - Kaukolämmön tarjonta - viemäriverkosto sivutaajamiin - teiden kunnosta huolehtiminen - katuvalot (esim. Haapakoski/Karhunkylä jne.) ja kevyen liikenteen huomiointi - Kirjastot, (reitit kirjastoon, aukiolo myöhemmäksi, kirjoja, sivukirjasto?, parkkipaikat - Terveydenhuoltoon panostaminen, palvelut säilytettävä - päiväkoteja ja ryhmiä lisää - koulujen remontointi, kunnostus (erit. Alanurmo) - ala-asteet liian täynnä, ryhmät pienimmiksi - lisää resursseja (hoivapalveluja ja paikkoja lisää, kotihoitopalveluja, avopalveluja, lisää henkilöstöä, päivätoimintaa) - kotiasumisen tukeminen, pienkoteja lisää. kodinomaisia palvelukoteja - kehitettävä - erikoisliikkeitä, kaupan palveluja, iso tavaratalo - keskustan elävöittäminen - elokuvateatterin kehittäminen (esim. pysyvyys, tarjonta - teatteri, kesäteatterin elvyttäminen - on riittävät - ulkoilualueiden valaistus - muutakin kuin liikuntapalveluja - on riittävät - mahdollisuus harrastaa ilman kilpailua - kerhoja, järjestötoimintaa - vaellusreitistön kehittäminen (lisääminen, tiedotus) - pururatoja - koirille puisto - puiston kohentaminen, lisää viheralueita - vanhat leikkipuistot huonokuntoisia Etäisyys palveluihin - palveluja tulisi hajauttaa/keskittää Asuinympäristön viihtyisyys Asuinympäristön yleisilme Asuinympäristön (tonttien ym.) hintataso - siisteyden hoito jatkossakin, lisää koirankakkaroskiksia - puistojen parempi hoito - valaistusta lisää teille - vanhat ja huonokuntoiset rakennukset purettava/säilytettävä/kunnostettava - keskustan ilmeen kohentaminen - kilpailukykyiset hinnat / hinnat alas Tonttikoko - suurempia tontteja, m2, ja erilaisia vaihtoehtoja Asukkaiden yhteishenki - kehitettävää, parantamisentarvetta Julkiset (mm.kokoontumis-) tilat Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet Luonnonläheisyys ja ympäristön laatu - nuorten tilat turvattava - heikohkot, avoimuutta päätöksentekoon, tiedotusta lisää - enemmän kyselyitä - jokirannat kuntoon - Simpsiölle ei lisää rakennuksia Kaupunkikuva - ydinkeskustan kehittäminen, asemaseutu, tyhjät liiketilat käyttöön Turvallisuus ja rauhallisuus - katuralli kuriin - katuvalojen lisääminen/korjaus Liikenneyhteydet (omalla autolla) - liikenneympyröitä - kehitettäviä tieosuuksia/risteyksiä Joukkoliikenne - Seinäjoki-Lapua-Kauhava kehittäminen, linja-auto- ja junavuoroja lisää - paikallisliikenteen kehittäminen, vuoroja sivukylistä taajamaan lisää Kevytliikenne - lisää kevyenliikenteen väyliä (eri. Alanurmontie) 7 Miten odotat, että asuinympäristöä ja palveluja kehitetään Lapualla? 7

9 Peruspalvelujen enimmäisetäisyys Noin kaksi viidestä (40 %; 150 vastaajaa) kyselyyn vastanneesta näki peruspalvelujen (peruskoulu, lähikauppa ja terveydenhuollon peruspalvelut) enimmäisetäisyytenä 2-4 kilometriä. Noin neljänneksen (26 %; 98 vastaajaa) mukaan välimatka saisi olla enintään kaksi kilometriä ja kuudenneksen (16 %; 59 vastaajaa) mukaan peruspalvelut saisivat sijaita enintään 4-8 kilometrin etäisyydellä. Elinkeinojen kehittäminen 8 Kysyttäessä elinkeinojen kehittämisestä osayleiskaava-alueella vastaajat toivoivat muun muassa lisättävän mahdollisuuksia yrittäjille, keskustan kiinteistöihin uutta toimintaa, matkailun kehittämistä ja teollisuustontteja sekä -halleja. Elinkeinojen kehittäminen Teollisuustontteja, teollisuutta lisää mahdollisuuksia yrittäjille keskustan liiketiloihin uutta toimintaa maatalouden turvaaminen VIRKISTYS JA LIIKENNE Virkistyksen, viihtymisen ja vapaa-ajan kannalta tärkeimmät alueet ja reitit sekä kehittämistarpeet 9 Kehittämistarpeet Uusia latureittejä, pururatoja Ampumarata Koirapuisto Ratsastusmahdollisuuksia Luontoretkeilyn kehittäminen Kevyen liikenteen väyliä Simpsiön kehittäminen Skeittausparkki/-halli Isompi/uusi leikkipuisto Golfkenttä Kanoottireitti Kesäuimapaikkoja/maauimala Tärkeimmät virkistyksen, viihtymisen ja vapaaajan alueet Simpsiö Jokirannat Leikkipuistot Urheilukentät Uimahalli Vanha Paukku Honkimäki Ritamäki Huhdanneva Keskeisimpiä vastanneiden vapaa-ajan alueita ja reittejä ovat Simpsiö ja jokirannat tai esimerkiksi Vanhan Paukun alue. Kehittämistarpeita lueteltiin useita, mutta useimmissa vastauksissa korostuivat nimenomaan uusien latureittien ja pururatojen rakentaminen, uusi ampumarata, koirapuisto sekä ratsastusmahdollisuuksien kehittäminen. 8 Onko osayleiskaava-alueella tarvetta kehittää elinkeinoja (esim. maataloutta tai teollisuutta)? Millaisia mahdollisuuksia Lapuan tulisi tarjota nykyisille sekä mahdollisille uusille yrittäjille? Onko teillä tiedossa esimerkiksi alueelle tulossa olevia toimintoja, jotka tulisi huomioida osayleiskaavoituksessa? 9 Mitkä ovat tärkeitä alueita ja paikkoja sekä toimintoja ja reittejä virkistyksen, viihtymisen ja vapaa-ajan kannalta teille ja lähiympäristönne asukkaille? Missä on esim. ulkoilumaastoja, retkeilypolkuja tai lapsia kiinnostavia leikkipaikkoja? 8

10 Henkilöautoliikenteen, julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen taso ja kehittäminen 10 Henkilöautoliikenteen taso todettiin olevan hyvä tai kohtalaisen hyvä. Kehittämistarpeet koskevat yksittäisiä tieosuuksia ja risteysalueita. Lapua-Seinäjoki -väylä toivottiin kehitettävän nopeammaksi ja useampikaistaiseksi. Kunnan sisällä esimerkiksi Koveron risteys, Syväojan risteys, Kosolan risteys saivat moitteita liikenneturvallisuudeltaan. Julkisen liikenteen tason osalta on aikaisemmissa kysymyksissä tullut ilmi kehittämistarpeita koskien sekä kunnan sisäistä että ulkopuolelle suuntautuvaa liikennettä. Junayhteyksiä toivottiin lisää ja niiden toivottiin pysähtyvän Lapualla useammin. Myös linja-autovuoroja toivottiin lisää, ja muun muassa lyhyisiin matkoihin ehdotettiin minibusseja. Sivukyliltä keskustaan toivottiin lisää yhteyksiä. Vaasan ja Seinäjoen suuntaan yhteydet ovat usean vastanneen mukaan riittämättömät. Kevyt liikenne arvioitiin melko hyväksi, mutta myös puutteita lueteltiin. Pyöräteitä toivottiin kuntaan lisää. Yksittäisistä tieosuuksista suurin osa vastaajista mainitsi Alanurmontien: Alanurmontien kevyenliikenteenväylättömyys hirvittää joka kerta kun pimeällä ajan siitä. 10 Ovatko liikenneyhteydet tällä hetkellä riittävän hyvällä tasolla? Miten niitä tulisi kehittää? 9

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015

KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 KALAJOEN KAUPUNKI, KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen kuuleminen 15.1. 13.2.2015 ASUKASKYSELY OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA Vastaajan nimi: Osoite: Puhelinnumero / sähköpostiosoite: Olen kaava-alueen

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014

KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA. Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN KAUPUNGIN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA Tulevaisuusmallin kartat 13.1.2014 KAUHAVAN STRATEGINEN ALUEIDENKÄYTTÖSUUNNITELMA TULEVAISUUSMALLI Vt 19 ja sen varren sekä profiililtaan erilaisten

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Lapuan vetovoimatekijät Kuntalaiskyselyn tulokset 5.4.2011

Lapuan vetovoimatekijät Kuntalaiskyselyn tulokset 5.4.2011 Lapuan vetovoimatekijät Kuntalaiskyselyn tulokset 5.4.20 Jari Kuusisto Mitä? Miksi? Kuka? Kysely kuluttajille/asukkaille & haastattelu päättäjille Tavoite Miten pk-yritykset voivat kehittää asiakaslähtöistä

Lisätiedot

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010

ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA. Kauppalan keskusta Nurmes 2010 ARVIO RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDOSTA Katuvalaistus Koivukatujen hoito Siisteys Istutukset Kadut Puistojen hoito Liikennejärjestelyt Opasteet Sadevesiviemäröinti Yleisilme Jalkakäytävät Rakennusten kunto

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä

T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO Länsi-Uusimaa Tutkimusraportti 13.1.2012 MIKKO KESÄ KAISA MÄKI-KIHNIÄ JUUSO HEINISUO Innolink Research Oy T U T K I M U K S E S T A Y L E E N S Ä Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET TULEVAISUUDESSA Katujen kunnossapidon osalta tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten kevytväylien auraukseen ja hiekoitukseen, ajoratojen auraukseen ja hiekoitukseen sekä asfaltin

Lisätiedot

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010

PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN. Ympäristö ja liikenne Nurmes 2010 PUISTOJEN JA VIHERALUEIDEN HOITO VERRATTUNA MUIHIN KAUPUNKEIHIN Kaikki Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Asuinaika < 5v Asuinaika 5-10 v Asuinaika > 10 v Kauppala Itä-kauppala Porokylä Maaseutu Keskimääräistä

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE

JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE JALASJÄRVEN RUSTARIN ALUEEN TUULIPUISTOHANKE Lähialueen asukkaille, vapaa-ajanasukkaille ja maanomistajille Jalasjärven kuntaan Rustarin alueelle suunnitellaan tuulipuiston perustamista. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely kysely 2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely 2010 Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013

Kuva: Riitta Yrjänheikki. Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia Yhdistelmämalli 8.7.2013 Rakennemalliehdotus - YHDISTELMÄMALLI Tärkeää vahvistaa Ylitornion sijaintiin perustuvia kehittämismahdollisuuksia (kauppa,

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Porvoossa vuonna 2007. FCG Efeko Tutkimuksia 315/2007 Heikki Miettinen Johanna Utriainen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssa vuonna FCG Efeko Tutkimuksia 3/ Heikki Miettinen Johanna Utriainen Sisällys Johdanto 1 1. Kokonaisarvosana 2 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin 3 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Torniojoen osayleiskaavan päivitys. Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille. Hyvä asukas tai maanomistaja!

YLITORNION KUNTA. Torniojoen osayleiskaavan päivitys. Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille. Hyvä asukas tai maanomistaja! YLITORNION KUNTA Torniojoen osayleiskaavan päivitys Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ylitornion kunnan Tornionjoen, Tengeliönjoen ja Portimojärven ranta-alueilla

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Asuminen ja elämänvaiheet Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa

Asuminen ja elämänvaiheet Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa Asuminen ja elämänvaiheet Kankaanpään kaupungin osayleiskaavassa Aluearkkitehti Ilmari Mattila 7.10.2010 Kankaanpään vetovoima asuinpaikkana on keskeisessä roolissa kaupungin tulevaisuuden kannalta. Saadaanko

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta Oravasaaren ja Ilmopohjan osayleiskaava

Jyväskylän maalaiskunta Oravasaaren ja Ilmopohjan osayleiskaava Jyväskylän maalaiskunta Oravasaaren ja n osayleiskaava Asukaskysely 19.4.2007 Viite Työnro 82116265 Markus Hytönen Maanmittausins. (AMK) Ramboll Finland Oy Terveystie 2 FI 15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen

Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina Jyväskylässä vuonna 2007. Tutkimuksia 296/2007 Heikki Miettinen Kuntapalvelut asukkaiden arvioimina ssä Tutkimuksia 26/0 Heikki Miettinen 1 Johdanto Tämän tutkimuksen toteutti viiden kaupungin toimeksianntosta. Tutkimuksessa kysyttiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013

KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 30.4.2013 KESKI-SUOMEN MUUTTAJATUTKIMUS 2013 Diasarjan lähteenä Innolink Research Oy:n tuottama raportti sekä tutkimushaastatteluiden tietokanta. 1 Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Innolink Research

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014

Hämeenlinnan pendelöintitutkimus. Kehittämispalvelut 30.1.2014 Hämeenlinnan pendelöintitutkimus Kehittämispalvelut 30.1.2014 1 Tutkimuksen tausta Vastaajia yhteensä 300 (30.1.2014 tilanne) Tiedonkeruu 15.1-3.2 paperilomakkeilla ja internetin kautta. Kohderyhmä ulkopaikkakunnalla

Lisätiedot

Raportti 1 (8)

Raportti 1 (8) Raportti 1 (8) Raportti Iisalmen muuttajatutkimuskyselystä ajalla 1.6.2015-30.6.2016 muuttaneista ja kyselyyn vastanneista. Kyselylomakkeita lähetetty 1.6.-31.12.2015 yhteensä 485, joihin vastanneita 126.

Lisätiedot

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2012 14.12.2012 HM 1..0 HM Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 1. Kokonaisarvosana Sisäliikuntatilat. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi Uimahallit. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA

HELSINGIN YLEISKAAVA HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi ja miten yleiskaava tehdään Marja Piimies 26.11.2012 HELSINGIN YLEISKAAVA Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä Toimintaympäristön muuttuminen Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013

Arjen turva kysely. Virolahden asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 7.2.2013 Arjen turva kysely Virolahden asukkaiden vastaukset 7.2.2013 EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 1 Vastaajia yhteensä 123 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 1 (56) Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO-Länsi-Uusimaa ohjelmalle Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Juuso Heinisuo Innolink Research Oy 2011 2 (56) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 4 2. TULOKSET...

Lisätiedot

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011

Kuntapalvelut Kempeleessä vuonna 2011 23.8.2011 ..20 Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Kokonaisarvosana 2 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Uimahallit 3.Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset

Mäntsälän maankäytön visio 2040. Rakennemallien kuvaukset Mäntsälän maankäytön visio 2040 Rakennemallien kuvaukset 1 Sisällysluettelo 1 Rakennemallien kuvaukset... 3 1.1 Kaikilla mausteilla... 4 1.2 Pikkukaupunki... 6 1.3 Nykymalliin... 8 2 Vaikutusten arviointi...virhe.

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä

Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Anna Strandell Suomen ympäristökeskus/rakennetun ympäristön yksikkö Julkistamistilaisuus 24.1.2012 Asukasbarometri 2010 Kysely suomalaisten

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

HAUSJÄRVILOPPIRIIHIMÄKI

HAUSJÄRVILOPPIRIIHIMÄKI Onnellista ARKEA HAUSJÄRVILOPPIRIIHIMÄKI RIIHIMÄEN seutu Nauti arjesta, jota ei enää hallitse ruuhka ja kiire. Riihimäen seutu tarjoaa mahdollisuuden sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Monista mahdollisuuksista

Lisätiedot