KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT"

Transkriptio

1 KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE JA KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE OSAYLEISKAAVAT ASUKASKYSELYN TULOKSET RAPORTTI Mäkelininkatu 17 A, Oulu Puh Fax LAPUAN KAUPUNKI

2 KYSELY TOTEUTUS Lapuan asukaskysely toteutettiin sekä webpohjaisena kyselynä että postikyselynä, joka lähettiin 6300 talouteen ilmaisjakelulehden mukana. Internetin kautta kyselyyn vastasi 41 ja postitse 366 asukasta. Yhteensä kyselyyn vastasi näin ollen 407 asukasta, joista suurin osa oli yli 60-vuotiaita. Kysely toteutettiin loppuvuodesta Kysely sisälsi valinta- ja avoimia kysymyksiä sekä karttatehtävän, johon asukkaita pyydettiin merkitsemään näkemyksensä suunnittelualuetta koskevista paikoista (esim. kaunein paikka, mielipaikka, vaarallinen paikka, säilytettävät alueet, hyvä virkistysalue) YMPÄRISTÖN LAATU JA MAISEMALLISET TEKIJÄT Lapuan hyvät ja huonot puolet kyselyyn vastanneiden mukaan 1 Suurin osa kyselyyn vastanneista näki Lapuan parhaina puolina hyvät harrastusmahdollisuudet, palvelut, jokimaiseman tai kunnan puistot ja hoidetut viheralueet. Keskustaajaman todettiin olevan kauniin puistomainen ja kaupunkia kuvattiin rauhalliseksi mutta toisaalta kehittyväksi ja dynaamiseksi maaseutukaupungiksi, jossa on ystävällisiä ihmisiä, kaunista ja monimuotoista luontoa sekä hyvät palvelut. Kaupungin sijainti on hyvä ja liikenneyhteydet toimivat. Hyvinä puolina mainittiin myös muun muassa itsenäisyys, harva asutus, ympäristön siisteys sekä kunnan sopiva koko. Huonoina puolina mainittiin sen sijaan useaan otteeseen keskustan autioituminen ja näivettyminen sekä vanhat, huonosti hoidetut rakennukset. Erikoisliikkeitä ja vanhusten palveluja on vastanneiden mukaan niukasti ja keskusta on liian laajalle levittäytynyt. Mainintoja annettiin myös liikennekulttuurista ja liikennejärjestelyistä: liikenne sekavaa ja huonosti merkitty, paikallisliikenteen puute/junayhteydet. Hyvät puolet: + Harrastusmahdollisuudet + Puistot ja istutukset/hoidetut viheralueet + Palvelut, erit. terveydenhuolto + Joki ja jokimaisema + Rauhallisuus, turvallisuus ja siisteys + Simpsiö + Sopivan kokoinen/sopivan pieni + Sijainti, liikenneyhteydet + Luonto + Maaseutumaisuus + Vanha Paukku Huonot puolet: - Keskustan autioituminen - Joukkoliikenne, puute pyöräteistä - Kauppakatu, aseman seutu - Vähän erikoisliikkeitä, kauppojen hajautuminen - Liikenteen sekavuus/liikennekulttuuri - Valittaminen/valittajat - Työpaikkojen vähentyminen - Sisäänpäinlämpiävä/kateus 1 Mainitse kolme (3) hyvää ja kolme (3) huonoa puolta Lapuasta 1

3 Mielikuvat Lapuasta Kyselyyn vastanneiden näkemyksiä Lapuan ilmipiiristä, harrastusmahdollisuuksista, liikenneyhteyksistä ja muun muassa kaupunkimaisuudesta on koottu seuraaviin kuvioihin. Ensimmäisessä taulukossa on kaikkien vastauksien suhteellinen jakauma arvoasteikoin mukaisesti (5 luokkaa; ääripäinä esim. avoinilmapiiri ja eripurainen ilmapiiri). Yli puolet vastanneista näkee harrastusmahdollisuudet sekä sijainnin hyvinä tai kohtalaisina. Palveluvarustukseen on kysymyksen mukaan tyytyväisiä lähes puolet (49 %). Sen sijaan yli puolet vastanneista näkee julkiset liikenneyhteydet puutteellisina. Yli 60 prosenttia vastanneista näkee Lapuan maaseutumaisena kuntana, mikä näyttäytyy lähes vain positiivisena mielikuvana muiden kysymysten perusteella. Seuraava kuvio kuvaa vastausten keskiarvopisteitä, kun vastauksille on annettu arvot 1 5. Kuten edellä kävi ilmi harrastusmahdollisuudet sekä sijainti saivat parhaimmat pisteet. Julkisista liikenneyhteyksistä annettiin huonoimmat pisteet (kun maaseutumaisuutta ei lueta negatiivisena/kehitettävänä asioina). 2

4 Vieraille näytettävät paikat ja alueet sekä kauniit ja miellyttävät paikat 2 Vieraille näytettävät paikat: Suurin osa kyselyyn vastanneista näyttäisi vierailleen Vanhan Paukun ja sen ympäristön, tuomiokirkon tai Simpsiön alueen. Näytettävänä paikkana mainittiin lisäksi usein Jokilaakso, Alajoki sekä puutarhat (erit. matkailupuutarha). Kysyttäessä suunnittelualueen muita kauniita ja miellyttäviä paikkoja vastaukset olivat pääpiirteissään samat. Kauniina rakennuksena kyseisen kysymyksen kohdalla mainittiin usein lisäksi kaupungintalo. Vanha Paukku, Paukun alue Tuomiokirkko, kirkot Simpsiö (laskettelurinne, luontopolut) Alajoki, Jokilaakso, jokirannat, Matkailupuutarha Lintukoto Jokilaivaristeily Paukun kulttuurikeskus, tuomiokirkko, Alajoki, Simpsiö, matkailupuutarha, jokilaivaristeily Simpsiön vuoren, mutta en haluaisi sitä kehitettävän liikaa eli rakennetaan ja muokataan lisää. Nykyinen tila on riittävä. Ympäristölliset epäkohdat 3 Ympäristöllisinä epäkohtina mainittiin useimmiten asemaseudun tienoo ränsistyneine rakennuksineen ja viljavarastoineen, Syväojan rakennukset, nuorisotalon edustan rakennus sekä Alanurmontien alkupää. Lisäksi muun muassa jokirantojen osalta toivottiin siistimistä ja keskustan tyhjät liikehuoneistot todettiin ympäristöllisiksi epäkohdiksi. Epäkohdat voi itse huomta jos miettii itsensä turistin tai eipaikkakuntalaisen housuihin, mitä he ajattelevat ennen kuin saapuvat keskustaan. Mielikuva kaupungista tehdään paljon ennen keskustaa Syväojan rakennus hirvittävä rumilus ja häpeänpilkku kauniin kirkon lähellä, vanhat viljasiilot ja entisen Agrimarketin alue Jokirantojen epäsiisteys, jokirannoilla tulisi olla maisenmanhoito-ohjeet, jotka koskisivat myös yksityisiä maanomistajia. Käyttöä vailla olevat rakennukset, kuten Paukun ruokalarakennus, linja-autoasema ja Keskuskoulun piharakennus tulisi purkaa, koska niillä ei ole Lapuan kannalta merkittävää kulttuuri- tai rakennushistoriallista arvoa. Ei ole tarkoitus, että Lapualla tulisi säilyttää kaikki vanhat julkiset rakennukset. Ympäristölliset epäkohdat Asemanseudun (linja-auto- ja rautatieasema), ränsistyneet rakennukset, viljavarasto Syväojan kiinteistöt Nuorisotalon edessä oleva keltainen talo Alanurmontien alkupää Jokirantoja voisi paikoin siistiä Vanhoja asumattomia rakennuksia Keskustassa huonokuntoisia rakennuksia, vanhoja liikerakennuksia Vanha autogrilli Entisen Agrimarketin alue Hoitamattomat piha-alueet romuineen ASUMINEN Lapualla asuminen 4 Suuri osa vastanneista totesi asuvan Lapualla, koska Lapua on syntymäpaikkakunta, perhesyistä, töiden takia tai esimerkiksi positiivisen ilmapiirin vuoksi tai sattuman kautta. Usein mainittiin myös alueen asuinympäristön rauhallisuus ja että Lapua on asuinpaikkana tuttu ja turvallinen. 2 Minkä paikan tai alueen haluaisit näyttää vieraillesi, jotka eivät ole ennen käyneet Lapualla? Onko suunnittelualueella muita kauniita tai miellyttäviä paikkoja (rakennukset ja/tai maisemat)? 3 Onko suunnittelualueella ympäristöllisiä epäkohtia (esim. maisemahaittoja, rumia paikkoja tai rakennuksia, saasteita, maaperä- tai vesistöhaittoja)? 4 Miksi haluat asua Lapualla? 3

5 oma koti on täällä kotoisin Lapualta, hyvä kasvattaa lapset, turvallista ja rauhallista Mihin sitä kotoaan lähtisi. Kotiseutu merkitsee edelleen paljon lapualaisille Syyt Lapualla asumiseen syntymäpaikkakunta, koti täällä suku asuu täällä tuttu ja turvallinen hyvä sijainti työn takia hyvät palvelut sopivan kokoinen rauhallinen paikka Suurin merkitys asuinpaikanvalinnassa on kyselyn mukaan asuinalueen turvallisuudella ja rauhallisuudella. Lisäksi vastauksissa korostuivat halu asui pienessä talossa, luonnonläheisyys ja asuinympäristön viihtyisyys. Sen sijaan kaupunkimainen asuinympäristö ei noussut merkittävänä asuinpaikkaan vaikuttavana tekijänä esiin. Kyselyn muissa vastauksissa käykin ilmi, että suuri osa asukkaista arvostaa Lapuan maaseutumaisuutta sekä turvallisuutta ja rauhallisuutta. Hieman yllättäen, vesistön läheisyydellä ei ole vastanneiden mukaan juurikaan merkitystä asuinpaikan valinnassa. Suurin osa kysymykseen vastanneista näki tekijöiden merkityksen keskivertaisena ( ei pieni eikä suuri ) tai suurena. 4

6 Asutuksen tiivistäminen ja lisääminen Suuri osa vastanneista toivoo asutuksen tiivistämistä ydinkeskustassa ja sen läheisyydessä, mutta muissa osissa tiivistämistä ja asutuksen lisäämistä ei juuri suosita. Osan mukaan tiivistämistä ja lisärakentamista tarvitaan kunnassa ehdottomasti, toisten mukaan ei missään tapauksessa. Tulee lisätä ja tiivistää keskustan alueella. On ihmisiä, jotka ovat varta vasten muuttaneet keskustasta kauemmaksi, joten ne paikat pitää jättää rauhaan. Erään vastanneen mukaan ei tarvitse tiivistää, sillä väljyys on nähtävä Lapuan etuna. Myös Alanurmo ja Ritamäki mainittiin useaan otteeseen tiivistämisen ja asutuksen lisäämisen alueena. Toivottiin, että keskustamaisema voisi olla kaupunkimaisempi, toisaalta vastauksissa oltiin tyytyväisiä nykyiseen maaseutumaiseen yhdyskuntarakenteeseen, jossa talot eivät ole ihan kiinni toisissaan. Todettiin, että omakotitalotonttitarjontaa voisi lisätä, esimerkiksi joen vartta pitkin tai nauhakaupunkimaisesti Seinäjoentien suuntaisesti. Tonttien koot eivät kuitenkaan saa olla liian pieniä tai lähellä toisiaan, kyllähän täällä maata riittää. Suuret tontit nähdään myös Lapuan vetovoimatekijänä. Lähiöiden kehittämistä ja kylien elävöittämistä toivottiin jatkettavan. Asumismuoto 5 5 Millaista asumista alueelle tulisi osoittaa (esim. omakoti-, kerrostalo-, rivitalo-, loma-asuminen)? 5

7 Suurin osa vastanneista toivoi lisää omakotitaloasumista Lapualle. Usea toivoi osoitettavan enemmän myös rivitaloasumista sekä paritaloja. Edeltävien kysymyksien Suosituimmat asumismuodot 1. Omakotitaloasuminen vastauksissa toivottiin monin osin juuri väljää 2. Rivitalo- ja paritaloasuminen omakotitaloasumista ja suuria tontteja. 3. Kerrostaloasuminen (keskustan tuntuma) (+/-) 4. Loma-asuminen (jokivarret)(+/-) Kerrostaloasumista toivottiin pääasiassa vain keskustan tuntumaan, mutta osan mukaan kerrostaloasumista ei tulisi osoittaa alueelle lainkaan. Loma-asumisen suhteen vastaukset jakautuivat selvästi kannattajiin ja vastustajiin. Lomaasumista toivottiin esimerkiksi Simpsiölle ja vesialueiden ympäristöön, mutta osan mukaan loma-asumista ei haluta lisätä kunnassa lainkaan. Vastaajista osa toivoi myös kaikkia asumismuotoja: sopivassa suhteessa vähän kaikkia. Suunnittelualueen vahvuudet ja parhaat ominaisuudet asuinympäristönä 6 Vastauksissa arvostettiin suuresti Lapua liikenneyhteyksiä, asuinalueen viihtyisyyttä sekä joen läheisyyttä kysyttäessä Lapuan vahvuuksista ja parhaista ominaisuuksista asuinympäristönä. Toisaalta edeltävien kysymykset osalta on tullut ilmi, että suuri osa myös antoi moitteita kunnan joukkoliikenneyhteyksistä. Virkistysmahdollisuuksia todettiin olevan monipuolisesti, kuten edelläkin on jo käynyt ilmi, ja palvelutaso ja niiden läheisyys todettiin pääosin hyväksi tai riittäväksi. Tietty joen läheisyys on hyvä ja etäisyys palvelusta on sopiva, katu- ja tieverkon osalta jonkinverran kehittämistä on. Suunnittelualueen vahvuudet hyvät liikenneyhteydet asuinalueen viihtyisyys joen läheisyys - tulisi paremmin hyödyntää virkistysmahdollisuudet palvelujen läheisyys luonnonläheisyys maaseutumaisuus väljyys PALVELUT JA ELINKEINOT 6 Mitkä ovat mielestäsi suunnittelualueen vahvuudet ja parhaat ominaisuudet asuinympäristönä (esim. joen läheisyys, virkistysmahdollisuudet tms.)? 6

8 Asuinympäristön ja palvelujen kehittäminen 7 Asuinympäristön ja palvelujen kehittämisen suhteen esitetyt toiveet on kuvattu kootusti seuraavassa taulukossa. Kunnallistekniset palvelut Muut kunnalliset palvelut (mm. kirjasto) Päivähoito- ja koulupalvelut Vanhusten palvelut Kaupalliset palvelut Kulttuuripalvelut Harrastusmahdollisuudet (aikuisille) Harrastusmahdollisuudet (lapsille) Muut liikuntamahdollisuudet Puisto- ja viheralueet Kehittämistarve: - Kaukolämmön tarjonta - viemäriverkosto sivutaajamiin - teiden kunnosta huolehtiminen - katuvalot (esim. Haapakoski/Karhunkylä jne.) ja kevyen liikenteen huomiointi - Kirjastot, (reitit kirjastoon, aukiolo myöhemmäksi, kirjoja, sivukirjasto?, parkkipaikat - Terveydenhuoltoon panostaminen, palvelut säilytettävä - päiväkoteja ja ryhmiä lisää - koulujen remontointi, kunnostus (erit. Alanurmo) - ala-asteet liian täynnä, ryhmät pienimmiksi - lisää resursseja (hoivapalveluja ja paikkoja lisää, kotihoitopalveluja, avopalveluja, lisää henkilöstöä, päivätoimintaa) - kotiasumisen tukeminen, pienkoteja lisää. kodinomaisia palvelukoteja - kehitettävä - erikoisliikkeitä, kaupan palveluja, iso tavaratalo - keskustan elävöittäminen - elokuvateatterin kehittäminen (esim. pysyvyys, tarjonta - teatteri, kesäteatterin elvyttäminen - on riittävät - ulkoilualueiden valaistus - muutakin kuin liikuntapalveluja - on riittävät - mahdollisuus harrastaa ilman kilpailua - kerhoja, järjestötoimintaa - vaellusreitistön kehittäminen (lisääminen, tiedotus) - pururatoja - koirille puisto - puiston kohentaminen, lisää viheralueita - vanhat leikkipuistot huonokuntoisia Etäisyys palveluihin - palveluja tulisi hajauttaa/keskittää Asuinympäristön viihtyisyys Asuinympäristön yleisilme Asuinympäristön (tonttien ym.) hintataso - siisteyden hoito jatkossakin, lisää koirankakkaroskiksia - puistojen parempi hoito - valaistusta lisää teille - vanhat ja huonokuntoiset rakennukset purettava/säilytettävä/kunnostettava - keskustan ilmeen kohentaminen - kilpailukykyiset hinnat / hinnat alas Tonttikoko - suurempia tontteja, m2, ja erilaisia vaihtoehtoja Asukkaiden yhteishenki - kehitettävää, parantamisentarvetta Julkiset (mm.kokoontumis-) tilat Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet Luonnonläheisyys ja ympäristön laatu - nuorten tilat turvattava - heikohkot, avoimuutta päätöksentekoon, tiedotusta lisää - enemmän kyselyitä - jokirannat kuntoon - Simpsiölle ei lisää rakennuksia Kaupunkikuva - ydinkeskustan kehittäminen, asemaseutu, tyhjät liiketilat käyttöön Turvallisuus ja rauhallisuus - katuralli kuriin - katuvalojen lisääminen/korjaus Liikenneyhteydet (omalla autolla) - liikenneympyröitä - kehitettäviä tieosuuksia/risteyksiä Joukkoliikenne - Seinäjoki-Lapua-Kauhava kehittäminen, linja-auto- ja junavuoroja lisää - paikallisliikenteen kehittäminen, vuoroja sivukylistä taajamaan lisää Kevytliikenne - lisää kevyenliikenteen väyliä (eri. Alanurmontie) 7 Miten odotat, että asuinympäristöä ja palveluja kehitetään Lapualla? 7

9 Peruspalvelujen enimmäisetäisyys Noin kaksi viidestä (40 %; 150 vastaajaa) kyselyyn vastanneesta näki peruspalvelujen (peruskoulu, lähikauppa ja terveydenhuollon peruspalvelut) enimmäisetäisyytenä 2-4 kilometriä. Noin neljänneksen (26 %; 98 vastaajaa) mukaan välimatka saisi olla enintään kaksi kilometriä ja kuudenneksen (16 %; 59 vastaajaa) mukaan peruspalvelut saisivat sijaita enintään 4-8 kilometrin etäisyydellä. Elinkeinojen kehittäminen 8 Kysyttäessä elinkeinojen kehittämisestä osayleiskaava-alueella vastaajat toivoivat muun muassa lisättävän mahdollisuuksia yrittäjille, keskustan kiinteistöihin uutta toimintaa, matkailun kehittämistä ja teollisuustontteja sekä -halleja. Elinkeinojen kehittäminen Teollisuustontteja, teollisuutta lisää mahdollisuuksia yrittäjille keskustan liiketiloihin uutta toimintaa maatalouden turvaaminen VIRKISTYS JA LIIKENNE Virkistyksen, viihtymisen ja vapaa-ajan kannalta tärkeimmät alueet ja reitit sekä kehittämistarpeet 9 Kehittämistarpeet Uusia latureittejä, pururatoja Ampumarata Koirapuisto Ratsastusmahdollisuuksia Luontoretkeilyn kehittäminen Kevyen liikenteen väyliä Simpsiön kehittäminen Skeittausparkki/-halli Isompi/uusi leikkipuisto Golfkenttä Kanoottireitti Kesäuimapaikkoja/maauimala Tärkeimmät virkistyksen, viihtymisen ja vapaaajan alueet Simpsiö Jokirannat Leikkipuistot Urheilukentät Uimahalli Vanha Paukku Honkimäki Ritamäki Huhdanneva Keskeisimpiä vastanneiden vapaa-ajan alueita ja reittejä ovat Simpsiö ja jokirannat tai esimerkiksi Vanhan Paukun alue. Kehittämistarpeita lueteltiin useita, mutta useimmissa vastauksissa korostuivat nimenomaan uusien latureittien ja pururatojen rakentaminen, uusi ampumarata, koirapuisto sekä ratsastusmahdollisuuksien kehittäminen. 8 Onko osayleiskaava-alueella tarvetta kehittää elinkeinoja (esim. maataloutta tai teollisuutta)? Millaisia mahdollisuuksia Lapuan tulisi tarjota nykyisille sekä mahdollisille uusille yrittäjille? Onko teillä tiedossa esimerkiksi alueelle tulossa olevia toimintoja, jotka tulisi huomioida osayleiskaavoituksessa? 9 Mitkä ovat tärkeitä alueita ja paikkoja sekä toimintoja ja reittejä virkistyksen, viihtymisen ja vapaa-ajan kannalta teille ja lähiympäristönne asukkaille? Missä on esim. ulkoilumaastoja, retkeilypolkuja tai lapsia kiinnostavia leikkipaikkoja? 8

10 Henkilöautoliikenteen, julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen taso ja kehittäminen 10 Henkilöautoliikenteen taso todettiin olevan hyvä tai kohtalaisen hyvä. Kehittämistarpeet koskevat yksittäisiä tieosuuksia ja risteysalueita. Lapua-Seinäjoki -väylä toivottiin kehitettävän nopeammaksi ja useampikaistaiseksi. Kunnan sisällä esimerkiksi Koveron risteys, Syväojan risteys, Kosolan risteys saivat moitteita liikenneturvallisuudeltaan. Julkisen liikenteen tason osalta on aikaisemmissa kysymyksissä tullut ilmi kehittämistarpeita koskien sekä kunnan sisäistä että ulkopuolelle suuntautuvaa liikennettä. Junayhteyksiä toivottiin lisää ja niiden toivottiin pysähtyvän Lapualla useammin. Myös linja-autovuoroja toivottiin lisää, ja muun muassa lyhyisiin matkoihin ehdotettiin minibusseja. Sivukyliltä keskustaan toivottiin lisää yhteyksiä. Vaasan ja Seinäjoen suuntaan yhteydet ovat usean vastanneen mukaan riittämättömät. Kevyt liikenne arvioitiin melko hyväksi, mutta myös puutteita lueteltiin. Pyöräteitä toivottiin kuntaan lisää. Yksittäisistä tieosuuksista suurin osa vastaajista mainitsi Alanurmontien: Alanurmontien kevyenliikenteenväylättömyys hirvittää joka kerta kun pimeällä ajan siitä. 10 Ovatko liikenneyhteydet tällä hetkellä riittävän hyvällä tasolla? Miten niitä tulisi kehittää? 9

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN

TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN 1 TARKASTELUALUEET KUNNITTAIN Tarkastelualueiden sijainti Järvi-Pohjanmaan jokaisesta kunnasta valittiin erikseen tarkasteltava, zoomattava kohdealue Aluetta on tarkasteltu yleispiirteisesti, kuvaamalla

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti

Tulevaisuuden Tuusula 2040- kyselyn raportti Tulevaisuuden Tuusula 24- kyselyn raportti Tuusulan kunta Sisältö Kysely... 3 Asukkaiden näkemykset... 3 Tuusulan vahvuudet ja heikkoudet... 3 Kehitettävät ja ennallaan säilytettävät alueet... 4 Rakentamisen

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ

LIITE 2: YLEISÖKYSELYN TULOKSET, TIIVISTELMÄ TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN KUNTA / METSÄHALLITUS RUSTARIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 TAUSTATIEDOT... 1 2 SUUNNITTELUALUE... 3 3 TUULIVOIMA YLEISESTI... 4 4 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet

Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Havaintoja kuntalaiskyselystä + aluetilaisuudet Kehittäjätapaaminen 17.11 Pasi Saukkonen Kyselyn lähtökohdat Kohderyhmänä kantakaupungin ulkopuoliset alueet (Pyhäselkä, Eno, Kiihtelysvaara, Tuupovaara)

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1

Tehtävä 4: Kartta RYHMÄ 1 RYHMÄ 1 Tänne uutta asumista Tänne uutta asumista Säilytettävä luonnonmetsä Monitoimipuisto Säilytettävä ympärivuotinen kenttä Ostari uusitaan (nykyinen on ruma, levoton, pelottava) Korotetaan 3-kerroksisia

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Kauhavalla on käynnistetty Alahärmän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011

Kuntapalvelut Tuusulassa vuonna 2011 8.11.2011 .. Sisällys Johdanto 1 Urheilu ja pelikentät 2 1. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 3 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Palveluryhmäkohtaiset indeksit Uimahallit 3. Palvelutyytyväisyys

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Torniojoen osayleiskaavan päivitys. Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille. Hyvä asukas tai maanomistaja!

YLITORNION KUNTA. Torniojoen osayleiskaavan päivitys. Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille. Hyvä asukas tai maanomistaja! YLITORNION KUNTA Torniojoen osayleiskaavan päivitys Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ylitornion kunnan Tornionjoen, Tengeliönjoen ja Portimojärven ranta-alueilla

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM

KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 2012 Asukastyytyväisyystulokset Forssa FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA - Kaupunki- ja kuntapalvelut 212 Asukastyytyväisyystulokset 1212 FCG Koulutus- ja konsultointi Oy HM KAPA Kaupunki ja kuntapalvelut 212 ssa Taustaa Kaupunki ja kuntapalvelut tutkimuksen eli KAPAn

Lisätiedot

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset

MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset MEIDÄN KESKUSTA kyselyn tulokset Vastaajien ikä- ja asuinpaikka Jyväskylän ulkopuolella % 6 % Asutko? 21 % Jyväskylän ydinkeskustassa 276 vastaajaa Ikäsi 42 % yli 66-vuotias 8 % 31 % 56-65-vuotias 12 %

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006. Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUT ASUKKAIDEN ARVIOIMINA ESPOOSSA VUONNA 2006 Tutkimuksia 283/2006 Heikki Miettinen Sisällys Johdanto 1 1. Yeinen kehitys, indeksit 3 2. Palvelutyytyväisyys palveluryhmittäin vuonna 2006 5 3.

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1

Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut Page 1 Hollolan muuttajaselvitys muuttajien haastattelut 1.4.2016 Page 1 Selvityksen taustaa Tavoitteena oli saada tietoa Hollolan lähtö- ja tulomuuton motiiveista niin, että voidaan arvioida, miten muuttamispäätöksiin

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Raportti 1 (8)

Raportti 1 (8) Raportti 1 (8) Raportti Iisalmen muuttajatutkimuskyselystä ajalla 1.6.2015-30.6.2016 muuttaneista ja kyselyyn vastanneista. Kyselylomakkeita lähetetty 1.6.-31.12.2015 yhteensä 485, joihin vastanneita 126.

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

VIRTAIN KAUPUNGIN. Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu Tampereen Aikuiskoulutuskeskus VIRTAIN KAUPUNGIN Yritysilmastokyselyn tulokset Marraskuu 2016 1. VIRROILLA VÄLITTYY POSITIIVINEN MIELIKUVA YRITTÄMISESTÄ JA ASUMISESTA. 2. VIRTAIN KAUPUNKISEUTU NÄYTTÄYTYY KIINNOSTAVANA ULKOPAIKKAKUNTALAISILLE.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 1 (56) Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO-Länsi-Uusimaa ohjelmalle Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Juuso Heinisuo Innolink Research Oy 2011 2 (56) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 4 2. TULOKSET...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3.

KUNTA JA PALVELUT. Taustatiedot. 1. Asuinalueesi. Ydinkeskustassa (Noin 1,5 km etäisyydellä linjaautoasemasta) 2. Vastaajan ikä. 3. KUNTA JA PALVELUT Tällä kyselytutkimuksella kartoitetaan Nokian kaupungin asukkaiden näkemyksiä kuntapalveluista. Kaupunkilaisia pyydetään arvioimaan kaupungin palveluita erilaisten kysymysten kautta Kyselyssä

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Haminan asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Haminan asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Haminan asukkaiden vastaukset 7.2.2013 EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Vastaajia yhteensä 322 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 245

Lisätiedot

Ylitornion maankäyttöstrategia MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLIT

Ylitornion maankäyttöstrategia MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLIT Kuva: Riitta Yrjänheikki Ylitornion maankäyttöstrategia MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLIT 19.10.2012 Vaihtoehtojen muodostamisperiaatteet Rakennemallivaihtoehdot ovat kärjistettyjä kuvauksia tulevaisuuden mahdollisista

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25

Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus. Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Maunulan 119. aluefoorumi Aihe: Maunulan turvallisuus Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25 Pahoinpitelyt Liiketilamurrot Koettu turvallisuus, Tieken tutkimuksia Koettu turvallisuus on parantunut

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ

TIIVISTELMÄ RYHMÄTÖISTÄ SALON KAUPUNKI KESKUSTASEMINAARI 2.12.2010 Salon lukio RYHMÄT 1. Keskusta nuorison ja lasten toimintaympäristönä 2. Terveellisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä keskusta seniorin toimintaympäristönä

Lisätiedot

Asukaspalautekysely Tulosraportti

Asukaspalautekysely Tulosraportti Asukaspalautekysely Tulosraportti As Oy Liusketie 19 vertailuraportti 5. - 28.3.2008 Raportin vastaajaryhmä: Kaikki vastaajat Vertailtavat vastaajaryhmät: As Oy Liusketie 19 Sisällys Osio 2: Kiinteistön

Lisätiedot

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari

Mun Espoo on kyselyn tuloksia. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Valtuustoseminaari Mun Espoo on kyselyn tuloksia Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 15.2.2017 Valtuustoseminaari Espoo-tarina 1.1 -kuntalaistutkimus Espoon kaupunki 11.11.2016 Merja Olari-Sintonen Jaakko Savolainen Jari Holttinen

Lisätiedot

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT

FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT 1(32) Ojalanmäen pellot copyright Forssan kaupunki FORSSAN OMAKOTITALOTONTIT Tutustu Forssan tonttitarjontaan www.forssa.fi Lisätietoja Forssan tonteista ja ajantasaisesta varaustilanteesta Aki Härmä Tomi

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa.

Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpito Aika: 18.4.2013 klo 18.00-20.00 Paikka: Vantaan kaupungintalo, valtuustosali. Asematie 7, Vantaa. Tikkurilan alueneuvonpidossa käytiin keskustelua Tikkurilasta viiden eri teeman

Lisätiedot

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet

Tuusulan yleiskaava Työpaikka-alueet Tuusulan yleiskaava 2040 Työpaikka-alueet Tuomala II Ristikivi Tuusulan itäväylä Rykmentinpuistossa Sula Kulomäentie Focus Focus - Sijainti: globaaleille toimijoille ja pk-seudun yrityksille - Näkyvyys

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä

Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Anna Strandell Suomen ympäristökeskus/rakennetun ympäristön yksikkö Julkistamistilaisuus 24.1.2012 Asukasbarometri 2010 Kysely suomalaisten

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016

ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 ELINKAARIKORTTELIKILPAILU PALAUTE KILPAILUEHDOTUKSISTA 13.6.2016 Palautteen kerääminen 48 vastaajaa antoi palautetta paperilomakkeen kautta, joita oli saatavilla 6. 12.6.2016 K Supermarket Länsiportissa

Lisätiedot

TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ

TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TULOMUUTTOON VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ tyypillinen muuttaja ja muuttosyyt Dos. Markku Mattila Aluepäällikkö Siirtolaisuusinstituutti Pohjanmaan aluekeskus Keskuskatu 32 I 60100 Seinäjoki Tel. 044-2592 447

Lisätiedot

Finnoo - Asukkaiden näkökulma

Finnoo - Asukkaiden näkökulma Finnoo - Asukkaiden näkökulma Vuoden 201 Harava-kyselyn tuloksia Finnoon osayleiskaava-alueelta, 12.9.2014 sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua Finnoo - Asukkaiden näkökulma suunnitteluun Anniina

Lisätiedot