Uniikki hoiva valttina Sari Rissanen, yliassistentti Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uniikki hoiva valttina Sari Rissanen, yliassistentti Terveyshallinnon ja -talouden laitos, sari.rissanen@uku.fi,, 017 162 615 Kuopion yliopisto"

Transkriptio

1 Sisält ltöä: Uniikki hoiva valttina Sari Rissanen, yliassistentti Terveyshallinnon ja -talouden laitos, Kuopion yliopisto Taustaa ja joitakin muutostekijöit itä Miltä hoivayrittäjyys näyttn yttää? Tutkimustiedon näkökulman kulma Yrittäjä- ja yritysnäkökulma kulma Hoivan/hoivayrittäjyyden tulevaisuus? perusteluja ja haasteita uniikille hoivalle?

2 Taustalla 2 hanketta Hoivayrittäjyys suomalaisessa yhteiskunnassa (SA) Rissanen & Sinkkonen 2004: Hoivayrittäjyys Reaktioketju Naisyrittäjät t Pohjois-Savon kehittymisen voimavarana hanke hallinnoi Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja se toteutetaan EQUAL- yhteisöaloiteohjelman kautta. Kuopion yliopiston Minna Canth -instituutti toimii hankkeessa Development Partnerina (DP) ja vastaa hankkeeseen sisältyv ltyvän n koulutuksen ja tutkimuksen koordinoinnista ja toteuttamisesta yhteistyöss ssä yliopiston laitosten kanssa.

3 Taustaa: Hoivayrittäjyys - hyvinvointiyrittäjyys jyys- sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Kasvun näkymn kymä 1990-luvun puolivälist listä Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveyspalveluissa Sosiaalipalvelut kustannuksilla mitattuna 24% (6.7( % yritykset) ja henkilöst stöllä mitattuna 24 % (5.9%)( 1803 yritystä vuonna 2005 ( ) Terveyspalvelut kustannuksilla mitattuna 22% (17.5 % yritykset) ja henkilöst stöllä mitattuna 17 % (11.8%)( Kauppinen & Niskanen 2005

4 Muutostekijöit itä: Kuntakentän n muutospaineet Paras-hanketta hanketta,, aluekuntaa, vahvaa kuntaa, sosiaali- ja terveyspiiri, tilaaja-tuottajamallia, tuottajamallia,... Seudullisuus ei ole yritykselle ongelma vaan menestymisen ehto Globalisaatio ja palvelurakenteen kehitys monituottajuus ajattelu vertaisarvioinnista- vertaispaineeseen... EU ja hankintalainsää äädäntö Raha-automaattiyhdistyksen automaattiyhdistyksen rooli ja järjestj rjestöt - yhtiöitt ittäminen Pertti Arajärven rven ehdotus: rajoitetun voitonjaon yrityksiä (Savon Sanomat )

5 Hyvinvointiala/palveluala kiinnostuksen kohteeksi KTM, TESO, Sitra, Tekes... esim. Kotitalousvähennys ja sen laajennus Naisyrittäjyys painotus 84 prosenttia naisia Naisyrittäjyyteen liittyvät t toimenpiteet - äitiyden kustannukset, lainoitus ja investointituet... Hoivan rahoitus tulevaisuudessa halu / kyky maksaa enemmän n itse (esim. perintöpolitiikka/ajattelu politiikka/ajattelu Suomessa) LISÄKSI Hoiva-alan alan ominaispiirteet yritystoiminnan näkökulmastakulmasta esim. eettisyys- ammatillisuus-sitovuus sitovuus kustannusten näkyvn kyväksi ksi tekeminen

6 Reaktioketju hankkeen tutkimusteemoja: Naisyrittäjyyden /hoivayrittäjyyden kuvaus Pohjois- Savossa/valtakunnallisesti Johtaminen ja erityisesti sen vuorovaikutteisuus hoivayrityksissä (Anneli Hujala) Nais- ja hyvinvointiyrittäjien ja yritysten henkilökunnan työmotivaatio ja hyvinvointi ja suhde kannattavuuteen (mm. Merja Helisten, Jaana Karhapää) Kilpailutuksen ja ohjausjärjestelmien muutosten vaikutus naisyrittäjyyteen ja hyvinvointiyrittäjyyteen Työn ja perheen yhteensovittaminen (Suvi Tiirikainen) Yksityisen kotihoidon asiakkuus (mm. Ritva Sihvonen) Millä perusteella kilpailuttamaan? Tutkimus sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamisesta ja sen toimijoiden tietoperustasta ja preferensseistä Mirja Willberg, VÄITÖS Kuopion yliopisto

7 Aineistoja Valtakunnallinen hoivayrittäjyyskysely n= 601, 52 % Pohjois-Savon naisyrittäjyystutkimus n=277, 54 % Kysely ja teemahaastattelu naisyrittäjyydestä Pohjois- Savon kuntien elinkeinovastaaville 23 kunnan elinkeinoasiamiehet (21 henk.) Kilpailutus hyvinvointiyrittäjyyden ilmiönä Kirjallisuuskatsaus, Haastattelut, 21 julkisen sektorin toimijaa 2 kunnassa Työhyvinvointikysely hoiva-alan yritysten työntekijöille Kyselylomake, 18 hoiva-alan yritystä, n = 92, 55%

8 Joitakin tuloksia: Hoivayrittäjän n kuvaus Naisia 84% Keski-ik ikä 48 vuotta, 40% vuotiaita, yli 40% jättj ttänyt työn n julkisella puolella yrittäjäksi siirtyessää ään, koulutason (22%), opistotason (43%), ammattikorkeakoulutason (13%), yliopistotason tutkinto (8%), ei yrittäjäkoulutusta (40%) Muutokset vähäisiv isiä

9 Miksi yrittäjäksi? Itsenäisyys, itsensä toteuttaminen Työllistyminen Palvelun kehittäminen/paremman palvelun tarjoaminen Uralla eteneminen Parempi toimeentulo (miesten perustelu, miksi) Motivaatio ja työss ssä jaksaminen Motivoituneita ja vahva tunne siitä,, että on saavuttanut jotain merkittävää ää työss ssään Tulotaso ei tyydyttänyt kaikkia Myösk skään n lomia ei riittävästi ja työ vie aikaa perheeltä perheen tuki elinehto

10 Yrityksen kuvaus: Osakeyhtiö 52% - vähän n kasvua Yrityksen liikevaihto (41%) - vähän n kasvua Henkilökunta: kunta: yksinyrittäji jiä 21%, 1-51 työntekij ntekijää 32%, työntekij ntekijää 27%, vain 4 joilla yli 50 työntekij ntekijää Kannattavuus: Yrityksen taloudellinen menestyminen: Erinomainen 9 % 5 % Hyvä 50% 46% Huono/erit.huono 3 % 5%

11 Tulevaisuuden näkymn kymät: Erittäin in hyvät t 19% Melko hyvät t 64% Ei hyvät, ei huonot 14% Melko huonot/erittäin in huonot 2% Kasvuhakuisuus: voimakkaasti kasvuhakuinen 9% (yritysbarometri %), kasvaa mahdollisuuksien mukaan 41% (YB %) Tosin elinkeinoasiamiesten näkymn kymä vaihteli... Johtamisen näkymn kymää Systemaattista laatutyötä,, henkilöst stö mukana Kriittisyydessä ja reflektoinnissa vielä tekemistä

12 Perusteluja uniikin hoivan valttiudelle? Miten hoiva ja yrittäjyys sopii yhteen? ei mitää ään n huolestuttavaa tietoa hoivayrittäjyys on tullut näkyvn kyvämmäksi palvelu- ja kehittämisrakenteissa. tosin työtä vielä tehtävänä esim. strategiakumppanuus kuntien suunnitteluprosesseissa Hiljaista tietoa ja osaamista on, haasteena esim. sukupolven vaihdos Kannattavuus kehittyy - yrittäjäosaaminen kehittyy ketkä toimivat yrittäjin jinä - ammattiyrittäjyys hoivan alueelle?

13 Työmotivaatio on kunnossa ja voi toteuttaa itseää ään - laadun kehittyminen systemaattinen laatutyö - asiakkaan ääni kuuluu Kiinnostusta verkostoitumiseen ja toisilta oppimiseen myös s kuntatoimijan suuntaan Osaavan henkilöst stön n löytyminen l - yksityinen hoiva kiinnostaa Odotusten murros - yksilöllisyyden llisyyden korostuminen - yksityisen sektorin mahdollisuudet ja muutosnopeus tässä Tulevaisuudessa : vapaus valita palvelunantaja vrt Kainuun malli Byrokratiarakenteen ja koon välinen v suhde koon kasvu voi viedä uniikkisuutta ja yksilöllisyytt llisyyttä... /kansainväliset monopolit

14 Eli tiivistäen Hoivayrittäjyyden kehitys ja laatu näyttn yttää pääsääntöisesti hyvält ltä mihin verrataan? esim. johtajuuteen liittyvät t tulokset positiivisempia kuin julkisessa hoitotyöss ssä?? (vrt. HumanRe- projekti, SA) Haasteina edelleen esim. Kilpailuttaminen ja sen prosessi esim. kuka määm äärittelee laadun hankintayhtiöiss issä? Hoivasuhteen varmuuden takaaminen Hoivayrittäjyys versus muu yrittäjyys Palvelujen tasa-arvoinen arvoinen saatavuus ja laatu asuinpaikasta riippumatta Onko kaikista yrittäjiksi tai yrittäjyydeksi? esim. sosiaalityön n tietyt alueet esim. yrittäjyyden kannattavaksi saaminen syrjäseuduilla seuduilla ELI kehittämispanosta tarvitaan vielä pitkäkestoisesti kestoisesti Kiitos

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka puh. 050 312 5755, sposti: jaana.ukonaho(at)odl.fi Mirja Levo, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Heikki Jokinen, Oulun Diakonissalaitos,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Noora Sievänen Pro gradu -tutkielma Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007

Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 Varsinais-Suomen naisresurssikeskuksen esiselvitys hankkeen julkaisu, toukokuu 2007 projektin rahoitus Varsinais-Suomen liitto / maakunnan kehittämisraha sekä Turun seudun kehittämiskeskus projektin hallinnoija

Lisätiedot

Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosionomi (AMK) muuntokoulutus

Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosionomi (AMK) muuntokoulutus YHTEISÖLLINEN YRITTÄJYYS TYÖLLISTYMISMUODOKSI -Pieksämäen seudulla työnhakijoina olevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä sosiaalialan yrittäjyydestä Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJYYDEN AIKA NAISEN ELÄMÄNKULUSSA

HOIVAYRITTÄJYYDEN AIKA NAISEN ELÄMÄNKULUSSA HOIVAYRITTÄJYYDEN AIKA NAISEN ELÄMÄNKULUSSA PIRJO PÖLLÄNEN Hoivayrittäjyydestä on tullut maassamme erityinen naisyrittäjyyden muoto, joka tarjosi erityisesti lamavuosina naisille mahdollisuuden työllistää

Lisätiedot

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola. vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tiina Huotari, Jaana Männistö, Soja Ukkola vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle koulutuksen malli Tekijät, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ

ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Johannes Airaksinen ja Satu Rytkönen ESIMIESOSAAMINEN HOIVAYRITYKSISSÄ Opinnäytetyö Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja AMK Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 15.5.2009 Tekijä(t) Johannes

Lisätiedot

No:14. Hilkka Dufva Raija Liukkonen. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kotka

No:14. Hilkka Dufva Raija Liukkonen. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kotka Dufva - Liukkonen: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Kaakkois-Suomessa. Selvitys Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyyden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Hilkka Dufva Raija

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu

GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS. Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 GREEN CARE PALVELUTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-SAVOSSA ESISELVITYS HOIVA-ALAN YRITYSTEN KARTOITUS Seija Nissinen Mikkelin ammattikorkeakoulu 2 Sisältö 1. KARTOITUKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET. maaseudun naisten yrittäjyysohjelma Pohjois-Pohjanmaan liitto 2004 POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelma POHJALAISET NAISET ohjelman sisällysluettelo 1. JOHDANTO JA TYÖTÄ OHJAAVA TAVOITETILA...3 2. TIIVISTELMÄ...5 3. NAISTEN

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla

Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla PÄIVI SANERMA Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla Toimintatutkimus kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistymisestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan

Lisätiedot

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla TTS:n julkaisuja 413 Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla Kyselyiden ja haastatteluiden yhteenvetoraportti Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Kirsi Nikander Irene Roos Green Care Vihreä Hoiva maaseudulla

Lisätiedot

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta

Sosiaalibarometri. Sosiaalibarometri 2014. Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista sekä palvelujärjestelmän muutoksesta Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri 2014 Sosiaalibarometri Miltä näyttää väestön hyvinvointi? Tulisiko työttömyysturvan vastikkeellisuutta lisätä ja etuuksia siirtää lisää Kelan vastuulle? Miten TE-palvelujen

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen. HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät

Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen. HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät Leena Kaljunen, Hanna Niskanen ja Tarja Toivanen HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS ETELÄ-KARJALASSA - nykytila ja tulevaisuuden näkymät Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.11:2010 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot