MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA"

Transkriptio

1 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 2 MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE & KEITTOKIRJA Mallinumero: KOR-63D7 Lue tämä käyttöohje alusta loppuun, ennen kuin otat uunin käyttöön.

2 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 1 VAROTOIMEN -PITEITÄ VÄLTTÄÄKSE SI MIKROAA- LTOSÄTEILYN (a) Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki, koska tällöin joudut alttiiksi vaaralliselle mikroaaltosäteilylle. Älä milloinkaan muuta äläkä kytke pois turvalukitusta. (b) Älä koskaan laita mitään luukun ja uuniaukon (reunojen) väliin. Luukun ja uunin väliset tiivistepinnat eivät saa olla likaiset. Huolehdi myös siitä, että pyyhit pesuaineen jätteet pois. (c) VAROITUS: Jos uuniluukku tai luukun tiivisteet ovat jollakin tavalla vaurioituneet, ammattihenkilön täytyy korjata uuni ennen kuin sitä saa käyttyy uudelleen: (1) luukku ei saa olla vääntynyt, (2) saranat ja lukitus eivät saa olla löysiä eikä rikki, (3) luukun ja uuniaukon väliset tiivisteet eivät saa olla likaiset eivätkä rikki. On erittäin tärkeää, että luukku sulkeutuu kunnolla ja ettei laite ole millään tavoin vaurioitunut. (d) VAROITUS: On erittäin vaarallista muille kuin ammattihenkilölle suorittaa huolto- tai korjaustoimenpiteet, jotka sisältävät suojakansien poistamisen, koska nämä estävät mikroaaltosäteilylle alttiiksi joutumisen. (e) VAROITUS: Nestettä tai muuta ruokaa ei saa kuumentaa suljetuissa astioissa, koska ne räjähtävät. (f) VAROITUS: Anna lasten käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, kun asianmukaiset ohjeet on annettu siten, että lapsi kykenee käyttämään uunia turvallisella tavalla ja ymmärtää virheellisen käytön vaarat. SISÄLTÖ VAROTOIMENPITEITÄ VÄLTTÄÄKSESI MIKROAALTOSÄTEILYN... 1 SISÄLTÖ... 1 MAADOITUS... 2 LAITTEEN SIJOITTAMINEN... 2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA.. 3 OSIEN NIMET... 4 KÄYTTÖ... 4 VALMISTUSOPAS... 5 VALMISTUSASTIAT (-VÄLINEET)... 5 MENETTELYTAPOJA VALMISTUKSESSA... 5 PAKASTETUN RUUAN SULATTAMINEN... 6 PAKASTETUN RUUAN SULATUSTAULUKKO...7 VALMISTUSTAULUKKO... 8 UUDELLEEN LÄMMITTÄMISEN TAULUKKO... 9 PAINON JA MITAN MUUNNOSTAULUKKO KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA TEKNISET TIEDOT

3 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 2 MAADOITUS VAROITUS: Tämä mikroaaltouuni täytyy kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. Jos uuni kytketään maadoittamattomaan pistorasiaan, on olemassa sähköiskuvaara, joka voi vahingoittaa/vaurioittaa henkilää ja/tai omaisuutta. Jos uuni kytketään jatkojohdolla pistorasiaan, tämä jatkojohto täytyy olla myös maadoitettua tyyppiä. Jos olet epävarma uunin sähkökytkennästä, ota yhteys asiantuntijaan. LAITTEEN SIJOITTAMINEN 1. Tukeva, tasainen alusta Sijoita uuni riittävän tukevalle, vaakasuoralle alustalle. Tämä uuni on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan pöydän päällä. 2. Jätä tilaa takaosaan ja sivuille Mitään tuuletusaukkoa ei saa peittää. Jos tuuletusaukot on peitetty käytön aikana, uuni voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla vakavia vaurioita. 3. Etäälle radiosta ja TV:stä Huono TV-vastaanotto tai radiohäiriöitä voi olla seurauksena, jos uuni sijoitetaan lähelle TV:tä, radion antennia tai syöttökaapelia jne. Sijoita uuni mahdollisimman etäälle näistä laitteista. 4. Etäälle lämpölaitteista ja vesihanoista Valitse uunille sellainen paikka, johon ei pääse kuumaa ilmaa, höyryä eikä nesteen läikkymistä. 5. Virtalähde - Tarkista paikallinen virtalähde. Tämän uunin virtalähde on 230 V, 50 Hz, vaihtovirta (uuni tarvitsee noin 15 A virran). - Verkkojohto on noin 0.8 m pitkä. - Käytä ainoastaan 230 V:n, 50 Hz:n verkkojännitettä. Muunlaisen jännitteen käyttämisestä seurauksena voi olla vakavat vauriot. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen jännitteen tai virheellisen sulakkeen aiheuttamista vaurioista. - Laite on varustettu tietyntyyppisellä verkkojohdolla. Mikäli verkkojohto vaurioituu, se on korvattava samantyyppisellä verkkojohdolla. Verkkojohdon saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu DAEWOO-huoltoliike. 6. Tarkista, että uuni ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana Kun uuni on otettu pakkauksesta esiin, tarkista onko siinä vaurioita kuten: väärin asennettu luukku, rikkinäinen luukku, lommoinen uunitila. Mikäli jokin edellä mainituista seikoista on nähtävissä, ÄLÄ OTA UUNIA KÄYTTÖÖN, VAAN OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS KAUPPIAASEESI. 7. Älä käytä uunia, jos se on kylmempi kuin huoneen lämpötila. (Näin saattaa tapahtua, kun laitetta on kuljetettu kylmällä säällä.). Anna uunin lämmetä huoneenlämpöiseksi, ennen kuin otat sen käyttöön. 8. Uunin yläpinnan yläpuolella täytyy olla vähintään 10 cm tyhjää tilaa. 2

4 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 3 TÄRKEITÄ TURVALLISUU SOHJEITA VAROITUS: Välttääksesi tulipalon, palamisen, sähköiskun ja muut vaarat: Käyttäessäsi tätä laitetta (kuten muitakin laitteita) turvallisuuden ja kunnollisen toimivuuden vuoksi sinun täytyy ottaa huomioon seuraavat seikat: 1. Käytä uunia ainoastaan ruoanvalmistukseen. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten vaatteiden, sanomalehtien jne kuivattamiseen eikä sterilointiin, koska nämä voivat syttyä palamaan. 2. Älä käytä uunia tyhjänä, koska uuni voi vaurioitua. 3. Älä käytä uunitilaa säilytyspaikkana (paperit, keittokirja, valmistusastiat, jne). 4. Älä käytä uunia ilman uunilautasta (lasilautanen). Huolehdi siitä, että uunilautanen on kunnolla pyöritysalustan päällä. 5. Huolehdi siitä, että poistat kannet ja korkit ennen kuin valmistat suljetuissa astiossa olevaa ruokaa. 6. Älä laita mitään luukun ja uuniaukon tiivistepintojen väliin. Mikäli pintojen välissä on jotakin, siitä voi olla seurauksena mikrosäteilyn vuoto 7. Älä käytä kierrätyspaperista valmistettuja tuotteita ruoanvalmistuksessa. Nämä voivat sisältää epäpuhtauksia, josta seurauksena voi olla kipinöintiä ja/tai tulipalo. 8. Popkornit täytyy valmistaa popkornipussissa, erityisesti mikroaaltouunia varten tarkoitetussä pakkauksessa tai erityisessä valmistusastiassa, joka on suunniteltu mikroaaltouunia varten. Älä käytä oljyä, ellei valmistaja suosittele. 9. Älä valmista popkorneja kauemmin kuin valmistajan ohjeet osoittavat (valmistusaika on yleisesti alle 3 minuuttia). Pidemmästä valmistusajasta ei ole hyötyä, vaan se aiheuttaa kärventymistä ja tulipalon. Valmistusastia voi tulla myös liian kuumaksi, jolloin sitä ei voida käsitellä tai se voi rikkoutua. 10. Jos valmistettavassa ruoassa on tiivis kalvo (peruna, munankeltuainen, makkara jne), pistele siihen reikiä ennen valmistuksen aloittamista, jotta vältetään äkillinen halkeaminen. 11. Jos mikroaaltouunissa syttyy jokin tuleen, pidä luukku suljettuna, kytke laite pois päältä ja irrota verkkojohto pistorasiasta. 12. Jos tulenarkoja valmistusastioita käytetään uunissa (pakettipopkornit), huolehdi siitä, että tarkkailet valmistusprosessia säännöllisesti tulipalon varalta. 13. Kun lämmität lastenruokaa purkissa (muista avata kansi) tai tuttipullossa, näitä täytyy sekoittaa (ravistaa) kunnolla lämmityksen jälkeen ja lämpötila täytyy tarkistaa palovammojen välttämiseksi. 14. Tarkista aina mikroaaltouunissa lämmitetyn ruoan ja juoman lämpötila, ennen kuin annat sitä jollekin, varsinkin lapsille tai vanhuksille. Tämä on tarkeää, koska esineet, jotka ovat kuumentuneet mikroaaltouunissa, kuumenevat edelleen, vaikka mikroaaltouuni on kytkeytynyt pois päältä. 15. Munia kuorineen ja kokonaisia kuorineen keitettyjä munia ei saa kuumentaa mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää (poksahtaa). 16. Pidä roiskesuojus (aallonohjaussuojus) aina puhtaana. Pyyhi uunin sisätila pehmealla, kosteällä liinalla jokaisen käytön jälkeen. Jos jätät rasvaa uunin sisätilaan, se voi ylikuumentua, synnyttää savua tai jopa syttya tuleen seuraavalla kerralla uunia käyttäessäsi. 17. Älä koskaan kuumenna öljyä tai rasvaa valmistusta varten, koska et voi kontrolloida lämpötilaa ja siitä voi olla seurauksena ylikuumeneminen ja tulipalo. 18. Kun kuumennetaan juomia mikroaalloilla, seurauksena voi olla, että juoman kiehuminen voi tapahtua myöhemmin, kun astia on jo otettu pois mikroaaltouunista. Ole varovainen käsitellessäsi astiaa.

5 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 4 OSIEN NIMET 1 Lasinen uunilautanen 2 Pyöritysalusta - Tätä täytyy aina käyttää ruoanvalmistuksessa yhdessä lasisen uunilautasen kanssa. 3 Tehonvalitsin (VPC) - Tällä valitaan mikroaaltojen tehotaso. 4 Ajastimen säädin - Käytetään valmistuksessa säädettäessä ajastin kaikkia toimintoja varten. KÄYTTÖ Tämä kohta sisältää hyödyllistä tietoa uunin käytöstä. 1. Kytke verkkojohto toimivaan pistorasiaan. 2. Kun olet laittanut ruoan sopivaan astiaan, avaa uuni ja laita se lasisen uunilautasen päälle. Uunilautanen ja pyöritysalusta täytyy olla aina paikallaan, kun uunia käytetään. 3. Sulje uunin luukku. Varmistaudu, että luukku on kunnolla kiinni. Uunivalo palaa ainoastaan käytön aikana. Uunin luukku voidaan avata milloin tahansa käytön aikana painamalla säätöpaneelissa olevaa aukaisupainiketta. Uunin käyttö loppuu automaattisesti Valitse tehonvalitsimella haluamasi tehotaso. SYMBOLI TEHOTASO Vähäinen lämmitys Lämmitys Sulatus Alempi keskitaso Keskitaso Ylempi keskitaso Korkea taso LÄHTÖTASO 17% 32% 44% 57% 78% 94% Maksimi * Yllä olevat prosentit voivat vaihdella välillä ±6 %. 5. Aseta haluamasi valmistusaika kiertämällä ajastimen säädintä, jolloin mikroaaltotoiminto kytkeytyy päälle. - Jos kierrät säädintä vähemmän kuin 2 minuuttiin, kierrä säädintä ohi 2 minuutin kohdan ja kierrä se sitten takaisin haluttuun aikaan. 6 Mikroaaltouuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja mikroaaltoenergian syntyminen loppuu välittömästi, kun ajastin osoittaa OFF -kohtaa. Ota ruoka ulos uunista. - Mikroaaltouuni ei voi toimia luukun ollessa auki, koska mikroaaltouuni on varustettu turvalukituskytkimillä. - Jos haluat tarkistaa ruuan valmistuksen aikana, yksinkertaisesti avaat uunin luukun. Uuni lopettaa automaattisesti valmistuksen. Jatkaaksesi valmistusta sulje luukku. - Jos haluat lopettaa valmistuksen, kierrä ajastin "OFF"-kohtaan. Valmistusaikaa voidaan muuttaa milloin tahansa valmistusjakson aikana kiertämällä ajastinta. - Huolehdi siitä, ettei ajastin ole enää käytössä, kun ruoka on poistettu uunista tai jos uunissa ei ole mitään ruokaa.

6 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 5 VALMISTUSOPAS VALMISTUSASTIAT (-VÄLINEET) Suositeltu käyttö Lasi-ja lasikeraamiset kulhot ja astiat - Käytetään kuumennuksessa tai valmistuksessa. Mikroaaltokäyttöön tarkoitettu ruskistusvati - Käytetään pienten määrien kuten pihvin, kyljyksen tai ohukaisten ulkopinnan ruskistukseen. Seuraa ruskistusastian mukana olevia ohjeita. Mikroaaltokäyttöön soveltuva muovinen päällys - Käytetään höyryn säilyttämiseksi. Jätä pieni aukko höyryn poistamiseksi ja vältä sen asettamista suoraan ruokaan. Vahapaperi - Käytetään roiskumisen estämiseen. Paperipyyhe ja lautasliina - Käytetään lyhytaikaiseen lämmittämiseen ja peittämiseen; ne imevät itseensä ylimääräisen kosteuden ja estävät roiskumisen. Älä käytä kierrätyspaperista valmistettuja paperipyyhkeitä, koska ne voivat sisältää metallia ja aiheuttavat tulipalon. Paperilautaset ja kupit - Käytä lyhytaikaiseen lämmittämiseen alhaisilla lämpötiloilla. Älä käytä kierrätyspaperista valmistettuja lautasia ja kuppeja, koska ne voivat sisältää metallia ja aiheuttavat tulipalon. Lämpömittarit - Käytä ainoastaan sellaista lämpömittaria, jossa on merkintä Mikroaaltoturvallinen ja seuraa kaikkia ohjeita. Tarkista ruoka monesta kohdasta. Tavanomaisia lämpömittareita voidaan käyttää välittömästi, kun ruoka on poistettu uunista. Rajoitettu käyttö Alumiinifolio - Käytä kapeita folioliuskoja estämään ylikypsymisen suojattomilla alueilla. Käytettäessä liian paljon foliota uuni voi vaurioitua, joten ole varovainen. Keraamiset, posliini- ja kiviastiat - Käytä niitä, jos niissä on merkintä Mikroaaltoturvallinen. Jos merkintää ei ole, huolehdi siitä, että varmistaudut niiden turvallisuudesta. Älä koskaan käytä astioita, joissa on metallikoristus. Muovi - Käytä ainoastaan merkinnällä "Mikroaaltoturvallinen" varustettua muovia. Muut muovit voivat sulaa. Oljet, korivitsa ja puu - Käytä ainoastaan lyhytaikaiseen lämmittämiseen, koska ne voivat leimahtaa tuleen. Ei suositella Lasiset astiat ja pullot - Lasi on liian ohutta käytettäväksi mikroaaltouunissa ja ne voivat särkyä. Paperipussit - On olemassa tulipalovaara paitsi popcornipusseilla, jotka on suunniteltu mikroaaltokäyttöä varten. Styroksilautaset ja kupit - Ne voivat sulaa ja jättävät epäterveellisiä jätteitä ruokaan. Muoviset säilytys- ja ruoka-astiat - Astiat ja rasiat kuten margariinirasiat voit sulaa mikroaaltouunissa. Metalliset välineet - Nämä voivat vaurioittaa uunia. Poista kaikki metalli ennen ruuan valmistusta. MENETTELYTAPOJA VALMISTUKSESSA Hämmentäminen Hämmennä ruokia kuten vuokaruokaa ja vihanneksia valmistuksen aikana, jotta lämpö leviää tasaisesti. Lautasen ulkoreunalla oleva ruoka imee enemmän energiaa ja lämpenee nopeammin, joten hämmennä ulkoreunasta keskustaan päin. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun avaat luukun hämmentääksesi ruokaa. Järjestäminen Laita epämuotoiset ruoat kuten kananpalat ja kyljykset siten, että paksummat osat osoittavat lautasen ulkoreunaa päin, jossa ne vastaanottavat enemmän mikroaaltoenergiaa. Välttääksesi ylikypsymisen sijoita ohuet ja herkät osat lautasen keskustaa kohti. Peittäminen Peitä ruoka kapeilla alumiinifolion liuskoilla välttääksesi ylikypsymisen. Alueet, jotka pitää peittää, ovat mm. siipikarjan siipien kärjet ja jalkojen päät, ja neliönmuotoisen paistinastian kulmat. Käytä ainoastaan pieniä määriä alumiinifoliota. Käytettäessä suurempia määriä foliota mikroaaltouuni voi vaurioitua. Kääntäminen Käännä ruoka valmistuksen puolivälissä varmistaaksesi ruuan kaikkien osien saavan mikroaaltoenergiaa. Tämä on erityisen tärkeätä suurikokoisilla paloilla kuten paistit. Seisonta-aika Mikroaaltouunissa valmistettujen ruokien kypsennys jatkuu uunista ottamisen jälkeen muutaman minuutin ajan sisäisen lämpötilan vaikutuksesta. Anna ruokien seistä, jotta kypsennys tulee valmiiksi. Tämä on erityisen tärkeätä paisteille ja kokonaisille vihanneksille. Paistit tarvitsevat tämän ajan keskustan kypsymiseen, jotta eivät ulkoalueet ylikypsenny. Kaikki nesteitä, kuten keitto ja kuuma kaakaojuoma, täytyy sekoittaa tai hämmentää, kun valmistus on päättynyt. Anna nesteiden seistä hetken ennen tarjoilua. Kun lämmität pikkulapsen ruokaa, testaa lämpötila ennen ruuan antamista. Kosteuden lisääminen Vesimolekyylit vetävät puoleensa mikroaaltoenergiaa. Ruoka, joka on epätasainen kosteudeltaan, pitää peittää tai antaa seistä, jotta lämpö leviää tasaisesti. Lisää hieman vettä kuivaan ruokaan auttaaksesi valmistumista. 5

7 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 6 PAKASTETUN RUUAN SULATTAMINEN Pakastetun ruuan sulattaminen on eräs mikroaaltouunin eduista. Ruokien sulattaminen mikroaaltouunilla, varsinkin lihan, ei ole ainoastaan nopeampaa kuin millä tahansa muulla menetelmällä, vaan se antaa paremman tuloksen. Heti kun liha on sulanut, se alkaa päästää mehuaan. Mikroaaltouunilla voit sulattaa lihan vähän ennen valmistuksen aloittamista säilyttääksesi lihan parhaan mehukkuuden ja laadun. Ajat ovat likimääräisiä, koska pakastinlämpötilat vaihtelevat. Saadaksesi parhaan tuloksen seuraa sulatuksen erityisiä menettelyjä. Muista sulatuksen seisonta-aika, jotta ruoka sulaa tasaisesti. Jos ruoka ei ole kokonaan sulanut seisonta-ajan jälkeen, laita se takaisin mikroaaltouunin muutamaksi minuutiksi. Avaa ruokapaketti, laita mikroaaltoturvallisella valmistuslautasella mikroaaltoturvalliselle ruskistusritilälle tai järjestä oikein lautasella siten, että mikroaallot voivat saavuttaa joka puolen. Sulatusajan puolivälissä hämmennä, käännä ympäri tai jaa uudelleen ruoka. Kananpalojen, kalan ja lihan viipaloiminen osittaisen sulamisen jälkeen auttaa sulamista. Jokainen jo sulanut pala pitää poistaa. Suojaa ne alueet foliolla, jotka voivat osoittaa valmistuksen alkavan paistin ohuet reunat tai siipikarjan jalat ja siivet. 6

8 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 7 PAKASTETUN RUUAN SULATUSTAULUKKO Tarveaine ja paino NAUDANLIHA Naudan jauheliha 454g (1 lb.) Lihamuhennos 681 g (1,5 lbs.) Paahtokylki 907g (2 lbs.) Pasteijat tai kala-mureke- /jauhel.pihv. 4 (113g,4 oz.) SIANLIHA Paahtokylki 907g (2 lbs.) Porsaan kylkiluut 454g (1 lb.) Kyljykset 4 (142 g, 5 oz.) Jauheliha 454g (1 lb.) SIIPIKARJA Kokonainen kana 1134 g (2,5 oz.) Kanan rintapalat 454g (1 lb.) Paistettu kanaa (paloit.) 907 g (2 lbs.) Kanan palat 681g (1,5 lbs.) KALA & MERIKALA- JA ÄYRIÄISRUOAT Kokonainen kala 454g (1 lb.) Kalafileet 681 g (1,5 lb.) Katkarapu 227 g (0,5 lb.) Sulatusaika min min min. 7-8 min min. 6-7 min. 7-8 min min min min min min. 6-7 min. 7-8 min. 3-4 min. Seisonta-aika 7-10 min min min min. * Ajat ovat likimääräisiä, koska pakastinlämpötilat vaihtelevat. 7 Menettely Murra erilleen ja poista sulaneet osat haarukalla. Erota ja järjestä uudelleen kerran. Käännä ympäri valmistuksen puolivälissä. Suojaa tarvittaessa. Käännä puolivälissä. Kierrä ympäri valmistuksen puolivälissä. Suojaa tarvittaessa. Erota ja järjestä uudelleen. Erota ja käännä ympäri kerran. Murra erilleen ja poista sulaneet osat haarukalla. Murra reuna alas. Kierrä ympäri valmistuksen puolivälissä. Suojaa tarvittaessa. Erota ja järjestä uudelleen kerran. Erota ja järjestä uudelleen kerran. Erota ja järjestä uudelleen kerran. Käännä ympäri valmistuksen puolivälissä. Suojaa tarvittaessa. Erota ja kierrä ympäri kerran. Erota ja järjestä uudelleen kerran.

9 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 8 VALMISTUSTAULUKKO LIHA TARVEAINE MIKROAALTOTEHO VALMISTUSAJASTIN / 454 G Naudanliha Grillikylki - puoliraakaa YLEMPI KESKITASO 9-11 min. - puolikypsä YLEMPI KESKITASO min. - kypsä YLEMPI KESKITASO min. Jauheliha (ruskistumaan pataan) KORKEA TASO 7-9 min. hampurilaiset, tuore tai sulatettu (113 g kukin) 2 pasteijaa KORKEA TASO 3-5 min. 4 pasteijaa KORKEA TASO 4-6 min. Sianliha Kylki, potka (reisipaisti esim. lampaanreisi) YLEMPI KESKITASO min. Pekoni 4 viipaletta KORKEA TASO 3-4 min. 6 viipaletta KORKEA TASO 4-6 min. HUOM: Yllä olevat ajat ovat suuntaa antavia. Yksilölliset maut ja mieltymykset eroavat. Ajat voivat vaihdella lihan muodon, leikkauksen ja koostumuksen vuoksi. SIIPIKARJA TARVEAINE MIKROAALTOTEHO VALMISTUSAJASTIN / 454 G Kana Kokonainen KORKEA TASO min. Rinta (luineen) YLEMPI KESKITASO min. osat YLEMPI KESKITASO min. Kalkkuna Kokonainen KORKEA TASO min. HUOM: Yllä olevat ajat ovat suuntaa antavia. Yksilölliset maut ja mieltymykset eroavat. Ajat voivat vaihdella lihan muodon, leikkauksen ja koostumuksen vuoksi. TUORE KALA TARVEAINE MIKROAALTO- VALMISTUS- SEISONTA- MENETTELY TEHO AIKA / 454 G AIKA Kalafileet KORKEA TASO 5~7 min. Lisää ml (1-2 ruokal.) 2-3 min. Koko makrilli puhdistettu ja valmisteltu KORKEA TASO 5~7 min min. Koko kirjolohi (taimen), puhdistettu ja valmisteltu KORKEA TASO 6~8 min min. Paistettu lohi KORKEA TASO 6~8 min. Lisää ml (1-2 ruokal.) 3-4 min. VIHANNEKSET TARVEAINE TEHOTASO VALMISTELU MÄÄRÄ VALMISTUSAIKA SEISONTA-AIKA Herkkusienet, tuore KORKEA TASO paloina 454 g min. 5 min. Hern. palko (valkea papulaji), pakast. KORKEA TASO kokon. 170 g min. 5 min. 8

10 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 9 VIHANNEKSET TARVEAINE TEHOTASO VALMISTELU MÄÄRÄ VALMISTUSAIKA SEISONTA-AIKA Herne ja porkkana KORKEA TASO g 9-10 min. 3 min. Kukkakaali, pakast. KORKEA TASO Kukat 284 g pakk min. 3 min. Kurpitsa, kesä, tuore KORKEA TASO 1,2 cm:n paloina 454 g 9-11 min. 3 min. Kurpitsa, kesä, pakast. KORKEA TASO paloina 284 g pakk min. 3 min. Kurpitsa, talvi, tuore KORKEA TASO kokon., paloina 681 g min. 5 min. Kurpitsa, talvi, pakast. KORKEA TASO vatkattuna 340 g pakk min. 3 min. Latva-artisokka, tuore KORKEA TASO kokon. 4 (227 g. kukin) min. 5 min. Latva-artisokka, pakastettu KORKEA TASO sisus 255 g pakk min. 5 min. Lehtiselleri, tuore KORKEA TASO 1,2 cm:n paloina 454 g 9-11 min. 5 min. Limeettipavut, pakast. KORKEA TASO kokon. 284 g pakk min. 3 min. Maissi, tuore KORKEA TASO keitett. puhdistettu 4 tähkää min. 5 min. Maissi, pakast. KORKEA TASO keittett. puhdistettu 4 tähkää min. 5 min. KORKEA TASO kokon. jyvä 284 g 9-10 min. 3 min. Maissipapupata, pak. KORKEA TASO pakk min. 3 min. KORKEA TASO kuutioina 454 g 9-11 min. 3 min. Munakoiso, tuore KORKEA TASO kokon., pist. reikiä g min. 5 min. Okra, pakast. KORKEA TASO paloina 284 g pakk min. 5 min. Palsternakka, tuore KORKEA TASO Kuutioitu 454 g 9-10 min. 3 min Parsa, tuore KORKEA TASO 4 cm:n paloina 454 g 9-10 min. 3 min Parsa, pakastettu KORKEA TASO kokonaisia varsia 284 g pakk min. 3 min. Parsakaali, tuore KORKEA TASO varsia 454 g 9-11 min. - Parsakaali, pakast. KORKEA TASO kokon. tai paloit. 284 g pakk min. 3 min. Peruna (valk. tai bataatti), tuore KORKEA TASO kokon. 4 (170 g kukin) min. 3 min. KORKEA TASO kokon. 8 (170 g kukin) min. 5 min. Porkkanat, tuore KORKEA TASO 1,2 cm:n paloina 454 g min. 3 min. Porkkanat, pakast. KORKEA TASO paloiteltu 284 g pakk min. 3 min. Punasipuli, tuore KORKEA TASO kokon. kuorittu 8 10 pientä min. 5 min. Purjosipuli, tuore KORKEA TASO kokon, päät 454 g min. 5 min. Ruusukaali, tuore KORKEA TASO kokon. 284 g 8-10 min. - Ruusukaali, pakast. KORKEA TASO kokon. 284 g pakk min. 3 min. Sek. vihannekset, pak. KORKEA TASO g kapp min. 3 min. Turnipsi KORKEA TASO kuutioitu 4 kupillista min. 3 min. UUDELLEEN LÄMMITTÄMISEN TAULUKKOA TARVEAINE MÄÄRÄ TEHOTASO VALMISTUSAIKA ERITYISOHJEITA Alkupalat (suupalakoko) 2 annosta KORKEA TASO 4-6 min. Aamiaisalkur g KORKEA TASO 3-5 min. Alkuruoka g KORKEA TASO 8-10 min. Tavallinen pakasteateria 596 g KORKEA TASO min. Lämmin pakas- 312 g KORKEA TASO 7-9 min. teateria 482 g KORKEA TASO 9-12 min. Lämmitä 12 kerralla paperilautasella olevan paperipyyhkeen päällä tai mikroaa-ltouunin ruskistusritilällä. Jos astian syvyys on 2 cm, poista foliokansi ja laita rasia uuniin. Jos astian syvyys on yli 2 cm, siirrä ruoka samankokoiseen lasiastiaan, kuumenna ja peitä. Hämmennä silloin tällöin, ettei synny kuorta. 9

11 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 10 TARVEAINE MÄÄRÄ TEHOTASO VALMISTUSAIKA ERITYISOHJEITA 2 palaa KORKEA TASO Paistettu kana 4 palaa KORKEA TASO 6-8 min. 6 palaa KORKEA TASO 7-9 min. Pakaste- 170 g KESKITASO 8-12 min. vihannekset 284 g KESKITASO min. Juustokakku 482 g KESKITASO 4-5 min. Pikkuleivät 369 g KESKITASO 2-4 min. Murokakku 320 g KESKITASO 1,5-3 min. Kahvikakku 325 g KESKITASO 3-5 min. Laita paperilautasella olevan paperipyyhkeet päälle, peitä paperipyyhkeellä. Tuoreita pais- 2 filettä KORKEA TASO 3-4 min. tettuja fileitä 4 filettä KORKEA TASO 4-6 min. 1 KORKEA TASO 2-4 min. Pizza 2 KORKEA TASO 4-5 min. Laita mikroaaltouunin ruskistusritilälle. 4 KORKEA TASO 6-7 min. Pussiateria g KORKEA TASO 5-6 min g KORKEA TASO 9-11 min. Sämpylä 2 KESKITASO 3-4 min. 4 KESKITASO 4-6 min. 1 KESKITASO 1-2 min. Tanskalainen 2 KESKITASO 2-3 min. 4 (170 g pakk.) KESKITASO 4-5 min. Laita mikroaaltouunin ruskistusritilälle. 6 (369 g pakk.) KESKITASO 4-5 min. Sämpylät 6 KESKITASO 2-3 min. 1(28-32 g) KESKITASO 1-2 min. Kovat sämpylä 2 KESKITASO 1,5-2,5 min. 4 KESKITASO 2-3 min. Pakastettu tuoremehu 170 g KORKEA TASO 1-2 min. Tiiviste 340 g KORKEA TASO 2-5 min. Poista kansi. Jos astia on vuorattu foliolla, Kasvirasvapohj. siirrä sisältö kannuun tai avaa pakkaus. 454 g KESKITASO min. rasvasekoite Anna hetken seistä sulattamisen jälkeen. Pannukakku 284 g KESKITASO 5-6 min. Puhkaise rasiaan reikä ja laita lautaselle. Jos rasia on kääritty folioon, poista folio. Jos vihannekset ovat pussissa, pistä pussin reikä. Odota 5 min. Poista alkuperäisestä astiasta. Laita tarjoilulautaselle. Anna seistä 5 minuuttia valmistuksen jälkeen. Vielä 1-2 minuuttia tarjoilulämmön saavuttamiseksi. 10

12 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 11 PAINON & MITAN MUUNNOSTAULUKKO (amerikkalainen) Naulat (pounds) & unssit (ounces) grammoiksi POUNDS (lb.) GRAMS (g) 1/ / / Painon sulatuksen ja valmistuksen muunnintaulukko Unssit Naulan sadasosat Naulan kymmenesosat Grammat KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS OUNDS (lb.) GRAMS (g) Vaikka uuni on varustettu ominaisuuksilla, jotka tekevät siitä turvallisen, on kuitenkin erittäin tärkeää ottaa huomioon seuraavat seikat: 1. Turvalukitusta ei saa kytkeä pois päältä eikä sitä saa millään tavoin peukaloida. 2. Älä laita mitään uunin etuosan ja uuniluukun väliin. Huolehdi myös siitä, etteivät jätteet pääse kasaantumaan tiivistepinnoille. Pyyhi tiivistepinnat usein miedolla pesuaineliuoksella, huuhtele ja kuivaa, Älä koskaan käytä puhdistusaineita ja teräsvillaa. 3. Kun uuniluukku on auki, on huolehdittava siitä, ettei siihen kohdistu minkäänlaista ulkopuolista voimaa, esimerkiksi lasten riippuminen luukussa, koska seurauksena voi olla putoaminen ja loukkaantuminen ja/tai luukun vaurioituminen. Jos luukku on vaurioitunut, älä käytä uunia, enne kuin uuni on korjattu valtuutetussa huoltoliikkeessä. On erittäin tärkeää, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla ja ettei se ole millään tavoin vaurioitunut: I) Luukku (vääntynyt) ii) Saranat ja Lukituskoukut (rikki tai löysät) iii) Luukun tiiviste ja tiivistepinnat 4. Uunin saa säätää ja korjata ainoastaan valtuutettu asiantuntija. ENNEN YHTEYDENOTTOA HUOLTOON Nestemitat 1 Kuppi = 8 nesteunssia = 240 ml Tuoppi = 16 nesteunssia = 470 ml Neljännes = 32 nesteunssia = 960 ml 1 Gallona = 128 nesteunssia = 3840 ml Katso alla olevaa tarkistuslistaa ennen yhteydenottoa huoltoon, jotta vältyt tarpeettomalta yhteydenotolta. Uuni ei toimi: 1. Tarkista, että verkkojohto on kunnolla kytketty toimivaan pistorasiaan. 2. Tarkista, että uuniluukku on kunnolla suljettu. 3. Tarkista, että valmistusaika on säädetty. 4. Tarkista, onko sulake palanut. Kipinöintiä uunissa: 1. Tarkista, onko astia metallinen tai onko astiassa metallikoristelua. 2. Tarkista, koskettaako metallinen paistinvarras tai folio sisäseiniä. Mikäli ongelma edelleen esiintyy, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. OUNDS (lb.) GRAMS (g)

13 KOR-63D79S/OS( ı ) :57 AM ` 12 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA * K: Mitä tapahtuu, jos tyhjä uuni käynnistyy vahingossa? * V: Lyhyehkön ajan kuluessa ei tapahdu mitään, mutta uuni voi vaurioitua, jos tyhjä uuni on päällä pitkän ajan. Kun uuni jätetään tyhjäksi, pitää laittaa vedellä täytetty kuppi uunin suojaksi tällaista tapausta varten. * K: Voidaanko uunia käyttää ilman lasista uunilautasta ja/tai pyöritysalustaa? * V: Ei. Valmistuksen aikana on aina käytettävä yhdessä uunilautasta ja pyöritysalustaa. * K: Voidaanko avata luukku valmistuksen aikana? * V: Kyllä. Luukku voidaan avata ruoanvalmistuksen aikana. Kun luukku avataan, mikroaaltosäteily loppuu, mutta ajastinasetus säilyy. Kun luukku suljetaan, valmistus jatkuu automaattisesti. * K: Miksi kosteutta muodostuu mikroaaltouuniin valmistuksen jälkeen? * V: On normaalia, että mikroaaltouunissa on kosteutta. Valmistettavasta ruoasta aiheutuvaa höyryä tiivistyy viileälle uunipinnalle. * K: Voiko mikroaaltoenergia kulkea luukun ikkunan läpi? * V: Ei voi. Energia ponnahtaa takaisin metalliverkosta uunitilaan. Aukot ovat sitä varten, että valo pääsee ulos. Niistä ei pääse mikroaaltoenergia läpi. ÄLÄ YRITÄ ITSE KORJATA MIKROAALTOUUNIA! TEKNISET TIEDOT MALLI KOR-63D79S KOR-63D70S VIRTALÄHDE 230 V vaihtojännite, 50 Hz, maadoitettu 1-vaihe TEHONKULUTUS 1000 W 1200 W MIKROAALTO LÄHTÖTEHO 700 W (IEC705) 800 W (IEC705) TAAJUUS 2450 MHz 2450 MHz ULKOMITAT (L X K X S) 46,5 X 27,9 X 36,0 CM SISÄMITAT (L X K X S) 29,0 X 22,0 X 30,6 CM NETTOPAINO NOIN 12,5 KG AJASTIN 35 MIN KAKSINOPEUKSINEN TEHOTASOJA 7 TASOA * Kaikki oikeudet pidätetään. VAROITUS: Tämä laite täytyy kytkeä maadoitettuun pistorasiaan. 12

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX C44006I-A http://fi.yourpdfguides.com/dref/604722 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX C44006I-A. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX C44006I-A käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin KD 12312 S KD 12612 S KD 12813 S Lue ehdottomasti tämä käyttöja asennusohje ennen kylmälaitteen fi-fi asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi-pakastinyhdistelmä BioFresh-osalla, integroitavissa, kiinteäovinen 280110 7084282-02 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus

Jää-/pakastekaapin ja varusteiden kuvaus Käyt t öohj e FI CN( P) es/ esf / sl4013,4003,3913,3513,3503 Jää-/pakastekaapin kuvaus Käyttö- ja näyttötoiminnot Kuva A1 1. Virran kytkemis/sammuttamispainike, jääkaappi. 2. Tuuletinpainike*. 3. Lämpötilanvalitsin,

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Laitteen yleiskuva Sisällys 1 Laitteen yleiskuva... 2 1.1 Laite ja sen varustus... 2 1.2 Laitteen käyttökohde...

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY

SÄHKÖTURVALLISUUDEN EDISTÄMISKESKUS RY Tämän oppaan Sinulle tarjoavat: AEG ARDO BAUKNECHT BOSCH CYLINDA CANDY ELECTROLUX ELEKTRO HELIOS FAGOR GAGGENAU GORENJE HELKAMA HOOVER HUSQVARNA IGNIS LIEBHERR MIELE MOCCA MASTER ROSENLEW SIEMENS UPO WHIRLPOOL

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE

PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE PYYKINPESUKONE KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO LUKU 1: ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA Turvallisuusohjeet Suosituksia LUKU 2: ASENNUS Kuljetusruuvien poistaminen Jalkojen säätäminen Sähkökytkentä Tulovesiletkun kytkentä

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOARINAUUNI CTX TYYPPI: DZ33II, DZ55II Lisävarusteet JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA SH KAHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ55II-UUNILLE, PYÖRILLÄ

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot