Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessä oli 178 jäsentä, joista 175 yksilöjäseniä ja 3 yhteisöjäseniä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessä oli 178 jäsentä, joista 175 yksilöjäseniä ja 3 yhteisöjäseniä."

Transkriptio

1 ICOMOSin SUOMEN OSASTO r.y. ICOMOS Finska nationalkommittén r.f. The ICOMOS Finnish National Committee TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Jäsenistö Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessä oli 178 jäsentä, joista 175 yksilöjäseniä ja 3 yhteisöjäseniä. 2. Hallitus Puheenjohtajana toimi FK Margaretha Ehrström ja varapuheenjohtajana arkkitehti Kirsti Kovanen. Sihteerinä toimi FM Elina Battarbee ja jäsensihteerinä FM Aura Kivilaakso. Hallituksen jäsenet olivat arkkitehti Netta Böök, arkkitehti Pirjo Huvila, FT Maunu Häyrynen, FT Riitta Niskanen, arkkitehti Ulla Rahola, FM Anu Vauramo sekä OTK Satu-Kaarina Virtala. Hallitus kokoontui seitsemän (7) kertaa ja piti yhden (1) sähköpostikokouksen. 3. Sääntömääräiset kokoukset Yhdistys kokoontui kerran sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokous pidettiin Helsingissä Museoviraston toimitiloissa Nervanderinkatu Talous Henkilöjäsenten jäsenmaksu oli 55 euroa ja yhteisöjäsenten jäsenmaksu 250 euroa. Tuotot jäsenmaksuista olivat yhteensä euroa ja yhdistys suoritti kansainväliselle ICOMOSille jäsenmaksuja yhteensä euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleistä toiminta-avustusta (OKM/166/621/2012) saatiin euroa ja kirjojen myyntitulot olivat 101,15 euroa. Saadusta yleisavustuksesta 8 978,23 euroa käytettiin kansainvälisen ICOMOSin pääsihteeriydestä aiheutuneisiin kustannuksiin. Aiemmilla tilikausilla myönnetyistä erityisavustuksista tilikauden 2013 aikana käytettiin yhteensä ,11 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Suomen maailmanperintökohteiden esittelyn ja käytön edistäminen OKM/7/621/2012 ja OKM /124/621/2012). Taloudenhoitajana toimi KTM Timo Hattinen, toiminnantarkastajana Matleena Haapala ja varatoiminnantarkastajana Jonas Malmberg. 5. Yleisötilaisuudet ja tapahtumat ICOMOSin vuosikokous pidettiin Museoviraston toimitiloissa Nervanderinkatu Vuosikokouksen yhteydessä FM Pekka Kärki ja FM Leena Söyrinki-

2 Harmo esittelivät Suomalaisen yhteiskoulun vaiheita. Professori Aino Niskanen alusti arkkitehti Vähäkallion arkkitehtuurista ja arkkitehdit Kari Raimoranta ja Rauli Ukkonen, NRT-arkkitehdit toimitilojen muuttamisesta Sibeliusakatemian käyttöön. Tilaisuuteen osallistui 19 jäsentä. Syksyn ohjelmassa oli tutustumiskäynnit kahteen modernin rakennustaiteen kohteeseen. Suomen ICOMOS järjesti yhdessä docomomo Suomen osaston kanssa tutustumiskäynnin Kulttuuritaloon Arkkitehti Pekka Lehtinen Museovirastosta ja arkkitehti Tom Lindholm, NRT-arkkitehdit esittelivät kohteen restaurointia. Mukana oli yhteensä 16 henkeä. Euroopan rakennusperintöpäivän teemaan Eläköön rakennus! liittyvä käynti oli Roihuvuoren koululle FM Petteri Kummala Arkkitehtuurimuseosta esitteli koulun arkkitehtuuria ja arkkitehti Timo Jeskanen korjaussuunnitelmia. Käynnin toisena järjestäjänä oli Rakennustaiteen seura. Mukana oli yhteensä 15 henkeä. Ruotsin ICOMOSin puheenjohtaja fil.tri. Nils Ahlberg esitelmöi kaupunkitutkimuksesta aiheena Nya städer planförändringar befästningar. Stadsplanering i det svensk-finska riket. Tieteiden talolla Tilaisuus, joka samalla oli seuran pikkujoulut, keräsi 12 jäsentä. 6. Julkaisut ja jäsentiedote Yhdistyksen sihteeri toimitti sähköistä jäsentiedotetta. Yhdistys ylläpitää ja kotisivuja. Sivuilla esitellään ajankohtaisia tapahtumia sekä maailmanperintöä Suomessa. Sivuilla on keskimäärin n. 400 kävijää kuussa. Kotisivuja ylläpitää sihteeri. 7. Tieteelliset komiteat ja muu kansainvälinen toiminta Varapuheenjohtaja Kirsti Kovanen toimii kansainvälisen ICOMOSin pääsihteerinä marraskuussa 2014 pidettävään yleiskokoukseen saakka. Pääsihteerin tehtäviin kuuluu yhteistyö ICOMOSin korkeimman johdon kanssa sekä laaja kansainvälinen osallistuminen hallinnollisiin ja asiantuntijatehtäviin. Yhdistys teki yhdessä Rakennustaiteen seuran ja Alvar Aalto Säätiön kanssa matkan ( ) Viipuriin, jossa suunniteltiin yhdessä Viipurin hallinnon viranomaisten ja venäläisten rakennusperintöasiantuntijoiden kanssa vuonna 2014 toteutettavaa seminaaria aiheesta Viipurin monikulttuurinen perintö ja sen säilyttäminen. Matkan yhteydessä tutustuttiin Viipurin restauroituihin, rekonstruoituihin ja vailla hoitoa ja käyttöä oleviin kohteisiin. Huhti-toukokuun vaihteessa kaupunki puratti historiallisen keskustan alueella sijaitsevasta korttelista suojelluiksi merkittyjä rakennuksia. Yhdistys laati Rakennustaiteen seuran kanssa vetoomuksen, jossa ilmaistiin huoli Viipurista keväällä puretun korttelin kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan menettämisestä sekä Viipurin historiallisten rakennusten uhanalaisesta tilanteesta. Vetoomuksen allekirjoittivat myös Suomen Arkkitehtiliitto

3 SAFA, Europa Nostra Finland, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian oppituoli, Tampereen Teknillisen Yliopiston arkkitehtiosasto, Turun yliopiston maisemantutkimuksen ja kulttuurintuotannon opetusohjelma, Suomen Arkeologinen Seura sekä yksi arkeologi ja neljä taidehistorian professoria Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista. Vetoomus lähetettiin Venäjän kulttuuriministerille ja Leningradin oblastin kuvernöörille ja toimitettiin tiedoksi Viipurin paikallishallinnolle. Kulttuuriministeriö ja varakuvernööri vastasivat vetoomukseen kirjeitse selostaen toimenpiteitä, joihin Viipurissa oli ryhdytty. Vastaukset on toimitettu allekirjoittaneille. Suomen osastolla oli äänestävä jäsen seuraavissa kansainvälisissä tieteellisissä komiteoissa: Fotogrammetriakomitea: Minna Lönnqvist (puheenjohtaja) ja Nina Heiska Historialliset puistot ja puutarhat: Maunu Häyrynen Kansanarkkitehtuurikomitea: Markku Mattila, Kivikomitea: Elisa Heikkilä, Kulttuuriturismikomitea: Marianne Lehtimäki Puukomitea: Pasi Kovalainen Risk preparedness: Minna Perähuhta, 1900-luvun arkkitehtuuri: Riitta Salastie, Seinämaalauskomitea: Tiina Sonninen. Talouskomitea: Mirja Kuisma, Linnoitukset ja asevoimien arkkitehtuuri: Tuija Lind Rakennusperinnön rakenteiden analysointi ja restaurointi: Kari Avellan ja Rakennusten energiatalous: Seija Linnanmäki Tieteellisissä komiteoissa toimii myös muita ICOMOSin Suomen osaston jäseniä. Eeva Ruoff osallistui International Scientific Committee on Cultural Landscapes ICOMOS IFLAMaisema- ja kulttuurireitit symposioon Canberrassa , jossa hän piti esitelmän aiheesta: Pilgrimages of St Henrik Fragments of Cultural Landscapes in Finland.. Riitta Salastie osallistui 1900-luvun arkkitehtuurikomitean Euroopan jäsenten tapaamiseen Dubrovnikissa Tämän jälkeen ISC20C komitean paikalla olleet jäsenet osallistuivat omilla esityksillään Inter University Center, Dubrovnik, organisoimaan modernin rakennustaiteen suojelukonferenssiin "Our Modern : reappropriating vulnerable 20th Century heritage. Minna Lönnqvist osallistui CIPAn (Cultural Heritage Documentation) hallituksen kokoukseen ja symposium Strasbourgissa Ranskassa, syyskuuta CIPA on aloittanut oman uutislehden toimittamisen, jonka ensimmäinen numero on luettevissa CIPAn kotisivuilla. Panu Kaila osallistui ICOMOSin puukomitean IIWC 19. kansainväliseen konferenssiin ja symposioon Himejissä Japanissa Markku Mattila osallistui ICOMOSin kansainvälisen kansanrakentamisen tieteellisen komitean (CIAV) vuosittaiseen kongressiin ja kokoukseen Portugalissa, Vila Nova

4 de Cerveiran nimisessä pikkukaupungissa Puheenjohtaja osallistui Eurooppa-ryhmän kokoukseen Norjassa, Trondheimissa toukokuussa. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia aiheita, joiden joukosta erityisesti nousi huoli kulttuuriperinnön hoidosta ja säilyttämisestä huonossa taloudellisessa tilassa olevassa Euroopassa. Tutustuttiin Falstadin vankileiriin, joka toimi saksalaisten miehityksen aikana vankileirinä. Arkkitehti Amund Sinding-Larsen esitelmöi aiheesta kulttuuriperintö ja ihmisoikeus otsikolla Our Common Dignity. Yhdistys on kääntänyt 1900-luvun arkkitehtuuriperinnön suojelun periaatteita käsittelevän ns. Madridin asiakirjan. Pitkällä tähtäimellä asiakirja pyritään saamaan julistuksen muotoon ja koko 1900-luvun rakennusperintöä koskevaksi. Yhdistys suunnittelee yhdessä docomomo Suomen osaston kanssa kansallisen seminaarin järjestämistä Oulussa Tarkemmat symposioiden sisältöön liittyvät asiat ja kannanotot voidaan lukea matkakertomuksista, jotka on julkaistu ICOMOSin Suomen osaston kotisivuilla. 8. Maailmanperintötyöryhmä Maailmanperintötyöryhmän jäsenet olivat: Puheenjohtajana toimi Anu Vauramo (Merenkurkku/Metsähallitus). Jäseninä olivat Petteri Takkula (Suomenlinna), Ville Majuri (Verla), Hanna-Leena Salminen (Sammallahdenmäki), Mervi Tammi (Vanha Rauma) ja Pekka Tätilä (Struven ketju), Annika Nyström ja Ulla Rahola (Petäjäveden vanha kirkko). Museoviraston edustajana oli Stefan Wessman ja ICOMOSin edustajana Kirsti Kovanen. Maailmanperintötyöryhmä kokoontui kolme kertaa. Maailmanperintökohteiden vuositapaaminen oli Verlassa, jossa valmistauduttiin kansallisen maailmanperintöstrategian tekemiseen. Pohjoismaisten kohteiden vuositapaamiseen Ruotsin Karlskronaan osallistuivat liki kaikki kohteet. Siellä työstettiin työryhmissä Kestävän matkailun periaatteita, jotka on tarkoitus ottaa koekäyttöön vuonna Alkuvuonna viimeisteltiin Suomen kausiraportointia (Periodic reporting) UNESCOlle. Suomen maailmanperintökohteet osallistuivat omalla osastolla Matkamessuille tammikuussa. Hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelua jatkettiin: Verla esitteli valmiin hoito- ja käyttösuunnitelmansa syksyllä. Pyydettiin Suomen IUCN komiteaa nimeämään edustajan ICOMOS Suomen maailmanperintötyöryhmään. Edustaja nimetään vuoden 2014 alussa. Suomen maailmanperintökohteisiin tutustui vuonna 2013 noin 1, 3 miljoona kävijää, joka on uusi ennätys. Vaasan yliopiston tutkimuksen (Piekkola 2013: Museoiden aluetaloudellinen vaikuttavuus) mukaan jokainen museokävijä jättää alueelle käynnillään 32,8. Näin arvioiden maailmanperintökohteiden kävijät jättävät noin 37milj. euroa paikkakunnille. Suomi valittiin UNESCOn maailmanperintökomitean jäseneksi nelivuotiskaudeksi Suomea edustavat Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet sekä

5 Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen. Suomen komitearyhmän muodostavat Juhani Kostet, Rauno Väisänen, Stefan Wessman (Museovirasto) ja Susanna Lindeman (Metsähallitus) sekä Marjaana Kokkonen ulkoministeriöstä. Museovirastoon on tulossa yksi henkilötyövuosi maailmanperintökomiteatyötä varten. 9. Lausunnot ja viranomaisyhteistyö Osasto antoi lausunnon ympäristöministeriölle kansallisesta Kulttuuriympäristöstrategiasta. 10. Matka-apurahat Yhdistys jakoi matka-apurahoja rakennussuojelualan kansainväliseen toimintaan ja kansainvälisen ICOMOSin kokouksiin osallistumiseksi. Yhteensä matka-avustuksia jaettiin ,20 eurolla. Helsingissä Margaretha Ehrström Netta Böök Pirjo Huvila puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen Maunu Häyrynen Kirsti Kovanen Riitta Niskanen hallituksen jäsen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen Ulla Rahola hallituksen jäsen Satu-Kaarina Virtala hallituksen jäsen

ICOMOSin Suomen osasto r.y. J Ä S E N T I E D O T E Toukokuu / 2015 SISÄLTÖ

ICOMOSin Suomen osasto r.y. J Ä S E N T I E D O T E Toukokuu / 2015 SISÄLTÖ ICOMOSin Suomen osasto r.y. J Ä S E N T I E D O T E Toukokuu / 2015 SISÄLTÖ 1. Hallitus toimikaudella 2015 2. Kevätretki Lonnaan maanataina 1.6. 3. Muistutus Varsovan konferenssista 4. Verla-seminaari

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYS 1. Yleistä 2. Varsinainen toiminta 3. Talous 4. Julkaisut ja viestintä 1.1 Johdanto 1.2 Hallitus 1.3 Henkilöstö 1.4 Työryhmät 1.5

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry :n VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYS Johdanto I YLEISTÄ 1. Hallitus 2. Toimihenkilöt 3. Työntekijät 4. Jäsenet ja jäsentoiminta 5. Kokoukset 6. Työryhmät 7. Kunniakirjat 8. Viestintä ja medianäkyvyys 8.1.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS 1. Yleistä 1.1 Johdanto 1.2 Organisaatio 1.2.1. Hallitus ja työryhmät 1.2.2. Henkilöstö 1.2.3. Kulttuuriperintökasvatuksen yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Kansainvälinen museoneuvosto ICOM on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja eikaupallinen organisaatio. Sillä on virallinen asema museo- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijaelimenä

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET...

1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENET... 5 2.1 KUNNIAJÄSENET... 5 2.2 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.3 KANNATTAJAJÄSENET ELI KOTISEUTUKLUBI... 6 2.4 JÄSENPALVELUT JA JÄSENEDUT... 7 3. HALLINTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 ICOM Suomen komitea ry. Toimintakertomus 2011 Kansainvälinen museoneuvosto ICOM on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja eikaupallinen organisaatio. Sillä on virallinen asema museo- ja kulttuuriperintöalan

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2013

Ethnos-tiedote 1/2013 TIEDOTE 1/2013 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Pienin askelin kohti uudistuvaa toimintaa.. 3 Vuosikokouskutsu 15.3.2013... 5 Toimintakertomus 2012... 6 Toimintasuunnitelma 2013... 12 Vuoden 2012 tutkielmat...

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Kansainvälinen museoneuvosto ICOM on UNESCO:n alainen, hallituksista riippumaton ja eikaupallinen organisaatio. Sillä on virallinen asema museo- ja kulttuuriperintöalan asiantuntijaelimenä

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo

Kuva: Olli Penttinen. Vuosikirja 2013. Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo Kuva: Olli Penttinen Kuva: Vuosikirja 2013 Toimintakertomukset Toimintasuunnitelmat Jäsenluettelo 21.3.2013 Vuosikirja 2013 4 Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry.

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Suomen yleislääketieteen yhdistys ry. Toimintakertomus vuodelta 2011 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry (SYLY) toimii jäsentensä yhdyssiteenä yleislääketieteeseen liittyvissä asioissa. Käytännön työstä

Lisätiedot

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 VALOKUVATAITEILIJOIDEN LIITTO ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ s. 2 2. ORGANISAATIO JA HALLINTO s. 2 2.1. Jäsenet s. 2 2.2. Hallitus ja työryhmät s. 3 2.3. Liiton kokoukset s. 3 2.4. Jäsenet

Lisätiedot

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008

Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 1 Suomen Seksologinen Seura ry Toimintakertomus 1.1.-31.12.2008 Vuosi 2008 oli Suomen Seksologisen Seuran yhdestoista toimikausi. Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2008 lopussa 379. Uusia jäseniä liittyi vuoden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Kansallinen maailmanperintöstrategia Nationell världsarvsstrategi 2015 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa.

Suomen museoliitto edustaa. Tulot. Suomen museoliiton teema vuodelle 2012 oli Positiivisesti. mukana museoiden arjessa. Vuosikertomus 2012 Edunvalvontapalvelut 3 Koulutus- ja kehittämispalvelut 5 Museo 2015 9 Viestintäpalvelut 9 Tukipalvelut 11 Jäsenet 14 Tilinpäätös 18 Suomen museoliitto kuvina 23 Muu varainhankinta 1%

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS 1 SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY FINLANDS UNGDOMSPSYKIATRISKA FÖRENING RF VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen vuosikokous ja hallituksen järjestäytyminen Yhdistyksen 36. vuosikokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2012. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2012. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2012 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS 2. TOIMINNANJOHTAJA SINIKKA SIPILÄN KATSAUS Ma.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

VUOSIKERTOMUS 2012. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VUOSIKERTOMUS 2012 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry VSY-SBO ry 2 (21) SISÄLTÖ 1 Järjestötoiminta 3 1.1 Järjestörakenteen kehittäminen 3 1.2 Kansallinen vaikuttamistyö

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1997

TOIMINTAKERTOMUS 1997 sivu 1/8 TOIMINTAKERTOMUS 1997 YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Johdanto Vuonna 1997 Vihreä liitto eli pienen hallituspuolueen arkea ja tasapainoili päivänpolitiikan ja tuoreen vaihtoehtoisuuden vaatimusten välillä.

Lisätiedot