TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA Käsikirja joukkueille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Seuran organisaatio 4 3. Vanhemmille 5 4. Pelaajille 6 5. Joukkueet ja toimihenkilöt Joukkueenjohtajan tehtävät Rahastonhoitajan tehtävät Valmentajan tehtävät Huoltajan tehtävät Joukkueen varusteet 11 Liitteet: Liite 1: Huoltajan ohjeistus Liite 2: Ensiapulaukku Liite 3: Seuran säännöt Liite 4: Toimintalinja Tornion Ice Hockey Club ry,

3 1. Johdanto Tämä dokumentti on tarkoitettu käsikirjaksi kaikille TIHC:n toimintaan osallistuville henkilöille: pelaajat, vanhemmat sekä joukkueiden toimihenkilöt. Ohjeet on tarkoitettu kuvaamaan seuran toimintaa ja ohjaamaan sen lukuisten joukkueiden toimintaa. Ohjeiden noudattaminen yhtenäistää, selkeyttää ja helpottaa seuran ja sen joukkueiden toimintaa. Ohjeita voidaan täydentää erikseen annettavilla säännöillä, ohjeilla ja tiedotteilla. Liitteenä ovat seuran säännöt (liite 3) ja TIHC:n toimintalinja (liite 4). Tätä dokumenttia ovat olleet laatimassa: Liisa Frantti Juha Frantti Petri Kauppila Yrjö Koskenniemi Arto Liikamaa Tiina Mattinen Markku Mäläskä Erkki Partanen Torniossa, toukokuussa 2007 Tornion Ice Hockey Club ry,

4 2. Seuran organisaatio Tornion IHC on jääkiekon erikoisseura ja joukkueita seurassa on luistelukoulusta edustusjoukkueeseen asti. Kaikkien joukkueiden toiminta vaatii organisointia ja lisäksi seuran yleinen toiminta on järjestettävä. Seuran organisaatio on jaettu toiminnallisesti kahteen osaan. Johtokunta hoitaa seuran yleisiä asioita. Johtokuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Junioripäällikkö Johtokuntaan yleiskokouksen valitsemat jäsenet Johtokunta kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa kokouksiin kutsutaan myös muita edustajia paikalle joukkueista. Juniorijaosto koostuu juniorijoukkueiden edustajista ja jaostoa vetää junioripäällikkö, joka kutsuu jaoston koolle. Jokainen TIHC:n joukkue valitsee edustajan juniorijaostoon. Yleiskokous kokoontuu vuosittain päättämään seuran sääntöjen määräämistä asioista. Yleiskokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki seuran jäsenet sekä joukkueiden edustajat. Yleiskokous valitsee johtokunnan. Joukkueet organisoituvat niin, että kykenevät hoitamaan joukkueen oman toiminnan ja seuran joukkueille asettamat velvoitteet. Yleensä joukkueissa on joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja, huoltaja, kahviovastaava, jne. Toimihenkilöiden tehtävistä mainitaan lisää myöhemmin. Seuran internet-sivuilla ovat seuran toimihenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Tornion Ice Hockey Club ry,

5 3. Vanhemmille Vanhemmat ovat seuran toiminnassa mukana oman joukkueensa kautta. Omien lastensa edustaminen joukkueiden palavereissa ja joukkueen asioiden hoitaminen yhdessä joukkueen muiden vanhempien kanssa ovat jokaisen vanhemman rooliin kuuluvia asioita. Jokaisella vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus osallistua joukkueen kokouksiin ja päätöksentekoon sekä muihin yhteisiin tapahtumiin. Vanhemman rooli: KKKKKK eli kannustaa, kuljettaa, kustantaa, kuuntelee, kasvattaa ja kouluttaa. Jokaisen vanhemman tärkein tehtävä on kannustaa Osallistuu joukkueen vanhempientilaisuuksiin ja on näin mukana päättämässä joukkueen asioista. Osallistuu seuran määräämiin tapahtumiin talkootyöntekijänä Osallistuu joukkueen määräämiin tapahtumiin talkootyöntekijänä Huolehtii oman lapsensa maksuista ja velvollisuuksista Liittymällä seuran jäseneksi saa oikeudet osallistua yleiskokouksessa seuraa koskevaan päätöksentekoon. Tornion Ice Hockey Club ry,

6 4. Pelaajille Seuran kannalta tärkeimmät henkilöt ovat pelaajat. Jokainen pelaaja pienimmästä juniorista edustusjoukkueeseen asti on seuran edustaja. TIHC seurana pyrkii järjestämään pelaajille mahdollisimman hyvät olosuhteet jääkiekon harrastamiseen ja kehittymiseen aina huippu-urheilijaksi asti. Pelaamisesta ja muista siihen liittyvistä asioista tarkemmin liitteenä olevissa säännöissä. Pelaajan oikeudet ja velvollisuudet: Edustaa parhaansa mukaan seuraa kaikessa toiminnassaan Osallistuu joukkueen kaikkiin tapahtumiin (harjoitukset, pelit, palaverit yms) Saapuu ajoissa kaikkiin yhteisiin tapahtumiin Ilmoittaa aina poissaolostaan hyvissä ajoin. Huolehtii omista varusteistaan Huolehtii joukkueen hänelle antamista varusteista Huolehtii seuran hänelle antamista varusteista Huolehtii siisteydestä pukukopissa sekä linja-autossa ja majoitustiloissa pelimatkoilla Ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon myös muut henkilöt Kuuntelee ja noudattaa valmentajien ohjeita Noudattaa pelaajasopimusta, mikäli sellainen on tehty Tornion Ice Hockey Club ry,

7 5. Joukkueet ja toimihenkilöt Seura muodostaa pelaajista joukkueita ikäryhmittäin ja joukkueiden muodostamisessa otetaan huomioon myös liitteenä olevat säännöt. Samassa ikäluokassa voi olla useampi joukkue pelaajamäärän niin vaatiessa. Jokainen joukkue tarvitsee organisaation hoitamaan joukkueen toimintaa. Tässä osassa on annettu ohjeita joukkueen organisaatioon kuuluville henkilöille heidän tehtävistään. Joukkue tarvitsee vähintään seuraavat toimihenkilöt: Joukkueenjohtaja Rahastonhoitaja Valmentaja Huoltaja Kahviovastaava Näitä tehtäviä voidaan jakaa useammalle henkilölle ja lisäksi joukkueella voi olla muita nimettyjä toimihenkilöitä. Esimerkiksi: Kirjuri Toimitsijavastaava Talkoopäällikkö Kuljettaja Tiedottaja Sponsorivastaava Juniorijaoston edustaja Fysioterapeutti Jne Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet). Joukkueen toimihenkilöt valitaan yleensä vuodeksi kerrallaan. Joukkueen toiminnasta vastuussa on johtoryhmä, johon kuuluvat: joukkueenjohtaja(t) valmentaja(t) huoltaja(t) rahastonhoitaja Joukkueiden tulee päivittää seuran internet-sivuille toimihenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Myös pelaajatietojen ajan tasalla pitäminen on osa joukkueen toimintaa. Tornion Ice Hockey Club ry,

8 Seuraavaksi on käsitelty ohjeita toimihenkilöille. 5.1 Joukkueenjohtajan tehtävät Joukkueenjohtajalla on päävastuu joukkueesta kauden aikana. Hän vastaa valmennusta lukuun ottamatta kaikesta joukkueen toiminnasta. Joukkueenjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä pelaajien vanhempien, valmentajien ja joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa. Tarvittaessa hän myös delegoi tehtäviä joukkueen muille toimihenkilöille, jotta joukkueenjohtajan työmäärä ei kasvaisi liian suureksi. Seuraavaksi joukkueenjohtajan tehtäviä: Toimii linkkinä seuran ja joukkueen välillä, ja hoitaa seuran asioista tiedottamisen joukkueen pelaajille ja heidän vanhemmilleen. Toimittaa joukkueessa esille tulleet asiat johtokunnan/juniorijaoston tietoon ja/tai päätettäväksi. Kutsuu koolle vanhempainpalaverin kauden alussa sekä myös kauden aikana tarpeen vaatiessa. On päävastuussa joukkueen budjetista. Hän laatii joka kaudelle budjetin, joka hyväksytään vanhempainpalaverissa syksyllä. Hän vastaa budjetin noudattamisesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Huolehtii joukkueen sisäisestä tiedottamisesta. Tiedottaminen voidaan hoitaa esim seuran nettisivujen kautta, sähköpostin välityksellä, tekstiviestein tai paperitiedotteilla. Tiedottamistavasta sovitaan syksyn vanhempainpalaverissa. Huolehtii joukkueensa pelaajien edustuskelpoisuudesta. Hän vastaa oman joukkueensa pelaajasiirroista yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa ja varmistaa että pelaajien pelioikeudet ovat kunnossa ennen sarjakauden alkua. Pitää myös huolen, että jokaisella pelaajalla on Jääkiekkoliiton pelaajalisenssi ja asianmukainen vakuutus. Huolehtii ilmoittautumisesta sarjaan. Hoitaa kaikki joukkueen pelien järjestelyt. Kotipeleissä hän varaa jääajan ja tuomarit, huolehtii peliin toimitsijat, ilmoittaa peliajan vierasjoukkueelle ja ilmoittaa tuloksen Jääkiekkoliiton tulospalveluun. Vieraspeleihin joukkueenjohtaja varaa kuljetuksen sekä mahdollisen ruokailun. On yhteydessä kotijoukkueen joukkueenjohtajaan ennen peliä. Hyväksyy peleissä joukkueen pelaajaluettelon nimikirjoituksellaan. Hoitaa joukkueen suhdetoimintaa sekä oman seuran muihin joukkueisiin, että muiden seurojen joukkueisiin Tornion Ice Hockey Club ry,

9 nähden. Hän on yhteydessä sarjan muihin joukkueisiin hyvissä ajoin ja ilmoittaa kotipelin ajat ja järjestää joukkueen sarjaohjelman hyvässä yhteistyössä sarjan muiden joukkueiden kanssa. Joukkueenjohtaja toimii joukkueen ja seuran kasvoina ulospäin. 5.2 Rahastonhoitajan tehtävät Rahastonhoitaja laatii kauden alussa joukkueen toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä joukkueenjohdon (joukkueenjohtajan ja valmentajan) kanssa. Rahastonhoitajalle kuuluu joukkueen rahaliikenteen suunnittelu ja seuraaminen. Tehtävät ovat: varainhankinnan suunnittelu yhdessä joukkueenjohtajan kanssa: kausi- ja/tai kuukausimaksut, talkoot, sponsoreiden hankinta jne. päivittäisen rahaliikenteen hoito: laskujen maksu, laskujen tekeminen ja lähettäminen kirjanpito eli maksutapahtumien kirjaus joukkueenjohdon kanssa sovitulla tavalla joukkueen jäsenten maksutapahtumien seuranta ja viivästyneiden maksujen karhuaminen rahankäytön valvominen ja maksuvalmiuden varmistaminen taloustilanteesta tiedottaminen joukkueejohdolle ja joukkueen jäsenille/ vanhemmille tarpeen mukaan tilinpäätöksen tekeminen seuran antamien ohjeiden mukaisesti tositteiden toimittaminen seuran käyttämälle tilitoimistolle 5.3 Valmentajan tehtävät Valmentajat/ohjaajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (jouk.johtajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Valmentajan/ohjaajan tehtäviä mm: - Kauden harjoitus- ja kilpailutoiminnan suunnittelu ja periaatteiden laadinta - Laativat yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen Tornion Ice Hockey Club ry,

10 toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja myöhemmin hyväksyttynä seuralle - Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä - Yksittäisten harjoitustapahtuminen minuuttikohtainen suunnittelu - Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen seuran sääntöjen mukaisesti (mm. tasapuolinen peluuttaminen ja pelipaikkojen kierrätys) ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin - Otteluiden ja harjoitusten johto - Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa - Läsnäolovelvollisuus aina - Osallistumisvelvollisuus seuran valmennus- ja koulutustilaisuuksiin - Huolehtivat seuran antamista tehtävistä - Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin, sekä vanhempien informointi - Valmentajasopimuksen (jos on) mukainen toiminta - Raportointi seuran antamien ohjeiden mukaisesti - Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa - Itsensä kehittäminen valmentajana/ohjaajana ja kasvattajana 5.4 Huoltajan tehtävät Huoltajan tehtävänä on lyhyesti sanottuna huolehtia pelaajien hyvinvoinnista harjoituksissa ja peleissä. Hän huolehtii varusteista ja pelaajien huollosta sekä osallistuu joukkueen organisaation jäsenenä joukkueen päätöksentekoon ja toimintaan. Seuraavaksi tarkemmat kuvaukset huoltajan tehtävistä. Liite 3 sisältää huoltajille lisätietoa. Lisäksi kohdassa 5.5 kerrotaan joukkueen varusteista, jotka oleellisesti liittyvät huoltajan tehtäviin niistä huolehtimisen kautta. Huoltaja: Vastaa varusteista, niiden jaosta ja kunnossapidosta sekä pitää varustekirjanpitoa Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta Vastaa joukkueen juomista harjoituksissa ja otteluissa Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa Huolehtii luistinten teroituksesta ja varusteiden sopivuudesta Tornion Ice Hockey Club ry,

11 Opettaa pelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ja yleistä hygieniaa ajatellen. Kuuluu joukkueen johtoryhmään (kurinpitovelvollisuus) Velvollisuus osallistua huoltajien koulutuksiin ja kokouksiin Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja otteluissa 5.5 Joukkueen varusteet Joukkue tarvitsee varusteita, jotka hankitaan yhdessä ja niiden huollosta vastaa joukkueen huoltaja. Tässä on luettelo niistä varusteista, joita joukkue yleensä tarvitsee. Osa varusteista voi olla myös seuran kautta hankittuja ja esimerkiksi pelipaitoja kierrätetään vanhemmilta joukkueilta nuoremmille. Tarvittavia varusteita: Pelipaidat (kotipaita valkea, vieraspaita sininen) Harjoituspaidat Teroituskone Juomapullot Huoltajan laukku o Työkaluja erilaisten ruuvien yms kiristämiseen o Terien irrottamis/kiinnitystyökalut o Hiomakivi terien huoltoon o Kypäräruuveja, luistimen teräruuveja yms o Luistimen nauhoja o Liimaa irtolavan kiinnitykseen o Kuumailmapuhallin o Eristysnauhaa, varusteteippiä o Ompelutarvikkeet varusteiden korjaamiseen o Nippusiteitä, rautalankaa varusteiden korjaamiseen o Ilmastointiteippiä Varusteteippiä pelaajille Mailakassi Ensiapulaukku (kts liite 2) Tornion Ice Hockey Club ry,

12 LIITE 1 HUOLTAJAN TEHTÄVÄT l. KAUDEN ALKAESSA - pelaajien määrän varmistaminen ja puutteiden selvitys - varusteiden tarkastus - pelaajakohtaisen varustekortin täyttö (tiedät mitä kenelläkin on) - varustesääntöjen ym. selvitys (mm mailakiintiöt, tahalliset rikkomiset, mitä pelaaja saa seuralta, mitä on hankittava itse, luistinten teroitus jne.) - ensiapulaukun täydennys tarpeen mukaan 2. TOIMINTA HARJOITUKSISSA JA OTTELUISSA 2.1. Valmistelut - saavu n min ennen kokoontumisaikaa - hae pukukopin avain - hoida varusteet saataville: koppi auki, mailat, kiekot, erkat ym. valmiiksi - luistimien teroitus (teroituskoneen puhdistus) - tarkista pelaajien tarpeet - valmentajan toivomukset harjoitukseen/peliin liittyen - valmista juomat ja jääpussit - kotiottelussa: hoida kiekot toimitsijoille - siirrä tarvitsemasi varusteet ja välineet vaihtoaitioon - lukitse pukukoppi joukkueen mentyä jäälle 2.2. Harjoituksen/ottelun aikana - hoida pelaajien tarpeet (juotavat, vammat, varusteiden huolto jne.) - valvo, että laidan ylimenneet kiekot noudetaan 2.3. Harjoituksen/ottelun jälkeen - maalien siirrosta huolehtiminen (pelaajat) - vaihtoaition tarkistus ja varusteiden siirto - pelaajien tarpeista huolehtiminen (juomahuolto) - varusteiden huolto, siirto varustekoppiin - valvo, että suihkussa käynti sujuu moitteettomasti (yleinen hygienia) - valvo, että varusteet tulevat kunnolla kuivumaan ja pesua tarvitsevat varusteet viedään kotiin - tarkista lopuksi pukukoppi (pelaajat jättäneet siistiin kuntoon) ja luovuta avain Tornion Ice Hockey Club ry,

13 2.4. Valmistautuminen matkaotteluun - tärkeää on varata reserviä mukaan (omavaraisuus) varamailat, kiekot, erkat, juomat huoltaja- ja ensiapulaukun täydennys varapaitoja (joku aina unohtaa) luistimien teroitus ennen lähtöä jos kyseessä on turnausmatka, on hyvä ottaa mukaan narukerä ja jokin puhalluslaite asujen kuivaamista varten (levitys pukukoppiin) - auton pakkaaminen oikeassa järjestyksessä, jos joudutaan matkalla yöpymään jne. 3. KAUDEN PÄÄTTYESSÄ 4. YLEISTÄ - anna ohjeet varusteiden huollosta ja pesusta - kaikkien seuran varusteiden kerääminen (pelipaidat, harjoituspaidat, mv-varusteet, housut jne.) - mahdolliset korjaukset - juoma-astioiden erityishygienia - pesu - joukkueen kopin inventaario ja siivous - vastaa seuran varusteista - huolehdi joukkueen ensiaputarvikkeista, niiden saatavillaolosta, sekä ensiavusta otteluissa ja harjoituksissa - teroituskoneiden käytön valvonta - valvoo mahdollisuuksien mukaan myös pelaajien henkilökohtaisten varusteiden kuntoa ja sopivuutta - pelipaita on pelaajan juhla-asu, sitä ei saa käyttää harjoituksissa harjoituspaitana (ei edes käännettynä!) - joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa Tornion Ice Hockey Club ry,

14 LIITE 2 ENSIAPULAUKKU Huoltajan/fysioterapeutin varustelaukun sisältö: 1. Ensiaputarvikkeet: - kylmäpaukkauksia sekä kerta- että jatkuvakäyttöisinä (jääpussi) - paineside tai -sukka - steriiliä sidetaitoksia ( eri kokoisia) 2. Sidonta- ja haavanhoitotarvikkeet: - sideharsoa - joustositeitä - liimasiteitä - haavateippiä - rakkolaastareita - pumpulia - puhtaita harsotaitoksia - laastaria, eri kokoisia - haavanpuhdistusainetta/ haavapyyhkeitä - kertakäyttöhanskoja - kolmioliina 3. Teippaus- ja tukitarvikkeet: - joustamatonta teippiä (urheiluteippiä), n. 5cm leveää - pitkittäin ja poikittain joustavaa teippiä - alusteippiä - sakset - esim. kertakäyttöisiä partahöyliä karvojen poistoon - joustavaa sidettä lisäksi voi olla: - linimenttiä - kylmävoidetta (-geeliä) - vaahtokumia pehmusteeksi - "avaruushuopa" lämmön säilyttämiseksi - isoa putkiharsoa / putkiverkkosidettä päähän sopivaa - särkylääkettä ( Ensiaputarvikkeiden määrään vaikuttaa tietenkin joukkueen koko, tukisiteiden kokoon taas pelaajien ikä/koko) Tornion Ice Hockey Club ry,

15 LIITE 3 SINETTISEURASÄÄNNÖT Tornion Ice Hockey Club, sinettiseurasäännöt 1. Urheilutoiminta 1.1 F - D juniorijoukkueet Nuorimpien ikäluokissa seuran toimintaideologian avainsanoja ovat: kaikille, hauskaa, onnistumisen elämyksiä, halpaa, lähellä kotia, helposti, turvallisesti. Joukkueen pelisäännöt Seura edellyttää, että kaikkien F - D- juniori-ikäisten joukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat yhteistyössä tekevät vuosittain mennessä joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka vanhemmat vahvistavat allekirjoituksillaan. Seuran johdon edustajan on oltava läsnä tilaisuudessa. Kopio pelisäännöistä toimitetaan seuran valmennuspäällikölle viikon sisällä niiden tekemisestä. Seura toivoo, että ko. ikäryhmien pelaajat tekevät omalta osaltaan vastaavat pelisäännöt, joista informoidaan johtoryhmiä ja vanhempia. Joukkueiden muodostaminen F-juniori -ikäluokissa muodostetaan vuosittain niin monta noin 28-30:n pelaajan (26-28 kenttäpelaajaa, 2-3 maalivahtia) harjoitusryhmää, kuin mihin seuralla on olosuhteiden puolesta mahdollisuuksia. Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran juniorijohtoryhmä. Kaikissa kolmessa ikäryhmässä kaikki muodostetavat joukkueet ovat tasavahvoja. Saman ikäryhmän eri joukkueisiin sijoittamisen ensisijaisena taustana on kodin sijainti pääasialliseen harjoituspaikkaan nähden. Koska pelaajien väliset kaveruussuhteet kuitenkin ovat toisaalta tärkein tekijä, kun lapset arvioivat harrastuksensa nautittavuutta, nämä pyritään ottamaan huomioon harjoitusryhmää rakennettaessa. Eri joukkueisiin sijoittamisiin liittyvät asiat ratkaisevat yhteistyössä lasten vanhemmat ja joukkueiden ohjaajat. Seuran puolesta kysymyksiin ottaa tarvittaessa kantaa valmennuspäällikkö. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen ratkaisevat yhteistyössä ko. joukkueiden ohjaajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut ihmiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva. Ohjaustoiminta Seura osoittaa joukkueille ohjaajat ja vastaa heidän kustannuksistaan. Seura pyrkii järjestämään kaikille saman ikäryhmän joukkueille yhtä tasokkaat ohjaajat (3-5 kpl/joukkue.) Ohjaajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. Toimintavuoden aikana F - E juniorijoukkueilla voi olla viikossa enintään kolme yhteistä tapahtumaa. Tapahtumaksi katsotaan palaverit, kuiva- ja jääharjoitukset sekä koti- ja vieraspelit. Tapahtumien kestoksi suositellaan enintään 60 minuuttia. D-junioreissa joukkueilla voi toimintavuoden aikana olla viikossa enintään neljä yhteistä tapahtumaa. Tapahtumien kestokoksi suositellaan enintään 90 minuuttia. Alueen sarjatoiminnasta johtuen voidaan kaikissa ikäryhmissä sallia poikkeuksia edellä todettuun tapahtumamäärään. Tornion Ice Hockey Club ry,

16 Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jäät. Jaanjaosta vastaa seuran puolesta nimetty jäänjakaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Kaikki F - E -juniorijoukkueiden harjoitukset ovat yhteisharjoituksia siten, että joukkueella on käytössä joko puolikas tai kolmasosa kentästä. Vain poikkeustapauksissa joukkueella voi olla yksin käytössään koko kaukalo. Harjoituksia voi olla hallissa, teko- tai luonnonjäällä. Kaikki saman ikäryhmän joukkueet saavat saman määrän halli-, teko- tai luonnonjäätä kauden mittaan. Kolmesta viikottaisesta yhteisestä tapahtumasta jääharjoituksia saa olla vain kaksi. D -junioreissa harjoitukset voivat olla myös yhteisharjoituksia puolella kentällä ja niitä voi olla sekä hallissa että teko- ja luonnonjäällä.. Myös tässä ikäryhmässä eri joukkueille taataan saman määrän jääaikaa samanlaisissa olosuhteissa. D- juniorijoukkueiden neljästä viikottaisesta yhteisestä tapahtumasta jääharjoituksia saa olla enintään kolme. Ulkojäällä tapahtuvaa harjoittelua koskien em. käytäntöön voidaan sallia kaikissa ikäryhmissä sääoloista johtuvia poikkeuksia, joista joukkueen johdon on sovittava valmennuspäällikön kanssa. Pelaaminen Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Otteluohjelma ja -määrä on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia. Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. F-junioreista muodostetut pelijoukkueet voivat joukkueena pelata kauden mittaan sellaisen määrän otteluita, että jokaista pelaajaa kohden tulee enintään 20 peliä. E-junioreissa vastaava pelaajakohtainen pelimäärä on ja D-junioreissa joukkueenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö on velvollinen pitämään kirjaa pelaajien pelaamista ottelusta. Valmennuspäälliköllä on oikeus milloin tahansa kauden aikana tarkistaa minkä tahansa joukkueen kenen tahansa pelaajan osalta ko. määrä. HUOM! Pelimääriä laskettaessa yksi tumauspäivä, vaikka sisältaisikin useamman pelin, on yksi ottelu! Peluuttaminen Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä, että koko pelikaudenkin puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusotteluita. F-juniorien harjoitusryhmistä muodostetaan otteluihin maalivahti mukaan luettuna 10-15:n pelaajan joukkueita riittävän pelikohtaisen suorituksellisen toistomäärän varmistamiseksi. E- ja D-junioreissa seura suosittelee, että yksittäinen ottelu pelataan kolmella kentällä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen saamiseksi. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään ottelusta toiseen lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä ja otteluissa pelattuina, liiton juniorisääntöjen mukaisina vaihtoina. Peliajan saamisen edellytyksenä on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien itsenä laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen. HUOM! Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päällä! Poissaolosta ilmoittaminen Pelaaja tai hänen puolestaan joku on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa, muta viimeistään kasi tuntia ennen sen alkamisaikaa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle ja vasta toissijaisesti joukkueenjohtajalle. HUOM! Pelaajaa ei saa rankaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä! Pelaajan kehittymisen arviointi Jokainen pelaaja saa itselleen halutessaan haltuun 1-2 kertaa vuodessa (jouluna ja/tai pelikauden päätteeksi) kirjallisen arvioinnin, joka koostuu kolmesta osasta: Nämä jääkiekkotaidot hallitset vähintäänkin kohtuullisesti Tornion Ice Hockey Club ry,

17 Näissä jääkiekkotaidoissa sinulla on eniten parantamisen varaa Näissä asioissa olet muutoin OK Ohjaajat ovat velvollisia keskustelemaan pelaajan kansa palautteesta, jos tämä sitä haluaa. Pelaajan "värvääminen" Pelaajan värvääminen toiselta seuran joukkueelta on kielletty! Pelaajan erottaminen joukkueesta Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Ongelmien ratkaiseminen Tähän kohtaan (1.1.) liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran juniorijohtoryhmä, johon kuuluvat juniorijaoston puheenjohtaja, valmennus- ja junioripäälliköt sekä valmentajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien edustaja, yksi kustakin ryhmästä. Juniorijohtoryhmän päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle C- ja vanhemmat juniorijoukkueet Seuran periaatteena C- ja vanhempien junioreiden kohdalla on, että pelaajan edun mukaista on pelata kykyjensä, tavoitteidensa, ja innokkuutensa (tässä tärkeysjärjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa. Joukkueiden muodostaminen Seura muodostaa niin monta vähintään neljän kentällisen ja 2-3:n maalivahdin joukkuetta (n pelaajaa) kuin mihin seuralla on olosuhteiden puolesta mahdollisuus. Joukkueiden muodostamisesta päättävät seuran juniorijaoston puheenjohtaja sekä valmennus- ja junioripäälliköt. Jos pelikaudella syntyy esimerkiksi kaksi C2-juniorijoukkuetta, tavoitteellisimmat ja taidollisesti pisimmälle kehittyneet harjoittelevat ja pelaavat toisessa joukkueessa ja vähemmän tavoitteita omaavat sekä taidollisesti ei niin pitkälle kehittyneet toisessa. Näin seuraan voi vielä tulla uutena mukaan vaikka 15-vuotias nuori. Lopulliset joukkueet muodostetaan ikäluokissa kesän harjoitusryhmistä mennessä. Eri joukkueisiin sijoittamisen suorittavat joukkueiden nimetyt vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön näkemys on viime kädessä ratkaiseva. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu pääsääntöisesti tasotarkistusten kautta. Näitä tehdään vuosittain kauden päätteeksi keväällä. Tarkistuksia voidaan tehdä myös kauden aikana, kuitenkin ennen Tarkistuksen tekee ja pelaajan siirtymisestä päättää valmennuspäällikkö apunaan joukkueiden valmentajat ja tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat. Tasotarkistusten helpottamiseksi keväällä ja kesällä sekä tarvittaessa myös syksyllä saman ikäryhmän joukkueille järjestetään yhteisiä harjoituksia ja pelejä. Siirtyminen saman ikäluokan tavoitteellisempaan joukkueeseen tai vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää valmennuspäällikkö. Siirtymisen lähtökohta on, että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon siirtyy. Siirtämisestä ikäluokan harrastejoukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Valmennuspäällikkö on velvollinen perustelemaan siirtämisen tarpeen. Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen pelaaja, johon on siirtynyt. Tornion Ice Hockey Club ry,

18 Ohjaustoiminta Seura osoittaa joukkueille valmentajat ja vastaa heidän kustannuksistaan. C-junioreista ylöspäin kyvykkäimmät valmentajat (vähintään 2 kpl/joukkue) sijoitetaan tavoitteellisempiin joukkueisiin. Mahdollisiin C-A -juniorien harrastejoukkueisiin seura takaa vähintään yhden valmentajan. Valmentajat yrittävät auttaa joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. C-, B- ja A juniorien tapahtumamäärä sovitaan valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtaisesti erikseen. Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jääharjoitusajat. Jään jakamisesta vastaa seuran tehtävään nimeämä jäänjakaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. C- ja vanhemmissa junioreissa ikäryhmän tavoitteellisemman joukkueen jäätarpeet otetaan ensin huomioon. Mahdollisille harrastejoukkueille annetaan jäätä siten, että mielekäs jääkiekon harrastaminen on mahdollista. Valmennuspäällikön näkemys asiasta on seuran kanta C- A junioreissa. Harjoitusmäärät sovitaan valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtaisesti erikseen. Pelaaminen Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Otteluohjelma ja -määrä on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia. Seura osallistuu C2 joukkueillaan alueen tälle ikäluokalle järjestämiin alueen sarjoihin sääntöjen mahdollistamalla tavalla. Tämän ikäryhmän joukkueet saavat joukkueena pelata kauden mittaan sellaisen määrän otteluita, että jokaista pelaajaa kohden tulee enintään 45 peliä. Joukkueenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö on velvollinen pitämään kirjaa pelaajien pelaamista otteluista. Valmennuspäälliköllä on oikeus milloin tahansa kauden aikana tarkistaa kenen tahansa pelaajan osalta ko. määrä. Seura pyrkii C1 ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan tavoitteellisilla joukkueilla niin korkealla alueellisella tai kansallisella tasolla kuin mahdollista. Harrastejoukkueet ilmoitetaan niihin sarjoihin, joihin se alueen sääntöjen puitteissa on mahdollista. C1-A -junioreiden tavoitteellisissa joukkueissa kehittämistarpeet sekä sarjan rakenne määrittävät pelaajakohtaisen pelimäärän, jonka valmennuspäällikkö hyväksyy. Vastaavien ikäryhmien mahdollisissa harrastejoukkueissa johtoryhmät sopivat yhdessä valmennuspäällikön kanssa järkevästä ottelumäärästä. HUOM! Pelimääriä laskettaessa yksi tumauspäivä, vaikka sisältäisikin useamman pelin, on yksi ottelu! Peluuttaminen C-A -junioreiden tavoitteellisissa joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä on: 1. kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen ja 2. tunnollinen harjoituksissa käyminen sekä 3. määrätietoinen harjoittelu. Mahdollisissa harrastejoukkueissa kaikkia peluutetaan yhtä paljon niin yksittäisessä ottelussa kuin koko pelikaudenkin mittaan riippumatta harjoittelumääristä tai - tehokkuudesta. HUOM! Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päällä! Tornion Ice Hockey Club ry,

19 Poissaolosta ilmoittaminen Pelaaja itse tai joku hänen puolestaan on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan joukkueen tapahtumasta heti, kun sellainen on tiedossa tai viimeistään kahta tuntia ennen tapahtuman alkua. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle/-valmentajalle ja vasta toissijaisesti joukkueenjohtajalle. HUOM! Pelaajaa ei saa rankaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä! Pelaajan kehittymisen arviointi Jokainen seuran C2-A juniori-ikäinen, tavoitteellisessa joukkueessa pelaava pelaaja saa halutessaan kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja pelikauden päätteeksi itselleen haltuun toiminnastaan kirjallisen arvioinnin, joka perustuu liiton pelaajakartoituslomakkeeseen. Valmentajat käyvät sekä näiden palauteettä erillisten taustakyselylomakkeiden pohjalta kehityskeskustelut jokaisen pelaajan kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mahdollisissa näiden ikäryhmien harrastejoukkueissa pelaaja on oikeutettu saamaan valmentajilta palautetta toiminnastaan sekä kirjallisena että suullisena, jos hän niin haluaa. Pelaajan "värvääminen" Pelaajan värvääminen toiselta seuran joukkueelta on kielletty! Pelaajan erottaminen joukkueesta Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Ongelmien ratkaiseminen Tähän kohtaan (1.2.) liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran juniorijohtoryhmä, johon kuuluvat jaoston puheenjohtaja, valmennus- ja junioripäälliköt sekä valmentajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien edustaja, yksi kustakin ryhmästä. Junioriryhmän päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle. 2. Talousasiat 2.1. Joukkueen budjetti Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä päättää seuran johtokunta. Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyt käyttäjät. Vanhempienkokous valitsee pelaajien vanhemmista tilinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtajat, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun seuran johtokunta on hyväksynyt sen. Tornion Ice Hockey Club ry,

20 Joukkueenjohtaja toimittaa vanhempienkokoukseen pöytäkirjan seuran johtokunnan sihteerille, joka esittelee sen seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Joukkue toimittaa johtokunnan kokouksen pöytäkirjanotteen pankkiin Joukkueen rahat ja omaisuus Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon. Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden päättää joukkueen vanhempienkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että suurin osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä, kausijulkaisuun ilmoituksia keräämällä jne. Vanhempienkokous voi päättää, että perhe voi suoriutua talkoovelvoitteestaan maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille. Kesäajalle on syytä määrätä oma kausimaksunsa, joka peittää kulut. Näin siksi, että harjoitusryhmän vahvuus saattaa kesäharjoitusjaksolla varsinkin D-junioreista ylöspäin olla lopullisen joukkueen pelaajamäärää suurempi. Kesäkausimaksun tulee kattaa kulut siihen asti kunnes joukkueet lopullisesti määritellään. Huom! 1!: Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. Huom 2!: Maalivahdin varusteet Sääntö: Pelaaja maksaa 1/3 Seura 1/3 ja joukkue 1/3 maalivahdin varusteista. Seuran maalivahtikoulutuksesta vastaava opastaa varusteiden hankinnassa Joukkueen / seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen Vanhan toimintavuoden päätteeksi G-D2 juniori-ikäluokissa joukkueiden rahavarat ja omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan uuden kauden alkaessa aina tasan muodostuvien vuotta vanhemman ikäryhmän joukkueiden kesken. Siirryttäessä D2-ikäryhmästä Dl-junioreihin, eri joukkueiden varallisuudet siirtyvät edustusjoukkueelta toiselle, tukijoukkueelta toiselle ja kehitysjoukkueelta toiselle. Siirryttäessä D1-junioreista C2-ikäryhmään, edellisen kauden päätteeksi yhteenlaskettu D1-ryhmien varallisuus jaetaan tasan muodostettavien C2-joukkueiden kesken. C-junioreissa C2-edustusjoukkueen varat siirtyvät C1-edustusjoukkueelle ja C2-tukijoukkueen C1- tukijoukkueelle. Jos seuralla on toimintavuonna B-junioreista sekä edustus- että tukijoukkueet, C1-edustusjoukkueen rahat ja omaisuus siirtyvät B-edustukselle ja C1-tukijoukkueen B:n vastaavalle. Jos joukkueita muodostuu vain yksi, se perii Cl-edustus- ja tukijoukkueilta mahdollisesti jääneen varallisuuden. B- ikäryhmän joukkueen tai joukkueiden varat ja omaisuus siirtyvät A-juniorijoukkueelle. HUOM! Esimerkki varojen jakamisesta tapauksessa, jossa pelikauden päätteeksi C2 tai vanhemmassa juniorijoukkueessa pelaajia siirtyy ikäryhmän "alempaan" joukkueeseen tai jopa lopettaa jääkiekon seurassa: C1-edustusoukkuessa on 24 poikaa, joista 18 jatkaa syksyllä B-edustusryhmässä, kolme siirtyy B-tukijoukkueeseen ja kolme lopettaa. Joukkueen tilillä on kauden päätyttyä euroa. Rahat siirretään jatkavien pelaajien uusille joukkueille siten, että: o B-edustus saa 18 osaa ( : 21=504,75 *18 =9085,70 euroa) o B-tuki saa 3 osaa (504,75 * 3 = 1514,30 euroa) Lopettaneet pelaajat eivät saa rahaa eikä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Rahat siirretään joukkueen tililtä uuden joukkueen tilille. Oletetaan, että seuraavana toimintavuonna B-edustusjoukkueen kausimaksu on 600euroa. 18 siihen siirtynyttä pelaajaa joutuu kukin maksamaan kausimaksua ainoastaan ,75=95,25 euroa. Jos kausimaksu olisi vain 400 euroa, loput 104,75 euroa jäisivät joukkueen tilille ja olisivat sen yhteisessä käytössä. Jakautuneesta joukkueesta siirtyvällä rahalla voi yhtenä toimintavuonna pienentää vain kausimaksua. Sillä ei voi esimerkiksi ostaa varusteita siirtyneille pelaajille! Tornion Ice Hockey Club ry,

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 28. heinäkuuta 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 2.1 Urheilullinen tavoite... 4 2.2 Kasvatuksellinen tavoite... 4 2.3

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007))

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) TOIMINNAN TARKOITUS Seuran sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toimintaalueellaan

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT 13.3.2015 KANGASALAN KISA RY KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT vuosi 2015 Johtokunta Kangasalan Kisa ry / Kisa -Eagles Jääkiekkojaosto [1] Sisällys 1. Kangasalan Kisa ry... 4 2. Jääkiekkojaosto... 4 2.1 Jääkiekkojaoston

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet Jääkiekkojaosto toimintaohjeet 1 Jääkiekkojaoston toimintaohjeet Lauttakylän Luja jääkiekkotoiminnan perustan muodostaa seuratasolla toteutettu laadukas, monipuolinen ja Nuori Suomi henkinen lapsi- ja

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 1. LASER HT:N TEHTÄVÄ JA TAVOITE... 3 2. TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.1. HARRASTUKSELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.2. URHEILULLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.3. TALOUDELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.4. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Juniorijaosto 1.3 Joukkueet 1.4 Tilinpäätös 1.5 Talousarvio 1.6 Omaisuudenhoito 2. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämä on suunnitelma Maskin & KyIF:n välisen YJ-toiminnan perustamisesta (pohjana yhteinen keskustelutilaisuus 25.8.2016 sekä seurojen jalkapallojaostojen päätökset

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

HUOLTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

HUOLTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET HUOLTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 Huoltajan toimenkuvat: 1) hoitaa joukkueen varustehankinnat yhdessä varustevastaavan kanssa 2) huolehtii seuran varusteiden jaosta ja vastaanotosta kauden alussa

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa.

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. SEURAN JA JOUKKUEIDEN TILINPÄÄTÖS 2009-2010 Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Joukkueet toimittavat

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

JUNIORI-SAPKO RY. PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 -

JUNIORI-SAPKO RY. PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 - JUNIORI-SAPKO RY PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 - Sisällysluettelo 1. Lukijalle 3 2. SAPKOLAISET LÄHTÖKOHTAMME 4 2.1. Juniori-Sapko ry kantaa sinettitunnusta ja toteuttaa Sinettiseura linjausta.

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS YLEISTÄ Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa joukkueenjohtajien käytännön tehtävien hoitamista. Johtoajatuksena on, että asioista päättäminen yhdessä on sujuvan toiminnan kannalta

Lisätiedot

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015

HAUKIPUTAAN PALLO RY. Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 HAUKIPUTAAN PALLO RY Rahastonhoitajien koulutus kevät 2015 RAHASTONHOITAJAN PÄÄASIALLISENA TEHTÄVÄNÄ ON HUOLEH- TIA JOUKKUEEN RAHALIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA LASKUJEN AJANTASAISESTA MAKSATUKSESTA. MUITA

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET 2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET SISÄLTÖ 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Johdanto 4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot 4.1. Seurapuku ja peliasu 5.

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä.

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. Aloittelijana vanhemmalla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa tietoa tai kokemusta amerikkalaisesta jalkapallosta

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014

HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma 4.8.2014 HoNsUn minipoikien tavoite, säännöt ja toimintasuunnitelma Joukkueen tavoite HoNsUn minipoikien tavoiteena on tehdä koripallosta mielekäs

Lisätiedot

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi 1(5) Kausi: Joukkue: 1. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Varajoukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja: Valmentaja: Vastuuhuoltaja: Huoltaja: Rahastonhoitaja Suku- ja etunimi Valmentajakoulutus

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Palkat ja kulukorvaukset 1.3 Kirjanpito 1.4 Juniorijaosto 1.5 Joukkueet 1.6 Tilinpäätös 1.7 Talousarvio 1.8 Omaisuuden

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat

TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat TOIMENKUVAKARTTA Joukkueenjohtajat Joukkueenjohtajan vastuut Joukkueenjohtajan vastuulla on huolehtia toimenkuvakartassa määriteltyjen tehtävien suorittamisesta vuosikellon tai seuran johdon erikseen määrittelemien

Lisätiedot

KAUSIJULKAISU 2014-2015

KAUSIJULKAISU 2014-2015 KAUSIJULKAISU 2014-2015 www.salibandy.ols.fi TERVETULOA MUKAAN OLS-SALIBANDYN TOIMINTAAN! OULUN LUISTINSEURA Oulun Luistinseura (OLS) on perustettu vuonna 1880. Toiminnassa olevista palloiluseuroista OLS

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Lapuan Virkiän jääkiekon toimintaan. Lapuan Virkiän Jääkiekkojaosto

Tervetuloa mukaan Lapuan Virkiän jääkiekon toimintaan. Lapuan Virkiän Jääkiekkojaosto Lapuan Virkiän perinteet johtavat vuoteen 1907. Jääkiekkojaosto on perustettu 1963, vaikkakin Virkiän alaisuudessa on jääkiekkoa pelattu jo 50-luvun lopulla. Virkiä on etelä-pohjalainen jääkiekkoseura,

Lisätiedot

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille

Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Opas uudelle pelaajalle ja vanhemmille Sisällysluettelo 1. Perustiedot seurasta... 3 2. Vastuualueet ja tehtävät... 3 2.1 Johtokunta... 3 2.2 Joukkueenjohtajakokous... 3 2.3 Joukkueet... 3 2.3.1 Mitä aloitteleva

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa

Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa TALOUSPELISÄÄNNÖT 2015-2016 1) SEURAN TALOUS Titaani-Juniorit ry (seura) on yleishyödyllinen juniorikasvatustyötä tekevä, voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys ja sen varainkeruuta, -hallintaa

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Kisa-Eagles. Seuran organisaatio ja junioritoimintasäännöt kaudelle Y-tunnus Kangasalan Kisa ry. Pankki

Kisa-Eagles. Seuran organisaatio ja junioritoimintasäännöt kaudelle Y-tunnus Kangasalan Kisa ry. Pankki 1 Kisa-Eagles Seuran organisaatio ja junioritoimintasäännöt kaudelle 2017-2018 2 1. Johdanto Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt helpottavat kaikkien toimintaa ja antavat kaikille osapuolille varmuuden oikeudenmukaisista

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

Kiekkohait F2-06 joukkue Vanhempainilta 19.08.2014

Kiekkohait F2-06 joukkue Vanhempainilta 19.08.2014 Kiekkohait F2-06 joukkue Vanhempainilta 19.08.2014 Agenda Seuran tavoitteet Joukkueen tavoitteet kaudelle 2014-15 Pelaajat ja toimihenkilöt Joukkueen toimintasuunnitelma Budjetti kaudelle 2014-15 Toimiminen

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa lajia. Seura tarjoaa puitteet laadulliseen harrastukseen ja joukkuetoimintaan. Seuran tavoitteena on tarjota pelaajille

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot