TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TORNION ICE HOCKEY CLUB TIIKERIN KÄSIKIRJA Käsikirja joukkueille

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Seuran organisaatio 4 3. Vanhemmille 5 4. Pelaajille 6 5. Joukkueet ja toimihenkilöt Joukkueenjohtajan tehtävät Rahastonhoitajan tehtävät Valmentajan tehtävät Huoltajan tehtävät Joukkueen varusteet 11 Liitteet: Liite 1: Huoltajan ohjeistus Liite 2: Ensiapulaukku Liite 3: Seuran säännöt Liite 4: Toimintalinja Tornion Ice Hockey Club ry,

3 1. Johdanto Tämä dokumentti on tarkoitettu käsikirjaksi kaikille TIHC:n toimintaan osallistuville henkilöille: pelaajat, vanhemmat sekä joukkueiden toimihenkilöt. Ohjeet on tarkoitettu kuvaamaan seuran toimintaa ja ohjaamaan sen lukuisten joukkueiden toimintaa. Ohjeiden noudattaminen yhtenäistää, selkeyttää ja helpottaa seuran ja sen joukkueiden toimintaa. Ohjeita voidaan täydentää erikseen annettavilla säännöillä, ohjeilla ja tiedotteilla. Liitteenä ovat seuran säännöt (liite 3) ja TIHC:n toimintalinja (liite 4). Tätä dokumenttia ovat olleet laatimassa: Liisa Frantti Juha Frantti Petri Kauppila Yrjö Koskenniemi Arto Liikamaa Tiina Mattinen Markku Mäläskä Erkki Partanen Torniossa, toukokuussa 2007 Tornion Ice Hockey Club ry,

4 2. Seuran organisaatio Tornion IHC on jääkiekon erikoisseura ja joukkueita seurassa on luistelukoulusta edustusjoukkueeseen asti. Kaikkien joukkueiden toiminta vaatii organisointia ja lisäksi seuran yleinen toiminta on järjestettävä. Seuran organisaatio on jaettu toiminnallisesti kahteen osaan. Johtokunta hoitaa seuran yleisiä asioita. Johtokuntaan kuuluvat: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Junioripäällikkö Johtokuntaan yleiskokouksen valitsemat jäsenet Johtokunta kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa kokouksiin kutsutaan myös muita edustajia paikalle joukkueista. Juniorijaosto koostuu juniorijoukkueiden edustajista ja jaostoa vetää junioripäällikkö, joka kutsuu jaoston koolle. Jokainen TIHC:n joukkue valitsee edustajan juniorijaostoon. Yleiskokous kokoontuu vuosittain päättämään seuran sääntöjen määräämistä asioista. Yleiskokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki seuran jäsenet sekä joukkueiden edustajat. Yleiskokous valitsee johtokunnan. Joukkueet organisoituvat niin, että kykenevät hoitamaan joukkueen oman toiminnan ja seuran joukkueille asettamat velvoitteet. Yleensä joukkueissa on joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja, valmentaja, huoltaja, kahviovastaava, jne. Toimihenkilöiden tehtävistä mainitaan lisää myöhemmin. Seuran internet-sivuilla ovat seuran toimihenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Tornion Ice Hockey Club ry,

5 3. Vanhemmille Vanhemmat ovat seuran toiminnassa mukana oman joukkueensa kautta. Omien lastensa edustaminen joukkueiden palavereissa ja joukkueen asioiden hoitaminen yhdessä joukkueen muiden vanhempien kanssa ovat jokaisen vanhemman rooliin kuuluvia asioita. Jokaisella vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus osallistua joukkueen kokouksiin ja päätöksentekoon sekä muihin yhteisiin tapahtumiin. Vanhemman rooli: KKKKKK eli kannustaa, kuljettaa, kustantaa, kuuntelee, kasvattaa ja kouluttaa. Jokaisen vanhemman tärkein tehtävä on kannustaa Osallistuu joukkueen vanhempientilaisuuksiin ja on näin mukana päättämässä joukkueen asioista. Osallistuu seuran määräämiin tapahtumiin talkootyöntekijänä Osallistuu joukkueen määräämiin tapahtumiin talkootyöntekijänä Huolehtii oman lapsensa maksuista ja velvollisuuksista Liittymällä seuran jäseneksi saa oikeudet osallistua yleiskokouksessa seuraa koskevaan päätöksentekoon. Tornion Ice Hockey Club ry,

6 4. Pelaajille Seuran kannalta tärkeimmät henkilöt ovat pelaajat. Jokainen pelaaja pienimmästä juniorista edustusjoukkueeseen asti on seuran edustaja. TIHC seurana pyrkii järjestämään pelaajille mahdollisimman hyvät olosuhteet jääkiekon harrastamiseen ja kehittymiseen aina huippu-urheilijaksi asti. Pelaamisesta ja muista siihen liittyvistä asioista tarkemmin liitteenä olevissa säännöissä. Pelaajan oikeudet ja velvollisuudet: Edustaa parhaansa mukaan seuraa kaikessa toiminnassaan Osallistuu joukkueen kaikkiin tapahtumiin (harjoitukset, pelit, palaverit yms) Saapuu ajoissa kaikkiin yhteisiin tapahtumiin Ilmoittaa aina poissaolostaan hyvissä ajoin. Huolehtii omista varusteistaan Huolehtii joukkueen hänelle antamista varusteista Huolehtii seuran hänelle antamista varusteista Huolehtii siisteydestä pukukopissa sekä linja-autossa ja majoitustiloissa pelimatkoilla Ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon myös muut henkilöt Kuuntelee ja noudattaa valmentajien ohjeita Noudattaa pelaajasopimusta, mikäli sellainen on tehty Tornion Ice Hockey Club ry,

7 5. Joukkueet ja toimihenkilöt Seura muodostaa pelaajista joukkueita ikäryhmittäin ja joukkueiden muodostamisessa otetaan huomioon myös liitteenä olevat säännöt. Samassa ikäluokassa voi olla useampi joukkue pelaajamäärän niin vaatiessa. Jokainen joukkue tarvitsee organisaation hoitamaan joukkueen toimintaa. Tässä osassa on annettu ohjeita joukkueen organisaatioon kuuluville henkilöille heidän tehtävistään. Joukkue tarvitsee vähintään seuraavat toimihenkilöt: Joukkueenjohtaja Rahastonhoitaja Valmentaja Huoltaja Kahviovastaava Näitä tehtäviä voidaan jakaa useammalle henkilölle ja lisäksi joukkueella voi olla muita nimettyjä toimihenkilöitä. Esimerkiksi: Kirjuri Toimitsijavastaava Talkoopäällikkö Kuljettaja Tiedottaja Sponsorivastaava Juniorijaoston edustaja Fysioterapeutti Jne Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet). Joukkueen toimihenkilöt valitaan yleensä vuodeksi kerrallaan. Joukkueen toiminnasta vastuussa on johtoryhmä, johon kuuluvat: joukkueenjohtaja(t) valmentaja(t) huoltaja(t) rahastonhoitaja Joukkueiden tulee päivittää seuran internet-sivuille toimihenkilöt ja heidän yhteystietonsa. Myös pelaajatietojen ajan tasalla pitäminen on osa joukkueen toimintaa. Tornion Ice Hockey Club ry,

8 Seuraavaksi on käsitelty ohjeita toimihenkilöille. 5.1 Joukkueenjohtajan tehtävät Joukkueenjohtajalla on päävastuu joukkueesta kauden aikana. Hän vastaa valmennusta lukuun ottamatta kaikesta joukkueen toiminnasta. Joukkueenjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä pelaajien vanhempien, valmentajien ja joukkueen muiden toimihenkilöiden kanssa. Tarvittaessa hän myös delegoi tehtäviä joukkueen muille toimihenkilöille, jotta joukkueenjohtajan työmäärä ei kasvaisi liian suureksi. Seuraavaksi joukkueenjohtajan tehtäviä: Toimii linkkinä seuran ja joukkueen välillä, ja hoitaa seuran asioista tiedottamisen joukkueen pelaajille ja heidän vanhemmilleen. Toimittaa joukkueessa esille tulleet asiat johtokunnan/juniorijaoston tietoon ja/tai päätettäväksi. Kutsuu koolle vanhempainpalaverin kauden alussa sekä myös kauden aikana tarpeen vaatiessa. On päävastuussa joukkueen budjetista. Hän laatii joka kaudelle budjetin, joka hyväksytään vanhempainpalaverissa syksyllä. Hän vastaa budjetin noudattamisesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Huolehtii joukkueen sisäisestä tiedottamisesta. Tiedottaminen voidaan hoitaa esim seuran nettisivujen kautta, sähköpostin välityksellä, tekstiviestein tai paperitiedotteilla. Tiedottamistavasta sovitaan syksyn vanhempainpalaverissa. Huolehtii joukkueensa pelaajien edustuskelpoisuudesta. Hän vastaa oman joukkueensa pelaajasiirroista yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa ja varmistaa että pelaajien pelioikeudet ovat kunnossa ennen sarjakauden alkua. Pitää myös huolen, että jokaisella pelaajalla on Jääkiekkoliiton pelaajalisenssi ja asianmukainen vakuutus. Huolehtii ilmoittautumisesta sarjaan. Hoitaa kaikki joukkueen pelien järjestelyt. Kotipeleissä hän varaa jääajan ja tuomarit, huolehtii peliin toimitsijat, ilmoittaa peliajan vierasjoukkueelle ja ilmoittaa tuloksen Jääkiekkoliiton tulospalveluun. Vieraspeleihin joukkueenjohtaja varaa kuljetuksen sekä mahdollisen ruokailun. On yhteydessä kotijoukkueen joukkueenjohtajaan ennen peliä. Hyväksyy peleissä joukkueen pelaajaluettelon nimikirjoituksellaan. Hoitaa joukkueen suhdetoimintaa sekä oman seuran muihin joukkueisiin, että muiden seurojen joukkueisiin Tornion Ice Hockey Club ry,

9 nähden. Hän on yhteydessä sarjan muihin joukkueisiin hyvissä ajoin ja ilmoittaa kotipelin ajat ja järjestää joukkueen sarjaohjelman hyvässä yhteistyössä sarjan muiden joukkueiden kanssa. Joukkueenjohtaja toimii joukkueen ja seuran kasvoina ulospäin. 5.2 Rahastonhoitajan tehtävät Rahastonhoitaja laatii kauden alussa joukkueen toimintasuunnitelman ja talousarvion yhdessä joukkueenjohdon (joukkueenjohtajan ja valmentajan) kanssa. Rahastonhoitajalle kuuluu joukkueen rahaliikenteen suunnittelu ja seuraaminen. Tehtävät ovat: varainhankinnan suunnittelu yhdessä joukkueenjohtajan kanssa: kausi- ja/tai kuukausimaksut, talkoot, sponsoreiden hankinta jne. päivittäisen rahaliikenteen hoito: laskujen maksu, laskujen tekeminen ja lähettäminen kirjanpito eli maksutapahtumien kirjaus joukkueenjohdon kanssa sovitulla tavalla joukkueen jäsenten maksutapahtumien seuranta ja viivästyneiden maksujen karhuaminen rahankäytön valvominen ja maksuvalmiuden varmistaminen taloustilanteesta tiedottaminen joukkueejohdolle ja joukkueen jäsenille/ vanhemmille tarpeen mukaan tilinpäätöksen tekeminen seuran antamien ohjeiden mukaisesti tositteiden toimittaminen seuran käyttämälle tilitoimistolle 5.3 Valmentajan tehtävät Valmentajat/ohjaajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (jouk.johtajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Valmentajan/ohjaajan tehtäviä mm: - Kauden harjoitus- ja kilpailutoiminnan suunnittelu ja periaatteiden laadinta - Laativat yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen Tornion Ice Hockey Club ry,

10 toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja myöhemmin hyväksyttynä seuralle - Laaditun harjoitusohjelman toteuttaminen käytännössä - Yksittäisten harjoitustapahtuminen minuuttikohtainen suunnittelu - Joukkueen nimeäminen, peluuttaminen seuran sääntöjen mukaisesti (mm. tasapuolinen peluuttaminen ja pelipaikkojen kierrätys) ja pelitaktiikan suunnittelu otteluihin - Otteluiden ja harjoitusten johto - Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa - Läsnäolovelvollisuus aina - Osallistumisvelvollisuus seuran valmennus- ja koulutustilaisuuksiin - Huolehtivat seuran antamista tehtävistä - Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin, sekä vanhempien informointi - Valmentajasopimuksen (jos on) mukainen toiminta - Raportointi seuran antamien ohjeiden mukaisesti - Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa - Itsensä kehittäminen valmentajana/ohjaajana ja kasvattajana 5.4 Huoltajan tehtävät Huoltajan tehtävänä on lyhyesti sanottuna huolehtia pelaajien hyvinvoinnista harjoituksissa ja peleissä. Hän huolehtii varusteista ja pelaajien huollosta sekä osallistuu joukkueen organisaation jäsenenä joukkueen päätöksentekoon ja toimintaan. Seuraavaksi tarkemmat kuvaukset huoltajan tehtävistä. Liite 3 sisältää huoltajille lisätietoa. Lisäksi kohdassa 5.5 kerrotaan joukkueen varusteista, jotka oleellisesti liittyvät huoltajan tehtäviin niistä huolehtimisen kautta. Huoltaja: Vastaa varusteista, niiden jaosta ja kunnossapidosta sekä pitää varustekirjanpitoa Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta Vastaa joukkueen juomista harjoituksissa ja otteluissa Huolehtii ensiavusta harjoituksissa ja otteluissa Huolehtii luistinten teroituksesta ja varusteiden sopivuudesta Tornion Ice Hockey Club ry,

11 Opettaa pelaajille oikeita asenteita varusteiden huoltoa ja yleistä hygieniaa ajatellen. Kuuluu joukkueen johtoryhmään (kurinpitovelvollisuus) Velvollisuus osallistua huoltajien koulutuksiin ja kokouksiin Läsnäolovelvollisuus harjoituksissa ja otteluissa 5.5 Joukkueen varusteet Joukkue tarvitsee varusteita, jotka hankitaan yhdessä ja niiden huollosta vastaa joukkueen huoltaja. Tässä on luettelo niistä varusteista, joita joukkue yleensä tarvitsee. Osa varusteista voi olla myös seuran kautta hankittuja ja esimerkiksi pelipaitoja kierrätetään vanhemmilta joukkueilta nuoremmille. Tarvittavia varusteita: Pelipaidat (kotipaita valkea, vieraspaita sininen) Harjoituspaidat Teroituskone Juomapullot Huoltajan laukku o Työkaluja erilaisten ruuvien yms kiristämiseen o Terien irrottamis/kiinnitystyökalut o Hiomakivi terien huoltoon o Kypäräruuveja, luistimen teräruuveja yms o Luistimen nauhoja o Liimaa irtolavan kiinnitykseen o Kuumailmapuhallin o Eristysnauhaa, varusteteippiä o Ompelutarvikkeet varusteiden korjaamiseen o Nippusiteitä, rautalankaa varusteiden korjaamiseen o Ilmastointiteippiä Varusteteippiä pelaajille Mailakassi Ensiapulaukku (kts liite 2) Tornion Ice Hockey Club ry,

12 LIITE 1 HUOLTAJAN TEHTÄVÄT l. KAUDEN ALKAESSA - pelaajien määrän varmistaminen ja puutteiden selvitys - varusteiden tarkastus - pelaajakohtaisen varustekortin täyttö (tiedät mitä kenelläkin on) - varustesääntöjen ym. selvitys (mm mailakiintiöt, tahalliset rikkomiset, mitä pelaaja saa seuralta, mitä on hankittava itse, luistinten teroitus jne.) - ensiapulaukun täydennys tarpeen mukaan 2. TOIMINTA HARJOITUKSISSA JA OTTELUISSA 2.1. Valmistelut - saavu n min ennen kokoontumisaikaa - hae pukukopin avain - hoida varusteet saataville: koppi auki, mailat, kiekot, erkat ym. valmiiksi - luistimien teroitus (teroituskoneen puhdistus) - tarkista pelaajien tarpeet - valmentajan toivomukset harjoitukseen/peliin liittyen - valmista juomat ja jääpussit - kotiottelussa: hoida kiekot toimitsijoille - siirrä tarvitsemasi varusteet ja välineet vaihtoaitioon - lukitse pukukoppi joukkueen mentyä jäälle 2.2. Harjoituksen/ottelun aikana - hoida pelaajien tarpeet (juotavat, vammat, varusteiden huolto jne.) - valvo, että laidan ylimenneet kiekot noudetaan 2.3. Harjoituksen/ottelun jälkeen - maalien siirrosta huolehtiminen (pelaajat) - vaihtoaition tarkistus ja varusteiden siirto - pelaajien tarpeista huolehtiminen (juomahuolto) - varusteiden huolto, siirto varustekoppiin - valvo, että suihkussa käynti sujuu moitteettomasti (yleinen hygienia) - valvo, että varusteet tulevat kunnolla kuivumaan ja pesua tarvitsevat varusteet viedään kotiin - tarkista lopuksi pukukoppi (pelaajat jättäneet siistiin kuntoon) ja luovuta avain Tornion Ice Hockey Club ry,

13 2.4. Valmistautuminen matkaotteluun - tärkeää on varata reserviä mukaan (omavaraisuus) varamailat, kiekot, erkat, juomat huoltaja- ja ensiapulaukun täydennys varapaitoja (joku aina unohtaa) luistimien teroitus ennen lähtöä jos kyseessä on turnausmatka, on hyvä ottaa mukaan narukerä ja jokin puhalluslaite asujen kuivaamista varten (levitys pukukoppiin) - auton pakkaaminen oikeassa järjestyksessä, jos joudutaan matkalla yöpymään jne. 3. KAUDEN PÄÄTTYESSÄ 4. YLEISTÄ - anna ohjeet varusteiden huollosta ja pesusta - kaikkien seuran varusteiden kerääminen (pelipaidat, harjoituspaidat, mv-varusteet, housut jne.) - mahdolliset korjaukset - juoma-astioiden erityishygienia - pesu - joukkueen kopin inventaario ja siivous - vastaa seuran varusteista - huolehdi joukkueen ensiaputarvikkeista, niiden saatavillaolosta, sekä ensiavusta otteluissa ja harjoituksissa - teroituskoneiden käytön valvonta - valvoo mahdollisuuksien mukaan myös pelaajien henkilökohtaisten varusteiden kuntoa ja sopivuutta - pelipaita on pelaajan juhla-asu, sitä ei saa käyttää harjoituksissa harjoituspaitana (ei edes käännettynä!) - joukkueen kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa Tornion Ice Hockey Club ry,

14 LIITE 2 ENSIAPULAUKKU Huoltajan/fysioterapeutin varustelaukun sisältö: 1. Ensiaputarvikkeet: - kylmäpaukkauksia sekä kerta- että jatkuvakäyttöisinä (jääpussi) - paineside tai -sukka - steriiliä sidetaitoksia ( eri kokoisia) 2. Sidonta- ja haavanhoitotarvikkeet: - sideharsoa - joustositeitä - liimasiteitä - haavateippiä - rakkolaastareita - pumpulia - puhtaita harsotaitoksia - laastaria, eri kokoisia - haavanpuhdistusainetta/ haavapyyhkeitä - kertakäyttöhanskoja - kolmioliina 3. Teippaus- ja tukitarvikkeet: - joustamatonta teippiä (urheiluteippiä), n. 5cm leveää - pitkittäin ja poikittain joustavaa teippiä - alusteippiä - sakset - esim. kertakäyttöisiä partahöyliä karvojen poistoon - joustavaa sidettä lisäksi voi olla: - linimenttiä - kylmävoidetta (-geeliä) - vaahtokumia pehmusteeksi - "avaruushuopa" lämmön säilyttämiseksi - isoa putkiharsoa / putkiverkkosidettä päähän sopivaa - särkylääkettä ( Ensiaputarvikkeiden määrään vaikuttaa tietenkin joukkueen koko, tukisiteiden kokoon taas pelaajien ikä/koko) Tornion Ice Hockey Club ry,

15 LIITE 3 SINETTISEURASÄÄNNÖT Tornion Ice Hockey Club, sinettiseurasäännöt 1. Urheilutoiminta 1.1 F - D juniorijoukkueet Nuorimpien ikäluokissa seuran toimintaideologian avainsanoja ovat: kaikille, hauskaa, onnistumisen elämyksiä, halpaa, lähellä kotia, helposti, turvallisesti. Joukkueen pelisäännöt Seura edellyttää, että kaikkien F - D- juniori-ikäisten joukkueiden johtoryhmät ja lasten vanhemmat yhteistyössä tekevät vuosittain mennessä joukkueen omat kirjalliset pelisäännöt, jotka vanhemmat vahvistavat allekirjoituksillaan. Seuran johdon edustajan on oltava läsnä tilaisuudessa. Kopio pelisäännöistä toimitetaan seuran valmennuspäällikölle viikon sisällä niiden tekemisestä. Seura toivoo, että ko. ikäryhmien pelaajat tekevät omalta osaltaan vastaavat pelisäännöt, joista informoidaan johtoryhmiä ja vanhempia. Joukkueiden muodostaminen F-juniori -ikäluokissa muodostetaan vuosittain niin monta noin 28-30:n pelaajan (26-28 kenttäpelaajaa, 2-3 maalivahtia) harjoitusryhmää, kuin mihin seuralla on olosuhteiden puolesta mahdollisuuksia. Joukkueiden muodostamisesta päättää seuran juniorijohtoryhmä. Kaikissa kolmessa ikäryhmässä kaikki muodostetavat joukkueet ovat tasavahvoja. Saman ikäryhmän eri joukkueisiin sijoittamisen ensisijaisena taustana on kodin sijainti pääasialliseen harjoituspaikkaan nähden. Koska pelaajien väliset kaveruussuhteet kuitenkin ovat toisaalta tärkein tekijä, kun lapset arvioivat harrastuksensa nautittavuutta, nämä pyritään ottamaan huomioon harjoitusryhmää rakennettaessa. Eri joukkueisiin sijoittamisiin liittyvät asiat ratkaisevat yhteistyössä lasten vanhemmat ja joukkueiden ohjaajat. Seuran puolesta kysymyksiin ottaa tarvittaessa kantaa valmennuspäällikkö. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen Pelaajan siirtymisen seuran joukkueesta toiseen ratkaisevat yhteistyössä ko. joukkueiden ohjaajat, joukkueenjohtajat ja ao. vanhemmat. Jos edellä mainitut ihmiset eivät pääse asiasta yhteisymmärrykseen, valmennuspäällikön mielipide on ratkaiseva. Ohjaustoiminta Seura osoittaa joukkueille ohjaajat ja vastaa heidän kustannuksistaan. Seura pyrkii järjestämään kaikille saman ikäryhmän joukkueille yhtä tasokkaat ohjaajat (3-5 kpl/joukkue.) Ohjaajat pyrkivät auttamaan joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. Toimintavuoden aikana F - E juniorijoukkueilla voi olla viikossa enintään kolme yhteistä tapahtumaa. Tapahtumaksi katsotaan palaverit, kuiva- ja jääharjoitukset sekä koti- ja vieraspelit. Tapahtumien kestoksi suositellaan enintään 60 minuuttia. D-junioreissa joukkueilla voi toimintavuoden aikana olla viikossa enintään neljä yhteistä tapahtumaa. Tapahtumien kestokoksi suositellaan enintään 90 minuuttia. Alueen sarjatoiminnasta johtuen voidaan kaikissa ikäryhmissä sallia poikkeuksia edellä todettuun tapahtumamäärään. Tornion Ice Hockey Club ry,

16 Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jäät. Jaanjaosta vastaa seuran puolesta nimetty jäänjakaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Kaikki F - E -juniorijoukkueiden harjoitukset ovat yhteisharjoituksia siten, että joukkueella on käytössä joko puolikas tai kolmasosa kentästä. Vain poikkeustapauksissa joukkueella voi olla yksin käytössään koko kaukalo. Harjoituksia voi olla hallissa, teko- tai luonnonjäällä. Kaikki saman ikäryhmän joukkueet saavat saman määrän halli-, teko- tai luonnonjäätä kauden mittaan. Kolmesta viikottaisesta yhteisestä tapahtumasta jääharjoituksia saa olla vain kaksi. D -junioreissa harjoitukset voivat olla myös yhteisharjoituksia puolella kentällä ja niitä voi olla sekä hallissa että teko- ja luonnonjäällä.. Myös tässä ikäryhmässä eri joukkueille taataan saman määrän jääaikaa samanlaisissa olosuhteissa. D- juniorijoukkueiden neljästä viikottaisesta yhteisestä tapahtumasta jääharjoituksia saa olla enintään kolme. Ulkojäällä tapahtuvaa harjoittelua koskien em. käytäntöön voidaan sallia kaikissa ikäryhmissä sääoloista johtuvia poikkeuksia, joista joukkueen johdon on sovittava valmennuspäällikön kanssa. Pelaaminen Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Otteluohjelma ja -määrä on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia. Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. F-junioreista muodostetut pelijoukkueet voivat joukkueena pelata kauden mittaan sellaisen määrän otteluita, että jokaista pelaajaa kohden tulee enintään 20 peliä. E-junioreissa vastaava pelaajakohtainen pelimäärä on ja D-junioreissa joukkueenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö on velvollinen pitämään kirjaa pelaajien pelaamista ottelusta. Valmennuspäälliköllä on oikeus milloin tahansa kauden aikana tarkistaa minkä tahansa joukkueen kenen tahansa pelaajan osalta ko. määrä. HUOM! Pelimääriä laskettaessa yksi tumauspäivä, vaikka sisältaisikin useamman pelin, on yksi ottelu! Peluuttaminen Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan sekä yhden ottelun sisällä, että koko pelikaudenkin puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusotteluita. F-juniorien harjoitusryhmistä muodostetaan otteluihin maalivahti mukaan luettuna 10-15:n pelaajan joukkueita riittävän pelikohtaisen suorituksellisen toistomäärän varmistamiseksi. E- ja D-junioreissa seura suosittelee, että yksittäinen ottelu pelataan kolmella kentällä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen saamiseksi. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään ottelusta toiseen lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä ja otteluissa pelattuina, liiton juniorisääntöjen mukaisina vaihtoina. Peliajan saamisen edellytyksenä on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien itsenä laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen. HUOM! Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päällä! Poissaolosta ilmoittaminen Pelaaja tai hänen puolestaan joku on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan joukkueen tapahtumasta niin pian kuin se on tiedossa, muta viimeistään kasi tuntia ennen sen alkamisaikaa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle ja vasta toissijaisesti joukkueenjohtajalle. HUOM! Pelaajaa ei saa rankaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä! Pelaajan kehittymisen arviointi Jokainen pelaaja saa itselleen halutessaan haltuun 1-2 kertaa vuodessa (jouluna ja/tai pelikauden päätteeksi) kirjallisen arvioinnin, joka koostuu kolmesta osasta: Nämä jääkiekkotaidot hallitset vähintäänkin kohtuullisesti Tornion Ice Hockey Club ry,

17 Näissä jääkiekkotaidoissa sinulla on eniten parantamisen varaa Näissä asioissa olet muutoin OK Ohjaajat ovat velvollisia keskustelemaan pelaajan kansa palautteesta, jos tämä sitä haluaa. Pelaajan "värvääminen" Pelaajan värvääminen toiselta seuran joukkueelta on kielletty! Pelaajan erottaminen joukkueesta Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Ongelmien ratkaiseminen Tähän kohtaan (1.1.) liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran juniorijohtoryhmä, johon kuuluvat juniorijaoston puheenjohtaja, valmennus- ja junioripäälliköt sekä valmentajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien edustaja, yksi kustakin ryhmästä. Juniorijohtoryhmän päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle C- ja vanhemmat juniorijoukkueet Seuran periaatteena C- ja vanhempien junioreiden kohdalla on, että pelaajan edun mukaista on pelata kykyjensä, tavoitteidensa, ja innokkuutensa (tässä tärkeysjärjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa. Joukkueiden muodostaminen Seura muodostaa niin monta vähintään neljän kentällisen ja 2-3:n maalivahdin joukkuetta (n pelaajaa) kuin mihin seuralla on olosuhteiden puolesta mahdollisuus. Joukkueiden muodostamisesta päättävät seuran juniorijaoston puheenjohtaja sekä valmennus- ja junioripäälliköt. Jos pelikaudella syntyy esimerkiksi kaksi C2-juniorijoukkuetta, tavoitteellisimmat ja taidollisesti pisimmälle kehittyneet harjoittelevat ja pelaavat toisessa joukkueessa ja vähemmän tavoitteita omaavat sekä taidollisesti ei niin pitkälle kehittyneet toisessa. Näin seuraan voi vielä tulla uutena mukaan vaikka 15-vuotias nuori. Lopulliset joukkueet muodostetaan ikäluokissa kesän harjoitusryhmistä mennessä. Eri joukkueisiin sijoittamisen suorittavat joukkueiden nimetyt vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön näkemys on viime kädessä ratkaiseva. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu pääsääntöisesti tasotarkistusten kautta. Näitä tehdään vuosittain kauden päätteeksi keväällä. Tarkistuksia voidaan tehdä myös kauden aikana, kuitenkin ennen Tarkistuksen tekee ja pelaajan siirtymisestä päättää valmennuspäällikkö apunaan joukkueiden valmentajat ja tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat. Tasotarkistusten helpottamiseksi keväällä ja kesällä sekä tarvittaessa myös syksyllä saman ikäryhmän joukkueille järjestetään yhteisiä harjoituksia ja pelejä. Siirtyminen saman ikäluokan tavoitteellisempaan joukkueeseen tai vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää valmennuspäällikkö. Siirtymisen lähtökohta on, että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon siirtyy. Siirtämisestä ikäluokan harrastejoukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Valmennuspäällikkö on velvollinen perustelemaan siirtämisen tarpeen. Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen pelaaja, johon on siirtynyt. Tornion Ice Hockey Club ry,

18 Ohjaustoiminta Seura osoittaa joukkueille valmentajat ja vastaa heidän kustannuksistaan. C-junioreista ylöspäin kyvykkäimmät valmentajat (vähintään 2 kpl/joukkue) sijoitetaan tavoitteellisempiin joukkueisiin. Mahdollisiin C-A -juniorien harrastejoukkueisiin seura takaa vähintään yhden valmentajan. Valmentajat yrittävät auttaa joukkueisiin pelikauden mittaan mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. C-, B- ja A juniorien tapahtumamäärä sovitaan valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtaisesti erikseen. Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jääharjoitusajat. Jään jakamisesta vastaa seuran tehtävään nimeämä jäänjakaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa. C- ja vanhemmissa junioreissa ikäryhmän tavoitteellisemman joukkueen jäätarpeet otetaan ensin huomioon. Mahdollisille harrastejoukkueille annetaan jäätä siten, että mielekäs jääkiekon harrastaminen on mahdollista. Valmennuspäällikön näkemys asiasta on seuran kanta C- A junioreissa. Harjoitusmäärät sovitaan valmennuspäällikön kanssa joukkuekohtaisesti erikseen. Pelaaminen Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita. Otteluohjelma ja -määrä on tarkistutettava etukäteen valmennuspäälliköllä, jolla on näkemyksensä puitteissa valtuudet tarvittaessa tehdä ohjelmaan muutoksia. Seura osallistuu C2 joukkueillaan alueen tälle ikäluokalle järjestämiin alueen sarjoihin sääntöjen mahdollistamalla tavalla. Tämän ikäryhmän joukkueet saavat joukkueena pelata kauden mittaan sellaisen määrän otteluita, että jokaista pelaajaa kohden tulee enintään 45 peliä. Joukkueenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö on velvollinen pitämään kirjaa pelaajien pelaamista otteluista. Valmennuspäälliköllä on oikeus milloin tahansa kauden aikana tarkistaa kenen tahansa pelaajan osalta ko. määrä. Seura pyrkii C1 ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan tavoitteellisilla joukkueilla niin korkealla alueellisella tai kansallisella tasolla kuin mahdollista. Harrastejoukkueet ilmoitetaan niihin sarjoihin, joihin se alueen sääntöjen puitteissa on mahdollista. C1-A -junioreiden tavoitteellisissa joukkueissa kehittämistarpeet sekä sarjan rakenne määrittävät pelaajakohtaisen pelimäärän, jonka valmennuspäällikkö hyväksyy. Vastaavien ikäryhmien mahdollisissa harrastejoukkueissa johtoryhmät sopivat yhdessä valmennuspäällikön kanssa järkevästä ottelumäärästä. HUOM! Pelimääriä laskettaessa yksi tumauspäivä, vaikka sisältäisikin useamman pelin, on yksi ottelu! Peluuttaminen C-A -junioreiden tavoitteellisissa joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä on: 1. kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että pelaajien laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen ja 2. tunnollinen harjoituksissa käyminen sekä 3. määrätietoinen harjoittelu. Mahdollisissa harrastejoukkueissa kaikkia peluutetaan yhtä paljon niin yksittäisessä ottelussa kuin koko pelikaudenkin mittaan riippumatta harjoittelumääristä tai - tehokkuudesta. HUOM! Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päällä! Tornion Ice Hockey Club ry,

19 Poissaolosta ilmoittaminen Pelaaja itse tai joku hänen puolestaan on velvollinen ilmoittamaan hänen poissaolostaan joukkueen tapahtumasta heti, kun sellainen on tiedossa tai viimeistään kahta tuntia ennen tapahtuman alkua. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen vastuuohjaajalle/-valmentajalle ja vasta toissijaisesti joukkueenjohtajalle. HUOM! Pelaajaa ei saa rankaista harjoittelukielloilla, pelaamattomuudella tai vastaavilla sanktioilla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan joukkueen yhteisestä tapahtumasta sovittuun määräaikaan mennessä! Pelaajan kehittymisen arviointi Jokainen seuran C2-A juniori-ikäinen, tavoitteellisessa joukkueessa pelaava pelaaja saa halutessaan kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja pelikauden päätteeksi itselleen haltuun toiminnastaan kirjallisen arvioinnin, joka perustuu liiton pelaajakartoituslomakkeeseen. Valmentajat käyvät sekä näiden palauteettä erillisten taustakyselylomakkeiden pohjalta kehityskeskustelut jokaisen pelaajan kanssa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mahdollisissa näiden ikäryhmien harrastejoukkueissa pelaaja on oikeutettu saamaan valmentajilta palautetta toiminnastaan sekä kirjallisena että suullisena, jos hän niin haluaa. Pelaajan "värvääminen" Pelaajan värvääminen toiselta seuran joukkueelta on kielletty! Pelaajan erottaminen joukkueesta Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erityisen painavista, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvistä syistä. Ongelmien ratkaiseminen Tähän kohtaan (1.2.) liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet ratkaisee viime kädessä seuran juniorijohtoryhmä, johon kuuluvat jaoston puheenjohtaja, valmennus- ja junioripäälliköt sekä valmentajien, joukkueenjohtajien ja vanhempien edustaja, yksi kustakin ryhmästä. Junioriryhmän päätöksistä voi valittaa seuran johtokunnalle. 2. Talousasiat 2.1. Joukkueen budjetti Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä päättää seuran johtokunta. Joukkueen varojen käyttöä valvovat joukkueenjohtajat ja rahastonhoitaja. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olleiden pelaajien vanhemmilla Joukkueen pankkitilin käyttöoikeus Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää tilille nimetyt käyttäjät. Vanhempienkokous valitsee pelaajien vanhemmista tilinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat rahastonhoitaja ja joukkueenjohtajat, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Pankki hyväksyy käyttöoikeuden vasta, kun seuran johtokunta on hyväksynyt sen. Tornion Ice Hockey Club ry,

20 Joukkueenjohtaja toimittaa vanhempienkokoukseen pöytäkirjan seuran johtokunnan sihteerille, joka esittelee sen seuraavassa johtokunnan kokouksessa. Joukkue toimittaa johtokunnan kokouksen pöytäkirjanotteen pankkiin Joukkueen rahat ja omaisuus Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon. Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden päättää joukkueen vanhempienkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja että suurin osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä, kausijulkaisuun ilmoituksia keräämällä jne. Vanhempienkokous voi päättää, että perhe voi suoriutua talkoovelvoitteestaan maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille. Kesäajalle on syytä määrätä oma kausimaksunsa, joka peittää kulut. Näin siksi, että harjoitusryhmän vahvuus saattaa kesäharjoitusjaksolla varsinkin D-junioreista ylöspäin olla lopullisen joukkueen pelaajamäärää suurempi. Kesäkausimaksun tulee kattaa kulut siihen asti kunnes joukkueet lopullisesti määritellään. Huom! 1!: Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. Huom 2!: Maalivahdin varusteet Sääntö: Pelaaja maksaa 1/3 Seura 1/3 ja joukkue 1/3 maalivahdin varusteista. Seuran maalivahtikoulutuksesta vastaava opastaa varusteiden hankinnassa Joukkueen / seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen Vanhan toimintavuoden päätteeksi G-D2 juniori-ikäluokissa joukkueiden rahavarat ja omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan uuden kauden alkaessa aina tasan muodostuvien vuotta vanhemman ikäryhmän joukkueiden kesken. Siirryttäessä D2-ikäryhmästä Dl-junioreihin, eri joukkueiden varallisuudet siirtyvät edustusjoukkueelta toiselle, tukijoukkueelta toiselle ja kehitysjoukkueelta toiselle. Siirryttäessä D1-junioreista C2-ikäryhmään, edellisen kauden päätteeksi yhteenlaskettu D1-ryhmien varallisuus jaetaan tasan muodostettavien C2-joukkueiden kesken. C-junioreissa C2-edustusjoukkueen varat siirtyvät C1-edustusjoukkueelle ja C2-tukijoukkueen C1- tukijoukkueelle. Jos seuralla on toimintavuonna B-junioreista sekä edustus- että tukijoukkueet, C1-edustusjoukkueen rahat ja omaisuus siirtyvät B-edustukselle ja C1-tukijoukkueen B:n vastaavalle. Jos joukkueita muodostuu vain yksi, se perii Cl-edustus- ja tukijoukkueilta mahdollisesti jääneen varallisuuden. B- ikäryhmän joukkueen tai joukkueiden varat ja omaisuus siirtyvät A-juniorijoukkueelle. HUOM! Esimerkki varojen jakamisesta tapauksessa, jossa pelikauden päätteeksi C2 tai vanhemmassa juniorijoukkueessa pelaajia siirtyy ikäryhmän "alempaan" joukkueeseen tai jopa lopettaa jääkiekon seurassa: C1-edustusoukkuessa on 24 poikaa, joista 18 jatkaa syksyllä B-edustusryhmässä, kolme siirtyy B-tukijoukkueeseen ja kolme lopettaa. Joukkueen tilillä on kauden päätyttyä euroa. Rahat siirretään jatkavien pelaajien uusille joukkueille siten, että: o B-edustus saa 18 osaa ( : 21=504,75 *18 =9085,70 euroa) o B-tuki saa 3 osaa (504,75 * 3 = 1514,30 euroa) Lopettaneet pelaajat eivät saa rahaa eikä tavaraa, koska ne ovat seuran omaisuutta. Rahat siirretään joukkueen tililtä uuden joukkueen tilille. Oletetaan, että seuraavana toimintavuonna B-edustusjoukkueen kausimaksu on 600euroa. 18 siihen siirtynyttä pelaajaa joutuu kukin maksamaan kausimaksua ainoastaan ,75=95,25 euroa. Jos kausimaksu olisi vain 400 euroa, loput 104,75 euroa jäisivät joukkueen tilille ja olisivat sen yhteisessä käytössä. Jakautuneesta joukkueesta siirtyvällä rahalla voi yhtenä toimintavuonna pienentää vain kausimaksua. Sillä ei voi esimerkiksi ostaa varusteita siirtyneille pelaajille! Tornion Ice Hockey Club ry,

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00

MP D13. VANHEMPAINILTA Urpolan koululla klo 18.00 MP D13 VANHEMPAINILTA 22.2.2016 Urpolan koululla klo 18.00 ASIALISTA 1. Joukkueen toimihenkilöt kaudella 2016 2. Pelisäännöt 3. Harjoitukset 4. Pelit ja turnaukset kaudella 2016 5. Pelipassit + vakuutukset

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016

ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 Toivalan Urheilijat ry ToU Tytöt 05-06 TOIMINTASUUNNITELMA VUOSI 2016 PVM: 10.1.2016 1. Joukkueen toimihenkilöt: Valmentajat: Suvi Kankkunen Puh. 050 381 2105, kankkunens@gmail.com Erika Hyttinen Puh.

Lisätiedot

EBK 98 TOIMINTAPERIAATTEET. EBK 98pojat Toimintaperiaatteet kaudelle 2010

EBK 98 TOIMINTAPERIAATTEET. EBK 98pojat Toimintaperiaatteet kaudelle 2010 1 EBK 98pojat Toimintaperiaatteet kaudelle 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tavoitteet 2. Toimintasuunnitelma 2010 3. Pelaajille Harjoitukset Ottelut 4. Vanhemmille Harjoituksiin saapuminen Poissaoloista ilmoittaminen

Lisätiedot

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO

HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO HUIMAN JUNIORIKORIPALLO KAUSI-INFO 2016 2017 PELISÄÄNNÖT Äänekosken Huiman juniorikoripallojaosto on tehnyt toimintansa selkeyttämiseksi pelisäännöt. Seuraavat aikuisten pelisäännöt koskevat joukkuejohtajia,

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

EKS EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous Laaksolahden neuvottelutilat

EKS EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous Laaksolahden neuvottelutilat EKS 2010 EKS-10 Joukkueen Perustamiskokous 14.12.2016 Laaksolahden neuvottelutilat KOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry

Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015. Roihu ry Tervetuloa Roihuun! Uuden junioripelaajan ja vanhempien opas 2015 Roihu ry Tätä on urheiluseura Roihu ry Roihu ry on pesäpalloon keskittyvä helsinkiläinen urheiluseura. Roihu on tarjonnut liikunnan iloa

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 1.4 3.4.2016 C2 AA Lohko 1 C2 AA Lohko 1 Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4 3.4.2016. Turnaukseen C2 AA Lohko 1 neljä parasta joukkuetta Välierät

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma C-SM

Toimintasuunnitelma C-SM Toimintasuunnitelma C-SM 2016-2017 Valmennus Vastuuvalmentaja: Antti Heiskanen Valmentaja: Ville Kautiainen Mv-valmentaja: Ari Luostarinen Toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Arto Saarinen Huoltaja: Miska

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla Otteluohjelma

STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla  Otteluohjelma STPU:n KAUKALOPALLON SM-TURNAUS 21.11.2015 Vierumäki Country Club - Suomen Urheiluopistolla www.vierumaki.fi/ Otteluohjelma Alla mukaan ilmoittautuneet joukkueet: A1 Riikku Rakenteet Oy Alavus Riikku A2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori

TOIMINTASUUNNITELMA NJS A NJS A TOIMINTASUUNNITELMA Elisa Sormunen / Pasi Vuori NJS A TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2015 31.10.2016 NJS A- joukkue toimii Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n (NJS) alaisuudessa. NJS A joukkueessa pelaa kaudella 2015-2016, 1996,-97, -98 syntyneet pojat sekä

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja

KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja KPV:n Joukkueenjohtajan kasikirja 1. Yleista joukkueenjohtamisesta - Joukkueenjohtajan valitsee vanhempainkokous, jonka vahvistaa juniorijaosto. Joukkueenjohtajia voi olla myos useampia - Joukkueenjohtaja

Lisätiedot

AURINKO GOLF RY

AURINKO GOLF RY AURINKO GOLF RY 21.2.2017 JOHTOKUNNAN KÄSIKIRJA Käsikirja on tarkoitettu seuran johtokunnan ja toimikuntien jäsenille luomaan yhteiselle toiminnalle suuntaviivat ja toimintamallit. Johtokunnan toiminta

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo

Toimihenkilöiden tehtävät. Liedon Pallo Toimihenkilöiden tehtävät Liedon Pallo Simo Lamminen 2015 Yleistä Liedon Pallo ja sen joukkueissa toimivat toimihenkilöt pyrkivät kaikessa seuratoiminnassaan noudattamaan seuran hallintotapaa ja Suomen

Lisätiedot

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY

TPS JUNIORIJÄÄKIEKKO RY JOUKKUEENJOHTAJIEN KK-PALAVERI Aika 11.9.2013 Paikka LähiTapiola, Turku Osallistujat Liite 1: Minna Gullichsen, Jan-Eri Lind, Kimmo Sulin, Erik Sylvestersson, Tomi Käräkkä, Antti Valtola, Sauli Rimmanen,

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Ringette JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 10/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt

Lilliputtiturnaus 2015 Turnaussäännöt Lilliputtiturnaus 2015 OTTELUIDEN PELAAMINEN PELIALUE Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Kotijoukkueeksi merkityn joukkueen maali on kaukalon varsinaisessa päädyssä ja vierasjoukkueen

Lisätiedot

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt versio 2.1 voimassa 08.10.2016 lähtien Aluksi Junioreiden SM-sarja noudattaa junioreille sovellettuna Suomen Liitokiekkoliiton yleisiä ultimaten kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Helsingin jääkiekkoklubi HJK ry. Toimihenkilöt seurassa ja joukkueissa

Helsingin jääkiekkoklubi HJK ry. Toimihenkilöt seurassa ja joukkueissa Helsingin jääkiekkoklubi HJK ry Toimihenkilöt seurassa ja joukkueissa HJK:ssä TEHTÄVÄT JAETAAN USEALLE HENKILÖLLE Toimihenkilöitä on syytä valita runsaasti, koska näin tehtävämäärä henkilöä kohden on kohtuullinen

Lisätiedot

PELIMAAILMAN OHJEITA / KS

PELIMAAILMAN OHJEITA / KS fax. 09-4542 1420 Sivu 1/10 PELIMAAILMAN OHJEITA / KS F-juniorit: tuomarien / pelinohjaajien tulee sisäistää PeliMaailman henki. Peliä myös ohjataan: kerrotaan minkä virheen pelaaja teki, miten peliä jatketaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa.

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. OHJE 1(7) VG-62 TALOUSOHJE Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. Seuran taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa

Lisätiedot

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen

SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017. HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen SEURASIIRROT JA EDUSTUSOIKEUDET 2016-2017 HUOM!! Seurasiirtoja/seurasiirtopyyntöjä voi tehdä palvelusivuilla 2.5.2016 alkaen Mikä on edustusoikeus ja milloin tarvitsee tehdä seurasiirto? - Edustusoikeus

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

PIRKKALAN PINGVIINIT RY ORGANISAATIOMALLI

PIRKKALAN PINGVIINIT RY ORGANISAATIOMALLI PIRKKALAN PINGVIINIT RY ORGANISAATIOMALLI TOIMINNAN PELISÄÄNNÖT 2012-2014 II ALKUSANAT Tämän organisaatiomallin tavoitteena ja tarkoituksena on antaa ohjeita ja neuvoja kaikille Pirkkalan Pingviineissä

Lisätiedot

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura Agenda Etelä-Vantaan Urheilijat seurana EVU07 toimihenkilöt ja roolit Toimintasuunnitelman läpikäynti Toimintamaksut ja budjetti Huoltajien viestit vanhemmille EVU Collection EVU vantaalainen juniorijääkiekkoiluun

Lisätiedot

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO

TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO TOIMENKUVAKARTTA VG-62 JALKAPALLOJAOSTO VG-62 JALKAPALLOJAOSTO 2016 VASTUUALUEINEEN Petteri Kari, puheenjohtaja Mika Kalpamaa, rahastonhoitaja Tommi Tammero, valmennuksen koordinaattori Sami Kolehmainen,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta

MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta MIESTEN KOLMONEN SARJAMANUAALI 2015 Tampere-Satakunta PELIASUT Kaikilla joukkueen kenttäpelaajilla tulee olla samanlainen pelipaita. Pelihousut ja sukat on oltava kaikilla joukkueen pelaajilla samanväriset.

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00

TERVETULOA. Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai klo 18.00 TERVETULOA Kauden 2015 käynnistyspalaveri Haminan liikuntahalli, torstai 27.11.2014 klo 18.00 Kauden 2015 käynnistyspalaverin aiheita 1. Seura- ym. maksut 2. Piirisarjoihin ilmoittautuminen 3. Koulutusasiat

Lisätiedot

MIKKELI. F06 -turnaus. 10 joukkuetta 8 peliä / joukkue Uudistunut kilpahalli Pysyvät pukukopit ei varusterumbaa Jokainen pelaaja palkitaan

MIKKELI. F06 -turnaus. 10 joukkuetta 8 peliä / joukkue Uudistunut kilpahalli Pysyvät pukukopit ei varusterumbaa Jokainen pelaaja palkitaan 19.4.2015 MIKKELI F06 -turnaus 10 joukkuetta 8 peliä / joukkue Uudistunut kilpahalli Pysyvät pukukopit ei varusterumbaa Jokainen pelaaja palkitaan Päivitetty 12.4.2014. Muutokset mahdollisia. Ajankohta

Lisätiedot

Vanhempaininfo kaudesta

Vanhempaininfo kaudesta Vanhempaininfo kaudesta 2016-2017 VISIO 2016-2017 KJT Haukat Nollakakkoset tunnetaan alueella vetovoimaisena ja korkealaatuisena jääkiekon joukkueorganisaationa omissa emoseuroissaan. Joukkueella on kolme

Lisätiedot

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui.

1990-luvulla jääkiekon pelaaminen ulkojäillä tuli mahdottomaksi ja jääkiekkotoiminta seurassa loppui. 1. Johdanto Seurakäsikirja on laadittu kaikkien seuratyötä tekevien avuksi. Tämän seurakäsikirjan tarkoituksena on esitellä Joutsan Seudun Pallon toimintaa sekä antaa suuntaviivat kaikille seuran toiminnassa

Lisätiedot

VASTALAUSEPÄÄTÖS 24.03.2016

VASTALAUSEPÄÄTÖS 24.03.2016 VASTALAUSEPÄÄTÖS 24.03.2016 Alavuden Peli-Veikot ry (APV) Kuortaneen Kunto ry (KuKu) Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunta on käsitellyt B-nuorten Alueliigan ottelusta KuKu APV (20.03.2016) APV:n tekemän

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 1.5.2010-30.4.2011 1 (1) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2010 30.4.2011 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoista eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle

Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2016-2017 1. Mäntsälän Jää-Tiikerit Ry Mäntsälän Jää-Tiikereiden tavoitteena on edistää jääurheilua ja tarjota hyvät mahdollisuudet jääurheilun

Lisätiedot

-turnaus MIKKELI. Virallinen Suomen jääkiekkoliiton alainen F1-06 -turnaus

-turnaus MIKKELI. Virallinen Suomen jääkiekkoliiton alainen F1-06 -turnaus YKKÖSPALKINTO -turnaus 9.4.2016 MIKKELI Virallinen Suomen jääkiekkoliiton alainen F1-06 -turnaus Päivitetty 15.1.2016. Muutokset mahdollisia. Ajankohta ja paikka Sunnuntai 9.4.2016. Mikkelin jäähalli ja

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

IHK-96 TOIMINTASUUNNITELMA

IHK-96 TOIMINTASUUNNITELMA IHK-96 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 IHK96 joukkueen toimintasuunnitelma kaudelle 2015-2016 Sisällysluettelo 1. Joukkueen tavoitteet 2. Toimintaperiaatteet - pelaaja- ja vanhempainkokous - vanhemmat -

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS

JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS Tämä opas on tarkoitettu tukemaan Vihdin Salisusien joukkueenjohtajien toimintaa. Joukkueenjohtajalla on paljon tehtäviä, joten vastuuta suositellaan jakamaan useamman henkilön kesken

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot