Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla."

Transkriptio

1 SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja paikkakunnan tai lähialueen muissa urheiluseuroissa. Seuramme on Nuori Suomi sinettiseura (sinetti nro 43). Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. Paikallisuuden tulee näkyä joukkueiden toiminnassa. Seuratoiminnan ohjeita löytyy lisäksi seuran omista toimintaohjeista. Näissä pelisäännöissä keskitytään lähinnä seuran asettamiin joukkueita koskeviin pelisääntöihin. 2. Vastuut ja tehtävät 2.1. Seuran johtokunta Seuran johtokunnan vastuut pelisääntöjen suhteen: Yhteisten asioiden tiedottaminen. Joukkuetoiminnan edellytysten luominen. Joukkuetoiminnan tukeminen ja opastus. Nuori Suomi ohjelmasta tiedottaminen ja tarvittavien materiaalien jakaminen Joukkueet Joukkueiden vastuut: Joukkueet ovat itsenäisiä ja noudattavat seuran pelisääntöjä. Joukkueilla on oltava omat sisäiset pelisäännöt erikseen pelaajien sekä vanhempien kesken. Joukkue on velvollinen suorittamaan seuran asettamat maksut. Joukkue on oikeutettu esiintymään seuran logon ja lipun alla. Vanhempien osallistuminen seuran ja joukkueen järjestämiin tilaisuuksiin on suotavaa, koska yhteisen osallistumisen kautta toimintaa pystytään parantamaan. Aktiiviset vanhemmat ovat tärkeä avain menestyksekkäässä seuratoiminnassa.

2 3. Talouden periaatteet 3.1. Seuran varainhankinta Seuran varainhankinnasta vastaa seuran johtokunta Joukkueen varainhankinta ja taloudenhoito Jokaisen joukkueen tulee tehdä seuraavan toimintakauden talousarvio johtokunnan käsiteltäväksi helmikuun loppuun mennessä. Pohjana tulisi käyttää johtokunnan antamaa lomakepohjaa. Talousarvio käsitellään johtokunnan kokouksessa. Tarvittaessa päivityksiä tehdään toukokuun loppuun mennessä. Jokaisen joukkueen on suoriuduttava omista taloudellisista velvoitteistaan. Joukkueen taloudellinen perusta tulee rakentaa siten, että joukkue voi itse suoriutua maksuvelvoitteistaan. Toimintakauden kulut voivat olla suuremmat vain siinä tapauksessa, että edelliseltä tilikaudelta on jäänyt säästöjä. Kaikki ne, jotka ovat osallistuneet päätöksentekoon koskien taloudellisissa vaikeuksissa olevan perheen pelaajan auttamista, ovat asian suhteen vaitiolovelvollisia. Juniorijoukkueiden on hankittava joukkueen maalivahdille/maalivahdeille seuraavat varusteet: maalivahdin patjat, rintapanssari ja käsineet. Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollakin muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jää seuralle. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtajan tulee kysyä neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta tai johtokunnan jäseniltä. Seuran johtokunnalla on lopullinen päätösvalta talousasioissa. 4. Roolit 4.1. Pelaaja Pelaan jääkiekkoa, koska minä haluan en, koska vanhemmat tai valmentaja niin haluavat. Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä. Käyttäydyn saamieni ohjeiden mukaan myös jäähallin ulkopuolella. Kunnioitan joukkuetovereitani sekä vastustajiani. Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja, autan jos joukkuetoverini tarvitsee apuani. Huolehdin omien varusteideni kunnosta, jotta harjoituksiin ja peleihin osallistuminen on mahdollista. Voittaminen ei ole tärkeintä - tärkeintä on viihtyä. Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille.

3 Arvostan valmentajien ja ohjaajien antamia ohjeita. Muistan, että koulunkäynti ja läksyjen huolellinen tekeminen on jääkiekkoa tärkeämpää Ohjaaja/Valmentaja/Valmennusryhmä Valmentajan tehtäviä ovat: Harjoituksien suunnittelu ja harjoitusperiaatteiden luominen. Osallistuminen joukkueen toimintasuunnitelman sekä talousarvion laatimiseen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Harjoitusohjelman käytännön toteutus. Peluuttaminen seuran sääntöjen mukaisesti (määritelty myöhemmin näissä säännöissä). Otteluiden ja harjoitusten johto. Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa. Läsnäolovelvollisuus. Mikäli ei itse pääse paikalle, on hyvä hankkia tuuraaja. Osallistumisvelvollisuus seuran sisäisiin valmentajapalavereihin. Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin vähintään kerran sekä syys- että kevätkaudella. Valmentajasopimuksen mukainen toiminta. Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Itsensä kehittäminen valmentajana/ohjaajana ja kasvattajana osallistumalla seuran ja lajiliittojen koulutuksiin. Pelaajan/pelaajien kehittäminen ja huomioiminen yksilöinä Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajan tehtävät: Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta johtokunnalle. Vastaa toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman seuraamisesta ja toteuttamisesta. Osallistuu tarvittaessa seuran johtokunnan kokouksiin. Vastaa joukkueen varainhankinnasta yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Vastaa joukkueen rahan käytöstä, hyväksyy joukkueelle osoitetut laskut. Vastaa että joukkueen toimihenkilöillä (valmentajat, huoltaja, jne.) on voimassa olevat lisenssit ja vakuutukset. Vastaa tiedottamisesta joukkueen sisällä sekä huolehtii joukkueen ja seuran välisestä tiedonkulusta. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla. Järjestävää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa. Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa. Ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki jne.). Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa. Osallistumisvelvollisuus seuran joukkueenjohtajien palavereihin. Huolehtii seuran antamista tehtävistä. Juniorijoukkueilla vanhempainkokouksien järjestäminen vähintään kolme kertaa vuodessa (syksyllä,

4 syyskauden päätteeksi sekä kauden päätteeksi). Toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa Huoltaja Huoltajan tehtävät: Sitoutuu toimimaan seuran yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vastaa kaikista joukkueen huoltoon liittyvistä toimista (joukkueen varusteet). Kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa. Osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin kursseihin Vanhempi: Koko seuran toiminnan kannalta tärkeimmän roolin omaavat vanhemmat. Vanhempien vastuita ja tehtäviä kuvaa hyvin 5K-sääntö, jonka mukaan vanhemman tulee toimia: väsymättömänä KANNUSTAJANA, kärsivällisenä KASVATTAJANA, tukea antavana KOULUTTAJANA, uhrautuvana KULJETTAJANA sekä toiminnan KUSTANTAJANA. Lisäksi vanhemman tulee 4R-ohjeen mukaan Rakastaa lastaan, asettaa Rajat, Rohkaista, luoda Resursseja. HUOM. Kaikki seuran toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueiden tapahtumissa ja siten velvoitettuja käyttäytymään esimerkillisesti. Myös tapahtumien ulkopuolella esimerkillinen toiminta kuuluu hyvän vanhemman ominaisuuksiin. 5. Sairastaminen ja loukkaantuminen Sairaana harjoittelu ja kilpailu ei ole kenenkään etu ja se saattaa aiheuttaa paranemisen pitkittymistä sekä jälkitautiin sairastumisia. Hoitamalla itsesi terveeksi vähennät myös muiden mahdollisuutta sairastua samaan tautiin. Mikäli tunnet itsesi sairaaksi tai olet loukannut itsesi, kerro välittömästi valmentajalle tai jollekin vanhemmista. Mikäli sinulla on jokin sairaus tai allergia, siitä tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle sekä valmentajalle, jotta he voivat varautua mm. erikoisruokavalioon ottelumatkoilla SAIRAANA TAI LOUKKAANTUNEENA EI SAA HARJOITELLA EIKÄ PELATA! Sairaita tai loukkaantuneita ei peluuteta pelaajan terveyden kustannuksella. Suosittelemme vähintään viikon täysipainoista

5 harjoittelua sairauden jälkeen ennen peluuttamista. 6. Päihteet Ohjaajien, valmentajien, vanhempien ja kaikkien muidenkin seura- ja joukkuetoiminnassa mukana olevien tulee toimia esimerkkeinä lapsille joukkuetapahtumissa. Päihteiden (alkoholi, huumeet, tupakka, nuuska jne.) käyttö on kielletty tapahtumissa, joihin osallistutaan joukkueen tai seuran lipun alla. 7. Urheilutoiminta Seuran joukkueet osallistuvat jääkiekkoliiton alueen ikäluokkiensa mukaisiin sarjoihin sillä sarjatasolla, mikä on kullekin joukkueelle sopivin riittävää haasteellisuutta unohtamatta. Joukkueet noudattavat alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita alueen sääntöjen mukaan kauden aikana. Talvikaudella harjoittelun painopiste on jääharjoittelussa, unohtamatta oheisharjoittelun merkitystä, ja kesäkaudella harjoittelu pohjautuu oheisharjoitteluun mm. salibandy, jalkapallo, yleisurheilu ja kuntopiiri. Jokainen joukkue tekee lisäksi, seuran antamien ohjeiden mukaisesti, joukkueen sisäiset pelisäännöt. Nämä pelisäännöt laatii joukkueenjohto yhdessä pelaajien, valmentajien ja vanhempien kanssa syyskuun aikana. Joukkueiden on laadittava pelisäännöt pelaajille sekä toimihenkilöille ja vanhemmille. Näiden pelisääntöjen on oltava linjassa seuran yleisten pelisääntöjen kanssa. Seuran johtokunta voi vaatia joukkueita korjaamaan laatimiaan pelisääntöjä, mikäli edellä mainittu ehto ei täyty. Joukkueen sisäiset pelisäännöt toimitetaan Nuori Suomi vastaavan lisäksi jokaiselle joukkueen pelaajalle, toimihenkilölle, vanhemmille ja seuran johtokunnalle. 8. Valmennustoiminta Seura vastaa valmentajien koulutuksesta, ja koulutuksista vastaa johtokunnan nimeämä henkilö. SJL:n ja muiden tahojen koulutustarjontaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväksi. Jokaisesta käydystä koulutuksesta tulee tehdä ilmoitus koulutusrekisterimerkintää varten. Kaikki maksulliset koulutukset tulee hyväksyttää joko johtokunnalla tai johtokunnan nimeämällä henkilöllä. Valmennustoiminnan pääperiaate on auttaa jokaista yksittäistä pelaajaa kehittymään ja mahdollistamaan tie henkilökohtaiselle huipputasolle. Tämä tarkoittaa yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään pelaajan oman innokkuuden, toiveiden ja kykyjen edellyttämällä tavalla. Lapsen ja nuoren tarpeet ja etu huomioidaan ja jokainen mukana oleva pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman taitavia ja monipuolisia pelaajia, jotka nauttivat lajin harrastamisesta tasosta riippumatta sekä auttaa heitä kehittymään terveen itsetunnon omaaviksi kansalaisiksi.

6 Ohessa suosituksia valmennustoimintaan liittyen: Päätoimintakausi Päätoimintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin joukkueharjoitukset ovat täysipainoisesti käynnissä ja jääkiekko on ns. tavoitteellisten pelaajien ykköslaji. Päätoimintakauden ulkopuolella lasten suositellaan osallistuvan ns. kesälajien harrastamiseen mielellään ko. lajiseurojen ryhmissä ja joukkueissa. Lapsen tulisi voida halutessaan harrastaa muitakin lajeja myös päätoimintakaudella. Päätoimintakauden rajoittamisella halutaan tarjota lapselle mahdollisuus myös toisen päälaji n harrastamiseen kesäkaudella monipuolisen kehittymisen varmistamiseksi. Rajoitusta noudattamalla kunnioitetaan SJL:n ja SPL:n välistä yhteistoimintasopimusta. Toimintakauden tavoitteena on lisäksi ohjata hallien ja seurojen jäänjakajien / -varaajien toimintaa.

7 Pelikausi Pelikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolle ko. ikäluokan sarjapelit sijoitetaan. Harjoituksen ajoitus viikonloppuisin Tavoitteena on taata lapsille riittävä rauhoittumisaika ennen yöunia sekä riittävä aamu-uni. Harjoituksen ajoitus arkisin Harjoitukset voivat alkaa myös suositusta aiemmin, mikäli lasten liikkuminen hallille voidaan toteuttaa seuran / joukkueen johtamana / valvomana. Ajankäyttö

8 Harjoituksen kesto Harjoituksen kestolla tarkoitetaan tässä varattavaa jääaikaa, johon lisätään jään ulkopuolella suoritettavat alku- ja loppuverryttelyt (yht min). Tavoitteena on tehokas jääajan käyttö, kustannusten pienentäminen sekä lasten harrastukseen käyttämän ajan optimointi, jotta aikaa jää myös koulutehtäville ja ystäville. Otteluita varten jääaikoja voidaan yhdistää tarpeen mukaisesti. Otteluita / pelaaja / pelikausi Tavoitteena on suhteuttaa pelien ja harjoitusten määrä ikäkausittain. Joukkueella voi olla pelejä enemmän, mikäli harjoitusryhmä on isompi kuin pelijoukkueen koko. Kuitenkin pelaajakohtaisesti olisi hyvä pitäytyä suositusten rajoissa. Turnauksia kaudella Turnausten määrän rajoittamisella pyritään kustannusten pienentämiseen ja pelimäärän pitämiseen oikealla tasolla suhteessa harjoituksiin. Nuorimmilla ikäluokilla ei suositella ulkomaisia turnauksia. Tapahtumia viikossa SJL:n perussuositus on, että lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivittäin. Ohjaajien velvollisuus on kannustaa ja ohjata lapsia myös monipuoliseen lajiharjoitusten ulkopuoliseen liikkumiseen sekä suositella heille muiden lajien harrastamista eri vuodenaikoina. Taulukon lukemat kuvaavat seuran ohjattujen tapahtumien suositusmäärää kesällä ja talvella. Tavoitteena on ikäkausittain asteittain kasvavan ohjelman avulla mahdollistaa lapsille muiden lajien ja muiden asioiden harrastamisen lisäksi koulunkäynnistä huolehtiminen, niin sanotun drop out -ilmiön pienentäminen sekä harrastamisinnon säilyttäminen. Vapaita viikonloppuja / pelaaja / kk Kullekin pelaajalle tulisi varata ennakkosuunnitelman mukaisesti, ja vanhemmille ajoissa ilmoitettuna, vapaita viikonloppuja päätoimintakauden aikana. Tavoitteen toteuttamiseksi sarjoissa on vapaita viikonloppuja koulujen lomien ja juhlapyhien aikana. Joukkueiden tulee huolehtia pelaajien kierrättämisestä siten, että suosituksia noudatetaan.

9 Toiminnan järjestelyt Pelaajien määrä harjoitusryhmässä Harjoitusryhmä koostuu ensisijaisesti seuran saman ikäluokan pelaajista ja ryhmän koko voi olla suosituksia korkeampi. Harjoitusryhmän kokoon vaikuttaa jääajan saatavuus ja hinta sekä erityisesti koulutettujen ohjaajien määrä. Isommasta harjoitusryhmästä voidaan mahdollisuuksien salliessa muodostaa useita pelijoukkueita. Pelaajia pöytäkirjassa / pelijoukkue Luvuilla tarkoitetaan kuhunkin otteluun pöytäkirjaan merkittävien pelaajien määrää. Ikäluokan harjoitusryhmän koko voi siis olla pelijoukkuetta suurempi. Tarvittaessa alueet voivat sallia myös pelaajien kierrättämisen joukkueiden välillä. Pelijoukkueen pelaajien määrän pienentämisen tavoitteena on lisätä pelaajan ottelukohtaisten peliminuuttien määrää.

10 Ohjaajia / joukkue Ohjaajien määrällä pyritään parantamaan harjoittelun laatua ja yksilöllisyyttä, koska siten pelaajien erilaiset osaamistasot voidaan huomioida paremmin. Monta ohjaajaa vain yhden tai kahden sijaan mahdollistaa tarvittaessa ohjaajien harjoitekohtaisen eriyttämistyön, jotta harjoitus ei jatkuvasti noudattaisi kaikille koko ajan samaa -toimintaa. Harjoituksen aikana taitoryhmät tulee tehdä harjoitekohtaisesti, ei vakiintuneisiin käytäntöihin, esim. vakiokentällisiin, perustuen. Ohjaajien koulutustaso Jokaisessa harjoitusryhmässä tulisi olla vähintään yksi vaaditun koulutustason (LOK2 / LOK3) suorittanut ohjaaja. Kaikilla ohjaajilla tulisi olla LOK 1 suoritettuna. Ohjaajien koulutuksen ja osaamisen taso sekä heidän määränsä ovat ratkaisevassa asemassa, kun varmistetaan jokaiselle lapselle mahdollisimman yksilöllinen kehittyminen. Tämä mahdollistaa myös paremmalla taitotasolla olevien pelaajien edistymisen osana muuta ryhmää. Harjoituskentän koko Luvulla tarkoitetaan sitä kentän osa-aluetta, jossa harjoite toteutetaan. Harjoitusryhmä jaetaan harjoittelemaan kentän osa-alueille. Tavoitteena on, että kaukalossa olisi pääsääntöisesti henkilöä, joille kenttä jaetaan suosituksen mukaisiin osiin. Tällöin ½-kentällä olisi pelaajaa ja 1/3 kentällä pelaajaa. Mikäli harjoitusryhmän koko on pieni (esim. noin 20 lasta), on suositeltavaa, että kaukalossa harjoittelee samanaikaisesti kaksi harjoitusryhmää. Suosituksen tavoitteena on yhtäältä saada jää tehokkaaseen käyttöön, mikäli jää-ajasta on pulaa, ja toisaalta minimoida kustannuksia, mikäli jään hinta on suuri Harjoitteluvuorot Harjoitteluvuorot haetaan keskitetysti johtokunnan nimeämän henkilön/henkilöiden toimesta. Vuorojen jaossa on huomioitava joukkueen ikäluokka sekä valmentajien toiveet Poissaoloista ilmoittaminen Pelaajan tai vanhemman tulee ilmoittaa pelaajan poissaolosta niin pian kuin se on tiedossa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen valmentajalle tai joukkueenjohtajalle. Asiasta voidaan sopia joukkueen sisäisesti. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla.

11 8.3. Pelaajan erottamien joukkueesta Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muusta kuin erityisen painavasta, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvästä syystä. Joukkueesta erottaminen pitää aina käsitellä johtokunnan kurinpitoelimessä Pelaajien värvääminen Pelaajan värvääminen kauden aikana toisesta seurasta on kielletty. Siirtymiset ovat mahdollisia, mutta niihin tarvitaan molempien seurojen sekä ennen kaikkea pelaajan suostumus Ikäluokkien erikoispiirteet Seuran eri ikäluokkiin perustetaan niin monta pelijoukkuetta kuin niitä luontevasti resurssien puitteissa syntyy. Joukkueiden muodostamisesta vastaavat valmennusvastaava ja valmentajat yhteistyössä. Joukkueet muodostetaan pääsääntöisesti edellisen kauden joukkueista, jos se joukkueiden toiminnan kannalta on mahdollista. Lähtökohtaisesti jokainen pelaaja pelaa omassa ikäluokassaan. Muuhun kuin omaan ikäluokkaan sijoittuminen ratkaistaan tapauskohtaisesti yhdessä pelaajan vanhempien, valmentajien ja valmennusvastaavan kanssa. Yli-ikäisiä pelaajia merkitään joukkueisiin vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa omassa ikäluokassa ei ole joukkuetta tai pelaaja on ns. uusi ja vasta aloittanut harrastuksen. Jälkimmäisessä tapauksessa pelaaja on kuitenkin siirrettävä omaan ikäluokkaan heti, kun vain mahdollista Luistelukoulu Luistelukoulu järjestetään ulkojäillä tai jäähallissa mahdollisuuksien mukaan. Luistelukoulun vetäjinä toimivat koulutetut vetäjät sekä mahdollisuuksien mukaan vanhemmat pelaajat. Pakollisena varusteena luistelukoulussa ovat luistimet sekä kypärä. Vanhemmat voivat tarvittaessa tulla lapselleen tueksi luistelukouluun. Luistelukouluun osallistujalta edellytetään L-lisenssin maksamista G-F-juniorijoukkueet Joukkue harjoittelee ulkojäillä tai jäähallissa ja voi halutessaan osallistua Millenium -liigaan. Kaikilta pelaajilta vaaditaan vähintään luistimet, kypärä ja ristikko sekä kaulasuoja. Joukkue on velvollinen huolehtimaan, että kaikilla osallistujilla on voimassa oleva lisenssi. Lisenssin maksaa loppupeleissä pelaaja itse. Joukkueen johtoryhmän muodostavat vastaavat ohjaajat sekä joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. G ja F -juniorijoukkueiden harjoitukset ovat yhteisharjoituksia. Jääharjoituksia ei suositella pidettävän enempää kuin kaksi kertaa viikossa. Seura sitoutuu siihen, että pelaajia peluutetaan pelijoukkueissa niin yhden ottelun kuin koko pelikaudenkin puitteissa tasapuolisesti. G - F -junioreiden ollessa kyseessä kaikki paikallaolijat pelaavat joka

12 ottelussa yhtä paljon. Ohjaaja ja joukkueenjohtaja katsovat, että peliaika jakautuu mahdollisimman tasaisesti kaikkien pelaajien kesken. Seura suosittelee, että näissä ikäluokissa pelaajia kierrätetään tasapuolisesti kaikilla pelipaikoilla. Kaikkien halukkaiden tulee saada kokeilla myös maalivahtina olemista E-juniorijoukkueet Joukkueiden muodostaminen E -junioreissa muodostetaan puolestaan niin monta pelijoukkuetta, kuin niitä luontevasti syntyy ja resurssit antavat myöden. Joukkue valitsee keskuudestaan joukkueenjohtajan, huoltajat sekä rahastonhoitajan. Valmentajan valinnassa auttaa seura ja seuran valmennusvastaava Harjoitukset Jokainen joukkue harjoittelee omalla jäävuorollaan koko kaukalossa. Yhteisharjoitukset muiden joukkueiden kanssa ovat myös mahdollisia. Harjoituksia suositellaan pidettävän korkeintaan kolme kertaa viikossa Peluuttaminen E -junioreissa lähtökohtana on, että yksittäinen ottelu pelataan vähintään kahdella täydellä kentällä. Mikäli joukkueen vahvuus on enemmän kuin 15 pelaajaa, seura suosittelee otteluita pelattavan kolmella kentällisellä. Tasapuolinen peluuttaminen kauden mittaan järjestetään ottelusta toiseen, lepääviä kenttiä kierrättämällä tai muulla tasapuolisella tavalla siten, että kaikki saavat pelata eikä vilttikenttiä synny. Peliajan saamisen edellytyksenä on kuitenkin yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- ja joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen sekä harjoituksiin osallistuminen. Poissaoloista ilmoittaminen on pelaajan vanhempien vastuulla. Poissaoloista tulee ilmoittaa vastuuvalmentajalle tai joukkueenjohtajalle. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu- pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, mikäli hän on ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla D- ja vanhemmat juniorijoukkueet Seuran periaatteena D- ja vanhempien junioreiden kohdalla on, että pelaajan edun mukaista on pelata kykyjensä, tavoitteidensa ja innokkuutensa (tässä tärkeysjärjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa.

13 Joukkueiden muodostaminen Seura muodostaa niin monta ikäluokkajoukkuetta kuin niitä luontevasti syntyy ja resurssit antavat myöten. Joukkueiden muodostamisesta päättävät seuran johtokunta ja valmennusvastaava. Eri joukkueisiin sijoittamisen suorittavat joukkueiden nimetyt vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennusvastaavan kanssa. Valmennusvastaavan kanta on viime kädessä ratkaiseva Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Siirtyminen saman ikäluokan kehittyneenpään joukkueeseen tai vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää valmennusvastaava. Siirtymisen lähtökohtana on, että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon hän siirtyy. Siirtämisestä ikäluokan alempaan joukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Valmennusvastaava on velvollinen perustelemaan siirtämisen tarpeen. Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen pelaaja, johon hän on siirtynyt. Periaatteena on myös, että pelaajasiirrot eivät saa vaikeuttaa joukkueiden toimintaa esim. joukkueisiin jäävän liian vähäisen pelaajamäärän tms. johdosta Valmennustoiminta Valmennusvastaava valitsee joukkueille valmentajat yhdessä joukkueen joukkueenjohtajan kanssa. Valmennustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa ko. joukkue. Valmentajasopimus tehdään joukkueen johtajan, ko. valmentajan ja valmennusvastaavan yhteispalaverissa. Seura pyrkii avustamaan kaikkia joukkueita saamaan yhtä tasokkaat valmentajat. Valmentajat yrittävät auttaa joukkueisiin pelikauden aikana mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. D-junioreissa joukkueille suositellaan toimintavuoden aikana enintään neljää yhteistä tapahtumaa viikossa. Alueen sarjatoiminnasta johtuen edellä todettuun tapahtumamäärään voidaan sallia poikkeuksia. C-, B- ja A -juniorien tapahtumamäärä sovitaan valmennusvastaavan kanssa joukkuekohtaisesti erikseen Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jääharjoitusajat. Jäänjaosta vastaa seuran johtokunnan puolesta nimetty henkilö tai henkilöt yhdessä valmennusvastaavan kanssa Pelaaminen Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita ja osallistua turnauksiin, kunhan ottelumäärissä noudatetaan yleistä käytäntöä. Seura osallistuu joukkueillaan alueen tai SJL:n näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia.

14 Seura pyrkii D- ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan joukkueillaan niin korkealla alueellisella tai kansallisella tasolla kuin urheilullisesti ja taloudellisesti on mahdollista Peluuttaminen Seura suosittaa, että nuoremmassa D-ikäluokassa pelaajia peluutetaan koko pelikauden puitteissa tasapuolisesti. Vanhemman D- ja C-, B- (ja A-) junioreiden joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä on: kaikkien yleisesti hyväksymien käyttäytymis- ja pelaajien laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen tunnollinen harjoituksissa käyminen ja määrätietoinen harjoittelu. Nuoremmassa D-ikäluokassa seura suosittelee, että yksittäinen ottelu pelataan vähintään kolmella kentällisellä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen takaamiseksi pelaajaa kohti. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään ottelusta toiseen lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä. Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päältä Edustusjoukkue ja muut aikuisten joukkueet Edustusjoukkueen tulee soveltaa näitä junioreille tarkoitettuja pelisääntöjä parhaaksi katsomallaan tavalla korostaen paikallisuuden merkitystä. Joukkueen valmentajan valitsee joukkueenjohtaja yhdessä seuran johtokunnan kanssa. Joukkueen pelaajien tulee muistaa, että he toimivat esimerkkeinä sekä oman että muiden seurojen junioreille. Esimerkilliset käytöstavat kentällä ja sen ulkopuolella ovat siis erittäin tärkeitä. Nämä säännöt koskevat myös muita aikuisten joukkueita. 9. Ongelmien ratkaiseminen Seuralla on kolmen hengen muodostama ongelmaratkaisuelin. Ongelmaratkaisuelimen muodostavat seuran puheenjohtaja, valmennusvastaava ja nuorisovastaava (Nuori Suomi- vastaava). Ongelmatilanteissa tämän elimen puoleen käännytään niissä tapauksissa, joissa alla mainituissa tilanteissa ei ongelmia pystytä ratkaisemaan ryhmän sisällä. Ongelmanratkaisuelimen jäsenten on kuultava asiassa eri osapuolten näkökannat. Mikäli joku ongelmaratkaisuelimen jäsenestä on osallinen käsiteltävään ongelmatilanteeseen, on hänen osallistuminen ongelmaratkaisuelimen toimintaan käsiteltävä johtokunnassa Joukkueiden sisäiset ongelmatilanteet Näkemyseroista ja huomauttamisista koskien valmennusta, peluuttamista tai muuta joukkueen toimintaa keskustellaan aluksi asianomaisen toimihenkilön kanssa. Jollei yhteisymmärrystä synny, esitetään asia muille joukkueen toimihenkilöille ja yritetään löytää ratkaisu tätä kautta.

15 Mikäli joukkueen muutkin vanhemmat yhtyvät kritiikkiin, niin viime kädessä asiat ratkaistaan toimihenkilöiden ja vanhempien yhteisessä palaverissa. Jos tässä palaverissa ei löydy ratkaisua, niin asia tuodaan seuran ongelmaratkaisuelimen käsiteltäväksi ja päätettäväksi Joukkueiden toimihenkilöiden väliset ongelmatilanteet Mikäli joukkueiden toimihenkilöiden välisiä ongelmatilanteita ei pystytä henkilöiden kesken ratkaisemaan, niin ne tuodaan suoraan seuran ongelmaratkaisuelimen käsiteltäväksi. Ongelmaratkaisuelimellä on velvollisuus kuulla osapuolten näkemykset tilanteesta ja ehdottaa ratkaisua.

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 28. heinäkuuta 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 2.1 Urheilullinen tavoite... 4 2.2 Kasvatuksellinen tavoite... 4 2.3

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 MUUTOKSET 4.3. Pelaajasiirtojen aikarajat Pelaajasiirtoja voidaan kausittain tehdä B-G juniori-ikäisissä seuraavina aikoina: 1.5. 30.6. vapaa siirtoaika

Lisätiedot

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT 13.3.2015 KANGASALAN KISA RY KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT vuosi 2015 Johtokunta Kangasalan Kisa ry / Kisa -Eagles Jääkiekkojaosto [1] Sisällys 1. Kangasalan Kisa ry... 4 2. Jääkiekkojaosto... 4 2.1 Jääkiekkojaoston

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi

Turun Ringette ry Läntinen Pitkäkatu 22 b 29 Seuran y-tunnus 14543583 20100 Turku www.turunringette.fi 1(5) Kausi: Joukkue: 1. Joukkueen toimihenkilöt Joukkueenjohtaja: Varajoukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja: Valmentaja: Vastuuhuoltaja: Huoltaja: Rahastonhoitaja Suku- ja etunimi Valmentajakoulutus

Lisätiedot

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI

LUISTELUKOULUN TOIMINTAMALLI N TOIMINTAMALLI JA SÄÄNNÖT luistelukoulun_toimintamalli_versio_2.doc 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 N TOIMINTAMALLI...3 Lajiin tutustuminen...3 N SÄÄNNÖT JA OIKEUDET...4 Käyttäytyminen ja

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005

SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 31.8.2005 SEURATIEDOTE / ELOKUU 2005 SEUROJEN YHTEYSTIEDOT PELISÄÄNNÖT LISENSSIT RINGETTELIITON ALAISET TURNAUKSET KAUDELLA 2005-2006 HAE TUKEA LASTEN JA NUORTEN RINGETTEEN LIITON UUDET HENKILÖT HYVÄÄ

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007))

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) TOIMINNAN TARKOITUS Seuran sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toimintaalueellaan

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa.

Otteluissa noudatetaan Kisamaailman sääntöjä muutamin muutoksin, joista kerrotaan tarkemmin Säännöt -osiossa. KAUSI 2017-2018 JOHDANTO Oulun luistinseura ja Suomen salibandyliitto jatkaa edellisen kauden tapaan tuomariyhteistyötä, jossa salibandyliitto järjestelee ja asettelee tuomarit kaikkiin Leijonaliigan otteluihin.

Lisätiedot

TPV:n pelaajan polku. Click to add text

TPV:n pelaajan polku. Click to add text TPV:n pelaajan polku Click to add text Pelaajan polku Pelaajan polku TPV:ssä käsittää kolme osakokonaisuutta. Suuri osa pelaajista aloittaa TPV-uransa kaupunginosatoiminnasta, josta kilpailullisempaan

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 1. LASER HT:N TEHTÄVÄ JA TAVOITE... 3 2. TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.1. HARRASTUKSELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.2. URHEILULLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.3. TALOUDELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.4. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.4.2015

Vanhempainilta 20.4.2015 Vanhempainilta 20.4.2015 Perustettu 2006 FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin nuoremmat ikäluokat isoja Yhteensä noin 500 pelaaja Visio 2017: Iloista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuosi 2014 on seuran kahdestoista varsinainen toimintavuosi. Vuosille 2013 2015 tehtiin päätös palkata AC Kirkkonummi- ACK ry:lle oppisopimuksella kokopäiväisesti toimiva

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013

BULLDOGS SIPOO - Juniorijoukkueiden toimintaperiaatteet BULLDOGS JUNIORIEN PELISÄÄNNÖT 2013 Yhteisillä toimintaperiaatteilla ja säännöillä varmistetaan kaikkien mahdollisuudet tehokkaaseen harjoitteluun. Säännöt auttavat positiivisen ilmapiirin ylläpitämistä joukkueissa. Tärkeää on, että nuorille

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet Jääkiekkojaosto toimintaohjeet 1 Jääkiekkojaoston toimintaohjeet Lauttakylän Luja jääkiekkotoiminnan perustan muodostaa seuratasolla toteutettu laadukas, monipuolinen ja Nuori Suomi henkinen lapsi- ja

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Jalkapallon Kaslink liiga

Jalkapallon Kaslink liiga 2015 Jalkapallon Kaslink liiga jukka.latva@saunalahti.fi Kouvolan jalkapallo 4.2.2015 Kortteliliigan (Kaslink liiga) ajatuksena on järjestää jalkapallon harrastusmahdollisuus lähikentille eri puolille

Lisätiedot

IHK -01. Toimintasuunnitelma 2011-2011. Toiminta ja tavoitteet

IHK -01. Toimintasuunnitelma 2011-2011. Toiminta ja tavoitteet IHK -01 Toimintasuunnitelma 2011-2011 Toiminta ja tavoitteet Joukkue on perustettu IHK:n luistelukoulun jälkeen tammikuussa 2008. Kaudella 2011-2012 joukkue harjoittelee 2-4 kertaa viikossa elokuusta alkaen.

Lisätiedot

JUNIORISOPIMUS ALLE 18 vuotiaille

JUNIORISOPIMUS ALLE 18 vuotiaille 1 JUNIORISOPIMUS ALLE 18 vuotiaille 1. OSAPUOLET 1. (jäljempänä seura) sekä Y-tunnus: 2. (jäljempänä pelaaja) he-tu: 3. (jäljempänä huoltaja) he-tu: 2. SOPIMUSKAUSI Tämä juniorisopimus on määräaikainen

Lisätiedot

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET 2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET SISÄLTÖ 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Johdanto 4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot 4.1. Seurapuku ja peliasu 5.

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku 1 Yleistä Seuran urheilutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa Seuran joukkueet pelaavat SJL:n sarjoissa ja noudattavat liiton

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Ringette JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 10/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura

EVU. vantaalainen juniorijääkiekkoiluun keskittynyt urheiluseura Agenda Etelä-Vantaan Urheilijat seurana EVU07 toimihenkilöt ja roolit Toimintasuunnitelman läpikäynti Toimintamaksut ja budjetti Huoltajien viestit vanhemmille EVU Collection EVU vantaalainen juniorijääkiekkoiluun

Lisätiedot

Vanhempaininfo kaudesta

Vanhempaininfo kaudesta Vanhempaininfo kaudesta 2016-2017 VISIO 2016-2017 KJT Haukat Nollakakkoset tunnetaan alueella vetovoimaisena ja korkealaatuisena jääkiekon joukkueorganisaationa omissa emoseuroissaan. Joukkueella on kolme

Lisätiedot

Tikkakosken Tikka ry 2015

Tikkakosken Tikka ry 2015 22.6.2015 RINGETEN G-JOUKKUEEN TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2014 2015 Tikkakosken Tikan G-ringettejoukkueen toiminta oli suunnattu liikunnasta, ringetestä ja joukkuepelistä kiinnostuneille vuonna 2007 ja

Lisätiedot

Jokelan Kisa jalkapallo

Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa jalkapallo Jokelan Kisa tarjoaa kaikille Jokelan ja lähialueen asukkaille laadukasta jalkapalloharrastusta ikään ja tasoon katsomatta. Teemme yhteistyötä lähiseurojen kanssa tarjotaksemme

Lisätiedot

Nikkarit-infon lukijalle

Nikkarit-infon lukijalle Nikkarit-infon lukijalle Kiekko-Nikkarit ry:n päätehtävänä on omalta osaltaan olla mukana auttamassa vanhempia nuorison kasvattamisessa. Jokainen meistä tietää kuinka vaikeaa ja haastavaa tämä kasvatustyö

Lisätiedot

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry

Taustaa. Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät. Keminmaan Pallo ry KemPa Taustaa Vision taustana on selvittää seuran nykytilanne ja mikä on KemPa:n tulevaisuus ja päämäärät Pelaajamäärä Pelipassien määrä 2010-2012 180 160 140 120 100 80 Sarja1 60 40 20 0 2010 2011 toukukuu

Lisätiedot

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan!

Ylivieskan Jääkarhut. Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998. Tervetuloa Seuraan! Ylivieskan Jääkarhut Jääkiekon erikoisseura Ylivieskassa Perustettu v. 1998 Tervetuloa Seuraan! Sisällys: Johdanto... 5 Ylivieskan Jääkarhut ry:n organisaatio... 6 Organisaatio kaavio... 7 Ylivieskan Jääkarhut

Lisätiedot

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET

Ringette Walapais ry RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT SEURAN KASVATUSPERIAATTEET RINGETEN TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa lajia. Seura tarjoaa puitteet laadulliseen harrastukseen ja joukkuetoimintaan. Seuran tavoitteena on tarjota pelaajille

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä.

VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. VANHEMMAT MUKAAN Urheiluseurasta voi löytää monenlaista mielekästä ja palkitsevaa tekemistä. Aloittelijana vanhemmalla ei tarvitse olla minkäänlaista aiempaa tietoa tai kokemusta amerikkalaisesta jalkapallosta

Lisätiedot

PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU

PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU PIF Käsipallo KÄSIPALLOILIJAN URAPOLKU Hyväksytty PIF käsipallon hallituksessa 6.10.2016 Johdanto... 3 Käsipallovanhemmat... 3 PIF käsipallon urapolku... 4 Pallokiva ja Minimix... 4 E F juniorit... 4 D

Lisätiedot

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi

PROJEKTI Polku pelikenttien parhaiksi LEHMO BALLS -96 RY Hirviseläntie 12 80780 KONTIONIEMI Puh: 0440-559 696 E-mail: markus.holopainen@leba96.fi www.leba96.fi PROJEKTI 2011-2014 Polku pelikenttien parhaiksi Projektin taustat Johtokunta on

Lisätiedot

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämä on suunnitelma Maskin & KyIF:n välisen YJ-toiminnan perustamisesta (pohjana yhteinen keskustelutilaisuus 25.8.2016 sekä seurojen jalkapallojaostojen päätökset

Lisätiedot