Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla."

Transkriptio

1 SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja paikkakunnan tai lähialueen muissa urheiluseuroissa. Seuramme on Nuori Suomi sinettiseura (sinetti nro 43). Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. Paikallisuuden tulee näkyä joukkueiden toiminnassa. Seuratoiminnan ohjeita löytyy lisäksi seuran omista toimintaohjeista. Näissä pelisäännöissä keskitytään lähinnä seuran asettamiin joukkueita koskeviin pelisääntöihin. 2. Vastuut ja tehtävät 2.1. Seuran johtokunta Seuran johtokunnan vastuut pelisääntöjen suhteen: Yhteisten asioiden tiedottaminen. Joukkuetoiminnan edellytysten luominen. Joukkuetoiminnan tukeminen ja opastus. Nuori Suomi ohjelmasta tiedottaminen ja tarvittavien materiaalien jakaminen Joukkueet Joukkueiden vastuut: Joukkueet ovat itsenäisiä ja noudattavat seuran pelisääntöjä. Joukkueilla on oltava omat sisäiset pelisäännöt erikseen pelaajien sekä vanhempien kesken. Joukkue on velvollinen suorittamaan seuran asettamat maksut. Joukkue on oikeutettu esiintymään seuran logon ja lipun alla. Vanhempien osallistuminen seuran ja joukkueen järjestämiin tilaisuuksiin on suotavaa, koska yhteisen osallistumisen kautta toimintaa pystytään parantamaan. Aktiiviset vanhemmat ovat tärkeä avain menestyksekkäässä seuratoiminnassa.

2 3. Talouden periaatteet 3.1. Seuran varainhankinta Seuran varainhankinnasta vastaa seuran johtokunta Joukkueen varainhankinta ja taloudenhoito Jokaisen joukkueen tulee tehdä seuraavan toimintakauden talousarvio johtokunnan käsiteltäväksi helmikuun loppuun mennessä. Pohjana tulisi käyttää johtokunnan antamaa lomakepohjaa. Talousarvio käsitellään johtokunnan kokouksessa. Tarvittaessa päivityksiä tehdään toukokuun loppuun mennessä. Jokaisen joukkueen on suoriuduttava omista taloudellisista velvoitteistaan. Joukkueen taloudellinen perusta tulee rakentaa siten, että joukkue voi itse suoriutua maksuvelvoitteistaan. Toimintakauden kulut voivat olla suuremmat vain siinä tapauksessa, että edelliseltä tilikaudelta on jäänyt säästöjä. Kaikki ne, jotka ovat osallistuneet päätöksentekoon koskien taloudellisissa vaikeuksissa olevan perheen pelaajan auttamista, ovat asian suhteen vaitiolovelvollisia. Juniorijoukkueiden on hankittava joukkueen maalivahdille/maalivahdeille seuraavat varusteet: maalivahdin patjat, rintapanssari ja käsineet. Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollakin muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilölle. Lopettavan joukkueen kaikki varat ja omaisuus jää seuralle. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtajan tulee kysyä neuvoa talouteen liittyvissä asioissa seuran puheenjohtajalta tai johtokunnan jäseniltä. Seuran johtokunnalla on lopullinen päätösvalta talousasioissa. 4. Roolit 4.1. Pelaaja Pelaan jääkiekkoa, koska minä haluan en, koska vanhemmat tai valmentaja niin haluavat. Noudatan sääntöjä ja reilun pelin henkeä. Käyttäydyn saamieni ohjeiden mukaan myös jäähallin ulkopuolella. Kunnioitan joukkuetovereitani sekä vastustajiani. Teen parhaani ollakseni todellinen joukkuepelaaja, autan jos joukkuetoverini tarvitsee apuani. Huolehdin omien varusteideni kunnosta, jotta harjoituksiin ja peleihin osallistuminen on mahdollista. Voittaminen ei ole tärkeintä - tärkeintä on viihtyä. Annan tunnustusta kaikille hyville suorituksille.

3 Arvostan valmentajien ja ohjaajien antamia ohjeita. Muistan, että koulunkäynti ja läksyjen huolellinen tekeminen on jääkiekkoa tärkeämpää Ohjaaja/Valmentaja/Valmennusryhmä Valmentajan tehtäviä ovat: Harjoituksien suunnittelu ja harjoitusperiaatteiden luominen. Osallistuminen joukkueen toimintasuunnitelman sekä talousarvion laatimiseen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Harjoitusohjelman käytännön toteutus. Peluuttaminen seuran sääntöjen mukaisesti (määritelty myöhemmin näissä säännöissä). Otteluiden ja harjoitusten johto. Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa. Läsnäolovelvollisuus. Mikäli ei itse pääse paikalle, on hyvä hankkia tuuraaja. Osallistumisvelvollisuus seuran sisäisiin valmentajapalavereihin. Osallistumisvelvollisuus vanhempien palavereihin vähintään kerran sekä syys- että kevätkaudella. Valmentajasopimuksen mukainen toiminta. Toimintakertomuksen laadinta yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Itsensä kehittäminen valmentajana/ohjaajana ja kasvattajana osallistumalla seuran ja lajiliittojen koulutuksiin. Pelaajan/pelaajien kehittäminen ja huomioiminen yksilöinä Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajan tehtävät: Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta johtokunnalle. Vastaa toimintasuunnitelman sekä taloussuunnitelman seuraamisesta ja toteuttamisesta. Osallistuu tarvittaessa seuran johtokunnan kokouksiin. Vastaa joukkueen varainhankinnasta yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Vastaa joukkueen rahan käytöstä, hyväksyy joukkueelle osoitetut laskut. Vastaa että joukkueen toimihenkilöillä (valmentajat, huoltaja, jne.) on voimassa olevat lisenssit ja vakuutukset. Vastaa tiedottamisesta joukkueen sisällä sekä huolehtii joukkueen ja seuran välisestä tiedonkulusta. Toimii matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla. Järjestävää matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa. Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa. Ottelujärjestelyt (tuomarit, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki jne.). Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina ja harjoituksissa tarvittaessa. Osallistumisvelvollisuus seuran joukkueenjohtajien palavereihin. Huolehtii seuran antamista tehtävistä. Juniorijoukkueilla vanhempainkokouksien järjestäminen vähintään kolme kertaa vuodessa (syksyllä,

4 syyskauden päätteeksi sekä kauden päätteeksi). Toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa Huoltaja Huoltajan tehtävät: Sitoutuu toimimaan seuran yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vastaa kaikista joukkueen huoltoon liittyvistä toimista (joukkueen varusteet). Kurinpitovelvollisuus yhdessä muun johtoryhmän kanssa. Osallistumisvelvollisuus seuran järjestämiin kursseihin Vanhempi: Koko seuran toiminnan kannalta tärkeimmän roolin omaavat vanhemmat. Vanhempien vastuita ja tehtäviä kuvaa hyvin 5K-sääntö, jonka mukaan vanhemman tulee toimia: väsymättömänä KANNUSTAJANA, kärsivällisenä KASVATTAJANA, tukea antavana KOULUTTAJANA, uhrautuvana KULJETTAJANA sekä toiminnan KUSTANTAJANA. Lisäksi vanhemman tulee 4R-ohjeen mukaan Rakastaa lastaan, asettaa Rajat, Rohkaista, luoda Resursseja. HUOM. Kaikki seuran toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueiden tapahtumissa ja siten velvoitettuja käyttäytymään esimerkillisesti. Myös tapahtumien ulkopuolella esimerkillinen toiminta kuuluu hyvän vanhemman ominaisuuksiin. 5. Sairastaminen ja loukkaantuminen Sairaana harjoittelu ja kilpailu ei ole kenenkään etu ja se saattaa aiheuttaa paranemisen pitkittymistä sekä jälkitautiin sairastumisia. Hoitamalla itsesi terveeksi vähennät myös muiden mahdollisuutta sairastua samaan tautiin. Mikäli tunnet itsesi sairaaksi tai olet loukannut itsesi, kerro välittömästi valmentajalle tai jollekin vanhemmista. Mikäli sinulla on jokin sairaus tai allergia, siitä tulee ilmoittaa joukkueenjohtajalle sekä valmentajalle, jotta he voivat varautua mm. erikoisruokavalioon ottelumatkoilla SAIRAANA TAI LOUKKAANTUNEENA EI SAA HARJOITELLA EIKÄ PELATA! Sairaita tai loukkaantuneita ei peluuteta pelaajan terveyden kustannuksella. Suosittelemme vähintään viikon täysipainoista

5 harjoittelua sairauden jälkeen ennen peluuttamista. 6. Päihteet Ohjaajien, valmentajien, vanhempien ja kaikkien muidenkin seura- ja joukkuetoiminnassa mukana olevien tulee toimia esimerkkeinä lapsille joukkuetapahtumissa. Päihteiden (alkoholi, huumeet, tupakka, nuuska jne.) käyttö on kielletty tapahtumissa, joihin osallistutaan joukkueen tai seuran lipun alla. 7. Urheilutoiminta Seuran joukkueet osallistuvat jääkiekkoliiton alueen ikäluokkiensa mukaisiin sarjoihin sillä sarjatasolla, mikä on kullekin joukkueelle sopivin riittävää haasteellisuutta unohtamatta. Joukkueet noudattavat alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita alueen sääntöjen mukaan kauden aikana. Talvikaudella harjoittelun painopiste on jääharjoittelussa, unohtamatta oheisharjoittelun merkitystä, ja kesäkaudella harjoittelu pohjautuu oheisharjoitteluun mm. salibandy, jalkapallo, yleisurheilu ja kuntopiiri. Jokainen joukkue tekee lisäksi, seuran antamien ohjeiden mukaisesti, joukkueen sisäiset pelisäännöt. Nämä pelisäännöt laatii joukkueenjohto yhdessä pelaajien, valmentajien ja vanhempien kanssa syyskuun aikana. Joukkueiden on laadittava pelisäännöt pelaajille sekä toimihenkilöille ja vanhemmille. Näiden pelisääntöjen on oltava linjassa seuran yleisten pelisääntöjen kanssa. Seuran johtokunta voi vaatia joukkueita korjaamaan laatimiaan pelisääntöjä, mikäli edellä mainittu ehto ei täyty. Joukkueen sisäiset pelisäännöt toimitetaan Nuori Suomi vastaavan lisäksi jokaiselle joukkueen pelaajalle, toimihenkilölle, vanhemmille ja seuran johtokunnalle. 8. Valmennustoiminta Seura vastaa valmentajien koulutuksesta, ja koulutuksista vastaa johtokunnan nimeämä henkilö. SJL:n ja muiden tahojen koulutustarjontaa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväksi. Jokaisesta käydystä koulutuksesta tulee tehdä ilmoitus koulutusrekisterimerkintää varten. Kaikki maksulliset koulutukset tulee hyväksyttää joko johtokunnalla tai johtokunnan nimeämällä henkilöllä. Valmennustoiminnan pääperiaate on auttaa jokaista yksittäistä pelaajaa kehittymään ja mahdollistamaan tie henkilökohtaiselle huipputasolle. Tämä tarkoittaa yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään pelaajan oman innokkuuden, toiveiden ja kykyjen edellyttämällä tavalla. Lapsen ja nuoren tarpeet ja etu huomioidaan ja jokainen mukana oleva pääsee kokemaan onnistumisen elämyksiä. Tavoitteena on kehittää mahdollisimman taitavia ja monipuolisia pelaajia, jotka nauttivat lajin harrastamisesta tasosta riippumatta sekä auttaa heitä kehittymään terveen itsetunnon omaaviksi kansalaisiksi.

6 Ohessa suosituksia valmennustoimintaan liittyen: Päätoimintakausi Päätoimintakaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolloin joukkueharjoitukset ovat täysipainoisesti käynnissä ja jääkiekko on ns. tavoitteellisten pelaajien ykköslaji. Päätoimintakauden ulkopuolella lasten suositellaan osallistuvan ns. kesälajien harrastamiseen mielellään ko. lajiseurojen ryhmissä ja joukkueissa. Lapsen tulisi voida halutessaan harrastaa muitakin lajeja myös päätoimintakaudella. Päätoimintakauden rajoittamisella halutaan tarjota lapselle mahdollisuus myös toisen päälaji n harrastamiseen kesäkaudella monipuolisen kehittymisen varmistamiseksi. Rajoitusta noudattamalla kunnioitetaan SJL:n ja SPL:n välistä yhteistoimintasopimusta. Toimintakauden tavoitteena on lisäksi ohjata hallien ja seurojen jäänjakajien / -varaajien toimintaa.

7 Pelikausi Pelikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolle ko. ikäluokan sarjapelit sijoitetaan. Harjoituksen ajoitus viikonloppuisin Tavoitteena on taata lapsille riittävä rauhoittumisaika ennen yöunia sekä riittävä aamu-uni. Harjoituksen ajoitus arkisin Harjoitukset voivat alkaa myös suositusta aiemmin, mikäli lasten liikkuminen hallille voidaan toteuttaa seuran / joukkueen johtamana / valvomana. Ajankäyttö

8 Harjoituksen kesto Harjoituksen kestolla tarkoitetaan tässä varattavaa jääaikaa, johon lisätään jään ulkopuolella suoritettavat alku- ja loppuverryttelyt (yht min). Tavoitteena on tehokas jääajan käyttö, kustannusten pienentäminen sekä lasten harrastukseen käyttämän ajan optimointi, jotta aikaa jää myös koulutehtäville ja ystäville. Otteluita varten jääaikoja voidaan yhdistää tarpeen mukaisesti. Otteluita / pelaaja / pelikausi Tavoitteena on suhteuttaa pelien ja harjoitusten määrä ikäkausittain. Joukkueella voi olla pelejä enemmän, mikäli harjoitusryhmä on isompi kuin pelijoukkueen koko. Kuitenkin pelaajakohtaisesti olisi hyvä pitäytyä suositusten rajoissa. Turnauksia kaudella Turnausten määrän rajoittamisella pyritään kustannusten pienentämiseen ja pelimäärän pitämiseen oikealla tasolla suhteessa harjoituksiin. Nuorimmilla ikäluokilla ei suositella ulkomaisia turnauksia. Tapahtumia viikossa SJL:n perussuositus on, että lapset liikkuvat vähintään kaksi tuntia päivittäin. Ohjaajien velvollisuus on kannustaa ja ohjata lapsia myös monipuoliseen lajiharjoitusten ulkopuoliseen liikkumiseen sekä suositella heille muiden lajien harrastamista eri vuodenaikoina. Taulukon lukemat kuvaavat seuran ohjattujen tapahtumien suositusmäärää kesällä ja talvella. Tavoitteena on ikäkausittain asteittain kasvavan ohjelman avulla mahdollistaa lapsille muiden lajien ja muiden asioiden harrastamisen lisäksi koulunkäynnistä huolehtiminen, niin sanotun drop out -ilmiön pienentäminen sekä harrastamisinnon säilyttäminen. Vapaita viikonloppuja / pelaaja / kk Kullekin pelaajalle tulisi varata ennakkosuunnitelman mukaisesti, ja vanhemmille ajoissa ilmoitettuna, vapaita viikonloppuja päätoimintakauden aikana. Tavoitteen toteuttamiseksi sarjoissa on vapaita viikonloppuja koulujen lomien ja juhlapyhien aikana. Joukkueiden tulee huolehtia pelaajien kierrättämisestä siten, että suosituksia noudatetaan.

9 Toiminnan järjestelyt Pelaajien määrä harjoitusryhmässä Harjoitusryhmä koostuu ensisijaisesti seuran saman ikäluokan pelaajista ja ryhmän koko voi olla suosituksia korkeampi. Harjoitusryhmän kokoon vaikuttaa jääajan saatavuus ja hinta sekä erityisesti koulutettujen ohjaajien määrä. Isommasta harjoitusryhmästä voidaan mahdollisuuksien salliessa muodostaa useita pelijoukkueita. Pelaajia pöytäkirjassa / pelijoukkue Luvuilla tarkoitetaan kuhunkin otteluun pöytäkirjaan merkittävien pelaajien määrää. Ikäluokan harjoitusryhmän koko voi siis olla pelijoukkuetta suurempi. Tarvittaessa alueet voivat sallia myös pelaajien kierrättämisen joukkueiden välillä. Pelijoukkueen pelaajien määrän pienentämisen tavoitteena on lisätä pelaajan ottelukohtaisten peliminuuttien määrää.

10 Ohjaajia / joukkue Ohjaajien määrällä pyritään parantamaan harjoittelun laatua ja yksilöllisyyttä, koska siten pelaajien erilaiset osaamistasot voidaan huomioida paremmin. Monta ohjaajaa vain yhden tai kahden sijaan mahdollistaa tarvittaessa ohjaajien harjoitekohtaisen eriyttämistyön, jotta harjoitus ei jatkuvasti noudattaisi kaikille koko ajan samaa -toimintaa. Harjoituksen aikana taitoryhmät tulee tehdä harjoitekohtaisesti, ei vakiintuneisiin käytäntöihin, esim. vakiokentällisiin, perustuen. Ohjaajien koulutustaso Jokaisessa harjoitusryhmässä tulisi olla vähintään yksi vaaditun koulutustason (LOK2 / LOK3) suorittanut ohjaaja. Kaikilla ohjaajilla tulisi olla LOK 1 suoritettuna. Ohjaajien koulutuksen ja osaamisen taso sekä heidän määränsä ovat ratkaisevassa asemassa, kun varmistetaan jokaiselle lapselle mahdollisimman yksilöllinen kehittyminen. Tämä mahdollistaa myös paremmalla taitotasolla olevien pelaajien edistymisen osana muuta ryhmää. Harjoituskentän koko Luvulla tarkoitetaan sitä kentän osa-aluetta, jossa harjoite toteutetaan. Harjoitusryhmä jaetaan harjoittelemaan kentän osa-alueille. Tavoitteena on, että kaukalossa olisi pääsääntöisesti henkilöä, joille kenttä jaetaan suosituksen mukaisiin osiin. Tällöin ½-kentällä olisi pelaajaa ja 1/3 kentällä pelaajaa. Mikäli harjoitusryhmän koko on pieni (esim. noin 20 lasta), on suositeltavaa, että kaukalossa harjoittelee samanaikaisesti kaksi harjoitusryhmää. Suosituksen tavoitteena on yhtäältä saada jää tehokkaaseen käyttöön, mikäli jää-ajasta on pulaa, ja toisaalta minimoida kustannuksia, mikäli jään hinta on suuri Harjoitteluvuorot Harjoitteluvuorot haetaan keskitetysti johtokunnan nimeämän henkilön/henkilöiden toimesta. Vuorojen jaossa on huomioitava joukkueen ikäluokka sekä valmentajien toiveet Poissaoloista ilmoittaminen Pelaajan tai vanhemman tulee ilmoittaa pelaajan poissaolosta niin pian kuin se on tiedossa. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen valmentajalle tai joukkueenjohtajalle. Asiasta voidaan sopia joukkueen sisäisesti. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu-, pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla.

11 8.3. Pelaajan erottamien joukkueesta Joukkueeseen kerran mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muusta kuin erityisen painavasta, hyvien tapojen vastaiseen käyttäytymiseen liittyvästä syystä. Joukkueesta erottaminen pitää aina käsitellä johtokunnan kurinpitoelimessä Pelaajien värvääminen Pelaajan värvääminen kauden aikana toisesta seurasta on kielletty. Siirtymiset ovat mahdollisia, mutta niihin tarvitaan molempien seurojen sekä ennen kaikkea pelaajan suostumus Ikäluokkien erikoispiirteet Seuran eri ikäluokkiin perustetaan niin monta pelijoukkuetta kuin niitä luontevasti resurssien puitteissa syntyy. Joukkueiden muodostamisesta vastaavat valmennusvastaava ja valmentajat yhteistyössä. Joukkueet muodostetaan pääsääntöisesti edellisen kauden joukkueista, jos se joukkueiden toiminnan kannalta on mahdollista. Lähtökohtaisesti jokainen pelaaja pelaa omassa ikäluokassaan. Muuhun kuin omaan ikäluokkaan sijoittuminen ratkaistaan tapauskohtaisesti yhdessä pelaajan vanhempien, valmentajien ja valmennusvastaavan kanssa. Yli-ikäisiä pelaajia merkitään joukkueisiin vain poikkeustapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa omassa ikäluokassa ei ole joukkuetta tai pelaaja on ns. uusi ja vasta aloittanut harrastuksen. Jälkimmäisessä tapauksessa pelaaja on kuitenkin siirrettävä omaan ikäluokkaan heti, kun vain mahdollista Luistelukoulu Luistelukoulu järjestetään ulkojäillä tai jäähallissa mahdollisuuksien mukaan. Luistelukoulun vetäjinä toimivat koulutetut vetäjät sekä mahdollisuuksien mukaan vanhemmat pelaajat. Pakollisena varusteena luistelukoulussa ovat luistimet sekä kypärä. Vanhemmat voivat tarvittaessa tulla lapselleen tueksi luistelukouluun. Luistelukouluun osallistujalta edellytetään L-lisenssin maksamista G-F-juniorijoukkueet Joukkue harjoittelee ulkojäillä tai jäähallissa ja voi halutessaan osallistua Millenium -liigaan. Kaikilta pelaajilta vaaditaan vähintään luistimet, kypärä ja ristikko sekä kaulasuoja. Joukkue on velvollinen huolehtimaan, että kaikilla osallistujilla on voimassa oleva lisenssi. Lisenssin maksaa loppupeleissä pelaaja itse. Joukkueen johtoryhmän muodostavat vastaavat ohjaajat sekä joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. G ja F -juniorijoukkueiden harjoitukset ovat yhteisharjoituksia. Jääharjoituksia ei suositella pidettävän enempää kuin kaksi kertaa viikossa. Seura sitoutuu siihen, että pelaajia peluutetaan pelijoukkueissa niin yhden ottelun kuin koko pelikaudenkin puitteissa tasapuolisesti. G - F -junioreiden ollessa kyseessä kaikki paikallaolijat pelaavat joka

12 ottelussa yhtä paljon. Ohjaaja ja joukkueenjohtaja katsovat, että peliaika jakautuu mahdollisimman tasaisesti kaikkien pelaajien kesken. Seura suosittelee, että näissä ikäluokissa pelaajia kierrätetään tasapuolisesti kaikilla pelipaikoilla. Kaikkien halukkaiden tulee saada kokeilla myös maalivahtina olemista E-juniorijoukkueet Joukkueiden muodostaminen E -junioreissa muodostetaan puolestaan niin monta pelijoukkuetta, kuin niitä luontevasti syntyy ja resurssit antavat myöden. Joukkue valitsee keskuudestaan joukkueenjohtajan, huoltajat sekä rahastonhoitajan. Valmentajan valinnassa auttaa seura ja seuran valmennusvastaava Harjoitukset Jokainen joukkue harjoittelee omalla jäävuorollaan koko kaukalossa. Yhteisharjoitukset muiden joukkueiden kanssa ovat myös mahdollisia. Harjoituksia suositellaan pidettävän korkeintaan kolme kertaa viikossa Peluuttaminen E -junioreissa lähtökohtana on, että yksittäinen ottelu pelataan vähintään kahdella täydellä kentällä. Mikäli joukkueen vahvuus on enemmän kuin 15 pelaajaa, seura suosittelee otteluita pelattavan kolmella kentällisellä. Tasapuolinen peluuttaminen kauden mittaan järjestetään ottelusta toiseen, lepääviä kenttiä kierrättämällä tai muulla tasapuolisella tavalla siten, että kaikki saavat pelata eikä vilttikenttiä synny. Peliajan saamisen edellytyksenä on kuitenkin yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- ja joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen sekä harjoituksiin osallistuminen. Poissaoloista ilmoittaminen on pelaajan vanhempien vastuulla. Poissaoloista tulee ilmoittaa vastuuvalmentajalle tai joukkueenjohtajalle. Pelaajaa ei saa rangaista harjoittelu- pelikielto- tai muulla vastaavanlaisella sanktiolla, mikäli hän on ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla D- ja vanhemmat juniorijoukkueet Seuran periaatteena D- ja vanhempien junioreiden kohdalla on, että pelaajan edun mukaista on pelata kykyjensä, tavoitteidensa ja innokkuutensa (tässä tärkeysjärjestyksessä) edellyttämässä joukkueessa.

13 Joukkueiden muodostaminen Seura muodostaa niin monta ikäluokkajoukkuetta kuin niitä luontevasti syntyy ja resurssit antavat myöten. Joukkueiden muodostamisesta päättävät seuran johtokunta ja valmennusvastaava. Eri joukkueisiin sijoittamisen suorittavat joukkueiden nimetyt vastuuvalmentajat yhteistyössä valmennusvastaavan kanssa. Valmennusvastaavan kanta on viime kädessä ratkaiseva Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Siirtyminen saman ikäluokan kehittyneenpään joukkueeseen tai vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää valmennusvastaava. Siirtymisen lähtökohtana on, että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta, johon hän siirtyy. Siirtämisestä ikäluokan alempaan joukkueeseen keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Valmennusvastaava on velvollinen perustelemaan siirtämisen tarpeen. Pelaaja on yhden siirtymisen jälkeen kauden loppuun asti sen joukkueen pelaaja, johon hän on siirtynyt. Periaatteena on myös, että pelaajasiirrot eivät saa vaikeuttaa joukkueiden toimintaa esim. joukkueisiin jäävän liian vähäisen pelaajamäärän tms. johdosta Valmennustoiminta Valmennusvastaava valitsee joukkueille valmentajat yhdessä joukkueen joukkueenjohtajan kanssa. Valmennustoiminnasta aiheutuvista kustannuksista vastaa ko. joukkue. Valmentajasopimus tehdään joukkueen johtajan, ko. valmentajan ja valmennusvastaavan yhteispalaverissa. Seura pyrkii avustamaan kaikkia joukkueita saamaan yhtä tasokkaat valmentajat. Valmentajat yrittävät auttaa joukkueisiin pelikauden aikana mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. D-junioreissa joukkueille suositellaan toimintavuoden aikana enintään neljää yhteistä tapahtumaa viikossa. Alueen sarjatoiminnasta johtuen edellä todettuun tapahtumamäärään voidaan sallia poikkeuksia. C-, B- ja A -juniorien tapahtumamäärä sovitaan valmennusvastaavan kanssa joukkuekohtaisesti erikseen Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jääharjoitusajat. Jäänjaosta vastaa seuran johtokunnan puolesta nimetty henkilö tai henkilöt yhdessä valmennusvastaavan kanssa Pelaaminen Joukkueilla on oikeus pelata harjoitusotteluita ja osallistua turnauksiin, kunhan ottelumäärissä noudatetaan yleistä käytäntöä. Seura osallistuu joukkueillaan alueen tai SJL:n näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia.

14 Seura pyrkii D- ja vanhemmissa ikäluokissa pelaamaan joukkueillaan niin korkealla alueellisella tai kansallisella tasolla kuin urheilullisesti ja taloudellisesti on mahdollista Peluuttaminen Seura suosittaa, että nuoremmassa D-ikäluokassa pelaajia peluutetaan koko pelikauden puitteissa tasapuolisesti. Vanhemman D- ja C-, B- (ja A-) junioreiden joukkueissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä on: kaikkien yleisesti hyväksymien käyttäytymis- ja pelaajien laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen tunnollinen harjoituksissa käyminen ja määrätietoinen harjoittelu. Nuoremmassa D-ikäluokassa seura suosittelee, että yksittäinen ottelu pelataan vähintään kolmella kentällisellä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen takaamiseksi pelaajaa kohti. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään ottelusta toiseen lepääviä pelaajia kierrättämällä. Tasapuolisuutta ei mitata sekuntikellolla, vaan pelikauden aikana pelattujen otteluiden määrällä. Pelaajia, jotka eivät pelaa, ei voi velvoittaa vasten tahtoaan seuraamaan ottelua paikan päältä Edustusjoukkue ja muut aikuisten joukkueet Edustusjoukkueen tulee soveltaa näitä junioreille tarkoitettuja pelisääntöjä parhaaksi katsomallaan tavalla korostaen paikallisuuden merkitystä. Joukkueen valmentajan valitsee joukkueenjohtaja yhdessä seuran johtokunnan kanssa. Joukkueen pelaajien tulee muistaa, että he toimivat esimerkkeinä sekä oman että muiden seurojen junioreille. Esimerkilliset käytöstavat kentällä ja sen ulkopuolella ovat siis erittäin tärkeitä. Nämä säännöt koskevat myös muita aikuisten joukkueita. 9. Ongelmien ratkaiseminen Seuralla on kolmen hengen muodostama ongelmaratkaisuelin. Ongelmaratkaisuelimen muodostavat seuran puheenjohtaja, valmennusvastaava ja nuorisovastaava (Nuori Suomi- vastaava). Ongelmatilanteissa tämän elimen puoleen käännytään niissä tapauksissa, joissa alla mainituissa tilanteissa ei ongelmia pystytä ratkaisemaan ryhmän sisällä. Ongelmanratkaisuelimen jäsenten on kuultava asiassa eri osapuolten näkökannat. Mikäli joku ongelmaratkaisuelimen jäsenestä on osallinen käsiteltävään ongelmatilanteeseen, on hänen osallistuminen ongelmaratkaisuelimen toimintaan käsiteltävä johtokunnassa Joukkueiden sisäiset ongelmatilanteet Näkemyseroista ja huomauttamisista koskien valmennusta, peluuttamista tai muuta joukkueen toimintaa keskustellaan aluksi asianomaisen toimihenkilön kanssa. Jollei yhteisymmärrystä synny, esitetään asia muille joukkueen toimihenkilöille ja yritetään löytää ratkaisu tätä kautta.

15 Mikäli joukkueen muutkin vanhemmat yhtyvät kritiikkiin, niin viime kädessä asiat ratkaistaan toimihenkilöiden ja vanhempien yhteisessä palaverissa. Jos tässä palaverissa ei löydy ratkaisua, niin asia tuodaan seuran ongelmaratkaisuelimen käsiteltäväksi ja päätettäväksi Joukkueiden toimihenkilöiden väliset ongelmatilanteet Mikäli joukkueiden toimihenkilöiden välisiä ongelmatilanteita ei pystytä henkilöiden kesken ratkaisemaan, niin ne tuodaan suoraan seuran ongelmaratkaisuelimen käsiteltäväksi. Ongelmaratkaisuelimellä on velvollisuus kuulla osapuolten näkemykset tilanteesta ja ehdottaa ratkaisua.

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014

Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 1 Espoon Kiekkoseura ry SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 10.02.2014 2 1. YLEISTÄ 2. TOIMINNAN TARKOITUS 3. ORGANISAATIOKAAVIO JA SEURAN JOHTOKUNTA 3.1 Organisaatiokaavio 3.2 Johtokunnan tehtävät

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT

PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 2 SISÄLLYSLUETTELO GrIFK HOCKEY -INFON LUKIJALLE 1. GrIFK HOCKEY:N ORGANISAATIO 2. GrIFK HOCKEY:N PERUSARVOT JA TULEVAISUUDEN VISIOT 3. GrIFK HOCKEY SINETTISEURA 4. JOUKKUEIDEN JÄSENET, JOHTORYHMÄ JA TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry

Kiekko-Vantaa, ITÄ ry Kiekko-Vantaa, ITÄ ry 08 09 Päivitetty versio osoitteessa: www.kiekkovantaa.fi/ita/ KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y. Sisällysluettelo KIEKKO-VANTAA ITÄ R.Y.............................................3 1. TOIMINNAN

Lisätiedot

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT

VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT VAPS JÄÄLIIKUNTA RY TOIMINTASÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Toiminnan tarkoitus 2. Vastuuelimet seurassa 3. Päämäärät ja tavoitteet 4. Joukkueiden muodostaminen 5. Pelaaminen ja peluuttaminen 6. Harjoittelu

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 1(16) LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2009-2010 ja 2010-2011 OSA II 2(16) LAHTI RINGETTE RY, SISÄISET PELISÄÄNNÖT, OSA II Sisältö: 1 OSA II, TARKOITUS 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013

LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT. Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 1 LAHTI RINGETTE RY SISÄISET PELISÄÄNNÖT Kaudet 2013-2014 ja 2014-2015 Lahti 08.08.2013 2 OSAT I II Sisältö: 0 OSA I, VISIO 1 OSA II, SEURAN JA JOUKKUEIDEN TOIMINTA 2 SEURAN TOIMINTARYHMÄT 3 JATKUVUUDEN

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma

2 (20) LIITTEET Tiimien kehitysprosessit Pesiskoulu Turvallisuussuunnitelma TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 (20) SISÄLTÖ LUKIJALLE... 3 LIPPO JUNIORIT RY... 4 Seuran jäsenistö ja vuosikokoukset... 4 Johtokunta... 4 Tiimit... 5 Joukkueet... 5 Seuratyöntekijä/Junioripäällikkö... 5 Seuran koulutustoiminta...

Lisätiedot

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet

Turun Ringette ry. Toimintaohjeet Turun Ringette ry Toimintaohjeet Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimintalinjaukset... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Eettisyys... 3 2.3 Tavoitteet... 3 2.4 Pelisäännöt... 3 2.5 Kasvatuksellisuus... 3 2.6 Joukkuetoiminta...

Lisätiedot

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä]

SEURAOPAS. [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS [Valitse päivämäärä] SEURAOPAS Urheiluseura Hatsina 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Sisältö Sisältö...2 Urheiluseura Hatsina yleiskuvaus...5 Mikä on seuraopas?...5 1 TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...6

Lisätiedot

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty:

ONS Seurakäsikirja. Hyväksytty: ONS Seurakäsikirja Muutoshistoria: Ver. pvm Tila Käsittelijä Kommentit 0.1 03.11.2009 Ehdotus J.Kuoksa, A.Kaihua Seura-, valmennus ja joukkuetoiminta yhdistettynä samaan dokumenttiin 1.0 16.11.2009 Hyväks.

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012

Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Toimintakäsikirja Palokan Riento ry 19.1.2012 Sisällys 1. Yleistä...4 2. Toiminnan tarkoitus...4 2.1. Toiminta-ajatus...4 2.2. Arvot ja visio...4 2.3. Kasvatukselliset ja urheilulliset tavoitteet...5 2.4.

Lisätiedot

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja

Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja Pallo-Pojat Juniorit ry. Toimintalinja 2 Esipuhe Tämän PPJ:n toimintalinjan keskeisenä tarkoituksena on linjata seuran toimintaa sekä esittää suosituksia joukkueiden harjoitteluun, pelaamiseen ja muuhun

Lisätiedot

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio

Seinäjoen Peliveljet ry:n toimintaopas 22.5.2012 Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas. 2.1 versio Sivu 1 ( 29 ) Seuran toimintaopas 2.1 versio Sivu 2 ( 29 ) 1. SEURAN YLEISESITTELY... 5 2. SEURAN TOIMINTAPERIAATTEET, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA SEURAN TUNNUKSET... 5 2.1. Arvot... 5 2.2. Seinäjoen Peliveljet

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

2/32. Sisällysluettelo

2/32. Sisällysluettelo 2/32 Sisällysluettelo Seura... 4 Seuran yleisesittely... 4 Arvot... 4 Missio... 4 Visio 2014... 4 Strategia 2011-2014... 4 Organisaatio... 5 Seuran varsinaiset kokoukset... 5 Johtokunnan tehtävät... 5

Lisätiedot

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit

Salon Viesti ry Juniorijoukkueiden toimintamallit Salon Viesti ry Dokumentin tila: Versio 3.0 SISÄLLYSLUETTELO: - Johdanto - Seuramme arvot ja kasvatukselliset periaatteet - Lentopallojaosto - Juniorijuokkueen johtoryhmä ja vastuut - Joukkueenjohtajan

Lisätiedot

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille

FC HERTTA. Toimintakäsikirja. Seuratoimijoille ja vanhemmille FC HERTTA Toimintakäsikirja Seuratoimijoille ja vanhemmille 2012 www.fchertta.fi Sisällysluettelo I Seura 2 1. FC Hertan Toiminta-ajatus 2. FC Hertan visio 2017 3. FC Hertan toimintaa ohjaavat arvot II

Lisätiedot

OULUN KISKO RY KISKARI. www.oulunkisko.fi Oulun Kisko ry

OULUN KISKO RY KISKARI. www.oulunkisko.fi Oulun Kisko ry OULUN KISKO RY KISKARI www.oulunkisko.fi Oulun Kisko ry Sisällys 1.Toiminta-ajatus...4 1.1 Tavoitteet...4 1.2 Arvot...5 Ihmisläheisyys...5 Yksilön kunnioittaminen...5 Luotettavuus...5 Avoimuus...6 Yhteistyö

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3. Taloudenhoito-ohje. Seura ja ikäluokat Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 8.6.2015 versio 1.3 Taloudenhoito-ohje Seura ja ikäluokat 2 Taloudenhoito-ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 SEURAN TALOUDENHOITO 3 1.1 Taloudenhoidon säädökset 3 1.2 Seuran

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ

TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA - SUURELLA SYDÄMELLÄ SISÄLLYS 1 TUUSULAN PALLOSEURAN SEURAKÄSIKIRJA... 4 2 TUUSULAN PALLOSEURA - TuPS... 4 2.1 TuPS seurana... 4 2.2 Seuran arvot, strategia ja visio...

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA

SEURATOIMINNAN KÄSIKIRJA EURATOIMINNAN KÄIKIRJA Hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2014 Maskun Palloseura ry PL 4 21251 MAKU 2/33 IÄLLY 1 JOHDANTO... 3 1.1 TAVOITTEET JA TULEVAIUU... 4 1.2 TOIMINNAN ARVOPOHJA... 4 2 ORGANIAATIO

Lisätiedot

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA

RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA RIKALAVOLLEY, TOIMINNAN KÄSIKIRJA Päivitetty 27.11.2011/ Jouko Järvenpää 1 Sisällys 1. Seuran toiminnan peruselementit... 4 1.1. Toiminta-ajatus... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Arvot... 4 1.4. Eettiset linjaukset...

Lisätiedot

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5

1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5. 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 Raholan Pyrkivän Laatukäsikirja 2 SISÄLLYS 1. SEURAN TOIMINTA-AJATUS, ORGANISAATIO, JOHTAMINEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU..5 1.1. Toiminnan perusperiaatteet...5 1.2. Seuran organisaatio...6 1.2.1. Seuran

Lisätiedot

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA

Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 1 VIINIJÄRVEN URHEILIJAT RY TOIMINTAKÄSIKIRJA Viinijärven Urheilijat ry TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Viinijärven Urheilijat ry, toimintakäsikirja 5 1. Johdanto toiminnan

Lisätiedot