Jääkiekkojaosto toimintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jääkiekkojaosto toimintaohjeet"

Transkriptio

1 Jääkiekkojaosto toimintaohjeet 1

2 Jääkiekkojaoston toimintaohjeet Lauttakylän Luja jääkiekkotoiminnan perustan muodostaa seuratasolla toteutettu laadukas, monipuolinen ja Nuori Suomi henkinen lapsi- ja nuorisokiekkoilu. Se mahdollistaa jokaisen jääkiekosta kiinnostuneet lapsen ja nuoren osallistumisen omien taitojen ja kykyjen mukaan jääkiekkotoimintaan. Oikein toteutettuna se luo myös edellytykset menestykselliselle kilpajääkiekon jatkumiselle Lauttakylän Lujassa. Seuran tavoite:. Tavoitteena yleisesti on yksilön henkinen kasvu, itsetunnon kehittyminen, sosiaalisuuteen kasvaminen ja urheilullisen elämätavan omaksuminen. Kehittää mahdollisimman monipuolisia ja taitavia pelaajia, jotka nauttivat jääkiekon harjoittelemisesta ja pelaamisesta (tasosta riippumatta), sekä auttaa heitä kasvamaan hyvän itsetunnon omaaviksi aikuisiksi. Joukkueet Lauttakylän Lujaan saa aina tulla uusi pelaaja harrastamaan jääkiekkoa. Joukkueita muodostetaan tarpeen ja resurssien mukaan. Ensisijaisena tavoitteena on muodostaa ikäkausijoukkueita.. Tavoitteena on, että jokaisessa joukkueessa on noin pelaajaa + maalivahti (2 3). Mikäli ikäkausijoukkueita ei voida muodostaa, joukkueet muodostetaan pääsääntöisesti kahdesta ikäluokasta. Lopullisen päätöksen joukkueiden muodostamisesta tekee. Seuraavan kauden joukkueet pyritään suunnittelemaan helmi-maaliskuun aikana Nuoremmasta D:stä alaspäin joukkueiden toiminnassa noudatetaan Nuori Suomi periaatteita. Joukkueiden toimintasäännöt D ja nuorempien joukkueet laativat kausittain Nuori Suomi pohjalta pelisäännöt vanhempien, valmentajien ja pelaajien kesken. Joukkueet laativat toimintasuunnitelman ja talousarvion helmikuun loppuun mennessä, sekä kauden päätyttyä toimintakertomuksen. Joukkueisiin otetaan kaikki halukkaat pelaajat. Jokainen pelaa ensisijaisesti oman ikäluokkansa joukkueessa. Erityissyistä poikkeukset voidaan sallia esim. veljesten kohdalla. Valmentajien ja ohjaajien vastuulla on että kaikki viihtyvät ja tuntevat olonsa mukavaksi harrastuksen parissa. Poikkeukset joukkueiden muodostamisessa päättää jaosto. Pelaajia voi kierrättää eri ikäkausien joukkueissa mm: sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa. Kierrätyksestä/lainaamisesta kunkin pelaajan kohdalla päättää aina joukkueiden johto ja valmennus. Lisäharjoitukset ovat suositeltavia toisten joukkueiden mukana. 2

3 F juniorit ja nuoremmat (9 vuotiaat ja nuoremmat) Joukkueisiin otetaan kaikki 9 vuotiaat ja nuoremmat. Harjoituksissa ohjaajat jakavat joukkueen vähintään kahteen ryhmään taitotason mukaan, jotta harjoituksista saadaan mielekkäät. G ikäisten joukkueen toiminta on lähinnä luistelu- ja kiekkokoulua. F-junioreissa pelataan Leijona - Liigaa ja/tai Kortteli Liigaa SJL.n juniorisääntöjen mukaisesti siten, että jokainen pelaa jokaisessa ottelussa yhtä paljon. Pelaajia kierrätetään kaikissa otteluissa kaikilla pelipaikoilla. Uusien pelaajien osallistumisesta ottelutapahtumiin vastaavat joukkueen valmentajat ja joukkueen johtaja pelaajan kehittyvien taitojen mukaan E juniorit (10 11 vuotiaat) E-junioreissa peluutetaan SJL:n juniorisääntöjen mukaisesti, jokaisessa ottelussa jokainen pelaaja pelaa yhtä paljon (mm. maalivahdit vaihtavat puolivälissä). Uusien pelaajien osallistumisesta ottelutapahtumiin vastaavat joukkueen valmentajat ja joukkueen johtaja pelaajan kehittyvien taitojen mukaan. Edellytämme pelaajien kierrättämistä otteluissa kaikilla pelipaikoilla Joukkueisiin otetaan kaikki halukkaat pelaajat, ja heitä peluutetaan ja kohdellaan tasapuolisesti. Joukkueilla ei ole kilpailullisia tavoitteita. Pelaajille annetaan mahdollisuus kokeilla eri pelipaikoilla pelaamista. Joukkueet osallistuvat SJL:n Länsirannikon alueen sarjoihin. E junioreissa ja nuorimmissa keskeistä on onnistumisen ja elämysten kokeminen turvallisessa ilmapiirissä. Joukkue tarjoaa kasvupohjan myös hyvien tapojen oppimiselle, sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn sekä toisen arvostamisen ja huomioon ottamisen kehittymiselle. Harrastus rakentaa perustaa urheilullisille ja terveille elämäntavoille. Lajitaitojen oppimisen tavoitteina ovat lajin teknisten taitojen oppiminen ja kehittyminen, pelitaitojen perusteiden oppiminen sekä toistuvaan harjoitteluun tottuminen ja fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Tarkoituksena ei ole keskittyä yksipuolisesti vain jääkiekkoon, vaan pelaajille on annettava mahdollisuus myös muihin harrastuksiin. Kasvatuksellisina tavoitteina ovat itseluottamuksen, omatoimisuuden ja keskittymiskyvyn kehittäminen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen F -E- junioreilla emme hyväksy viltittämistä rangaistuksena. D juniorit (12 13 vuotiaat) Joukkueisiin otetaan kaikki halukkaat pelaajat. Joukkue sopii ennen kauden alkua toimintatavoista ja säännöistä. Joukkue tarjoaa kasvupohjan myös hyvien tapojen oppimiselle, sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn sekä toisen arvostamisen ja huomioon ottamisen kehittymiselle. Harrastus rakentaa perustaa urheilullisille ja terveille elämäntavoille. D-junioreissa peluutetaan niin yhden ottelun kuin koko kauden puitteissa tasapuolisesti. 3

4 Edellytämme osittaista pelaajien kierrättämistä eri pelipaikoilla kauden aikana. Uusien pelaajien osallistumisesta ottelutapahtumiin vastaavat joukkueen valmentajat ja joukkueen johtaja pelaajan kehittyvien taitojen mukaan. Joukkueet osallistuvat SJL:n Länsirannikon alueen sarjoihin. C A juniorit (14 vuotiaat ja vanhemmat) C - A-junioreissa valmentajat päättävät peluuttamisesta. Joukkue voi ottaa kilpailullisia tavoitteita 1. Jokaisen pelaajan on tehtävä työtä joukkueen eteen 2. Pelaajien tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis- ja muita sääntöjä, sekä joukkueen omia sääntöjä. 3. Valmentajan tavoitteena kehittää pelaajista taidoiltaan tasainen joukkue. Joukkue sopii ennen kauden alkua omista säännöistään ja toimintatavoista. Mikäli pelaaja rikkoo kohdassa 2 mainittuja yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymis- ja muita sääntöjä tai joukkueen omia sääntöjä, voidaan pelaajaa rangaista joukkueenjohdon päätöksellä. Käytettävissä olevia rangaistuskeinoja ovat mm. julkinen anteeksipyyntö, erottaminen joukkueen toiminnasta määräajaksi, enintään 1 kk. Mikäli pelaaja ei hyväksy rangaistusta, hän voi pyytää a käsittelemään asian. Kaikista rangaistuksista ja niihin liittyvistä tapahtumista on välittömästi informoitava jaoston puheenjohtajaa. Joukkueenjohto tai pelaaja voi niin halutessaan pyytää a tai ongelmanratkaisuryhmää käsittelemään itseään koskevaa rangaistusta. Huomioitavaa Pelaajat pelaavat pääsääntöisesti omassa joukkueessaan. Poikkeustilanteissa (vähäinen pelaajamäärä / sairastapaukset) joukkueiden valmentajat keskenään päättävät pelaajien lainaamisesta toiseen joukkueeseen. Samana päivänä pelattavissa otteluissa pelaaja osallistuu oman joukkueensa tapahtumaan. Rangaistukset, kurinpidolliset seikat, velvoitteiden laiminlyönti, harjoituksista tai peleistä ilmoittamatta poissaolot yms. voivat tehdä poikkeuksia tasapuoliseen peluuttamiseen. Peluuttamisessa emme pelaa vajaalla joukkueella (vain loukkaantumis- ja sairastapauksissa ym.), eli pöytäkirjaan merkitään aina suurin mahdollinen määrä pelaajia ja kaikki pelaavat sääntöjen mukaan. Sairaita tai loukkaantuneita emme peluuta terveyden kustannuksella. Harjoittelu Valmentajat tekevät kauden harjoittelusta kausisuunnitelman (koko kausi, sekä erikseen kesä ja talvi), huomioiden joukkueen taloussuunnitelman. Kausi- ja taloussuunnitelma toimitetaan Lauttakylän Lujan n hyväksyttäväksi ja esitellään myös joukkueen vanhempainillassa. 4

5 Maalivahtivalmentajat vastaavat maalivahtien valmennuksesta. Suositus eri harjoiteryhmien prosentuaaliseksi jakaumaksi: F E, D C, B, A - Lajitekniikkaharjoitukset 30 40% 30 40% 20 30% - Pelit 60 70% 40 50% 20 30% - Pelitilanneharjoitukset 0% 10 20% 40 60% - Maalivahtiharjoitteet 0% 5 10% 10 20% Pelit ja turnaukset Joukkueet osallistuvat seuran ilmoittamiin sarjoihin. Seura ei aseta joukkueille menestystavoitteita D-junioreille ja nuoremmille, vaan antaa valmentajille ja ohjaajille mahdollisuuden keskittyä yksilöiden kehittämiseen. Joukkueet voivat osallistua turnauksiin ja pelata harjoitusotteluita joukkueen hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnittelun puitteissa, huomioiden alueen, liiton ja seuran säännöt ja ohjeet (mm F-juniorit pelaavat Leijona-Liiga säännöillä). Turnauksissa tulee huomioida seuran, alueen ja liiton antamat ohjeet (esim. virallisten tuomareiden käyttö). SJL:sta anotaan aina lupa turnaukselle. Pelivastaava varaa kaikki sarjapelien jääajat ja ilmoittaa ne joukkueenjohtajille ja liiton tulospalveluun Varusteet Seura voi ostaa F-ja E juniorien maalivahdille säärisuojat, rintapanssarin, kilven ja kiinniottokäsineen. C-A ikäluokkien maalivahdit hankkivat omat varusteensa. Seura voi harkintansa mukaan tukea C-A juniori-ikäistä maalivahtia varustehankinnoissa hyvittämällä joukkueelle kausimaksuja, jossa maalivahti pelaa. Seuran maalivahtikoulutuksesta vastaava opastaa varusteiden hankkimisessa. Päätökset F ja E juniorien varustehankinnasta tekee Joukkueiden toimihenkilöt ja tehtävät: Lauttakylän luja ry:n joukkueissa tulee olla nimettyinä seuraavat toimihenkilöt vastuuvalmentaja valmentaja/ohjaaja Huoltaja(t) joukkueenjohtaja, vanhempainkokous esittää, jaosto vahvistaa varajoukkueenjohtaja, vanhempainkokous esittää, jaosto vahvistaa Tilinhoitaja, Lujan hallitus vahvistaa jaosto esittää vanhempain kokouksen valinnan 5

6 Lauttakylän Luja r.y. Jaosto vahvistaa valmentajien valinnan ja päättää valmentajien koulutuksesta sekä valmentajille maksettavista kulukorvauksista. Seura maksaa toimihenkilöiden jääkiekkoon liittyvän koulutuksen hakemuksen mukaan. Toimihenkilöt sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan seuran sääntöjä Jääkiekkojoukkueen muodostavat pelaajat ja johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat joukkueenjohtajat, valmentajat ja huoltajat. Joukkueen johtoryhmä valvoo, että pelaajat aina joukkueen kokoontuessa noudattavat ehdotonta alkoholin, tupakkatuotteiden ja nuuskan käyttökieltoa. Valmennus Valmentaminen on parhaimmillaan yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään pelaajan oman innokkuuden, toiveiden ja kykyjen edellyttämällä tavalla. Lujan tavoitteena on tarjota laadukasta ja riittävän tavoitteellista valmennusta kaikille Lujassa pelaaville junioreille. Valmennuksessa otetaan huomioon lapsen ja nuoren tarpeet sekä etu, jokaisen mukana olevan juniorinon päästävä kokemaan onnistumisen elämyksiä. D-junioreissa ja vanhemmissa valmentaminen on parhaimmillaan yksittäisen pelaajan auttamista kehittymään hänen omien tavoitteidensa ja kykyjensä edellyttämällä tavalla. Valmentajan päätavoite pitää olla pelaajan oppiminen! Oppimisen kannalta on tärkeää ilmapiiri, jossa toimimme, se ratkaisee kaiken. Jääkiekon tulee olla hauskaa!! C-A juniorien vastuuvalmennus pyritään nimeämään pelaajien perheenjäsenten ulkopuolelta, käytettävissä olevien resurssien mukaan. Valmentajien/ohjaajien tehtävät (vastuuvalmentaja on joukkueen urheilullisen toiminnan johtaja) Toimintasuunnitelman laatiminen yhdessä joukkueenjohtajan kanssa Kehittää pelaajien henkilökohtaisia taitoja sekä johtaa joukkueen pelitaktiikkaa harjoituksissa ja otteluissa Osallistua seuran järjestämiin tiedotus-, koulutus- ja muihin tilaisuuksiin Läsnäolovelvollisuus aina joukkueen tapahtumissa Osallistumis- ja alustusvelvollisuus vanhempien kokouksissa Raportoida kirjallisesti kauden päätyttyä joukkueen toiminnasta yhdessä joukkueenjohdon kanssa (toimintakertomus) Vastata joukkueen käyttäytymisestä harjoituksissa, pelitilanteissa ja pelimatkoilla Testata pelaajat erikseen sovitulla tavalla Olla esimerkillinen, oikeudenmukainen sekä tasapuolinen joukkueen jäseniä kohtaan Itsensä kehittäminen valmentajana ja kasvattajana 6

7 JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT Joukkueenjohtaja muodostaa yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentaja/ohjaaja, huoltaja) kanssa joukkueen johtoryhmän ja ovat seuran edustajia joukkueissa. He vastaavat joukkueen toiminnan toteutumisesta tehtyjen ja hyväksyttyjen toiminta- ja taloussuunnitelmien puitteissa. Joukkueen toimihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kaikessa toiminnassaan lakeja ja asetuksia, sekä SJL:n ja seuran sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran osoittamiin tilaisuuksiin (mm. koulutustilaisuudet,ym ), sekä ovat velvollisia olemaan seuran jäseniä. Joukkueenjohtaja valitaan kaudeksi kerrallaan. Joukkueen vanhempainkokous valitsee ja esittää jaostolle, joka vahvistaa. Jaosto voi myös erottaa toimihenkilön painavista syistä Joukkueenjohtajan tehtäviä ovat Laatii yhdessä muun johtoryhmän kanssa joukkueen toiminta- ja taloussuunnitelman esitettäväksi vanhempainkokoukselle ja myöhemmin hyväksyttynä seuralle tilikausi Vastaavat yhdessä muiden toimihenkilöiden kanssa toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta Pitää yllä pelaajarekisteriä oman joukkueensa osalta Vastaavat joukkueen varojen käytöstä (joukkueenjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan laskut) ja varainhankinnasta (seuran yhteinen ja joukkueen omatoiminen), jota valvovat joukkueen valitsema tilinhoitaja ja lopuksi seura ja seuran tilintarkastajat Vastaavat pelaajien ja toimihenkilöiden vakuuttamisesta seuran ohjeiden mukaisesti Vastaavat tiedottamisesta, sekä siitä, että joukkueen kaikki toimihenkilöt, pelaajat ja vanhemmat saavat kaikki tarvitsemansa tiedotteet ajoissa. Toimivat matkanjohtajana ottelu-, turnaus- ja harjoitusmatkoilla Järjestävät matkojen kuljetukset, ateriat, välipalat ja mahdolliset majoitukset yhteistyössä valmentajien/ohjaajien kanssa Kurinpitovelvollisuus yhdessä joukkueen muun johtoryhmän kanssa Ottelujärjestelyt, ottelutulosilmoitus, tuomarit, tuomarimaksut, vastustajalle tiedottaminen, toimitsijat, kuuluttajat, musiikki, pöytäkirjat jne Vastaa tasapuolisen peluuttamisen toteutumisesta D ja nuoremmilla junioreilla Läsnäolovelvollisuus otteluissa aina (pelaaja-aitiossa vain valmentajan suostumuksella) ja harjoituksissa tarvittaessa Huolehtivat seuran antamista tehtävistä. Toimivat yhdyssiteenä toisaalta joukkueen ja seuran, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. 7

8 Vanhempainkokouksien järjestäminen Toimintakertomuksen laadinta yhdessä valmentajien/ohjaajien kanssa Huoltajien tehtävät Vastaa joukkueen varustelaatikon ja varustelaukun kunnosta sekä täydennyksistä Huolehtii joukkueen ensiaputarvikkeiden valmiudesta ja saatavilla olosta Huolehtii luistinten teroittamisesta tai teroituttamisesta ja joukkueen varusteiden sopivuudesta sekä pelipaidoista Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa sekä otteluissa Vaatii pelaajilta yleistä hygieniaa Kuuluu joukkueen johtoryhmään ja vastaa osaltaan kurinpidosta Huoltajan tehtävistä on tehty erillinen muistilista Ongelmat Seuran toimihenkilöiden puoleen voi kääntyä kaikissa seuran toimintaan liittyvissä asioissa. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa joukkueenjohtaja kysyy ensiksi neuvoa jaoston puheenjohtajalta. Koska on tärkeää että kaikki ongelmatilanteet ja epäselvyydet tulevat ratkaistuksi, on jokainen, toimihenkilö, vanhempi, pelaaja tai muu seuran toimintaan osallistuva velvollinen tuomaan asian jaoston tai ongelmaratkaisuryhmän tietoon. Varsinkin jos kysymyksessä on pelaajien tasapuoliseen kohteluun liittyvät kysymykset, asian voi antaa ongelmanratkaisuryhmän pohdittavaksi. Ongelmaratkaisuryhmään kuuluvat jaoston puheenjohtaja, yksi joukkueenjohtaja sekä vanhempien edustaja. Ongelmanratkaisuryhmän nimeää jaosto. Koollekutsujana toimii jaoston puheenjohtaja. Jääkiekkojaoston talousohjesäännöt Jokaisella joukkueella on oma organisaationsa; joukkueenjohtajat, valmentajat, huoltajat, tilinhoitajat jne, jotka huolehtivat joukkueen toiminnasta seuran hallituksen ja yleiskokouksen päättämissä puitteissa. Jääkiekkojoukkueella on oma itsenäinen taloutensa, jota tulee hoitaa lakeja (yhdistyslaki, kirjanpitolaki, tilintarkastuslaki) ja seuran, sekä jaoston sääntöjä noudattaen. Budjetti Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Jaoston puheenjohtaja esittää Budjetin Lujanhallitukselle, hallitus hyväksyy budjetin. Edustuskiekon budjetti hyväksytään Lujan hallituksessa erikseen. 8

9 Omaisuuden hoito Kaikki luottamushenkilöt ovat velvollisia huolehtimaan, että heidän käytössään oleva seuran omaisuus pidetään tarkoituksenmukaisessa kunnossa Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on maksettu seuran tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkuekohtaisen kausimaksun suuruuden päättää joukkueen johto ja jaosto.. Vanhempainkokous voi päättää, että perhe voi suoriutua talkoovelvoitteestaan maksamalla osuutensa rahana joukkueelle. Kesäajalle on mahdollista määrätä oma kausimaksunsa, joka peittää kulut. Pelaaja maksaa harrastuksensa aina vain yhteen joukkueeseen, eli omaan joukkueeseensa. Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitsisi lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. Joukkueen rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen Vanhan toimintavuoden päätteeksi eri joukkueiden rahavarat ja omaisuus siirtyy joukkueen mukana vanhempaan ikäryhmään. Pelaajan lopettaminen Pelaajan lopettaessa jääkiekon pelaamisen seurassa, palauttaa hän kaikki joukkueelta / seuralta saamansa varusteet. Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut hyvitykset kausimaksuun yms. jäävät joukkueelle. Joukkueen loppuminen Varat, jotka on maksettu seuran tilille, kerätty esim. talkoilla tai jollain muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilölle. Lopettava joukkue voi myydä yhdistyksen omaisuutta (teroituskoneen yms.), joka on joukkueen varoilla hankittu. Em. myynti on mahdollista vain toiselle seuran joukkueelle. Jaosto hyväksyy lopettaneen joukkueen omaisuuden myynnin. Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtaja (jojo) vastaa joukkueensa toiminnasta ja huolehtii käytännön järjestelyistä sekä tiedotuksesta. Jojo vastaa pelaajiensa pelioikeudesta, lisensseistä ja varustehankinnoista. Joukkueenjohtaja vastaa joukkueensa organisaation ja sen avainhenkilöiden toiminnasta. Joukkueen johtaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki joukkueen laskut ennen maksua. Joukkueenjohtaja ei voi maksaa itse hyväksymiään laskuja joukkueen johtajalla ei ole myöskään käyttöoikeutta joukkueen pankkitiliin. 9

10 Tilinhoitajat Tilinhoitaja hoitaa joukkueen käytännön raha-asiat lakeja, seuran sääntöjä, joukkueen ja jaoston päätöksiä noudattaen. Tilinhoitaja maksaa joukkueenjohtajan hyväksymät laskut ja toimittaa kuitit kuukausittain jäähallin kahvion postilaatikkoon tai tilitoimistoon, jossa seuran kirjanpito tehdään. Mikäli joukkueen toiminta loppuu, tilinhoitajan on yhdessä joukkueenjohtajan kanssa huolehdittava, että kaikki joukkueen sitoumukset on asianmukaisesti hoidettu. Toiminnan loppuessa, tilinhoitaja luopuu tilinkäyttöoikeudestaan. Mikäli joukkueen käytössä olleella tilillä on toiminnan loppuessa varoja, ne ohjataan jääkiekkourheilun yhteiseksi hyväksi, n osoittamalla tavalla. Tili voidaan Lujan hallituksen päätöksellä antaa uuden joukkueen (uuden tilinhoitajan) käyttöön. Joukkueen tilinhoitajan vaihtuessa joukkueen johtaja tekee asiasta esityksen lle. Jääkiekkojaosto esittää uuden tilinhoitajan nimittämistä Lujan hallitukselle, hallitus päättää joukkueen uuden tilinhoitajan nimittämisen. Kahvion kassatilitys Kahviovuorossa oleva joukkue tilittää kahvion viikkokassan n tilille, tilisiirrosta tulee ilmetä viikon numero sekä joukkue. Tilityksen tekee joukkueen tilinhoitaja kahvioviikon myynti kirjataan kahvion vihkoon Jaoston tilinhoitaja tarkistaa tilitysten oikeellisuuden viikoittain. Jääkiekkojaoston viestintä ja tiedotus Joukkueenjohtaja toimii joukkueen tiedottajana sekä seuran että joukkueen sisäisissä ja ulkoisissa asioissa. SEURAN SISÄINEN TIEDOTUS Seuran tärkeimmät asiat käsitellään hallituksen kokouksissa. Jaoston puheenjohtaja esittelee asiat jaostonkokouksissa Joukkueiden kannalta tärkeimmät asiat keskustellaan Jäkiekkojaoston palavereissa, joissa jokaisella joukkueella tulee olla edustaja paikalla. palaverien muistiot tai pöytäkirjat tiedotetaan joukkueille. Jaosoton palaverit pidetään kerran kuukaudessa Pelaajarekisterin tietoja voi käyttää niin joukkue kuin seurakin. Ne toimivat myös jäsenrekisterin keruussa, joten on tärkeää, että jokainen joukkue toimittaa pelaajarekisterit sovittuna aikana seuran sihteerille. 10

11 Seuran nettisivuilla tiedotetaan tärkeistä tulevista tapahtumista, uutisoidaan tapahtumista ja esitellään seuran toimintatapoja. Kullakin joukkueella tulee olla omat sivunsa, joita joukkueet voivat päivittää säännöllisesti. Seuran omat yhteistiedotteet löytyvät myös nettisivuilta Normaali viikoittainen ja päivittäinen yhteydenpito tapahtuu pääosin sähköpostilla. Kiireiset asiat hoidetaan tekstiviestein tai puhelinsoitoin. JOUKKUEEN SISÄINEN TIEDOTUS Joka joukkueella tulee olla yhteystietolista, josta ilmenee pelaajan lisäksi vanhempien tiedot. Joukkue voi käyttää halutessaan ryhmätekstiviestejä tavoittaakseen kaikki pelaajat kerralla. joukkueen asioista laaditaan paperinen tiedote. Joka löytyy joukkueen nettisivuilta ja tarvittaessa jäähallin ilmoitustaululta Joukkueen tulee tehdä peleihin tehtävälistat, joista ilmenee esim pelikello kirjuri, kuulutus ja jäähyaitiovuorot Sähköpostia käyttäessä tulee varmistaa, että kaikki perheet lukevat säännöllisesti sähköpostiaan. Vanhempia on hyvä muistuttaa ja viestiä aikatauluista, maksuista, peruutuksista, talkoista, joukkueiden omista asioista jne. SEURAN JA JOUKKUEEN ULKOINEN TIEDOTUS Seuran nettisivut ovat tärkein ja nopein uutiskanava ulospäin. Muista nettisivuja päivittäessä, että tiedotus on selkeää ja ajantasaista Tulospalvelu pelituloksista tulee hoitaa jääkiekkoliiton tulospalveluun, ohje tulospalvelun käytöstä löytyy Liiton nettisivuilta Sarjapelien tulokset ilmoitetaan myös Paikallislehteen. Ilmoituksen kokoaa Seuran Mediavastaava.(Lehmus) Paikallislehdessä on mahdollisuus seurapalstaan, seurapalstan ilmoitus on ilmainen ilman logoa käytettäessä Koulujen vapaa-aikatiedotteen kokoaa Huittisten kaupungin vapaaaikatoimisto, jonka yhteyshenkilö on Sirkka Kujakanto Yhteys muihin joukkueisiin hoidetaan soitoin, tekstiviestein, sähköpostilla tai kirjein. Tomintatapasäännöt Näitä sääntöjä voi muuttaa tarvittaessa. Sääntöjen muuttamiseksi voi seuran jäsen tehdä kirjallisen esityksen jaostolle. 11

12 LLUJA TALOUSOHJESÄÄNTÖ (pääseura) Lauttakylän Luja r.y. Yleiskokous Lauttakylän Lujan yleiskokous (kaikki seuran jäsenet) vahvistaa Lujan hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion seuran seuraavaksi toimintavuodeksi. Tällöin määrätään kannettavat jäsenmaksut, valitaan tilintarkastajat, valitaan seuran luottamushenkilöt tehtäviinsä, valitaan myös koko seuran rahatilien käytöstä vastaava rahastonhoitaja. Yleiskokous käsittelee toiminta- sekä tilintarkastuskertomuksen edelliseltä tilikaudelta. Yleiskokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille. Hallitus Lauttakylän Lujan hallitus valmistelee yleiskokouksessa käsiteltävät talousasiat sekä panee täytäntöön yleiskokouksen päätökset. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudenpidosta. Hallitus päättää suuremmista taloudellisista sopimuksista ja talousarviopoikkeamista. Tilintarkastus Tilintarkastajiksi valitaan sääntöjen määräämällä tavalla esteettömät ja pätevät henkilöt tarkastamaan tilikauden hallintoa, taloudenhoitoa ja tilejä. Talousarvio Tulevan vuoden talousarvio laaditaan seuran rahastonhoitajan johdolla. Laaditun talousarvioesityksen käsittelee hallitus. Talousarvion vahvistaa hallituksen esityksestä yleiskokous. Tilinpäätös Lauttakylän Lujan tilikausi alkaa 1. huhtikuuta ja päättyy 31. maaliskuuta seuraavana vuonna. Vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisestä huolehtii hallitus ja se esitetään seuran yleiskokoukselle vahvistettavaksi sekä vastuuvapauden myöntämiseksi tilivelvollisille. Kassan ja rahatilien hoito Seuran kaikkien rahatilien hoidosta vastaa seuran rahastonhoitaja. Jääkiekkojaoston tilin hoidosta vastaa n tilinhoitaja yhdessä puheenjohtajan kanssa. Kullakin joukkueella on oma, seuran hallituksessa vahvistettu tilinhoitaja. Pankkitilien käytöstä vastaa viime kädessä Lauttakylän Lujan hallitus. 12

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus 1 JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut PÄIVITETTY 18.4.2019 Ohjeen päivitysvastuu: toiminnanjohtaja 2 Sisältö JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus 1 JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut PÄIVITETTY 27.3.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seurasihteeri 2 Sisältö JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Juniorijaosto 1.3 Joukkueet 1.4 Tilinpäätös 1.5 Talousarvio 1.6 Omaisuudenhoito 2. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Palkat ja kulukorvaukset 1.3 Kirjanpito 1.4 Juniorijaosto 1.5 Joukkueet 1.6 Tilinpäätös 1.7 Talousarvio 1.8 Omaisuuden

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa.

Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. SEURAN JA JOUKKUEIDEN TILINPÄÄTÖS 2009-2010 Seuran ja joukkueiden tilinpäätökset yhdistetään yhteen eli joukkueiden tilinpäätökset näkyvät myös seuran tuloslaskelmassa ja taseessa. Joukkueet toimittavat

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen tehtävät...2 1.4

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT 13.3.2015 KANGASALAN KISA RY KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT vuosi 2015 Johtokunta Kangasalan Kisa ry / Kisa -Eagles Jääkiekkojaosto [1] Sisällys 1. Kangasalan Kisa ry... 4 2. Jääkiekkojaosto... 4 2.1 Jääkiekkojaoston

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1.

Imatran Ketterä Juniorit ry 21.02.2010 IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010. 1. Kausi 2009-2010. 1.1. IMATRAN KETTERÄ D-96 TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2009-2010 1. Kausi 2009-2010 1.1. Sarjat Kaudella 2009-2010 joukkue osallistuu D1 AAA ylialuesarjaan, ylemmässä alkusarjassa sekä kevätkaudella pelattavaan

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

FC Reipas P04 vanhempainilta

FC Reipas P04 vanhempainilta FC Reipas P04 vanhempainilta 27.11.2015 JYRI HEINONEN, MIKA KOLAMO, KATI LUOKKALA JA MARKO MÄLKIÄ Esityslista Kauden 2015 palautteen yhteenveto Toimintasuunnitelma 2016 Varainkäyttöarvio (joukkuemaksu)

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallinto- ja toimintasääntö

Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallinto- ja toimintasääntö Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallinto- ja toimintasääntö Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallituksen yhdistyksen sääntöjen 5 :n nojalla tekemän päätöksen mukaisesti määrätään: 1 Hyvä hallintotapa

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE

POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE POHJOIS-KYMEN LIIKUNTAYHDISTYS ry POKLI UUSIEN PELAAJIEN JA VANHEMPIEN TOIMINTA- JA PEREHDYTYSTIEDOTE 1 Sisältö 1 Yhdistyksen johto ja hallitus... 3 2 Toimisto ja toimihenkilöt... 3 3 Toiminnan tavoite...

Lisätiedot

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016

Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi. SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 Vanhempainilta 20.5.2015 Käräjäsali, Nurmijärvi SB-Pro pojat 1999 & 2000 Kausi 2015-2016 SB-Pro, pojat -99 ja -00 Vanhempainilta 20.5.2015, Nurmijärvi, Poliisilaitos, Käräjäsali, Klo 18:30 20:30 Agenda:

Lisätiedot

LeKi-futis toimintasuunnitelma 2013

LeKi-futis toimintasuunnitelma 2013 1. Johtokunnan kokoonpano 2013: Johtokunta jatkaa neljännen toimintavuoden seuraavalla kokoonpanolla: Johtokunta: Petri Mäkinen, puheenjohtaja; Matti Huvinen, vara puheenjohtaja; Harri Bergström, sihteeri;

Lisätiedot

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.

1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2. NOORMARKUN KOITTO/KORIPALLO JOUKKUEENJOHTAJAN OPAS 2011 1 Yleistä... 1 1.1 Joukkueenjohtajan (JoJo) tehtävät... 1 2 Sarjatoiminta, pelit ja turnaukset... 2 2.1 Sarjoihin ilmoittautuminen... 2 2.2 Lisenssimaksut

Lisätiedot

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa.

Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. OHJE 1(7) VG-62 TALOUSOHJE Seuraavia ohjeita ja sääntöjä noudatetaan kaikissa seuran urheilujaostoissa ja niiden toimintaryhmissä sekä joukkueissa. Seuran taloudenhoidossa tulee noudattaa kaikkia voimassa

Lisätiedot

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007))

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) TOIMINNAN TARKOITUS Seuran sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toimintaalueellaan

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 28. heinäkuuta 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 2.1 Urheilullinen tavoite... 4 2.2 Kasvatuksellinen tavoite... 4 2.3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE

VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE VIHREÄ-TOIMINTA LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 LINJAUS KAUDELLE 2016-2017 Jatketaan vuonna 2012 aloitettua työtä lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen kehittämisen parissa Toimintamme päivittyy SUNDAY LEAGUE

Lisätiedot

Talousohjesääntö HYVINKÄÄN PALLOSEURA

Talousohjesääntö HYVINKÄÄN PALLOSEURA 2019 Talousohjesääntö HYVINKÄÄN PALLOSEURA 2019 Sisällys 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje... 2 1.1 Hallitus... 2 1.2 Seuran toiminnanjohtaja... 2 1.3 Joukkueet... 2 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta...

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 1. LASER HT:N TEHTÄVÄ JA TAVOITE... 3 2. TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.1. HARRASTUKSELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.2. URHEILULLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.3. TALOUDELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.4. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry ja se toimii. edistää lasten vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoimintaa

Yhdistyksen nimi on Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry ja se toimii. edistää lasten vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoimintaa MUOTIALAN PÄIVÄKODIN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry ja se toimii Muotialan päiväkodin yhteydessä ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Lapuan Virkiän jääkiekon toimintaan. Lapuan Virkiän Jääkiekkojaosto

Tervetuloa mukaan Lapuan Virkiän jääkiekon toimintaan. Lapuan Virkiän Jääkiekkojaosto Lapuan Virkiän perinteet johtavat vuoteen 1907. Jääkiekkojaosto on perustettu 1963, vaikkakin Virkiän alaisuudessa on jääkiekkoa pelattu jo 50-luvun lopulla. Virkiä on etelä-pohjalainen jääkiekkoseura,

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO

1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO 1 SEURAN ORGANISAATIO JA PÄÄTÖKSENTEKO Seurassa päätösvaltaa käyttää seuran sääntömääräinen yleinen kokous. Noormarkun Koitossa yleinen kokous on syksyllä ja keväällä. Toimeenpanevana elimenä on johtokunta.

Lisätiedot

Joukkueen Kausikalenteri Vuosikello. Juniori-SaPKo ry

Joukkueen Kausikalenteri Vuosikello. Juniori-SaPKo ry Joukkueen Kausikalenteri Vuosikello Juniori-SaPKo ry Erilaisia kalenterimalleja Kello (vuosi) Aikajana Kalenteripohja Taulukko Muistio Mitä tapahtuu ja milloin? Määräajat Kannattaa laatia/merkitä ennakkoon

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa.

Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. YLEISTÄ Vanhankylän Alku ry:n (tekstissä lyhennetty FC Ulvila) toimintaohjetta päivitetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti kauden vaihtuessa. FC Ulvilan taloushallinto jakautuu kahteen pääosaan. Tässä

Lisätiedot

FC Reipas P04 Oranssi vanhempainilta

FC Reipas P04 Oranssi vanhempainilta FC Reipas P04 Oranssi vanhempainilta 19.11.2018 JYRI HEINONEN, MARKO HIETAMÄKI, MARKO MÄLKIÄ, TIMO MUNUKKA, ESA PUODINKETO, EDGAR REINA JA MARKUS SALOKANGAS Esityslista Toimintasuunnitelma 2019 Varainkäyttöarvio

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KIEKON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KEMIJÄRVEN KIEKON TOIMINTAKÄSIKIRJA KEMIJÄRVEN KIEKON TOIMINTAKÄSIKIRJA Toiminta-ajatus Kemijärven Kiekko ry on vuonna 1979 perustettu jääkiekon erikoisseura. Seura luo jäsenilleen järjestelmällisellä toiminnalla olosuhteet laadukkaaseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot