Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 Juniori Hermes ry:n PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat Vuosikokous Hallitus Hallituksen tehtävät Valmennuspäällikkö Joukkueet Vanhemmat Juniori Hermes ry:n urheilutoiminnan pelisäännöt Seuran valmennusideologia G, F ja E juniorijoukkueet Joukkueiden muodostaminen Pelaajien siirtyminen seuran joukkueesta toiseen Ohjaustoiminta Jääharjoittelu Peluuttaminen Poissaoloista ilmoittaminen Pelaajien värvääminen Ongelmien ratkaisut D-juniorit ja vanhemmat juniorijoukkueet Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Valmennustoiminta Jääharjoittelu Pelaaminen Peluuttaminen Poissaoloista ilmoittaminen Pelaajien värvääminen Ongelmien ratkaiseminen Joukkueiden toimihenkilöiden toimenkuvat Joukkueenjohtaja ( Joukkueenjohtajat 1-2/joukkue): Rahastonhoitaja Valmentaja/Ohjaaja Huoltajat TALOUSASIAT Joukkueen budjetti Joukkueiden pankkitilien käyttöoikeus Joukkueiden rahat ja omaisuus Toimintavuoden maksun pienentäminen talkoilla Joukkueen / seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen Taloudelliset asiat siirron yhteydessä Joukkueen jakautuminen tai loppuminen...5 Johdanto Seuramme toimintaan tulee vuosittain mukaan uusia pelaajia ja heidän vanhempiaan. Näin syntyy joukkueita, joille selkeät säännöt ovat hyvä apu toiminnan käynnistämisessä ja sen pyörittämisessä. Kaikkien seuran joukkueiden on noudatettava näitä seuran hallituksen vahvistamia PELISÄÄNTÖJÄ. PELISÄÄNNÖT on laadittu helpottamaan joukkueissa tehtäviä ratkaisuja ja ohjaamaan joukkueiden toimintaa Suomen lakien ja asetusten mukaan. Joukkueenjohtajat ja rahastonhoitajat valvovat joukkueissa näiden sääntöjen noudattamista tehtäväkuvansa mukaan. Kokonaisvastuun pelinhengen toteuttamisesta kantaa kuitenkin koko joukkueen toiminnan raamit luova vanhempien ryhmä. Siksi nämä säännöt tulee käydä läpi yksityiskohtaisesti joukkueiden vanhempien kokouksissa riittävän usein toimintavuoden aikana. Seurassamme on ongelmanratkaisuelin joka ratkaisee mahdolliset ongelmatilanteet (Puheenjohtaja, Valmennuspäällikkö ja hallituksen määräämä henkilö). Hallitus pidättää oikeuden laatia ja hyväksyä uusia toimintamalleja ja sääntöjä tarpeen mukaan.

2 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat 1.1 Vuosikokous Yhdistyssääntöjen mukaan Juniori Hermes ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää VUOSIKOKOUS ja mahdollinen ylimääräinen vuosikokous. Seuran vuosikokous on aina syyskuussa, johtuen tilikauden päättymisestä ja tilinpäätöksen valmistumisaikataulusta. Vuosikokouksen päättämät asiat: Hallituksen valinta Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille Toiminta ja taloussuunnitelman hyväksyminen Liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen 1.2 Hallitus Seuran sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu jäsen jokaisesta Juniori Hermes ry:n joukkueesta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja voidaan kuitenkin kutsua myös hallituksen ulkopuolelta. 1.3 Hallituksen tehtävät Käsitellä seuraa koskevat markkinointi- ja yhteistyösopimukset Valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat Päättää seuraa koskevissa yleislinjauksissa ja työtehtävien jaosta Hoitaa seuran käytännön asioita 1.4 Valmennuspäällikkö Hoitaa ja vastaa seuran urheilutoiminnan linjauksesta. Valmennuspäällikkö valitsee ohjaajat, toimien myös heidän tukihenkilönään. Vastaa seuran sisäisestä koulutuksesta. Jakaa viikoittaiset jäävuorot ja vastaa niiden painotuksista. Toimii urheilutoiminnan yhdyshenkilönä eri sidosryhmien välillä (Edustus Hermes, SJL ja muut yhteistyöryhmät). 1.5 Joukkueet Juniori Hermes ry:n joukkueet ovat taloudellisessa toiminnassaan itsenäisiä, vaikka kuuluvatkin kirjanpidollisesti Juniori Hermes ry:n alaisuuteen. Joukkueiden vanhempainryhmä valitsee keskuudestaan joukkueen johtoryhmän, johon kuuluu JOUKKUEENJOHTAJA, RAHASTONHOITAJA ja kaksi HUOLTAJAA. Joukkueen VASTUUVALMENTAJA/OHJAAJA on myös automaattisesti johtoryhmän jäsen. Joukkueen johtoryhmä laatii vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman, joka hyväksytetään junioreiden vanhemmilla ja toimitetaan seuran hallitukselle. Joukkueiden tärkeimmät velvollisuudet seuraa kohtaan ovat: Noudattaa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä Suorittaa hallituksen esittämän ja vuosikokouksen vahvistaman seuramaksun seuralle ajallaan 1.6 Vanhemmat Koko seuran kannalta vanhempien rooli on ratkaisevan tärkeä. Seuran kehittämisen tulee tapahtua yhdessä vanhempien kanssa, sillä seuran tärkeimpiä tavoitteita ovat kasvatukselliset tavoitteet yhdessä kotien, koulujen ja muiden nuorisotyötä tekevien yhteisöjen kanssa. 2. Juniori HERMES ry:n URHEILUTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT 2.1 Seuran valmennusideologia Seuran ideologiana on kehittää nuorta ihmisenä ja antaa hänelle oikeita toimintamalleja yhteiskunnassa toimimista varten. Antaa nuorelle mahdollisuus harrastaa monipuolista liikuntaa ja innostaa häntä hankkimaan liikunnasta elinikäinen harrastus. Antaa urheilullisesti lahjakkaalle nuorelle mahdollisuus kehittyä eteenpäin jääkiekossa. 2.2 G, F ja E -juniorijoukkueet Kaikkein nuorimmissa ikäluokissa seuran toimintaideologian avainsanoja ovat: KAIKILLE LAPSILLE ON PYSTYTTÄVÄ TARJOAMAAN ONNISTUMISEN ELÄMYKSIÄ JA JOKAISELLE ON LÖYDYTTÄVÄ PELIPAIKKA SEURASSA. 2.3 Joukkueiden muodostaminen G- ja nuoremmat F-juniorit harjoittelevat osittain yhdessä. Pelaamisen ja turnauksiin osallistumisesta päätös tehdään tapauskohtaisesti, huomioiden tasapuolisuus, taso ja harjoitteluaktiivisuus. Vanhempi F-juniorijoukkue ja E-juniorijoukkueet harjoittelevat omilla vuoroillaan. Jokainen lapsi on tervetullut joukkueeseen. E-juniori iässä voidaan joukkueen sisällä tehdä tasoryhmiä. Peluuttamisessa ja harjoitusryhmiä muodostettaessa ovat pelaajien väliset kaveruussuhteet tärkeä tekijä, kun lapset arvioivat harrastuksen nautittavuutta. 2.4 Pelaajien siirtyminen seuran joukkueesta toiseen Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä kyseessä olevien joukkueiden ohjaajien, joukkuejohtajien ja lasten vanhempien kanssa. Jos edellä mainitut henkilöt eivät pääse yhteisymmärrykseen, on Valmennuspäällikön mielipide ratkaiseva. 2.5 Ohjaustoiminta Seura järjestää kaikille harjoitusryhmille yhtä tasokkaat ohjaajat. Ohjaajia on informoitu seuran pelisäännöistä ja he ovat sitoutuneet noudattamaan sen antamia ohjeita. Ohjaajien tavoite on kehittää kaikkia ohjattaviaan tasapuolisesta ja antaa huomionsa kaikille toiminnassa mukana oleville.

3 2.6 Jääharjoittelu Seura osoittaa joukkueille jäät. Jäänjaosta vastaa seuran puolesta Valmennuspäällikkö. Pelit pyritään pelaamaan pääsääntöisesti jäähallissa, huomioiden jääajan niukkuus. 2.7 Peluuttaminen Seura osallistuu joukkueillaan alueen näille ikäluokille järjestämiin sarjoihin ja noudattaa näin tehdessään alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Seura katsoo oikeudekseen määrätä joukkueet taitotasojen edellyttämiin sarjoihin. Harjoitusryhmien ja joukkueiden ohjaajat tekevät kauden alussa kausisuunnitelman tulevalle kaudelle josta ilmenee harjoitusmäärät, pelimäärät, budjetti ja harjoittelun jaksotus. Seura sitoutuu siihen, että lapsia peluutetaan niin yhden ottelun (jos on pelivuoro) kuin koko pelikaudenkin puitteissa mahdollisimman tasapuolisesti. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään kierrättämällä ottelusta toiseen lepääviä kentällisiä. Tällä mahdollistetaan perheille vapaita viikonloppuja kauden aikana. TASAPUOLISUUTTA EI SIIS MITATA SEKUNTTIKELLOLLA, VAAN PELIKAUDEN AIKANA PELATTUJEN OTTELUIDEN MÄÄRÄLLÄ JA OTTELUISSA PELATTUJEN, LIITON JUNIORISÄÄNTÖJEN MUKAISINA, VAIHTOINA. Peliajan saamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen laatimien sääntöjen noudattaminen. 2.8 Poissaoloista ilmoittaminen Pelaaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolostaan harjoituksista tai ottelusta niin pian kuin se on tiedossa, mutta viimeistään kaksi tuntia ennen harjoituksen tai ottelun alkamisaikaa. 2.9 Pelaajien värvääminen Kaikenlainen "värväystoiminta" seuran sisällä ON KIELLETTY! 3. Ongelmien ratkaisut Joukkueen johtoryhmä ratkaisee ensikädessä joukkuetta kohtaavat ongelmat. Jos joukkueen johtoryhmä ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, se viedään hallituksen valitsemaan ongelmanratkaisuelimeen, joka kuuntelee asianosaisia ja tekee päätökset. Mahdolliset rangaistukset pelaajalle hänen sopimattomasta käytöksestään antaa aina se joukkue, minkä kirjoilla pelaaja on. Jos on kyse valmentajan tai muun johtoryhmän sopimattomasta käytöksestä, kutsuu ongelmanratkaisuelin kyseisen henkilön kuultavaksi. Sopimattomasta käytöksestä kyseistä henkilöä nuhdellaan ensimmäisellä kerralla, toisella kerralla annetaan varoitus ja kolmannesta rikkeestä hänet vapautetaan tehtävästä. 4. D-juniorit ja vanhemmat juniorijoukkueet Seuran periaatteena D ja vanhempien junioreiden kohdalla on, että pelaajan edun mukaista on pelata tavoitteidensa ja innokkuutensa edellyttämässä joukkueessa. Seuran tavoitteena on muodostaa jokaiseen ikäryhmään kaksi pelaavaa ryhmää. Ryhmät pelaavat tasonsa mukaisessa sarjassa. Pelaajien eri aikana aloittama pelaajaura ei saa vaikeuttaan pelaamista samoissa joukkueissa, eli toimintamalli varmistaa pelaamisen. Kesäkaudella pelaajat harjoittelevat yhdessä ja kauden alun jääharjoitukset ovat myös yhteisharjoituksia. Syksyllä eri joukkueisiin jaon suorittavat joukkueiden Vastuuvalmentajat yhteistyössä Valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikön näkemys on viime kädessä ratkaiseva. 5. Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen Siirtyminen joukkueesta toiseen tapahtuu pääsääntöisesti syksyn tasotarkistuksen kautta. Tasotarkistuksia tehdään myös pelikauden aikana kuitenkin ennen Tasotarkistuksen helpottamiseksi keväällä ja kesällä joukkueille järjestetään yhteisiä pelejä ja harjoituksia. Siirtyminen vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista vain pelaajan ja hänen vanhempiensa suostumuksella. Suostumisen selvittää Valmennuspäällikkö. Siirtymisen lähtökohta on että pelaaja ottaa pysyvän pelipaikan joukkueesta johon siirtyy. Kesken kautta siirtynyt pelaaja maksaa kausimaksun aikaisempaan joukkueeseensa, eli uusi joukkue ei voi periä kausimaksuja taannehtivasti. Syy kesken kautta siirtymiseen saattavat olla pelaajapula, taitojen kehittyminen jne. Siirtymisestä ikäluokkaa alempaan joukkueeseen, keskustellaan pelaajan ja hänen vanhempiensa kanssa. Valmennuspäällikkö on velvollinen perustelemaan siirtymisen tarpeen. 6. Valmennustoiminta Seura pyrkii järjestämään kaikille ikäryhmille yhtä tasokkaat valmentajat. Valmentajat yrittävät auttaa joukkueisiin pelikauden aikana mukaan otettuja pelaajia kehittymään tasapuolisesti. 7. Jääharjoittelu Seuran Valmennuspäällikkö jakaa joukkueille jääharjoitusajat ja vastaa niiden jakoperusteista. C-junioreihin saakka harjoitukset voivat olla myös yhteisharjoituksia puolella kentällä. Harjoitushallia käyttävät pääsääntöisesti C-juniorit ja siitä nuoremmat mutta pelit pyritään pelaamaan kilpahallissa. 8. Pelaaminen Seura pyrkii C, B ja A-juniorijoukkueilla pelaamaan niin korkealla kansallisella tai alueellisella tasolla kuin taidot edellyttävät. Seura ilmoittaa joukkueet "oikeisiin" sarjoihin. Joukkueiden on esiteltävä kausisuunnitelmansa kesäharjoittelukauden alussa Valmennuspäällikölle.

4 9. Peluuttaminen Seura sitoutuu siihen että D-junioreissa peluutetaan pelaajia tasapuolisesti pelikauden puitteissa, silti valmentajan näkemyksiä kunnioittaen. Lähtökohtana on että yksittäinen ottelu pelataan kolmella kentällisellä riittävän ottelukohtaisen pelikokemuksen takaamiseksi pelaajille. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään kierrättämällä lepääviä kentällisiä ottelusta toiseen. Tällä järjestelmällä saadaan perheille vapaita viikonloppuja. Tasapuolisuutta ei siis mitata sekuntikellolla, vaan kauden aikana pelattujen otteluiden määrällä ja otteluissa pelattujen vaihtojen lukumäärällä. C, B ja A-JUNIOREISSA VALMENTAJA PÄÄTTÄÄ PELUUTTAMISESTA. Peliajan saamiseksi edellytyksenä on kaikkien, sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymis- että joukkueen laatimien sääntöjen noudattamista ja tunnollinen harjoituksissa käyminen sekä harjoittelu. 10. Poissaoloista ilmoittaminen Pelaaja on velvollinen ilmoittamaan poissaolostaan joukkueen tapahtumasta heti kun sellainen on tiedossa, mutta viimeistään kahta tuntia ennen tapahtuman alkua. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti joukkueen Vastuuvalmentajalle ja vasta toissijaisesti Joukkueenjohtajalle. 11. Pelaajien värvääminen PELAAJIEN VÄRVÄÄMINEN SEURAN TOISELTA JOUKKUEELTA ON KIELLETTY! 12. Ongelmien ratkaiseminen Joukkueiden sisäiset ongelmat ratkaisee ongelmanratkaisuelin ja viime kädessä seuran hallitus. Hallituksen päätöksestä ei voi valittaa. 13. Joukkueiden toimihenkilöiden toimenkuvat Joukkueenjohtaja (Joukkueenjohtajat 1-2/joukkue): Toimii joukkueen yhdyshenkilönä muihin sidosryhmiin Vastaa joukkueen taloudesta (esim. varainhankinnasta) yhdessä johtoryhmän kanssa Edesauttaa toiminnallaan valmentajien työrauhaa Vastaa tiedottamisesta Järjestää kuljetukset, ruokailut ja majoitukset Vastaa ottelujärjestelyistä (tuomari - ja toimitsijavaraukset, tulosilmoitukset, peliaikojen ilmoitukset jne.) Vastaa kurinpidosta yhdessä muun johtoryhmän kanssa Huolehtii seuran antamista tehtävistä Hyväksyy allekirjoituksellaan laskut rahastonhoitajan maksettaviksi 13.2 Rahastonhoitaja Vastaa joukkueen päivittäisestä rahaliikenteestä Vastaa joukkueen kirjanpidosta Vastaa joukkueen taloussuunnitelman laatimisesta ja toteutumisen seuraamisesta yhdessä muun johtoryhmän kanssa 13.3 Valmentaja/Ohjaaja Vastuuvalmentaja/Ohjaaja vastaa joukkueen kaikesta urheilullisesta toiminnasta Laatii ja toteuttaa kauden harjoitus -/toimintasuunnitelman Johtaa harjoitukset ja ottelut Suunnittelee otteluohjelman Kehittää omalta osaltaan Kokkolalaista jääkiekkokulttuuria Osallistuu seuran sisäiseen valmentajakerhotoimintaan Nimeää joukkueen ja suunnittelee pelilliset asiat Toimii liikunnallisen elämäntavan viestittäjänä Edistää omalla esimerkillään liikunnallisia ja kasvatuksellisia tavoitteita Osallistuu joukkueiden vanhempien järjestämiin tilaisuuksiin pyydettäessä OSALLISTUU KAIKKIIN JOUKKUEEN TAPAHTUMIIN! 13.4 Huoltajat Vastaa joukkueen varusteiden kunnosta ja täydennyksistä Huolehtii ensiaputarvikkeista Huolehtii joukkueen pelipaidoista ja luistimien teroittamisesta Vastaa joukkueen virvoitushuollosta harjoituksissa ja otteluissa Kuuluu joukkueen johtoryhmään ja vastaa osaltaan kurinpidosta

5 14. TALOUSASIAT 14.1 Joukkueen budjetti Jokainen seuran joukkue tekee kullekin toimintavuodelle talousarvion. Jokaisen joukkueen on vuosittain suoriuduttava sitoumuksistaan. Joukkueen toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos joukkueella on aikaisemmilta vuosilta säästössä rahaa, jolla vaje voidaan kattaa. Joukkueiden budjettien hyväksymisestä vastaa seuran hallitus. Joukkueiden varojen käyttöä valvovat Joukkueenjohtajat ja Rahastonhoitajat. Kokonaisvastuu toiminnasta on kaikkien mukana olevien pelaajien vanhemmilla Joukkueiden pankkitilien käyttöoikeus Joukkueen nimissä olevan seuran pankkitilin käyttöoikeus edellyttää, että tilille on nimetty käyttäjät. Vanhempien kokous valitsee pelaajien vanhemmista tillinkäyttöoikeuden saavat henkilöt. Yleensä näitä ovat Rahastonhoitaja ja Joukkueenjohtaja, joiden täytyy hoitaa joukkueen raha-asioita. Joukkueenjohtaja toimittaa hallitukselle joukkueen vanhempienkokouksen pöytäkirjan missä tilinkäyttäjät ilmenevät. Tilinkäyttöoikeuden saamista varten pankki vaatii vanhempainkokouksen pöytäkirjapäätöksen sekä tilinkäyttöoikeuden saajalta henkilötodistukset ja allekirjoitukset. Seuran pankki on Kokkolan Osuuspankki. Joukkueella ei saa olla tilejä muissa pankeissa Joukkueiden rahat ja omaisuus Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus jotka on maksettu tilille, kerätty tai muuten hankittu, on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Jokainen joukkue tekee oman kirjanpidon, joka liitetään seuran kirjanpitoon. Joukkuekohtaisen toimintavuoden maksun suuruuden päättää joukkueen vanhempainkokous. Tavoitteena on, että maksu on mahdollisimman pieni ja suurin osa joukkueen tarvitsemasta rahasta kerätään talkoita tekemällä tai muunlaisilla varainhankinta toimilla. Pelaajan perhe voi suoriutua talkoovelvoitteistaan maksamalla osuutensa rahana joukkueen tilille. Kesäajalle on syytä määrätä oma kausimaksu joka kattaa kulut. Näin siksi että harjoitusryhmän vahvuus saattaa kesäharjoittelujaksolla, varsinkin D-junioreista ylöspäin, olla lopullisen joukkueen pelaajamäärää suurempi. Kesäkausimaksun tulee kattaa kulut siihen saakka kunnes joukkueet lopullisesti määritellään Toimintavuoden maksun pienentäminen talkoilla Vanhempainkokous hinnoittelee talkootyön hinnan ja tavan jolla talkootyötä seurataan. Joukkueen tulee pyrkiä auttamaan taloudellisissa vaikeuksissa olevaa perhettä niin, ettei lapsen tarvitse lopettaa jääkiekon harrastamista seurassa. Joukkueet ovat velvollisia kierrättämään pelipaitoja ym. varusteita varojen säästämiseksi Joukkueen/seuran rahavarojen ja omaisuuden siirtyminen Joukkueen rahavarat ja omaisuus siirtyvät joukkueen mukana seuraavalle pelikaudelle. Kun joukkueesta muodostetaan seuraavalle pelikaudelle kaksi pelaavaa ryhmää, niin rahat jaetaan siinä suhteessa kuin pelaajat jakautuvat joukkueisiin. Jakautuneesta joukkueesta siirtyvällä rahalla voi yhtenä toimintavuotena pienentää vain kausimaksua. Sillä ei voi esim. ostaa varusteita siirtyneille pelaajille Taloudelliset asiat siirron yhteydessä Pelaajan mukana ei siirry edellisen joukkueeseen hankittua tai maksettua rahaa, varusteita tai muuta omaisuutta. Varusteet, jotka on ostettu joukkueen yhteisillä rahoilla, ovat seuran omaisuutta. Esimerkiksi: Vanhemmat ovat maksaneet toimintavuoden alussa koko kausimaksun lapsensa joukkueen tilille. Pelaaja kuitenkin siirtyy joulukuussa toiseen joukkueeseen ja kausimaksusta on jo osa käytetty. Tuo summa arvioidaan seuran toimesta ja käyttämätön osa siirretään uuden joukkueen tilille. Pelaajan lopettaessa jääkiekon seurassa, hän palauttaa kaikki joukkueelta/seuralla saamansa varusteet. Kaikki maksetut rahat, talkoilla hankitut hyvitykset kausimaksuun, juniorijulkaisuun kerätyt mainostulot jne. jäävät joukkueen/seuran tilille. 15. Joukkueen jakautuminen tai loppuminen Varat, jotka on maksettu joukkueen tilille, kerätty talkoilla tai jollain muulla keinolla hankittu, ovat seuran omaisuutta. Varat ovat joukkueen käytettävissä. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja yksityishenkilöille. Jakautuva tai lopettava joukkue voi myydä yhdistyksen omaisuutta, joka on ollut joukkueen käytössä, vain jos tavarat myydään jollekin seuran toiselle joukkueelle. Myynnistä saadut rahat on käytettävä joukkueen tilivelkojen maksuun tai luovutettava seuralle. Joukkueella ei saa olla tilejä muissa pankeissa (Kokkolan Osuuspankki on seuran pankki) eikä seuran tilikirjanpidon ulkopuolisia tilejä.

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT

Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT Sisällysluettelo Juniori Hermes ry:n joukkueiden sisäiset PELISÄÄNNÖT 1. Juniori Hermes ry:n organisaatio ja joukkueiden toimihenkilöiden tehtäväkuvat...2 1.1 Vuosikokous...2 1.2 Hallitus...2 1.3 Hallituksen

Lisätiedot

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto

HPK-Juniorijääkiekko ry. Joukkueenjohtajan tehtävät Mika Kannisto HPK-Juniorijääkiekko ry Joukkueenjohtajan tehtävät 9.8.2017 Mika Kannisto Joukkueenjohtaja Joukkueenjohtajat muodostavat yhdessä muiden toimihenkilöiden (valmentajat ja huoltajat) kanssa joukkueen johtoryhmän

Lisätiedot

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940

TOIMINNAN KÄSIKIRJA 1940 TOIMINNAN KÄIKIRJA 1940 JALKAPALLOA VUODETA 1940 IÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO 2 JÄNTEVÄN ARVOT JA TAVOITTEET 3 ORGANIAATIO MALLI 3.1 EURAN JOHTOKUNTA 4 JÄNTEVÄ JA VIETINTÄ 4.1 IÄINEN JA ULKOINEN VIETINTÄ 4.2

Lisätiedot

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet

Toiminnan ohjeet. Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Toiminnan ohjeet 2009-2010 Kaarinan Kiekko-Pojat RY:n organisaatio ja toiminnan ohjeet Tämä ohjeistus on tarkoitettu ohjenuoraksi kaikille toiminnassa mukana oleville. Jäljempänä oleviin ohjeisiin on yhdistyksen

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2010 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2010 Kausi 2017-2018 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus 1 JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut PÄIVITETTY 18.4.2019 Ohjeen päivitysvastuu: toiminnanjohtaja 2 Sisältö JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus

JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus 1 JOUKKUEENJOHTAJAN ohjeistus Salon Kiekkohait ry Tämä ohje kuvaa seuran joukkueenjohtajan tehtävät ja vastuut PÄIVITETTY 27.3.2014 Ohjeen päivitysvastuu: seurasihteeri 2 Sisältö JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Juniorijaosto 1.3 Joukkueet 1.4 Tilinpäätös 1.5 Talousarvio 1.6 Omaisuudenhoito 2. Joukkueiden taloudenhoidon tehtävät

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016

TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 TITAANI JUNIORIT RY PELISÄÄNNÖT JA OHJEET 2015-2016 28. heinäkuuta 2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINNAN TARKOITUS... 4 2.1 Urheilullinen tavoite... 4 2.2 Kasvatuksellinen tavoite... 4 2.3

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 11v11 joukkueet (14-18v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 11v11 joukkueet (14-18v) C14-B18 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa - tavoitteet C14-B18 11v11 ikäkausi- ja kilpajoukkueissa lähtökohtana on yksilöiden kehittäminen.

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty

SBS MASKU Seurakäsikirja versio 1.2 Hyväksytty SBS MASKU versio 1.2 Hyväksytty 6.8.2015 1 1. Seura 1.1. Seuran toiminta-ajatus SBS Masku on salibandyyn keskittynyt erikoisseura, jonka pääpaino on junioritoiminnassa. Seura pyrkii asettamaan vähintään

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät

Jääkiekkojaosto Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 1 16.6.2017 Joukkueiden toimihenkilöt ja näiden tehtävät 2017-2018 - Joukkueen toimihenkilöitä ovat joukkueenjohtaja(t), vastuuvalmentaja, valmentaja(t), rahastonhoitaja, huoltajat, tilinvalvoja ja nettivastaava

Lisätiedot

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt

Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. Sisäiset pelisäännöt Nämä pelisäännöt on laadittu selventämään seuran, lasten/nuorten ja vanhempien yhteistä toimintaa Päivitetty 11/2010 Valkeakosken Kiekko-Ahma ry. 1(11)

Lisätiedot

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007))

LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) LOIMI-KIEKKO R.Y:N JUNIORITOIMINNAN SÄÄNNÖT (15.11.2005 lähtien, tarkennettu 11.9.2007)) TOIMINNAN TARKOITUS Seuran sääntöjen mukaisesti sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toimintaalueellaan

Lisätiedot

Ohjeet pelaajien siirtymiseen

Ohjeet pelaajien siirtymiseen Espoon Palloseuran Jääkiekko ry. Hallitus 12.11.2014 versio 1.2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen 2 Ohjeet pelaajien siirtymiseen SISÄLLYSLUETTELO 1 SIIRTYMINEN SEURAN SISÄLLÄ 3 1.1 Pelaaminen ja harjoittelu

Lisätiedot

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET

2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET 2014-2015 HYVINKÄÄN JÄÄ-AHMAT RY:N TOIMINTAOHJEET SISÄLTÖ 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Johdanto 4. Hyvinkään Jää-Ahmat ry:n organisaatio ja yhteystiedot 4.1. Seurapuku ja peliasu 5.

Lisätiedot

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt

TuTo ry / Juniorijääkiekko. Toimintaperiaatteet ja säännöt TuTo ry / Juniorijääkiekko Toimintaperiaatteet ja säännöt Päivitetty 3.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2. Seuran visio, tavoitteet ja säännöt... 3 1.3. Seuralupaus... 3 1.4.

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää Valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET

ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET ALAVUDEN PELI-VEIKOT RY JÄÄKIEKON SISÄISET PELISÄÄNNÖT JA TOIMINTAOHJEET 1 1. TOIMINNAN TARKOITUS 2. VASTUUELIMET SEURASSA 2.1 JÄSENISTÖ 2.2 KOKOUKSET 2.2.1. JAOSTON KOKOUS 2.2.2. JOUKKUEENJOHTAJIEN JA

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto

EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto EKS 07 perustamiskokous 29.1.2014 Läsnä: 13 vanhempaa Toni Jokela, seuran valmennuspäällikkö Harri Lammi, seuran toimisto Kaikki 07 syntyneet pelaajat ovat tervetulleita perustettavaan ikäluokkaan mukaan.

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT

KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT 13.3.2015 KANGASALAN KISA RY KISA-EAGLES - SÄÄNNÖT vuosi 2015 Johtokunta Kangasalan Kisa ry / Kisa -Eagles Jääkiekkojaosto [1] Sisällys 1. Kangasalan Kisa ry... 4 2. Jääkiekkojaosto... 4 2.1 Jääkiekkojaoston

Lisätiedot

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006

JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 JPS Aapinen JPS Juniorit Ryn toimintaohje Hyväksytty johtokunnan kokouksessa elokuussa 2006 Tämän ohjekirjasen tarkoituksena on antaa tietoa JPS: n joukkueiden toiminnasta ja joukkueissa toimimisesta.

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Jääkiekko JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 06/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikas ry Toimintatapasäännöt TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Panelian Raikkaan tavoitteena on kehittää ja luoda mahdollisimman monelle hyvät ja monipuoliset jääurheilun harrastus ja osallistumismahdollisuudet,

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO

JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO JOUKKUETOIMINNAN VUOSIKELLO LOKAKUU Vanhempainilta 1. Toimintasuunnitelma joukkueelle Budjetti Taitokisailmoittautumiset Hallitalkoot SYYSKUU Talviliigan maksujen eräpäivä Vuoden palkittavat Seuran taitokisat

Lisätiedot

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ

VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ VPS JUNIORIT ry TALOUSOHJESÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje 1.1 Hallitus 1.2 Puheenjohtaja 1.3 Joukkueet 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta 2.1 Hallitus 2.2 Joukkueet

Lisätiedot

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa

Joukkueenjohtaja. Hoitaa varuste- ja muut hankinnat yhdessä ennalta sovitun varustevastaavan kanssa Joukkueenjohtaja Vanhempien ehdottama ja seuran hyväksymä Järjestää kauden aikana vähintään kaksi vanhempainiltaa: 1. Kauden alussa laaditaan budjetti yhdessä rahastonhoitajan kanssa, hyväksytetään se

Lisätiedot

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla.

Hallitus huolehtii valmentajien valinnasta ja palkkaamisesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan johdolla. hallitus 9.12.2014 EsJt:n muodostelmaluistelun pelisäännöt Muodostelmaluistelun tavoitteet EsJt:n muodostelmaluistelun tavoitteena on tarjota luistelijoita kehittävää, laadukasta, pitkäjänteistä, määrätietoista

Lisätiedot

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET

ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET ILVES RINGETTE - TEHTÄVÄKUVAUKSET 1. Ringettejaoston johtoryhmä... 2 Ringettejaoston puheenjohtaja... 3 Valmennuspäällikkö... 3 Sihteeri... 4 Varustepäällikkö... 4 Kilpailusihteeri... 4 Tiedottaja... 4

Lisätiedot

Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallinto- ja toimintasääntö

Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallinto- ja toimintasääntö Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallinto- ja toimintasääntö Vaasan Palloseuran Juniorit ry:n hallituksen yhdistyksen sääntöjen 5 :n nojalla tekemän päätöksen mukaisesti määrätään: 1 Hyvä hallintotapa

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt

KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt KPV Juniorit Ry talousohjesäännöt 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta 1.1.Hallitus 1.2 Palkat ja kulukorvaukset 1.3 Kirjanpito 1.4 Juniorijaosto 1.5 Joukkueet 1.6 Tilinpäätös 1.7 Talousarvio 1.8 Omaisuuden

Lisätiedot

JUNIORI-SAPKO RY. PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 -

JUNIORI-SAPKO RY. PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 - JUNIORI-SAPKO RY PÄSSIOHJEET www.juniori-sapko.fi - 1 - Sisällysluettelo 1. Lukijalle 3 2. SAPKOLAISET LÄHTÖKOHTAMME 4 2.1. Juniori-Sapko ry kantaa sinettitunnusta ja toteuttaa Sinettiseura linjausta.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KIEKON TOIMINTAKÄSIKIRJA

KEMIJÄRVEN KIEKON TOIMINTAKÄSIKIRJA KEMIJÄRVEN KIEKON TOIMINTAKÄSIKIRJA Toiminta-ajatus Kemijärven Kiekko ry on vuonna 1979 perustettu jääkiekon erikoisseura. Seura luo jäsenilleen järjestelmällisellä toiminnalla olosuhteet laadukkaaseen

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla.

Harjoitteluohjelmiakin pyritään mahdollisuuksien mukaan täydentämään muilla lajeilla kuten jalkapallolla, salibandyllä ja yleisurheilulla. SEURAN PELISÄÄNNÖT 1. Limingan Kiekko ry Limingan Kiekko ry on vuonna 1982 perustettu urheiluseura, jonka päälajina on jääkiekko. Toiminnassamme kannustamme kokeilemaan ja harrastamaan myös muita urheilulajeja

Lisätiedot

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet

Jääkiekkojaosto toimintaohjeet Jääkiekkojaosto toimintaohjeet 1 Jääkiekkojaoston toimintaohjeet Lauttakylän Luja jääkiekkotoiminnan perustan muodostaa seuratasolla toteutettu laadukas, monipuolinen ja Nuori Suomi henkinen lapsi- ja

Lisätiedot

TOIMINNAN TARKOITUS...

TOIMINNAN TARKOITUS... TOIMINTAOHJEITA JOUKKUEILLE 2013-2014 SISÄLLYS 2 1 TOIMINNAN TARKOITUS... 3 2 ORGANISAATIO... 3 2.1 HALLITUS / JOHTOKUNTA... 3 2.2 TOIMIKUNNAT... 4 2.3 JOUKKUEET... 4 3 TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 3.1 KASVATUSTYÖ...

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka

NuPS Hockey ry. Taloussääntö. Matti Sillantaka NuPS Hockey ry Taloussääntö Matti Sillantaka TALOUSASIAT Seuran talous Seura maksaa toiminnan yhteiset kulut. Tällaisia ovat mm. valmennus- ja toiminnanjohtajan kulut, maalivahtikoulun valmennus ja jäät,

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS

JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS SUOMEN JÄÄPALLOLIITTO ry SJPL Kristina Koskela kilpailu@finbandy.fi puhelin 020 7964 322 JOUKKUEENJOHTAJA-OPAS 2010 Tämä joukkueenjohtajaopas antaa joukkueenjohtajalle perustietoa seuratoiminnasta sekä

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET

JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET JUNIORI-JUKURIT RY TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄNKUVAUKSET This document is the property of Jukurit. It can neither be reproduced or distributed to any third parties without its written authorization. 2014

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY.

VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY. VALKEAKOSKEN KIEKKO-AHMA RY. TOIMINTATAVAT KIEKKO-AHMASSA 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Kiekko-Ahma on Sinettiseura 4. Seuran organisaatio 5. Seuran toimihenkilöt 5.1. Puheenjohtaja 5.2.

Lisätiedot

Kisa-Eagles. Seuran organisaatio ja junioritoimintasäännöt kaudelle Y-tunnus Kangasalan Kisa ry. Pankki

Kisa-Eagles. Seuran organisaatio ja junioritoimintasäännöt kaudelle Y-tunnus Kangasalan Kisa ry. Pankki 1 Kisa-Eagles Seuran organisaatio ja junioritoimintasäännöt kaudelle 2017-2018 2 1. Johdanto Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt helpottavat kaikkien toimintaa ja antavat kaikille osapuolille varmuuden oikeudenmukaisista

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010

PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 PELISÄÄNNÖT 29.10.2010 1. LASER HT:N TEHTÄVÄ JA TAVOITE... 3 2. TOIMINNAN PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.1. HARRASTUKSELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.2. URHEILULLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.3. TALOUDELLISET PÄÄMÄÄRÄT... 3 2.4. YHTEISKUNNALLISET

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2011 Kausi

Genuine Hockey Spirit Since Haukat G 2011 Kausi Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukat G 2011 Kausi 2018-2019 Haukat seurana Perustettu 1979 Valon Sinettiseura vuodesta 1997 (entinen Nuori Suomi) Lajeina jääkiekko ja ringette Lapsia ja nuoria lisenssipelaajia

Lisätiedot

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille.

Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Rahastonhoidon opas on suunnattu joukkueen nimetyille rahastonhoitajille ja joukkueenjohtajille. Opas on myös hyvä tietolähde vanhemmille. Päivitetty 16.9.2015 1. YLEISTÄ 1.1 Kotijoukkue 1.2 NETILMO 1.3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT

JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT JOUKKUEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT A. SEURANÄKÖKULMA Joukkueenjohtaja 1. toimii seuran edustajana joukkueeseen päin ja joukkueen edustajana seuraan päin tiedottaa seuran asiat joukkueen jäsenille tiedottaa joukkueen

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneet) 31.5.2010 Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä parantamaan informointia

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku

Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku Vaasan Sportin Juniorit Pelaajapolku 1 Yleistä Seuran urheilutoiminnasta vastaa valmennuspäällikkö yhteistyössä vastuuvalmentajien kanssa Seuran joukkueet pelaavat SJL:n sarjoissa ja noudattavat liiton

Lisätiedot

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA

SEURATOIMINTAOPAS NIBACOS KOKKOLA NIBACOS KOKKOLA 13.3.2015 1 (4) 1. Toiminnan tarkoitus Nibacos Kokkola ry:n toiminnan tarkoitus on salibandyn kehittäminen ja ylläpitäminen sekä harrastus- että kilpailutoiminnassa. 2. Pitkän aikavälin

Lisätiedot

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015

Koivukylän Palloseura ry. B-juniorit. Toimintasuunnitelma kaudella 2015 Koivukylän Palloseura ry B-juniorit Toimintasuunnitelma kaudella 2015 01.12.2014 Suunnitelma koskee aikaväliä 1.11.2014 31.10.2015. Toimihenkilöt ja yhteystiedot Joukkueenjohtaja: Vastuuvalmentaja: Valmentaja:

Lisätiedot

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT

KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT KUPARIKIEKKO jr TOIMINTATAVAT Toiminnan tarkoitus ja tavoitteet Seuran toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jääkiekkoilua Harjavallan seudulla. Tarjota lapsille ja nuorille heidän ehdoillaan,

Lisätiedot

JUNIORI-JUKURIT RY. PELISÄÄNNÖT

JUNIORI-JUKURIT RY. PELISÄÄNNÖT JUNIORI-JUKURIT RY. PELISÄÄNNÖT Johdanto SISÄLLYSLUETTELO: 1. Toiminnan periaatteet ja tavoitteet 1.1.1 Perusarvot 2. Urheilutoiminta 2.1.1 Korttelikiekko 2.1.2 Leijonakiekkokoulu 2.2.1 Ikäkausijoukkueet

Lisätiedot

Talousohjesääntö HYVINKÄÄN PALLOSEURA

Talousohjesääntö HYVINKÄÄN PALLOSEURA 2019 Talousohjesääntö HYVINKÄÄN PALLOSEURA 2019 Sisällys 1. Joukkueiden organisaatio- ja toimintaohje... 2 1.1 Hallitus... 2 1.2 Seuran toiminnanjohtaja... 2 1.3 Joukkueet... 2 2. Yleistä seuran taloudenhoidosta...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry ja se toimii. edistää lasten vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoimintaa

Yhdistyksen nimi on Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry ja se toimii. edistää lasten vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoimintaa MUOTIALAN PÄIVÄKODIN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Muotialan päiväkodin vanhempainyhdistys ry ja se toimii Muotialan päiväkodin yhteydessä ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

JUNIORISOPIMUS ALLE 18 vuotiaille

JUNIORISOPIMUS ALLE 18 vuotiaille Sopimus noudattaa Suomen Jääkiekkoliiton pelaajasopimusrakennetta 1 JUNIORISOPIMUS ALLE 18 vuotiaille 1. OSAPUOLET 1. Jyvässeudun Kiekko ry (jäljempänä seura) sekä Y-tunnus: 2251814-2 2. (jäljempänä pelaaja)

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa

Vastuun toiminnasta kantaa aina seura. Joukkue ei ole juridinen yksikkö, vaan osa seuraa TALOUSPELISÄÄNNÖT 2015-2016 1) SEURAN TALOUS Titaani-Juniorit ry (seura) on yleishyödyllinen juniorikasvatustyötä tekevä, voittoa tavoittelematon rekisteröity yhdistys ja sen varainkeruuta, -hallintaa

Lisätiedot

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013

JOUKKUEEN- JOHTAJA 5.12.2013 JOUKKUEEN- JOHTAJA JOUKKUEENJOHTAJA Seuratoiminta on kaiken sydän Joukkueenjohtaja on joukkueen johtaja Joukkue on aina tiimi Vanhemmat ovat suurin voimavara Turnaus- ja ottelujärjestelyt Miksi tieto kulkee

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Nikkarit-infon lukijalle

Nikkarit-infon lukijalle Nikkarit-infon lukijalle Kiekko-Nikkarit ry:n päätehtävänä on omalta osaltaan olla mukana auttamassa vanhempia nuorison kasvattamisessa. Jokainen meistä tietää kuinka vaikeaa ja haastavaa tämä kasvatustyö

Lisätiedot

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry

Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry Tervetuloa! Juniori Jokipojat ry JOUKKUEEN TOIMIHENKILÖT Vastuuvalmentaja seura nimeää valmentaja seura nimeää Maalivahtivalmentaja seura nimeää Joukkueenjohtaja vanhempainkokous nimeää ja seura hyväksyy

Lisätiedot

SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 1.5.2012

SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 1.5.2012 SEURA- JA JOUKKUETOIMINNAN SÄÄNNÖT Päivitetty 1.5.2012 1.0 TOIMINTA-AJATUS Ilves Ry haluaa tarjota mahdollisimman laajalle harrastajakunnalle puitteet jääkiekon harrastamiseen ohjatussa toiminnassa kohtuullisin

Lisätiedot

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi

Seurasäännöt. Karhu-Kissat ry. Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki. www.karhu-kissat.fi Seurasäännöt Karhu-Kissat ry Matkamiehenpolku 2 D 00320 Helsinki www.karhu-kissat.fi Sisällys Seuratoiminnan säännöt... 2 Karhu-Kissat ry:n arvot... 2 Organisaatio seuran hallitus... 2 Jäsenten tehtävät...

Lisätiedot

LePyn talousohje. Kausimaksut

LePyn talousohje. Kausimaksut LePyn talousohje Kausimaksut Jokainen pelaaja on velvollinen maksamaan LePylle vuosittaisen kausimaksun, jonka suuruuden päättää seuran hallitus. Kausimaksuilla seura rahoittaa suurimmat menoeränsä, kuten

Lisätiedot

Pelicans2000 Hollola ry: n pelisäännöt

Pelicans2000 Hollola ry: n pelisäännöt - 1 - Pelicans2000 Hollola ry: n pelisäännöt 1. Lukijalle 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. Pelicans2000 Hollola ry: n organisaatio 4. Seuran toimihenkilöt 5. Ohjaus- ja urheilutoiminta 5.1 Luistelukoulu

Lisätiedot

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/

Pelaajaluettelot nähtävissä osoitteessa http://www.finhockey.fi/alueet/kymi-saimaa/tulospalvelu_2011-2012/tilastoitavat_sarjat/ Kuntokiekon lisäohjeet: Pelaajaluettelot Joukkueet toimittavat aluepäällikölle joukkueensa pelaajaluettelot ennen sarjan alkua. Yhteyshenkilö ilmoittaa pelaajamuutokset välittömästi aluepäällikölle. Vain

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY.

FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT RY. JUNNUAAPINEN Ringette JUNIORIJOUKKUEIDEN TOIMINTAPERIAATTEET päivitetty 10/2015 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten vanhemmille 3. FoPS Juniorit on Sinettiseura 4. Seuran

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( )

KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET ( ) 1 KÄYTTÄYTYMISRANGAISTUSTEN SEURANTA JA SEURAAMUKSET (2015-2016) Joukkueet ovat velvollisia pitämään käyttäytymisrangaistusten kertymää eli ns. kymppitiliä. Mitä sillä tarkoitetaan ja miten sitä seurataan

Lisätiedot

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille

KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille KONTU OPAS Ohjeita jalkapalloilua aloittavien perheille FC Kontu - kaikille avoin FC Kontussa joukkuetoiminta alkaa 6-ikävuodesta niin tytöillä kuin pojillakin. Jalkapallon voi aloittaa myöhemminkin. Suositeltavaa

Lisätiedot

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä)

Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) Tietopaketti ja ohjeistus joukkueelle sekä vanhemmille (2002-2003-syntyneiden lajiryhmä) 1.6.2009 1. Yleistä Tämä tietopaketti ja ohjeistus on luotu selventämään joukkueen sisäisiä toimintatapoja sekä

Lisätiedot

Genuine Hockey Spirit Since Haukkakyselyn tulokset

Genuine Hockey Spirit Since Haukkakyselyn tulokset Genuine Hockey Spirit Since 1979 Haukkakyselyn tulokset 2017-2018 ALUSTUS Kysely tehtiin haukkalaisille keväällä 2018 Vastauksia tuli yhteensä 53 Kyselyssä käsiteltiin Haukkojen seuran ilmapiiriä, viestintää

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Lapuan Virkiän jääkiekon toimintaan. Lapuan Virkiän Jääkiekkojaosto

Tervetuloa mukaan Lapuan Virkiän jääkiekon toimintaan. Lapuan Virkiän Jääkiekkojaosto Lapuan Virkiän perinteet johtavat vuoteen 1907. Jääkiekkojaosto on perustettu 1963, vaikkakin Virkiän alaisuudessa on jääkiekkoa pelattu jo 50-luvun lopulla. Virkiä on etelä-pohjalainen jääkiekkoseura,

Lisätiedot

EPS G Joukkueen Infotilaisuus Espoonlahti

EPS G Joukkueen Infotilaisuus Espoonlahti EPS G 2012 Joukkueen Infotilaisuus 31.1.2019 Espoonlahti Infotilaisuuden asialista 1. Kokouksen avaus 2. Seuran ja seurayhteisön esittely 3. Joukkuetoiminnan esittely 4. 2012 Joukkueen toiminnan esittely

Lisätiedot

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen

Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämän suunnitelman tarkoitus ja eteneminen Tämä on suunnitelma Maskin & KyIF:n välisen YJ-toiminnan perustamisesta (pohjana yhteinen keskustelutilaisuus 25.8.2016 sekä seurojen jalkapallojaostojen päätökset

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Valmennuslinja. Kultsujuniorit

Valmennuslinja. Kultsujuniorit Valmennuslinja Kultsujuniorit Seuran tavoitteet - Kehittää junioreita yksilöinä pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti - yksittäisen pelaajan oman tason mukainen harjoittelu ja pelaaminen - joukkueet jaetaan

Lisätiedot

C2-D2 Final Four-turnaukset

C2-D2 Final Four-turnaukset C2-D2 Final Four-turnaukset 31.3 2.4.2017 C2 AAA alempi Jatkosarja C2 AAA alemman jatkosarjan Final Four-turnaus pelataan Malmin Jäähallissa Helsingissä 1.4.2017. Turnaukseen C2 AAA alemman jatkosarjojen

Lisätiedot