YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:"

Transkriptio

1 4 LUKU: OPISKELUN YLEINEN TUKI YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: YHTEISTYÖTAHO KEINOT JA IDEAT Kodit vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset puhelinkeskustelut ja kirjeenvaihto HELMI -järjestelmä (välitön yhteys kotiin) vanhemmat luontevaan keskusteluyhteyteen keskenään vastuuta vanhemmille; käytännön apu vanhempien erityisosaaminen hyötykäyttöön työpaikkavierailut vanhempien työpaikoille ja eri ammattien edustajia vierailulle leirikoulut teemapäivät kerhotoiminta valvontatehtävät kuljetukset, rahoitus retkiin aamukahvit isovanhemmat mukaan koulun toimintaan (taidot, elämänkokemus) Moniammatillinen yhteistyöverkosto terveydenhoitaja psykologi kuraattori sosiaalitoimi nuorisotoimi seurakunnat Kunta yhteydet oppilashuollon kautta erilaista apua / tukea oppilaille ja opettajille ongelmatilanteissa kerhotoiminta, päihdevalistus, ryhmäyttämispäivä tietoiskuja nuorisotyön kerhoista ja tapahtumista näyttelyt nuorisotiloissa elämäntapakasvatus aamunavaukset kirkolliset juhlapäivät ( esim. joulukirkko) kinkerit rippikouluinfot kuorot kerhotoiminta (iltapäiväkerhot) tutustuminen kunnan tarjoamiin palveluihin (kirjasto, terveydenhoito)

2 koulun johtokunta liikuntatoimisto nuorisotoimi vanhainkodit kulttuuritoimi kirjastotoimi tekninen toimisto tutustuminen kunnan hallintoon virkamiestapaamiset kouluruokailu asiantuntija-apu ympäristö (YTV) uimahalli, urheilutapahtumat nuorisotalo vierailijoita, vierailuja kulttuurisihteerin haastattelu, vierailu opastetut käynnit, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut asemakaavat, rakennustoiminta Muut koulut Päiväkodit Yritykset koulujen välinen yhteistyö, esim. yhteiset tapahtumat, vierailut tutustumisvierailut (jatko-opintopaikat) oppilasvierailut muitten koulujen kanssa yhteiset tapahtumat ja vierailut työharjoittelu (TET -harjoittelijat) kummiluokat, kummitoiminta yhteiset tapahtumat lukupäivätoiminta esi- ja alkuopetuksen yhteistyö esikoululaisten tutustuminen kouluun Lähikaupat ja -kioskit asiantuntijoita kouluun (opetustuokiot) työharjoittelu yritysvierailut stipendit, lahjoitukset, opetusmateriaali erilaiset kilpailut Eri järjestöt SPR, Lions club, kyläyhdistys ja asukasyhdistykset, urheiluseurat, kulttuurijärjestöt, terveysvammais- ja sotaveteraanijärjestöt, Koti ja koulu - yhdistys Poliisi ja pelastuslaitos opetus, kilpailut materiaaliapua, välineitä järjestysapu tapahtumissa mm. päihdevalistus, ensiapukoulutus stipendit, lahjoitukset nälkäpäiväkeräys, taksvärkkipäivä liikennekasvatus, mopokurssi, Liikennejokeri laillisuuskasvatus, ilkivallan ehkäisy

3 päihdevalistus turvallisuusasiat, paloharjoitukset ensiapukoulutus Kansainväliset EU -projektit (Comenius) yhteistyökumppanit leirikoulut ystävyyskoulutoiminta kummiluokkatoiminta oppilas- ja opettajavaihdot sähköinen viestintä, kirjeenvaihto vaihto-oppilasjärjestöt eettinen toiminta (taksvärkki, nälkäpäivä)

4 VEIKKOLAN KOULUN VUOSITTAINEN YHTEISTYÖ ESIOPETUKSEN KANSSA

5 OPPILAANOHJAUS VEIKKOLAN KOULUSSA Veikkolan koulun opetussuunnitelman yleisen osan eri osioissa tulee esille se, kuinka oppilaitten ohjaamiseen osallistuu koko koulu. Merimaan ja Kasurisen mallin mukaista holistista näkemystä oppilaanohjauksessa on sisällytetty koulun arvoihin ja toiminta-ajatukseen, Veikkolan koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön (luku 3), opiskelun yleiseen tukeen (luku 4) sekä koulun tukitoimiin (luku5). OPISKELUN YLEINEN TUKI HOLISTINEN NÄKÖKULMA (Kasurisen2003 mallin mukaan mukailtu) KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KULTTUURI MENETELMÄT ARVOPOHJA OPPIMIS- TYÖTAVAT KÄSITYS Lainsäädäntö Oppilashuoltotyöryhmä FYYSINEN Opiskelun ohjaus OPISKELUYMPÄRISTÖ ja tukeminen Työnjako ja vastuut PSYKOSOSIAALINEN - kodin ja koulun välinen yhteistyö - henkilöstö TUKI - ohjauksen järjestäminen - oppilashuolto Oppilaiden osallistuminen OPPIMISEN JA - opiskelun erityinen tuki OPISKELUN OHJAUS - kieli- ja kulttuuriryhmien Yhteistyö koulun sisällä opetus URA- JA ELÄMÄNSUUNNITTELU, Yhteistyö ulkopuolisten VALINNAT, tahojen kanssa PÄÄTÖKSENTEKO Järjestyssäännöt

6

7 Terveydenhoitaja - oppilaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen tukeminen - terveystarkastukset Rehtori - koulun johtamisen ja toimintakulttuurin kokonaisvastuu - oppilaan ohjaus, tuki ja seuranta erityistilanteissa - yhteistyö 2. asteen oppilaitosten kanssa - lukujärjestykset -oppilaan kuuleminen ja asioiden selvittely erimielisyystapauksissa - yli 3 pv:n poissaolon myöntäminen Erityisopettaja - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vaikeuksien kartoitus ja tukitoimien aloittaminen - osallistuminen HOJKS:ien tekemiseen Aineenopettaja - oppilaan vahvuuksien tukeminen opetettavan aineen puitteissa - oppilaan kokonaisvaltainen oppimisen ja kasvun havainnointi > havaittujen ongelmien tiedottaminen luokanvalvojalle tai oppilashuoltotyöryhmälle Avustajat - oppilaan vahvuuksien tukeminen - erityisen tuen antaminen sitä tarvitseville Oppilashuoltotyöryhmä - OHTR:ään kuuluvat erityisopettajat, psykologi, kuraattori, rehtori, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja - oppilaan hyvinvointiin ja oppimisongelmiin liittyvien asioiden käsittely ja jatko-ohjaus - nivelpalaverit - yhteydet muihin yhteistyötahoihin OPPILAAN OHJAUS Luokanvalvoja + luokanopettaja - oppilaan kasvun, kehityksen ja opiskelun päivittäinen seuranta - yhteydenpito huoltajiin - havaittujen ongelmien tiedottaminen oppilashuoltotyöryhmälle - oppilaan poissaolojen seuranta ja luvan myöntäminen alle 3 pv :n poissaoloon Apulaisrehtori - oppilaan kuuleminen ja asioiden selvittely erimielisyystapauksissa luokkalaisten valinnaisaineet Psykologi - erityisen tuen kartoitus oppilaille oppimisvaikeuksissa ja tukitoimien arviointi - tukitoimien tarjoaminen kriisitilanteissa - kouluvalmiustutkimukset - ryhmäkuntoutukset Koulusihteeri - koulumatkojen neuvonta - koulumatkakortit - oppilaskortit - oppilaan hallinnolliset tiedot tietojärjestelmässä Kuraattori - oppilaiden psykososiaalinen tuki - yhteistyö perheiden kanssa - ryhmä- ja luokkatyö - moniammatillinen yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen Tukitiimi - ottaa selville syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat; tieto koteihin mahdollisimman aikaisin - syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden erityisseuranta ja ohjaus - tehokas yhteistyö syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden kotien kanssa - erityiset valinnaisaineryhmät syrjäytymisvaarassa oleville Opinto-ohjaaja - valinnaisainevalintoj en ohjaus - ammatinvalinnan ja jatko-opintojen ohjaus - työharjoittelun ohjaus - henkilökohtainen ohjaus - yhteisvalinta Tukioppilaat ja vertaissovittelu - vertaistuen antaminen

8 KRIISITOIMINTASUUNNITELMA Tärkeät puhelinnumerot Koulun kriisivalmiusryhmä Lasten ja nuorten tukipalveluita Kriisin määritelmä ja kriisiryhmän tehtävät Tiedotus Erilaiset kriisitilanteet ja niissä toimiminen - väkivalta ja väkivallalla uhkailu - tapaturmat ja sairauskohtaukset - vakava sairaus - akuutti mielenterveysongelma - kouluyhteisön työntekijä voi huonosti - hysteerinen huhu - kuolemantapaukset o oppilaan, opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan kuolema o oppilaan lähiomaisen kuolema - itsemurhauhkailu - itsemurha - tulipalo - ydinvaara/suuronnettomuus TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT Hätänumero 112 Terveyskeskus Veikkolan terveysasema Hammashoitola Myrkytyskeskus Poliisi Kunnan debriefing-ryhmä Sosiaalitoimisto

9 Taksikeskus Veikkolan taksiasema KOULUN KRIISIVALMIUSRYHMÄ Rehtori Leila Kurki , Apulaisrehtori Jussi Roms , Opettaja Aki Kukkonen Opettaja Ossi Leivo Terveydenhoitaja Heljä Telaranta , Erityisopettaja Päivi Ikäheimonen , Erityisopettaja Kati Karjalainen-Rimppi Opinto-ohjaaja Hilppa Konttori Koulupsykologi Suvi Latva , Koulukuraattori (vs.) Riina Suhonen , LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUITA Jorvin sairaala Lastenpsykiatrian pkl Leppävaaran lastenpsykiatrian pkl:n kriisiryhmä Nuorisopsykiatrian pkl Lastensuojelun päivystys Lapsi- ja perhesosiaalityö / Veikkola Perheneuvola Kirkon perheasianneuvottelukeskus / Kirkkonummi , MLL:n Lasten ja nuorten puhelin Poliisin rikosvihjepuhelin (nimetön) Seurakunta Valtakunnallinen psykologien valmiusryhmä (SPR) KRIISIN MÄÄRITELMÄ JA KRIISIRYHMÄN TEHTÄVÄT Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin eikä siis tiedä, miten hänen pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä tunnetila, josta vapautuu vain työstämällä sitä. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi suuronnettomuus, joukkotuho, päällekarkaus tai ryöstö.

10 Koulumme oppilaat tai henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai muuhun ennalta arvaamattomaan tai uhkaavaan tilanteeseen koulussa tai koulun ulkopuolella. Kuolema, onnettomuus tai sairaus voi kohdata oppilaiden perheenjäseniä tai muita läheisiä. Tähän kriisitoimintasuunnitelmaan on koottu ohjeita, miten koulussamme toimitaan erilaisissa kriisitilanteissa. Koulun oppilashuoltotyöryhmä toimii myös kriisivalmiusryhmänä. Kriisivalmiusryhmän tehtävänä on - laatia kriisitoimintamalli sekä päivittää se säännöllisesti - organisoida toiminta kriisitilanteissa sekä kutsua tarvittaessa ulkopuolista apua - huolehtia kriisitilanteen jatkohoidosta ja välittää koulun ulkopuolista kriisiapua sitä tarvitseville TIEDOTUS Tapahtumasta tiedon saanut tiedottaa asiasta rehtorille, joka kokoaa kriisiryhmän ja sopii sen kanssa, miten ja keille asiasta tiedotetaan. Tiedottamisessa tulee ottaa huomioon salassapitomääräykset sekä tapahtumaa koskevien (esim. huoltajien) toiveet. Tiedotuksesta oppilaitoksen ulkopuolelle vastaa rehtori. VÄKIVALTA JA VÄKIVALLALLA UHKAILU Kaikilla koulussa työskentelevillä, niin lapsilla kuin aikuisillakin, on oikeus turvalliseen päivään. Koulumme järjestyssäännöt kieltävät kaikenlaisen kiusaamisen ja syrjinnän. Väkivallan kohteeksi joutunut on rikoksen uhri. Oppilaiden väliset pienet nujakat on syytä selvitellä riitapukareiden kesken. Jokainen pikkunahistelu on lopetettava väliinmenolla. Koulussamme on käytössä vertaissovittelutoiminta, johon lievät kiusaamistai nujakointiasiat ohjataan. Tapahtuneesta tiedon saanut aikuinen täyttää vertaissovittelulomakkeen ja ilmoittaa osapuolille toimenpiteestä. Luokanopettaja/- valvoja ilmoittaa asiasta kotiin.. Vakavat fyysisen väkivallan tilanteet kuuluvat poliisille. - Ilmoitetaan asiasta aina rehtorille tai apulaisrehtorille. - Pahoinpidelty oppilas toimitetaan terveydenhuollon tarkastukseen ja odotetaan oppilaan kanssa siihen asti, että hän saa apua. - Jos oppilas on shokissa, häntä rauhoitellaan. - Rehtori haastattelee asianosaiset ja pyytää heiltä tarvittaessa kirjalliset lausunnot. - Otetaan yhteys oppilaan vanhempiin. - Rehtori konsultoi tarvittaessa poliisiviranomaisen kanssa. - Tarvittaessa kriisiryhmä tai opettaja käsittelee asiaa luokassa.

11 - Tarvittaessa pahoinpitelijälle ja/tai uhrille järjestetään säännöllisiä tapaamisia koulukuraattorin, koulupsykologin tai terveydenhoitajan luona Uhkaavasti käyttäytyvän oppilaan rauhoittaminen: - Pysy itse rauhallisena. - Osoita oppilaalle, ettet pelkää, et ole uhka hänelle etkä myöskään aio alistua. - Yritä saada oppilas puhumaan. Aseta kysymys, johon on vastattava usealla sanalla. Hyvä kysymys on esimerkiksi: Mistä on kysymys? - Älä nujerra oppilasta syyttelemällä. - Opettajalla on oikeus määrätä häiritsevä oppilas poistumaan luokasta tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta. TAPATURMAT JA SAIRAUSKOHTAUKSET Tapaturmien ehkäisemiseksi ja vahinkojen lievittämiseksi - Noudatetaan turvallisia työtapoja. - Ilmoitetaan havaituista riskitekijöistä rehtorille. - Selvitetään etukäteen, missä ovat ensiapuvälineet ja paarit. - Opetellaan tekemään hätäilmoitus. Vaikean tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa todetaan, hengittääkö potilas ja sykkiikö sydän. Sen jälkeen tehdään hätäilmoitus lähimmästä puhelimesta. Aloitetaan elvyttäminen (terveydenhoitaja tai joku muu ensiaputaitoinen).ja kutsutaan apua Hätäilmoituksen tekeminen - Soita numeroon Kerro, mistä soitat ja mitä on tapahtunut. - Älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan. - Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. Hätäensiapu 1. HENGITYS? Katso, kuuntele ja tunnustele, hengittääkö potilas. Tarvittaessa avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taakse ja puhalla oman hengityksen tahdissa. 2. SYDÄMEN TOIMINTA? Tunnustele kaulavaltimoa. Jos syke ei tunnu, aloita elvytys. Puhalla kaksi kertaa ja paina 15 kertaa. 3. VERENVUOTO? Runsas vuoto on tyrehdytettävä keinolla millä hyvänsä, esim. painamalla suoraan haavaan.

12 4. SHOKKI? Oireena on kalpeus, kylmähikisyys ja sekavuus. Rauhoita potilas ja aseta makuulle jalat koholle. Tajuton laitetaan kylkiasentoon. Tiedota asiasta rehtorille. Muista, että tapauksen nähneet oppilaat tarvitsevat hoitoa. VAKAVA SAIRAUS - Sovitaan huoltajien kanssa, mitä kerrotaan oppilaille. - Oppilaan omaa mielipidettä kunnioitetaan. - Pyritään saamaan lupa kertoa sairaudesta luokan oppilaille ja muulle henkilökunnalle. - Toimintaohjeet sairauskohtauksen varalta toimitetaan koululle. VAKAVA MIELENHÄIRIÖ Useimmiten mielenhäiriöstä kärsivän oppilaan käytöksessä tulee esiin jotain tavallisuudesta poikkeavaa.. Tällaisessa tilanteessa opettajan tehtävä on kertoa oppilaasta koulupsykologille, koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle. Nämä erityistyöntekijät voivat kirjoittaa lähetteen Espoon keskuksen nuorisopsykiatriselle poliklinikalle tai Kirkkonummen lastenpsykiatriselle poliklinikalle. Asiaan pyritään suhtautumaan maltillisesti ja yritetään välttää nopeita johtopäätöksiä. Väärä lähestyminen voi pahentaa tilannetta varsinkin, jos ei huolehdita seurannasta. Jos oppilas voi hyvin huonosti, voidaan pyytää vanhemmat viemään hänet suoraan terveyskeskukseen. Neuvoa voi kysyä myös kriisivalmiusryhmän jäseniltä. KOULUYHTEISÖN TYÖNTEKIJÄ VOI HUONOSTI Koulussa voi opettaja tai kouluyhteisön muu aikuinen voida huonosti. Yleensä läheiset työtoverit huomaavat työtoverinsa käyttäytymisessä muutoksia, esim. fyysiset oireet, stressioireet, masennuksen merkit. Aina työntekijä ei osaa itse pyytää apua tai hän suoranaisesti kieltää sen. Läheisen työtoverin tai esimiehen asiallinen, myötäelävä puuttuminen ongelmaan on kuitenkin helpotus kaikille osapuolille. Silloin voidaan miettiä, mitkä tekijät auttavat kyseistä työntekijää pääsemään takaisin tasapainotilaan; riittävätkö koulun tukitoimet vai onko hyvä kääntyä ammattiauttajan puoleen. HYSTEERINEN HUHU Kun koulussa liikkuu huhuja henkisestä väkivallasta, kiinnikäymisestä, lyömisestä tai nimittelystä, toimitaan seuraavasti: - Viestiin on aina suhtauduttava vakavasti. - Tilanne rauhoitetaan ja normaali työskentely jatkuu. - Tiedotetaan asiasta rehtorille/apulaisrehtorille, joka ryhtyy selvittämään asiaa.

13 - Selvittelyn jälkeen otetaan yhteyttä asianosaisiin. - Oppilas viedään tarvittaessa terveystarkastukseen. - Tarvittaessa opettajat selvittävät asiaa luokissaan ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin. Tärkeää on kouluyhteisön aikuisten vakava suhtautuminen asiaan ja sen pikainen selvittely. Huhujen levittäjät ovat vastuussa teoistaan. Kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai asianomainen joutuu teon johdosta halveksunnan kohteeksi. KUOLEMANTAPAUKSET Oppilaan, opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan kuolema - Kun viesti kouluyhteisön jäsenen kuolemasta tulee kouluun, siitä on ilmoitettava rehtorille/ apulaisrehtorille. - Rehtori kutsuu koolle kriisiryhmän, joka päättää jatkotoimista kuultuaan omaisten toivomuksia. - Koulun henkilökunnalle tiedotetaan yhteisesti asiasta mahdollisimman pian, jotta asiasta saadaan oikea ja tarvittava tieto. Samalla sovitaan, miten asiasta ilmoitetaan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Samalla sovitaan hiljaisen hetken viettämisestä luokissa. - Hiljaisen hetken jälkeen voidaan käsitellä asiaa ja siihen liittyviä tunteita. On syytä kertoa mahdollisuudesta myöhempiin keskusteluihin. - Lippu lasketaan puolitankoon. - Muistopöytä tuodaan aulaan. Pöydällä on kynttilä, valokuva ja mahdollisesti kirjanen, johon jokainen voi halutessaan kirjoittaa tervehdyksen omaisille. - Suositeltavaa olisi järjestää koulun yhteinen muistohetki juhlasalissa, jossa hiljennytään ja sytytetään kynttilä kuolleen muistolle. - Surutyöskentelyyn tarvitaan aikaa vielä tapahtuman jälkeenkin ja usein myös kriisiryhmän/asiantuntijan apua. - Sovitaan oppilaitoksen edustajien osallistumisesta hautajaisiin. Oppilaan lähiomaisen kuolema - Lähesty oppilasta ja osoita myötätuntoa tilanteeseen sopivalla tavalla. - Tiedustele oppilaalta ja huoltajalta, haluavatko he, että tapahtuneesta kerrotaan luokalle ja kriisiryhmälle, ja keiden kanssa hän haluaa asiasta keskustella. - Tilanteen mukaan luokanopettaja ja luokkatoverit ottavat jollakin tavoin oppilaan surun huomioon (esim. kukat/hiljainen hetki).

14 - Jos oppilas jää pois koulusta, soita kotiin. - Ota yhteys tarvittaessa kriisiryhmän jäseniin ja pidä huolta siitä, että oppilas tietää voivansa hakeutua keskustelemaan jonkun koulun työntekijän kanssa. ITSEMURHAUHKAILU - Jos tietoosi tulee itsemurhauhkailuja, älä vähättele niitä; ota ne aina vakavasti. - Itsemurhaa hautova tarvitsee aina ammattiapua. Ohjaa oppilas jatkoavun piiriin. Ota yhteys välittömästi terveydenhoitajaan/koulukuraattoriin/koulupsykologiin. Älä päästä lasta luotasi, ennen kuin asia on hoidettu. - Älä jätä itsemurhavaarassa olevaa yksin. - Itsemurhauhan vahvimmat merkit ovat suullisia: En jaksa enää.. Millään ei ole mitään väliä. Aion lopettaa kaiken. Toiset saattavat käpertyä itseensä, he ovat sulkeutuneita eikä heihin saa kontaktia. Kaikenlaiset vihjailut kuolemasta, humoristisetkin, voivat olla merkkejä itsemurhan suunnittelusta. Viiltelyn jäljet käsivarsissa ovat merkittävä oire itsetuhoajatuksista.. - Oppilaan kanssa on uskallettava puhua asiasta avoimesti. Ennen kaikkea kuuntele! Älä tuomitse, älä vähättele, älä moralisoi. ITSEMURHA - Tapahtunut voi aiheuttaa oppilaille ja koulun henkilökunnalle ahdistavia tunnekokemuksia, minkä vuoksi asiaa ei pitäisi jättää käsittelemättä. - Yhteistyö omaisten kanssa on hyvin tärkeää. - Jos omaiset kieltävät asian käsittelyn koulussa, heidän kanssaan olisi mietittävä mahdollisuutta, että itsemurha tulee yleensä tietoon ennemmin tai myöhemmin. - Asiallinen tieto itsemurhaan johtaneista syistä helpottaa asian käsittelyä. - Kriisivalmiusryhmä järjestää tarvittaessa kriisiapua niille, joita asia on koskettanut eniten. TULIPALO Soita yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoita rauhallisesti: - Kuka soittaa? - Mitä on tapahtunut? - Missä on tapahtunut? - Mitä apua tarvitaan?

15 Varmista hätäilmoituksen perillemeno. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan. Toimi sen jälkeen koulun pelastussuunnitelman mukaan. YDINVAARA / SUURONNETTOMUUS Pommiuhka Evakuointikäskyn saatuasi pidä huolta, että kaikki poistuvat heti koulurakennuksesta. Opettaja varmistaa oppilaiden poistumisen luokasta ja lähtee itse viimeisenä. Aluevastaavat huolehtivat koko rakennuksen tyhjentämisestä. Kaasu- ja säteilyvaara Kaasu- ja säteilyvaarasta annetaan yleinen hälytysmerkki. Yleinen hälytysmerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva sireeniääni. Toimi silloin seuraavasti: - Sulje tiiviisti ikkunat ja ilmanvaihtokanavat. - Kaasuvaarassa pyri rakennuksen ylempiin kerroksiin. - Vältä puhelimen käyttöä, jotta linjat eivät ruuhkautuisi. - Kuuntele radiota ja koulun yleiskuulutuksia mahdollista väestönsuojaan siirtymistä varten. Suuronnettomuuksien henkinen huolto järjestetään pelastustyötä johtavan viranomaisen pyynnöstä. KOULULLA ON MYÖS ERIKSEEN LAADITTU PELASTUSSUUNNITELMA.

16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Nuoren kannalta syrjäytyminen tarkoittaa, että mahdollisuudet osallistua koulutukseen, työelämään, sosiaaliseen toimintaan, erilaisten palvelujen käyttöön ovat kaventuneet. Ääripäässä saattaa olla täydellinen yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ja laitos- ja vankilakierre. Nuoren syrjäytyminen on koulun, oppilaan ja perheen vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa nuori syrjäytyy tai syrjäytetään. Nuori henkilö voi olla siis mukana syrjäytymisprosessissa, vaikkei olekaan vielä syrjäytynyt. Syrjäytymisessä on kyse monien ongelmien kasautumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan syrjäytymisen osa-alueet ovat: taloudellinen syrjäytyminen asuntomarkkinoilta syrjäytyminen koulutuksesta syrjäytyminen ja alhainen koulutustaso työmarkkinoilta syrjäytyminen terveydelliset ongelmat muu syrjäytyminen (rikollisuus, alkoholismi, huumeet jne.) Peruskoulu on tällä hetkellä ehkä keskeisin sosiaalisista instituutioistamme, jonka kautta integroidutaan yhteiskuntaan. Peruskoulun keskeinen tavoite onkin kasvattaa oppilas tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi, luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja rauhantahtoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen kasvatuksen ja opetuksen takaaminen kaikille oppilaille on parasta ennaltaehkäisyä, jota koulu voi syrjäytymisen eteen tehdä. Koulun perustehtävinä syrjäytymisen ehkäisyssä on taata mahdollisuus jatkokoulutukseen, ja vaikuttaa terveiden elämäntapojen kehittymiseen. Syrjäytymisen ehkäisemisen sijaan voidaan puhua myös elämänhallinnan lisäämisestä. Koulun tehtäviin kuuluu myös syrjäytymisuhan alaisen nuoren tunnistaminen ja varhainen auttaminen. Säännönmukainen puuttuminen havaittaviin poissaoloihin ja rikkeisiin on tärkeää ennaltaehkäisytyötä, sillä koulusta pinnaavat ja runsaasti rikkeitä tekevät nuoret ovat tutkitusti muita suuremmassa riskissä syrjäytyä jatko-opiskelusta ja työelämästä. Tätä tehtävää hoitaessaan koulu pyrkii läheiseen yhteistyöhön kodin kanssa tukemalla kotia sen kasvatustehtävässä. KOULUTUKSESTA JA TYÖMARKKINOILTA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Luokka- ja aineenopetus: Luki- ja oppimisvaikeudet yleensä ovat tärkein yksittäinen syy syrjäytymiseen. Jos näihin ongelmiin ei peruskouluaikana puututa, on syrjäytymisvaara ilmeinen. Oppilasryhmien koko on pyrittävä tästä syystä säilyttämään sellaisena, että opettajalla on mahdollisuus jo varhain havaita oppimisvaikeudet ja tukea oppilasta. Erityisesti alaluokkien osalta myös riittävä määrä pienryhmäopetusta (jakotunnit) ja kouluavustajien työ edistävät opiskelutaitojen kehittymistä ja opinnoissa edistymistä. Seitsemänsien luokkien luokanvalvojien ja entisten luokanopettajien keskustelutilaisuudet nivelvaiheessa lisäävät oppilaantuntemusta ja mahdollistavat eriyttämistä jatkossakin. Koululla on välittömän puuttumisen malli, jonka mukaan toimitaan erilaisissa opiskelua haittaavissa tilanteissa. Luokanopettajien ja luokanvalvojien tärkeänä tehtävänä on mm. poissaolojen seuraaminen ja yhteydenpito huoltajiin. Koulun tukitoimia on kuvattu tarkemmin 5. luvussa: Veikkolan koulun tukitoimet. Tukijärjestelmässä kiinnitetään huomiota erityisesti niihin oppilaisiin, joiden opiskelussa, jatkosijoittumisessa tai muussa elämänhallinnassa on vaikeuksia.

17 Kaikkien opettajien vastuualueisiin kuuluvat: - Työrauha ja työskentelyn edistyminen oppitunneilla, poissaolojen merkitseminen, läksyjen tekemisen seuraaminen ja laiminlyönneistä tiedottaminen huoltajille. - Terveen itsetunnon vahvistaminen esim. antamalla kannustavaa palautetta ja teettämällä tehtäviä, joissa oppilas voi kokea onnistumista. - Oppilaiden arkiselviytymisen, sosiaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen edistäminen. - Opetuksen eriyttäminen ja tukitoimien järjestäminen siten, että oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa oppiaineen tavoitteet. - Rikkeisiin puuttuminen. Erityisopetus: Koulussamme on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä pienryhmän erityisluokanopettaja. Koulun omin järjestelyin on muodostettu kaksi pienryhmää oppiaineissa mukautettujen oppilaiden opettamiseen. Erityisopettajat myös päivystävät. Keskittymisvaikeuksista kärsivän tai häiriköivän oppilaan voi tiettyinä aikoina ohjata heidän luokseen rauhoittumaan ja opiskelemaan. Oppilaanohjaus: Oppilaanohjaus tukee oppimaan oppimista ja ohjaukseen panostetaan erityisesti nivelvaiheissa. Myös jatko-opintoihin pääsyä tuetaan ja ammatinvalintaa ohjataan ja seurataan tarvittaessa. Tukitiimi: Tukitiimi seuraa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden koulunkäyntiä, tukee heidän selviytymistään perusopinnoista sekä ohjaa hyviin käytöstapoihin ja jatko-opintoihin. Tukitiimi hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja esim. nuoriso- ja sosiaalitoimen Nopean puuttumisen mallia käsitellessään nuoren tekemiä rikkeitä.. Erilaisia merkkejä nuoren syrjäytymisuhasta, joihin tulisi kaikkien kiinnittää huomiota, voivat olla esimerkiksi: 1. heikohko koulumenestys kaikissa oppiaineissa 2. fyysinen tai psyykkinen huonovointisuus 3. muutokset oppilaan koulunkäynnissä 4. paljon poissaoloja 5. motivaation puute 6. itsetunnon heikkous 7. sääntöjen jatkuva rikkominen 8. kiusaaminen tai kiusatuksi tuleminen. YHTEISTYÖTAHOJA: seurakunta, kunnan nuoriso- ja sosiaalitoimi, poliisi, Erilaisten Oppijoiden Liitto, Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat (HERO), Luki-Tuki keskus, Suomen Kirjastoseura, FinRA (Finnish Reading Association), Kirkkohallitus ja Elämäntapaliitto.

18 PÄIHDETYÖ JA TERVEYDELLISTEN ONGELMIEN EHKÄISY Koulu ei ole lapsille ja nuorille ainoastaan oppimisympäristö. Se on myös yhteisö, jonka jäsenyydellä on monenlaisia terveysvaikutuksia. Koulussa opetetaan asioita, joiden tietäminen auttaa lasta ja nuorta oman terveyden säilyttämisessä, mutta myös oppiminen itsessään voi antaa onnistumisen elämyksiä ja siten olla hyvän mielenterveyden rakennusosa. Keskeisiä oppiaineita ovat terveystieto, biologia, liikunta, uskonto ja elämänkatsomustieto, mutta kaikissa oppiaineissa voi olla terveyttä edistäviä oppisisältöjä. Päihde- ja tupakkavalistusta annetaan erityisesti biologian ihmistä käsittelevien jaksojen yhteydessä sekä terveystiedossa. Opettaja voi oppiaineesta riippumatta toimia rajoja asettavana aikuisena, jota lapsella ei ehkä kotona ole tarjolla. Myös kummioppilaat tukevat nuorempia koulutovereitaan. Yläluokkien tukioppilastoimintaan on koulutettu luokkien oppilaita. Teemapäivien ja vanhempainiltojen yhteydessä käytetään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Luokille 6-9 järjestettävät päihdekasvatuksen ammattilaisten vetämät päihteettömyyspäivät ennaltaehkäisevät päihteidenkäytön kokeilua. Tähän yhteyteen pyritään järjestämään aina myös asiaan liittyvä vanhempainilta. Oppilashuoltotyöryhmä on luonut omat toimintamallit erilaisiin terveyttä uhkaaviin tilanteisiin kuten kiusaamisen ennaltaehkäisy, masennuksen tunnistaminen ja muut kriisiluonteiset mielenterveyden ongelmat sekä päihteiden käyttö. Lisäksi oppilailla on käytettävissään juuri heidän ongelmiensa ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erikoistunut kouluterveydenhuolto: terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. YHTEISTYÖTAHOJA: Elämä on Parasta Huumetta ry, Folkhälsan, Irti Huumeista ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Raittiuden Ystävät, Raide ry, Sininauhaliitto, Suomen Mielenterveysseura, SPR, STAKES, Terveyden edistämisen keskus ja Terveys ry. PÄIHTEIDENKÄYTÖN EPÄILY / PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ Tupakointi Jos koulun alueella poltetaan tai käytetään nuuskaa, jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvollisuus puuttua asiaan. Asiasta tehdään ilmoitus terveydenhoitajalle ja - sekä kirjallisena että puhelimitse - huoltajalle: Häntä kehotetaan vakavasti keskustelemaan asiasta ja tupakoinnin tai nuuskan käytön lopettamisesta. Myös terveydenhoitaja, opettaja tai rehtori voi keskustella tupakoinnin haitoista oppilaan kanssa. Jos tupakointi jatkuu, sovitaan tapaamisesta ja keskustelusta oppilashuoltotyöryhmän ja huoltajan kanssa. Jos tämäkään ei auta, seuraa valistusjälki-istunto, jossa oppilas tutustuu tupakoinnin tai nuuskan käytön haittoihin ja hän laatii kirjallisen työn haittavaikutuksista. Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet Alaikäisten päihteiden käyttöön on puututtava peruskoulussa tarvittaessa terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja lastensuojelun verkostoyhteistyönä. Pääasiassa nuorten päihdeongelmat hoidetaan terveyskeskuksissa tai nuorille tarkoitetuissa päihdehuollon toimipisteissä (esim. A- klinikan nuorisoasema). Erikoissairaanhoitoon nuori lähetetään, jos ilmenee psyykkisen tilanteen arvioinnin tarve ja nuori itse on motivoitunut käynteihin. Jos koulun alueella jollakin on hallussaan alkoholia tai muita päihteitä, jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvollisuus puuttua asiaan. - Useampi aikuinen paikalle toteamaan tilanne.

19 - Viedään oppilas terveydenhoitajalle tai tarvittaessa terveyskeskukseen - Kutsutaan huoltaja hakemaan oppilas pois koulusta. Huoltajan tultava! Mikäli huoltaja ei saavu paikalle, yhteys sosiaaliviranomaiseen. - Ilmoitus koulukuraattorille, joka keskustelee asiasta oppilaan kanssa. Koulukuraattori harkitsee ilmoitetaanko sosiaalitoimeen. - Rehtori puhuttelee oppilasta. - Asia käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä Jos tilanne toistuu, annetaan oppilaalle kirjallinen varoitus ja otetaan yhteys sosiaalitoimeen Mahdollisuus myös koulusta erottamiseen tilapäisesti.

20 Veikkolan koulun päihdestrategia 2005 EI TODETA SEURANTA JATKUU. EPÄILY OPPILAAN PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ. OPETTAJA ILMOITTAA AINA EPÄILYSTÄ TERVEYDEN- HOITAJALLE / TERVEYDENHOITAJA / KURAATTORI KESKUSTELEE EPÄILYSTÄ OPPILAAN KANSSA, JOS OPPILAS MYÖNTÄÄ KÄYTÖN, ILMOITETAAN KOTIIN. JOS OPPILAS EI MYÖNNÄ KÄYTTÖÄ, TERVEYDENHOITAJA KESKUSTELEE KOULULÄÄKÄRIN, KOULUKURAATTORIN JA KOULUPSYKOLOGIN KANSSA JATKOTOIMENPITEISTÄ. TODETAAN. ILMOITETAAN SOSIAALIVIRAN OMAISILLE. JOS OPPILAS ON KOULUSSA PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA, OPETTAJA VIE OPPILAAN TERVEYDENHOITAJALLE / TERVEYSASEMALLE. ILMOITUS HUOLTAJALLE, JOKA HAKEE OPPILAAN POIS KOULUSTA. JOS HUOLTAJAT EIVÄT HAE, YHTEYS SOSIAALITOIMEEN. 1-2 PÄIVÄN SISÄLLÄ JÄRJESTETÄÄN PALAVERI, JOSSA OVAT LÄSNÄ ESIM. HUOLTAJA, OPPILAS, KURAATTORI, PSYKOLOGI JA REHTORI. SEURANTA KOULUSSA, TARVITTAESSA LUOKAN OPETTAJA TAI VALVOJA OTTAA YHTEYDEN HUOLTAJIIN. TARVITTA- ESSA TOI- MENPITEET TOISTUVAT. PERHE TTÄ NEUVOTAAN OTTAMAAN YHTEYS PERHE- NEUVOLAAN JOS OPPILAS VÄLITTÄÄ PÄIHTEITÄ KOULUSSA: 1) ILMOITUS HUOLTAJILLE ASIASTA 2) ILMOITUS ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄLLE 3) OPPILAALLE REHTORIN KIRJALLINEN VAROITUS TOISTUVASTA VÄLITTÄMISESTÄ KOULUN JOHTOKUNNAN ANTAMA MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN (yhteys oppilaaseen

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ Kari Hernetkoski Oppilashuolto on lakisääteistä Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa.

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa

Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa Aineenopettajat Ryhmänohjaajat Terveydenhoitajat Kuraattori Opintoohjaajat Erityisopettaja Rehtori Opiskelijan opintojen ohjaus ja opiskelijan muu tukiverkosto Tikkurilan lukiossa ROtuokiot Tutorit 2011

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013

Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Mikkelin kouluterveys- ja 5. luokkalaisten hyvinvointikyselyjen tulokset 2013 Terveys, hyvinvointi ja tuen tarve sekä avun saaminen ja palvelut kysely (THL) Ensimmäinen kysely 5. luokkalaisten kysely oppilaille

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Hyvinkäällä on hyvä huomen

Hyvinkäällä on hyvä huomen Hyvinkäällä on hyvä huomen Nuorisotyön paikka: mihin oikeastaan sijoitutaan Erikoistuneet Palvelut Tuki- Palvelut: lääkärit, Arkea tukeva toiminta Koulu kasvuyhtei- sönä. Oppiminen psykologit) 23.6.2014

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä

PERUSOPETUSLAKI. 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä PERUSOPETUSLAKI 2 luku. Kunta opetuksen järjestäjänä 4 3mom. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA

HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA HAUKIPUTAAN KUNNAN OPETUSTOIMEN LUOKKIEN 1-9 OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA Työryhmä Vesa Anttila, Anne Järvelä, Seppo Rantahalvari, Sirkka Riepula, Päivi Salmela (2010) Ohjaus ennen peruskoulun alkua Esioppilaan

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS

ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS ALA- JA YLÄKOULUN NIVELVAIHEEN PROSESSIKUVAUS www.nurmijarvi.fi ELOKUU 7. luokkalaisten ryhmäyttämiset syyskuun SYYSKUU Vanhempainilta 7. luokkalaisten huoltajille lokakuun loppuun Alueen vastaava nuoriso-ohjaaja

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö

Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus. 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Nuoren itsetuhoisuus MLL koulutus 31.10.2014 Erikoislääkäri Maria Sumia Tays EVA-yksikkö Yleisyydestä WHO 2014: itsemurha on nuoruusikäisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy (1. liikenneonnettomuudet, 2.

Lisätiedot

Oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja puuttua riittävän ajoissa oppimisen esteisiin:

Oppilashuollon tavoitteena on ehkäistä, tunnistaa ja puuttua riittävän ajoissa oppimisen esteisiin: OPPILASHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollon toiminta-ajatuksena on tukea ja edistää lasten koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Oppilashuoltoon sisältyy arviointia, neuvontaa, ohjausta, neuvotteluapua ja erilaisia

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto 4.11.2015 Liikkuva koulu seminaari Hämeenlinna Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto Vähän liikkuville liikuntatunnit merkityksellisiä: Vapaa-ajallaan fyysisesti

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Esityksen teemat Mitä sairaus tarkoittaa lapselle ja nuorelle? Miten sairaus näkyy perheessä? Mitä ja

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 AKAAN KAUPUNGIN OHJAUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 SISÄLLYS 1. OHJAUSTYÖN TAVOITTEET 1.1. Mitä ohjaus on? 1.2. Hyvän ohjauksen kriteerit 1.3. Ohjaustyön tavoitteet vuosiluokilla 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Lisätiedot

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt

Puolankajärven koulun järjestyssäännöt Puolankajärven koulun järjestyssäännöt I TAVOITTEET II KOULUAIKA III OPPITUNNIT Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen koulun kokonaistavoitteiden edistämiseksi

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja.

Luokanopettajan tilalle tulee useita aineenopettajia. Melkein kaikissa aineissa on eri opettaja. Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta kasvaa, ja monet asiat pitää hoitaa

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA

OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA 27.4.2011 HAILUODON PERUSKOULUN OPPILAANOHJAUKSEN SUUNNITELMA Suunnitelma on toteutettu opetusministeriön rahoittamalla Oppilaanohjauksen kehittämishankkeen kautta saadulla rahoituksella. Tekijät: Hailuodon

Lisätiedot

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE)

NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) NÄIN LIIKUTAAN TUEN PORTAILLA (YTE) Tuki jaetaan kolmeen portaaseen: 1. Yleinen tuki Tuki on tilapäistä ja ennaltaehkäisevää. 2. Tehostettu tuki Oppilaalla oppimissuunnitelma, tuki on jatkuvaa/säännöllistä.

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta?

Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Ennaltaehkäisevän työn kehittäminen - iltapäiväseminaari Miten auttaa syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta Kohtaavatko kysyntä ja tarjonta? Katja Björklund Johtava psykologi Psykososiaaliset palvelut 27.4.12

Lisätiedot

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS

Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS Joensuun yliopisto Savonlinnan normaalikoulu SALASSA PIDETTÄVÄ Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA HOJKS A. Perustiedot (Tiedot tarkistetaan

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi.

Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN. Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT. Nimi. 1 Kankaan kouluun? LUOTTAMUKSELLINEN Kankaan koulu Koulurinteentie 7b 15870 Hollola 03-8803 241 044-7801 222 1. LAPSEN/NUOREN TIEDOT Nimi Syntymäaika Osoite diagnoosi 2. HUOLTAJIEN TIEDOT Äiti Isä Muu

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

Alueellisen yhteistyön malli

Alueellisen yhteistyön malli Alueellisen yhteistyön malli Savonlinnan seutu OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN TUKI (Kelpo + oppilaanohjaus + oppilashuolto) KORJAAVASTA KOHTI ENNALTAEHKÄISEVÄÄ TOIMINTAA Savonlinnan seudun hankkeet (lisäksi

Lisätiedot

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010

Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilaiden hyvinvointi Lapissa 2002 2010 Kouluterveyskysely 2010 3.12.2010 1 ELINOLOT Ainakin yksi vanhemmista tupakoi Vähintään yksi vanhemmista työttömänä vuoden aikana

Lisätiedot

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet

Vinkkejä vanhemmille. Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Nuoret ja päihteet Vinkkejä vanhemmille Päihteiden aiheuttamat terveysongelmat ovat vuosi vuodelta lisääntyneet. Mitä nuorempana päihteiden käyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

"Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5

Koko kylä kasvattaa -pelisäännöt Page 1 of 5 "Koko kylä kasvattaa" -pelisäännöt Page 1 of 5 KÄYTTÄYTYMINEN Käyttäytymisessä me aikuiset olemme esimerkkejä lapsillemme. Lastemme turvallisuuden vuoksi noudatamme liikennesääntöjä ja nopeusrajoituksia.

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

OPPITUNNIT POISSAOLOT

OPPITUNNIT POISSAOLOT KOULUJEN YHTEISET TOIMINTASÄÄNNÖT OPPITUNNIT TERVEHTIMINEN Oppituntien aloitus tehdään selkeästi työrauhaa kunnioittaen. Uuden oppilasryhmän kanssa tunti alkaa tervehtimällä seisten. Vierailijan saapuessa

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot