YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa:"

Transkriptio

1 4 LUKU: OPISKELUN YLEINEN TUKI YHTEISTYÖ KOTIEN JA MUIDEN TAHOJEN KANSSA Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: YHTEISTYÖTAHO KEINOT JA IDEAT Kodit vanhempainillat ja vanhempaintapaamiset puhelinkeskustelut ja kirjeenvaihto HELMI -järjestelmä (välitön yhteys kotiin) vanhemmat luontevaan keskusteluyhteyteen keskenään vastuuta vanhemmille; käytännön apu vanhempien erityisosaaminen hyötykäyttöön työpaikkavierailut vanhempien työpaikoille ja eri ammattien edustajia vierailulle leirikoulut teemapäivät kerhotoiminta valvontatehtävät kuljetukset, rahoitus retkiin aamukahvit isovanhemmat mukaan koulun toimintaan (taidot, elämänkokemus) Moniammatillinen yhteistyöverkosto terveydenhoitaja psykologi kuraattori sosiaalitoimi nuorisotoimi seurakunnat Kunta yhteydet oppilashuollon kautta erilaista apua / tukea oppilaille ja opettajille ongelmatilanteissa kerhotoiminta, päihdevalistus, ryhmäyttämispäivä tietoiskuja nuorisotyön kerhoista ja tapahtumista näyttelyt nuorisotiloissa elämäntapakasvatus aamunavaukset kirkolliset juhlapäivät ( esim. joulukirkko) kinkerit rippikouluinfot kuorot kerhotoiminta (iltapäiväkerhot) tutustuminen kunnan tarjoamiin palveluihin (kirjasto, terveydenhoito)

2 koulun johtokunta liikuntatoimisto nuorisotoimi vanhainkodit kulttuuritoimi kirjastotoimi tekninen toimisto tutustuminen kunnan hallintoon virkamiestapaamiset kouluruokailu asiantuntija-apu ympäristö (YTV) uimahalli, urheilutapahtumat nuorisotalo vierailijoita, vierailuja kulttuurisihteerin haastattelu, vierailu opastetut käynnit, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut asemakaavat, rakennustoiminta Muut koulut Päiväkodit Yritykset koulujen välinen yhteistyö, esim. yhteiset tapahtumat, vierailut tutustumisvierailut (jatko-opintopaikat) oppilasvierailut muitten koulujen kanssa yhteiset tapahtumat ja vierailut työharjoittelu (TET -harjoittelijat) kummiluokat, kummitoiminta yhteiset tapahtumat lukupäivätoiminta esi- ja alkuopetuksen yhteistyö esikoululaisten tutustuminen kouluun Lähikaupat ja -kioskit asiantuntijoita kouluun (opetustuokiot) työharjoittelu yritysvierailut stipendit, lahjoitukset, opetusmateriaali erilaiset kilpailut Eri järjestöt SPR, Lions club, kyläyhdistys ja asukasyhdistykset, urheiluseurat, kulttuurijärjestöt, terveysvammais- ja sotaveteraanijärjestöt, Koti ja koulu - yhdistys Poliisi ja pelastuslaitos opetus, kilpailut materiaaliapua, välineitä järjestysapu tapahtumissa mm. päihdevalistus, ensiapukoulutus stipendit, lahjoitukset nälkäpäiväkeräys, taksvärkkipäivä liikennekasvatus, mopokurssi, Liikennejokeri laillisuuskasvatus, ilkivallan ehkäisy

3 päihdevalistus turvallisuusasiat, paloharjoitukset ensiapukoulutus Kansainväliset EU -projektit (Comenius) yhteistyökumppanit leirikoulut ystävyyskoulutoiminta kummiluokkatoiminta oppilas- ja opettajavaihdot sähköinen viestintä, kirjeenvaihto vaihto-oppilasjärjestöt eettinen toiminta (taksvärkki, nälkäpäivä)

4 VEIKKOLAN KOULUN VUOSITTAINEN YHTEISTYÖ ESIOPETUKSEN KANSSA

5 OPPILAANOHJAUS VEIKKOLAN KOULUSSA Veikkolan koulun opetussuunnitelman yleisen osan eri osioissa tulee esille se, kuinka oppilaitten ohjaamiseen osallistuu koko koulu. Merimaan ja Kasurisen mallin mukaista holistista näkemystä oppilaanohjauksessa on sisällytetty koulun arvoihin ja toiminta-ajatukseen, Veikkolan koulun toimintakulttuuriin ja oppimisympäristöön (luku 3), opiskelun yleiseen tukeen (luku 4) sekä koulun tukitoimiin (luku5). OPISKELUN YLEINEN TUKI HOLISTINEN NÄKÖKULMA (Kasurisen2003 mallin mukaan mukailtu) KOULUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KULTTUURI MENETELMÄT ARVOPOHJA OPPIMIS- TYÖTAVAT KÄSITYS Lainsäädäntö Oppilashuoltotyöryhmä FYYSINEN Opiskelun ohjaus OPISKELUYMPÄRISTÖ ja tukeminen Työnjako ja vastuut PSYKOSOSIAALINEN - kodin ja koulun välinen yhteistyö - henkilöstö TUKI - ohjauksen järjestäminen - oppilashuolto Oppilaiden osallistuminen OPPIMISEN JA - opiskelun erityinen tuki OPISKELUN OHJAUS - kieli- ja kulttuuriryhmien Yhteistyö koulun sisällä opetus URA- JA ELÄMÄNSUUNNITTELU, Yhteistyö ulkopuolisten VALINNAT, tahojen kanssa PÄÄTÖKSENTEKO Järjestyssäännöt

6

7 Terveydenhoitaja - oppilaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen tukeminen - terveystarkastukset Rehtori - koulun johtamisen ja toimintakulttuurin kokonaisvastuu - oppilaan ohjaus, tuki ja seuranta erityistilanteissa - yhteistyö 2. asteen oppilaitosten kanssa - lukujärjestykset -oppilaan kuuleminen ja asioiden selvittely erimielisyystapauksissa - yli 3 pv:n poissaolon myöntäminen Erityisopettaja - erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden vaikeuksien kartoitus ja tukitoimien aloittaminen - osallistuminen HOJKS:ien tekemiseen Aineenopettaja - oppilaan vahvuuksien tukeminen opetettavan aineen puitteissa - oppilaan kokonaisvaltainen oppimisen ja kasvun havainnointi > havaittujen ongelmien tiedottaminen luokanvalvojalle tai oppilashuoltotyöryhmälle Avustajat - oppilaan vahvuuksien tukeminen - erityisen tuen antaminen sitä tarvitseville Oppilashuoltotyöryhmä - OHTR:ään kuuluvat erityisopettajat, psykologi, kuraattori, rehtori, terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja - oppilaan hyvinvointiin ja oppimisongelmiin liittyvien asioiden käsittely ja jatko-ohjaus - nivelpalaverit - yhteydet muihin yhteistyötahoihin OPPILAAN OHJAUS Luokanvalvoja + luokanopettaja - oppilaan kasvun, kehityksen ja opiskelun päivittäinen seuranta - yhteydenpito huoltajiin - havaittujen ongelmien tiedottaminen oppilashuoltotyöryhmälle - oppilaan poissaolojen seuranta ja luvan myöntäminen alle 3 pv :n poissaoloon Apulaisrehtori - oppilaan kuuleminen ja asioiden selvittely erimielisyystapauksissa luokkalaisten valinnaisaineet Psykologi - erityisen tuen kartoitus oppilaille oppimisvaikeuksissa ja tukitoimien arviointi - tukitoimien tarjoaminen kriisitilanteissa - kouluvalmiustutkimukset - ryhmäkuntoutukset Koulusihteeri - koulumatkojen neuvonta - koulumatkakortit - oppilaskortit - oppilaan hallinnolliset tiedot tietojärjestelmässä Kuraattori - oppilaiden psykososiaalinen tuki - yhteistyö perheiden kanssa - ryhmä- ja luokkatyö - moniammatillinen yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen Tukitiimi - ottaa selville syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat; tieto koteihin mahdollisimman aikaisin - syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden erityisseuranta ja ohjaus - tehokas yhteistyö syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden kotien kanssa - erityiset valinnaisaineryhmät syrjäytymisvaarassa oleville Opinto-ohjaaja - valinnaisainevalintoj en ohjaus - ammatinvalinnan ja jatko-opintojen ohjaus - työharjoittelun ohjaus - henkilökohtainen ohjaus - yhteisvalinta Tukioppilaat ja vertaissovittelu - vertaistuen antaminen

8 KRIISITOIMINTASUUNNITELMA Tärkeät puhelinnumerot Koulun kriisivalmiusryhmä Lasten ja nuorten tukipalveluita Kriisin määritelmä ja kriisiryhmän tehtävät Tiedotus Erilaiset kriisitilanteet ja niissä toimiminen - väkivalta ja väkivallalla uhkailu - tapaturmat ja sairauskohtaukset - vakava sairaus - akuutti mielenterveysongelma - kouluyhteisön työntekijä voi huonosti - hysteerinen huhu - kuolemantapaukset o oppilaan, opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan kuolema o oppilaan lähiomaisen kuolema - itsemurhauhkailu - itsemurha - tulipalo - ydinvaara/suuronnettomuus TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT Hätänumero 112 Terveyskeskus Veikkolan terveysasema Hammashoitola Myrkytyskeskus Poliisi Kunnan debriefing-ryhmä Sosiaalitoimisto

9 Taksikeskus Veikkolan taksiasema KOULUN KRIISIVALMIUSRYHMÄ Rehtori Leila Kurki , Apulaisrehtori Jussi Roms , Opettaja Aki Kukkonen Opettaja Ossi Leivo Terveydenhoitaja Heljä Telaranta , Erityisopettaja Päivi Ikäheimonen , Erityisopettaja Kati Karjalainen-Rimppi Opinto-ohjaaja Hilppa Konttori Koulupsykologi Suvi Latva , Koulukuraattori (vs.) Riina Suhonen , LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUITA Jorvin sairaala Lastenpsykiatrian pkl Leppävaaran lastenpsykiatrian pkl:n kriisiryhmä Nuorisopsykiatrian pkl Lastensuojelun päivystys Lapsi- ja perhesosiaalityö / Veikkola Perheneuvola Kirkon perheasianneuvottelukeskus / Kirkkonummi , MLL:n Lasten ja nuorten puhelin Poliisin rikosvihjepuhelin (nimetön) Seurakunta Valtakunnallinen psykologien valmiusryhmä (SPR) KRIISIN MÄÄRITELMÄ JA KRIISIRYHMÄN TEHTÄVÄT Yllättävä, vakava kriisitilanne on sellainen, jota ihminen ei ole kokenut aikaisemmin eikä siis tiedä, miten hänen pitäisi suhtautua. Kokemusta seuraa epämiellyttävä tunnetila, josta vapautuu vain työstämällä sitä. Tällaisia kokemuksia voivat olla esimerkiksi suuronnettomuus, joukkotuho, päällekarkaus tai ryöstö.

10 Koulumme oppilaat tai henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai muuhun ennalta arvaamattomaan tai uhkaavaan tilanteeseen koulussa tai koulun ulkopuolella. Kuolema, onnettomuus tai sairaus voi kohdata oppilaiden perheenjäseniä tai muita läheisiä. Tähän kriisitoimintasuunnitelmaan on koottu ohjeita, miten koulussamme toimitaan erilaisissa kriisitilanteissa. Koulun oppilashuoltotyöryhmä toimii myös kriisivalmiusryhmänä. Kriisivalmiusryhmän tehtävänä on - laatia kriisitoimintamalli sekä päivittää se säännöllisesti - organisoida toiminta kriisitilanteissa sekä kutsua tarvittaessa ulkopuolista apua - huolehtia kriisitilanteen jatkohoidosta ja välittää koulun ulkopuolista kriisiapua sitä tarvitseville TIEDOTUS Tapahtumasta tiedon saanut tiedottaa asiasta rehtorille, joka kokoaa kriisiryhmän ja sopii sen kanssa, miten ja keille asiasta tiedotetaan. Tiedottamisessa tulee ottaa huomioon salassapitomääräykset sekä tapahtumaa koskevien (esim. huoltajien) toiveet. Tiedotuksesta oppilaitoksen ulkopuolelle vastaa rehtori. VÄKIVALTA JA VÄKIVALLALLA UHKAILU Kaikilla koulussa työskentelevillä, niin lapsilla kuin aikuisillakin, on oikeus turvalliseen päivään. Koulumme järjestyssäännöt kieltävät kaikenlaisen kiusaamisen ja syrjinnän. Väkivallan kohteeksi joutunut on rikoksen uhri. Oppilaiden väliset pienet nujakat on syytä selvitellä riitapukareiden kesken. Jokainen pikkunahistelu on lopetettava väliinmenolla. Koulussamme on käytössä vertaissovittelutoiminta, johon lievät kiusaamistai nujakointiasiat ohjataan. Tapahtuneesta tiedon saanut aikuinen täyttää vertaissovittelulomakkeen ja ilmoittaa osapuolille toimenpiteestä. Luokanopettaja/- valvoja ilmoittaa asiasta kotiin.. Vakavat fyysisen väkivallan tilanteet kuuluvat poliisille. - Ilmoitetaan asiasta aina rehtorille tai apulaisrehtorille. - Pahoinpidelty oppilas toimitetaan terveydenhuollon tarkastukseen ja odotetaan oppilaan kanssa siihen asti, että hän saa apua. - Jos oppilas on shokissa, häntä rauhoitellaan. - Rehtori haastattelee asianosaiset ja pyytää heiltä tarvittaessa kirjalliset lausunnot. - Otetaan yhteys oppilaan vanhempiin. - Rehtori konsultoi tarvittaessa poliisiviranomaisen kanssa. - Tarvittaessa kriisiryhmä tai opettaja käsittelee asiaa luokassa.

11 - Tarvittaessa pahoinpitelijälle ja/tai uhrille järjestetään säännöllisiä tapaamisia koulukuraattorin, koulupsykologin tai terveydenhoitajan luona Uhkaavasti käyttäytyvän oppilaan rauhoittaminen: - Pysy itse rauhallisena. - Osoita oppilaalle, ettet pelkää, et ole uhka hänelle etkä myöskään aio alistua. - Yritä saada oppilas puhumaan. Aseta kysymys, johon on vastattava usealla sanalla. Hyvä kysymys on esimerkiksi: Mistä on kysymys? - Älä nujerra oppilasta syyttelemällä. - Opettajalla on oikeus määrätä häiritsevä oppilas poistumaan luokasta tai muusta koulun järjestämästä tilaisuudesta. TAPATURMAT JA SAIRAUSKOHTAUKSET Tapaturmien ehkäisemiseksi ja vahinkojen lievittämiseksi - Noudatetaan turvallisia työtapoja. - Ilmoitetaan havaituista riskitekijöistä rehtorille. - Selvitetään etukäteen, missä ovat ensiapuvälineet ja paarit. - Opetellaan tekemään hätäilmoitus. Vaikean tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa todetaan, hengittääkö potilas ja sykkiikö sydän. Sen jälkeen tehdään hätäilmoitus lähimmästä puhelimesta. Aloitetaan elvyttäminen (terveydenhoitaja tai joku muu ensiaputaitoinen).ja kutsutaan apua Hätäilmoituksen tekeminen - Soita numeroon Kerro, mistä soitat ja mitä on tapahtunut. - Älä sulje puhelinta, ennen kuin olet saanut luvan. - Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu. Hätäensiapu 1. HENGITYS? Katso, kuuntele ja tunnustele, hengittääkö potilas. Tarvittaessa avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taakse ja puhalla oman hengityksen tahdissa. 2. SYDÄMEN TOIMINTA? Tunnustele kaulavaltimoa. Jos syke ei tunnu, aloita elvytys. Puhalla kaksi kertaa ja paina 15 kertaa. 3. VERENVUOTO? Runsas vuoto on tyrehdytettävä keinolla millä hyvänsä, esim. painamalla suoraan haavaan.

12 4. SHOKKI? Oireena on kalpeus, kylmähikisyys ja sekavuus. Rauhoita potilas ja aseta makuulle jalat koholle. Tajuton laitetaan kylkiasentoon. Tiedota asiasta rehtorille. Muista, että tapauksen nähneet oppilaat tarvitsevat hoitoa. VAKAVA SAIRAUS - Sovitaan huoltajien kanssa, mitä kerrotaan oppilaille. - Oppilaan omaa mielipidettä kunnioitetaan. - Pyritään saamaan lupa kertoa sairaudesta luokan oppilaille ja muulle henkilökunnalle. - Toimintaohjeet sairauskohtauksen varalta toimitetaan koululle. VAKAVA MIELENHÄIRIÖ Useimmiten mielenhäiriöstä kärsivän oppilaan käytöksessä tulee esiin jotain tavallisuudesta poikkeavaa.. Tällaisessa tilanteessa opettajan tehtävä on kertoa oppilaasta koulupsykologille, koulukuraattorille tai kouluterveydenhoitajalle. Nämä erityistyöntekijät voivat kirjoittaa lähetteen Espoon keskuksen nuorisopsykiatriselle poliklinikalle tai Kirkkonummen lastenpsykiatriselle poliklinikalle. Asiaan pyritään suhtautumaan maltillisesti ja yritetään välttää nopeita johtopäätöksiä. Väärä lähestyminen voi pahentaa tilannetta varsinkin, jos ei huolehdita seurannasta. Jos oppilas voi hyvin huonosti, voidaan pyytää vanhemmat viemään hänet suoraan terveyskeskukseen. Neuvoa voi kysyä myös kriisivalmiusryhmän jäseniltä. KOULUYHTEISÖN TYÖNTEKIJÄ VOI HUONOSTI Koulussa voi opettaja tai kouluyhteisön muu aikuinen voida huonosti. Yleensä läheiset työtoverit huomaavat työtoverinsa käyttäytymisessä muutoksia, esim. fyysiset oireet, stressioireet, masennuksen merkit. Aina työntekijä ei osaa itse pyytää apua tai hän suoranaisesti kieltää sen. Läheisen työtoverin tai esimiehen asiallinen, myötäelävä puuttuminen ongelmaan on kuitenkin helpotus kaikille osapuolille. Silloin voidaan miettiä, mitkä tekijät auttavat kyseistä työntekijää pääsemään takaisin tasapainotilaan; riittävätkö koulun tukitoimet vai onko hyvä kääntyä ammattiauttajan puoleen. HYSTEERINEN HUHU Kun koulussa liikkuu huhuja henkisestä väkivallasta, kiinnikäymisestä, lyömisestä tai nimittelystä, toimitaan seuraavasti: - Viestiin on aina suhtauduttava vakavasti. - Tilanne rauhoitetaan ja normaali työskentely jatkuu. - Tiedotetaan asiasta rehtorille/apulaisrehtorille, joka ryhtyy selvittämään asiaa.

13 - Selvittelyn jälkeen otetaan yhteyttä asianosaisiin. - Oppilas viedään tarvittaessa terveystarkastukseen. - Tarvittaessa opettajat selvittävät asiaa luokissaan ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiin. Tärkeää on kouluyhteisön aikuisten vakava suhtautuminen asiaan ja sen pikainen selvittely. Huhujen levittäjät ovat vastuussa teoistaan. Kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle tai asianomainen joutuu teon johdosta halveksunnan kohteeksi. KUOLEMANTAPAUKSET Oppilaan, opettajan tai muun henkilökuntaan kuuluvan kuolema - Kun viesti kouluyhteisön jäsenen kuolemasta tulee kouluun, siitä on ilmoitettava rehtorille/ apulaisrehtorille. - Rehtori kutsuu koolle kriisiryhmän, joka päättää jatkotoimista kuultuaan omaisten toivomuksia. - Koulun henkilökunnalle tiedotetaan yhteisesti asiasta mahdollisimman pian, jotta asiasta saadaan oikea ja tarvittava tieto. Samalla sovitaan, miten asiasta ilmoitetaan oppilaille ja heidän huoltajilleen. Samalla sovitaan hiljaisen hetken viettämisestä luokissa. - Hiljaisen hetken jälkeen voidaan käsitellä asiaa ja siihen liittyviä tunteita. On syytä kertoa mahdollisuudesta myöhempiin keskusteluihin. - Lippu lasketaan puolitankoon. - Muistopöytä tuodaan aulaan. Pöydällä on kynttilä, valokuva ja mahdollisesti kirjanen, johon jokainen voi halutessaan kirjoittaa tervehdyksen omaisille. - Suositeltavaa olisi järjestää koulun yhteinen muistohetki juhlasalissa, jossa hiljennytään ja sytytetään kynttilä kuolleen muistolle. - Surutyöskentelyyn tarvitaan aikaa vielä tapahtuman jälkeenkin ja usein myös kriisiryhmän/asiantuntijan apua. - Sovitaan oppilaitoksen edustajien osallistumisesta hautajaisiin. Oppilaan lähiomaisen kuolema - Lähesty oppilasta ja osoita myötätuntoa tilanteeseen sopivalla tavalla. - Tiedustele oppilaalta ja huoltajalta, haluavatko he, että tapahtuneesta kerrotaan luokalle ja kriisiryhmälle, ja keiden kanssa hän haluaa asiasta keskustella. - Tilanteen mukaan luokanopettaja ja luokkatoverit ottavat jollakin tavoin oppilaan surun huomioon (esim. kukat/hiljainen hetki).

14 - Jos oppilas jää pois koulusta, soita kotiin. - Ota yhteys tarvittaessa kriisiryhmän jäseniin ja pidä huolta siitä, että oppilas tietää voivansa hakeutua keskustelemaan jonkun koulun työntekijän kanssa. ITSEMURHAUHKAILU - Jos tietoosi tulee itsemurhauhkailuja, älä vähättele niitä; ota ne aina vakavasti. - Itsemurhaa hautova tarvitsee aina ammattiapua. Ohjaa oppilas jatkoavun piiriin. Ota yhteys välittömästi terveydenhoitajaan/koulukuraattoriin/koulupsykologiin. Älä päästä lasta luotasi, ennen kuin asia on hoidettu. - Älä jätä itsemurhavaarassa olevaa yksin. - Itsemurhauhan vahvimmat merkit ovat suullisia: En jaksa enää.. Millään ei ole mitään väliä. Aion lopettaa kaiken. Toiset saattavat käpertyä itseensä, he ovat sulkeutuneita eikä heihin saa kontaktia. Kaikenlaiset vihjailut kuolemasta, humoristisetkin, voivat olla merkkejä itsemurhan suunnittelusta. Viiltelyn jäljet käsivarsissa ovat merkittävä oire itsetuhoajatuksista.. - Oppilaan kanssa on uskallettava puhua asiasta avoimesti. Ennen kaikkea kuuntele! Älä tuomitse, älä vähättele, älä moralisoi. ITSEMURHA - Tapahtunut voi aiheuttaa oppilaille ja koulun henkilökunnalle ahdistavia tunnekokemuksia, minkä vuoksi asiaa ei pitäisi jättää käsittelemättä. - Yhteistyö omaisten kanssa on hyvin tärkeää. - Jos omaiset kieltävät asian käsittelyn koulussa, heidän kanssaan olisi mietittävä mahdollisuutta, että itsemurha tulee yleensä tietoon ennemmin tai myöhemmin. - Asiallinen tieto itsemurhaan johtaneista syistä helpottaa asian käsittelyä. - Kriisivalmiusryhmä järjestää tarvittaessa kriisiapua niille, joita asia on koskettanut eniten. TULIPALO Soita yleiseen hätänumeroon 112 ja ilmoita rauhallisesti: - Kuka soittaa? - Mitä on tapahtunut? - Missä on tapahtunut? - Mitä apua tarvitaan?

15 Varmista hätäilmoituksen perillemeno. Älä sulje puhelinta, ennen kuin saat siihen luvan. Toimi sen jälkeen koulun pelastussuunnitelman mukaan. YDINVAARA / SUURONNETTOMUUS Pommiuhka Evakuointikäskyn saatuasi pidä huolta, että kaikki poistuvat heti koulurakennuksesta. Opettaja varmistaa oppilaiden poistumisen luokasta ja lähtee itse viimeisenä. Aluevastaavat huolehtivat koko rakennuksen tyhjentämisestä. Kaasu- ja säteilyvaara Kaasu- ja säteilyvaarasta annetaan yleinen hälytysmerkki. Yleinen hälytysmerkki on yhtäjaksoisesti nouseva ja laskeva sireeniääni. Toimi silloin seuraavasti: - Sulje tiiviisti ikkunat ja ilmanvaihtokanavat. - Kaasuvaarassa pyri rakennuksen ylempiin kerroksiin. - Vältä puhelimen käyttöä, jotta linjat eivät ruuhkautuisi. - Kuuntele radiota ja koulun yleiskuulutuksia mahdollista väestönsuojaan siirtymistä varten. Suuronnettomuuksien henkinen huolto järjestetään pelastustyötä johtavan viranomaisen pyynnöstä. KOULULLA ON MYÖS ERIKSEEN LAADITTU PELASTUSSUUNNITELMA.

16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Nuoren kannalta syrjäytyminen tarkoittaa, että mahdollisuudet osallistua koulutukseen, työelämään, sosiaaliseen toimintaan, erilaisten palvelujen käyttöön ovat kaventuneet. Ääripäässä saattaa olla täydellinen yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ja laitos- ja vankilakierre. Nuoren syrjäytyminen on koulun, oppilaan ja perheen vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa nuori syrjäytyy tai syrjäytetään. Nuori henkilö voi olla siis mukana syrjäytymisprosessissa, vaikkei olekaan vielä syrjäytynyt. Syrjäytymisessä on kyse monien ongelmien kasautumisesta. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan syrjäytymisen osa-alueet ovat: taloudellinen syrjäytyminen asuntomarkkinoilta syrjäytyminen koulutuksesta syrjäytyminen ja alhainen koulutustaso työmarkkinoilta syrjäytyminen terveydelliset ongelmat muu syrjäytyminen (rikollisuus, alkoholismi, huumeet jne.) Peruskoulu on tällä hetkellä ehkä keskeisin sosiaalisista instituutioistamme, jonka kautta integroidutaan yhteiskuntaan. Peruskoulun keskeinen tavoite onkin kasvattaa oppilas tasapainoiseksi, hyväkuntoiseksi, itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi, luovaksi, yhteistyökykyiseksi ja rauhantahtoiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen kasvatuksen ja opetuksen takaaminen kaikille oppilaille on parasta ennaltaehkäisyä, jota koulu voi syrjäytymisen eteen tehdä. Koulun perustehtävinä syrjäytymisen ehkäisyssä on taata mahdollisuus jatkokoulutukseen, ja vaikuttaa terveiden elämäntapojen kehittymiseen. Syrjäytymisen ehkäisemisen sijaan voidaan puhua myös elämänhallinnan lisäämisestä. Koulun tehtäviin kuuluu myös syrjäytymisuhan alaisen nuoren tunnistaminen ja varhainen auttaminen. Säännönmukainen puuttuminen havaittaviin poissaoloihin ja rikkeisiin on tärkeää ennaltaehkäisytyötä, sillä koulusta pinnaavat ja runsaasti rikkeitä tekevät nuoret ovat tutkitusti muita suuremmassa riskissä syrjäytyä jatko-opiskelusta ja työelämästä. Tätä tehtävää hoitaessaan koulu pyrkii läheiseen yhteistyöhön kodin kanssa tukemalla kotia sen kasvatustehtävässä. KOULUTUKSESTA JA TYÖMARKKINOILTA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY Luokka- ja aineenopetus: Luki- ja oppimisvaikeudet yleensä ovat tärkein yksittäinen syy syrjäytymiseen. Jos näihin ongelmiin ei peruskouluaikana puututa, on syrjäytymisvaara ilmeinen. Oppilasryhmien koko on pyrittävä tästä syystä säilyttämään sellaisena, että opettajalla on mahdollisuus jo varhain havaita oppimisvaikeudet ja tukea oppilasta. Erityisesti alaluokkien osalta myös riittävä määrä pienryhmäopetusta (jakotunnit) ja kouluavustajien työ edistävät opiskelutaitojen kehittymistä ja opinnoissa edistymistä. Seitsemänsien luokkien luokanvalvojien ja entisten luokanopettajien keskustelutilaisuudet nivelvaiheessa lisäävät oppilaantuntemusta ja mahdollistavat eriyttämistä jatkossakin. Koululla on välittömän puuttumisen malli, jonka mukaan toimitaan erilaisissa opiskelua haittaavissa tilanteissa. Luokanopettajien ja luokanvalvojien tärkeänä tehtävänä on mm. poissaolojen seuraaminen ja yhteydenpito huoltajiin. Koulun tukitoimia on kuvattu tarkemmin 5. luvussa: Veikkolan koulun tukitoimet. Tukijärjestelmässä kiinnitetään huomiota erityisesti niihin oppilaisiin, joiden opiskelussa, jatkosijoittumisessa tai muussa elämänhallinnassa on vaikeuksia.

17 Kaikkien opettajien vastuualueisiin kuuluvat: - Työrauha ja työskentelyn edistyminen oppitunneilla, poissaolojen merkitseminen, läksyjen tekemisen seuraaminen ja laiminlyönneistä tiedottaminen huoltajille. - Terveen itsetunnon vahvistaminen esim. antamalla kannustavaa palautetta ja teettämällä tehtäviä, joissa oppilas voi kokea onnistumista. - Oppilaiden arkiselviytymisen, sosiaalisten taitojen ja oppimaan oppimisen edistäminen. - Opetuksen eriyttäminen ja tukitoimien järjestäminen siten, että oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa oppiaineen tavoitteet. - Rikkeisiin puuttuminen. Erityisopetus: Koulussamme on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä pienryhmän erityisluokanopettaja. Koulun omin järjestelyin on muodostettu kaksi pienryhmää oppiaineissa mukautettujen oppilaiden opettamiseen. Erityisopettajat myös päivystävät. Keskittymisvaikeuksista kärsivän tai häiriköivän oppilaan voi tiettyinä aikoina ohjata heidän luokseen rauhoittumaan ja opiskelemaan. Oppilaanohjaus: Oppilaanohjaus tukee oppimaan oppimista ja ohjaukseen panostetaan erityisesti nivelvaiheissa. Myös jatko-opintoihin pääsyä tuetaan ja ammatinvalintaa ohjataan ja seurataan tarvittaessa. Tukitiimi: Tukitiimi seuraa syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden koulunkäyntiä, tukee heidän selviytymistään perusopinnoista sekä ohjaa hyviin käytöstapoihin ja jatko-opintoihin. Tukitiimi hyödyntää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita ja esim. nuoriso- ja sosiaalitoimen Nopean puuttumisen mallia käsitellessään nuoren tekemiä rikkeitä.. Erilaisia merkkejä nuoren syrjäytymisuhasta, joihin tulisi kaikkien kiinnittää huomiota, voivat olla esimerkiksi: 1. heikohko koulumenestys kaikissa oppiaineissa 2. fyysinen tai psyykkinen huonovointisuus 3. muutokset oppilaan koulunkäynnissä 4. paljon poissaoloja 5. motivaation puute 6. itsetunnon heikkous 7. sääntöjen jatkuva rikkominen 8. kiusaaminen tai kiusatuksi tuleminen. YHTEISTYÖTAHOJA: seurakunta, kunnan nuoriso- ja sosiaalitoimi, poliisi, Erilaisten Oppijoiden Liitto, Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat (HERO), Luki-Tuki keskus, Suomen Kirjastoseura, FinRA (Finnish Reading Association), Kirkkohallitus ja Elämäntapaliitto.

18 PÄIHDETYÖ JA TERVEYDELLISTEN ONGELMIEN EHKÄISY Koulu ei ole lapsille ja nuorille ainoastaan oppimisympäristö. Se on myös yhteisö, jonka jäsenyydellä on monenlaisia terveysvaikutuksia. Koulussa opetetaan asioita, joiden tietäminen auttaa lasta ja nuorta oman terveyden säilyttämisessä, mutta myös oppiminen itsessään voi antaa onnistumisen elämyksiä ja siten olla hyvän mielenterveyden rakennusosa. Keskeisiä oppiaineita ovat terveystieto, biologia, liikunta, uskonto ja elämänkatsomustieto, mutta kaikissa oppiaineissa voi olla terveyttä edistäviä oppisisältöjä. Päihde- ja tupakkavalistusta annetaan erityisesti biologian ihmistä käsittelevien jaksojen yhteydessä sekä terveystiedossa. Opettaja voi oppiaineesta riippumatta toimia rajoja asettavana aikuisena, jota lapsella ei ehkä kotona ole tarjolla. Myös kummioppilaat tukevat nuorempia koulutovereitaan. Yläluokkien tukioppilastoimintaan on koulutettu luokkien oppilaita. Teemapäivien ja vanhempainiltojen yhteydessä käytetään apuna ulkopuolisia asiantuntijoita ja yhteistyötahoja. Luokille 6-9 järjestettävät päihdekasvatuksen ammattilaisten vetämät päihteettömyyspäivät ennaltaehkäisevät päihteidenkäytön kokeilua. Tähän yhteyteen pyritään järjestämään aina myös asiaan liittyvä vanhempainilta. Oppilashuoltotyöryhmä on luonut omat toimintamallit erilaisiin terveyttä uhkaaviin tilanteisiin kuten kiusaamisen ennaltaehkäisy, masennuksen tunnistaminen ja muut kriisiluonteiset mielenterveyden ongelmat sekä päihteiden käyttö. Lisäksi oppilailla on käytettävissään juuri heidän ongelmiensa ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erikoistunut kouluterveydenhuolto: terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori. YHTEISTYÖTAHOJA: Elämä on Parasta Huumetta ry, Folkhälsan, Irti Huumeista ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Opetushallitus, Raittiuden Ystävät, Raide ry, Sininauhaliitto, Suomen Mielenterveysseura, SPR, STAKES, Terveyden edistämisen keskus ja Terveys ry. PÄIHTEIDENKÄYTÖN EPÄILY / PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ Tupakointi Jos koulun alueella poltetaan tai käytetään nuuskaa, jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvollisuus puuttua asiaan. Asiasta tehdään ilmoitus terveydenhoitajalle ja - sekä kirjallisena että puhelimitse - huoltajalle: Häntä kehotetaan vakavasti keskustelemaan asiasta ja tupakoinnin tai nuuskan käytön lopettamisesta. Myös terveydenhoitaja, opettaja tai rehtori voi keskustella tupakoinnin haitoista oppilaan kanssa. Jos tupakointi jatkuu, sovitaan tapaamisesta ja keskustelusta oppilashuoltotyöryhmän ja huoltajan kanssa. Jos tämäkään ei auta, seuraa valistusjälki-istunto, jossa oppilas tutustuu tupakoinnin tai nuuskan käytön haittoihin ja hän laatii kirjallisen työn haittavaikutuksista. Alkoholi ja muut päihdyttävät aineet Alaikäisten päihteiden käyttöön on puututtava peruskoulussa tarvittaessa terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja lastensuojelun verkostoyhteistyönä. Pääasiassa nuorten päihdeongelmat hoidetaan terveyskeskuksissa tai nuorille tarkoitetuissa päihdehuollon toimipisteissä (esim. A- klinikan nuorisoasema). Erikoissairaanhoitoon nuori lähetetään, jos ilmenee psyykkisen tilanteen arvioinnin tarve ja nuori itse on motivoitunut käynteihin. Jos koulun alueella jollakin on hallussaan alkoholia tai muita päihteitä, jokaisella henkilökunnan jäsenellä on velvollisuus puuttua asiaan. - Useampi aikuinen paikalle toteamaan tilanne.

19 - Viedään oppilas terveydenhoitajalle tai tarvittaessa terveyskeskukseen - Kutsutaan huoltaja hakemaan oppilas pois koulusta. Huoltajan tultava! Mikäli huoltaja ei saavu paikalle, yhteys sosiaaliviranomaiseen. - Ilmoitus koulukuraattorille, joka keskustelee asiasta oppilaan kanssa. Koulukuraattori harkitsee ilmoitetaanko sosiaalitoimeen. - Rehtori puhuttelee oppilasta. - Asia käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä Jos tilanne toistuu, annetaan oppilaalle kirjallinen varoitus ja otetaan yhteys sosiaalitoimeen Mahdollisuus myös koulusta erottamiseen tilapäisesti.

20 Veikkolan koulun päihdestrategia 2005 EI TODETA SEURANTA JATKUU. EPÄILY OPPILAAN PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ. OPETTAJA ILMOITTAA AINA EPÄILYSTÄ TERVEYDEN- HOITAJALLE / TERVEYDENHOITAJA / KURAATTORI KESKUSTELEE EPÄILYSTÄ OPPILAAN KANSSA, JOS OPPILAS MYÖNTÄÄ KÄYTÖN, ILMOITETAAN KOTIIN. JOS OPPILAS EI MYÖNNÄ KÄYTTÖÄ, TERVEYDENHOITAJA KESKUSTELEE KOULULÄÄKÄRIN, KOULUKURAATTORIN JA KOULUPSYKOLOGIN KANSSA JATKOTOIMENPITEISTÄ. TODETAAN. ILMOITETAAN SOSIAALIVIRAN OMAISILLE. JOS OPPILAS ON KOULUSSA PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA, OPETTAJA VIE OPPILAAN TERVEYDENHOITAJALLE / TERVEYSASEMALLE. ILMOITUS HUOLTAJALLE, JOKA HAKEE OPPILAAN POIS KOULUSTA. JOS HUOLTAJAT EIVÄT HAE, YHTEYS SOSIAALITOIMEEN. 1-2 PÄIVÄN SISÄLLÄ JÄRJESTETÄÄN PALAVERI, JOSSA OVAT LÄSNÄ ESIM. HUOLTAJA, OPPILAS, KURAATTORI, PSYKOLOGI JA REHTORI. SEURANTA KOULUSSA, TARVITTAESSA LUOKAN OPETTAJA TAI VALVOJA OTTAA YHTEYDEN HUOLTAJIIN. TARVITTA- ESSA TOI- MENPITEET TOISTUVAT. PERHE TTÄ NEUVOTAAN OTTAMAAN YHTEYS PERHE- NEUVOLAAN JOS OPPILAS VÄLITTÄÄ PÄIHTEITÄ KOULUSSA: 1) ILMOITUS HUOLTAJILLE ASIASTA 2) ILMOITUS ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄLLE 3) OPPILAALLE REHTORIN KIRJALLINEN VAROITUS TOISTUVASTA VÄLITTÄMISESTÄ KOULUN JOHTOKUNNAN ANTAMA MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN (yhteys oppilaaseen

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA

LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA LIITE 4 TOIMINTAOHJEITA KOULUN KRIISITILANTEISSA TÄRKEÄT NUMEROT Koulun osoite: MUISTA RAUHALLISUUS! YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 Poliisi 112 Palo- ja pelastusasiat 112 Kangasalan terveyskeskus 03-5655 400 Pälkäneen

Lisätiedot

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO

KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO KRIISISUUNNITELMA MURRON KOULU JOHDANTO 1. PERUSTOIMINTAMALLI 2. KUOLEMANTAPAUS 3. ONNETTOMUUS 4. KIUSAAMINEN 5. ALKOHOLI, LÄÄKKEET, HUUMEET 6. OPPILAAN PSYYKKINEN KRIISITILANNE JOHDANTO Koulumaailmassakin

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI

Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Keski-Uudenmaan ammattiopisto KRIISITILANTEIDEN TOIMINTAMALLI Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Mikä on kriisi?... 3 1.2. Suunnitelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. TOIMINTATAVAT KRIISITILANTEISSA... 4 2.1.

Lisätiedot

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA

LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA LIITE 9 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA Päivitys 05.08.2015/mnh Hyväksytty 18.04.2016 sivistyslautakunta LAITILAN LUKION KRIISISUUNNITELMA 1. YLEISTÄ... 4 2. KOULUN

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA

KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA KIUSAAMISEN EHKÄISY- JA PUUTTUMISMALLI MERIUSVAN KOULUSSA Hyvä ja turvallinen oppimisympäristö on sekä perusopetuslain että lastensuojelulain kautta tuleva velvoite huolehtia oppilaiden sosiaalisesta,

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Askolan kunnassa on käytössä KiVa Koulu ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tehokas puuttuminen kiusaamiseen. 2 1.

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma oppilaan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toimintaohjeet kiusaamistilanteessa Jokainen aikuinen, joka näkee tilanteen, jossa joku oppilas on joutunut sanallisen tai

Lisätiedot

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 4 OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Lapsi ja nuori elää samanaikaisesti sekä kodin että koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja

Lisätiedot

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE

VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE VAALAN YHTENÄISKOULUN KRIISITOIMINTAOHJE Tärkeitä puhelinnumeroita Yleinen hätänumero 112 Ylätalon kanslia 5360196 Alatalon kanslia 5360187 Ylätalon op.huone 5360195 Alatalon op.huone 5360189 Lukion kanslia

Lisätiedot

Oppilaitoksen kriisivalmius

Oppilaitoksen kriisivalmius 1 Hyväksytty 16.6.2011 Oppilaitoksen kriisivalmius Oppilaitoksen opiskelijat ja henkilökunta voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan tilanteeseen, joko oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta kiusaamiselta ja häirinnältä Ypäjän Hevosopisto Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 28 Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA

PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA PERUSOPETUS SELVITTI KOULUKIUSAAMISTA Järvenpään perusopetuksessa toteutettiin syksyllä 2008 koulukiusaamista koskeva kysely, johon vastasivat lähes kaikki perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat. Kyselyn

Lisätiedot

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa

Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet ja luokanohjaajan tehtävät Metsokankaan koulussa HYÖDYNNETTY OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJAA SEKÄ LUOKANOHJAAJAN KÄSIKIRJAA Oppilashuollon käsikirja s. 15 Huoli

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA ILMAJOEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OHJAUSSUUNNITELMA Suunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet - ohjauksen eettiset periaatteet toimintatavat -vuosikellot alakoulu ja yläkoulu työn

Lisätiedot

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski

BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ. Kari Hernetkoski BOTTALLA 3.2.2009 OPPILASHUOLLON JA VÄHÄN OHJAUKSENKIN KEHITTÄMISESTÄ Kari Hernetkoski Oppilashuolto on lakisääteistä Jokaisella oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa.

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017

Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 1 Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 Herttoniemenrannan ala-asteen päihdesuunnitelma 2017 1. Tavoitteet 2. Ehkäisevä toiminta 2.1 Terveen kasvun ja kehityksen tukeminen 2.2 Päihdekasvatus

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Ankkuri-työ koulun arjessa

Ankkuri-työ koulun arjessa Ankkuri-työ koulun arjessa Kiusaamisen tunnistaminen ja siihen liittyvien ilmiöiden torjunta AVI, Rovaniemi 7.9.2017 Susanne Nyman, Syväkankaan koulu Kiusaamisen vastainen työ koko henkilökunnan vastuulla

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015

Pääkaupunkiseudun 5. luokkien palvelukyky. Kauniainen. Tammikuu 2015 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen Tammikuu 201 Väittämät / Kauniainen vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen=8: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Kauniainen

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Kauniainen, Kasavuori. Joulukuu 2013 Pääkaupunkiseudun. luokkien palvelukyky Kauniainen, Kasavuori Joulukuu 0 Väittämät koko kunnan alueella Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Kauniainen, n= KOULUPAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN. Lapsellamme on

Lisätiedot

Jotta kaikki menisi hyvin. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa

Jotta kaikki menisi hyvin. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Jotta kaikki menisi hyvin Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Opettaja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttajana Luokan/opetusryhmän ryhmäyttäminen Positiivinen palaute

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu

Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen. Kivirannan koulu Opettamisesta ja avustamisesta ohjaukseen Kivirannan koulun moniammatillinen yhteistyö joustavasti ja tavoitteellisesti Kivirannan koulu Oppilaita 320 16 opetusryhmää 2 pienryhmää luokanopettajia 16, kieltenopettajia

Lisätiedot

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna

Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamisen vastainen toiminta Kasavuoren koulussa lukuvuonna 2017-18 Kiusaamista ennalta ehkäisevä työ Opetussuunnitelma Kasavuoren

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIIT- TYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUSKOULUSSA HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma on lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen

Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Oppilashuollon palvelurakenne ja sen kehittäminen Kehitysjohtaja Markku Rimpelä 24.10.2007 Osaamisen ja sivistyksen asialla Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta 9.2.2007/169,

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Vanhempainilta koulukiusaamisesta

Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainilta koulukiusaamisesta Vanhempainillan tavoitteet Saada tietoa ja keskustella kiusaamisesta ilmiönä. Antaa vanhemmille keinoja ja välineitä käsitellä kiusaamista yhdessä lapsen ja koulun kanssa.

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA

KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA 1 KITTILÄN KUNNAN KOULUJEN KRIISISUUNNITELMA Hyväksytty 23.9.2015 2 Sisällysluettelo 1. KOULUMME KRIISIVALMIUS... 3 2. KRIISIEN ENNALTAEHKÄISY... 3 2.1. Myönteinen ja turvallinen ilmapiiri... 3 2.2. Oppilaiden,

Lisätiedot

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA

EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 LIITE 7 EURAN LUKION ONGELMA-, ONNETTOMUUS- JA KRIISISUUNNITELMA 1 EURAN LUKION KRIISIVALMIUS Euran lukion opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat voivat joutua äkilliseen onnettomuuteen tai uhkaavaan

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

SITOUTUMINEN. Kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Kirjaaminen vuosikertomukseen. Teemapäivien/ viikkojen järjestäminen

SITOUTUMINEN. Kirjaaminen opetussuunnitelmaan. Kirjaaminen vuosikertomukseen. Teemapäivien/ viikkojen järjestäminen SITOUTUMINEN Kirjaaminen opetussuunnitelmaan Onko koulunne opetussuunnitelmassa kuvattu, miten oppilaiden ja huoltajien osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia tuetaan? Oppilaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuudet

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Korkeakosken koulun opetussuunnitelman täydennysosa (2010 perusteiden mukaan) Muilta osin opetussuunnitelma on hyväksytty 30.11.2010 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Oppilas elää samanaikaisesti

Lisätiedot

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle

koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle koulun toimintasuunnitelma ja toimenpideohjeet opettajalle koulupoissaolojen varalle Johdanto Lasten ja nuorten koulupoissaolot ovat huolestuttava ja vakava sekä usein vaikeasti hoidettava ilmiö. Poissaololla

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA

Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA Kankaantaan koulun KIUSAAMISEN VASTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 9/2010 1. JOHDANTO 1.1. Mitä koulukiusaaminen on? 1.2. Yleisohjeita kiusaamiseen puuttumisesta 1.3. Ongelmia kiusaamiseen puuttumisessa 2. KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3

1. Tavoite 2. 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 LAITILAN KOULUJEN KRIISITOIMINTAMALLI 1. Tavoite 2 2. Kriisi ja sen vaiheet 3 2.1. Shokki 2.2. Reaktio 2.3. Käsittely 2.4. Uudelleenasennoitumisvaihe 3. Toimintaohjeet kriisitilanteissa 3.1. Loukkaantuminen/onnettomuus

Lisätiedot

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA

KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 2017 KORPITIEN KOULUN JA PALTAMON LUKION KRIISISUUNNITELMA 9.5.2017 1 Sisällys Tärkeitä puhelinnumeroita:... 2 Mikä on kriisi... 2 Kriisityön tavoitteet... 2 Tiedottaminen kriisitilanteissa... 2 Kriisitilanteen

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin

Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Kiusaaminen ei lakkaa itsekseen vaan pahenee jatkuessaan. (Hamarus 2012) Toimintamalli kiusaamistilanteisiin Ennaltaehkäisevä toiminta ja akuutti tilanne Koulutuskuntayhtymä Brahe 2016, päivitys 22.11.2016

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Märynummen koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Märynummen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Anna Erkko Projektisuunnittelija

Anna Erkko Projektisuunnittelija Biomedicum 5.11.2013 Lapsen ja nuoren mielenterveyden vahvistaminen oppilashuoltotyössä Anna Erkko Projektisuunnittelija Susanna Kosonen Projektisuunnittelija Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen

Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Vanhempien osallisuus oppilashuollon kehittämiseen Tuija Metso Oppilaan parhaaksi yhteistä huolenpitoa Helsinki Vanhempien barometri 2007 Suomen Vanhempainliiton kysely vanhemmille kouluhyvinvoinnista

Lisätiedot

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli

Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli Vaalan kunnan peruskoulujen kiusaamisenvastainen toimintamalli 1 Määritelmä: Kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä. Systemaattisuuden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014

Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky. Helsinki. Maaliskuu 2014 Pääkaupunkiseudun 8. luokkien palvelukyky Helsinki Maaliskuu 2014 Väittämät / Helsinki vs. koko pk-seutu Koulupaikka, oppimiskäsitys ja -ympäristö Helsinki=960: Väittämien jakaumat Vuosivertailu Helsinki

Lisätiedot

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen

Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä. Ritva Hautala Outi Ahonen Kokemuksia 5-6 -luokkalaisten terveyden edistämisestä Ritva Hautala Outi Ahonen Miksi? Terveelliset elämäntavat opitaan nuorena 11-vuotiaat vielä hyvin terveitä Lapsiin ja nuoriin kohdennetulla terveyden

Lisätiedot

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ

HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ HELSINGIN YHTEISLYSEO 2014-2015 SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI KIUSAAMISELTA, VÄKIVALLALTA JA HÄIRINNÄLTÄ Sisällys 1. Koulukiusaamisen ehkäiseminen Helsingin yhteislyseossa... 3 Kiusaamisen määritelmä...

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa

Jotta kaikki ei menisi pieleen. Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Jotta kaikki ei menisi pieleen Oppilashuoltolain mukaiset oppilashuoltokäytänteet Ritaharjun koulussa Opettaja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttajana Luokan/opetusryhmän ryhmäyttäminen Positiivinen

Lisätiedot

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus

Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus Ohjaussuunnitelma Esi- ja perusopetus 1.8.2016 2 Sisällysluettelo 1 Oppilaanohjaus... 3 2 Oppilaanohjauksen eettiset periaatteet... 3 Itsemääräämisoikeus... 3 Totuudellisuus... 3 Luottamuksellisuus...

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna

ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna ekulkuri Verkko-opetus tukea tarvitsevien oppilaiden apuna Opetushallituksen oppimisympäristöjen kehittämishanke 2013-2014 Etäkoulu Kulkuri, Turun normaalikoulu ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu

OPPILASHUOLTO. Oppilashuoltoryhmä (OHR) Kouluruokailu OPPILASHUOLTO Oppilashuolto on toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään oppilaan hyvinvointia, hyvää oppimista, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoite on edistää myös koulun yhteisöllisyyttä, myönteistä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään?

KIUSAAMINEN. Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? KIUSAAMINEN Mitä kiusaaminen on? Mitä rooleja oppilailla voi kiusaamisessa olla? Miksi? Mitä voi tehdä? Miten selvitellään? MITÄ KIUSAAMINEN ON? Kiusaaminen on sitä, kun samalle ihmiselle aiheutetaan TAHALLAAN

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA

SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA SIMPELEEN YHTEISKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA SEURAUKSET NIIDEN RIKKOMISESTA Voimassa 1.11.2014 alkaen 1 KOULUN ALUE, TILAT JA KOULUMATKAT Koulun alueena pidetään koulurakennusta, koulun pihaa sekä kaikkia,

Lisätiedot

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä.

Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Kalevankankaan koulu Henkilökuntakokous 25.5.2011 TURVALLINEN OPISKELUYMPÄRISTÖ JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 1. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Perusopetuslain 29 :n mukaan opetukseen osallistuvilla

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta?

Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? Kodin tietopaketti lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuesta Mitä lapsen vanhempien on hyvä tietää lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisesta? - 1 - Mä en osaa! Jos lapsella on oppimisvaikeuksia ja koulunkäynti

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot