i"-' 150 0, Kosteus- Normaalinen pitoisuus lämmönjohtavuus W(m'K)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "i"-' 150 0,035 200 0.040 Kosteus- Normaalinen pitoisuus lämmönjohtavuus W(m'K)"

Transkriptio

1 TAIJLUKKO 1. RAKENNUSAINEIDEN NORMAALISET LÄMMÖN.IOHTAVUT'DET. Aine, tarvike i"-' Lämmönjohtavuus trro W(m'K) Kosteus- lämmönjohtavuus wo l.n Vo kuiva- W(m.K) painosta LAMMONERISTEET korkkilevy (paisutettu) 150 0, J -1.J -) 0, l) ) ) lastuvillalew t ,00 ) ) puukuitulevy, bitumipitornen puukuitulevy, huokoinen , ,05 s) s) mineraalivillalevy ja matto ) ,s 0.5 0,0-55 0,00 0,070 0, r0 ) ) solumuovilevy, paisutettua polystyreeniä ,01 0,05 0,00 ) ) 7) r ,07 t ,01 0,05 0,05 0,05s 0,05 ) ) ) ) solumuovilevy, suulakepuristusmenetelmällä valmistettu. polystytreeniä ponneaineena CFC 1 x) ,07 0,01 0,05 ) tai ) e) muu ponneaine ,05 0,00 ) tai ) 7) e) Eristys on suojattu kohdassa.. kuvattujen vaatimusten mukaan. ) Eristyksen toinen puoli on kiinni tiiviissä pinnassa ja toisella puolella on muu ilmaväli tai tila kuin kohdassa.. tarkoitettu ylä- tai ryömintätilaisen alapohjan ilmaväli.

2 fl"-' trru wn Va kuivapainosta Iämmönjohtavuus rn solumuovi, polyuretaania ponneaineenacfc 11 x) 0-0 0,0 0,019 0,00 0,0 0,07 0,05 0,0 )ja 10) ) tai ) 7) I l) ponneaineena pentaani 0-0 0,00 0,0 z 0,0 0,07 0,01 0,00 )ja ) ) ja) I l) solulasilevv 10 r ,00 0,070 0,05 0,00 L) t?\ kevytsora yläpohjissa ,09 0,l l ) ) maanvaraisissa alapo\issa ,l ) routaeristeenä ,17 koneellisesti puhallettavat kuitueristeet yläpohjassa xx) lasivilla kivivilla puukuitueriste l o5 1 0,00 0,00 0,00 l) l) ) Eristys on rnolermnilta puoiiltaan kiinni tiiviissä pinnassa (esim. betoni, tiiliverhous, tiivis levy, muovikalvo, eristyspaperi tms. pitävästi saumattuna). ) Eristyksen toinen puoli on kiinni tiiviissä pinnassaja toisella puolella on ilmaväli tai -tila. 5) Suojaustavasta liippumatta knivana pysyvissä rakenteissa. ) Sokkelihalkaisussa tai sokkelin sisäpuolisena pystyeristeenä maata vasten tai lämmittämättömän tilan maanvastaisessa alapohjassa tai maanvastaisessa alapohjassa suoraan perusmaan päällä. 'l) Pelusmuurin tai kellalin seinän ulkopuolisena eristeenä maata vasten tai maakerrosten välissä. ) Kuidun keskipalisuus on enintään pm, kun p = kg/m, muulloin enintään l5 prn. 9) Kattoralienteessa vedeneristyksenyläpuolelia. ) Eriste on paisutettu edstetilassaja täyttää sen kokonaan. 1l) Eriste on paisutettu vähintään 50 prn pal,isujen metalliken'osten väliin ja on molemmin puolin kauttaaltaan näihin kiinni liimautunut. Eristelevyt on saurnattu esirn. bitumilla. x) CFC{uotteiden valmistus on kielletty, mutta näitä tuotteita on vanhoissa rakenteissa. xx) Puhallettavaan eristyspaksuuteen sisältyy painumavara, joka on mineraalivillalla 5 7c ja puukuitueristeellä 0 70 suunnitellusta eristyspaksuudesta.

3 fl"-' Iru Lämmönjohtavuus Kosteus wo 7o kuivapainosta lämmönjohtavuus 1," Alaviite. huomautus KARKAISTU KEVYTBETONI eiementteinä yläpohjassa kuivan huonetilan yläpuolella s ,095 0,t I 0,1 5 0,17 5 alapohj assa lämmittämätöntä tilaa vasten ,t 0,1 5 0,17 5 ulkoseinässä maanpinnan yläpuoleila , , t05 5 0,1 pintaverhottuna ul koseinässä maanpinnan yläpuolella ,095 5 t) ulkosei nässä maanpinnan alapuolella - 0, l l) halkkoina ohut- ja liimasaurnoin sisätilassa j a pintaverhottuna ulkotilassa ,r t) t) l) maanpinnan ylåpuolella ,1l 0,t5 0,r5 l5) 1s) maanpinnan aiapuolella 00 0,1 10 0,17 0,0 l) 1) 1) Koskee bitumisiveltyä kellarin seinää, kun kellaritila on lärnmitetty ja hyvin tuuletettu. Jos kellarin seinä varustetaan veden kapillaar-isen irneytymisen katkaisevalla, mutta diftuusion sallivalla ainekerroksella (esim. rnineraalivilla tai ilmatilan muodoslava levy), saadaan sarakkeessa 5 annettuja lämmönjohtavuuksia viihentää 0,0 W(m K). l) Pintaverhouksella tarkoitetaan levyverhousta hyvin tuuletetun ilmaraon ulkopuolella. l-5) Koskee rapattua seinää, joka ei ole alttiina viistoselteille. Ellei viistosateille alttiissa seinissä ole veclen tunkeutumista estetty, on ),,-arvoa suurennettava annetusta kevytbetonilla 7o ja kevytsorabetonilla,5 7c kotakin kosteuspitoisuuden prosenttiyksikön suulr-rista lisäystä kohti.

4 flg/'r.,' rru lry, Vo kuiyapainosta f,n W(m'K) lämmönjohtavuus KEVYTSORABETONI elementteinä maanpinnan yläpuolelia 00 s0 0, 0,1 I 0, 0,0 ts) maanpinnan alapuolella , 0,l 10 0,9 o?? 1) t) kevytsoraharkot muurattuina, mm saumat ulkoseinät täydet saumat rakosaumat 50 s0 0, 0,l 0, 0,0 kellariseiniit tai perusmuuri täydet saumat rakosaumat o, 0,t 1 '7 o75 0,1 tiivis kevytsorabetoni paikalleen valettuna tai elementteinä , 0,9 0,0 -') -f 5 0,5 l -5) l) valetut kevytsorabetonieristeet ylä- ja alapohjassa ,1 0,Lz 0,17 0,tl maata vasten , l 0,19 o,t SAHANPURUBETONI kuivassa tilassa 100 0,5 0.5 TÄYTEAINEET 17) kevytbetonimurske koksikuona kutterilastu, iöysänä sullottuna masuunikuona, rakeistettu r ,s o?5 0,1 0,0 ol) 0, r0 l) 1) l) sahanpuru, löysänä sullottuna solumuovipuru polystyreeniä ,0 0,0 lt Koskee betoniserr perusmuurin trlkopuolista.r'-ttrit. 17) Annetut lämmönjohtavuudet soveltuvat vain kuivissa tiloissa oleville täytteille. Aineen ollessa kosketuksessa maahan määritetiiän lämmönjohtavuus vastaavan suuremman vesipitoisuuden perusteella. l) Käytettäessätäyteainettayläpohjaneristeenäilmanyläpuolistatiivistävääkerostaonannettuunl,n-arvoon lisättävä 0,0 W/(m. K).

5 t Aine, tarvike p kg/m' lro W(m K) w, Vo kuivapainosta lärnmönjohtavuus lo RAKENNUSLEVYJA kuitusementtilevy kipsilevy puukipsilevy sementtilastulevy lastulevy puukuitulevy kova puolikova vaneri koivuvaneri sekavaneri kuusivaneri I ,0 0,0 0, 0, 0,1 0, 0,r5 l 9 9 0,0 0,19 0,1 0,t 0. 0, 0,1 0,1 1 0,1 0,1 SEKALAISIA RAKENNUS. AINEITA JA TARVIKKEITA asfaltti betoni betonireikäkivet muurattuna betonitäyskivet muurattuna bitumi kalkkihiekkatiilet muurattuina rappauslaastit sementtilaasti kalkkisementtilaasti kalkkilaasti r , 0,-50 l o,1 1, 1,7 5 1, 0,9s 1, 1,0 0,90 poltetut tiilet muurattuina reikätiilet täystiilet r , ,0 0 0,s 0,0 puu, mänty, kuusi 50 t metalleja kupari (puhdas) alumiini (puhdas) duralumiini (kuparia -5 Vo) messinki sinkki tina rauta, teräs lytjv ruostumaton teräs r I t0 ; t7

6 fl",,,' Lro W(M,K) w, Vo kuivapainosta lämmönjohtavuus ro 15 akryyli polykarbonaatti PTFE PVC, jäykkä PVC,0 7o pehmennin polyetyleeni HD polyetyleeni LD polystyreeni polyasetaatti fenolihartsi polypropyleeni EPDM PMMA (akrylaatti) polyuretaani polyamidi epoksihartsi silikoni r tt I I tz00 0,0 0,1 0" 0,l 0,1 0,0 0, 0,1 0,0 0, 0,0 0,1 o)5 0, 0,0 kumit polyisobutyleeni butyyli polysulfidi neopleeni ,r 0, 0,r9 o7l lasi 1,0 tiivistys- ja eristysaineet nailon uretaani (nestemäinen) silikonivaahto vinyyli (oustava) polyetyleenivaahto I 10 0, 0, 0,0 maa-aineksia savi tai siltti hiekka, sora, moreeni I 000 I,5,0 kivilaatuja basaltti kalkkikivi graniitti hiekkakivi luonnon hohkakivi ?5 1<,,0 0,0 vesi, 'C jää, 0 "c jää, -10 "c 0, )),5 lumi, pehmeä lumi, tiivistetty 00 0,t

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä

Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä C SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lämmöneristys Ohjeet 003 1 Ympäristöministeriön asetus lämmöneristyksestä Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 00 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9.

Lämpö. Rakennusfysiikkaa rakennusinsinöörille. Rafnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright Rafnet-ryhmä LUONNOSVERSIO 27.9. akennusfysiikkaa rakennusinsinöörille Lämpö afnet-oppimateriaalin teoriaosan osio L (Lämpö) Copyright afnet-ryhmä LUONNOSVESIO 7.9.004 akennusteollisuuden koulutuskeskus ATEKO Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi

Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi

Lisätiedot

Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia

Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia Unto Siikanen, emeritus professori, Arkkitehti SAFA usiikanen@gmail.com Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET

RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET TILAKESKUS 1 (11) RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET 1 Yleistä Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Noudatettavia ohjeita, ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan

Työn nro. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan. Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan ULKOILMAAN RAJOITTUVA ALAPOHJA wwwsupereristefi AP 102 Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan! 60 mm Teräsbetonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan, raudoitus

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

3.3 Gyproc Ulkoseinät

3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3 Gyproc Ulkoseinät Gyproc Ulkoseinät Sisältö 3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3.1 Gyproc teräs- ja puurunkoiset ulkoseinät... 241 Kevytrakenteisten ulkoseinien ominaisuudet...241 Ääneneristys... 244 Lasikattoisia

Lisätiedot

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy RT 37871 eripainos Maaliskuu 2011 TARVIKETIETO tammikuu 2010 voimassa 28.2.2013 asti RT CAD -kirjastot 1 (6) FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy YLÄPOHJA KÄÄNNETTY KATTO SEINÄ ROSSIPOHJA ANTURA JA PERUSTUS

Lisätiedot

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden

Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-08246-08 30.9.2008 Kankaanpään koulukeskus / Pohjanlinnan koulun kosteus- ja sisäilmaongelmien selvitys ja korjausperiaatteiden esitys Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Tekninen

Lisätiedot

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Juha Vinha ja diplomi-insinööri Kimmo Lähdesmäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 www.energiatehokaspitkämäki.fi Pitkämäen asemakaavan ja rakentamistapaohjeen tilaajana on ollut Kankaanpään kaupungin

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3)

TARVIKETIETO elokuu 2011 voimassa 31.12.2012 korvaa RT K/375.2-37790 1 (8) U-arvo 0,16 W/m 2 K (RakMK osa C3 ja D3) RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO elokuu 011 voimassa 1.1.01 korvaa RT K/75.-7790 1 (8) RT 810 71.4 Talo 000 75. Talo 90 K SfB EPS-lämmöneristeet EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet

Lisätiedot

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue)

TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 31.12.2012 1 (8) U-arvo 0,16 W/mK (RakMK osa C3, 1.1.2010 alkaen) (1 m reuna-alue / keskialue) RT CAD -kirjasto TARVIKETIETO marraskuu 2009 voimassa 1.12.2012 1 (8) RT 7790 271.4 Talo 2000 75.2 Talo 90 K SfB EPS-LÄMMÖNERISTEET EPS-rakennuseristeteollisuus EPS Kattoeristeet EPS Seinäeristeet EPS

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 1 TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 SAVUPIIPPU TIILESTÄ 12 TIILI PIHARAKENTEISSA 14 Tiili on arvostettu

Lisätiedot

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE

PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE PITKÄMÄKI RAKENTAMISTAPAOHJE 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008/29.12.2008 Kankaanpään kaupunki päivitys 8.3.2012 1. osa-alue A-Konsultit Oy 25.11.2008, päivitys 29.12.2008 päivitys 8.3.2012 Kankaanpään

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

RT K-36nnn RT/KH 375.2-36XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad

RT K-36nnn RT/KH 375.2-36XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad Joulukuu 2005 Voimassa tammikuuhun 2009 polystyreeni solumuovieristeet RT K-36nnn CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad 1 (6) 00, 00, 00 RT/KH 375.2-36XXX nn.nn Talo 2000 FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy SV/27000/RP

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Sisällysluettelo Saate... 3 Puurakenteinen väliseinä eristämättömän väliseinän päällä... 4-10 Valesokkeli...

Lisätiedot

Materiaalin perässä kerrotaan suluissa, mille alueelle materiaalin luonnonvarakulutus on laskettu.

Materiaalin perässä kerrotaan suluissa, mille alueelle materiaalin luonnonvarakulutus on laskettu. Taulukossa on raaka aineiden materiaali intensiteettejä, eli MI kertoimia. Ne kertovat, paljonko luonnonvaroja kuluu yhden tietyn materiaalikilogramman valmistamiseen. Materiaalin perässä kerrotaan suluissa,

Lisätiedot