Directa Oy c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KARAJAOIKEUS 4.osasto TUOMIO Annettu kansliassa 12/11423 karajatuomari Mitja Korjakoff l11/24375 Kantaja Vastaaja/Hakija Asia Vireille ASIAN TAUSTA KANNE Vaatimukset Directa Oy c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B HELSINKI Suomen Vihertekniikka Oy c/o Talousjuristit Oy/OTM Sami Leinonen Mikonkatu 8 A 10. krs HELSINKI Velkomus, palvelussopimus ym Viite: 10/41240 Helsingin karajaoikeus on antamallaan yksipuolisella tuomiolla nro 11/11644 hyvaksynyt kantajan kanteen silla perusteella, ettei vastaaja ole vastannut maaraajassa kanteeseen. Vastaaja on hakenut asiassa takaisinsaantia talle varatun maaraajan kuluessa, minka vuoksi karajaoikeus on ottanut asian uudelleen kasiteltavaksi. Suomen Vihertekniikka Oy on takaisinsaantihakemuksessaan ilmoittanut, ettei vastaaja ole kantajalle mitaan velkaa, koska palvelu ei ollut vastannut sita, mita siita oli suullisesti puhelimessa sovittu. Kantaja on vaatinut, etta vastaajan takaisisaantia koskeva hakemus hylataan. Helsingin karajaoikeus on antamallaan paatoksella nro 11/23848 vastaajan hakemuksesta kieltanyt edella mainitun yksipuolisen tuomion taytantoonpanon ja maarannyt keskeytettavaksi mahdollisesti jo aloitetut taytantoonpanotoimet. Directa Oy on alkuperaisessa kanteessaan vaatinut, etta karajaoikeus velvoittaa Suomen Vihertekniikka Oy:n - maksamaan kantajalle eraantyneen laskun nro perusteella 523,56 euroa 16 prosentin vuotuisine viivastyskorkoineen lukien maksupaivaan saakka ja huomautuskulun 8,70 euroa ja - maksamaan kantajalle eraantyneen laskun nro perusteella 558,24 euroa 16 prosentin vuotuisine viivastyskorkoineen lukien maksupaivaan saakka ja huomautuskulun 8,70 euroa ja - korvaamaan kantajan oikeudenkayntikulut 4.975,00 euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivastyskorkoineen siita lukien, kun kuukausi

2 2 on kulunut karajaoikeuden tuomion antamispaivasta, lisattyna kantajan oikeudenkayntimaksulla ja 50 euron suuruisilla kopiointikuluilla. Directa Oy on peruuttanut asianosaiskuluja koskevan vaatimuksensa. Perusteet Kantaja solmi palvelusopimuksensa ensivaiheessa puhelimitse tapahtuvana etamyyntina ja sopimuksentekoprosessi koostui seka suullisesti etta kirjallisesti annetuista tiedoista. Kantaja oli sopimuksentekoprosessissaan pyrkinyt maksimaalisesti varmistamaan vastaajan sopimuksentekotahdon. Sopimuksentekotapa oli jarjestetty monivaiheiseksi prosessiksi, jossa vastapuolen sopimukseen sitoutuminen varmennettiin ja vahvistettiin vaiheittain. Sopimus syntyi sitovasti, kun asiakas ei reklamoinut seitseman vuorokauden sisalla kirjallisen sopimusmateriaalin vastaanottamisesta. Tassa tapauksessa saatava oli perustunut Directa Oy:n ja vastaajan kayman puhelinkeskustelun perusteella tekemaan palvelusopimukseen, jonka mukaan kantaja oli rekisteroinyt vastaajan ilmoittamat mediatiedot tietokantaansa ja tarjoamiinsa hakemistopalveluihin seka luovuttanut kyseisia tietoja edelleen hakemistojen kayttajille. Vastaaja oli sen sijaan sitoutunut suorittamaan kantajalle rekisterointimaksun ja jalkikateen 12 kuukauden pituisen laskutuskauden aikana kertyneiden hakuosumien perusteella maaraytyvat laskut. Vastaajan edustaja oli antanut tahdonilmaisunsa tilauksen tekemiselle ensivaiheessa Tuuli Lehtisen kanssa kaydyn puhelinmyyntineuvottelun yhteydessa. Sopimus oli varmistettu Kimmo Mannisen kantajan laadunvalvonnasta vastaajan edustajalle soittamalla puhelulla, jonka aikana talle oli kerrattu muun muassa sopimuksen synty ja palvelun hinnoittelu ja varmistettu hanen tahdonmuodostuksensa. Kantaja oli lahettanyt vastaajalle myos laskun, tilausvahvistuksen, rekisteriotteen ja sopimukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot. Vastaajalle oli siten toimitettu molempien puhelujen yhteydessa mainittu kirjallinen materiaali (K1). Sopimusmateriaalista oli ilmennyt, etta sopimuksen laskutusperusteena oli hakuosumalaskutus, jonka hinta oli 29 senttia/haku, etta kuukausittainen enimmaislaskutus oli 40 euroa ja etta laskutuskausi oli 12 kuukautta. Nain ollen palvelun hinta seka enimmaishinta oli ollut helposti vastaajan ennakoitavissa. Lisaksi kaikkiin vastaajalle lahetettyihin laskuihin oli liitetty mukaan Directa Oy:n vakiosopimusehdot. Vastaajan edustaja ei ollut reklamoinut sopimuksesta annetussa ajassa, vaan sen sijaan han oli suorittanut rekisterointimaksun. Kantaja oli taman jalkeen lahettanyt vastaajalle ensimmaisen sopimuskauden aikaisiin hakuosumiin perustuneen laskun. Vastaaja ei ollut maksanut kyseista laskua. Puhelinmyynnissa sopimus oli syntynyt vasta, kun toinen osapuoli oli voinut tutustua kaikkeen kyseista tuotetta/palvelua koskevaan tietoon ja tehda kaiken saamansa tied on perusteella lopullisen paatoksen sitoutua sopimukseen. Taman mukaisesti myos kantajan ja vastaajan valinen

3 3 sopimus oli koostunut niin suullisesta kuin kirjallisestakin informaatiosta, ei pelkastaan puhelimessa tehdysta tarjouksesta ja siihen annetusta vastauksesta. Liikeyritys voi olla kestavalla tavalla selvilla oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan vain dokumentoidun sopimustoiminnan kautta. Siksi puhelinmyynnin kokonaisprosessin kirjallista informaationvalitysta ei ollut perusteltua pitaa erillisena ja irrallisena jo suullisesti taysin valmiiksi tehdyn sopimuksen vahvistuksena. Oikeustoimilain tarjous-vastaus -mekanismin varassa tehtava sopimus soveltui puhelinmyynnin toimintaymparistoon huonosti. Nailla perusteilla vastaaja ei voinut vedota asiassa myoskaan motiivierehdykseen eika hyvan liiketavan vastaisuuteen. Vastaajan edustaja oli soittanut kantajan asiakaspalveluun ja ilmoittanut virheellisesti, ettei vastaajalla ollut voimassa olevaa sopimusta kantajan kanssa. Lisaksi vastaajan edustaja oli irtisanonut sopimuksen, jolloin se oli asetettu ehtojensa mukaisesti paattymaan Vastaaja ei ollut maksanut myoskaan toisen sopimuskauden aikaisista palveluista kertynytta laskua. Vastaaja ei ollut millaan tavalla reklamoinut sopimuksesta ennen Vastaaja oli hyvaksynyt sopimuksen, jolloin sopimusehdot olivat tulleet osaksi sopimusta. Vastaajayhtio oli siten saanut hyvakseen sopimuksen mukaisen nakyvyyspalvelun. Koska vakioehtojen kayttaminen oli ollut taysin tavanomaista elinkeinonharjoittajana toimivan vastaajan toimintaymparistossa, vakiosopimuksen ehdot eivat olleet olleet yllattavia tai ankaria. Kantaja oli noudattanut laajaa tiedonantovelvollisuutta vastaajaa kohtaan. Vastaajalla oli elinkeinonharjoittajana korostunut selonottovelvollisuus hanelle toimitettujen asiakirjojen sisallosta, eika vastaajan edustaja voinut menestyksekkaasti vedota siihen, ettei han ollut tutustunut saamaansa sopimusmateriaaliin tai ymmartanyt toimintansa merkitysta. Vastaajalla oli ollut aito ja tosiasiallinen mahdollisuus tutustua sopimusmateriaaliin ja reklamoida palvelusta ennen sitoutumistaan sopimukseen. Perustetta soveltaa OikTL 30 :aa, 33 :aa tai 36 :aa ei ollut. Kantaja oli toiminut taysin vilpittomassa mielessa. Vastaajalla oli ollut taysi vapaus sopimuksen tekemiseen. Vastaaja ei ollut heikommassa tai epatasa-arvoisessa asemassa. Palvelun hyodyllisyys oli vastaajan oman liikeriskin piiriin kuuluva asia. VASTAUS Vaatimukset Suomen Vihertekniikka Oy kiistanyt kanteen kokonaisuudessaan ja vaatinut, etta karajaoikeus kumoaa asiassa annetun yksipuolisen tuomion seka velvoittaa Directa Oy:n korvaamaan sen oikeudenkayntikuluina 5.470,00 euroa ja asianosaiskuluina 834,00 euroa, kummatkin maarat korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivastyskorkoineen siita lukien, kun kuukausi on kulunut karajaoikeuden ratkaisun antamispaivasta.

4 4 Perusteet Directa Oy ja Suomen Vihertekniikka Oy:n hallituksen jasen Markku Hirvasoja olivat solmineet suullisen sopimuksen puhelimitse Hirvasoja oli puhelinkeskustelun perusteella saanut sen kasityksen, etta puhelinmyyja oli myynyt Directan sivustoon liittyvaa erittain edullista yhteystietonakyvyytta, joka perustuisi kiinteaan maksuun. Puhelimessa ei ollut kerrottu, etta vastaaja sitoutuisikin hakuosumaperusteiseen palveluun, joka olisi voimassa vuoden kerrallaan ilman tosiasiallista mahdollisuutta arvioida palvelun hintaa tai irtisanoutua siita. Hirvasoja oli sen vuoksi mieltanyt ensimmaisen laskun puhelimessa sovituksi kiinteaksi veloitukseksi sovitusta palvelunakyvyydesta, ja han oli maksanut sen ajallaan. Taman jalkeen vastaaja oli saanut helmikuussa paivatyn yli 500 euron suuruisen hakuosumalaskun, josta Hirvasoja oli reklamoinut kantajaa viipymatta Hirvasoja oli ilmoittanut, ettei laskulle ollut perustetta ja etta vastaaja halusi valittomasti paattaa asiakassuhteen, jolloin sopimus olisi pitanyt asettaa paattymaan viimeistaan kohtuullisen ajan kuluessa irtisanomisesta. Vuoden kuluttua vastaaja oli saanut jalleen lahes samansuuruisen laskun kuluneesta vuodesta. Myyntipuhelussa ei ollut kerrottu mitaan kappalehintaisesta hakuosumaveloituksesta eika siita, etta palvelu olisi voimassa vuoden kerrallaan ilman todellista irtisanomismahdollisuutta. Puhelinkeskustelun aikana ei ollut myoskaan ollut puhetta siita, etta Directa Oy taydentaa puhelimessa sovittua sopimusta kirjallisesti vakioehdoin. Koska lasku oli maaraltaan vastannut Hirvasojan mielikuvaa puhelimessa sovitusta, ei hanella ollut ollut mitaan aihetta perehtya sen tarkemmin laskun sisaltoon. Hirvasoja ei muista saaneensa ensimmaisen laskun liitteena vakiosopimusehtoja, eika han muista saaneensa myoskaan laadunvalvontapuhelua Directa Oy:n esittamat vakiosopimusehdot eivat siten olleet tulleet osapuolten valisen sopimuksen ehdoiksi, eika niille tullut antaa lainkaan merkitysta asian ratkaisemisessa. Lisaksi suullisesti sovitun sopimuksen olennaisten ehtojen muutokset kirjallisilla vakioehdoilla olivat ankarina ja yllattavina sopimusehtoina sellaisia, etta niita oli erikseen korostettava vastapuolelle. Directa Oy ei ollut myoskaan kirjallisessa sopimusmateriaalissaan korostanut sopimuksen keskeisia, laskutusperusteita koskevia ehtoja. Myyntipuhelussa oli annettu ymmartaa, etta sopimuksen hinta olisi ainoastaan noin 70 euroa. Maksamalla kyseisen summan vastaaja ei ollut tullut sidotuksi kantajan nyt vetoaman sisaltoiseen sopimukseen. Vastaaja ei olisi tilannut puhelimitse tarjottua palvelua, jos Hirvasoja olisi tiennyt, etta palvelu olisi voimassa vuoden kerrallaan ja palvelun hinta olisi useita satoja euroja vuodessa. Vastaajan edustajalla ei ollut ollut mitaan mahdollisuutta arvioida tai edes arvailla, minka suuruinen lasku Directa Oy:lta olisi tulossa. Hakutuloksiin perustuva laskutussopimus ei ollut tullut voimaan sopimusedellytysten olennaisten puutteiden vuoksi, koska vastaajayhtio ei ollut voinut harkita sopimuksen sisaltoa eika varsinkaan sitoutua sellaiseen sopimukseen, jonka hinnasta eika

5 5 hinnoitteluperusteista ei ollut sopimusta solmittaessa minkaanlaista kasitysta. Mikali Directa Oy:n ja vastaajan valille katsottaisiin syntyneen sopimus hakuosumaperusteisen laskutuksen osalta, sopimus oli oikeustoimilain 30 :n tai 33 :n nojalla kuitenkin patematon. Vaihtoehtoisesti sopimusehtojen soveltaminen oli oikeustoimilain 36 :n nojalla johtanut kohtuuttomuuteen. RIIDATTOMA T SEIKA T - Sopimuksen syntyminen kaydyn puhelinkeskustelun pohjalta - Laskujen lahettamisajankohdat - Rekisterointimaksun maksaminen Sopimuksen irtisanominen Sopimus asetettu paattymaan Laskua koskeva reklamaatio Kahden laskutuskauden laskuja ei ole maksettu osaksikaan RIITAISET SEIKAT - Mita palvelun ehdoista ja sisallosta on ilmoitettu puhelimessa ? - Milloin sopimus on tullut voimaan? - Onko vastaaja saanut laadunvalvontapuhelun ? - Onko rekisterointilaskun yhteydessa lahetetty myos vakiosopimusehdot? - Ovatko vakioehdot tulleet osaksi palvelusopimusta? - Jos ovat osa sopimusta, ovatko ne joltain osin yllattavia tai ankaria tai kohtuuttomia? - Mika tassa tapauksessa on tehdyn reklamaation merkitys? - Milloin sopimuksen olisi pitanyt paattya irtisanomisen perusteella? - Rasittaako sopimusta jokin patemattomyysperuste? LUETTELO TODISTEISTA Kantajan kirjalliset todisteet Vastaajan kirjalliset todisteet K1. Sopimusmateriaali K2. Lasku nro liitteineen K3. Maksuhuomautus nro K4. Lasku nro liitteineen K5. Huomautuslasku nro K6. Directa Oy:n asiakkailleen lahettamia hakuosumaperusteisia laskuja (10 kpl) V1. Directa Oy: n Palvelusopimuksen ehdot (K 1) V2. Directa Oy:n kaksi myyntipuhemallia V3. Ville Kompan sahkopostiviestit , , , , ja V4. Anne Hoffrenin sahkopostiviesti lina Siposelle

6 6 Kantajan nimeama muu oikeudenkayntiaineisto ja oikeustapaukset 1. Professori Juha Karhun asiantuntijalausunto KKO 2010:23 3. KKO 2006:71 4. KKO 1933 II KKO 1982 II KKO 2001 : Turun hovioikeuden asiassa S 98/ antama tuomio Nro 1042 Vastaajan nimeama muu oikeudenkayntiaineisto ja oikeustapaukset Kantajan henkilotodistelu Vastaajan henkilotodistelu 1. Professori Kari Hopun asiantuntijalausunto Liiketapalautakunnan lausunto 895/ Liiketapalautakunnan lausunto 899 / KKO 2011 :6 5. KKO 2006:71 6. Helsingin hovioikeuden asiassa S11/ antama tuomio Nro Helsingin hovioikeuden asiassa S11/ antama tuomio Nro Ville Komppa, Directa Oy:n hallituksen puheenjohtaja tod istel utarkoitu ksessa 2. lina Siponen, Directa Oy:n asiakaspalvelija todistajana 1. Markku Hirvasoja, Suomen Vihertekniikka Oy:n hallituksen jasen tod istelutarkoitu ksessa KARAJAOIKEUDEN RA TKAISUN PERUSTELUT Naytto Toimitusjohtaja Ville Komppa on kertonut karajaoikeudessa, etta Directa Oy:n sopimuksentekoprosessi perustui puhelimitse myytaviin sopimuksiin. Asiakas teki puhelinmyynnin yhteydessa tilauksen, jonka myyja kirjasi kantajan jarjestelmaan. Tilauksen teon yhteydessa myyja kertoi asiakkaalle, etta talle oli tulossa postitse tilausvahvistus, sopimusehdot ja lasku palvelun perustamisesta eli rekister6intimaksu. Kun asiakas oli vastaanottanut nama asiakirjat samassa kirjekuoressa, hanella oli seitseman vuorokautta aikaa esittaa huomautuksia ja oikeus ilman erityista syyta peruuttaa palvelu. Yhti6 katsoi sopimuksen syntyneeksi, kun huomautusaika oli kulunut umpeen ja asiakas oli viela maksanut laskun palvelun perustamisesta. Kompan mukaan myyjien tuli puhelinkeskusteluissa kertoa kaikki asiakkaan paat6ksenteon kannalta keskeiset tiedot eli kantajan nimi,

7 7 mita palvelua tarjottiin, palvelun laskutusperusteet ja yksikkohinnat, palvelun toimintaperiaate ja sopimuksen kesto tai luonne. Lisaksi myyntipuhelussa tarkistettiin asiakkaan perusyhteystiedot ja kirjattiin ylos asiakkaan omasta yrityksestaan antamat tiedot eli hakusanat, palvelut ja tuotteet, jotka asiakas halusi palveluun kirjattavan. Ehdoton ohjeistus oli, etta myyntipuhelun paatteeksi asiakkaalle kerrattiin viela keskeiset sopimukseen liittyvat tiedot ja varmistettiin, etta asiakas oli ymmartanyt, mista oli kysymys. Vasta silloin, kun asiakas oli vastannut myontavasti palvelun tilaamiseen, tilaus kirjattiin ylos. Kompan mukaan laadunvalvonta oli kantajan itsensa luoma ainutlaatuinen toiminto, jolla pyrittiin kahdensuuntaisesti valvomaan myynnin laatua. Laadunvalvonta valvoi, etta myynti teki asiat oikein ja etta asiakas oli ymmartanyt asiat oikein ja tehnyt tilauksen. Lisaksi puhelussa asiakkaalle kerrattiin viela keskeiset tiedot tilauksesta ja vastattiin tarvittaessa hanen kysymyksiinsa. Komppa on kertonut edelleen, etta tilauksen tekemisen jalkeen asiakkaalle lahetettiin tilausvahvistus, ne tiedot, jotka asiakas oli palvelustaan ilmoittanut kirjattavaksi, vakioehdot, rekisterointilasku laskutusperusteineen ja sahkopostitse sahkopostisopimusvahvistus linkkeineen. Myyntiprosessi siis koostui myyntipuhelusta, sahkopostisopimusvahvistuksesta, laadunvalvontapuhelusta ja postitse toimitettavasta kirjallisesta materiaalista. Sopimus syntyi, kun asiakas oli tehnyt puhelimessa tilauksen, vastaanottanut kirjallisen materiaalin eika han ollut huomautusajassa reklamoinut sopimuksesta ja kun han oli maksanut palvelun rekisterointimaksun. Asiakas saattoi huomautusajan kuluessa puhelinmyynnin periaatteiden mukaisesti peruuttaa koko palvelun sen jalkeen, kun hanella oli ollut mahdollisuus rauhassa tutustua kaikkeen kirjalliseen aineistoon. Sopimusmateriaaliin merkitylla sopimuksen alkupaivamaaralla, joka oli myyntipuhelun paivamaara, ei ollut sidosta siihen, milloin sopimus katsottiin oikeudellisesti syntyneeksi. Tuhansissa tapauksissa asiakkaat olivat huomautusajan puitteissa vetaytyneet sopimuksesta ilman mitaan maksuvelvoitetta ja saaneet siten kayttaa palvelua ilmaiseksi. Oli mahdotonta, ettei vastaaja olisi tassa tapauksessa saanut rekisterointilaskun yhteydessa viimeisella sivulla olevia sopimusehtoja. Kompan mukaan oli myos mahdotonta, etta vastaajalle olisi kerrottu vain yhdesta rekisterointimaksuun sisaltyvasta palvelun hinnasta. Laskutus perustui hakuliikenteen maaraan ja jokaisen myyntineuvottelijan oli kerrottava tasta asiakkaille myyntipuhelussa. Joka tapauksessa tama palvelun laskutusperuste kerrottiin myos kaikessa kirjallisessa aineistossa. Kantaja noudatti poikkeuksellista huolellisuutta ilmoittaessaan myos rekisterointilaskussa lisainformaatiota palvelun laskutusperusteesta. Muut alan toimijat eivat toimineet nain. Kompan mukaan myyjien kattava koulutus kesti 3-4 paivaa ja siina kaytiin lapi palvelun tarjoajaan liittyvat asiat, kaikki keskeiset seikat palvelusta, myyntitekniikkaa seka se, miten eri palvelut toimivat ja maksulliset hakuosumat syntyivat. Koulutukseen kuului myos kaksi koetta eli kirjallinen teoriakoe annetun koulusmateriaalin pohjalta ja taman kokeen lapaisseille myyntitekninen koe. Viimeksi mainitulla

8 8 kokeella testattiin sita, etta myyntikokelas osasi esittaa asiakkaalle asiat oikeassa ja loogisessa jarjestyksessa. Tata varten myyjilla oli apuvalineena jonkinlainen myyntipuhelun runko asioiden esittamisjarjestyksesta. Myyntiteknisen kokeen lapaisemisen jalkeen myyjalla oli mahdollisuus tyollistya yhtion palveluksessa, ja hanen kanssaan kaytiin lapi kaikki tyohon liittyvat raportointi- ja muut rutiinit. Koulutus jatkui kuitenkin koko myyntiuran ajan, ja myyntia myos valvottiin koko ajan muun muassa asiakaspalautteiden kautta. Yksittaisella myyjalla ei ollut oikeutta poiketa myyntiprosessista. Hanella oli siihen kylla mahdollisuus, mutta esimerkiksi laadunvalvontapuhelussa tama olisi kaynyt valittomasti ilmi. Myyjan tyosuhde paattyi Uilloin valittomasti tai hanelle annettiin varoitus. Komppa on edelleen kertonut, etta hakuosuma tarkoitti sita, etta asiakkaalle kertyi maksullinen, laskutettava tapahtuma silloin, kun nimenomaisesti hanen yrityksensa tietoja luovutettiin loppukayttajille Directa Oy:n lisamaksuttomasta numeropalvelusta tai yrityksen tiedot paatyivat kantajan verkkopalveluissa hakutuloslistaukselle tai ne naytettiin tallaisella listauksella. Myyjien tuli kertoa hakuosumasta sen tekninen maaritelma ja kaytannon esimerkein se, miten tallainen hakusosuma saattoi syntya. Asiakkaalle kerrottiin myos se, minkalaisin tiedoin hanta voitiin hakea. Hakuosumalaskutus kavi ilmi myos asiakkaalle toimitetusta kirjallisesta materiaalista. Palvelussa korostettiin sopimusasiakkaiden tietoja eli tallaisen asiakkaan tiedot naytettiin ensimmaisella hakutulossivulla. Myyntipuhelussa ja laadunvalvontapuhelussa annetut tiedot eivat olleet ristiriidassa kirjallisen sopimusmateriaalin kanssa. Asiakkaalle annettiin suullisesti esimerkein kattavampaa ja yksinkertaistettua tietoa palvelusta ja sen laskutusperusteista. Asiakas saattoi milloin tahansa tarkistaa laskutuskertyman ja kertyneiden hakuosumien maaran kantajan asiakaspalvelusta. Yleisesti ottaen missaan myynnissa ei kerrottu asiakkaille reklamaatiomahdollisuudesta, mutta Directa Oy:n asiakkaiden kysyessa tasta, heille oli kerrottu myos kyseisesta mahdollisuudesta. Myyjien palkkaus perustui provisiopalkkaan. Myyjilla oli siten korostettu intressi tehda tilauksia, jotka jaivat voimaan. Mikali asiakas reklamoi palvelusta huomautusajan puitteissa ja peruutti tilauksen, myyja ei saanut provisiotaan. Nain ollen myyjilla oli korostettu intressi huolehtia siita, etta asiakas sai riittavat ja kattavat tiedot palvelusta ja etta kirjallinen materiaali vastasi myyntipuhelussa ilmoitettuja seikkoja. Kompan mukaan vastaajan todisteeksi esittaman kaltaisia myyntipuhemalleja (V2) kaytettiin uusien myyntikokelaiden koulutuksessa myyntiteknisessa kokeessa. Komppa ei ole tiennyt, oliko juuri kyseista mallia kaytetty ikina missaan yhteydessa Directassa. Taman kaltaisia asiakirjoja kaytettiin arvioitaessa sita, pystyiko myyja myyntityohon ja esittamaan asiat oikein ja tietyssa jarjestyksessa. Mallirungot eivat olleet sama asia kuin varsinaiset myyntipuhelut. Myyntipuhelu kesti yleensa minuuttia eli paljon pidempaan kuin kyseisen mallin lapilukeminen. Kyseinen todiste ja varsinainen myyntipuhe, joka oli aina yksilollinen myyjan ja asiakkaan valinen

9 9 keskustelu, eivat olleet sama asia. "Kaupan ehdot" todisteen sivulla 2 oli asiakirja, jossa kerrattiin viela sopimukseen liittyvia keskeisia asioita. Yhtion ehdottoman ohjeistuksen mukaan jokaisen myyjan piti myyntipuhelun paatteeksi kerrata nama tilaukseen liittyvat asiat, jotta asiakas varmuudella ymmarsi, mista oli kysymys. Erilaisia myyntipuherunkoja oli ollut kaytossa useita kymmenia. "Kaupan ehdot" ja myyntipuhemalli eivat olleet olleet yksi yhtenainen asiakirja. Kasinkirjoitettu myyntipuhemalli ei kuulunut yhtion antamaan ohjeistukseen, eika Komppa ole tiennyt, oliko se koskaan ollut kaytossa yhtiossa. Yhdessakaan myyntipuherungossa ei ollut kayty lapi kaikkia keskeisia asioita palvelusta. Myyntipuherungon tarkoituksena oli vain opettaa myyntikokelaalle, missa loogisessa jarjestyksessa asiat oli esitettava asiakkaalle. Kompan viestissa oli ollut kyse siita, etta asiakaspalvelu oli tiedustellut Kompalta, voitiinko asiakkaille tarjota mahdollisuutta maksaa lasku osamaksulla. Tallainen maksutapa oli otettu kayttoon ja siita oli myos kiitetty Directaa. Hoffrenin lahettama viesti ei tarkoittanut sita, etta Directa Oy:n tied ossa olisi ennen sopimuskauden paattymista ollut yhdenkaan asiakkaan lopullinen hakuosumalaskun suuruus. Jokin yksittainen asiakas oli voinut syyskuussa 2007 tiedustella hakuosumakertymaansa, jolloin hanen osaltaan oli voitu arvioida, etta jos kertyma oli yhdeksan kuukauden ajan jatkunut samanlaisena, han voisi saada noin 400 euron suuruisen laskun. Directa Oy:n johto eika kukaan muukaan ollut voinut olla tietoinen siita, etta asiakkaille tulisi hakuosumalaskutuksen perusteella maksimilaskuja eika tallaisia maksimilaskuja ollut myoskaan tullut kaikille. Kompan mukaan Heikki Vedenoja oli ollut Directa Oy:n hallituksen jasen, ja hanen tehtavanaan oli muun muassa ollut poikkeuksellisen hyvien yhteiskunnallisten suhteiden pohjalta avata ovia yhteistyokumppanineuvotteluihin. Pekka Ruuth oli eras SOK:n johtaja. Sahkopostiviestissa oli ollut kyse uusien kumppanuuksien kautta asiakasetujen hankkimisesta asiakkaille. Tallaisia etuja olivat olleet muun muassa hiihtoliput ja risteilylahjakortit. Directa Oy oli halunnut tarjota palvelusta Iisaarvoa asiakkaille. Tallaisten asiakasetulahjojen tarjoaminen oli hyvin tyypillista kaikessa liiketoiminnassa. Komppa oli tarkoittanut "Iisavoitelutarvikkeilla ja kalabaliikilla" tuttujen valisessa viestinnassa sita, etta yritykselle hankittiin uusien kumppanuuksien kautta asiakasetulahjoja reklamaatioiden varalle. Kompan viestissa oli ollut kyse siita, etta myos sellaiset yritykset, jotka olivat aikaisemmin olleet kantajan asiakkaita, olivat saaneet korostettua Iisanakyvyytta palvelussa. Tama ei tarkoittanut sita, etta naille yrityksille olisi aiheutunut jotain vahinkoa, vaan ne olivat saaneet ylimaaraista, ilmaista etuutta sen vuoksi, etta palvelu oli jonkin aikaa huomioitunut myos paattyneita asiakkuuksia. Tassa oli ollut kysymys yksittaisista tapauksista, eika tilanteesta ollut aiheutunut kenellekaan mitaan haittaa. Kompan mukaan hanen viestissaan oli ollut kyse

10 10 asiakaspalvelun kautta tulleesta palautteesta tiettyjen myyjien osalta. Koska kantaja ei ollut voinut varmentaa palautteen todenperaisyytta, Directa Oy oli kuitenkin uskonut asiakkaita ja hyvittanyt heille hakuosumalaskut. Lause "myyjilta pois, muuten paskamyynti jatkuu" oli tarkoittanut sita, etta asiakaspalautteen johdosta myyjat olivat menettaneet naiden tilausten osalta provisio-oikeutensa. Lause "se on ihan ok, jos asiakas osaa odottaa laskua, mutta se on arveltua suurempi" oli tarkoittanut sita, etta kun palvelu oli tilattu, kukaan ei voinut ennakoida tulevan laskun suuruutta, mutta jos asiakkaalle oli syntynyt oma subjektiivinen kasitys laskusta, tahan kantaja ei ollut voinut vaikuttaa. Kantajan johto ei ollut ollut tietoinen "kuplamyynnista", mutta kun se oli tullut johdon tietoon, yhtio oli reagoinut siihen valittomasti ja valvonut sen jalkeen poikkeuksellisen huolellisesti myyntia. Kompan viestissa mainitut "maineenhallintatoimenpiteet" eivat olleet tarkoittaneet sita, etta yhtakaan kantajan asiakasta olisi asiakaspalautteesta huolimatta koskaan laskutettu hakuosumaperusteisesti liikaa. Kuukausittainen enimmaislaskutusraja oli patenyt aina. Viesti ei myoskaan tarkoittanut sita, etta yhtion myynnissa olisi tehty joitain vaarin tai toimittu harhaanjohtavasti. Mille tahansa yritykselle oli aivan normaalia pitaa yhteytta tiedotusvalineisiin, tiedottaa toiminnastaan ja muutoin kehittaa liiketoimintaansa. Kompan viestissa lause "pitaa siihen spiikkiin jotenkin varovasti tuoda mukaan sita, etta tiedot loytyvat myos Directan verkko- ja mobiilihakemistosta" oli liittynyt nimenomaan koulutusmateriaalin kayttoon ja myyntipuheen oikeaoppisen esittamisjarjestyksen opetteluun. Kantaja oli halunnut varmistaa, etta myyjakokelaat olivat koulutuksessa saaneet oikean kasityksen asiakkaille hakuosumien syntymisesta esimerkkien kautta kerrottavista tiedoista. Lause "kontrollipuhelua sorvattiin vahan kauniimmaksi eli kestaa nyt nauhoituksen" oli tarkoittanut sita, etta vapaaehtoiseen laadunvalvontatoimintaan oli tehty tarkennuksia tai sisaltolisayksia, jotta se olisi entista kattavammin osa kantajan sopimuksentekoprosessia. Laadunvalvonta oli kuitenkin myos mahdollista jattaa pais sopimuksentekoprosessista, joten siina ei olisi itsessaan voinut nauhoituksen kannalta olla mitaan moitittavaa. Viestien karkea kirjoitusasu oli johtunut siita, etta Komppa oli tuntenut Mannisen jo lapsesta lahtien. Kompan mukaan sopimusmateriaalin lahettamisessa oli laskettu tietty maara postipaivia - ehka nelja paivaa - jonka jalkeen asiakkaan katsottiin saaneen asiakirjat. Myyntipuhemallirungot olivat yleisesti olleet koulutusmateriaalia, eika kasinkirjoitettu malli ollut missaan olosuhteissa ollut yhtion myyjakokelaille antamaa materiaalia. Malleja kaytettiin erityisesti myyntiteknisessa kokeessa, joten oli mahdollista, etta joku myyja oli tehnyt omia muistiinpanojaan koetta varten. Kokenut myyja ei kuitenkaan kayttanyt minkaanlaista kirjallista apuvalinetta myyntityossaan, vaan han osasi kaikki asiat ulkoa. Myyjien kattavassa koulutuksessa olennainen puhelusisalto palvelusta oli annettu kirjallisessa materiaalissa ja kaytannon tasolla esimerkiksi videotykein. Kantajan numeropalveluun oli vuonna 2008 tullut ehka 700 puhelua

11 11 paivassa, ja palvelussa oli tyoskennellyt viisi tyontekijaa. Sahkopostiviestiin liittyen Komppa on viela kertonut, etta asiakkailla oli tilausta tehtaessa ollut tieto sopimuksen enimmaishinnasta eli kuukausittaisesta laskutusrajasta. "Suuri rahasumma" oli kunkin asiakkaan subjektiivinen kasitys. Joka tapauksessa kantajan palvelussa, joka oli tuona aikana ollut verkossa Suomen kaytetyin yrityshakemisto, enimmaishinta oli ollut huomattavasti alhaisempi kuin millaan muulla kilpailijalla. Tastakin huolimatta asiakkaille tarjottiin mahdollisuutta maksaa lasku osissa. Hakusosumapalvelu oli tullut myyntiin vuoden 2007 alussa. Kantajan samoin kuin asiakkaidenkin oli mahdollista seurata kertynytta laskutusta. Kantajan ei ollut ollut pakko saada lisaa kylkiaisia, mutta myyntiin liittyviin taysin tavanomaisiin reklamaatioihin pyrittiin vastaamaan siten, etta asiakkaat pysyisivat tyytyvaisina, saisivat palvelusta lisaarvoa asiakasetuuksina ja pysyisivat asiakkaina vastaisuudessakin. Sopimusasiakkaiden asemaa hakutuloslistauksessa oli korostettu, mutta kenellekaan ei ollut luvattu "piikkipaikkaa". Yksittaisissa hakutilqnteissa sopimusasiakkaiden joukkoon oli tullut myos yrityksia, joiden sopimus oli jo paattynyt. Tasta ei kuitenkaan ollut aiheutunut haittaa sopimusasiakkaille, ja joukkoon paatyneet yritykset olivat saaneet vain maksutonta lisaarvoa. Kompan mukaan liiketapalautakunta ei ollut esimerkkihakuja ja arvioita tehdessaan ymmartanyt, mita se oli tutkimassa. Mikali hakuun oli tullut sellaisia yrityksia, jotka eivat naennaisesti kuuluneet toimialueeseen, tama oli johtunut siita, etta asiakas itse oli voinut asettaa oman toimialueensa ja yksittaiset paikkakunnat tai asettaa toimialueeksi jopa koko Suomen. Myyntipuhelussa asiakkaalle kerrottiin nimenomaisesti, etta kun han laittoi palveluun tiettyja tietoja, esimerkiksi hakua helpottavia sanoja, nama sanat helpottivat kyseisen yrityksen loytymista. Tama oli keskeisin asia palvelussa asiakkaan nakyvyyden laajentamisen kannalta. Kompan mukaan viestissa tarkoitettu "kuplamyynti" ja "paskamyynti", jossa palvelua oli myyty kertamaksulla ja lahjakortilla, ei ollut ollut yleinen kay tanto. Komppa ei ole osannut tarkkaan sanoa, kuinka monta tallaista tilausta oli tehty. Myyntipuheluita valvottiin paivittain siten, etta esimiehet kuuntelivat myyntipuheluita ja laadunvalvonta soitti laadunvalvontapuheluita. Kysymys oli ollut yksittaisista tapauksista, ja niista tullut reklamaatioiden maara oli ollut tuona aikana normaalilla tasolla eli hyvin vahaista. Kasiteltavina olevat lukuisat asiat olivat johtuneet asiakkaiden ostokrapulassa esittamista vaitteista ja reklamaatioista. Myyjan ansio oli sidottu siihen hetkeen, jolloin tilauksen katsottiin tulleen voimaan. Mikali palaute tuli reklamaatioajan jalkeen, poikkeustapauksissa sopimus saatettiin asiakkaan eduksi peruuttaa, jolloin myyja menetti provisio-oikeutensa. Myyja sai palkkansa tyosopimuksen mukaan toteutuneiden tilausten ja rekisterointimaksun maksamisen jalkeen. "Maineenhallintatoimenpiteet" ja "hyvittely yli 200 euron laskusta" olivat liittyneet siihen, etta asiakkaille oli haluttu vain tarjota ylimaaraista lisaarvoa. Risteilylahjakorttien

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA.

SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. LIITE 6.1 SOPIMUSMALLI, JONKA EHTOIHIN TARJOAJAN ON SITOUDUTTAVA, LOPULLINEN SOPIMUS VOI TARKENTUA. PUITEJÄRJESTELYSOPIMUS MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

ASIA. xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia PÄÄTÖS ESAVI/7446/05.11.05/2013 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 19.2.2015 ASIA xxxxxxxxxxxxxx Oy nimistä (Y-tunnus xxxxxxx-x) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. Päätös 1 (5) ESAVI/9228/05.11.05/2016 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 7.12.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET Ilmoittajan

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2776/05.11.05/2013 14.7.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxxx nimistä välitysliikettä koskeva ilmoitus Xxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxxxxxx oli jättänyt tarjouksen rivitalokaksiosta 20.8.2013.

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018

TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN PERUNAT JA PORKKANAT TOIMITUKSES- TA AJALLE 1.8.2016 31.12.2018 Laitilan kaupunki ja Pyhärannan kunta pyytää tarjouksia perunoista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen.

Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50 1000 ) asiakkailleen. 2. Lainan myöntämisen yleiset edellytykset Luotonantaja voi myöntää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax

Saunasampo Oy:n toimitusjohtaja Tapio Yli-Kovero puh fax 1 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelija Asiamies Vaatimus Kantelu Turun hovioikeuden tuomiosta Nro 1047, diaarinumero S 03/1096 takaisinsaanti konkurssipesään annettu 7.9.2004, joka on saanut lainvoiman 27.1.2005

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 27.4.2016 1. B:n tytäryhtiö C oli ostanut A:lta lisenssin A:n valmistamaan ja markkinoimaan tietokoneohjelmistoon. Lisenssi oli myönnetty

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia.

XXX nimistä (Y-tunnus XXX) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. PÄÄTÖS ESAVI/4030/05.11.05/2016 Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.6.2016 ASIA nimistä (Y-tunnus ) kiinteistönvälitysliikettä koskeva valvonta-asia. ILMOITTAJA TAPAUS JA VAATIMUKSET

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina.

KAUPPAKIRJA. Määräalalla tai tonteilla ei ole sellaisia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, jotka olisivat kaupan kohteina. LUONNOS 15.6.2016 KAUPPAKIRJA Myyjä: Finavia Oyj Y tunnus: 2302570 2 Lentäjäntie 3 / PL 50, 01531 VANTAA Ostaja: Lappeenrannan kaupunki Y tunnus: 0162193 3 PL 11, 53101 LAPPEENRANTA Taustaksi: Saimaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE

LSSAVI/4174/05.11.05/2014. Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY, JOTA ASIA KOSKEE PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat Elinkeinovalvontayksikkö 26.1.2015 LSSAVI/4174/05.11.05/2014 ASIA Kantelu ja valvonta-asia kiinteistönvälitysasiassa VIREILLEPANIJA MENETTELY,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL KEITELE Jäljempänä Myyjä KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Lappi Timber Oy Y-tunnus Osoite: PL 4 72600 KEITELE Jäljempänä Myyjä 1.2. OSTAJA Kemijärven kaupunki Y-tunnus Osoite: PL 5, 98101 KEMIJÄRVI Jäljempänä Ostaja 2. KAUPAN

Lisätiedot

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ Tarkistettu esitys HALLITUS 151 30.11.2015 ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA: CGI SUOMI OY:N HANKINTAOIKAISUVAATIMUS JA PÄÄTÖS HANKINNAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON RYHTYMISESTÄ 577/02/08/00/2015 HALL

Lisätiedot