Kantaja. Vastaaja. Asia. Vireille. Vaatimukset. Perusteet 12/7725. TUOMIO Annettu kansliassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kantaja. Vastaaja. Asia. Vireille. Vaatimukset. Perusteet 12/7725. TUOMIO Annettu kansliassa"

Transkriptio

1 HELSINGIN KARAJAOIKEUS 4.osasto Karajatuomari Paivi Risikko TUOMIO Annettu kansliassa 12/ L 10/ Kantaja Vastaaja Asia Vireille Directa Oy Vuohtoniemi, Mirva Tuulikki, VIHERUNI -nimisen toiminimen haltijana Velkomus, palvelussopimus ym KANNE Vaatimukset Kantaja on vaatinut, etta vastaaja velvoitetaan suorittamaan kantajalle eraantyneen laskun nro maaraltaan 535,95 euroa 16 %:n viivastyskorkoineen lukien seka huomautuskulun 8,70 euroa. Lisaksi vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkayntikulut 4450,00 euroa (ei sis. alv.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivastyskorkoineen kuukauden kuluttua karajaoikeuden ratkaisusta lukien seka kopiointikulu 40 euroa ja oikeudenkayntimaksu. Perusteet Tapahtumatiedot Kantaja ja vastaaja solmivat kantajan suorittaman puhelinmyynnin seurauksena palvelusopimuksen, jonka mukaisesti kantaja sitoutui rekister6imaan vastaajan kantajalle ilmoittamat mediatiedot kantajan tietokantaan ja sen tarjoamiin hakemistopalveluihin ja luovuttamaan kyseisia tietoja eteenpain kantajan hakemistojen loppukayttajille. Vastaaja sitoutui suorittamaan kantajalle rekister6intimaksun ja laskentakausittain hakuosumien perusteella perittavan maksun. Kantaja on lahettanyt vastaajalle sahk6postitse sopimusvahvistuksen osoitteeseen mirva. Sopimusvahvistuksessa on kerrattu muun muassa mista palveluista vastaajan tiedot 16ytyvat seka hakuosuman yksikk6hinta. Kantaja on lahettanyt vastaajalle laskun, tilausvahvistuksen, rekisteriotteen ja sopimukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot. Vastaaja on maksanut sopimuksen mukaisen palvelun rekister6intimaksua koskevan laskun. Vastaaja on soittanut kantajan asiakaspalveluun Vastaaja on ilmoittanut, etta haluaa irtisanoa sopimuksen. Kantaja on katsonut

2 '., 2 sopimuksen irtisanotuksi, jonka johdosta sopimus on sen ehtojen mukaisesti asetettu paattymaan Kantaja on lahettanyt vastaajalle laskun ensimmaisen sopimuskauden ( ) aikana kertyneista sopimuksen mukaisista hakuosumista maaraltaan 535,95 euroa. Vastaaja ei ole maksanut laskua. Vastaaja on reklamoinut hakuosumiin perustuvasta laskusta postitse kantajan asiakaspalveluun. Vastaaja on viestissaan ilmoittanut, etta hanen mielestaan sopimuksen laskutusperusteen piti olla muu kuin hanen tilaamansa palvelun tilausvahvistuksen ja sopimusehtojen mukainen laskutusperuste. Vastaaja ei ole reklamoinut sopimuksesta tai kantajan tarjoamasta palvelusta kertaakaan ennen Kantaja ei ole saanut vastaajan vaittamaa lahetettya kirjetta. Oikeudellinen arviointi Osapuolet ovat kantajan suorittaman puhelinmyyntitapahtuman seurauksena solmineet sopimuksen, jonka mukaisesti kantaja on tarjonnut vastaajalle sopimuksen mukaista palvelua rekisteroimalla vastaajan kantajalle ilmoittamat mediatiedot kantajan tietokantaan ja sen tarjoamiin hakemistopalveluihin ja luovuttanut kyseisia vastaajan mediatietoja eteenpain kantajan hakemistojen loppukayttajille sopimuksen ehtojen mukaisesti. Vastaaja on sitoutunut sopimukseen liitettyjen yleisten sopimusehtojen 8.2 kohdan mukaisesti suorittamaan kantajalle jalkikateen laskutuskauden (12 kk) aikana kertyneiden hakuosumien perusteella maaraytyvat laskut. Vastaaja ei ole missaan vaiheessa reklamoinut sopimuksesta kantajalle ennen Painvastoin vastaaja on hyvaksynyt sopimuksen syntyneen, jolloin palvelusopimuksen ehdot ovat tulleet osaksi kantajan ja vastaajan valista sopimusta. Lisaksi vastaaja on maksanut tilausvahvistuksen ja sopimusehtojen yhteydessa vastaanottamansa sopimuksen rekisterointimaksun. Vastaaja on myos paivittanyt mediatietojaan. Vastaaja on saanut hyvakseen laskutuksen perusteena olevan kantajan tarjoaman palvelun sopimuksen ehtojen mukaisesti, minka vuoksi vastaaja on velvollinen suorittamaan kantajan avoinna olevat laskusaatavat. Palvelusopimus osapuolten valille on syntynyt ja sopimuksen sisallosta on vastaajalle annettu yksiselitteiset ja yhdenmukaiset tiedot niin suullisesti myyntikeskustelun yhteydessa kuin kirjallisen materiaalin muodossa. Kaiken vastaajalle seka suullisesti etta kirjallisesti annetun palvelua koskevan yksityiskohtaisen informaation perusteella vastaaja on ollut, tai hanen olisi pitanyt olla - vielapa korostuneesti elinkeinonharjoittajana, tietoinen muun muassa palvelusopimuksen syntymisesta, sen hinnoitteluperusteesta ja irtisanomisehdoista, jotka ovat selvasti, useaan kertaan ja yhtenaisesti esitetty kaikessa vastaajan seka suullisesti etta kirjallisesti saamassa palvelua koskevassa informaatiossa.

3 3,,! Kantaja kiistaa vastaajan kasityksen siita, etta palvelusopimusta tehtaessa olisi missaan vaiheessa annettu virheellista tietoa. Kantajan sopimuksentekotapa on jarjestetty monivaiheiseksi prosessiksi, jolla vastapuolen sopimukseen sitoutuminen varmennetaan ja vahvistetaan vaiheittain. Tasta kertoo jo kantajan sopimuksentekoprosessin eri vaiheet: ensivaiheen myyntipuhelu, vastaajalle lahetetty sahkopostivahvistus ja kotiin lahetettava kattava kirjallinen materiaali, jonka perusteella palvelusta voi kieltaytya viela kokonaan reklamointiajan sisalla. Puhelinmyynti on toiminnallinen kokonaisprosessi, joka koostuu seka suullisesta etta kirjallisesta informaatiosta. Sopimuksen ei voida tassa prosessissa katsoa muodostuneen viela myyntipuhelun aikana, koska kantajan luottamus asiakasyrityksen sitoutumistarkoitukseen on viela varmistamatta. Sen sijaan sopimuksen voidaan katsoa syntyneen siina vaiheessa, kun asiakas ei reklamoi kirjallisesta tilausvahvistuksesta. Elinkeinonharjoittajalla on korostunut selonottovelvollisuus ja vastaavasti myos reklamointivelvollisuus. Laskun maksaminen huomautuksitta vahventaa kantajan luottamusta asiakkaan sitoutumistarkoitukseen entisestaan. Sopimuskumppanin luottamusta suojataan, joten laskun maksamisella on luonnollisesti oma oikeudellinen merkityksensa arvioitaessa sopimuksen syntymista kokonaisuutena. Hinta ja hinnan maaraytyminen on selvitetty kaikessa vastaajalle annetuissa tiedoissa ja viela palvelun tilausvahvistuksen etusivulla. Taman enimmaishinnoittelua koskevan etukateistiedon perusteella laskutuskauden hakuosumiin perustuvan laskun euromaarainen enimmaishinta on voitu tietaa ennakolta taydella varmuudella (12 x 40 euroa). Nain ollen kuukausittaisen euromaaraisen laskutusrajan ylittavalta osalta vastaaja ei ole joutunut maksamaan toteutuneista hakuosumista lainkaan, vaan on ainoastaan saanut talta osin kantajalta taysin ilmaista palvelua ja nakyvyytta yritykselleen. Kuukausittaisen laskutuksen enimmaishinnoittelun ja sita koskevan etukateistiedon perusteella laskutusta ei voida myoskaan pitaa millaan tavoin kohtuuttomana. Samalla palvelun hinta on varsin edullinen verrattuna vastaavankaltaisten palveluiden hintatasoon. Kantaja kiistaa vastaajan nakemyksen ristiriitaisista hakuosumamaaritelmista. Ensimmaiseen sopimuskauteen on sovellettu ehtoja , joissa hakuosumalaskutus on maaritelty yhdenmukaisesti puhelimessa annetun tiedon ja muun sopimusmateriaalin kanssa. Vastaajan sopimukseen on sovellettu voimaan tullutta edullisempaa hakuosumalaskutusehtoa, vaikka kantajalla ei ole ollut siihen velvollisuutta. Tapauksessa ei ole perusteita soveltaa oikeustoimilain patemattomyysperusteita. Kantaja kiistaa vastaajan vaitteen vilpillisesta mielesta ja toteaa, etta kantaja on toiminut vilpittomassa mielessa, antanut vastaajalle kattavat ja selvat tiedot palvelusta ennen sopimukseen sitoutumista, potentiaalinen enimmaishinta on ollut vastaajan tied ossa etukateen ja vastaajalla on ollut aito mahdollisuus reklamoida.

4 Patematt6myysperusteet voivat tulia sovellettaviksi vasta koko prosessiin, eika sen yksittaisiin osiin. Taman vuoksi hintaa ja laskutuskautta koskevaa sopimusehdon kohtaa 8.2 ei voida erottaa arviointia varten muusta kokonaisuudesta, vaan hintaa ja laskutuskautta koskevat tiedot tulee arvioida kaiken vastaajalle toimitetun materiaalin perusteella. Hinnan ja palvelun keskinaisessa suhteessa ei ole my6skaan minkaanlaista epasuhtaa - painvastoin, esimerkiksi vertailuaineiston perusteella hinta on erittain edullinen. 4 VASTAUS Vaatimukset Vastaaja on ensisijaisesti kiistanyt kanteen ja vaatinut sen hylkaamista. Toissijaisesti sopimus tulee katsoa patematt6maksi ja maarata raukeamaan tai ainakin sita tulee kohtuullistaa. Lisaksi kantaja on velvoitettava korvaamaan vastaajan oikeudenkayntikulut 5460,00 euroa ja asianosaiskulut 500,00 euroa eli yhteensa 5960,00 euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivastyskorkoineen kuukauden kuluttua karajaoikeuden ratkaisusta lukien. Perusteet Tapahtumatiedot Kantajaa edustanut puhelinmyyja on soittanut vastaajalle tarjoten internetpohjaista hakuosumapalvelua. Myyja antoi ymmartaa, etta vastaaja voi itse vaikuttaa laskun suuruuteen ja etta vastaaja voi halutessaan poistaa yritystaan koskevat hakusanat ja nain hakuosumia ja laskuja kertyisi vain niilta kuukausilta kuin hakusanat ovat kayt6ssa ja etta hakuosumista laskutetaan tietty yksikk6hinta vain silloin, kun palvelun kayttaja klikkaa vastaajayrityksen nimea. Tarjottuun palveluun mahdollisesti liittyvista sopimusehdoista, puhumattamakaan irtisanomisehdoista eika hakuosumien todellisista laskutusperusteista kerrottu vastaajalle mitaan. Vastaaja luotti myyjan kertomaan ja hyvaksyi tarjouksen sellaisena kuin edella on kuvattu ja maksoi rekister6intilaskun uskoen laskun koskevan tarjottua palvelua. Lisaksi myyja antoi ymmartaa, etta tarjottu palvelu olisi edullisempi kuin vastaajalla ollut kiinteahintainen palvelu kantajan kanssa. Vastaaja on saanut sahk6postitse kanteessa mainitun tilausvahvistuksen. Vastaaja on saanut niin sanotun rekister6intilaskun seka sen liiteasiakirjat mukaan lukien tilausvahvistuksen. Vastaaja maksoi laskun olettaen sen koskevan sita palvelua, mista puhelimessa oli sovittu. Vastaaja on saanut my6s muut kanteessa mainitut laskut, mutta ei ole niita maksanut. Vastaaja on ollut lokakuussa 2008 yhteydessa kantajaan. Vastaaja on ilmoittanut irtisanovansa sopimuksen ja lisaksi pyytanyt tietojensa

5 5 poistamista palvelusta seka tiedustellut siihen mennessa kertyneen laskun maaraa ja ilmoittanut olevansa halukas maksamaan jo kertyneen laskun paastakseen sopimuksesta irti. Kantaja ilmoitti, etta lasku tulisi kevaalla. Kertynytta summaa kantajan edustaja ei suostunut kertomaan. Vastaaja ei sopinut mitaan irtisanomisajan pituudesta. Kantaja poisti vastaajan ilmoittamat hakusanat niin sanottuja perustietoja lukuun ottamatta palvelunsa tietokannasta. Tasta huolimatta esimerkiksi laskutuskauden aikana hakuosumia tuli kantajan selvityksen mukaan niin paljon, etta laskutettavaa kertyi taysi maara. Vastaaja on lahettanyt kantajalle paivatyn kirjallisen irtisanomisilmoituksen, jossa han muun ohessa viittaa edellisen vuoden syksylla tekemaansa sopimuksen irtisanomisilmoitukseen. Kirjeen lopussa vastaaja vaati saada valittomasti tarkastettavakseen kantajan nauhoittamat puhelut. Pyytamaansa selvitysta nauhoitteista vastaaja ei ole saanut kantaja on lahettanyt palvelustaan vastaajalle tarjouspyynnon todeten sen vastaavan vastaajan yrityksen toimialaa ja sijaintia. Tarjouspyynnon otsikko oli "OKT-tontin kairaus + perustamistapalausunto". Vastaajan kaupparekisteriin merkitty ja todellinen toimiala on vuodesta 2004 lahtien ollut "julkisten ja yksityisten alueiden viher-, maisema- ja pihasuunnittelu ja konsultointi". Toinen kantajan palvelustaan lahettama tarjouspyynto koski laatoitusurakkaa samanlaisin saattein, etta se vastaa vastaajan yrityksen toimialaa. Muita yhteydenottoja kantajan palvelu ei ole vastaajalle ohjannut. Oikeudellinen arviointi Sopimuksen synty ja sisalt6 seka sopimusehtojen sitovuus Nayttovelvollisuus sopimuksen sisallosta on kantajalla. Puhelimessa tarjotun palvelun sisalto, laskun maaraytymisperusteet ja sopimusehdot ovat poikenneet keskeisilta osin siita, mita niista on vastaajalle sittemmin lahetetyssa niin sanotussa rekisterointilaskussa ja sen yhteydessa lahetetyissa tilausvahvistuksessa ja sopimusehdoissa ( ) esitetty. Sopimusehdoista ja siita, mika merkitys niin sanotuilla hakua helpottavilla sanoilla on laskun muodostumiseen ei vastaajalle puhelimessa mainittu mitaan. Vastaaja on hyvaksynyt kantajan edustajan tekeman tarjouksen sisalloltaan ja ehdoiltaan sellaisena kuin edella tapahtumatiedoissa on todettu. Vastaaja ei ole sopinut kantajan kanssa sellaisesta palvelusta tai sellaisista sopimusehdoista kuin mita kantaja on esittanyt. Vastaaja on hyvaksynyt puhelimessa tehdyn tarjouksen. Oikeustoimilain 1 luvun saannosten mukaan tehtyyn tarjoukseen annettu hyvaksyva vastaus synnyttaa lain 1 ja 3 :ssa kuvatulla tavoin sopimuksen riippumatta siita, onko sopimus syntynyt suullisesti, puhelimitse vai muulla tavoin. Samoin riippumatta siita, onko tarjottu palvelu olemassa internetissa vai jossain muussa muodossa.

6 Sopimus on syntynyt puhelimessa. Talloin sopimus on sisalloltaan sellainen kuin puhelimessa on sovittu eika toinen osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa sovitun sopimuksen sisaltoa jalkikateen lahetettavilla sopimusehdoilla. Laskua ei laheteta, ellei sopimusta ole syntynyt. Lisaksi on huomioitava, etta laskuun on merkitty laskutuskauden alkamispaivaksi paiva, jolloin vastaaja antoi hyvaksyntansa kantajan puhelimitse tekemaan tarjoukseen. Sopimusehtojen ( ) 8.2 kohdan mukaan hakuosumien kertyminen alkaa palvelusopimuksen aloituspaivamaarasta lukien, toisin sanoen siita ajankohdasta lukien, kun yhtion edustaja ja asiakas ovat palvelusopimuksen solmimisesta sopineet. Jiilkikiiteen liihetetyt vakiosopimusehdot Sopimusehtoihin ei sopimusta solmittaessa ole viitattu vaan ne on toimitettu vastaajalle jalkikateen ilman, etta niiden lahettamisesta olisi sovittu. Jalkikateen lahetetyt sopimusehdot eivat ole tulleet vastaajaa sitoviksi. Oikeuskirjallisuudessa on yleisesti asetettu vakiosopimusehtoihin vetoavalle osapuolelle erityisia tiedonantovelvoitteita asiakkaaseen pain. Tama koskee erityisesti sopimusehtoja, joita voidaan pitaa yllattavina ja ankarina. Tallaisena Yllattavana ja ankarana ehtona voidaan perustellusti pitaa sopimusehtojen kohdassa 7.1 olevaa mainintaa siita, etta sopimus ei voi paattya kesken laskentakauden. Vaikka ehto sinallaan olisi pateva, ollakseen sitova siihen vetoavan ja vakioehdon laatineen osapuolen aktiivista tiedonantovelvoitetta sopijapuoleensa nahden on korostettu erityisesti olosuhteissa, jolloin osapuolet eivat ole ehtoihin nahden tasavertaisessa asemassa. Kantaja ei ole maininnut sopimusehdoista vastaajalle mitaan tarjousta tehdessaan. Sen lisaksi, etta kantaja on erehdyttanyt vastaajaa palvelua puhelimessa markkinoidessaan, vastaajalle sittemmin toimitettu kirjallinen selvitys on ollut harhaanjohtavaa ja keskenaan ristiriitaista eika ole vastannut sita, mita vastaajalle puhelimessa palvelua markkinoitaessa on kerrottu. Niin sanotussa rekisterointilaskussa kappaleessa 4 kerrotaan laskun muodostuvan osumista, joissa yrityksen tiedot ovat sisaltyneet hakutuloslistaukseen. Vuotta myohemmin lahetetyn hakuosumalaskun mukaan maksullinen osuma syntyy, kun kayttajan tekema haku vastaa jotain yrityksen perustietoihin tai ilmoittamiin mediatietoihin rekisteroitya sanaa tai sen osaa. Hakuosumalaskun mukana tulleiden sopimusehtojen ( ) kohdan 5.2 mukaan laskutettavalla hakuosumalla tarkoitetaan hakutapahtumaa, jonka seurauksena asiakkaan aineisto on osittain tai kokonaisuudessaan naytetty ja/tai sita on kasitelty palvelussa hakutapahtuman seurauksena muodostuneella hakutuloslistauksella, yhtion kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa esitetyn mukaisella tavalla paivatyissa sopimusehdoissa laskutettava hakuosuma on maaritelty niin epaselvasti, etta laskutuksen perustetta on mahdotonta 6

7 <, 7 hahmottaa. Puhumattakaan siita, etta sellaisesta olisi osapuolten kesken sovittu. Selvaa on, etta kantaja kantaa vastuun laatimiensa tekstien harhaanjohtavuudesta ja etta tallaisia teksteja tulkitaan laatijansa vahingoksi. Vastaaja on nuori, viher- ja maisemasuunnitteluun erikoistunut yrittaja, jolla ei ole ollut yrityksessaan kaytettavissaan minkaanlaista juridista asiantuntemusta toisin kuin kantajalla. Vastaajalla ei ole ollut my6skaan toisin kuin kantajalla kaytann611isesti katsoen minkaanlaista asiantuntemusta hakemistopalvelujen toiminnasta. Ainoa kokemus kyseisesta palvelusta vastaajalla on ollut edella todetun kiinteahintaisen ja maaraaikaisen hakupalvelun ajalta, johon palveluun ei ole liittynyt edella viitattua ankaraa ehtoa sopimuksen paattymisajankohdasta. Vastaajal/a ei velvollisuutta reklamoida Kuten edella on todettu, vastaaja on ilmoittanut suullisesti muun muassa, etta puhelimessa sovittu ei vastaa sittemmin tarjottua palvelua ja etta vastaaja irtisanoo sopimuksen. Vastaaja on my6s viitannut naihin toimiin kantajalle lahettamassaan kirjeessa Vastaaja sai sahk6postitse sopimusvahvistuksen. Mikaan sen sisall6ssa ei vastaajan kasityksen mukaan antanut syyta reklamoida. Vastaaja on todennut my6s saaneensa rekister6intilaskun ohessa lahetetyn tilausvahvistuksen. Tilausvahvistuksessa ei ollut vastaajan kasityksen mukaan mitaan sellaista, minka vuoksi hanen olisi pitanyt reagoida. Tilausvahvistuksessa kehotettiin ilmoittamaan viikon kuluessa, mikali merkityissa tiedoissa olisi virheita. Perusteluja sille, miksi vastaajan olisi tullut reklamoida, ei ole esitetty. Vastaajaa kiistaa, etta silla olisi ollut velvollisuus reklamoida. Vastaajalla ei ole ollut velvollisuutta reklamoida saamansa tilausvahvistuksen johdosta ottaen huomioon opin yksil611isten ehtojen ensisijaisuudesta vakioehtoihin nahden. Vastaajalla ei ole ollut reklamointivelvollisuutta, koska kantaja on lahettanyt sopimuksenteon jalkeen sopimusehdot, jotka ovat poikenneet siita, mita puhelimessa oli sovittu. Sopimusehdot ovat poikenneet muun muassa hakuosuman laskutusperusteen osalta, jota on pidettava sopimuksen olennaisena osana. Maksullisen hakuosuman laskutusperustetta koskevat erat puhelimessa sovitun ja sittemmin rekister6intilaskussa todetun ja ensimmaista hakuosumakautta koskevan laskun ja sen mukana tulleiden sopimusehtojen kesken ovat olennaisia. Ottaen huomioon kantajan toimet ja edella mainittu, vastaajalla on ollut oikeus irtisanoa sopimus lakkaamaan jo muutosajankohdasta eli jo lukien saatuaan tietaa kantajan yksipuolisesti muuttaneen tarjoamaansa palveluun sovellettavia ehtoja, eika vasta kuten kantaja on esittanyt. Laskun maksamisen merkitys

8 Kantaja kutsuu samaa asiakirjaa toisaalla laskuksi ja toisaalla sopimukseksi. Oikeampaa olisi todeta laskun lahettamista edeltanyt puhelinkeskustelun sisalto huomioiden, etta kysymyksessa on itse asiassa ollut laskun muotoon tehty uudensisaltoinen tarjous. Tata vastaaja ei kuitenkaan ole voinut ymmartaa epahuomiossa laskun maksaessaan. Tallaista huomiota ei vastaajalta ole myoskaan voinut kohtuudella edellyttaa. Laskun lahettaminen siten, etta siina mainittu ei vastaa sita, mita on aiemmin suullisesti tarjottu ja hyvaksytty, on hyvan liiketavan vastaista. Laskun maksaminen erehdyksessa jostain palvelusta, jota ei ole tilannut, ei aikaansaa sopimussidonnaisuutta. Oikeustoimilaista johtuva patematfomyys ja vaatimusten kohtuullistaminen Mikali osapuolten kesken katsottaisiin vastoin vastaajan kasitysta syntyneen kantajan vaittama sopimussuhde, on kantaja aikaansaanut sopimussuhteen erehdyttamalla, kuten edella on esitetty. Kuvatulla tavoin aikaansaatu oikeussuhde on varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 3 luvun saannosten nojalla patematon (30 ). Kantajan toiminnassa on ollut piirteita, jotka antavat perusteen vaittaa kantajan aikaansaaneen sopimuksen petollisesti viettelemalla. Mikali sopimussuhde katsottaisiin syntyneen, aikaansaatu oikeustoimi olisi kuitenkin kantajan menettelyn vuoksi tallakin perusteella patematon. Kantajan toiminnassa on todettavissa myos piirteita, joiden nojalla kantajan menettelya voidaan pitaa myos oikeustoimilain 33 :ssa tarkoitetulla tavalla kunnian vastaisena ja arvottbmana, josta myos seuraa sopimuksen patemattomyys. Mikali sopimus sellaisena kuin kantaja vaittaa sen syntyneen, katsottaisiin patevaksi, tulee sopimusta kohtuullistaa oikeustoimilain 36 :n nojalla niin, etta vastaajalta vaadittu hakuosumia koskeva suoritusvelvollisuus poistetaan kokonaisuudessaan. 8 TODISTELU Kantaja Kirjalliset todisteet 1. Osapuolten valinen palvelusopimus ja tilausvahvistus 2. Lasku nro Huomautuslasku nro Ote Directa Oy:n asiakashallintojarjestelmasta ja vastaajalle lahetetty sopimusvahvistus Henkilotodistelu 1. Ville Komppa, Directa Oy:n hallituksen puheenjohtaja, todistelutarkoituksessa

9 '. 2. Anne Lauren, Directan entinen myyntineuvottelija Muu oikeudenkayntiaineisto Professori Juha Karhun oikeudellinen asiantuntijalausunto 9 Vastaaja Kirjalliset todisteet 1. Irtisanomisilmoitus Tarjouspyynto Otteita kantajayhtion toimitusjohtajaa koskevasta esitutki ntapoytaki rjasta 4. Intrum Justitian kirje Henkilotodistelu KARAJAOIKEUDEN RA TKAISU 1. Mirva Vuohtoniemi todistelutarkoituksessa Muu oikeudenkayntiaineisto Professori Kari Hopun oikeudellinen asiantuntijalausunto Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 895/2008 Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan lausunto 899/2009 Perustelut Henkilotodistelu Ville Komppa on todistelutarkoituksessa karajaoikeudelle kertonut, etta aina kun asiakkaan kanssa tehdaan kauppa niin tilaus syntyy puhelimitse. Taman jalkeen asiakkaalle toimitetaan asianmukaisesti kirjallinen tilausvahvistus, kirjalliset sopimusehdot seka lasku palvelun perustamisesta. Sopimus syntyy asiakkaan kanssa siina vaiheessa, kun asiakas on tilauksensa perusteella saanut asiakirjat postitse eika ole seitseman vuorokauden huomautusajan puitteissa peruuttanut tilaustaan, minka han voi tehda ilman mitaan velvoitteita. Lisaksi viela kun asiakas maksaa rekisterointimaksun han vahvistaa hyvaksyvansa sopimuksen. Tarjouspyyntopalvelusta Komppa kertoi, etta tarjouspyynnoista ei aiheudu maksullisia hakuosumia Directan palveluissa mainostaville yrityksille. Palvelun kautta potentiaaliset asiakkaat voivat lahettaa suoraan yksiloityja ostotarjouspyyntoja naille yrityksille. Kompan mukaan tarjouspyynnon jattaja kirjoittaa tarjouspyynnon sisallon kokonaisuudessaan. Kompan mukaan tarjouspyynnosta ilmenevat avainsanat eivat liity hakusanoihin. Kompan mukaan myyntipuhelussa annetaan asiakkaille kaikki keskeiset tiedot palvelusta, miten palvelu toimii, mista palveluista on kysymys, sopimuksen kestosta, palvelun hinnoista, laskutusperusteista ja muista keskeisista asioista. Myynnissa kaytetaan tyypillisesti jotain kansankielista esimerkkia siita, miten jollain tietylla hakusanalla voi hakea jotain palvelua tai voi hakea jotain palvelua joltain tietylta alueelta.

10 10 Nimenomaan kaydaan lapi, etta se tieto, mita asiakas haluaa yrityksestaan palvelussa kertoa, toimii ikaan kuin hakukriteerina, jonka avulla tama yritys voidaan palvelusta 16ytaa. Kompan mukaan maksullinen hakuosuma on maaraytynyt joko silloin kun asiakkaan tiedot on luovutettu numeropalvelusta sinne soittaneelle henkil611e tai kun verkossa on tehty hakutapahtuma, jonka seurauksena asiakkaan yrityksesta kirjattu tieto on vastannut kokonaan tai osittain kaytettya hakukriteeria ja sitten ajankohdasta riippuen joko asiakkaan tiedot ovat sisaltyneet hakutuloslistaukseen tai ne on naytetty hakutuloslistauksella palvelun loppukayttajalle. Vastaajan osalta maksullinen hakuosuma on voinut syntya aikavalilla silloin, kun vastaajayrityksen tiedot ovat sisaltyneet hakutuloslistaukseen, mika on siis syntynyt jonkun loppukayttajan tekeman haun perusteella alkaen my6s vastaajan asiakkuuden osalta kantaja on soveltanut uutta, asiakkaille edullisempaa hinnoittelua, jolloin verkkopalvelussa asiakkaalle maksullinen hakuosuma on voinut kertya ainoastaan silloin, kun hanen yrityksensa tiedot on naytetty hakutuloslistauksella palvelua kayttavalle loppukayttajalle. Tama tarkoittaa siis sita, etta jos vastaajan tiedot eivat jostain syysta ole mahtuneet ensimmaiselle hakutulossivulle vaan esimerkiksi vasta toiselle hakutulossivulle niin maksullinen hakuosuma on syntynyt vasta, kun loppukayttaja on siirtynyt toiselle hakutulossivulle. Kompan mukaan myyjille on ollut aina ehdoton ohjeistus siita, etta myyntipuhelun paatteeksi kerrataan kaikki keskeiset tiedot asiakkaalle. Kompan mukaan tahan on olemassa kirjallisia ohjeistuksia, mita pitaa lukea asiakkaalle puhelun paatteeksi. Ohjeissa nimenomaan sanotaan, etta taalta on tulossa tilausvahvistus, sopimusehdot seka lasku palvelun perustamisesta samassa kirjekuoressa. Siina kehotetaan erikseen tarkastamaan, etta tiedot ovat oikein ja ottamaan yhteytta, mikali siina on jotain huomautettavaa. Lisaksi palvelun perustamislaskun kansilehdelle on erikseen kirjattu palvelun laskutusperuste, jotta jokainen, joka laskun maksaa, on varmuudella tietoinen palvelun laskutusperusteesta. Mirva Vuohtoniemi on karajaoikeudelle todistelutarkoituksessa kertonut ymmartaneensa, etta kyse oli hakuosumiin perustuvasta tasmahakupalvelusta. Yhden kerran maksettaisiin aloitusmaksu 79 euroa ja taman jalkeen hakuosumien perusteella kertyisi laskua niilta kuukausilta, kun palvelu on kayt6ssa. Vuohtoniemen mukaan han sai val ita sellaiset hakusanat, joita han halusi korostaa ja han voisi laittaa palvelun tauolle silloin, kun hanella olisi paljon t6ita. Tall6in ei kertyisi hakuosumia. Han ymmarsi hakusanojen olevan nimenomaan ne sanat, mitka palveluun on laitettu. Vuohtoniemen mukaan han ei ymmartanyt, etta joku sanan osa muodostaisi hakuosuman. Vaan etta ne, jotka 16ytaisivat hanen yrityksensa tiedot, olisivat todella hakeneet pihasuunnittelua tai vihersuunnittelua. Vuohtoniemen mukaan puhelun aikana ei kerrottu my6hemmin toimitettavista sopimusehdoista, jotka tulisi tarkistaa ja jos niissa olisi huomautettavaa, tulisi tilaus peruuttaa. Vuohtoniemi kertoi, etta myyjan kanssa oli kayty puhelussa lapi palvelun aloitusmaksu, kuukausimaksut ja maksimikatto. Vuohtoniemen mukaan puhelun aikana keskityttiin

11 11 hakusanoihin, hanen osoitteeseensa ja taman kaltaisiin tietoihin. Vuohtoniemi kertoi tarkistaneensa nama tiedot kantajan lahettamasta sahkopostista ja ne olivat niin kuin oli sovittu. Sahkopostin mukana ei ollut sopimusehtoja. Rekisterointilasku vaikutti Vuohtoniemen mukaan paallisin puolin asianmukaiselta. Han ei lahtenyt sita ja liitteena olleita papereita siina vaiheessa sen enempaa tarkistelemaan, koska laskun summa oli se mita oli sovittu. Vuohtoniemi kertoi, etta aikaisemmasta maaraaikaisesta sopimuksesta tuli raportti, josta naki kuinka monta hakua oli muodostunut vuoden aikana. Mutta hakuosumaperusteisen palvelun raportin mukaan, tasta palvelusta oli muodostunut aarimmaisen paljon enemman osumia kuin aikaisemmassa, maaraaikaisessa palvelussa. Kuitenkaan hanelle ei tullut viheralaan liittyvia yhteydenottoja. Hakuosumaperusteisen palvelun raportista ei selvia mista sanoista tai milia tavalla hakuosumat ovat muodostuneet. Vuohtoniemi kertoi, etta syksylla 2008 kantaja poisti hanen pyynnostaan palvelusta hakusanat, mutta muiden yrityksen tietojen poistamiseen kantaja ei suostunut. Vuohtoniemen mukaan tasta huolimatta hakuosumia kertyi aikamoinen maara. Vuohtoniemen mukaan han ei maksanut hakuosumalaskua, koska hakuosumien muodostumisessa ei ollut mitaan tolkkua. Han oli myohemmin vertaillut rekisterointilaskun sopimusehtoja ja hakuosumalaskun sopimusehtoja keskenaan ja huomannut, etta ehdot eivat olleet samanlaiset. Lisaksi Vuohtoniemen mukaan sopimusehdot eivat vastanneet lainkaan sita mita puhelimessa oli sovittu. Hanen mukaan laskutettavaa piti tulia vaan siita, kun lopullinen asiakas hakisi hanen tietojaan ja klikkaisi hanen yrityksestaan kirjoitetut tiedot auki. Puhelussa ei missaan vaiheessa mainittu, etta laskutukseen riittaa, etta yrityksen nimi on jossain listalla. Vuohtoniemi kertoi, ettei hanella ollut kasitysta, etta meneilla olisi ollut joku prosessi. Hanella ei ollut mitaan kasitysta, etta hanella olisi seitseman paivaa aikaa harkita palveluun sitoutumista. Han teki sopimuksen puhelimessa, koska ei ole sopinut mitaan muuta kuin mita puhelimessa sopi. Todistajana kuultu, puhelinmyyjana toiminut Anne Lauren on karajaoikeudelle kertonut tehneensa noin 7000 kauppaa. Han kertoi myyntipuheluiden kestaneen asiakkaasta riippuen noin minuuttia. Asiakkaalle kerrottiin, etta kyse on Suomen kaytetyimmasta yrityshakemistosta ja etta palveluun voi laittaa rajattoman maaran omaa yritystietoa. Lisaksi kerrottiin palvelun hinnoista eli rekisterointimaksu 79 euroa ja loppu menisi sitten sen mukaan miten yrityksen tietoja internetista haetaan tai annetaan asiakkaille puhelimitse. Yksittainen palvelutapahtuma maksoi 0,29 euroa. Lauren kertoi hakuosuman syntyvan jos palvelun kayttaja kysyy puhelimitse yrityksen tietoja ja nama tiedot annetaan kayttajalle, tai yrityksen tiedot tulevat internetissa hakutuloslistalle. Yrityksen ilmoittamat tuotteet ja palvelut toimivat hakusanoina. Eli kun kayttajat

12 Oikeudellinen arviointi ja johtopaatokset 12 hakevat tietylta alueelta tiettya palvelua niin yrittajan tiedot tulevat hakutuloslistaukseen ja kayttaja saa ne internetista tai puhelimitse. Lauremin mukaan asiakas sai itse maaritella mita palveluita ja tuotteita han tarjoaa ja milia toimialueilla han toimii. Puhelussa varmistuttiin, etta asiakas ymmartaa mita han tilaa ja mista palvelussa on kyse. Palvelun tiedot kerrottiin puhelimessa, sahkopostissa ja viela kirjallisissa papereissa. Lauren kertoi, etta myyntipuhelun lopuksi myyjien piti viela lukea sopimusehdot eli myyntimantra, missa oli kerrattu kaikki tiedot uudestaan eli hakuosuman hinta, rekisterointimaksu ja muut perusasiat. Laurenin mukaan varsinaisia sopimusehtoja ei luettu puhelimessa vaan ne lahetettiin sahkopostilla ja kirjallisesti postitse. Lauren kertoi kirjallisen sopimusmateriaalin vastaavan sita, mita myyntipuhelussa kerrottiin asiakkaalle. Puhelun jalkeen asiakkaan tiedot laitettiin heti palveluun, mutta asiakkaalla oli seitseman vuorokauden reklamointiaika. Reklamointiajasta kerrottiin puhelimessa, mikali asiakas sita kysyi. Tieto reklamointiajasta ei sisaltynyt myyntispiikkiin. Lauren kertoi myyntimantraan kuuluvan, etta "Tiedot kirjataan nyt ja paperit tulevat postissa. Rekisterointimaksu on 79 euroa ja palvelutapahtuma 0,29 euroa. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja vuosilaskutuksella mennaan.". Lauren ei muistanut vastaajan kanssa kaymaansa myyntipuhelua. Nayttotaakka Kantaja on karajaoikeudessa vedonnut saataviensa perusteena osapuolten valilla solmittuun sopimukseen. Nayttotaakka sopimuksesta ja sen sisallosta on siihen vetoavalla eli kantajalla. Sopimuksen syntyajankohta Asiassa on riidatonta, etta osapuolten valille on syntynyt sopimus. Sen sijaan riitaiseksi on jaanyt se, katsotaanko sopimuksen syntyneen puhelinkeskustelussa vai puhelinkeskustelun, sita seuranneen kirjallisen materiaalin ja vaitetyn reklamaatioajan jalkeen. Vastaaja Vuohtoniemi on karajaoikeudelle kertonut, ettei hanella ollut kasitysta, etta meneillaan olisi ollut jokin prosessi eika sita, etta hanella olisi ollut seitseman vuorokauden harkinta-aika. Tata tukee myos todistajana kuullun Laurenin kertoma siita, ettei reklamointiajasta kerrottu automaattisesti asiakkaille. Vastaajan nakemysta sopimuksen syntyajankohdasta tukee myos kantajan kirjallisena todisteena esittama rekisterointilasku (K1), johon on merkitty sopimuksen alkupaivamaaraksi Myos rekisterointilaskun liitteena olleiden, paivattyjen palvelusopimuksen ehtojen kohdan 2.1 mukaan mikali asiakas on

13 13 tilannut rekisteroitymisen yhtion toteuttaman puhelinmyynnin kautta, syntyy sopimus asiakkaan suullisesti tilattua rekisteroitymisen puhelimitse. Ehtojen kohdassa 8.2 todetaan, etta hakuosumien kertyminen alkaa palvelusopimuksen aloituspaivamaarasta lukien, toisin sanoen siita ajankohdasta lukien, kun yhtion edustaja ja asiakas ovat palvelusopimuksen solmimisesta sopineet. Sopimuksen syntymista puhelinkeskustelussa tukee myos vastaajan kirjallinen todiste nro 4. Kyse on perintayhtion kantajan asiakkaalle lahettamasta kirjeesta. Kirjeesta ilmenee, etta kantaja oli antanut perintayhtiolle selvityksen, jonka mukaan kantajan ja kyseisen asiakkaan valinen sopimus on syntynyt myyntineuvottelijan ja asiakkaan valisen puhelinkeskustelun perusteella Selvityksessa myos viitataan kyseessa olevan suullinen sopimus. Vaikka kyseinen todiste ei liity nyt kasiteltavana olevan asian tapahtumiin, katsoo karajaoikeus sen tukevan sita, etta kantajan solmimat sopimukset ovat syntyneet puhelinkeskusteluissa. Karajaoikeus toteaa, etta esitetysta henkilotodistelusta eika kirjallisista todisteista saada tukea sille kantajan vaitteelle, jonka mukaan sopimuksen voitaisiin katsoa syntyneen vasta puhelinkeskustelun jalkeen. Edella mainituin perustein karajaoikeus katsoo kantajan ja vastaajan valisen sopimuksen syntyneen puhelimitse Sopimuksen laskutusperuste Kantajan saatava perustuu kantajan kirjallisena todisteena esittamaan hakuosumalaskuun (K2). Tassa hakuosumalaskussa on todettu maksullisen hakuosuman syntyvan myos silloin kun palvelun kayttajan tekema haku vastaa jotain yrityksen perustietoihin tai ilmoittamiin mediatietoihin rekisteroitya sanaa tai sen osaa, jolloin yrityksen yhteystiedot naytetaan yhteystietopalveluiden kayttajalle avautuvalla tulossivulla. Lisaksi on todettu, etta suoritetusta hakutapahtumasta riippuen tulossivulla voi esiintya myos muita kyseista hakutapahtumaa vastaavia yrityksia. Karajaoikeus on edella todennut sopimuksen syntyneen puhelinkeskustelussa Nain ollen myos sita, mita laskutusperusteesta on sovittu, tulee arvioida tuon puhelinkeskustelun perusteella. Todistajana kuultu puhelinmyyja Lauren on kertonut, ettei han muista vastaajan kanssa kaymaansa puhelinkeskustelua. Lauren on yleisesti kertonut hakuosuman syntyvan, jos palvelun kayttaja kysyy puhelimitse yrityksen tietoja ja nama tiedot annetaan kayttajalle, tai yrityksen tiedot tulevat internetissa hakutuloslistalle. Vastaaja Vuohtoniemi on kertonut ymmartaneensa kyseessa olevan tasmahakupalvelu. Tata tukee hanen kertoma siita, ettei han ymmartanyt, etta sanan osa muodostaisi hakuosuman vaan etta ne, jotka loytaisivat hanen yrityksensa tiedot, olisivat todella hakeneet hanen

14 14 tarjoamansa toimialan palvelua. Hanen mukaan laskutettavaa piti tulia vain siita, kun lopullinen kayttaja hakee tietoja ja klikkaa juuri hanen tiedot auki. Vuohtoniemen mukaan puhelussa ei missaan vaiheessa mainittu, etta laskutukseen riittaisi, etta hanen tiedot olisivat jossain listalla. Vaikka puhelinmyyjana toiminut Lauren ei ole muistanut vastaajan kanssa kaymaansa puhelinkeskustelua, karajaoikeus uskoo Laurenin kuitenkin muistavan use ita tuhansia kauppoja tehneena myyjana, mita han on maksullisen hakuosuman muodostumisesta asiakkaille kertonut. Ottaen huomioon Laurenin karajaoikeudelle kertoman, karajaoikeus katsoo, ettei vastaaja ole voinut puhelussa saamansa informaation perusteella ymmartaa milloin maksullinen hakuosuma voi todellisuudessa muodostua. Laurenin kertomasta ei ilmene, etta asiakkaille olisi kerrottu laskutusperusteesta samalla tavalla kuin mihin laskutus on todellisuudessa perustunut ja miten kantajan edustaja Komppa on karajaoikeudelle hakuosuman muodostumisesta kertonut. Karajaoikeus katsoo, ettei vastaaja ole voinut ymmartaa milloin maksullinen hakuosuma todellisuudessa voi muodostua myoskaan vastaajalle sopimuksen syntymisen jalkeen toimitetun kirjallisen materiaalin perusteella. Kantajan kirjallisena todisteena esittamassa rekisterointilaskussa (K1) on todettu, etta sopimuksen vuosittainen laskutusperuste on kultakin laskutuskaudelta kertyneet Directa Oy:n yhteystietopalveluiden tietokantaan kohdistuneet hakutapahtumat, joissa yrityksen tiedot ovat sisaltyneet hakutuloslistaukseen. Edelleen todetaan, etta osumien lukumaara kerrottuna kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisella hakuosuman yksikkohinnalla muodostaa seuraavan laskun loppusumman. Laskutuskausi on 12 kuukautta. Rekisterointilaskun liitteena olleen tilausvahvistuksen mukaan yritykselle kertyneet hakuosumat laskutetaan vuosittain kunkin laskutuskauden paatteeksi. Hakuosuman yksikkohinta maaraytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hakuosuman hinta on voimaan tulleen hinnaston mukaan 29 snt / hakuosuma ja hakuosumalaskutus / kuukausi on enintaan 40 euroa. Niin ikaan rekisterointilaskun liitteena olleissa, paivatyissa palvelusopimuksen ehdoissa on todettu seuraavaa. Kohdan 8.2 mukaan sopimuksen vuosittainen laskutusperuste on kultakin laskutuskaudelta kertyneet yhtion hakemistotietokantaan kohdistuneet hakutapahtumat, joissa asiakasyrityksen yritystiedot ovat osuneet hakuun ja ovat taten sisaltyneet hakutuloslistaukseen. Edella kuvattua yksittaisen yritystiedon sisaltymista hakutuloslistaukseen kutsutaan hakuosumaksi. Nain ollen karajaoikeus katsoo, etta vastaajan vaitetylla sopimuksen syntymisen jalkeen vastaajalle toimitettuun kirjalliseen materiaaliin kohdistuvalla reklamaatiovelvollisuuden laiminlyonnilla ja rekisterointilaskun maksamisella ei voida katsoa olevan merkitysta arvioitaessa vastaajan velvollisuutta suorittaa hakuosumiin perustuva kantajan saatava. Jotta kantajan sopimuksen syntymisen jalkeen vastaajalle toimittamat kirjalliset ehdot sitoisivat vastaajaa, tulisi niiden vastata puhelimessa sovittua. Kuten edella on todettu, kirjallisista ehdoista ilmeneva laskutusperuste ei ole vastannut sita, mita puhelimessa on sovittu. Kantaja ei ole muutoinkaan nayttanyt, etta

15 15 vastaajalla olisi ollut tosiasiallinen mahdollisuus tutustua ehtoihin sopimusta tehtaessa. Edella mainituin perustein karajaoikeus katsoo, etta hakuosumalaskussa mainitun laskutusperusteen ei voida katsoa vastaavan sita, mita Vuohtoniemi on ymmartanyt puhelinkeskustelun perusteella. Nain ollen kantaja ei ole nayttanyt osapuolten valilla sovitun sellaisesta laskutusperusteesta, johon se on karajaoikeudessa vaatimuksensa perusteena vedonnut. Asiassa on jaanyt selvittamatta minkalaisia hakuosumia hakuosumalaskuun on sisaltynyt. Tasta johtuen selvittamatta on jaanyt myos se, mika osa syntyneista hakuosumista on ollut sellaisia, joihin vastaajan on katsottava tulleen sidotuksi. Nain ollen kantajalla ei voida katsoa olevan hakuosumiin perustuvaa saatavaa vastaajalta. Oikeudenkayntikuluvaatimukset Oikeudenkaymiskaaren 21 luvun 1 :n mukaan havinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteista johtuvat kohtuulliset oikeudenkayntikulut. Oikeudenkaymiskaaren 21 luvun 8 :n mukaan korvattavia oikeudenkayntikuluja ovat oikeudenkaynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta seka asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Korvausta suoritetaan myos oikeudenkaynnin asianosaisille aiheuttamasta tyosta ja oikeudenkayntiin valittomasti liittyvasta menetyksesta. Vastaaja on vaatinut korvaukseksi oikeudenkaynti- ja asianosaiskuluistaan yhteensa 5960,00 euroa (ei sis. alv.), mista maarasta oikeudenkayntikulujen osuutena 5460,00 euroa ja asianosaiskulujen osuutena 500,00 euroa. Kantaja on paljoksunut vastineen laatimiseen kaytettya aikaa kolme tuntia ylittavilta osin ottaen huomioon, etta vastineessa on siteerattu paljon asiantuntijalausuntoja ja oikeuskaytantoa. Lisaksi kantaja on huomauttanut vastaajan asiamiehen hoitavan useita samanlaisia juttuja, joten vastineen laatimiseen kaytettya tuntimaaraa ei ole pidettava uskottavana. Karajaoikeus toteaa, etta vastaajan esittaman laskun perusteella vastineen laatimista sisaltaviin toimenpiteisiin on kaytetty aikaa 11,5 tuntia. Vastine on ollut 13 sivua pitka. Vastineessa on siteerattu paljon oikeuskirjallisuutta- ja kaytantoa, jotka tuomioistuimen tulee viran puolesta ottaa huomioon. Lisaksi vastauksessa on siteerattu vastauksen liitteena olevia asiantuntijalausuntoja. Kyseessa on laskusaatavaa koskeva asia. Asian laatu ja laajuus huomioon ottaen karajaoikeus arvioi kohtuulliseksi tyomaaraksi vastauksen laatimiseen 5 tuntia eli yhteensa 1000,00 euroa. Muiden toimenpiteiden osuus laskun mukaan on 15,8 tuntia eli yhteensa 3160,00 euroa. Nain ollen kohtuullisiksi oikeudenkayntikuluiksi karajaoikeus arvioi

16 ,00 euroa. Asianosaiskuluvaatimuksen 500,00 euroa kantajalla ei ole ollut huomautettavaa. Tuomiolauselma Kanne hylataan. Kantaja velvoitetaan suorittamaan vastaajalle korvaukseksi oikeudenkaynti- ja asianosaiskuluista yhteensa 4660,00 euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivastyskorkoineen kuukauden kuluttua taman ratkaisun antamisesta lukien. MUUTOKSENHAKU Tahan ratkaisuun saa hakea muutosta Helsingin hovioikeudelta oheisen muutoksenhakuohjeen mukaisesti. Tyytymattomyyden ilmoitus Directa Oy on maaraajassa ilmoittanut tyytymattomyytta koko tuomioon. Vuohtoniemi Mirva Viheruni- nimisen toiminimen haltijana on maaraajassa ilmoittanut tyytymattomyytta tuomioon silta osin, kuin Helsingin karajaoikeus on leikannut vaadittuja oikeudenkayntikuluja. Valituksen maarapaiva: Vastavalituksen maarapaiva: Valitusosoitus liitteena. karajatuomari Paivi Risikko

17 V ALITUSOSOITUS Tiihan ratkaisuun tyytymiittomyyttii ilmoittanut voi valittamalla hakea siihen muutosta. Valitus on tehtiivii kirj allisesti. Mlilirliaika ja valitusmenettely Mlilirliaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentli (30) pliivlili siitii piiiviistii, jona kiiriijiioikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin, tiitii piiiviiii miiiiriiaikaan lukematta. Jos miiiiriiajan viimeinen piiivii on pyhiipiiivii, lauantai, itseniiisyyspiiivii, vapunpiiivii, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielii seuraavana arkipiiiviinii. Asianosaisen on puhevallan menettiimisen uhalla toimitettava valituskirjelmii kiiriijiioikeuden kansliaan viimeistlilin Kanslian osoite ja aukioloaika ovat: Helsingin kiiriijiioikeus Porkkalankatu 13, PL Helsinki te1ekopio: siihkoposti: aukioloaika: Valituskirjelmiin voi toimittaa kansliaan henkilokohtaisesti, asiamiestii kiiyttiien, liihetin viilityksellii, postitse taikka telekopiona tai siihkopostina. Valituksen liihettiiminen tapahtuu liihettiijiin vastuulla. Valituskirjelmiin on oltava perillii miiiiriiajan viimeisenii piiiviinii kanslian aukioloaikana. Jos valitus myohiistyy, sitii ei tutkita. Sotilasoikeudenkiiyntiasioissa valituskirjelmii saadaan miiiirliajassa antaa myos sen perusyksikon piiiillikol Ie tai sen joukko-osaston komentajalle, jossa valittaja on. Piiiivartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvonnan alaisena oleva saa antaa valituskirjelmiinsii piiiivartion tai vastaavan piiiillikolle. Jos valittaja haluaa peruuttaa valituksen, hiinen on toimitettava hovioikeudelle osoitettu kirjallinen peruutusilmoitus hovioikeuden kirjaamoon tai kiiriijiioikeuden kansliaan. Vastavalitus Valituksenjohdosta valittajan vastapuoli voi tyytymiittomyyttii ilmoittamatta valittaa osaltaan tiistii ratkaisusta. Miiiiriiaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmiiiiriiajan piiiittymisestii. Asianosaisen on puhevallan menettiimisen uhalla toimitettava vastavalituskirjelmii kiiriijiioikeuden kansliaan viimeistlilin Jos valitusaikaa pidennetiiiin, miiiiriiaika vastavalituksen tekemiselle pitenee vastaavasti. Vastavalituksen sisiillonja toimittamisen osalta noudatetaan samoja miiiirliyksiii, jotka koskevat alkuperiiistii valitusta. Vastavalitus raukeaa, jos valitus peruutetaan, raukeaa tai jiitetiiiin tutkimatta taikka valittajalle ei myonnetii jatkokiisittelylupaa. Vastavalitus ei kuitenkaan raukea, jos valitus peruutetaan vasta piiiikiisittelyssii Valituskirjelmlin sislilto ja liitteet Valituskirjelmiissii, joka osoitetaan Helsingin hovioikeudelle, on mainittava: kiiriijiioikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan; miltii kohdin kiiriijiioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta; mitii muutoksia kiiriijiioikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtiiviksi; perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja miltii osin kiiriijiioikeuden ratkaisun perustelut valittajan mielestii ovat virheelliset; peruste jatkokiisittelyluvan myontiimiselle asiassa, jossa jatkokiisittelylupa tarvitaan ja syyt, joiden nojalla valittaja katsoo perusteen olevan olemassa, jos ne eiviit muutoin ilmene valituskirjelmiistii; todisteet, joihin halutaan nojautua, ja mitii kullakin todisteella halutaan niiyttiiii toteen; sekii mahdollinen pyynto suullisen piiiikiisittelyn toimittamisesta hovioikeudessa. Jos valittaja haluaa, etta hovioikeudessa toimitetaan pliiikiisitte1y, hiinen on ilmoitettava yksiloity syy siihen. Valittajan on myos ilmoitettava kiisityksensii siitii, onko piiiikiisittelyssii kuultava asianosaisia henkilokohtaisesti, ja keiden todistajien, asiantuntijoiden ja muiden todistelutarkoituksessa kuultavien henkiloiden kuuleminen on tarpeellista. Valittaja ei saa hovioikeudessa riita-asiassa vedota muihin seikkoihin tai todisteisiin kuin niihin, jotka on esitetty kiiriijiioikeudessa, paitsi jos hiin saattaa todenniikoiseksi, ettei hiin ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen kiiriijiioikeudessa tai ettii hiinellii on muuten ollut piitevii aihe olla tekemiittii niin. Vasta hovioikeudessa esitetty kuittausvaatimus voidaan jiittiiii tutkimatta, jos sitii ei voida vaikeudetta tutkia. Jos valitta-

18 ja riita-asiassa vetoaa seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole esitetty kiiriijiioikeudessa, hiinen on ilmoitettava valituskirjelmiissii, miksi siihen vetoaminen olisi sallittua hovioikeudessa. Valituskirjelmiissii on ilmoitettava asianosaisten nimet sekii heidiin laillisen edustajansa tai asiamiehensii taikka avustajansa yhteystiedot sekii postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kehotukset, kutsut ja ilmoitukset voidaan valittajalle liihettiiii. Asianosaisen sekii todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot on myos soveltuvalla tavalla ilmoitettava hovioikeudelle Valituskirjelmii on valittajan tai, jollei hiin itse ole sitii laatinut, sen laatijan allekirjoitettava. Kirjelmiiiin on liitettiivii ne asiakirjat, joihin valittaja muutoksenhakemuksessaan vetoaa ja joita ei ole esitetty kiiriijiioikeudessa, sekii jiiljennos kirjelmiistii ja siihen liitetyistii asiakirjoista. 2 Miiiiriiajan pidentiiminen Valmistelun aloittaminen ja valituksen taydentiiminen Jatkokasitte- Iylupa Jos muutosta ei laillisen esteen vuoksi tai muusta hyviiksyttiiviistii syystii voida hakea miiiiriiajassa, kiiriijiioikeus asettaa hakemuksesta uuden miiiiriiajan muutoksenhakua varten. Hakemus on toimitettava kiiriijiioikeuden kansliaan tai sotilasoikeudenkiiyntiasiassa sotilasviranomaiselle ennen alkuperiiisen miiiiriiajan piiiittymistii. Siihen on liitettiivii selvitys esteestii tai muusta hakemuksen perusteena olevasta syystii. Asian valmistelu hovioikeudessa alkaa, kun kiiriijiioikeudesta liihetetty valituskirjelmii saapuu hovioikeuteen. Jos valitus on puutteellinen ja sen tiiydentiiminen on oikeudenkiiynnin jatkamiseksi tarpeen, valittajaa kehotetaan korjaamaan puute hovioikeuden miiiiriiiimiissii ajassa. Jos valitus on tiiydennyksenkin jiilkeen puutteellinen, saadaan asianosaiselle erityisestii syystii varata uusi tilaisuus sen tiiydentiimiseen. Jos valittaja ei noudata kehotusta ja valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkiiynnin perustaksi hovioikeudessa, valitus jiitetiiiin tutkimatta. Valituksen kiisittelyyn vaikuttaa myos se, tarvitaanko asiassa hovioikeuden myontiimii jatkokiisittelylupa. Riita-asiassa tarvitaan jatkokiisittelylupa, jos kiiriijiioikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain saamisen osalta ja valituskirjelmiissii esitetyn vaatimuksen ja kiiriijiioikeuden ratkaisun lopputuloksen viilinen erotus eli hiivioarvo ei ole yli euroa. Oikeudenkiiyntikuluja ja vaatimukselle laskettavaa korkoa ei oteta huomioon hiivioarvon miiiiriiii laskettaessa. Vastaaja tarvitsee rikosasiassa jatkokiisittelyluvan, jos hiintii ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin neljii kuukautta vankeutta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa ei oteta huomioon vankeusrangaistuksen ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta. Vastaaja ei kuitenkaan rikosasiassa tarvitse jatkokiisittelylupaa, jos vastaaja on tuomittu viralta pantavaksi; vastaaja on tuomittu menettiimisseuraamukseen, jos valtiolle menetetyksi tuomitun hyodyn miiiirii, omaisuuden tai esineen arvo taikka niiden sijasta menetetyksi tuomittu arvo on enemmiin kuin euroa; vastaaja on tuomittu yhteisosakkoon, jonka miiiirii on enemmiin kuin euroa; virallinen syyttiijii ei tarvitse asiassa jatkokiisittelylupaa, koska valitus koskee rikosta, josta siiiidetty enimmiiisrangaistus ylittiiii kaksi vuotta vankeutta; tai virallinen syyttiijii on hakenut asiassa muutosta vastaajan eduksi. Jos valitus koskee myos syytteessii tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka hiivioarvo on enemmiin kuin euroa, ei rikosasiassa tarvita jatkokiisittelylupaa saman teon osalta. Rikosasiassa asianomistaja tarvitsee jatkokiisittelyluvan, jos valitus koskee rikosta, josta siiiidetty ankarin rangaistus on enintiiiin kaksi vuotta vankeutta. Asianomistaja ei kuitenkaan tarvitse jatkokiisittelylupaa, jos valitus koskee myos valituksessa tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka hiivioarvo on enemmiin kuin euroa. Jatkokiisittelylupaa ei tarvita sotilasoikeudenkiiyntiasiassa; sakon muuntorangaistuksen miiiiriiiimistii koskevassa asiassa; liiketoimintakieltoon miiiiriiiimistii, kumoamista tai pidentiimistii koskevassa asiassa; liihestymiskiellon miiiiriiiinlistii, kumoamista tai muuttamista koskevassa asiassa; lapsen elatusta koskevassa asiassa; hakemusasiassa. Jos muutosvaatimus koskee vain oikeudenkiiyntikuluja, valtion varoista maksettavia kuluja tai maksettavaksi tuomittua uhkasakkoa, asiassa tarvitaan jatkokiisittelylupa. Lupa tarvitaan myos asiassa, jossa muutosvaatimus koskee yksinomaan jiiiinnosrangaistuksen miiiiriiiimistii tiiytiintoonpantavaksi valvontamiiiiriiysten rikkomisen vuoksi.

19 Jatkokasittelylupa myonneilian, jos: ilmenee aihetta epailla kariijaoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; kiirajaoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokiisittelylupaa myonilimatili; luvan myontaminen on ilirkeaa lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; luvan myontamiseen on muu painava syy. Hovioikeuden ei tarvitse edelilivan luettelon ensimmaisen kohdan perusteella myonilia jatkokasittelylupaa, jos muutosta haetaan vain silla perusteella, etta kiirajaoikeus on arvioinut karajaoikeudessa esitetyn nayton vaarin, ja kariijaoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella perusteltua aihetta epailla. Jos hovioikeus ei myonna valitusasiassa jatkokasittelylupaa, karajaoikeuden ratkaisu jaa pysyvaksi. 3 Oikeusapu Oikeudenkayntimaksut Oikeusapu on voimassa kaikissa oikeusasteissa, jotka kasittelevat asiaa. Jos se, jolla ei ole oikeusapua, haluaa oikeusapua muutoksen hakemista varten, hanen on haettava siili oikeusaputoimistolta suullisesti tai kirjallisesti. Muutoksenhakutuomioistuimessa kasitelilivassa asiassa oikeusapua ei voida myonilia taannehtivasti koskemaan muutoksenhakua edeltiineiili toimenpiteiili. Valitusasian kasittelysili hovioikeudessa periiliiin oikeudenkayntimaksu, joka on rikosasiassa 90 euroa ja muussa asiassa 182 euroa. Korkeimmassa oikeudessa oikeudenkayntimaksu on rikosasioissa 113 euroa ja muissa asioissa 226 euroa. Jos valituslupaa ei myonneili, maksu on puolta pienempi. Maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hanen sijaansa tullut. Rikosasiassa oikeudenkayntimaksua ei periili, jos kiiriijaoikeuden ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Oikeudenkayntimaksua ei myoskaan periili silili, jolle on myonnetty oikeusapua tai joka muulla laissa saadetylla perusteella vapautuu maksuvelvollisuudesta.

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 1.6.2011 nro 20550 (liitteenä) Lea Nissi, Lea Nissi -nimisen toiminimen haltijana

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 1.6.2011 nro 20550 (liitteenä) Lea Nissi, Lea Nissi -nimisen toiminimen haltijana Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 31.1.2012 Nro 240 Diaarinumero S 11/2138 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 1.6.2011 nro 20550 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

1. Erääntynyt lasku nro 1714201 määrältään 469,16 euroa 16 %:n vuotuisine viivästyskorkoineen 17.4.2009 lukien,

1. Erääntynyt lasku nro 1714201 määrältään 469,16 euroa 16 %:n vuotuisine viivästyskorkoineen 17.4.2009 lukien, L Lcl_appa le' I0ir>Voirv-,a;s>e,r) HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO k 11/20550 3. osasto Annettu kansliassa käräjätuomari Katriina Luhtanen 1.6.2011 L 10/34871 Kello 14 1 Kantaja Directa Oy 1530206-0 Vastaaja

Lisätiedot

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja

TUOMIO 10/35773. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen KANNE 21.12.2010 L 10/21440 DIRECTAOY. Kantaja 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS 61. OSASTO Notaari Laura Mäkimarttunen TUOMIO 10/35773 21.12.2010 L 10/21440 Kantaja Vastaaja Asia Vireille DIRECTAOY NGUYEN THI, RAVINTOLA SUN-FLOWER -NIMISEN TMI:N OMISTAJA

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

1. Erääntynyt lasku nro 1727562 määrältään 591,04 euroa,16 %:n vuotuisine viivästyskorkoineen 15.5.2009 lukien,

1. Erääntynyt lasku nro 1727562 määrältään 591,04 euroa,16 %:n vuotuisine viivästyskorkoineen 15.5.2009 lukien, HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto käräjätuomari Katriina Luhtanen TUOMIO 11/31827 Annettu kansliassa 30.8.2011 Kello 14 L 10/41266 1 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Direeta Oy 1530206-0 elo Asianajotoimisto

Lisätiedot

Kantaja on vaatinut, että vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle:

Kantaja on vaatinut, että vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle: PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/3173 61. osasto 2.2.2011 L 10/13856 Kantaja DIRECTA OY c/o Sonya Walkila/Kotiranta & Co Attorney At Law Lönnrotin puistikko 1 00120 HELSINKI Vastaaja ECOMOTIVE OY 2207064-0

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 23.6.2011 nro 23953 (liitteenä) Andrej Kokov, Crosscontact-nimisen toiminimen haltijana.

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 23.6.2011 nro 23953 (liitteenä) Andrej Kokov, Crosscontact-nimisen toiminimen haltijana. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 31.1.2012 Nro 237 Diaarinumero S 11/2285 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 23.6.2011 nro 23953 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa,

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa, 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomari Ville Laine TUOMIO Annettu kansliassa 17.8.2011 Kello 14.00 11/29799 L 10/41060 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Oireeta Oy 1530206-0 elo Da Online Oy 1 OTM

Lisätiedot

Maalausliike Vänninen Oy 0861531-7 elo Asianajotoimisto Botnia Oy 1 Eveliina Tammela Iso Roobertinkatu 1 A 5 00120 HELSINKI

Maalausliike Vänninen Oy 0861531-7 elo Asianajotoimisto Botnia Oy 1 Eveliina Tammela Iso Roobertinkatu 1 A 5 00120 HELSINKI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomari Ville Laine TUOMIO Annettu kansliassa 22.12.2011 Kello 14.00 11/52865 L 10/43203 1 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Direeta Oy 1530206-0 elo Da Online Oy 1

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym.

Velkomus, palvelussopimus ym. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto TUOMIO Annettu kansliassa 11/30797 1 käräjätuomari Mitja Korjakoff 17.8.2011 L 10/40985 Kantaja Vastaaja Asia Vireille KANNE Vaatimukset Oireeta Oy 1530206-0 elo DaOnline

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym. Oireeta Oy on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa Maarit Niemelän toiminimen Flow21 haltijana

Velkomus, palvelussopimus ym. Oireeta Oy on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa Maarit Niemelän toiminimen Flow21 haltijana 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto TUOMIO 11/18350 Annettu kansliassa Käräjätuomari Mitja Korjakoff 27.5.2011 L 10/34552 Kantaja Vastaaja Asia Vireille KANNE Vaatimukset Direeta Oy 1530206-0 elo Aatsto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LYHENNYSOTE / TUOMIO Nro 24982 3. osasto Riita-asia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LYHENNYSOTE / TUOMIO Nro 24982 3. osasto Riita-asia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LYHENNYSOTE / TUOMIO Nro 24982 3. osasto Riita-asia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 010 3644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 30.6.2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 45 Asiat 15-20, 24-28, 31-35 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket

Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Energimarknadsverket Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (6) Asia Asianosainen Laskutuksen virheellisyys, vahvistusilmoituksen toimittamatta jättäminen ja ennakkolaskutus 220 Energia Oy Bulevardi 7 00120 Helsinki Toimenpidepyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 33 Alueidenkäytön toimistopäällikön päätös kadulla tehtävistä töistä perittävästä maksusta 81086824, Backström Mathias, tehtyyn muistutukseen HEL 2016-009143 T 10 01

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 31.1.2014 Taltionumero 237 Diaarinumero 3362/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Käräjätuomari Mitja Korjakoff 23.6.2011 L 10/36897. Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Käräjätuomari Mitja Korjakoff 23.6.2011 L 10/36897. Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/24118 3. osasto 1 Käräjätuomari Mitja Korjakoff 23.6.2011 L 10/36897 Kantaja Vastaaja Asia Directa Oy 1530206-0 c/o DaOnline Oy / OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B 00180

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta.

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta. PÄÄTÖS Nro 108/04/2 Dnro ISY-2004-Y-144 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2004 HAKIJAT Lappeenrannan kaupunki, Ratahallintokeskus, Kapiteeli Oyj ja Bonvesta Oy ASIA Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (2) Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2011 KaivNro 2011090 FinnAust Mining Southern Oy c/o Asianajotoimisto Borenius & K.. Yrjönkatu 13 A 00120 HELSINKI VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Työ-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot