Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa,"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomari Ville Laine TUOMIO Annettu kansliassa Kello /29799 L 10/41060 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Oireeta Oy elo Da Online Oy 1 OTM Veli Sinda Salmisaarenkatu 1 B HELSINKI Helminen, Asko Uolevi, H&T Produetion -nimisen toiminimen haltijana Kallvikinrinne ESPOO Velkomus, palvelussopimus ym ~NNE Vaatimukset Directa Oy on vaatinut, että Asko Uolevi Helminen, H&T Production -nimisen toiminimen haltijana velvoitetaan suorittamaan sille 1) erääntynyt lasku numero määrältään 545,85 euroa 16 prosentin vuotuisine viivästyskorkoineen lukien, 2) huomautuskulut 8,70 euroa, 3) erääntynyt lasku numero määrältään 366,88 euroa 16 prosentin vuotuisine viivästyskorkoineen lukien, 4) huomautuskulut 8,70 euroa sekä 5) korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista euroa korkoineen ja asianosaiskuluista 738 euroa. Perusteet Laskusaatava Kantaja ja vastaaja olivat solmineet kantajan suorittaman puhelinmyynnin seurauksena palvelussopimuksen, jonka perusteella kantaja oli tarjonnut vastaajalie sopimuksen mukaista palvelua rekisteröimällä vastaajan kantajalie ilmoittamat mediatiedot kantajan tietokantaan ja sen tarjoamiin hakemistopalveluihin sekä luovuttamalla mainittuja tietoja eteenpäin kantajan hakemistojen loppukäyttäjille.

2 2 Vastaaja oli sitoutunut sopimukseen liitettyjen yleisten sopimusehtojen 8.2 kohdan mukaisesti suorittamaan kantajalie jälkikäteen laskutuskauden (12 kk) aikana kertyneiden hakuosumien perusteella määräytyvät laskut. Sopimus oli varmistettu kantajan laadunvalvonnasta. VastaajalIe oli tuolloin kerrattu muun muassa sopimuksen synty ja laskutusperusteet. Kantaja oli lähettänyt vastaajalie palvelun rekisteröintimaksua koskevan laskun, tilausvahvistuksen, rekisteriotteen ja sopimukseen sovellettavat yleiset sopimusehdot. Vastaaja oli maksanut sopimuksen mukaisen palvelun rekisteröintimaksun. Lisäksi vastaaja oli lunastanut asiakasetulahjansa kantajan asiakaspalvelusta. Kantaja oli lähettänyt vastaajalie ensimmäisen sopimuskauden ( ) aikana kertyneistä sopimuksen mukaisista hakuosumista 545,85 euron määräisen laskun. Vastaaja ei ollut maksanut mainittua laskua. Vastaaja oli soittanut kantajan asiakaspalveluun ja reklamoinut edellä mainitusta laskusta. Vastaaja oli irtisanonut sopimuksen , minkä johdosta sopimus oli sen ehtojen mukaisesti päättynyt Kantaja oli lähettänyt vastaajalie toisen sopimuskauden ( ) aikana kertyneistä sopimuksen mukaisista hakuosumista ja sopimuksen päättymismaksusta yhteensä 366,88 euron määräisen laskun. Vastaaja ei ollut maksanut mainittua laskua. Vastaaja ei ollut reklamoinut sopimuksesta ennen eikä kantajan tarjoamasta palvelusta ennen Asianosaiskulut Kantaja oli asiamiehensä kanssa solmiman sopimuksen perusteella tehnyt osan haastehakemuksen laatimiseksi tarvittavasta työstä. Kysymys oli ollut muun muassa asiakirjojen kokoamisesta, nauhoitusten kuuntelemisesta ja purkamisesta sekä näiden toimenpiteiden perusteella tapahtuneesta haastehakemuksen muokkaamisesta. Mikäli kantaja ei olisi tätä työtä tehnyt, sen asiamies olisi joutunut tekemään vastaavan työn, mistä aiheutuneet kulut olisi lisätty kantajan oikeudenkäyntikuluvaatimukseen. Kantajalta oli kulunut mainittuihin toimenpiteisiin yhteensä neljä tuntia, joten kantajan asiakaspalvelun hinnaston mukaista tuntiveloitusta vastaavan tuntiveloitusperusteen (184,50 euroa) mukaisesti asianosaiskulujen määrä oli yhteensä 738 euroa.

3 3 VASTAUS Vaatimukset Perusteet Asko Uolevi Helminen, H& T Production -nimisen toiminimen haltijana on vastustanut kannetta ja vaatinut, ettei häntä missään tapauksessa velvoiteta korvaamaan Oireeta Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja. Laskutus ei ollut perustunut siihen, mitä puhelinmyynnin yhteydessä oli sovittu. Sopimuksen mukaan maksullinen hakuosuma syntyi silloin, kun hakulistalta ilmenevän yrityksen tietoja "klikattiin". Vastaaja ei muistanut laadunvalvontapuhelua, mutta mikäli sellainen oli soitettu, puhelimessa hakuosumasta sovittua ei ollut ainakaan muutettu. Kirjalliset ehdot eivät olleet ristiriidassa sen kanssa, mitä puhelimessa oli sovittu. VastaajalIe ei ollut tullut yhteydenottoja kantajan palvelun kautta. Vastaaja ei ollut osannut irtisanoa sopimusta 14 päivän kuluessa uuden laskutuskauden alkamisesta, koska hänellä ei ollut vielä tuolloin ollut tietoa laskutuksen sopimuksenvastaisuudesta. Ensimmäinen lasku oli tullut vastaajalie eli yli kuukauden kuluttua uuden laskutuskauden alkamisesta. Sopimuksen päättymismaksua koskeva vaatimus oli perusteeton, koska vastaaja ei ollut tehnyt sopimusta kiinteähintaisesta mainosnäkyvyydestä. Lisäksi vaatimus oli perusteeton sillä perusteella, että lasku oli tullut vastaajalie liian myöhään. TODISTELU Kantajan kirjalliset todisteet K1. Rekisteröintilasku numero , tilausvahvistus ja palvelussopimuksen ehdot K2. Laskutuskauteen perustuva lasku numero , hintavertailutietoja, hakuosumaraportti, rekisteriote ja sopimusehdot K3. Maksuhuomautus, lasku numero , rekisteriote ja sopimusehdot K4. Laskutuskausiin (hakuosumat) ja (sopimuksen päättymismaksu irtisanomisajalta) perustuva lasku numero , hintavertailutietoja, hakuosumaraportti, rekisteriote ja sopimusehdot K5. Maksuhuomautus, lasku numero , rekisteriote ja sopimusehdot K6. Oireetan hakuosumapohjaisen hinnoittelumallin arviointia koskeva päivätty raportti (Raportin sivut on määrätty salassapidettäviksi.) K7. Oireeta / com palvelun teknistä arviointia koskeva päivätty raportti (Raportti on määrätty salassapidettäväksi.) K8. Soittoraportti Oireeta Oy:n myyntihenkilön ja Helmisen välisestä myyntipuhelusta

4 4 Kantajan henkilötodistelu Vastaajan kirjalliset todisteet Vastaajan henkilötodistelu KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU K9. Kaksi Helmisen Directa Oy:n asiakaspalautejärjestelmään lähettämää sähköpostiviestiä Muu oikeudenkäyntiaineisto - Professori Juha Karhun päivätty sopimuksen syntymistä Directa Oy:n puhelinmyynnin seurauksena koskeva asiantuntijalausunto 1. todistaja Jukka Satukangas 2. todistaja lina Siponen Ei kirjallisia todisteita 1. Helminen todistelutarkoituksessa Perustelut Kysymyksenasettelu Helminen on tehnyt Directa Oy:n kanssa palvelussopimuksen, joka on ollut voimassa Kysymys on ensiksi siitä, onko mainittujen sopimuspuolten välille syntynyt sopimus myös niin sanotusta hakutuloslistaukseen perustuvasta laskutuksesta, ja mikäli näin ei voida katsoa tapahtuneen, kysymys on siitä, mikä merkitys tällä seikalla on Helmisen maksuvelvollisuuden kannalta. Toiseksi kysymys on siitä, onko Helminen velvollinen suorittamaan Directa Oy:lle sopimuksen päättymismaksun. Henkilötodistelu Helminen Helminen on kertonut, että Directa Oy:n myyjä oli soittanut hänelle ja tarjonnut palvelua, jonka hinnaksi myyjä oli ilmoittanut 29 senttiä "kontaktista". Helminen oli kysynyt myyjältä, miten palvelu toimi, ja tämä oli neuvonut häntä. Koska Helmisellä oli tuolloin ollut tietokone päällä, hän oli puhelun aikana myös kokeillut hakua sanalla "elektroniikka". Yhteensä hakuosumia oli tullut useita sivuja. Kun Helminen oli sivuja selaillessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että hakuosumien joukossa oli ollut muun muassa huoltoasemaa, pitseriaa, kukkakauppaa ja parturi-kampaamoa, oli selvinnyt, että mainitut yritykset, joita oli ollut yhteensä 68 kappaletta, sijaitsivat Oulun lähellä osoitteessa Elektroniikkatie. Helminen oli ihmetellyt tätä seikkaa ja todennut, ettei hän ollut kiinnostunut tällaisesta palvelusta. Myyjä oli kuitenkin kertonut, että laskutukseen menisi tieto vasta siitä, kun sivulla havaitsi kiinnostavan yrityksen, "klikkasi" tämän yrityksen tietoja ja sai yritystä

5 5 koskevan esittelykortin. Mitään muuta kuin "klikkauksia" ei laskutettaisi. Tämä palvelu oli tuntunut kiinnostavalta ja Helminen oli päättänyt ostaa palvelun. Myyntipuhelun aikana Helminen oli kirjoittanut puhelun pääkohdat muistiin, mutta hänellä ei ollut muistiinpanoja mukanaan. Helminen oli luottanut puhelinmyyjään, eikä hän ollut havainnut, että hänelle myöhemmin lähetetty kirjallinen materiaali olisi poikennut siitä, mitä myyjä oli maksullisesta hakuosumasta puhelimessa ilmoittanut. Satukangas Satukangas on kertonut, että hän oli myynyt hakuosumaperusteista palvelua ja saanut työhön hyvin kattavan koulutuksen. Satukangas oli tehnyt yhteensä yli kauppaa. Sen jälkeen, kun asiakas hyväksyi tilauksen, hänen kanssaan käytiin aina läpi niin sanotut kaupan ehdot eli muun muassa kaikki hintaa ja palvelua, laskutusperustetta sekä tilausjaksoa koskevat tiedot. Kaupan ehdoissa mainittiin myös, että asiakas tulisi muutaman postipäivän sisällä saamaan vielä postitse sopimusehdot ja palvelun avausmaksun sekä tilausvahvistuksen, josta voisi tarkistaa, että kaikki oli oikein ja niin kuin oli sovittu. Myyntipuhelun aikana asiakkaalle kerrottiin, miten palvelun hinta muodostui. Asiakkaalle mainittiin myös hakuosuma, joka tarkoitti tilannetta, kun ihminen etsittyään hakemiston kautta yrityksiä tai palveluja löysi yrityksen ja yritys listautui hakuun. Satukankaalla oli muistikuvia useista tapauksista, joissa asiakas oli myyntipuhelun aikana ollut tietokoneella, mutta hän ei pystynyt muistamaan juuri Helmisen kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua. Satukangas oli kuitenkin käynyt palvelua koskevat tiedot läpi kaikkien asiakkaidensa kanssa jo ennen kuin asiakkaalta oli kysytty, haluaako hän tilata palvelun. Mikäli asiakas oli vastannut kyllä, kaupan ehdoissa samat tiedot oli käyty läpi vielä toisen kerran. Satu kangas oli aina varmistanut asiakkaan sopimuksentekotahdon. Hän ei ollut koskaan käyttänyt myyntipuheluissa ilmaisua "klikkaus". Myyjän etu oli antaa palvelusta kattavat tiedot, koska hän ei saanut provisiota, mikäli asiakas reklamoi. Siponen Siponen on kertonut, että hän oli ennen siirtymistään laadunvalvontaan myös itse myynyt hakuosumaperusteista palvelua. Kaikkien asiakkaiden kanssa käytiin puhelun lopuksi läpi kaupan ehdot. Kaupan ehdoissa käytiin tiivistetysti läpi muun muassa palvelun hinta ja se, mistä hinta muodostui. Hakuosuma muodostui, kun yrityksen tiedot luovutettiin hakijalle numeropalvelusta taikka kun netissä tai mobiilipalvelussa tieto osui hakutuloslistaukseen. Kaupan ehdoissa mainittiin myös, että asiakkaalle lähetettäisiin vielä kirjallisesti tilausvahvistus ja sopimusehdot. Asiakasta kehotettiin samalla tarkistamaan, että kaikki oli oikein ja niin kuin oli yhdessä sovittu.

6 6 Kaupan ehdot luettiin asiakkaalle sanasta sanaan paperista. Helmiselle oli soitettu niin sanottu laadunvalvontapuhelu. Laadunvalvontapuhelun aikana käytiin läpi palvelun sisältö ja tarkistettiin, että asiakas oli tilannut palvelun. Samoin käytiin läpi muun muassa hinnoittelu ja muistutettiin kirjallisesta materiaalista. Laadunvalvontapuhelut olivat lähes aina samansisältöisiä. Myyjän etu oli antaa asiakkaalle kattavat tiedot palvelusta, koska hän ei halunnut, että asiakas peruuttaisi tilauksensa. Myyjälle maksettiin vain toteutuneista sopimuksista. Hakutuloslistaukseen perustuvaa laskutusta koskevan sopimuksen syntyminen Niin kuin korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2010:23 on todettu, laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (oikeustoimilaki) säännellään muun muassa lain soveltamisalaan kuuluvien oikeustoimien tekemistä. Yhteiskunnallisen kehityksen sekä tavaroiden ja palveluiden vaihdannassa käyttöön otettujen uusien menettelytapojen myötä on jo melko pitkään jouduttu havaitsemaan, ettei kaikkia esiin tulevia sopimuksen syntymiseen liittyviä tilanteita kyetä selittämään oikeustoimilain perinteisellä, tarjoukseen ja siihen annettuun vastaukseen perustuvalla mallilla. Tällöin on voitu turvautua joko päättelyyn, joka lähtee tahdonilmaisuja koskevista oikeustoimilain periaatteista, mutta soveltaa niitä uusien tilanteiden vaatimalla tavalla, tai sitten päättelyyn, jossa sopimuksen syntyminen liitetään ulkonaisiin tunnusmerkkeihin, jotka ilmenevät osapuolten toiminnassa tai sen yhteydessä. Tällöin osapuolten toimintaa tarkastellaan siltä kannalta, millainen toiminta voi määrätyissä olosuhteissa olla objektiivisesti tarkastellen tyypillisesti osoitus sopimussuhteen syntymisestä tai sitoutumisesta noudattamaan tiettyä järjestelyä. Tietty menettely tietynlaisessa toimintaympäristössä voi siis johtaa siihen, että sopimuksen ja siihen perustuvien velvoitteiden katsotaan olevan olemassa ilman, että turvaudutaan yksinomaan tahdonilmaisun käsitteeseen ja siihen nojautuvaan perusteluun. Helmisen edellä selostettu kertomus Directa Oy:n puhelinmyyjän soittaman myyntipuhelun sisällöstä ja myyjän hänelle ilmoittamasta laskutusperusteesta on ollut varsin yksityiskohtainen. Helmiselle on nimenomaisesti ilmoitettu, että maksullinen hakuosuma syntyi vasta silloin, kun hakutuloslistalla olevan yrityksen tietoja "klikattiin". Helminen on puhelun aikana itse kokeillut haku palvelua ja tuolloin havainnut seikkoja, jotka ovat antaneet hänelle aiheen epäillä palvelun s.oveltuvuutta omaan yritystoimintaansa. Viimeksi mainitut seikat voivatkin selittää sen, miksi myyntipuhelu on erityisesti jäänyt Helmisen mieleen, ja ne ovat siten omiaan lisäämään hänen kertomuksensa uskottavuutta. Kertomuksen uskottavuutta tukee myös Helmisen käyttäytyminen sen jälkeen, kun hän on saanut ensimmäistä laskutuskautta ( ) koskevan päivätyn laskun

7 7 numero Helminen on reklamoinut laskusta Käräjäoikeus katsoo, että Helmisen kertomusta voidaan pitää johdonmukaisena ja vakuuttavana eikä asiassa esitetty muu näyttö riitä horjuttamaan sen uskottavuutta. Myös Satukankaan ja Siposen kertomuksia voidaan sinänsä pitää uskottavina. Riittävää näyttöä siitä, että edellä todetut puhelin myyjän Helmiselle nimenomaisesti ilmoittamat laskutusperustetta koskevat tiedot olisi myynti- tai laadunvalvontapuhelun aikana nimenomaisesti oikaistu, ei ole kuitenkaan esitetty. Satukangas ei ole muistanut juuri nyt kysymyksessä olevaa myyntipuhelua, mikä on ymmärrettävää, kun otetaan huomioon puhelusta kulunut pitkähkö aika ja samankaltaisten puhelujen suuri määrä. Esitetyn näytön perusteella ei voida toisaalta sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Satukangas on myyntipuhelun lopuksi lukenut Helmiselle paperista kaupan ehdot ja että Helmiselle on soitettu laadunvalvontapuhelu, jonka aikana samat tiedot on käyty uudelleen läpi. Aihetta päätyä sopimuksen syntymistä koskevassa arvioinnissa toiseen lopputulokseen ei tällä perusteella kuitenkaan ole. Käräjäoikeus toteaa, että palvelussopimuksessa kysymys on ollut palvelusta, jossa asiakkaan laskuttamista ja laskutusperusteita koskevien sopimusehtojen sekä asiakkaalta laskutettavan hakuosumamaksun muodostumiseen vaikuttavien seikkojen merkitystä on ollut varsin vaikea arvioida pelkästään sopimusehtojen perusteella. Nyt kysymyksessä oleva sopimusehto on lisäksi koskenut asiakkaan keskeisintä velvollisuutta palvelun tilaajana ja sen merkitys on siten ollut olennainen hänen harkitessaan sopimukseen sitoutumista. Näihin seikkoihin nähden ja kun otetaan huomioon edellä selostettu tapa, jolla laskutusperustetta koskevat tiedot on Helmiselle ilmoitettu, ei näistä tiedoista poikkeavien vakioehdon luonteisten ehtojen lukemista voida pitää riittävänä toimenpiteenä, jotta voitaisiin katsoa, että aiemmin nimenomaisesti ilmoitetut tiedot olisi ennen sopimuksen päättämistä vielä nimenomaisesti oikaistu ja että sopimuspuolten välille olisi syntynyt yhteisymmärrys sitoutumisesta Directa Oy:n esittämään sopimussisältöön. Käräjäoikeus katsoo, että myynti- ja laadunvalvontapuheluiden perusteella pienyrittäjän asemassa oleva Helminen on siten voinut lähteä siitä käsityksestä, ettei laskutus perustu hakutuloslistaukseen. Directa Oy:n viittaamat kirjalliset ehdot eivät ole vastanneet myyntipuhelun sisältöä siltä osin kuin kysymys on ollut Helmiselle nimenomaisesti ilmoitetusta laskutusperusteesta. Yhtiön on myös katsottava tienneen tästä seikasta. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon edellä palvelun luonteesta ja laskutusta koskevista sopimusehdoista todetut seikat merkitystä ei ole sillä seikalla, että Directa Oy on lähettänyt Helmiselle muun muassa yleiset sopimusehdot (Palvelusopimuksen ehdot - hakuosumapohjainen laskutus), joista yhtiön esittämä sopimussisältö olisi ilmennyt. Samoista syistä ratkaisevaa merkitystä ei voida myöskään antaa sille seikalle, ettei Helminen ole huomauttanut sopimusehtojen ristiriidasta Directa Oy: lie tai että hän on maksanut palvelua koskevan rekisteröintimaksun ja lunastanut

8 8 asiakasetulahjansa. Viimeksi mainittujen toimenpiteiden ei voida katsoa olevan ristiriidassa edellä todetun Helmisen sopimuskäsityksen kanssa. Käräjäoikeus katsoo, että sopimuksen syntymistä vastaan puhuvat seikat horjuttavat tässä tapauksessa siinä määrin sopimuksen syntymistä puoltavia perusteita, ettei myöskään sopimuspuolten käyttäytyminen myynti- ja laadunvalvontapuheluiden jälkeen anna aihetta johtopäätökseen, jonka mukaan Oireeta Oy:n ja Helmisen välille olisi syntynyt yhteisymmärrys sitoutumisesta yhtiön esittämään sopim ussisältöön. Edellä mainituilla perusteilla käräjäoikeus katsoo, ettei sopimusta hakutuloslistaukseen perustuvasta laskutuksesta ole syntynyt. Selvitystä siitä, mikä osuus Oireeta Oy:n Helmiseltä laskuttamista hakuosumista on muodostunut tavalla, johon Helmisen on katsottava sitoutuneen, ei ole esitetty. Tämän vuoksi kanne on hylättävä siltä osin kuin kysymys on Helmiseltä hakuosumien perusteella laskutetuista määristä. Sopimuksen päättymismaksu Asianosaiset ovat olleet yksimielisiä siitä, että palvelussopimuksen päättämiseen on sovellettava yleisiä sopimusehtoja (Palvelusopimuksen yleiset toimitusehdot - hakuosumapohjainen laskutus). Näiden sopimusehtojen 8.2 kohdan mukaan "Sopimuksen päättymismaksu kesken laskutuskauden tapahtuneesta irtisanomisesta on puolet kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta vuoden kiinteähintaisesta mainosnäkyvyydestä Palveluissa, riippumatta siitä, kuinka monta kuukautta kuluvaa laskutuskautta on jo kulunut.". Kun Helminen on irtisanonut sopimuksen kesken laskutuskauden, hän on siten sanotun sopimusehdon perusteella velvollinen suorittamaan Oireeta Oy:lle sopimuksen päättymismaksun ja siihen liittyvät huomautuskulut yhteensä 306,94 euroa. Aihetta arvioida asiaa toisin Helmisen kiistämisensä tueksi vetoamien seikkojen perusteella ei ole. Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 :n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Helmisen eduksi on ratkaistu asiassa keskeisenä ollut kysymys velvollisuudesta suorittaa Oireeta Oy: lie kanteessa tarkoitetut hakuosumalaskut. Tämä kysymys on ollut asiassa paitsi määrällisesti myös tosiasiallisesti merkityksellisempi kuin yhtiön hyväksi ratkaistu kysymys sopimuksen päättymismaksun suoritusvelvollisuudesta. Näihin seikkoihin nähden käräjäoikeus katsoo, ettei Oireeta Oy:llä ole oikeutta saada korvausta oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluistaan, vaan yhtiö saa pitää ne vahinkonaan.

9 9 Tuomiolauselma Asko Uolevi Helminen, H&T Production -nimisen toiminimen haltijana velvoitetaan suorittamaan Oireeta Oy:lle - erääntyneestä laskusta numero yhteensä 298,24 euroa, mille määrälle on maksettava 16 prosentin viivästyskorkoa lukien ja - huomautuskulut 8,70 euroa. Kanne enemmälti hylätään. MUUTOKSENHAKU Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla siten kuin oheisissa muutoksenhakuohjeissa tarkemmin selostetaan. Tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään keskiviikkona Käräjätuomari -v/~ L"~ Ville Laine

10 MUUTOKSENHAKUOHJEET Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. Muutoksenhakumenettelyyn kuuluvat: tyytymättömyyden ilmoittaminen ja valittaminen. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää lisäksi valitusluvan pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Tyytymättö- Käräjäoikeuden ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun julistamisesta tai myyden il- antamisesta, toisin sanoen viimeistään seuraavalla viikolla ratkaisunjulistamis- tai antamispäivää vastaavana moittaminen viikonpäivänä. Ilmoitus on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle tai tämän käräjäoikeuden kansliaan sen aukioloaikana. Kanslian osoite ja aukioloaika ovat: Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13, PL Helsinki telekopio: sähköposti: aukioloaika: Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Jos tyytymättömyyden ilmoitus myöhästyy, puhevalta on menetetty. Kirjeessä on mainittava lähettäjän postiosoite. Vangittu tai vankeusrangaistusta tai muuntorangaistusta suorittava henkilö saa rikosasiassa ilmoittaa tyytymättömyyttä myös vankilan johtajalle. Jos tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika päättyy tällaisen henkilön ollessa oikeudenkäynnin tai vanginkuljetuksen vuoksi rangaistuslaitoksen ulkopuolella, hän saa ilmoittaa tyytymättömyyttä vankilaan saapumisen jälkeisenä päivänä. Sotilasoikeudenkäyntiasioissa saadaan tyytymättömyys alioikeuden päätökseen ilmoittaa myös sen perusyksikön päällikölle tai sen joukko-osaston komentajalle, jossa tyytymättömyyden ilmoittaja on. Päävartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvonnan alaisena oleva saa tehdä tyytymättömyyden ilmoituksensa päävartion tai vastaavan päällikölle. Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan rajoittaa koskemaan osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Rajoitus on mainittava tyytymättömyyttä ilmoitettaessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettaessa on myös mainittava, millä tavalla asiassa laadittu toimituskirja, joka on tarpeen valitusta varten, toimitetaan ilmoittajalle. Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan peruuttaa tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluessa. Peruutukseen on sovellettava, mitä tyytymättömyyden ilmoittamisesta on säädetty. Valittaminen Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivää seuraavasta päivästä. Valituskirjelmä toimitetaan edellä mainitun käräjäoikeuden kansliaan. Sotilasoikeudenkäyntiasiassa valituskirjelmä saadaan antaa myös sille sotilasviranomaiselle, joka lain nojalla on oikeutettu ottamaan vastaan tyytymättömyyden ilmoituksen. Ohjeet valitusmenettelyä varten ovat käräjäoikeuden toimituskirjan liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Vastavalitus Määräajan pidentäminen Valituksen johdosta valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden ratkaisusta. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä. Valittajan on valitusajan kuluessa pyydettävä uutta määräaikaa käräjäoikeuden kansliasta käräjäoikeudelle osoitetulla hakemuksella, jos muutosta ei ole voitu hakea määräajassa laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Sotilasoikeudenkäyntiasiassa hakemus saadaan antaa myös edellä mainitulle sotilasviranomaiselle.

11 2 Jos määräajassa toimitettu valitus on puutteellinen, hovioikeus voi kehottaa korjaamaan puutteen. Jos keho- tusta ei noudateta ja jos valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeu- dessa, valitus jätetään tutkimatta. Valituksen täydentämi- nen Jatkokäsittelylupa Valituksen käsittelyyn vaikuttaa myös se, tarvitaanko asiassa hovioikeuden myöntämä jatkokäsittelylupa. Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain saamisen osalta ja valituskirjelmässä esitetyn vaatimuksen ja kärfljäoikeuden ratkaisun lopputuloksen välinen erotus eli häviö arvo ei ole yli euroa. Oikeudenkäyntikuluja ja vaatimukselle laskettavaa korkoa ei oteta huomioon häviöarvon määrää laskettaessa. Vastaaja tarvitsee rikosasiassa jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin neljä kuukautta vankeutta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa ei oteta huomioon vankeusrangaistuksen ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta. Vastaaja ei kuitenkaan rikosasiassa tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos vastaaja on tuomittu viralta pantavaksi; vastaaja on tuomittu menettämisseuraamukseen, jos valtiolle menetetyksi tuomitun hyödyn maara, omaisuuden tai esineen arvo taikka niiden sijasta menetetyksi tuomittu arvo on enemmän kuin euroa; vastaaja on tuomittu yhteisösakkoon, jonka määrä on enemmän kuin euroa; virallinen syyttäjä ei tarvitse asiassa jatkokäsittelylupaa, koska valitus koskee rikosta, josta säädetty enim mäisrangaistus ylittää kaksi vuotta vankeutta; tai virallinen syyttäjä on hakenut asiassa muutosta vastaajan eduksi. Jos valitus koskee myös syytteessä tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka häviöarvo on enemmän kuin euroa, ei rikosasiassa tarvitajatkokäsittelylupaa saman teon osalta. Rikosasiassa asianomistaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos valitus koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta. Asianomistaja ei kuitenkaan tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos valitus koskee myös valituksessa tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka häviöarvo on enemmän kuin euroa. Jatkokäsittelylupaa ei tarvita sotilasoikeudenkäyntiasiassa; sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa; liiketoimintakieltoon määräämistä, kumoamista tai pidentämistä koskevassa asiassa; lähestymiskiellon määräämistä, kumoamista tai muuttamista koskevassa asiassa; lapsen elatusta koskevassa asiassa; hakemusasiassa. Jos muutosvaatimus koskee vain oikeudenkäyntikuluja, valtion varoista maksettavia kuluja tai maksettavaksi tuomittua uhkasakkoa, asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Lupa tarvitaan myös asiassa, jossa muutosvaatimus koskee yksinomaan jäännösrangaistuksen määräämistä täytäntöönpantavaksi valvontamääräysten rikkomisen vuoksi. Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos: ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; - käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä; luvan myöntäminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; luvan myöntämiseen on muu painava syy. Hovioikeuden ei tarvitse edeltävän luettelon ensimmäisen kohdan perusteella myöntää jatkokäsittelylupaa, jos muutosta haetaan vain sillä perusteella, että käräjäoikeus on arvioinut käräjäoikeudessa esitetyn näytön väärin, ja käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella perusteltua aihetta epäillä. Ennakkopäätösvalitus Jos hovioikeus ei myönnä valitusasiassa jatkokäsittelylupaa, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun saadaan hakea hovioikeuden asemesta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan (ennakkopäätösvalitus). Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Jos muutoksenhakija tahtoo hakea muutosta ennakkopäätösvalituksella, hänen on ilmoitettava siitä ilmoittaessaan tyytymättömyyttä ratkaisuun. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää muutoksenhakijan

12 vastapuolen antamaa kirjallista tai suullista suostumusta. Suostumus on annettava käräjäoikeudelle tyytymättömyyttä ilmoitettaessa. Tyytymättömyyden ilmoitus tai annettu suostumus saadaan peruuttaa tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluessa. Jos suostumusta ei ole annettu tai se on peruutettu, tehty ilmoitus katsotaan tavanomaiseksi tyytymättömyyden ilmoitukseksi. Muutoksenhakijan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta osaltaan valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää hänelle luvan ennakkopäätösvalitukseen. Vastavalitus raukeaa, jos korkein oikeus ei myönnä muutoksenhakijalle valituslupaa. Määräaika ennakkopäätösvalitusta varten on 30 päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivää seuraavasta päivästä. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä on toimitettava edellä mainitun käräjäoikeuden kansliaan. 3 Oikeusapu Oikeudenkäyntimaksut Oikeusapu on voimassa kaikissa oikeusasteissa, jotka käsittelevät asiaa. Jos se, jolla ei ole oikeusapua, haluaa oikeusapua muutoksen hakemista varten, hänen on haettava sitä oikeusaputoimistolta suullisesti tai kirjallisesti. Muutoksenhakutuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa oikeus apua ei voida myöntää taannehtivasti koskemaan muutoksenhakua edeltäneitä toimenpiteitä. Valitusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on rikosasiassa 90 euroa ja muussa asiassa 182 euroa. Korkeimmassa oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on rikosasioissa 113 euroa ja muissa asioissa 226 euroa. Jos valitus lupaa ei myönnetä, maksu on puolta pienempi. Maksuvelvollinen on muutoksenhakija tai hänen sijaansa tullut. Rikosasiassa oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos käräjäoikeuden ratkaisua muutetaan muutoksenhakijan eduksi. Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä siltä, jolle on myönnetty oikeusapua tai joka muulla laissa säädetyllä perusteella vapautuu maksuvelvollisuudesta.

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/11767 1 5/2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: 2.12.2011 R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI 1 HELSINGIN KARAJAOIKEUS 4.osasto TUOMIO Annettu kansliassa 12/11423 karajatuomari Mitja Korjakoff 13.3.2012 l11/24375 Kantaja Vastaaja/Hakija Asia Vireille ASIAN TAUSTA KANNE Vaatimukset Directa Oy 1530206-0

Lisätiedot

Kantaja on vaatinut, että vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle:

Kantaja on vaatinut, että vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle: PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/3173 61. osasto 2.2.2011 L 10/13856 Kantaja DIRECTA OY c/o Sonya Walkila/Kotiranta & Co Attorney At Law Lönnrotin puistikko 1 00120 HELSINKI Vastaaja ECOMOTIVE OY 2207064-0

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 23.6.2011 nro 23953 (liitteenä) Andrej Kokov, Crosscontact-nimisen toiminimen haltijana.

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 23.6.2011 nro 23953 (liitteenä) Andrej Kokov, Crosscontact-nimisen toiminimen haltijana. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 31.1.2012 Nro 237 Diaarinumero S 11/2285 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 23.6.2011 nro 23953 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa

Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa MARKKINAOIKEUS PÄÄTÖS Nro 113/2013 22.3.2013 Dnro 233/12/Ml HAKIJA Dir-Air Oy VASTAAJA Biobe Oy ASIA Sopimaton menettelyelinkeinotoiminnassa HAKEMUS Vaatimukset Dir-Air Oy (jäljempänä myös Dir-Air) on

Lisätiedot

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko

Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko Gisela Juutilainen Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko 1. Aluksi Hukkaamiskielto ja vakuustakavarikko ovat turvaamistoimenpiteitä sakon, rahamääräisen menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle maksettavan

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Pääkäsittely on toimitettu 26.-27.1.2015.

Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Pääkäsittely on toimitettu 26.-27.1.2015. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 6.5.2015 Nro 652 Diaarinumero S 14/689 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 31.1.2014 nro 4264 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuoli Työsopimuksen

Lisätiedot

'rrjps. Pr 1 01. k 1 PROSESSIOIKEUS 2 1 JUN 1996_. Oikeudenkäymiskaari. Pr 100 OIKEUDENKÄYMIS KAARI

'rrjps. Pr 1 01. k 1 PROSESSIOIKEUS 2 1 JUN 1996_. Oikeudenkäymiskaari. Pr 100 OIKEUDENKÄYMIS KAARI ...,. 1 ' 1 RECEIVED Pr 1 01 2 1 JUN 1996_ 'rrjps i Pr PROSESSIOIKEUS 1. a n,_ n,_.- a n.a n n l- t- )- l n n i- s s- 1- l- ;a ei )-.ii- n e- L5 Pr 100 OIKEUDENKÄYMIS KAARI Pr 101 Oikeudenkäymiskaari Oikeud~nkäymiskaari

Lisätiedot

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa?

1. Mitä tarkoitetaan kanteenmuutoskiellolla, ja minkälaisista poikkeuksista tähän pääsääntöön säädetään oikeudenkäymiskaaressa? PROSESSIOIKEUS Oikeudenalojen perusteet 19.2.2015 Jokainen vastaus eri arkille, palautus eri pinoihin. Jokaiseen kysymykseen on jätettävä vastauspaperi nimellä ja opiskelijanumerolla. Vastauksen pituus

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI

TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa AATSALO-SALLINEN JOHANNA MAARIA OY SUOMEN TIETOTOIMISTO VÄISÄNEN KARI PEKKA JUHANI VANTAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 2/1 TUOMIO 04/1732 Annettu kansliassa Puheenjohtaja: Määräaikainen laamanni Asiana: Markku Räty 24.6.2004 R 03/2534 Lautamiehet: Timo Kalske, Seija Maskulin ja Jouko Suvensalmi

Lisätiedot

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307

Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello 15.00 H 11/48307 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS PÄÄTÖS Nro 33234 3. osasto Hakemusasia Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Telekopio 029 5644 899 Annettu käräjäoikeuden kansliassa Sähköposti: helsinki.ko@oikeus.fi 28.6.2012 kello

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014) B 16 OIKEUSTURVAVAKUUTUSOPAS (11.6.2010, muut. 12.12.2014) (Liite 1 muutettu 16.3.2001, Liite 2 muutettu 1.12.2002, Liite 3 muutettu 11.6.2010, Liite 4 lisätty 11.6.2010) Oikeusturvavakuutustoimintaa on

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Valvontakertomus 2014

Valvontakertomus 2014 Valvontakertomus 2014 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 1/2015 ISBN 978-952-5552-28-7 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Tekstit: Pia Kauppinen ja Johanna Kainulainen Graafinen suunnittelu: NeoDesign

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla

YLEISSOPIMUS. tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku. Soveltamisala. 1 artikla YLEISSOPIMUS tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR) I luku Soveltamisala 1 artikla 1. Tätä yleissopimusta sovelletaan jokaiseen sopimukseen, joka koskee ajoneuvolla

Lisätiedot