ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net)"

Transkriptio

1 ELLI Elinympäristö ja liikenne sivuston printtiversio (www.elinymparistojaliikenne.net) Alkusanat... 3 TEEMAT Toimivuus Liikkumisen tarve ja kulkutavat Liikenneverkko Liikenteen tilantarve Esteettömyys Saavutettavuus Terveys Ilmansaasteet Melu Arkiliikunta Turvallisuus Liikenneturvallisuus Liikkumisen turvallisuus Viihtyisyys Sosiaalinen ympäristö Lasten ja nuorten ympäristö Ympäristökuva Viher- ja virkistysalueet Kadut, tiet ja torit Pysäköinti Pihat Liikenne ja luonto Maasto ja kasvillisuus Eläimet Päästöt...16 VINKIT Kartta ja sen käyttö Mittakaava Ilmansuunnat Karttamerkit Erila isia karttoja Ilmakuvat Maastokartta Suunnistuskartta Kaupunkien ja kuntien kartat Kartan käyttö Oman paikan määrittäminen Kartan suuntaaminen Kartalla kulkeminen Kompassin käyttö Ohjausta tarjolla Ilmanlaatukartoitus jäkälien avulla Rakennetun ympäristön lukutaito Vaikuttaminen Virallinen osallistuminen Henkilökohtainen yhteydenotto Yleisötilaisuus Yhteistyöryhmä Aloite Kannanotto...24

2 4.1.6 Muutoksenhaku Omatoiminen vaikuttaminen Lehtijuttu Toimintaryhmä Opintokerho Tiedote Tempaus ja muut tapahtumat Valinnoilla vaikuttaminen...27 TAUSTAT A. Liikenne ja elinympäristö...28 A.1 Toimivuus...28 A.1.1 Liikkumisen tarve ja kulkutavat...28 A.1.2 Liikenneverkko...28 A.1.3 Liikenteen tilantarve...29 A.1.4 Esteettömyys...29 A.1.5 Saavutettavuus...29 A.2 Terveys...30 A.2.1 Ilmansaasteet...30 A.2.2 Melu...32 A.2.3 Arkiliikunta...33 A.3 Turvallisuus...34 A.3.1 Liikenneturvallisuus...34 A.3.2 Liikkumisen turvallisuus...34 A.4 Viihtyisyys...35 A.4.1 Sosiaalinen ympäristö...35 A.4.2 Lasten ja nuorten ympäristö...35 A.4.3 Ympäristökuva...36 A.4.4 Viher- ja virkistysalueet...36 A.4.5 Kadut, tiet ja torit...37 A.4.6 Pysäköinti...37 A.4.7 Pihat...37 A.5 Liikenne ja luonto...38 A.5.1 Liikenteen vaikutukset maastoon ja kasvillisuuteen...38 A.5.2 Liikenteen vaikutukset eläimiin...38 A.5.3 Liikenteen päästöt ja luonto...39 B Elinympäristön suunnittelu, hoito ja osallistuminen...42 B.1 Kaavoitus...42 B.1.1 Mitä kaavoitus on?...42 B.1.2 Mistä tietoa kaavoituksesta?...44 B.1.3 Oikeus osallistua...44 B.1.4 Kaavan valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen...45 B.1.5 Kuinka arvioida kaavaa?...45 B.2 Rakennusjärjestys...46 B.3 Liikennesuunnittelu...46 B.3.1 Tiesuunnitteluun ja katusuunnitteluun osallistuminen...49 B.4 Katujen ja teiden kunnossapito...51 B.5 Lupamenettelyt...51 B.5.1 Mihin lupa tarvitaan...52 B.5.2 Luvan saamisen edellytykset...52 B.5.3 Osallistuminen lupamenettelyissä...52 B.5.4 Voiko kaavasta poiketa?...53 C Lisätietoja

3 Alkusanat 3 Hyvä elinympäristö on hyvinvoinnin perusta. Elinympäristö vaikuttaa ihmisten elinehtoihin ja luo puitteet yksilöiden ja yhteisön toiminnalle. Liikenne on kiinteä osa elinympäristöämme. Hyvässä elinympäristössä liikennejärjestelmä mahdollistaa eri väestöryhmien liikkumisen toimivasti, turva l- lisesti ja ympäristöystävällisesti. Mikä ELLI? Tähän aineistoon on koottu ajankohtaista tietoa ja linkkejä elinympäristön ja liikenteen välisistä vuorovaikutussuhteista sekä itse kunkin mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Aineisto on suunnattu kansalaisjärjestöille, kansalaisille ja varttuneemmille koululaisille. Se koostuu viidestä teemasta, joiden pohtimiseen lukijaa kannustetaan erilaisten kysymysten kautta. Lähtökohdaksi kullekin teemalle voi ottaa lähiympäristönsä kartan. Kartan ja kysymysten avulla lukija voi hahmottaa lähiympäristönsä laatua. Teemat tarjoavat myös jatkopohdintojen mahdollisuuden: mitä tehdä, jos jokin ominaisuus lähiympäristössä harmittaa, huolestuttaa tai suorastaan pelottaa? Teemojen yhteyteen on sijoitettu vinkkejä, eräänlaisia työkaluja mahdollisesti heräävien toimintaajatusten toteuttamiseksi. Vinkeistä lukija saa apua esimerkiksi osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Kuhunkin teemaan liittyy myös erillinen tausta osio. Tästä osiosta löytyy teemoihin ja osallistumiseen liittyvää tietoa sekä linkkejä lisätiedon lähteille. ELLI keskittyy pääosin taajamien ja kaupunkien liikenteellisiin ongelmiin, koska tiheästi asutuilla alueilla ongelmat korostuvat. Pakettia voi kuitenkin käyttää soveltaen myös maaseudulla. Miksi ELLI? Ajatus aineiston kirjoittamisesta syntyi liikenne- ja viestintäministeriön, ympäristöministeriön, Opetushallituksen, Marttaliiton ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyön tuloksena osana Suomen kestävän kehityksen toimikunnan ns. kumppanuusprosessia. Kumppanuusprosessi lähti liikkeelle syksyllä Siinä hallinto, järjestöt ja elinkeinoelämä sitoutuivat toisiaan tukeviin kestävän kehityksen hankkeisiin erilaisten tulevaisuussitoumusten muodossa. Tehdessään tulevaisuussitoumuksen organisaatio, järjestö, yritys tai vaikkapa hallinnonala sitoutuu toimimaan itse valitsemallaan, julkisesti kertomallaan tavalla kestävän kehityksen edistämiseksi. Tulevaisuussitoumuksissa pyritään siihen, että eri toimijoiden sitoumukset tukevat toisiaan ja muodostavat kattoteemojen alle yhtenäisiä sitoumuskokonaisuuksia. Tavoitteena on helpottaa kunkin tahon työtä, poistaa tarpeettomia rakenteellisia esteitä ja luoda synergiaa. Sitoumuskokonaisuus "Yhteistyö hyvän elinympäristön suunnittelussa" sisältää seuraavat sitoumukset ja sitoutujat: Liikenne- ja viestintäministeriö sitoutui edesauttamaan liikenneratkaisuiltaan kestävien mallikuntien syntymistä. Ympäristöministeriö sitoutui terveellisen, turvallisen, viihtyisän ja sosiaalisesti toimivan sekä eri väestöryhmien tarpeita tyydyttävän elinympäristön edistämiseen sekä avoimen, vuorovaikutteisen ja vaikutuksia arvioivan suunnittelukulttuurin edistämiseen alueidenkäytön suunnittelussa. Opetushallitus sitoutui tukemaan koulujen ja oppilaitosten osallistumista paikalliseen yhteistyöhön kestävän yhteisön ja elinympäristön puolesta.

4 Marttaliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto sitoutuivat edistämään sosiaalista ja ekologista kestävää kehitystä verkottumalla paikallistasolla. 4 Sitoumusten tilannetta seurataan ja kokemuksia vaihdetaan sitoumuskokonaisuuden ympärille perustetussa yhteistyöryhmässä. Tämän ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa keväällä 2002 syntyi ajatus yhteisen, elinympäristöä ja liikennettä koskevan nettiaineiston luomisesta. Työtä ryhdyttiin toteuttamaan vapaaehtoisin voimin lähinnä osanottajien innostuksen luomin resurssein. Tekstin ovat kirjoittaneet Carita Strandell ja Katri Tulkki ympäristöministeriöstä, Saara Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Mauri Myllylä Tieliikelaitoksesta. Kartoista ja niiden käytöstä on kirjoittanut Jukka Liikari. Lisätietoja tulevaisuussitoumuksista:

5 TEEMAT 5 1 Toimivuus Ihmisten jokapäiväisen elämän sujumiseksi liikkuminen eri toimintojen välillä on välttämätöntä. Asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja muiden toimintojen sijainti toisiinsa nähden vaikuttaa oleellisesti siihen, kulkevatko ihmiset jalan, pyörällä, joukkoliikennevälineillä vai henkilöautolla. Liikenneverkon tulee tasapuolisesti palvella kaikkia väestöryhmiä. Kevyt liikenne ja joukkoliikenne ovat erityisen tärkeitä niille väestöryhmille, joilla ei ole autoa käytettävissä. 1.1 Liikkumisen tarve ja kulkutavat 1.2 Liikenneverkko Liikenne- ja viestintäministeriön henkilöliikennetutkimuksen mukaan yli 6-vuotiaat suomalaiset tekevät keskimäärin vajaat kolme matkaa yhden päivän aikana ja yhteensä 13,3 miljoonaa matkaa päivässä. Ei ole yhdentekevää minkälaisiksi matkat muodostuvat, miten pitkiä ne ovat ja mikä on kulkutapa. Montako matkaa teet päivässä/vuodessa? Mikä on tekemiesi matkojen yhteispituus päivässä/vuodessa? Paljonko aikaa sinulla menee matkoihin päivässä/vuodessa? Ovatko matka-ajat sinusta sopivat vai liian pitkät? Mitä kulkutapaa yleensä käytät päivittäisillä matkoillasi? Miksi olet valinnut juuri tämän kulkutavan? Pidätkö sitä ympäristöystävällisenä? Mitä matkat tulevat sinulle maksamaan kuukaudessa/vuodessa? Ovatko matkakustannukset mielestäsi sopivat vai liian suuret? Kuinka suuri osa tuloistasi kuluu liikenteeseen? INFO: Henkilöautoilun hinnan voi laskea seuraavasti: Ajettujen kilome t- rien hinta = matkan pituus x polttoaineen kulutus x polttoainelitran hinta. Lisäksi tulevat vakuutus-, katsastus- ja huoltomaksut/ vuosi. Jos auto on vasta hankittu, mahdollisesti myös pääomakustannukset (autolainan lyhennykset tms.). Olisiko sinulla joku muu kulkutapavaihtoehto päivittäisillä matkoillasi? Olisiko se sinusta ympäristöystävällisempi? Paljonko aikaa matkoihin kuluisi? Entä rahaa? Mikä kulkutapavaihtoehto olisi edullisin sekä ajallisesti, taloudellisesti että ympäristön kannalta? Liikenneverkon tulee tasapuolisesti palvella kaikkia liikennemuotoja autoliikennettä, jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä väestöryhmiä. Liikenneverkko va i- kuttaa kulkutavan valintaan. Kesken päättyvät pyörätiet eivät kannusta pyöräilemään eivätkä meluisat jalankulkureitit kävelemään. Miten jalankulku on järjestetty kotisi tai koulusi ympäristössä tai käyttämälläsi keskusta-alueella? Yhdistääkö jalankulkuverkko tarpeelliset toiminnat, kuten kodin, ruo-

6 kakaupan, koulun, päiväkodin, bussipysäkin, leikkipaikan, puistot ja virkistysalueet? Onko jalankulkuverkko riittävän kattava? Onko alueella kävelykatuja? INFO: Jalankulkijoille on yleensä rakennettu ajoradasta erillisiä jalkakäytäviä, joskus kokonaan erillisiä jalankulkuraitteja ja varsinkin keskusta-alueilla jalankulkukatuja. Miten pyöräily on järjestetty kotisi tai koulusi ympäristössä tai käyttämälläsi keskustaalueella? Yhdistääkö pyörätieverkko tarpeelliset toiminnat? Onko pyörätieverkko riittävän kattava? INFO: Pyöräily tapahtuu ajoradalla, omilla pyöräilykaistoilla, pyöräilyteillä tai kevyen liikenteen raiteilla yhdessä jalankulkijoiden kanssa. Miten ajoneuvoliikenne on järjestetty kotisi tai koulusi ympäristössä tai käyttämälläsi keskus-alueella? Onko alueella turhaa läpiajoliikennettä? Mikä on ajoväylien nopeusrajoitus? INFO: Kaupunkien katuverkko sisältää yleensä pääkatuja, kokoojakatuja ja liityntäkatuja. Ajoneuvoliikenne tulisi ohjata kokoojakaduille ja pääkaduille niin, että syntyy rauhallisia asuinympäristöjä ja vähän läpiajoliikennettä. Miten joukkoliikenne on järjestetty kotisi tai koulusi ympäristössä tai käyttämälläsi keskusta-alueella? Mitä reittiä joukkoliikenne kulkee? Onko pysäkkejä riittävästi? Onko pysäkeillä katoksia ja penkkejä? INFO: Joukkoliikennettä ovat mm. linja-auto- ja junaliikenne. Yleisin joukkoliikenneväline on linja-auto. Onko jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne kotisi tai koulusi ympäristössä tai käyttämälläsi keskusta-alueella järjestetty niin hyvin, että ne muodostavat todellisen vaihtoehdon henkilöautoliikenteelle? Onko joukkoliikenteen asemien tai pysäkkien yhteyteen järjestetty liityntäpysäköintiä? Onko pyörille varattu pysäköintipaikkoja esimerkiksi kauppojen, koulujen ja joukkoliikenteen asemien yhteyteen? 1.3 Liikenteen tilantarve Ajoneuvoliikennettä, pyöräilyä, jalankulkua ja pysäköintiä varten tarvitaan melkoiset määrät maa-alaa. Henkilöautot tarvitsevat pysäköintipaikan sekä matkan alkupäässä että loppupäässä. Liikenteen maantarpeen on arvioitu yleensä olevan % taajama-alueesta. Liikenteeseen käytetty maa-ala vähentää muiden toimintojen, esimerkiksi viher- ja virkistysalueiden maa-alaa ja vaikuttaa myös alueen visuaaliseen ilmeeseen. Onko kotisi tai koulusi ympäristössä liikenteeseen nähden ylimitoitettuja tai turhia teitä? Jos joukkoliikennettä parannettaisiin, olisiko ajoneuvoliikenteen vaatimaa tilaa mahdollista vähentää? INFO: 50 henkilön kuljettaminen sujuu yhdellä linja-autolla. Sama joukko yksityisautoissa veisi yli 20-kertaisen tilan kaistametreinä mitattuna. 6

7 7 1.4 Esteettömyys 1.5 Saavutettavuus Onko kotisi tai koulusi ympäristössä pysäköintialueita, jotka ovat lähes tyhjillään suuren osan ajasta? Onko järjestetty pysäköintipaikkojen vuorokäyttöä (esim. päivällä kauppojen ja työpaikkojen, illalla asukkaiden käytössä)? INFO: Yhden henkilöauton pysäköintiin pysäköintialueella tarvitaan ajoteineen, välikaistoineen ja istutuksineen 30 m 2 tilaa. Yhteen auton parkkiruutuun mahtuu noin 12 polkupyörää. Eri ihmisten toiminta- ja liikuntakyky on erilainen. Tähän voi vaikuttaa synnynnäinen vamma, sairaudet, onnettomuudet ja vanheneminen. Myös lastenvaunut ja raskaat kantamukset hankaloittavat liikkumista. Liikkumisesteisten tulee voida liikkua kaikkialle kuten muidenkin ryhmien. Pääseekö liikkumisesteinen kauppaan, kouluun, kirjastoon, kahvilaan? Onko sisäänkäyntien edessä portaita? Ovatko jalkakäytävät, suojatiet ja raitit hyvässä kunnossa ja tasaisia? Ovatko jalkakäytävät riittävän leveät pyörätuolissa liikkuvalle? Ovatko jalkakäytävien reunakivet sopivan matalat? Aurataanko lumet niin, että pyörätuolin käyttäjä pystyy liikkumaan myös talvella? Ovatko jalkakäytävien reunakivet toisaalta riittävän korkuisia antamaan näkövammaisille tietoa suunnasta esim. katuja ylitettäessä? Onko ympäristö riittävän meluton, että näkövammaiset voivat suuntautua siinä? Onko katurakennustyöt merkitty asianmukaisesti niin, että näkövammainen pystyy kiertämään niitä? Ovatko liikennemerkit riittävän korkealla niin, ettei näkövammainen törmää niihin? Voiko näkövammainen kompastua liikkeitten mainoksiin, polkupyöriin tai muihin yllättäviin esteisiin? Onko liikuntaesteisen helppo nousta pysäkiltä bussiin tai junaan? Onko bussireitillä käytössä matalalattiabusseja? INFO: Vuonna 2002 noin 30 % paikallisliikenteen linja-autoista oli matalalattiakalustoa. Eniten matalalattiabusseja on pääkaupunkiseudulla, mutta niiden määrä lisääntyy myös muilla kaupunkialueilla. Onko pysäkeillä, toriaukioilla ja puistoissa riittävästi penkkejä, ettei matka muodostu esim. vanhukselle ylivoimaisen pitkäksi? Ovatko penkit riittävän korkeat, että vanhus pystyy nousemaan niiltä ylös? Lähes päivittäin tehtävät matkat suuntautuvat mm. kodista päiväkotiin, kouluun, työpaikkoihin, ruokakauppaan, puistoihin ja virkistysalueille. Asuntojen ja toimintojen keskinäinen sijainti vaikuttaa matkojen pituuteen, kulkutavan valintaan, liikenteen määrään ja sen aiheuttamiin saasteisiin ja meluun sekä matkaan kuluvaan aikaan ja hintaan. Lähipalvelujen, päiväkodin, ala-asteen koulun ja ruokakaupan tulisi olla saa-

8 vutettavissa jalan ja kaikkien toimintojen tulisi olla hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä. 8 Mihin kohteisiin liikut lähes päivittäin? Miten pitkä matka sinulla on ruokakauppaan, päiväkotiin, kouluun, työpaikalle, puistoon tai virkistysalueelle? Ovatko matkat sinusta sopivia tai liian pitkiä? Mihin kohteisiin matkat ovat liian pitkiä? INFO: Työ-, koulu- ja opiskelumatkojen keskipituus on Suomessa noin 12,2 kilometriä. Puolet työmatkoista jää kuitenkin alle kuuden kilometrin. Ostos- ja asiointimatkojen keskipituus on noin 7,3 kilometriä. Käytätkö asuntoalueesi lähikauppaa vai kauempana sijaitsevaa automarkettia? Onko kotisi tai koulusi lähiympäristössä lakkautettu kauppoja? Onko lähistölle rakennettu automarketteja? Ovatko nämä käsityksesi mukaan vaikuttaneet lähikauppojen vähenemiseen? INFO: Ruokakauppa löytyy edelleen omalta asuinalueelta useammalta kuin neljältä viidestä ihmisestä, vaikka päivittäistavaramyymälöiden nettovähennys on ollut viime vuosina noin 300 myymälää vuodessa. Asutko niin tiivisti rakennetulla alueella, että alueen joukkoliikenne voidaan järjestää hyvin? Kuinka pitkä matka sinulla on bussipysäkille tai juna-asemalle? Onko matka pysäkille/asemalle sopiva tai liian pitkä? Mitkä ovat bussien/junien vuorovälit yleensä/ruuhka-aikana? INFO: Suomalaisilla linja-automatkustajilla on matkaa pysäkille keskimäärin 1,5 kilometriä ja raideliikenteen matkustajilla keskimääräinen liityntämatka on 2,0 kilometriä. Voitko käyttää matkoillasi haluamasi kulkutapaa? Onko joukkoliikenne järjestetty riittävän hyvin? Tai vaihtoehtoisesti maaseudulla esimerkiksi linjataksi? Onko joukkoliikenteen puuttuessa mahdollista järjestää kimppakyytejä? 2 Terveys Terveys on elinehto, joka edellyttää haitatonta fyysistä ympäristöä. Liikenneonnettomuudet, ilmansaasteet ja melu muodostavat terveydelle välittömän haitan. Toisaalta omin voimin tapahtuva liikkuminen, kuten kävely ja pyöräily, parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikenne voi vaikuttaa terveyteen myös välillisesti. Esimerkiksi liikenteen aiheuttamalla turvattomuuden tunteella voi olla vaikutuksia psyykkiseen terveyteen. 2.1 Ilmansaasteet Ajoneuvoliikenne aiheuttaa huomattavan määrän ilmansaasteista. Liikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua eniten taajamissa, joissa myös liikkuu eniten jalankulkijoita. Ne ovat ihmisille ja etenkin lapsille erityisen haitallisia alhaisen päästökorkeutensa vuoksi. Oletko kärsinyt huonosta ilmanlaadusta? Miten? Onko asuntoalueellasi vilkasliikenteisiä liikenneväyliä? Voiko ikkunoita/ parvekkeen ovia pitää auki ilman, että sisään

9 leijailisi hiukkasia ym. epäpuhtauksia liikenteestä? Siivotaanko talven hiekoitushiekat kaduilta riittävän nopeasti keväisin? Miten ilmanlaatua mitataan paikkakunnallasi? Missä mittauspisteet sijaitsevat? Mitä asioita mitataan? Miten mittaustuloksista tiedotetaan? INFO: Ilmanlaatua mitataan Suomessa noin 40 paikkakunnalla. Ilmanlaatutiedotuksen keskeinen käsite on ilmanlaatuindeksi. Indeksin laskennassa otetaan huomioon rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, hengitettävien hiukkasten ja otsonin pitoisuudet, joita verrataan ohje- tai kynnysarvojen numeroarvoihin. Aiheesta enemmän osoitteessa Miten ilman laatu vaihtelee paikkakunnallasi esimerkiksi viikon päivien ja säiden mukaan? Kuinka monena päivänä vuodessa ilmansaasteet ovat ylittäneet sallittuja arvoja? Mitä saasteita on silloin ollut liikaa? Minkälaisella säällä ylitykset ovat tapahtuneet? INFO: Voit selvittää tämän hetken ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla (www.ytv.fi) ja muissa isoissa kaupungeissa (http://www.turku.fi/ympto/ympto/ilma3.html, Mitä hyötyjä auton kotiin jättämisestä olisi omalle terveydellesi/ toisten ihmisten terveydelle? Melu Liikenteen melu häiritsee suurta määrää ihmisiä erityisesti suuremmissa kaupungeissa. Melu vaikuttaa haitallisesti mm. keskittymiskykyyn, keskusteluun, lepoon ja nukkumiseen. Monesti liikenneväylät pirstovat asuin- ja luonnonalueita, ja hiljaisia alueita on vaikea löytää. Mitä tiiviimpää rakentaminen on, sitä vaikeampaa meluongelmien ratkaiseminen on. Onko asuinympäristössäsi häiritsevää liikennemelua? Häiritseekö liikennemelu asunnossasi? Onko se niin voimakasta, että se häiritsee nukkumista? Oletko huomannut, että melu vaikuttaisi mielialaan tai viihtyvyyteen? Kuuluuko keskustelu pihalla, parvekkeella tai muulla suosimallasi ulkoilupaikalla normaaliäänellä vai täytyykö korottaa ääntään? Vaikuttaako melu kävelyreittiesi valintaan? Löydätkö asuinalueeltasi hiljaisia virkistymisalueita, puistoja tms.? Onko liikenneväylien varrelle rakennettu meluaitoja? INFO: Tarkastele karttaa ja mieti, mitkä asuinalueet sijaitsevat melun kannalta suotuisilla paikoilla, mitkä taas epäsuotuisilla. Katso myös liikennemelutehtävät osoitteessa kki/liikennekasv/liikennekansiopaakaupunki.pdf s ja

10 2.3 Arkiliikunta Millä tavalla melua mitataan ja seurataan paikkakunnallasi? Kuinka paljon ihmisiä asuu liikennemelualueella (yli 55 dba)? Onko paikkakunnallasi tehty meluntorjuntaohjelma? INFO: Lähes miljoona suomalaista eli noin viidennes maamme asukkaista altistuu päivittäin yli 55 dba:n liikennemelulle. Liikunnalla on olennainen merkitys terveydelle. Jo puolen tunnin päivittäisen liikkumisen, esim. kävelyn, pyöräilyn jne. on todettu riittävän kunnon ylläpitämiseksi. Arkiliikunnan edistämiseksi tarvitaan miellyttäviä, melulta ja saasteilta suojattuja jalankulku- ja pyöräilyraitteja sekä puistoja ja virkistysalueita. Jos käytät henkilöautoa matkoillasi, kuinka paljon aikaa vietät henkilöautossa päivittäin? Onko henkilöauton käyttö välttämätöntä? Millä matkoilla? Olisiko henkilöauton käyttö korvattavissa osalla/kaikilla matkoilla kävelyllä tai pyöräilyllä? Jos käytät joukkoliikennettä matkoillasi, olisiko sen käyttö korvattavissa osaksi tai kokonaan kävelyllä tai pyöräilyllä? Mikä merkitys tällaisella muutoksella olisi terveydellesi? Muiden ihmisten terveydelle? Pystytkö järjestämään tarpeellisen liikunnan muulla tavalla? INFO: Liikuntaharrastuskysely kki/liikennekasv/liikennekansiopaakaupunki.pdf s Turvallisuus Turvallisuus on toisaalta vapautta fyysisistä, elämää uhkaavista tekijöistä, toisaalta tunne, joka va i- kuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja joka rohkaisee liikkumaan ja toimintaan. Turvattomuuden tunne saattaa olla elämää paljonkin rajoittava tekijä. Ympäristön turvallisuudesta riippuu erityisesti se, miten laajaksi ja monipuoliseksi vaikkapa lasten elinpiiri voi muodostua. Liikenne vaikuttaa vahvasti sekä turvallisuuteen että turvallisuuden tunteeseen. 3.1 Liikenneturvallisuus Jalankulkijat ja polkupyöräilijät ovat liikenneturvallisuuden suhteen heikoimmassa asemassa. Lasten ja vanhusten on usein vaikea selviytyä taajamien nykyisessä liikenteessä. Liikenne rajoittaa erityisesti lasten liikkumista, koska heillä ei ole vielä kykyjä selviytyä liikenteestä. Millaisia käyttämäsi kävely- ja pyöräilyreitit ovat liikenneturvallisuuden kannalta? Onko reitillä vaarallisia paikkoja? Miksi ne ovat vaarallisia? Montako kadun ylitystä on matkalla? Joudutko ylittämään vilkasliikenteisiä väyliä? INFO: Liikenneturvallisuutta voi omalta osaltaan parantaa mm. heijastinta ja pyöräilykypärää käyttämällä. Vuoden 2003 alusta voimaan astui suositus, jonka mukaan jalankulkijan on käytettävä heijastinta pimeän ai-

11 kana myös taajamissa ja valaistuilla teillä. Pyöräilijän puolestaan on käytettävä asianmukaista kypärää, joka on tarkoitettu pyöräilyyn. Aiheuttaako autoliikenteen liian suuri nopeus vaaraa? Millaisia nopeusrajoituksia alueella on? Noudatetaanko niitä? Onko ajonopeutta rajoitettu esimerkiksi töyssyillä tai katujen kaventamisella? INFO: Esimerkiksi Helsingin Hämeentiellä noin 40 prosenttia autoilijoista ajaa vähintään 10 km/h ylinopeutta. Aiheuttavatko liikennejärjestelyt tai piittaamattomuus vaaraa? Joutuvatko pyöräilijät pyöräteiden puuttuessa liikkumaan ajoneuvoliikenteen seassa? Pysähtyvätkö autoilijat suojateiden eteen? Entä ajavatko jotkut päin punaista liikennevaloissa? Mitä asialle voisi tehdä? INFO: Testaa tunnetko väistämissäännöt liikenteessä! kki/liikennekasv/liikennekansiopaakaupunki.pdf s Miten kauas alle 7-vuotias lapsesi voi liikkua kodista? Vo iko hän mennä yksin leikkipaikalle, kouluun, harrastuksiin? Oletko huolissasi lastesi selviytymisestä yksin liikenteessä? INFO: Koulun piha- ja lähialueen liikenneturvallisuuden tarkistuslista kki/liikennekasv/liikennekansiopaakaupunki.pdf s. 63 Lasten koulureitin tarkastustalkoot ymparisto/koulureitin_tarkastustalkoot/ Liikenneturvan aineistot (-> Koulutus ja liikennekasvatus -> Lapset) Onko kotisi lähiympäristössä tai päivittäisillä kävelyreiteilläsi sattunut liikenneonne t- tomuuksia tai läheltä piti-tilanteita? Missä kohtaa? Minkälaisia onnettomuuksia? Miten niitä voisi estää? 3.2 Liikkumisen turvallisuus INFO: Ota selvää esim. kuntasi teknisestä virastosta, kuinka paljon kuntasi alueella tapahtuu liikenneonnettomuuksia ja mitkä ovat vaarallisimmat paikat autoilijoille/ pyöräilijöille/ jalankulkijoille/ muille! Turvallisuuden tunnetta elinympäristössä lisää kollektiivinen ympäristöstä huoleht i- minen, luonnollinen sosiaalinen "valvonta". Rakennetun ympäristön suunnittelulla, rakennusten sijoittelulla, kulkuteiden ja sisäänkäyntien järjestelyillä voidaan vaikuttaa ulkotilojen valvottavuuteen ja turvallisuuteen. Pelkäätkö liikkua yksin klo jälkeen illalla asuinalueellasi? Jätätkö joskus menemättä jonnekin tämän takia? Onko asuinalueellasi paikkoja, joissa voi helposti joutua häirinnän kohteeksi? Tai paikkoja, joilla vältät liikkumista? 11

12 Mitkä ovat sellaisia paikkoja, jotka pelottavat? Onko kulkureitilläsi pimeällä sellaisia kohtia, joissa ei ole sosiaalista valvontaa, autioita paikkoja, joissa liikkuu vähän ihmisiä, kuten laajoja pysäköintialueita, metsiköitä, alikulkutunneleita? Onko bussipysäkkejä sijoitettu asuinalueellasi niin, että asuinrakennuksista ei ole näköyhteyttä niihin? Onko asuinalueellasi yleisilmeeltään ankeita ja epäviihtyisiä paikkoja tai epäsiistejä ja hoitamattomia paikkoja? Onko kulkureiteilläsi riittävä valaistus? 12 4 Viihtyisyys Ihmisillä on tarve kiintyä ja juurtua paikkaan, elää ympäristössä jossa viihtyy. Elinympäristön viihtyisyys lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta alueen muiden asukkaiden kanssa, joka puolestaan edesauttaa yhteisestä ympäristöstä huolehtimista. Viihtyisyyteen vaikuttavat hyvin monet tekijät sosiaalisesta ympäristöstä pihojen laatuun. 4.1 Sosiaalinen ympäristö Ihmisille on tärkeää kuulua sosiaaliseen yhteisöön, tuntea asuinympäristönsä omakseen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden asukkaiden kanssa. Yhteisöllisyys lisää vastuunottoa ympäristöstä, luonnollista sosiaalista valvontaa ja turvallisuuden tunnetta. Minkälaisella alueella asut? Minkälainen pihapiiri sinulla on? Koetko sen viihtyisäksi? Asuvatko naapurit lähellä? Miten paljon kanssakäymistä sinulla on naapureittesi kanssa? Oletko osallistunut kylätapahtumiin, pihatalkoisiin tai johonkin ympäristön suunnittelua tai parantamista koskevaan hankkeeseen lähialueellasi? Minkälaiset asiat lähiympäristössäsi edistävät tai estävät kanssakäymistä? Estävätkö esimerkiksi liikenneväylät sopivien rakennusryhmien ja sosiaalisten suhteiden syntyä? Haittaako liikennemelu oleskelua ja kanssakäymistä pihoilla? Jos olet asunut erityyppisillä alueilla, onko kanssakäymisessä naapureitten välillä ollut eroja? Onko asuinalueellasi keskus? Millainen? Mitä toimintoja ja palveluja siellä on? Onko se viihtyisä? Tapaatko siellä tuttuja asiointimatkoillasi? 4.2 Lasten ja nuorten ympäristö Koko lähiympäristö on lasten leikkialuetta. Monipuolinen ja riittävän laaja leikkiympäristö edistää lasten kehitystä ja itsenäistymistä. Lapset ovat herkempiä ilman saasteille kuin aikuiset, ja siksi leikkipaikkoja, päiväkoteja, kouluja ja virkistysalueita ei pidä sijoittaa lähelle vilkasliikenteisiä väyliä. Nuoret tarvitsevat erityisesti kokoont u- mispaikkoja. Jos asuinalueella on riittävästi kokoontumispaikkoja, nuorten ei tarvitse lähteä hakemaan niitä kauempaa. Miten kauas kodista lapsesi voi liikkua yksin? Voiko hän oleskella pihalla yksin? Voiko lapsesi mennä kavereiden luo yksin? Kuinka paljon liikenne rajoittaa lapsesi liikkumista? Minkälainen leikkiympäristö lapsellasi on? Missä hän viettää eniten aikaa ulkona? Onko hänellä lempipaikkoja, tai paikkoja, joita hän karttaa? Mitkä ne ovat ja miksi?

13 Ympäristökuva Leikkivätkö lapset joskus kadulla tai tiellä? Puuttuuko alueelta leikkipaikkoja? Häiritsevätkö liikenteen melu tai ilmansaasteet leikkipaikoilla, virkistysalueilla, päiväkodissa tai koulussa? Mitä asialle voisi tehdä? INFO: Hyvä leikkiympäristö kaupungissa on monipuolinen muodostaen verkoston pihapiireistä, kaduista, kujista, jalankulkuraiteista, aukioista, toreista, puistikoista, viher- ja virkistysalueista sekä yhteis- ja palvelutiloista. Maaseudulla metsät, niityt, rannat ym. luonnonalueet täydentävät rakennetun ympäristön tarjoamia leikkimahdollisuuksia. Onko asuinalueellasi harrastustiloja ja nuorille kokoontumispaikoiksi sopivia sisä- ja ulkotiloja kuten nuorisotaloja, kahviloita, toreja, aukioita? Minkälaisissa paikoissa nuoret kokoontuvat iltaisin? Jos niitä ei löydy omalta asuinalueelta, etsitäänkö niitä muualta? Kuinka paljon liikennettä se aiheuttaa? Kaduilla, teillä, toreilla ja aukioilla liikkuessa ja oleskellessa muodostuu käsitys alueen luonteesta ja piirteistä eli paikan identiteetistä, paikkakunnan kasvoista. Useimmiten ihmiset arvostavat kohtuumittakaavaisia taloja ja miljöitä, joissa on katseltavaa, jotka tarjoavat vaihtelua ja yksityiskohtien rikkautta. Luonnonympäristöllä ja kasvillisuudella on suuri merkitys ympäristökuvalle. Millaisen kuvan alueella liikkuja saa lähiympäristöstäsi? Miten ympäristökuvan piirteitä voisi kuvata? Ovatko ne vaihtelevia vai yksitoikkoisia? Millaisia rakennuksia alueella on? Millaisia ovat rakennusten pohjakerrokset? Kuinka paljon kasvillisuutta ja luontonäkymiä ympäristökuvaan sisältyy? Onko sinulla käyttämilläsi reiteilläsi lempipaikkoja, esimerkiksi erityisen kaunis näkymä? Entä ikäviä paikkoja? Onko katuja tai teitä levennetty? Mitä vaikutuksia sillä on ollut ympäristökuvaan? Onko arvokasta ympäristöä tuhottu? Millainen on miellyttävä katukuva? Mitkä asiat tekevät siitä miellyttävän? Mikä tekee tiestä kauniin? Kuinka paljon lähiympäristöstäsi löytyy miellyttäviä katukuvia tai kauniita tiemaisemia? Millaisia? Missä? Millainen on ikävä katukuva tai tiemaisema? Mikä siitä tekee ikävän? 4.4 Viher- ja virkistysalueet Viher- ja virkistysalueilla on suuri merkitys yhdyskuntien visuaaliselle ilmeelle, terveellisyydelle ja viihtyisyydelle. Viheralueet vaikuttavat myönteisesti ilman laatuun ja pienilmastoon ja vihervyöhykkeitä voidaan käyttää liikenneväylien melu- ja saastehaittojen vähentämiseen. Viheralueverkoston jatkuvuus palvelee luonnon monimuotoisuuden lisäksi myös ulkoilureittien järjestämistä. Liikenne tulee suunnitella niin, että syntyy häiriöttömiä vapaa-alueita. Onko asuntoalueellasi riittävästi puistoja ja virkistysalueita? Onko sinulla erityisiä mielipaikkoja virkistysalueella? Millaisia?

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN JULKAISUJA 1/2004 Helsingin pyöräilyn kaksinkertaistamisohjelma Ohjelman tarkistus 2003 HELSINKI 2004 1 Julkaisija Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE

Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE Anne Sillankorva MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE MONIKÄYTTÖINEN VIHERALUE Anne Sillankorva Opinnäytetyö Kevät 2014 Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Kevyen liikenteen suunnittelu

Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos Kevyen liikenteen suunnittelu Liikennetekniikka Helsinki 1998 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Kevyen liikenteen suunnittelu Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1998 ISBN 951-726-431-3 TIEL 2130016

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008

POLKIJA. Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 POLKIJA Helsingin polkupyöräilijät ry 1/2008 Pyöräilijän ongelmapaikat Helsingissä Ymmärretäänkö Tiehallinnossa pyöräilyä? Pyöräily ja luonnonvarojen kulutus Tour de Helsinki POLKIJA 1/2008 Julkaisija

Lisätiedot

Rakentaisinko kodin maalle?

Rakentaisinko kodin maalle? Rakentaisinko kodin maalle? Kuopion kaupunki Yleiskaavatoimisto 2009 RAKENTAISINKO KODIN MAALLE? Tämä opas on osa rakentajapalveluprosessia, jolla kaupungin palveluja on pyritty hiomaan paremmin rakentajien

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

ARVOJEN SELKIYTTÄMINEN. Harjoituksia eettisen kulutuskäyttäytymisen kehittämiseksi

ARVOJEN SELKIYTTÄMINEN. Harjoituksia eettisen kulutuskäyttäytymisen kehittämiseksi ARVOJEN SELKIYTTÄMINEN Harjoituksia eettisen kulutuskäyttäytymisen kehittämiseksi Laatinut: Lea Huttunen Toimittaneet: Anu Lillunen ja Tuovi Kurttio Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 2007 Arvojen selkiyttäminen

Lisätiedot

ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores

ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores ESTEETTÖMIEN REITTIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS UUSILLA ASUINALUEILLA Case Vuores TIIVISTELMÄ Työssä tarkastellaan pilottikohteen avulla esteettömien reittien suunnittelua kahdesta näkökulmasta: - miten

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Turvallisesti työliikenteessä

Turvallisesti työliikenteessä Turvallisesti työliikenteessä Toimintamalleja ja vinkkejä työyhteisöille LIIKENNETURVA Sisältö Työliikenne peruskäsitteet...3 Työmatka...4 Työasiamatka...5 Työliikenteen riskit ja niiden hallinta...6 Liikkujan

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1

Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Opas työliikenteestä TYÖ JA LIIKENNE LIIKENNETURVA 1 Julkaisija: Liikenneturva Teksti: Erkki Lähdeniemi, Lasse Saharinen Kuvitus: Juhani Hämäläinen Ulkoasu: Teppo Jokinen Painopaikka: IS-Print Oy, 2002

Lisätiedot