KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 4 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIM- MÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 6 5 ANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ VAPAUTTAMISESTA 8 6 ALOITE TIENVIITOITUKSEN PARANTAMISESTA 9 7 VALTUUSTOALOITE TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISES- TA KANSANTERVEYSTYÖN/PERUSTERVEYDENHOIDON KOORDINOINTIA VARTEN 11 8 VALTUUSTOALOITE KRISTIINANKAUPUNGIN VANHUSTEN- HUOLLON KOKONAISSELVITYKSESTÄ JA KOKONAISSUUNNI- TELMASTA 16 9 KRISTIINANKAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJEL- MA KRS-VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ VALTUUSTOALOITE LAPVÄÄRTIN PALOKERHON HAR- JOITUKSISTA VALTUUSTOALOITE KIELIKYLPYLUOKKIEN PERUSTAMISES- TA KRISTIINANKAUPUNKIIN VALTUUSTOALOITE RAATIHUONEEN PIHAN JA RAATIHUO- NEENKADUN PÄÄLLYSTÄMISESTÄ NOPPAKIVILLÄ VALTUUSTOALOITE TIUKANJOEN JA POHJOISLAHDEN KEHITTÄMISESTÄ VALTUUSTOALOITE ELINKEINOYHTEISTYÖN KEHITTÄMI-

2 SESTÄ RANNIKKO-SUUPOHJAN JA SUUPOHJAN SEUTUKUN- TIEN KANSSA 31

3 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2002 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Torstaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Paavo Hanhineva, kvsto:n I varapj. Ingmar Rosenback, kvsto:n II varapj. Christer Rönnlund (Antfolkin varaj.) Yngve Karlå Kurt Backlund Vesa Koivula Eva-Stina Berg Krister Koskela Åsa Blomstedt ( 1-4) Keijo Ahlström Lars-Olavi Kujansivu ( 5-15) Ingmar Lillträsk Tarja Boström Bo-Göran Lindh Kurt Ekman Petri Pihlajaniemi Margit Ulves (Erikssonin varaj.) Marlene Hakala (Rantalan varaj.) Pekka Eränen Tapani Rentola Micael Gröndahl Britta Rosenback Timo Latva (Haleniuksen varaj.) Mia Rosengård Hasse Hansas Marja-Riitta Sevón Alf Hoxell Agneta Stenlund-Grindgärds Ulla Iisakkala Agneta Teir Hans Ingvesgård Merja Uusitalo Raimo Östergård (Jaakkolan varaj.) Pasi Jylli Mauri Korpi (Kallion varaj.) Kaj Nystöm, kaupunginjoht. Dan-Anders Sjöqvist, kokouksen siht. Stig Äbb, henkilöstösiht. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist ASIAT 1-15 Sivut 1-31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Allekirjoitukset Hans Ingvesgård Pasi Jylli PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Todistaa

4 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että Antfolk, Eriksson, Halenius, Jaakkola, Kallio ja Rantala olivat poissa ilmoitettuaan esteestä. Heidän tilalleen oli kutsuttu varajäsenet Rönnlund, Ulfves, Latva, Östergård, Korpi ja Hakala. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Hans Ingvesgård ja Pasi Jylli valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

6 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan.

7 Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA (Kh ) KuntaL 12 Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kaupunginvaltuuston työjärjestys 1 Kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto 1) päättää, miten pitkäksi toimikaudeksi puheenjohtajisto valitaan; sekä 2) valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun aikana annettiin seuraavat ehdotukset: Ekman ehdotti, että puheenjohtajisto valitaan yhdeksi vuodeksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. Ekman ehdotti, että Hans Nybond valitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja Ingmar Rosenback II varapuheenjohtajaksi. Eränen ehdotti, että Paavo Hanhineva valitaan I varapuheenjohtajaksi. Keskustelun päätyttyä pj. Nybond totesi, että kaupunginvaltuusto oli yksimielisesti valinnut Hans Nybondin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Paavo Hanhinevan kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajaksi Ingmar Rosenbackin kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtajaksi. Merkitään, että Åsa Blomstedt poistui kokouksesta päätöksen toteamisen jälkeen (klo 19.10) sekä että kutsuttu varajäsen Keijo Ahlström siirtyi

8 Kaupunginvaltuusto Blomstedtin paikalle. Puheenjohtaja Hans Nybond piti kiitospuheen, liite.

9 Kaupunginvaltuusto ANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ VAPAUTTAMISESTA (Kh ) Kaj Björni anoo vapautusta Selkämeren sairaskodin säätiön varsinaisen hallitusjäsenen tehtävästä, viittaamalla siihen, ettei Kristiinankaupunki enää ole hänen kotipaikkansa. Säätiön sääntöjen 5 :n mukaan kaupunki valitsee kolme jäsentä säätiön hallitukseen. Näistä yksi toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisten jäsenten toimikausi on Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtaja ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän 1) että Kaj Björnille myönnetään vapautus Selkämeren sairaskodin säätiön varsinaisen hallitusjäsenen tehtävästä; sekä 2) että kaupunginvaltuusto valitsee uuden varsinaisen jäsenen. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 24 Kaupunginvaltuuston päätös: Ekman ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen 1) kohdan mukaisesti sekä päättää 2) kohdan osalta, että Sture Riissanen valitaan Selkämeren sairaskodin hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Nybond totesi, että kaupunginvaltuusto oli 1) kohdassa yksimielisesti päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä 2) kohdassa Ekmanin ehdotuksen mukaisesti. Liite 5 _

10 Kaupunginvaltuusto ALOITE TIENVIITOITUKSEN PARANTAMISESTA (HN/SS) (Tekninen lautakunta ) Kurt Ekman ehdottaa aloitteessa, että kaupunki tarkastelee tienviitoitusta ja pystyttää lisää tienviittoja tarvittaessa. Varsinkin Lapväärtintien viitoitusta pidetään puutteellisena. Tiennimen merkitsemisessä periaatteena on se, että tienviitta asetetaan tien alkuun ja jos on kyse läpikulkutiestä, sekä tien alkuun että sen loppuun. Kaikki tiet lienee viitoitettu tämän järjestelmän mukaisesti. Ongelman muodostavat tietenkin suuremmat tiet, joilla on paljon suurempia tai pienempiä risteäviä teitä ja se missä laajuudessa nämä olisi viitoitettava. Meillä on muutama suurempi tie, esimerkiksi Porintie, Vaasantie, Lapväärtintie (joka muuttaa nimeään monta kertaa kulkiessaan kunnan läpi), Härkmerentie jne., joiden osalta viittojen määrää saattaa olla tarpeen täydentää. Tämän toteutuminen on myös kustannuskysymys. Normaali tienviitta maksaa n. 600 mk valmiiksi pystytettynä. Tienviittojen määrää voisi täydentää strategisesti tärkeissä risteyksissä, eli valta- ja kantateillä, seudullisilla teillä, maanteillä ja paikallisteillä. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tienviitoitusta täydennetään ensi kädessä valta-/kanta-/seudullisten teiden risteyksissä. (Yksi-, kaksi- ja kolmenumeroiset tiennumerot). Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tämän täydennyksen tiedoksi ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että Tarja Boström saapui kokoukseen klo ja Kaj Nyström (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee yllä olevan selvityksen ja toteaa valtuustoaloitteen olevan loppuun käsitelty. Kaupunginhallituksen päätös:

11 Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 10 Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun aikana Kurt Ekman ilmaisi tyytyväisyytensä aloitteen nopeaan käsittelyyn. Hän totesi lisäksi, että viitoitus ei ole johdonmukainen, varsinkaan niillä paikoilla, joissa muut tiet ja Lapväärtintie risteävät. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 6

12 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISESTA KANSAN- TERVEYSTYÖN/PERUSTERVEYDENHOIDON KOORDINOINTIA VARTEN (KB/KN) (Kh , 10) Boströmin, Lundbergin, Hoxellin, Bergin, Urpusen, Haapsaaren, Pesosen, Kujansivun ja Kari-Strömbergin allekirjoittama valtuustoaloite jätettiin Aloite kuuluu: "Erikoissairaanhoidossa, kansanterveystyössä ja sosiaalihuollossa on lisättävä rationalisointia ja kustannustehokkuutta samalla kun on turvattava mahdollisuus saada oikea hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli hoidon laatua on parannettava jatkuvasti. Kaupunginhallituksen tulee siten yhdessä muiden osallisten kanssa laatia toimintasuunnitelma Kristiinankaupungin kansanterveystyön/perusterveydenhoidon mahdollisesta koordinoimisesta Kaskisten ja Närpiön kaupunkien sekä Karijoen ja Isojoen kuntien kanssa, jolloin otettaisiin huomioon myös erikoissairaanhoidon (Selkämeren sairaala) toiminto. Selvitystyö on tehtävä kiireellisessä järjestyksessä ja siten, että uusi organisaatio on mahdollinen ensi toimikauden alusta." Aloite toimitettiin kuntaprofiiliprojektin projektiryhmälle. Projektiryhmä on antanut oheiset kirjalliset kommentit aloitteesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Aloite ja kommentit jaetaan tässä vaiheessa tiedoksi. Aloite liittyy myös kuntaprofiiliraporttiin ja se käsitellään lopullisesti kun edellisessä pykälässä tarkoitettu seminaari on pidetty. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 10 (Kh ) Kuntaprofiiliraporttia koskevaa kaupungin lausuntoa valmistellut työryhmä antoi myös kommentin annettuun valtuustoaloitteeseen. Lähes sanatarkka kommentti alla: - työryhmä on aloitteentekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että oikea hoito oikealla paikalla oikeaan aikaan on turvattava. Työryhmän mielestä laatunäkökohdat eivät tähänkään saakka ole estäneet tämän toteuttamista.

13 Kaupunginvaltuusto Mitä kustannustehokkuuteen tulee ei ole olemassa luotettavia perusteita vertailevan arvion tekemiseksi. -Työryhmä toteaa, että Kristiinankaupungilla on korkeat erikoissairaanhoidon kustannukset, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat, ikärakenne huomioiden, kohtuullisemmin koholla keskiarvioihin vertailtaessa. -Erikoissairaanhoito on huomattava työnantaja ja sillä on näin ollen merkittävä kunnallistaloudellinen painoarvonsa. Selkämeren sairaalan volyymi on eittämättä jkvn liian suuri verrattaessa sitä nykyiseen todelliseen käyttäjäväestöpohjaan. Tämä johtaa tarjontaylijäämään, jota käyttävät ensisijaisesti Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki, toisin sanoen Kristiinanseudun terveyskeskuksen osakaskunnat. Tämä ylikäyttö on kuitenkin tiettyyn pisteeseen saakka välttämätön sairaalan säilyttämiseksi toimintakykyisenä. Toisin sanoen Kristiinankaupunki subventoi Selkämeren sairaalaa tietynlaisen ylikäytön kautta ja vielä jossain määrin lisää Kristiinanseudun terveyskeskuksen kautta niitten palveluitten osalta, jotka terveyskeskus ostaa Selkämereltä. -Kristiinankaupunki ei voi realistisesti tavoitteeksi asettaa sellaista erikoissairaanhoidon kustannustasoa, joka esim. Uusikaarlepyyllä tai Teuvalla on. Tämä edellyttäisi, että muut kunnat huomattavassa määrin lisäisivät käyttöänsä Selkämeren sairaalassa. Valitettavasti tämä on varsin epätodennäköistä. Itse asiassa on uhka, että tietyt kunnat esim. juuri Teuva ja Isojoki, saattavat pyrkiä nykyisestäänkin vähentämään käyttöänsä! -Huomioiden yllä mainitut tosiseikat on työryhmä aloitteentekijöiden kanssa samaa mieltä sikäli, kuin tulkintamme aloitteen tavoitteesta on oikea: Hallinnollisen ja organisatorisen yhteenliittämisen kautta halutaan aikaansaada aloitteessa mainittujen kuntien suurempi sitoutuneisuus Selkämeren sairaalaan. Tästä odotetaan tuloksena että kyseiset kunnat käyttäisivät Selkämerta suuremmassa määrin kuin tähän asti vähentäen vastaavalla tavalla keskussairaalatason käyttöä. Yhteenliittäminen johtaisi tietenkin myös mahdollisuuksiin rationalisoida hallinnon, toimistotyön ja ehkä myös muiden n.k. tukitoimintojen osalta. Työryhmä näkisi mielellään vielä Teuvan tällaisen yhteisen organisaation puitteissa. -Mutta, me haluamme mutta haluavatko he? Työryhmä haluaa huomauttaa, että yllämainitunlainen yhteistyö saavuttaa kaikkien osapuolten hyväksynnän vain jos kaikilla on joitain voitettavaa yhteistyöstä. Konkreettinen ehdotus yhteenliittymisestä on muotoiltava siten, että todellisia etuja syntyy kaikille osapuolille. Yhteenliittymisen tulosten alustava tarkastelu antaa vaikutelman, että edut helposti keskittyvät Kristiinankaupunkiin (Selkämeren sairaalaan) ja muiden organisaatioiden/kuntien osalle tulee virkojen lakkauttamiset (menetykset). -Ottaen huomioon kuinka vaikeata Närpiön, julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan, on ollut päästä yhteisymmärrykseen Närpiön terveyskes-

14 Kaupunginvaltuusto kuksen kuntayhtymän kanssa täysin paikallisen organisaatiomuutoksen osalta, vaikuttaa epärealistiselta odottaa, että esim. juuri Närpiö kokisi yhdistämisaloitteen joka käsittäisi Närpiön terveyskeskuksen, Kristiinanseudun terveyskeskuksen ja vielä lisäksi Selkämeren sairaalan, houkuttelevana! -Lyhyesti sanottuna työryhmä on sitä mieltä, että aika ei vielä ole kypsä aloitteessa esitetylle ajatukselle. On kulunut aikaa siitä, kun työryhmä laati kommenttinsa, mutta suurimmalla osalla todetusta on edelleenkin merkitystä. Samanaikaisesti kun Selkämeren sairaalassa laadittiin vuosina selvitystyö, käyttäjäkunnilta pyydettiin näkökohtia sairaalan tulevasta organisaatiosta. Puhtaasti konkreettisesti asetettiin kysymys siitä, katsoivatko kunnat, että sairaala siinä tapauksessa, ettei se tulevaisuudessa voisi jatkaa itsenäisenä yksikkönä pitäisi siirtää Vaasan keskussairaalan alaisuuteen vai yhdistää perusterveydenhoitoon. Kristiinankaupungin kaupunginhallitus korosti omalta osaltaan itsestään selvänä tavoitteena, että Selkämeren sairaala pysyisi erikoislääkärijohdettuna sairaalana. Lausunnossa huomautettiin, ettei ole olemassa mitään selvityksiä siitä, mikä organisaatiomuoto olisi paras jos osoittautuu, että sairaala ei voi jatkaa itsenäisenä yksikkönä. Kaupunginhallitus korosti, että toiminnan luonteen huomioon ottaen vaikuttaa kaikkein loogisimmalta siirtää toiminta Vaasan keskussairaalan alaisuuteen, varsinkin kun Selkämeren sairaala tulee kaikissa olosuhteissa tarvitsemaan keskussairaalan tukea. Toinen vaihtoehto, ts. siirtäminen perusterveydenhoitoon, on erittäin monimutkainen ja edellyttäisi koordinointia seudun muiden terveyskeskusten kanssa. Muut käyttäjäkunnat puhuivat myös sen puolesta, että sairaala siirrettäisiin keskussairaalan alaisuuteen ja suhtautuivat ylipäänsä varauksellisesti ajatukseen toiminnan koordinoimisesta perusterveydenhoidon kanssa. Aloite, jossa korostetaan järkiperäisyyden ja kustannustehokkuuden tarvetta, on luonnollisesti erityisesti ajankohtainen Kristiinankaupungissa kun ajattelee hoitosektoria jo kauan leimanneita ongelmia, joista erityissairaanhoidon korkeita kustannuksia on pidetty suurena ongelmana. Tilanne muuttui lähinnä akuutiksi vuonna 2000, kun Selkämeren sairaalan lääkäripula johti sairaalan osittaiseen tyhjäkäyntiin, mikä aiheutti alijäämää tilinpäätöksessä. STAKES on sairaalalautakunnan toimeksiannosta laatinut perusteellisen selvityksen sairaalan operatiivisesta ja konservatiivisesta toiminnasta ja antanut ehdotuksen, joka on suurilta osin toteutunut. Toimenpiteet ovat tuoneet mukanaan merkittäviä kustannussäästöjä, jotka parantavat sairaalan kilpailukykyä. Lääkäritilanteen parantumisen myötä sairaalan kyky hoitaa omaa osaa hoitoketjusta on nyt parempi kuin pitkään

15 Kaupunginvaltuusto aikaan. Tästä huolimatta ei sovi unohtaa sitä tosiasiaa, että Selkämeren sairaala on pieni laitos, jonka koko ajan on vaalittava omaansa säilyttääkseen asemansa. Ei ole sanottua, että ne ratkaisut jotka tällä hetkellä vaikuttavat tarkoituksenmukaisimmilta, ovat käyttökelpoisia tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä voi myös olla paikallaan viitata parhaillaan laadittavaan maanlaajuiseen selvitykseen, jossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon välistä suhdetta tarkastellaan läpikotaisin. Hoidosta käytävä keskustelu osoittaa, että tulevaisuudessa tullaan yleisesti suosimaan suuria yksiköitä, jonka väestöpohja on riittävän laaja. Siltä osin odotetaan kiinnostuksella kannanottoa muutaman kuukauden kuluttua valmistuvassa terveydenhoitopoliittisessa selvityksessä. Kentällä ei kuitenkaan aina menetellä järkiperäisesti väestöpohjaa koskevien suositusten mukaisesti. Isojoen eroaminen kansanterveystyön kuntayhtymästä on hyvä esimerkki. Isojoen päätös kuten myös ne ongelmat, jotka ovat leimanneet pyrkimyksiä koordinoida lääkärinpäivystystä osoittavat, kuinka vaikeata käytännössä on saada aikaan yhteisiä ratkaisuja yhteistyön kautta. On ilmeistä, että kuntaprofiilityöryhmä teki oikean arvioinnin katsoessaan, että aika ei ole kypsä aloitteessa ajankohtaistetuille toimenpiteille. Tämä erityisesti kun Selkämeren sairaalan käyttäjäkunnat ovat julistaneet, että sairaalan olemassaolo on turvattava ensikädessä laajentamalla yhteistyötä keskussairaalan kanssa. Sinänsä tämä on myös loogista koska nk. kolmen sairaalan malli on vahvistettu sairaanhoitopiirin perussäännössä. Ottaen huomioon koko hoitosektoria leimaavat muutokset, on kuitenkin syytä olla herkkäkuuloinen eri vaihtoehdoille, vaikka on oltava tietoinen siitä, että on hyvin vaikea saada aikaan seudun terveyskeskusten välinen koordinointi, mikä on yksi edellytys Selkämeren sairaalan liittämiselle perusterveydenhoitoon teoriassa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto toteaa yllä olevaan selvitykseen viitaten aloitteen olevan loppuun käsitelty. Kaupunginhallituksen päätös: Keskustelun aikana huomautettiin, että aloitteessa annetut ehdotukset ovat tärkeitä kun ajattelee seudun terveydenhoidon tulevaisuuden strategioita ja sitä, että on tärkeää jatkaa keskustelua/selvityksiä seudun perusterveydenhoidon yhteisestä organisaatiosta. Todettiin myös, että perusterveydenhoidon yhteinen organisaatio toimisi porttina sairaalaan, joka hyvin voi toimia kuten tähän saakka.

16 Kaupunginvaltuusto Paavo Rantala poistui kokouksesta. Merja Uusitalo valittiin pöytäkirjantarkastajaksi hänen sijaan jäljellä olevien asioiden osalta. Jatkokeskustelun aikana todettiin, että Kristiinankaupunki voisi ottaa yhteistä terveyskeskusta koskevan kysymyksen keskusteltavaksi seutukunnassa ja neuvottelukunnassa. Viitaten keskustelussa esitettyihin näkökohtiin kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus päättäisi hyväksyä lisäyksen ehdotukseen siten, että se kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto toteaa yllä olevaan selvitykseen viitaten, että aloite on loppuun käsitelty. Päätökseen merkitään kuitenkin, että perusterveydenhoidosta käytävän keskustelun tulee jatkua. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE KRISTIINANKAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON KOKONAISSELVITYKSESTÄ JA KOKONAISSUUNNITELMASTA (Kh ) (KB/KN) Boströmin, Lundbergin, Bergin, Hoxellin, Urpusen, Pesosen, Haapsaaren, Hanhinevan, Haleniuksen, Kujansivun, Kari-Strömbergin, Rantalan, Rentolan, Uusitalon, Sillanpään ja Södergårdin allekirjoittama valtuustoaloite jätettiin Aloite kuuluu: "Kristiinankaupungissa on laadittava kokonaisselvitys ja kokonaissuunnitelma vanhusten hoidosta Selvityksessä ja suunnitelmassa on otettava huomioon laatu, tehokkuus, talous ja jako tasoihin avohoidon ja laitoshoidon näkökulmasta. Selvityksessä on myös kiinnitettävä huomiota kustannustehokkaaseen ja hoidollisesti puolustettavissa olevaan yhteistyöhön vanhusten kokonaishoidossa toimivien eri osapuolten välillä. Lisäksi on otettava huomioon hoidossa toimivien osapuolten ryhmän uudelleenjärjestely ja saneeraus. Tällä hetkellä Kristiinankaupungin vanhustenhuollolle, perusterveydenhoidolle ja kotipalvelulle ei ole laadittu kokonaissuunnitelmaa. Kaupunginhallituksen tulee hyvin pian esittää kaupunginvaltuustolle ohjelma siitä, miten asia aiotaan hoitaa. Ohjelman, suunnitelman puuttuminen johtaa kustannustehottomuuteen, luo tilaa spekuloinneille, johtaa vääriin sijoituksiin ja pahimmassa tapauksessa jopa huonoon hoitoon." Vanhustenhuoltoa koskevat selvitykset ovat ajankohtaistuneet myös muissa yhteyksissä, viimeksi talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: "Kaupunginvaltuusto toteaa, että vanhustenhuollon tulee saada lisää henkilöstöresursseja, mutta että päätös on tältä osin tehtävä erillisen valmistelun perusteella, jolloin tarkastellaan erityisesti vuoden 2001 talousarviota ajatellen sosiaali- ja terveydenhuollon nk. kuntaprofiiliselvitystä ja kaikkea käytettävissä olevaa tietoaineistoa, jolla on merkitystä hoitoketjun eri osien henkilöstötilannetta arvioitaessa." Aloite toimitettiin kuntaprofiiliprojektin projektiryhmälle, joka on antanut oheiset kirjalliset komenttt aloitteesta. Kaupunginjohtajan ehdotus:

18 Kaupunginvaltuusto Aloite ja kommentit jaetaan tässä vaiheessa tiedoksi. Aloite liittyy myös kuntaprofiiliraporttiin ja se käsitellään lopullisesti kun edellisessä pykälässä tarkoitettu seminaari on pidetty. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 11 (Kh ) Sen jälkeen kun profiilityöryhmä antoi kommenttinsa on sosiaali- ja terveysministeriön toimesta laadittu suositus iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen sekä niiden laadun kehittämiseksi. Suositus koskee kaikkia iäkkäille henkilöille tarjottavia palveluja, mutta painottuu erityisesti iäkkäiden kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Valtakunnallisia kehittämishankkeita on myös käynnistetty laatusuosituksiin liittyen. Suositusten johdannossa sanotaan, että suositus on tarkoitettu kunnan päättäjille ja johdolle kunta- ja taloussuunnittelun tueksi. Suosituksen tarkoituksena on aikaansaada valtakunnan tasolta paikallistasolle levittäytyvä arvokeskustelu ja käynnistää koko maassa yhteinen, vuorovaikutuksellinen vanhustenhuollon kehittämisprosessi. Suositellaan, että jokaisessa kunnassa tulisi olla ajantasainen vanhuuspoliittinen ohjelma. Strategiaan tulee sisältyä palvelurakenteen kehittämisohjelma. Kunnan tulee asettaa selkeät tavoitteet palvelurakenteelle tarkoituksenaan aikaansaada tasapainoinen kehitys. Kotona asuminen ja kotiin annettavat palvelut asetetaan etusijalle. Ohjelman tulee perustua paikallisiin tarpeisiin ja voimavaroihin. Korostetaan yhteisen näkemyksen tarvetta palveluasioissa, mikä merkitsee sitä, että sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä muut palveluja tuottavat tahot tuntevat tehtävänsä ja toimivat saumattomasti. Laatusuositus käsittää kaikki aloitteessa mainitut kysymykset. Pohjimmiltaan on kyse hyvin laajasta teemasta, jossa ratkaisut eivät ole muotoiltavissa pelkästään yleisten normien ja käytettävissä olevien tilastojen perusteella. On ilmeistä, että paikallinen kartoitus olisi perusteltua, ja että vanhustenhuollon strategiat olisi laadittava sellaisen prosessin puitteissa, johon hoitosektorin eri toimijat osallistuisivat. Kaupunginjohtajan ehdotus:

19 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää: 1) asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on paikallisten olojen ja edellytysten pohjalta huolehtia siitä, että laaditaan vanhustenhuollon toimintasuunnitelma, johon sisältyvät keskeiset strategiat ja kehittämistoimenpiteet. 2) Toimikunnan, jonka toimeksianto on voimassa toistaiseksi, tulee suorittaa työnsä siten, että se voi olla ensi vuoden talousarvion perustana. 3) Jos käytännöllistä työtä varten arvioidaan tarvittavan palkattu henkilöresurssi, toimikunnan tulee tehdä siitä esitys kaupunginhallitukselle. 4) ehdottaa, että kvsto toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty ja merkitsee, että toimikunnan valmis raportti toimii toimintaa ja taloutta koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen perustana. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtaja selosti asiaa yksityiskohtaisesti. Kaupunginjohtaja totesi mm., että valtakunnallisen terveyspoliittisen selvityksen väliraportissa todetaan myös tavoitteena olevan pitkäntähtäimen ohjelma, jolloin vaihtoehtona mainitaan, että sosiaalihuolto ja terveydenhoito yhdistetään seutukuntatasolla. Hän huomautti myös, että joka tapauksessa on laadittava paikallinen strategiatyö. Lopuksi kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus valitsee seuraavat jäsenet toimikuntaan: Björn-Olof Heikkilä Marjo-Riitta Himanen Hans Ingvesgård Irma Rajasalo Tapani Rentola Elisabeth Sjöberg Pirjo Tåg Toimikunta valitsee keskuudessaan puheenjohtajan ja sihteerin. Keskustelun aikana Hans Nybond totesi, että perusterveydenhoidon kanssa tehtävä strategiatyö on tärkeä sairaalan kannalta ja että seutukunnallisen perusterveydenhoidon mahdollisuuksia koskevalle selvitykselle olisi annettava etusija suhteessa vanhustenhuollon selvitykseen. Merja Uusitalo totesi, että sairaanhoitopiirin selvitystyössä painotetaan myös seutukuntatasoista perusterveydenhoitoa sekä perusterveydenhoidon yhteensovittamista ja yhteistyötä. Kaupunginjohtaja huomautti ohjelmaan viitaten, että perusterveydenhoitoa

20 Kaupunginvaltuusto koskeva keskustelu tulee jatkumaan, ja tältä osin prosessia johtaa sairaanhoitopiiri ja hän totesi myös, että vanhustenhuoltoa koskeva selvitys on oma sisäinen selvityksemme. Merja Uusitalo poistui kokouksesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä yksimielisesti valinnut kaupunginjohtajan ehdottamat jäsenet toimikuntaan. Liite 29 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 8

21 Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA (Yhteistoimintaryhmä , 3) Tarkastuslautkunta ehdotti jo vuoden 1998 Kristiinankaupungin toiminnan ja talouden arviointikertomuksessa, että kaupunki laatisi henkilöstöpoliittisen ohjelman. Yhteistoimintaryhmä ilmaisi tukevansa tarkastuslautakunnan ehdotusta. Vuoden 2000 talousarviossa hallintokeskus lupasi, että henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta aloitettaisiin. Henkilöstöpoliittinen ohjelma antaa ne suuntaviivat ja periaatteet, joita kaupunki soveltaa henkilöstöasioissa. Henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta aloitettiin vuonna Asiaa on käsitelty yhteistyöryhmässä , ja Henkilöstöpoliittinen ohjelma on ollut lausuntokierroksella sopimusjärjestöjen Kristiinankaupungin paikallisyhdistyksissä. Määräaikana saatiin kaksi varsinaista vastausta, OAJ-KPY:ltä ja Kristiinankaupungin kunnallisvirkamiesyhdistykseltä. Paikallisyhdistysten lausunnot oheistetaan vielä kerran. Tehyn ammattiosasto on antanut kirjalliset kommenttinsa henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta. Tehyn paperi oheistetaan. Tarkastuslautakunta esitti lisäksi joitakin näkökohtia ja konkreettisia muutosehdotuksia käydessään hallintokeskuksessa. Edellisessä kokouksessaan yhteistoimintaryhmä päätti, että henkilöstösihteeri tekee paikallisten ammattiyhdistysten ja -osastojen sekä tarkastuslautakunnan ehdottamat, aiheellisiksi katsotut muutosehdotukset. Henkilösihteeri on tehnyt yllä mainitut muutokset. Aiheellisiksi katsotut muutosehdotukset on merkitty plussalla. Henkilöstöpoliittinen ohjelma oheistetaan. Tarkoituksena on, että henkilöstöpoliittinen ohjelma esitetään yhteistyöryhmälle lopullisessa muodossaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan. Yhteistoimintaryhmän päätös: ---- (Kh ) Yhteistoimintaryhmä kokoontuu samana päivänä kuin kaupunginhallitus.

22 Kaupunginvaltuusto Ehdotus annetaan kokouksessa sen jälkeen kun on kuultu yhteistoimintaryhmän päätös asiasta. Merkitään, että henkilöstösihteeri Stig Äbb osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Kaupunginjohtaja ilmoitti kokouksessa, että yhteistoimintaryhmä oli hyväksynyt ohjelman lisäyksellä kohtaan Henkilöstöidea: Henkilöstö on tärkeä sivulla 3, ensimmäiseen kappaleeseen. Lisäys, joka jaettiin kirjallisena, kuuluu seuraavasti: Hyvän ilmapiirin edellytyksenä on, että luottamushenkilöt antavat henkilöstölle tukea ja arvostusta. Kaupunginjohtaja ehdotti kaupunginhallituksen ehdottavan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä yhteistoimintaryhmän lisäyksen. Henkilöstösihteeri selosti asiaa. Keskustelun aikana korostettiin ohjelman seurannan olevan tärkeä sekä että henkilöstön keskuudessa voitaisiin tehdä tutkimus työntekijöiden käsityksistä työnantajasta. Keskustelun aikana huomautettiin myös, että tekstissä esiintyvä sana "skolning" voitaisiin vaihtaa toiseen sanaan esim. "fortbildning". Keskustelussa esitettyjen näkökohtien perusteella kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus merkitsee kantanaan, että henkilöstöpoliittisen ohjelman seurantaan kiinnitetään huomiota ja aloitetaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä päättänyt myös yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdottaman merkinnän. Merkitään, että henkilöstösihteeri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. Liite 26 Kaupunginvaltuuston päätös:

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013 AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 18 19.10 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Jouko Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015. Sivu 1 KOKOUSAIKA 19.1.2015 klo 17.30 18.55 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2015 Matintalo Janita pj

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

23.6.2010, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 09.06.2010 1 Kokousaika 09.06.2010 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Sutki Mika Tanner-Penttilä Hannele Anttila

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 1 Aika 25.11.2014 klo 15:10 17:30 Paikka Kylmälahden leirikeskus Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 34 35 36 37 38 39 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.10.2014 Kaupungin

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot