KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 4 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIM- MÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 6 5 ANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ VAPAUTTAMISESTA 8 6 ALOITE TIENVIITOITUKSEN PARANTAMISESTA 9 7 VALTUUSTOALOITE TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISES- TA KANSANTERVEYSTYÖN/PERUSTERVEYDENHOIDON KOORDINOINTIA VARTEN 11 8 VALTUUSTOALOITE KRISTIINANKAUPUNGIN VANHUSTEN- HUOLLON KOKONAISSELVITYKSESTÄ JA KOKONAISSUUNNI- TELMASTA 16 9 KRISTIINANKAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJEL- MA KRS-VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ VALTUUSTOALOITE LAPVÄÄRTIN PALOKERHON HAR- JOITUKSISTA VALTUUSTOALOITE KIELIKYLPYLUOKKIEN PERUSTAMISES- TA KRISTIINANKAUPUNKIIN VALTUUSTOALOITE RAATIHUONEEN PIHAN JA RAATIHUO- NEENKADUN PÄÄLLYSTÄMISESTÄ NOPPAKIVILLÄ VALTUUSTOALOITE TIUKANJOEN JA POHJOISLAHDEN KEHITTÄMISESTÄ VALTUUSTOALOITE ELINKEINOYHTEISTYÖN KEHITTÄMI-

2 SESTÄ RANNIKKO-SUUPOHJAN JA SUUPOHJAN SEUTUKUN- TIEN KANSSA 31

3 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2002 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Torstaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Paavo Hanhineva, kvsto:n I varapj. Ingmar Rosenback, kvsto:n II varapj. Christer Rönnlund (Antfolkin varaj.) Yngve Karlå Kurt Backlund Vesa Koivula Eva-Stina Berg Krister Koskela Åsa Blomstedt ( 1-4) Keijo Ahlström Lars-Olavi Kujansivu ( 5-15) Ingmar Lillträsk Tarja Boström Bo-Göran Lindh Kurt Ekman Petri Pihlajaniemi Margit Ulves (Erikssonin varaj.) Marlene Hakala (Rantalan varaj.) Pekka Eränen Tapani Rentola Micael Gröndahl Britta Rosenback Timo Latva (Haleniuksen varaj.) Mia Rosengård Hasse Hansas Marja-Riitta Sevón Alf Hoxell Agneta Stenlund-Grindgärds Ulla Iisakkala Agneta Teir Hans Ingvesgård Merja Uusitalo Raimo Östergård (Jaakkolan varaj.) Pasi Jylli Mauri Korpi (Kallion varaj.) Kaj Nystöm, kaupunginjoht. Dan-Anders Sjöqvist, kokouksen siht. Stig Äbb, henkilöstösiht. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist ASIAT 1-15 Sivut 1-31 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Allekirjoitukset Hans Ingvesgård Pasi Jylli PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Todistaa

4 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin, että Antfolk, Eriksson, Halenius, Jaakkola, Kallio ja Rantala olivat poissa ilmoitettuaan esteestä. Heidän tilalleen oli kutsuttu varajäsenet Rönnlund, Ulfves, Latva, Östergård, Korpi ja Hakala. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Hans Ingvesgård ja Pasi Jylli valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

6 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityslistan.

7 Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKÄ ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA (Kh ) KuntaL 12 Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kaupunginvaltuuston työjärjestys 1 Kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto 1) päättää, miten pitkäksi toimikaudeksi puheenjohtajisto valitaan; sekä 2) valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun aikana annettiin seuraavat ehdotukset: Ekman ehdotti, että puheenjohtajisto valitaan yhdeksi vuodeksi. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen. Ekman ehdotti, että Hans Nybond valitaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi ja Ingmar Rosenback II varapuheenjohtajaksi. Eränen ehdotti, että Paavo Hanhineva valitaan I varapuheenjohtajaksi. Keskustelun päätyttyä pj. Nybond totesi, että kaupunginvaltuusto oli yksimielisesti valinnut Hans Nybondin kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Paavo Hanhinevan kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtajaksi Ingmar Rosenbackin kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtajaksi. Merkitään, että Åsa Blomstedt poistui kokouksesta päätöksen toteamisen jälkeen (klo 19.10) sekä että kutsuttu varajäsen Keijo Ahlström siirtyi

8 Kaupunginvaltuusto Blomstedtin paikalle. Puheenjohtaja Hans Nybond piti kiitospuheen, liite.

9 Kaupunginvaltuusto ANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ VAPAUTTAMISESTA (Kh ) Kaj Björni anoo vapautusta Selkämeren sairaskodin säätiön varsinaisen hallitusjäsenen tehtävästä, viittaamalla siihen, ettei Kristiinankaupunki enää ole hänen kotipaikkansa. Säätiön sääntöjen 5 :n mukaan kaupunki valitsee kolme jäsentä säätiön hallitukseen. Näistä yksi toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisten jäsenten toimikausi on Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginjohtaja ehdottaa kaupunginvaltuuston päättävän 1) että Kaj Björnille myönnetään vapautus Selkämeren sairaskodin säätiön varsinaisen hallitusjäsenen tehtävästä; sekä 2) että kaupunginvaltuusto valitsee uuden varsinaisen jäsenen. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 24 Kaupunginvaltuuston päätös: Ekman ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen ehdotuksen 1) kohdan mukaisesti sekä päättää 2) kohdan osalta, että Sture Riissanen valitaan Selkämeren sairaskodin hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Nybond totesi, että kaupunginvaltuusto oli 1) kohdassa yksimielisesti päättänyt kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti sekä 2) kohdassa Ekmanin ehdotuksen mukaisesti. Liite 5 _

10 Kaupunginvaltuusto ALOITE TIENVIITOITUKSEN PARANTAMISESTA (HN/SS) (Tekninen lautakunta ) Kurt Ekman ehdottaa aloitteessa, että kaupunki tarkastelee tienviitoitusta ja pystyttää lisää tienviittoja tarvittaessa. Varsinkin Lapväärtintien viitoitusta pidetään puutteellisena. Tiennimen merkitsemisessä periaatteena on se, että tienviitta asetetaan tien alkuun ja jos on kyse läpikulkutiestä, sekä tien alkuun että sen loppuun. Kaikki tiet lienee viitoitettu tämän järjestelmän mukaisesti. Ongelman muodostavat tietenkin suuremmat tiet, joilla on paljon suurempia tai pienempiä risteäviä teitä ja se missä laajuudessa nämä olisi viitoitettava. Meillä on muutama suurempi tie, esimerkiksi Porintie, Vaasantie, Lapväärtintie (joka muuttaa nimeään monta kertaa kulkiessaan kunnan läpi), Härkmerentie jne., joiden osalta viittojen määrää saattaa olla tarpeen täydentää. Tämän toteutuminen on myös kustannuskysymys. Normaali tienviitta maksaa n. 600 mk valmiiksi pystytettynä. Tienviittojen määrää voisi täydentää strategisesti tärkeissä risteyksissä, eli valta- ja kantateillä, seudullisilla teillä, maanteillä ja paikallisteillä. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tienviitoitusta täydennetään ensi kädessä valta-/kanta-/seudullisten teiden risteyksissä. (Yksi-, kaksi- ja kolmenumeroiset tiennumerot). Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tämän täydennyksen tiedoksi ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Merkittiin, että Tarja Boström saapui kokoukseen klo ja Kaj Nyström (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee yllä olevan selvityksen ja toteaa valtuustoaloitteen olevan loppuun käsitelty. Kaupunginhallituksen päätös:

11 Kaupunginvaltuusto Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 10 Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun aikana Kurt Ekman ilmaisi tyytyväisyytensä aloitteen nopeaan käsittelyyn. Hän totesi lisäksi, että viitoitus ei ole johdonmukainen, varsinkaan niillä paikoilla, joissa muut tiet ja Lapväärtintie risteävät. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 6

12 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMISESTA KANSAN- TERVEYSTYÖN/PERUSTERVEYDENHOIDON KOORDINOINTIA VARTEN (KB/KN) (Kh , 10) Boströmin, Lundbergin, Hoxellin, Bergin, Urpusen, Haapsaaren, Pesosen, Kujansivun ja Kari-Strömbergin allekirjoittama valtuustoaloite jätettiin Aloite kuuluu: "Erikoissairaanhoidossa, kansanterveystyössä ja sosiaalihuollossa on lisättävä rationalisointia ja kustannustehokkuutta samalla kun on turvattava mahdollisuus saada oikea hoito oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli hoidon laatua on parannettava jatkuvasti. Kaupunginhallituksen tulee siten yhdessä muiden osallisten kanssa laatia toimintasuunnitelma Kristiinankaupungin kansanterveystyön/perusterveydenhoidon mahdollisesta koordinoimisesta Kaskisten ja Närpiön kaupunkien sekä Karijoen ja Isojoen kuntien kanssa, jolloin otettaisiin huomioon myös erikoissairaanhoidon (Selkämeren sairaala) toiminto. Selvitystyö on tehtävä kiireellisessä järjestyksessä ja siten, että uusi organisaatio on mahdollinen ensi toimikauden alusta." Aloite toimitettiin kuntaprofiiliprojektin projektiryhmälle. Projektiryhmä on antanut oheiset kirjalliset kommentit aloitteesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Aloite ja kommentit jaetaan tässä vaiheessa tiedoksi. Aloite liittyy myös kuntaprofiiliraporttiin ja se käsitellään lopullisesti kun edellisessä pykälässä tarkoitettu seminaari on pidetty. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 10 (Kh ) Kuntaprofiiliraporttia koskevaa kaupungin lausuntoa valmistellut työryhmä antoi myös kommentin annettuun valtuustoaloitteeseen. Lähes sanatarkka kommentti alla: - työryhmä on aloitteentekijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että oikea hoito oikealla paikalla oikeaan aikaan on turvattava. Työryhmän mielestä laatunäkökohdat eivät tähänkään saakka ole estäneet tämän toteuttamista.

13 Kaupunginvaltuusto Mitä kustannustehokkuuteen tulee ei ole olemassa luotettavia perusteita vertailevan arvion tekemiseksi. -Työryhmä toteaa, että Kristiinankaupungilla on korkeat erikoissairaanhoidon kustannukset, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat, ikärakenne huomioiden, kohtuullisemmin koholla keskiarvioihin vertailtaessa. -Erikoissairaanhoito on huomattava työnantaja ja sillä on näin ollen merkittävä kunnallistaloudellinen painoarvonsa. Selkämeren sairaalan volyymi on eittämättä jkvn liian suuri verrattaessa sitä nykyiseen todelliseen käyttäjäväestöpohjaan. Tämä johtaa tarjontaylijäämään, jota käyttävät ensisijaisesti Kristiinankaupunki, Isojoki ja Karijoki, toisin sanoen Kristiinanseudun terveyskeskuksen osakaskunnat. Tämä ylikäyttö on kuitenkin tiettyyn pisteeseen saakka välttämätön sairaalan säilyttämiseksi toimintakykyisenä. Toisin sanoen Kristiinankaupunki subventoi Selkämeren sairaalaa tietynlaisen ylikäytön kautta ja vielä jossain määrin lisää Kristiinanseudun terveyskeskuksen kautta niitten palveluitten osalta, jotka terveyskeskus ostaa Selkämereltä. -Kristiinankaupunki ei voi realistisesti tavoitteeksi asettaa sellaista erikoissairaanhoidon kustannustasoa, joka esim. Uusikaarlepyyllä tai Teuvalla on. Tämä edellyttäisi, että muut kunnat huomattavassa määrin lisäisivät käyttöänsä Selkämeren sairaalassa. Valitettavasti tämä on varsin epätodennäköistä. Itse asiassa on uhka, että tietyt kunnat esim. juuri Teuva ja Isojoki, saattavat pyrkiä nykyisestäänkin vähentämään käyttöänsä! -Huomioiden yllä mainitut tosiseikat on työryhmä aloitteentekijöiden kanssa samaa mieltä sikäli, kuin tulkintamme aloitteen tavoitteesta on oikea: Hallinnollisen ja organisatorisen yhteenliittämisen kautta halutaan aikaansaada aloitteessa mainittujen kuntien suurempi sitoutuneisuus Selkämeren sairaalaan. Tästä odotetaan tuloksena että kyseiset kunnat käyttäisivät Selkämerta suuremmassa määrin kuin tähän asti vähentäen vastaavalla tavalla keskussairaalatason käyttöä. Yhteenliittäminen johtaisi tietenkin myös mahdollisuuksiin rationalisoida hallinnon, toimistotyön ja ehkä myös muiden n.k. tukitoimintojen osalta. Työryhmä näkisi mielellään vielä Teuvan tällaisen yhteisen organisaation puitteissa. -Mutta, me haluamme mutta haluavatko he? Työryhmä haluaa huomauttaa, että yllämainitunlainen yhteistyö saavuttaa kaikkien osapuolten hyväksynnän vain jos kaikilla on joitain voitettavaa yhteistyöstä. Konkreettinen ehdotus yhteenliittymisestä on muotoiltava siten, että todellisia etuja syntyy kaikille osapuolille. Yhteenliittymisen tulosten alustava tarkastelu antaa vaikutelman, että edut helposti keskittyvät Kristiinankaupunkiin (Selkämeren sairaalaan) ja muiden organisaatioiden/kuntien osalle tulee virkojen lakkauttamiset (menetykset). -Ottaen huomioon kuinka vaikeata Närpiön, julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan, on ollut päästä yhteisymmärrykseen Närpiön terveyskes-

14 Kaupunginvaltuusto kuksen kuntayhtymän kanssa täysin paikallisen organisaatiomuutoksen osalta, vaikuttaa epärealistiselta odottaa, että esim. juuri Närpiö kokisi yhdistämisaloitteen joka käsittäisi Närpiön terveyskeskuksen, Kristiinanseudun terveyskeskuksen ja vielä lisäksi Selkämeren sairaalan, houkuttelevana! -Lyhyesti sanottuna työryhmä on sitä mieltä, että aika ei vielä ole kypsä aloitteessa esitetylle ajatukselle. On kulunut aikaa siitä, kun työryhmä laati kommenttinsa, mutta suurimmalla osalla todetusta on edelleenkin merkitystä. Samanaikaisesti kun Selkämeren sairaalassa laadittiin vuosina selvitystyö, käyttäjäkunnilta pyydettiin näkökohtia sairaalan tulevasta organisaatiosta. Puhtaasti konkreettisesti asetettiin kysymys siitä, katsoivatko kunnat, että sairaala siinä tapauksessa, ettei se tulevaisuudessa voisi jatkaa itsenäisenä yksikkönä pitäisi siirtää Vaasan keskussairaalan alaisuuteen vai yhdistää perusterveydenhoitoon. Kristiinankaupungin kaupunginhallitus korosti omalta osaltaan itsestään selvänä tavoitteena, että Selkämeren sairaala pysyisi erikoislääkärijohdettuna sairaalana. Lausunnossa huomautettiin, ettei ole olemassa mitään selvityksiä siitä, mikä organisaatiomuoto olisi paras jos osoittautuu, että sairaala ei voi jatkaa itsenäisenä yksikkönä. Kaupunginhallitus korosti, että toiminnan luonteen huomioon ottaen vaikuttaa kaikkein loogisimmalta siirtää toiminta Vaasan keskussairaalan alaisuuteen, varsinkin kun Selkämeren sairaala tulee kaikissa olosuhteissa tarvitsemaan keskussairaalan tukea. Toinen vaihtoehto, ts. siirtäminen perusterveydenhoitoon, on erittäin monimutkainen ja edellyttäisi koordinointia seudun muiden terveyskeskusten kanssa. Muut käyttäjäkunnat puhuivat myös sen puolesta, että sairaala siirrettäisiin keskussairaalan alaisuuteen ja suhtautuivat ylipäänsä varauksellisesti ajatukseen toiminnan koordinoimisesta perusterveydenhoidon kanssa. Aloite, jossa korostetaan järkiperäisyyden ja kustannustehokkuuden tarvetta, on luonnollisesti erityisesti ajankohtainen Kristiinankaupungissa kun ajattelee hoitosektoria jo kauan leimanneita ongelmia, joista erityissairaanhoidon korkeita kustannuksia on pidetty suurena ongelmana. Tilanne muuttui lähinnä akuutiksi vuonna 2000, kun Selkämeren sairaalan lääkäripula johti sairaalan osittaiseen tyhjäkäyntiin, mikä aiheutti alijäämää tilinpäätöksessä. STAKES on sairaalalautakunnan toimeksiannosta laatinut perusteellisen selvityksen sairaalan operatiivisesta ja konservatiivisesta toiminnasta ja antanut ehdotuksen, joka on suurilta osin toteutunut. Toimenpiteet ovat tuoneet mukanaan merkittäviä kustannussäästöjä, jotka parantavat sairaalan kilpailukykyä. Lääkäritilanteen parantumisen myötä sairaalan kyky hoitaa omaa osaa hoitoketjusta on nyt parempi kuin pitkään

15 Kaupunginvaltuusto aikaan. Tästä huolimatta ei sovi unohtaa sitä tosiasiaa, että Selkämeren sairaala on pieni laitos, jonka koko ajan on vaalittava omaansa säilyttääkseen asemansa. Ei ole sanottua, että ne ratkaisut jotka tällä hetkellä vaikuttavat tarkoituksenmukaisimmilta, ovat käyttökelpoisia tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä voi myös olla paikallaan viitata parhaillaan laadittavaan maanlaajuiseen selvitykseen, jossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon välistä suhdetta tarkastellaan läpikotaisin. Hoidosta käytävä keskustelu osoittaa, että tulevaisuudessa tullaan yleisesti suosimaan suuria yksiköitä, jonka väestöpohja on riittävän laaja. Siltä osin odotetaan kiinnostuksella kannanottoa muutaman kuukauden kuluttua valmistuvassa terveydenhoitopoliittisessa selvityksessä. Kentällä ei kuitenkaan aina menetellä järkiperäisesti väestöpohjaa koskevien suositusten mukaisesti. Isojoen eroaminen kansanterveystyön kuntayhtymästä on hyvä esimerkki. Isojoen päätös kuten myös ne ongelmat, jotka ovat leimanneet pyrkimyksiä koordinoida lääkärinpäivystystä osoittavat, kuinka vaikeata käytännössä on saada aikaan yhteisiä ratkaisuja yhteistyön kautta. On ilmeistä, että kuntaprofiilityöryhmä teki oikean arvioinnin katsoessaan, että aika ei ole kypsä aloitteessa ajankohtaistetuille toimenpiteille. Tämä erityisesti kun Selkämeren sairaalan käyttäjäkunnat ovat julistaneet, että sairaalan olemassaolo on turvattava ensikädessä laajentamalla yhteistyötä keskussairaalan kanssa. Sinänsä tämä on myös loogista koska nk. kolmen sairaalan malli on vahvistettu sairaanhoitopiirin perussäännössä. Ottaen huomioon koko hoitosektoria leimaavat muutokset, on kuitenkin syytä olla herkkäkuuloinen eri vaihtoehdoille, vaikka on oltava tietoinen siitä, että on hyvin vaikea saada aikaan seudun terveyskeskusten välinen koordinointi, mikä on yksi edellytys Selkämeren sairaalan liittämiselle perusterveydenhoitoon teoriassa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto toteaa yllä olevaan selvitykseen viitaten aloitteen olevan loppuun käsitelty. Kaupunginhallituksen päätös: Keskustelun aikana huomautettiin, että aloitteessa annetut ehdotukset ovat tärkeitä kun ajattelee seudun terveydenhoidon tulevaisuuden strategioita ja sitä, että on tärkeää jatkaa keskustelua/selvityksiä seudun perusterveydenhoidon yhteisestä organisaatiosta. Todettiin myös, että perusterveydenhoidon yhteinen organisaatio toimisi porttina sairaalaan, joka hyvin voi toimia kuten tähän saakka.

16 Kaupunginvaltuusto Paavo Rantala poistui kokouksesta. Merja Uusitalo valittiin pöytäkirjantarkastajaksi hänen sijaan jäljellä olevien asioiden osalta. Jatkokeskustelun aikana todettiin, että Kristiinankaupunki voisi ottaa yhteistä terveyskeskusta koskevan kysymyksen keskusteltavaksi seutukunnassa ja neuvottelukunnassa. Viitaten keskustelussa esitettyihin näkökohtiin kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus päättäisi hyväksyä lisäyksen ehdotukseen siten, että se kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto toteaa yllä olevaan selvitykseen viitaten, että aloite on loppuun käsitelty. Päätökseen merkitään kuitenkin, että perusterveydenhoidosta käytävän keskustelun tulee jatkua. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kaupunginvaltuusto VALTUUSTOALOITE KRISTIINANKAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON KOKONAISSELVITYKSESTÄ JA KOKONAISSUUNNITELMASTA (Kh ) (KB/KN) Boströmin, Lundbergin, Bergin, Hoxellin, Urpusen, Pesosen, Haapsaaren, Hanhinevan, Haleniuksen, Kujansivun, Kari-Strömbergin, Rantalan, Rentolan, Uusitalon, Sillanpään ja Södergårdin allekirjoittama valtuustoaloite jätettiin Aloite kuuluu: "Kristiinankaupungissa on laadittava kokonaisselvitys ja kokonaissuunnitelma vanhusten hoidosta Selvityksessä ja suunnitelmassa on otettava huomioon laatu, tehokkuus, talous ja jako tasoihin avohoidon ja laitoshoidon näkökulmasta. Selvityksessä on myös kiinnitettävä huomiota kustannustehokkaaseen ja hoidollisesti puolustettavissa olevaan yhteistyöhön vanhusten kokonaishoidossa toimivien eri osapuolten välillä. Lisäksi on otettava huomioon hoidossa toimivien osapuolten ryhmän uudelleenjärjestely ja saneeraus. Tällä hetkellä Kristiinankaupungin vanhustenhuollolle, perusterveydenhoidolle ja kotipalvelulle ei ole laadittu kokonaissuunnitelmaa. Kaupunginhallituksen tulee hyvin pian esittää kaupunginvaltuustolle ohjelma siitä, miten asia aiotaan hoitaa. Ohjelman, suunnitelman puuttuminen johtaa kustannustehottomuuteen, luo tilaa spekuloinneille, johtaa vääriin sijoituksiin ja pahimmassa tapauksessa jopa huonoon hoitoon." Vanhustenhuoltoa koskevat selvitykset ovat ajankohtaistuneet myös muissa yhteyksissä, viimeksi talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä, jolloin kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: "Kaupunginvaltuusto toteaa, että vanhustenhuollon tulee saada lisää henkilöstöresursseja, mutta että päätös on tältä osin tehtävä erillisen valmistelun perusteella, jolloin tarkastellaan erityisesti vuoden 2001 talousarviota ajatellen sosiaali- ja terveydenhuollon nk. kuntaprofiiliselvitystä ja kaikkea käytettävissä olevaa tietoaineistoa, jolla on merkitystä hoitoketjun eri osien henkilöstötilannetta arvioitaessa." Aloite toimitettiin kuntaprofiiliprojektin projektiryhmälle, joka on antanut oheiset kirjalliset komenttt aloitteesta. Kaupunginjohtajan ehdotus:

18 Kaupunginvaltuusto Aloite ja kommentit jaetaan tässä vaiheessa tiedoksi. Aloite liittyy myös kuntaprofiiliraporttiin ja se käsitellään lopullisesti kun edellisessä pykälässä tarkoitettu seminaari on pidetty. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 11 (Kh ) Sen jälkeen kun profiilityöryhmä antoi kommenttinsa on sosiaali- ja terveysministeriön toimesta laadittu suositus iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen sekä niiden laadun kehittämiseksi. Suositus koskee kaikkia iäkkäille henkilöille tarjottavia palveluja, mutta painottuu erityisesti iäkkäiden kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Valtakunnallisia kehittämishankkeita on myös käynnistetty laatusuosituksiin liittyen. Suositusten johdannossa sanotaan, että suositus on tarkoitettu kunnan päättäjille ja johdolle kunta- ja taloussuunnittelun tueksi. Suosituksen tarkoituksena on aikaansaada valtakunnan tasolta paikallistasolle levittäytyvä arvokeskustelu ja käynnistää koko maassa yhteinen, vuorovaikutuksellinen vanhustenhuollon kehittämisprosessi. Suositellaan, että jokaisessa kunnassa tulisi olla ajantasainen vanhuuspoliittinen ohjelma. Strategiaan tulee sisältyä palvelurakenteen kehittämisohjelma. Kunnan tulee asettaa selkeät tavoitteet palvelurakenteelle tarkoituksenaan aikaansaada tasapainoinen kehitys. Kotona asuminen ja kotiin annettavat palvelut asetetaan etusijalle. Ohjelman tulee perustua paikallisiin tarpeisiin ja voimavaroihin. Korostetaan yhteisen näkemyksen tarvetta palveluasioissa, mikä merkitsee sitä, että sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito sekä muut palveluja tuottavat tahot tuntevat tehtävänsä ja toimivat saumattomasti. Laatusuositus käsittää kaikki aloitteessa mainitut kysymykset. Pohjimmiltaan on kyse hyvin laajasta teemasta, jossa ratkaisut eivät ole muotoiltavissa pelkästään yleisten normien ja käytettävissä olevien tilastojen perusteella. On ilmeistä, että paikallinen kartoitus olisi perusteltua, ja että vanhustenhuollon strategiat olisi laadittava sellaisen prosessin puitteissa, johon hoitosektorin eri toimijat osallistuisivat. Kaupunginjohtajan ehdotus:

19 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää: 1) asettaa toimikunnan, jonka tehtävänä on paikallisten olojen ja edellytysten pohjalta huolehtia siitä, että laaditaan vanhustenhuollon toimintasuunnitelma, johon sisältyvät keskeiset strategiat ja kehittämistoimenpiteet. 2) Toimikunnan, jonka toimeksianto on voimassa toistaiseksi, tulee suorittaa työnsä siten, että se voi olla ensi vuoden talousarvion perustana. 3) Jos käytännöllistä työtä varten arvioidaan tarvittavan palkattu henkilöresurssi, toimikunnan tulee tehdä siitä esitys kaupunginhallitukselle. 4) ehdottaa, että kvsto toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty ja merkitsee, että toimikunnan valmis raportti toimii toimintaa ja taloutta koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen perustana. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtaja selosti asiaa yksityiskohtaisesti. Kaupunginjohtaja totesi mm., että valtakunnallisen terveyspoliittisen selvityksen väliraportissa todetaan myös tavoitteena olevan pitkäntähtäimen ohjelma, jolloin vaihtoehtona mainitaan, että sosiaalihuolto ja terveydenhoito yhdistetään seutukuntatasolla. Hän huomautti myös, että joka tapauksessa on laadittava paikallinen strategiatyö. Lopuksi kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus valitsee seuraavat jäsenet toimikuntaan: Björn-Olof Heikkilä Marjo-Riitta Himanen Hans Ingvesgård Irma Rajasalo Tapani Rentola Elisabeth Sjöberg Pirjo Tåg Toimikunta valitsee keskuudessaan puheenjohtajan ja sihteerin. Keskustelun aikana Hans Nybond totesi, että perusterveydenhoidon kanssa tehtävä strategiatyö on tärkeä sairaalan kannalta ja että seutukunnallisen perusterveydenhoidon mahdollisuuksia koskevalle selvitykselle olisi annettava etusija suhteessa vanhustenhuollon selvitykseen. Merja Uusitalo totesi, että sairaanhoitopiirin selvitystyössä painotetaan myös seutukuntatasoista perusterveydenhoitoa sekä perusterveydenhoidon yhteensovittamista ja yhteistyötä. Kaupunginjohtaja huomautti ohjelmaan viitaten, että perusterveydenhoitoa

20 Kaupunginvaltuusto koskeva keskustelu tulee jatkumaan, ja tältä osin prosessia johtaa sairaanhoitopiiri ja hän totesi myös, että vanhustenhuoltoa koskeva selvitys on oma sisäinen selvityksemme. Merja Uusitalo poistui kokouksesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä yksimielisesti valinnut kaupunginjohtajan ehdottamat jäsenet toimikuntaan. Liite 29 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 8

21 Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA (Yhteistoimintaryhmä , 3) Tarkastuslautkunta ehdotti jo vuoden 1998 Kristiinankaupungin toiminnan ja talouden arviointikertomuksessa, että kaupunki laatisi henkilöstöpoliittisen ohjelman. Yhteistoimintaryhmä ilmaisi tukevansa tarkastuslautakunnan ehdotusta. Vuoden 2000 talousarviossa hallintokeskus lupasi, että henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta aloitettaisiin. Henkilöstöpoliittinen ohjelma antaa ne suuntaviivat ja periaatteet, joita kaupunki soveltaa henkilöstöasioissa. Henkilöstöpoliittisen ohjelman laadinta aloitettiin vuonna Asiaa on käsitelty yhteistyöryhmässä , ja Henkilöstöpoliittinen ohjelma on ollut lausuntokierroksella sopimusjärjestöjen Kristiinankaupungin paikallisyhdistyksissä. Määräaikana saatiin kaksi varsinaista vastausta, OAJ-KPY:ltä ja Kristiinankaupungin kunnallisvirkamiesyhdistykseltä. Paikallisyhdistysten lausunnot oheistetaan vielä kerran. Tehyn ammattiosasto on antanut kirjalliset kommenttinsa henkilöstöpoliittisesta ohjelmasta. Tehyn paperi oheistetaan. Tarkastuslautakunta esitti lisäksi joitakin näkökohtia ja konkreettisia muutosehdotuksia käydessään hallintokeskuksessa. Edellisessä kokouksessaan yhteistoimintaryhmä päätti, että henkilöstösihteeri tekee paikallisten ammattiyhdistysten ja -osastojen sekä tarkastuslautakunnan ehdottamat, aiheellisiksi katsotut muutosehdotukset. Henkilösihteeri on tehnyt yllä mainitut muutokset. Aiheellisiksi katsotut muutosehdotukset on merkitty plussalla. Henkilöstöpoliittinen ohjelma oheistetaan. Tarkoituksena on, että henkilöstöpoliittinen ohjelma esitetään yhteistyöryhmälle lopullisessa muodossaan. Kaupunginvaltuusto käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan. Yhteistoimintaryhmän päätös: ---- (Kh ) Yhteistoimintaryhmä kokoontuu samana päivänä kuin kaupunginhallitus.

22 Kaupunginvaltuusto Ehdotus annetaan kokouksessa sen jälkeen kun on kuultu yhteistoimintaryhmän päätös asiasta. Merkitään, että henkilöstösihteeri Stig Äbb osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Kaupunginjohtaja ilmoitti kokouksessa, että yhteistoimintaryhmä oli hyväksynyt ohjelman lisäyksellä kohtaan Henkilöstöidea: Henkilöstö on tärkeä sivulla 3, ensimmäiseen kappaleeseen. Lisäys, joka jaettiin kirjallisena, kuuluu seuraavasti: Hyvän ilmapiirin edellytyksenä on, että luottamushenkilöt antavat henkilöstölle tukea ja arvostusta. Kaupunginjohtaja ehdotti kaupunginhallituksen ehdottavan, että kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstöpoliittisen ohjelman sekä yhteistoimintaryhmän lisäyksen. Henkilöstösihteeri selosti asiaa. Keskustelun aikana korostettiin ohjelman seurannan olevan tärkeä sekä että henkilöstön keskuudessa voitaisiin tehdä tutkimus työntekijöiden käsityksistä työnantajasta. Keskustelun aikana huomautettiin myös, että tekstissä esiintyvä sana "skolning" voitaisiin vaihtaa toiseen sanaan esim. "fortbildning". Keskustelussa esitettyjen näkökohtien perusteella kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus merkitsee kantanaan, että henkilöstöpoliittisen ohjelman seurantaan kiinnitetään huomiota ja aloitetaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä päättänyt myös yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan ehdottaman merkinnän. Merkitään, että henkilöstösihteeri poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä. Liite 26 Kaupunginvaltuuston päätös:

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden

Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Raision vesihuoltopalveluiden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 56 26.4.2016 Asianro 484/01.04.00/2016 111 Työnantajan ilmoitus yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä Raision vesihuoltopalveluiden yhtiöittämisen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 09/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 09/2014 KOKOUSAIKA 17.06.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 92 93 94 95 96 97 46 98 99

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013 AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 18 19.10 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Jouko Jokinen Kaarina

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä

Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone. Sorvari Vuokko jäsen. Långström Ulla pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 21.04.2016 AIKA 21.04.2016 klo 12:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30

3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 3.10.2011 Kokous 7/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 3.10.2011 klo 18.00-19.30 Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 33 Aika: 2.3.2017 klo 19 20.40 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Da Conceicao Sari Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot