KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 18 a ANSIOMERKKIEN JAKAMINEN 19 KORTTELIN 802 ASEMAKAAVAN MUUTOS 6 20 TIUKANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 8 21 KRISTIINANSEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYH- TYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ISOJOEN KUNNAN EROAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA TELEKUVASTUDIOTA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE ALOITE LAPVÄÄRTIN KIRJASTON PYSÄKÖINTIPAIKAN ASFALTOINNISTA ALOITE LAPVÄÄRTIN UUDENSILLAN PARANNUKSESTA SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA ETELÄISELLE LAPVÄÄRTINTIELLE ALOITE TIENNIMESTÄ VALTUUSTOALOITE VUOKRISTA JA KORVAUKSISTA, JOITA YHDISTYKSET MAKSAVAT KAUPUNGIN TILOISTA ALOITE LAPVÄÄRTISSÄ SIJAITSEVIEN YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSTAMISESTA VALTUUSTOALOITE ESITYSLISTOJEN JULKAISEMISESTA INTERNETISSÄ PUHETERAPIAA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE 32

2 31 VALTUUSTOALOITE LAPPFJÄRDS SKOLA -KOULUSTA VALTUUSTOALOITE LUKIOLAISTEN KULJETUSKUSTANNUS- TEN OMAVASTUUOSUUDESTA 37

3 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2002 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Torstaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Paavo Hanhineva, kvsto:n I varapj. Ingmar Rosenback, kvsto:n II varapj. Håkan Antfolk Kurt Backlund Marja-Liis Hohenthal (Bergin varajäsen) Margit Ulfves (Blomstedtin varajäsen) Tarja Boström Kurt Ekman Bror Eriksson Pekka Eränen Micael Gröndahl Marianne Halenius Hasse Hansas Alf Hoxell Hans Ingvesgård Sixten Lindfors (Iisakkalan varajäsen) Linda Jaakkola Pasi Jylli Mauri Korpi (Kallion varajäsen) Kaj Nyström, kaupunginjohtaja Dan-Anders Sjöqvist, kokouksen sihteeri Sven Söderlund, kaupunginins. Yngve Karlå Vesa Koivula Krister Koskela Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk Bo-Göran Lindh Petri Pihlajaniemi Paavo Rantala Tapani Rentola Britta Rosenback Mia Rosengård Marja-Riitta Sevón Agneta Stenlund.Grindgärds Keijo Ahlström (Teirin varajäsen) Merja Uusitalo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist ASIAT Sivut 1-38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Allekirjoitukset Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia / 2002 aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Todistaa

4 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkitään, että Berg, Blomstedt, Iisakkala, Kallio ja Teir olivat poissa ilmoitettuaan esteestä ja että varajäsenet Marja-Liisa Hohentahl, Margit Ulfves, Sixten Lindfors, Mauri Korpi ja Keijo Ahlström oli kutsuttu heidän sijaan. Puh.joht. totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Lars-Olavi Kujansivu ja Ingmar Lillträsk valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

6 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Puheenjohtaja totesi, että ansiomerkkejä luovutetaan ennen asian nro 19 käsittelyä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

7 Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 802 ASEMAKAAVAN MUUTOS (SS/SS) (Tekninen lautakunta ) Korttelin 802 (Syväluoman leipomo) asemakaavaa on muutettava siten, että teollisuustontti jaetaan teollisuustontiksi (TY) ja omakotitalotontiksi (AO), jotta alkuperäinen tontti voidaan jakaa kahdeksi tontiksi, joilla on eri käyttötarkoitus. Asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti ja osallisille on varattu mahdollisuus jättää kommentteja luonnoksesta. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupungihallitukselle, että luonnos on perustana asemakaavan muutosehdotuksen laadinnalle. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 98. (Kh 254/ ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 254 Tekltk 18/ (SS/SS) Korttelin 802 asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti ja lausuntoja on pyydetty osallisilta. Muistutuksia ei ole jätetty eikä Länsi-Suomen ympäristökeskuksella,

8 Kaupunginvaltuusto Vaasan tiepiirillä ja ympäristöosastolla ole huomauttamista. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen seuraavalla asemakaavamääräysten täydennyksellä "Tällä asemakaava-alueella on korttelille laadittava erillinen tonttijako." Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 18. (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 44 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 19

9 Kaupunginvaltuusto TIUKANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (Tekltk ) (SS/SS) Tiukantien teollisuusalueen ja lähialueiden asemakaavan muutos on ajankohtaistunut, koska teollisuusrakennusten laajentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Ehdotetun alueen asemakaavat ovat vanhentuneet ja niitä on tarkistettava. Maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvun mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (päivätty ) käyvät ilmi koko kaavoitusprosessi sekä tarkistettava alue. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alue, jolle laaditaan asemakaavan muutos, hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Tekninen päällikkö selosti aluksi uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaista, asemakaavan laatimista koskevaa menettelytapaa sekä laadittua ohjelmaa ja aluetta, jota kaava koskee. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Marina Grindgärds poistui kokouksesta klo ja että varajäsen Helena Lundman-Evars saapui samanaikaisesti. Liite 119. (Kh 232/ (SS/KN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 232

10 Kaupunginvaltuusto Tekltk 80/ (SS/SS) Tiukantien teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnos on ollut yleisesti nähtävänä MRA 30. :n mukaisesti Osallisille on varattu mahdollisuus esittää mielipiteitään valmisteluvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Metsähallitus katsoo, että alueen varaamista kevyen liikenteen väylää varten Tiukantien eteläpuolelle tulee harkita. Koska alue rajautuu Naturaalueeseen, on laadittava arviointi teollisuusalueen vaikutuksesta siihen. Ei riitä, että Tiukantien varrelle jätetään yksi rivi puita, vaan on jätettävä leveämpi suojavyöhyke ja suunnitelmaan on sisällytettävä ilmaa, ääniä ja mahd. päästöjä koskevat määräykset. Vaasan tiepiiri katsoo, että Tiukantien leveyttä tulee tarkistaa, jotta erilliselle kevyen liikenteen väylälle saataisiin tilaa. Ympäristöosasto katsoo, että korttelit 307 ja 331 poistetaan, teollisuusaluetta voidaan laajentaa vanhaan tarha-alueeseen asti ja rautatien molemmin puolin oleva kasvillisuus tulee säilyttää luonnonmukaisena. Fortum on kiinnittänyt huomiota kortteleiden läpi kulkevaan sähkölinjaan. Sähkölinja tulee siirtää katualueelle. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että luonnos on perustana Tiukantien teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksen laadinnalle, jolloin selvitetään ja otetaan huomioon metsähallituksen näkökohdat. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti teknisen päällikön ehdotuksen mukaisesti. Liite 80. (Kh 216/ ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös:

11 Kaupunginvaltuusto Kh päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 216 Tekltk 17/ (SS/SS) Tiukantieen teollisuusalueen (3. kaupunginosan korttelit 306, 307 ja niihin kuuluvine virkistys-, erityis- ja katualueineen) asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähätävänä MRA 27 :n mukaisesti ja lausuntoja on pyydetty osallisilta. Muistutuksia ei ole jätetty eikä Länsi-Suomen ympäristökeskuksella ja Vaasan tiepiirillä ole huomautettavaa. Ympäristöosasto katsoo, että vanhan rautatien puoleisella vyöhykkeellä oleva villi kasvillisuus on säilytettävä ja että rautatierataa pitää voida käyttää kevyenliikenteen- ja liikuntaväylänä. Kaava on mitoitettu siltä pohjalta, että Rautatien katualuetta voidaan suunnitella liikennettä, kevyttä liikennettä, moottorikelkkaväylää ja muuta liikuntaväylää varten. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen seuraavin täydennyksin: 1. asemakaavamääräyksiin lisätään: "Tällä asemakaava-alueella on korttelille laadittava erillinen tonttijako, paitsi korttelissa 307 sijaitseville tonteille 6, 7 ja 9"; sekä 2. Tiukantien leventäminen alkaa n. 40 m idempänä siten, ettei nykyiseen tonttiin kosketa. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 17. (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus:

12 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Kaupungininsinööri selosti asiaa. Keskustelun aikana todettiin, että kaduilla voisi olla muita nimiä kuin ehdotettuja Rautatie ja Tarhatie -nimiä. Ne voisivat olla esim. Ratapenger tai Veturitie sekä Pulttitie tai Ruuvitie. Aikaisemmasta on mm. Rautatienkatu, joka helposti voi aiheuttaa sekaannuksia Rautatien kanssa. Kadunnimistä käydyn keskustelun perusteella kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyisi Rautatie-nimen muuttamisen Veturitieksi (ruotsiksi Lokvägen) ja Tarhatie-nimen muuttamisen Tiilimäentieksi (ruotsiksi Tegelbacksvägen) sekä muilta osin päättäisi ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä hyväksynyt katujen nimiä koskevat lisäykset. Liite 45 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri Sven Söderlund osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn ja että hän selosti asiaa puheenjohtajan pyynnöstä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 20

13 Kaupunginvaltuusto KRISTIINANSEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPI- MUKSEN MUUTTAMINEN ISOJOEN KUNNAN EROAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA (KN/KN) (Kh ) Isojoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16. marraskuuta 2001, että Isojoen kunta eroaa Kristiinenseudun kansanterveystyön kuntayhtymästä ja että yhteistyötä jatketaan soveltuvin osin. Pöytäkirjanote ajankohtaisesta päätöksestä jaetaan liitteenä. Isojoen päätöksen perustana ollut selvitys on aikaisemmin jaettu kaupunginhallituksen jäsenille. Sen jälkeen kun Isojoen valtuusto teki päätöksensä on käynyt ilmi, että kuntayhtymästä eroaminen ei ole mahdollista perussopimusta muuttamatta. Siksi kolmen kunnan välillä on käyty keskusteluja aikataulusta. Sekä Kristiinankaupungin että Karijoen taholta katsottu, ettei ole mitään hyötyä viivyttää eroamista vaan asia on käsiteltävä siten, että Isojoen kunta voi erota kuntayhtymästä ensi vuoden alusta. Kristiinankaupungin ja Karijoen kunnan välillä neuvotellaan eroamisen ajankohtaistamista järjestelyistä. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kuntayhtymä jatkaa kahden kunnan voimin, mikä edellyttää useita muutoksia perussopimukseen, joista päätetään myöhemmin. Perussopimuksen 24 :ssä määritellään kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema: "Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa suppeampaan osajäseyynteen, sille suoritetaan kunnan osuus peruspääomasta. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien." Voimassa olevassa perussopimuksessa ei ole määritelty kuntayhtymästä eroamiselle irtisanoutumisaikaa, joten noudatetaan kuntalain 84. : "Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perussopimuksessa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä". Kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkuntien edustajien kanssa on todettu,

14 Kaupunginvaltuusto että Isojoen kunnan eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu perussopimuksen ja kuntalain mukaan. Tällöin on sovittu ehdotuksesta, jonka mukaan perussopimusta muutetaan alla olevan ehdotuksen mukaisesti: Kaupunginjohtajan ehdotus: kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto päättää 1) että perussopimuksen 24. :ään liitetään toinen momentti, joka kuuluu seuraavasti: "Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kuntalain 24. :n määräyksistä poiketen kuntien yhtäpitävillä päätöksillä." 2) hyväksyä Isojoen kunnan eroamisen Kristiinanseudun kansanterveystyön kuntayhtymästä alkaen. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtaja selosti asiaa tarkemmin ja totesi mm., että Isojoen ero kuntayhtymästä vaatii myös joukko muutoksia perussopimukseen. Lisäksi se vaatii taloudellisia järjestelyjä, ja kolmella paikkakunnalla tehdyt investoinnit huomioon ottaen lopputulokseksi saadaan se, että Karijoki saa n. 2 milj. mk ja Kristiinankaupunki maksaa n. 2 milj. mk, koska Isojoen kunnassa oleva omaisuus vastaa sen osuutta ja Kristiinankaupungilla on ollut liian pieni osuus ja Karijoella liian suuri osuus kunkin paikkakunnan omaisuuteen nähden. Kokouksessa todettiin, että ehdotuksen 1. kohdassa on kirjoitusvirhe, siellä viitataan väärään kuntalain pykälään. Virkkeen tulee olla: Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kuntalain 84 :n määräyksistä poiketen Vt. kaupunginsihteeri ilmoitti kokouksessa, että Isojoen kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt samansanaisen päätöksen perussopimuksen 24 :stä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 87 Kaupunginvaltuuston päätös:

15 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja totesi kokouksessa selvennyksenä, koska kaupunginhallituksen käsittelystä saa sen käsityksen, että tämän päätöksen yhteydessä tehdään suuria taloudellisia järjestelyjä, että kaupunginhallituksen käsittelyä koskeva teksti kuvailee sitä, mitä tapahtuu, jos kuntayhtymä puretaan. Nyt on vain kyse Isojoen eroamisesta, mikä ei edellytä mainittavia taloudellisia järjestelyjä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 21

16 Kaupunginvaltuusto LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA (DAS/KN) (Kh , 88) Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan kaupunginhallituksen on annettava valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, jotka valtuuston jäsenet ovat tehneet ja jotka on annettu kaupunginhallitukselle, mutta joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi tällöin todeta, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. Oheiseen luetteloon on merkitty kaikki ne aloitteet, jotka eivät ole loppuun käsiteltyjä. Vuonna 2001 jätettiin 14 uutta aloitetta, kun taas 19 aloitetta käsiteltiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto merkitsee valtuustoaloitteista laaditun luettelon. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 88 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 22

17 Kaupunginvaltuusto TELEKUVASTUDIOTA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE (DAS/KN) (Kh , 89) Eva-Stina Berg ym. allekirjoittaneet ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa toivotaan, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia perustaa telekuvastudio ruotsinkielisen lukion auditorioon. Lukioiden mahdollisuudet laajaan kurssitarjontaan vähenevät koko ajan oppilasmäärän ja resurssien vähenemisen takia. Aloitteessa todetaan lisäksi, että interaktiivisia opiskelumahdollisuuksia on pidettävä todella varteenotettavana vaihtoehtona tavalliselle luokkaopetukselle. Kursseja voitaisiin vaihtaa sellaisten oppilaitosten kanssa, joilla on vastaavanlainen laitteisto. Mahdollisuudet saada tukea opetushallitukselta olisi myös tutkittava. Kansalaisopisto saisi myös keskeisen roolin kurssien, esim. korkeakoulukurssien ja muiden kurssien koordinaattorina ja aloitteessa todetaan myös, että yrittäjille ja muille annettaisiin mahdollisuus ostaa aikaa telekuvastudiosta esim. videokonferensseja varten. Lopuksi aloitteessa todetaan, että interaktiivinen koulutus palvelisi molempia kieliryhmiä. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan, että lautakunta suhtautuu myönteisesti telekuvastudion hankkimiseen ottaen huomioon sen mukanaan tuomat mahdollisuudet opetukselle ja sen mahdollistaman kurssitarjonnan laajentamisen. Koulutoimenjohtaja Jari-Pekka Martikkala on antanut lausunnon suomenkielisen koulutuslautakunnan puolesta ja hän toteaa lausunnossaan, että kouluilla on tarve saada IT-yhteydet, joilla kuvaa ja ääntä voidaan siirtää reaaliajassa. Etäopetus lisääntyy tulevaisuudessa, sen avulla voi saada jopa säästöjäkin, jos opettaja opettaa suuria oppilasmääriä. Tämänhetkiset kokemukset ovat olleet melko positiivisia. Täytyy kuitenkin todeta, ettei se korvaa normaalia luokkaopetusta. Koulujen etäopetus voidaan toteuttaa suhteellisen vaatimattomilla ISDNyhteyksillä, joiden kustannukset ovat muutamia kymmeniä tuhansia markkoja laadusta riippuen. Koulun tarpeisiin ne riittävät hyvin. Mikäli investoidaan studiotasoiseen videoneuvottelukalustoon, pitää se sijoittaa sellaiseen paikkaan, että aikuiset mielellään käyttävät sitä päiväaikaan eikä se aiheuta järjestelyongelmia. Kokemusten perusteella nuorisokoulut eivät ole välttämättä sellaisia paikkoja. Varteenotettava vaihtoehto on kansalaisopisto, joka on joustava ja aikuiselle tuttu kokoontumispaikka. Kansalaisopiston johtokunta puoltaa päivätyssä lausunnossaan telekuvastudion perustamista ja sen sijoittamista kansliataloon. Tämä

18 Kaupunginvaltuusto merkitsee sitä, että studio voi palvella molempia kieliryhmiä tasa-puolisesti ja että se on yleisön käytettävissä sekä päivisin että iltaisin. Kristiinanseudun kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri toteaa päivätyssä lausunnossaan, että tk:lla on mahollisuus käyttää Selkämeren sairaalassa olevaa laitteistoa videokonsultointeja/-konferensseja varten, minkä vuoksi ruotsinkieliseen lukioon perustettava studio ei tuo mitään etuja tk:lle. Kristiinanaseudun yrittäjät ry:lle on varattu mahdolllisuus lausunnon antamiseen. Lausunnot oheistetaan. Kuten kansalaisopiston johtokunta toteaa, tulevat interaktiiviset opiskelumahdollisuudet kehittymään voimakkaasti. Etäopetus lisääntyy ja virtuaalista koulua ja virtuaalista lukiota kehitetään. ATK-verkot tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia tukea koulutusta ja lisäävät joustavuutta ja valintamahdollisuuksia. Myös eri oppilaitosryhmien välinen yhteistyö lisääntyy. Kansalaisopiston johtokunta toteaa myös, että laitteiston tulee olla helposti käytettävissä kaupungin etäopetuksen järjestämistä ja sen opetusympäristön toteuttamista ajatellen. Laitteiston tulee lisäksi olla helppokäyttöinen ja käyttäjille sopeutettu. Videokonferenssilaitteiston kustannukset ovat n euroa. Nämä ovat laitteistokustannuksia (tietokone, ohjelma ja lisävarustus) sekä liittymäkustannuksia (ISDN tai IP). Tarvittava tekniikka on tietokone, tietokoneohjattava näyttöheitin tai vaihtoehtoisesti suurempi näyttö, kamera sekä ISDN-verkkoyhteys ja tarvittava lisävarustus. Suurin osa kaikista videokonferensseista tapahtuu ISDN-yhteyden kautta. Varustus voi olla kiinteä tai siirrettävä tarpeiden mukaan. Videokonferenssissa käytettävä materiaali voi olla PowerPoint, eri asiakirjat, piirtoheitin, videonauhuri, chat ja sähköposti. Muutoin tilaisuus toteutetaan normaalina luokkana tai normaalina kokouksena. Laitteiston käyttäjien tulee tietää miten luodaan yhteys, ohjataan kameraa, käytetään lisävarustusta ja suljetaan yhteys. Vaasan sairaanhoitopiiri käyttää videokonferenssia toiminnassaan ja Selkämeren sairaalan luentosalissa on toimiva laitteisto. Luentosalissa on lähes 40 paikkaa. Sairaala harkitsee parhaillaan tilan avaamista muiden käytettäväksi. Kustannuksia ajatellen olisi hyvä, jos sairaalan varustusta voitaisiin käyttää

19 Kaupunginvaltuusto alussa ja mahdollisia hankintoja tehdä kokemusten arvioinnin jälkeen. Päätöstä laitteiston hankinnasta tai määrärahojen varaamisesta ei tehdä tässä vaiheessa. Kansalaisopiston johtokunnalle annetaan tehtäväksi hoitaa asian valmistelua ja seurantaa jatkossa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedotuksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty sillä merkinnällä, että kansalaisopiston johtokunta huolehtii asian jatkovalmistelusta. Kaupunginhallituksen päätös: Keskustelun aikana Eva-Stina Berg ja Agneta Stenlund-Grindgärds korostivat, antamatta konkreettista eriävää ehdotusta, että tulekuvastudio olisi ennenkaikkea toisen asteen opiskelijoiden hyödyksi ja että nämä koulut, ei ainoastaan Kristiinankaupungissa vaan myös suuremmalla alueella, voisivat vaihtaa opetusta/kursseja toistensa kanssa, jos niillä on telekuvastudiovarustus. Ruotsinkielisen lukion rehtori on ilmoittanut, että lukio on kiinnostunut varustuksesta ja Berg sekä Stenlund-Grindgärds huomauttivat, että jatkovalmistelussa on otettava huomioon Kristinestads Gymnasium -lukiossa olevan auditorion edut nykyisen varustuksen osalta ja sen mahdollisuudet myös suuriin tapahtumiin. Samalla on otettava huomioon nuorisoneuvoston aloite, joka koski kurssivaihdon lisäämistä Kristiinankaupungin toisen asteen koulutuslaitoksissa. Paavo Hanhineva poistui kokouksesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 89 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 23

20 Kaupunginvaltuusto ALOITE LAPVÄÄRTIN KIRJASTON PYSÄKÖINTIPAIKAN ASFALTOINNISTA (SS/SS) (Tekninen lautakunta ) Ingmar Lillträsk esittää aloitteessa, että Lapväärtin kirjaston pysäköintipaikka on asfaltoitava. Lillträsk korostaa, että kaupunki omistaa pysäköintipaikan, että se on kaikkien käytössä ja että alueen siivous helpottuisi asfaltoinnin myötä. Asemakaavan mukaan on varattu alue yleistä pysäköintiä (LP-2) varten. Alueen kautta saa järjestää ulosajo kadulle alueeseen rajaavilta tonteilta, ja autopaikkoja näitä tontteja varten saa myös järjestää pysäköintialueella. LP-2 -alueen omistaa nykyään kaupunki Lapväärtin seurakunnan kanssa tehdyn omistajanvaihdoksen myötä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta laatii suunnitelman yleisen alueen perustamisesta samalla tavalla kuin katusuunnitelman laatimisessa. LP-2 alueelle on siis laadittava suunnitelma ennen kuin alue tai osa siitä voidaan asfaltoida. Tämän hankkeen toteutus ei mahtunut mukaan vuoden 2002 osahankkeisiin. Suunnitelma laaditaan alueelle. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 37. (Kh , 90) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 90

21 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: Ryhmäpuheenjohtaja Kurt Ekman totesi, että valtuutettu Lillträskin aloite koskee tärkeää asiaa. Lapväärttiläiset ovat kauan odottaneet kyseisen, huonokuntoisen alueen asfaltointia. Useat yksityiset kiinteistönomistajat ovat jo asfaltoineet sisäänajotiensä ja piha-alueensa, minkä vuoksi kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tämän pysäköintipaikan/piha-alueen kunnostamiseksi. Ekman totesi lisäksi, että RKP:n valtuustoryhmä on keskustellut asiasta ja että ryhmä tulkitsee teknisen lautakunnan valmistelun myönteiseksi ja että ryhmä odottaa, että virkamiehet, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus hoitavat asian niin, että kirjaston pysäköintipaikka on asfaltoitu vuonna 2003 kun Lapväärtti viettää 700-vuotisjuhlaansa. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 24

22 Kaupunginvaltuusto ALOITE LAPVÄÄRTIN UUDENSILLAN PARANNUKSESTA SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA ETELÄISELLE LAPVÄÄRTINTIEL- LE (HN/SS) (Tekninen lautakunta ) I.Lillträsk on tehnyt aloitteen Lapväärtin Uudensillan jalkakäytävien parannuksesta sekä kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Eteläiselle Lapväärtintielle Pohjoisen Lapväärtintien ja Rosenbackan kaupan välisellä osuudella. Uusisilta on rakennettu vuonna 1915 ja se on 94 m pitkä ja sen molemmilla puolilla on jalkakäytäviä. Jalkakäytävien leveys on 0,8 m, ja niissä on betonipäällyste lähtien silta on erikoisvalvonnan alaisena (painumista, rakennetta ja yleistä kuntoa seurataan tarkemmin). Sillalla on myös painorajoitus, ajoneuvon kokonaispaino saa olla enintään 25 tonnia. Uudensillan kunnossapidosta huolehtii tieliikelaitos ja sillalla tai jalkakäytävillä mahdollisesti tehtävistä toimenpiteistä päättää tiehallinto, Vaasan tiepiiri. Kunnossapitäjään on oltu yhteydessä ja tällöin todettiin, että Uudensillan jalkakäytäviä hoidetaan täysin annettujen ohjeiden mukaisesti ja niitä korjataan tarpeen vaatiessa. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Eteläiselle Lapväärtintielle Pohjoisen Lapväärtintien ja Porintien välillä on n. 3,8 km:n pituinen hanke, josta 1,4 km sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa n euroa/km. Kevyen liikenteen väylää ei ole merkitty tiehallinnon lähivuosien toimintasuunnitelmaan. Tällaisen hankkeen toteuttaminen edellyttää myös kaupungin osallistumista, koska mainittu tieosuus ei ole mukana tiehallinnon priorisoinnissa. Kaavaan on merkitty ainoastaan yksi katualue asemakaava-alueilla. Kirkon kohdalla oleva katualue on suhteellisen kapea, ja jos kevyen liikenteen väylä rakennetaan, tulee kyseeseen korotettu jalkakäytävä kadun yhteydessä. Keskustassa, jossa liikenne on vilkkainta, tietä on levennetty kevyen liikenteen helpottamiseksi. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. (Kh , 91)

23 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Keskustelun aikana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hans Nybond totesi, että aloite voitaisiin toteuttaa osittain siten, että Eteläistä Lapväärtintietä pitkin, Lillsundintien tienhaarasta Uudensillantien tienhaaraan rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Tärkeä hanke voitaisiin toteuttaa kunnan varoin, jos tiehallinto ei osallistu siihen. Kaupungininsinööri totesi tiehallinnon katsovan tämän tyyppisten tieosuuksien kuuluvan kunnalle. Kysymystä voidaan kuitenkin kosketella kaupungin antaessa esim. lausuntonsa seuraavasta toimenpidesuunnitelmasta. Ottaen huomioon keskustelussa esitetyt näkökohdat tarpeesta parantaa liikenneturvallisuutta kyseisellä tieosuudella, kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus tekisi seuraavan lisäyksen ehdotukseen: "Kaupunki tutkii yhdessä Tiehallinnon kanssa mahdollisuuksia saada kevyen líikenteen väylä Eteläisen Lapväärtintien kaikkein tärkeimmälle osuudelle Lillsundintie-Uudensillantie. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus yksimielisesti oli päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä kokouksessa annetun lisäyksen mukaisesti. Liite 91 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 25

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista Yhtymävaltuusto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. N:o 2/2016. Paikka. Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki

Kokouskutsu ja esityslista Yhtymävaltuusto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. N:o 2/2016. Paikka. Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Kokouskutsu ja esityslista N:o 2/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj.

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj. KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 8.4.2015 klo 19.00-21.26 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163C Olli Pursiainen, pj. Teija Hautaniemi Katja

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos 1789/10.1002.100203/2014 KH 387 Raahen kaupungin kaavoitusaloite 12.9.2014 Antinkankaan koulun rakennushankkeen laajuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.5.2012 klo 18.30-19.30 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163 C Peter Grannas, puh.joht. Jari Hakala Helena

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1 MITEN VOIN VAIKUTTAA RAKENNUSJÄRJESTYKSEEN? 1 Mikä on rakennusjärjestys Jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys, mutta sen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 ). Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 VALTUUSTO 1.2.2016 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot