KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 18 a ANSIOMERKKIEN JAKAMINEN 19 KORTTELIN 802 ASEMAKAAVAN MUUTOS 6 20 TIUKANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 8 21 KRISTIINANSEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYH- TYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ISOJOEN KUNNAN EROAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA TELEKUVASTUDIOTA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE ALOITE LAPVÄÄRTIN KIRJASTON PYSÄKÖINTIPAIKAN ASFALTOINNISTA ALOITE LAPVÄÄRTIN UUDENSILLAN PARANNUKSESTA SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA ETELÄISELLE LAPVÄÄRTINTIELLE ALOITE TIENNIMESTÄ VALTUUSTOALOITE VUOKRISTA JA KORVAUKSISTA, JOITA YHDISTYKSET MAKSAVAT KAUPUNGIN TILOISTA ALOITE LAPVÄÄRTISSÄ SIJAITSEVIEN YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSTAMISESTA VALTUUSTOALOITE ESITYSLISTOJEN JULKAISEMISESTA INTERNETISSÄ PUHETERAPIAA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE 32

2 31 VALTUUSTOALOITE LAPPFJÄRDS SKOLA -KOULUSTA VALTUUSTOALOITE LUKIOLAISTEN KULJETUSKUSTANNUS- TEN OMAVASTUUOSUUDESTA 37

3 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2002 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Torstaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Paavo Hanhineva, kvsto:n I varapj. Ingmar Rosenback, kvsto:n II varapj. Håkan Antfolk Kurt Backlund Marja-Liis Hohenthal (Bergin varajäsen) Margit Ulfves (Blomstedtin varajäsen) Tarja Boström Kurt Ekman Bror Eriksson Pekka Eränen Micael Gröndahl Marianne Halenius Hasse Hansas Alf Hoxell Hans Ingvesgård Sixten Lindfors (Iisakkalan varajäsen) Linda Jaakkola Pasi Jylli Mauri Korpi (Kallion varajäsen) Kaj Nyström, kaupunginjohtaja Dan-Anders Sjöqvist, kokouksen sihteeri Sven Söderlund, kaupunginins. Yngve Karlå Vesa Koivula Krister Koskela Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk Bo-Göran Lindh Petri Pihlajaniemi Paavo Rantala Tapani Rentola Britta Rosenback Mia Rosengård Marja-Riitta Sevón Agneta Stenlund.Grindgärds Keijo Ahlström (Teirin varajäsen) Merja Uusitalo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist ASIAT Sivut 1-38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Allekirjoitukset Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia / 2002 aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Todistaa

4 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkitään, että Berg, Blomstedt, Iisakkala, Kallio ja Teir olivat poissa ilmoitettuaan esteestä ja että varajäsenet Marja-Liisa Hohentahl, Margit Ulfves, Sixten Lindfors, Mauri Korpi ja Keijo Ahlström oli kutsuttu heidän sijaan. Puh.joht. totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Lars-Olavi Kujansivu ja Ingmar Lillträsk valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

6 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Puheenjohtaja totesi, että ansiomerkkejä luovutetaan ennen asian nro 19 käsittelyä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

7 Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 802 ASEMAKAAVAN MUUTOS (SS/SS) (Tekninen lautakunta ) Korttelin 802 (Syväluoman leipomo) asemakaavaa on muutettava siten, että teollisuustontti jaetaan teollisuustontiksi (TY) ja omakotitalotontiksi (AO), jotta alkuperäinen tontti voidaan jakaa kahdeksi tontiksi, joilla on eri käyttötarkoitus. Asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti ja osallisille on varattu mahdollisuus jättää kommentteja luonnoksesta. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupungihallitukselle, että luonnos on perustana asemakaavan muutosehdotuksen laadinnalle. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 98. (Kh 254/ ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 254 Tekltk 18/ (SS/SS) Korttelin 802 asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti ja lausuntoja on pyydetty osallisilta. Muistutuksia ei ole jätetty eikä Länsi-Suomen ympäristökeskuksella,

8 Kaupunginvaltuusto Vaasan tiepiirillä ja ympäristöosastolla ole huomauttamista. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen seuraavalla asemakaavamääräysten täydennyksellä "Tällä asemakaava-alueella on korttelille laadittava erillinen tonttijako." Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 18. (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 44 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 19

9 Kaupunginvaltuusto TIUKANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (Tekltk ) (SS/SS) Tiukantien teollisuusalueen ja lähialueiden asemakaavan muutos on ajankohtaistunut, koska teollisuusrakennusten laajentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Ehdotetun alueen asemakaavat ovat vanhentuneet ja niitä on tarkistettava. Maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvun mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (päivätty ) käyvät ilmi koko kaavoitusprosessi sekä tarkistettava alue. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alue, jolle laaditaan asemakaavan muutos, hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Tekninen päällikkö selosti aluksi uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaista, asemakaavan laatimista koskevaa menettelytapaa sekä laadittua ohjelmaa ja aluetta, jota kaava koskee. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Marina Grindgärds poistui kokouksesta klo ja että varajäsen Helena Lundman-Evars saapui samanaikaisesti. Liite 119. (Kh 232/ (SS/KN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 232

10 Kaupunginvaltuusto Tekltk 80/ (SS/SS) Tiukantien teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnos on ollut yleisesti nähtävänä MRA 30. :n mukaisesti Osallisille on varattu mahdollisuus esittää mielipiteitään valmisteluvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Metsähallitus katsoo, että alueen varaamista kevyen liikenteen väylää varten Tiukantien eteläpuolelle tulee harkita. Koska alue rajautuu Naturaalueeseen, on laadittava arviointi teollisuusalueen vaikutuksesta siihen. Ei riitä, että Tiukantien varrelle jätetään yksi rivi puita, vaan on jätettävä leveämpi suojavyöhyke ja suunnitelmaan on sisällytettävä ilmaa, ääniä ja mahd. päästöjä koskevat määräykset. Vaasan tiepiiri katsoo, että Tiukantien leveyttä tulee tarkistaa, jotta erilliselle kevyen liikenteen väylälle saataisiin tilaa. Ympäristöosasto katsoo, että korttelit 307 ja 331 poistetaan, teollisuusaluetta voidaan laajentaa vanhaan tarha-alueeseen asti ja rautatien molemmin puolin oleva kasvillisuus tulee säilyttää luonnonmukaisena. Fortum on kiinnittänyt huomiota kortteleiden läpi kulkevaan sähkölinjaan. Sähkölinja tulee siirtää katualueelle. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että luonnos on perustana Tiukantien teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksen laadinnalle, jolloin selvitetään ja otetaan huomioon metsähallituksen näkökohdat. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti teknisen päällikön ehdotuksen mukaisesti. Liite 80. (Kh 216/ ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös:

11 Kaupunginvaltuusto Kh päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 216 Tekltk 17/ (SS/SS) Tiukantieen teollisuusalueen (3. kaupunginosan korttelit 306, 307 ja niihin kuuluvine virkistys-, erityis- ja katualueineen) asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähätävänä MRA 27 :n mukaisesti ja lausuntoja on pyydetty osallisilta. Muistutuksia ei ole jätetty eikä Länsi-Suomen ympäristökeskuksella ja Vaasan tiepiirillä ole huomautettavaa. Ympäristöosasto katsoo, että vanhan rautatien puoleisella vyöhykkeellä oleva villi kasvillisuus on säilytettävä ja että rautatierataa pitää voida käyttää kevyenliikenteen- ja liikuntaväylänä. Kaava on mitoitettu siltä pohjalta, että Rautatien katualuetta voidaan suunnitella liikennettä, kevyttä liikennettä, moottorikelkkaväylää ja muuta liikuntaväylää varten. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen seuraavin täydennyksin: 1. asemakaavamääräyksiin lisätään: "Tällä asemakaava-alueella on korttelille laadittava erillinen tonttijako, paitsi korttelissa 307 sijaitseville tonteille 6, 7 ja 9"; sekä 2. Tiukantien leventäminen alkaa n. 40 m idempänä siten, ettei nykyiseen tonttiin kosketa. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 17. (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus:

12 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Kaupungininsinööri selosti asiaa. Keskustelun aikana todettiin, että kaduilla voisi olla muita nimiä kuin ehdotettuja Rautatie ja Tarhatie -nimiä. Ne voisivat olla esim. Ratapenger tai Veturitie sekä Pulttitie tai Ruuvitie. Aikaisemmasta on mm. Rautatienkatu, joka helposti voi aiheuttaa sekaannuksia Rautatien kanssa. Kadunnimistä käydyn keskustelun perusteella kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyisi Rautatie-nimen muuttamisen Veturitieksi (ruotsiksi Lokvägen) ja Tarhatie-nimen muuttamisen Tiilimäentieksi (ruotsiksi Tegelbacksvägen) sekä muilta osin päättäisi ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä hyväksynyt katujen nimiä koskevat lisäykset. Liite 45 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri Sven Söderlund osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn ja että hän selosti asiaa puheenjohtajan pyynnöstä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 20

13 Kaupunginvaltuusto KRISTIINANSEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPI- MUKSEN MUUTTAMINEN ISOJOEN KUNNAN EROAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA (KN/KN) (Kh ) Isojoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16. marraskuuta 2001, että Isojoen kunta eroaa Kristiinenseudun kansanterveystyön kuntayhtymästä ja että yhteistyötä jatketaan soveltuvin osin. Pöytäkirjanote ajankohtaisesta päätöksestä jaetaan liitteenä. Isojoen päätöksen perustana ollut selvitys on aikaisemmin jaettu kaupunginhallituksen jäsenille. Sen jälkeen kun Isojoen valtuusto teki päätöksensä on käynyt ilmi, että kuntayhtymästä eroaminen ei ole mahdollista perussopimusta muuttamatta. Siksi kolmen kunnan välillä on käyty keskusteluja aikataulusta. Sekä Kristiinankaupungin että Karijoen taholta katsottu, ettei ole mitään hyötyä viivyttää eroamista vaan asia on käsiteltävä siten, että Isojoen kunta voi erota kuntayhtymästä ensi vuoden alusta. Kristiinankaupungin ja Karijoen kunnan välillä neuvotellaan eroamisen ajankohtaistamista järjestelyistä. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kuntayhtymä jatkaa kahden kunnan voimin, mikä edellyttää useita muutoksia perussopimukseen, joista päätetään myöhemmin. Perussopimuksen 24 :ssä määritellään kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema: "Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa suppeampaan osajäseyynteen, sille suoritetaan kunnan osuus peruspääomasta. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien." Voimassa olevassa perussopimuksessa ei ole määritelty kuntayhtymästä eroamiselle irtisanoutumisaikaa, joten noudatetaan kuntalain 84. : "Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perussopimuksessa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä". Kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkuntien edustajien kanssa on todettu,

14 Kaupunginvaltuusto että Isojoen kunnan eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu perussopimuksen ja kuntalain mukaan. Tällöin on sovittu ehdotuksesta, jonka mukaan perussopimusta muutetaan alla olevan ehdotuksen mukaisesti: Kaupunginjohtajan ehdotus: kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto päättää 1) että perussopimuksen 24. :ään liitetään toinen momentti, joka kuuluu seuraavasti: "Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kuntalain 24. :n määräyksistä poiketen kuntien yhtäpitävillä päätöksillä." 2) hyväksyä Isojoen kunnan eroamisen Kristiinanseudun kansanterveystyön kuntayhtymästä alkaen. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtaja selosti asiaa tarkemmin ja totesi mm., että Isojoen ero kuntayhtymästä vaatii myös joukko muutoksia perussopimukseen. Lisäksi se vaatii taloudellisia järjestelyjä, ja kolmella paikkakunnalla tehdyt investoinnit huomioon ottaen lopputulokseksi saadaan se, että Karijoki saa n. 2 milj. mk ja Kristiinankaupunki maksaa n. 2 milj. mk, koska Isojoen kunnassa oleva omaisuus vastaa sen osuutta ja Kristiinankaupungilla on ollut liian pieni osuus ja Karijoella liian suuri osuus kunkin paikkakunnan omaisuuteen nähden. Kokouksessa todettiin, että ehdotuksen 1. kohdassa on kirjoitusvirhe, siellä viitataan väärään kuntalain pykälään. Virkkeen tulee olla: Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kuntalain 84 :n määräyksistä poiketen Vt. kaupunginsihteeri ilmoitti kokouksessa, että Isojoen kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt samansanaisen päätöksen perussopimuksen 24 :stä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 87 Kaupunginvaltuuston päätös:

15 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja totesi kokouksessa selvennyksenä, koska kaupunginhallituksen käsittelystä saa sen käsityksen, että tämän päätöksen yhteydessä tehdään suuria taloudellisia järjestelyjä, että kaupunginhallituksen käsittelyä koskeva teksti kuvailee sitä, mitä tapahtuu, jos kuntayhtymä puretaan. Nyt on vain kyse Isojoen eroamisesta, mikä ei edellytä mainittavia taloudellisia järjestelyjä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 21

16 Kaupunginvaltuusto LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA (DAS/KN) (Kh , 88) Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan kaupunginhallituksen on annettava valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, jotka valtuuston jäsenet ovat tehneet ja jotka on annettu kaupunginhallitukselle, mutta joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi tällöin todeta, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. Oheiseen luetteloon on merkitty kaikki ne aloitteet, jotka eivät ole loppuun käsiteltyjä. Vuonna 2001 jätettiin 14 uutta aloitetta, kun taas 19 aloitetta käsiteltiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto merkitsee valtuustoaloitteista laaditun luettelon. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 88 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 22

17 Kaupunginvaltuusto TELEKUVASTUDIOTA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE (DAS/KN) (Kh , 89) Eva-Stina Berg ym. allekirjoittaneet ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa toivotaan, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia perustaa telekuvastudio ruotsinkielisen lukion auditorioon. Lukioiden mahdollisuudet laajaan kurssitarjontaan vähenevät koko ajan oppilasmäärän ja resurssien vähenemisen takia. Aloitteessa todetaan lisäksi, että interaktiivisia opiskelumahdollisuuksia on pidettävä todella varteenotettavana vaihtoehtona tavalliselle luokkaopetukselle. Kursseja voitaisiin vaihtaa sellaisten oppilaitosten kanssa, joilla on vastaavanlainen laitteisto. Mahdollisuudet saada tukea opetushallitukselta olisi myös tutkittava. Kansalaisopisto saisi myös keskeisen roolin kurssien, esim. korkeakoulukurssien ja muiden kurssien koordinaattorina ja aloitteessa todetaan myös, että yrittäjille ja muille annettaisiin mahdollisuus ostaa aikaa telekuvastudiosta esim. videokonferensseja varten. Lopuksi aloitteessa todetaan, että interaktiivinen koulutus palvelisi molempia kieliryhmiä. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan, että lautakunta suhtautuu myönteisesti telekuvastudion hankkimiseen ottaen huomioon sen mukanaan tuomat mahdollisuudet opetukselle ja sen mahdollistaman kurssitarjonnan laajentamisen. Koulutoimenjohtaja Jari-Pekka Martikkala on antanut lausunnon suomenkielisen koulutuslautakunnan puolesta ja hän toteaa lausunnossaan, että kouluilla on tarve saada IT-yhteydet, joilla kuvaa ja ääntä voidaan siirtää reaaliajassa. Etäopetus lisääntyy tulevaisuudessa, sen avulla voi saada jopa säästöjäkin, jos opettaja opettaa suuria oppilasmääriä. Tämänhetkiset kokemukset ovat olleet melko positiivisia. Täytyy kuitenkin todeta, ettei se korvaa normaalia luokkaopetusta. Koulujen etäopetus voidaan toteuttaa suhteellisen vaatimattomilla ISDNyhteyksillä, joiden kustannukset ovat muutamia kymmeniä tuhansia markkoja laadusta riippuen. Koulun tarpeisiin ne riittävät hyvin. Mikäli investoidaan studiotasoiseen videoneuvottelukalustoon, pitää se sijoittaa sellaiseen paikkaan, että aikuiset mielellään käyttävät sitä päiväaikaan eikä se aiheuta järjestelyongelmia. Kokemusten perusteella nuorisokoulut eivät ole välttämättä sellaisia paikkoja. Varteenotettava vaihtoehto on kansalaisopisto, joka on joustava ja aikuiselle tuttu kokoontumispaikka. Kansalaisopiston johtokunta puoltaa päivätyssä lausunnossaan telekuvastudion perustamista ja sen sijoittamista kansliataloon. Tämä

18 Kaupunginvaltuusto merkitsee sitä, että studio voi palvella molempia kieliryhmiä tasa-puolisesti ja että se on yleisön käytettävissä sekä päivisin että iltaisin. Kristiinanseudun kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri toteaa päivätyssä lausunnossaan, että tk:lla on mahollisuus käyttää Selkämeren sairaalassa olevaa laitteistoa videokonsultointeja/-konferensseja varten, minkä vuoksi ruotsinkieliseen lukioon perustettava studio ei tuo mitään etuja tk:lle. Kristiinanaseudun yrittäjät ry:lle on varattu mahdolllisuus lausunnon antamiseen. Lausunnot oheistetaan. Kuten kansalaisopiston johtokunta toteaa, tulevat interaktiiviset opiskelumahdollisuudet kehittymään voimakkaasti. Etäopetus lisääntyy ja virtuaalista koulua ja virtuaalista lukiota kehitetään. ATK-verkot tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia tukea koulutusta ja lisäävät joustavuutta ja valintamahdollisuuksia. Myös eri oppilaitosryhmien välinen yhteistyö lisääntyy. Kansalaisopiston johtokunta toteaa myös, että laitteiston tulee olla helposti käytettävissä kaupungin etäopetuksen järjestämistä ja sen opetusympäristön toteuttamista ajatellen. Laitteiston tulee lisäksi olla helppokäyttöinen ja käyttäjille sopeutettu. Videokonferenssilaitteiston kustannukset ovat n euroa. Nämä ovat laitteistokustannuksia (tietokone, ohjelma ja lisävarustus) sekä liittymäkustannuksia (ISDN tai IP). Tarvittava tekniikka on tietokone, tietokoneohjattava näyttöheitin tai vaihtoehtoisesti suurempi näyttö, kamera sekä ISDN-verkkoyhteys ja tarvittava lisävarustus. Suurin osa kaikista videokonferensseista tapahtuu ISDN-yhteyden kautta. Varustus voi olla kiinteä tai siirrettävä tarpeiden mukaan. Videokonferenssissa käytettävä materiaali voi olla PowerPoint, eri asiakirjat, piirtoheitin, videonauhuri, chat ja sähköposti. Muutoin tilaisuus toteutetaan normaalina luokkana tai normaalina kokouksena. Laitteiston käyttäjien tulee tietää miten luodaan yhteys, ohjataan kameraa, käytetään lisävarustusta ja suljetaan yhteys. Vaasan sairaanhoitopiiri käyttää videokonferenssia toiminnassaan ja Selkämeren sairaalan luentosalissa on toimiva laitteisto. Luentosalissa on lähes 40 paikkaa. Sairaala harkitsee parhaillaan tilan avaamista muiden käytettäväksi. Kustannuksia ajatellen olisi hyvä, jos sairaalan varustusta voitaisiin käyttää

19 Kaupunginvaltuusto alussa ja mahdollisia hankintoja tehdä kokemusten arvioinnin jälkeen. Päätöstä laitteiston hankinnasta tai määrärahojen varaamisesta ei tehdä tässä vaiheessa. Kansalaisopiston johtokunnalle annetaan tehtäväksi hoitaa asian valmistelua ja seurantaa jatkossa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedotuksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty sillä merkinnällä, että kansalaisopiston johtokunta huolehtii asian jatkovalmistelusta. Kaupunginhallituksen päätös: Keskustelun aikana Eva-Stina Berg ja Agneta Stenlund-Grindgärds korostivat, antamatta konkreettista eriävää ehdotusta, että tulekuvastudio olisi ennenkaikkea toisen asteen opiskelijoiden hyödyksi ja että nämä koulut, ei ainoastaan Kristiinankaupungissa vaan myös suuremmalla alueella, voisivat vaihtaa opetusta/kursseja toistensa kanssa, jos niillä on telekuvastudiovarustus. Ruotsinkielisen lukion rehtori on ilmoittanut, että lukio on kiinnostunut varustuksesta ja Berg sekä Stenlund-Grindgärds huomauttivat, että jatkovalmistelussa on otettava huomioon Kristinestads Gymnasium -lukiossa olevan auditorion edut nykyisen varustuksen osalta ja sen mahdollisuudet myös suuriin tapahtumiin. Samalla on otettava huomioon nuorisoneuvoston aloite, joka koski kurssivaihdon lisäämistä Kristiinankaupungin toisen asteen koulutuslaitoksissa. Paavo Hanhineva poistui kokouksesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 89 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 23

20 Kaupunginvaltuusto ALOITE LAPVÄÄRTIN KIRJASTON PYSÄKÖINTIPAIKAN ASFALTOINNISTA (SS/SS) (Tekninen lautakunta ) Ingmar Lillträsk esittää aloitteessa, että Lapväärtin kirjaston pysäköintipaikka on asfaltoitava. Lillträsk korostaa, että kaupunki omistaa pysäköintipaikan, että se on kaikkien käytössä ja että alueen siivous helpottuisi asfaltoinnin myötä. Asemakaavan mukaan on varattu alue yleistä pysäköintiä (LP-2) varten. Alueen kautta saa järjestää ulosajo kadulle alueeseen rajaavilta tonteilta, ja autopaikkoja näitä tontteja varten saa myös järjestää pysäköintialueella. LP-2 -alueen omistaa nykyään kaupunki Lapväärtin seurakunnan kanssa tehdyn omistajanvaihdoksen myötä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta laatii suunnitelman yleisen alueen perustamisesta samalla tavalla kuin katusuunnitelman laatimisessa. LP-2 alueelle on siis laadittava suunnitelma ennen kuin alue tai osa siitä voidaan asfaltoida. Tämän hankkeen toteutus ei mahtunut mukaan vuoden 2002 osahankkeisiin. Suunnitelma laaditaan alueelle. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 37. (Kh , 90) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 90

21 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: Ryhmäpuheenjohtaja Kurt Ekman totesi, että valtuutettu Lillträskin aloite koskee tärkeää asiaa. Lapväärttiläiset ovat kauan odottaneet kyseisen, huonokuntoisen alueen asfaltointia. Useat yksityiset kiinteistönomistajat ovat jo asfaltoineet sisäänajotiensä ja piha-alueensa, minkä vuoksi kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tämän pysäköintipaikan/piha-alueen kunnostamiseksi. Ekman totesi lisäksi, että RKP:n valtuustoryhmä on keskustellut asiasta ja että ryhmä tulkitsee teknisen lautakunnan valmistelun myönteiseksi ja että ryhmä odottaa, että virkamiehet, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus hoitavat asian niin, että kirjaston pysäköintipaikka on asfaltoitu vuonna 2003 kun Lapväärtti viettää 700-vuotisjuhlaansa. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 24

22 Kaupunginvaltuusto ALOITE LAPVÄÄRTIN UUDENSILLAN PARANNUKSESTA SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA ETELÄISELLE LAPVÄÄRTINTIEL- LE (HN/SS) (Tekninen lautakunta ) I.Lillträsk on tehnyt aloitteen Lapväärtin Uudensillan jalkakäytävien parannuksesta sekä kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Eteläiselle Lapväärtintielle Pohjoisen Lapväärtintien ja Rosenbackan kaupan välisellä osuudella. Uusisilta on rakennettu vuonna 1915 ja se on 94 m pitkä ja sen molemmilla puolilla on jalkakäytäviä. Jalkakäytävien leveys on 0,8 m, ja niissä on betonipäällyste lähtien silta on erikoisvalvonnan alaisena (painumista, rakennetta ja yleistä kuntoa seurataan tarkemmin). Sillalla on myös painorajoitus, ajoneuvon kokonaispaino saa olla enintään 25 tonnia. Uudensillan kunnossapidosta huolehtii tieliikelaitos ja sillalla tai jalkakäytävillä mahdollisesti tehtävistä toimenpiteistä päättää tiehallinto, Vaasan tiepiiri. Kunnossapitäjään on oltu yhteydessä ja tällöin todettiin, että Uudensillan jalkakäytäviä hoidetaan täysin annettujen ohjeiden mukaisesti ja niitä korjataan tarpeen vaatiessa. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Eteläiselle Lapväärtintielle Pohjoisen Lapväärtintien ja Porintien välillä on n. 3,8 km:n pituinen hanke, josta 1,4 km sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa n euroa/km. Kevyen liikenteen väylää ei ole merkitty tiehallinnon lähivuosien toimintasuunnitelmaan. Tällaisen hankkeen toteuttaminen edellyttää myös kaupungin osallistumista, koska mainittu tieosuus ei ole mukana tiehallinnon priorisoinnissa. Kaavaan on merkitty ainoastaan yksi katualue asemakaava-alueilla. Kirkon kohdalla oleva katualue on suhteellisen kapea, ja jos kevyen liikenteen väylä rakennetaan, tulee kyseeseen korotettu jalkakäytävä kadun yhteydessä. Keskustassa, jossa liikenne on vilkkainta, tietä on levennetty kevyen liikenteen helpottamiseksi. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. (Kh , 91)

23 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Keskustelun aikana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hans Nybond totesi, että aloite voitaisiin toteuttaa osittain siten, että Eteläistä Lapväärtintietä pitkin, Lillsundintien tienhaarasta Uudensillantien tienhaaraan rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Tärkeä hanke voitaisiin toteuttaa kunnan varoin, jos tiehallinto ei osallistu siihen. Kaupungininsinööri totesi tiehallinnon katsovan tämän tyyppisten tieosuuksien kuuluvan kunnalle. Kysymystä voidaan kuitenkin kosketella kaupungin antaessa esim. lausuntonsa seuraavasta toimenpidesuunnitelmasta. Ottaen huomioon keskustelussa esitetyt näkökohdat tarpeesta parantaa liikenneturvallisuutta kyseisellä tieosuudella, kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus tekisi seuraavan lisäyksen ehdotukseen: "Kaupunki tutkii yhdessä Tiehallinnon kanssa mahdollisuuksia saada kevyen líikenteen väylä Eteläisen Lapväärtintien kaikkein tärkeimmälle osuudelle Lillsundintie-Uudensillantie. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus yksimielisesti oli päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä kokouksessa annetun lisäyksen mukaisesti. Liite 91 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 25

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 7.2.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.5.2012 klo 18.30-19.30 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163 C Peter Grannas, puh.joht. Jari Hakala Helena

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 16.1.2014 klo 17-19 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Vanhusneuvosto. AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Vanhusneuvosto AIKA 29.04.2014 kello 10:30-11:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 22 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan)

Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) ASEMAKAAVAMUUTOS KOKO KEMIN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA-ALUEET Kemin korkeusjärjestelmämuutoksesta johtuva asemakaavan muutos (N2000) SELOSTUS - LUONNOS 10.09.2013 (sama pvm kuin karttaan) 1 (6) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Nuorisoneuvoston toimintaohje

Nuorisoneuvoston toimintaohje 1 (5) Nuorisoneuvoston toimintaohje 2 (5) Sisällysluettelo 1 Nuorisoneuvoston tarkoitus... 3 2 Nuorisoneuvoston kokoonpano... 3 3 Nuorisoneuvoston tehtävät... 3 4 Nuorisoneuvoston toimikausi ja ikäraja...virhe.

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot