KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto"

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 5 18 a ANSIOMERKKIEN JAKAMINEN 19 KORTTELIN 802 ASEMAKAAVAN MUUTOS 6 20 TIUKANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 8 21 KRISTIINANSEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYH- TYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ISOJOEN KUNNAN EROAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA TELEKUVASTUDIOTA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE ALOITE LAPVÄÄRTIN KIRJASTON PYSÄKÖINTIPAIKAN ASFALTOINNISTA ALOITE LAPVÄÄRTIN UUDENSILLAN PARANNUKSESTA SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA ETELÄISELLE LAPVÄÄRTINTIELLE ALOITE TIENNIMESTÄ VALTUUSTOALOITE VUOKRISTA JA KORVAUKSISTA, JOITA YHDISTYKSET MAKSAVAT KAUPUNGIN TILOISTA ALOITE LAPVÄÄRTISSÄ SIJAITSEVIEN YLEISTEN ALUEIDEN KUNNOSTAMISESTA VALTUUSTOALOITE ESITYSLISTOJEN JULKAISEMISESTA INTERNETISSÄ PUHETERAPIAA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE 32

2 31 VALTUUSTOALOITE LAPPFJÄRDS SKOLA -KOULUSTA VALTUUSTOALOITE LUKIOLAISTEN KULJETUSKUSTANNUS- TEN OMAVASTUUOSUUDESTA 37

3 KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2002 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA Torstaina klo PAIKKA LÄSNÄ MUUT LÄSNÄ OLLEET Raatihuone Hans Nybond, kvsto:n pj. Paavo Hanhineva, kvsto:n I varapj. Ingmar Rosenback, kvsto:n II varapj. Håkan Antfolk Kurt Backlund Marja-Liis Hohenthal (Bergin varajäsen) Margit Ulfves (Blomstedtin varajäsen) Tarja Boström Kurt Ekman Bror Eriksson Pekka Eränen Micael Gröndahl Marianne Halenius Hasse Hansas Alf Hoxell Hans Ingvesgård Sixten Lindfors (Iisakkalan varajäsen) Linda Jaakkola Pasi Jylli Mauri Korpi (Kallion varajäsen) Kaj Nyström, kaupunginjohtaja Dan-Anders Sjöqvist, kokouksen sihteeri Sven Söderlund, kaupunginins. Yngve Karlå Vesa Koivula Krister Koskela Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk Bo-Göran Lindh Petri Pihlajaniemi Paavo Rantala Tapani Rentola Britta Rosenback Mia Rosengård Marja-Riitta Sevón Agneta Stenlund.Grindgärds Keijo Ahlström (Teirin varajäsen) Merja Uusitalo ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Hans Nybond Dan-Anders Sjöqvist ASIAT Sivut 1-38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Allekirjoitukset Lars-Olavi Kujansivu Ingmar Lillträsk PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kristiinankaupungin kaupunginkanslia / 2002 aika ja paikka Kristiinankaupungissa / 2002 Todistaa

4 Kaupunginvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvsto:n työjärjestyksen 8. :n mukaan on kutsu valtuuston kokoukseen lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kuntalain 58. :n mukaan kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty ja on pantu esille ilmoitustaululle samana päivänä. Kuulutus on julkaistu seuraavissa lehdissä: Syd-Österbotten , Kristinestads Tidning ja Suupohjan Sanomat ) Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan, onko joku ilmoittanut esteestä, jolloin varajäsen on kutsuttu; ja 2) todetaan onko kokous laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. Kaupunginvaltuuston päätös: Merkitään, että Berg, Blomstedt, Iisakkala, Kallio ja Teir olivat poissa ilmoitettuaan esteestä ja että varajäsenet Marja-Liisa Hohentahl, Margit Ulfves, Sixten Lindfors, Mauri Korpi ja Keijo Ahlström oli kutsuttu heidän sijaan. Puh.joht. totesi kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Valtuuston työjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Kaupunginvaltuuston päätös: Lars-Olavi Kujansivu ja Ingmar Lillträsk valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

6 Kaupunginvaltuusto ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kaupunginvaltuuston päätös: Puheenjohtaja totesi, että ansiomerkkejä luovutetaan ennen asian nro 19 käsittelyä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityslistan.

7 Kaupunginvaltuusto KORTTELIN 802 ASEMAKAAVAN MUUTOS (SS/SS) (Tekninen lautakunta ) Korttelin 802 (Syväluoman leipomo) asemakaavaa on muutettava siten, että teollisuustontti jaetaan teollisuustontiksi (TY) ja omakotitalotontiksi (AO), jotta alkuperäinen tontti voidaan jakaa kahdeksi tontiksi, joilla on eri käyttötarkoitus. Asemakaavan muutosluonnos on julkisesti nähtävänä MRA 30 :n mukaisesti ja osallisille on varattu mahdollisuus jättää kommentteja luonnoksesta. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupungihallitukselle, että luonnos on perustana asemakaavan muutosehdotuksen laadinnalle. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 98. (Kh 254/ ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Kh päätti yksimielisesti kj:n ehdotuksen mukaisesti. Liite 254 Tekltk 18/ (SS/SS) Korttelin 802 asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä MRA 27 :n mukaisesti ja lausuntoja on pyydetty osallisilta. Muistutuksia ei ole jätetty eikä Länsi-Suomen ympäristökeskuksella,

8 Kaupunginvaltuusto Vaasan tiepiirillä ja ympäristöosastolla ole huomauttamista. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen seuraavalla asemakaavamääräysten täydennyksellä "Tällä asemakaava-alueella on korttelille laadittava erillinen tonttijako." Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 18. (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 44 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 19

9 Kaupunginvaltuusto TIUKANTIEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (Tekltk ) (SS/SS) Tiukantien teollisuusalueen ja lähialueiden asemakaavan muutos on ajankohtaistunut, koska teollisuusrakennusten laajentaminen on tullut ajankohtaiseksi. Ehdotetun alueen asemakaavat ovat vanhentuneet ja niitä on tarkistettava. Maankäyttö- ja rakennuslain 8. luvun mukaan kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Laaditusta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (päivätty ) käyvät ilmi koko kaavoitusprosessi sekä tarkistettava alue. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alue, jolle laaditaan asemakaavan muutos, hyväksytään. Kaupunginhallituksen päätös: Tekninen päällikkö selosti aluksi uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaista, asemakaavan laatimista koskevaa menettelytapaa sekä laadittua ohjelmaa ja aluetta, jota kaava koskee. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että Marina Grindgärds poistui kokouksesta klo ja että varajäsen Helena Lundman-Evars saapui samanaikaisesti. Liite 119. (Kh 232/ (SS/KN) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 232

10 Kaupunginvaltuusto Tekltk 80/ (SS/SS) Tiukantien teollisuusalueen asemakaavan muutosluonnos on ollut yleisesti nähtävänä MRA 30. :n mukaisesti Osallisille on varattu mahdollisuus esittää mielipiteitään valmisteluvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Metsähallitus katsoo, että alueen varaamista kevyen liikenteen väylää varten Tiukantien eteläpuolelle tulee harkita. Koska alue rajautuu Naturaalueeseen, on laadittava arviointi teollisuusalueen vaikutuksesta siihen. Ei riitä, että Tiukantien varrelle jätetään yksi rivi puita, vaan on jätettävä leveämpi suojavyöhyke ja suunnitelmaan on sisällytettävä ilmaa, ääniä ja mahd. päästöjä koskevat määräykset. Vaasan tiepiiri katsoo, että Tiukantien leveyttä tulee tarkistaa, jotta erilliselle kevyen liikenteen väylälle saataisiin tilaa. Ympäristöosasto katsoo, että korttelit 307 ja 331 poistetaan, teollisuusaluetta voidaan laajentaa vanhaan tarha-alueeseen asti ja rautatien molemmin puolin oleva kasvillisuus tulee säilyttää luonnonmukaisena. Fortum on kiinnittänyt huomiota kortteleiden läpi kulkevaan sähkölinjaan. Sähkölinja tulee siirtää katualueelle. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että luonnos on perustana Tiukantien teollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksen laadinnalle, jolloin selvitetään ja otetaan huomioon metsähallituksen näkökohdat. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti teknisen päällikön ehdotuksen mukaisesti. Liite 80. (Kh 216/ ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös:

11 Kaupunginvaltuusto Kh päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 216 Tekltk 17/ (SS/SS) Tiukantieen teollisuusalueen (3. kaupunginosan korttelit 306, 307 ja niihin kuuluvine virkistys-, erityis- ja katualueineen) asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähätävänä MRA 27 :n mukaisesti ja lausuntoja on pyydetty osallisilta. Muistutuksia ei ole jätetty eikä Länsi-Suomen ympäristökeskuksella ja Vaasan tiepiirillä ole huomautettavaa. Ympäristöosasto katsoo, että vanhan rautatien puoleisella vyöhykkeellä oleva villi kasvillisuus on säilytettävä ja että rautatierataa pitää voida käyttää kevyenliikenteen- ja liikuntaväylänä. Kaava on mitoitettu siltä pohjalta, että Rautatien katualuetta voidaan suunnitella liikennettä, kevyttä liikennettä, moottorikelkkaväylää ja muuta liikuntaväylää varten. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen seuraavin täydennyksin: 1. asemakaavamääräyksiin lisätään: "Tällä asemakaava-alueella on korttelille laadittava erillinen tonttijako, paitsi korttelissa 307 sijaitseville tonteille 6, 7 ja 9"; sekä 2. Tiukantien leventäminen alkaa n. 40 m idempänä siten, ettei nykyiseen tonttiin kosketa. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 17. (Kh ) Kaupunginjohtajan ehdotus:

12 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Kaupungininsinööri selosti asiaa. Keskustelun aikana todettiin, että kaduilla voisi olla muita nimiä kuin ehdotettuja Rautatie ja Tarhatie -nimiä. Ne voisivat olla esim. Ratapenger tai Veturitie sekä Pulttitie tai Ruuvitie. Aikaisemmasta on mm. Rautatienkatu, joka helposti voi aiheuttaa sekaannuksia Rautatien kanssa. Kadunnimistä käydyn keskustelun perusteella kaupunginjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus hyväksyisi Rautatie-nimen muuttamisen Veturitieksi (ruotsiksi Lokvägen) ja Tarhatie-nimen muuttamisen Tiilimäentieksi (ruotsiksi Tegelbacksvägen) sekä muilta osin päättäisi ehdotuksen mukaisesti. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus oli yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sekä hyväksynyt katujen nimiä koskevat lisäykset. Liite 45 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri Sven Söderlund osallistui kutsuttuna asiantuntijana tämän asian käsittelyyn ja että hän selosti asiaa puheenjohtajan pyynnöstä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 20

13 Kaupunginvaltuusto KRISTIINANSEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPI- MUKSEN MUUTTAMINEN ISOJOEN KUNNAN EROAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA (KN/KN) (Kh ) Isojoen kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 16. marraskuuta 2001, että Isojoen kunta eroaa Kristiinenseudun kansanterveystyön kuntayhtymästä ja että yhteistyötä jatketaan soveltuvin osin. Pöytäkirjanote ajankohtaisesta päätöksestä jaetaan liitteenä. Isojoen päätöksen perustana ollut selvitys on aikaisemmin jaettu kaupunginhallituksen jäsenille. Sen jälkeen kun Isojoen valtuusto teki päätöksensä on käynyt ilmi, että kuntayhtymästä eroaminen ei ole mahdollista perussopimusta muuttamatta. Siksi kolmen kunnan välillä on käyty keskusteluja aikataulusta. Sekä Kristiinankaupungin että Karijoen taholta katsottu, ettei ole mitään hyötyä viivyttää eroamista vaan asia on käsiteltävä siten, että Isojoen kunta voi erota kuntayhtymästä ensi vuoden alusta. Kristiinankaupungin ja Karijoen kunnan välillä neuvotellaan eroamisen ajankohtaistamista järjestelyistä. Valmistelussa on lähdetty siitä, että kuntayhtymä jatkaa kahden kunnan voimin, mikä edellyttää useita muutoksia perussopimukseen, joista päätetään myöhemmin. Perussopimuksen 24 :ssä määritellään kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema: "Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, siirtyy osajäsenyyteen tai aikaisempaa suppeampaan osajäseyynteen, sille suoritetaan kunnan osuus peruspääomasta. Mikäli muut kunnat eivät lunasta eroavan jäsenkunnan pääomaosuutta, alennetaan peruspääomaa. Korvaus peruspääomaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä 10 vuoden aikana eron voimaantulosta lukien." Voimassa olevassa perussopimuksessa ei ole määritelty kuntayhtymästä eroamiselle irtisanoutumisaikaa, joten noudatetaan kuntalain 84. : "Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos muuta ei ole perussopimuksessa sovittu, eroaminen tapahtuu valtuutettujen toimikauden päättyessä jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä". Kuntayhtymän ja kuntayhtymän jäsenkuntien edustajien kanssa on todettu,

14 Kaupunginvaltuusto että Isojoen kunnan eroaminen kuntayhtymästä tapahtuu perussopimuksen ja kuntalain mukaan. Tällöin on sovittu ehdotuksesta, jonka mukaan perussopimusta muutetaan alla olevan ehdotuksen mukaisesti: Kaupunginjohtajan ehdotus: kaupunginhallitus ehdottaa, että kvsto päättää 1) että perussopimuksen 24. :ään liitetään toinen momentti, joka kuuluu seuraavasti: "Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kuntalain 24. :n määräyksistä poiketen kuntien yhtäpitävillä päätöksillä." 2) hyväksyä Isojoen kunnan eroamisen Kristiinanseudun kansanterveystyön kuntayhtymästä alkaen. Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginjohtaja selosti asiaa tarkemmin ja totesi mm., että Isojoen ero kuntayhtymästä vaatii myös joukko muutoksia perussopimukseen. Lisäksi se vaatii taloudellisia järjestelyjä, ja kolmella paikkakunnalla tehdyt investoinnit huomioon ottaen lopputulokseksi saadaan se, että Karijoki saa n. 2 milj. mk ja Kristiinankaupunki maksaa n. 2 milj. mk, koska Isojoen kunnassa oleva omaisuus vastaa sen osuutta ja Kristiinankaupungilla on ollut liian pieni osuus ja Karijoella liian suuri osuus kunkin paikkakunnan omaisuuteen nähden. Kokouksessa todettiin, että ehdotuksen 1. kohdassa on kirjoitusvirhe, siellä viitataan väärään kuntalain pykälään. Virkkeen tulee olla: Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä kuntalain 84 :n määräyksistä poiketen Vt. kaupunginsihteeri ilmoitti kokouksessa, että Isojoen kunnanvaltuusto on yksimielisesti hyväksynyt samansanaisen päätöksen perussopimuksen 24 :stä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 87 Kaupunginvaltuuston päätös:

15 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja totesi kokouksessa selvennyksenä, koska kaupunginhallituksen käsittelystä saa sen käsityksen, että tämän päätöksen yhteydessä tehdään suuria taloudellisia järjestelyjä, että kaupunginhallituksen käsittelyä koskeva teksti kuvailee sitä, mitä tapahtuu, jos kuntayhtymä puretaan. Nyt on vain kyse Isojoen eroamisesta, mikä ei edellytä mainittavia taloudellisia järjestelyjä. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 21

16 Kaupunginvaltuusto LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA (DAS/KN) (Kh , 88) Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaan kaupunginhallituksen on annettava valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, jotka valtuuston jäsenet ovat tehneet ja jotka on annettu kaupunginhallitukselle, mutta joita valtuusto ei ole edellisen vuoden loppuun mennessä lopullisesti käsitellyt. Samalla kaupunginhallituksen on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi tällöin todeta, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä. Oheiseen luetteloon on merkitty kaikki ne aloitteet, jotka eivät ole loppuun käsiteltyjä. Vuonna 2001 jätettiin 14 uutta aloitetta, kun taas 19 aloitetta käsiteltiin. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kh ehdottaa, että kvsto merkitsee valtuustoaloitteista laaditun luettelon. Kaupunginhallituksen päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 88 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 22

17 Kaupunginvaltuusto TELEKUVASTUDIOTA KOSKEVA VALTUUSTOALOITE (DAS/KN) (Kh , 89) Eva-Stina Berg ym. allekirjoittaneet ovat jättäneet valtuustoaloitteen, jossa toivotaan, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia perustaa telekuvastudio ruotsinkielisen lukion auditorioon. Lukioiden mahdollisuudet laajaan kurssitarjontaan vähenevät koko ajan oppilasmäärän ja resurssien vähenemisen takia. Aloitteessa todetaan lisäksi, että interaktiivisia opiskelumahdollisuuksia on pidettävä todella varteenotettavana vaihtoehtona tavalliselle luokkaopetukselle. Kursseja voitaisiin vaihtaa sellaisten oppilaitosten kanssa, joilla on vastaavanlainen laitteisto. Mahdollisuudet saada tukea opetushallitukselta olisi myös tutkittava. Kansalaisopisto saisi myös keskeisen roolin kurssien, esim. korkeakoulukurssien ja muiden kurssien koordinaattorina ja aloitteessa todetaan myös, että yrittäjille ja muille annettaisiin mahdollisuus ostaa aikaa telekuvastudiosta esim. videokonferensseja varten. Lopuksi aloitteessa todetaan, että interaktiivinen koulutus palvelisi molempia kieliryhmiä. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta toteaa päivätyssä lausunnossaan, että lautakunta suhtautuu myönteisesti telekuvastudion hankkimiseen ottaen huomioon sen mukanaan tuomat mahdollisuudet opetukselle ja sen mahdollistaman kurssitarjonnan laajentamisen. Koulutoimenjohtaja Jari-Pekka Martikkala on antanut lausunnon suomenkielisen koulutuslautakunnan puolesta ja hän toteaa lausunnossaan, että kouluilla on tarve saada IT-yhteydet, joilla kuvaa ja ääntä voidaan siirtää reaaliajassa. Etäopetus lisääntyy tulevaisuudessa, sen avulla voi saada jopa säästöjäkin, jos opettaja opettaa suuria oppilasmääriä. Tämänhetkiset kokemukset ovat olleet melko positiivisia. Täytyy kuitenkin todeta, ettei se korvaa normaalia luokkaopetusta. Koulujen etäopetus voidaan toteuttaa suhteellisen vaatimattomilla ISDNyhteyksillä, joiden kustannukset ovat muutamia kymmeniä tuhansia markkoja laadusta riippuen. Koulun tarpeisiin ne riittävät hyvin. Mikäli investoidaan studiotasoiseen videoneuvottelukalustoon, pitää se sijoittaa sellaiseen paikkaan, että aikuiset mielellään käyttävät sitä päiväaikaan eikä se aiheuta järjestelyongelmia. Kokemusten perusteella nuorisokoulut eivät ole välttämättä sellaisia paikkoja. Varteenotettava vaihtoehto on kansalaisopisto, joka on joustava ja aikuiselle tuttu kokoontumispaikka. Kansalaisopiston johtokunta puoltaa päivätyssä lausunnossaan telekuvastudion perustamista ja sen sijoittamista kansliataloon. Tämä

18 Kaupunginvaltuusto merkitsee sitä, että studio voi palvella molempia kieliryhmiä tasa-puolisesti ja että se on yleisön käytettävissä sekä päivisin että iltaisin. Kristiinanseudun kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri toteaa päivätyssä lausunnossaan, että tk:lla on mahollisuus käyttää Selkämeren sairaalassa olevaa laitteistoa videokonsultointeja/-konferensseja varten, minkä vuoksi ruotsinkieliseen lukioon perustettava studio ei tuo mitään etuja tk:lle. Kristiinanaseudun yrittäjät ry:lle on varattu mahdolllisuus lausunnon antamiseen. Lausunnot oheistetaan. Kuten kansalaisopiston johtokunta toteaa, tulevat interaktiiviset opiskelumahdollisuudet kehittymään voimakkaasti. Etäopetus lisääntyy ja virtuaalista koulua ja virtuaalista lukiota kehitetään. ATK-verkot tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia tukea koulutusta ja lisäävät joustavuutta ja valintamahdollisuuksia. Myös eri oppilaitosryhmien välinen yhteistyö lisääntyy. Kansalaisopiston johtokunta toteaa myös, että laitteiston tulee olla helposti käytettävissä kaupungin etäopetuksen järjestämistä ja sen opetusympäristön toteuttamista ajatellen. Laitteiston tulee lisäksi olla helppokäyttöinen ja käyttäjille sopeutettu. Videokonferenssilaitteiston kustannukset ovat n euroa. Nämä ovat laitteistokustannuksia (tietokone, ohjelma ja lisävarustus) sekä liittymäkustannuksia (ISDN tai IP). Tarvittava tekniikka on tietokone, tietokoneohjattava näyttöheitin tai vaihtoehtoisesti suurempi näyttö, kamera sekä ISDN-verkkoyhteys ja tarvittava lisävarustus. Suurin osa kaikista videokonferensseista tapahtuu ISDN-yhteyden kautta. Varustus voi olla kiinteä tai siirrettävä tarpeiden mukaan. Videokonferenssissa käytettävä materiaali voi olla PowerPoint, eri asiakirjat, piirtoheitin, videonauhuri, chat ja sähköposti. Muutoin tilaisuus toteutetaan normaalina luokkana tai normaalina kokouksena. Laitteiston käyttäjien tulee tietää miten luodaan yhteys, ohjataan kameraa, käytetään lisävarustusta ja suljetaan yhteys. Vaasan sairaanhoitopiiri käyttää videokonferenssia toiminnassaan ja Selkämeren sairaalan luentosalissa on toimiva laitteisto. Luentosalissa on lähes 40 paikkaa. Sairaala harkitsee parhaillaan tilan avaamista muiden käytettäväksi. Kustannuksia ajatellen olisi hyvä, jos sairaalan varustusta voitaisiin käyttää

19 Kaupunginvaltuusto alussa ja mahdollisia hankintoja tehdä kokemusten arvioinnin jälkeen. Päätöstä laitteiston hankinnasta tai määrärahojen varaamisesta ei tehdä tässä vaiheessa. Kansalaisopiston johtokunnalle annetaan tehtäväksi hoitaa asian valmistelua ja seurantaa jatkossa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedotuksen ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty sillä merkinnällä, että kansalaisopiston johtokunta huolehtii asian jatkovalmistelusta. Kaupunginhallituksen päätös: Keskustelun aikana Eva-Stina Berg ja Agneta Stenlund-Grindgärds korostivat, antamatta konkreettista eriävää ehdotusta, että tulekuvastudio olisi ennenkaikkea toisen asteen opiskelijoiden hyödyksi ja että nämä koulut, ei ainoastaan Kristiinankaupungissa vaan myös suuremmalla alueella, voisivat vaihtaa opetusta/kursseja toistensa kanssa, jos niillä on telekuvastudiovarustus. Ruotsinkielisen lukion rehtori on ilmoittanut, että lukio on kiinnostunut varustuksesta ja Berg sekä Stenlund-Grindgärds huomauttivat, että jatkovalmistelussa on otettava huomioon Kristinestads Gymnasium -lukiossa olevan auditorion edut nykyisen varustuksen osalta ja sen mahdollisuudet myös suuriin tapahtumiin. Samalla on otettava huomioon nuorisoneuvoston aloite, joka koski kurssivaihdon lisäämistä Kristiinankaupungin toisen asteen koulutuslaitoksissa. Paavo Hanhineva poistui kokouksesta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus on yksimielisesti päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti. Liite 89 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 23

20 Kaupunginvaltuusto ALOITE LAPVÄÄRTIN KIRJASTON PYSÄKÖINTIPAIKAN ASFALTOINNISTA (SS/SS) (Tekninen lautakunta ) Ingmar Lillträsk esittää aloitteessa, että Lapväärtin kirjaston pysäköintipaikka on asfaltoitava. Lillträsk korostaa, että kaupunki omistaa pysäköintipaikan, että se on kaikkien käytössä ja että alueen siivous helpottuisi asfaltoinnin myötä. Asemakaavan mukaan on varattu alue yleistä pysäköintiä (LP-2) varten. Alueen kautta saa järjestää ulosajo kadulle alueeseen rajaavilta tonteilta, ja autopaikkoja näitä tontteja varten saa myös järjestää pysäköintialueella. LP-2 -alueen omistaa nykyään kaupunki Lapväärtin seurakunnan kanssa tehdyn omistajanvaihdoksen myötä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta laatii suunnitelman yleisen alueen perustamisesta samalla tavalla kuin katusuunnitelman laatimisessa. LP-2 alueelle on siis laadittava suunnitelma ennen kuin alue tai osa siitä voidaan asfaltoida. Tämän hankkeen toteutus ei mahtunut mukaan vuoden 2002 osahankkeisiin. Suunnitelma laaditaan alueelle. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Liite 37. (Kh , 90) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 90

21 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: Ryhmäpuheenjohtaja Kurt Ekman totesi, että valtuutettu Lillträskin aloite koskee tärkeää asiaa. Lapväärttiläiset ovat kauan odottaneet kyseisen, huonokuntoisen alueen asfaltointia. Useat yksityiset kiinteistönomistajat ovat jo asfaltoineet sisäänajotiensä ja piha-alueensa, minkä vuoksi kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin tämän pysäköintipaikan/piha-alueen kunnostamiseksi. Ekman totesi lisäksi, että RKP:n valtuustoryhmä on keskustellut asiasta ja että ryhmä tulkitsee teknisen lautakunnan valmistelun myönteiseksi ja että ryhmä odottaa, että virkamiehet, tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus hoitavat asian niin, että kirjaston pysäköintipaikka on asfaltoitu vuonna 2003 kun Lapväärtti viettää 700-vuotisjuhlaansa. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 24

22 Kaupunginvaltuusto ALOITE LAPVÄÄRTIN UUDENSILLAN PARANNUKSESTA SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISESTA ETELÄISELLE LAPVÄÄRTINTIEL- LE (HN/SS) (Tekninen lautakunta ) I.Lillträsk on tehnyt aloitteen Lapväärtin Uudensillan jalkakäytävien parannuksesta sekä kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Eteläiselle Lapväärtintielle Pohjoisen Lapväärtintien ja Rosenbackan kaupan välisellä osuudella. Uusisilta on rakennettu vuonna 1915 ja se on 94 m pitkä ja sen molemmilla puolilla on jalkakäytäviä. Jalkakäytävien leveys on 0,8 m, ja niissä on betonipäällyste lähtien silta on erikoisvalvonnan alaisena (painumista, rakennetta ja yleistä kuntoa seurataan tarkemmin). Sillalla on myös painorajoitus, ajoneuvon kokonaispaino saa olla enintään 25 tonnia. Uudensillan kunnossapidosta huolehtii tieliikelaitos ja sillalla tai jalkakäytävillä mahdollisesti tehtävistä toimenpiteistä päättää tiehallinto, Vaasan tiepiiri. Kunnossapitäjään on oltu yhteydessä ja tällöin todettiin, että Uudensillan jalkakäytäviä hoidetaan täysin annettujen ohjeiden mukaisesti ja niitä korjataan tarpeen vaatiessa. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Eteläiselle Lapväärtintielle Pohjoisen Lapväärtintien ja Porintien välillä on n. 3,8 km:n pituinen hanke, josta 1,4 km sijaitsee asemakaavoitetulla alueella. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen maksaa n euroa/km. Kevyen liikenteen väylää ei ole merkitty tiehallinnon lähivuosien toimintasuunnitelmaan. Tällaisen hankkeen toteuttaminen edellyttää myös kaupungin osallistumista, koska mainittu tieosuus ei ole mukana tiehallinnon priorisoinnissa. Kaavaan on merkitty ainoastaan yksi katualue asemakaava-alueilla. Kirkon kohdalla oleva katualue on suhteellisen kapea, ja jos kevyen liikenteen väylä rakennetaan, tulee kyseeseen korotettu jalkakäytävä kadun yhteydessä. Keskustassa, jossa liikenne on vilkkainta, tietä on levennetty kevyen liikenteen helpottamiseksi. Teknisen päällikön ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto merkitsee selvityksen ja toteaa aloitteen olevan loppuun käsitelty. Teknisen lautakunnan päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. (Kh , 91)

23 Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen päätös: Merkitään, että kaupungininsinööri osallistui tämän asian käsittelyyn kutsuttuna asiantuntijana. Keskustelun aikana kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hans Nybond totesi, että aloite voitaisiin toteuttaa osittain siten, että Eteläistä Lapväärtintietä pitkin, Lillsundintien tienhaarasta Uudensillantien tienhaaraan rakennetaan kevyen liikenteen väylä. Tärkeä hanke voitaisiin toteuttaa kunnan varoin, jos tiehallinto ei osallistu siihen. Kaupungininsinööri totesi tiehallinnon katsovan tämän tyyppisten tieosuuksien kuuluvan kunnalle. Kysymystä voidaan kuitenkin kosketella kaupungin antaessa esim. lausuntonsa seuraavasta toimenpidesuunnitelmasta. Ottaen huomioon keskustelussa esitetyt näkökohdat tarpeesta parantaa liikenneturvallisuutta kyseisellä tieosuudella, kaupunginjohtaja ehdotti kokouksessa, että kaupunginhallitus tekisi seuraavan lisäyksen ehdotukseen: "Kaupunki tutkii yhdessä Tiehallinnon kanssa mahdollisuuksia saada kevyen líikenteen väylä Eteläisen Lapväärtintien kaikkein tärkeimmälle osuudelle Lillsundintie-Uudensillantie. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Hans Ingvesgård totesi, että kaupunginhallitus yksimielisesti oli päättänyt kaupunginjohtajan ehdotuksen sekä kokouksessa annetun lisäyksen mukaisesti. Liite 91 Kaupunginvaltuuston päätös: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Liite 25

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus

Muonion kunta Esityslista 20/ (7) Kunnanhallitus Muonion kunta Esityslista 20/2017 1 (7) Kunnanhallituksen kokous Aika ma klo 17.30 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Petteri Hirsikangas varapuheenjohtaja Sakari

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 1 Viranomainen KOKOUSKUTSU 3/2008 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 9.12.2008 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Verkatehdas, Paasikiventie 2 Hämeenlinna, kokoushuone 1

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta

22 Arviointiseminaari , tarkastuslautakunta Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (10) Aika 17.10.2017, klo 16:00-17:32 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala

Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Kaupunginhallitus 341 19.12.2016 Kaupunginhallitus 50 20.02.2017 Kaupunginhallitus 70 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 13 13.03.2017 Toimielimet ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen Kh 19.12.2016

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone

Kangasniemi Pöytäkirja 8/ (12) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:00-16:54. Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Kangasniemi Pöytäkirja 8/2017 1 (12) Aika 07.11.2017, klo 14:00-16:54 Paikka Kangasniemen kunnantalo, takkahuone Käsitellyt asiat 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 62 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

58 Lautakunnan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Kangasniemi Pöytäkirja 7/2017 1 (13) Aika 10.10.2017, klo 15:00-17:50 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 SIVISTYSLAUTAKUNTA 23.05.2012 15 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 23.05.2012 klo 17.00 18.08 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 11 17 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 1/ Tekninen lautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto I, valtuustosali. Tikka Raija Liisa 1/2010 1 Tekninen lautakunta Torstai 14.01.2010 klo 18.00-19.55 Kunnanvirasto I, valtuustosali Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Laitinen Sonja Buuri Riku

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti

Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Kaupunginhallitus 20 01.02.2016 Kaupunginhallitus 101 09.05.2016 Toimielinten kokouskutsujen ja esityslistojen toimittaminen sähköisesti Khall 01.02.2016 20 Haapaveden kaupunginvaltuusto on jo 2.11.2009

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 58 4/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 05.05.2011 kello 16.00-16.42 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista Yhtymävaltuusto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. N:o 2/2016. Paikka. Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki

Kokouskutsu ja esityslista Yhtymävaltuusto. Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. N:o 2/2016. Paikka. Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Kokouskutsu ja esityslista N:o 2/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus

Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan ja Teilimäen alueiden osittainen kumoaminen (läntinen alue), kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 40 24.09.2015 Kaavoitustoimikunta 55 09.11.2015 Kaavoitustoimikunta 3 13.01.2016 Kunnanhallitus 19 01.02.2016 Kunnanhallitus 58 21.03.2016 Kausalan asemakaavan Aholanpellon, Holstilan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 7.2.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 24.01.2017 kello 14:00-16.18 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista:

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot