Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka / 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka 32790 / 2015"

Transkriptio

1 1/9 TARJOUSPYYNTÖ / 2015 Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka / Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Tapani Mähönen PL Pieksämäki Suomi puh fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely:. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Virtasalmen kaatopaikan sulkemisen pintarakenneurakka / 2015 Hankinnan tunniste- tai viitenumero: / 2015 Hankinnan kuvaus: VIRTASALMEN KAATOPAIKAN SULKEMISEN PINTARAKENNEURAKKA / 2015 Rakennuskohteena on Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan pintarakenneurakka tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa tilaajalle luovutuskuntoon saatettuna sekä lisäksi työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut. Urakkaan sisältyy käytöstä poistetun kaatopaikan muotoilu, kuivatus ja pintarakenteiden teko valmiiksi tarvittavine materiaaleineen sekä käytöstä poistetun lietealtaan kunnostus ja lietteen toimitus asianmukaiseen paikkaan käsiteltäväksi käsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Urakan tarkempi sisältö on esitetty urakkaohjelmassa. Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset hankintoineen, joita sovitun työtuloksen aikaansaaminen edellyttää tehtäväksi lukuun ottamatta hankintoja ja töitä, jotka urakkaohjelmassa on ilmoitettu kuuluvaksi jollekin muulle kuin urakoitsijalle. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ei ylitä hankintalain 15 :n kynnysarvoa Päänimikkeistö:

2 2/ (Maan ennallistamistyöt) Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: K593 (Pieksämäki) Hankinnan voimassaoloaika: Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: 3. Hankinnan taustaa Urakoitsija Urakoitsijan tulee olla Suomessa kyseisiä urakoita kaikilla tavoin tuottamaan oikeutettu, hyvämainen ja tunnettu hyvästä yhteistyökyvystään. Urakan laatu ja siinä esiintyvät virheet Urakan on koko sopimuskauden ajan vastattava sitä mitä on sovittu. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Urakoitsija toteuttaa urakan huolellisesti, harkiten ja sellaisella ammattitaidolla, mitä voidaan kohtuudella olettaa ammattitaitoiselta ja kokeneelta urakoitsijalta. Urakka toteutetaan suomen kielellä, ellei toisin ole sovittu. Jos palvelu poikkeaa edellä esitetystä, siinä on virhe. Tiedotusvelvollisuus Urakoitsijan tulee nimetä yhteyshenkilö, joka urakoitsijan puolella vastaa yhteistyöstä ostajan kanssa ja toiminnan käytännön järjestelyistä. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Rakennusurakka Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

3 3/9 TARJOUKSEN LAADINTA Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset on toimitettava tarjouksen yhteydessä. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankintaprosessi pitää sisällään seuraavaa: Ilmoitus ja hankintamenettely Sähköinen hankintailmoitus sivuille Tarjouspyyntö saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalissa alkaen. Mahdolliset lisäkysymykset lähetettävä tarjouspalvelu.fi portaalin sivulle klo mennessä Mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset siirretään Tarjouspalvelu.fi portaalin sivuille viimeistään klo mennessä. Tarjousten vastaanottaminen Tarjouspalvelu.fi portaaliin klo mennessä. Tarjousten avaus Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintasopimus / tilaus Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) ja Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT ) - Pidätetään oikeus keskeyttää hankintamenettely joko kokonaan tai osittain - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä osatarjouksia. - Pidätetään oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. - Pidätetään oikeus hylätä tarjous, jos sitä ei ole kirjoitettu siinä muodossa kuin tarjouspyyntö edellyttää. - Tarjouksen pyytäjä varaa mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset, jos hankintahinta on liian suuri budjetoituun rahamäärään nähden tai jättää urakan toteuttamatta muusta perustellusta syystä. - Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta asiakirjoissa mainitusta - Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää lisä- ja muutostöissä myös muita urakoitsijoita tai omaa työtään. - Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. - Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. - Tarjouksen pyytäjällä on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisätietoja. - Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin ja niitä tarjouksia, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja, ei käsitellä. Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: 5. Hankinnan kohteen kriteerit Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan pintarakenneurakka

4 4/9 Pieksämäen kaupungin Virtasalmen kaatopaikan pintarakenneurakan kokonaishintaan seuraavasti. Arvonlisäveroton urakkahinta Arvonlisävero (24 %): Urakkahinta arvonlisäveroineen numeroin Urakkahinta arvonlisäveroineen kirjaimin Tarjoaja lataa Liitteen 1 Tarjouslomake täytettynä tähän. Syötettävä Syötettävä Syötettävä Syötettävä Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Tarjouksen hinnat ovat tarjouksen tekijää sitovia. Kaikki tarjoushinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomana (alv 0 %) nettohintana. Tarjoushinta annetaan urakkatarjouslomakkeella kokonaishintana. Sidottujen määrien osalta urakkahintaa tarkistetaan toteutuneiden määrien perusteella. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa olevalla lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelolla. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen tulee sisältää kaikki urakan välittömät ja välilliset kustannukset. Hintoihin tulee sisältyä palvelun toimittamisen kustannukset. Erillisiä toimitusmaksuja ja laskutuslisiä ei hyväksytä. Tarjoushintoihin on sisällyttävää myös palvelun tuottamiseen käytettävät matka-ajat, matkakorvaukset ja päivärahat. Hintamuutokset Hintoja ei sidota indeksiin. Vastuuvelvoitteet Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakka hinnasta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuiden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan ja rakennusaikaisen vakuuden lisäksi hyväksyttyyn vastaanottotarkastukseen asti ja kunnes takuuajan vakuus on jätetty. Vakuudeksi hyväksytään Suomessa toimiluvan omaavan pankin antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus. Tarjouksessa on ilmoitettava vakuuden antaja. Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyöva kuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan ni miin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen sen hetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen tulee kattaa vahingot vähintään sataan tuhanteen ( ) euroon asti kunkin vahinkotapahtuman osalta. Urakoitsija vastaa kaikista vakuutusmaksuista. Urakoitsijan tulee vastata aiheuttamistaan henkilövahingoista

5 5/9 täysimääräisesti. Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäviksi ennen urakkasopi muksen allekirjoittamista. Vakuutuskirjasta tulee käydä ilmi myös omavastuuosuus. Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. Sopimusehdot Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT) ja Hankinnassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (RT ). 7. Laskutus ja maksuehto Maksuehto Laskujen nettomaksuaika on oltava vähintään 21 vrk. Maksusuorituksen viivästyessä on palvelun tuottajalla oikeus periä viivästyskorkona viivästyskorkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus Laskutus on tehtävä tilaajan hyväksymän maksuerätaulukon mukaisesti vähintään kuukausittain siten, että laskutettavat työt on eritelty laskussa. 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjousten arviointi, käsittely ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 1. Tarjoajien ja mahdollisten alihankkijoiden soveltuvuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailu Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan jäljempänä esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa siitä, että tarjousta jättäessään se on selvittänyt ja ymmärtänyt tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja taustat. Tarjoaja ei voi myöhemmin vedota tietämättömyyteen. Liitteenä olevat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli pyydetyt todistukset on toimitettu muun kilpailutuksen yhteydessä viimeisen kahden (2) kuukauden aikana, todistuksia ei tarvitse toimittaa, mutta siitä on oltava maininta tarjouksessa.

6 6/9 YLEISET KELPOISUUS- JA VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Todistus maksetuista veroista, sosiaaliturvamaksuista, eläkevakuutusmaksuista, ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta ja tilaajavastuulain noudattamisesta. Työehtosopimus tai keskeiset työehdot Todistusten kelpoisuusaika TARJOUKSEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET Lyhyt kuvaus yrityksestä ja yritysreferenssit Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa Yleiset tarjoajaa koskevat kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Urakoitsijan tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen laatu RALA ry:n päteväksi toteama yritys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat tiedot ja todistukset yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä, jotka sisältävät: - tiedot merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutusmaksujen (Etera/LEL, TEL) suorittamisesta - todistus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta vakuutuksesta - selvitys käytettävästä työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan rakennuttajalle edellä mainitut todistukset myös kaikista aliurakoitsijoistaan ennen näiden hyväksyttämistä. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tarjoajan on ladattava todistukset - tiedot merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutusmaksujen (Etera/LEL, TEL) suorittamisesta - todistus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta vakuutuksesta Tarjoaja lataa selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Liitteenä olevat todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Mikäli pyydetyt todistukset on toimitettu muun kilpailutuksen yhteydessä viimeisen kahden (2) kuukauden aikana, todistuksia ei tarvitse toimittaa, mutta siitä on oltava maininta tarjouksessa. Tarjouspyynnön vaatimukset liittyen tarjoukseen. Urakoitsijan tulee olla kokenut maanrakentaja: Tarjoajan on ladattava lyhyt kuvaus yrityksestä ja yritysreferenssit. - urakoitsijalla on työkokemusta urakkakohteista 5- vuoden ajalta. Urakoitsijan on tehtävä selvitys siitä, että on kokenut maanrakentaja. Urakoitsijan on toimitettava referenssilista merkittävimmistä rakennuskohteista 5 vuoden ajanjaksolta. Vastaavan mestarin referenssit Tarjoajan on ladattava vastaavan mestarin referenssit. Käytettävät henkilöresurssit Tarjoajan on ladattava selvitys käytettävistä henkilöresursseista. Kuvaus käytettävästä kalustosta Tarjoajan on ladattava kuvaus käytettävästä kalustosta. Vakuus Tarjoaja lataa vakuuden antajan tähän. Tarjouspyynnön ehtojen hyväksyminen. Kyllä Tarjoajan, joka jättää tarjouksen, katsotaan hyväksyneen tässä tarjouspyynnössä olevat vaatimukset ja sopimusehdot sellaisinaan. Muita kuin tässä tarjouspyynnössä mainittuja ehtoja ja vaatimuksia ei huomioida.

7 7/9 Tarjouksen teosta ei korvausta. Urakoitsijan tulee osallistua kohteen esittelyyn. Kyllä Kyllä Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä aiheutuneista kustannuksista. Urakoitsijan tulee osallistua kohteen esittelyyn. Urakoitsija ei voi myöhemmin vedota mihinkään seikkaan, mikä rakennuspaikkaan tutustumalla olisi selvinnyt. Tarjoaja / urakoitsija on noudattanut tätä ohjetta ja vastaa KYLLÄ. Yhteyshenkilöt Tarjoajan on ladattava selvitys, josta käy ilmi yhteyshenkilöt seuraaville asioille: Tarjousasiat, Sopimusasiat, Tilausasiat, Laskutusasiat, Reklamaatioasiat. Tarjouksen voimassaoloaika Kyllä Tarjous on voimassa tarjouspyynnön mukaisesti. Päiväys ja allekirjoitus Tarjoajan on ladattava tarjouksen päiväys ja allekirjoitus. 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Vaitiolovelvollisuus ja tietoturvallisuus Urakkaan osallistuvien henkilöiden tulee sitoutua asiakas ja ym. tietojen osalta vaitioloon. Viivästyminen Jos urakan valmistuminen viivästyy urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajankohdasta, viivästyssakkoa peritään kultakin alkavalta päivältä kuitenkin enintään 30 päivältä. Viivästyssakon määrä kultakin päivältä on 0,1 % (15 ensimmäistä päivää) ja 0,2 % (15 seuraavaa päivää) urakan arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Mikäli urakoitsija ei kykene tuottamaan sovittua palvelua, on tarjouksen pyytäjällä oikeus sopimuksen purkamiseen. 10. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 60 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 11. Päätöksenteon perusteet Hankintapäätös tehdään halvimman hinnan perusteella. Edullisuutta vertailtaessa käytettävät valintaperusteet ovat seuraavat: Vertailussa edullisimmasta hinnasta saa parhaan pistemäärän ja muut tarjotut hinnat suhteutetaan tähän kaavalla: Edullisin hinta / tarjottu hinta * maksimipistemäärä Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjouskilpailusta suljetaan hankintalain 53 ja 54 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, joka on syyllistynyt vakaviin taloudellisiin rikoksiin tai sellaiset yritykset, joilla ei katsota olevan hankintalain 71 :n teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä palvelun suorittamiseen, tai joka on laiminlyönyt verojen ja lakisääteisten maksujen suorittamisen. Tarjous hylätään, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen, sitä ole annettu määräajassa tai tarjouspyynnössä pyydettyjä liitteitä ei ole toimitettu. Tarjouksen tekijän on toimitettava liite 1 täytettynä ja kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten mukaiset selvitykset tarjouksen jättöaikaan mennessä sähköisesti. 13. Sopimusmenettely Hankintasopimus tehdään, kun hankintapäätöksen mukainen valitusaika on päättynyt.

8 8/9 Sopimusasiakirjoissa noudatetaan urakkaohjelman mukaista järjestystä. Hankintapäätös ja -sopimus Tätä hankintaa koskevan päätöksen tekee. Hankintasopimus Hankinnassa noudatetaan odotusaikaa. Julkisista hankinnoista annetun lain 74 :n mukaan hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, yhden päivän kuluttua niiden lähettämisestä sähköpostilla. Hankintasopimus voidaan kuitenkin tehdä tätä aikaisemminkin, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä tai ennalta arvaamattomasta hankintayksiköstä riippumattomasta syystä. Sopimusasiakirjojen järjestys: Kaupalliset asiakirjat: - Hankintasopimus - Urakkaneuvottelumuistiot - Tarjouspyyntö ja laskenta-aikaiset lisätiedot - Urakkaohjelma - Rakennustöiden yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Urakoitsijan tarjous - Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat: - työselostukset - suunnitelmapiirustukset - työturvallisuusasiakirja sekä työturvallisuussäännöt ja menettelyohjeet - yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella julkista hankintaa koskevat osallistumishakemukset, tarjoukset sekä muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouskilpailuun osallistuneet saavat halutessaan tarjoukset nähtäväkseen heti päätöksenteon jälkeen. Tarjous tulee pyrkiä laatimaan siten, ettei se sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- tai ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, tulee liike- tai ammattisalaisuuksiksi määritellyt tiedot ilmoittaa erillisellä liitteellä,jonka on oltava selkeästi ja seuraavasti merkitty, liitteen NIMESSÄ on oltava sana SALAINEN ja avatun liitteen oikeassa yläkulmassa PUNAISELLA kirjasimella sana SALAINEN. Tuotteen hinta ja alennusprosentti eivät ole liikesalaisuuksia. 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen Kilpailutuserimielisyydet Kilpailutuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan hankintalain mukaisen oikaisuvaatimus- ja valituskäytännön mukaisesti. Sopimuserimielisyydet Sopimusasiakirjojen pätemisjärjestys on esitetty kohdassa 13. Hankintasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että työ, joka ilmenee jossakin asiakirjassa, sisältyy urakkaan. Mikäli samanarvoisissa teknisissä asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Etelä-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

9 9/9 16. Muut asiat Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Urakoitsijan on ilmoitettava alihankkijat ja aliurakoitsijat hyväksyttäväksi YSE 7 mukaisesti. Rakennuttajan hyväksyminen ei siirrä vastuuta aliurakoitsijoista rakennuttajalle. 17. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 14:00 mennessä. Lisätiedot ja kysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät lisätietopyynnöt ja kysymykset on lähetettävä Tarjouspalvelu.fi/pieksamaki portaalissa klo mennessä. Sähköpostilla tai kirjeellä lähetettyihin tai puhelimitse tehtyihin tarjouspyyntöön liittyviin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin ei vastata, koska silloin ei toteudu hankintalain vaatima tasapuolinen kohtelu. Lisätietopyyntöjen ja kysymysten jätön määräajan jälkeen lähetettyihin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin ei vastata. Tarjouspyyntöön liittyviin lisätietopyyntöihin ja kysymysiin vastataan Tarjouspalvelu.fi/pieksamaki portaalissa viimeistään klo mennessä. 18. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 12:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki klo mennessä. 19. Allekirjoittajat Tapani Mähönen, Tekninen johtaja 20. Liitteet ja linkit Liite 1 Virtasalmi_Tarjouslomake.pdf Liite 2 Virtasalmi_Yksikköhintaluettelo_ pdf Liite 3 Virtasalmen pintarakenneurakan piirustukset zip Liite 3 Virtasalmen pintarakenneurakan tekstit.zip Liite 3 Virtasalmi_Urakkaohjelma pdf

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 32244 Päiväys 21.05.2015 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 32244 Naantalin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulujen tila- ja palveluverkkosuunnitelma 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Sivistysvirasto Timo Saario PL 43 21101 Naantali

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus

Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ A 11/2012 Henkilökohtaisten avustajien lakisääteinen työtapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Veera Lavikkala puh.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot