Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle 25.5."

Transkriptio

1 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä LUKIOKOULUTUS VIISI VUOTTA KUNTAYHTYMÄSSÄ Ajankohtaiskatsaus Jyväskylän kaupunginvaltuustolle Vesa Saarikoski Kuntayhtymän johtaja

2 MITÄ VIIDESSÄ VUODESSA ON TAPAHTUNUT LUKIOKOULUTUKSELLE?

3 1.LUKIOKOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA: OPISKELIJA MUUTOS 2011 vs Opiskelijamäärä Ylioppilastutkinnot Negatiiviset eroajat 65 (2,8%) 53 (2,1%) 65 (2,5%) 57 (2,1%) - 0,7 %-yksikköä Ranking* (2010 = 205.) (196. **) + 29 (+ 5) Lukiolaisista: o 540 eli 20 % muita kuin jyväskyläläisiä o Näistä 348 eli kokonaisopiskelijamäärästä 13 % muista omistajakunnista o Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien (pl. JKL) lukioissa (8 kpl) opiskelee runsaat 1000 opiskelijaa Lähde: Kuntayhtymän tilinpäätökset ; * päivälukioiden sijoituslukujen ka. (kevät, 4 pakollista ainetta), päivälukioita ~ 400; ** jos Tikkakoski olisi jatkanut lukiona eikä Sepän toimipisteenä.

4 2. LUKIOKOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA: HENKILÖSTÖ Lukiokoulutuksen henkilöstöresurssi on opetuksen näkökulmasta pysynyt lähes ennallaan, mutta hanke- ja tukihenkilöstö on liikelaitoksesta vähentynyt, pääosin hankekannan vaihtelusta johtuen: Opetushenkilöstö Hanke- ja tukihenkilöstö Yhteensä Henkilöstökulut 10,979 Me 11, 231 Me 11, 661 Me 11,366 Me Lähde: Kuntayhtymän tilinpäätökset

5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän henkilöstökysely 2015 Indeksit 5 Prosenttijakaumat Keskiarvoasteikko: min. 1 max. 5

6 3. LUKIOKOULUTUKSEN TUNNUSLUKUJA: TALOUS Tilikauden Poikkeama Kumulatiivinen alijäämä (TP) TA:sta alijäämä (oma pääoma ) Koko kuntayhtymän kumuloituva tilikauden tulos (1.8. -) o Lukiokoulutusliikelaitos on toiminut koko historiansa ajan sille osoitetun, kuntayhtymän valtuuston päättämän talousarvion puitteissa. o Lukiokoulutusliikelaitos olisi jo tehdyillä ja päätetyillä toimenpiteillään saavuttanut 0-tulostavoitteen 2016, jos lukiokoulutuksen yksikköhinta olisi pysynyt edes vuoden 2013 tasoisena. Vrt. menoja leikattu 1,2 M ja tuloja lisätty 1,1 Me (uudet opiskelijat). o Koko kuntayhtymän tulos vähennettynä lukioiden kertyneellä alijäämällä on + 37 M > Vahvistanut tasetta Lähde: JKKY TP:t

7 Lukiokoulutusliikelaitos on hahmottanut talouden sopeuttamistarvetta skenaariolla (toimenpideohjelma), jossa o Leikkaustarve on noin 2 M o Nollatavoite saavutettaisiin vuonna 2018 o Seuraavalla kahdella dialla on esitelty toimenpideohjelman skenaario

8

9

10 o Kuntayhtymän hallitus ja valtuusto ( ) ovat merkinneet sopeuttamisohjelman tiedoksi. Sellaisenaan se on liian mekaaninen sopeuttamisen työkalu, mutta tuo informaatiota eri toimien mahdollisuuksista. o Reaalinen sopeuttaminen ja uudet avaukset tehdään talousarvioprosessissa, johon toimenpideohjelma muodostaa yhden taustapaperin.

11 4. ME JA MUUT Koulutuksen järjestäjä Opiskelijatuotot rahoituksen jakaminen tulosrahoitusmallilla, muutos % 1. Helsingin kaupunki Tampereen kaupunki JKKY Oulun seudun kky Turun kaupunki Savon kky Päijät-Hämeen koulutuskonserni Suurimmat toisen asteen koulutuksen järjestäjät opiskelijatuottojen mukaan Pohjois-Karjalan kky Vantaan kaupunki Länsirannikon Koulutus Oy Espoon seudun kky Hengitysliitto Heli ry

12 4. ME JA MUUT Koulutuksen järjestäjä ja oppilasmäärä 2013 Opiskelijatuotot 2013 ja (tuotot/opiskelija) ja % KS tuotoista Ero JKKY (tuotot/opisk) ja % Erityisteht. rahoitus 2013 (ei sis. kokonaislukuun; puolitus 2016) JKKY ja jäsenkunnat 1. JKKY (6 052); 52,4 % 0 / Jämsän kaupunki (6 882); 6,8 % / 13,7 % 0 3. Keuruun kaupunki (8 335); 4,5 % / 37,7 % 0 4. Laukaan kunta (6 812); 4,1 % + 760/ 12,6 % 0 5. Muuramen kunta (6 522); 3,7 % + 470/ 7.8 % 0 6. Hankasalmen kunta (8 663); 2,7 % / 43,1 % 0 7. Joutsan kunta (9 104); 2,5 % / 50,4 % 0 8. Petäjäveden kunta (10 005); 2,1 % / 65,3 % 0 9. Kuhmoisten kunta (12 490); 1,0 % / 106,4 % 0 Muut KS kunnat 1. Äänekosken kaupunki (6 129); 5,5 % + 77/ 1,3 % 0 2. Saarijärven kaupunki (7 486); 3,5 % / 23,7 % 0 3. Viitasaaren kaupunki (8 634); 2,9 % / 42,7 % 0 4. Pihtiputaan kunta (8 352); 2,8 % / 38,0 % 0 5. Karstulan kunta (8 631); 2,7 % / 42,6 % 0 6. Kinnulan kunta (12 391); 1,5 % / 104,7 % 0 7. Konneveden kunta (12 421); 1,5 % / 105,2 % ; 100 % 2014 ja 2015 vähentävät KS yksikköhintaa noin 10 prosentista (ao) aina prosenttiin saakka (Laukaa, Muurame, Petäjävesi)

13 5. SWOT VAHVUUDET - Rakenneratkaisu valmis, toisin kuin monessa muussa toimintaympäristössä - Investoinnit uusiin toimintaympäristöihin on varmistettu ja prosessit menossa - Pätevä henkilöstö - Kasvanut opiskelijamäärä - Hanketoiminta - Työelämäyhteistyö - Erityisesti murrosvaiheeseen suhteutettuna vähintäänkin hyvät tulokset MAHDOLLISUUDET - Uusien tilojen mahdollisuus - Hanketoiminta: digitalisoituminen, uudet toimintamallit - Kansainvälinen toiminta - Koko toisen asteen tarjonta ja palvelut ja synergiat nykyistä huomattavasti enemmän - Hallintomallin kehittäminen enemmän sidosryhmiä osallistavaksi HEIKKOUDET - Talouden kiristyminen ja siitä aiheutuvat toimet - Kielteinen julkisen keskustelun kierre, joka tuottaa osin omat faktansa - mainehaaste - Pitkittynyt muutostila hallinto- ja toimitilaprosessin venyessä - Hallinnollinen malli varsin raskas ja osin hybridi suhteessa entiseen ja nykyiseen koulutuksen järjestäjään UHAT - Leikkaaminen vaarantaa toimintaedellytyksiä - Kielteinen julkisuus ja politikointi syö vetovoimaa ja motivaatiota - Toisen asteen yhteistyön sijaan vastakkainasettelu

14 6. KYSYMYS RAHOITUKSESTA

15 Jyväskylän kaupungin suora rahoitus kuntayhtymän lukiokoulutukselle? o Koulutuskuntayhtymä ei ole hallitustasolla käsitellyt ja lähtökohta on, että koulutuskuntayhtymän toisen asteen koulutus hoidetaan kuntayhtymän rahoituksella o Lukiokoulutusliikelaitoksen johtokunnassa on haluttu selvittää Jyväskylän kaupungin suoran rahoituksen mahdollisuus Otettava huomioon: o Lukiokoulutuksessa noin 500 muiden kuntien kuin Jyväskylän opiskelijaa o Tukisiko kaupunki toisen asteen opiskelijoista vain niitä, jotka valitsevat lukiokoulutuksen Jyväskylän lukioissa? Taloustilanne tulee todennäköisesti kiristymään koko toisen asteen rahoituksessa, jatkossa painetta erityisesti ammatilliseen peruskoulutukseen? o Kuntayhtymäkehikon kantokyky hyvä, mutta jatkossa vaatii enemmän toimia o Miten valtakunnalliset ratkaisut vaikuttavat? o Rahoituksen on oltava vakaa ja ennakoitava kertaluontoiset erät

16 7. KYSYMYS HALLINTOMALLISTA (kuntayhtymän johtajan pohdintaa) o Lukiokoulutuksen liikelaitosmalli muodostettiin siirtopäätösprosessin luomassa tilanteessa. Syntyi hallintomalli, joka osin hakee legitimiteettinsä sekä koulutuskuntayhtymästä että kaupungista. o Tukeeko hallintomalli parhaalla mahdollisessa tavalla koko kuntayhtymän synergian maksimoimista ja ja koulutuksen järjestämisen vakautta ja selkeyttä? o Päätäntävaltaan mahdolliset liittyvät pelot ovat turhia: Jyväskylän kaupunki on kuntayhtymän enemmistöosakas ja pystyy toteuttamaan tahtotilaansa toki hyvän hallinnon periaatteella muita omistajia huomioiden. o Teoreettisesti lukiokoulutus voisi olla suoraan kuntayhtymässä toimiva oppilaitoskokonaisuus ja taseyksikkö etuna voisi olla hallinnon keventyminen ja entistä suoremmat kytkennät yhteisiin palveluihin. o Ehkä parempi uudistussuunta voisi olla liikelaitoksen kehittäminen toiminnallisia sidosryhmiä osallistavaksi. Nykyistä tiiviimmässä johtokunnassa voisi olla luottamushenkilöedustuksen (pitäisikö tässä ottaa huomioon, että 20 % muita kuin jyväskyläläisiä) lisäksi esim. JKL peruskoulutuksen, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja työelämän edustaja. Lukioiden koulutuspoliittinen ohjaus tulisi yksiselitteisesti kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston kautta (kuten se nytkin viime kädessä tulee). Poliittisten linjapäätösten aikaa seuraa nyt koulutuksen sisällöllisten ratkaisujen aika.

17 8. UUDET, VAKAAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT Harju: Lyseo ja aikuislukio Viitaniemi: Schildt

Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa

Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Veli Karhu - Aki Viitasaari 1 Kunnallistalouden kehitysnäkymät Keski-Suomessa Julkaisija Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ Puhelin 014 652

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Opetusministeriö KTPO/AM/Tarja Olenius 19.6.2008 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN LI- SÄÄMINEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPIIN 1.1.2009 LUKIEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän

Lisätiedot

1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

1. YLEISPERUSTELUT. 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet. 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet 1 YLEISPERUSTELUT 2 1. YLEISPERUSTELUT 1.1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 1.1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet Jyväskylän väkiluvun kasvu on jatkunut voimakkaana jo kymmenen vuotta ja jatkuu

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013

Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Kiteen kaupunki Tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Olennaiset tapahtumat kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 28.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja yleiset

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Työterveysverkko Oy 1 / 31 _ KUNNALLISEN TYÖTERVEYSHUOLLON ALUEELLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Raportti 1.12.2006 Laatija: Hannu Virokannas, prof Työterveysverkko Oy

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007

VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS. Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste. Tarkastuslautakunta 9.5.2007 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2006 Kuvassa Vantaan ammattiopiston Varian Tennistien toimipiste Tarkastuslautakunta 9.5.2007 TIIVISTELMÄ 1 Vuonna 2006 alkuperäisistä 28 tavoitteesta saavutettiin

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007

Sastamala. Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 1 Sastamala Mouhijärven, Vammalan ja Äetsän hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus uuden kaupungin perustamiseksi 11.12.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 UUDEN KAUPUNGIN PERUSTAMINEN s.3 2 PERUSTAMISEN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Kunta ja ammattikorkeakoulu

Kunta ja ammattikorkeakoulu Kunta ja ammattikorkeakoulu Pentti Puoskari Kunta ja ammattikorkeakoulu KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 46 Pole-Kuntatieto Oy ja Pentti Puoskari Vammalan

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot