Mielialoista ruuvareihin -ryhmämuotoinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mielialoista ruuvareihin -ryhmämuotoinen tuki ammatillisessa koulutuksessa"

Transkriptio

1 Mielialoista ruuvareihin -ryhmämuotoinen tuki ammatillisessa koulutuksessa Valtakunnalliset ammatillisten oppilaitosten kuraattoripäivät Miia Lappalainen, psykologi Turun ammatti-instituutti

2

3 Mielialataidot-kurssi masennuksen ehkäisy- ja itsehoitotaitoja opettava kurssi, perustuu depressiokoulu-menetelmään kurssi on opetuksellinen, skills training kurssi, ei terapiaa tai hoitoa vertaistukea kurssilla opetellaan tutkimaan ja säätelemään omaa mielialaa pääteemoina toiminta, ajatukset ja sosiaaliset suhteet ja näiden yhteys mielialaan taitojen harjoittelu tapahtuu max kahdeksan opiskelijan ryhmässä (10 x 2-2,5 tunnin tapaamista) ja itsenäisesti kotona depressiokoulutyökirjan avulla sosiaalinen kahvihetki kaksi ohjaajaa, esim. psykologi-kuraattori vapaasti valittava kurssi (2 ov)

4 Mielialataidot-kurssin sisältö 1. Mitä masennus on? ryhmän säännöt, motivointi, kurssin tavoitteet masennuksen oireet miten yleistä masennus on? mielialakysely (rbdi) 2. Miten tekeminen vaikuttaa mielialaan? mitä on mukava tekeminen? rentoutumisen opettelu 3. Miellyttävien toimintojen lisääminen mukavan tekemisen suunnittelu (ei inspiraation odottelua!) oman toiminnan muutosohjelman kokeilu

5 Mielialataidot-kurssin sisältö 4. Kuinka ajatukset vaikuttavat mielialaan? ajatukset= lauseita, joita sanomme itsellemme erilaisten ajatusten tunnistaminen: rakentavat/tuhoavat, tarpeelliset/tarpeettomat, myönteiset/kielteiset masennukseen liittyvien ajatusvääristymien tunnistaminen: esim. liioittelu, yleistäminen, myönteisten asioiden huomiotta jättäminen, pessimismi, itsesyytökset 5. Miten ajatusten kanssa työskennellään? keinoja ajatusten muuttamiseksi: esim. itsensä palkitseminen, ajatusten keskeyttäminen, pahin mitä voi tapahtua, siirtyminen ajassa eteenpäin hyvinvointia estävien uskomusten muuttaminen (ABCD-menetelmä) optimismin puolustus

6 Mielialataidot-kurssin sisältö 6. Ongelmien ratkaisu ja tavoitteiden saavuttaminen ongelmien muuntaminen tavoitteiksi aivoriihi: ratkaisuvaihtoehdot tavoitteen saavuttamiseksi 7. Toiset ihmiset ja sinä syy vai seuraus? sosiaalinen tuki millaisen vaikutelman annat itsestäsi muille? vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen 8. Yhteyksien luominen toisiin ihmisiin miellyttävien kontaktien lisääminen paikkoja ja toimintoja, missä voi tavata muita/ millaisia asioita haluaisit jonkun pyytävän sinua tekemään? perustarpeet tavoitteet: omaan ajatteluun ja toimintaan liittyvät/ihmissuhteisiin liittyvät, lyhyen ajan/pitkän ajan tuhoisien tavoitteiden tunnistaminen, esim. perfektionismi

7 Mielialataidot-kurssin sisältö 9. Tulevaisuudensuunnitelmat ja masennusta ehkäisevät toimet elämää hallitsevat perususkomukset kurssilla saatujen tietojen ja taitojen käyttömahdollisuudet 10. Mistä oma työkalupakkisi koostuu? mitä taitoja kurssilla opittu, oma työkalupakki palaute kurssilaisille, palaute kurssilaisilta (kyselylomake) mielialakysely (rbdi) Extra tapaaminen: jotain kivaa yhdessä, esim. pelaaminen, elokuvailta, keilaus, piknik.. Jälkitapaaminen muutama kuukausi kurssin jälkeen

8 Teoriasta arkipäivään

9 Mielialataidot-kurssit tammikuu 2006-toukokuu 2011 TAI:ssa 10 ohjaajaa (2 psykologia, 1 sosiaalikuraattori, 5 terveydenhoitajaa sekä 2 urasuunnittelijaa) 22 ryhmää, joista 2 yhteistyössä nuorten psykiatrian poliklinikan kanssa 8-12 tapaamiskertaa/ryhmä +jälkitapaaminen kurssin suorittaneita 119, joista poikia 26 (kesk. 30) ikähaarukka vuotta mielialakyselyn (rbdi) ja haastattelun perusteella nuorilla lievä/keskivaikea masennus kurssin alkaessa tai lähimenneisyydessä osalla nuorista opiskelu keskeytynyt masennuksen vuoksi mielialataidot-kurssi pyritään järjestämään joka lukukausi!

10 Mielialataidot-kurssi opiskelijahuollon työkaluna ei lähetettä, koululla tapahtuvaa toimintaa lievästi masentuneille, jotka eivät täytä erikoissairaanhoitoon lähettämisen kriteereitä - ennaltaehkäisy! tukitoimi opiskeluissa jaksamiseen myös vaikeammin masentuneille antaa työkaluja myös yksilövastaanottoon moniammatillinen yhteistyömuoto vaatii kärsivällistä motivointia, tiedottamista (oppaat, infot) ja organisointia koko henkilökunnan hyväksyntä (?)

11 Nuorten palautteista Kurssista sai paljon irti ja oppi uusia asioita. oppimista Ihmisten kanssa on hyvä keskustella, koska he voivat antaa uusia näkökulmia asioihin. uusia näkökulmia Mul oli ainaki kivaa joka kerta, vaikka välillä oli semmonen olo, että ei jaksaisi millään tulla ni joka kerta tulin kuitenki, olin onnellinen siitä että tulin motivoivaa Oli ihanaa kun kaikki kuunteli ja kommentoi kaikkien kokemuksia. jakamista, sosiaalisia taitoja Mahtava idea kaiken kaikkiaan, ja todella hyvä tapa (varsinkin masentuneille, kun voi olla tuttavapiiri kaventunut) saada uusia kavereita! vertaistukea jopa kavereita Se oli ainut huono puoli, että se oli niin harvoin ja niin vähän aikaa. sitoutumista, kiintymistä mitä kurssin jälkeen?

12 Jännittäjien ryhmä psykoedukatiivinen kurssi opiskelijoille, joilla jännittämistä/ sosiaalisten tilanteiden pelkoa vertaistukea noin kuuden opiskelijan ryhmä, valitaan haastattelulla tapaamisia yhteensä kahdeksan, kerran viikossa 1,5 h kerralla kurssilla opetellaan jännittämisen hallintakeinoja itsetuntemusta lisäävien tehtävien sekä rentoutumis- ja hengitysharjoitusten avulla kurssista 1 ov vapaasti valittaviin opintoihin SPIN-FIN-mittari (Klaus Ranta) ryhmän alussa, lopussa ja puolen vuoden päästä opiskelijoilla eri asteista jännittämistä esiintymisjännityksestä sosiaalisten tilanteiden pelkoon TAI:ssa vuodesta 2007 viisi ryhmää, ryhmään osallistuneet kaikki tyttöjä ryhmä toteutettu myös yhteistyössä YTHS:n ja lukioiden kanssa

13 Jännittäjien ryhmän sisältö 1. Tutustuminen, odotukset, tavoitteet alkurentoutus keskustelu odotuksista ja tavoitteista jännitysjana, jännityksen voimakkuus ryhmän alussa ryhmän toimintaperiaatteet: luottamuksellisuus, tehtävät, poissaolot, ajoissa paikalle kotitehtäväksi pieni tavoite viikossa tehtävä 2. Oireet, jännitystä aiheuttavat tilanteet rentoutus (turvapaikkaharjoitus) oire/ruumiskartta pareittain jännitystä aiheuttavien tilanteiden pohdinta kotitehtäväksi jännityshistorian piirtäminen

14 Jännittäjien ryhmän sisältö 3. Jännityshistoria kehotietoisuusharjoitus keskustelu pareittain: elämänkokemukset, jotka ovat lisänneet jännitystä elämänkokemukset, jotka ovat vähentäneet jännitystä korttitehtävä: jokainen valitsee kolme korttia, yhden lapsuutta, yhden teiniikää ja yhden tulevaisuutta kuvaamaan 4. Minäkuva, minuuden eri puolet mielikuvaharjoitus alkurentoutuksena (kuvitteellinen talo/asunto) korttiharjoituksena minuuden eri puolet: jännittäjä-minä/ ei-jännittäjä, rento-minä olisinpa tällainen/ olisi kauheaa olla tällainen pahin pelkoni/ voimavarani keskustelu itsen hyväksymisestä, armollisuudesta itseään kohtaan. Usein vaatimukset itseä kohtaan ovat hyvin korkeat. Kun sietää omaa epätäydellisyyttä ja jännittämistä, oireet usein helpottavat.

15 Jännittäjien ryhmän sisältö 5. Jännittäminen ja stressi vuoriharjoitus stressin ja jännittämisen yhtäläisyydet ja erot stressinhallintakeinoista jännittämisen hallintakeinoja kotitehtäväksi listata keinoja, joiden avulla on selviytynyt jännittävistä tilanteista (ennen tilannetta, tilanteen aikana, tilanteen jälkeen) 6. Selviytymiskeinot hengitysrentoutus selviytymiskeinot, exit-kohtien löytäminen jännittämisen noidankehistä kotitehtäväksi sosiaalisen verkoston piirtäminen

16

17 Jännittäjien ryhmän sisältö 7. Sosiaalinen minä rentoutus (tarkkaavuus kehon eri osiin) keskustelu sosiaalisista suhteista kotitehtävän pohjalta varhaiset kokemukset pohjana suhtautumiselle itseen ja muihin; perheen ilmapiiri, miten minut on nähty 8. Jäähyväiset, yhteenveto, palaute hengitysrentoutus kurssin teemojen kertaus palaute kurssista SPIN-FIN -mittari

18 Palautteita ryhmäläisiltä Jännittäjien ryhmä Tästä oli hyötyä: keskustelu muiden kanssa, vertaistuki rentoutumiset ja hengitysharjoitukset käytännön vinkit rentoutuminen on tosi hyvä juttu. Muutenkin on kivaa, kun tunnilla on rentouttava ja rauhallinen tunnelma. korttitehtävät ovat olleet mielenkiintoisia ja kivoja keskustelut hyviä, pääsee kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan jännittämiseen liittyen hyvä että rentoutumisharjoituksia joka kerralla, muuten vaikea omalla ajalla rentoutua ja olla tekemättä mitään

19 Jännittäjien ryhmä Olen oppinut: ajattelemaan itsestäni leppoisammin. Annan luvan itselleni jännittää, enkä ajattele jännittämisestä negatiivisesti yleisesti ajattelutapa on muuttunut hyväksyvämmäksi ja olen enemmän sinut itseni kanssa hiukan kontrolloimaan jännitystä rentoutumaan kun vain muistan Jäin kaipaamaan: miten oppisin muistamaan jännittämisen hallintakeinot itse tilanteessa ryhmää ja tapaamisia enemmän tapaamiskertoja

20 Kotiovi-kurssi ryhmä on suunnattu opiskelijoille, joilla itsenäisen elämän suunnittelu on ajankohtaista ryhmän tavoitteena on lisätä tietoa oman kodin perustamisesta, raha-asioiden hallinnasta, harrastamisesta, työelämästä sekä nuoren aikuisen velvollisuuksista ja oikeuksista oppiminen tapahtuu erilaisten harjoitteiden ja tehtävien avulla, sosiaalinen kahvihetki tapaamiskertoja on yhteensä 10 ja yksi tapaamiskerta on kestoltaan kaksi tuntia kotiovi kurssista saa 1 ov:n vapaasti valittavia opintoja kurssille valitaan haastattelun kautta, järjestetty myös kohdennetuille ryhmille esim. 1-vuotiset maahanmuuttajien valmistava koulutus ja ammattistartti (tulossa myös horaca:n pienryhmään)

21 Kotiovi-kurssin sisältö 1. Minä tutustuminen ryhmän säännöt oman elämän ylpeys-ympyrä minä kollaasi unelmien koti ja tulevaisuus kuvina 2. Miten rahat riittävät? opiskelijan tulot ja menot yhteiskunnan tukimuodot kuitti-kisa miten saan rahat riittämään? edullisen lounaan suunnittelu

22 Kotiovi-kurssin sisältö 3. Työnhaku urasuunnittelijat ohjeistavat työnhakuun harjoitellaan työnhakua draaman keinoin laaditaan työhakemus ja CV ohjeistus kesätyönhakuun 4. Energiaa ja osallistumista tekemisen vaikutus mielialaan tutustumme eri harrastusmahdollisuuksiin vaihtuvia vierailijoita, mm. liikuntapalvelukeskus, järjestöjen edustajia halvat huvit, mitä kaikkea voit tehdä ilman rahaa/ sosiaalinen paine

23 Kotiovi-kurssin sisältö 5. Muistan pitää huolta itsestäni päihteet seksuaalisuus hygienia ihmissuhteet uni ravinto mukava tekeminen 6. Kokkaus-kerta toteutamme porukalla opiskelijoiden yhdessä laatiman kolmen ruokalajin menun toiveena on usein ihan tavallinen kotiruoka laskemme ruokailun kustannukset ja halukkaat saavat mukaan reseptit kaunis kattaus ja yhdessä syömisen mukavuus!

24 Kotiovi-kurssin sisältö 7. Askel omaan elämään asunnon hankinta vuokrasopimuksen kiemurat minä vuokralaisena velvollisuudet ja oikeudet järjestyssäännöt kotivakuutus 8. Vastuu omasta elämästä sosiaalinen verkosto minä ja muut musta tuntuu sateenvarjo korttityöskentely, tunteiden käsittely (www.pilketiimi.com)

25 Kotiovi-kurssin sisältö 9. Yhdessä tekemistä pyrimme toteuttamaan nuorten yhdessä päättämän idean joka on samalla kiitos osallisuudesta esim. keilaus, biljardi, lautapelit, leffa, piknik yms. vahvistaa ryhmäytymistä ja kannustaa ryhmää pitämään yhteyttä myös ilman ohjaajia 10. Tulevaisuus kurssin yhteenveto unelmien koti kollaasi nuorten palaute ja arviointi todistusten jako

26 Kotiovi-kurssi Palautetta ryhmäläisiltä: Kiva fiilis, ryhmä olisi voinut olla pidempi. Suosittelen kaikille, lähdin aina hyvällä fiiliksellä kotiin. Enemmän aikaa keskustelulle. Hienompaa, kun osasin odottaakaan. Sain lisää itsevarmuutta. Loistava ryhmä, uusia mielipiteitä. Enemmän paritöitä, edistää yhteistyökykyä.

27 Ruuvari-ryhmä Miksi ryhmissä enemmän tyttöjä kuin poikia??? Tai:ssa lähdettiin kokeilemaan pelkästään pojille suunnattua Ruuvari -ryhmää syksyllä 2010 yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa, miesohjaajapari pojille suunnatussa ryhmässä enemmän toiminnallisuutta -joka toinen kerta toimintaa ja joka toinen kerta keskustelua keskusteluissa miehenä olemisen teemat kahdeksan ryhmätapaamista, viisi poikaa 1 ov vapaasti valittaviin opintoihin Kuinkas sitten kävikään? pojat halusivat enemmän keskustelua! negatiivisena palautteena liian lyhyt kesto pojat jatkoivat tapaamisia myös ryhmän loputtua

28 KIITOS! Lisätietoa Turun ammatti-instituutin ryhmistä: Mielialataidot-kurssi Jännittäjien ryhmä Kotiovi-kurssi

ympärillä pyörii. Ja sitte tää on niin kun tullu semmonen

ympärillä pyörii. Ja sitte tää on niin kun tullu semmonen antanu ensinnäkin tämmösiä uusia tuttavuuksia. On saanu mut näkemään elämässä on paljon, paljon muutakin kun vaan se oma pieni napa, jonka OPINPOLKU ELÄMÄÄN - OPINTOVALMENNUS ympärillä pyörii. Ja sitte

Lisätiedot

MAESTRO. Nuoren työkirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn

MAESTRO. Nuoren työkirja. Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Nuoren työkirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn MAESTRO Nuoren työkirja Stressinhallintakurssi nuorten masennuksen ehkäisyyn Copyright Suomennos Kieliasun ja sisällön muokkaus

Lisätiedot

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen

OHJAAJAN OPAS. Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen OHJAAJAN OPAS Nuorten elämänhallintaryhmän ohjaamiseen 2 Lukijalle! Suurin osa nuorista suorittaa opintonsa menestyksellisesti ja aikataulussa ja siirtyy tämän jälkeen työelämään tai jatko-opintoihin.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Jännittäminen häiriö vai luonnollinen osa elämää? Minna Martin psykologi, psykoterapeutti VET Toukokuu 2015

Jännittäminen häiriö vai luonnollinen osa elämää? Minna Martin psykologi, psykoterapeutti VET Toukokuu 2015 Jännittäminen häiriö vai luonnollinen osa elämää? Minna Martin psykologi, psykoterapeutti VET Toukokuu 2015 Jännittäminen näkyy ihan liikaa Apua! Mitähän ne minusta ajattelevat?! Normaali vs. ongelmallinen

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

HaKonen 2 viikkoa. voimaksi! Ryhmäohjausmalli 2014. Sari Terkki Hanna Valkonen-Karhu

HaKonen 2 viikkoa. voimaksi! Ryhmäohjausmalli 2014. Sari Terkki Hanna Valkonen-Karhu HaKonen 2 viikkoa Ryhmäohjausmalli 2014 Sari Terkki Hanna Valkonen-Karhu voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Taustaa...3 Tavoitteet...4 Ohjausmallin kulku...4 Ohjausmallin vaatimat resurssit...4

Lisätiedot

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI Sisällysluettelo Esipuhe Tervetuloa Elämäntaitokurssille. Hyvä arki, toiminta ja ajankäyttö - hyvä päivä, nukkuminen, ruokailu, liikkuminen ja mukavien asioiden tekeminen. Hyvinvointi,

Lisätiedot

OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT

OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT OPPIMINEN JA OPISKELUTAIDOT - Minä oppijana - Itseohjautuva oppiminen - Itseohjautuvan oppimisen tukeminen - Oppimisen esilletuomisen ja analysoinnin menetelmiä - Ryhmätyöskentely ja roolit - Toiminnallisia

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

Take a break. leirit jatkaa legendaarisen UTKUJÄRVEN MAJOJEN tarinaa. Opintieltä työnsyrjään -projektin loppuraportti

Take a break. leirit jatkaa legendaarisen UTKUJÄRVEN MAJOJEN tarinaa. Opintieltä työnsyrjään -projektin loppuraportti Take a break leirit jatkaa legendaarisen UTKUJÄRVEN MAJOJEN tarinaa Opintieltä työnsyrjään -projektin loppuraportti 1 Take a break Opintieltä työnsyrjään -projektin loppuraportti Take a break leirit jatkaa

Lisätiedot

Varia Tennistien opiskelijoiden lehti

Varia Tennistien opiskelijoiden lehti Varia Tennistien opiskelijoiden lehti Nro. 3 2015 Varia Tennistien opiskelijoiden lehti Nro. 3 2015 SISÄLLYSLUET TELO 14 49 HÄ? 2015 2... Sisällysluettelo 4...Tekijät 5...Pääkirjoitus 2 35 26 va r i a

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Silta-Valmennusyhdistys ry Sampo Järvela, Else Joutsi, Virpi Koskela, Tommi Natri Starttivalmennus taiteen tekemisen keinoin kohti elämää Starttivalmennus taiteen tekemisen

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen LEPPÄVAARAN LUKIO Kehitetty Mielen hyvinvointi -projektissa (2009

Lisätiedot

EFFORTTI 2010 PUHEENJOHTAJAN PALSTA. Maaliskuu 2010. kokoontuminen rikastuttaa ja elävöittää sitä lisää.

EFFORTTI 2010 PUHEENJOHTAJAN PALSTA. Maaliskuu 2010. kokoontuminen rikastuttaa ja elävöittää sitä lisää. EFFORTTI 2010 Maaliskuu 2010 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Päivi Pylvänäinen 2010-luku alkaa. Kun kymmenen vuotta sitten alkoi 2000-luvun nolkytluku, Suomen tanssiterapiayhdistys oli aivan uusi. Olemme kuljettaneet

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi

VOIMAVAROJA. Ohjeistus. www.tyynela.fi Ohjeistus VOIMAVAROJA Tämä työväline on tarkoitettu avuksi oman elämän voimavarojen ja toiveiden tarkasteluun. Tee tehtävät järjestyksessä ja lisää päivämäärä, niin voit palata pohtimaan kysymyksiä myöhemmin.

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

SKARPATAAN JA HARPATAAN!

SKARPATAAN JA HARPATAAN! SKARPATAAN JA HARPATAAN! Ettei yksikään putoaisi Bongaa putoava! 2 Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Skarpataan ja harpataan! Ettei yksikään putoaisi Tekijät Riitta Hämäläinen (toim.) ja

Lisätiedot