ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013. AIKA Maanantaina 17.6.2013 klo 9 11.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 32/2013 AIKA Maanantaina klo PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Lähteenmäki Heikki varajäsen Soukkio-Salminen Marja jäsen Valve Tapio MUUT OSALLISTUJAT Pohjala Jussi kirkkovaltuuston pj Vettenranta Juha kirkkovaltuuston varapj Nivala Aija sihteeri POISSA Pentti Krista jäsen ALLEKIRJOITUKSET Mika Tapiolinna Aija Nivala puh.johtaja sihteeri ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Torstaina 20. päivänä kesäkuuta 2013 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. ALLEKIRJOITUKSET Tapio Valve Marja Soukkio-Salminen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä viraston aukioloaikoina maanantaista 24. päivästä kesäkuuta 2013 alkaen 30. päivän ajan. TODISTAA ORIVEDEN SEURAKUNTA Mika Tapiolinna, kirkkoherra

2 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 33/ KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Marja Soukkio- Salminen piti alkuhartauden, jonka jälkeen laulettiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖS Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 77 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaisesti vuorossa ovat Tapio Valve ja Marja Soukkio-Salminen. PÄÄTÖS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaisesti Tapio Valve ja Marja Soukkio-Salminen. 78 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. Liite 1 PÄÄTÖS Vahvistettiin kokouksen työjärjestys pykälä lisäyksellä. 88 Muut mahdolliset asiat, muutettiin Hirsilän seurakuntakodin myynti ja Muut mahdolliset asiat pykäläksi 89 ja siitä eteenpäin pykäläjärjestys muuttui pykälällä eteenpäin. 79 TIETOTURVAPOLITIIKKA JA HENKILÖSTÖN TIETOTURVAOPAS Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt Tampereen seurakunnille ja seurakuntayhtymälle tietoturvapolitiikan Sen jälkeen T:reen srk:yhtymä on tehnyt sopimukset 36 seurakuntatalouden kanssa yhteisesti järjestetystä tietohallinnosta. T:reen srk:yhtymän tietohallinto vastaa omasta ja em. 36 seurakuntatalouden tietohallinnosta. Tietoturva ja tietosuoja ovat Suomen lainsäädännön mukaisesti osa organisaation päivittäistä toimintaa ja koskevat koko toimintaa ja henkilöstöä. Asiat pitää hoitaa tietoturvallisesti, millä tarkoitetaan tiedon suojaamista monenlaisilta uhkilta tarkoituksena varmistaa toiminnan jatkuvuus, minimoida toiminnalliset riskit sekä maksimoida investoinneista ja toiminnan mahdollisuuksista saatu hyöty.

3 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 34/2013 Tietoturva- ja tietosuoja-asiat pitää huomioida välineriippumattomasti eli ne eivät liity vain tietotekniikkaan. Paperiset asiakirjat, sähköiset tietovarannot, tietojärjestelmät, tietotekniset laitteet, tietoverkot ja niihin liittyvät palvelut on pidettävä asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että poikkeusoloissa. Tietoturvallisuuden saavuttamiseksi pitää toteuttaa sopivia turvamekanismeja jotka muodostuvat toimintaperiaatteista, prosesseista, organisaatiorakenteista sekä ohjelmisto- ja laitteistotoiminnoista. Pitää varmistaa, että luottamukselliset, arkaluontoiset ja muut salassa pidettävät asiat kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin riippumatta siitä, miten tai mihin niitä on tallennettu tai millä tavalla tiedot on saatu. Tietoturvapolitiikan mukaisesti seurakuntien ja seurakuntayhtymän työntekijät ja vapaaehtoiset työntekijät allekirjoittavat vaitiolositoumuksen luottamuksellisten ja salassa pidettävien tietojen turvaamiseksi. Jokaisen esimiehen on huolehdittava, että tietoturvamääräykset ja ohjeet saatetaan henkilöstön tietoon ja järjestetään tarvittavaa koulutusta ja perehdytystä henkilöstölle. Ev.lut.kirkon tietoturvamääräykset 2012 (säädöskokoelma 109, ) edellyttävät, että sopimuspohjaisilla IT-alueilla on hyväksytty tietoturvapolitiikka ja tietoturvan organisointi. Tampereen IT yhteistyöalueen johtokunnassa on valmisteltu ja hyväksytty Tietoturvapolitiikka, joka koskee koko IT-aluetta. Johtokunnan päätöksen mukaisesti jokainen IT-yhteistyöalueen seurakunta ja seurakuntayhtymä käsittelee tietoturvapolitiikan ja siihen liittyvän henkilökunnan tietoturvaoppaan ja hyväksyy ne hallinnollisessa organisaatiossaan. Tietoturvan käsittely on organisoitu IT-yhteistyöalueella niin, että tietoturvaryhmänä toimii IT-aluenen johtokunta ja johtokunnan asialistalla on säännöllisesti tietoturvapoikkeamien käsittely. Lisäksi jokaisessa seurakuntataloudessa on tietoturvan yhteyshenkilö. Tampereen seurakuntayhtymässä tietoturvasta vastaa niin kuin koko IT-alueellakin seurakuntayhtymän tietohallintopäällikkö. Tampereen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt Tietoturvapolitiikan ja Henkilöstön Tietoturvapolitiikan. Liitteet 2 Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteiden mukaisesti Tietoturvapolitiikan ja henkilöstön tietoturvaoppaan. Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi.

4 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 35/ LAUSUNNON ANTAMINEN KAPPALAINEN JUHA ITKOSEN ANOMASTA OPINTOVAPAASTA TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULILLE Kappalainen Juha Itkonen on jättänyt anomuksen jäämisestään opintovapaalle ajalle Hän tekee opintovapaan aikana väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Seurakunnan tulee antaa lausunto asiasta hiippakunnan tuomiokapitulille, joka myöntää hiippakunnan pappien virkavapaudet (KJ 6:12,1). Opintovapaalain 8 :n mukaan työntekijällä on lain suoma oikeus opintovapaaseen. Mikäli opintovapaasta on työnantajalle tuntuvaa haittaa, sen alkamista voidaan siirtää enintään kuudella kuukaudella. Liite 3 KIRKKOHERRAN ESITYS Esitän, että 1) kirkkoneuvosto puoltaa Juha Itkosen opintovapaa myöntämistä ajalle ) Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli määrää seurakuntapastori Kari Mäkisen vs. kappalaiseksi Juha Itkosen opintovapaan ajaksi 3) pastori Kari Mäkisen tilalle I seurakuntapastoriksi otetaan sijainen edellä esitetyksi ajaksi ja laitetaan ilmoitus asiasta Kirkon rekrytointisivuille. 1) kirkkoneuvosto puoltaa Juha Itkosen opintovapaa myöntämistä ajalle ) kirkkoneuvosto esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, että se määrää seurakuntapastori Kari Mäkisen vs. kappalaiseksi Juha Itkosen opintovapaan ajaksi 3) pastori Kari Mäkisen tilalle I seurakuntapastoriksi otetaan sijainen edellä esitetyksi ajaksi. Selvitetään muuta työtilannetta ja siitä johtuen sijainen otetaan %:n työajalle. Ilmoitus hausta laitetaan kirkon rekrytointisivuille. 81 VALTUUSTOALOITE YSINETIN OTTAMISESTA ORIVEDEN SEURA- KUNNAN KIINTEISTÖÖN LÄNGELMÄEN KIRKONKYLÄLLE Kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin valtuustoaloite Oriveden seurakunnan liittymisestä ysinettiin ja sen käyttäjäksi Längelmäen kirkonkylällä. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa jo aiemmin kokouksessaan ysinetin hallituksen puheenjohtaja Heikki Salomaan ottaessa yhteyttä. Kirkkoneuvosto teki silloin päätöksen, että tällä hetkellä ei nähdä tarvetta liittyä Ysinetin verkkoon. Kirkkoneuvosto käsittelee asian uudelleen ja tekee valtuustoaloitteen pohjalta asiasta kokouksessa päätöksen.

5 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 36/2013 Kirkkoneuvosto ei käsitellyt valtuustoaloitetta, koska sitä ei ole kirjattu kirkkovaltuustoon pöytäkirjaan. Aloite lähetetään kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. 82 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ PIRKKO LEVÄISEN PALKKAAMINEN VÄLISEKSI AJAKSI Toimistotyöntekijä Pirkko Leväisen työharjoittelujakso päättyy Hän olisi oikeutettu palkkatukeen, jos hänen työaikansa olisi 85 % toimistotyöajasta. Hän kuitenkin kieltäytyi tästä työajasta, mutta olisi kiinnostunut tekemään 18 tunnin pituista työviikkoa, josta seurakunta ei saisi palkkatukea. Tästä työajasta hänen palkkakustannuksensa olisivat henkilöstökuluineen XXX euroa / kk. Esitän, että toimistotyöntekijä Pirkko Leväinen palkataan väliseksi ajaksi toimistotöihin ja hänen palkkakustannuksensa katetaan kirkkoneuvoston käyttömäärärahoista. Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi, että seurakunnalla on tarve saada kyseiselle ajanjaksolle työntekijä, joka tekee 85 %:sta työaikaa, jolloin seurakunta saa palkkaamiseen palkkatukea. Perustelut tälle on se, että kirkkoherranvirastoon tarvitaan lisätyövoimaa tekemään digitoidun aineiston tarkistamistyötä ja osan työajasta taloustoimiston yleisiä toimistotöitä. Kirkkoneuvosto päätti, että laitetaan hakuilmoitus työvoimatoimiston sivuille ja asia tuodaan kirkkoneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. 83 SEURAKUNTATALON LUKKOJEN SARJOITTAMINEN Seurakuntatalon alakerran lukkojen sarjoituksesta nykyisille avaimille on saatu tarjous. Nykyiset avaimet ovat Essexin avaimet, joiden patentti on päättymässä ja avainten kopiointi helpottuu. Samassa yhteydessä pyydettiin tarjous myös iloq järjestelmälle alakertaan sekä koko talon lukoille. Tarjous: nykyiset Essex-avaimet alakertaan 2418, sis alv 24% iloq järjestelmä alakertaan 3955, sis alv 24% iloq järjestelmä koko talo 8755, sis alv 24%

6 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 37/2013 iloq järjestelmän etuna on se, että työntekijä ei tarvitse kuin yhden avaimen, joka koodataan niihin lukkoihin mihin hänellä on oikeus päästä. Avaimia hallitaan tietokoneohjelmalla, josta samalla pystytään seuraamaan kulunvalvontaa. Kyseiseen järjestelmään voi liittää myöhemmin seurakunnan muitakin kiinteistöjä ja kaikki ovat yhden avaimen takana Esitän, että ainakin alakerran lukoitus muutetaan iloq järjestelmään, sekä mahdollisesti koko talo, jolloin meillä on selkeä rekisteri siitä keillä on avaimia ja oikeuksia liikkua kiinteistössä. Kirkkoneuvosto päätti, että alakerran lukitus muutetaan iloq-järjestelmään ja seuraavalle vuodelle varataan määrärahat koko talon lukitusten vaihtamiseksi samaan järjestelmään. 84 HAUTAINHOITORAHASTON TALLETUKSEN ERÄÄNTYMINEN Hautainhoitorahaston euron talletus on erääntynyt Oriveden seudun osuuspankissa. Talletus oli tehty 13 kuukaudeksi, talletuskorko 2,19 %. Korkoa oli kertynyt talletusajalta 1188,25 euroa. Esitän, että talletus uudistetaan ja erääntynyt euron talletus, joka on siirretty käyttötilille talletetaan osittain ja osa pääomasta jätetään vanhojen haudanhoitosopimusten hoitamiseen. Kirkkoneuvosto päätti jättää talletukset toistaiseksi uudistamatta ja varat pidettäväksi hautainhoitorahaston käyttötilillä. Elokuun kirkkoneuvostoon kutsutaan Nordean sijoitusneuvoja kertomaan erilaisista sijoitusvaihtoehdoista jonka pohjalta kirkkoneuvosto lähtee keskustelemaan eri vaihtoehdoista sijoittaa/tallettaa hautainhoitorahaston erääntyneitä talletusvaroja. 85 HAUTAINHOITORAHASTON TILIN LOPETUS Hautainhoitorahastolla on Eräjärven säästöpankissa säästötalletustili , saldo 4585,34 euroa. Tilillä ei ole ollut vuosittain muita tapahtumia kuin hyvityskorko. Esitän, että hautainhoitorahaston säästötili lopetetaan ja varat siirretään hautainhoitorahaston käyttötilille

7 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 38/2013 Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. 86 SELVITYSPYYNTÖ TYÖNTEKIJÖIDEN LEMMIKKIELÄIMISTÄ LEIRIPAPPILASSA ja suoritetuilla terveystarkastajan tekemillä tarkastuksilla Oriveden seurakunnan leiripappilassa tuli ilmi, että leirien aikana leirihenkilökunta saattaa tuoda leirille mukanaan lemmikkieläimensä. Terveyssuojeluviranomaiset ja poliisi ovat yhtä mieltä siitä, että työnantajan tulee antaa ohjeistus, miten jatkossa leirinvetäjien lemmikkieläimiin leiripappilassa tullaan suhtautumaan. Oriveden seurakunnalta odotetaan selvitystä mennessä siitä, miten leireillä jatkossa tullaan suhtautumaan leirinvetäjien lemmikkieläimiin. Liite 4 Esitän, että seurakunnan leireille leiripappilaan ei saa jatkossa työntekijät tuoda lemmikkieläimiään. Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan leirien osalta talouspäällikön esitys tulee voimaan välittömästi alkaen päätös koskee kaikkia, jotka käyttävät leiripappilaa. Koirankieltokyltit asetetaan leiripappilan alueelle. 87 SOPIMUS JUUPAJOEN SEURAKUNNAN TYÖTEHTÄVIEN HOITAMISESTA Kirkkoneuvosto käsitteli sopimusta Juupajoen seurakunnan työtehtävien hoitamisesta kokouksessaan Kirkkoneuvosto jätti asian silloin pöydälle siksi aikaa, kunnes käydään yhteistyötoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut asiaa koskevien työntekijöiden kesken. Yhteistyötoimikunta kokoontui 7.6. käsittelemään sopimusta ja työntekijöiden antamia lausuntoja asiasta. Toimikunta halusi tarkentaa sopimukseen kohtia 4 ja 5. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjaan kirjattiin muuta huomioitavaa sopimuksen sisältöön liittyvää ja työntekijöiden kanssa selvitettäviä asioita. Kokonaisuutena toimikunta totesi, että sopimus on lisännyt Oriveden työntekijöiden työtaakkaa, joten olisi mietittävä miten työnkuvat muutetaan sellaisiksi, että se pysyy annetuissa rajoissa. Sopimusta Juupajoen seurakunnan työtehtävien hoitamisesta on muutettu kohtien 4 ja 5 osalta. Korjattu sopimusmalli tulee liitteenä.

8 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 39/2013 Juupajoen seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt sopimuksen Sopimuksen muutokset tulee heidän hyväksyä erikseen hallinnollisessa käsittelyssä. KIRKKOHERRAN ESITYS Kirkkoneuvosto käsittelee muutetun sopimuksen uudelleen ja jos se ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin, hyväksyy sen ja antaa kirkkoherralle valtuudet allekirjoittaa sopimus Oriveden seurakunnan puolesta. Kirkkoneuvosto käsitteli muutetun sopimuksen uudelleen ja teki vielä kaksi korjausta kohdan 3 ja 7 tekstiosaan. Näillä korjauksilla kirkkoneuvosto hyväksyi sopimuksen Juupajoen seurakunnan työtehtävien hoitamisesta ja antoi kirkkoherralle valtuudet allekirjoittaa sopimus Oriveden seurakunnan puolesta. Juupajoen seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee korjatun sopimuksen uudelleen omalta osaltaan. 88 HIRSILÄN SEURAKUNTAKODIN MYYMINEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan laittaa Hirsilän seurakuntakodin kiinteistövälittäjälle myyntiin. Talouspäällikkö laittoi asunnon myyntiin Pirkko-Kiinteistölle. Kirkkoneuvosto päätti, että myyntipäätös tuodaan kokoukseen hyväksyttäväksi. Asunnon hinnaksi määriteltiin euroa, jolle löytyikin melko pian halukas ostaja. Kirkkoneuvosto tekee myyntipäätöksen Hirsilässä sijaitsevasta seurakuntakodista Riku Lehtimäen kanssa euron hintaan. Talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan kauppakirja. KIRKKONEUVSOTON PÄÄTÖS Talouspäällikön esitys tuli kirkkoneuvoston päätökseksi. Lähdetään kartoittamaan Hirsilän alueelta korvaavia tiloja kerhojen järjestämiseksi.

9 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2013 SIVU 40/ MUUT MAHDOLLISET ASIAT 1. Seurakunnalle on esitetty, että se hoitaisi kanttori Kaarlo Valkeuksen hautakiven oikaisun Eräjärven hautausmaalla, koska hän oli aikoinaan seurakunnan kanttori. Päätös: Seurakunta ei lähde oikaisemaan yksittäisiä hautakiviä. Oriveden mieskuoro tekee hautakivien oikaisutyötä vastiketta vastaan tilauksesta. 2. Keskustellaan Oriveden ja Juupajoen seurakuntien mahdollisesta seurakuntaliitoksesta. 3. Seurakunnan taloustilanne : Ansioverotulot nousseet 2,2 % ( ) ja yhteisöverot pudonneet 3,2 % (2185 ), verotulot yhteensä nousseet 2 % ( ). Vuoden 2013 osalta verotuloarviot ovat huolestuttavat, koska seurakunta nosti tuloveroprosenttiaan, jonka arvioitiin lisäävän koko vuoden verotuloja n euroa. 90 TIEDOKSI 1. Kuittitarkastajien muistio 2. Terveystarkastajan tarkastuspöytäkirja 3. Työsuojeluvaltuutetun vaalin pöytäkirja 4. Muistio täytäntöönpano neuvotteluista 5. Tuomiokapitulin pöytäkirjanote 10/ Muistio Oriveden seurakunnan ja kaupungin neuvottelusta 7. Selvitys Jääskeläisen testamenttivarojen käytöstä vuonna Yhteistyötoimikunnan kokouksen pöytäkirja 9. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 4/ Khran päätöspöytäkirja 5/ VALITUSOSOITUS Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 92 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteiseen Herran siunaukseen.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 SIVU 10/2013 AIKA Maanantai 4.3.2013 klo 9 11.43 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 24/2015 AIKA Torstai 19.3.2015 klo 9.00 12.05 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka poistui

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012

KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) KIRKKONEUVOSTO 25.09.2012 KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 1(16) Aika: Tiistaina.25.09.2012 kello 18.00-20.35. Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone. Läsnä: Jyrki Jormakka kirkkoherra, puheenjohtaja Raimo Alakumpula Sanna Hede

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 25.3.2010 28 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 25.3.2010 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) 10.6.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2009 1 (30) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 17.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot