Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2010

2 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana valtioneuvosto ja eduskunta tekivät merkittävät periaatepäätökset uusiutuvan energian lisäämisestä ja rakennettavista ydinvoimaloista. Uusiutuvan energian lisäämiseksi energiapakettiin sisältyy myös mittava tukipaketti, jolla edistetään sekä biovoimaloiden että tuulivoimaloiden nopeaa rakentamista ja käyttöönottoa. Eduskunta antoi Fennovoimalle ja Teollisuuden Voimalle myönteisen periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamisesta. Fennovoimalle myönnetty lupa on merkittävä päätös Nurmijärven Sähkölle sähkön hankinnan omavaraisuuden lisäämiseksi tulevina vuosina. Tuulivoimaa koskevat tukipäätökset edistävät toteutuessaan myös tuulivoimaloiden lisärakentamista. Nurmijärven Sähkö on tehnyt päätöksen hankkia tuulivoimaosuuksia Suomen Voiman tuulivoimahankkeista, joista ensimmäisenä rakentuu Haminan Mäkelänkankaan tuulivoimapuisto. Vuonna 2010 Nurmijärven Sähkö jatkoi päästöttömän kotimaisen metsäenergian hyödyntämistä. Kaukolämmön tuotantolaitokset toimivat erinomaisesti ja lämmön tuotannosta 92 prosenttia tuotettiin kotimaisilla biopolttoaineilla. Sähköverkoston investoinnit painottuivat kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön käyttövarmuuden parantamiseen. Sähkönjakelun laadun parantamiseksi jatkettiin jakelualueen johtokatujen raivausta helikopterilla. Tällä toimenpiteellä on pystytty merkittävästi pienentämään keskeytysmääriä. Investoinneista huolimatta sähkön siirtohinta asiakkaillemme oli selkeästi alle valtakunnallisen keskitason. Sähkön käyttö toimialueellamme oli 443 miljoonaa kilowattituntia. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 6 prosenttia. Lämmön myynti lisääntyi 5 prosenttia ja ylitti ensimmäisen kerran 100 miljoonaa kilowattituntia. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6 prosenttia ja oli noin 31 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 6 prosenttia ja oli 3,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 aikana sähkön tukkuhinnat vaihtelivat erittäin paljon ja pörssisähkön keskihinta nousi edellisestä vuodesta 53 prosenttia. Tämän seurauksena sähkön hankintakustannukset nousivat ennakkoon arvioitua suuremmiksi ja sähkönmyynnin tulos jäi tappiolliseksi. Konsernin rakenneuudistus toteutettiin vuoden 2010 tilikauden päätyttyä. Sähkönsiirtoliiketoiminta eriytettiin omaan tytäryhtiöön ja tytäryhtiössä aiemmin toiminut sähkönmyyntiliiketoiminta sulautettiin takaisin emoyhtiöön. Toteutetuilla toiminnoilla selkeytetään konsernin rakennetta, parannetaan siirtoliiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja luodaan paremmat edellytykset konsernin tuleville voimalaitoshankkeiden rahoitusjärjestelyille. Nurmijärven Sähkö ylitti taloudelliset tavoitteet, biotuotannolle asetetut tuotantotavoitteet sekä asiakkailleen toimitetun energian toimitusvarmuus- ja laatutavoitteet. Arvio tulevasta kehityksestä Energiatehokkuuden parantuminen ja energiansäästö pienentävät yksittäisten asiakkaiden energiankäyttöä, mutta energian kokonaiskäytön ennustetaan lisääntyvän verkkoihin liitettävien uusien kiinteistöjen energiankäytön johdosta. Alkuvuonna raakaöljyn hinta on voimakkaasti noussut. Hinnannousu vaikuttaa Nurmijärvellä erityisesti lähilämmön hintaan ja hieman myös kaukolämmön hintaan. Kaukolämmön hinta pysynee

3 3 kuitenkin vakaana, sillä kaukolämmöstä suurin osa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla. Sähkön siirtohinnat pysynevät koko vuoden nykyisellä tasolla. Sähkön hankintahinnat ovat alkuvuonna olleet merkittävästi korkeammalla tasolla kuin sähkön kuluttajahinnat, joiden ennustetaan nousevan kevään 2011 aikana. Sähkön myyntihinnat ovat markkinahintaisia ja niiden hintakehitys seuraa viiveellä sähkön tukkumarkkinahintoja. Nurmijärven Sähkön tavoitteena on hankkia lisää tuulivoimaosuuksia ja myöhemmin rakentaa oma sähköä ja kaukolämpöä tuottava voimalaitos sähkön omavaraisuuden parantamiseksi. Konsernin liikevaihto kasvaa ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöä, omistajia ja yhteistyökumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä. Hallitus vuonna Edessä vasemmalta oikealle Jorma Niinistö (pj) ja Elli Aatela. Takana Terho Hirviniemi, Heikki Koivisto, Kirsti Handolin, Timo Harju (henkilöstön edustaja) ja Petri Kalmi. Heikki Koivisto toimitusjohtaja

4 4 Nurmijärven Sähkö Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön visiossa pidetään tärkeänä sähköisten palvelujen hyödyntämistä ja energiatehokkuutta. Visiona on myös lisätä sähkön hankinnan omavaraisuutta painottaen uusiutuvia ja vähäpäästöisiä energialähteitä. Paikallinen Yksi Nurmijärven Sähkön arvoista on paikallisuus. Yhtiö osallistuu paikallisiin tapahtumiin, käyttää paikallisia palveluita ja tukee paikallista toimintaa. Nurmijärven kunta omistaa yhtiön kokonaisuudessaan ja päätäntävalta on näin ollen paikallisella tasolla. Tutkimusten mukaan myös yhtiön asiakkaat kokevat paikallisuuden heille tärkeäksi arvoksi. Yhtiö järjestää asiakkailleen vuosittain perinteisen Valoa ja Voimaa tapahtuman sekä on lisäksi mukana erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa. Mahdollisuuksien mukaan yhtiö käyttää hankinnoissaan paikallisia yrityksiä ja suosii oman alueen tuotteita. Myös paikallisten yritysjärjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä. Paikallisen toiminnan tukemista tehdään esimerkiksi koululaisten parissa. Nurmijärven Sähkö on mukana vuosittaisessa Energiaa Uudellamaalla tapahtumassa, jossa yläasteikäiset nuoret vierailevat energiantuotantolaitoksissa tai energiayhtiöissä ja he pääsevät tätä kautta tutustumaan energia-alaan. Lisäksi yhtiö on lahjoittanut energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia ala-asteen oppilaille sekä opettajille. Palveleva Nurmijärven Sähkölle on tärkeää olla asiakasta aidosti palveleva yhtiö. Asiakaspalvelussa yhtiön asiakas kohtaa oikean ihmisen, joka perehtyy asiakkaan kysymyksiin niin puhelimitse, paikan päällä toimistolla kuin sähköistenkin kanavien, sähköpostin ja kotisivujen kautta. Lokakuussa 2010 Adato Energia Oy ja Innolink Research Oy toteuttivat 23 energiayhtiölle yhteisen palvelututkimuksen. Vastauksia kyselyyn saatiin kokonaisuudessaan 4655 kappaletta. Yhtiöille laskettiin palveluindeksi, joka koostui yhtiön toiminnallisesta onnistumisesta suhteessa oman asiakaskunnan odotuksiin, asiakasuskollisuudesta sekä yritysimago-osuudesta. Kaikkien yhtiöiden palveluindeksin keskiarvo oli

5 ja Nurmijärven Sähkön indeksi oli Kyselylomake lähetettiin Nurmijärven Sähkön osalta 400 asiakastalouteen. Asiakkaat kokivat Nurmijärven Sähkön toimintavarmaksi ja tehokkaaksi yhtiöksi. Lokakuussa 2010 toteutettiin myös kuuden Voimatoriyhtiön yhteinen asiakaspalvelun laatua mittaava tutkimus. Tutkimus suoritettiin haastattelemalla puhelimitse yhtiöiden asiakaspalveluun soittaneita asiakkaita. Mukana oli 32 asiakaspalvelijaa ja haastatteluja tehtiin kaikkiaan 324 kappaletta. Tässäkin tutkimuksessa Nurmijärven Sähkö Oy sijoittui kaikilla osaalueilla keskiarvon paremmalle puolelle. Nurmijärven Sähkön kouluarvosana toteutuneesta asiakaspalvelusta oli Ympäristövastuullinen Kestävä kehitys ja ympäristönäkökulmat on huomioitu yhtiön energiantuotannossa, jakelussa ja palveluissa. Yhtiö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Kotimainen ydinvoima on hiilidioksipäästötön ja ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto. Nurmijärven Sähkö on mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa ja se vähentää yhtiön riippuvuutta markkinahintaan ostettavasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Merkittävä askel Nurmijärven Sähkön omavaraisuuden lisääntymisessä otettiin kun eduskunta hyväksyi hallituksen periaatepäätöksen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta äänin Toimintavuonna 2010 yhtiössä jatkettiin laskutuksen sähköistämistä. Kuluttaja-asiakkaille suunnattu e-lasku ja yritysasiakkaille tarkoitettu verkkolasku lisäsivät suosiotaan yhtiön asiakkaiden keskuudessa. Vuoden 2010 lopussa sähkönmyynnin ja -siirron laskuista lähes 10 prosenttia ja lämpölaskuista yli 25 prosenttia lähetettiin sähköisessä muodossa. Sähköinen lasku on ympäristöystävällinen vaihtoehto perinteisen paperilaskun rinnalle ja se myös helpottaa laskun maksamista, koska laskun tietoja ei tarvitse enää syöttää maksutilanteessa käsin koneelle vaan ne siirtyvät maksujärjestelmään automaattisesti. Nurmijärven Sähkö on mukana myös valtakunnallisessa energiapalveluiden toimenpideohjelmassa, joka tähtää energiatehokkuuden edistämiseen vuosina Tavoitteena on saavuttaa säästöä energiankulutuksessa yhtiön omassa päivittäisessä toiminnassa sekä mahdollistaa asiakkaille energiatehokkaammat energiapalvelut. Energia-agentit ovat juuri saaneet todistuksensa. Verkostoituminen Nurmijärven Sähkö on osakkaana erilaisissa kumppanuusyhtiöissä ja pyrkii verkottumisella parantamaan asiakashintojen kilpailukykyisyyttä kustannustehokkuuden ja keskittämisen kautta. Voimalaitososuuksia omistetaan ja hallitaan sekä tulevaisuudessa hankitaan yhteistyössä Etelä-Suomen Voima Oy:n ja Suomen Voima Oy:n kanssa. Lisäksi Etelä-Suomen Voiman toimesta hoidetaan Nurmijärven Sähkön tasehallinta ja päivittäinen sähkön Spotkauppa. Energiameklarit Oy:n ja EM Finance Oy:n osakkuus auttavat sähkökaupan riskienhallinnassa ja markkinakatsausten tuottamisessa. Taloushallinnon tietojärjestelmien ylläpidossa tehdään yhteistyötä Suomen Voimatieto Oy:n kanssa. Voimatori Oy:n osakkuuden kautta saadaan apua asiakaspalvelun kehittämiseen, markkinointiviestintään sekä asiakaslehden tuottamiseen. Tripower Oy on yhteistyöyritys, jossa kehitetään monenlaisia hankkeita ja kokonaisuuksia, joissa suuruudesta on joko taloudellista tai muuta etua. Nykyisiä hankkeita ovat mm. asiakastietojärjestelmän hankinta ja yhteistyö puhelinjärjestelmien hankinnassa. Tripower Oy:n osakkaina ovat Nurmijärven Sähkö Oy, Keravan Energia Oy, Porvoon Energia Oy ja Mäntsälän Sähkö Oy.

6 6 Organisaatio Hallitus pj. Jorma Niinistö Nurmijärven Sähkö Oy Toimitusjohtaja Heikki Koivisto Hallinto Teemu Naatula Nurmijärven Sähkönmyynti Oy Verkosto Osmo Karvonen Sähkö Antti Sarjamo Lämpö Alpo Sund Voimatori-yhtiöiden yhteinen koulutustilaisuus Kiljavalla.

7 7 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 33 henkilöä. Näistä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 27 henkilöä ja Nurmijärven Sähkönmyynti Oy:n palveluksessa 6 henkilöä. Kaikki työsuhteet olivat vakituisia. Kaksi henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilöstöstä 6 oli työntekijöitä, teknisiä toimihenkilöitä oli 11 ja muita toimihenkilöitä 16. Eläkkeelle vuoden 2010 aikana jäivät varastotyöntekijät Lauri Leinonen ja Risto Rönkkö. Henkilöstön vaihtuvuus yhtiössä oli erittäin pientä. Yhtiössä aloitti vuonna 2010 yksi uusi henkilö. Edellisen vuoden tapaan keskimääräinen Nurmijärven Sähkön työntekijä oli noin 49-vuotias ja työskennellyt yhtiössä 18 vuotta. Pekka Koponen kättelemässä eläkkeelle siirtyvää Lauri Leinosta, taustalla Risto Rönkkö. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstö kävi vuoden 2010 aikana monissa eri koulutuksissa. Koulutuksia ja kursseja käytiin mm. seuraavilta osa-alueilta: asiakaspalvelu, atk:n toimisto-ohjelmat, viestintä, englannin kieli, paikallinen sopiminen, kirjanpito, ostoreskontra, ensiapu, tulityö, sähkönlaatumittaukset, energiatehokkuus, tuulivoima, sähkötyöturvallisuus, kaukolämpöverkon rakentaminen. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Henkilöstöllä oli myös mahdollisuus käyttää yhtiön tiloissa olevaa kuntosalia. Virkistystoimikunta Vuonna 2010 virkistystoimikuntaan kuuluivat Kristiina Kiiveri, Lauri Laine, Teemu Naatula, Tarja Rikman ja Mari Viljava. Huhtikuussa osallistuttiin yrityskeilakisaan, kesäkuussa seilattiin illallisristeilyllä Helsingin edustalla ja joulukuussa järjestettiin pikkujoulut. Työsuojelu ja työterveyshuolto Työsuojelutoimikuntaan vuosina kuuluvat työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Alpo Sund ja työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu Mari Viljava sekä varavaltuutetut Pekka Koponen ja Tero Uusikari. Työsuojelutoimikunnan kausi on yhtiössä kaksivuotinen. Lokakuussa 2010 toteutettiin henkilökunnalle sisäilmakysely, jonka tuloksena toimitalon ilmastointia huollettiin ja parannettiin. Henkilöstö Naiset 12 Miehet 21 Toimihenkilöt 27 Työntekijät 6 Ikäjakauma Alle 30-vuotiaita vuotiaita vuotiaita vuotiaita 7 Yli 60-vuotiaita 9 Palvelusvuodet Alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 14 Yli 25 vuotta 6 Työterveyshuolto on järjestetty Nurmijärven kunnan työterveyshuollon kautta.

8 8 Myynti ja markkinointi Nurmijärven Sähkönmyynti Oy on Nurmijärven Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kulunut vuosi oli yhtiön neljäs toimintavuosi. Yhtiön tehtävänä on hoitaa sähkön hankinta- ja myyntitoiminta sekä koko konsernin asiakaspalvelu, laskutus ja markkinointi. Yleistä Myyntiyhtiön liikevaihto oli noin 14,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 47 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Sähköä myytiin asiakkaille noin 240 miljoonaa kilowattituntia. Sähkönmyynnin tilikauden tulos oli noin 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Tappio johtui tukkumarkkinahinnan voimakkaasta noususta ja samaan aikaan lisääntyneestä kulutuksesta erityisesti talvikauden aikana. Kuluneen vuoden aikana jatkettiin sähköisen verkkolaskun ja e-laskun markkinointia asiakkaille. Yhtiön graafinen ilme ja internet kotisivut sekä logo uudistettiin kuluneen vuoden aikana. Uudet kotisivut otettiin käyttöön alkaen ja uusi logo Sähkön hankinta Nurmijärven Sähkönmyynti hankki lähes kaiken myymänsä sähkön sähköpörssistä. Suomen alueen koko vuoden keskimääräinen pörssihinta nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 53 prosenttia. Pörssisähkön koko vuoden keskihinta oli noin 57 /MWh, mutta talvikaudella sähkö oli erityisen kallista. Helmikuun ja joulukuun pörssisähkön keskihinta oli yli 90 /MWh. Kokonaisuutena vuosi 2010 oli hyvin haastava riskienhallinnan näkökulmasta, koska pörssihinnat heilahtelivat voimakkaasti ja vuoden aikana nähtiin useita päivittäisiä hintapiikkejä, jotka aiheuttivat useiden satojen tuhansien eurojen lisäkustannuksen normaaliin hankintahintaan verrattuna. Markkinatilanne Sähkökaupassa kaikilla asiakkailla on jo kauan ollut mahdollisuus valita sähkönmyyjänsä täysin vapaasti. Ulkopuoliset myyjät olivat aktiivisia toimialueellamme ja erityisesti suora puhelinmarkkinointi asiakkaille lisääntyi. Syksyllä toteutettiin oman alueen siirtoasiakkaille laaja kampanja, jolla saatiin useita satoja asiakkaita takaisin omaan myyntiin. Kuluneen vuoden aikana asiakasvaihtoja tapahtui jonkun verran, mutta markkinaosuus oman alueen sähkönmyynnissä säilyi hyvänä ja myyntiasiakkaiden kokonaismäärä lisääntyi vuoden aikana lähes kahdellasadalla asiakkaalla. Kanta-asiakkaat ja hinnoittelu Suurin osa asiakkaista osti edelleen sähkönsä kantaasiakassopimuksella. Kanta-asiakkaiden kanssa solmittiin sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia yhden tai kahden vuoden sähkönmyyntisopimuksia. Sähkön myyntihinnat säilytettiin ennallaan koko vuoden ajan. Valoa ja Voimaa -tapahtuma sai runsaasti asiakkaita liikkeelle. Varasimme kanta-asiakkaille oman näytöksen Taaborilta näytelmään Kaikkien aikojen Pertsa ja Kilu. Paikalla oli lisäksi satakunta yritysasiakastamme. Kaikkiaan Taaborilla oli lähes tuhat katsojaa.

9 9 Markkinointi ja asiakastapahtumat Lokakuussa järjestettiin toimitalollamme Valoa ja Voimaa -päivä, jonka pääteemana oli energiatehokkuus ja energian järkevä käyttö. Tapahtumaan osallistui runsaat 500 asiakasta. Olimme myös edelleen mukana järjestämässä Energiaa Uudellamaalla tapahtumaa, johon osallistui alueemme kouluista yhteensä noin 750 kahdeksasluokkalaista kuudesta eri koulusta. Ala-asteen kouluihin hankimme energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia sekä oppilaille että opettajille. Asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille kolme kertaa vuoden aikana. Toimimme isäntänä perinteisen Voimatorstain järjestelyissä Kiljavan Opistolla elokuussa. Tapahtumaan osallistui satakunta Voimatori-yhtiöiden työntekijää. Perinteiset joulutervehdysrahat lahjoitettiin paikalliseen Joulupuu-projektiin, jossa varat käytettiin kokonaisuudessaan vähävaraisten perheiden lasten joululahjoihin. Tulevaisuuden näkymät Sähkön tukkumarkkinahinnat ja sitä kautta myös asiakashinnat ovat vaihdelleet ja tulevat vaihtelemaan jatkossa entistä enemmän. Kilpailu asiakkaista tulee olemaan jatkossa entistä tiukempaa ja myyntikatteet säilynevät jatkossakin pieninä. Ensiarvoisen tärkeitä asioita sähkömarkkinoilla toimittaessa tulevat olemaan onnistunut sähkönhankinnan suojaus ja toimiva riskienhallinta. Nurmijärven Sähkönmyynti Oy sulautui konsernin emoyhtiöön Nurmijärven Sähkö Oy alkaen. Sähkön alkuperä Fossiiliset energialähteet ja turve 39 % Uusiutuvat energialähteet 41 % Ydinvoima 20 % Sähkön käytön jakautuminen kuluttajaryhmittäin 2010 Asuminen 56 % Palvelut 18 % Teollisuus ja rakentaminen 19 % Maatalous 3 % Verkostohäviöt 4 % Energiansäästö kiinnosti asiakkaita Valoa ja Voimaa -tapahtumassa.

10 10 Verkosto Verkostoyksikkö vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen yhtiön toimialueella ja ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa sähkönkäyttäjien tarpeiden mukaisesti. Verkostotoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 35 prosenttia. Toimintaa ohjaavat kustannustehokkuus ja jatkuvan kehittämisen periaate ympäristönäkökohdat huomioiden. Yleistä Nurmijärven Sähkö Oy:n toimialueella sähkön käyttö häviöineen oli 443 miljoonaa kilowattituntia. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli noin kuusi prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa. Toteutunut tulos oli talousarviota parempi. Sähkön siirtohinnat nousivat Hinnanmuutoksen vaikutus siirtomaksuihin oli keskimäärin 7 prosenttia sisältäen sähkön siirron, siirron perusmaksun ja sähköverot. Hinnanmuutoksen vaikutus koko sähkölaskun loppusummaan oli keskimäärin 2-3 prosenttia. Hinnankorotus johtui yleisistä verkonrakennus- ja kunnossapitokustannusten noususta sekä lisääntyneistä investoinneista sähköverkostoon ja etäluettaviin sähkömittareihin. Viranomaisvalvonnan mukaan siirtohinnat olisivat voineet olla kymmenkunta prosenttia käytettyjä korkeammat. Investoinnit ja liittymät Sähköverkoston investoinnit painottuivat jakeluverkon uudisrakentamiseen, kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen sekä haja-asetusalueiden sähkön käyttövarmuuden parantamiseen. Sähköverkoston kokonaisinvestoinnit olivat 3,5 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat Mutaanmäen sähköaseman johtolähtöjen uusintaan, kirkonkylässä olevan Pekon asuinalueen sähkönjakeluverkon perusparantamiseen, Jokelan Pertun alueella olevan jakeluverkon uusintaan ja Nukarilla olevan Hämeentie Kuoppamäentie jakeluverkon uusintaan. Uusia sähköliittymäsopimuksia tehtiin 270 kpl, jossa oli 84 kpl lisäystä edellisvuoteen nähden. Nurmijärven Sähkö Oy jatkoi kumppanuuksien kehittämistä eri toimijoiden kanssa sähköverkkojen rakentamisessa, niiden kunnossapidossa ja materiaalilogistiikassa. Sähkönjakelun laatu ja verkon käyttö Sähkönjakelun laadun parantamiseksi jatkettiin helikopteriraivausta jakelualueella kesän ja syksyn aikana. Tällä toimenpiteellä on pystytty pienentämään keskeytysmääriä.

11 11 Pahin myrsky koettiin Astan päivän iltana 9.8, jolloin pahimmillaan oli 3428 asiakasta ilman sähköä. Sähkönjakeluhäiriöitä oli edellisvuoteen nähden enemmän ja ne olivat keskimääräiseltä kestoltaan aikaisempia lyhyempiä. Keskimääräinen vuosittainen keskeytysaika asiakkailla oli noin 2 tuntia ja keskeytysmäärä 2,2 kpl. Etäluettavat kwh-mittarit Maaliskuun 2009 alussa tuli voimaan valtioneuvoston asetus (66/2009) sähkönmittauksen selvityksestä ja mittaamisesta (mittausasetus), jonka mukaan kaikki yli 3x63A käyttöpaikat ja tuotantokohteet tulee siirtää tuntimittauksen piiriin viimeistään vuoden 2010 loppuun mennessä. Nurmijärvellä nämä kohteet valmistuivat vuoden 2009 lopussa. Tavoitteena on, että jatkossa siirrytään myös alle 3x63A käyttöpaikoissa lähes kokonaisuudessaan tunneittain tapahtuvaan mittaukseen ja asetus velvoittaakin, että 80 prosenttia kaikista verkonhaltijan käyttöpaikoista tulee saattaa tuntimittauksen piiriin vuoden 2013 loppuun mennessä. Nurmijärven Sähkön tavoitteena on asentaa kaikkiin mahdollisiin mittauskohteisiin reaaliaikainen kaukoluettava mittari vuoden 2012 loppuun mennessä. Avaintietoja Sähkönkäyttöpaikkoja kpl Sähköasemat kpl 8 Päämuuntajat kpl 9 Jakelumuuntajat kpl kv verkko km 25,3 20 kv verkko km 665 0,4 kv verkko km 1540 Nurmijärven Sähkö Oy kilpailutti yhdessä Mäntsälän Sähkö Oy:n kanssa palveluntarjoajat. Kokonaispalvelutoimittajaksi valittiin TeliaSonera Oyj. Etäluenta mahdollistaa asiakkaiden sähkönkulutuksen reaaliaikaisen luennan ja palveluohjaukset. Tulevaisuuden näkymät Nurmijärven Sähkön verkosto-osasto yhtiöitetään Nurmijärven Sähköverkko Oy:ksi alkaen. Sähkön siirtohinnat on tarkoitus säilyttää ennallaan vuonna Sähköverkoston investoinnit painottuvat edelleenkin kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön laadun ja käyttövarmuuden parantamiseen haja-asutusalueella. Suurimpina verkonrakennuskohteina tulevat olemaan Altian Rajamäen teollisuusalueen uuden jakeluverkon rakentaminen ja Nurmijärven kirkonkylässä olevan Laidunalueen laajennuksen uudisrakentaminen ja Klaukkalassa olevan Syrjälänmäen asuntoalueen verkoston uusinta. Helmikuussa 2011 aloitetaan 1300 etäluettavan sähkömittarin pilottiasennushanke Röykässä. Tämän jälkeen alkaa massa-asennusvaihe Klaukkalasta. Käyttöpaikkojen määrä kpl Sähkönjakelun keskeytykset h/asiakas vuosi vuosi

12 12 Lämpö Markkinatilanne Lämmön hinta nousi vuoden alusta ja pysyi loppuvuoden samana. Vuosi oli kuusi prosenttia normaalivuotta kylmempi. Uusia asiakkaita kaukolämpöön liittyi kahdeksantoista, joista neljä oli kuluttaja-asiakkaita. Tuloskehitys Lämpöä myytiin yhteensä noin 107 miljoonaa kilowattituntia. Lämmön myynti kasvoi edellisvuoden tasosta viisi prosenttia asiakasmäärän kasvun ja kylmän vuoden myötä. Asiakkaiden energiatehokkuustoimien ansiosta kylmän vuoden vaikutus ei suoraan siirtynyt myynnin lisäykseksi. Päästöoikeuksien myynnistä saatiin lisätuloja. Tuotanto Kaukolämmöstä 92 prosenttia tuotettiin puupolttoaineita käyttävillä kaukolämpökeskuksilla Kirkonkylässä ja Rajamäellä sekä puuta ja turvetta käyttävällä kaukolämpökeskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasua polttavalla kattilalla tuotettiin lämpöä 642 megawattituntia, joka riittää runsaan kolmenkymmenen omakotitalon lämmitykseen vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä tuotettiin vähärikkisellä raskaalla polttoöljyllä. Puupolttoaineita poltettiin kiinteänpolttoaineen kattiloissa reilut irtokuutiometriä. Lähilämmöstä tuotettiin 61 prosenttia kevyellä polttoöljyllä ja loput 39 prosenttia puuhakkeella Perttulan lämpöyrittäjien toimesta ja puupelletillä Harjulan pellettialuelämpölaitoksella. Investoinnit Kaukolämpöverkkoa laajennettiin rakentamalla uutta runkolinjaa ja uusia talohaaroja yhteensä 3,9 kilometriä. Suurin yksittäinen verkostotyö oli Mäntysalon alueen liittäminen kaukolämpöön. Klaukkalan kaukolämpökeskus.

13 13 Lähiajan näkymät Maakaasun runkoputken rakentaminen Nurmijärven läpi on siirtynyt vuodelle Maakaasun paikallisjakelua ei aloiteta Nurmijärven Sähkö Oy:n toimesta Nurmijärvellä tässä vaiheessa. Kirkonkylän raskasöljylämpökeskuksen omakäyttölämmitykset saneerattiin kesällä ja samalla tarkastettiin öljysäiliöt. Kaukolämmön hintaa korotettiin hieman vuoden alusta. Kotimaisten polttoaineiden hinnat pysynevät ennallaan ja hyvälaatuista rankapuuta on hyvin tarjolla. Öljyjen hinnat ovat lähteneet rajuun nousuun, joka jatkuessaan johtaa lämmön hintojen korottamiseen kesken vuotta. Verkoston rakentaminen jatkunee viimevuotisella tasolla. Suurimmat verkonrakennustyömaat ovat tulevana kesänä Rajamäellä. Lämmön myynti GWh Rajamäen kaukolämpökeskus kaukolämpö lähilämpö Asiakkaiden määrä kpl Avaintietoja Lämpöasiakkaita kpl 366 Asukkaita lämmössä hlö Sopimusteho MW 63 Lämmön myynti GWh 107 Kotimaisen energian osuus % 92 Kaukolämpöjohtoa km 53

14 14 Tilinpäätös Nurmijärven Sähkö Oy TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot (poistoero) Tuloverot Tilikauden voitto TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä

15 15 Nurmijärven Sähkönmyynti Oy TULOSLASKELMA TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset 0-1 Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot -3-2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot (poistoero) 0 0 Tuloverot Tilikauden voitto TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vieras pääoma Lyhytaikainen Yhteensä

16 16 Kauppanummentie Nurmijärvi Puh. (09) Paikallinen - Palveleva - Ympäristövastuullinen

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain

Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2009 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa talous- ja palkkahallinnon palveluja.

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Powestin toiminta-ajatus

Powestin toiminta-ajatus POWEST VUOSIKATSAUS 2007 Powestin toiminta-ajatus Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden voimantuotantoa ja energian hankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 18.3.2011 Vuosi 2010 Yritysohjelmistojen kysyntä elpyi useilla markkinoilla Edelleen merkittäviä eroja eri markkinoiden kesken Liikevaihto nousi

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa.

Vuosineljänneksen liiketulokseen sisältyi omaisuuden myyntivoittoja 0,2 (3,9) miljoonaa euroa. 3.11.2014 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 VR-konsernin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 348,9 (382,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7,0 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ

DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ 1 (10) klo 10 DNA Oy -konserni osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2008 DNA:LLE ALKUVUONNA 97 000 UUTTA MATKAVIESTINLIITTYMÄÄ Yhteenveto ensimmäisestä vuosineljänneksestä - DNA-konsernin tammi-maaliskuun tulos

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY)

VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY) 2015 VETELIN ENERGIA OY (ENT. VETELIN LÄMPÖ OY) 0 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Katsaus toimintavuoteen 2015 1 Hallinto ja yhtiön sulautuminen Vetelin Sähkölaitos Oy:n kanssa 2 Vuoden keskeiset tulos-

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot