Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen"

Transkriptio

1 Nurmijärven Sähkö VUOSIKATSAUS 2009

2 Toimitusjohtajan katsaus Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys Nurmijärven Sähkö sai energiayhtiöitten omille asiakkailleen suunnatussa palvelututkimuksessa vuonna 2009 parhaat arviot palveluindeksil - lä mitattuna. Energiateollisuus ry nimesi Nurmijärven Sähkön vuoden energiayritykseksi. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen taajaman kaukolämmön tuotannossa, jossa 98 prosenttia koko energiasta tuotettiin lähialueelta hankitulla puuenergialla. Sähköverkoston investoinnit painottuivat kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön käyttövarmuuden parantamiseen. Sähkönjakelun laadun parantamiseksi raivattiin kesän ja syksyn aikana jakelualueen johtokatuja helikopterilla. Tällä toimenpiteellä on pystytty pienentämään keskeytysmääriä. Sähkön siirtohinta asiakkaillemme oli selkeästi alle valtakunnallisen keskitason. Sähkön käyttö toimialueellamme oli 419 gigawattituntia. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 5 prosenttia. Lämmön myynti lisääntyi 15 prosenttia ja ylitti ensimmäisen kerran 100 gigawattituntia. Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 10,4 prosenttia ja oli 29,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 16 prosenttia ja oli 3,5 miljoona euroa. Kannattavuus parani verkko- ja lämpöliiketoiminnoissa. Vuoden 2008 lopulla sähkön tukkuhinnat romahtivat talouslaman johdosta. Tämän seurauksena ennakkoon vuodelle 2009 hankitun sähkön arvo laski roimasti. Sähkönmyynnin liiketappioksi tuli lähes puoli miljoonaa euroa ennakkoon hankitun sähkön hinnan ja joulukuun tukkuhintapiikkien johdosta. Nurmijärven Sähkö perusti yhdessä 16 paikallisen energiayrityksen kanssa voimayhtiön nimeltään Suomen Voima Oy, jonka tarkoituksena on hankkia osakkailleen vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa. Perustettu yhtiö tulee olemaan merkittävä toimija osakkaittensa ja Nurmijärven Sähkön energiaomavaraisuuden lisäämisessä pohjoismaisilla energiamarkkinoilla. Vuonna 2009 Nurmijärven Sähkö jatkoi päästöttömän kotimaisen metsäenergian hyödyntämistä. Harjulan ja Järvihaan pellettilämpökeskukset valmistuivat keväällä. Kaukolämmön tuotantolaitokset toimivat erinomaisesti, vaikka alkuvuonna oli suuria ongelmia biopolttoaineiden saatavuudessa ja laadussa. Ongelmista huolimatta lämmön tuotannosta peräti 93 prosenttia tuotettiin kotimaisilla polttoaineilla, pääosin biopolttoaineilla. Hallitus vuonna Edessä vasemmalta oikealle Petri Kalmi, Timo Harju (henkilöstön edustaja), Heikki Koivisto ja Elli Aatela. Takana Jorma Niinistö (pj), Kirsti Handolin ja Terho Hirviniemi. 2 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

3 Nurmijärven Sähkö ylitti taloudelliset tavoitteet, biotuotannolle asetetut tuotantotavoitteet sekä asiakkailleen toimitetun energian toimitusvarmuus- ja laatutavoitteet. Arvio tulevasta kehityksestä Energian käyttö lisääntyy kuluvana vuonna normaalia kylmemmän alkuvuoden ja verkkoihin liitettyjen uusien kiinteistöjen energiankäytön johdosta. Kaukolämmön hinta pysynee vakaana, koska polttoaineita on paremmin saatavilla ja hintataso on vakiintunut. Kaukolämmöstä noin 90 prosenttia tuotetaan paikallisella puuenergialla. Sähkön siirtohintoja korotettiin maaliskuun alusta kohonneiden investointikustannusten johdosta, mutta siirtohinnat jäävät edelleen valtakunnallisia keskihintoja alemmalle tasolle. Sähkön myyntihinnat ovat markkinahintaisia ja niiden hintakehitys seuraa viiveellä sähkön tukkumarkkinahintoja. Kuluvan vuoden aikana valtioneuvoston ja eduskunnan odotetaan tekevän merkittäviä periaatepäätöksiä uusiutuvan energian lisäämisestä ja rakennettavista ydinvoimaloista. Uusiutuvan energian lisäämiseksi energiapakettiin sisältyy myös mittava tukipaketti, jolla edistetään sekä biovoimaloiden että tuulivoimaloiden nopeaa rakentamista ja käyttöönottoa. Jos eduskunta antaa Fennovoimalle myönteisen periaatepäätöksen ydinvoimalan rakentamisesta, se on merkittävä päätös Nurmijärven Sähkölle sähkön hankinnan omavaraisuuden lisäämiseksi tulevaisuudessa. Nurmijärven Sähkön tavoitteena on hankkia myös tuulivoimaa ja myöhemmin rakentaa oma sähköä ja kaukolämpöä tuottava voimalaitos. Maakaasuliiketoiminnan aloittaminen selvitetään uudelleen tämän vuoden aikana. Selvityksessä arvioidaan maakaasun käytön edellytykset energiantuotannon ja liikenteen polttoaineena muuttuneiden linjausten ja taloudellisten selvitysten perusteella. Konsernin liikevaihto kasvaa ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, vaikka sähkömyynnin tulos jäänee hieman tappiolliseksi. Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöä, omistajia ja yhteistyökumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä. Heikki Koivisto VUOSIKATSAUS

4 Nurmijärven Sähkö Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiak kailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön visiossa pidetään tärkeänä sähköisten palvelujen hyödyntämistä, energiatehokkuutta sekä omassa toiminnassa että palveluissa asiakkaille. Visiona on myös lisätä energiaomavaraisuutta painottaen uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa. Paikallinen Yksi Nurmijärven Sähkön arvoista on paikallisuus. Asiakastutkimusten mukaan myös yhtiön asiakkaat kokevat paikallisuuden erittäin tärkeäksi kriteeriksi sähköyhtiötä valitessaan. Yhtiö osallistuu paikallisiin tapahtumiin kunnan eri taajamissa, käyttää paikallisia palveluita ja tukee paikallista toimintaa. Lisäksi Nurmijärven Sähkö on Nurmijärven kunnan omistama yhtiö ja näin ollen päätäntävalta on paikallisella tasolla ja verotulot jäävät Nurmijärvelle. Yhtiö maksaa myös omistajalleen osinkoa vuosittain. Vuosittain yhtiö järjestää asiakkailleen Valoa ja Voimaa -tapahtuman sekä on lisäksi mukana erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa jakamassa energiatietoutta ja tapaamassa asiakaskuntaansa. Mahdollisuuksien mukaan yhtiö käyttää hankinnoissaan paikallisia yrityksiä ja suosii oman alueen tuotteita. Yhteistyötä on myös paikallisten yritysjärjestöjen kanssa. Paikallisen toiminnan tukemista tehdään esimerkiksi koululaisten parissa. Nurmijärven Sähkö on mukana vuosittaisessa Energiaa Uudellamaalla -tapahtumassa, jossa yläasteikäiset nuoret vierailevat energiantuotantolaitoksissa tai energiayhtiöissä ja he pääsevät tätä kautta tutustumaan energia-alaan. Lisäksi yhtiö on lahjoittanut energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia ala-asteen oppilaille sekä opettajille. Palveleva Nurmijärven Sähkö haluaa tarjota asiakkailleen hyvää palvelua, oikeita ihmisiä, vuorovaikutusta ja tunnetta siitä, että yhtiö välittää asiakkaistaan. Yhtiö palvelee asiakkaitaan sekä puhelimitse että paikan päällä toimistolla ja yhä lisääntyvässä määrin myös sähköpostin ja kotisivujen kautta. Tärkeänä arvona yhtiössä on pidetty sitä, että asiakas on yhteydessä palvelutilanteessa ihmisen eikä automaatin kanssa. Syksyllä 2009 toteutettiin 17 energiayhtiön asiakkaille yhteinen Adato Energia Oy:n ja Innolink Research Oy:n toteuttama palvelututkimus, jossa Nurmijärven Sähkö ylsi ykköstilaan. Vastauksia kyselyyn saatiin kokonaisuudessaan noin 3450 kappaletta. Yhtiöille laskettiin palveluindeksi, joka koostui yhtiön toiminnallisesta onnistumisesta suhteessa oman asiakaskunnan odotuksiin, asiakasuskollisuudesta sekä yritysimago-osuudesta. Kaikkien yhtiöiden palveluindeksin keskiarvo oli 88.4 ja Nurmijärven Sähkön indeksi oli Kyselylomake lähetettiin Nurmijärven Sähkön osalta 400 asiakastalouteen. Asiakkaat kokivat Nurmijärven Sähkön onnistuneen parhaiten mm. luotettavuudessa, toimintavarmuudessa, ympäristövastuullisuudessa sekä nykyaikaisuudessa. Kehittämisalueiksi koettiin laskun ymmärrettävyyden parantamista ja sähkökatkoksista tiedottamista. Asiakkaiden suuntaan palvelu näkyy myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Yhtiö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuutta ja estämään häiriöt ennakkoon mm. sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Kivenpuiston koulun kakkosluokkalaiset tutustuivat energiansäästöön. Tarjoamme parasta paikallista palvelua 4 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

5 Ympäristövastuullinen Pertsa ja Kilu keräsivät katsomon täyteen kanta-asiakkaita. Nurmijärven Sähkö ottaa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yhtiö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yhtiön toimialueella on kaksi pellettilämpökeskusta ja kolme kaukolämpökeskusta. Pellettilämpökeskusten tuottama lämpö tuotetaan puun sahausjätteestä valmistetuilla pelleteillä, puuhakkeella ja kevyellä polttoöljyllä. Kaukolämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupolttoaineilla, Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla biokaasulla, turpeella ja vähärikkisellä raskaalla polttoöljyllä. Kotimainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakauttaa sähkön saantia vähentämällä tarvetta turvautua epävarmaan tuontisähköön. Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana oleminen lisää toteutuessaan huomattavasti yhtiön omavaraisuusastetta sähköntuotannossa ja vähentää näin ollen riippuvuutta markkinahintaan ostettavasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin. Yhtiö on mukana valtakunnallisessa energiapalveluiden toimenpideohjelmassa, joka tähtää energiatehokkuuden edistämiseen vuosina Tavoitteena on saavuttaa säästöä energiankulutuksessa yhtiön omassa päivittäisessä toiminnassa sekä mahdollistaa asiakkaille energiatehokkaammat energiapalvelut. Asiakkaiden suuntaan toiminta näkyy mm. lisääntyneenä energiansäästöneuvontana ja energiatehokkuusviestintänä, uusien palvelujen kehittämisenä ja asiakkaiden kulutuksen raportointina energiansäästön näkökulmasta katsottuna. VUOSIKATSAUS

6 Myynti ja markkinointi Nurmijärven Sähkönmyynti Oy on Nurmijärven Sähkö Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Kulunut vuosi oli yhtiön kolmas toimintavuosi. Yhtiön tehtävänä on hoitaa sähkön hankinta- ja myyntitoiminta sekä koko konsernin asiakaspalvelu, laskutus sekä markkinointi. Yleistä Myyntiyhtiön liikevaihto oli noin 14,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 50 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Sähköä myytiin asiakkaille noin 240 miljoonaa kilowattituntia. Vuoden alussa lopetettiin polttoöljyn myynti kotitalousasiakkaille. Sähkönmyynnin tilikauden tulos oli noin 0, 4 miljoonaa euroa tappiollinen. Tappio johtui tukkumarkkinahinnan voimakkaasta laskusta, jolloin ennakkoon hankitun sähkön arvo aleni. Lisäksi joulukuussa oli yhtenä päivänä todella korkeita yksittäisiä hintapiikkejä, jotka aiheuttivat huomattavia lisäkustannuksia. Kuluneen vuoden aikana otettiin käyttöön yritysasiakkaille sähköinen verkkolasku ja kuluttaja-asiakkaille e-lasku. Sähkön hankinta Nurmijärven Sähkönmyynti hankki kaiken myymänsä sähkön sähköpörssistä. Suomen alueen koko vuoden keskimääräinen pörssihinta laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 28 prosenttia. Tästä huolimatta joulukuussa sähkön pörssihinta oli yksittäisen päivän osalta historiallisen korkea. Kokonaisuutena vuosi 2009 oli hyvin haastava riskienhallinnan näkökulmasta, koska vuoden 2008 lopulla alkanut sähkön hinnan lasku oli nopeaa ja toisaalta vuoden 2009 lopulla sähkön hinta kääntyi jälleen voimakkaaseen nousuun. Sähkön käytön jakautuminen kuluttajaryhmittäin 21 % 18 % 3 % 4 % 54 % Asuminen Maatalous Teollisuus ja rakentaminen Palvelut Verkostohäviöt Markkinatilanne Sähkökaupassa kaikilla asiakkailla on jo kauan ollut mahdollisuus valita sähkönmyyjänsä täysin vapaasti. Ulkopuoliset myyjät olivat aktiivisia toimialueellamme ja erityisesti suora puhelinmarkkinointi asiakkaille lisääntyi. Kuluneen vuoden aikana asiakasvaihtoja tapahtui jonkin verran, mutta markkinaosuus oman alueen sähkönmyynnissä säilyi hyvänä. Kanta-asiakkaat ja hinnoittelu Suurin osa asiakkaista osti edelleen sähkönsä kanta-asiakassopimuksella. Kanta-asiakkaiden kanssa solmittiin sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräaikaisia yhden tai kahden vuoden sähkönmyyntisopimuksia. Sähkön myyntihinnat säilytettiin ennallaan koko vuoden ajan. Uutena tuotteena otettiin käyttöön yhden vuoden määräaikainen sähkösopimus, jonka hinnoittelujaksot olivat vuodeksi eteenpäin 1.4, 1.7 ja 1.10 alkaen. Paikallinen Palveleva Ympäristövastuullinen 6 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

7 Markkinointi ja asiakastapahtumat Nurmijärven Sähkönmyynti Oy liittyi mukaan uuteen energiatehokkuussopimukseen, jonka tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden energiankäyttöä. Syksyllä järjestettiin Klaukkalan Citymarketissa energiansäästöön liittyvä neuvontatapahtuma, johon osallistui kolmisensataa asiakastamme. Lokakuussa järjestettiin toimitalollamme Valoa ja Voimaa -päivä, jonka pääteemana oli myös energian järkevä käyttö. Tapahtumaan osallistui runsaat 500 asiakasta. Varasimme kanta-asiakkaille oman näytöksen Taaborilta näytelmään Kaikkien aikojen Pertsa ja Kilu. Paikalla oli myös satakunta yritysasiakastamme. kaikkiaan Taaborilla oli yli tuhat katsojaa. Olimme myös edelleen mukana järjestämässä Energiaa Uudellamaalla -tapahtumaa, johon osallistui alueem me kouluista yhteensä noin 800 kahdeksasluokkalaista. Ala-asteen kouluihin hankimme energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia sekä oppilaille että opettajille. Asiakaslehti jaettiin kaikille asiakkaille entiseen tapaan neljä kertaa vuoden aikana. Markkinointiyhteistyö Voimatori Oy:n kanssa jatkui entiseen tapaan. Haluamme myös jatkossa tarjota edullista energiaa ja paikallista palvelua kaikille asiakkaillemme sekä olla mukana erilaisissa tapahtumissa asiakkaidemme kanssa. Sähkön käytön jakautuminen kuluttajaryhmittäin 2009 Asuminen 54 % Palvelut 18 % Teollisuus ja rakentaminen 21 % Maatalous 3 % Verkostohäviöt 4 % Tulevaisuuden näkymät Sähkön tukkumarkkinahinnat ja sitä kautta myös asiakashinnat ovat vaihdelleet ja tulevat vaihtelemaan jatkossa entistä enemmän. Kilpailu asiakkaista tulee olemaan jatkossa entistä tiukempaa ja myyntikatteet säilynevät jatkossakin pieninä. Ensiarvoisen tärkeitä asioita sähkömarkkinoilla toimittaessa tulevat olemaan onnistunut sähkönhankinnan suojaus ja toimiva riskienhallinta. Sähkön alkuperä 2008 Fossiiliset energialähteet ja turve 32 % Uusiutuvat energialähteet 34 % Ydinvoima 34 % VUOSIKATSAUS

8 Verkosto Verkostoyksikkö tarjoaa asiakkaille siirto- ja verkkopalveluita yhtiön toimialueella. Se vastaa sähkön siirtämisestä asiakkailleen ja mahdollistaa toimialueen sähkönkäyttäjien pääsyn sähkömarkkinoille sekä ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa sähkönkäyttäjien tarpeiden mukaisti. Verkostotoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 33 prosenttia. Toimintaa ohjaa kustannustehokkuus ja jatkuvan kehittämisen periaate ympäristönäkökohdat ja -tavoitteet huomioiden toimintajärjestelmän mukaisesti. Yleistä Nurmijärven Sähkö Oy:n toimialueella siirrettiin sähköä häviöineen 419 miljoonaa kilowattituntia. Siirtovolyymi kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin viisi prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa. Tulos toteutui hieman talousarviota paremmin. Sähkön siirtohintaa korotettiin Korotus kohdistui siirron perusmaksuun. Korotuksesta huolimatta siirtohinnat olivat edelleenkin valtakunnallisia keskihintoja edullisemmat. Viranomaisvalvonnan mukaan siirtohinnat olisivat voineet olla toistakymmentä prosenttia käytettyjä korkeammat. Investoinnit ja liittymät Sähköverkoston investoinnit painottuivat kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön käyttövarmuuden parantamiseen. Sähköverkoston kokonaisinvestoinnit olivat 3,7 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kohdistuvat Karhunkorven sähköaseman uusien johtolähtöjen rakentamiseen, Altian teollisuusalueen jakeluverkon laajentamiseen, Lahnuksentien ja Kuonomäentien kevyenliikenteenväylän rakentamisen aiheuttamiin linjansiirtoihin sekä Nurmijärven Lintumetsän asuntoalueen jakeluverkon perusparantamiseen. Helikopteriraivausta suoritettiin koko jakelualueella. Perttulan sähköasemalle hankittiin uusi päämuuntaja syksyllä. Raja mäen sähköaseman keskijännitekojeistoa laajennettiin ja Perttulan vanhalla päämuuntajalla korotettiin Rajamäen sähköaseman muuntokapasiteettia. Suurimmille asiakkaille asennettiin kuluvan vuoden aikana etäluettavat mittalaitteet, joiden etäluennan kokonaispalvelu kilpailutettiin yhdessä Tripower-yhtiöiden kanssa. Hankintapäätökset siirtyivät vuodelle Uusia sähköliittymäsopimuksia tehtiin 185 kpl, jossa oli hivenen vähennystä edellisvuoteen nähden. Nurmijärven Sähkö Oy jatkoi kumppanuuksien kehittämistä eri toimijoiden kanssa sähköverkkojen rakentamisessa, niiden kunnossapidossa ja materiaalilogistiikassa. Rajamäen sähköasema. Sinua varten joka päivä 8 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

9 Sähkönjakelun laatu ja verkonkäyttö Sähkönjakelun laadun parantamiseksi raivattiin jakelualueen eteläosissa helikopterilla johtokatuja kesän ja syksyn aikana. Tällä toimenpiteellä on pystytty pienentämään keskeytysmääriä. Sähkönjakeluhäiriöitä oli edellisvuoteen nähden vähemmän ja ne olivat keskimääräiseltä kestoltaan aikaisempia lyhyempiä. Keskimääräinen keskeytysaika asiakkailla oli noin 1 h ja keskeytysmäärä 1,8 kpl. Nurmijärven Sähkössä porrastettiin varaajakuormien kytkeytymisaikaa loppuvuodesta Tästä johtuen huipputeho pienentyi huomattavasti. Kuluneen vuoden suurin tuntikeskiteho oli 94,6 MW ja se mitattiin perjantaina 18. joulukuuta klo 8 9. Tulevaisuuden näkymät Sähkön siirtohinnat nousivat Hinnanmuutoksen vaikutus siirtomaksuihin on keskimäärin 7 prosenttia sisältäen sähkön siirron, siirron perusmaksun ja sähköverot. Hinnanmuutoksen vaikutus koko sähkölaskun loppusummaan on keskimäärin 2 3 prosenttia. Hinnankorotus johtuu yleisestä verkonrakennus- ja kunnossapitokustannusten noususta sekä lisääntyneistä investoinneista sähköverkostoon ja etäluettaviin kwh-mittareihin. Sähköverkoston investoinnit pai nottuvat kaava-alueiden jakeluverkkojen saneeraukseen ja uudisrakentamiseen sekä sähkön laadun ja käyttövarmuuden parantamiseen ha ja-asutusalueella. Suurimpina verkonrakennuskohteina tulee olemaan Nurmijärven kirkonkylässä sijaitseva Pekon asuntoalue ja Mutaanmäen säh kö asemien johtolähtöjen uusinta. Etäluettavien mittalaitteiden asentaminen jatkuu uudisrakennuskohteisiin. Valtaosa vanhojen kwhmittareiden vaihtamisesta etäluettaviin mittareiden tehdään vuosien aikana. Pienkuluttajille asennettavat mittalaitteet ja niiden asennukset kil pailutetaan palvelutoimittajan valinnan jälkeen. Palvelutoimittaja valitaan yhdessä Mäntsälän Sähkön kanssa kevään aikana. Avaintietoja Sähkönkäyttöpaikkoja, kpl Sähköasemat, kpl 8 Päämuuntajat, kpl 9 Jakelumuuntajat, kpl kv verkko, km 25,3 20 kv verkko, km 659 0,4 kv verkko, km Asiakasmäärät Vuosi Kpl Vuosi Kpl Sähkönjakelun keskeytykset Vuosi Yht. Vuosi Yht , , , , , , , , , ,06 VUOSIKATSAUS

10 Lämpö Lämpötoiminnan tehtävänä on tarjota asiakkaille lämpöä, sekä rakennuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Tuotteitamme ovat kauko- ja lähilämpö. Lämpötoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta oli kahdeksantoista prosenttia. Markkinatilanne Lämmön hinta nousi vuoden alusta ja pysyi loppuvuoden samana. Vuosi oli normaalivuotta hieman lämpimämpi, mutta edellisvuotta kylmempi. Asiakkaita kaukolämpöön liittyi kuusitoista, joista viisi oli kuluttajaasiakkaita. Tuloskehitys Lämpöä myytiin yhteensä yli 100 miljoonaa kilowattituntia. Lämmön myynti kasvoi edellisvuoden tasosta asiakasmäärän kasvun ja kylmän joulukuun myötä. Päästöoikeuksien myynnistä saatiin lisätuloja. Tuotanto Kaukolämmöstä 93 % tuotettiin puupolttoaineita käyttävällä kaukolämpökeskuksella Kirkonkylässä ja Rajamäellä, sekä puuta ja turvetta käyttävällä kaukolämpökeskuksella Klaukkalassa. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasua polttavalla kattilalla tuotettiin lämpöä 606 MWh, joka riittää yli kolmenkymmenen omakotitalon lämmitykseen vuodessa. Loppuosa kaukolämmöstä tuotettiin vähärikkisellä raskaalla polttoöljyllä. Puupolttoaineita poltettiin kiinteänpolttoaineen kattiloissa reilut irtokuutiometriä. Lähilämmöstä tuotettiin 77 prosenttia kevyellä polttoöljyllä ja loput 23 prosenttia puuhakkeella Perttulan lämpöyrittäjien toimesta ja puupelletillä Harjulan pellettialuelämpölaitoksella. Harjulan pellettilämpökeskus. Investoinnit Kaukolämpöverkkoa laajennettiin rakentamalla uutta runkolinjaa ja uusia talohaaroja yhteensä 2,8 kilometriä. Suurin yksittäinen verkostotyö oli Haikalan alueen liittäminen kaukolämpöön. Harjulan pellettialuelämpökeskus ja Järvihaan pellettikaukolämpökeskus valmistuivat keväällä Avaintietoja Lämpöasiakkaita, kpl 348 Asukkaita lämmössä, hlö Sopimusteho, MW 61 Lämmön myynti, GWh 102 Kotimaisen energian osuus, % 93 Kaukolämpöjohtoa, km 50 Klaukkalan kaukolämpökeskus. Hyvän olon energiaa 10 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

11 Lähiajan näkymät Kaukolämmön hintaa korotettiin hieman vuoden alusta. Kotimaisten polttoaineiden hintojen nousu näyttäisi taittuvan tällä erää ja hyvälaatuista rankapuuta on hyvin tarjolla. Verkoston rakentaminen jatkunee viimevuotisella tasolla. Suurin verkonrakennustyömaa on Mäntysalon alueen liittäminen kaukolämpöön Klaukkalassa. Maakaasuputken runkoputken rakentaminen Nurmijärven läpi on siirtynyt ja paikallisjakelun aloittamisedellytyksiä selvitellään kevään kuluessa. Maakaasun runkoputki on näillä näkymin käytössä marraskuussa Lämmön myynti, GWh Vuosi Lähilämpö Kaukolämpö Lähilämpö ,3 9, ,4 10, ,1 10, ,6 12, ,6 12, ,6 9, ,4 9, ,9 8, ,8 8, ,7 10,0 Asiakkaiden määrä, kpl Vuosi Kaukolämpö VUOSIKATSAUS

12 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2009 loppuessa 34 henkilöä. Näistä Nurmijärven Sähkö Oy:n palveluksessa oli 28 henkilöä ja Nurmijärven Sähkönmyynti Oy:n palveluksessa 6 henkilöä. Kaikki nämä työsuhteet olivat vakituisia, kolme henkilöä teki normaalia lyhempää työviikkoa osa-aikaeläkkeellä. Henkilöstöstä 8 oli työntekijöitä, 11 teknisiä ja 15 muita toimihenkilöitä. Eläkkeelle yhtiöiden palveluksesta vuonna 2009 ei jäänyt ketään. Henkilöstön vaihtuvuus yhtiössä on ollut erittäin pientä. Yhtiössä aloitti yksi uusi henkilö menneen vuoden aikana. Henkilökunnan ikäjakauma ja palveluvuodet heijastavatkin pientä vaihtuvuutta. Keskimääräinen Nur mijärven Sähkön työntekijä oli vuoden vaihteessa noin 49-vuotias ja työskennellyt yhtiössä 18 vuotta. Henkilöstön kehittäminen Toimintavuoden aikana henkilöstöä koulutettiin monin eri tavoin. Koulutuksia ja kursseja oli mm. seuraavilta osa-alueilta: asiakaspalvelu, puhelinpalvelu, viestintä, esimiestoiminta, energiatehokkuus, hallinto, kirjanpito, verot, atk-järjestelmien käyttö, sähkömittarit, ilmajohdot, jakeluverkkotoiminta, tulityö. Henkilöstön työkykyä pyrittiin pitämään yllä järjestämällä marraskuussa TYKY-päivä Lohjan Kisakalliossa. Työntekijöitä on myös motivoitu liikkumaan käytössä olevien liikuntasetelien ja toimitiloista löytyvän kuntosalin avulla. Henkilöstön tyytyväisyyttä kartoitettiin henkilöstötutkimuksella, joka toteutettiin yhteistyössä Corporate Image Oy:n kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata henkilöstön käsityksiä omasta työstään ja siinä jaksamisesta sekä johtamisesta, organisaation toiminnasta ja Jousiammuntaa liikuntapäivänä Lohjan Kisakalliossa. työilmapiiristä. Tuloksia verrattiin muihin vastaaviin organisaatioihin ja niitä työstettiin edelleen yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhtiön henkilöstötyytyväisyys on hyvällä tasolla verrattaessa tuloksia valtakunnallisiin arvoihin. Virkistystoiminta Kertomusvuonna virkistystoimikuntaan kuuluivat Kristiina Kiiveri, Lauri Laine, Teemu Naatula, Tarja Rikman ja Mari Viljava. Maaliskuussa pelattiin sisäjalkapalloa Kiljavan opistolla, huhtikuussa käytiin keilaamassa, lokakuussa vierailtiin NHL:n jääkiekko-ottelussa ja marraskuussa järjestettiin pikkujoulut. Työsuojelu ja työterveys Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat vuosina työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö Alpo Sund ja työntekijöiden edustajina työsuojeluvaltuutettu Pekka Koponen sekä varavaltuutetut Mari Viljava ja Tero Uusikari. Työsuojelutoimikunnan kausi on yhtiössä kaksivuotinen. Työterveyshuolto on yhtiössä järjestetty Nurmijärven kunnan työterveyshuollon kautta. Henkilöstöprofiili Henkilöstön määrä Naiset 11 Miehet 23 Toimihenkilöt 26 Työntekijät 8 Ikäjakauma Alle 30-vuotiaita vuotiaita vuotiaita 12 Yli 50-vuotiaita 16 Palveluvuodet Alle 5 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta 11 Yli 25 vuotta 7 Meillä on aina aikaa asiakkaillemme 12 NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

13 Yrityspalvelu Nurmijärven Sähkön yrityspalvelut vastaavat talous-, hallinto, ATK- ja henkilöstöasioista, sekä palvelevat asiakkaita puhelinvaihteessa. Tietojärjestelmät Vuoden 2009 merkittävin asia tietohallinnossa oli erillisen tietohallintostrategian luominen. Keskeisinä ajatuksina tietohallintostrategiassa olivat asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus, luotettavuus, sekä verkottuminen ja kumppanit. Näiden pääteemojen avulla toimintaa pyritään muokkaamaan mahdollisimman hyvin varsinaisia liiketoimintoja tukeviksi. Muuten tietojärjestelmien kehittämisen painopistealueina menneenä vuonna oli sähköiseen työskentelyyn panostaminen. Näkyvimpinä esimerkkeinä tästä oli ostolaskujen sähköisen kierron ja palkkatapahtumien sähköisen syötön käyttöönotot. Vuoden lopussa aloitettiin myös projektit sähköisten laskujen lähettämiseksi ja vastaanottamiseksi, jotka saatettaneen loppuun vuoden 2010 alkupuolella. Liikevaihto Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 10 prosenttia nousten 29,1 miljoonaan euroon. Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun olivat talven kylmät säät, jotka lisäsivät sähköenergian ja kaukolämmön käyttöä. Tulevaisuudessa liikevaihdon kasvun odotetaan tasaantuvan. Liikevaihdon kehitystä tukee Nurmijärven asukasmäärän kasvu, toisaalta energiansäästötoimet saattavat vähentää tulevaisuudessa energian kulutusta ja siten energian myyntiä ja välitystä asiakkaille. Kannattavuus Konsernin kannattavuus säilyi hyvällä tasolla, vaikka edellisvuonna mm. tukkusähkön hankinnassa koettiin haasteita, jotka heikensivät Nurmijärven Sähkönmyynnin tulosta. Kaiken kaikkiaan konsernin liikevoitto nousi edellisvuoden 3,0 miljoonasta eurosta 3,5 miljoonaan euroon liikevoittoprosentin pysyessä n. 12 prosentissa. Samaan aikaan konsernin nettotulos nousi 1,1 miljoonasta eurosta 4,3 miljoonaan euroon. Suurin selittävä tekijä nettotuloksen nousussa olivat rahoitustuotot ja -tappiot. Vuonna 2008 rahoitusmarkkinoiden laskiessa jouduttiin rahoitusomaisuuteen tekemään merkittäviä alaskirjauksia, jotka purettiin vuoden 2009 aikana rahoitusmarkkinoiden voimakkaan nousun ansiosta. Investoinnit Yhtiön hyvä kannattavuus ja rahoituksellinen asema ovat mahdollistaneet menneinä vuosina mittavat investoinnit. Vuonna 2009 investoinnit olivat 4,8 miljoonaa euroa ja vuosina yhtiö on investoinut liiketoimintaansa lähes 16 miljoonaa euroa. Investointitahti tulee jatkumaan voimakkaana myös tulevina vuosina, sillä mm. etäluettavien mittareiden käyttöönotto tulee vaatimaan miljoonaluokan panostuksia. Lisäksi yhtiön tavoitteissa on hankkia lisää voimalaitososuuksia, jotta pystymme vähentämään riippuvuuttamme tukkusähkömarkkinoista. VUOSIKATSAUS

14 Nurmijärven Sähkö Oy TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot (poistoero) Tuloverot Tilikauden voitto TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Lyhytaikainen Yhteensä NURMIJÄRVEN SÄHKÖ

15 Nurmijärven Sähkönmyynti Oy TULOSLASKELMA TEUR Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalennukset -1-1 Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 0 2 Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Yhteensä VASTATTAVAA Oma Pääoma Osakepääoma Muut rahastot SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Vieras pääoma Lyhytaikainen Yhteensä VUOSIKATSAUS

16 Kauppanummentie 1 PL 4, Nurmijärvi puh. (09) fax (09)

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus NURMIJÄRVEN SÄHKÖ Vuosikatsaus 2010 2 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2010 aikana valtioneuvosto ja eduskunta tekivät merkittävät periaatepäätökset uusiutuvan energian lisäämisestä ja rakennettavista ydinvoimaloista.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Uudet sähköasemat Pukkilaan ja Lapinjärvelle Lämmin sää alensi sähkönkäyttöä Uusien liittymien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2013 Ennätyksellisen vähän sähkökatkoja Taajamat maakaapeloidaan Etäluettavien

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö

Uuden Jyväskylän Energiayhtiö Uuden Jyväskylän Energiayhtiö 1 2 Johdanto Jyväskylän Energia yhtiöt on uuden Jyväskylän johtava, osaava ja palveleva energiayritys sekä haluttu työnantaja. Sen tavoitteena on kehittää alan osaamista ja

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

2013 VUOSIKERTOMUS 1

2013 VUOSIKERTOMUS 1 VUOSIKERTOMUS 1 Energiansäästöviikkoa vietettiin mm. kouluissa. Valoa ja Voimaa -tapahtumassa syyskuussa pääsi ratsastamaan poneilla...... sekä ajamaan sähkömoottoripyörällä ja zumbaamaan. Vuosi Kanta-asiakasesitys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005

Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 Osavuosikatsaus Tammi - syyskuu 2005 20. lokakuuta 2005 Hyvä tuloskehitys jatkui Hyvä kolmannen neljänneksen tulos. Vahva kassavirta ja selkeästi kohonnut liikevoitto Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät

Poliittiset tekijät Ekonomiset tekijät Sosiaaliset tekijät Energiayhtiöt Teknologiset tekijät Ekologiset tekijät 1 Poliittiset tekijät Viranomaisvalvonta rajoittaa siirtohinnoittelua Maaseudun sähkönjakelun toimitusvarmuuden nosto lisää investointeja ja siirtohintojen erot kasvavat Hajautetun tuotannon ja uusiutuvan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Investointi tuulivoimaan lisää päästöttömän tuotannon osuutta Lämmin sää vaikutti sähkön hintaan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2013

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2013 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Taloudelliset tunnusluvut Henkilöstöä koskevat tunnusluvut Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2011 Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2011 Etelä-Suomen Energia Oy sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni

Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni 1 (5) Fingrid Oyj Tilinpäätöstiedote klo 11.00 EET Fingrid konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011: Investoinnit ennätystasolla, tulos aleni - konsernin liikevoitto 57 (74 vuonna 2010)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

1.7. 31.12.2012 1.7. 31.12.2011*) -4,80 % 1,16 %

1.7. 31.12.2012 1.7. 31.12.2011*) -4,80 % 1,16 % SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2012 puolivuotiskatsaus Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin muodostaa emoyhtiönä SAV-Rahoitus Oyj ja tytäryhtiönä Savlex Oy Konsernin tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/atria/rss/newsentry.aspx?id=1000717206&culture=fi-fi Tulosta sivu Atria Yhtymä Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 KLO 10.00 ATRIA YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Atria-konsernin liikevoitto katsauskaudelta oli 15,9 miljoonaa euroa (20,1 milj. euroa).

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Sähköverkko Oy. Tampereen Kaukolämpö Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2010 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Sisällysluettelo Konsernin

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012 sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6 Taloudelliset tunnusluvut...7 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut...7

Lisätiedot