OAMK/TELU/YSTAN 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.9.2014 OAMK/TELU/YSTAN 2"

Transkriptio

1 T545503

2 Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan rakennusliikkeen hankintapolitiikalla ja osaa soveltaa ymmärtämäänsä myös käytössä. Opiskelija tuntee hankintojen sopimuskäytännön ja materiaalin käytön periaatteet sekä hankintatoimen suunnittelun ja rutiinit. Opiskelija tuntee aliurakointimenettelyt ja aliurakan hallinnan periaatteet. Opiskelija tuntee konkurssimenettelyn OAMK/TELU/YSTAN 2

3 Sisältö: 1.Rakennusyrityksen hankintatoimi 2. Hankintatoimen toimitus- ja sopimuskäytännöt 3. Konevuokraus 4. Materiaalin käyttö, varastointi ja työmaan logistiikka 5. Konkurssi OAMK/TELU/YSTAN 3

4 Kirjallisuus: 1. Junnonen, Juha-Matti; Kankainen, Jouko: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja : Suomen Rakennusmedia Oy: 2012 ISBN: T Wegelius-Lehtonen, S Pahkala, H Nyman, H Vuolio, K Tanskanen: Opas rakentamisen logistiikkaan, Kehitys ja tuottavuus 38, RTK-Fakta R Ovaska, M Nyyssölä, P Mattila: Konkurssi- opas rakennusalan konkurssitilanteisiinrakennusteollisuuden kustannus RTK oy OAMK/TELU/YSTAN 4

5 Suorittaminen: Osakokeet 2 kpl hyväksytysti / Loppukoe 1 kpl Harjoitustyö 1 kpl OAMK/TELU/YSTAN 5

6 HANKINTOIHIN LIITTYVÄT MENETTELYT JA PROSESSIT HANKINNAT RAKENNUSYRITYKSEN NÄKÖKULMASTA OAMK/TELU/YSTAN 6

7 HANKINTATYYPIT YRITYSTASON HANKINNAT HANKKEEN HANKINNAT YKSITTÄINEN HANKINTA ALIURAKAT MATERIAALIHANKINNAT VUOKRAUS OAMK/TELU/YSTAN 7

8 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTATAPA MAKSUPERUSTE HANKINTASISÄLTÖ TOIMITTAJAN LAADUNTUOTTOKÝKY HANKINTASUHTEEN KESTO HANKINNAN VAATIMA SUUNNITTELUTARVE HANKINNAN KIIREELLISYYS OAMK/TELU/YSTAN 8

9 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTATAPA SOPIMUSHANKINTA TILAUSHANKINTA KAUSIHANKINTA PIENHANKINTA VARASTOHANKINTA OAMK/TELU/YSTAN 9

10 LUOKITTELUPERUSTEET MAKSUPERUSTE KOKONAISHINTA YKSIKKÖHINTA ALENNUSPROSENTTI OAMK/TELU/YSTAN 10

11 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTASISÄLTÖ TYÖ MATERIAALI PALVELU EM YHDISTELMÄT OAMK/TELU/YSTAN 11

12 LUOKITTELUPERUSTEET TOIMITTAJAN LAADUNTUOTTOKYKY EI LAATUJÄRJESTELMÄÄ LAATUJÄRJESTELMÄ OAMK/TELU/YSTAN 12

13 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTASUHTEEN KESTO SATUNNAINEN JATKUVA OAMK/TELU/YSTAN 13

14 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINNAN VAATIMA SUUNNITTELUTARVE VAKIOHANKINTA KOHDEKOHTAINEN OAMK/TELU/YSTAN 14

15 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINNAN KIIREELLISYYS KIIREHANKINTA SUUNNITELTU HANKINTA OAMK/TELU/YSTAN 15

16 SOPIMUSTYYPPI TUOTE - > HANKINTASOPIMUS ALIURAKKA -> ALIURAKKASOPIMUS PALVELU -> VUOKRASOPIMUS KONSULTTISOPIMUS SUUNNITTELUSOPIMUS KULJETUSSOPIMUS OAMK/TELU/YSTAN 16

17 ALIURAKKA: TYÖ MATERIAALI ALIURAKKA TYÖURAKKA OAMK/TELU/YSTAN 17

18 HANKINTA: TUOTEOSAKAUPPA PALVELU: SUUNNITTELU, ASENNUS MATERIAALI OAMK/TELU/YSTAN 18

19 TUOTE- KAUPPASOPIMUS TUOTE VOIDAAN PALAUTTAA TOIMITTAJALLE ALIURAKKA- URAKKASOPIMUS TYÖN TULOSTA EI VOI PALAUTTAA TOIMITTAJALLE OAMK/TELU/YSTAN 19

20 TUOTE- KAUPPASOPIMUS VAATIMUKSET TUOTESPESIFIKAAATIOILLE TOIMITUSAJANKOHTA ALIURAKKA- URAKKASOPIMUS VAATIMUKSET TUOTTEELLE VAATIMUKSET TYÖN LAADULLE JA AJANKOHDALLE OAMK/TELU/YSTAN 20

21 RAKENNUSTUOTE VAKIOTUOTE TOIMITTAJAN LUETTELOSTA MÄÄRÄ, TOIMITUSAJANKOHTA KOHDEKOHTAINEN SUUNNITELLAAN OAMK/TELU/YSTAN 21

22 SISÄLTÄÄ TYÖN LISÄKSI RAKENNUSTUOTTEEN URAKKASOPIMUS YSE TARJOUS-VASTAUS VAPAAMUOTOINEN- NÄYTTÖ KERTATOIMITUS- KAUSISOPIMUS OAMK/TELU/YSTAN 22

23 TAVOITTEET/ VAATIMUKSET =>> SOPIMUKSEN SISÄLTÖ =>> TOIMITUKSEN VALVONTA JA OHJAUS OAMK/TELU/YSTAN 23

24 KUSTANNUKSIIN VAIKUTETAAN ENNEN SOPIMUSTA AJALLISTA JA LAADULLISTA TOIMITUSTA VALVOTAAN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA OAMK/TELU/YSTAN 24

25 PÄÄURAKOITSIJAN SEURANTA JA OHJAUS ALIURAKOITSIJAN ITSEVALVONTA JA RAPORTOINTI KOKOUKSET JA KATSELMUKSET SUORITUKSEN HÄIRIÖTTÖMYYS LOPPUTUOTTEEN SOPIMUKSEN MUKAINEN LAATU OAMK/TELU/YSTAN 25

26 pääurakkaan liittyvät suunnitelmat =>> tarjouspyynnön valmistelu aineiston kokoaminen tarve, määrä, tehtäväsuunnitelma =>> tarjoajien valinta määrittää lopullisen laatutason ylärajan OAMK/TELU/YSTAN 26

27 tarjouspyyntö =>> tarjoukset =>> tarjouksien vertailu =>> urakkaneuvottelut OAMK/TELU/YSTAN 27

28 aliurakoitsijan valinta =>> ilmoitus aliurakoitsijalle =>> sopimus =>> käynnistäminen OAMK/TELU/YSTAN 28

29 aliurakoitsijan oma tuotannonohjaus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan sopimusvalvonta ja aliurakan aikataulu-ja laadunvalvonta urakoitsijapalaverit =>> työn vastaanotto ja palaute OAMK/TELU/YSTAN 29

30 voi sisältää vain hyvin vähän työmaalla tehtävää asennustyötä hankintasopimus, jossa toimittaja sitoutuu korvausta vastaan luovuttamaan sovitun tuotteen määräaikana. hankintasopimus/ (yksinkertainen) tilaus OAMK/TELU/YSTAN 30

31 kauppalaki: ostaminen, omistusoikeuden siirto suunnitelma-asiakirjojen mukainen, määrältään riittävä, kaupallisilta ehdoiltaan kelvollinen OAMK/TELU/YSTAN 31

32 perustuu: kausisopimuksiin tarjouspyyntö/ tarjous puhelintilaus Kausisopimus / kausitarjous - sitovuus OAMK/TELU/YSTAN 32

33 kausisopimus tilaaja tekee toimittajan kanssa tuotteen tai palvelun toimittamisesta tiettyyn hintaan tai tietyllä alennuksella hinnastosta vakiotavarat betoni, puutavara, lämmöneristeet.. tukkuliikesopimukset rautakauppatavarat OAMK/TELU/YSTAN 33

34 kausisopimus vuosittaiset tarjouspyynnöt valmistelee ja tekee yritystaso OAMK/TELU/YSTAN 34

35 PERUSTUU ESIN VIIKOTTAISEEN TAI PÄIVITTÄISEEN TARKISTUKSEEN TYÖMAALLA TEHOKKUUS! KESKITTÄMINEN VÄHENTÄMINEN ONKO VARASTOSSA? KULJETUSKUSTANNUKSET! OAMK/TELU/YSTAN 35

36 YRITYSTASOLLA KÄYTTÖTARVIKKEITA LAAJA KÄYTTÖ SUPPEA VALIKOIMA TOIMITUSMÄÄRÄYS TYÖMAALTA OAMK/TELU/YSTAN 36

37 TYÖMAATASOLLA TYÖMAAPALVELUT NOSTO-, KONE- KULJETUSPALVELUT ASIANTUNTIJAPALVELUT MITTAUS-, SUUNNITTELU-, TUTKIMUSPALVELUT URAKKASOPIMUS/ VUOKRAUS OAMK/TELU/YSTAN 37

38 URAKKASOPIMUS/ VUOKRAUS URAKKASOPIMUKSESSA URAKOITSIJALLA OMA VÄLITÖN TYÖNJOHTO VUOKRAUKSESSA TYÖNJOHTO TILAAJALLA TILAAJALLA VASTUU TYÖN TULOKSEN SAAVUTTAMISESTA OHJEET TILAAJALTA OAMK/TELU/YSTAN 38

39 VAKIO VAKIO RAKENNUSTUOTE PIENHANKINTA VAKIO ALIURAKKA KOHDEKOH- TAINEN KOHDEKOHTAINEN RAKENNUSTUOTE KOHDEKOHTAINEN ALIURAKKA SOPIMUS- TYYPPI HANKINTASOPIMUS ALIURAKKASOPIMUS VAKIO PALVELU KOHDEKOHTAINEN PALVELU VUOKRASOPIMUS KONSULTTISOPIMUS SUUNNITTELUSOPIMUS KULJETUSSOPIMUS OAMK/TELU/YSTAN 39

40 HANKINTOJEN JATKUVUUS YRITYKSEN NEUVOTTELUASEMA HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN ORGANISOINTI POLITIIKKA OAMK/TELU/YSTAN 40

41 PERIAATTEET, JOITA NOUDATETAAN HANKINTOIHIN LIITTYVÄSSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA ALIHANKINTA-ASTE ALIHANKINTAMENETTELYT HANKINTAYHTEISTYÖ JATKUVUUS OAMK/TELU/YSTAN 41

42 LUO EDELLYTYKSET SUUNNITELMALLISILLE JA KOKONAISTALOUDELLISILLE HANKINNOILLLE TURVAA YRITYKSEN EDUT PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ LUO YHTENÄISEN TOIMINTATAVAN JA SOPIMUSKÄYTÄNNÖN OAMK/TELU/YSTAN 42

43 MÄÄRITTÄÄ SUHTEET TOIMITTAJIIN JA ALIURAKOITSIJOIHIN OAMK/TELU/YSTAN 43

44 ORGANISOINTI ERILLINEN HANKINTAOSASTO HANKINTATEHTÄVÄT TYÖMAALLA TYÖNJAKO OAMK/TELU/YSTAN 44

45 ORGANISOINTI ERILLINEN HANKINTAOSASTO TOIMITTAJAREKISTERI SOPIMUSTEN ARKISTOINTI TARJOUSPYYNTÖJEN POSTITUS JA VASTAANOTTO HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, OSTAJAT OAMK/TELU/YSTAN 45

46 ORGANISOINTI TYÖMAA/ PROJEKTI TARJOUSPYYNTÖJEN VALMISTELU TOIMITTAJAN VALINTA SOPIMUKSET OAMK/TELU/YSTAN 46

47 ORGANISOINTI VAKIOTUOTTEET: KAUSISOPIMUKSET HANKINTAOSASTO TOIMITUSMÄÄRÄYS TYÖMAALTA PIENTARVIKKEET HANKINTAOSASTO SUUREMPIA MÄÄRIÄ NEUVOTTELUASEMA MÄÄRÄALENNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 47

48 OSTOSALKKUANALYYSI RAUTAKAUPPAOSTOT VOLYYMIOSTOT KRIITTISET HANKINNAT ERILLISHANKINNAT OAMK/TELU/YSTAN 48

49 suuri VAIKUTUS LIIKE- TOIMINTAAN pieni VOLYYMIOSTOT: -- betoni -- puu -- ontelolaatat -- vakiokalusteet RAUTAKAUPPAOSTOT -tiilet ja laastit -eristeet -levyt pieni KRIITTISET HANKINNAT -Betonielementit -talotekniikka -maarakennus ERIKOISHANKINNAT -Vedeneristys -metalli-ikkunat -metalliovet suuri HANKINNAN VAATIMA PANOSTUS OAMK/TELU/YSTAN 49

50 HANKINTASTRATEGIA: suuri VAIKUTUS LIIKE- TOIMINTAAN pieni VOLYYMIOSTOT: -- kausisopimukset -logistiikka -eri työmaiden hankintojen yhdistäminen RAUTAKAUPPAOSTOT -kausisopimukset -yhteislaskutus -logistiikka pieni KRIITTISET HANKINNAT -kohdekohtainen -alihankintayhteistyö -palautetieto ERIKOISHANKINNAT -kohdekohtainen -detaljisuunnittelu -alihankintayhteistyö suuri HANKINNAN VAATIMA PANOSTUS OAMK/TELU/YSTAN 50

51 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ OAMK/TELU/YSTAN 51

52 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ RAKENNUSYRITYS JA TOIMITTAJA YHDESSÄ KEHITTÄMISKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN TALOUDELLISET AJALLISET TUOTANNOLLISET TEKNOLOGISET OAMK/TELU/YSTAN 52

53 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ MOLEMMISPUOLISEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN MOLEMMILLE EDULLISET RATAISUT USEIN PIENIÄ PARANNUKSIA AIKA, KUSTANNUKSET, LAATU OAMK/TELU/YSTAN 53

54 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ TYÖMAAN TAVOITTEET: TOIMITUKSET AJALLAAN JA SOPIMUKSEN MUKAISENA TYÖMAAN SISÄINEN LOGISTIIKKA INFORMAATION TEHOKKUUS JA OIKEELLISUUS OAMK/TELU/YSTAN 54

55 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ VERKOTTUMINEN PARANTAA OSAPUOLTEN MARKKINA-ASEMAA KILPAILUETUA OAMK/TELU/YSTAN 55

56 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ YHTEINEN ETU LAATU KUSTANNUKSET AIKA OAMK/TELU/YSTAN 56

57 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ YKSITTÄISIÄ HANKINTAKAUPPOJA => USEITA PERÄKKÄISIÄ HANKINTAKAUPPOJA => YHDISTETTYJÄ HANKINTAKAUPPOJA => KAUSISOPIMUS => PARTNERING-SOPIMUS => STRATEGINEN LIITTOUMA OAMK/TELU/YSTAN 57

58 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ PUITESOPIMUS/ SOPIMUSRUNKO TUOTTEEN TAI PALVELUN KUVAUS LAADUNVARMISTUS YHTEISTOIMINTA KEHITTÄMISTYÖ HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN OAMK/TELU/YSTAN 58

59 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ PUITESOPIMUS/ SOPIMUSRUNKO YLLEISET HANKINTA- JA SOPIMUSEHDOT POIKKEAMISET EDELLÄ MAINITUISTA TILAUKSISSA TÄYDENNETÄÄN KOHDEKOHTAISESTI OAMK/TELU/YSTAN 59

60 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ PUITESOPIMUS/ SOPIMUSRUNKO MENETTELYTAVAT TILAUSTEN KÄSITTELY TOIMITUSTEN AJOITUS SUUNNITELMAMUUTOKSET OAMK/TELU/YSTAN 60

61 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ TOIMITUS RESURSSIVARAUS KAPASITEETTI TILAUS SISÄLTÖ, MÄÄRÄ TOIMITUSMÄÄRÄYS TOIMITUSPÄIVÄT, TOIMITUSPAIKKA OAMK/TELU/YSTAN 61

62 RESURSSIVARAUS Alustavat määrät ja ajankohdat TILAUS Toimitusten yksityiskohtainen sisältö Tarvittavat suunnitelmat, toimitusviikot ja niputusohjeet TOIMITUSMÄÄRÄYS Toimituspäivät, toimitettavat niput OAMK/TELU/YSTAN 62

63 TYÖMAA: Kolmikerroksinen asuinpienkerrostalo, 2040 k- m2, 6500 r-m3. vapaarahoitteinen, omistusasuntoja Asuntoja 24 kpl kantava tb- paikallavalurunko, ontelolaatat, tiiliverhous vaativa talotekniikka. hissit 2 kpl OAMK/TELU/YSTAN 63

64 Laadi lista työmaan hankinnoista 10 nimikettä (hankintaerät: esim. Talo 90) Luokittele työmaan hankinnat kalvon 39 mukaisesti SOPIMUSTYYPPI KOHDEKOHTAINEN/ VAKIO OAMK/TELU/YSTAN 64

65 Tee ostosalkuanalyysi työmaan hankinnoille kalvon 50 mukaisesti: kriittiset hankinnat volyymiostot erikoishankinnat rautakauppaostot OAMK/TELU/YSTAN 65

66 HANKINTOJEN SUUNNITTELU OSA TUOTANNONSUUNNITTELUA KOKONAISUUDEN SUUNNITTELU YKSITTÄISEN TEHTÄVÄN SUUNNITTELU HANKINNAT TARJOUSVAIHEEN HANKINTOJEN SUUNNITTELU TOTEUTUSVAIHEEN HANKINTOJEN SUUNNITTELU YKSITTÄISEN HANKINNAN SUUNNITTTELU OAMK/TELU/YSTAN 66

67 HANKKEEN OHJAUKSEN TARKOITUKSENA ON VARMISTAA: taloudellisten ajallisten laadullisten TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 67

68 HANKKEEN KUSTANNUKSET SYNTYVÄT PANOSTEN KÄYTÖSTÄ PANOSTEN KÄYTTÖ SUUNNITELLAAN AIKATAULULLA PANOSTEN LAATUVAATIMUKSET KUVATAAN SUUNNITELMA-ASIAKIRJOISSA OAMK/TELU/YSTAN 68

69 TARJOUSVAIHEEN HANKINTASUUNNITELMA OMA TYÖ/ ALIURAKKA PALVELUT HANKINTATAPA KEHITTÄMINEN HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU OAMK/TELU/YSTAN 69

70 YKSITTÄISEN HANKINNAN SUUNNITTELU ( TEHTÄVÄSUUNNITTELU) TOIMITUSTEN JÄRJESTÄMINEN OAMK/TELU/YSTAN 70

71 YKSITTÄISEN HANKINNAN SUUNNITTELU ( TEHTÄVÄSUUNNITTELU) TOIMITUSTEN JÄRJESTÄMINEN OAMK/TELU/YSTAN 71

72 TARJOUSVAIHE Tarjous Tarjousvaiheen hankintojen - suunnittelu - - oma työ/aliurakka - lohkojako Alustavat aikataulut - määräluettelot - logistiset perusratkaisut hankintalaskelmat HANKKEEN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU Tavoitebudjetti Toteutusvaiheen hankintojen - suunnittelu - - hankintatehtävät - hankintaluettelo Aikataulu - hankintojen aikataulutus - hankintavastuut - logistisen perusratkaisun täsmentäminen Laatusuunnitelma hankintasuunnitelma YKSITTÄISTEN TEHTÄVIEN SUUNNITTELU Tehtäväsuunnitelma Hankintakaupan suunnittelu - aika - työ- ja materiaalipanokset - talous - hankinnan sisällön määrittäminen - laatu - laadun määrittäminen - hankintaehdot tarjouspyyntö OAMK/TELU/YSTAN 72

73 PERUSTUU TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOIHIN HANKINTAPOLITIIKKAAN TUOTANTORATKAISUUN LOGISTISIIN RATKAISUIHIN OAMK/TELU/YSTAN 73

74 MERKITTÄVISTÄ HANKINTATEHTÄVISTÄ PYYDETÄÄN ENNAKKOTARJOUKSET TALOTEKNIIKKA BETONIELEMENTIT MAALAUSTYÖT SITOVAT ENNAKKOTARJOUKSET VERTAILULASKELMAT OAMK/TELU/YSTAN 74

75 PARANNUSEHDOTUKSET MUUTOSEHDOTUKSET =>> VERTAILU =>> VAIHTOEHTOTARJOUKSET OAMK/TELU/YSTAN 75

76 LOGISTIIKKARATKAISUT LOGISTIIKKAKESKUS NOSTOT SIIRROT VARASTOINNIT OAMK/TELU/YSTAN 76

77 Rungon aikataulu suunniteltu siten, että sisävalmistustehtävien sopiminen ja hallinta on vaikeaa Lohkot Kuukaudet C S1 S2 S3 B RUNKO S1 S2 S3 Tehtävien epäjatkuvuus Tehtävän samanaikaisuus eri lohkoissa A S1 S2 S3 Ongelmakohdat tuotannossa Rungon aikataulu suunniteltu siten, että sisävalmistustehtävien sopiminen ja hallinta on helpompaa Lohkot Kuukaudet C B RUNKO S1 S2 S3 A Pitkät samankestoiset tehtävät OAMK/TELU/YSTAN 77

78 OMA TYÖ / ALIURAKKA LOHKOJAKO MÄÄRÄLUETTELOT > HANKINTALASKELMAT OAMK/TELU/YSTAN 78

79 LÄHTÖTIETOJA: KOHDEKOHTAISET ASIAKIRJAT URAKKAOHJELMA HANKINTALASKELMAT TAVOITEBUDJETTI YLEISAIKATAULU LAATUSUUNNITELMA KOHTEEN TEKNISET ASIAKIRJAT OAMK/TELU/YSTAN 79

80 LÄHTÖTIETOJA: YLEISET TIEDOSTOT MATERIAALI- JA TARVIKETIEDOSTOT TOIMITUSAIKATIEDOT YRITYSKOHTAISET TIEDOT TOIMITTAJATIEDOSTOT HANKINTAPOLITIIKKA KAUSI- JA PUITESOPIMUKSET OAMK/TELU/YSTAN 80

81 Yrityskohtaiset tiedot - hankintapolitiikka - kausi- ja puitesopimukset - toimittajarekisterit Palaute Kohdekohtaiset tiedot - urakkaohjelma - tarjousvaiheen hankintalaskelmat - ennakkotarjoukset - yleisaikataulu - tavoitebudjetti - laatusuunnitelma HANKINTASUUNNITELMA - hankintaluettelo - hankinta-aikataulu - hankintavastuut - logistiikan suunnittelu HANKINTASOPIMUKSET Yleiset tiedot - materiaali- ja tarviketiedot - toimitusaikatiedot OAMK/TELU/YSTAN 81

82 HANKINTASUUNNITELMA HETI TYÖMAAN ALUSSA HANKINTASUUNNITELMA =>> HANKINTALUETTELOT OAMK/TELU/YSTAN 82

83 SISÄLTÄÄ: HANKINTALUETTELON AIKATAULUN VASTUUJAON OAMK/TELU/YSTAN 83

84 ERITTELEE JA TÄSMENTÄÄ HANKINTAKOKONAISUUDET SELVITTÄÄ HANKINTOJEN VASTUUJAON TOIMII HANKINTOJEN HERÄTTEENÄ AUTTAA VARAAMAAN AIKAA EDULLISIMMAN HANKINNAN LÖYTÄMISEKSI OAMK/TELU/YSTAN 84

85 HANKINTAKOKONAISUUKSISSA HUOMIOIDAAN TUOTANTOKOKONAISUUDET HANKINTAKAUPPA HANKINTAVASTUUT MÄÄRÄT KUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 85

86 HANKINTASUUNNITELMA HANKINTALUETTELOT HANKINTAKOKONAISUUDET TOIMITTAJAKOHTAINEN ALIURAKKA YKSI MATERIAALIHANKINTA EDULLISIMMAT RATKAISUT HANKINTOJEN TOTEUTTAMISEKSI OAMK/TELU/YSTAN 86

87 HANKINTALUETTELO HANKINTAKOKONAISUUDET MUODOSTETAAN TAVOITEBUDJETIN PANOSTEN AVULLA HANKINTALASKELMALLA YKSILÖIDÄÄN HANKINTAKAUPAN SISÄLTÖ PANOKSET MÄÄRÄT KUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 87

88 HANKINTALUETTELO MUODOSTETUT HANKINTATEHTÄVÄT KOOTAAN HANKINTALUETTELOKSI HANKINTATEHTÄVÄT MÄÄRÄT TOIMITTAJAT TAVOITEKUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 88

89 HANKINTASUUNNITELMA HANKINTA-AIKATAULU VARMISTAA YLEISAIKATAULUN TOTETUMISEN HANKINTOJEN SUORITUKSEN AJOITUS TOIMII HERÄTTEENÄ VALVONTAVÄLINE HANKINTAVASTUUT JOKAISELLE TEHTÄVÄLLE OAMK/TELU/YSTAN 89

90 HANKINTASUUNNITELMA KIIREHANKINNAT TYÖMAAN ALOITUKSEN KANNALTA KRIITTISIÄ KÄYNNISTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI HANKKEEN KÄYNNISTYMISEN VARMISTUTTUA MAARAKENNUSURAKKA RAUDOITUSURAKKA ELEMENTTIHANKINTA LVIS-URAKAT OAMK/TELU/YSTAN 90

91 MAHDOLLISTAA YRITYS- JA YKSIKKÖTASOLLA HANKINTOJEN YHDISTELYN TOIMII HANKINTOJEN VALVONTA- JA OHJAUSVÄLINEENÄ HANKINNAN VALMISTUMISEEN SAAKKA OAMK/TELU/YSTAN 91

92 Hankintasuunnitelma Nro Hankintakauppa Määrä Yks Kust. Vastuu Viikot Tav Tot Metallityöt (au) n.n - ikkunaseinä 56,3 m 2 - kevyet julkisivurakenteet 32,4 jm - kaiteet, hoitotasot ja -sillat 1 erä 2 Metalli-ikkunat ja -ovet (au) n.n - julkisivun ikkunat 33,0 m 2 - julkisivun ovet 32,3 m 2 - sisäovet 7 kpl 3 Julkisivumuuraus (au) 1771,6 m 2 n.n 4 Puuikkunat ja -ovet (h) n.n X - julkisivun ikkunat 265 kpl - julkisivun ikkunaovet 50 kpl - sisäovet 198 kpl 5 Peltityöt (au) n.n - vesikatto 120 m 2 - peltilistat 566,3 jm 6 Bitumi- ja kermikatteet (au) 35,9 m 2 n.n 7 Tilaelementit (h) 49 kpl n.n X Tarjouspyyntö Sopimus Aloituspalaveri / Toimitusmääräys Työn ajoitus / Toimitus X Toimituksen ajoituksen varmistus (tehdaskäynti) OAMK/TELU/YSTAN 92

93 YLLÄPITO SUUNNITELMAMUUTOKSET LISÄ- JA MUUTOSTYÖT EROT TAVOITTEISIIN SUUNNITELMIEN TÄYDENTYMINEN OAMK/TELU/YSTAN 93

94 HANKINTAVASTUUT JOKAISELLA HANKINTAKAUPALLA VASTUUHENKILÖ KYKY, AIKAA ORGANISTOORINEN VASTUUJAKO TOIMINTA- TAI LAATUJÄRJESTELMÄSTÄ SUORITUSVASTUU HANKKEEN LAATUSUUNNITELMASTA OAMK/TELU/YSTAN 94

95 HANKINTA-AIKATAULULLA AJOITETAAN YHTENÄISET SUURET HANKINTAKOKONAISUUDET JA YKSITTÄISET KRIITTISET HANKINNAT KRIITTISIÄ KALLIIT JA PITKÄN TOIMITUSAJAN VAATMAT HANKINNAT OAMK/TELU/YSTAN 95

96 HANKINTA-AIKATAULUSSA SUUNNITELMIEN TARVEAJANKOHTA TARJOUSPYYNTÖJEN LÄHETYSAJAT TARJOUSTEN JÄTTÖAJAT TILAUSAJAT TOIMITUSAJANKOHDAT OAMK/TELU/YSTAN 96

97 HANKINTA-AIKATAULUN LAATIMINEN AJOITUS TAAKSEPÄIN AIKAA TARJOUSPYYNNÖLLE TARJOUKSEN ANATAMISELLE TARJOUSTEN KÄSITTELYLLE PÄÄTÖKSILLE SUUNNITETTELULLE JA VALMISTUKSELLE OAMK/TELU/YSTAN 97

98 LAADITAAN VIIKKOTARKKUUDELLA TOIMITUKSEN ALKAMINEN JA KESTO VARMISTETAAN TOIMITUSAJAT TARVITTAESSA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYTTÄMISAJAT OAMK/TELU/YSTAN 98

99 YLLÄPITO AIKATARPEET MUUTTUVAT UUSIA HANKINTOJA LISÄ- JA MUUTOSTYÖT OAMK/TELU/YSTAN 99

100 YLEISAIKATAULU B Kalusteasennus A HANKINTA-AIKATAULU Kalusteasennus TOIMENPITEET Suunnitelmien tarve Tehtäväsuunnitelman teko Tarjouspyyntö Sopimus Mittojen tarkistus Toimitusmääräys Toimitus OAMK/TELU/YSTAN 100

101 TUTUSTU LÄHTÖTIETOIHIN YLEISAIKATAULU TAVOITEBUDJETTI MÄÄRÄLUETTELO HANKINTATEHTÄVIEN VASTUUJAKO VALITSE HANKINTANIMIKKEET OAMK/TELU/YSTAN 101

102 SELVITÄ AJOITUKSET SUUNNITELMIEN TARVEAJANKOHTA TEHTÄVÄSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN TARJOUSPYYNTÖAJANKOHTA TARJOUSTEN JÄTTÄMISAJANKOHTA MAHDOLLISET TARKISTUSMITTAUKSET OAMK/TELU/YSTAN 102

103 HANKINTASUUNNITELMA LOGISTIIKKASUUNNITELMA MATERIAALIEN KULJETUS TYÖMAALLE TYÖMAAN SISÄISET SIIRROT VARASTOINTI JÄTTEET JA PURKUTAVARAT: KÄSITTELY JA POISTO OAMK/TELU/YSTAN 103

104 LOGISTIIKKA ON MATERIAALIEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TIETOVIRTOJEN HALLINTAA LOGISTIIKKASUUNNITELMASSA VALITUT TOIMINTAVAT TARVITTAVAT RESURSSIT OAMK/TELU/YSTAN 104

105 LOGISTIIKKASUUNNITELMASSA TYÖMAAN TULO-, SISÄ- JA LÄHTÖLOGISTIIKKA TOIMITUSKETJUT JA SUUNNITELMAT TYÖMAAN SISÄISET NOSTO-, SIIRTO- JA VARASTOINTITAVAT JÄTTEIDEN JA PURKUTAVAROIDEN HALLINTA OAMK/TELU/YSTAN 105

106 Yleisaikataulu Materiaalitoimitusten suunnittelu Viikot Porras krs C Perustukset Runko Väliseinät Tasoite Kalusteet Ovet ja listat B Matto Varusteet ja 1 3 laitteet 3 1 A kerroskohtainen setitetty toimitus nostetaan holville (rangat, kipsilevyt, ikkunat, parvekeovet, harkot,laasti) Toimitukset ja kantourakat tehtävittäin ja työkohteittain 1. Kalusteet, 2. Matot, 3. Ovet OAMK/TELU/YSTAN 106

107 LOGISTIIKKALASKELMA MATERIAALIHANKINTOJEN TOIMITUKSIIN JA KÄSITTELYIHIN LIITTYVÄT TYÖVAIHEET JA NIIDEN AIHEUTTAVAT KUSTANNUKSET VAIHTOEHTOISET TOIMINTATAVAT KUSTANUSTEN ALENTAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 107

108 LOGISTIIKKALASKELMA KUSTANUSTEN ALENTAMINEN POISTAMALLA TOIMINTOJA HALVEMMAT RESURSSIT TEHOSTAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 108

109 TOIMITUSKETJU PERINTEINEN MATERIAALIN KULJETUS TYÖMAALLE VARASTOINTI SIIRTO LOGISTIIKKAKESKUS TOIMITUSTEN YHDISTÄMINEN YHTEISKULJETUKSILLA OAMK/TELU/YSTAN 109

110 KÄSITTELY TYÖMAALLA OMA TYÖ ALIURAKKA ERILINEN URAKKA YHDISTÄMINEN ASENNUSURAKKAAN OAMK/TELU/YSTAN 110

111 Harjoitustyökohde: Virtuaalitalo 2 ( Suunniteltava työvaihe: Kipsilevyväliseinätyö ja huoneistojen käytävätilojen ja vaatehuoneiden alakattotyöt. ( asuinkerrokset, 7 kerrosta) VS1: Kipsilevyseinä (G13) teräsranka 66 ( k400) + mineraalivilla 50 mm Laatoitettavat tilat; erillinen wc ja KHH. VS2: Kipsilevyseinä (G13) teräsranka 66 ( k600) + mineraalivilla 50 mm Alakatto: runko puu 50x50 k G OAMK/TELU/YSTAN 111

112 Suunnittele: Käsittelyt/vaiheet Resurssit: koneet, kalusto, työ Kustannukset Karkea aikataulu Toteutus: Kahden/ kolmen hengen ryhmä, HT osa 1 Tuloksen esittely oppitunnilla OAMK/TELU/YSTAN 112

113 OAMK/TELU/YSTAN 113

114 KUSTANNUSVALVONTA VERRATAAN TEHTYJÄ KAUPPOJA SAMANSISÄLTÖISIIN TAVOITTEISIN ENNUSTETAAN TALOUDELLISTA LOPPUTULOSTA OAMK/TELU/YSTAN 114

115 AIKATAULUVALVONTA VALVOTAAN, ETTÄ HANKINTATAPAHTUMAT TEHDÄÄN OIKEA-AIKAISESTI LUODAAN TEHTÄVILLE ALOITUSEDELLYTYKSET OAMK/TELU/YSTAN 115

116 YKSITTÄISEN HANKINNANOHJAUKSEN PUITTEET YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU KUSTANNUSLASKELMAN PANOSRAKENTEET TYÖNJOHTO PÄÄTTÄÄ LOPULLISESTA TOTEUTUKSESTA OAMK/TELU/YSTAN 116

117 HANKINTAKAUPAN VAIHEET: HANKINNAN VALMISTELU HANKINTAPÄÄTÖS HANKINNAN OHJAUS JA VALVONTA OAMK/TELU/YSTAN 117

118 Hankinnan valmistelu Hankintasuunnitelma Tehtäväsuunnitelma Hankinnan sisällön määritys Kaupallisjuridisten ehtojen määritys Tarjouspyynnön kokoaminen Tarjoajien valinta Tarjouspyynnöt Hankintapäätökse n teko Tarjousten käsittely Sopimusneuvottelut ja hankintapäätös Sopimuksen syntyminen Tarjoukset Sopimus Hankinnan ohjaus ja valvonta Hankinnan toteutus OAMK/TELU/YSTAN 118

119 ERILAISIA HANKINTAKAUPPOJA ALIURAKAT MATERIAALIHANKINNAT RUTIINIOSTOT OAMK/TELU/YSTAN 119

120 HANKINNA SOPIMINEN JAOHJAUS HANKINTA-AIKATAULU TOIMII HANKINNAN KÄYNNISTÄJÄNA HANKINNASTA TEHDÄÄN TEHTÄVÄSUUNNITELMA ENNEN TARJOUSPYYNTÖÄ TYÖ, MATERIAALI, PALVELUT KESTO. TUOTANTONOPEUS, TYÖYHMÄ TAVOITEKUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 120

121 HANKINNA SOPIMINEN JAOHJAUS HANKINNAN SISÄLTÖ JA HINTA TÄSMENNETÄÄN SOPIMUSNEUVOTTELUISSA OAMK/TELU/YSTAN 121

122 ALIURAKKA OHJAUS TAPAHTUU ENNEN SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ MÄÄRITTÄMÄLLÄ SOPIMUSEHDOT JA SISÄLTÖ SOPIMUKSEN JÄLKEEN SOPIMUKSEN VALVONNALLA: EDISTYMINEN, LAATU TUOTANNONOHJAUS KUULUU ALIURAKOITSIJAN TYÖNJOHDOLLE OAMK/TELU/YSTAN 122

123 ALIURAKKA PÄÄURAKOITSIJA VARMISTAA ALIURAKAN ALOITUSEDELLYTYKSET TÖIDEN HTEENSOVITTAMINEN TYÖN AIKANA OAMK/TELU/YSTAN 123

124 MATERIAALIHANKINTA OHJAUS ENNEN KAUPAN TEKOA HANKINTAEHDOT MUODOSTETAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMALLA KAUPAN JÄLKEEN TOIMITUKSEN VALVONTA MÄÄRÄ, LAATU, TOIMITUSAIKA OAMK/TELU/YSTAN 124

125 PIENET RUTIINIOSTOT SISÄLLYTETÄÄN SUUREMPIIN KOKONAISUUKSIIN KESKITTÄMÄLLÄ HALLITAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AVULLA OAMK/TELU/YSTAN 125

126 ALIURAKAN SOPIMUS- JA OHJAUSPROSESSI ALIURAKAN VALMISTELU TEHTÄVÄSUUNNITELMAN TEKEMINEN TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN TARJOAJIEN VALINTA OAMK/TELU/YSTAN 126

127 ALIURAKAN SOPIMUS- JA OHJAUSPROSESSI ALIURAKKAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN TARJOUSVERTAILU SOPIMUSNEUVOTTELUT TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN HANKINTAPÄÄTÖS SOPIMUKSEN TEKEMINEN OAMK/TELU/YSTAN 127

128 ALIURAKAN SOPIMUS- JA OHJAUSPROSESSI ALIURAKAN OHJAUS JA VALVONTA ALOITUSPALAVERIN PITÄMINEN MALLIN TEKEMINEN JA TARKASTAMINEN TYÖN SEURANTAPALAVERIT TYÖN AIKAINEN OHJAUS SOPIMUKSEN AVULLA TYÖNAIKAINEN VALVONTA LOPETUSPALAVERI ALIURAKKAAN LIITTYVIEN MATERIAALIDOKUMENTTIEN KOKOAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 128

129 ALIURAKAN ALOITTAMINEN JA OHJAUS PIDETÄÄN ALOITUSPALAVERI ENNEN TÖIDENALOITTAMISTA TYÖRYHMÄT, TUOTANTONOPEUS TYÖMAAN JÄRJESTELYT LAATUVAATIMUKSET VAIHTOEHTOISET TYÖ- JA MATERIAALIRATKAISUT OAMK/TELU/YSTAN 129

130 ALIURAKAN ALOITTAMINEN JA OHJAUS MALLIT, JOTKA TARKASTETAAN KARSITAAN LAATUVIRHEET POIS HETI ALUSSA HAETAAN VAIHTOEHTOISIA TYÖ- JA MATERIAALIRATKAISUJA OHJAUS TYÖN AIKANA SOPIMUKSEN AVULLA TUOTANTONOPEUS LAATU OAMK/TELU/YSTAN 130

131 Hankintasuunnitelma Nro Hankintakaupat MääräYks Markat Vastuu Viikot Tav Tot Väliseinätyö xx m2 xx xx n.n 5 Tarjous- Sopimus Työn ajoitus : pyynnöt Aikataulu Viikot Talo krs Lopetus- 5 Väliseinät palaveri Tehtäväsuunnitelma Aloituslaatupiiri Mallin tarkastus ja laatupiiri OAMK/TELU/YSTAN 131

132 HERÄTTEENÄ HANKINTA-AIKATAULU KAKSIVAIHEINEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA ALIURAKKAA KOSKEVIEN TIETOJEN KERÄÄMINEN, MÄÄRITETÄÄN KUSTANNUS-, TUOTANTO- JA LAATUTAVOITTEET SEKÄ TEHDÄÄN POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI OAMK/TELU/YSTAN 132

133 KAKSIVAIHEINEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA ETSITÄÄN TAVOITTEET JA VAATIMUKSET TOTEUTTAVA TOIMINTATAPA OAMK/TELU/YSTAN 133

134 TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AVULLA VARMISTETAAN ALIURAKKAEHDOT LAATUVAATIMUKSET LAADUNVARMISTUS SUORITUSVELVOLLISUUS OAMK/TELU/YSTAN 134

135 PÄÄURAKOITSIJA SUUNNITTELEE ALIURAKAN SISÄLLÖN, ODOTUKSET JA VAATIMUKSET SEKÄ TOTEUTUKSEN ALIURAKOITSIJAN TYÖN SISÄLLÖN, SUORITUSVELVOLLISUUDEN JA URAKKARAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN OAMK/TELU/YSTAN 135

136 Aliurakan tehtäväsuunnitelma Sisältö, menetelmät, kalusto Potentiaalisten ongelmien analyysi Kustannustavoite (hankintalaskelma) Ajoitus Laadunvarmistustoimenpiteet Tarjouspyynnön ja sopimuksen liiteasiakirjat Suoritusvelvoitteet Urakkarajat Tarjousvertailu Urakka- ja yksikköhinnat Aliurakan aikataulu - aloitus, valmistuminen - välitavoitteet tai tuotantonopeus - resursseja koskevat ehdot Laatuvaatimukset ja lukuarvot, laadun toteaminen, laatudokumentit OAMK/TELU/YSTAN 136

137 PÄÄURAKOITSIJAN TOIMENPITEET ALIURAKAN ALOITUSEDELLYTYSTEN VARMISTAMISEKSI: TARKISTAA PÄÄURAKOITSIJAN VASTUULLA OLEVIEN TUOTESUUNNITELMIEN VALMIUS JA TOTEUTETTAVUUS OSOITTAA ALIURAKOITSIJAN VARASTOALUEET JA JÄTTEIDEN KERÄYSPISTEET, JOTTA ALIURAKOITSIJA VOI SURIUTUA OMISTA VELVOITTEISTAAN OAMK/TELU/YSTAN 137

138 PÄÄURAKOITSIJAN TOIMENPITEET ALIURAKAN ALOITUSEDELLYTYSTEN VARMISTAMISEKSI: SUUNNITTELEE ALIURAKOITSIJALLE ANNETTAVAT TTYÖMAAPALVELUT JA APUTYÖT SEKÄ VARAA TARVITTAVT RESURSSIT SUUNNITTELEE MATERIAALIEN SIIRROT, TOIMITUSERÄT JA SUOJAUKSET OAMK/TELU/YSTAN 138

139 KUSTANNUSTAVOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN HANKINNANTAVOITE, JOHON TARJOUKSIA VERRATAAN KUSTANNUSERO/ HANKKEEN KUSTANNUSENNUSTE KUSTANNUSTAVOITETTA TARKISTETAAN MUUTTUNEIDEN TIETOJEN POHJALTA OAMK/TELU/YSTAN 139

140 Panosluettelo Tavoitearviosta koottu kustannustavoite As. Oy. Esimerkkikohde Panos Määrä h/yks. h (o) mk/h mk/yks. mk RO TL Selite Määrä mk/yks. mk Työkustannukset F52 54 Kipsilevyseinä 68 mm k m2 Työlaji m2 0, mm met. ranka + 13 mm levy Työlaji 2 Työlaji Työlaji 2 43 h Työkustannukset yht Tarvike m2 7, Materiaalikustannukset F57 54 Kipsilevyrak. hormiseinä 63 m2 Tarvike m2 7, Työlaji 1 15 h Tarvike 2 Työlaji 2 9 h Tarvike m2 7, Materiaalikustannukset yht KOOTAAN TEHTÄVÄN KUSTANNUKSET TARKASTETAAN Tarkistettu kustannustavoite Panos Määrä h/yks. h (o) mk/h mk/yks. mk Työkustannukset Työlaji m2 0, Työlaji 2 65 m2 0, Työkustannukset yht Materiaalikustannukset Tarvike m Tarvike jm 2, Materiaalikustannukset yht TEHTÄVÄN KUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 140

141 SISÄLTÖ VOI POIKETA TARKOITUKSENMUKAISESTI TAVOITEARVIOSTA OTETAAN HUOMIOON MYÖS URAKKAAN KUULUVAT TYÖMAAPALVELUT MATERIAALIEN SIIRROT TELINEET JÄTTEET, VARASTOINTI OAMK/TELU/YSTAN 141

142 OTETAAN HUOMIOON MYÖS URAKKAAN KUULUVAT TYÖMAAPALVELUT MATERIAALIEN SIIRROT TELINEET JÄTTEET, VARASTOINTI SIIRRETÄÄN SUORITUSVELVOLLISUUTEEN JA URAKKARAJOIKSI OAMK/TELU/YSTAN 142

143 SUORITUSVELVOLLISUUS TAVOITEARVIO URAKAN SISÄLTÖ Julkisivumuuraus määrä yks. mk /yks. mk Muurausaputyö 1622 h 50, URAKKASISÄLLÖN TÄSMENNYKSET Lämmöneristystyö 119 h 60, lämpöeristeen asennus Muuraustyö 1190 h 70, muuraukseen tulevien teräsosien asennus Harjateräs 612 kg 8, Vastuu Huom! - rahti 612 kg 0, MUUT SUORITUSVELVOLLISUUDET L-75*75*2,0 mm kuumasinkitty 355 jm 18, Ur = urakoitsija - rahti 8 erä 30, Ti = tilaaja NRT 270*130* kpl 2, Ur Ti - rahti 258 tn 30, HENKILÖSTÖ Värillinen irtolaasti kg 0, Muu työnjohto x - rahti kg 0, Ammattityövoima x Pätev.tod. Karhulevy 100 mm 1568 m2 17, Aputyövoima x - Rahti 4 erä 150, KULJETUKSET JA VARASTOINTI Tiiliside 6133 kpl 3, Kuljetukset työmaalle x 3.2 Tavaran vastaanotto ja suojaus x Telineiden vuokra 728 m2kk 7, ,6 3.3 Varaston hoito x Telineiden pystytys ja purku 1910 m2 28, Purku kuljetusvälineestä x 3.5 Kuljetus välivarastoon x 3.6 Kuljetus ja siirrot työkohteeseen x 3.8 Nostolaite, mikä x 4 TYÖKALUT JA TARVEAINEET 4.1 Tunkit, vintturit, taljat yms. x 4.2 Henk. koht. työkalut ja tarv. x 4.3 Mittalaitteet x Kalibr.tod. 4.6 Telineet x 4.10 Ruuvit, naulat tms. x 6 YLEISTÄ 6.3 Turvavälineet x 6.4 Henkilökohtaiset suojalaitteet x 6.10 Siivous x 6.13 Sopim. mukaisen mater. tilaus x 6.15 Tilaajan enn. varausten määrätark. x 6.16 Suojaus x OAMK/TELU/YSTAN 143

144 VARMISTETAAN YLEISAIKATAULUN MUKAINEN TUOTANTONOPEUS VARMISTETAAN ALOITUSEDELLYTYKSET VARMISTETAAN VALMISTUMINEN AJALLAAN VARMISTETAAN MUIDEN TYÖVAIHEIDEN ETENEMINEN ALIURAKAN MUKANA OAMK/TELU/YSTAN 144

145 AJOITUS JA SUORITUSJÄRJESTYS TARKISTETAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMÄN AVULLA ALOITUS, TUOTANTONOPEUS, LOPETUS VÄLITAVOITTEET OAMK/TELU/YSTAN 145

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Rakennusprojektin johtaminen

Rakennusprojektin johtaminen Jouko Kankainen, professori Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous jouko.kankainen@hut.fi Jukka Pekkanen, johtaja Rakennusteollisuus RT ry jukka.pekkonen@rakennusteollisuus,fi 556 Rakennusprojektin

Lisätiedot

Rakennushankkeen laadunvarmistus

Rakennushankkeen laadunvarmistus Juha-Matti Junnonen, TkL, tutkimuspäällikkö Teknillinen korkeakoulu, Rakentamistalous juha-matti.junnonen@hut.fi 1 Laadunvarmistuksen tavoitteet Laadunvarmistus sisältää kaikki ne toimenpiteet, jotka ovat

Lisätiedot

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU

T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU T E S U TEHTÄVÄSUUNNITTELU TUOTANNON ONGELMAT AIKATAULUJEN LAATU PERUSTEET MITOITUS HÄIRIÖHERKKYYS VALVOTTAVUUS VALVONTA PUUTTEELLISTA TYÖN TEKO KESKEYTYY TYÖT KASAANTUVAT LOPPUUN ALOITUKSET JA TOIMITUKSET

Lisätiedot

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa

Skanskan tapa toimia. Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Skanskan tapa toimia Y3 Y3 Y3 Y3 - Rakentamisen prosessi Jämäkkää projektinhallintaa Y3 Skanskan tapa toimia Laatua ja tuottavuutta yhteisillä pelisäännöillä Skanskan prosessit kertovat, miten Skanskalla

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015

TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 Yritys: RTA-YHTIÖT Päivitetty: 16.1.2015 Maarakennusliike Raimo T.A Virtanen Oy Maarakennus Rasimus Oy Hyväksyi: Nina Lindström 1 RTA-YHTIÖT, Toimintakäsikirja 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ

RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ RAKENNUSTOIMISTO ANTTONEN OY LAADUNVARMISTUS- JA LAADUNHALLINTAKÄYTÄNTÖ ALKUSANAT Rakennustoimisto Anttonen Oy:llä on hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin maine rakennusalalla liki 20 vuoden ajalta.

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot