OAMK/TELU/YSTAN 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.9.2014 OAMK/TELU/YSTAN 2"

Transkriptio

1 T545503

2 Oppimistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä tarkoitetaan rakennusliikkeen hankintapolitiikalla ja osaa soveltaa ymmärtämäänsä myös käytössä. Opiskelija tuntee hankintojen sopimuskäytännön ja materiaalin käytön periaatteet sekä hankintatoimen suunnittelun ja rutiinit. Opiskelija tuntee aliurakointimenettelyt ja aliurakan hallinnan periaatteet. Opiskelija tuntee konkurssimenettelyn OAMK/TELU/YSTAN 2

3 Sisältö: 1.Rakennusyrityksen hankintatoimi 2. Hankintatoimen toimitus- ja sopimuskäytännöt 3. Konevuokraus 4. Materiaalin käyttö, varastointi ja työmaan logistiikka 5. Konkurssi OAMK/TELU/YSTAN 3

4 Kirjallisuus: 1. Junnonen, Juha-Matti; Kankainen, Jouko: Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirja : Suomen Rakennusmedia Oy: 2012 ISBN: T Wegelius-Lehtonen, S Pahkala, H Nyman, H Vuolio, K Tanskanen: Opas rakentamisen logistiikkaan, Kehitys ja tuottavuus 38, RTK-Fakta R Ovaska, M Nyyssölä, P Mattila: Konkurssi- opas rakennusalan konkurssitilanteisiinrakennusteollisuuden kustannus RTK oy OAMK/TELU/YSTAN 4

5 Suorittaminen: Osakokeet 2 kpl hyväksytysti / Loppukoe 1 kpl Harjoitustyö 1 kpl OAMK/TELU/YSTAN 5

6 HANKINTOIHIN LIITTYVÄT MENETTELYT JA PROSESSIT HANKINNAT RAKENNUSYRITYKSEN NÄKÖKULMASTA OAMK/TELU/YSTAN 6

7 HANKINTATYYPIT YRITYSTASON HANKINNAT HANKKEEN HANKINNAT YKSITTÄINEN HANKINTA ALIURAKAT MATERIAALIHANKINNAT VUOKRAUS OAMK/TELU/YSTAN 7

8 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTATAPA MAKSUPERUSTE HANKINTASISÄLTÖ TOIMITTAJAN LAADUNTUOTTOKÝKY HANKINTASUHTEEN KESTO HANKINNAN VAATIMA SUUNNITTELUTARVE HANKINNAN KIIREELLISYYS OAMK/TELU/YSTAN 8

9 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTATAPA SOPIMUSHANKINTA TILAUSHANKINTA KAUSIHANKINTA PIENHANKINTA VARASTOHANKINTA OAMK/TELU/YSTAN 9

10 LUOKITTELUPERUSTEET MAKSUPERUSTE KOKONAISHINTA YKSIKKÖHINTA ALENNUSPROSENTTI OAMK/TELU/YSTAN 10

11 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTASISÄLTÖ TYÖ MATERIAALI PALVELU EM YHDISTELMÄT OAMK/TELU/YSTAN 11

12 LUOKITTELUPERUSTEET TOIMITTAJAN LAADUNTUOTTOKYKY EI LAATUJÄRJESTELMÄÄ LAATUJÄRJESTELMÄ OAMK/TELU/YSTAN 12

13 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINTASUHTEEN KESTO SATUNNAINEN JATKUVA OAMK/TELU/YSTAN 13

14 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINNAN VAATIMA SUUNNITTELUTARVE VAKIOHANKINTA KOHDEKOHTAINEN OAMK/TELU/YSTAN 14

15 LUOKITTELUPERUSTEET HANKINNAN KIIREELLISYYS KIIREHANKINTA SUUNNITELTU HANKINTA OAMK/TELU/YSTAN 15

16 SOPIMUSTYYPPI TUOTE - > HANKINTASOPIMUS ALIURAKKA -> ALIURAKKASOPIMUS PALVELU -> VUOKRASOPIMUS KONSULTTISOPIMUS SUUNNITTELUSOPIMUS KULJETUSSOPIMUS OAMK/TELU/YSTAN 16

17 ALIURAKKA: TYÖ MATERIAALI ALIURAKKA TYÖURAKKA OAMK/TELU/YSTAN 17

18 HANKINTA: TUOTEOSAKAUPPA PALVELU: SUUNNITTELU, ASENNUS MATERIAALI OAMK/TELU/YSTAN 18

19 TUOTE- KAUPPASOPIMUS TUOTE VOIDAAN PALAUTTAA TOIMITTAJALLE ALIURAKKA- URAKKASOPIMUS TYÖN TULOSTA EI VOI PALAUTTAA TOIMITTAJALLE OAMK/TELU/YSTAN 19

20 TUOTE- KAUPPASOPIMUS VAATIMUKSET TUOTESPESIFIKAAATIOILLE TOIMITUSAJANKOHTA ALIURAKKA- URAKKASOPIMUS VAATIMUKSET TUOTTEELLE VAATIMUKSET TYÖN LAADULLE JA AJANKOHDALLE OAMK/TELU/YSTAN 20

21 RAKENNUSTUOTE VAKIOTUOTE TOIMITTAJAN LUETTELOSTA MÄÄRÄ, TOIMITUSAJANKOHTA KOHDEKOHTAINEN SUUNNITELLAAN OAMK/TELU/YSTAN 21

22 SISÄLTÄÄ TYÖN LISÄKSI RAKENNUSTUOTTEEN URAKKASOPIMUS YSE TARJOUS-VASTAUS VAPAAMUOTOINEN- NÄYTTÖ KERTATOIMITUS- KAUSISOPIMUS OAMK/TELU/YSTAN 22

23 TAVOITTEET/ VAATIMUKSET =>> SOPIMUKSEN SISÄLTÖ =>> TOIMITUKSEN VALVONTA JA OHJAUS OAMK/TELU/YSTAN 23

24 KUSTANNUKSIIN VAIKUTETAAN ENNEN SOPIMUSTA AJALLISTA JA LAADULLISTA TOIMITUSTA VALVOTAAN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA OAMK/TELU/YSTAN 24

25 PÄÄURAKOITSIJAN SEURANTA JA OHJAUS ALIURAKOITSIJAN ITSEVALVONTA JA RAPORTOINTI KOKOUKSET JA KATSELMUKSET SUORITUKSEN HÄIRIÖTTÖMYYS LOPPUTUOTTEEN SOPIMUKSEN MUKAINEN LAATU OAMK/TELU/YSTAN 25

26 pääurakkaan liittyvät suunnitelmat =>> tarjouspyynnön valmistelu aineiston kokoaminen tarve, määrä, tehtäväsuunnitelma =>> tarjoajien valinta määrittää lopullisen laatutason ylärajan OAMK/TELU/YSTAN 26

27 tarjouspyyntö =>> tarjoukset =>> tarjouksien vertailu =>> urakkaneuvottelut OAMK/TELU/YSTAN 27

28 aliurakoitsijan valinta =>> ilmoitus aliurakoitsijalle =>> sopimus =>> käynnistäminen OAMK/TELU/YSTAN 28

29 aliurakoitsijan oma tuotannonohjaus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan sopimusvalvonta ja aliurakan aikataulu-ja laadunvalvonta urakoitsijapalaverit =>> työn vastaanotto ja palaute OAMK/TELU/YSTAN 29

30 voi sisältää vain hyvin vähän työmaalla tehtävää asennustyötä hankintasopimus, jossa toimittaja sitoutuu korvausta vastaan luovuttamaan sovitun tuotteen määräaikana. hankintasopimus/ (yksinkertainen) tilaus OAMK/TELU/YSTAN 30

31 kauppalaki: ostaminen, omistusoikeuden siirto suunnitelma-asiakirjojen mukainen, määrältään riittävä, kaupallisilta ehdoiltaan kelvollinen OAMK/TELU/YSTAN 31

32 perustuu: kausisopimuksiin tarjouspyyntö/ tarjous puhelintilaus Kausisopimus / kausitarjous - sitovuus OAMK/TELU/YSTAN 32

33 kausisopimus tilaaja tekee toimittajan kanssa tuotteen tai palvelun toimittamisesta tiettyyn hintaan tai tietyllä alennuksella hinnastosta vakiotavarat betoni, puutavara, lämmöneristeet.. tukkuliikesopimukset rautakauppatavarat OAMK/TELU/YSTAN 33

34 kausisopimus vuosittaiset tarjouspyynnöt valmistelee ja tekee yritystaso OAMK/TELU/YSTAN 34

35 PERUSTUU ESIN VIIKOTTAISEEN TAI PÄIVITTÄISEEN TARKISTUKSEEN TYÖMAALLA TEHOKKUUS! KESKITTÄMINEN VÄHENTÄMINEN ONKO VARASTOSSA? KULJETUSKUSTANNUKSET! OAMK/TELU/YSTAN 35

36 YRITYSTASOLLA KÄYTTÖTARVIKKEITA LAAJA KÄYTTÖ SUPPEA VALIKOIMA TOIMITUSMÄÄRÄYS TYÖMAALTA OAMK/TELU/YSTAN 36

37 TYÖMAATASOLLA TYÖMAAPALVELUT NOSTO-, KONE- KULJETUSPALVELUT ASIANTUNTIJAPALVELUT MITTAUS-, SUUNNITTELU-, TUTKIMUSPALVELUT URAKKASOPIMUS/ VUOKRAUS OAMK/TELU/YSTAN 37

38 URAKKASOPIMUS/ VUOKRAUS URAKKASOPIMUKSESSA URAKOITSIJALLA OMA VÄLITÖN TYÖNJOHTO VUOKRAUKSESSA TYÖNJOHTO TILAAJALLA TILAAJALLA VASTUU TYÖN TULOKSEN SAAVUTTAMISESTA OHJEET TILAAJALTA OAMK/TELU/YSTAN 38

39 VAKIO VAKIO RAKENNUSTUOTE PIENHANKINTA VAKIO ALIURAKKA KOHDEKOH- TAINEN KOHDEKOHTAINEN RAKENNUSTUOTE KOHDEKOHTAINEN ALIURAKKA SOPIMUS- TYYPPI HANKINTASOPIMUS ALIURAKKASOPIMUS VAKIO PALVELU KOHDEKOHTAINEN PALVELU VUOKRASOPIMUS KONSULTTISOPIMUS SUUNNITTELUSOPIMUS KULJETUSSOPIMUS OAMK/TELU/YSTAN 39

40 HANKINTOJEN JATKUVUUS YRITYKSEN NEUVOTTELUASEMA HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN ORGANISOINTI POLITIIKKA OAMK/TELU/YSTAN 40

41 PERIAATTEET, JOITA NOUDATETAAN HANKINTOIHIN LIITTYVÄSSÄ PÄÄTÖKSENTEOSSA ALIHANKINTA-ASTE ALIHANKINTAMENETTELYT HANKINTAYHTEISTYÖ JATKUVUUS OAMK/TELU/YSTAN 41

42 LUO EDELLYTYKSET SUUNNITELMALLISILLE JA KOKONAISTALOUDELLISILLE HANKINNOILLLE TURVAA YRITYKSEN EDUT PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ LUO YHTENÄISEN TOIMINTATAVAN JA SOPIMUSKÄYTÄNNÖN OAMK/TELU/YSTAN 42

43 MÄÄRITTÄÄ SUHTEET TOIMITTAJIIN JA ALIURAKOITSIJOIHIN OAMK/TELU/YSTAN 43

44 ORGANISOINTI ERILLINEN HANKINTAOSASTO HANKINTATEHTÄVÄT TYÖMAALLA TYÖNJAKO OAMK/TELU/YSTAN 44

45 ORGANISOINTI ERILLINEN HANKINTAOSASTO TOIMITTAJAREKISTERI SOPIMUSTEN ARKISTOINTI TARJOUSPYYNTÖJEN POSTITUS JA VASTAANOTTO HANKINTAPÄÄLLIKKÖ, OSTAJAT OAMK/TELU/YSTAN 45

46 ORGANISOINTI TYÖMAA/ PROJEKTI TARJOUSPYYNTÖJEN VALMISTELU TOIMITTAJAN VALINTA SOPIMUKSET OAMK/TELU/YSTAN 46

47 ORGANISOINTI VAKIOTUOTTEET: KAUSISOPIMUKSET HANKINTAOSASTO TOIMITUSMÄÄRÄYS TYÖMAALTA PIENTARVIKKEET HANKINTAOSASTO SUUREMPIA MÄÄRIÄ NEUVOTTELUASEMA MÄÄRÄALENNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 47

48 OSTOSALKKUANALYYSI RAUTAKAUPPAOSTOT VOLYYMIOSTOT KRIITTISET HANKINNAT ERILLISHANKINNAT OAMK/TELU/YSTAN 48

49 suuri VAIKUTUS LIIKE- TOIMINTAAN pieni VOLYYMIOSTOT: -- betoni -- puu -- ontelolaatat -- vakiokalusteet RAUTAKAUPPAOSTOT -tiilet ja laastit -eristeet -levyt pieni KRIITTISET HANKINNAT -Betonielementit -talotekniikka -maarakennus ERIKOISHANKINNAT -Vedeneristys -metalli-ikkunat -metalliovet suuri HANKINNAN VAATIMA PANOSTUS OAMK/TELU/YSTAN 49

50 HANKINTASTRATEGIA: suuri VAIKUTUS LIIKE- TOIMINTAAN pieni VOLYYMIOSTOT: -- kausisopimukset -logistiikka -eri työmaiden hankintojen yhdistäminen RAUTAKAUPPAOSTOT -kausisopimukset -yhteislaskutus -logistiikka pieni KRIITTISET HANKINNAT -kohdekohtainen -alihankintayhteistyö -palautetieto ERIKOISHANKINNAT -kohdekohtainen -detaljisuunnittelu -alihankintayhteistyö suuri HANKINNAN VAATIMA PANOSTUS OAMK/TELU/YSTAN 50

51 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ OAMK/TELU/YSTAN 51

52 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ RAKENNUSYRITYS JA TOIMITTAJA YHDESSÄ KEHITTÄMISKOHTEIDEN TUNNISTAMINEN TALOUDELLISET AJALLISET TUOTANNOLLISET TEKNOLOGISET OAMK/TELU/YSTAN 52

53 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ MOLEMMISPUOLISEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMINEN MOLEMMILLE EDULLISET RATAISUT USEIN PIENIÄ PARANNUKSIA AIKA, KUSTANNUKSET, LAATU OAMK/TELU/YSTAN 53

54 KOHDEKOHTAINEN YHTEISTYÖ TYÖMAAN TAVOITTEET: TOIMITUKSET AJALLAAN JA SOPIMUKSEN MUKAISENA TYÖMAAN SISÄINEN LOGISTIIKKA INFORMAATION TEHOKKUUS JA OIKEELLISUUS OAMK/TELU/YSTAN 54

55 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ VERKOTTUMINEN PARANTAA OSAPUOLTEN MARKKINA-ASEMAA KILPAILUETUA OAMK/TELU/YSTAN 55

56 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ YHTEINEN ETU LAATU KUSTANNUKSET AIKA OAMK/TELU/YSTAN 56

57 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ YKSITTÄISIÄ HANKINTAKAUPPOJA => USEITA PERÄKKÄISIÄ HANKINTAKAUPPOJA => YHDISTETTYJÄ HANKINTAKAUPPOJA => KAUSISOPIMUS => PARTNERING-SOPIMUS => STRATEGINEN LIITTOUMA OAMK/TELU/YSTAN 57

58 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ PUITESOPIMUS/ SOPIMUSRUNKO TUOTTEEN TAI PALVELUN KUVAUS LAADUNVARMISTUS YHTEISTOIMINTA KEHITTÄMISTYÖ HINNAN MÄÄRÄYTYMINEN OAMK/TELU/YSTAN 58

59 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ PUITESOPIMUS/ SOPIMUSRUNKO YLLEISET HANKINTA- JA SOPIMUSEHDOT POIKKEAMISET EDELLÄ MAINITUISTA TILAUKSISSA TÄYDENNETÄÄN KOHDEKOHTAISESTI OAMK/TELU/YSTAN 59

60 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ PUITESOPIMUS/ SOPIMUSRUNKO MENETTELYTAVAT TILAUSTEN KÄSITTELY TOIMITUSTEN AJOITUS SUUNNITELMAMUUTOKSET OAMK/TELU/YSTAN 60

61 PITKÄAIKAINEN YHTEISTYÖ TOIMITUS RESURSSIVARAUS KAPASITEETTI TILAUS SISÄLTÖ, MÄÄRÄ TOIMITUSMÄÄRÄYS TOIMITUSPÄIVÄT, TOIMITUSPAIKKA OAMK/TELU/YSTAN 61

62 RESURSSIVARAUS Alustavat määrät ja ajankohdat TILAUS Toimitusten yksityiskohtainen sisältö Tarvittavat suunnitelmat, toimitusviikot ja niputusohjeet TOIMITUSMÄÄRÄYS Toimituspäivät, toimitettavat niput OAMK/TELU/YSTAN 62

63 TYÖMAA: Kolmikerroksinen asuinpienkerrostalo, 2040 k- m2, 6500 r-m3. vapaarahoitteinen, omistusasuntoja Asuntoja 24 kpl kantava tb- paikallavalurunko, ontelolaatat, tiiliverhous vaativa talotekniikka. hissit 2 kpl OAMK/TELU/YSTAN 63

64 Laadi lista työmaan hankinnoista 10 nimikettä (hankintaerät: esim. Talo 90) Luokittele työmaan hankinnat kalvon 39 mukaisesti SOPIMUSTYYPPI KOHDEKOHTAINEN/ VAKIO OAMK/TELU/YSTAN 64

65 Tee ostosalkuanalyysi työmaan hankinnoille kalvon 50 mukaisesti: kriittiset hankinnat volyymiostot erikoishankinnat rautakauppaostot OAMK/TELU/YSTAN 65

66 HANKINTOJEN SUUNNITTELU OSA TUOTANNONSUUNNITTELUA KOKONAISUUDEN SUUNNITTELU YKSITTÄISEN TEHTÄVÄN SUUNNITTELU HANKINNAT TARJOUSVAIHEEN HANKINTOJEN SUUNNITTELU TOTEUTUSVAIHEEN HANKINTOJEN SUUNNITTELU YKSITTÄISEN HANKINNAN SUUNNITTTELU OAMK/TELU/YSTAN 66

67 HANKKEEN OHJAUKSEN TARKOITUKSENA ON VARMISTAA: taloudellisten ajallisten laadullisten TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 67

68 HANKKEEN KUSTANNUKSET SYNTYVÄT PANOSTEN KÄYTÖSTÄ PANOSTEN KÄYTTÖ SUUNNITELLAAN AIKATAULULLA PANOSTEN LAATUVAATIMUKSET KUVATAAN SUUNNITELMA-ASIAKIRJOISSA OAMK/TELU/YSTAN 68

69 TARJOUSVAIHEEN HANKINTASUUNNITELMA OMA TYÖ/ ALIURAKKA PALVELUT HANKINTATAPA KEHITTÄMINEN HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU OAMK/TELU/YSTAN 69

70 YKSITTÄISEN HANKINNAN SUUNNITTELU ( TEHTÄVÄSUUNNITTELU) TOIMITUSTEN JÄRJESTÄMINEN OAMK/TELU/YSTAN 70

71 YKSITTÄISEN HANKINNAN SUUNNITTELU ( TEHTÄVÄSUUNNITTELU) TOIMITUSTEN JÄRJESTÄMINEN OAMK/TELU/YSTAN 71

72 TARJOUSVAIHE Tarjous Tarjousvaiheen hankintojen - suunnittelu - - oma työ/aliurakka - lohkojako Alustavat aikataulut - määräluettelot - logistiset perusratkaisut hankintalaskelmat HANKKEEN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELU Tavoitebudjetti Toteutusvaiheen hankintojen - suunnittelu - - hankintatehtävät - hankintaluettelo Aikataulu - hankintojen aikataulutus - hankintavastuut - logistisen perusratkaisun täsmentäminen Laatusuunnitelma hankintasuunnitelma YKSITTÄISTEN TEHTÄVIEN SUUNNITTELU Tehtäväsuunnitelma Hankintakaupan suunnittelu - aika - työ- ja materiaalipanokset - talous - hankinnan sisällön määrittäminen - laatu - laadun määrittäminen - hankintaehdot tarjouspyyntö OAMK/TELU/YSTAN 72

73 PERUSTUU TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOIHIN HANKINTAPOLITIIKKAAN TUOTANTORATKAISUUN LOGISTISIIN RATKAISUIHIN OAMK/TELU/YSTAN 73

74 MERKITTÄVISTÄ HANKINTATEHTÄVISTÄ PYYDETÄÄN ENNAKKOTARJOUKSET TALOTEKNIIKKA BETONIELEMENTIT MAALAUSTYÖT SITOVAT ENNAKKOTARJOUKSET VERTAILULASKELMAT OAMK/TELU/YSTAN 74

75 PARANNUSEHDOTUKSET MUUTOSEHDOTUKSET =>> VERTAILU =>> VAIHTOEHTOTARJOUKSET OAMK/TELU/YSTAN 75

76 LOGISTIIKKARATKAISUT LOGISTIIKKAKESKUS NOSTOT SIIRROT VARASTOINNIT OAMK/TELU/YSTAN 76

77 Rungon aikataulu suunniteltu siten, että sisävalmistustehtävien sopiminen ja hallinta on vaikeaa Lohkot Kuukaudet C S1 S2 S3 B RUNKO S1 S2 S3 Tehtävien epäjatkuvuus Tehtävän samanaikaisuus eri lohkoissa A S1 S2 S3 Ongelmakohdat tuotannossa Rungon aikataulu suunniteltu siten, että sisävalmistustehtävien sopiminen ja hallinta on helpompaa Lohkot Kuukaudet C B RUNKO S1 S2 S3 A Pitkät samankestoiset tehtävät OAMK/TELU/YSTAN 77

78 OMA TYÖ / ALIURAKKA LOHKOJAKO MÄÄRÄLUETTELOT > HANKINTALASKELMAT OAMK/TELU/YSTAN 78

79 LÄHTÖTIETOJA: KOHDEKOHTAISET ASIAKIRJAT URAKKAOHJELMA HANKINTALASKELMAT TAVOITEBUDJETTI YLEISAIKATAULU LAATUSUUNNITELMA KOHTEEN TEKNISET ASIAKIRJAT OAMK/TELU/YSTAN 79

80 LÄHTÖTIETOJA: YLEISET TIEDOSTOT MATERIAALI- JA TARVIKETIEDOSTOT TOIMITUSAIKATIEDOT YRITYSKOHTAISET TIEDOT TOIMITTAJATIEDOSTOT HANKINTAPOLITIIKKA KAUSI- JA PUITESOPIMUKSET OAMK/TELU/YSTAN 80

81 Yrityskohtaiset tiedot - hankintapolitiikka - kausi- ja puitesopimukset - toimittajarekisterit Palaute Kohdekohtaiset tiedot - urakkaohjelma - tarjousvaiheen hankintalaskelmat - ennakkotarjoukset - yleisaikataulu - tavoitebudjetti - laatusuunnitelma HANKINTASUUNNITELMA - hankintaluettelo - hankinta-aikataulu - hankintavastuut - logistiikan suunnittelu HANKINTASOPIMUKSET Yleiset tiedot - materiaali- ja tarviketiedot - toimitusaikatiedot OAMK/TELU/YSTAN 81

82 HANKINTASUUNNITELMA HETI TYÖMAAN ALUSSA HANKINTASUUNNITELMA =>> HANKINTALUETTELOT OAMK/TELU/YSTAN 82

83 SISÄLTÄÄ: HANKINTALUETTELON AIKATAULUN VASTUUJAON OAMK/TELU/YSTAN 83

84 ERITTELEE JA TÄSMENTÄÄ HANKINTAKOKONAISUUDET SELVITTÄÄ HANKINTOJEN VASTUUJAON TOIMII HANKINTOJEN HERÄTTEENÄ AUTTAA VARAAMAAN AIKAA EDULLISIMMAN HANKINNAN LÖYTÄMISEKSI OAMK/TELU/YSTAN 84

85 HANKINTAKOKONAISUUKSISSA HUOMIOIDAAN TUOTANTOKOKONAISUUDET HANKINTAKAUPPA HANKINTAVASTUUT MÄÄRÄT KUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 85

86 HANKINTASUUNNITELMA HANKINTALUETTELOT HANKINTAKOKONAISUUDET TOIMITTAJAKOHTAINEN ALIURAKKA YKSI MATERIAALIHANKINTA EDULLISIMMAT RATKAISUT HANKINTOJEN TOTEUTTAMISEKSI OAMK/TELU/YSTAN 86

87 HANKINTALUETTELO HANKINTAKOKONAISUUDET MUODOSTETAAN TAVOITEBUDJETIN PANOSTEN AVULLA HANKINTALASKELMALLA YKSILÖIDÄÄN HANKINTAKAUPAN SISÄLTÖ PANOKSET MÄÄRÄT KUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 87

88 HANKINTALUETTELO MUODOSTETUT HANKINTATEHTÄVÄT KOOTAAN HANKINTALUETTELOKSI HANKINTATEHTÄVÄT MÄÄRÄT TOIMITTAJAT TAVOITEKUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 88

89 HANKINTASUUNNITELMA HANKINTA-AIKATAULU VARMISTAA YLEISAIKATAULUN TOTETUMISEN HANKINTOJEN SUORITUKSEN AJOITUS TOIMII HERÄTTEENÄ VALVONTAVÄLINE HANKINTAVASTUUT JOKAISELLE TEHTÄVÄLLE OAMK/TELU/YSTAN 89

90 HANKINTASUUNNITELMA KIIREHANKINNAT TYÖMAAN ALOITUKSEN KANNALTA KRIITTISIÄ KÄYNNISTETTÄVÄ VÄLITTÖMÄSTI HANKKEEN KÄYNNISTYMISEN VARMISTUTTUA MAARAKENNUSURAKKA RAUDOITUSURAKKA ELEMENTTIHANKINTA LVIS-URAKAT OAMK/TELU/YSTAN 90

91 MAHDOLLISTAA YRITYS- JA YKSIKKÖTASOLLA HANKINTOJEN YHDISTELYN TOIMII HANKINTOJEN VALVONTA- JA OHJAUSVÄLINEENÄ HANKINNAN VALMISTUMISEEN SAAKKA OAMK/TELU/YSTAN 91

92 Hankintasuunnitelma Nro Hankintakauppa Määrä Yks Kust. Vastuu Viikot Tav Tot Metallityöt (au) n.n - ikkunaseinä 56,3 m 2 - kevyet julkisivurakenteet 32,4 jm - kaiteet, hoitotasot ja -sillat 1 erä 2 Metalli-ikkunat ja -ovet (au) n.n - julkisivun ikkunat 33,0 m 2 - julkisivun ovet 32,3 m 2 - sisäovet 7 kpl 3 Julkisivumuuraus (au) 1771,6 m 2 n.n 4 Puuikkunat ja -ovet (h) n.n X - julkisivun ikkunat 265 kpl - julkisivun ikkunaovet 50 kpl - sisäovet 198 kpl 5 Peltityöt (au) n.n - vesikatto 120 m 2 - peltilistat 566,3 jm 6 Bitumi- ja kermikatteet (au) 35,9 m 2 n.n 7 Tilaelementit (h) 49 kpl n.n X Tarjouspyyntö Sopimus Aloituspalaveri / Toimitusmääräys Työn ajoitus / Toimitus X Toimituksen ajoituksen varmistus (tehdaskäynti) OAMK/TELU/YSTAN 92

93 YLLÄPITO SUUNNITELMAMUUTOKSET LISÄ- JA MUUTOSTYÖT EROT TAVOITTEISIIN SUUNNITELMIEN TÄYDENTYMINEN OAMK/TELU/YSTAN 93

94 HANKINTAVASTUUT JOKAISELLA HANKINTAKAUPALLA VASTUUHENKILÖ KYKY, AIKAA ORGANISTOORINEN VASTUUJAKO TOIMINTA- TAI LAATUJÄRJESTELMÄSTÄ SUORITUSVASTUU HANKKEEN LAATUSUUNNITELMASTA OAMK/TELU/YSTAN 94

95 HANKINTA-AIKATAULULLA AJOITETAAN YHTENÄISET SUURET HANKINTAKOKONAISUUDET JA YKSITTÄISET KRIITTISET HANKINNAT KRIITTISIÄ KALLIIT JA PITKÄN TOIMITUSAJAN VAATMAT HANKINNAT OAMK/TELU/YSTAN 95

96 HANKINTA-AIKATAULUSSA SUUNNITELMIEN TARVEAJANKOHTA TARJOUSPYYNTÖJEN LÄHETYSAJAT TARJOUSTEN JÄTTÖAJAT TILAUSAJAT TOIMITUSAJANKOHDAT OAMK/TELU/YSTAN 96

97 HANKINTA-AIKATAULUN LAATIMINEN AJOITUS TAAKSEPÄIN AIKAA TARJOUSPYYNNÖLLE TARJOUKSEN ANATAMISELLE TARJOUSTEN KÄSITTELYLLE PÄÄTÖKSILLE SUUNNITETTELULLE JA VALMISTUKSELLE OAMK/TELU/YSTAN 97

98 LAADITAAN VIIKKOTARKKUUDELLA TOIMITUKSEN ALKAMINEN JA KESTO VARMISTETAAN TOIMITUSAJAT TARVITTAESSA SUUNNITELMIEN HYVÄKSYTTÄMISAJAT OAMK/TELU/YSTAN 98

99 YLLÄPITO AIKATARPEET MUUTTUVAT UUSIA HANKINTOJA LISÄ- JA MUUTOSTYÖT OAMK/TELU/YSTAN 99

100 YLEISAIKATAULU B Kalusteasennus A HANKINTA-AIKATAULU Kalusteasennus TOIMENPITEET Suunnitelmien tarve Tehtäväsuunnitelman teko Tarjouspyyntö Sopimus Mittojen tarkistus Toimitusmääräys Toimitus OAMK/TELU/YSTAN 100

101 TUTUSTU LÄHTÖTIETOIHIN YLEISAIKATAULU TAVOITEBUDJETTI MÄÄRÄLUETTELO HANKINTATEHTÄVIEN VASTUUJAKO VALITSE HANKINTANIMIKKEET OAMK/TELU/YSTAN 101

102 SELVITÄ AJOITUKSET SUUNNITELMIEN TARVEAJANKOHTA TEHTÄVÄSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN TARJOUSPYYNTÖAJANKOHTA TARJOUSTEN JÄTTÄMISAJANKOHTA MAHDOLLISET TARKISTUSMITTAUKSET OAMK/TELU/YSTAN 102

103 HANKINTASUUNNITELMA LOGISTIIKKASUUNNITELMA MATERIAALIEN KULJETUS TYÖMAALLE TYÖMAAN SISÄISET SIIRROT VARASTOINTI JÄTTEET JA PURKUTAVARAT: KÄSITTELY JA POISTO OAMK/TELU/YSTAN 103

104 LOGISTIIKKA ON MATERIAALIEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TIETOVIRTOJEN HALLINTAA LOGISTIIKKASUUNNITELMASSA VALITUT TOIMINTAVAT TARVITTAVAT RESURSSIT OAMK/TELU/YSTAN 104

105 LOGISTIIKKASUUNNITELMASSA TYÖMAAN TULO-, SISÄ- JA LÄHTÖLOGISTIIKKA TOIMITUSKETJUT JA SUUNNITELMAT TYÖMAAN SISÄISET NOSTO-, SIIRTO- JA VARASTOINTITAVAT JÄTTEIDEN JA PURKUTAVAROIDEN HALLINTA OAMK/TELU/YSTAN 105

106 Yleisaikataulu Materiaalitoimitusten suunnittelu Viikot Porras krs C Perustukset Runko Väliseinät Tasoite Kalusteet Ovet ja listat B Matto Varusteet ja 1 3 laitteet 3 1 A kerroskohtainen setitetty toimitus nostetaan holville (rangat, kipsilevyt, ikkunat, parvekeovet, harkot,laasti) Toimitukset ja kantourakat tehtävittäin ja työkohteittain 1. Kalusteet, 2. Matot, 3. Ovet OAMK/TELU/YSTAN 106

107 LOGISTIIKKALASKELMA MATERIAALIHANKINTOJEN TOIMITUKSIIN JA KÄSITTELYIHIN LIITTYVÄT TYÖVAIHEET JA NIIDEN AIHEUTTAVAT KUSTANNUKSET VAIHTOEHTOISET TOIMINTATAVAT KUSTANUSTEN ALENTAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 107

108 LOGISTIIKKALASKELMA KUSTANUSTEN ALENTAMINEN POISTAMALLA TOIMINTOJA HALVEMMAT RESURSSIT TEHOSTAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 108

109 TOIMITUSKETJU PERINTEINEN MATERIAALIN KULJETUS TYÖMAALLE VARASTOINTI SIIRTO LOGISTIIKKAKESKUS TOIMITUSTEN YHDISTÄMINEN YHTEISKULJETUKSILLA OAMK/TELU/YSTAN 109

110 KÄSITTELY TYÖMAALLA OMA TYÖ ALIURAKKA ERILINEN URAKKA YHDISTÄMINEN ASENNUSURAKKAAN OAMK/TELU/YSTAN 110

111 Harjoitustyökohde: Virtuaalitalo 2 ( Suunniteltava työvaihe: Kipsilevyväliseinätyö ja huoneistojen käytävätilojen ja vaatehuoneiden alakattotyöt. ( asuinkerrokset, 7 kerrosta) VS1: Kipsilevyseinä (G13) teräsranka 66 ( k400) + mineraalivilla 50 mm Laatoitettavat tilat; erillinen wc ja KHH. VS2: Kipsilevyseinä (G13) teräsranka 66 ( k600) + mineraalivilla 50 mm Alakatto: runko puu 50x50 k G OAMK/TELU/YSTAN 111

112 Suunnittele: Käsittelyt/vaiheet Resurssit: koneet, kalusto, työ Kustannukset Karkea aikataulu Toteutus: Kahden/ kolmen hengen ryhmä, HT osa 1 Tuloksen esittely oppitunnilla OAMK/TELU/YSTAN 112

113 OAMK/TELU/YSTAN 113

114 KUSTANNUSVALVONTA VERRATAAN TEHTYJÄ KAUPPOJA SAMANSISÄLTÖISIIN TAVOITTEISIN ENNUSTETAAN TALOUDELLISTA LOPPUTULOSTA OAMK/TELU/YSTAN 114

115 AIKATAULUVALVONTA VALVOTAAN, ETTÄ HANKINTATAPAHTUMAT TEHDÄÄN OIKEA-AIKAISESTI LUODAAN TEHTÄVILLE ALOITUSEDELLYTYKSET OAMK/TELU/YSTAN 115

116 YKSITTÄISEN HANKINNANOHJAUKSEN PUITTEET YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU KUSTANNUSLASKELMAN PANOSRAKENTEET TYÖNJOHTO PÄÄTTÄÄ LOPULLISESTA TOTEUTUKSESTA OAMK/TELU/YSTAN 116

117 HANKINTAKAUPAN VAIHEET: HANKINNAN VALMISTELU HANKINTAPÄÄTÖS HANKINNAN OHJAUS JA VALVONTA OAMK/TELU/YSTAN 117

118 Hankinnan valmistelu Hankintasuunnitelma Tehtäväsuunnitelma Hankinnan sisällön määritys Kaupallisjuridisten ehtojen määritys Tarjouspyynnön kokoaminen Tarjoajien valinta Tarjouspyynnöt Hankintapäätökse n teko Tarjousten käsittely Sopimusneuvottelut ja hankintapäätös Sopimuksen syntyminen Tarjoukset Sopimus Hankinnan ohjaus ja valvonta Hankinnan toteutus OAMK/TELU/YSTAN 118

119 ERILAISIA HANKINTAKAUPPOJA ALIURAKAT MATERIAALIHANKINNAT RUTIINIOSTOT OAMK/TELU/YSTAN 119

120 HANKINNA SOPIMINEN JAOHJAUS HANKINTA-AIKATAULU TOIMII HANKINNAN KÄYNNISTÄJÄNA HANKINNASTA TEHDÄÄN TEHTÄVÄSUUNNITELMA ENNEN TARJOUSPYYNTÖÄ TYÖ, MATERIAALI, PALVELUT KESTO. TUOTANTONOPEUS, TYÖYHMÄ TAVOITEKUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 120

121 HANKINNA SOPIMINEN JAOHJAUS HANKINNAN SISÄLTÖ JA HINTA TÄSMENNETÄÄN SOPIMUSNEUVOTTELUISSA OAMK/TELU/YSTAN 121

122 ALIURAKKA OHJAUS TAPAHTUU ENNEN SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ MÄÄRITTÄMÄLLÄ SOPIMUSEHDOT JA SISÄLTÖ SOPIMUKSEN JÄLKEEN SOPIMUKSEN VALVONNALLA: EDISTYMINEN, LAATU TUOTANNONOHJAUS KUULUU ALIURAKOITSIJAN TYÖNJOHDOLLE OAMK/TELU/YSTAN 122

123 ALIURAKKA PÄÄURAKOITSIJA VARMISTAA ALIURAKAN ALOITUSEDELLYTYKSET TÖIDEN HTEENSOVITTAMINEN TYÖN AIKANA OAMK/TELU/YSTAN 123

124 MATERIAALIHANKINTA OHJAUS ENNEN KAUPAN TEKOA HANKINTAEHDOT MUODOSTETAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMALLA KAUPAN JÄLKEEN TOIMITUKSEN VALVONTA MÄÄRÄ, LAATU, TOIMITUSAIKA OAMK/TELU/YSTAN 124

125 PIENET RUTIINIOSTOT SISÄLLYTETÄÄN SUUREMPIIN KOKONAISUUKSIIN KESKITTÄMÄLLÄ HALLITAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AVULLA OAMK/TELU/YSTAN 125

126 ALIURAKAN SOPIMUS- JA OHJAUSPROSESSI ALIURAKAN VALMISTELU TEHTÄVÄSUUNNITELMAN TEKEMINEN TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN TARJOAJIEN VALINTA OAMK/TELU/YSTAN 126

127 ALIURAKAN SOPIMUS- JA OHJAUSPROSESSI ALIURAKKAPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN TARJOUSVERTAILU SOPIMUSNEUVOTTELUT TAI TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN HANKINTAPÄÄTÖS SOPIMUKSEN TEKEMINEN OAMK/TELU/YSTAN 127

128 ALIURAKAN SOPIMUS- JA OHJAUSPROSESSI ALIURAKAN OHJAUS JA VALVONTA ALOITUSPALAVERIN PITÄMINEN MALLIN TEKEMINEN JA TARKASTAMINEN TYÖN SEURANTAPALAVERIT TYÖN AIKAINEN OHJAUS SOPIMUKSEN AVULLA TYÖNAIKAINEN VALVONTA LOPETUSPALAVERI ALIURAKKAAN LIITTYVIEN MATERIAALIDOKUMENTTIEN KOKOAMINEN OAMK/TELU/YSTAN 128

129 ALIURAKAN ALOITTAMINEN JA OHJAUS PIDETÄÄN ALOITUSPALAVERI ENNEN TÖIDENALOITTAMISTA TYÖRYHMÄT, TUOTANTONOPEUS TYÖMAAN JÄRJESTELYT LAATUVAATIMUKSET VAIHTOEHTOISET TYÖ- JA MATERIAALIRATKAISUT OAMK/TELU/YSTAN 129

130 ALIURAKAN ALOITTAMINEN JA OHJAUS MALLIT, JOTKA TARKASTETAAN KARSITAAN LAATUVIRHEET POIS HETI ALUSSA HAETAAN VAIHTOEHTOISIA TYÖ- JA MATERIAALIRATKAISUJA OHJAUS TYÖN AIKANA SOPIMUKSEN AVULLA TUOTANTONOPEUS LAATU OAMK/TELU/YSTAN 130

131 Hankintasuunnitelma Nro Hankintakaupat MääräYks Markat Vastuu Viikot Tav Tot Väliseinätyö xx m2 xx xx n.n 5 Tarjous- Sopimus Työn ajoitus : pyynnöt Aikataulu Viikot Talo krs Lopetus- 5 Väliseinät palaveri Tehtäväsuunnitelma Aloituslaatupiiri Mallin tarkastus ja laatupiiri OAMK/TELU/YSTAN 131

132 HERÄTTEENÄ HANKINTA-AIKATAULU KAKSIVAIHEINEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA ALIURAKKAA KOSKEVIEN TIETOJEN KERÄÄMINEN, MÄÄRITETÄÄN KUSTANNUS-, TUOTANTO- JA LAATUTAVOITTEET SEKÄ TEHDÄÄN POTENTIAALISTEN ONGELMIEN ANALYYSI OAMK/TELU/YSTAN 132

133 KAKSIVAIHEINEN TEHTÄVÄSUUNNITELMA ETSITÄÄN TAVOITTEET JA VAATIMUKSET TOTEUTTAVA TOIMINTATAPA OAMK/TELU/YSTAN 133

134 TEHTÄVÄSUUNNITELMAN AVULLA VARMISTETAAN ALIURAKKAEHDOT LAATUVAATIMUKSET LAADUNVARMISTUS SUORITUSVELVOLLISUUS OAMK/TELU/YSTAN 134

135 PÄÄURAKOITSIJA SUUNNITTELEE ALIURAKAN SISÄLLÖN, ODOTUKSET JA VAATIMUKSET SEKÄ TOTEUTUKSEN ALIURAKOITSIJAN TYÖN SISÄLLÖN, SUORITUSVELVOLLISUUDEN JA URAKKARAJOJEN MÄÄRITTÄMINEN OAMK/TELU/YSTAN 135

136 Aliurakan tehtäväsuunnitelma Sisältö, menetelmät, kalusto Potentiaalisten ongelmien analyysi Kustannustavoite (hankintalaskelma) Ajoitus Laadunvarmistustoimenpiteet Tarjouspyynnön ja sopimuksen liiteasiakirjat Suoritusvelvoitteet Urakkarajat Tarjousvertailu Urakka- ja yksikköhinnat Aliurakan aikataulu - aloitus, valmistuminen - välitavoitteet tai tuotantonopeus - resursseja koskevat ehdot Laatuvaatimukset ja lukuarvot, laadun toteaminen, laatudokumentit OAMK/TELU/YSTAN 136

137 PÄÄURAKOITSIJAN TOIMENPITEET ALIURAKAN ALOITUSEDELLYTYSTEN VARMISTAMISEKSI: TARKISTAA PÄÄURAKOITSIJAN VASTUULLA OLEVIEN TUOTESUUNNITELMIEN VALMIUS JA TOTEUTETTAVUUS OSOITTAA ALIURAKOITSIJAN VARASTOALUEET JA JÄTTEIDEN KERÄYSPISTEET, JOTTA ALIURAKOITSIJA VOI SURIUTUA OMISTA VELVOITTEISTAAN OAMK/TELU/YSTAN 137

138 PÄÄURAKOITSIJAN TOIMENPITEET ALIURAKAN ALOITUSEDELLYTYSTEN VARMISTAMISEKSI: SUUNNITTELEE ALIURAKOITSIJALLE ANNETTAVAT TTYÖMAAPALVELUT JA APUTYÖT SEKÄ VARAA TARVITTAVT RESURSSIT SUUNNITTELEE MATERIAALIEN SIIRROT, TOIMITUSERÄT JA SUOJAUKSET OAMK/TELU/YSTAN 138

139 KUSTANNUSTAVOITTEEN MÄÄRITTÄMINEN HANKINNANTAVOITE, JOHON TARJOUKSIA VERRATAAN KUSTANNUSERO/ HANKKEEN KUSTANNUSENNUSTE KUSTANNUSTAVOITETTA TARKISTETAAN MUUTTUNEIDEN TIETOJEN POHJALTA OAMK/TELU/YSTAN 139

140 Panosluettelo Tavoitearviosta koottu kustannustavoite As. Oy. Esimerkkikohde Panos Määrä h/yks. h (o) mk/h mk/yks. mk RO TL Selite Määrä mk/yks. mk Työkustannukset F52 54 Kipsilevyseinä 68 mm k m2 Työlaji m2 0, mm met. ranka + 13 mm levy Työlaji 2 Työlaji Työlaji 2 43 h Työkustannukset yht Tarvike m2 7, Materiaalikustannukset F57 54 Kipsilevyrak. hormiseinä 63 m2 Tarvike m2 7, Työlaji 1 15 h Tarvike 2 Työlaji 2 9 h Tarvike m2 7, Materiaalikustannukset yht KOOTAAN TEHTÄVÄN KUSTANNUKSET TARKASTETAAN Tarkistettu kustannustavoite Panos Määrä h/yks. h (o) mk/h mk/yks. mk Työkustannukset Työlaji m2 0, Työlaji 2 65 m2 0, Työkustannukset yht Materiaalikustannukset Tarvike m Tarvike jm 2, Materiaalikustannukset yht TEHTÄVÄN KUSTANNUKSET OAMK/TELU/YSTAN 140

141 SISÄLTÖ VOI POIKETA TARKOITUKSENMUKAISESTI TAVOITEARVIOSTA OTETAAN HUOMIOON MYÖS URAKKAAN KUULUVAT TYÖMAAPALVELUT MATERIAALIEN SIIRROT TELINEET JÄTTEET, VARASTOINTI OAMK/TELU/YSTAN 141

142 OTETAAN HUOMIOON MYÖS URAKKAAN KUULUVAT TYÖMAAPALVELUT MATERIAALIEN SIIRROT TELINEET JÄTTEET, VARASTOINTI SIIRRETÄÄN SUORITUSVELVOLLISUUTEEN JA URAKKARAJOIKSI OAMK/TELU/YSTAN 142

143 SUORITUSVELVOLLISUUS TAVOITEARVIO URAKAN SISÄLTÖ Julkisivumuuraus määrä yks. mk /yks. mk Muurausaputyö 1622 h 50, URAKKASISÄLLÖN TÄSMENNYKSET Lämmöneristystyö 119 h 60, lämpöeristeen asennus Muuraustyö 1190 h 70, muuraukseen tulevien teräsosien asennus Harjateräs 612 kg 8, Vastuu Huom! - rahti 612 kg 0, MUUT SUORITUSVELVOLLISUUDET L-75*75*2,0 mm kuumasinkitty 355 jm 18, Ur = urakoitsija - rahti 8 erä 30, Ti = tilaaja NRT 270*130* kpl 2, Ur Ti - rahti 258 tn 30, HENKILÖSTÖ Värillinen irtolaasti kg 0, Muu työnjohto x - rahti kg 0, Ammattityövoima x Pätev.tod. Karhulevy 100 mm 1568 m2 17, Aputyövoima x - Rahti 4 erä 150, KULJETUKSET JA VARASTOINTI Tiiliside 6133 kpl 3, Kuljetukset työmaalle x 3.2 Tavaran vastaanotto ja suojaus x Telineiden vuokra 728 m2kk 7, ,6 3.3 Varaston hoito x Telineiden pystytys ja purku 1910 m2 28, Purku kuljetusvälineestä x 3.5 Kuljetus välivarastoon x 3.6 Kuljetus ja siirrot työkohteeseen x 3.8 Nostolaite, mikä x 4 TYÖKALUT JA TARVEAINEET 4.1 Tunkit, vintturit, taljat yms. x 4.2 Henk. koht. työkalut ja tarv. x 4.3 Mittalaitteet x Kalibr.tod. 4.6 Telineet x 4.10 Ruuvit, naulat tms. x 6 YLEISTÄ 6.3 Turvavälineet x 6.4 Henkilökohtaiset suojalaitteet x 6.10 Siivous x 6.13 Sopim. mukaisen mater. tilaus x 6.15 Tilaajan enn. varausten määrätark. x 6.16 Suojaus x OAMK/TELU/YSTAN 143

144 VARMISTETAAN YLEISAIKATAULUN MUKAINEN TUOTANTONOPEUS VARMISTETAAN ALOITUSEDELLYTYKSET VARMISTETAAN VALMISTUMINEN AJALLAAN VARMISTETAAN MUIDEN TYÖVAIHEIDEN ETENEMINEN ALIURAKAN MUKANA OAMK/TELU/YSTAN 144

145 AJOITUS JA SUORITUSJÄRJESTYS TARKISTETAAN TEHTÄVÄSUUNNITELMÄN AVULLA ALOITUS, TUOTANTONOPEUS, LOPETUS VÄLITAVOITTEET OAMK/TELU/YSTAN 145

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI 15.3.2012 LIITTYY ULKOVALAISTUKSEN YLLÄPIDON SOPIMUKSEEN ESPOON KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 1 1 Ylläpitosopimukseen osallistuvan henkilöstön (oma henkilöstö,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ / Laatusuunnitelmamalli 1(5) 17.3.2015 OUKA/1581/02.08.02/2015 OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI 17.03.2015 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu ja viherpalvelut Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka

RT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto

Lisätiedot

02.03.2010. 1.2 Keskeiset mitat Sisäkorkeus vähintään 2180 mm. Kokonaispituus 12 m Lastinsuojaseinä toteutetaan kaappien ovilla.

02.03.2010. 1.2 Keskeiset mitat Sisäkorkeus vähintään 2180 mm. Kokonaispituus 12 m Lastinsuojaseinä toteutetaan kaappien ovilla. Loviisan kaupunki/ Kirjastotoimi TARJOUSPYYNTÖ 02.03.2010 KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton korista sekä korin laitteista ja varusteista. Hankintamenettely

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Hankintastrategia. Janne Kilpijoki / Versio 4

Hankintastrategia. Janne Kilpijoki / Versio 4 Hankintastrategia Janne Kilpijoki 15.9.2016 / Versio 4 Sisällysluettelo 1. Eettiset ohjeet 2. Harmaan talouden torjunta 3. Hankinnan tavoitteet 4. Suunnittelun ohjaus 5. Kilpailuttamisen periaatteet 6.

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS

KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUONNOS KONSULTTIPALVELUIDEN PUITESOPIMUSLUOOS 2017-2018 1. Yleistä Puitesopimus edellyttää yhteistyötä, joka vaatii molemmilta osapuolilta käytännön tasolla ansaittua luottamusta, paneutumista toisen toimintaan,

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen

Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila (hilan ominaisuudet) - telineen kippaukset (lisävaruste), mahdollisuus pikkuluiden kuvaukseen 3.6.2008 TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Hämeenlinnan pääterveysaseman

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/02.08.02/2014 Dnro 6356/02.08.02/2014 1(7) Kiinteistöjen piha-alueiden hoito OULUN ALUEURAKKA Kohde Oulun teknisen liikelaitoksen Kiinteistönhoitoyksikkö pyytää teiltä tarjousta Oulun alueurakasta. Talven urakka on

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot