Kuonanmuodostus ja faasipiirrosten hyödyntäminen kuonatarkasteluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuonanmuodostus ja faasipiirrosten hyödyntäminen kuonatarkasteluissa"

Transkriptio

1 Kuonanmuodostus ja faasipiirrosten hyödyntäminen kuonatarkasteluissa Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2015 Teema 8 - Luento 4 Tavoite Tutustua kuonanmuodostumiseen metallurgisissa prosesseissa Oppia arvioimaan kuonanmuodostumista, kuonien ominaisuuksia ja käyttäytymistä tasapainopiirroksia hyödyntäen 1

2 Sisältö Kuonanmuodostuminen Yleisesti (Kertausta Teeman 8 1. luennolta) Eri prosessivaiheissa (Masuuni, Konvertterit, Senkkakäsittelyt, Liekkisulatus) Miten kuonanmuodostukseen voidaan vaikuttaa? Kuonien ja kuonanmuodostuksen tarkastelu tasapainopiirroksia käyttäen Kuonatien käsite Kuonanmuodostus yleisesti: Mistä kuonat muodostuvat? Panosmateriaalien epäpuhtaudet, jotka ovat hapettuneessa muodossa tai hapettuvat prosessoinnin aikana Prosessin oksidiset reaktiotuotteet Kuonanmuodostajat (CaO, MgO, SiO 2 ) Koostumus halutulle alueelle Kuonanmuokkaajat kuten fluksit (CaF 2 ) Tulenkestävät materiaalit Täysin synteettiset kuonat 2

3 Kuonanmuodostus yleisesti: Mistä kuonat muodostuvat? Helposti pelkistyvät oksidit Metallifaasiin Vaikeasti pelkistyvät oksidit Kuonafaasiin Masuuni 3

4 Masuuni: Mistä kuona muodostuu? Masuunin raaka-aineet (sintteri, pelletit tai palamalmi ja koksi) sisältävät epäpuhtauksia Sivukivet Agglomeroinnissa lisätyt seosaineet Malmimineraaliin liuenneet aineet (poistaminen ei onnistu rikastusteknisesti) Tuhka Kuonanmuodostajat (kalkki), jolla koostumus saadaan halutulle alueelle Injektoitavan öljyn mukana tuleva rikki Masuuni: Kuonanmuodostus Masuunikuonan muodostuminen alkaa jo kiinteässä tilassa masuunin yläosissa Raudan oksidien pelkistyminen alkaa Joidenkin aineiden diffuusio faasien rajapinnoille Toisten aineiden konsentroituminen residuaaliin FeO-rikas eutektinen sula = Primäärikuona Primäärikuonan koostumus riippuu täysin siitä, mitä komponentteja on läsnä Panosmateriaalit + Kaasut! Masuunin yläosissa syntyy useita primäärikuonia, jotka alasvirratessaan sekoittuvat ja muodostavat varsinaisen masuunikuonan 4

5 Masuuni: Sintterin primäärikuona Sinttereihin lisätään kuonanmuodostajaksi kalkkikiveä, kvartsia ja oliviinia Sintterin metallurgiset ominaisuudet määräytyvät pitkälle sintrauksessa syntyneen mineralogian seurauksena. Raahen sintraamolla käytetyn sintterin (CaO/SiO 2 = 1,9-2,1) päämineraalit olivat magnetiitti, hematiitti, kalsiumferriitti ja lasinen kuona. Lisäksi forsteriitti (Mg 2 SiO 4 ) ja larniitti (Ca 2 SiO 4 ) Masuuni: Sintterin primäärikuona Rauta-wüstiitti -tasapainoon pelkistetyn sintterin primäärisulan koostumuksia Kuonanmuodostusta eivät määrää yksittäiset mineraalit, vaan keskenään kontaktissa olevat mineraalit Kuva: Tanskanen, Paananen, Huttunen & Härkki. Panama-projektin loppuraportti. Oulun yliopisto

6 Kuva: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Masuuni: Happaman pelletin primäärikuona Happamissa pelleteissä primäärikuona muodostuu FeO-SiO 2 -systeemiin, jossa materiaali on sulaa jo 1200 C lämpötilassa Ongelmana panoksen sulaminen liian aikaisin Tavoitteena kapea ja mahdollisimman alas (korkea T) sijoittuva koheesiovyöhyke Masuuni: Oliviinipelletin primäärikuona Lisättäessä pellettiin kvartsin sijasta oliviinia (Mg 2 SiO 4 ) pelletin sisään jäävän primäärisulan solidus- ja likviduslämpötilat nousevat Oliviini = Fe 2 SiO 4 -Mg 2 SiO 4 -kiinteä liuos (fayaliitti-forsteriitti) 6

7 Kuva: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Kuva muokattu lähteestä: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Masuuni: Oliviinipelletin primäärikuona Koheesiovyöhykkeellä FeO on hallitseva kuonakomponentti Pelkistymisen edetessä FeO-pitoisuus laskee ja siirrytään pois FeOnurkkauksesta Jos pelletti ei sisällä MgO:a, siirrytään kohti fayaliitin koostumusta Suuremmilla MgOpitoisuuksilla koostumus siirtyy kohti forsteriittia T Sol ja T Likv kasvavat Oliviini = Fe 2 SiO 4 -Mg 2 SiO 4 -kiinteä liuos (fayaliitti-forsteriitti) Magnesiowüstiitti: MgO-FeO-kiinteäliuos Masuuni: Oliviinipelletin primäärikuona T Sol ja T Likv nousevat myös MgO:n liuetessa rautaoksidiin (magnesiowüstiitti) Tällöin MgO:ta tarvitaan enemmän, koska sitä kuluu magnesiowüstiitin muodostumiseen ja fayaliittisen sulan muodostumisen hidastamiseen Oliviini = Fe 2 SiO 4 -Mg 2 SiO 4 -kiinteä liuos (fayaliitti-forsteriitti) Magnesiowüstiitti: MgO-FeO-kiinteäliuos 7

8 Masuuni: Koksin primäärikuona Hapan primäärikuona, joka syntyy tuhkan mineraaliaineksista ja kaasusta tulevista komponenteista B = CaO/SiO 2 = 0,044 Ei muodosta itsenäistä sulaa (FeO puuttuu) Muut virtaavat primäärisulat liuottavat koksin tuhkan itseensä Masuuni: Koksin primäärikuona Koksauksen maksimilämpötila n C Tuhkan mineraalit käyneet ko. lämpötilassa Koksin tuhka-aines ei muutu juurikaan ennen koheesiovyöhykettä, kun T < 1050 C Kompleksisia mineraaliyhdisteitä Kiertävät komponentit (alkalit, rikki) vaikuttavat jo masuunin yläosissa Koheesiovyöhykkeellä ja sen alla mineraalit hajoavat yksinkertaisimmiksi Syinä terminen hajoaminen sekä hiilen ja höyrystyvien komponenttien kaasuuntuminen 8

9 Masuuni: Koksin primäärikuona Koksissa hiilen pinnoilla olevat kiinteät tuhkakomponentit vapautuvat koheesiovyöhykkeellä (jossa hiilestä palaa n. 30 %) ja yhtyvät sintterin ja/tai pellettien primäärikuoniin Koheesiovyöhykkeen ohella koksin tuhkaaineita vapautuu merkittävästi palo-onkaloissa, joissa hiilestä kaasuuntuu n. 60 % Raakaraudan hiilettyminen kuluttaa loput 10 % koksin hiilestä, jolloin vapautuvat loput koksin tuhkasta Masuuni: Mistä kuona muodostuu? Ilmoitettu kilogrammoina tuotettua raakarautatonnia kohden 9

10 Masuuni: Loppukuonan muodostuminen primäärikuonista Emäksinen sintterin kuona (S) Hapan pelletin kuona +MgO (P) Hapan koksintuhka +Al 2 O 3 (K) Kalkkikivi (Kk) Kvartsi (Kv) Palamalmi tms. (Pm) Kk S Lk Kv P K Pm Masuuni: Kuonanmuodostus CaO/SiO CaO SiO MgO Al 2 O TiO S 1.72 K 2 O 0.61 Na 2 O 0.55 FeO 0.48 MnO 0.21 (V) (P) (Cr) (Ni) Masuunin alaosaan muodostuvan loppukuonan pääkomponentit ovat CaO, SiO 2, MgO ja Al 2 O 3 Masuunin toiminnan kannalta koostumus on saatava alueelle, jossa kuona on täysin sulaa masuunin alauunin toimintalämpötiloissa Laskulämpötila esim C tai 1450 C 10

11 Kuvat: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Masuuni: Kuonalle asetettavat tavoitteet Kuonan on koottava yhteen faasiin aineet, joita ei haluta raakarautaan Monet oksidit + Rikki Kuonan oltava täysin sulaa, jotta se saadaan laskettua pois masuunista Esim. TiO 2, CaO, MgO, Al 2 O 3 ja SiO 2 omaavat puhtaina korkean sulamispisteen Vaatimukset koostumukselle Lopullisen koostumuksen optimointi on kompromissi tavoitteiden välillä 11

12 Rikkijakauma (%S)/%S Kuvat: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Masuuni: Kuonan koostumuksen optimointi Rikin kuonautumista voitaisiin tehostaa emäksisyyttä kasvattamalla, mutta toisaalta tämä vie kuonaa alueelle, jossa se ei ole täysin sulaa B2 vs S-jakauma Power (B2 vs S-jakauma) CaO/SiO 2 LD-KG-konvertteri: Mistä kuona muodostuu? Erilaisista terässulan hapettumistuotteet FeO, SiO 2, MnO ja Al 2 O 3 Erikseen lisättävät kuonanmuodostajat sekä fluksit CaO, MgO, SiO 2, ja CaF 2, jne. Vuorausmateriaaleista liukenevat oksidit SiO 2, MgO, CaO, Al 2 O 3, jne. Raakaraudan mukana tuleva kuona 12

13 LD-KG-konvertteri: Mistä kuona muodostuu? Kierrätysteräs O 2 Pöly Zn, Pb Raakarauta Kalkki Kuona Na, K Al, Si, V, Zr Ti, B, Nb Mn, Cr, S, P Lisäaineet Teräs Cu, Ni, Mo, Sn N 2 Ar Kuva: Seppo Ollila. LD-KG-konvertteri: Mistä kuona muodostuu? Konvertterikuonan pääkomponentit ovat CaO, FeO ja SiO 2 Tyypillinen kuonamäärä on kg/tte Kalkkia lisätään n kg/tte Kalkkiylimäärää on vältettävä Liukenematon kalkki ei osallistu reaktioihin Lisäkustannukset Heterogeeninen ( vaikea ) kuona CaO SiO2 MgO Mn Fe S V P TI 53,6 12,2 1,71 2,66 17,0 0,04 1,71 0,34 0,92 13

14 Kuva: Turkdogan: Fundamentals of steelmaking. Kuva: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Kuva: LD-KG-konvertteri: Kuonanmuodostus Rautaa ja piitä hapettuu FeO:ksi ja SiO 2 :ksi SiO 2 -pitoinen kuona kuluttaa aggressiivisesti vuorausta Lisätty kalkki liukenee kuonaan ja nostaa CaOpitoisuutta Liukenemista nopeutetaan korkealla lanssilla, jolloin FeO:a hapettuu enemmän Kalkin liuettua lanssia lasketaan (Fe:n pelkistyminen) Kuonasta alkaa erkautua 2CaO SiO 2 :a Heterogeeninen kuona FeO:n aktiivisuus korkea Pelkistyminen Fe:ksi Metallin C-pitoisuuden laskiessa Fe hapettuu taas LD-KG-konvertteri: Kuonanmuodostus Koostumuksen muutokset prosessin aikana voidaan esittää ns. kuonatien avulla 14

15 LD-KG-konvertteri: Kuonalle asetettavat tavoitteet Koota yhteen faasiin mellotuksen hapetustuotteet (paitsi kaasumainen CO) Toimia lämmöneristeenä Oltava sula-alueella (ainakin lopuksi) Ei kuluta vuorausta liikaa Kuvat: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu LD-KG-konvertteri: Kuona puhalluksen lopussa Loppukuona on hyvin hapettava Olosuhteet eivät suosi rikinpoistoa Emäksisyys hyvä (B > 4), mutta olosuhteiden tulisi olla myös pelkistävät Jonkin verran rikkiä kuonautuu Senkkaan päätyessään kuona: (S)/[S] CaO/SiO2 laskee seosaineiden saantia huonontaa teräksen kuonapuhtautta Konvertterikuonaa ei tule päästää senkkaan Ruukilla pneumaattinen kuonanpidätys 15

16 LD-KG-konvertteri: Slag splashing Teräksen kaadon jälkeen konvertteriin jäänyt kuona voidaan roiskuttaa seinille puhaltamalla siihen typpeä lanssilla Kuona tarttuu seinämiin ja jähmettyy Jähmettynyt kuona suojaa vuorausta parin sulatuksen ajan (Uusittava!) Menetelmä yleistynyt viime vuosikymmenien aikana Parhaimmillaan voi nostaa vuorausten kestoikää sulatuksesta aina sulatukseen Senkkakäsittelyt: Mistä kuona muodostuu? Senkkaan panostettavat kuonanmuodostajat Kalsium- ja alumiinioksidipitoiset peitosaineet Konvertterikuona Määrä pyritään minimoimaan Tiivistyksessä syntyvät deoksidaatiotuotteet Muut senkassa tapahtuvat reaktiot Liukeneva vuoraus Vuorausten pintaan tarttunut edellisten sulatusten kuona 16

17 Lukumäärä (kpl) Lukumäärä (kpl) Kuvat: Paananen, Ollila, Syrjänen & Mäkikyrö: Malmipohjaisen teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu Kuva: Syrjänen: Diplomityö. Oulun yliopisto Senkkakäsittelyt: Mistä kuona muodostuu? 1, 2, 6 3, 7, 11, 12 Konvertterin kaato: 1. Konvertterikuona 2. Kuonanmuodostajat 3. Tiivistys- ja seosaineet 4. Tiivistysreaktiot 5. Kuonan pelkistysreaktiot 4, 12 5, 8 9, 10 Senkkakäsittely: 6. Kuonanmuodostajat 7. Seosaineet 8. Kuona-metalli-reaktiot 9. Vuorauksen kuluminen 10. Edellisen sulatuksen kuona Jälkitäsmäys: 11. Seosaineet 12. Sulkeumakäsittely Senkkakäsittelyt: Mistä kuona muodostuu? CaO MgO Al 2 O 3 SiO 2 FeO MnO Muut Al-Si -tiivistetyillä: 52 7,1 26,6 11,5 0,6 0,6 1,6 Al-tiivistetyillä: 49,5 6,4 31,8 5,1 2,3 3,7 1,2 Kuonan CaO/(Al2O3+SiO2) Pitoisuus (%), kun Kalkki noin 800 kg ja dolomiittikalkki noin 200 kg CaO 12 Al2O SiO MgO CaO/(Al2O3+SiO2)

18 Senkkakäsittelyt: Kuonakomponenttien jaottelu Vakauden mukaan: Vakaat Epävakaat CaO, MgO, Al 2 O 3, SiO 2 MnO, FeO Rakenteen mukaan: Emäksiset Happamat CaO, MgO, MnO, FeO Al 2 O 3, SiO 2 Senkkakäsittelyt: Kuonanmuodostus Tiivistystuotteet ym. (esim. Al 2 O 3 ) omaavat korkean sulamispisteen CaO:n avulla luodaan sula systeemi 18

19 Senkkakäsittelyt: Kuonanmuodostus CaO+Al 2 O 3 -lisäyksellä lisätään kuonan kokonaismäärää, jolloin esim. SiO 2 :n suhteellinen osuus pienenee Dolomiittikalkilla voidaan nostaa kuonan MgO-pitoisuutta Pienempi rasitus MgO-C-vuorauksille Metallisen alumiinin lisäys n. 1/3 teräkseen (tiivistys) n. 2/3 kuonaan (toimii kuonanmuodostajana) Senkkakäsittelyt: Kuonat IF-laatuja valmistettaessa Interstitial free (IF) -teräksiltä vaaditaan hyvin matalia C- ja N-pitoisuuksia IF-teräksille suoritetaan tyhjökäsittely alennetussa paineessa [C] + [O] = CO(g) 2 [N] = N 2 (g) Hiilenpoistoreaktio vaatii happea IF-sulatusten alkukuona IF-sulatusten loppukuona Kaadon yhteydessä ei suoriteta tiivistystä Kuonakin on hapettava CaO MgO Al 2 O 3 SiO 2 Fe(tot) Mn(tot) , ,3 19

20 Senkkakäsittelyt: Kuonat kemiallisessa lämmityksessä Terässulaan lisätään alumiinia ja hapetetaan esim. happipuhalluksella Kuonan emäksisyys laskee ja sen happipotentiaali nousee Kemiallisen lämmityksen vaikutuksia kuonan koostumukseen kompensoidaan lämmityksen jälkeen kalkinlisäyksellä Senkkakäsittelyt: Kuonalle asetettavat tavoitteet Suojata terästä atmosfäärin hapettavalta vaikutukselta (reoksidaatio) Toimia lämmöneristeenä Ottaa vastaan teräksestä nousevat sulkeumat Koostumukselle asetettavia vaatimuksia: Ei saa sisältää epästabiileja oksideja (FeO, MnO, tiettyyn rajaan asti myös SiO 2 ), jotka syöttävät happea teräkseen Ei kuluta vuorausta liikaa Oltava sula-alueella (sulkeumien liukeneminen) 20

21 AOD-konvertteri: Mistä kuona muodostuu? Mellotuksessa hapettuvat aineet SiO 2, Cr 2 O 3, FeO, MnO Kuonanmuodostajaksi lisättävä kalkki Liukeneva vuoraus AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Mellotusvaihe Piillä on korkein happiaffiniteetti, joten se hapettuu ensin Kalkin lisäys heti mellotuksen alussa Kalsiumsilikaattinen kuona Tavoitteena kalkin nopea liukeneminen, koska SiO 2 kuluttaa nopeasti doloma-vuorausta Tähtäyskoostumus sellainen, että (CaO+MgO)/(SiO 2 +Al 2 O 3 ) = 1,7 Liika kalkin käyttö lisää kuonan määrää ja hidastaa hiilen palamista 21

22 AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Mellotusvaihe Piin kuonaannuttua puhellettava happi jakautuu lähinnä hiilen ja kromin kesken Riippuvuus lämpötilasta, metallin koostumuksesta ja CO:n osapaineesta kaasussa Lisäksi raudan ja mangaanin hapettumista Hiilen palamisen hidastuessa kromin liiallista kuonautumista on estettävä vaihtamalla puhalluskaasu puhtaasta hapesta hapen ja typen/argonin seokseksi O 2 /Inertti: 100/0, 75/25, 50/50, 33/67 tai 20/80 AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Mellotusvaihe Tyypillinen kuonakoostumus mellotusvaiheen lopussa: Jos Cr 2 O 3 -pitoisuus on yli 5 %, se alkaa erkautua omaksi kiinteäksi faasikseen Cr 2 O 3 -partikkelit sekoittuvat metallisulaan ja pyrkivät pelkistymään 22

23 AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Mellotusvaihe (Cr 2 O 3 ) + 3 CO (g) 2 [Cr] + 3 CO 2 (g) CO 2 (g) + [C] 2 CO (g) Kokonaisreaktio: (Cr 2 O 3 ) + 3 [C] 2 [Cr] + 3 CO (g) Kromin kuonautumista pienentävät: korkea lämpötila (lämpötilan nostoa rajoittaa kuitenkin vuorausten kesto) matala CO:n osapaine AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Pelkistysvaihe Pelkistysvaiheessa mellotuksen aikana kuonaantuneet Cr, Fe ja Mn pelkistetään FeSi:n tai SiMn:n avulla takaisin metallifaasiin Samalla Si tiivistää metallisulan Jos pyritään mataliin O-pitoisuuksiin, voidaan käyttää tiivistysaineena myös alumiinia Pelkistysvaiheen kuonasta riippuu metallien saanti takaisin metallifaasiin rikinpoiston onnistuminen tiivistyksen onnistuminen ja teräksen kuonapuhtaus 23

24 Kuva: Roininen, Kupari & Parviainen: ruostumattoman teräksenvalmistuksen kuonat. Kuonat prosessimetallurgiassa. POHTO, Oulu AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Pelkistysvaihe Pelkistys vaatii juoksevan ja emäksisen kuonan Edellytys nopeille pelkistymisreaktioille Saadaan aikaan fluspaattilisäyksellä (CaF 2 ) pelkistysvaiheen alussa (viskositeetti laskee) Tähtäyskoostumus sellainen, että (CaO+MgO)/(SiO 2 +Al 2 O 3 ) = 2,1 Liika emäksisyys johtaa kuonan jäykistymiseen Muita pelkistystä nopeuttavia tekijöitä ovat tehokas sekoitus, onnistunut tiivistys ja korkea lämpötila AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Pelkistysvaihe 24

25 AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Rikinpoisto AOD:ssa voidaan suorittaa myös rikinpoisto Kaksikuonapraktiikassa pelkistyskuona poistetaan ja luodaan uusi emäksinen (CaO ja CaF 2 ) kuona Yksikuonapraktiikassa käytetään samaa kuonaa kuin pelkistysvaiheessa Rikinpoistotehokkuus riippuu kuonan happiaktiivisuudesta (suuri emäksisillä kuonilla) ja metallin O-pitoisuudesta (tulisi olla matala) Kuonan on oltava juokseva (kontaktipinta-ala) AOD-konvertteri: Kuonanmuodostus - Dolomiittikalkki Osa kuonanmuodostajana käytettävästä kalkista voidaan korvata dolomiittikalkilla MgO alentaa kuonan viskositeettia ja T Likv :aa Juoksevuuden paraneminen ilman CaF 2 :a Vähentää MgO:n liukenemista vuorauksesta Ajava voima pienempi (Kuonan MgO-pit. korkeampi) CaF 2 -köyhempi kuonasula ei tunkeudu niin herkästi vuorauksen huokosiin 25

26 AOD-konvertteri: Dolomiitti - tulenkestävän liukeneminen 14% MgO 27 % MgO AOD-konvertteri: Kuonalle asetettavat tavoitteet Mellotuksessa hapettuvien aineiden sitominen kuonaan (paitsi CO) Ei saa kuluttaa liiaksi vuorausta (oleellista kalkin nopea liukeneminen alussa) Pelkistysvaiheessa kuonan oltava sellainen, että kromi ja rauta saadaan pelkistettyä takaisin metallifaasiin Tehokas rikinpoisto 26

27 Kuvat: Palosaari: Diplomityö. Oulun yliopisto Kuparin liekkisulatus: Mistä kuona muodostuu? Kuparirikasteessa olevan raudan hapettuessa syntyvä FeO Kuonanmuodostajana käytettävä kvartsihiekka (SiO 2 ) Kuonanmuodostuksen kannalta keskeistä on raudan ja kuparin erottuminen toisiinsa liukenemattomiin kuona- ja kivifaaseihin, joiden tiheydet poikkeavat toisistaan Kuparin liekkisulatus: Kuonanmuodostus 27

28 Kuva: Palosaari: Diplomityö. Oulun yliopisto Liekkisulatus: Kuonanmuodostus Kuparin liekkisulatus: Kuonanmuodostus Kuvat: Palosaari: Diplomityö. Oulun yliopisto

29 Kuva: Palosaari: Diplomityö. Oulun yliopisto Kuparin liekkisulatus: Kuonalle asetettavat tavoitteet Koota yhteen faasiin raaka-aineiden mukana tulevat aineet, joita ei haluta kupariin Malmin/rikasteen sivukivi Kuparin valmistuksessa kuonaan haluttava komponentti on rauta, jonka oksidi (FeO) muodostaa liekkisulatusuunin kuonan yhdessä kuonanmuodostajana toimivan SiO 2 :n kanssa Koostumuksen oltava sellainen, että kuona on sulaa, jotta se voidaan laskea ulos Vältettävä Fe 3 O 4 :n muodostumista Kuparin liekkisulatus: Kuonalle asetettavat tavoitteet Punaisella merkitty raja kuvaa vaadittavaa minimi- SiO 2 -pitoisuutta, jonka pohjalta tarvittava kvartsihiekan määrä määritetään 29

30 Kuva: Palosaari: Diplomityö. Oulun yliopisto Kuparin liekkisulatus: Kuonalle asetettavat tavoitteet 30

AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO

AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO AL Si O OH 4 2 2 5 K AL Si O 2 3 8 2 3 8 2 3 8 Na AL Si O Ca AL Si O AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O 2 3 2 2 2 3 2 2 CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO 2 3 2

Lisätiedot

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Lisätiedot

>> 韩 业 军 钢 铁 事 业 部 TEL: 基 础 研 发 报 告 2013 年 9 月 16 日 铁 矿 石 基 础 知 识 铁 矿 石 是 自 然 界 中 存 在 的 可 用 做 炼 铁 原 料 的 含 铁 的 矿 物, 是 钢 铁 生 产 企 业 的 重 要 原

>> 韩 业 军 钢 铁 事 业 部 TEL: 基 础 研 发 报 告 2013 年 9 月 16 日 铁 矿 石 基 础 知 识 铁 矿 石 是 自 然 界 中 存 在 的 可 用 做 炼 铁 原 料 的 含 铁 的 矿 物, 是 钢 铁 生 产 企 业 的 重 要 原 目 录 一 铁 矿 石 分 类... 2 二 铁 矿 石 的 品 位 影 响 因 素... 3 三 铁 矿 石 质 量 评 价... 4 四 铁 矿 石 的 处 理 方 法... 8 五 铁 矿 石 资 源 分 布... 10 1. 世 界 铁 矿 石 资 源 分 布... 10 2. 我 国 铁 矿 石 资 源 分 布... 12 3. 我 国 铁 矿 石 进 口 情 况... 13 4. 铁 矿

Lisätiedot

用 矿 物 质 丰 富 的 盐 炼 成 的 竹 盐 是 科 学 Contents 可 以 解 决 矿 物 质 缺 乏 的 生 命 之 盐 - 竹 盐 2 什 么 是 矿 物 质? 3 盐 不 是 单 纯 的 氯 化 钠 4 难 道 盐 是 高 血 压 的 元 凶 吗? 5 推 荐 用 盐 补 充 体 内 缺 乏 矿 物 质 8 什 么 是 竹 盐? 10 盐 与 竹 盐 的 成 分 分 析 11 竹

Lisätiedot

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE 1 2 1 V Pro 2 3 1 Pro 2 Fe2+ Fe3+ 3 Vc 4 Vc 5 1-12% 45-64% 4 1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg 3 1-2 11-14% 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

Lisätiedot

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139 1 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 10 16 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 19 ( ) 23 ( ) 25 ( ) 26 30 ( ) 30 ( ) 46 50 ( ) 50 ( ) 52 1 ( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) 94 98 ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( )

Lisätiedot

校园之星

校园之星 K K K Keration K K K K K K K K Kt GF K K ppm CO Fe Fe Mn Cu TiFeMnCr NiYU Fe Fe Smaragdos Al O Al O A Sio F OH Opal Zr SiO BaSO Fe O ph Na BOH H O FeMnAl MgFeSiAl

Lisätiedot

(CIP) /,. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3713-2.............TG24-64 CIP (2004)034609 : : 16 : 250002 : ( 0531) 2065109 : : jn- public.

(CIP) /,. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3713-2.............TG24-64 CIP (2004)034609 : : 16 : 250002 : ( 0531) 2065109 :  : jn- public. (CIP) /,. :,2004 ( ) ISBN 7-5331 - 3713-2.............TG24-64 CIP (2004)034609 : : 16 : 250002 : ( 0531) 2065109 : www.lkj.com.cn : sdkj @ jn- public.sd.c ninfo.net : : 16 : 250002 : ( 0531) 2020432 :

Lisätiedot

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 马 钢 股 份 公 司 冷 轧 总 厂 新 增 电 解 脱 脂 机 组 工 程 项 目 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 编 制 日 期 : 二 0 一 五 年 八 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影

Lisätiedot

Ps22Pdf

Ps22Pdf , : 1. ( ),, 1015, 40,3, 1525 2., 6080, 100, 50, 3 25,, 3., 5058, 3040 ; 7885, 87100,,,,,,,,,, 1 ,,,,,,, 12, 4., 67.6, 43, 70,,,,,,,, 5., 70, 30,,, :,?, ;,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 2 ,,, (,,,,,,, 1520, ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Lisätiedot

77 ( ) http: www. qdpub. com ( 0532) ( ) ( 850mm 1168mm) ISBN

77 ( ) http: www. qdpub. com ( 0532) ( ) ( 850mm 1168mm) ISBN 77 ( 266071) http: www. qdpub. com 13335059110 ( 0532) 85814750( ) 85814611-8664 2006 1 2 2006 1 2 20 ( 850mm 1168mm) 20 450 6001 12000 ISBN 7-5436 - 2391-9 29. 00 ( 0532) 85814926, ,,,,,,,,,,,,, 260,,,,

Lisätiedot

3 3 3 1.01 105 74 100 100 = 10 100 90 = 11.1 50 98 x 245 20 100 100 1 1 = = -12 1/ 12 = = 12 1/ 12-26 2.65710 = 11.6610-27 -12 6 6 2N 100% = 2 14 100% CO( NH ) 60 2 2

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63> 第 八 章 葉 面 施 肥 要 領 植 物 葉 片 兩 面 有 很 多 氣 孔, 可 以 吸 收 噴 在 葉 片 上 溶 液 狀 態 的 肥 料, 也 可 直 接 透 過 葉 片 角 質 層 細 胞 壁 和 原 形 質 膜 而 進 入 細 胞 內 部, 這 就 是 葉 面 施 肥 葉 面 施 肥 為 土 壤 施 肥 以 外, 補 充 養 分 的 一 個 經 濟 有 效 的 辦 法 葉 面 肥 料 一

Lisätiedot

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63> 天 锰 新 材 料 生 产 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 主 持 编 制 机 构 : 重 庆 市 环 境 保 护 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 编 制 主 持 人 职 ( 执 ) 业 资 登 记 ( 注 册 证 ) 姓 名 专 业 类 别 格 证 书 编 号 编 号 肖 骏 0008882 B31060080400 化 工 石 化 医 药 类 本 人

Lisätiedot

CHTW.indd

CHTW.indd 720/730 ICP-OES 720/730 ICP-OES 2010 AA ICP-OES 7700 ICP-MS ICP-OES 720/730 ICP-OES CCD 720/730 ICP-OES ICP-OES (720/730) (725/735) 720/730 ICP-OES CCD ICP-OES 2 1938 1965 1976 HP 5992A GC/MS 1983 HP 5890A

Lisätiedot

An,,,,, 2, w(na 2O), w(cao),(ca B+Na B ) 1.34(B ),Na B<0.67,,, 1mm, ( 5-a) 1 Table1 Compositionandcalculationresultofplagioclaseinthequa

An,,,,, 2, w(na 2O), w(cao),(ca B+Na B ) 1.34(B ),Na B<0.67,,, 1mm, ( 5-a) 1 Table1 Compositionandcalculationresultofplagioclaseinthequa 1 : - - U-Pb 35 3 (CL) Fig.3 Cathodoluminescence(CL)imagesofzircongrainsfromtheJitoupluton 1600, : 15kV, 7 10-8 A, 1μm, ZAF Isoplot/Ex ver3 [9] [7] Fe 2+ Fe 3+ 2.2.2 U-Pb 3.1, 3.1.1, 150, ( 2-a,b),,, 0.5~2mm

Lisätiedot

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

Lisätiedot

<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CB9ABCABEB8E55C31D6D3C9BDBAEAD4B4BFF3D2B5B1A8B8E6A3A8B9ABCABEA3A92E646F63>

<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CB9ABCABEB8E55C31D6D3C9BDBAEAD4B4BFF3D2B5B1A8B8E6A3A8B9ABCABEA3A92E646F63> 钟 山 县 宏 源 矿 业 有 限 公 司 金 盘 地 铅 锌 银 矿 环 境 影 响 报 告 书 公 示 稿 中 国 有 色 桂 林 矿 产 地 质 研 究 院 有 限 公 司 二 零 一 五 年 八 月 目 录 前 言...1 1 建 设 项 目 的 特 点... 1 2 环 境 影 响 评 价 的 工 作 过 程... 1 3 关 注 的 主 要 环 境 问 题... 2 4 环 境 影 响

Lisätiedot

GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.37 No.2 Mar doi: /j.cnki.dzkq ,,,. [J].,2018,37(2):71-78.,,,, (, 62100

GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.37 No.2 Mar doi: /j.cnki.dzkq ,,,. [J].,2018,37(2):71-78.,,,, (, 62100 37 2 2018 3 GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.37 No.2 Mar. 2018 doi:10.19509/j.cnki.dzkq.2018.0210. [J]. 201837(2):71-78. ( 621000) : (CIA) (ICV) - : ; ; ; ; :P534.51 :A :1000-7849(2018)02-0071-08

Lisätiedot

,,, ( CI P) /. :, ISBN :.T U56 CI P ( 2004 ) : 122 : / E mail: mail.w hu t.ed

,,, ( CI P) /. :, ISBN :.T U56 CI P ( 2004 ) : 122 : /  E mail: mail.w hu t.ed ,,, ( CI P) /. :, 2004.8 ISBN 7 5629 2094... :.T U56 CI P ( 2004 )003590 : 122 : 430070 http:/ / www.techbook.com.cn E mail: yangxuezh@ mail.w hu t.edu.cn : : : 7871092 1/ 16 : 19 : 474 : 2004 8 1 : 2004

Lisätiedot

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048  /  8501168 1/ 32 7.875 ( ) (CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn 8501168 1/ 32 7.875 190 000 8.40, ( ) 1 16 16 16 18 21 22 24 24 24

Lisätiedot

第一章 总论

第一章   总论 陕 西 盛 华 冶 化 有 限 公 司 30000 吨 金 属 钙 ( 一 期 15000 吨 金 属 钙 生 产 线 ) 建 设 项 目 前 言 前 言 一 项 目 由 来 金 属 钙 是 一 种 活 泼 的 轻 有 色 金 属, 在 工 业 领 域 中 的 应 用 广 泛, 随 着 现 代 科 学 技 术 的 不 断 发 展, 其 应 用 范 围 与 应 用 领 域 在 不 断 拓 展, 国 际

Lisätiedot

zyk00124zw.PDF

zyk00124zw.PDF A B=AB( ) AB=AB( ) 4P 50 2 === 2P 2 O 5 2KClO 3 2KCl 3O 2 NH 3 H 2 O CO 2 =NH 4 HCO 3 2KMnO 4 K 2 MnO 4 MnO 2 O 2 CO CO 2 ( ) 1.250 / 1.977 / 1 1 1 0.02 2CO O2 2CO 2 CO CuO Cu CO 2 CO 2 C 2CO Ca(OH) 2

Lisätiedot

蔬菜有機栽培

蔬菜有機栽培 1 2 (1) (2) (3) (4) (ph ) ph 5.5~7.0 (ph 6.0 ) (ph 7.5 ) 8.0 a. ( ) b. ( ) c. 3 (

Lisätiedot

目 录 第 一 章 总 论 1 1.1 项 目 由 来 1 1.2 评 价 目 的 与 原 则 3 1.3 编 制 依 据 4 1.4 国 家 产 业 政 策 符 合 性 6 1.5 规 划 符 合 性 分 析 13 1.6 选 址 合 理 性 分 析 14 1.7 评 价 重 点 及 其 评 价

目 录 第 一 章 总 论 1 1.1 项 目 由 来 1 1.2 评 价 目 的 与 原 则 3 1.3 编 制 依 据 4 1.4 国 家 产 业 政 策 符 合 性 6 1.5 规 划 符 合 性 分 析 13 1.6 选 址 合 理 性 分 析 14 1.7 评 价 重 点 及 其 评 价 攀 枝 花 气 基 竖 炉 高 效 还 原 钒 钛 磁 铁 矿 循 环 铸 造 产 业 园 一 期 项 目 ( 攀 枝 花 市 气 基 竖 炉 高 效 还 原 钒 钛 磁 铁 矿 5 万 吨 循 环 铸 造 中 试 线 ) 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 建 设 单 位 : 攀 枝 花 安 华 投 资 有 限 公 司 攀 枝 花 正 德 环 保 新 材 料 科 技 开 发 有 限 公

Lisätiedot

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Lisätiedot

前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术 要 求, 检 验 和 试 验 要 求 本 指 南 由 CCS 编 写 和 更 新, 通 过 网 页 发 布, 使

前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术 要 求, 检 验 和 试 验 要 求 本 指 南 由 CCS 编 写 和 更 新, 通 过 网 页  发 布, 使 指 南 编 号 /Guideline No.B-05(201510) B-05 钢 质 无 缝 气 瓶 生 效 日 期 /Issued date:2015 年 10 月 20 日 中 国 船 级 社 China Classification Society 前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D2033A1A25F484A203737372D323031355FBFD5C6F8BACDB7CFC6F820BFC5C1A3CEEFD6D0BDF0CAF4D4AACBD8B5C4B2E2B6A820B5E7B8D0F1EEBACFB5C8C0EBD7D3CCE5B7A2C9E4B9E2C6D7B7A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2033A1A25F484A203737372D323031355FBFD5C6F8BACDB7CFC6F820BFC5C1A3CEEFD6D0BDF0CAF4D4AACBD8B5C4B2E2B6A820B5E7B8D0F1EEBACFB5C8C0EBD7D3CCE5B7A2C9E4B9E2C6D7B7A82E646F63> 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 保 护 标 准 HJ 777-2015 空 气 和 废 气 颗 粒 物 中 金 属 元 素 的 测 定 电 感 耦 合 等 离 子 体 发 射 光 谱 法 Ambient air and waste gas from stationary sources emission -Determination of metal elements in ambient

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B5DAC1F9D5C22020BBD2B7D6BCB0BCB8D6D6D6D8D2AABFF3CEEFD4AACBD8BAACC1BFB5C4B2E2B6A8A3A8B8C4B9FDA3A92E646F63> 第 六 章 灰 分 及 几 种 重 要 矿 物 元 素 含 量 的 测 定 第 一 节 灰 分 的 测 定 一 概 述 食 品 的 组 成 十 分 复 杂, 除 含 有 大 量 有 机 物 质 外, 还 含 有 丰 富 的 无 机 成 分, 这 些 无 机 成 分 包 括 人 体 必 须 的 无 机 盐 ( 或 称 矿 物 质 ), 其 中 含 量 较 多 的 有 Ca Mg K Na S P C1

Lisätiedot

YYHX.mps

YYHX.mps 第 七 章 配 位 化 合 物 和 生 物 元 素 自 然 界 有 一 类 组 成 较 为 复 杂, 在 理 论 上 和 应 用 上 都 十 分 重 要 的 化 合 物, 这 类 化 合 物 的 核 心 部 分 是 以 配 位 键 相 连, 故 称 为 配 位 化 合 物, 简 称 配 合 物 近 几 十 年 来, 随 着 科 学 的 发 展 近 代 物 理 仪 器 的 涌 现 和 实 验 技 术

Lisätiedot

(CIP) : /. :, 2002 ISBN TG4 CIP (2002) ( 1 : ) : * : : : :

(CIP) : /. :, 2002 ISBN TG4 CIP (2002) ( 1 : ) : * : : : : ( ) (CIP) : /. :, 2002 ISBN 7-5045 - 3819-1... - -. TG4 CIP (2002)037884 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 23.75 588 2002 9 1 2002 9 1 : : 40.00 : 64929211 : 64911190 : http : / / www.class.com.cn ( ) ( )

Lisätiedot

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Lisätiedot

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

Lisätiedot

幻灯片 1

幻灯片 1 白 色 花 诗 集 人 民 文 学 出 版 社 1981 年 出 版 共 收 七 月 派 诗 人 阿 垅 鲁 藜 孙 钿 彭 燕 郊 方 然 冀 汸 钟 瑄 郑 思 曾 卓 杜 谷 绿 原 胡 征 芦 甸 徐 放 牛 汉 鲁 煤 化 铁 朱 健 朱 谷 怀 罗 洛 等 二 十 人 的 诗 作 一 百 十 九 首 集 名 出 自 阿 垅 未 入 选 的 一 首 诗 中 要 开 作 一 枝 白 色 花

Lisätiedot

壹 前 言 : 一 研 究 動 機 不 久 前, 我 的 祖 母 因 地 板 濕 滑 而 造 成 手 部 骨 折, 醫 生 說 祖 母 年 長, 骨 質 疏 鬆 造 成 傷 勢 嚴 重, 需 要 多 補 充 鈣 質 頓 時, 讓 我 想 起 一 句 話 你 攝 取 足 夠 的 鈣 質 嗎? 這 句

壹 前 言 : 一 研 究 動 機 不 久 前, 我 的 祖 母 因 地 板 濕 滑 而 造 成 手 部 骨 折, 醫 生 說 祖 母 年 長, 骨 質 疏 鬆 造 成 傷 勢 嚴 重, 需 要 多 補 充 鈣 質 頓 時, 讓 我 想 起 一 句 話 你 攝 取 足 夠 的 鈣 質 嗎? 這 句 類 別 : 健 康 護 理 類 篇 名 : 健 康 有 鈣 念 探 討 鈣 質 與 人 體 間 的 奧 妙 作 者 : 徐 薏 涵 國 立 溪 湖 高 中 高 二 3 班 陳 吏 慈 國 立 溪 湖 高 中 高 二 3 班 指 導 老 師 : 蔡 智 媚 老 師 0 壹 前 言 : 一 研 究 動 機 不 久 前, 我 的 祖 母 因 地 板 濕 滑 而 造 成 手 部 骨 折, 醫 生 說 祖 母

Lisätiedot

99600936zw.PDF

99600936zw.PDF 附 录 相对原子质量表 按照元素符号的字母次序排列 ( ) ( ) ( ) [ 1 1] ( 1 1) ( ) [ 1 2] ( ) [ 1 3] ( 1 3) [ 1 4] ( ) 4 1 2 3 4 [ ] 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 3 0 1535 232 ( ) 101.325 101.325 100 357 2750 / 3 / 3 7.8 / 3 2.7

Lisätiedot

第四章 自然环境及社会经济概况

第四章 自然环境及社会经济概况 证 书 编 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2904 号 崇 左 红 狮 水 泥 窑 协 同 处 置 10 万 吨 / 年 工 业 废 物 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 稿 ) 建 设 单 位 : 崇 左 红 狮 环 保 科 技 有 限 公 司 编 制 单 位 : 广 西 宇 宏 环 保 咨 询 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 〇 一 五 年 十 一 月 前 言 项

Lisätiedot

1 1 1.1 1 1.1.1 1 1.1.2 2 1.1.3 3 1.2 3 1.2.1 3 1.2.2 4 1.2.3 5 1.2.4 5 1.2.5 6 1.3 8 1.3.1 8 1.3.2 10 1.3.3 10 1.3.4 11 1.3.5 11 1.4 12 1.4.1 12 1.4.2 15 1.4.3 16 2 18 2.1 18 2.1.1 18 2.1.2 20 2.1.3 24

Lisätiedot

( g/ cm 3 kg/ m 3 ) ; m ; V0, (cm 3 m 3 ), ;,,,,,,, ( ), ( ) ( ) : 0 = m V 0 ( 1.3) 0 ( kg/ m 3 ) ; m ( k g) ; V0( m 3 ),, ( k

( g/ cm 3 kg/ m 3 ) ; m ; V0, (cm 3 m 3 ), ;,,,,,,, ( ), ( ) ( ) : 0 = m V 0 ( 1.3) 0 ( kg/ m 3 ) ; m ( k g) ; V0( m 3 ),, ( k 1,,, ( ),, ;, ;,,, 1.1 1.1.1 1.1.1.1 ( ),, : = m V (1.1 ) ( g/ cm 3 ) ; m ( g) ; V () (cm 3 ),,,,,,, 1.1.1.2,, : 0 = m V0 (1.2 ) 1.1 7 0 ( g/ cm 3 kg/ m 3 ) ; m ; V0, (cm 3 m 3 ), ;,,,,,,, 1.1.1.3 ( ),

Lisätiedot

, 3.1 PM303, 10(2)( 5, 5 ), 1 w (SiO 2 ) 68% ~89%, 2( 1, 1) (Al 2O 3,Fe 2O 3,MnO) (MgO,K 2O, Na 2O),w(TiO 2 ) w (SiO 2 ) ;,w (TiO 2 ) 0.31%

, 3.1 PM303, 10(2)( 5, 5 ), 1 w (SiO 2 ) 68% ~89%, 2( 1, 1) (Al 2O 3,Fe 2O 3,MnO) (MgO,K 2O, Na 2O),w(TiO 2 ) w (SiO 2 ) ;,w (TiO 2 ) 0.31% 36 3 2017 5 GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.36 No.3 May 2017 doi:10.19509/j.cnki.dzkq.2017.0302,,,. [J].,2017,36(3): 7-17. 1, 1, 1, 2, 1 3 (1., 264004;2. ( ), 430074; 3., 710000) :, (Al 2O

Lisätiedot

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : /

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : / ( 50474050) ( 20040533011) 1 ( CIP) /,. :, 2005. 12 ISBN 7-81105-260-1............. X753 CIP ( 2005 ) 151885 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 880 1230 1 /32 11. 25 277 2006 3 1 2006 3 1 ISBN 7-81105-260-1

Lisätiedot

产 业 截 至 2015 年 底, 立 恒 工 业 广 场 竣 工 厂 房 面 积 为 25.11 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 15.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 60.93%, 已 租 赁 面 积 9.73 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积

产 业 截 至 2015 年 底, 立 恒 工 业 广 场 竣 工 厂 房 面 积 为 25.11 万 平 方 米, 其 中 已 销 售 面 积 15.30 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 的 60.93%, 已 租 赁 面 积 9.73 万 平 方 米, 占 竣 工 厂 房 面 积 关 于 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 上 市 预 审 核 反 馈 意 见 的 回 复 上 海 证 券 交 易 所 : 合 肥 工 投 工 业 科 技 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 工 投 科 技 发 行 人 公 司 ) 及 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 通 证 券 主

Lisätiedot

序 号 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 技 术 中 心 测 量 审 核 项 目 和 费 用 表 产 品 类 别 / 名 称 项 目 / 参 数 检 测 标 准 名 称 及 编 号 费 用 备 注 1. 食 品 2. 食 品 3. 食 品 4. 食 品 5. 食 品 6. 食 品 7. 食 品

序 号 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 技 术 中 心 测 量 审 核 项 目 和 费 用 表 产 品 类 别 / 名 称 项 目 / 参 数 检 测 标 准 名 称 及 编 号 费 用 备 注 1. 食 品 2. 食 品 3. 食 品 4. 食 品 5. 食 品 6. 食 品 7. 食 品 序 号 辽 宁 出 入 境 检 验 检 疫 局 技 术 中 心 测 量 审 核 项 目 和 费 用 表 产 品 类 别 / 名 称 项 目 / 参 数 检 测 标 准 名 称 及 编 号 费 用 备 注 1. 食 品 2. 食 品 3. 食 品 4. 食 品 5. 食 品 6. 食 品 7. 食 品 8. 食 品 9. 食 品 10. 食 品 11. 食 品 ( 粮 食 )/ 转 基 因 玉 米 菌

Lisätiedot

PYROGRAPH PYROGRAPH CVD PYROGRAPH PYROGRAPH 20 μm OLED PYROGRAPH B < <0.10 <0.01 <0.01 * * [m 2 /s] pp

PYROGRAPH PYROGRAPH CVD PYROGRAPH PYROGRAPH 20 μm OLED PYROGRAPH B < <0.10 <0.01 <0.01 * * [m 2 /s] pp - / PYROGRAPH 55 PERMA KOTE 56 59 62 65 PYROGRAPH PYROGRAPH CVD PYROGRAPH PYROGRAPH 20 μm OLED PYROGRAPH B

Lisätiedot

3 2010 9 20 25 ...1..4.... 4.... 5... 7 9.. 41.. 42.... 42 2008 2010 9 20 25 Cu-Ni-Pt-Pd-Cr-Ti-V 22 130 630 300 IAGOD 1 973 l. ( ) 2 3 2. ( ) 3. E-mail kchhy2010@gmail.com 13910520152 13578875758 13154370506

Lisätiedot

1 { ph

1 { ph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lisätiedot

1,, 90%,,,,, (, ),,, 1. 2. 3. 1., 90%, 40%, 2 ( ) 2.5% ph, (3) : 2. (3 ) 99%, (40 5 ), ph( 1% ) 6.0 7.5, : 3.,,, 1 088 ;,,,1% ph 12.5, 72.2 ph : 4.,,, 300,,, : 5.,,, ph 6.5 8.5,, ( ) 3, : 6.,,,,, : 7.

Lisätiedot

á à

á à á à + 2- NH 4 SO4 1 1 2 1 3 1 14 12 6 13 6 6 12 6 2 1 3 1 235 92 18 8 131 53 12 6 1 16 8 12 1 12 6 1 1 2 1 1 1 2 1 6 1 1 6 10 14 p d f 3 5 7 p d f 0 0 0 p d f NH + 4 A werner 1866 1919

Lisätiedot

1 10mg/kg 20mg/kg -91-

1 10mg/kg 20mg/kg -91- 1 10mg/kg 20mg/kg -91- 1 120-92- 0.01mg L 1,1,2-0.006mg L 0.03mg L 0.01mg L 0.01mg L 0.05mg L 1,3-0.002mg L 0.01mg L 0.006mg L 0.0005mg L 0.003mg L 0.02mg L 0.01mg L 0.02mg L 0.01mg L 0.002mg L 10mg L

Lisätiedot

一 前 言 本 文 的 主 旨 是 從 白 河 石 灰 產 業 的 發 展 之 歷 史 來 論 此 傳 統 產 業 在 臺 灣 現 代 化 過 程 中 的 所 扮 演 的 角 色, 及 其 對 社 會 的 影 響, 最 後 本 文 也 將 論 及 此 傳 統 產 業 之 現 代 轉 化 筆 者 本

一 前 言 本 文 的 主 旨 是 從 白 河 石 灰 產 業 的 發 展 之 歷 史 來 論 此 傳 統 產 業 在 臺 灣 現 代 化 過 程 中 的 所 扮 演 的 角 色, 及 其 對 社 會 的 影 響, 最 後 本 文 也 將 論 及 此 傳 統 產 業 之 現 代 轉 化 筆 者 本 白 河 石 灰 產 業 之 研 究 方 勢 峯 國 立 臺 南 大 學 臺 灣 文 化 研 究 所 碩 士 生 摘 要 白 河 區 位 於 臺 南 市 北 部 緊 鄰 嘉 義 縣, 舊 名 為 店 仔 口, 該 區 風 景 秀 麗, 關 子 嶺 的 泥 漿 溫 泉 更 是 世 界 少 有 關 子 嶺 的 枕 頭 山 因 蘊 含 石 灰 礦, 在 明 清 時 期 當 地 哆 囉 嘓 的 平 埔 人 即

Lisätiedot

36 2 2017 3 GeologicalScienceandTechnologyInformation Vol.36 No.2 Mar. 2017 doi:10.19509/j.cnki.dzkq.2017.0201,,,. : U-Pb [J].,2017,36(2):1-12. : U-Pb 1, 2, 1, 1, 1 (1., 264000;2. ( ), 430074) :, SiO 2,Na

Lisätiedot

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B -

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B - 1. 在 含 有 0.050 M MgCl 2 及 1.0 M 氨 的 1.00 升 水 溶 液 中, 頇 加 入 多 少 克 的 氯 化 銨, 才 能 使 鎂 的 鹽 類 不 沉 澱? Mg(OH) 2 的 K sp 為 1.5 10-11,NH 3 的 K b 為 1.8 10-5 (A) 50 g (B) 56 g (C) 5.0 g (D) 4.3 g 答 案 :(B) [Mg 2+ ] =

Lisätiedot

第 一 篇 - 自 然 地 理 延 伸 石 古 坪 附 近 轉 為 北 東 走 向 九 鹿 窟 斷 層 為 一 呈 東 北 東 走 向 之 逆 斷 層, 上 盤 所 出 露 的 地 層 為 長 枝 坑 層 與 糖 恩 山 砂 岩, 下 盤 的 地 層 為 竹 頭 崎 層, 層 位 落 差 約 2,0

第 一 篇 - 自 然 地 理 延 伸 石 古 坪 附 近 轉 為 北 東 走 向 九 鹿 窟 斷 層 為 一 呈 東 北 東 走 向 之 逆 斷 層, 上 盤 所 出 露 的 地 層 為 長 枝 坑 層 與 糖 恩 山 砂 岩, 下 盤 的 地 層 為 竹 頭 崎 層, 層 位 落 差 約 2,0 32 第 三 目 其 它 斷 層 與 構 造 一 崙 後 斷 層 本 斷 層 斷 面 傾 向 東 南 而 呈 北 北 東 ~ 南 南 西 走 向, 連 綿 甚 長, 至 北 為 獺 頭 斷 層 所 截 為 一 大 逆 斷 層, 斷 線 之 東 南 為 昇 側, 最 大 之 層 位 落 差 亦 達 3,000 公 尺 二 馬 頭 山 斷 層 為 一 逆 斷 層, 斷 線 兩 側 層 位 之 落 差,

Lisätiedot

製圖科

製圖科 機 械 材 料 平 時 試 卷 單 元 : 第 九 章 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 一 選 擇 題 : 100% 1.( ) 韌 煉 銅 是 以 (A) 乾 式 冶 煉 法 (B) 濕 式 冶 煉 法 (C) 熔 融 精 製 法 (D) 電 解 法 煉 出 來 的 2.( ) 鎂 適 合 於 (A) 常 溫 加 工 (B) 高 溫 加 工 (C) 低 冷 處 理 3.( ) 內 燃 機 活

Lisätiedot

合, 采 取 有 效 的 跟 进 和 配 套 措 施, 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 止 出 现 管 理 脱 节, 不 断 提 高 政 府 管 理 科 学 化 规 范 化 法 治 化 水 平 附 件 :1. 省 政 府 决 定 取 消 的 行 政 审 批 事 项 目 录 2. 省 政 府 决

合, 采 取 有 效 的 跟 进 和 配 套 措 施, 加 强 事 中 事 后 监 管, 防 止 出 现 管 理 脱 节, 不 断 提 高 政 府 管 理 科 学 化 规 范 化 法 治 化 水 平 附 件 :1. 省 政 府 决 定 取 消 的 行 政 审 批 事 项 目 录 2. 省 政 府 决 洪 泽 县 人 民 政 府 文 件 洪 政 发 2015 72 号 洪 泽 县 人 民 政 府 关 于 印 发 省 市 取 消 和 下 放 行 政 审 批 事 项 目 录 的 通 知 各 镇 人 民 政 府, 各 街 道 办 事 处, 县 各 委 办 局, 县 各 直 属 单 位 : 为 了 贯 彻 落 实 国 务 院 和 省 政 府 有 关 取 消 和 下 放 行 政 审 批 评 比 达 标 表

Lisätiedot

電漿岩化技術之發展與應用(電漿處理在環境

電漿岩化技術之發展與應用(電漿處理在環境 1 2 1.1 1,800 / 150 / 1.,2000 2.,,82 10 / 1.8 170 / 38 /(93) 3 1.2 (Plasma)? % 4 ( = 1 atm = 14.5 ev) T(K) 300 3,000 10,000 30,000 100,000 n i /(n i +n n ) 1.410-122 8.210-12 1.210-3 0.994 0.99999 n 0

Lisätiedot

MergerPdf.dll

MergerPdf.dll 2015 1 25) " " 319 "2015" "l4 ; " " ; " 330 " " ; ( ) :3030 : :580 9 20153 24 H ) C : @ : ( ) l2014]72 ) : ; : : ; : : 226 3 5 : l8 ; : : () ; :30303036 01399 :580226l9 0l5 ; ' ' : : : B: @@ 2 1125 ; a

Lisätiedot

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 八 部 將 軍 行 ( 疏 第 二 十 四 篇 二 0 八 集 至 二 一 六 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 目 錄 第 二 0 八 集 劍 馬 嘶 鳴 第 二 0 九 集 該 當 何 斷 第 二 一 0 集 流 水 落 花 第 二 一 一 集 一 往 情 深 第 二 一 二 集 冷 面 藏 情 第 二 一 三 集 心 海 湖 平

Lisätiedot

第一章

第一章 1 论 中 国 冶 铜 术 的 起 源 及 早 期 冶 铜 术 苏 荣 誉 目 录 一 中 国 冶 铜 术 发 生 的 文 化 背 景 1 旧 石 器 时 代 的 物 质 文 化 特 征 2 旧 石 器 时 代 向 新 石 器 时 代 的 过 渡 3 新 石 器 时 代 的 物 质 文 化 概 述 二 陶 与 冶 1 中 国 新 石 器 时 代 陶 器 概 述 2 陶 与 冶 3 陶 与 铸 三 矿

Lisätiedot

(CIP) : /. :, 2004 ISBN TG443 CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN TG443 CIP (2004) (1 : ) : * : : : ( ) (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7-5045 - 4399-3... - - -. TG443 CIP (2004)008902 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 19 410 2004 3 1 2004 3 1 : : 31.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: / / www. class. com.

Lisätiedot

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節 修 平 科 技 大 學 應 用 日 語 系 題 目 : 日 本 の 温 泉 と 台 湾 の 温 泉 指 導 教 師 : 古 瀨 和 彥 老 師 姓 名 : 袁 緣 姓 名 : 楊 錡 學 號 :BX99063 學 號 :BX99512 中 華 民 國 103 年 01 月 10 日 目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第

Lisätiedot

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 规 模 化 猪 场 种 公 猪 健 康 养 殖 及 人 工 授 精 技 术 安 徽 科 技 学 院 闻 爱 友 重 要 性 认 识!! 种 猪 是 猪 场 生 产 的 命 脉 母 猪 好 好 一 窝, 公 猪 好 好 一 坡 重 要 性 认 识!! 种 公 猪 质 量 直 接 关 系 到 猪 场 生 产 效 益 种 猪 的 健 康 是 猪 群 健 康 的 源 头 加 强 种 公 猪 饲 养 管 理,

Lisätiedot

出口食品接触金属制品安全质量手册

出口食品接触金属制品安全质量手册 食 品 接 触 金 属 制 品 出 口 质 量 安 全 手 册 Guide of Safety & Control to Export-oriented Food Contact Metal Products 商 务 部 对 外 贸 易 司 MOFCOM 中 国 轻 工 工 艺 品 进 出 口 商 会 CCCLA 1 前 言 从 广 义 上 说, 自 从 人 类 学 会 使 用 工 具 获 取 赖

Lisätiedot

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817 2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE 15 2 : 1006 2 446X (2008) 02 2 00152 17. (, 201800) :,, ;, : ; ; ; ; : R 15313 : A, () () ( ) () () () [ 1 ],, 1,, ( ) 1996 1997, 4 ( ), 12 42 [ 2 ], (1) 1, 36, 17

Lisätiedot

前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术 要 求, 检 验 和 试 验 要 求 本 指 南 由 CCS 编 写 和 更 新, 通 过 网 页 发 布, 使

前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技 术 要 求, 检 验 和 试 验 要 求 本 指 南 由 CCS 编 写 和 更 新, 通 过 网 页  发 布, 使 指 南 编 号 /Guideline No.W-02(201510) W-02 轧 制 不 锈 钢 钢 板 生 效 日 期 /Issued date:2015 年 10 月 20 日 中 国 船 级 社 China Classification Society 前 言 本 指 南 是 CCS 规 范 的 组 成 部 分, 规 定 船 舶 入 级 产 品, 授 权 法 定 产 品 检 验 适 用 技

Lisätiedot

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64-

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- -63- (antagonism) Berger(1962) 21 11 3 9 ph 0.1% 0.1% 0.1mg/kg ( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- ( 1.5) 3. CO 2 +K + Ca 2+ + N 4 1.3 H+ K + Ca 2+ NH 4+ +4 H 2 O CO 2 +HCO - 3 K + K + HCO -

Lisätiedot

tbjxD219zw.PDF

tbjxD219zw.PDF nm 1nm=10-9m CO 2 CO 2 1 1 A+B=AB 2H + O 2H O 2 2 2 AB=A+B A+BC=AC+B MnO 2 2KClO3 2KCl3O2 Zn+2HCl==ZnCl +H AB+CD=AD+CB NaOH+HC==NaCl+H O 1-2 S + O2 SO2 CuO + H Cu + H O 2 2 2 3 2Fe + 3CO 2 Fe O +

Lisätiedot

2002 /. - :, 2003. 11 ISBN 7-116-03953-8. 2.. - - -2002. F129. 9 CIP ( 2002) 099154 2002 NIAN Z HONGGUO GUOTUZ IYUAN BAOGAO : : : : 31, 100083 : ( 010

2002 /. - :, 2003. 11 ISBN 7-116-03953-8. 2.. - - -2002. F129. 9 CIP ( 2002) 099154 2002 NIAN Z HONGGUO GUOTUZ IYUAN BAOGAO : : : : 31, 100083 : ( 010 2002 /. - :, 2003. 11 ISBN 7-116-03953-8. 2.. - - -2002. F129. 9 CIP ( 2002) 099154 2002 NIAN Z HONGGUO GUOTUZ IYUAN BAOGAO : : : : 31, 100083 : ( 010) 82324508( ) ; ( 010) 82324580( ) : http: / /www.

Lisätiedot

(CIP) : /. :, 2003 ISBN TG2 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : :

(CIP) : /. :, 2003 ISBN TG2 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : : ( ) (CIP) : /. :, 2003 ISBN 7 5045 3987 2.... TG2 CIP ( 2003 ) 040909 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 16 399 2003 11 1 2003 11 1 : : 28. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http : / / www.class.com.cn : 010

Lisätiedot

zyk00217zw.PDF

zyk00217zw.PDF NH NO N 2H O 4 2 2 2 1 1 N2 + O2 === NO 2 2 /K 1000 1500 1811 2033 8.86 10 5 3.30 10 3 1.14 10 2 2.21 10 2 CaC2 N 2 CaCN 2C 1000 Na 2CO 34CN 2 2NaCN3CO /Pa NH / 1.01 5.05 1.01 3.03 6.06 10 6 10 6 10 7

Lisätiedot

(\244j\257d\276\307\274\351_201508021-C.indd_70%.pdf)

(\244j\257d\276\307\274\351_201508021-C.indd_70%.pdf) 1847-1852 1872 20 1 1896 8000 20 1896 1950 1 1896 1896 13 1900 1900 3 20 2 4 1910 1950 3 1911 1 2 3 4 1927 4 20 300 6 1906 1930 7 1911 5 1919 8 1914 9 1920 10 11 1902 200 6 12 1930 7 " # #! $! 14 15! "!

Lisätiedot

文 每 由 充 羊 * 亚 就 N 有 达 品 周 成 虽 驰 水 拟 希 公 下 它 当 上 希 仿 上 潘 注 可 当 缪 歇 传 湖 也 也 对 多 生 古 反 或 只 牛 分 可 妙 西 4 期 杨 宏 芹 发 展 之 源 与 流 7 e < x ; > u 0 V 转 义 可 表 示 短

文 每 由 充 羊 * 亚 就 N 有 达 品 周 成 虽 驰 水 拟 希 公 下 它 当 上 希 仿 上 潘 注 可 当 缪 歇 传 湖 也 也 对 多 生 古 反 或 只 牛 分 可 妙 西 4 期 杨 宏 芹 发 展 之 源 与 流 7 e < x ; > u 0 V 转 义 可 表 示 短 N 古 不 讲 结 仅 湖 独 桑 A : 兼 社 a 北 e 现 古 编 M 4 卷 4 期 同 济 大 学 学 报 会 科 学 版 V 0 L 4 N 0 4 0 3 8 月 o n g j U n v e r s t y J o u r n a o c c n c e e c t o A u n g 0 3 发 展 之 源 与 流 西 方 文 学 中 的 个 悠 久 的 文 学 传 统 杨 法

Lisätiedot

( 一 ) 關 卡 簡 介 各 關 名 稱 化 學 原 理 通 關 要 求 七 彩 變 色 龍 氧 化 還 原 反 應 錯 合 物 反 應 紅 : Fe 3+ + SCN - (FeSCN 2+ ) 橙 : (CrO 2-7 ) 抽 題 ( 多 拉 a 夢 皮 卡 丘 天 線 寶 寶 ) 並 配 出

( 一 ) 關 卡 簡 介 各 關 名 稱 化 學 原 理 通 關 要 求 七 彩 變 色 龍 氧 化 還 原 反 應 錯 合 物 反 應 紅 : Fe 3+ + SCN - (FeSCN 2+ ) 橙 : (CrO 2-7 ) 抽 題 ( 多 拉 a 夢 皮 卡 丘 天 線 寶 寶 ) 並 配 出 A-1 ( 一 ) 關 卡 簡 介 各 關 名 稱 化 學 原 理 通 關 要 求 七 彩 變 色 龍 氧 化 還 原 反 應 錯 合 物 反 應 紅 : Fe 3+ + SCN - (FeSCN 2+ ) 橙 : (CrO 2-7 ) 抽 題 ( 多 拉 a 夢 皮 卡 丘 天 線 寶 寶 ) 並 配 出 所 需 顏 色 完 成 圖 案 黃 : Cr 2 O 2-7 + OH - (CrO 2-4

Lisätiedot

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会 H2007T(10:3011:00) ICPAES,ICPMS 22416 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf 2010-07-28 Cd0.4 ppm232 * CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007 Web

Lisätiedot

+ 7 1 5, Cl Cl + 4 + 6 HSO4 S S S + 6 + 6 HSO4 S S S 0 + 6 + 4 + S S S S + 7 + KMnO 4 Mn Mn + + + [I ] 0 1M 0 I E Fe3+ / Fe+ ( 0771. ) E 1 /1 ( 0536. ) 3+ 3+ + 3+ Fe I I Fe + I = Fe + I [ Fe ] = [ I ]

Lisätiedot

第 13 章 氢和稀有气体

第 13 章 氢和稀有气体 第 11 章 氢 和 稀 有 气 体 教 学 要 求 1 掌 握 氢 原 子 的 性 质 成 键 特 征 氢 化 物 2 了 解 稀 有 气 体 的 原 子 结 构 性 质 和 用 途 教 学 重 点 氢 的 物 理 性 质 与 化 学 性 质 教 学 难 点 稀 有 气 体 化 合 物 的 性 质 教 学 时 数 4 学 时 教 学 内 容 11-1 氢 11-2 稀 有 气 体 教 学 方 法

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303133A1B331343039BAC5B8BDBCFE332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303133A1B331343039BAC5B8BDBCFE332E646F63> 附 件 3 铅 冶 炼 废 气 治 理 工 程 技 术 规 范 ( 征 求 意 见 稿 ) 编 制 说 明 项 目 名 称 : 铅 冶 炼 废 气 治 理 工 程 技 术 规 范 项 目 统 一 编 号 :2011-17 承 担 单 位 : 云 南 亚 太 环 境 工 程 设 计 研 究 有 限 公 司 昆 明 冶 金 研 究 院 昆 明 有 色 冶 金 设 计 研 究 院 股 份 公 司 云 南

Lisätiedot

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓

產 品 名 稱 衛 生 局 回 報 情 形 统 香 豬 油 33 桶 已 退 回 強 冠 公 縣 市 地 址 項 目 38 特 純 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑, 並 銷 毀 不 合 格 產 品 共 87.kg 膠 ) 39 海 苔 肉 鬆 (260g/ ; 散 裝 塑 膠 ) 40 蔥 抓 咖 哩 酥 李 鵠 餅 店 2 綠 豆 沙 椪 3 基 隆 油 蔥 店 油 蔥 酥 產 品 ( 散 裝 ) 4 濃 縮 肉 燥 5 紅 蔥 醬 6 聯 華 食 品 工 業 股 份 有 限 公 國 民 炒 米 粉 (03.05.5 已 停 產 ) 03.09.05 更 換 新 油, 並 進 行 回 收 03.09.04 以 前 製 作 之 產 品, 惟 拒 不 提 供 下 游 名 單,9/9 予 暫

Lisätiedot

K526-ML

K526-ML 目 录 C O N T E N T S 21 世 纪 的 养 生 大 趋 势 寻 找 最 自 然 的 自 我 保 健 法 1. 新 世 纪, 新 期 望, 需 要 新 的 养 生 观 点 / 2 2. 生 物 节 律 养 生 应 运 而 生 / 3 3. 注 重 生 物 节 律 养 生, 为 健 康 加 油 / 5 第 课 探 索 充 满 节 律 的 世 界 课 前 热 身 : 判 断 2 分 钟

Lisätiedot

<C4DACEC42E696E6464>

<C4DACEC42E696E6464> 1 要 闻 报 道 认 真 打 造 协 会 精 品 品 牌, 充 分 发 挥 老 教 授 们 的 积 极 作 用 中 国 老 教 授 协 会 今 年 第 二 季 度 连 续 举 办 三 个 专 家 论 坛 本 刊 讯 按 照 2009 年 1 月 12 日 中 国 老 教 授 协 会 六 届 五 次 常 务 理 事 会 通 过 的 协 会 2009 年 工 作 要 点, 协 会 与 有 关 单 位

Lisätiedot

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 10 11 3 1 1.1 30% 20% 20% 45-50% 30% 15% 10000 50 5000 2.5 3 100 100 m 2 600 4 5 3000 4 38% 10% 24% 10 0.82t/m

Lisätiedot

4.1 * / # 65 2015 6 65 43,500 5,548^ 147 428 13% 88.9 7,340 11,830 210,000 318,000 2,390 420 227 37% 113.4 1,235 216 205 19% 27.9 ** 7,340 1

4.1 * / # 65 2015 6 65 43,500 5,548^ 147 428 13% 88.9 7,340 11,830 210,000 318,000 2,390 420 227 37% 113.4 1,235 216 205 19% 27.9 ** 7,340 1 4.1 4.2 73% 13% 37% 19% 1 3%70 87% 4.1 4.3 17 60 2 4.4 43,500 65,000 5,1005,548 4.2 3,667 10,462 1 2 60 18 4.1 * / # 65 2015 6 65 2014-15 @ 43,500 5,548^ 147 428 13% 88.9 7,340 11,830 210,000 318,000 2,390

Lisätiedot

目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1 评 价 目 的 与 评 价 原 则... 2 1.2 编 制 依 据... 2 1.3 评 价 工 作 等 级 和 范 围... 4 1.4 评 价 标 准... 5 1.5 环 境 保 护 目 标... 7 1.6 评

目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1 评 价 目 的 与 评 价 原 则... 2 1.2 编 制 依 据... 2 1.3 评 价 工 作 等 级 和 范 围... 4 1.4 评 价 标 准... 5 1.5 环 境 保 护 目 标... 7 1.6 评 国 电 九 江 发 电 有 限 公 司 灰 场 综 合 整 治 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 本 ) 江 西 省 环 境 保 护 科 学 研 究 院 JIANGXI ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCES 国 环 评 证 甲 字 第 2303 号 二 一 五 年 十 一 月 南 昌 目 ( 报 批 )... 1 前 言... 1 1 总 则... 2 1.1

Lisätiedot

中 国 管 理 科 学 年 则 基 于 离 差 最 大 化 的 思 想 综 合 利 用 各 种 赋 权 法 的 优 势 提 出 了 一 种 组 合 赋 权 方 法 求 解 最 优 规 划 模 型 来 确 定 组 合 权 重 王 中 兴 李 桥, 则 认 为 需 要 确 定 的 集 成 权 重 与 已

中 国 管 理 科 学 年 则 基 于 离 差 最 大 化 的 思 想 综 合 利 用 各 种 赋 权 法 的 优 势 提 出 了 一 种 组 合 赋 权 方 法 求 解 最 优 规 划 模 型 来 确 定 组 合 权 重 王 中 兴 李 桥, 则 认 为 需 要 确 定 的 集 成 权 重 与 已 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月!#$%% &' ' 文 章 编 号 (, 考 虑 专 家 判 断 信 息 的 灰 色 关 联 极 大 熵 权 重 模 型 金 佳 佳 米 传 民 徐 伟 宣 汪 群 峰 魏 亨 武 南 京 航 空 航 天 大 学 经 济 与 管 理 学 院 江 苏 南 京 中 国 科 学 院 科 技 政 策 与 管 理 科 学 研 究 所 北 京, 摘 要 本 文 提

Lisätiedot

,,,, (,, - ;, ;, ;, ;, ;,, - ;, - ) (,, ~ ),,,, (, ),,,, ( ), () () ( ),,,,,,,.,, :.,. (,, ) : ( ), ;( ), ;( ) ;( ), :.,. %(,, ),,,,, (,, - ) :( ) ( )

,,,, (,, - ;, ;, ;, ;, ;,, - ;, - ) (,, ~ ),,,, (, ),,,, ( ), () () ( ),,,,,,,.,, :.,. (,, ) : ( ), ;( ), ;( ) ;( ), :.,. %(,, ),,,,, (,, - ) :( ) ( ) * 张 文 宏 阮 丹 青 内 容 提 要 : 本 文 运 用 年 天 津 城 乡 居 民 社 会 网 的 问 卷 调 查 资 料, 对 市 民 和 农 民 的 社 会 支 持 网 进 行 了 比 较 研 究 我 们 的 研 究 发 现 :( ) 亲 属 在 城 乡 居 民 的 财 务 支 持 网 中 发 挥 着 非 常 重 要 的 作 用 ( ) 亲 属 在 精 神 支 持 网 中 的 作 用 也

Lisätiedot

建设项目基本情况

建设项目基本情况 上 海 市 环 境 科 学 研 究 院 受 上 海 新 鸿 基 威 亿 房 地 产 有 限 公 司 委 托, 完 成 了 对 徐 家 汇 街 道 57-1-A 地 块 ( 徐 家 汇 中 心 华 山 路 地 块 ) 项 目 的 环 境 影 响 评 价 工 作 现 根 据 国 家 及 本 市 规 定, 在 向 具 审 批 权 的 环 境 保 护 行 政 主 管 部 门 报 批 前 公 开 环 评 文

Lisätiedot

Unit_19(C)N.indd

Unit_19(C)N.indd 5 19 19.1 18 3-19.1 (II) Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2e + 2e 2e Mg 2+ Cu 2+ (II) 19.1-24 ionic half-equation 19 (II) Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2e Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ (aq) Mg 2+ (aq)

Lisätiedot

## $%& %& ## () #) (( * (+++ () #) #) (+ (+ #) #) ( #, - #)). #))- # ( / / / 0 1 2 0 / $ # ( *. 3. 3 *..# 4 #$ 3 ( 5 ) ### 4 $ # 5, $ ## # 4 $# 5 ( %

## $%& %& ## () #) (( * (+++ () #) #) (+ (+ #) #) ( #, - #)). #))- # ( / / / 0 1 2 0 / $ # ( *. 3. 3 *..# 4 #$ 3 ( 5 ) ### 4 $ # 5, $ ## # 4 $# 5 ( % # # $ %& $ %# ( $ # ( # $ ( $ $ ( ( % ( $ ( $ ( ( % ( % $ ( $ ( ( $ ( ( ( & ( ( ( $ ( ( % %# ( ( $ ( %# % ## $%& %& ## () #) (( * (+++ () #) #) (+ (+ #) #) ( #, - #)). #))- # ( / / / 0 1 2 0 / $ # ( *.

Lisätiedot

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 抗 衰 老 食 疗 食 谱 第 十 一 章 老 年 营 养 保 健 第 一 节 老 年 人 注 意 保 肾 饮 水 注 意 : 人 体 内 许 多 有 毒 的 代 谢 产 物 主 要 经 肾 脏 排 泄 因 此, 保 持 一 定 的 饮 水 量 是 很 重 要 的, 每 日 饮 水 1500-2000 毫 升 为 宜 即 使 口 不 渴, 也 应 适 当 饮 水, 夏 日 或 汗 多 时, 应 增

Lisätiedot

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相

基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1 4 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相 內 容 由 蔡 明 倫 老 師 和 李 雅 婷 老 師 編 纂 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 第 1 章 物 質 的 組 成 班 級 : 拉 瓦 節 和 其 使 用 的 實 驗 儀 器 座 號 : 姓 名 : 基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 1 1 2 原 子 與 分 子 16 1 3 原 子 量 與 分 子 量 31 1

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63> 江 苏 武 进 不 锈 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 江 苏 省 常 州 市 武 进 区 郑 陆 镇 武 澄 西 路 1 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ): ( 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 318 号 东 方 国 际 金 融 广 场 2 号 楼 24 层 ) 1-1-1 声 明

Lisätiedot

LYC239A.S72

LYC239A.S72 第 三 章 黄 酒 酿 造 工 艺 黄 酒 是 我 国 的 民 族 特 产 和 传 统 食 品, 也 是 世 界 上 最 古 老 的 饮 料 酒 之 一, 是 以 谷 物 为 主 要 原 料, 利 用 酒 药 麦 曲 或 米 曲 中 含 有 的 多 种 微 生 物 的 共 同 作 用, 酿 制 而 成 的 发 酵 酒 第 一 节 原 料 和 辅 料 黄 酒 生 产 的 主 要 原 料 是 酿 酒 用

Lisätiedot

吴清忠《人体使用手册》

吴清忠《人体使用手册》 人 体 使 用 手 册 The User's Manual For Human Body ( 完 整 版 ) 吴 清 忠 著 QiYe 重 新 整 理 制 作 完 美 的 人 体 系 统 一 套 内 建 的 修 复 与 再 生 机 能 所 有 的 疾 病 都 是 我 们 错 用 了 身 体 的 结 果 我 们 需 要 的 不 是 灵 丹 妙 药 而 是 一 本 正 确 的 人 体 使 用 手 册 正

Lisätiedot

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0

(CIP) /,. :, 2003 ISBN TG44 TG936 CIP ( 2003 ) ( 1 : ) : * : : : 0 (CIP) /,. :, 2003 ISBN 7-5045 - 3480-3... - - -. TG44 TG936 CIP ( 2003 ) 058725 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 10 258 2003 11 1 2003 11 1 : : 17.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www. class.

Lisätiedot

环境空气废气监测产品手册

环境空气废气监测产品手册 环 境 空 气 废 气 监 测 产 品 手 册 Whatman 品 牌 全 球 环 境 监 测 值 得 信 赖 的 伙 伴 本 手 册 介 绍 如 何 正 确 选 择 Whatman 环 境 空 气 监 测 产 品 典 型 实 例 和 使 用 方 法, 并 针 对 常 见 技 术 问 题 做 简 要 的 解 答 [Pick the date] 前 言 通 用 电 气 (GE) 医 疗 集 团 生 命

Lisätiedot

姓吊

姓吊 附 件 2 高 等 学 校 教 师 职 务 任 职 资 格 申 报 表 学 校 名 称 : 西 南 科 技 大 学 教 师 姓 名 : 宋 丽 贤 从 事 学 科 ( 专 业 ): 材 料 科 学 与 工 程 现 任 专 业 技 术 职 务 : 讲 师 拟 评 审 任 职 资 格 : 副 研 究 员 填 表 时 间 :2014 年 9 月 26 日 四 川 省 教 育 厅 制 填 表 及 装 订 说

Lisätiedot

厨 房 垃 圾 D. 其 他 垃 圾 9.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 )PM2.5 是 造 成 雾 霾 天 气 的 元 凶 之 一, 下 列 做 法 不 会 增 加 空 气 中 的 PM2.5 的 是 ( ) A. 焚 烧 秸 杆 B. 植 树 造 林 C. 燃 放 鞭 炮 D.

厨 房 垃 圾 D. 其 他 垃 圾 9.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 )PM2.5 是 造 成 雾 霾 天 气 的 元 凶 之 一, 下 列 做 法 不 会 增 加 空 气 中 的 PM2.5 的 是 ( ) A. 焚 烧 秸 杆 B. 植 树 造 林 C. 燃 放 鞭 炮 D. 2015 年 北 京 市 西 城 区 中 考 化 学 一 模 试 卷 一 第 一 部 分 选 择 题 ( 每 题 1 分, 每 小 题 只 有 一 个 选 项 符 合 题 意 ) 1.( 1 分 )(2015 西 城 区 一 模 ) 下 列 变 化 属 于 物 理 变 化 的 是 ( ) A. 冰 雪 融 化 B. 木 柴 燃 烧 C. 白 磷 自 燃 D. 食 物 变 质 2.( 1 分 )(2015

Lisätiedot

! # % % & # # % #!& % &# % &# % % % # %& ( (!& (! & & % % #!! ) %&! *& % %! % %!! # % %!! %*!& % &# % &# ) ) ( % # # ) % ( (!& (! (!! # % % #!! # ( &!

! # % % & # # % #!& % &# % &# % % % # %& ( (!& (! & & % % #!! ) %&! *& % %! % %!! # % %!! %*!& % &# % &# ) ) ( % # # ) % ( (!& (! (!! # % % #!! # ( &! !#!#!%!&!& #!#!#!#!#!#!! #!% # ( )! & & % & ) % ( %! # )& ) &!) &!% )& )! )!!% & ( (!&!&!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )! % * % * ( & )!! % & # %! %! )! % * % * ( & )!! % & # %! %! # )! % * % *

Lisätiedot

保 健 價 值 頗 高 寧 夏 枸 杞 子 是 唯 一 被 載 入 新 中 國 藥 典 的 品 種, 亦 是 傳 統 名 貴 中 藥 材 富 含 必 需 脂 肪 酸 的 枸 杞 必 需 脂 肪 酸, 是 指 那 些 體 內 無 法 製 造, 非 得 由 食 物 提 供 的 脂 肪 酸, 英 文 稱

保 健 價 值 頗 高 寧 夏 枸 杞 子 是 唯 一 被 載 入 新 中 國 藥 典 的 品 種, 亦 是 傳 統 名 貴 中 藥 材 富 含 必 需 脂 肪 酸 的 枸 杞 必 需 脂 肪 酸, 是 指 那 些 體 內 無 法 製 造, 非 得 由 食 物 提 供 的 脂 肪 酸, 英 文 稱 神 奇 的 枸 杞 一 認 識 枸 杞 枸 杞 的 特 色 1. 枸 杞 是 100% 寧 夏 之 中 寧 枸 杞 鮮 果 ( 純 天 然 ) 萃 取 而 製 成 的 2. 枸 杞 是 唯 一 採 用 超 臨 界 二 氧 化 碳 萃 取 的 保 健 食 品, 其 常 溫 萃 取 的 特 性 可 確 保 營 養 物 質 的 活 性 成 份 飽 和 脂 肪 酸 不 飽 和 脂 肪 酸 植 物 油 名 月

Lisätiedot