GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions"

Transkriptio

1 GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

2 NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions Български (BG) Упътване за монтаж и експлоатация Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Deutsch (DE) Montage- und Betriebsanleitung Eesti (EE) Paigaldus- ja kasutusjuhend Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Español (ES) Instrucciones de instalación y funcionamiento Français (FR) Notice d'installation et de fonctionnement Hrvatski (HR) Montažne i pogonske upute Italiano (IT) Istruzioni di installazione e funzionamento Қазақша (KZ) Орнату жəне пайдалану нұсқаулықтары Latviešu (LV) Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Lietuviškai (LT) Įrengimo ir naudojimo instrukcija Magyar (HU) Szerelési és üzemeltetési utasítás Nederlands (NL) Installatie- en bedieningsinstructies Українська (UA) Інструкції з монтажу та експлуатації Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Português (PT) Instruções de instalação e funcionamento Русский (RU) Руководство по монтажу и эксплуатации Română (RO) Instrucţiuni de instalare şi utilizare Slovenčina (SK) Návod na montáž a prevádzku Slovensko (SI) Navodila za montažo in obratovanje Srpski (RS) Uputstvo za instalaciju i rad Table of contents 3

3 Table of contents Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion Appendix

4 Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit 2. Yleistietoja Sivu 1. Tässä julkaisussa käytettävät symbolit Yleistietoja Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet Erilliset NK-/NKG-pumput Räjähdyssuojausasiakirja Tunnustiedot NK, NKG -pumppujen ATEX-luokkien laajuus Asennus Pumppu yhdellä tiivisteellä Pumppu kaksoistiivisteellä (back-to-back tai tandem) Erotus- tai huuhtelunesteen liitännät päättyvissä järjestelmissä Pyörimissuunnan tarkastus Kaivoasennus Ohitus paineenrajoitusventtiilillä Laakerien kunnonvalvonta Pumppupesän maadoittaminen Käyttöolosuhteet Korkein pumpattavan nesteen lämpötila Käyttö alipaineella tai imunostokorkeudella Ennen ATEX-hyväksytyn pumpun käynnistystä Kunnossapito/tarkastus 106 Huomio Huomaa Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava huolellisesti ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee muilta osin noudattaa paikallisia asetuksia ja seurata yleistä käytäntöä. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Ellei näitä ohjeita noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, jolloin on olemassa vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara. Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa toimintahäiriön tai laitevaurion. Huomautuksia tai ohjeita, jotka helpottavat työskentelyä ja takaavat turvallisen toiminnan. Nämä täydentävät asennus- ja käyttöohjeet koskevat ATEX-hyväksyttyjä Grundfos NK, NKG -pumppuja ja erillisiä NK, NKG -pumppuja. Pumput täyttävät ATEX-direktiivin 94/9/EY vaatimukset. Pumput soveltuvat alueille (vyöhykkeille), jotka on luokiteltu direktiivin 1999/92/EY mukaisesti. Epävarmoissa tapauksissa katso mainituista direktiiveistä tai ota yhteys Grundfosiin. 4. Erilliset NK-/NKG-pumput ATEX-hyväksytyt erilliset NK, NKG -pumput toimitetaan ATEX-merkinnällä, joka on samanlainen kuin ATEX-hyväksytyissä NK, NKG -pumpuissa. Katso kappale 6. Tunnustiedot. Kappaleessa 3. mainitut asennus- ja käyttöohjeet koskevat myös ATEX-hyväksyttyjä erillisiä NK, NKG -pumppuja. 5. Räjähdyssuojausasiakirja NK, NKG -pumpun ja kaikkien valvontalaitteiden yhdistelmän on oltava kuvattuna räjähdyssuojausasiakirjassa direktiivin 1999/92/EY mukaisesti. Vastuu tästä on asentajalla/omistajalla. 6. Tunnustiedot Pumppupäähän kiinnitetty tyyppikilpi kertoo seuraavat tiedot: vakiopumpun tiedot ATEX-merkinnän tiedot, pos. 1 ja 2. Kuva 1 ATEX-hyväksytyn pumpun tyyppikilpi yhdellä akselitiivisteellä ATEX-merkinnän tiedot koskevat vain pumppuosaa kytkimineen. Moottorille on erillinen tyyppikilpi. ATEX-kohdat pumpun tyyppikilvessä: Pos. Type NK /269 AE-F2-A-E-SBAQE Model B P Q 300 m 3 /h H 21 m n 1460 min -1 p/t - / - bar/ CMAX Made in HUNGARY II 2G c T3-T5 Tech.file X Kuvaus 1 ATEX-luokitus II Ryhmä II 2G Luokka 2, kaasu Pumpun lämpötilaluokka. Lämpötilaluokka ilmaisee pumpun suurimman sallitun pintalämpötilan normaali- T3-T5 käytössä. 2 Tekninen arkistonumero X 1 KEMA:n (CE 0344) teknisen tiedoston arkistonumero. Kirjain X ilmaisee, että laitteiston turvalliselle käytölle on erityisehtoja. Ehdot mainitaan tässä asiakirjassa TM Suomi (FI) 3. Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet Näiden ohjeiden lisäksi tulee noudattaa seuraavia asennus- ja käyttöohjeita: NK, NKG tuotenumero Pumppujen erikoisversioiden kohdalla tulee noudattaa niitä koskevia asennus- ja käyttöohjeita: NKG - Double seal (back-to-back) tuotenumero NKG - Double seal (tandem) tuotenumero

5 Suomi (FI) 7. NK, NKG -pumppujen ATEX-luokkien laajuus Direktiivi ATEX-hyväksytyt NK, NKG -pumput Ryhmä I Ryhmä II 94/9/EY Luokka M Luokka 1 Luokka 2 Luokka G D G D G D 1999/92/EY Vyöhyke 0 Vyöhyke 20 Vyöhyke 1 Vyöhyke 21 Vyöhyke 2 Vyöhyke 22 Pumput Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Moottorit Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole NK NKG 2G EEx e II T3 2G EEx d IIB T4 2G EEx d IIC T4 2G EEx de IIB T4 2G EEx de IIC T4 NK NKG 2D 125 C NK NKG EExnA 3G T3 2G EEx e II T3 2G EEx d IIB T4 2G EEx d IIC T4 2G EEx de IIB T4 2G EEx de IIC T4 NK NKG 3D 125 C Huomaa: Ryhmien, luokkien ja vyöhykkeiden välinen suhde selostetaan direktiivissä 1999/92/EY. Huomaa, että direktiivi asettaa minimivaatimukset. Joissakin EU-maissa voi siten olla tiukemmat paikalliset määräykset. Käyttäjä tai asentaja vastaa aina siitä, että pumpun ryhmä ja luokka vastaavat asennuspaikan vyöhykeluokitusta. 8. Asennus Varmista, että pumppu on käytön aikana täynnä pumpattavaa nestettä. 8.1 Pumppu yhdellä tiivisteellä Ei-syttyvät nesteet Luokka 2G/D Jos käyttäjä ei voi varmistaa, että pumppu on käytön aikana täynnä pumpattavaa nestettä, asianmukainen valvonta, esim. kuivakäyntisuojaus, on tarpeen pumpun pysäyttämiseksi toimintahäiriön ilmetessä. Luokka 3G/D Lisävalvontaa (kuivakäyntisuojausta) ei tarvita pumppujärjestelmässä Syttyvät nesteet Luokka 2G ja 3G Jos käyttäjä ei voi varmistaa, että pumppu on käytön aikana täynnä pumpattavaa nestettä, asianmukainen valvonta, esim. kuivakäyntisuojaus, on tarpeen pumpun pysäyttämiseksi toimintahäiriön ilmetessä. Riittävä ilmanvaihto pumpun ympärillä on myös tarpeen. Normaalisti toimivan akselitiivisteen vuoto on alle 36 ml 24 käyttötunnin aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto ilmoitetun vyöhykeluokituksen säilyttämiseksi. 8.2 Pumppu kaksoistiivisteellä (back-to-back tai tandem) Ei-syttyvät nesteet - pumppuyksikkö Luokka 2G/D Jos käyttäjä ei voi varmistaa, että pumppu on käytön aikana täynnä pumpattavaa nestettä, asianmukainen valvonta, esim. kuivakäyntisuojaus, on tarpeen pumpun pysäyttämiseksi toimintahäiriön ilmetessä. Luokka 3G/D Lisävalvontaa (kuivakäyntisuojausta) ei tarvita pumppujärjestelmässä Ei-syttyvät nesteet - lisäyksikkö Päättyvät järjestelmät - luokka 2G/D ja 3G/D Varmista erotus- tai huuhtelunesteen oikea virtaama, paine ja lämpötila. Katso erotus- tai huuhtelunesteen liitäntä kappaleesta 8.3 Erotus- tai huuhtelunesteen liitännät päättyvissä järjestelmissä. Katso lisätietoja myös kappaleessa 3. Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet mainituista asennus- ja käyttöohjeista. Lisävalvontaa, esim. kuivakäyntisuojausta, ei tarvita lisäyksikössä. Kiertojärjestelmät - luokka 2G/D ja 3G/D Varmista erotus- tai huuhtelunesteen oikea virtaama, paine ja lämpötila. Katso lisätietoja myös kappaleessa 3. Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet mainituista asennus- ja käyttöohjeista. Lisäyksikkö vaatii lisävalvontaa, esim. kuivakäyntisuojauksen, erotus- tai huuhtelunesteen syötön varmistamiseksi Syttyvät nesteet - pumppuyksikkö Luokka 2G ja 3G Jos käyttäjä ei voi varmistaa, että pumppu on käytön aikana täynnä pumpattavaa nestettä, asianmukainen valvonta, esim. kuivakäyntisuojaus, on tarpeen pumpun pysäyttämiseksi toimintahäiriön ilmetessä. Riittävä ilmanvaihto pumpun ympärillä on myös tarpeen. Normaalisti toimivan akselitiivisteen vuoto on alle 36 ml 24 käyttötunnin aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto ilmoitetun vyöhykeluokituksen säilyttämiseksi Syttyvät nesteet - lisäyksikkö Päättyvät järjestelmät - luokka 2G ja 3G Varmista erotus- tai huuhtelunesteen oikea virtaama, paine ja lämpötila. Katso erotus- tai huuhtelunesteen liitäntä kappaleesta 8.3 Erotus- tai huuhtelunesteen liitännät päättyvissä järjestelmissä. Katso lisätietoja myös kappaleessa 3. Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet mainituista asennus- ja käyttöohjeista. Lisävalvontaa (kuivakäyntisuojausta) ei tarvita lisäyksikössä. Kiertojärjestelmät - luokka 2G ja 3G Varmista erotus- tai huuhtelunesteen oikea virtaama, paine ja lämpötila. Katso lisätietoja myös kappaleessa 3. Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet mainituista asennus- ja käyttöohjeista. Lisäyksikkö vaatii lisävalvontaa, esim. kuivakäyntisuojauksen, erotus- tai huuhtelunesteen syötön varmistamiseksi. Kuivakäyntisuojauksen toimintojen, kuten virtaaman, tiivistyspaineen ja erotus- tai huuhtelunesteen lämpötilan, tarkastus kuuluu asentajan/omistajan vastuulle. 104

6 8.3 Erotus- tai huuhtelunesteen liitännät päättyvissä järjestelmissä 8.8 Pumppupesän maadoittaminen Pumpun pesä on maadoitettava. Suomi (FI) Kuva 2 TM Esimerkkejä kaksoistiivistejärjestelyistä päättyvissä järjestelmissä TM TM Erotus- tai huuhteluneste on kytkettävä putkiliitäntään numero 2 kuvan 2 esimerkeissä. Putkiliitännät 1 ja 3 on tulpattava. Katso kuva 3. Kuva 4 Pumppupesän maadoituspiste. Kiristä 80 ± 16 Nm momenttiin 9. Käyttöolosuhteet 9.1 Korkein pumpattavan nesteen lämpötila Korkein pumpattavan nesteen lämpötila riippuu asiakkaan määrittelemästä lämpötilaluokasta sekä akselitiivisteestä. 1 Kuva 3 2 Putkiliitännät 8.4 Pyörimissuunnan tarkastus 8.5 Kaivoasennus Älä koskaan tarkasta pyörimissuuntaa pumppua käynnistämällä - ei edes lyhytaikaisesti - elleivät pumppu ja lisäyksikkö ole täynnä nestettä. Tämän tarkoituksena on estää lämpötilan kohoaminen pyörivien ja paikoillaan olevien osien kosketuksessa sekä suojata akselitiiviste kuivakäynniltä. Varmista riittävä ilmanvaihto, jos pumppu asennetaan kaivoon. 8.6 Ohitus paineenrajoitusventtiilillä Käyttö suljettua painepuolen venttiiliä tai sulkua vastaan voi aiheuttaa ylikuumenemista, mikä ei ole sallittua. Tämä voidaan estää asentamalla paineenrajoitusventtiilillä varustettu ohitus. Huomioi minimivirtaama. Katso kappale 3. Rinnakkaiset asennus- ja käyttöohjeet. 8.7 Laakerien kunnonvalvonta Heavy-duty-laakereissa on valmius tärinämittausta varten isku-pulssimenetelmällä (SPM). Laakeripesissä on myös kierteet Pt100 lämpötila-antureille laakerien jatkuvaa kunnonvalvontaa varten. 3 TM Lämpötilaluokka Suurin sallittu pintalämpötila [ C] T1 450 T2 300 T3 200 T4 135 T5 100 T6 85 Alla oleva kuva kertoo pumpun suurimman pintalämpötilan nesteen maksimilämpötilan ja akselitiivisteen lämpenemisen seurauksena. Kuva 5 T [ C] Pumpun korkein pintalämpötila Lämpötilan nousu akselitiivisteessä (Grundfosin laskema) Korkein pumpattavan nesteen lämpötila Pumpun korkeimman pintalämpötilan laskenta Pumpun suurimman pintalämpötilan on oltava ainakin 5 C matalampi kuin asiakkaan määrittelemän lämpötilaluokan mukainen suurin sallittu pintalämpötila. Nesteen maksimilämpötila ja asiakkaan määrittelemä lämpötilaluokka mainitaan pumpun mukana toimitettavassa "pääsovelluksen datalehdessä". Katso esimerkki tämän kirjan lopussa. Grundfos arkistoi kopion ja se on löydettävissä pumpun tyyppikilvessä olevalla tuotenumerolla ja sarjanumerolla. Model B P TM Kuva 6 Malli, tuotenumero, valmistuspaikka, viikko ja vuosi sekä sarjanumero 105

7 Suomi (FI) Huomaa Älä käytä pumppua, jos lämpötilat ylittävät "pääsovelluksen datalehden" määrittelemät arvot. Grundfosin takuu ei korvaa tämän varoituksen laiminlyömisestä aiheutuvia vahinkoja. Jos datalehti puuttuu, kysy suurin sallittu pumpattavan nesteen lämpötila Grundfosilta. Ota yhteys Grundfosiin, jos pumppua käytetään datalehden määrittelemää korkeammassa lämpötilassa. 9.2 Käyttö alipaineella tai imunostokorkeudella 11. Kunnossapito/tarkastus Tätä tarkastuslistaa on noudatettava tarkasti. Huomaa Se saattaa korvautua tiukemmilla kunnossapito-ohjelmilla. 1. Tarkasta päivittäin, että akselitiiviste ja lisäyksiköt toimivat oikein. 2. Tarkasta voiteluaine ja laakeriääni viikoittain. Jos laakereissa alkaa ilmetä kulumisen merkkejä, ne on vaihdettava. 3. Tarkasta kytkimen kumiosat neljän viikon välein. Jos niissä alkaa ilmetä kulumisen merkkejä, ne on vaihdettava. 4. Mahdollinen varapumppu on käynnistettävä kerran viikossa sen pitämiseksi toimintakunnossa. 5. Paineistus- tai huuhtelujärjestelmä on puhdistettava perusteellisesti kerran vuodessa. Noudata lisäyksikön valmistajan ohjeita. Ota pumppu pois käytöstä tätä varten. Oikeus muutoksiin pidätetään. TM TM Kuva 7 Pumput kaksoistiivisteellä liitettynä korotettuun säiliöön Jos käyttö alipaineella tai imunostokorkeudella on jatkuvaa tai jaksottaista kuvan 7 mukaisissa sovelluksissa, käytä asianmukaista pinnankorkeuden valvontaa varmistaaksesi huuhtelunesteen syötön tiivistepesään. Pumpun on pysähdyttävä, jos huuhtelunesteen pinta laskee tietyn alarajan alapuolelle syöttösäiliössä. 10. Ennen ATEX-hyväksytyn pumpun käynnistystä Huomaa Tätä tarkastuslistaa on noudatettava tarkasti. 1. Tarkasta, että tilauksen ATEX-luokitus vastaa moottorin ja pumpun tyyppikilvissä määriteltyä luokkaa. 2. Varmista, että pumpun kumiosat ovat tilauksen mukaiset. Ks. tyyppikilpi. Esimerkki: NKG / H2 F 2 A KE O 2926 Tyyppikilven lukuohje löytyy vakiopumpun asennus- ja käyttöohjeista. 3. Tarkasta, että pumppu ja/tai lisäyksiköt ovat täynnä nestettä ja ilmattuja. 4. Tarkasta, että akseli pyörii vapaasti. Juoksupyörän ja pumppupesän välillä ei saa olla mekaanista kosketusta. 5. Tarkista pyörimissuunta. Oikea pyörimissuunta käy ilmi pumpun pesään merkitystä nuolesta. 6. Noudata kaksoistiivisteellä varustettujen pumppujen erityisiä käynnistysohjeita (back-to-back tai tandem). Katso lisätietoja kyseisen pumpun asennus- ja käyttöohjeista. 7. Jos pumppu on varustettu kaksoistiivisteellä (back-to-back), tarkasta että tiivistepesä on oikein paineistettu. 8. Varmista ennen käynnistystä ja käytön aikana, ettei pumppu vuoda eikä siinä ole toimintahäiriöitä. 9. Pumppu on ilmattava uudelleen näissä tapauksissa: Pumppu on ollut pysäytettynä pidemmän aikaa. Pumppuun on kertynyt ilmaa/kaasua. 106

8 Appendix 1 Example of key application data sheet Dear customer, please fill in the following questionnaire in cooperation with a Grundfos representative. This will help to ensure that Grundfos supplies you with a pump solution adapted to meet exactly your needs in terms of pump type, pump materials, shaft seal arrangement, shaft seal type, elastomers and accessories. Customer information Appendix Company name: Customer number: Phone number: Fax number: address: Project title: Reference number: Customer contact: Quotation made by: Company name: Prepared by: Phone number: Date: Page 1 of Fax number: address: Quotation number; Operating conditions Pumped liquid Type of liquid: Chemical composition (if available): Distilled or demineralised water? Conductivity of distilled/demineralised water [μs/cm] Minimum liquid temperature: [ C] Maximum liquid temperature: [ C] Vapour pressure of liquid: [bar] Liquid concentration: % Liquid ph value: Liquid viscosity: Dynamic viscosity: [cp] = [mpa s] Kinematic viscosity: [cst] = [mm 2 /s] Liquid density: [kg/m 3 ] Specific heat capacity of liquid: [kj/(kg K)] Air/gas in liquid? Solids in liquid? Contents of solids in liquid (if available): Additives in liquid? % of mass Does the liquid crystallise? When does crystallisation happen? Does the liquid get sticky when volatiles evaporate from the pumped liquid? Description of sticky circumstances: Is the liquid hazardous/poisonous? Special measures to be taken into account when dealing with this hazardous/poisonous liquid: Special measures for handling this liquid: 111

9 Appendix CIP liquid (cleaning in place) Type of liquid: Chemical composition (if available): Liquid Temperature during operation: [ C] Maximum liquid temperature: [ C] Vapour pressure of liquid: [bar] Liquid concentration: % Liquid ph value: Pump sizing Main duty point Q: [m 3 /h] H: [m] Max. duty point Q: [m 3 /h] H: [m] Min. duty point Q: [m 3 /h] H: [m] Ambient operating conditions Ambient temperature: Altitude above sea level: Pressure Minimum inlet pressure: Maximum inlet pressure: Discharge pressure (inlet pressure + head): [ C] [m] [bar] [bar] [bar] ATEX marking Required marking of the pump Customer s equipment group (e.g.: II): Customer s equipment category (e.g.: 2, 3) Gas (G) and/or dust (D) Gas (G) Dust (D) Gas and dust (G/D) Required marking of the motor Protection type (e.g.: d, de, e, na) Maximum experimental safe gap (e.g.: B, C) Temperature class - gas (e.g.: T3, T4, T5) - dust (e.g.: 125 C) [ C] Description/sketch Detailed description of ATEX application (attach a drawing if possible) ATEX certificate required Frequency converter Frequency converter option wanted? Control parameter: Detailed description of requirements: (attach a drawing if possible) Pressure Temperature Flow Other System information Please provide us with some information about your system and maybe a simple sketch. This will give us hints as to whether you need accessories or monitoring equipment, or whether you already have a suitable system which makes it unnecessary to attach any further equipment. 112

10 Double shaft seal solutions If you chose a tandem or a back-to-back shaft seal solution, you must connect either a flushing system or pressurizing system for barrier liquid to the connection pipes. Appendix Tandem shaft seals Pipe connection to primary shaft seal. The liquid is directed to the seal faces of the shaft seal. The primary seal is placed on the pumped liquid side. Pipe connections to secondary shaft seal. The liquid is directed to the seal faces of the secondary shaft seal. The secondary seal is placed in the seal chamber. GrA8480 Pipe connections to the cartridge seal. The direction of the flushing flow depends on the direction of rotation of the shaft GrA8610 Fig. 1 Flushing connections of tandem shaft seal arrangement with standard seals Fig. 2 Flushing connections of tandem shaft seal arrangement with a cartridge seal Is a flushing liquid available in the application? Yes No Description of the flushing liquid: Chemical composition (if available): Pressure of the flushing liquid: [bar ] Does the application require flushing/cooling of the primary shaft seal? Yes No Comments on flushing/cooling for the primary shaft seal: More comments/info about your system: 113

11 Appendix Back-to-back shaft seals Pipe connection to primary shaft seal. Pipe connections to secondary shaft seal. The barrier liquid is directed to the seal faces of the shaft seals. Both primary and secondary seals are placed in the seal chamber GrA8479 Pipe connections to the cartridge seal. The direction of the barrier liquid depends on the direction of rotation of the shaft. GrA8610 Fig. 3 Connections for barrier liquid of back-to-back arrangement with standard seals Is a barrier liquid available in the application? Description of the barrier liquid: Chemical composition (if available): Pressure of the barrier liquid: System requirements for the barrier liquid: Fig. 4 Connections for barrier liquid of back-to-back arrangement with a cartridge seal Yes No [bar] Does the application require circulation of the barrier liquid? Yes No (dead-end arrangement) Comments on circulation for the primary shaft seal: Comments on dead-end arrangement More comments/info about your system: Date: Date: Grundfos representative Customer representative 114

12 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y Mozart AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Тел.: +(37517) , Факс: +(37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse Bodenheim/Rhein Germany Tel.: Telefax: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Revised Grundfos companies

13 Being responsible is our foundation Thinking ahead makes it possible Innovation is the essence ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be Think Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 GRUNDFOS OHJT, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) sennus- ja käyttöohjeet 2 Suomi (FI) sennus- ja käyttöohjeet lkuperäisen englanninkielisen version käännös.

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

CMB, CMB-SP Booster PM2

CMB, CMB-SP Booster PM2 CMB, CMB-SP Booster PM2 Supplement to Quick Guide GRUNDFOS OHJEET Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SP Asennus- ja käyttöohjeet Other languages http://net.grundfos.com/qr/i/98074911 Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäiset asennus- ja käyttöohjeet. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM2 674 1138 1897 61 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Safety instructions and other important information

GRUNDFOS OHJEET MAGNA3. Safety instructions and other important information GRUNDFOS OHJEET MAGNA3 Safety instructions and other important information Suomi (FI) Suomi (FI) Turvallisuusohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Tässä julkaisussa

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung GARDENA D Betriebsanleitung Rückenspritzgerät 12 l GB Operating Instructions Backpack Sprayer 12 l F Mode d emploi Pulvérisateur à dos 12 l NL Instructies voor gebruik Rugsproeier 12 l S Bruksanvisning

Lisätiedot

PT-36 Mekaaninen plasmakaaripoltin

PT-36 Mekaaninen plasmakaaripoltin PT-36 Mekaaninen plasmakaaripoltin Käyttöohje (FI) 0558006966 03/2009 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos

Lisätiedot

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf Wilo-NL FIN Huolto- ja käyttöohje 4118301-Ed.2-04/08-pdf WILO AG 09/2007 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Käyttöohje Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2

Lisätiedot

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e

GARDENA. Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e GARDENA Art. 1820 GB S NL D Operating Instructions Water Timer Electronic C 14 e Bruksanvisning Bevattningstimer electronic C 14 e Instructies voor gebruik Elektronische watertimer C 14 e Betriebsanleitung

Lisätiedot

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

KÄYTTÖOHJE. Soikeakehyksinen Allas TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA () OVAL FRAME POOL DANISH 7.5 X 0.3 PANTONE 95U 06//00 KÄYTTÖOHJE Suomi Dansk TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Soikeakehyksinen

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

NOTIFIKAATIO-OPAS. Terumo Cardiovascular Systems Corporation. 29 maaliskuuta, 2011

NOTIFIKAATIO-OPAS. Terumo Cardiovascular Systems Corporation. 29 maaliskuuta, 2011 Terumo Cardiovascular Systems Corporation NOTIFIKAATIO-OPAS 29 maaliskuuta, 2011 Sisältää Kansainväliseen Käyttöön Tarkoitetun Todistuksen Hoidollisesta Tarpeesta (Certificate of Medical Necessity), CMN.

Lisätiedot

Beckhoff Älykästä rakennusautomaatiota

Beckhoff Älykästä rakennusautomaatiota Rakennusautomaatio Beckhoff Älykästä rakennusautomaatiota Beckhoffin PC-pohjaista ohjaustekniikkaa on hyödynnetty kaikilla teollisen automaation alueilla jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Nykypäivänä

Lisätiedot

Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo

Wilo-CC-System FIN. Asennus- ja käyttöohjeet. 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Wilo-CC-System FIN Asennus- ja käyttöohjeet 2 063 144 (PDF-03/2006) Wilo Fig. 1.1: Fig. 1.2: Fig. 2: Fig. 3: Fig. 4: Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohjeet Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat asentaa laitteen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput

Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput A.0200.405 IM-OF/03.00 FI (0610) EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Direktiivi 98/37/EG, liite IIA) Valmistaja Johnson Pump P.O. Box 1436 SE-701 14 Örebro

Lisätiedot

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump DK Brugsanvisning

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

Etusivu. Vianetsintä Muistilista Kysymyksiä ja vastauksia Itse tehtyjen ominaisuuksien tarkistus Spesifikaatiot Yleisspesifikaatiot

Etusivu. Vianetsintä Muistilista Kysymyksiä ja vastauksia Itse tehtyjen ominaisuuksien tarkistus Spesifikaatiot Yleisspesifikaatiot Etusivu Turvaohjeet Merkkikieli Virta Asennus Puhdistus Muuta Johdanto Purkaminen pakkauksesta Etuosa Takaosa Asennus Monitorin liitäntä Monitorin ajurin asennus Automaattinen Manuaalinen VESA-jalustan

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin,

Lisätiedot

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG AK60 / AK00 / ( : AK7 / AK0/) Betriebsanleitung D 605 6_h

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200 Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Kierreniittityökalu Tyyppi 700 Avdel panostaa jatkuvaan tuotekehittelyyn. Tästä syystä työkaluihin saatetaan tehdä muutoksia käyttöohjeen julkaisun jälkeen, jolloin

Lisätiedot