OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista Kungfutse - Keskustelut

2

3 LUKIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Avoimeen yliopistoon! Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Sen tiedekunnat laitoksineen ja erikoistuneet tutkimusyksiköt luovat perustan monitieteiselle tutkimukselle, uusille innovaatioille ja uusien osaajien kouluttamiselle työelämän vaativiin tehtäviin. Yliopiston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu edistää elinikäistä oppimista. Elinikäinen oppiminen perustuu ihmisen tarpeeseen kehittyä ympäristön mukana. Se on jatkuva kehitysprosessi, joka sisältää sekä muodollisen koulutuksen että muun oppimisen ja kasvun. Aikuiskoulutuksen osalta se usein kanavoituu täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston kautta. Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun, laajentaa yleissivistystäsi, päivittää ammatillista osaamistasi tai hakea vauhtia ja uusia reittejä tutkintotavoitteiselle opiskelulle. Opiskelu edellyttää opiskelijalta motivaatiota, omatoimisuutta ja aikaa. Avoimesta yliopistosta löydät innostavan, opintojasi tukevan akateemisen opiskeluyhteisön. Tähän oppaaseen on koottu tietoa opiskelusta Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa. Oppaasta löydät perustiedot lukuvuonna Oulussa ja Kajaanissa sekä muilla yhteistyöpaikkakunnilla järjestettävistä avoimista yliopisto-opinnoista. Tarkemmat aikataulut ja tiedot opinto-ohjelmista saat ilmoittautumisen yhteydessä. Löydät tiedot myös kootusti verkkosivultamme osoitteesta Sivustolla kerromme myös laajemmin avoimiin yliopisto-opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja opintoohjelmien muutoksista. Verkkosivuja kannattaa seurata säännöllisesti. Avoimen yliopiston laadun kehittämisen kannalta on tärkeää saada opiskelijoiden, opettajien ja yhteistyötahojen antamaa palautetta. Toivomme, että annat palautteesi ja esität toiveita avoimessa yliopistossa järjestettävistä opinnoista ja kehittämiskohteista esimerkiksi verkkosivuiltamme löytyvillä lomakkeilla. Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) auditoi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän vuonna 2010, jolloin yliopisto läpäisi sen erinomaisin arvosanoin myös avoimen yliopisto-opetuksen osalta. Avoimen yliopiston henkilökunta auttaa Sinua mielellään kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Toivomme Sinulle oppimisen iloa ja menestystä opinnoissasi! Avoimen yliopiston henkilökunta

4

5 SISÄLLYS Sisältö 1. avoin yliopisto-opetus Avoimen yliopiston järjestelmä Opiskelu avoimessa yliopistossa Oulun yliopiston avoimen yliopiston organisaatio 8 2. OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Kuka voi opiskella? Miten ilmoittaudutaan? Mitä opiskelu maksaa? Miten voi lukea hyväksi aiemmin suoritettuja opintoja? Opintososiaaliset edut ja tuet Tenttiminen Opintosuoritusrekisteri ja todistukset Neuvontaa ja ohjausta opiskeluun Opintojen tueksi Tietoverkkojen käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset Opiskelijan eettiset ohjeet OULUN YLIOPISTON TUTKINNOT JA AVOIN YLIOPISTO Oulun yliopiston tiedekunnat ja tutkinnot Avoimen yliopiston opinnot ja hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Kaksiportainen tutkintorakenne OPINTOIHIN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 28 Kartta Linnanmaan yliopistoalueesta KIRJASTOT Kirjastopalvelut Tietoa Oulun yliopiston kirjastoista Muita lähellä olevia kirjastoja yleisöluennot ja IKÄÄNTYVIEN yliopisto Yleisöluennot Ikääntyvien yliopisto LUKUVUONNA TARJOTTAVA OPETUS Opetustarjonta tiedekunnittain Humanistisen tiedekunnan oppiaineet Kasvatustieteiden tiedekunnan oppiaineet 49

6 SISÄLLYS Luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineet Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet Taloustieteiden tiedekunnan oppiaineet Teknillisen tiedekunnan oppiaineet Kieli- ja viestintäopinnot Opetustarjonta paikkakunnittain ja yhteistyötahoittain Oulussa järjestettävä opetus avoin yliopisto-opetus, oulu Kajaanin yliopistokeskuksen järjestämä opetus Yhteistyötahojen järjestämä opetus 73 Haukiputaan lukio 73 Helsingin seudun kesäyliopisto 73 Jokihelmen opisto 73 Jyväskylän kesäyliopisto 73 Kainuun kesäyliopisto 73 Karjasillan lukio 73 Kaskikuusen kansalaisopisto 74 Kaukametsän opisto 74 Keski-pohjanmaan kesäyliopisto 74 Kiimingin lukio 75 Kivalojen seutuopisto 75 Lapin kesäyliopisto 75 Lapin yliopisto / avoin yliopisto 76 Limingan kansanopisto 76 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/kuusamo 76 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/pyhäjärvi 76 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/raahe 77 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/ylivieska 77 Pudasjärven kansalaisopisto 77 Pyhäjoen lukio 78 Sallan kansalaisopisto 78 Sotkamon kansalaisopisto 78 Tampereen kesäyliopisto 78 Turun kesäyliopisto 78 Vieremän kansalaisopisto 78 LIITTEET

7 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 1. avoin yliopisto-opetus 1.1. Avoimen yliopiston järjestelmä Avoin yliopisto-opetus on kaikille kansalaisille tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Yliopistot toteuttavat opetuksen järjestämällä sen joko itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Avoimen yliopiston koulutuspalveluita ovat arvosanaopetus, opintoneuvonta ja -ohjaus sekä yleisöluentosarjat. Arvosanaopetuksen muotoja ovat lähiopetus, etä- ja monimuoto-opetus sekä itseopiskelu. Opetusta järjestetään syys-, kevät- ja kesälukukausien aikana. Talvikaudella lähiopetus järjestetään pääosin ilta- ja viikonloppuopetuksena sekä ns. perusopetukseen integroituna avoimena yliopisto-opetuksena (POIA). Osallistuminen avoimeen yliopisto-opetukseen voi olla yleistä sivistysharrastusta, ammatillista täydennyskoulutusta tai yliopistotutkintoon tähtäävää opiskelua. Avoimessa yliopistossa opiskelija voi suorittaa yliopiston perustutkintojen osia ts. tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Syventäviin opintoihin ovat tiedekunnat myöntäneet avoimen yliopiston opinto-oikeuksia harvemmin. Opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan valita opintotarjonnasta yksittäisiä opintojaksoja tai Avoimessa laajempia opintokokonaisuuksia ja rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja. yliopistossa voit opiskella iästä ja Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opiskelija voi lukea avoimet yliopistoopinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa riippumatta pohjakoulutuksesta tutkinnon suorittamisoikeuden tiedekunnalta. Opiskelija voi hakea Oulun yliopiston koulutusohjelmiin valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa ja esim. yliopiston erillisvalinnassa (kts. tarkemmin luku 3.). Yliopiston tutkinto-opiskelijat ja muissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat usein hyödyntää avoimen yliopiston opintosuorituksia osana opintojaan Opiskelu avoimessa yliopistossa Avoin yliopisto-opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston perusopetusta. Opiskelussa perehdytään tieteenalojen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimustuloksiin. Keskeistä on tieteellisen ajattelutavan sekä tiedon hankkimisen ja käsittelyn taitojen kehittäminen. Näiden taitojen lisäksi opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäisyyttä. 7

8 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 8 Suuri osa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena. Opintojen saavutettavuuden parantamiseksi opetusta järjestetään yhä useammin etä- ja monimuoto-opetuksena sekä verkko- ja yksilöopintoina. Avoimen yliopiston opiskelijaa varten on kehitetty erilaisia opintoja tukevia informaatio- ja neuvontapalveluja. Varsinaisia koulutuspalveluja, erityisesti verkko-opiskelumahdollisuuksia, kehitetään jatkuvasti lisää. Katso tarkemmin Suomen avointen yliopistojen kotisivu osoitteessa ja Oulun yliopiston avoimen yliopiston kotisivu osoitteessa Oulun yliopiston avoimen yliopiston organisaatio Oulun yliopiston kautta toteutettava avoin yliopistotoiminta järjestetään yhteistyössä tiedekuntien ja laitosten sekä käytännön toteutuksesta vastaavien koulutusorganisaatioiden kanssa. Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) ja sen avoimen yliopiston toimisto vastaavat kaikesta Oulun yliopiston kautta annetusta avoimesta yliopisto-opetuksesta. Avoimen yliopiston toimisto on palvelu- ja kehitysorganisaatio tiedekuntien, laitosten, yhteistyöoppilaitosten sekä eri viranomaisten välillä. Oulun avoin yliopisto tekee yhteistyötä yliopiston yksikköjen, muiden korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Oulun yliopisto koordinoi avoimen yliopiston koulutuskysyntää ja -tarjontaa Pohjois-Suomessa yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Kainuun ja Ylä-Savon alueella Oulun yliopiston avoimen yliopiston toimintaa koordinoi Kajaanin yliopistokeskus Täydentävien opintojen keskuksen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Oulun avoin yliopisto tekee yhteistyötä myös Oulun Eteläisen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toimipaikat Oulussa, Ylivieskassa, Raahessa, Kuusamossa ja Pyhäjärvellä ovat keskeisiä vapaan sivistystyön yhteistyöverkoston jäseniä alueella. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleella uudella yliopistolailla säädettiin yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Yliopistojen päätehtävät, tutkimus ja opetus, pysyivät ennallaan. Lain uudistaminen antoi yliopistolle entistä enemmän liikkumavaraa toimia ja vaikuttaa omaan toimintaansa. Oulun yliopiston hallitus vahvisti kokouksessaan uuden tiedekuntajaon. Oulun yliopistossa on alkaen yhdeksän tiedekuntaa aikaisemman kuuden sijaan. Uusi tiedekunta jako on seuraava: - arkkitehtuurin tiedekunta (Oulu School of Architecture) - biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine) - humanistinen tiedekunta (Faculty of Humanities) - kasvatustieteiden tiedekunta (Faculty of Education)

9 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA - luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of Science) - lääketieteellinen tiedekunta (Faculty of Medicine) - Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (Oulu Business School) - teknillinen tiedekunta (Faculty of Technology) - tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering) Uudistukset ovat vaikuttaneet Oulun avoimen yliopiston toimintaan jo tätä aiemmin. Yliopiston hallitus päätti täydennyskoulutuksen, avoimen yliopiston, kielikeskuksen, työelämä- ja urapalveluiden, varainhankinnan sekä alumnitoiminnan yhdistämisestä Täydentävien opintojen keskukseksi (TOPIK, engl. Extension School). Avoimen yliopiston opintotoimisto ja suunnittelu Oulussa muuttivat tässä yhteydessä Linnanmaalla sijaitsevaan opiskelijakeskukseen (Student Center). Kajaanin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston suunnittelu, opinto-ohjaus ja -neuvonta sijaitsevat Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksikkö AIKOPA:ssa osoitteessa Linnankatu 6, Kajaani. Oulun avoimen yliopiston toimintaa järjestettiin vuoden 2012 aikana maanlaajuisesti 28 yhteistyötahon kanssa. Tarjolla on ollut opetusta yliopiston kaikista kuudesta tiedekunnasta, yhteensä 2172 opintopistettä. Opetukseen osallistui yhteensä 4706 opiskelijaa. Suosituimpia olivat humanistiset (1655 opiskelijaa, sis. kieliopinnot) ja kasvatustieteelliset aineet 1289 opiskelijaa. Avoimen yliopiston kautta järjestettiin yhteensä 56 verkkokurssia. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittivat yhteensä opintopistettä. Opetusta antoi n. 250 opettajaa ja opetustunteja pidettiin noin Vuonna 2012 Oulun yliopistoon hyväksyttiin erillisvalinnan kautta yhteensä 35 avoimen yliopiston opiskelijaa. Taloust. 637 Tekn.t. 198 Hum.t. (sis. kieli- ja viestintä) 1655 Luonn.t. 162 Terv.tiet 765 Kasv.t Kuvio 1. Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijamäärä koulutusaloittain vuonna 2012 (brutto, N=4706) 9

10 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 2. OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 2.1. Kuka voi opiskella? Talvi- ja kesäkautiseen avoimeen yliopisto-opetukseen voi hakeutua kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinto-oikeus edellyttää ilmoittautumista ja säädetyn maksun suorittamista. Opinto-oikeus on ajallisesti rajattu. Jos arvosanaopetuksessa jonkin opintokokonaisuuden tai opintojakson opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan tilojen, opintoryhmien tai muiden järjestelyiden vuoksi, käytetään Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijavalinnassa pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestystä. Huomaathan, että kokonaisuuteen ilmoittautuvalla opiskelijalla on etusija opiskelupaikkaan yksittäiselle jaksolle ilmoittautuvaan nähden. Perusopetukseen integroituun opetukseen (POIA) opiskelijavalinta tapahtuu tiedekuntien ja laitosten kautta Miten ilmoittaudutaan? Oulun yliopisto on ottamassa käyttöön uutta ilmoittautumis- ja opintojen maksujärjestelmää (ILPA). Järjestelmän käyttöön siirrytään vaiheittain vuoden 2013 aikana. Ilmoittautumisjärjestelmästä kerrotaan opintokokonaisuus/ -jaksokohtaisesti opetusohjelmissa, jotka ovat saatavilla mm. avoimen yliopiston verkkosivuilta osoitteesta oulu.fi/avoinyliopisto/. Niissä yliopiston itse järjestämissä opintokokonaisuuksissa/ -jaksoissa, joissa ILPA -verkkoilmoittautumisjärjestelmä on käytössä, opiskelija valitsee opintokohteen, tunnistautuu järjestelmään verkkopankki- tai yliopiston käyttäjätunnuksilla, suorittaa opintomaksun ja saa näiden pohjalta opinto-oikeuden valitsemaansa opintokohteeseen. Opiskelija voi pyytää järjestelmää lähettämään ilmoittautumistietonsa antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opiskelija voi tulostaa opinto-ohjelman itselleen avoimen yliopiston verkkosivuilta ja aloittaa opintonsa ohjelman mukaisesti. Järjestelmä tuottaa opiskelijalle myös käyttäjätunnuksen, jolla opiskelija voi kirjautua mm. WebOodiin ja Optima työtilaan (kts. tarkemmin kohta 2.10.). Muissa opintokokonaisuuksissa/ -jaksoissa opintoihin ilmoittaudutaan oppiainekohtaisesti täyttämällä avoimen yliopiston ilmoittautumislomake tiedotustilaisuudessa, avoimen yliopiston tai sen yhteistyötahon toimistossa tai Oulussa ja Kajaanissa järjestettävän opetuksen osalta myös avoimen yliopiston 10

11 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA www-sivustolla osoitteessa Yleensä ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi, mutta opiskelija voi ilmoittautua myös kurssi- tai opintojaksokohtaisesti. Oppiainekohtainen opintomaksu laskutetaan erikseen syys- ja kevätlukukauden osalta. Kesäaikaiseen opetukseen ilmoittaudutaan ja opintomaksut suoritetaan opetusta järjestävän kesäyliopiston tai yhteistyötahon toimistoon. Ennen opintojen alkua järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin osallistuminen on hyödyllistä, sillä niissä kerrotaan laajemmin avoimen yliopiston toiminnasta ja käytännön asioista. Ilmoittautuminen on sitova ja maksu/ laskutus suoritetaan ilmoittautumisen perusteella. Mikäli opiskelija ei aloita opiskelua tulee hänen perua ilmoittautumisensa kirjallisesti tai sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoon Oulussa tai Kajaanissa viimeistään 7 päivää ennen opintojen alkamista. Tämän jälkeen opinto-oikeutensa peruvalta opiskelijalta veloitetaan 35 euron peruutusmaksu. Sellaisten opintokokonaisuuksien osalta, joissa on opiskelijakiintiö, peritään koko lukukauden opintomaksu. Yhteistyöoppilaitoksilla on omat käytänteensä. Perusopetukseen integroidussa opetuksessa (POIA) ilmoittautuminen, opiskelijavalinta ja maksut tapahtuvat tiedekuntien ja laitosten sekä eräissä tapauksissa myös avoimen yliopiston toimiston kautta. Tiedekuntakohtaisia ohjeita ja hakulomakkeita on saatavissa avoimen yliopiston toimistosta ja tiedekuntien kanslioista. Kesäaikaiseen opetukseen ilmoittaudutaan ja opintomaksut suoritetaan opetusta järjestävään kesäyliopistoon tai oppilaitokseen. Kesäyliopistot ja oppilaitokset julkaisevat oman opinto-ohjelmansa kevään aikana Mitä opiskelu maksaa? Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Avoimista yliopisto-opinnoista perittävät maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009). Sen mukaan yliopiston perimä maksu voi olla korkeintaan 10 euroa myönnetyn opinto-oikeuden opintopistettä kohden. Opintoja järjestävät yhteistyöoppilaitokset laskuttavat opiskelijalta lisäksi oman maksunsa. Opintomaksu on opintokokonaisuus-, opintojakso- tai kurssikohtainen. Oulun yliopiston itse järjestämässä opetuksessa maksu oikeuttaa osallistumaan ko. lukukauden aikana kaikkiin opintojaksoihin ja kuulusteluihin niissä oppiaineissa, joihin opiskelija on ilmoittautunut ja saanut opinto-oikeuden. Opintomaksu kattaa mm. opetuksen, opintoneuvonnan ja -ohjauksen, tiedotuksen ja opinto-oppaat, opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinnin, opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset, jaksoon tai kokonaisuuteen kuuluvat kuulustelut (lukuun ottamatta rästitentit) sekä tietohallinnon ja kirjaston peruspalveluita. Opiskelijalle jäävästä kurssimateriaalista, opetuksen tai tenttien järjestämisestä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla voidaan periä erillinen omakustannushintaan perustuva maksu. Oulun yliopiston itse järjestämässä opetuksessa ei anneta alennuksia opintomaksuista. Yhteistyötahot määrittelevät itse maksunsa ja laskutuskäytäntönsä. 11

12 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Miten voi lukea hyväksi aiemmin suoritettuja opintoja? Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. Oulun yliopiston AHOT-käytännöstä löytyy lisätietoja sivulta AHOT-menettelyä voi hyödyntää avoimen yliopiston opinnoissa esimerkiksi keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi. Menettely käynnistyy keskustelulla avoimen yliopiston oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Keskustelun pohjalta opiskelija täyttää AHOT-lomakkeen ja palauttaa sen avoimen yliopiston toimistoon. Opiskelija saa päätöksen kaikista niistä opinnoista, joihin hän on hakenut AHOT-menettelyä. Päätöksestä käy ilmi mahdollisesti vaadittavat lisäsuoritukset. Päätöksen kirjaamismaksu on 35 euroa ensimmäiseltä opintojaksolta ja seuraavilta jaksoilta 7 euroa/opintojakso. AHOT-lomake on tulostettavissa Oulun yliopiston sivulta dokumentit/ahot%201a_tallennettava.pdf. Ennen voimaan tullutta tutkintorakenneuudistusta suoritettujen opintojen vastaavuuskäytänteet on esitetty luvussa 3.3. Jos avoimen yliopiston opiskelija aikoo suorittaa korkeakoulututkinnon, opetussuunnitelmiin ja valintaperusteisiin kannattaa tutustua jo ennen avoimen yliopiston opintojen aloittamista (kts. tarkemmin luku 3.). Tiedekuntien opetussuunnitelmat löytyvät tiedekuntien opinto-oppaista ja WebOodista, (ks. https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Opetussuunnitelmista ilmenee, millaisia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia tutkintoihin sisältyy Opintososiaaliset edut ja tuet Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista. Siihen ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa). Opiskelu avoimessa yliopistossa ei oikeuta päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin alennuksiin tai etuisuuksiin. Yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa päätoimisena opiskelijana olevan on mahdollista liittää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan, jolloin esim. kesäopintotukeen edellytettyjä opintopisteitä voi kartuttaa opiskelemalla avoimessa yliopistossa. Omaehtoinen opiskelu työttömänä ja työttömyysturva Vuoden 2010 alusta lukien työtön työnhakija on voinut tietyin edellytyksin opiskella omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Ehtona on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun

13 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun alkaessa on oltava vähintään 25-vuotias. Lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta saa mm. TE-palveluiden sivuilta (http://www.mol. fi Koulutus ja ammatinvalinta Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna). Osallistuessaan samanaikaisesti useaan opintokokonaisuuteen tai perusopetukseen integroituun avoimeen yliopisto-opetukseen (POIA) kannattaa opiskelijan selvittää työttömyysturvaan ja avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät kysymykset alueensa TE-toimiston kanssa. Opintovapaa Avointa yliopisto-opiskelua varten työssä oleva aikuisopiskelija voi anoa lakisääteistä opintovapaata. Opintovapaalain ja -asetuksen mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus opintovapaaseen päätoimisen työsuhteen kestettyä vähintään vuoden. Lisätietoja opintovapaasta ja muista mahdollisuuksista, kuten vuorotteluvapaasta ja osa-aikalisästä saa TE-palveluiden sivulta (http://www. mol.fi Työsuhdeasiat Työn jakaminen ja opiskelu). Aikuiskoulutustuki Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle tietyin edellytyksin. Avoimen yliopiston opiskelijoiden on opintovapaan aikana mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle omaehtoista ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lisätietoa aikuiskoulutustuesta ja tuen edellyttämästä työssäoloajasta saa Koulutusrahaston verkkosivuilta osoitteesta Opintoseteli Opintoseteleillä edistetään koulutuksellista tasa-arvoa esim. vapaassa sivistystyössä. Avustuksella oppilaitokset voivat alentaa tai jättää perimättä opintomaksuja sellaisilta kohderyhmiltä, joiden hakeutumista aikuisopiskelun pariin halutaan edistää. Kohderyhmiä ovat mm. maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet. Opintoseteleihin liittyvän tiedotuksen hoitavat avointa yliopistotoimintaa järjestävät yhteistyöoppilaitokset. Esteetön opiskelu Opinnoissa ja opiskelun käytännön järjestelyissä pyritään ottamaan huomioon erityisen tuen tarve. Esimerkiksi tenttimisessä voi kysyä lisäaikaa, erillistä tilaa tai mahdollisuutta käyttää kannettavaa tietokonetta. Erityisjärjestelyjä toteutettaessa opiskelijan on esitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys erityisjärjestelyjen tarpeesta. Mikäli sinulla on tarvetta erityisjärjestelyihin, niin ota ensin yhteyttä oppiaineesi suunnittelijaan tai avoimen yliopiston opintotoimistoon. Lisätietoa löytyy mm. opiskelu/hyvinvointi/esteetonopiskelu. Opiskelun tukimuodoista ja rahoituksesta löytyy tietoa myös osoitteista www. finlex.fi, ja 13

14 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Tenttiminen Tentit järjestetään tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan oppiaine- ja paikkakuntakohtaisesti. Tarkista tenttipäivät avoimen yliopiston verkkosivuilta osoitteesta Seuraavat ohjeet koskevat lähinnä Oulussa ja Kajaanissa järjestettävää talvikautista ilta- ja viikonloppuopetusta. Perusopetukseen integroidusta ja kesäaikaisesta opetuksesta sekä verkkotenteistä on olemassa erilliset tenttiohjeet. Tentit alkavat kello ellei toisin mainita. Tilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua sen alkamisesta. Tenttivastausta jätettäessä tulee esittää henkilöllisyystodistus. Opiskelijalla on käytettävissään kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa kohden. Jotkut opintojaksot voi suorittaa kahdella välikokeella tai loppukuulustelulla. Opintojaksoihin, joista järjestetään luentoja, ei tenttiin tarvitse ilmoittautua erikseen. Opintokokonaisuuksien loppukuulusteluihin, luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin ja erillisiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella n:o 1. Opiskelijalla on myös mahdollisuus tenttiä ko. lukuvuonna pidettyjen opintojaksojen rästiin jääneitä opintoja ns. rästitenttipäivinä (maksullinen ylimääräinen tentti). Kaikkiin rästitentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä ilmoittautumislomakkeella n:o 2. Oulussa ja Kajaanissa tenttiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella avoimen yliopiston sivustolla osoitteessa Ilmoittautua voi myös oppaan lopusta löytyvillä lomakkeilla. Muilla paikkakunnilla ilmoittautuminen tehdään tentin järjestävään oppilaitokseen ilmoittautumislomakkeilla, jotka löytyvät tämän opinto-oppaan lopusta ja niitä on saatavana yhteistyöoppilaitoksista ja avoimen yliopiston em. www-sivuilta pdf- tiedostoina. Lomakkeet palautetaan tentin järjestävän yhteistyötahon toimistoon. Rästitenttiin osallistuminen maksaa 45 euroa/ tentittävä opintojakso. Rästitenttipäivät ovat Oulussa ja Kajaanissa to ja to sekä to ja to Muilla paikkakunnilla järjestettävistä mahdollisista rästitenteistä voi tiedustella yhteistyöoppilaitoksista. Opiskelija voi hyödyntää rästitentin (ylimääräinen tentti) vain kerran siihen opintojaksoon, johon hän on saanut opinto-oikeuden. Ilmoittautumista edellyttävän tentin perumisesta on ilmoitettava viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttiä. Peruuttamattomasta rästitentistä peritään 45 euron maksu. Kaikkien opiskelijoiden toivotaan hyödyntävän WebOodia omien opintojensa seuraamisessa, sillä kaikki opintosuoritukset kirjataan ja ne ovat katsottavissa WebOodista osoitteessa: https://weboodi.oulu.fi/oodi. Opintosuoritukset arvioidaan opintokokonaisuudesta riippuen yleensä joko hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 0 5.

15 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Tuloksia voi tiedustella kolmen viikon kuluttua tentistä Oulun ja Kajaanin avoimen yliopiston toimistoista. Yhteistyöoppilaitokset ilmoittavat omista käytänteistään. Opiskelija voi hyödyntää Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen sekä Kajaanin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston tenttipalvelua. Tällöin opiskelija voi tietyin edellytyksin tenttiä em. yksiköiden järjestämiä avoimen yliopiston tenttejä ns. siirtotenttinä omalla paikkakunnallaan tai muiden yliopistojen tenttejä Oulun yliopistossa tai Kajaanin yliopistokeskuksessa. Molemmissa tapauksissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon Oulussa tai Kajaanissa. Opiskelija vastaa itse kaikista aiheutuneista kustannuksista. Tenttijärjestelyissä tulee noudattaa Oulun yliopiston ohjeistusta Opintosuoritusrekisteri ja todistukset Oulun yliopiston avoin yliopisto käyttää yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettua Oodi-tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, opintojaksoista ja opintosuorituksista. Järjestelmään on myös siirretty Oulun yliopiston avoimen yliopiston aiemmasta opintotietokannasta opiskelija-, opinto-oikeus- ja opintosuoritustiedot, jotka ovat olleet voimassa tai sen jälkeen. Tätä ennen suoritettuja opintoja voi tiedustella avoimen yliopiston toimistosta. Jokaisella opiskelijalla on pääsy omiin Oodi-tietojärjestelmässä oleviin opintotietoihin WebOodi-käyttöliittymän kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi). WebOodin käyttö edellyttää kirjautumista omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa ilmoittauduttuaan ja saatuaan opinto-oikeuden avoimeen yliopistoon (katso tarkemmin kohta 2.10.). WebOodissa opiskelija voi: seurata opinto-oikeuksiaan ja opintosuorituksiaan hankkia epävirallisen suoritusotteen tehdä muutoksen yhteystietoihinsa määrätä kenelle hänen yhteystietonsa saa luovuttaa Todistuspyyntö suoritetusta opintokokonaisuudesta tehdään avoimen yliopiston verkkosivujen kautta osoitteessa tai toimittamalla opinto-oppaan lopussa oleva lomake avoimen yliopiston toimistoon Oulussa ja Kajaanissa (katso yhteystiedot opinto-oppaan sisäkannesta). Toimiston ollessa kiinni lomakkeet voi jättää avoimen yliopiston postilaatikkoon. Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja todistuksista saa avoimen yliopiston toimistoista. 15

16 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 2.8. Neuvontaa ja ohjausta opiskeluun Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa opintokokonaisuudesta vastaavalta suunnittelijalta ja opettajalta. Voit myös tulla henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, jos haluat tarkempaa tietoa opiskelusta esim. oman opintopolkusi suunnittelusta tai muista käytännön asioista. Tämä edellyttää ajan sopimista etukäteen. Aikoja voit varata suoraan vastuusuunnittelijalta. Yhteystiedot löytyvät oppaan alusta. Opintotoimistosta voit tiedustella mm. aikatauluihin, tenttituloksiin, tenttipäiviin ja -paikkoihin sekä laskutukseen liittyviä asioita. Oulun yliopiston avoimen yliopiston toimistot ovat avoinna seuraavasti: Oulussa opiskelijakeskuksessa arkisin klo , puh ja sekä Syys- ja kevätlukukausien aikana toimisto päivystää torstaisin klo saakka. Kajaanissa opinto- ja tenttipalvelujen aukioloajat ovat arkisin klo 9-15, perjantaisin klo 9-14, puh Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus: arkisin klo 9-15, amanuenssi puh Syksyn 2013 aikana Perusopetukseen integroidun opetuksen (POIA) osalta opintoneuvontaa saa tiedekuntien kanslioista ja POIA -yhdyshenkilöiltä. Uuden tiedekuntajaon mukainen yhteyshenkilöluettelo löytyy myöhemmin mm. avoimen yliopiston verkkosivuilta. Humanistinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Kari Kaskela, Kasvatustieteiden tiedekunta: Koulutuspäällikkö Helena Seppälä, Luonnontieteellinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala, Lääketieteellinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Minna Hallia, Taloustieteiden tiedekunta: Koulutuspäällikkö Vuokko Iinatti, Teknillinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo, Kesäaikaisen opetuksen opintoneuvonnasta vastaavat kesäyliopistojen toimistot Opintojen tueksi Varaa aika opintoneuvontaan Orientoituminen opiskeluun avoimessa yliopistossa tilaisuus Oulussa ja verkossa (ACP) Avoimen yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan tilaisuuteen Orientoituminen opiskeluun avoimessa yliopistossa. Tilaisuutta 16

17 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA suositellaan kaikille avoimen yliopiston opintoja aloittaville. Oulussa tilaisuus järjestetään keskiviikkona klo Linnanmaalla. Tilaisuus on seurattavissa myös verkossa (ACP) osoitteessa avoinyo. Ossaakko nää Optimaa? -oppimisympäristökoulutukset syyslukukaudella 2013 Oulussa ja Kajaanissa Oulun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa käytetään pääsääntöisesti Discendum Optima -verkko-oppimisympäristöä. Niissä opintokokonaisuuksissa, joissa käytetään ympäristöä olennaisena osana opetusta, järjestetään maksuttomia oppiainekohtaisia koulutuksia. Näiden koulutusten aikataulu- ja paikkatiedot ilmoitetaan oppiainekohtaisissa aikatauluissa. Optimaan voi tutustua myös yleisissä ja maksuttomissa koulutuksissa Oulussa ja Kajaanissa. Oulussa järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta torstaina klo ja klo Linnanmaalla. Kajaanin Optima-koulutuksen ajankohdasta ilmoitetaan ohjelmakohtaisesti. Edellä mainittuihin tilaisuuksiin tulee ilmoittautua viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse osoitteella: Tietoverkkojen käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset Avoimen yliopiston opiskelija saa ilmoittauduttuaan määräaikaisen Oulun yliopiston tietohallinnon antaman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Ensimmäistä kertaa Oulun yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen kirjeitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Oulun yliopistossa aiemmin opiskelleilla on jo käyttäjätunnus ja se tulee aktivoida uuden opinto-oikeuden alettua. Mikäli aiemmin saatu käyttäjätunnus on unohtunut, sitä voi tiedustella tietohallinnon asiakasneuvonnasta oulu.fi puh ). Käyttäjätunnus ja salasana aktivoidaan verkkopankkitunnusten (Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Aktia/Sp/Pop, Osuuspankki, Tapiolapankki) avulla TUPAS-palvelussa, joka on pankkien yhteinen tunnistamispalvelu. Sen avulla voidaan tunnistaa verkkopalvelujen käyttäjiä pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Verkkopankkitunnusten puuttuessa voit pyytää käyttäjätunnuksesi aktivoimista Oulun yliopiston tietohallinnon asiakasneuvonnasta puh ). Mikäli olet yhteydessä neuvontaan sähköpostitse, ilmoita myös matkapuhelinnumerosi. Käyttäjätunnuksella opiskelija voi käyttää: Opiskelijoille tarkoitettua sähköpostipalvelua (Office 365 -pilvipalveluun sisältyvä Outlook-sähköposti - lisätietoja opiskelijasähköpostista on osoitteessa 17

18 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Office 365 for Education -pilvipalveluina mm. Office Web Apps -sovelluksia (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Lync) sekä kalenteria ja monipuolisia ryhmätyökaluja. Verkko-oppimisympäristö Optimaa ja muita opintojen tueksi tarkoitettuja tietojärjestelmiä (mm. WebOodi, Oulun yliopiston wiki-järjestelmä) Oulun yliopiston kirjaston tietokantojen etäkäyttöpalvelua Tietohallinnon ylläpitämien työasemia ja tulostimia (Atk-aseman mikrohalli, oppimiskeskus Tellus sekä Luna- ja Pegasus-kirjastot ja käytäväpäätteet) Tietohallinnon ohjelmistojakelua (ohjelmien lataaminen omaan käyttöön, mm. virustorjunta) Lisätietoja Oulun yliopiston tietohallinnon palveluista on saatavilla osoitteessa Käyttäjätunnukset sulkeutuvat kahden viikon kuluessa opinto-oikeuden päättymisestä. Sulkeutumisesta lähetetään opiskelijalle erillinen muistutus Oulun yliopiston antamaan sähköpostiosoitteeseen seitsemän päivän kuluttua opinto-oikeuden päättymisestä. Ennen sulkeutumista käyttäjän on siirrettävä tarvitsemansa tiedostot pois yliopiston järjestelmistä (tiedostot häviävät). Opiskelijan perustiedot ja suoritukset säilyvät järjestelmässä. Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaa koskevat samat käyttösäännöt kuin muitakin yliopiston opiskelijoita. Säännöt ovat luettavissa verkossa osoitteessa kohdassa Oulun yliopiston politiikat ja säännöt. Keskeiset opiskelijaa koskevat säännöt ovat: tietojärjestelmien käyttösäännöt, sähköpostin käsittelysäännöt, sovellusohje sähköpostin käsittelysääntöihin, toimintaohje tietojärjestelmien käyttöoikeuden päätyttyä. Avoimen yliopiston opiskelija voi hyödyntää Oulun yliopiston kampuksella panoulu-verkkoa. Verkko tarjoaa kuuluvuusalueellaan käyttäjilleen ilmaisen langattoman laajakaistaisen Internet-yhteyden, jonka avulla he voivat käyttää verkkoa ja verkkopalveluja omilla laitteillaan ilman käyttäjä- tai vierailijatunnusta. Käyttäjän on huomioitava, että panoulu-verkko ei kuulu yliopiston sisäiseen tietoverkkoon eikä sen tietoturva ole kampuksen kiinteän verkon mukainen. Yliopiston kampuksilla opiskelijoiden käytettävissä on myös suojattu langaton eduroam-verkko. Internet-yhteyden muodostaminen Eduroam-verkkoa käyttäen edellyttää kirjautumista henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksena toimii tietohallinnon järjestelmien käyttäjätunnus muodossa student.oulu.fi. Molempien langattomien verkkojen kuuluvuusalueet yliopiston sisätiloissa on merkitty verkkojen logoilla varustetuilla tarroilla. 18

19 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Opiskelijan eettiset ohjeet Yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja edistää sivistystä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoidensa kasvua itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitsevaisiksi toimijoiksi. Onnistuakseen tehtävässään sen on luotava hyvä oppimis- ja työympäristö opiskelijoilleen sekä opettajilleen, tutkijoilleen ja muulle henkilökunnalle. Yliopisto on määritellyt eettisyyden yhdeksi tavoittelemakseen arvoksi. Se edellyttää kaikessa toiminnassa korkeata moraalia, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksyntää sekä rehellisyyttä itseä ja muita kohtaan. Oulun yliopisto on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan valtakunnallisen tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa ohjeistoa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002). Seuraavana olevat opiskelijoiden eettiset ohjeet on kirjoitettu minämuotoon, koska eettisyys tarkoittaa jokaisen omakohtaista sitoutumista. Tavoitteena on luoda luottamusta ja yhteistyötä arvostava ilmapiiri, jossa kaikkien osapuolten on hyvä toimia. 19

20 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Sinulle opiskelija: 1. Päätavoitteeni on oppia. 2. Tiedostan roolini tiedeyhteisön vastuullisena toimijana. Olen esikuva toisille opiskelijoille. 3. Huolehdin itsestäni ja opiskelukyvystäni ja edistän yliopistoyhteisöni hyvinvointia ja yhteishenkeä. 4. Edistän toiminnallani sekä omaa oppimistani että opiskelutovereiden oppimista. En tähtää pelkästään kurssien pikaiseen läpiviemiseen. 5. Tunnustan muiden tekemän työn arvon ja toimin aina rehellisesti. Edistän opiskelussani tiedeyhteisöni kriittisyyttä, totuudellisuutta, yhteisöllisyyttä ja puolueettomuutta. Niinpä en lunttaa enkä muutenkaan vilpistele opetus- ja tenttitilanteissa, kurssi-, seminaari- ja opinnäytetyöni ovat omaa tuotantoani, ellei kyse ole pari- tai ryhmätyöstä, jolloin yhteistyö käy ilmi tekijäluettelosta tai muulla tavoin, iimoitan käyttämäni lähteet enkä ota nimiini esimerkiksi Internetistä saatavaa tietoa, sopeudun siihen, että olen tiedeyhteisön jäsen, ja ymmärrän, ettei yksilöllisiä vaateitani aina voida toteuttaa. En siis painosta muita opiskelijoita tai henkilökuntaa niitä noudattamaan. 6. En opetus- ja tenttitilanteessa häiritse käytökselläni muiden oppimista ja työskentelyä. 7. Kunnioitan opettajieni opetus- ja tutkimustyötä. Niinpä osallistun opetustilanteisiin olemalla aktiivinen ja vastuullinen, annan asiallista palautetta opetuksesta, työskentelen opettajieni antamien ohjeiden mukaisesti ja edistän opetustilanteiden positiivista ilmapiiriä. 20

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2014 2015

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2014 2015 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2014 2015 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Älä koskaan kasva niin isoksi, ettetkö voisi esittää

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUT AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2011 2012

OULUN YLIOPISTO KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUT AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2011 2012 OULUN YLIOPISTO KOULUTUS- JA TUTKIMUSPALVELUT AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2011 2012 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Luontainen uteliaisuus on tieteen äiti." -Charles

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Tervetuloa avoimeen yliopistoon!

Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Tervetuloa avoimeen yliopistoon! Opettajat avaavat oven, mutta sisään on mentävä itse. -- Kiinalainen viisaus - OULUN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO Linnanmaa, PL 7910 90014 OULUN YLIOPISTO p. (08) 5537313,

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opintoihin 9.9.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Jyväskylän yliopisto KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUS CHYDENIUS Avoin yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius kaikille avointa opetusta iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta opetus vastaa yliopiston opetussuunnitelmia opiskelu on sivutoimista opiskelu on maksullista opiskelutavoissa

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja

Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Kaikille avoimia yliopisto-opintoja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 23.2.2016 opintoneuvoja Riina Kärkkäinen AVOIN YLIOPISTO Yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja eli yliopistotutkintojen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja

Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Tutkinnot Tutkinnon osia ja tutkintotavoitteisia opiskelupolkuja Satu Helin, TtT Avoimen yliopiston johtaja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Perustelut ja tausta tutkintotavoitteisten opiskelupolkujen

Lisätiedot

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut

TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON. Anne Talvio Koulutuspalvelut TERVETULOA OULUN YLIOPISTOON Anne Talvio Koulutuspalvelut OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja MONITETEINEN

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa

Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Johdanto kasvatusalan opintoihin Itä- Suomen avoimessa yliopistossa Sari Hakkarainen, Avoin yliopisto / Aducate Itä-Suomen yliopisto Neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta luonnon- ja metsätieteiden

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

SISÄLLYS 1.Avoin yliopisto-opetus... 15 2. Opiskelu avoimessa yliopistossa... 18 3. Oulun yliopiston tutkinnot ja avoin yliopisto...

SISÄLLYS 1.Avoin yliopisto-opetus... 15 2. Opiskelu avoimessa yliopistossa... 18 3. Oulun yliopiston tutkinnot ja avoin yliopisto... SISÄLLYS 1.Avoin yliopisto-opetus... 15 1.1. Avoimen yliopisto-opetuksen järjestelmä... 15 1.2.Opiskelu avoimessa yliopistossa... 15 1.3.Oulun yliopiston avoimen yliopiston organisaatio ja toimintamuodot...

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS

OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2012 2013 Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Oppiminen ei ole keino päästä tavoitteeseen vaan se

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu

LAMK Avoin ammattikorkeakoulu LAMK Avoin ammattikorkeakoulu Polkuopiskelijoiden info 7.9.2015 FellmanniCampus www.lamk.fi/avoin-amk Avoin AMK -opinnot Avoin AMK-opetus on Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaista, kaikille

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu

Avoin a mmattikorkeakoulu ammattikorkeakoulu 3.9.2010 / sh Avoin ammattikorkeakoulu Lähellä Sinua Avoin ammattikorkeakoulu k k Sinulle, joka suunnittelet hakeutuvasi ammattikorkeakouluopintoihin haluat jouduttaa opintojasi ja suorittaa opintoja etukäteen

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin 8.1.2014 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Perustietoa avoimesta yliopistosta Opetus on Helsingin yliopiston hyväksymää

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA

Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA Avoin yliopisto: PSYKOLOGIA 2017-2018 Info 21.8.2017 Avoin yliopisto Jutta Karhu 1. Yleistä opiskelusta 2. Psykologian perusopinnot 3. Psykologian aineopinnot 4. Monimuoto- ja verkkoopiskelu 5. Suorituskäytänteet

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT

INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT INFO AVOIMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEEN OPINNOT 8.6.2015 Avoin yliopisto 1 INFON SISÄLTÖ Tutustut oikeustieteen opintoihin ja opiskeluun Avoimessa yliopistossa Mahdollisuus kysyä: paikalla myös tiedekunnan

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014. Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Johdanto kauppatieteiden opiskeluun lv. 2013-2014 Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Kaikille avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen

Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info. Tanja Kähkönen Luonnontieteellinen tiedekunta Sivuaine-info Tanja Kähkönen 21.11.2014 Koulutusohjelmat, syksy 2014 Luonnontieteellinen tiedekunta Biologia Fysiikka Kemia Maantiede 15 suuntautumisvaihtoehtoa, 18 oppiainetta

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen, vaihe II Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan (OKM) Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen

OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen OPINTO-OIKEUDET SEKÄ MAKSU- ja TOIMINTAKÄYTÄNTEET ASIAKASPALVELUSSA 1.8.2007 alkaen Huom! OPINTO-OIKEUDET Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Opinto-oikeuden voimassaoloaika Perusopintokokonaisuudet

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Kauppatieteiden opinnoista Suurin osa opinnoista mahdollista suorittaa joustavina verkkoopintoina, opintoihin jatkuva ilmoittautuminen Suoritustapoina esim. oppimispäiväkirja,

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa

Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa Kehity kasvatus- ja koulutusalan osaajana Johdanto kasvatusalan opiskeluun Itä-Suomen avoimessa yliopistossa suunnittelija Sari Hakkarainen Itä-Suomen yliopisto Avoin yliopisto Itä-Suomen yliopisto Kuopion

Lisätiedot

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen

Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Johdanto kauppatieteiden opiskeluun Opiskelu avoimessa yliopistossa Itä-Suomen ylipiston Avoin yliopisto Kauppatieteet arvokasta osaamista tulevaisuuteen Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto on osa

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi TTY:n opintotarjonta 24.9.2014 Kaisa Niskanen TTY Opiskelijapalvelut Perustettu vuonna 1965 Toiminut säätiömuotoisena vuoden

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Täydennyskoulutusohjelman esittely

Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma 70 op Täydennyskoulutusohjelman esittely KATI 13 ohjelman Lahdessa klo 15.45 alkaen Koulutuspäällikkö Tuuli Ikäheimonen Ohjelman sisältö KATI 13 Johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Lisätiedot

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Opiskelijoiden palvelut ja neuvonta Helsingin yliopistossa Minna Kaartinen-Koutaniemi Urhean oppilaitostapaaminen 17.4.2013 19.4.2013 1 Palvelut ja neuvonta Yleinen opiskelijaneuvonta palvelee henkilökohtaisesti,

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola

Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015 Katja Arola AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa 2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla. Opiskelijalähettiläät

Lisätiedot