OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS 2013 2014"

Transkriptio

1 OULUN YLIOPISTO TÄYDENTÄVIEN OPINTOJEN KESKUS AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO-OPETUS OPINTO-OPAS Toimittanut Oulun yliopisto Avoin yliopisto Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista Kungfutse - Keskustelut

2

3 LUKIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Avoimeen yliopistoon! Oulun yliopisto on kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Sen tiedekunnat laitoksineen ja erikoistuneet tutkimusyksiköt luovat perustan monitieteiselle tutkimukselle, uusille innovaatioille ja uusien osaajien kouluttamiselle työelämän vaativiin tehtäviin. Yliopiston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu edistää elinikäistä oppimista. Elinikäinen oppiminen perustuu ihmisen tarpeeseen kehittyä ympäristön mukana. Se on jatkuva kehitysprosessi, joka sisältää sekä muodollisen koulutuksen että muun oppimisen ja kasvun. Aikuiskoulutuksen osalta se usein kanavoituu täydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston kautta. Avoimessa yliopistossa voit tutustua yliopisto-opiskeluun, laajentaa yleissivistystäsi, päivittää ammatillista osaamistasi tai hakea vauhtia ja uusia reittejä tutkintotavoitteiselle opiskelulle. Opiskelu edellyttää opiskelijalta motivaatiota, omatoimisuutta ja aikaa. Avoimesta yliopistosta löydät innostavan, opintojasi tukevan akateemisen opiskeluyhteisön. Tähän oppaaseen on koottu tietoa opiskelusta Oulun yliopiston avoimessa yliopistossa. Oppaasta löydät perustiedot lukuvuonna Oulussa ja Kajaanissa sekä muilla yhteistyöpaikkakunnilla järjestettävistä avoimista yliopisto-opinnoista. Tarkemmat aikataulut ja tiedot opinto-ohjelmista saat ilmoittautumisen yhteydessä. Löydät tiedot myös kootusti verkkosivultamme osoitteesta Sivustolla kerromme myös laajemmin avoimiin yliopisto-opintoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja opintoohjelmien muutoksista. Verkkosivuja kannattaa seurata säännöllisesti. Avoimen yliopiston laadun kehittämisen kannalta on tärkeää saada opiskelijoiden, opettajien ja yhteistyötahojen antamaa palautetta. Toivomme, että annat palautteesi ja esität toiveita avoimessa yliopistossa järjestettävistä opinnoista ja kehittämiskohteista esimerkiksi verkkosivuiltamme löytyvillä lomakkeilla. Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) auditoi Oulun yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän vuonna 2010, jolloin yliopisto läpäisi sen erinomaisin arvosanoin myös avoimen yliopisto-opetuksen osalta. Avoimen yliopiston henkilökunta auttaa Sinua mielellään kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Toivomme Sinulle oppimisen iloa ja menestystä opinnoissasi! Avoimen yliopiston henkilökunta

4

5 SISÄLLYS Sisältö 1. avoin yliopisto-opetus Avoimen yliopiston järjestelmä Opiskelu avoimessa yliopistossa Oulun yliopiston avoimen yliopiston organisaatio 8 2. OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Kuka voi opiskella? Miten ilmoittaudutaan? Mitä opiskelu maksaa? Miten voi lukea hyväksi aiemmin suoritettuja opintoja? Opintososiaaliset edut ja tuet Tenttiminen Opintosuoritusrekisteri ja todistukset Neuvontaa ja ohjausta opiskeluun Opintojen tueksi Tietoverkkojen käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset Opiskelijan eettiset ohjeet OULUN YLIOPISTON TUTKINNOT JA AVOIN YLIOPISTO Oulun yliopiston tiedekunnat ja tutkinnot Avoimen yliopiston opinnot ja hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Kaksiportainen tutkintorakenne OPINTOIHIN LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ 28 Kartta Linnanmaan yliopistoalueesta KIRJASTOT Kirjastopalvelut Tietoa Oulun yliopiston kirjastoista Muita lähellä olevia kirjastoja yleisöluennot ja IKÄÄNTYVIEN yliopisto Yleisöluennot Ikääntyvien yliopisto LUKUVUONNA TARJOTTAVA OPETUS Opetustarjonta tiedekunnittain Humanistisen tiedekunnan oppiaineet Kasvatustieteiden tiedekunnan oppiaineet 49

6 SISÄLLYS Luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineet Lääketieteellisen tiedekunnan oppiaineet Taloustieteiden tiedekunnan oppiaineet Teknillisen tiedekunnan oppiaineet Kieli- ja viestintäopinnot Opetustarjonta paikkakunnittain ja yhteistyötahoittain Oulussa järjestettävä opetus avoin yliopisto-opetus, oulu Kajaanin yliopistokeskuksen järjestämä opetus Yhteistyötahojen järjestämä opetus 73 Haukiputaan lukio 73 Helsingin seudun kesäyliopisto 73 Jokihelmen opisto 73 Jyväskylän kesäyliopisto 73 Kainuun kesäyliopisto 73 Karjasillan lukio 73 Kaskikuusen kansalaisopisto 74 Kaukametsän opisto 74 Keski-pohjanmaan kesäyliopisto 74 Kiimingin lukio 75 Kivalojen seutuopisto 75 Lapin kesäyliopisto 75 Lapin yliopisto / avoin yliopisto 76 Limingan kansanopisto 76 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/kuusamo 76 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/pyhäjärvi 76 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/raahe 77 Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto/ylivieska 77 Pudasjärven kansalaisopisto 77 Pyhäjoen lukio 78 Sallan kansalaisopisto 78 Sotkamon kansalaisopisto 78 Tampereen kesäyliopisto 78 Turun kesäyliopisto 78 Vieremän kansalaisopisto 78 LIITTEET

7 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 1. avoin yliopisto-opetus 1.1. Avoimen yliopiston järjestelmä Avoin yliopisto-opetus on kaikille kansalaisille tarkoitettua yliopiston perusopetusta vastaavaa opetusta, johon voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Yliopistot toteuttavat opetuksen järjestämällä sen joko itse tai yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa. Avoimen yliopiston koulutuspalveluita ovat arvosanaopetus, opintoneuvonta ja -ohjaus sekä yleisöluentosarjat. Arvosanaopetuksen muotoja ovat lähiopetus, etä- ja monimuoto-opetus sekä itseopiskelu. Opetusta järjestetään syys-, kevät- ja kesälukukausien aikana. Talvikaudella lähiopetus järjestetään pääosin ilta- ja viikonloppuopetuksena sekä ns. perusopetukseen integroituna avoimena yliopisto-opetuksena (POIA). Osallistuminen avoimeen yliopisto-opetukseen voi olla yleistä sivistysharrastusta, ammatillista täydennyskoulutusta tai yliopistotutkintoon tähtäävää opiskelua. Avoimessa yliopistossa opiskelija voi suorittaa yliopiston perustutkintojen osia ts. tutkintoihin kuuluvia perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Syventäviin opintoihin ovat tiedekunnat myöntäneet avoimen yliopiston opinto-oikeuksia harvemmin. Opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan valita opintotarjonnasta yksittäisiä opintojaksoja tai Avoimessa laajempia opintokokonaisuuksia ja rakentaa yksilöllisiä opintopolkuja. yliopistossa voit opiskella iästä ja Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opiskelija voi lukea avoimet yliopistoopinnot myöhemmin hyväkseen, mikäli hän saa riippumatta pohjakoulutuksesta tutkinnon suorittamisoikeuden tiedekunnalta. Opiskelija voi hakea Oulun yliopiston koulutusohjelmiin valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa ja esim. yliopiston erillisvalinnassa (kts. tarkemmin luku 3.). Yliopiston tutkinto-opiskelijat ja muissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat usein hyödyntää avoimen yliopiston opintosuorituksia osana opintojaan Opiskelu avoimessa yliopistossa Avoin yliopisto-opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston perusopetusta. Opiskelussa perehdytään tieteenalojen käsitteisiin, teorioihin ja tutkimustuloksiin. Keskeistä on tieteellisen ajattelutavan sekä tiedon hankkimisen ja käsittelyn taitojen kehittäminen. Näiden taitojen lisäksi opinnoissa menestyminen edellyttää opiskelijalta aktiivisuutta ja itsenäisyyttä. 7

8 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 8 Suuri osa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena. Opintojen saavutettavuuden parantamiseksi opetusta järjestetään yhä useammin etä- ja monimuoto-opetuksena sekä verkko- ja yksilöopintoina. Avoimen yliopiston opiskelijaa varten on kehitetty erilaisia opintoja tukevia informaatio- ja neuvontapalveluja. Varsinaisia koulutuspalveluja, erityisesti verkko-opiskelumahdollisuuksia, kehitetään jatkuvasti lisää. Katso tarkemmin Suomen avointen yliopistojen kotisivu osoitteessa ja Oulun yliopiston avoimen yliopiston kotisivu osoitteessa Oulun yliopiston avoimen yliopiston organisaatio Oulun yliopiston kautta toteutettava avoin yliopistotoiminta järjestetään yhteistyössä tiedekuntien ja laitosten sekä käytännön toteutuksesta vastaavien koulutusorganisaatioiden kanssa. Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus (TOPIK) ja sen avoimen yliopiston toimisto vastaavat kaikesta Oulun yliopiston kautta annetusta avoimesta yliopisto-opetuksesta. Avoimen yliopiston toimisto on palvelu- ja kehitysorganisaatio tiedekuntien, laitosten, yhteistyöoppilaitosten sekä eri viranomaisten välillä. Oulun avoin yliopisto tekee yhteistyötä yliopiston yksikköjen, muiden korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Oulun yliopisto koordinoi avoimen yliopiston koulutuskysyntää ja -tarjontaa Pohjois-Suomessa yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Kainuun ja Ylä-Savon alueella Oulun yliopiston avoimen yliopiston toimintaa koordinoi Kajaanin yliopistokeskus Täydentävien opintojen keskuksen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti. Oulun avoin yliopisto tekee yhteistyötä myös Oulun Eteläisen ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston toimipaikat Oulussa, Ylivieskassa, Raahessa, Kuusamossa ja Pyhäjärvellä ovat keskeisiä vapaan sivistystyön yhteistyöverkoston jäseniä alueella. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleella uudella yliopistolailla säädettiin yliopistojen tehtävistä, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta ja ohjauksesta sekä yliopistojen tutkimukseen ja opetukseen, opiskelijoihin ja henkilöstöön liittyvistä asioista. Yliopistojen päätehtävät, tutkimus ja opetus, pysyivät ennallaan. Lain uudistaminen antoi yliopistolle entistä enemmän liikkumavaraa toimia ja vaikuttaa omaan toimintaansa. Oulun yliopiston hallitus vahvisti kokouksessaan uuden tiedekuntajaon. Oulun yliopistossa on alkaen yhdeksän tiedekuntaa aikaisemman kuuden sijaan. Uusi tiedekunta jako on seuraava: - arkkitehtuurin tiedekunta (Oulu School of Architecture) - biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine) - humanistinen tiedekunta (Faculty of Humanities) - kasvatustieteiden tiedekunta (Faculty of Education)

9 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA - luonnontieteellinen tiedekunta (Faculty of Science) - lääketieteellinen tiedekunta (Faculty of Medicine) - Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (Oulu Business School) - teknillinen tiedekunta (Faculty of Technology) - tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (Faculty of Information Technology and Electrical Engineering) Uudistukset ovat vaikuttaneet Oulun avoimen yliopiston toimintaan jo tätä aiemmin. Yliopiston hallitus päätti täydennyskoulutuksen, avoimen yliopiston, kielikeskuksen, työelämä- ja urapalveluiden, varainhankinnan sekä alumnitoiminnan yhdistämisestä Täydentävien opintojen keskukseksi (TOPIK, engl. Extension School). Avoimen yliopiston opintotoimisto ja suunnittelu Oulussa muuttivat tässä yhteydessä Linnanmaalla sijaitsevaan opiskelijakeskukseen (Student Center). Kajaanin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston suunnittelu, opinto-ohjaus ja -neuvonta sijaitsevat Kajaanin yliopistokeskuksen aikuiskoulutusyksikkö AIKOPA:ssa osoitteessa Linnankatu 6, Kajaani. Oulun avoimen yliopiston toimintaa järjestettiin vuoden 2012 aikana maanlaajuisesti 28 yhteistyötahon kanssa. Tarjolla on ollut opetusta yliopiston kaikista kuudesta tiedekunnasta, yhteensä 2172 opintopistettä. Opetukseen osallistui yhteensä 4706 opiskelijaa. Suosituimpia olivat humanistiset (1655 opiskelijaa, sis. kieliopinnot) ja kasvatustieteelliset aineet 1289 opiskelijaa. Avoimen yliopiston kautta järjestettiin yhteensä 56 verkkokurssia. Avoimen yliopiston opiskelijat suorittivat yhteensä opintopistettä. Opetusta antoi n. 250 opettajaa ja opetustunteja pidettiin noin Vuonna 2012 Oulun yliopistoon hyväksyttiin erillisvalinnan kautta yhteensä 35 avoimen yliopiston opiskelijaa. Taloust. 637 Tekn.t. 198 Hum.t. (sis. kieli- ja viestintä) 1655 Luonn.t. 162 Terv.tiet 765 Kasv.t Kuvio 1. Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijamäärä koulutusaloittain vuonna 2012 (brutto, N=4706) 9

10 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 2. OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 2.1. Kuka voi opiskella? Talvi- ja kesäkautiseen avoimeen yliopisto-opetukseen voi hakeutua kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinto-oikeus edellyttää ilmoittautumista ja säädetyn maksun suorittamista. Opinto-oikeus on ajallisesti rajattu. Jos arvosanaopetuksessa jonkin opintokokonaisuuden tai opintojakson opiskelijoiden määrää joudutaan rajoittamaan tilojen, opintoryhmien tai muiden järjestelyiden vuoksi, käytetään Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijavalinnassa pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestystä. Huomaathan, että kokonaisuuteen ilmoittautuvalla opiskelijalla on etusija opiskelupaikkaan yksittäiselle jaksolle ilmoittautuvaan nähden. Perusopetukseen integroituun opetukseen (POIA) opiskelijavalinta tapahtuu tiedekuntien ja laitosten kautta Miten ilmoittaudutaan? Oulun yliopisto on ottamassa käyttöön uutta ilmoittautumis- ja opintojen maksujärjestelmää (ILPA). Järjestelmän käyttöön siirrytään vaiheittain vuoden 2013 aikana. Ilmoittautumisjärjestelmästä kerrotaan opintokokonaisuus/ -jaksokohtaisesti opetusohjelmissa, jotka ovat saatavilla mm. avoimen yliopiston verkkosivuilta osoitteesta oulu.fi/avoinyliopisto/. Niissä yliopiston itse järjestämissä opintokokonaisuuksissa/ -jaksoissa, joissa ILPA -verkkoilmoittautumisjärjestelmä on käytössä, opiskelija valitsee opintokohteen, tunnistautuu järjestelmään verkkopankki- tai yliopiston käyttäjätunnuksilla, suorittaa opintomaksun ja saa näiden pohjalta opinto-oikeuden valitsemaansa opintokohteeseen. Opiskelija voi pyytää järjestelmää lähettämään ilmoittautumistietonsa antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Opiskelija voi tulostaa opinto-ohjelman itselleen avoimen yliopiston verkkosivuilta ja aloittaa opintonsa ohjelman mukaisesti. Järjestelmä tuottaa opiskelijalle myös käyttäjätunnuksen, jolla opiskelija voi kirjautua mm. WebOodiin ja Optima työtilaan (kts. tarkemmin kohta 2.10.). Muissa opintokokonaisuuksissa/ -jaksoissa opintoihin ilmoittaudutaan oppiainekohtaisesti täyttämällä avoimen yliopiston ilmoittautumislomake tiedotustilaisuudessa, avoimen yliopiston tai sen yhteistyötahon toimistossa tai Oulussa ja Kajaanissa järjestettävän opetuksen osalta myös avoimen yliopiston 10

11 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA www-sivustolla osoitteessa Yleensä ilmoittaudutaan koko lukuvuodeksi, mutta opiskelija voi ilmoittautua myös kurssi- tai opintojaksokohtaisesti. Oppiainekohtainen opintomaksu laskutetaan erikseen syys- ja kevätlukukauden osalta. Kesäaikaiseen opetukseen ilmoittaudutaan ja opintomaksut suoritetaan opetusta järjestävän kesäyliopiston tai yhteistyötahon toimistoon. Ennen opintojen alkua järjestettäviin tiedotustilaisuuksiin osallistuminen on hyödyllistä, sillä niissä kerrotaan laajemmin avoimen yliopiston toiminnasta ja käytännön asioista. Ilmoittautuminen on sitova ja maksu/ laskutus suoritetaan ilmoittautumisen perusteella. Mikäli opiskelija ei aloita opiskelua tulee hänen perua ilmoittautumisensa kirjallisesti tai sähköpostitse avoimen yliopiston toimistoon Oulussa tai Kajaanissa viimeistään 7 päivää ennen opintojen alkamista. Tämän jälkeen opinto-oikeutensa peruvalta opiskelijalta veloitetaan 35 euron peruutusmaksu. Sellaisten opintokokonaisuuksien osalta, joissa on opiskelijakiintiö, peritään koko lukukauden opintomaksu. Yhteistyöoppilaitoksilla on omat käytänteensä. Perusopetukseen integroidussa opetuksessa (POIA) ilmoittautuminen, opiskelijavalinta ja maksut tapahtuvat tiedekuntien ja laitosten sekä eräissä tapauksissa myös avoimen yliopiston toimiston kautta. Tiedekuntakohtaisia ohjeita ja hakulomakkeita on saatavissa avoimen yliopiston toimistosta ja tiedekuntien kanslioista. Kesäaikaiseen opetukseen ilmoittaudutaan ja opintomaksut suoritetaan opetusta järjestävään kesäyliopistoon tai oppilaitokseen. Kesäyliopistot ja oppilaitokset julkaisevat oman opinto-ohjelmansa kevään aikana Mitä opiskelu maksaa? Opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Avoimista yliopisto-opinnoista perittävät maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009). Sen mukaan yliopiston perimä maksu voi olla korkeintaan 10 euroa myönnetyn opinto-oikeuden opintopistettä kohden. Opintoja järjestävät yhteistyöoppilaitokset laskuttavat opiskelijalta lisäksi oman maksunsa. Opintomaksu on opintokokonaisuus-, opintojakso- tai kurssikohtainen. Oulun yliopiston itse järjestämässä opetuksessa maksu oikeuttaa osallistumaan ko. lukukauden aikana kaikkiin opintojaksoihin ja kuulusteluihin niissä oppiaineissa, joihin opiskelija on ilmoittautunut ja saanut opinto-oikeuden. Opintomaksu kattaa mm. opetuksen, opintoneuvonnan ja -ohjauksen, tiedotuksen ja opinto-oppaat, opiskelija- ja opintosuoritustietojen rekisteröinnin, opintosuoritusotteet ja arvosanatodistukset, jaksoon tai kokonaisuuteen kuuluvat kuulustelut (lukuun ottamatta rästitentit) sekä tietohallinnon ja kirjaston peruspalveluita. Opiskelijalle jäävästä kurssimateriaalista, opetuksen tai tenttien järjestämisestä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla voidaan periä erillinen omakustannushintaan perustuva maksu. Oulun yliopiston itse järjestämässä opetuksessa ei anneta alennuksia opintomaksuista. Yhteistyötahot määrittelevät itse maksunsa ja laskutuskäytäntönsä. 11

12 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Miten voi lukea hyväksi aiemmin suoritettuja opintoja? Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa noudatetaan Oulun yliopiston aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) käytäntöjä. AHOT on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea. Hyväksilukemisesta päättää opinnoista vastaava taho. Oulun yliopiston AHOT-käytännöstä löytyy lisätietoja sivulta AHOT-menettelyä voi hyödyntää avoimen yliopiston opinnoissa esimerkiksi keskeneräisen opintokokonaisuuden loppuun suorittamiseksi. Menettely käynnistyy keskustelulla avoimen yliopiston oppiaineen vastuuhenkilön kanssa. Keskustelun pohjalta opiskelija täyttää AHOT-lomakkeen ja palauttaa sen avoimen yliopiston toimistoon. Opiskelija saa päätöksen kaikista niistä opinnoista, joihin hän on hakenut AHOT-menettelyä. Päätöksestä käy ilmi mahdollisesti vaadittavat lisäsuoritukset. Päätöksen kirjaamismaksu on 35 euroa ensimmäiseltä opintojaksolta ja seuraavilta jaksoilta 7 euroa/opintojakso. AHOT-lomake on tulostettavissa Oulun yliopiston sivulta dokumentit/ahot%201a_tallennettava.pdf. Ennen voimaan tullutta tutkintorakenneuudistusta suoritettujen opintojen vastaavuuskäytänteet on esitetty luvussa 3.3. Jos avoimen yliopiston opiskelija aikoo suorittaa korkeakoulututkinnon, opetussuunnitelmiin ja valintaperusteisiin kannattaa tutustua jo ennen avoimen yliopiston opintojen aloittamista (kts. tarkemmin luku 3.). Tiedekuntien opetussuunnitelmat löytyvät tiedekuntien opinto-oppaista ja WebOodista, (ks. https://weboodi.oulu.fi/oodi/). Opetussuunnitelmista ilmenee, millaisia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia tutkintoihin sisältyy Opintososiaaliset edut ja tuet Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista. Siihen ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa). Opiskelu avoimessa yliopistossa ei oikeuta päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin alennuksiin tai etuisuuksiin. Yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa päätoimisena opiskelijana olevan on mahdollista liittää avoimen yliopiston opintosuoritukset osaksi tutkintoaan, jolloin esim. kesäopintotukeen edellytettyjä opintopisteitä voi kartuttaa opiskelemalla avoimessa yliopistossa. Omaehtoinen opiskelu työttömänä ja työttömyysturva Vuoden 2010 alusta lukien työtön työnhakija on voinut tietyin edellytyksin opiskella omaehtoisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Ehtona on, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen ja arvioinut opiskelun

13 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA parantavan opiskelijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Opiskelun alkaessa on oltava vähintään 25-vuotias. Lisätietoja työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta saa mm. TE-palveluiden sivuilta (http://www.mol. fi Koulutus ja ammatinvalinta Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna). Osallistuessaan samanaikaisesti useaan opintokokonaisuuteen tai perusopetukseen integroituun avoimeen yliopisto-opetukseen (POIA) kannattaa opiskelijan selvittää työttömyysturvaan ja avoimeen yliopisto-opetukseen liittyvät kysymykset alueensa TE-toimiston kanssa. Opintovapaa Avointa yliopisto-opiskelua varten työssä oleva aikuisopiskelija voi anoa lakisääteistä opintovapaata. Opintovapaalain ja -asetuksen mukaan jokaisella työntekijällä on oikeus opintovapaaseen päätoimisen työsuhteen kestettyä vähintään vuoden. Lisätietoja opintovapaasta ja muista mahdollisuuksista, kuten vuorotteluvapaasta ja osa-aikalisästä saa TE-palveluiden sivulta (http://www. mol.fi Työsuhdeasiat Työn jakaminen ja opiskelu). Aikuiskoulutustuki Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle tietyin edellytyksin. Avoimen yliopiston opiskelijoiden on opintovapaan aikana mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle omaehtoista ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Lisätietoa aikuiskoulutustuesta ja tuen edellyttämästä työssäoloajasta saa Koulutusrahaston verkkosivuilta osoitteesta Opintoseteli Opintoseteleillä edistetään koulutuksellista tasa-arvoa esim. vapaassa sivistystyössä. Avustuksella oppilaitokset voivat alentaa tai jättää perimättä opintomaksuja sellaisilta kohderyhmiltä, joiden hakeutumista aikuisopiskelun pariin halutaan edistää. Kohderyhmiä ovat mm. maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet. Opintoseteleihin liittyvän tiedotuksen hoitavat avointa yliopistotoimintaa järjestävät yhteistyöoppilaitokset. Esteetön opiskelu Opinnoissa ja opiskelun käytännön järjestelyissä pyritään ottamaan huomioon erityisen tuen tarve. Esimerkiksi tenttimisessä voi kysyä lisäaikaa, erillistä tilaa tai mahdollisuutta käyttää kannettavaa tietokonetta. Erityisjärjestelyjä toteutettaessa opiskelijan on esitettävä lääkärintodistus tai muun asiantuntijan antama selvitys erityisjärjestelyjen tarpeesta. Mikäli sinulla on tarvetta erityisjärjestelyihin, niin ota ensin yhteyttä oppiaineesi suunnittelijaan tai avoimen yliopiston opintotoimistoon. Lisätietoa löytyy mm. opiskelu/hyvinvointi/esteetonopiskelu. Opiskelun tukimuodoista ja rahoituksesta löytyy tietoa myös osoitteista www. finlex.fi, ja 13

14 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Tenttiminen Tentit järjestetään tenttipäivinä, jotka ilmoitetaan oppiaine- ja paikkakuntakohtaisesti. Tarkista tenttipäivät avoimen yliopiston verkkosivuilta osoitteesta Seuraavat ohjeet koskevat lähinnä Oulussa ja Kajaanissa järjestettävää talvikautista ilta- ja viikonloppuopetusta. Perusopetukseen integroidusta ja kesäaikaisesta opetuksesta sekä verkkotenteistä on olemassa erilliset tenttiohjeet. Tentit alkavat kello ellei toisin mainita. Tilaisuudesta saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua sen alkamisesta. Tenttivastausta jätettäessä tulee esittää henkilöllisyystodistus. Opiskelijalla on käytettävissään kolme tenttimismahdollisuutta kutakin opintojaksoa kohden. Jotkut opintojaksot voi suorittaa kahdella välikokeella tai loppukuulustelulla. Opintojaksoihin, joista järjestetään luentoja, ei tenttiin tarvitse ilmoittautua erikseen. Opintokokonaisuuksien loppukuulusteluihin, luentoja korvaaviin kirjallisiin kuulusteluihin ja erillisiin kirjatentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella n:o 1. Opiskelijalla on myös mahdollisuus tenttiä ko. lukuvuonna pidettyjen opintojaksojen rästiin jääneitä opintoja ns. rästitenttipäivinä (maksullinen ylimääräinen tentti). Kaikkiin rästitentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä ilmoittautumislomakkeella n:o 2. Oulussa ja Kajaanissa tenttiin ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisellä ilmoittautumislomakkeella avoimen yliopiston sivustolla osoitteessa Ilmoittautua voi myös oppaan lopusta löytyvillä lomakkeilla. Muilla paikkakunnilla ilmoittautuminen tehdään tentin järjestävään oppilaitokseen ilmoittautumislomakkeilla, jotka löytyvät tämän opinto-oppaan lopusta ja niitä on saatavana yhteistyöoppilaitoksista ja avoimen yliopiston em. www-sivuilta pdf- tiedostoina. Lomakkeet palautetaan tentin järjestävän yhteistyötahon toimistoon. Rästitenttiin osallistuminen maksaa 45 euroa/ tentittävä opintojakso. Rästitenttipäivät ovat Oulussa ja Kajaanissa to ja to sekä to ja to Muilla paikkakunnilla järjestettävistä mahdollisista rästitenteistä voi tiedustella yhteistyöoppilaitoksista. Opiskelija voi hyödyntää rästitentin (ylimääräinen tentti) vain kerran siihen opintojaksoon, johon hän on saanut opinto-oikeuden. Ilmoittautumista edellyttävän tentin perumisesta on ilmoitettava viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttiä. Peruuttamattomasta rästitentistä peritään 45 euron maksu. Kaikkien opiskelijoiden toivotaan hyödyntävän WebOodia omien opintojensa seuraamisessa, sillä kaikki opintosuoritukset kirjataan ja ne ovat katsottavissa WebOodista osoitteessa: https://weboodi.oulu.fi/oodi. Opintosuoritukset arvioidaan opintokokonaisuudesta riippuen yleensä joko hyväksytty/hylätty tai numeroasteikolla 0 5.

15 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Tuloksia voi tiedustella kolmen viikon kuluttua tentistä Oulun ja Kajaanin avoimen yliopiston toimistoista. Yhteistyöoppilaitokset ilmoittavat omista käytänteistään. Opiskelija voi hyödyntää Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen sekä Kajaanin yliopistokeskuksen avoimen yliopiston tenttipalvelua. Tällöin opiskelija voi tietyin edellytyksin tenttiä em. yksiköiden järjestämiä avoimen yliopiston tenttejä ns. siirtotenttinä omalla paikkakunnallaan tai muiden yliopistojen tenttejä Oulun yliopistossa tai Kajaanin yliopistokeskuksessa. Molemmissa tapauksissa opiskelijan tulee ottaa yhteyttä avoimen yliopiston toimistoon Oulussa tai Kajaanissa. Opiskelija vastaa itse kaikista aiheutuneista kustannuksista. Tenttijärjestelyissä tulee noudattaa Oulun yliopiston ohjeistusta Opintosuoritusrekisteri ja todistukset Oulun yliopiston avoin yliopisto käyttää yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettua Oodi-tietojärjestelmä. Se sisältää tiedot muun muassa opiskelijoista, heidän opinto-oikeuksistaan, opintojaksoista ja opintosuorituksista. Järjestelmään on myös siirretty Oulun yliopiston avoimen yliopiston aiemmasta opintotietokannasta opiskelija-, opinto-oikeus- ja opintosuoritustiedot, jotka ovat olleet voimassa tai sen jälkeen. Tätä ennen suoritettuja opintoja voi tiedustella avoimen yliopiston toimistosta. Jokaisella opiskelijalla on pääsy omiin Oodi-tietojärjestelmässä oleviin opintotietoihin WebOodi-käyttöliittymän kautta (https://weboodi.oulu.fi/oodi). WebOodin käyttö edellyttää kirjautumista omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa ilmoittauduttuaan ja saatuaan opinto-oikeuden avoimeen yliopistoon (katso tarkemmin kohta 2.10.). WebOodissa opiskelija voi: seurata opinto-oikeuksiaan ja opintosuorituksiaan hankkia epävirallisen suoritusotteen tehdä muutoksen yhteystietoihinsa määrätä kenelle hänen yhteystietonsa saa luovuttaa Todistuspyyntö suoritetusta opintokokonaisuudesta tehdään avoimen yliopiston verkkosivujen kautta osoitteessa tai toimittamalla opinto-oppaan lopussa oleva lomake avoimen yliopiston toimistoon Oulussa ja Kajaanissa (katso yhteystiedot opinto-oppaan sisäkannesta). Toimiston ollessa kiinni lomakkeet voi jättää avoimen yliopiston postilaatikkoon. Jos opiskelija haluaa opinnoista erillisen vastaavuustodistuksen, jossa todistetaan opintojen tuottama kelpoisuus opettaa ko. oppiainetta, hän tekee vastaavuustodistushakemuksen tiedekuntaan. Vastaavuustodistus on maksullinen. Lisätietoja todistuksista saa avoimen yliopiston toimistoista. 15

16 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA 2.8. Neuvontaa ja ohjausta opiskeluun Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa opintokokonaisuudesta vastaavalta suunnittelijalta ja opettajalta. Voit myös tulla henkilökohtaiseen opintoneuvontaan, jos haluat tarkempaa tietoa opiskelusta esim. oman opintopolkusi suunnittelusta tai muista käytännön asioista. Tämä edellyttää ajan sopimista etukäteen. Aikoja voit varata suoraan vastuusuunnittelijalta. Yhteystiedot löytyvät oppaan alusta. Opintotoimistosta voit tiedustella mm. aikatauluihin, tenttituloksiin, tenttipäiviin ja -paikkoihin sekä laskutukseen liittyviä asioita. Oulun yliopiston avoimen yliopiston toimistot ovat avoinna seuraavasti: Oulussa opiskelijakeskuksessa arkisin klo , puh ja sekä Syys- ja kevätlukukausien aikana toimisto päivystää torstaisin klo saakka. Kajaanissa opinto- ja tenttipalvelujen aukioloajat ovat arkisin klo 9-15, perjantaisin klo 9-14, puh Opintojen suunnittelu ja opinto-ohjaus: arkisin klo 9-15, amanuenssi puh Syksyn 2013 aikana Perusopetukseen integroidun opetuksen (POIA) osalta opintoneuvontaa saa tiedekuntien kanslioista ja POIA -yhdyshenkilöiltä. Uuden tiedekuntajaon mukainen yhteyshenkilöluettelo löytyy myöhemmin mm. avoimen yliopiston verkkosivuilta. Humanistinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Kari Kaskela, Kasvatustieteiden tiedekunta: Koulutuspäällikkö Helena Seppälä, Luonnontieteellinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala, Lääketieteellinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Minna Hallia, Taloustieteiden tiedekunta: Koulutuspäällikkö Vuokko Iinatti, Teknillinen tiedekunta: Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo, Kesäaikaisen opetuksen opintoneuvonnasta vastaavat kesäyliopistojen toimistot Opintojen tueksi Varaa aika opintoneuvontaan Orientoituminen opiskeluun avoimessa yliopistossa tilaisuus Oulussa ja verkossa (ACP) Avoimen yliopiston opiskelijalla on mahdollisuus osallistua maksuttomaan tilaisuuteen Orientoituminen opiskeluun avoimessa yliopistossa. Tilaisuutta 16

17 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA suositellaan kaikille avoimen yliopiston opintoja aloittaville. Oulussa tilaisuus järjestetään keskiviikkona klo Linnanmaalla. Tilaisuus on seurattavissa myös verkossa (ACP) osoitteessa avoinyo. Ossaakko nää Optimaa? -oppimisympäristökoulutukset syyslukukaudella 2013 Oulussa ja Kajaanissa Oulun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa käytetään pääsääntöisesti Discendum Optima -verkko-oppimisympäristöä. Niissä opintokokonaisuuksissa, joissa käytetään ympäristöä olennaisena osana opetusta, järjestetään maksuttomia oppiainekohtaisia koulutuksia. Näiden koulutusten aikataulu- ja paikkatiedot ilmoitetaan oppiainekohtaisissa aikatauluissa. Optimaan voi tutustua myös yleisissä ja maksuttomissa koulutuksissa Oulussa ja Kajaanissa. Oulussa järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta torstaina klo ja klo Linnanmaalla. Kajaanin Optima-koulutuksen ajankohdasta ilmoitetaan ohjelmakohtaisesti. Edellä mainittuihin tilaisuuksiin tulee ilmoittautua viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta sähköpostitse osoitteella: Tietoverkkojen käyttöoikeudet ja käyttäjätunnukset Avoimen yliopiston opiskelija saa ilmoittauduttuaan määräaikaisen Oulun yliopiston tietohallinnon antaman henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Ensimmäistä kertaa Oulun yliopistoon ilmoittautuneet opiskelijat saavat käyttäjätunnuksen kirjeitse ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen. Oulun yliopistossa aiemmin opiskelleilla on jo käyttäjätunnus ja se tulee aktivoida uuden opinto-oikeuden alettua. Mikäli aiemmin saatu käyttäjätunnus on unohtunut, sitä voi tiedustella tietohallinnon asiakasneuvonnasta oulu.fi puh ). Käyttäjätunnus ja salasana aktivoidaan verkkopankkitunnusten (Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Aktia/Sp/Pop, Osuuspankki, Tapiolapankki) avulla TUPAS-palvelussa, joka on pankkien yhteinen tunnistamispalvelu. Sen avulla voidaan tunnistaa verkkopalvelujen käyttäjiä pankkien verkkopalvelutunnuksilla. Verkkopankkitunnusten puuttuessa voit pyytää käyttäjätunnuksesi aktivoimista Oulun yliopiston tietohallinnon asiakasneuvonnasta puh ). Mikäli olet yhteydessä neuvontaan sähköpostitse, ilmoita myös matkapuhelinnumerosi. Käyttäjätunnuksella opiskelija voi käyttää: Opiskelijoille tarkoitettua sähköpostipalvelua (Office 365 -pilvipalveluun sisältyvä Outlook-sähköposti - lisätietoja opiskelijasähköpostista on osoitteessa 17

18 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Office 365 for Education -pilvipalveluina mm. Office Web Apps -sovelluksia (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Lync) sekä kalenteria ja monipuolisia ryhmätyökaluja. Verkko-oppimisympäristö Optimaa ja muita opintojen tueksi tarkoitettuja tietojärjestelmiä (mm. WebOodi, Oulun yliopiston wiki-järjestelmä) Oulun yliopiston kirjaston tietokantojen etäkäyttöpalvelua Tietohallinnon ylläpitämien työasemia ja tulostimia (Atk-aseman mikrohalli, oppimiskeskus Tellus sekä Luna- ja Pegasus-kirjastot ja käytäväpäätteet) Tietohallinnon ohjelmistojakelua (ohjelmien lataaminen omaan käyttöön, mm. virustorjunta) Lisätietoja Oulun yliopiston tietohallinnon palveluista on saatavilla osoitteessa Käyttäjätunnukset sulkeutuvat kahden viikon kuluessa opinto-oikeuden päättymisestä. Sulkeutumisesta lähetetään opiskelijalle erillinen muistutus Oulun yliopiston antamaan sähköpostiosoitteeseen seitsemän päivän kuluttua opinto-oikeuden päättymisestä. Ennen sulkeutumista käyttäjän on siirrettävä tarvitsemansa tiedostot pois yliopiston järjestelmistä (tiedostot häviävät). Opiskelijan perustiedot ja suoritukset säilyvät järjestelmässä. Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaa koskevat samat käyttösäännöt kuin muitakin yliopiston opiskelijoita. Säännöt ovat luettavissa verkossa osoitteessa kohdassa Oulun yliopiston politiikat ja säännöt. Keskeiset opiskelijaa koskevat säännöt ovat: tietojärjestelmien käyttösäännöt, sähköpostin käsittelysäännöt, sovellusohje sähköpostin käsittelysääntöihin, toimintaohje tietojärjestelmien käyttöoikeuden päätyttyä. Avoimen yliopiston opiskelija voi hyödyntää Oulun yliopiston kampuksella panoulu-verkkoa. Verkko tarjoaa kuuluvuusalueellaan käyttäjilleen ilmaisen langattoman laajakaistaisen Internet-yhteyden, jonka avulla he voivat käyttää verkkoa ja verkkopalveluja omilla laitteillaan ilman käyttäjä- tai vierailijatunnusta. Käyttäjän on huomioitava, että panoulu-verkko ei kuulu yliopiston sisäiseen tietoverkkoon eikä sen tietoturva ole kampuksen kiinteän verkon mukainen. Yliopiston kampuksilla opiskelijoiden käytettävissä on myös suojattu langaton eduroam-verkko. Internet-yhteyden muodostaminen Eduroam-verkkoa käyttäen edellyttää kirjautumista henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnuksena toimii tietohallinnon järjestelmien käyttäjätunnus muodossa student.oulu.fi. Molempien langattomien verkkojen kuuluvuusalueet yliopiston sisätiloissa on merkitty verkkojen logoilla varustetuilla tarroilla. 18

19 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Opiskelijan eettiset ohjeet Yliopiston tehtävä on antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta ja edistää sivistystä ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Yliopisto pyrkii tukemaan opiskelijoidensa kasvua itsenäisiksi, kriittisiksi ja suvaitsevaisiksi toimijoiksi. Onnistuakseen tehtävässään sen on luotava hyvä oppimis- ja työympäristö opiskelijoilleen sekä opettajilleen, tutkijoilleen ja muulle henkilökunnalle. Yliopisto on määritellyt eettisyyden yhdeksi tavoittelemakseen arvoksi. Se edellyttää kaikessa toiminnassa korkeata moraalia, suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksyntää sekä rehellisyyttä itseä ja muita kohtaan. Oulun yliopisto on omalta osaltaan sitoutunut noudattamaan valtakunnallisen tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa ohjeistoa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen (2002). Seuraavana olevat opiskelijoiden eettiset ohjeet on kirjoitettu minämuotoon, koska eettisyys tarkoittaa jokaisen omakohtaista sitoutumista. Tavoitteena on luoda luottamusta ja yhteistyötä arvostava ilmapiiri, jossa kaikkien osapuolten on hyvä toimia. 19

20 OPISKELU AVOIMESSA YLIOPISTOSSA Sinulle opiskelija: 1. Päätavoitteeni on oppia. 2. Tiedostan roolini tiedeyhteisön vastuullisena toimijana. Olen esikuva toisille opiskelijoille. 3. Huolehdin itsestäni ja opiskelukyvystäni ja edistän yliopistoyhteisöni hyvinvointia ja yhteishenkeä. 4. Edistän toiminnallani sekä omaa oppimistani että opiskelutovereiden oppimista. En tähtää pelkästään kurssien pikaiseen läpiviemiseen. 5. Tunnustan muiden tekemän työn arvon ja toimin aina rehellisesti. Edistän opiskelussani tiedeyhteisöni kriittisyyttä, totuudellisuutta, yhteisöllisyyttä ja puolueettomuutta. Niinpä en lunttaa enkä muutenkaan vilpistele opetus- ja tenttitilanteissa, kurssi-, seminaari- ja opinnäytetyöni ovat omaa tuotantoani, ellei kyse ole pari- tai ryhmätyöstä, jolloin yhteistyö käy ilmi tekijäluettelosta tai muulla tavoin, iimoitan käyttämäni lähteet enkä ota nimiini esimerkiksi Internetistä saatavaa tietoa, sopeudun siihen, että olen tiedeyhteisön jäsen, ja ymmärrän, ettei yksilöllisiä vaateitani aina voida toteuttaa. En siis painosta muita opiskelijoita tai henkilökuntaa niitä noudattamaan. 6. En opetus- ja tenttitilanteessa häiritse käytökselläni muiden oppimista ja työskentelyä. 7. Kunnioitan opettajieni opetus- ja tutkimustyötä. Niinpä osallistun opetustilanteisiin olemalla aktiivinen ja vastuullinen, annan asiallista palautetta opetuksesta, työskentelen opettajieni antamien ohjeiden mukaisesti ja edistän opetustilanteiden positiivista ilmapiiriä. 20

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

opiskelijan YLEISOPAS

opiskelijan YLEISOPAS opiskelijan YLEISOPAS Julkaisija: Turun yliopisto Toimittaja: Tuike Mäntylä Kansi: Samuli Keskinen / Mirja Sarlin Kannen kuva: Hanna Oksanen Taitto: Virpi Lehtola ISSN 1795-9454 Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU

AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU AVOIN AMMATTIKORKEAKOULU Opiskelijan opas 2012 2013 Sisältö Tervetuloa opiskelemaan Savonia-ammattikorkeakouluun... 3 Kaikille avointa korkeakouluopetusta... 4 Monipuolisia opiskelumahdollisuuksia... 4

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot