SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi )...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi )...3 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 Toimitusjohtajan katsaus..3 Näkymät Katsauskauden jälkeiset tapahtumat..4 Toimintaympäristö.4 Liiketoiminta ja toiminnan tulos...5 Toiminnan tunnusluvut.6 Sijoitusomaisuus 6 Vuokraustoiminta ja asiakkuudet 7 Ympäristö ja energia.9 Yhtiökokous Osinkopolitiikka.9 Certeum Oy:n osavuosikatsauksen taulukko-osa 10 Konsernin tuloslaskelma, IFRS Tuloslaskelma segmenteittäin Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernitase, IFRS Konsernin oman pääoman laskelma Konsernin rahavirtalaskelma Tunnuslukujen laskentakaavat 2

3 YHTEENVETO TAMMI MAALISKUU 2015 (VERTAILUKAUSI )* Liikevaihto kasvoi ja oli 23,6 (23,5) milj. euroa. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,26 (0,21) euroa. Osakekohtainen nettovaralllisuus kasvoi ja oli 10,13 (9,93) euroa. Vuokrausaste nousi ja oli 83,3 (83,1) %. KESKEISET TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Konsernin liikevaihto, M 23,6 23,5 Nettovuokratuotto, M 17,0 17,8 Tulos ennen veroja, M 11,9-12,9 Tilikauden tulos, M 9,2-12,8 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,26 0,21 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, M 906,0 904,9 Osakekohtainen nettovarallisuus, 10,13 9,93 Korkokatekerroin 5,1 3,7 Omavaraisuusaste, % 48,5 % 48,6 % Loan to Value, % 50,6 % 50,6 % Taloudellinen vuokrausaste, % 83,1 % n/a Vuokrausaste, % 83,3 % 83,1 % *Yhtiö on perustettu ja yhtiön varsinainen toiminta käynnistyi , joten kaudet ovat liikevaihdon osalta vertailukelpoisia keskenään. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Certeum teki hyvän tuloksen vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana. Certeum käynnisti ensimmäisen varsinaisen toimintavuotensa tilikauden 2015 alusta. Yhtiön organisaatio ja kiinteistöportfolion haltuunotto saatiin pääosin valmiiksi loppuvuoden 2014 aikana. Certeumin liikevaihto ja kiinteistöjen nettovuokratuotto olivat katsauskaudella tavoitteiden mukaiset, ja yhtiön tulos ennen veroja oli 11,9 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo nousi katsauskaudella vuokraus- ja kehitystoimenpiteiden johdosta 1,1 miljoonaa euroa, mutta huomioiden katsauskaudella toteutetut ajanmukaistamisinvestoinnit käypien arvojen nettomuutos oli -0,1 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminta jatkui vilkkaana alkuvuoden aikana ja kaikki vuokrauksen mittarit; liikevaihto, vuokrausaste ja keskimääräinen vuokrasopimusten pituus kehittyivät positiivisesti. 3

4 Kiinteistökehitystoiminnassa käynnistettiin avainkohteiden kehityssuunnitelmien laadinta kohteiden arvon nostamiseksi ja kehityspotentiaalin toteuttamiseksi. Certeumin tulos ensimmäiseltä kvartaalilta oli hyvällä tasolla, ja tulos vahvistaa yhtiön tavoitetta jakaa omistajilleen kilpailukykyistä ja vakaata osinkoa. Euroopassa kiinteistöjen transaktiomarkkina on jatkunut vilkkaana ja Certeum pyrkii hyödyntämään likvidin markkinatilanteen myymällä strategiaansa sisältymättömiä kohteita vuoden 2015 aikana. NÄKYMÄT 2015 Kiinteistösijoitukset tarjoavat hyvän riski-tuottosuhteen vallitsevassa sijoitusympäristössä, ja korkotason säilyessä alhaisena ohjautuu pääomia kiinteistösijoituksiin aiempaa enemmän. Suomen kansantalouden kääntyminen kasvuun ja lisääntyvä verkkokauppa tukevat logistiikka ja varastotilojen vuokrakysyntää ja ylläpitävät vakaata vuokratasoa. Certeumin tavoitteena on parantaa sijoituskiinteistöjensä vuokrausastetta vuoden 2015 aikana. Arvioimme vuokrausasteen olevan vuoden lopussa prosenttia. Liikevaihdon ennustetaan olevan miljoonaa euroa ja kiinteistöportfolion nettovuokratuoton olevan ylläpitokulujen jälkeen miljoonaa euroa ilman kiinteistömyyntien vaikutusta. Certeumin osakekohtaisen nettovarallisuuden ennustetaan kehittyvän vakaasti vuoden 2015 aikana. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Certeum Oy myi tuotanto- ja toimistokiinteistön Turussa osoitteessa Tengströminkatu 5 ja 6 kohteen pitkäaikaiselle vuokralaiselle KiiltoClean Oy:lle. Myynnin tulosvaikutus Certeumille oli positiivinen. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suhdanteiden ennustetaan paranevan maltillisesti vuonna Valtiovarainministeriön viimeisimmän ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 0,9 prosenttia vuonna Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 prosenttia. Ennusteessa oletetaan maltillista suhdanteiden paranemista, mikä perustuu sekä tavaroiden että palveluiden viennin kasvuun. Kotimaista kysyntää vaimentaa kuluttajien kokema taloudellinen epävarmuus, työmarkkinoiden tilanne ja ostovoiman heikko kehitys. Teollisuustuotannon laskun ennustetaan päättyvän ja kääntyvän neljän negatiivisen vuoden jälkeen hienoiseen 0,3 prosentin kasvuun. Myös palvelutuotannon määrän arvioidaan lisääntyvän. Työttömyysasteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 8,8 prosenttiin. Transaktiomarkkinat vilkastuivat merkittävästi viime vuonna kiinteistökauppojen volyymin kasvaessa noin 4,3 miljardiin euroon. Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 4

5 transaktiovolyymi oli noin 0,5 miljardia euroa. Tästä ulkomaisten ostajien osuus oli noin 40 prosenttia.* Vuokrat ovat viime vuosina kehittyneet hyvin maltillisesti. Keskimääräistä vuokratasoa on nostanut uusien modernien tilojen valmistuminen. Suomessa logistiikkatilojen segmentissä ei juurikaan esiinny spekulatiivista rakentamista, mikä on toisaalta tukenut vuokratason vakautta. Pääkaupunkiseudulla logistiikkatilojen vajaakäyttöaste oli vuoden 2014 lopussa 6,9 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa prime logistiikkakiinteistöjen tuottovaatimus pääkaupunkiseudulla oli 7,3 prosenttia käännyttyään laskuun pitkän tasaisen jakson jälkeen. Historiallisen matala korkotaso tukee kiinteistösijoittamista minkä lisäksi logistiikkakiinteistöjen kiinnostavuutta sijoituskohteena lisää vähittäiskaupan rakennemuutos ja verkkokaupan kasvu. *Lähde: KTI LIIKETOIMINTA JA TOIMINNAN TULOS Konsernituloslaskelma (tuhatta euroa) Vuokratuotot , ,3 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 915, ,1 Liikevaihto , ,5 Hoitokulut , ,7 Vuokraustoiminnan muut kulut -870,7-892,0 Nettovuokratuotto , ,8 Hallinnon kulut , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -79,0-522,5 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon -132, ,0 Liikevoitto/-tappio , ,6 Rahoitustuotot 34,5 3,2 Rahoituskulut , ,6 Tulos ennen veroja , ,1 Tilikauden tulokseen perustuvat verot ,4-608,9 Laskennalliset verot -324,2 789,4 Tuloverot ,6 180,5 Tilikauden tulos 9 218, ,6 5

6 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Liikevoitto/- tappioprosentti (%) 63,9 % -8,8 % Korkokatekerroin 5,1 3,7 Voitto - /tappioprosentti (%) 39,1 % -54,4 % Taseen tunnusluvut Korolliset nettorahoitusvelat, M 430,8 444,7 Rahoituksen tunnusluvut sekä operatiivinen kassavirta Omavaraisuusaste, % 48,5 % 48,6 % Velkaantumisaste, % 100,0 % 101,8 % Nettovelkaantumisaste, % 94,1 % 99,0 % Keskikorko (kassavirtapohjainen), % 2,6 % 3,0 % Suojausaste, % 78,3 % 78,3 % Keskim. laina-aika, vuotta 4,1 4,3 Korkokate 5,1 3,7 Loan-to-Value, % 50,6 % 50,6 % Operatiivinen kassavirta, M 12,3 9,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Oma pääoma/osake, 9,84 9,66 Osakekohtainen tulos, 0,20-0,28 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,26 0,21 NAV (Nettovarallisuus), M 471,1 461,7 NAV per share (osakekohtainen nettovarallisuus), 10,13 9,93 SIJOITUSOMAISUUS Katsauskaudella käynnistettiin kiinteistökehityskohteiden kehityssuunnitelmien laadinta. Katsauskaudella Certeum omisti 124 kiinteistöä, joiden arvo oli vuoden 2015 maaliskuun lopussa yhteensä 906,0 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy käyttämättömän rakennusoikeuden arvoa 16,2 miljoonaa euroa. Kiinteistösalkun arvo jakautuu segmenteittäin seuraavasti: Helsingin seutu 58,8 % Muut kasvualueet 34,5 % Muu Suomi 6,7 % 6

7 Sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on 1,3 miljoonaa neliömetriä. Maaliskuun lopussa 2015 ulkopuolinen arvioitsija JLL tarkisti katsauskaudelle tehtyjen vuokrasopimusmuutosten ja päivitettyjen kehityssuunnitelmien vaikutuksen käypiin arvoihin. Muutoin käyvät arvot perustuvat vuoden 2014 lopun arvonmääritykseen. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 1,1 miljoonaa euroa. Katsauskaudella sijoituskiinteistöihin tehtiin yhteensä 1,2 miljoonan euron ajanmukaistamisinvestoinnit, mitkä johtivat käypien arvojen 0,1 miljoonan euron negatiiviseen nettomuutokseen. Certeumin kiinteistökannassa on käytettävissä olevaa rakennusoikeutta yhteensä noin neliömetriä. Katsauskaudella on tunnistettu Certeumin kiinteistöomaisuuden potentiaalisimmat kiinteistökehityskohteet sekä käynnistetty tarkempien suunnitelmien laatiminen kohteiden kehittämiseksi. Valmistuneiden kehityssuunnitelmien vaikutus sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin oli 0,6 miljoonaa euroa. VUOKRAUS JA ASIAKKUUDET Vuokraustoiminta jatkui vahvana vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin aikana. Yhtiön vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto oli maaliskuun 2015 lopussa 22,7 miljoonaa euroa ( ; 22,4 milj. euroa). Liikevaihto, sisältäen käyttökorvaukset ja muut asiakkailta laskutettavat korvaukset, oli 23,6 (23,5) miljoonaa euroa. Vertailukauteen verrattuna vuokrasopimusten keskimaturiteetti kehittyi positiivisesti, ollen 48 (47) kuukautta katsauskauden päättyessä. Vuokrausaste oli maaliskuun 2015 lopussa 83,3 (83,1) prosenttia. Taloudellinen vuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 83,1 prosenttia. Katsauskauden aikana allekirjoitettiin, alkoi ja päättyi vuokrasopimuksia seuraavasti: Lukumäärä, kpl Pinta-ala, m 2 Kauden aikana alkaneet sopimukset Kauden aikana allekirjoitetut sopimukset* Kauden aikana päättyneet sopimukset *Sopimusten mukaiset vuokratuotot alkavat kertyä joko katsauskaudella tai tulevilla kausilla Katsauskauden päättyessä neliömääräisestä vuokrasopimuskannasta oli: % Pääomavuokrasopimuksia Kokonaisvuokrasopimuksia Jaetun vuokran sopimukset 10 8 Joulukuussa 2014 aloitettu asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto saatettiin päätökseen katsauskauden aikana. 7

8 VUOKRAUS JA ASIAKKUUDET - KESKEISET TUNNUSLUVUT 100 Vu okr au saste, % 83,1 83, WALT, kk *Weighted Average Lease Term/vuokrasopimusten arvolla painotettu sopimusten keskimaturiteetti Liikevaihto, M 23,5 23, ,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Vuokrasopimusten erääntyminen, % vuokratuotosta 24,7 % 21,7 % 15,1 % 12,0 % 8,4 % 7,3 % 4,1 % 6,7 % 1 v alle 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7-10 v yli 10 v Segmenttikohtaiset vuokrausasteet, % 84,4 83,1 79,0 Helsingin seutu Muut kasvukeskukset Muu Suomi 8

9 YMPÄRISTÖ JA ENERGIA Kiinteistöjen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutukset laskivat katsauskauden aikana. Certeumin energiatehokkuusohjelman tavoitteena on energiankäytön tehostaminen ja energiasäästökohteiden paikantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Katsauskaudella energiatehokkuusohjelmassa mukana olevien kiinteistöjen kulutukset laskivat vastaavaan kauteen 2014 verrattuna; sähkönkulutus 1,1 % normitettu lämmönkulutus 1,3 % vedenkulutus 1,8 % Katsauskaudella on Certeumin omistamissa kiinteistöissä käynnistetty useita energiatehokkuushankkeita yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 Varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja säilyivät ennallaan. Hallituksessa jatkavat Antti Pankakoski (puheenjohtaja), Kari Inkinen, Ulla Malinen, Timo Salonen ja Ilkka Tomperi. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitystoimikunnalle työjärjestyksen sekä muutti yhtiöjärjestystä. Yhtiöjärjestysmuutoksista olennaisimmat koskivat hallituksen ja tilintarkastajien toimikausien muuttamista määräaikaisiksi. Vuoden 2014 tilikauden tuloksen ollessa tappiollinen, päätettiin että osinkoa ei jaeta. Hallitukselle vahvistettiin valtuutus harkintansa mukaan jakaa osinkoa tai vapaan oman pääomanpalautusta enintään 0,50 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. OSINKOPOLITIIKKA Hallitus vahvisti yhtiölle osinkopolitiikan jonka mukaan Certeum Oy:n tavoitteena on jakaa vakaata ja kilpailukykyistä osinkoa. Osingon määrä on vähintään 60 % tilikauden osakekohtaisesta operatiivisesta kassavirrasta ottaen kuitenkin huomioon yhtiön rahoitustilanne ja taloudellinen asema. Osinkoa voidaan maksaa kahdesti vuodessa. 9

10 CERTEUM OY:N OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Konsernituloslaskelma Kaudelta Vuokratuotot , ,3 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 915, ,1 Liikevaihto , ,5 Hoitokulut , ,7 Vuokraustoiminnan muut kulut -870,7-892,0 Nettovuokratuotto , ,8 Hallinnon kulut , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -79,0-522,5 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon -132, ,0 Liikevoitto/-tappio , ,6 Rahoitustuotot 34,5 3,2 Rahoituskulut , ,6 Tulos ennen veroja , ,1 Tilikauden tulokseen perustuvat verot ,4-608,9 Laskennalliset verot -324,2 789,4 Tuloverot ,6 180,5 Tilikauden tulos 9 218, ,6 10

11 Tuloslaskelma segmenteittäin Kaudelta Helsingn Muut kasvualueet Konserni seutu Muu Suomi Muut yhteensä Vuokratuotot , , ,2 0, ,3 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 286,3 540,8 88,1 0,0 915,2 Liikevaihto , , ,4 0, ,5 Hoitokulut , ,1-434,2-62, ,4 Vuokraustoiminnan muut kulut -371,7-279,1-85,4-134,5-870,7 Nettovuokratuotto 9 530, , ,8-197, ,4 Hallinnon kulut , ,2 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -79,0-79,0 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon -132,6-132,6 Liikevoitto/-tappio 9 530, , , , ,6 Rahoitustuotot 34,5 34,5 Rahoituskulut , ,6 Tulos ennen veroja , ,6 Tilikauden tulokseen perustuvat verot , ,4 Laskennalliset verot -324,2-324,2 Tuloverot , ,6 Tilikauden tulos , ,0 11

12 Laaja konsernituloslaskelma Kaudelta Tilikauden tulos 9 218, ,6 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi myöhemmillä kausilla Nettovoitot/ -tappiot rahavirran suojauksista , ,5 Laskennallinen verosaatava rahavirran suojauksen tappiosta 245,6 728,3 Myöhemmille kausille siirrettävät erät yhteensä -982, ,2 Tilikauden laaja tulos yhteensä 8 235, ,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 8 235, ,8 12

13 Konsernitase Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 766,8 599,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 182,3 179,4 Sijoituskiinteistöt , ,0 Sijoitukset 2,5 2,5 Laskennalliset verosaamiset 2 419, , , ,5 Lyhytaikaiset varat Vuokrasaamiset ja muut saamiset 7 875, ,0 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,6 Varat yhteensä , ,1 13

14 Konsernitase OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 500,0 500,0 Osakeanti 0, ,4 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,6 Käyvän arvon rahasto , ,2 Edellisten tilikausien tulos ,6 0,0 Tilikauden voitto (+)/ tappio (-) 9 218, ,6 Oma pääoma yhteensä , ,2 Pitkäaikaiset velat Varaukset 4,8 0,0 Lainat , ,7 Johdannaissopimukset , ,5 Laskennalliset verovelat 980,6 656, , ,6 Lyhytaikaiset velat Johdannaissopimukset 1 004, ,3 Ostovelat ja muut velat , , , ,3 Velat yhteensä , ,9 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,1 14

15 Konsernin oman pääoman laskelma Kaudelta Oma pääoma 000 Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Rahavirran suojaukset Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , , , , , ,2 Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, , ,0 Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0-982,4 0,0-982,4 Laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,0-982, , ,5 Osakeanti 1) 0, , ,4 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma ,0 0, , , , ,8 1) toteutetun osakeannin osakkeet ( kpl) rekisteröitiin kaupparekisteriin

16 Konsernin rahavirtalaskelma Kaudelta Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja , ,1 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset 51,3 106,0 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon 132, ,0 Voitot sijoituskiinteistöjen myynneistä 0,0 0,0 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 Rahoitustuotot -34,5-3,2 Rahoituskulut 3 174, ,6 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos 5 659, ,4 Maksetut välittömät verot ,4-608,9 Liiketoiminnan nettorahavirta , ,9 Investointien rahavirta Sijoituskiinteistöjen hankinnat 0, ,0 Keskeneräiset , ,0 Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -170,3-778,8 Myynnit 0, ,0 Investointien nettorahavirta , ,8 Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot 176, ,7 Oman pääoman sijoitukset 0, ,0 Saadut korot 34,5 3,2 Maksetut korot , ,3 Rahoituksen nettorahavirta , ,6 Rahavarojen muutos , ,6 Rahavarat tilikauden alussa ,6 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa , ,6 16

17 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tunnusluku Liikevoitto/ -tappioprosentti (%) Korkokatekerroin Voitto-/ tappioprosentti Korolliset nettorahoitusvelat, M Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste % Nettovelkaantumisaste, % Operatiivinen kassavirta Osakekohtainen tulos, Oma pääoma / osake, Laskentakaava 100 x (Liikevoitto/ -tappio) / Liikevaihto Liikevoitto - kiinteistöjen arvostuksesta syntyvät realisoimattomat luovutusvoitot/-tappiot / Rahoitustuotot + kulut - lainojen perustamiskustannusten jaksotus - johdannaisten arvostuksesta muodostunut suojausten tehoton osuus 100 x (Tilikauden tulos / Liikevaihto Korolliset rahoitusvelat - pankkisaamiset 100 x (Oma pääoma / Taseen loppusumma - saadut ennakot) 100 x (Korolliset rahoitusvelat / Oma pääoma) 100 x (Korolliset nettorahoitusvelat / Liikevoitto Oma pääoma) -/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta + Liikearvon arvonalentuminen +/- Varausten muutokset + Hallinnon poistot +/- Etuuspohjaiset eläkekulut - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut - Kassavirtavaikutteiset verot +/- Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos / Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Liikevoitto -/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta + Liikearvon arvonalentuminen +/- Varausten muutokset Operatiivinen kassavirta/osake, NAV (nettovarallisuus), + Hallinnon poistot +/- Etuuspohjaiset eläkekulut - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut - Kassavirtavaikutteiset verot +/- Osuus osakkuusyritysten tuloksesta) / Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma - Laskennallinen verovelka + Laskennallinen verosaamien + Rahoitusinstrumenttien käypä arvo NAV per share (osakekohtainen nettovarallisuus) EPRA NAV (nettovarallisuus) / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä 17

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

CITYCON OYJ. Tilinpäätös

CITYCON OYJ. Tilinpäätös CITYCON OYJ Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...2 16. Tytäryritys, jossa on ollut olennainen Emoyhtiön tilinpäätöksen määräysvallattomien omistajien osuus liitetiedot, FAS...

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 VUOSIKERTOMUS 2007 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2007 Yhtiön kahdeskymmenes toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

Cityconin yhtiökokous 21.3.2013 Katsaus vuodesta 2012

Cityconin yhtiökokous 21.3.2013 Katsaus vuodesta 2012 DRAFT v1.0 Cityconin yhtiökokous 21.3.2013 Katsaus vuodesta 2012 Eero Sihvonen Sisältö Strategia ja toiminnan tulokset vuonna 2012 Toimintaympäristö Kiinteistöomaisuus Rahoitus Osakekurssi ja omistus Tuloslaskema

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2013 Citycon lyhyesti Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 Kansantalous 5 Asuntomarkkinoiden kysyntä 5 Asuntomarkkinoiden tarjonta 5 Asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk

MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 29.4.2015 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2015 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 1-3/15 1-3/14 2014 viim. 12kk Liikevaihto 29,1

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 VUOSIKERTOMUS 2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 31.10.2007 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 SATOn tuloskehitys jatkui hyvänä YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2007 (1.1. 30.9.2006) Konsernin liikevaihto oli 201,5 (213,6) milj.. Tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007

I N T E R A V A N T I VUOSIKERTOMUS 2007 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2007 Sisältö Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 5.8.2014 KLO 9.00 SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 Huhti kesäkuu - Liikevaihto 60,6 (Q2 2013: 48,7), kasvua 24,4 % - Liikevoitto 5,2 (3,1), 8,6 % liikevaihdosta (6,3 %) - Voitto katsauskaudella

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot