Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2011 Finlandia-talo"

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

2 Spondan hallituksen kokoonpano Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää Klaus Cawén Tuula Entelä Erkki Virtanen Arja Talma 2

3 Hallituksen työskentely vuonna 2010 Vuonna 2010 hallituksella oli kokouksia yhteensä 20, ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95. Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan säännöllisesti kerran vuodessa. Hallitus laati toimintaansa ja valiokuntiaan varten työjärjestykset, joissa määritellään hallituksen, sen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Työjärjestykset ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla. 3

4 Hallituksen valiokunnat Hallituksen pysyvät valiokunnat olivat: Tarkastusvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Arja Talma (pj), Timo Korvenpää (vara pj) ja Erkki Virtanen (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 5 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Rakenne- ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat alkaen Lauri Ratia (pj), Klaus Cawén (vara pj) ja Tuula Entelä (jäsen). Kokouksia oli vuoden aikana 7 ja keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95,2. Valiokunnat raportoivat hallitukselle säännöllisesti. 4

5 Vuoden 2010 keskeisiä tapahtumia Vuonna 2010 Spondan operatiivisen toiminnan painopisteet olivat kiinteistöjen vajaakäytön vähentämisessä, rahoituksen uudelleen järjestelyssä sekä kiinteistökehitystoiminnan kasvattamisessa Lainoja järjesteltiin uudelleen noin 800 miljoonalla eurolla Kiinteistöjä myytiin n. 57 miljoonalla eurolla Myyntivoitot olivat yhteensä 16,4 miljoonaa euroa Kiinteistökehitystoiminta jatkui strategian mukaisesti City-Center Tuotantolaitos Metso Automationille Vantaan Hakkilaan Ympäristövastuu on edelleen Spondan strateginen painopiste Visio on olla kiinteistöalan johtava ympäristövastuutoimija. Kehityshankkeiden ja päivittäisten toimenpiteiden lisäksi myös ympäristöasioihin liittyvään viestintään on panostettu. 5

6 Spondan osakepalkkiojärjestelmä Spondan osakepalkkiojärjestelmässä on kaksi yhden vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet (2010 ja) 2011 sekä kaksi kolmen vuoden ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet ja Ansaintakriteerit on sidottu osakekohtaiseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle asetettavat tavoitteet. 6

7 Sponda osakepalkkiojärjestelmä Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintajaksoja seuraavien sitouttamisjaksojen aikana. Osakepalkkiojärjestelmään kuuluu tällä hetkellä johtoryhmän jäsenet, yhteensä seitsemän henkilöä. Lisäksi koko Spondan henkilökunta kuuluu yhtiön vuosibonusjärjestelmään. Bonusjärjestelmän enimmäispalkkiot vaihtelevat % vuosipalkasta tehtävän mukaan. Johtoryhmän jäsenet on vakuutettu maksuperusteisella ryhmäeläkevakuutuksella. Johtoryhmälle maksetaan lisäeläkettä noin 7,5 % kunkin jäsenen kiinteästä vuosipalkasta. 7

8 Hallitukselle maksetut palkkiot 2010 Hallituksen palkkiot 2010 /v Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksettiin markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina: Puheenjohtaja: osaketta Varapuheenjohtaja: osaketta Jäsenet, yhteensä: osaketta Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokouksesta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. 8

9 Hallituksen osakeomistus Osakkeet, kpl Muutos Klaus Cawén Tuula Entelä Timo Korvenpää Lauri Ratia Arja Talma Erkki Virtanen

10 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

11 Sponda Oyj:n tilinpäätös ja toimitusjohtajan katsaus toimitusjohtaja Kari Inkinen

12 Sponda sijoituskohteena Pääkaupunkiseudun parhaisiin sijaintipaikkoihin keskittyvä kiinteistökanta. Hajautettu kiinteistöportfolio tarjoaa asiakkaille laajan valikoiman tilaratkaisuja. Laadukas, hajautettu vuokralaiskanta ja tasapainoinen vuokrasopimusjakauma. Johtava kiinteistökehitystoiminta. Kokenut ja sitoutunut johto ja henkilöstö. Ympäristövastuu on yhtiön yksi strategisista painopistealueista. 12

13 Spondan strategia Spondan strateginen tavoite on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla, aktiivisella kiinteistökehityksellä sekä kiinteistöjen ostoilla ja rahastoliiketoiminnalla Suomessa ja Venäjällä. Vuonna 2010 Sponda myi strategiaansa kuulumattomia kiinteistöjä noin 57 miljoonalla eurolla. Kiinteistömyynneillä Sponda pyrkii keskittämään omistustaan entistä enemmän toimisto- ja liiketilakiinteistöihin sekä kauppakeskuksiin ja samalla vähentämään logistiikkakiinteistöjen osuutta. Tavoitteena on optimoida olemassa olevan kiinteistökannan vuokratuottoa 13

14 Spondan johtoryhmä Sponda Oyj Kari Inkinen Toimitusjohtaja Viestintä, IR ja markkinointi Pia Arrhenius Talous ja rahoitus Erik Hjelt Sijoituskiinteistöt Ossi Hynynen Kiinteistörahastot Kari Koivu Kiinteistökehitys Joni Mikkola Venäjä Sirpa Sara-aho 14

15 Kiinteistömarkkinat

16 Kiinteistömarkkina Suomessa Kiinteistökauppojen määrä oli hieman alle 2,0 miljardia euroa vuoden 2010 lopulla. Toimistojen vajaakäyttöasteen uskotaan laskevan vuonna Markkinavuokrat hitaassa nousussa etenkin prime-alueilla. Kiinteistökaupat Suomessa Mrd. euroa % 17% 36% Ulkomainen Kotimainen Lähde: Catella Property Group 16

17 Prime-tuottovaatimukset pääkaupunkiseudulla Toimisto Liike Teoll./Varasto Lähde: Catella Property Oy 17

18 Vajaakäyttö pääkaupunkiseudulla Liike Toimisto Teoll./Varasto Yhteensä Lähde: Catella Property Oy 18

19 Toimistojen vuokratasot pääkaupunkiseudulla /m 2 /kk Helsinki ydinkeskusta prime Helsinki, ydinkeskusta Keilaniemi prime Ruoholahti prime Aviapolis prime Lähde: Catella Property Group 19

20 Tilannekatsaus ja tilinpäätös 2010

21 Spondan kiinteistöomistus keskittyy pääkaupunkiseudulle Pääkaupunkiseudun osuus yhtiön sijoituskiinteistöjen käyvistä arvoista on noin 84 %. Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueelle sijoittuu noin 65 % pääkaupunkiseudun kiinteistöistä. 21

22 Operatiivinen toiminta vuonna 2010 Vuokrausasteet Spondan taloudellinen vuokrausaste kasvoi Kehityksen odotetaan jatkuvan positiivisena vuonna 2011 markkinan elpyessä. Vuokrat Vuokratasot nousussa etenkin prime-alueilla Kiinteistöarvot Myönteistä kehitystä Suomessa ja Venäjällä Muutokset johtuvat pääasiassa laskeneista tuottovaatimuksista Ulkopuolinen taho arvioi kiinteistöjen käyvän arvon vuoden 2010 lopussa sekä Suomessa että Venäjällä Kiinteistökehitys Vuonna 2010 kiinteistöhankkeita rahoitettiin yhteensä 56,8 miljoonan euron kiinteistömyynneillä (sisältää myyntivoittoa 16,4 milj. euroa) 22

23 Lähtökohdat vuodelle 2011 Suomen talous elpyy BKT kasvaa vakaasti ja vuodelle 2011 odotetaan 3 % kasvua Työttömyysaste laskee Kuluttajien luottamus edelleen vahva Suomen kiinteistöjen transaktiomarkkina elpyy - Kiinteistöjen hinnat nousevat Spondalla oli vahva tase vuoden 2010 lopussa Omavaraisuusaste oli 39 % LTV (loan to value ratio) oli 53 % Käyttämätön luottolimiitti oli yhteensä 435 milj. euroa Lainojen suojaustaso kasvoi 84 %:iin varautuessamme nouseviin korkotasoihin Keskitymme vuokraukseen ja kiinteistökehitykseen Haemme strategiaamme soveltuvia ostokohteita sekä Suomen että Venäjän kiinteistömarkkinoilla Jatkamme kiinteistösalkkumme kehittämistä Kiinteistökehitys: ainakin kolme uutta hanketta käynnistyy vuonna

24 Vuoden 2010 avainluvut 1-12/ /2009 Liikevaihto, M * Nettotuotot, M * Liikevoitto, M Operatiivinen kassavirta/osake, Tulos/osake, ** NAV/osake, EPRA NAV/osake, Taloudellinen vuokrausaste, % Osinko/osake, 0.15*** 0.12 *) Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos rivillä. Voitto-osuus oli 5,6 milj.euroa vuonna 2010 ja loka-joulukuussa ,4 milj. euroa. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. **) Lukuun sisältyy hybridilainan korkojen vaikutus. ***) Hallituksen ehdotus 24

25 Tuloslaskelma Me 1-12/ /2009 Liikevaihto* Kulut Nettotuotot* Myyntivoitot sijoituskiinteistöissä Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisessa Vaihto-omaisuuskiinteistöjen myyntivoitot Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut Osuudet osakkuusyrityksissä Liiketoiminnan muut tuotot/kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Voitto/tappio ennen veroja Tilikauden ja edellisten kausien verot Laskennalliset verot Tilikauden voitto/tappio *) Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos rivillä. Voitto-osuus oli vuonna ,6 milj. euroa ja loka-joulukuussa 1,4 milj. euroa.vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. 25

26 Spondan kiinteistöjen voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta M 1-12/ /2009 Tuottovaatimusten muutokset (Suomi) Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä) Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto Ajanmukaistamisinvestoinnit Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi) Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä) ** Valuuttakurssimuutos * Sijoituskiinteistöt, yhteensä Kiinteistörahastot Kiinteistörahastojen toteutuneet voitot/tappiot Konserni, yhteensä * Valuuttakurssien muutoksista johtuva arvon muutos 6-12/2009 ** Valuuttakurssien muutoksista johtuva arvon muutos 1-6/

27 Tase M Varat Pitkäaikaiset varat Lyhytaikaiset varat Varat, yhteensä Oma pääoma ja velat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Korolliset velat Varaukset Muut velat Laskennalliset verovelat Pitkäaikaiset velat, yhteensä Lyhytaikaiset velat, yhteensä Velat, yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

28 Spondan osakkeen kurssikehitys Lähde: Investis Flife 28

29 Suurimmat osakkeenomistajat Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä % osakkeista 1. Solidium Oy ,19 2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,75 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ,99 4. Skandinaviska Enskilda Banken AB ,74 5. Valtion Eläkerahasto ,69 6. FIM rahastot ,59 7. Bnp Arbitrage ,34 8. Yleisradion Eläkesäätiö S.r ,31 9. SEB Gyllenberg rahastot , Norvestia Oyj ,22 Hallintarekisteröityjä: eli 50 % osakkeista 29

30 Sijoituskiinteistöt Sijoituskiinteistöt-liiketoimintayksikkö keskittyy Spondan kotimaan toimisto-, liiketila-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjen vuokraamiseen sekä kiinteistöjen hankintaan ja myyntiin. Segmentit Vuokrattava pinta-ala* Osuus kiinteistökannasta* Vuokrausaste* Kiinteistöjen käypä arvo* Toimisto- ja liiketilat sijaitsevat Suomen suurimmissa kaupungeissa Kiinteistökanta keskittyy Helsingin ydinkeskustan ja Ruoholahden alueille m² 87,7 % 1 459,1 milj. euroa 5 51% Spondan tärkein kauppakeskuskiinteistö on aivan Helsingin keskustassa sijaitseva City-Center Muut kauppakeskukset sijaitsevat Helsingissä, Ylöjärvellä ja Oulussa m² 98,1% 557,1 milj. euroa 19% Sponda on yksi Suomen suurimpia ja pääkaupunkiseudun suurin logistiikkatilojen omistaja m² 75,8 % 422,5 milj. euroa 15% *

31 Kiinteistökehitys Sponda hakee kasvua ja kannattavuutta aktiivisella kiinteistökehityksellä. Sen kohteina ovat ensisijaisesti Spondan omistamat tontit ja uudistettavat rakennukset pääkaupunkiseudulla. Kiinteistökehityksen kohteena olevien rakennusten suunnittelussa otetaan huomioon kiinteistön muuntojoustavuus ja elinkaari. Maa-alueiden osuus* Osuus kiinteistökannasta* Kiinteistökehityssalkun tasearvo* Käynnissäolevat kehityshankkeet* 227,7 81,4 132,1 8% milj. euroa milj. euroa milj. euroa *) Käynnissä olevat kiinteistökehityshankeet: City-Center-kauppakeskus ja Vantaan Hakkilan tuotantolaitos. Vuonna 2011 aloitetaan Zeppelinin laajennustyöt, Kauppa-Häme kiinteistön muutostyöt ja Kuntotalon rakentaminen Projektien käynnistymiseen vaaditaan vähintään 50 %:n vuokrausaste sekä viranomaisten hyväksymät kaavoitus- ja rakennusluvat. 31

32 City-Centerin liikekortteli mittava uudiskohde City-Centerin liikekortteli keskustan vetonaulaksi Hankkeen toisessa vaiheessa valmistuu toimistorakennus ja uusia liiketiloja kesällä 2011 Hanke valmistuu pääosin vuoden 2012 lopussa Kokonaisinvestoinnit: 125 milj. euroa Uutta toimistotilaa valmistuu n m² ja liiketilaa n m² 32

33 Tuotantolaitos, Vantaan Hakkila Uusi m² tuotantolaitos Metso Automationille valmistui Vantaan Hakkilaan helmikuussa Lisäksi Metsolle saneerataan m² toimisto- ja varastotilaa viereisestä toimistokiinteistöstä. Toimistotilojen arvioitu valmistumisaika on vaiheittain keväällä Kokonaisinvestointi on noin 40 miljoonaa euroa. 33

34 Zeppelinin Kauppakeskus, Oulu Kauppakeskus Zeppeliniä laajennetaan vuoden 2011 aikana. Kokonaisinvestointi 18 milj. euroa. Rakennustyöt käynnistyvät heti, uutta liiketilaa valmistuu yhteensä m². Laajennusosasta on vuokrattu noin 60 %. 34

35 Toimisto- ja liiketilakiinteistö Hämeenkatu 16, Tampere Sponda osti Tampereen kaupungilta kiinteistön n. 10 milj. eurolla. Kiinteistö kunnostetaan n. 6,5 milj. eurolla. Kiinteistöön tulee toimistotilaa m² ja liiketilaa n ². Kunnostustyöt valmistuvat vuoden 2011 lopussa. 35

36 Ruoholahden Kuntotalo, Helsinki Sponda rakennuttaa ympäristöystävällisen toimistotalon Ruoholahteen. Kokonaisinvestointi on noin 23,5 miljoonaa euroa. Uuden talon rakennustyöt alkavat elokuussa Projekti valmistuu huhtikuussa Vuokrattava pinta-ala on yhteensä m² Talentum Oyj on päävuokralainen. Ennakkovuokrausaste on noin 70 %. 36

37 Venäjä Venäjä-liiketoimintayksikkö harjoittaa liiketoimintaa Venäjällä vuokraamalla, hallinnoimalla ja kehittämällä toimitiloja siellä toimivien yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Spondan kiinteistöomistus Venäjällä, Pietarin ja Moskovan alueilla Vuokrattava pinta-ala* Osuus kiinteistökannasta* Vuokrausaste* Kiinteistöjen käypä arvo* neljä toimistokiinteistöä 7% kaksi kauppakeskusta logistiikkakiinteistö m² 96,4 % 204,2 milj. euroa kaksi maa-aluetta Keskeisillä paikoilla sijaitsevat korkealaatuiset ja länsimaisten vaatimusten mukaan kunnostetut toimistotalot tarjoavat asiakkaille erinomaiset puitteet. Spondalla on Venäjällä kaksi toimipistettä, jotka sijaitsevat Pietarissa ja Moskovassa. *

38 Ducat II -toimistotalo 38

39 Kiinteistörahastot Kiinteistörahastot-liiketoimintayksikkö omistaa ja hallinnoi kiinteistörahastojen kautta osuuksia liiketila-, toimisto- ja logistiikkakiinteistöissä. Spondan kiinteistörahastot harjoittavat toimintaa Suomen keskisuurissa kaupungeissa. Sponda hoitaa hallinnoimiensa rahastojen ja niiden kiinteistöjen manageerauksen Sponda on mukana kolmessa rahastossa vähemmistöosakkaana Spondan hallinnoimat kiinteistörahastot Investointistrategia Koko (kiint. arvo) Spondan osuus Toimikausi First Top LuxCo Toimisto- ja liiketilat 94,2 Me 20 % 5 vuotta Sponda Fund I Logistiikka 185,3 Me 46 % 10 vuotta Sponda Fund II Logistiikka 125,2 Me 44 % 7 vuotta Whitehall/Niam n. 230 Me - Kiinteistösalkut, yht. n. 635 Me 39

40 Ympäristövastuutavoitteet vuonna 2011 Energiatehokkuusohjelma jatkuu - Jo määritellyt toimintasuunnitelmat viedään loppuun ja tuloksia seurataan ohjelman kymmenen ensimmäisen kohteen osalta - Muille ohjelmaan osallistuville kohteille luodaan toimintasuunnitelmat Kaikille uusille kehitysprojekteille haetaan ympäristösertifikaatti Kaikissa uusissa kehitysprojekteissa tullaan hyödyntämään matalaenergiakonseptia. Jätteet - Jätteiden kokonaisvaltaisempi kierrätys - Kohteiden tuottaman kokonaisjätemäärän tehokas seuranta Venäjä - Moskovan kohteissa otetaan käyttöön energiankulutuksen seuranta (vesi ja sähkö) - Ympäristösertifikaatti yhdelle kohteelle 40

41 Tulevaisuuden näkymät Sponda arvioi, että vuonna 2011 sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö jatkaa laskuaan. Arvio perustuu ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2011 sekä prime-alueiden parantuneeseen kysyntään. Vuoden 2011 nettotuottojen arvioidaan olevan vuoden 2010 nettotuottoja suuremmat. Nousun syitä ovat sekä arvioitu vajaakäytön lasku että vuoden aikana valmistuvat kiinteistökehityskohteet. 41

42 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

43 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,29 euroa, josta tilikauden voitto on ,95 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan

44 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

45 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokouksessa valittaville jäsenille maksetaan vuosipalkkiona: hallituksen puheenjohtajalle euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle euroa. Kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. 45

46 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä. 46

47 Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on ehdottanut, että hallitukseen valitaan edelleen Klaus Cawén, Tuula Entelä, Lauri Ratia, Arja Talma ja Erkki Virtanen ja uutena jäsenenä Raimo Valo. 47

48 Raimo Valo Keskeinen työkokemus Marraskuu > Partner, Septem Partners Oy Elokuu 2008 lokakuu 2010 Chairman of The Board and CEO OAO Swedbank, Russia Elokuu 2007 heinäkuu 2008 CEO, Glitnir, Russia Asset Management, Private Banking, Corporate Finance Chairman of the Management Board and CEO Svenska Handelsbanken ZAO, Moscow Chairman of The Management Board and CEO Bank Svenska Handelsbanken (Polska) Sp.A. 48

49 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

50 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta ovat olleet seuraavat: Tilintarkastuspalkkiot: euroa Asiantuntijapalvelut: euroa Yhteensä: euroa Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan. 50

51 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT Raija-Leena Hankonen, ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kai Sallin. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön varatilintarkastajaksi valitaan KHT Ari Eskelinen. 51

52 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

53 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla (n. 5% osakkeista). Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Vastike perustuu yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja se kumoaa yhtiökokouksessa päätetyn hankintavaltuutuksen. 53

54 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallituksen ehdotuksen pääkohdat Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta (n. 10% yhtiön osakkeista). Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta päättämiinsä tarkoituksiin, mutta ei kuitenkaan kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen. 54

55 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

56 Ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi Solidium Oy:n ehdotuksen pääkohdat Yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu; yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu; hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen; sekä yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten palkitsemisasioita koskevien ehdotusten esittely. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 56

57 Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj Finlandia-talo

58 Kokouksen päättäminen Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa Kokous on päättynyt. Kahvitarjoilu alkaa tässä kerroksessa sijaitsevassa ravintolatilassa. 58

59 Sponda Oyj Korkeavuorenkatu 45 PL 940, Helsinki Puh Asiakaspalvelukeskus Puh

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 19.3.2014 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 19.3.2014 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Arja Talma Klaus Cawén Tuula Entelä Christian Elfving Raimo Valo Juha Laaksonen 2 Hallituksen

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 16.3.2015 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 16.3.2015 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano Kaj-Gustaf Bergh (pj.) Christian Elfving Paul Hartwall Juha Laaksonen Arja Talma Leena Laitinen Raimo Valo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 1.1. 31.3.2012 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi lähes 13 % vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, ja oli 66,0 (31.3.2011: 58,6) milj. euroa. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Tilinpäätös 5 Hallituksen toimintakertomus 2014 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 22 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 24 Osakekohtaiset tunnusluvut 25 EPRA-tunnusluvut

Lisätiedot

1.1. 31.3.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.3.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.3.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj Osavuosikatsaus 7.5.2009 klo 8:30 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009 Sponda-konsernin operatiivinen toiminta kasvoi edelleen vahvasti.

Lisätiedot

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006): Spondan osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5)

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi

Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Sponda Oyj PL 940, 00101 Helsinki Puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.fi Vuosikertomus 2009 ihmisläheisyys työhyvinvointi Sisällys 4 Tietoja osakkeenomistajille 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi

Spondan verkkovuosikertomus vuodelta 2011 on saatavilla osoitteessa annualreport2011.sponda.fi n vuoden 2011 vuosikertomuksen teema on kaupunkien kehittäminen. Yhtiön kiinteistökanta keskittyy Suomen ja Venäjän suurimpiin kaupunkeihin, minkä vuoksi kaupunkien elinvoimaisuus on tärkeä tekijä yhtiön

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä

Sponda on toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö, joka innovatiivisilla, asiakaslähtöisillä Vuosikertomus 2006 Helsingin ydinkeskustassa Mannerheimintiellä sijaitsevat Bulevardi 1, Mannerheimintie 2, 4 ja 6 kuuluvat myös Spondalle. Kiinteistöissä on runsaasti liiketilaa. Toimistotiloissa toimii

Lisätiedot

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia.

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia. TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2011 klo 11.15 Technopolis Oyj: Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Pääkohdat vuodelta 2010 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2013

taloudellinen katsaus 2013 taloudellinen katsaus 2013 Technopolis Oyj Taloudellinen katsaus 2013 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Hallituksen toimintakertomus 2013... 3 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda.

Spond a o yj Vuo Siker tomu S 2008 Vuosikertomus Sponda oyj pl 940, 00101 Helsinki puhelin 020 431 31 Faksi 020 431 3333 www.sponda. Vuosikertomus Sisällys Vuosaaren sataman PortGate-logistiikka-alue Helsingissä sponda oyj:n vuosikertomus 6 Sponda lyhyesti 8 Taloudellinen katsaus 1 Toimitusjohtajan katsaus 14 Strategia 16 Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Pääkohdat vuodelta 2009 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto kohosi 76,4 milj. euroon

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 28 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2009 Yhteenveto vuoden 2009 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi ja oli 48,9 miljoonaa euroa (Q3/2009:

Lisätiedot