Sideaineet (UUMA) SFS-EN tai SFS-EN SFS-EN tai SFS-EN suunnitelman mukainen. suunnitelman mukainen suunnitelman mukainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sideaineet (UUMA) SFS-EN 451-2 tai SFS-EN 933-10. SFS-EN 451-2 tai SFS-EN 933-10. suunnitelman mukainen. suunnitelman mukainen suunnitelman mukainen"

Transkriptio

1 LIITE 3 A. Materiaalit (sideaine, täyteaine, runkoaine) B. Stabiloitu materiaali, ennakkokoe 6) C. Stabiloitu materiaali, laadunvalvonta STABILOITU MAARAKENNE JA STABILOITU Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KOHEESIOMAA Vaatimus sama kuin sementille Testimenetelmä sama kuin sementille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. - pilaristabilointi Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta - massastabilointi Vaatimus eri kuin sementille Testimenetelmä eri kuin sementille - prosessistabilointi Yleissementti (CEM II/A-M (S-LL*) 42,5 N) Kalkki (Hydraulinen kalkki) Lentotuhka Rikinpoiston lopputuote Lentotuhka Pohjatuhka Ylijäämämaat Kuituliete / siistausliete Meesa Ylijäämämaat (koheesiomaa ja turve) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Varhaislujuus 2 d 10,0 MPa N) SFS-EN N) SFS-EN SFS-EN Varhaislujuus 7 d HL 5: 2 MPa M) SFS-EN M) SFS-EN SFS-EN Standardilujuus 28 d 42,5 MPa ja N) N) SFS-EN ,5 MPa HL 2: 2, 7 MPa HL 3,5: 3,5 Mpa, 10 MPa Sitoutumisajan alku ³ 60 min N) SFS-EN N) SFS-EN SFS-EN SFS-EN M) SFS-EN SFS-EN Vaaditaan b) Siipikairaus c) Hehkutushäviö ei vaatimusta N) SFS-EN N) SFS-EN N) SFS-EN N) SFS-EN N) Vaaditaan b) Hienous (Blaine) ei vaatimusta N) SFS-EN N) SFS-EN SFS-EN Vaaditaan b) Kloridipitoisuus Cl 0,10 % 2) N) SFS-EN N) SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Tarvitaanko? SFS-EN (?) Tarvittaessa c) SFS-EN Sulfaattipitoisuus SO 4 3,5 % N) SFS-EN N) 3 paino-% 11) M) SFS-EN M) SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN C) Tarvitaanko? SFS-EN M) Tarvittaessa c) SFS-EN C) Koostumus 1) N) Vaaditaan b) ph Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa ISO 10390:2005 Tarvittaessa c) ISO 10390:2005 Pozzolaanisuus SFS-EN N) Suositus b) SFS-EN SFS-EN SFS-EN Rakeisuus vähintään 85 % rakeista läpäistävä 0,09 mm seula ja vähintään 95 % rakeista läpäistävä 0,2 mm seula M) Vähintään 80 % läpäisee seulakoon 0,2 mm. Enimmäisraekoko < 1 mm c) SFS-EN M) Vaaditaan b) 0 F) SFS-EN tai SFS-EN tai 0 SFS-EN tai 0 PT1: InfraRYL suodatinhiekkaa vastaava rakeisuus, P2: ei vaatimusta e) S1 6,3 / S2 20 / S3 31,5 / S4 63 / S DV / S NR C, Tarvitaanko? Tarvitaanko? SFS-EN M) Tarvittaessa c) pesuseulonta SFS-EN M) Tilavuuden pysyvyys (paisuma) 10 mm N) SFS-EN N) Vapaan veden pitoisuus 2 % M) SFS-EN M) SFS-EN M) Vesipitoisuus Vaaditaan b) 1 Aktiivinen kalsiumhydroksidi, Ca(O 2 HL 2: 10 paino-% HL 3,5: 8 paino-% SFS-EN M) HL 5: 4 paino-% M) Hydrataatiolämpö SFS-EN tai SFS-EN N) Puristuslujuus 7 d, 28 d, 90 d, tms. Leikkauslujuus suunnitelman suunnitelman suunnitelman suunnitelman suunnitelman suunnitelman suunnitelman suunnitelman suunnitelman 41 suunnitelman suunnitelman 40 suunnitelman 41 suunnitelman 41 suunnitelman suunnitelman 40 suunnitelman 40 b, Moduulit Kimmomoduuli b, c) 43 Kimmomoduuli b, c) 43 Kimmomoduuli b, c) 43 Kimmomoduuli b, c) Kimmomodu Kimmomoduuli 43 uli b, c) Kimmomodu c) b, c) 43 Kimmomodu uli uli b, c) 43 Vedenläpäisevyys Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vaaditaan b) 11 Vesipitoisuus Vaaditaan b) 2 Vaaditaan b) 2 Vaaditaan b) 2 Vaaditaan b) 2 Vaaditaan Stabiloidun b) 2 rakennusmateriaalina Vaaditaan b) 2 käytettävän Vaaditaan koheesiomaan b) 2 vaatimukset Vaaditaan ja testimenetelmät b) 2 on arvioitava rakennusosakohtaisissa taulukoissa esitetyistä vaatimuksista 5 ja testimenetelmistä, SFS-EN tai ne on määritettävä toistaiseksi 5tapauskohtaisesti. SFS-EN Stabiloidun maarakenteen vaatimukset ja testimenetelmät on esitetty Kiintotiheys Vaaditaan b) SFS-EN C) Vaaditaan b) SFS-EN C) Vaaditaan b) SFS-EN C) Vaaditaan b) SFS-EN C) Vaaditaan b) SFS-EN C) Vaaditaan b) SFS-EN C) Vaaditaan b) SFS-EN sarakkeessa C) Vaaditaan"sideaineet". b) SFS-EN C) Tilavuuspaino ph Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Tarvittaessa b) Koekappaleiden valmistaminen 5) Lujuus, in situ Vaaditaan b) Lujuus, laboratorio, rakenteesta otettu näyte Rinnakkaisia koekappaleita 50 valmistetaan vähintään G) 3 kpl / seos. O) 7) b) CPT-kairaus Pilarikairaus, pilarisiipikairaus, puristinheijari-kairaus 7) c) Sideaineet 4) Rinnakkaisia koekappaleita 50 valmistetaan vähintään G) 3 kpl / seos. O) Vaaditaan b) 7) b) CPT-kairaus Pilarikairaus, pilarisiipikairaus, puristinheijari-kairaus 7) c) Rinnakkaisia koekappaleita 50 valmistetaan vähintään G) 3 kpl / seos. O) Vaaditaan b) 7) b) CPT-kairaus Vaatimukset ja testimenetelmät kuten kohdassa B "ennakkokoe" Pilarikairaus, pilarisiipikairaus, puristinheijari-kairaus 7) c) Sideaineet (UUMA) Rinnakkaisia koekappaleita 50 valmistetaan vähintään G) 3 kpl / seos. O) Vaaditaan b) 7) b) CPT-kairaus Pilarikairaus, pilarisiipikairaus, puristinheijari-kairaus 7) c) Rinnakkaisia koekappaleit a valmistetaan vähintään G) 7) b) CPT-kairaus Rinnakkaisia koekappaleita valmistetaan 50 vähintään 3 kpl / G) seos. O) 7) b) CPT-kairaus Rinnakkaisia koekappaleit a valmistetaan vähintään G) 7) b) CPT-kairaus Rinnakkaisia koekappaleita valmistetaan 50 vähintään G) kpl / seos. O) 7) b) CPT-kairaus Stabiloidun Vaaditaan b) Pilarikairaus, rakennusmateriaalina Vaaditaan b) Pilarikairaus, käytettävän koheesiomaan Vaaditaan b) Pilarikairaus, vaatimukset ja testimenetelmät Vaaditaan b) Pilarikairaus, on arvioitava rakennusosakohtaisissa taulukoissa esitetyistä vaatimuksista pilarisiipikairaus, ja testimenetelmistä, pilarisiipikairaus, tai ne on määritettävä toistaiseksi pilarisiipikairaus, tapauskohtaisesti. pilarisiipikairaus, Stabiloidun maarakenteen vaatimukset ja testimenetelmät on esitetty puristinheijarikairaukairaukairaus puristinheijari- puristinheijari- sarakkeessa "sideaineet". puristinheijarikairaus 7) c) 7) c) 7) c) 7) c) 1) Valmistajan valitsema, tarkoitukseen sopiva menetelmä. Selitteet: 2) Esijännitettyjä käyttökohteita varten voidaan valmistaa sementtejä, joilla on alhaisempi vaatimusraja kloridille. Tällöin arvo 0,10 % on korvattava alemmalla arvolla, joka on myös Stabiloitu maarakenne (SMR) = pohjanvahvistus ja stabiloitu täyttömateriaali toimitusasiakirjassa. Stabiloitu maa (SM) = stabiloitu rakennekerrosten, täyttöjen tai tiivistyskerrosten rakennusmateriaali 3) Vaatimukset on annettu painoprosentteina sementistä Sideaine = kemiallisesti reaktiiviset materiaalit (kalkki, sementti, kipsi, masuunikuona, lentotuhka jne.) 4) Sideaineissa ei ole esitetty kalkki-sementtiä, koska sen vaatimukset ovat sementin ja kalkin vaatimusten mukaiset. Täyteaine = reagoimaton materiaali (hiekka, kalkkikivijauhe jne.) 5) Seos = sideaineseostyyppi (laatu ja määrä) + mahd. täyteaine + runkoaine DV = declared value 6) Vaatimus ja testimenetelmä on esitetty sideaineen, mahdollisen täyteaineen ja runkoaineen seokselle, joka toimii stabiloituna maarakenteena. Vaatimusta ja testimenetelmää voidaan joissakin NR = no requirement tapauksissa soveltaa rakennusmateriaalina toimivalle stabiloidulle koheesiomaalle. 7) Tehdään menetelmäkohtaisen standardin tai ohjeen mukaisesti. Täyteaineet Runkoaine (stabiloitava materiaali)

2 LIITE STABILOITU KITKAMAA Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: - prosessistabilointi Vaatimus sama kuin sementille Testimenetelmä sama kuin sementille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Vaatimus eri kuin sementille Testimenetelmä eri kuin sementille A. Materiaalit (sideaine, täyteaine, runkoaine) Yleissementti (CEM II/A-M (S-LL*) 42,5 N) Kalkki (Hydraulinen kalkki) Lentotuhka Rikinpoiston lopputuote Lentotuhka Pohjatuhka Ylijäämämaat Kuituliete / siistausliete Meesa Ylijäämämaat (ei koheesiomaa) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Varhaislujuus 2 d 10,0 MPa N) SFS-EN N) Varhaislujuus 7 d HL 5: 2 MPa M) SFS-EN M) Tarvitaanko? Standardilujuus 28 d 42,5 MPa ja N) N) SFS-EN ,5 MPa Sitoutumisajan alku ³ 60 min N) SFS-EN N) Hehkutushäviö ei vaatimusta N) SFS-EN N) HL 2: 2, 7 MPa HL 3,5: 3,5 MPa, 10 MPa HL 5: 5 MPa, 15 12) M) MPa SFS-EN M) Silikaattipitoinen: 15,0 % F) Kalkkipitoinen: ei vaatimusta Hienous (Blaine) ei vaatimusta N) SFS-EN N) SFS-EN SFS-EN Kloridipitoisuus Cl 0,10 % 2) N) SFS-EN N) Silikaattipitoinen: Standardin SFS-EN mukaisesti, mutta 14) F) hehkutusaika 1 h Silikaattipitoinen: 15,0 % F) Kalkkipitoinen: ei vaatimusta Sulfaattipitoisuus SO 4, SO 3 SO 4 3,5 % N) SFS-EN N) SO 4 3 paino-% 11) M) Silikaattipitoinen: SO SFS-EN M) 3 Silikaattipitoinen: SFS- 4,0 % F) 14) F) EN Silikaattipitoinen: SO 3 4,0 % F) Silikaattipitoinen: Standardin SFS- EN mukaisesti, mutta hehkutusaika 14) F) 1 h Koostumus 1) N) Pozzolaanisuus SFS-EN N) Vaadittaessa F) SFS-EN ) F) Vaadittaessa F) SFS-EN ) Rakeisuus Tilavuuden pysyvyys (paisuma) 10 mm N) SFS-EN N) vähintään 85 % rakeista läpäistävä 0,09 mm seula ja vähintään 95 % rakeista läpäistävä 0,2 mm seula M) Vähintään 80 % läpäisee seulakoon 0,2 mm. Enimmäisraekoko < 1 mm c) SFS-EN M) Vapaan veden pitoisuus 2 % M) SFS-EN M) Vesipitoisuus Aktiivinen kalsiumhydroksidi, Ca(O 2 Reaktiivinen kalsiumoksidi Vapaa kalsiumoksidi Hydraulinen aktiivisuus Sideaineet 13) HL 2: 10 paino-% HL 3,5: 8 paino-% HL 5: 4 paino-% M) SFS-EN M) Silikaattipitoinen: vähintään 40 % rakeista läpäistävä 0,045 mm seula F) SFS-EN tai 14) F) 0 Kalkkipitoinen: vähintään 70 % rakeista läpäistävä 0,090 mm seulan F) Silikaattipitoinen: paisuminen < 10 mm lentotuhka-sementti F) 4) seossuhteella 30:70 Kalkkipitoinen: paisuminen < 10 mm lentotuhka-sementti seossuhteella 30:70 F) 14) F) SFS-EN Silikaattipitoinen: kuiva lentotuhka sisältää F) 5) vettä 1,0 % Kalkkipitoinen: kuiva lentotuhka sisältää F) 5) vettä 1,0 % 1 14) F) 1 Kalkkipitoinen: reaktiivinen CaO > 5 % F) SFS-EN ) F) Sideaineet (UUMA) Silikaattipitoinen : vähintään 40 % rakeista läpäistävä 0,045 mm seula F) 14) F) Kalkkipitoinen: vähintään 70 % rakeista läpäistävä 0,090 mm seulan F) Silikaattipitoinen: paisuminen < 10 mm lentotuhkasementti seossuhteella F) 4) 30:70 F) Kalkkipitoinen: paisuminen < 10 mm lentotuhkasementti seossuhteella 30:70 F) Silikaattipitoinen: SFS-EN ) F) SFS-EN C) SFS-EN tai 0 SFS-EN ) PT1: InfraRYL suodatinhiekkaa vastaava rakeisuus, P2: ei vaatimusta e) S1 6,3 / S2 20 / S3 31,5 / S4 63 / S DV / S NR Tarvitaanko? SFS-EN N) SFS-EN N) SFS-EN N) SFS-EN N) Tarvitaanko? SFS-EN M) SFS-EN C) C, Tarvitaanko? Tarvitaanko? SFS-EN M) S4 63 / S DV / S NR S1 6,3 / S2 20 / S3 31,5 / pesuseulonta Silikaattipitoinen: kuiva lentotuhka sisältää vettä F) 5) 1 1,0 % 14) F) Kalkkipitoinen: kuiva lentotuhka sisältää vettä F) 5) 1,0 % Kalkkipitoinen: reaktiivinen CaO > 5 % F) Silikaattipitoinen: F) 3) < 1,5 % SFS-EN ) F) Silikaattipitoinen: < 1,5 % F) 3) Silikaattipitoinen: SFS- 14) F) EN Silikaattipitoinen: SFS-EN 14) F) Kalkkipitoinen: Vaadittaessa F) SFS-EN ) F) Kalkkipitoinen: SFS-EN ) Vaadittaessa F) F) Täyteaineet SFS-EN M) Runkoaine (stabiloitava materiaali)

3 LIITE STABILOITU KITKAMAA Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: - prosessistabilointi Vaatimus sama kuin sementille Testimenetelmä sama kuin sementille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Vaatimus eri kuin sementille Testimenetelmä eri kuin sementille Sideaineet 13) Sideaineet (UUMA) Täyteaineet Runkoaine (stabiloitava materiaali) Yleissementti (CEM II/A-M (S-LL*) 42,5 N) Kalkki (Hydraulinen kalkki) Lentotuhka Rikinpoiston lopputuote Lentotuhka Pohjatuhka Ylijäämämaat Kuituliete / siistausliete Meesa Ylijäämämaat (ei koheesiomaa) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä suunnitelman Puristuslujuus 7 d, 28 d, 90 d, tms. suunnitelman 8) 41 suunnitelman 8) 41 7) E) rakeiset seokset muu lentotuhkalla 8) G) käsitelty maa H, E, G) suunnitelman suunnitelman 41 8) 8) G, G, suunnitelman 41 suunnitelman 41 suunnitelman suunnitelman suunnitelman 8) 8) G) 8) 41 8) 41 8) 41 Leikkauslujuus 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella suunnitelman 42 8) mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella suunnitelman 42 8) mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it 40 tai suunnitelman epäsuoralla 7) E) leikkauskokeella rakeiset seokset 42 mukaisesti käyttäen muu lentotuhkalla suhdetta 8) G, käsitelty maa G, H, E) R t = 0,8 R it 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella suunnitelman 42 8) mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it suunnitelman 8) G, 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella 42 mukaisesti käyttäen suhdetta G, R t = 0,8 R it suunnitelman 8) 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella 42 mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it suunnitelman 8) 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella 42 mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it suunnitelman 8) 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella 42 mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it suunnitelman 8) 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella 42 mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it suunnitelman 8) 40 tai epäsuoralla leikkauskokeella 42 mukaisesti käyttäen suhdetta R t = 0,8 R it B. Stabiloitu materiaali (mixture), ennakkokoe Lujuus veteen upottamisen jälkeen I NR / I 0,6 / I 0,7 / I 0,8 / I DV 14) G, E) Lujuus kolmen (3) koekappaleen G, E) keskiarvosta Rakentamisen aikainen lujuus > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa > 1 MPa Moduulit CBR-arvo (California bearing ratio) IBI-indeksi (Immediate bearing index) Kimmomoduuli suunnitelman 8) 43 mukaisesti CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) 47, kuormitus (4,5 ±0,2) kg 10) Kimmomoduuli suunnitelman 8) 43 mukaisesti CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) 47, kuormitus (4,5 ±0,2) kg 10) suunnitelman 7) E) rakeiset seokset muu lentotuhkalla 8) G, käsitelty maa Muut kuin rakeiset seokset: CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) G) Rakeinen seos: IPI DV / IPI 50 / IPI 40 / IPI 25 / IPI NR 6) E) Muut kuin rakeiset seokset: IPI 10 / IPI 15 / IPI 20 / IPI 25 / IPI 30 / IPI 40 / IPI 50 / IPI DV 9) G) Kimmomoduuli 43 G, H, E) mukaisesti 47, kuormitus (4,5 ±0,2) kg 10) G, G, E) 47 Kimmomoduuli suunnitelman 8) 43 mukaisesti CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) 47, kuormitus (4,5 ±0,2) kg 10) I NR / I 0,6 / I 0,7 / I 0,8 / I DV 14) G, E) suunnitelman 8) G, Muut kuin rakeiset seokset: CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) G) Lujuus kolmen (3) koekappaleen keskiarvosta G) Kimmomoduuli suunnitelman 43 mukaisesti 8) 47, kuormitus 10) (4,5 ±0,2) kg IPI 10 / IPI 15 / IPI 20 / IPI 25 / IPI 30 / 47 G) IPI 40 / IPI 50 / IPI DV 9) G) CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) Kimmomoduuli suunnitelman 43 mukaisesti 8) 47, kuormitus 10) (4,5 ±0,2) kg CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) Kimmomoduuli suunnitelman 43 mukaisesti 8) 47, kuormitus 10) (4,5 ±0,2) kg CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) Kimmomoduuli 43 mukaisesti 47, kuormitus 10) (4,5 ±0,2) kg suunnitelman 8) CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) Kimmomoduuli 43 mukaisesti 47, kuormitus 10) (4,5 ±0,2) kg suunnitelman 8) CBR 5 / CBR 10 / CBR 12 / CBR 15 / CBR 20 / CBR 30 / CBR 40 / CBR 50 / CBR DV 8) Kimmomoduuli 43 mukaisesti 47, kuormitus (4,5 10) ±0,2) kg Jäädytys-sulatuskestävyys Käyttökohteen vaatimusten mukaisesti SFS-EN tai SFS-EN C) Käyttökohteen vaatimusten mukaisesti SFS-EN tai SFS-EN C) Käyttökohteen vaatimusten mukaisesti SFS-EN tai SFS-EN C) Käyttökohteen vaatimusten mukaisesti SFS-EN tai SFS-EN C) Käyttökohteen vaatimusten mukaisesti SFS-EN Käyttökohteen tai vaatimusten SFS-EN C) mukaisesti SFS-EN Käyttökohteen tai vaatimusten SFS-EN C) mukaisesti SFS-EN Käyttökohteen tai vaatimusten SFS-EN C) mukaisesti SFS-EN Käyttökohteen tai vaatimusten SFS-EN C) mukaisesti SFS-EN Käyttökohteen tai vaatimusten SFS-EN C) mukaisesti Routanousu/Segregaatiopotentiaali TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 TPPT 6 Kosteustila-arvo (Moisture condition value) Minimivesipitoisuus MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W 1,05 / W DV 46 MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV 2 W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / 5 G) W 1,05 / W DV 46 MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV 2 W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / 5 G) W 1,05 / W DV 46 G, MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV 2 W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / 5 G) W 1,05 / W DV G) MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W 1,05 / W DV MCV 6/10 / MCV 7/11 / G) MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV MCV 6/10 / MCV 7/11 / 46 W 0,9 / W 0,95 / 2 W 1,0 / W 1,05 / W DV 5 G) MCV 8/12 / MCV 9/13 / MCV DV W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W 1,05 / W DV MCV 6/10 / MCV 7/11 / 46 MCV 8/12 / 46 MCV 9/13 / MCV DV 2 5 G) W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W 1,05 / W DV 2 5 G) MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / 46 MCV 9/13 / MCV DV W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W 1,05 / W DV 2 5 G) SFS-EN tai SFS-EN C) MCV 6/10 / MCV 7/11 / MCV 8/12 / MCV 9/13 / 46 MCV DV W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W 1,05 / W DV 2 5 G) Veden imeytyminen, lineaarinen paisuma Lineaarinen paisuminen: LS 1 / LS 3 / LS 5 G) Lineaarinen 17) G) 47 paisuminen: LS 1 / LS 3 / LS 5 G) 47 17) G) EN C) EN C) Veden imeytyminen, tilavuuden kasvu Tilavuuden kasvu G v 5 % G) 49 G) Tilavuuden kasvu G v 5 % G) 49 G) Vedenläpäisevyys

4 LIITE STABILOITU KITKAMAA Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: - prosessistabilointi Vaatimus sama kuin sementille Testimenetelmä sama kuin sementille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Vaatimus eri kuin sementille Testimenetelmä eri kuin sementille Vesipitoisuus Hienontumisaste(Degree of pulverization) Sideaineet 13) Sideaineet (UUMA) Runkoaine (stabiloitava materiaali) Yleissementti (CEM II/A-M (S-LL*) 42,5 N) Kalkki (Hydraulinen kalkki) Lentotuhka Rikinpoiston lopputuote Lentotuhka Pohjatuhka Ylijäämämaat Kuituliete / siistausliete Meesa Ylijäämämaat (ei koheesiomaa) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä 18) G, E) Muu kuin rakeinen seos, vaadittaessa: W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W DV G) 2 E, G) 5 18) G, E) Muu kuin rakeinen seos, vaadittaessa: W 0,9 / W 0,95 / W 1,0 / W DV G) P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV 48 P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV 48 P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV 48 G, P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV 48 P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV 2 5 G) 48 P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV 48 P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV Täyteaineet 48 P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV P 30 / P 40 / P 50 / 48 P 60 / P DV P 30 / P 40 / P 50 / P 60 / P DV Kiintotiheys SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) SFS-EN C) B. Stabiloitu materiaali (mixture), ennakkokoe Käänteinen tiiviysaste 1/D (compacity) Maksimikuivatilavuuspaino ph Rakeisuus maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula Rakeinen seos: luokan 2 seoksella 0,8 E) Rakeinen seos: Lentotuhkalla sidottu rakeinen seos, luokat 1 6 E) Muu lehtotuhkalla käsitelty maa: maamateriaalista 95 % läpäistävä 63 mm seula G) g d max määritetään parannetulla Proctorkokeella E) SFS-EN Liite A Määritetään parannetulla Proctorkokeella E) maamateriaalista G, E) 95 % läpäistävä valittu seula maamateriaalista G) 95 % läpäistävä 63 mm seula G) maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula Lentotuhkalla sidottu rakeinen seos: luokat 1 6 E) Lehtotuhkalla käsitelty maa: maamateriaalista 95 % läpäistävä 63 mm seula G) Muut kuin lentotuhkaa sisältävät seokset: maamateriaalista 95 % läpäistävä valittu seula G, H, E) Koekappaleiden valmistaminen Koekappaleita valmistetaan vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan 50 vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan 50 vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan 50 vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Koekappaleita valmistetaan 50 vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) Työstettävyysaika Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Rakeinen seos: vaadittaessa E) 45 E) Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Vaadittaessa 45 Koekappaleita valmistetaan vähintään 3 kpl / sideaineseos. O) G) C. Stabiloitu materiaali, laadunvalvonta Näytteenotto ex situ -stabiloidusta massasta Kantavuus, tiiviysaste, tasaisuus yms. Sekoitus automaattisella valvonta- ja seurantajärjestelmällä varustetussa paikassa: 1 näyte per 2000 t / 1000 m 3 tai 1 näyte per päivä. Muutoin: 1 näyte per 300 t / 150 m 3 tai 1 näyte per päivä InfraRYL / hankekohtainen vaatimus 1) Valmistajan valitsema, tarkoitukseen sopiva menetelmä. 2) Esijännitettyjä käyttökohteita varten voidaan valmistaa sementtejä, joilla on alhaisempi vaatimusraja kloridille. Tällöin arvo 0,10 % on korvattava alemmalla arvolla, joka on myös toimitusasiakirjassa. 3) Jos ehto ylittyy, tilavuuden pysyyvyys (soundness) voidaan mitata. 4) Tehdään vain jos vapaan CaO:n määrä ylittyy. 5) Varastointi, jalkelu ja käyttö voidaan tehdä joko kuivana tai märkänä. 6) Seokset joiden immediate bearing index < 40 eivät välttämättä kestä äkillistä liikennekuormaa, joten niitä tulee käyttää harkiten. 7) Luokittelu joko 1) puristusluuden tai 2) leikkauslujuuden ja kimmomoduulin. 8) Luokittelu joko 1) California bearing ratio:n, 2) puristusluuden tai 3) leikkauslujuuden ja kimmomoduulin. 9) Sekoittamisen jälkeen seosta säilytetään suljetuissa pusseissa 60 min. Välittömästi tämän jälkeen tai viimeistään 90 min sekoituksen jälkeen tehdään näytteet ja määritetään indeksi. 10) Näytteet: tekemisen jälkeen säilytys (20 ± 2) oc tai muussa määritellyssä lämpötilassa kuivumiselta suojattuna 1 h, 3 pv tai muu määritelty aika, jonka jälkeen näytteet upotetaan veteen 4 päivän ajaksi (20 ± 2) o C tai muussa määritellyssä lämpötilassa ennen koestusta. 11) SO 3 :n arvot määritetään tuotteen kuivaosuuden, ts. kun on vähennetty vapaan ja sitoutuneen veden määrä. SO 3 -pitoisuusrajan 3 % ylitys hyväksytään 7 %:iin asti, jos tilavuuden pysyvyys osoitetaan 28 vrk:n jälkihoidossa vesisäilytyksessä käyttäen standardin EN kohdan mukaista testiä. 12) HL 5:lle, jonka irtotiheys on pienempi kuin 0,90 kg/dm 3, puristuslujuus voi olla enintään 20 MPa. 13) Sideaineissa ei ole esitetty kalkki-sementtiä, koska sen vaatimukset ovat sementin ja kalkin vaatimusten mukaiset. 14) Koestus tehdään näytteelle, joka on tuuletetussa uunissa (110±5) C kuivattu vakiopainoon ja annettu jäähtyä kuivassa ympäristössä. 15) Voidaan määrittää mittamalla kalkin, tuhkan ja runkoaineen seokselle saatava puristuslujuus. 16) Koekappaleet säilytettävä muotissa vähintään 7 päivää 17) Kolmen (3) koekappaleen keskiarvosta, paisuminen kirjataan vähintään 28 päivän ajan tai kunnes paisuminen loppuu. 18) Valitun vesipitoisuuden tulee optimoida seoksen mekaaninen toimivuus, sekä olla riittävä, jotta tiivistys työmaalla on mahdollinen. Selitteet: Stabiloitu maarakenne (SMR) Stabiloitu maa (SM) Sideaine Täyteaine DV NR = pohjanvahvistus ja stabiloitu täyttömateriaali = stabiloitu rakennekerrosten rakennusmateriaali = kemiallisesti reaktiiviset materiaalit (kalkkh, sementth, kipsh, masuunikuona, lentotuhka jne.) = reagoimaton materiaali (hiekka, kalkkikivijauhe jne.) = declared value = no requirement

5 Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN POHJARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille TIIVISTYSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: LIITE Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta MAABENTONIITIN RUNKOAINEENA TIIVISTYSKERROKSEN MATERIAALINA Luonnonkiviaines (RUNKOAINE) Pohjatuhkat Jätteenpolton pohjakuona Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat, hienorakeiset Kuitusavi (savi) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hehkutushäviö LOI nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hapon neutralointikapasiteetti ANC CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä suositus 2 % bb) Hehkutushäviö GLO-85 alle 2 mm aineksesta 550 Cssa Raekoko suositus < 32 mm, pesuseulonta CEN kalvon alla 4 mm ISO/TS , SFS-EN , hehkutuslämpötil a kuivaseulonta SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN kuivaseulonta SFS- suositus < 4 mm, jos päälle tulee kalvo pesuseulonta CEN ISO/TS , Rakeisuusvaatimukset hyvin tiivistyvää pesuseulonta SFS- Hienoainespitoisuus suositus 15 % bb) pesuseulonta CEN ISO/TS , kuivaseulonta SFS- kuivaseulonta SFS- > 20 % pesuseulonta CEN ISO/TS , Savipitoisuus määritetään, jos hienoainesta > 10 % 1, PANK 2103 Vesipitoisuus suositus < wopt + uunikuivaus SFS- 3 %-yksikköä bb) EN , CEN ISO/TS Vedenläpäisevyys suositus k < 10-7 m/s (pelkkä runkoaine) 11 5 % 1 kuivauslämpötila kuivauslämpötila wp w << wl bb) uunikuivaus SFS- EN , CEN ISO/TS huokoinen runkoaine huokoinen runkoaine huokoinen runkoaine k < 10-9 m/s, riippuu kaatopaikkaluokas ta ja rakenteen paksuudesta nn) 11, ASTM D5084, CRS-ödometri suositus < 200 %, vaihtelualue toimituserässä ± 25 % bb) k < 10-9 m/s, riippuu kaatopaikkaluokas ta ja rakenteen paksuudesta nn) uunikuivaus SFS- EN , CEN ISO/TS , ASTM D5084, CRS-ödometri Tiivistettävyys, esim. optimivesipitoisuus ja enimmäiskuivairtotiheys standardi tai parannettu Proctor-koe huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen vallitsevassa vesipitoisuudessa saavutettavissa oleva kuivatilavuuspain o standardi tai parannettu Proctor-koe, kiertotiivistyslaite vallitsevassa vesipitoisuudessa saavutettavissa oleva kuivatilavuuspain o > 500 kg/m 3 standardi tai parannettu Proctor-koe, kiertotiivistyslaite Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio ja tarkistettava ainakin luiskien osalta bb), tarvittaessa seoksesta tai riippuu tarvittaessa luiskakaltevuudest a 9, tai vastaava Suljetun tilan lujuus 20 kn/m2 bb) kartiokoe CEN Kieritysraja ISO/TS kierityskoe CEN ISO/TS tarvittaessa tai

6 Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN POHJARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille TIIVISTYSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: LIITE Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta MAABENTONIITIN RUNKOAINEENA TIIVISTYSKERROKSEN MATERIAALINA Luonnonkiviaines (RUNKOAINE) Pohjatuhkat Jätteenpolton pohjakuona Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat, hienorakeiset Kuitusavi (savi) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Juoksuraja, hienousluku kartiokoe CEN ISO/TS Kuivumisraja ASTM D4943 Häiriintymisherkkyyys kartiokoe CEN ISO/TS Kokoonpuristuvuus otetaan huomioon kokonaispaksuude ssa, aiheuttaa venymiä kalvoon ödometrikoe Kaasunmuodostus Metyleenisinitesti SFS-EN otetaan ödometrikoe huomioon kokonaispaksuude ssa, aiheuttaa venymiä kalvoon Kemiallinen yhteensopivuus bentoniitin kanssa esim. paisumisindeksi ASTM D5890 osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava kanssa ph ISO ISO ISO ISO ISO ISO Ominaisuuksien säilyminen bb) 100 vuotta ee) Suotoveden kestävyys arvioitava; ph 4-13 ee) testaus keinotekoisella suotovedellä ee) Virtauksen vaikutus ominaisuuksiin, esim. eroosio- ja suffoosioherkkyys arvioitava ee) esim. pin hole - koe ee) Biohajoavuus OECD 301F (Finncao) Laadun tasaisuus osoitettava, vesipitoisuuden ja humuspitoisuude n vaihelualue esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa vesipitoisuuden ja tuhka-pitoisuuden vaihtelualue, ulkonäkö Kalkkipitoisuus Kalsiumkarbonaat timineraalien määrä < 15 % cc) DIN ee) Karbonaattien määrä < 15 % gg) DIN gg) Karbonaattien määrä < 15 % gg) DIN gg) Karbonaattien määrä < 15 % gg) DIN gg) Karbonaattien määrä < 15 % gg) DIN gg) Karbonaattien määrä < 15 % gg) DIN gg) DIN Karbonaattien määrä < 15 % gg) DIN gg) Muut vesiliukoiset yhdisteet muut liukenevat < 5 %, ei saa liueta haitallisia aineita Kaatopaikan pohjan tiivistyskerroksen vedenläpäisevyysvaatimus riippuu kerroksen paksuudesta ja kaatopaikan luokasta. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla 0,5 m paksuisen kerroksen k 6, m/s Muut ennakkokokeet bentoniittiseokselle ja koerakentaminen InfraRYL:n mukaisesti (luonnos) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

7 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KAATOPAIKAN POHJARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. KUIVATUSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Luonnonkiviaines Betonimurske Asfalttirouhe Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat, karkearakeiset Jätteenpolton pohjakuona Metsäteollisuuden prosessijätteet Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN SFS- SFS- SFS- SFS- SFS- SFS- SFS- SFS- SFS- EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hehkutushäviö LOI nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä ei humusta bb) SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Raekoko 16/32 mm pesuseulonta SFS-EN < 150 mm Rakeisuus tasalaatuista, karkeaa ja lajittunutta dd), ohjekäyrän mukaista bb) pesuseulonta SFS-EN Hienoainespitoisuus < 4 % bb) pesuseulonta SFS-EN Vesipitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Vedenläpäisevyys k 10-3 m/s 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio (jos luiskia), CEN, CEN, CEN, CEN, CEN CEN *) *) *) *) *) *) *) *) *) Kaasunmuodostus Metyleenisinitesti SFS-EN Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkavesien laatuun bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Murskautuvuus (vedenjohtavuuden säilyminen) ei saa murskaantua bb) eikä esim. SFS-EN olla haurasta aa) (LosA) tai SFS-EN (MicroDeval) ph ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO sähkönjohtavuus Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kalsiumkarbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN Muut vesiliuokoiset yhdisteet ei saa sisältää kalkkia eikä muita liukenevia tai saostumia aiheuttavia aineita bb) *) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

8 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KAATOPAIKAN POHJARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. SUODATINKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Luonnonkiviaines Ylijäämämaat Betonimurske Asfalttirouhe Lentotuhka Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Jätteenpolton pohjakuona Metsäteollisuuden prosessijätteet Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS pysyvää jätettä CEN/TS tai CEN/TS orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN hehkutushäviö LOI nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hapon neutralointikapasiteetti ANC CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä suositus 2 % bb) Hehkutushäviö GLO-85 alle 2 mm aineksesta 550 Cssa, SFS-EN Raekoko suodatinkriteerien pesuseulonta CEN ISO/TS , SFS-EN , hehkutuslämpötila kuivaseulonta SFS- SFS-EN SFS-EN , hehkutuslämpötila kuivaseulonta SFS- SFS-EN , hehkutuslämpötila kuivaseulonta SFS- SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN kuivaseulonta SFS- kuivaseulonta SFS- Rakeisuus pesuseulonta SFS- Hienoainespitoisuus suodatinkriteerien pesuseulonta CEN ISO/TS , kuivaseulonta SFS- kuivaseulonta SFS- kuivaseulonta SFS- Savipitoisuus määritetään, jos hienoainesta > 10 % 1, PANK 2103 Vesipitoisuus uunikuivaus SFS- EN , CEN ISO/TS Vedenläpäisevyys 11, arviointi 1, PANK 2103 uunikuivaus SFS- EN , CEN ISO/TS , arviointi kuivauslämpötila SFS-EN , arvio , arvio kuivauslämpötila SFS-EN , arvio kuivauslämpötila SFS-EN , arvio SFS-EN SFS-EN SFS-EN kuivauslämpötila SFS-EN , arviointi 11, arviointi 11, arviointi , arvio kuivauslämpötila SFS-EN , arviointi Tiivistettävyys, esim. optimivesipitoisuus ja enimmäiskuivairtotiheys Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio (jos luiskia) standardi tai parannettu Proctor-koe, , standardi tai parannettu Proctor-koe, , huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen, , Metyleenisinitesti SFS-EN Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien *) *) *) *) *) *) *) *) *) kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkavesien laatuun bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) arvioitava arvoitava *) *) *) *) *) *) *) *) *) Murskautuvuus (vedenjohtavuuden ja suodatinkyvyn säilyminen) ei saa murskaantua bb) eikä olla haurasta aa) esim. SFS-EN (LosA) tai SFS-EN (MicroDeval) Kaasunmuodostus ph ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO sähkönjohtavuus Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kalsiumkarbonaattipitoisuus Muut vesiliuokoiset yhdisteet 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä ei saa sisältää kalkkia eikä muita liukenevia tai saostumia aiheuttavia aineita bb) DIN Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen, , Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen, , Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) standardi tai parannettu Proctor-koe, , Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) standardi tai parannettu Proctor-koe, , Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen, , vallitsevassa vesipitoisuudessa saavutettavissa oleva kuivatilavuuspaino Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 30 % ff) standardi tai parannettu Proctor-koe, kiertotiivistyslaite , *) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

9 14514 Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN POHJARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille KALVON SUOJAKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava LIITE 8.1 Luonnonkiviaines Betonimurske Asfalttirouhe Lentotuhka Pohjatuhkat Tiilimurske Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä kaatopaikkaluoka kaatopaikkaluoka kaatopaikkaluoka kaatopaikkaluoka kaatopaikkaluoka n n n n n CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) Hehkutushäviö LOI nn) Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä humuspitoisuus esim. GLO 85 Raekoko suositus < 2 mm; jos karkeampaa suojausvaikutus tarkistettava aa) Rakeisuus 0/2 G F 85, tasarakeinen kaatopaikkaluoka n kaatopaikkaluoka n kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN n n n n SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN n n n n SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN < 150 mm Raemuoto suositus: pyöreärakeinen, ei visuaalinen tarkastus, bb), aa) teräviä rakeita angularity ASTM Hienoainespitoisuus ei liettyvää aa) Vesipitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys läpäisevä bb) Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio, 9,, 9,, 9,, 9,, 9,, 9, Kokoonpuristuvuus Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien *) *) *) *) *) kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset suotovesien laatuun bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin bb) *) *) *) *) *) Pysyvyys luiskissa bb); kitkakulma materiaalien *) *) *) *) *) rajapinnassa Biohajoavuus dd) Kaasunmuodostus ph dd) ISO ISO ISO ISO Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN Muut vesiliuokoiset yhdisteet Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

10 14514 KAATOPAIKAN POHJARAKENNE KALVON SUOJAKERROS Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta LIITE 8.2 Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Luonnonkiviaines Testimenetelmä Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat Jätteenpolton pohjakuona Kuitusavi Muut metsäteollisuuden prosessijätteet Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFSn EN , SFS-EN (PA n EN , SFS-EN (PA n EN , SFS-EN (PA n EN , SFS-EN (PA n EN , SFS-EN (PA n EN , SFS-EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) Hehkutushäviö LOI nn) Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä humuspitoisuus esim. GLO 85 Raekoko suositus < 2 mm; jos karkeampaa suojausvaikutus tarkistettava aa) Rakeisuus 0/2 G F 85, tasarakeinen Raemuoto suositus: pyöreärakeinen, ei bb), aa) visuaalinen tarkastus, angularity ASTM teräviä rakeita Hienoainespitoisuus ei liettyvää aa) Vesipitoisuus SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys läpäisevä bb) Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio, 9, Kokoonpuristuvuus Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) Vaikutukset suotovesien laatuun bb) Vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin bb) Pysyvyys luiskissa bb); kitkakulma materiaalien rajapinnassa Biohajoavuus dd) Kaasunmuodostus ph dd) Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit Karbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN kaatopaikkaluoka n kaatopaikkaluoka n kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai kaatopaikkaluoka n SFS-EN tai SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN n n n n n SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN n n n n n SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN , 9,, 9,, 9,, 9, *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) 9, ISO ISO ISO ISO SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Muut vesiliuokoiset yhdisteet Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

11 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. ESIPEITTOKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Luonnonkiviaines Betonimurske Asfalttirouhe Lentotuhka Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat Jätteenpolton pohjakuona Metsäteollisuuden prosessijätteet Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFS- kaatopaikkaluoka CEN-TS 14405, SFSn EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- n EN , SFS- EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai kaatopaikkaluoka SFS-EN tai n n n n n n n n n Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN n n n n n n n n n n Hehkutushäviö LOI nn) kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN kaatopaikkaluoka SFS-EN n n n n n n n n n n Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä humuspitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN esim. GLO 85 Raekoko D < 0,5 x kerrospaksuus bb) < 150 mm Rakeisuus tasalaatuista, ei liettyvää bb), aa) Hienoainespitoisuus ei liettyvää aa) Vesipitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys läpäisevä bb) Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkaslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio, 9, ,, ,, ,, ,, , Kokoonpuristuvuus Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset suotovesien laatuun bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Biohajoavuus dd) Kaasunmuodostus ph dd) ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä Muut vesiliuokoiset yhdisteet, ,, ,, ,, ,, , Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

12 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille KAASUNKERÄYSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava Luonnonkiviaines Betonimurske Asfalttirouhe Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN , , , , , EN EN EN EN EN (PA (PA (PA (PA (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN Hehkutushäviö LOI nn) kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä < 2 % bb) SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Raekoko Rakeisuus D < 0,5 x kerrospaksuus bb) tasalaatuista, karkeaa ja lajittunutta dd), esim. GC80/20, pesuseulonta SFS-EN < 150 mm pesuseulonta SFS-EN Hienoainespitoisuus < 10 % bb) pesuseulonta SFS-EN Vesipitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys ja sen säilyminen läpäisevä bb), dd) tai vedenläpäisevyyden Vedenläpäisevyys k > 10-4 m/s, 11, 11, 11, 11, 11, 11, tapauskohtainen arvio arvio arvio arvio arvio arvio tarkastelu bb) Huokoisuus n > 20 % bb) esim. volymetri tai troxler Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio Kaasunmuodostus Metyleenisinitesti Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa bb), CEN *) *) *) *) *) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) Kaatopaikkakaasujen kestävyys dd) ei karstaannu eikä heikkene merkittävästi dd) *) *) *) *) *) Vaikutukset suotovesien laatuun bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkakaasun laatuun bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) *) *) *) *) *) Kaasun johtavuuden säilyminen: murskautuvuus esim. SFS-EN (LosA) tai SFS-EN (MicroDeval) Biohajoavuus dd) ph dd) ISO ISO ISO ISO Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Muut vesiliuokoiset yhdisteet Karbonaattien määrä < 30 % ff), CEN *) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

13 LIITE KAATOPAIKAN PINTARAKENNE KAASUNKERÄYSKERROS TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle - Viereinen värikoodi tai muulle kuvaa primäärimateriaalille taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Luonnonkiviaines Valimohiekka Ylijäämämaat Jätteenpolton pohjakuona Metsäteollisuuden prosessijätteet Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN , EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN , EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN , EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS-EN , EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) Hehkutushäviö LOI nn) Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä < 2 % bb) SFS-EN Raekoko Rakeisuus D < 0,5 x kerrospaksuus bb) tasalaatuista, karkeaa ja lajittunutta dd), esim. GC80/20, pesuseulonta SFS-EN pesuseulonta SFS-EN Hienoainespitoisuus < 10 % bb) pesuseulonta SFS-EN Vesipitoisuus SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys ja sen säilyminen läpäisevä bb), dd) tai vedenläpäisevyyden Vedenläpäisevyys k > 10-4 m/s, tapauskohtainen tarkastelu bb) 11, arvio Huokoisuus n > 20 % bb) esim. volymetri tai troxler Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio kaatopaikkaluokan kaatopaikkaluokan kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- kaatopaikkaluokan SFS-EN tai SFS- SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN kaatopaikkaluokan SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN , arvio, CEN 11, arvio, CEN 11, arvio, CEN 11, arvio CEN Kaasunmuodostus Metyleenisinitesti Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) Kaatopaikkakaasujen kestävyys dd) Vaikutukset suotovesien laatuun bb) Vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin bb) Vaikutukset kaatopaikkakaasun laatuun bb) ei karstaannu eikä heikkene merkittävästi dd) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) Kaasun johtavuuden säilyminen: murskautuvuus esim. SFS-EN (LosA) tai SFS-EN (MicroDeval) Biohajoavuus dd) ph dd) Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit Karbonaattipitoisuus Muut vesiliuokoiset yhdisteet 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN SFS-EN *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) ISO ISO ISO ISO SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattien määrä < Karbonaattien määrä < Karbonaattien määrä < 30 % ff) 30 % ff) 30 % ff) *) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

14 14523 Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja TIIVISTYSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta LIITE 11.1 MAABENTONIITIN RUNKOAINEENA TIIVISTYSKERROKSEN MATERIAALINA Luonnonkiviaines (RUNKOAINE) Pohjatuhkat Jätteenpolton pohjakuona Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat, hienorakeinen (savi) Kuitusavi Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN (PA (PA (PA (PA (PA (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hehkutushäviö LOI nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hapon neutralointikapasiteetti ANC CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS CEN/TS Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä suositus 2 % bb) Hehkutushäviö GLO- 85 alle 2 mm Raekoko suositus < 32 mm pesuseulonta CEN (kalvon alla 4 mm) ISO/TS , SFS- SFS-EN , hehkutuslämpötila kuivaseulonta SFS- SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN ; SFS- EN kuivaseulonta SFS- suositus < 4 mm, jos pesuseulonta CEN päälle tulee kalvo ISO/TS , SFS- Rakeisuusvaatimukset hyvin tiivistyvää pesuseulonta SFS- Hienoainespitoisuus pesuseulonta CEN ISO/TS , SFS- kuivaseulonta SFS- kuivaseulonta SFS- > 20 % pesuseulonta CEN ISO/TS , SFS- Savipitoisuus määritetään, jos hieno-ainesta > 10 % Vesipitoisuus suositus < wopt + 3 %-yksikköä bb) Vedenläpäisevyys Kaatopaikkakaasujen läpäisevyys kuivana ja märkänä Tiivistettävyys, esim. optimivesipitoisuus ja enimmäiskuivairtotiheys suositus k < 10-7 m/s (pelkkä runkoaine) seoksesta dd) 1, PANK 2103 uunikuivaus SFS-EN , standardi tai parannettu Proctorkoe 5 % 1 kuivauslämpötila kuivauslämpötila wp w << wl bb) uunikuivaus SFS-EN suositus < 200 %, , vaihtelualue toimituserässä ± 25 huokoinen runkoaine huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen huokoinen runkoaine huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen huokoinen runkoaine huokoinen runkoaine, rakeiden murskautuminen k < 10-9 m/s, riippuu 11, ASTM D5084, kaatopaikkaluokast CRS-ödometri a ja rakenteen dd) vallitsevassa vesipitoisuudessa saavutettavissa oleva kuivatilavuuspaino standardi tai parannettu Proctorkoe, kiertotiivistyslaite k < 10-9 m/s, riippuu kaatopaikkaluokast a ja rakenteen vallitsevassa vesipitoisuudessa saavutettavissa oleva kuivatilavuuspaino > 500 kg/m 3 uunikuivaus SFS-EN , , ASTM D5084, CRS-ödometri standardi tai parannettu Proctorkoe, kiertotiivistyslaite Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio ja tarkistettava ainakin luiskien osalta bb), tarvittaessa seoksesta tai riippuu tarvittaessa luiskakaltevuudesta 9, rasialeikkaus-koe tai vastaava tarvittaessa kolmiaksiaali-koe tai Suljetun tilan lujuus 20 kn/m2 bb) kartiokoe CEN ISO/TS Kieritysraja kierityskoe CEN ISO/TS Juoksuraja, hienousluku kartiokoe CEN ISO/TS Kuivumisraja ASTM D4943 Kuivumiskestävyys ei halkeile, vaikka vesipitoisuus muuttuu suhteellisesti max 10 % ee) Häiriintymisherkkyyys kartiokoe CEN ISO/TS kuivatus

15 14523 Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja TIIVISTYSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta LIITE 11.2 MAABENTONIITIN RUNKOAINEENA TIIVISTYSKERROKSEN MATERIAALINA Luonnonkiviaines (RUNKOAINE) Pohjatuhkat Jätteenpolton pohjakuona Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat, hienorakeinen (savi) Kuitusavi Kokoonpuristuvuus Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä otetaan huomioon ödometrikoe otetaan huomioon ödometrikoe rakenteen kokonaispaksuudessa, rakenteen kokonaispaksuudes aiheuttaa venymiä sa, aiheuttaa kalvoon venymiä kalvoon Muodonmuutoskestävyys seoksesta dd) ; vedenläpäisevyys ei kasva R 200 m ee) taivutusvetokoe ee) ei halkeile Pakkas-sulamiskestävyys dd) seoksesta dd) Kaasunmuodostus Metyleenisinitesti SFS-EN Kemiallinen yhteensopivuus bentoniitin kanssa esim. paisumisindeksi ASTM D5890 osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa osoitettava esim. paisumisindeksi ASTM D5890 uuttolioksessa Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava osoitettava ph ISO ISO ISO ISO ISO ISO Ominaisuuksien pysyvyys kaatopaikalle tyypillisissä rasitustilanteissa (5. s.49) Suotoveden kestävyys arvioitava; ph 4-13 ee) testaus keinotekoisella suotovedellä ee) Virtauksen vaikutus ominaisuuksiin, esim. eroosio- ja suffoosioherkkyys arvioitava ee) esim. pin hole -koe ee) Biohajoavuus OECD 301F (Finncao) Laadun tasaisuus osoitettava, vesipitoisuuden ja humuspitoisuuden vaihelualue vesipitoisuuden ja tuhka-pitoisuuden vaihtelualue, ulkonäkö Kalkkipitoisuus Kalsiumkarbonaattimineraalien määrä < 15 % cc) DIN ee) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Muut vesiliukoiset yhdisteet muut liukenevat < 5 %, ei saa liueta haitallisia aineita Kaatopaikan pohjan tiivistyskerroksen vedenläpäisevyysvaatimus riippuu kerroksen paksuudesta ja kaatopaikan luokasta. Tavanomaisen jätteen kaatopaikalla 0,5 m paksuisen kerroksen k 6, m/s Muut ennakkokokeet bentoniittiseokselle ja koerakentaminen InfraRYL:n mukaisesti (luonnos) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

16 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille - Viereinen värikoodi kuvaa taulukon laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. KUIVATUSKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Luonnonkiviaines Betonimurske Asfalttirouhe Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat Jätteenpolton pohjakuona Metsäteollisuuden prosessijätteet Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, pysyvää jätettä CEN-TS 14405, EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA EN (PA Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai pysyvää jätettä SFS-EN tai Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hehkutushäviö LOI nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä < 2 % bb) SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Raekoko D < 0,5 x kerrospaksuus bb) pesuseulonta SFS- < 150 mm Rakeisuus tasalaatuista, karkeaa ja lajittunutta dd), pesuseulonta SFS- Hienoainespitoisuus < 4 % bb) pesuseulonta SFS- Vesipitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Vedenläpäisevyys k 10-3 m/s, tapauskohtainen tarkastelu 11, arvio Huokoisuus n > 20 % bb) esim. volymetri tai troxler Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio 11, arvio 11, arvio 11, arvio, 9, Kokoonpuristuvuus Kaasunmuodostus Metyleenisinitesti SFS-EN Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset kuivatusvesien laatuun bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset kaatopaikkaprosesseihin bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) *) *) *) *) *) *) *) *) *) Murskautuvuus ei saa murskautua helposti esim. SFS-EN (LosA) tai SFS-EN (MicroDeval) Pakkasrapautuminen Biohajoavuus dd) ph dd) ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä 11, arvio 11, arvio, 9, 11, arvio, 9, 11, arvio, 9, 11, arvio, 9, 11, arvio 9, Muut vesiliuokoiset yhdisteet ei saa liueta haitallisia aineita aa) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

17 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille PINTAKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava Luonnonkiviaines Betonimurske Asfalttirouhe Lentotuhka Pohjatuhkat Tiilimurske Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN EN , SFS-EN (PA (PA (PA (PA (PA pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Hehkutushäviö LOI nn) pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä bb) humuspitoisuus esim. SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN GLO 85 Raekoko D < 1/3 x kerrospaksuus bb) < 150 mm Rakeisuus ei savea eikä liettyvää bb), aa) Hienoainespitoisuus < 10 % bb) Vesipitoisuus SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys kohtuullisen läpäisevä, k > 10-6 m/s bb) 11, arvio 11, arvio 11, arvio 11, arvio Vedenpidätyskyky vettäpidättävää cc) dd) maalajin, pf-koe ASTM D6836 pf-koe ASTM D6836 pf-koe ASTM D6836 Eroosioherkkyys Lämmönjohtavuus Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio, CEN ei eroosioherkkää bb) ja humuspitoisuuden tarvittaessa esim. TPPT 8 esim. TPPT 8 esim. TPPT 8 esim. TPPT 8 esim. TPPT , CEN, CEN, CEN, CEN, CEN Kokoonpuristuvuus Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa *) *) *) *) *) bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset kuivatusvesien laatuun bb) *) *) *) *) *) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) *) *) *) *) *) Biohajoavuus Kaasunmuodostus ph dd) ISO ISO ISO ISO Haitallisten aineiden pitoisuudet Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattipitoisuus 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Muut vesiliuokoiset yhdisteet Karbonaattien määrä < 30 % ff) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

18 LIITE KAATOPAIKAN PINTARAKENNE PINTAKERROS TAULUKOSTA HUOMATTAVAA: Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle - Värikoodi tai kuvaa muulle taulukon primäärimateriaalille laatijoiden käsitystä kunkin ominaisuuden ja testimenetelmän tilanteesta. - Taulukkoon kirjoitetut "Vaaditaan", "Vaadittaessa", "Tarvittaessa" on kopioitu lähdekirjallisuudesta Luonnonkiviaines Leijupetihiekka Valimohiekka Ylijäämämaat Jätteenpolton pohjakuona Metsäteollisuuden prosessijätteet Kaatopaikkakelpoisuus, liukoisuus ja kokonaispitoisuudet nn) Liuennut orgaaninen hiili (DOC) nn) Vaatimus Testimenetelmä Orgaanisen hiilen kokonaismäärä TOC nn) Hehkutushäviö LOI nn) Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen määrä bb) humuspitoisuus esim. GLO 85 Raekoko D < 1/3 x kerrospaksuus bb) Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA pysyvää jätettä CEN-TS 14405, SFS- EN , SFS-EN (PA pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN tai SFS- pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN pysyvää jätettä SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Rakeisuus ei savea eikä liettyvää bb), aa) Hienoainespitoisuus < 10 % bb) Vesipitoisuus SFS-EN Kaasun- tai vedenläpäisevyys kohtuullisen läpäisevä, k > 10-6 m/s bb) Vedenpidätyskyky vettäpidättävää cc) dd) maalajin, pf-koe ASTM D6836 Eroosioherkkyys ei eroosioherkkää bb) ja humuspitoisuuden Lämmönjohtavuus tarvittaessa esim. TPPT 8 Tiivistettävyys esim. maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus Leikkauslujuus, esim. kitkakulma ja koheesio, CEN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN , arvio 11, arvio pf-koe ASTM D6836 pf-koe ASTM D6836 pf-koe ASTM D6836 pf-koe ASTM D6836 pf-koe ASTM D6836 esim. TPPT 8 esim. TPPT 8 esim. TPPT 8 esim. TPPT 8 esim. TPPT , CEN, CEN, CEN, CEN CEN Kokoonpuristuvuus Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa bb) Ominaisuuksien säilyminen bb) Vaikutukset kuivatusvesien laatuun bb) Vaikutukset luiskastabiliteettiin bb) Biohajoavuus Kaasunmuodostus ph dd) Haitallisten aineiden pitoisuudet Vesiliukoiset sulfaatit ja kloridit Happoliukoiset sulfaatit Karbonaattipitoisuus Muut vesiliuokoiset yhdisteet 15 %; ei aiheuta saostumisriskiä DIN *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) *) ISO ISO ISO ISO SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN SFS-EN Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Karbonaattien määrä < 30 % ff) Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

19 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille KASVUKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava KÄYTTÖ SEOS- TAI LANNOITEAINEENA Luonnonmateriaali Ylijäämämaat Lentotuhka Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Rakeisuus; mekaaninen maa-analyysi Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä esim. Viherympäristö-liitto ry:n rakeisuuskäyräsuositukset bb) Hienoainespitoisuus Savipitoisuus ei liettyvää, huokoista 1, PANK 2103 Vesipitoisuus uunikuivaus SFS-EN , EN-SFS kuivauslämpötila kuivauslämpötila Soveltuvuus kasvualustaksi (vaatimus riippuu maalajista ja kasvualustan luokasta) bb) orgaanisen aineksen määrä, multavuus 1 6 %; vähämultainen tai multava hehkutushäviö, ISO LOI: SFS-EN LOI: SFS-EN LOI: SFS-EN LOI: SFS-EN happamuus eli ph 4 6 ISO 10390, EN-SFS sähkönjohtavuus eli johtokyky 5 50 ms/m EN-SFS kalsium mg/l fosfori 5 12 mg/l EN-SFS kalium mg/l EN-SFS typpi liukoinen N 5 20 mg/l EN-SFS natrium magnesium Mg:Ca 1:5-1:10 ja Mg:K 1:2-1:1 ; mg/l rikki mg/l hivenaineet boori, mangaani ja kupari sekä sinkki B 0,2 0,6 mg/l, Cu 2 20 mg/l ja Mn mg/l ph korjattu, Zn 2 20 mg/l tilavuuspaino kg/m3 SFS-EN epäpuhtaudet ei rikkaruohoja eikä muita visuaalinen tarkistus epäpuhtauksia huokoisuus; karkeusaste arvioitava Haitallisten esim. ISO metallien (As, Cd, Cr ja Pb) pitoisuudet esim. alle lannoitevalmisteide n vaatimusten Haitallisten esim. ISO metallien (As, Cd, Cr ja Pb) pitoisuudet esim. alle lannoitevalmisteide n vaatimusten Haitallisten esim. ISO metallien (As, Cd, Cr ja Pb) pitoisuudet esim. alle lannoitevalmisteide n vaatimusten Haitallisten esim. ISO metallien (As, Cd, Cr ja Pb) pitoisuudet esim. alle lannoitevalmisteide n vaatimusten vedenpidätyskyky arvioitava ISO 11274, kapillaarimetri

20 LIITE Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän tilanne KAATOPAIKAN PINTARAKENNE Vaatimus sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille Testimenetelmä sama kuin luonnonkiviainekselle tai muulle primäärimateriaalille KASVUKERROS Vaatimuksen tasoa on syytä harkita Testimenetelmä soveltuu, mutta myös muita vaihtoehtoja on harkittava KÄYTTÖ SEOS- TAI LANNOITEAINEENA Luonnonmateriaali Ylijäämämaat Lentotuhka Pohjatuhkat Tiilimurske Leijupetihiekka Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä Vaatimus Testimenetelmä MUUT VAATIMUKSET: Kemiallinen yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa arvioitava ph:n, koostumuksen ja liukoisten aineiden arvioitava ph:n, koostumuksen ja liukoisten aineiden arvioitava ph:n, koostumuksen ja liukoisten aineiden arvioitava ph:n, koostumuksen ja liukoisten aineiden Ominaisuuksien säilyminen käyttöiän ajan Kiintotiheys Vaikutukset kuivatusvesien laatuun arvioitava ph:n, koostumuksen ja liukoisten aineiden arvioitava ph:n, koostumuksen ja liukoisten aineiden Vaikutukset luiskastabiliteettiin arvioitava Eroosioherkkyys arvioitava ja humuspitoisuuden Vedenimeytyminen / vedenläpäisevyys arvioitava ja humuspitoisuuden Happo- ja vesiliukoiset sulfaatit tutkitaan tarvittaessa ISO Haitallisten metallien pitoisuudet lannoitevalmisteissa (ei koske kaatopaikkoja): As 25 mg/kg ka ISO Hg 1,0 mg/kg ka EPA 743 Cd 1,5 mg/kg ka ISO Cr 300 mg/kg ka ISO Cu 600 mg/kg ka Pb 100 mg/kg ka ISO Ni 100 mg/kg ka Zn 1500 mg/kg ka Vaikutusten arvioimista tehtävät määritykset ja testimenetelmät valitaan materiaalin ominaisuuksien ja viereisten rakenneosien tai tarkasteltavan prosessin.

UUMA 2 SELVITYS JOIDENKIN UUMA- MATERIAALIEN TEKNISEN KELPOI- SUUDEN ARVIOINTIIN LIITTYVISTÄ TESTAUSSTANDARDEISTA JA -MENETELMISTÄ

UUMA 2 SELVITYS JOIDENKIN UUMA- MATERIAALIEN TEKNISEN KELPOI- SUUDEN ARVIOINTIIN LIITTYVISTÄ TESTAUSSTANDARDEISTA JA -MENETELMISTÄ UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013 2015 Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 24.05.2016 LOPPURAPORTTI UUMA 2 SELVITYS JOIDENKIN UUMA- MATERIAALIEN TEKNISEN KELPOI- SUUDEN ARVIOINTIIN LIITTYVISTÄ

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

POHJANVAHVISTUSPÄIVÄ 2016 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANNON TUHKIEN KORROOSIOVAIKUTUS

POHJANVAHVISTUSPÄIVÄ 2016 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANNON TUHKIEN KORROOSIOVAIKUTUS POHJANVAHVISTUSPÄIVÄ 2016 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANNON TUHKIEN KORROOSIOVAIKUTUS ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Ominaisuudet 3. Tuhkien aiheuttama korroosio 4. Tutkimus: Palamatta jääneen hiilen

Lisätiedot

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen

Lisätiedot

2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A.

2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A. 2. MATERIAALIT 2.1 Materiaalit eri perustein luokiteltuna Uusiomateriaalit ovat syntytavaltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Osa uusiomateriaaleista on käyttöominaisuuksiltaan lähellä luonnonmateriaaleja,

Lisätiedot

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset

Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Ramboll Knowledge taking people further --- Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Helmikuu 7 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA

PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma)

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

Kalkkikivestä sementiksi

Kalkkikivestä sementiksi Rakennussementit Kalkkikivestä sementiksi Sini Ruokonen Finnsementti Oy Betonilaborantti ja myllärikurssi 9.1.2018 21.12.2017 1 Agenda Sementtien valmistus Sementtien luokitus Sementtien käyttö 21.12.2017

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Sementin reaktiot veden kanssa ensin aluminaattiyhdisteet (kipsi) lujuudenkehitys: C 3 S ja C 2 S reaktiotuotteena luja ja kestävä sementtikivi Suomessa käytettävät betonin seosaineet

Lisätiedot

Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen - MASA-asetus ja -taustaselvitys. Jussi Reinikainen / SYKE

Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen - MASA-asetus ja -taustaselvitys. Jussi Reinikainen / SYKE Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen - MASA-asetus ja -taustaselvitys Jussi Reinikainen / SYKE Esityksen sisältö MASA-asetuksen lähtökohdat MASA-taustaselvitys Yhteenveto 2 MASA-asetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Sideaineet eri käyttökohteisiin

Sideaineet eri käyttökohteisiin Sideaineet eri käyttökohteisiin VALETAAN YHDESSÄ ONNISTUEN! Paikallavalurakentamisen laatukiertue 2018 Sini Ruokonen Finnsementti OY Monenlaisia sideaineita Sementit CEM I 52,5 R CEM II B-M (S-LL) 42,5

Lisätiedot

VAIHTOEHTOISTEN MAARAKENNUSMATERIAALIEN MEKAANISET OMINAISUUDET UUMA2-vuosiseminaari, Elina Lätti

VAIHTOEHTOISTEN MAARAKENNUSMATERIAALIEN MEKAANISET OMINAISUUDET UUMA2-vuosiseminaari, Elina Lätti VAIHTOEHTOISTEN MAARAKENNUSMATERIAALIEN MEKAANISET OMINAISUUDET UUMA2-vuosiseminaari, Elina Lätti 14.9.2016 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET Diplomityö valmistui loppuvuonna 2015 Tampereen teknillisessä yliopistossa

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA

TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA TAUSTAA Voimalaitostuhkien hyötykäyttömahdollisuudet maarakentamisessa ovat laajentuneet 2000-luvun aikana teknologian,

Lisätiedot

Esimerkkejä kierrätysmateriaalien käytöstä maisemoinnissa. CircVol-hanke, OAMK, Sandra van der Veen, MEng

Esimerkkejä kierrätysmateriaalien käytöstä maisemoinnissa. CircVol-hanke, OAMK, Sandra van der Veen, MEng Esimerkkejä kierrätysmateriaalien käytöstä maisemoinnissa CircVol-hanke, OAMK, 14.2.2019 Sandra van der Veen, MEng 2/13 Esityksen sisältö: Jätehierarkia ja siihen liittyvät tutkimuspalvelut Kaatopaikkakelpoisuus

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikön päällikkö

Kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO KESKUS BANFÖRVALTNINGS CENTRALEN 8.11.2004 1277/731/2004 STANDARDIN SFSEN 13450 RAIDESEPELIKIVIAINEKSET KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE Ratahallintokeskus on hyväksynyt standardin SFSEN 13450 Raidesepelikiviainekset

Lisätiedot

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006

Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston Vuosaaren satama alueen pilaantuneiden

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Sormunen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Suomen Erityisjäte

Lisätiedot

Määritelmä. Betonin osa aineet Sementti Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1

Määritelmä. Betonin osa aineet Sementti Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1 maailman yleisin sideaine? Sementin pääraaka ainetta, kalkkikiveä, esiintyy kaikissa maanosissa ja melkein kaikissa maissa. klinkkeri koostuu pääasiallisesti viidestä alkuaineesta: hapesta (O), piistä

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1997-2 EUROKOODI 7: GEOTEKNINEN SUUNNITTELU. Osa 2 Pohjatutkimus ja koestus

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN 1997-2 EUROKOODI 7: GEOTEKNINEN SUUNNITTELU. Osa 2 Pohjatutkimus ja koestus LIITE 26 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1997-2 EUROKOODI 7: GEOTEKNINEN SUUNNITTELU. Osa 2 Pohjatutkimus ja koestus Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä standardin SFS-EN 1997-2:2007 kanssa.

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

Kestävä kaivostoiminta II

Kestävä kaivostoiminta II Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Kestävä kaivstiminta II KOKEMUKSIA PEITTOMATERIAALEISTA 27.11.2012 FM MERJA AUTIOLA, RAMBOLL FINLAND OY KOKEMUKSIA TIIVISMATERIAALIEN TUTKIMUKSISTA KAATOPAIKKAOLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

InfraRYL, päivitys / KM 1 TK280 TR14 RTS 17:38

InfraRYL, päivitys / KM 1 TK280 TR14 RTS 17:38 InfraRYL, päivitys 30.10.2017 / KM 1 142512 Kaatopaikan rakennettu mineraalinen tiivistyskerros 142512.1 Rakennetun mineraalisen tiivistyskerroksen materiaalit Materiaalin soveltuvuus selvitetään ennakkokokeilla.

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT VTT Otaniemi, Kemistintie 3 M M Huomioliivi mukaan Asianmukaiset jalkineet Keskiviikkona! M Maanantai ja torstai Betonin kiviaines Tuoreen betonin ominaisuudet Kovettuneen betonin

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus. Lauri Uotinen Ruiskubetonin vaatimuksenmukaisuus Vaatimuksenmukaisuus Ennen rakentamista arvioidaan ennakkokokeilla ja koeruiskutuksella ennen rakentamista. Rakentamisen aikana tehdään määrävälein laadunvalvontakokeita.

Lisätiedot

KEVYTSORAN MATERIAALIOMINAISUUDET 06/05/2019

KEVYTSORAN MATERIAALIOMINAISUUDET 06/05/2019 KEVYTSORAN MATERIAALIOMINAISUUDET 06/05/2019 Leca-sora on kevyttä, kestävää ja lämpöä eristävää sekä rakeisuudeltaan ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan kitkamaan tyyppistä materiaalia. Kevytsoran keveydestä

Lisätiedot

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS

UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 Diplomityön LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS välikatsaus Timo Tarkkio ESITYKSEN KULKU: - Työn esittely - Koekohteet - Kohteiden tuhkarakenteet - Tehdyt tutkimukset -

Lisätiedot

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä,

Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa. Satamien ympäristöverkon teemapäivä, Haitta-aineiden sitoutuminen sedimenttien stabiloinnissa Satamien ympäristöverkon teemapäivä, 31.10.2012 Noora Lindroos, Ramboll Finland Oy, noora.lindroos@ramboll.fi TUTKITUT MATERIAALIT SEDIMENTTINÄYTTEET

Lisätiedot

NOLLAKUIDUN STABILOINTI, CASE HIEDANRANTA MATTI HOLOPAINEN UUMA2 - VUOSISEMINAARI UUMA 2 - VUOSISEMINAARI

NOLLAKUIDUN STABILOINTI, CASE HIEDANRANTA MATTI HOLOPAINEN UUMA2 - VUOSISEMINAARI UUMA 2 - VUOSISEMINAARI NOLLAKUIDUN STABILOINTI, CASE HIEDANRANTA MATTI HOLOPAINEN UUMA2 - VUOSISEMINAARI ESITYKSEN SISÄLTÖ Esitys perustuu helmikuussa 2016 valmistuneeseen diplomityöhön: Stabiloidun 0-kuidun geotekniset ominaisuudet

Lisätiedot

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa

Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa Sulfaatinkestävän sementin valinta siltojen suunnittelussa ja rakentamisessa 15.6.2007 Tiehallinto KESKUSHALLINTO Asiantuntijapalvelut 2 Sulfaatinkestävän sementin valinta sillanrakennuskohteissa 3 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat...

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

KIVIAINES. Kiviaines. Betontekniikka / RA10S. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy /

KIVIAINES. Kiviaines. Betontekniikka / RA10S. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / KIVIAINES Kiviaines Betontekniikka / RA10S Betoni.com 2008 Määräyksiä ja ohjeita Betoninormit By 50 2012 > Betoninormit 2016 by 65 SFS-EN 12620 Betonikiviainekset SFS 7003 Betonin kiviainekset By 43 Kiviaineksien

Lisätiedot

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY

Rakennussementit. Betonilaborantti ja -myllärikurssi Otaniemi, Espoo. Sini Ruokonen. Finnsementti OY Rakennussementit Betonilaborantti ja -myllärikurssi 16.1.2019 Otaniemi, Espoo Sini Ruokonen Finnsementti OY SISÄLTÖ Sementin valmistus Sementtityypit Sementit ja seosaineet eri käyttökohteisiin Sementit

Lisätiedot

Kivi- ja maa-aineksen ominaisuuksien määrittäminen ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kivi- ja maa-aineksen ominaisuuksien määrittäminen ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin. Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet 1 Kivi- ja maa-aineksen ominaisuuksien määrittäminen ja soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin Pirjo Kuula-Väisänen TTY/Maa- ja pohjarakenteet Esityksen sisältö Määritelmiä Kiviaineksen ominaisuuksien määrittäminen

Lisätiedot

Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1

Rakennustekniikka Sirpa Laakso 1 KIVIAINES Betontekniikka / RA10S Betoni.com 2008 Sirpa Laakso 1 Määräyksiä ja ohjeita Betoninormit By 50 2012 > Betoninormit 2016 by 65 SFS-EN 12620 Betonikiviainekset SFS 7003 Betonin kiviainekset By

Lisätiedot

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ

MENETELMÄ POISTETTU KÄYTÖSTÄ Asfalttimassat ja päällysteet, päällysteominaisuudet PANK - 4203 PANK STABIILISUUS, MARSHALL-KOE PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty 15.06.1995 Korvaa menetelmän: TIE - 417 1. MENETELMÄN TARKOITUS

Lisätiedot

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa

SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa SFS 7022 muutokset Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa Betoniteollisuuden ajankohtaispäivä 1.10.2019 Ari Mantila BETONISTANDARDEJA (TALONRAKENNUS) VALMISBETONITEHDAS TYÖMAA Vaatimukset betonille

Lisätiedot

Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos

Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos Asfalttinormit 2017 julkaistiin marraskuussa 2017. Ensimmäisen painoksen paperiversio myytiin loppuun ja kesäkuussa 2018 julkaistiin toinen painos sekä sähköisenä että paperiversiona. Seuraavilla sivuilla

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5

Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 1 Testimenetelmät: SFS-EN 1097-6 ja 12697-5 -Kiintotiheys ja vedenimeytyminen -Asfalttimassan tiheyden määritys 2 Esityksen sisältö - Yleistä menetelmistä ja soveltamisala - Käytännön toteutus laboratoriossa

Lisätiedot

LIITE: Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät

LIITE: Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät InfraRYL, Päivitys 1.6.2015/KM 1 LIITE: Kerrosrakenteiden tiivistystyön ja tiiviydentarkkailun menetelmät Tiivistysmenetelmän valinta Tiivistysmenetelmä valitaan suunnitelma-asiakirjoissa esitettyjen menetelmää

Lisätiedot

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet

Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet. Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Kiviaineksen tekniset laatuominaisuudet Pirjo Kuula TTY/Maa- ja pohjarakenteet Sisältö Kysymyksiä Mitä varten kiviainestuotteita valmistetaan? Mitä kiviaineksen laatu tarkoittaa? Miten ja miksi kiviaineksen

Lisätiedot

Peter Trompari KIPSIN JA LENTOTUHKAN HYÖDYN- TÄMINEN POHJARAKENTAMISESSA

Peter Trompari KIPSIN JA LENTOTUHKAN HYÖDYN- TÄMINEN POHJARAKENTAMISESSA Peter Trompari KIPSIN JA LENTOTUHKAN HYÖDYN- TÄMINEN POHJARAKENTAMISESSA Tekniikka ja liikenne 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Peter Trompari Opinnäytetyön

Lisätiedot

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK

31 Kivipäällystäminen. 315 Kantava kerros Sitomattomat kantavat kerrokset. MaaRYL Uusiminen 315 Kantava kerros TK 1 31 Kivipäällystäminen 315 Kantava kerros 31, 33 Päällyste 315 Kantava kerros 22341 Jakava kerros 22342 Suodatinkerros Pohjamaa Kuva 315:K1 Kantavan kerroksen sijainti rakenteessa. 3151 Sitomattomat kantavat

Lisätiedot

21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa. 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit

21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa. 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit 1/7 21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit 21220.1.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200

KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan

Lisätiedot

Alueellinen Uuma-hanke Savo-Karjalan Uuma 2

Alueellinen Uuma-hanke Savo-Karjalan Uuma 2 Alueellinen Uuma-hanke Savo-Karjalan Uuma 2 pentti.lahtinen@ramboll.fi harri.jyrava@ramboll.fi Alueella syntyvät UUMA-materiaalit 1000 t/vuosi 10000 10498 1000 t/vuosi 50 46 8000 40 40 6000 5442 30 4000

Lisätiedot

21210 Jakavat kerrokset. 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa.

21210 Jakavat kerrokset. 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit. Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa. 1 21210 Jakavat kerrokset 21210.1 Jakavan kerroksen materiaalit Kuva 21210:K1. Jakavan kerroksen leveys tierakenteessa. Kuva 21210:K2. Jakavan kerroksen leveys katurakenteessa. 21210.1.2 Jakavan kerroksen

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

TEKNISET RATKAISUT JA OPPAAT UUSIOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEEN MAARAKENTAMISESSA

TEKNISET RATKAISUT JA OPPAAT UUSIOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEEN MAARAKENTAMISESSA TEKNISET RATKAISUT JA OPPAAT UUSIOMATERIAALIEN HYÖDYNTÄMISEEN MAARAKENTAMISESSA YLIJÄÄMÄ- JA UUSIOMAA-AINEKSET OSAKSI KIERTOTALOUTTA VARSINAIS-SUOMESSA ti 28.11.2017, klo 12-16 Turun kaupungin auditorio,

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI UIMAHALLIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT ALUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS

IISALMEN KAUPUNKI UIMAHALLIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT ALUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS IISAMEN KAUPUNKI UIMAHAIEN SIJOITUSVAIHTOEHDOT AUEIDEN POHJASUHDEKUVAUS JA RAKENNETTAVUUS 26.2.2018 Viite 1539229 Versio 1 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut Jari Hirvonen 1 1.EISTÄ Tilaajan toimeksiannosta

Lisätiedot

Kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerros

Kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerros InfraRYL, päivitys 30.10.2017 / KM 1 142523 Kaatopaikan pintarakenteen tiivistyskerros Määritelmä Pintarakenteen tiivistyskerroksen tehtävänä on estää pintakerroksen läpi suotautuvien sade- ja sulamisvesien

Lisätiedot

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto

13. Savisideaineet. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 13. Savisideaineet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Savisideaineet ovat luonnon tuotteita, jotka saadaan sitomiskykyiseksi kostuttamalla ne vedellä. Savella on taipumus imeä itseensä

Lisätiedot

Kalliokiviaineksen käyttö betonissa. Kiviainekset kiertotaloudessa Tuomo Haara

Kalliokiviaineksen käyttö betonissa. Kiviainekset kiertotaloudessa Tuomo Haara Kalliokiviaineksen käyttö betonissa Kiviainekset kiertotaloudessa 28.10.2015 Tuomo Haara Lauri Viita, Betonimylläri (1947) Olin betonimylläri sementtikeuhkoin ja hattureuhkoin nenässä kuivunut kuona ja

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

2. Betoni, rakenne ja ominaisuudet.

2. Betoni, rakenne ja ominaisuudet. 2. Betoni, rakenne ja ominaisuudet. Betonirakentamisen lähtökohdat : + Halpa, helposti valmistettava materiaali. + Erittäin hyvä puristuslujuus, säädettävissä. + Massiivisena hyvä ääntäeristävä materiaali.

Lisätiedot

UUMA2. Uudet julkaisut: LIIKUNTAPAIKKAOHJE. UUMA2 vuosiseminaari Marjo Ronkainen, Ramboll Finland Oy. Liikuntapaikka.

UUMA2. Uudet julkaisut: LIIKUNTAPAIKKAOHJE. UUMA2 vuosiseminaari Marjo Ronkainen, Ramboll Finland Oy. Liikuntapaikka. Uudet julkaisut: LIIKUNTAPAIKKAOHJE Liikuntapaikka Hyödynnetään Päällysrakenne Teollisuuden sivutuotteita Mahdollinen penger Teollisuuden sivutuotteita tai ylijäämämaita Pohjamaa Pehmeikön massastabilointi

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT SUUNNITTELUSSA

UUSIOMATERIAALIT SUUNNITTELUSSA UUSIOMATERIAALIT SUUNNITTELUSSA Hankesuunnittelupäivä 2018 Elina Ahlqvist, Ramboll Finland Oy JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN MAARAKENTAMISESSA, MARA JA MASA-ASETUSTEN MAHDOLLISUUDET MARA-ASETUS (843/2017) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson

Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki Risto Mannonen/Kim Johansson Betonilaborantti- ja myllärikurssi, Helsinki 10.1.2018 Risto Mannonen/Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Maabetoni Jyräbetoni Ontelolaattamassa Käytetään yleisimmin

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA

UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA Jani Bergström 26.5.2016 Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa projekti (11.1.2016-31.12.2017) Projektin tuloksena Itä-Suomen

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

Vastaanottaja Turun Satama. Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti. Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA

Vastaanottaja Turun Satama. Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti. Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA Vastaanottaja Turun Satama Asiakirjatyyppi Laadunseurantaraportti Päivämäärä Elokuu, 2010 LIFE06 ENV/FIN/000195-STABLE TURUN SATAMA PANSION STABILOINTIALTAAN LAADUNVALVONTA 2010 PANSION STABILOINTIALTAAN

Lisätiedot

2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A.

2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A. 2. MATERIAALIT 2.1 Materiaalit eri perustein luokiteltuna Uusiomateriaalit ovat syntytavaltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Osa uusiomateriaaleista on käyttöominaisuuksiltaan lähellä luonnonmateriaaleja,

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet

Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet Opinnäytetyö 2/2016 Elina Lätti Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet Elina Lätti Vaihtoehtoisten maarakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet Opinnäytetyö 2/2016 Liikennevirasto

Lisätiedot

Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset

Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset Asfalttinormit 2017 korjaukset 1 (9) Ensimmäiseen 2017 vuonna julkaistuun painokseen että 2018 julkaistuun toiseen painokseen tehdyt korjaukset Korjaukset 4.3.2019 Sivu 18 kaavan alapuolella oleva teksti

Lisätiedot

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy

UUMA2. UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL. UUMA2 vuosiseminaari 7.10.2014. Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 7.10.2014 UUMA-käsikirjasto ja InfraRYL 1. Uuma-käsikirjasto www-sivuilla 2. InfraRYL järjestelmä 3. UUMA-materiaalit InfraRYL-järjestelmään, vaihtoehtoja 4. Uusiomateriaalien nimitykset

Lisätiedot

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L)

Tunnuskoodi EAN 6415409200687 (1 L), 6415402815000 (5 L), 6431205001006 (10 L) EAN 6415409200694 (1 L), 6431205070507 (5 L) x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi AITO

Lisätiedot

UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry

UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015 Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry 2 Esityksen sisältö 1. Metsäteollisuuden potentiaaliset sivuvirrat maarakentamisessa Syntypaikat Hyötykäyttömäärät 2. Haasteet sivuvirtojen

Lisätiedot

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Humusvedet Tummien vesien ekologiaa Lauri Arvola Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Sisältö Mitä humus on? Humusaineiden mittaamisesta Humusaineiden hajoaminen Mistä vesistöjen humusaineet ovat

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN UUSIOMATERIAALEILLA RAMBOLL FINLAND OY MARJO KOIVULAHTI

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN UUSIOMATERIAALEILLA RAMBOLL FINLAND OY MARJO KOIVULAHTI LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMINEN UUSIOMATERIAALEILLA RAMBOLL FINLAND OY MARJO KOIVULAHTI UUSIOMATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISESSA Liikuntapaikka Hyödynnetään Päällysrakenne Teollisuuden

Lisätiedot

Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson. Kim Johansson. Erityisasiantuntija, DI

Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson. Kim Johansson. Erityisasiantuntija, DI Kiviaineksen geometriset, mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden testaus Kiviaineksen valmistus, varastointi, kuormaus, ja kuljetuskalusto Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan

Lisätiedot

Sivu: 1/5 Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspäivämäärä 19.05.2008 Tarkistus: 06.12.2007

Sivu: 1/5 Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspäivämäärä 19.05.2008 Tarkistus: 06.12.2007 Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Artikkelinumero: 358P0529/1 Aineen/valmisteen käyttötarkoitus Dispersioliima Valmistaja/toimittaja:

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT KOKOEKO Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, Kuopio 03.10.2007 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lainsäädännöllistä taustaa Kelpoisuuden

Lisätiedot

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki

MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE

Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna

Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Uudet teknologiat alemman tieverkon rakentamisen ja ylläpidon apuna Tomi Kaakkurivaara Hankkeen rahoitus Hankkeen kesto 2010-2014 31.10.2013 2 Esityksen sisältö Hankkeessa tutkittu kolmen mittauslaitteen

Lisätiedot

Betonimatematiikkaa

Betonimatematiikkaa Betonimatematiikkaa.11.017 Kiviaineksen rakeisuusesimerkki Laske seuraavan seulontatuloksen rakeisuusluku ja piirrä rakeisuuskäyrä Seula # mm Seulalle jäänyt Läpäisyarvo % g % Pohja 60 9,0-0,15 30 4,5

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus

Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Asfalttinormit 2011: Asfalttimassojen tyyppitestaus, CE-merkintä ja tuotannon laadunvarmistus Tyyppihyväksyntä ja CE-merkintä EU:n rakennustuotedirektiivi -> rakennustuoteasetukseksi 7/2013 Sellaisenaan

Lisätiedot