bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652"

Transkriptio

1 bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotatoa ja viestitää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652

2 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavat taidot tyylikäs muotoilu Meestymie vaatii työryhmiltä, osastoilta ja julkaisutuotatosa keskittäeiltä orgaisaatioilta jatkuvaa dokumettijärjestelmie ja viestitävalmiuksie ajatasaistusta sekä kehittämistä. Koica Miolta bizhub C452, C552 ja C652 ovat moikäyttöisiä värijärjestelmiä, joissa yhdistyy edistyksellie tekologia, mukautumiskyky, ehdoto toimitavarmuus ja tyylikkää futuristie IfoLie-suuittelu siis juuri e omiaisuudet, jotka ovat äide laitteide käyttäjäryhmille tärkeitä. Aito moikäyttöisyys kute samaaikaie ska- Tyylikäs laite käätää katseet ja luo toimistoo tai aus ja tulostus vaatii luotettavaa suorituskykyä ja suurta tuotatokapasiteettiä, joide vauhdittamiseksi bizhub C452/C552/C652:ssa o suuri joukko teho-omiaisuuksia. 1 GHz suorittime prosessoitiopeus o huikea ja käsittelyteho vakuuttava. Järjestelmät o varustettu 2 Gt: DDR2-muistilla ja 250 Gt: S-ATA2 HDD:llä, jotka edustavat uude sukupolve huippuopeaa muistityyppiä sekä tarjoavat bizhub C452/C552/C652: käyttäjille talleuskapasiteetiltaa suure ja äärimmäise opea kiitolevy. PCI Express o puolestaa uusi PCI-väyläratkaisu, jolla data siirto sujuu eätyksellise ripeästi. sijoituspaikkaa uutta ilmettä. Lisäksi bizhub C452/ C552/C652: futuristisella IfoLie-suuittelulla saavutetaa muitaki etuja, sillä selkeät toimiot paratavat käyttömukavuutta ja yksikertaistavat työsketelyä. Koko bizhub C452/C552/C652 mallisto o vakuuttava äyttö Koica Miolta ylivoimaisista vahvuuksista, joita ovat yhtee laitteesee keskitetyt viestitävalmiudet, uusi tekologia, kehittyeet ohjelmasovellukset, laiteluokassaa ylittämätö mustavalko- ja värikuvalaatu sekä aito ympäristöystävällisyys. Työkulu vaihtoehtoja Väri, M&V Kopioiti Skaaus TWAIN-verkkoskaaus SMB-skaaus Skaaus kasioo Skaaus sähköpostii FTP-skaaus Sca-to-Me USB Paikallis/verkko PCL/PS Kasiosta Uusitatulostus Jakamie USB-muistitikulle Väri, M&V Lähetys WebDAV-skaaus Tulostus Kasio Faksaus IP-faksi Skaaus USB-muistitikulle i-faksi PC-faksi (skaaus omaa kasioo) Sca-to-Home (skaaus omaa sähköpostii) SIP-faksi Super G3 faksi

3 Polymeerie Simitri HD väriaie Periteie värijauhe Vakuuttava luotettavaa tekologiaa & laatua Nykyaikaie Empero -palveli Koica Miolta omalla EmperoTMpalvelitekologialla o keskeie tehtävä bizhub C452C552/C652: kokoaisarkkitehtuurissa. Palveli varmistaa järjestelmä saumattoma itegroii lähes mihi tahasa verkkoympäristöö ja PCL-, PostScript3-, PDF- ja XPS-tuki vakioa takaa maksimaalise yhteesopivuude eri sovelluste kassa. PDF 1.7 -formaattii talleukse lisäksi palveli tarjoaa lukuisia kuvalaatua paratavia omiaisuuksia kute kohdistusvirheide korjaus ja musta väri päällepaiatus. PPML (Persoalized Prit Markup Laguage) ostaa Empero -palvelime suorituskykyä ja tuotatovolyymiä käsiteltäessä muuttuvaa tietoa ja vauhdittaa äi yksilöllise viestiä ja markkioitiaieisto luomista. Tulostiajuri mukautettavat äkymät lisäävät myös käyttömukavuutta: MyTab-välilehdille voi kuki käyttäjä talletaa oma tulostiajurisa, jolloi asetukset o helppo määritellä yhdessä aioassa valitaikkuassa. Aiutlaatuie Simitri HD väriaie Hieojakoie ja hiukkaskooltaa yhteäie Koica Miolta Simitri HD väriaie tuottaa vakuuttava ylivoimaista kuvalaatua. Kirjaimet ja viivat ovat veitseteräviä, värit kestävät kulutusta eivätkä e haalistu, jote tulosteet säilyvät muuttumattomia etistä kauemmi. Tulosteet soveltuvat vaativaa käyttöö kute joukkokirjepostituksee ja esitteiksi, koska taitettuje arkkie pita ei murru. Simitri HD väriaiekasetit ovat riittoisia ja iide käyttö o taloudellista, sillä väri kulutus o tavallista vähäisempää. Vakuuttavaa ympäristövastuullisuutta Eergy Star - ja Blue Agel -merkkii oikeutettu sekä WEEE- ja RoHs-direktiivi vaatimukset täyttävä bizhub C452/C552/C652-mallisto o laiteluokkasa piei eergia kuluttaja. Laittee kytkeytymie valmiustilaa ja uitilaa o säädettävissä ajastimella, jote virrakulutusta voidaa hallita optimaalisesti. Polymeerie Simitri HD väriaie kiiittyy alemmassa lämpötilassa kui periteiset värijauheet, mikä vuoksi tarkka ja opea iduktiokuumeus soveltuu kiiityksee eriomaisesti. Laittee lämpeemisaika o äärimmäise lyhyt vai 45 sekutia mikä maksimoi eergia hyötysuhtee. Koica Miolta oudattaa ISO stadardii perustuvaa ympäristö hallitajärjestelmäsä ja suosii luotoa säästävää tuotekehittelyä. Jätteettömä tuotatokoseptisa mukaisesti se myös pyrkii tehokkaasti miimoimaa tuotteidesa koko elikaare aikaiset ekologiset vaikutukset. Koica Miolta arvioi tuotteidesa ympäristövaikutukset elikaare kaikissa vaiheissa raakaaieide ja osie hakiasta tuotteide valmistuksee, kuljetuksee, myytii ja uusiokäyttöö sekä hävittämisee. Kokoopaoja

4 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavaa moipuolisuutta ja mukautumiskykyä Käyttömukavuutta Uudessa bizhub C452/C552/C652:ssa o suuri ja sopivaa katselukulmaa säädettävä eliväriäyttö. Tulostettava julkaisu lopullista ulkoasua voidaa esikatsella väreissä ja kuvakkeia, jote mahdolliset virheet ovat korjattavissa jo ee tuotao aloittamista. Loogisesti jäseelty äyttö, havaiolliset toimitaohjeet sekä optioa liitettävä äppäimistö tukevat järjestelmä vaivatota ja esteetötä käyttöä. Asiatutevaa tulostusta & kopioitia Koica Miolta bizhub C452/C552/C652: tulostus- ja kopiotoimiot tarjoavat moipuolisuutta ja suorituskykyä ammattitaso julkaisutuotao automatisoitii. Järjestelmie 100 % tuottavuus kaksipuolisesti tulostettaessa sekä muut kehittyeet omiaisuudet ovat vakuuttavia, jote vaativieki paiotuotteide toteutus sujuu vaivattomasti. Järjestelmie työsketely o äärimmäise joustavaa, kaattaa ja joutuisaa ii väreissä kui mustavalkoiseaki. Kätevät käyttäjäkasiot Koica Miolta aiutlaatuiset käyttäjäkasiot ovat tehokas tapa talletaa ja hallita tiedostoja bizhubjärjestelmie sisäisellä kiitolevyllä. Kasiot mahdollistavat skaattuje, tulostettuje, kopioituje ja faksattuje asiakirjoje jakamise tai välitykse. Kiitolevylle voidaa luoda jopa kasiota ja sallia iide käyttöoikeudet joko kaikille, vai tietylle ryhmälle tai pelkästää imetyille hekilöille. Tiedostoje suora siirto kasiosta USB-muistitikulle ja päivastoi o poikkeuksellise kätevää. Avoime laitealusta asiosta käyttäjät voivat hyödytää bizhub-järjestelmie moipuolisia viestitävalmiuksia myös työasemaa käyistämättä.

5 Nopea skaaus & faksaus Tehokkaia skaereia bizhub C452, C552 ja C652 automatisoivat iformaatio lähetykse ja jakelu. Peräti 78 origiaali miuuttiopeus vauhdittaa skaausta sähköpostii, FTP- ja SMB-palvelimelle sekä kiitolevy omii kasioihi, jote asiakirjoje arkistoiti ja dokumettijärjestelmii itegroiti sujuvat ammattimaisesti. USB-skaaus mahdollistaa tiedostoje äppärä ja aikaa säästävä suoraskaaukse bizhub-laitteelta USB-muistitikulle, jolloi tiedostoa ei tarvitse laikaa avata PC:lle. Skaausformaateiksi voidaa valita JPEG, moisivu-pdf, XPS ja TIFF sekä pakattu PDF ja pakattu XPS. Pieee kokoo tiivistetyt tiedostot estävät verkkoliiketee ruuhkautumista ja opeuttavat viestitää. Käyttäjävarmeukse yhteytee o liitettävissä sca-to-me - ja sca-to-home -toimiot, jotka opeuttavat skaattuje tiedostoje lähettämistä käyttäjä omaa sähköpostii (sca-to-me) tai PC:lle luotuu omaa kasioo (sca-to-home). Järjestelmä ylläpitäjä pystyy hyödytämää äitä omiaisuuksia rajoittamalla skaausosoitteide valia käyttäjä omii osoitteisii. Faksiliikeöiti sujuu bizhub C452/C552/C652:llä ii digitaalisea kui aalogiseaki mukaa lukie iteret-faksi sekä lähiverko IP-faksilähetykset väreissä. Faksiliikeöii tietosuoja o varmistettu useilla turvaomiaisuuksilla. Rusas materiaalivalikoima Tulostusmateriaalie prosessoiissa bizhub C452/ C552/C652 o äärimmäise joustava. Peräti arki paperikapasiteetti riittää maiiosti pitkieki sarjoje yhtämittaisee tulostuksee ja keskeytymättömää tuotatoo. Paperivalikoima kattaa A6 - A3+ arkit ja jopa 300 g/m 2 paioise paperi. Erikoismateriaalie ja mukautettuje kokoje kute 1.2 metriä pitkä baeripaperi käsittely ja tulostus o ogelmatota. Julkaisuje äyttävä viimeistely Koica Miolta bizhub C452, C552 ja C652 järjestelmiä voidaa täydetää useilla viimeistelyoptioilla. Rajato vihkotuotato o bizhub C552/C652: vihkoviimeistelijä erityistoimito kute myös kapasiteetiltaa rajato laskuje ja muu postitettava aieisto automaattie kirjetaitto. Viimeistelyy kuuluu myös 100 arki automaattie idota, opaskirjaste, raporttie ja muide julkaisuje rei itys 2 tai 4 reiällä, esipaiettuje (maksimi 209 g/ m2) kasie lisäys vihkoo jälkisyöttölaitteella sekä A3-arkkie kute karttoje ja taulukoide z-taitto. Vastaavasti bizhub C452:ee voidaa liittää modulaarie ja erittäi kätevä viimeistelijä, jolla ohjekirjoje, raporttie ja muide moisivujulkaisuje idota sekä arkistoitavie asiakirjoje kute pöytäkirjoje rei itys sujuu äppärästi. Vihkoviimeistelijä automatisoi täysi keskeltä taitettuje ja satulaidottuje esitteide sekä vihkoje tuottamise. Vihko eimmäiskoko o 60 sivua.

6 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavasti toteutettu ylläpito, mutkato työkulku Kätevät PageScope -työkalut PageScope-sarja vakiotyökalut ovat luotettava välie käytö ja käyttäjie hallitaa, tehokkaasee laiteseurataa sekä ylläpido vaatimii toimitoihi. PageScope Data Admiistrator yksikertaistaa uusie laitteide itegroitia ykyisee työkulkuu ja käyttäjie sekä käyttöoikeuksie määrittelyä, joilla voidaa vähetää kustauksia ja valvoa tuotatovolyymejä. Prit Status Notifier ilmoittaa laitteide tilaa sekä töide edistymistä koskevat tiedot työasema äytölle automaattisesti avautuvilla viesteillä. Näi käyttäjät voivat keskittyä omii tehtäviisä eikä heidä tarvitse poistua työpöytäsä äärestä tarkistamaa tulostita. PageScope Box Operator -sovelluksella käyttäjät voivat kirjautua bizhub-järjestelmää luotuihi kasioihi suoraa omalta työasemalta ja kuvakkeia äkyvie tiedostoje hakemie o opeaa ja helppoa. PageScope Eterprise -sovellukset Tämä tehokas sovellusvalikoima ataa ylläpitäjille kattavat seurata- ja hallitavälieet, joilla avautuu pääsy kaikkii käyttäjä- ja laitetietoihi keskitetyltä palvelialustalta. Sovelluspaketi moduuleja voidaa käyttää eriksee tai iitä voidaa yhdistellä eri tarkoituksii parhaite soveltuviksi: PageScope NetCare Device Maager mahdollistaa keskitetysti toteutetut verkkoasetuste määrittelyt ja laitteide tilatarkistukset. Sovellus mahdollistaa opea kirjautumise verkkoo sekä yksittäiste tai kaikkie verkotettuje laitteide tilaseuraa, jolloi laitekaa tuottavuus o helpommi maksimoitavissa. PageScope Autheticatio Maager o kehitetty käyttäjätietoje ja käyttöoikeuksie keskitettyy hallitaa. PageScope Accout Maager automatisoi laskurilukemie keruu ja erittelee sekä kohdetaa käyttökustaukset. PageScope MyPael Maager tekee yksilölliste käyttäjäprofiilie, hekilökohtaiste osoitekirjoje ja skaausosoitteisto luomisesta opeaa, helppoa ja mutkatota.

7 best-tekologia best-tekologia (bizhub Exteded Solutio Techology) sulauttaa bizhub C452/C552/C652 järjestelmät saumattomasti asiakkaa toimitaympäristöö. Esimerkiksi dokumettie arkistoiti voidaa käyistää suoraa bizhub-valitapaeelilta luokittelemalla dokumetit ja liittämällä iihi hakukettiä, jolloi skaattuja tiedostoja ei tarvitse eää jälkikäsitellä työasemalla. best-tekologia helpottaa huomattavasti myös kopioitia ja tulostusta. Ku käyttäjä o kirjautuut tuotatojärjestelmälle, best OpeAPI tarkistaa jokaisee käyttäjätuuksee liitetyt toimitovaltuudet, jote käyttäjätuuksella o mahdollista hallita kaikkia hekilökohtaisia tulostustöitä suoraa bizhub-valitapaeelilta. Vielä kehittyeempää käyttäjäkeskeisyyttä edustaa i-optio-sovellukse ja best OpeAPI -tekologia avulla räätälöity yksilöllie valitapaeeli. i-optio i-optio sisältää jouko älykkäitä sovelluksia, jotka lisäävät bizhub C452/C552/C652: käyttömukavuutta, virtaviivaistavat toimitoja sekä varmistavat PDFmuodossa lähetettävie dokumettie tietoturva. i-optio verkkoselai mahdollistaa pääsy suoraa iteret-sivustoille. Moitoimilaittee valitapaeelilta avautuvie verkkosivuje selaus sekä sivuje ja tai likitettyje PDF- ja XPS-tiedostoje suoratulostus sujuvat myös äppärästi. PDF-dokumettie digitaalie varmeus ja allekirjoitus estävät tiedostoje luvattoma avaamise ja muokkaukse. Tarvittaessa i-optio lisää skaattuihi kohteisii OCR-tekstituistukse, joka tekee PDF-dokumeteista hakukelpoisia. Se jälkee hakusovellus löytää PDF-tiedostosta mikä tahasa teksti, joka voidaa kopioida ja liittää muihi sovelluksii. Vakka tietoturva Paitsi Koica Miolta järjestelmii vakioa kuuluvia turvakäytäteitä, bizhub C452/C552/C652 sisältää moia kehittyeitä turvaomiaisuuksia. Luoollisesti kaikki kolme järjestelmää ovat myös ISO EAL3 sertifioituja. Asiakkaide todeus tapahtuu IEEE 802.1x-stadardilla, jote järjestelmät voidaa liittää turvallisesti tietoverkkoo. Laitteide välie liikeöiti suojataa kryptaamalla se IPsec-protokollaa käyttäe. HDD: kryptauskitti o vakio-omiaisuus, joka estää ulkopuolisia tarkastelemasta kiitolevy sisältöä. Uudet varmeusmeetelmät kute sormepää verisuoituistus tai optisesti luettava IC-kortti ovat erittäi käteviä ja e estävät laitteelle kirjautumise muilta kui valtuutetuilta käyttäjiltä. Luvattoma kopioii torjumisee o myös muita keioja. Copy Guard -toimito estää alkuperäise kopioii, ku moitoimilaite tuistaa suojauskuvio. Salasaalla suojatu alkuperäise voi puolestaa kopioida vai oikea salasaa haltija. CS Remote Care -etävalvota CS Remote Care vastaa eakoivasta ja erittäi joustavasta tukipalvelusta. Koica Miolta etähuolto valvoo palveluu liitettyje järjestelmie toimitoja, miimoi tuotatokatkokset ja pitää bizhub C452/ C552/C652: käyttöastee korkeaa. Kaikki oleelliset tiedot ohjautuvat automaattisesti ja suoraa Koica Miolta huoltokeskuksee ilma käyttäjie erillisiä toimepiteitä.

8 bizhub C452, lisälaitteet Lisälaitteet & kuvaukset, bizhub C452 i-optio lisessi Verkkoselai LK-101v2 i-optio lisessi PDF-tiedostot LK-102 i-optio lisessi Hakukelpoiset PDF:t LK-105 Työsketelytaso WT-506 I/F äppäimistö liitätäkitti EK-604 Näppäimistöalusta KH-101 Faksikitti MK-720 I/F äppäimistö liitätäkitti ja bluetooth EK-605 Faksikortti FK lija 2. lija i-optio muisti UK-202 Nitova viimeistelijä FS-527 Liitätäkitti IC-412 VI-505 Tietoturvasiru SC-507 Luovutustaso OT-503 Baer tray BT-C1 Biometrie tuisti AU-101 Rei ittäjä PK-517 Vihkoviimeistelijä SD-509 Erottelutaso JS-504 Erottelutaso JS-603 Iso paperialusta LU-301 Iso paperialusta LU-204 IC-korti lukija AU-201 Fierytulostuspalveli IC-412 Biometrie tuisti AU-102 bizhub C452 keskusyksikkö Suorituskyky 45/45 mustavalko- ja värisivua miuutissa. EmperoTM-tulostuspalveli vakioa, PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 ja XPS tuki. Paperikapasiteetti arkkia ja 150 arki moikäyttöalusta. Tulostusmateriaali koot A6 - A3+ ja 1.2 m pituie baeripaperi, paperi paio g/m2. 2 Gt muisti, 250 Gt kiitolevy ja 1 Gigabiti Etheret-liitätä vakioia. FS-527 itova viimeistelijä 50 arki idota, luovutuskapasiteetti arkkia PK-517 rei ittäjä 4 reikää SD-509 vihkoviimeistelijä Vihkot JS-603 erottelutaso Esimerkiksi saapuvie faksiviestie erottelu JS-504 erottelutaso Esimerkiksi saapuvie faksiviestie erottelu OT-503 luovutustaso Viimeistelijä tilalle LU-301 Iso paperialusta A4, arkkia, g/m 2 LU-204 Iso paperialusta A4-A3+, arkkia, g/m 2 BT-C1 baerialusta Baereide tulostuksee VI-505 liitätäkitti Fiery-palvelime liitätäkortti IC-412 Fiery-palveli Ammattitaso väritulostuspalveli AU-101 biometrie tuisti AU-102 biometrie tuisti AU-201 IC-korti lukija SC-507 tietoturvasiru KH-101 äppäimistöalusta EK-604 I/F kitti EK-605 I/F kitti MK-720 faksikitti FK-502 faksikortti WT-506 työsketelytaso LK-101v2 i-optio lisessi LK-102 i-optio lisessi LK-105 i-optio lisessi UK-202 i-optio muisti Sormepää verisuoisto skaeri Sormepää verisuoisto skaeri Tuistus IC-kortilla Copy Guard -toimito Näppäimistö kiiitys Näppäimistö kytketä USB keyboard coectio Bluetooth I/F-kortti FK-502:ee Super G3 faksi Tuistilaittee sijoitus Verkkoselai ja kuvapaeeli PDF-laajeus Hakukelpoiset PDF:t Muistilaajeus i-optio ii Viimeistelyvaihtoehtoja bizhub C452 idota 2 iittiä rei itys 4 reikää kulmaidota kaksipuolie tulostus yhdistetty mixplex/mixmedia vihko limittäi lajittelu baeritulostus

9 bizhub C552 ad bizhub C652, lisälaitteet Lisälaitteet & kuvaukset, bizhub C552 ja C652 i-optio lisessi Verkkoselai LK-101v2 i-optio lisessi PDF-tiedostot LK-102 i-optio lisessi Hakukelpoiset PDF:t LK-105 i-optio muisti UK-202 Työsketelytaso WT-506 I/F äppäimistö liitätäkitti EK-604 Näppäimistöalusta KH-101 Faksikitti MK-720 I/F äppäimistö liitätäkitti ja Bluetooth EK lija Faksikortti FK lija Nitova viimeistelijä FS-526 Z-taittoyksikkö ZU-606 Liitätäkitti IC-412 VI-505 Tietoturvasiru SC-507 Luovutustaso OT-503 Baerialusta BT-C1 Biometrie tuisti AU-101 Rei ittäjä PK-516 Vihkoviimeistelijä SD-508 Arkkie jälkisyöttölaite PI-505 Erottelutaso JS-602 iso paperialusta LU-301 iso paperialusta LU-204 IC-korti lukija AU-201 Fierytulostuspalveli IC-412 Biometrie tuisti AU-102 bizhub C552/C652 Suorituskyky 65/55 mustavalkosivua ja 50/45 värisivua keskusyksikkö miuutissa. EmperoTM-tulostuspalveli vakioa, PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 ja XPS tuki. Paperikapasiteetti arkkia ja 150 arki moikäyttöalusta. Tulostusmateriaali koot A6 - A3+ ja 1.2 m pituie baeripaperi, paperi paio g/m 2. 2 Gt muisti, 250 Gt kiitolevy ja 1 Gigabiti Etheret-liitätä vakioia. FS-526 itova viimeistelijä 100 arki idota, luovutuskapasiteetti arkkia PK-516 rei ittäjä 2/4 reikää SD-508 vihkoviimeistelijä Vihkot, kirjetaitto JS-602 erottelutaso Esimerkiksi saapuvie faksiviestie erottelu PI-505 arkkie jälkisyöttölaite Kasie ja esipaiettuje sivuje lisäys ZU-606 Z-taittoyksikkö A4- ja A3-arkkie Z-taitto OT-503 luovutustaso Viimeistelijä tilalle LU-301 Iso paperialusta A4, arkkia, g/m 2 LU-204 Iso paperialusta A4-A3+, arkkia, g/m 2 BT-C1 baerialusta Baereide tulostuksee VI-505 liitätäkitti Fiery-palvelime liitätäkortti IC-412 Fiery-palveli Ammattitaso väritulostuspalveli AU-101 biometrie tuisti Sormepää verisuoisto skaeri AU-101 biometrie tuisti Sormepää verisuoisto skaeri AU-201 IC-korti lukija Tuistus IC-kortilla SC-507 tietoturvasiru Copy Guard -toimito KH-101 äppäimistöalusta Näppäimistö kiiitys EK-604 I/F kitti Näppäimistö kytketä EK-605 I/F kitti Näppäimistö kytketä, Bluetooth MK-720 faksikitti I/F-kortti FK-502:ee FK-502 faksikortti Super G3 faksi WT-506 työsketelytaso Tuistilaittee sijoitus LK-101v2 i-optio lisessi Verkkoselai ja kuvapaeeli LK-102 i-optio lisessi PDF-laajeus LK-105 i-optio lisessi Hakukelpoiset PDF:t UK-202 i-optio muisti Muistilaajeus i-optio ii Viimeistelyvaihtoehtoja bizhub C552/C652:ee idota 2 iittiä rei itys 2 reikää rei itys 4 reikää kulmaidota kaksipuolie tulostus yhdistetty mixplex/mixmedia sivu lisäys, raportti kirjetaitto vihko limittäi lajittelu baeritulostus

10 bizhub C452/C552/C652, tekisiä tietoja Tekisiä tietoja bizhub C452/C552/C652 Kopiokoe Kopioitimeetelmä Elektrostaattie laserkopioiti Tadem, epäsuora Värijärjestelmä Polymeerie Simitri HD - väriaie Kopio/tulostusopeus A4 Maksimi 45/45 kopiota/mi. (bizhub C452) (m&v/väri) Maksimi 55/45 kopiota/mi. (bizhub C552) Maksimi 65/50 kopiota/mi. (bizhub C652) Kopio/tulostusopeus A3 Maksimi 23/23 kopiota/mi. (bizhub C452) (m&v/väri) Maksimi 28/23 kopiota/mi. (bizhub C552) Maksimi 33/25 kopiota/mi. (bizhub C652) Kaksipuolie opeus A4 Maksimi 45/45 kopiota/mi. (bizhub C452) (m&v/väri) Maksimi 55/45 kopiota/mi. (bizhub C552) Maksimi 65/50 kopiota/mi. (bizhub C652) Esikopio/tuloste 4.8/6.0 sekuissa (bizhub C452) (m&v/väri) 4.3/6.0 sekuissa (bizhub C552) 3.8/5.5 sekuissa (bizhub C652) Lämpiämisaika Noi 45 sekutia 1 Kopiotarkkuus 600 x 600 dpi Harmaasävyt 256 Sarjakopioiti Alkuperäise koot A5 A3 Kopiosuhteet %, 0.1 % tarkkuudella; autozoom Kopiotoimitoja Jaksotus Kae ja välilehde lisäys Vedoskopio (tulostus ja katselu) Säätöje testituloste Digitaaliset muokkaustoimiot Työ talleus ja haku Julisteet, kuva toisto Dokumettie yhdistely Leima Kopioide suojaus Tulosti Tulostustarkkuus x 600 dpi Tulostusohjaime suoriti PowerPC 1 GHz; 64 bittie Sivukuvauskielet PCL6c; (PCL5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS Käyttöjärjestelmät Widows 2000 Widows XP Widows XP64 Widows VISTA 32 Widows VISTA 64 (DPWS support) Widows Server 2000 Widows Server 2003 Widows Server 2003x64 Widows Server 2008 Widows Server 2008x64 Macitosh 9.x Macitosh 10.x Uix Liux Citrix Kirjoitifotit 80 x PCL-fottia, latialaie 137 x PostScript3 fottia, latialaie Tulostustoimitoja PCL-, PS-, TIFF-, XPS-formaattie suora tulostus PDF- ja kryptattuje PDF-tiedostoje suora tulostus Mixmedia ja mixplex Easy Set -tulostusasetuste talleus Dokumettie yhdistely Vesileima Tulosteide suojaus Skaeri Skaausopeus Skaaustarkkuus Skaaustavat Tiedostomuodot Skaausosoitteet Skaaustoimitoja Faksi Yhteesopivuus Faksiliikeöiti Tarkkuus Pakkausmeetelmä Siirtoopeus Osoitteet Faksitoimitoja Väri: maksimi 78 kohdetta/miuutti (300 dpi ADF:llä) M&V: maksimi 78 kohdetta/miuutti (300 dpi ADF:llä) Maksimi 600 x 600 dpi TWAIN-verkkoskaaus Skaaus sähköpostii (sca-to-me) FTP-skaaus SMB-skaaus (sca-to-home) Skaaus kasioo WebDAV-skaaus DPWS-skaaus Skaaus USB-muistitikulle JPEG TIFF PDF Pakattu PDF Kryptattu PDF XPS Pakattu XPS (yksittäi ja ryhmä), LDAP-tuki Viitetiedot (teksti/aika/päiväys) PDF-dokumettii; 400 työ ohjelmoiti Super G3 (optio) Aalogie i-faksi Väri i-faksi (RFC3949-C) IP-faksi SIP-faksi Maksimi 600 x 600 dpi (ultra-tarkka) MH, MR, MMR, JBIG 33.6 Kbps (yksittäi ja ryhmä) Haku, ajastus, PC-faksi, vastaaotto omaa postilaatikkoo; vastaaotto sähköpostii sekä FTP- ja SMB-palvelimelle, 400 työ ohjelmoiti Käyttäjäkasiot Kasioide määrä Dokumettie lukumäärä Maksimi dokumettia tai sivua Kasiotyypit Julkie Hekilökohtaie (salasaa tai tuistus) Ryhmäkohtaie (tuistus) Järjestelmäkasiot Turvatulostus Kryptatu PDF: tulostus Faksiviesti vastaaotto Faksiviesti haku Kasiotoimitoja Uusitatulostus, yhdistely Lataus Lähetys (sähköpostii, FTP/SMB ja faksi) Kopioiti kasiosta kasioo Järjestelmä Keskusmuisti Mt Kiitolevy 250 Gt Liitäät 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Etheret, USB 2.0 Verkkoprotokollat TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Kehystyypit Etheret 802.2; Etheret 802.3; Etheret II; Etheret SNAP Automaattie syöttölaite Maksimikapasiteetti 100 alkuperäistä; A6 A3; g/m 2 Paperikoot A6 A3+; mukautetut koot, baeripaperi maksimikoko 1200 x 297 mm Paperi paio g/m 2 Paperikapasiteetti Vakio: arkkia, maksimi: arkkia 1 Lämpeemisaja pituus voi vaihdella riippue käytöstä ja käyttöympäristöstä.

11 Alusta arkkia; A5 A3+; g/m 2 Alusta arkkia; A4; g/m Alusta arkkia; A4; g/m 2 Moikäyttöalusta 150 arkkia; A6 A3+, mukautetut koot, baeripaperi; g/m 2 Iso paperialusta (optio) arkkia; A4; g/m 2 iso paperialusta (optio) arkkia; A4-A3+; g/m 2 Automaattie kaksipuoleisuus A5 A3+; g/m 2 Viimeistely (optio) Limittäi lajittelu, ryhmittely, lajittelu, idota, rei itys, keskitaitto, vihkot (C452). Limittäi lajittelu, ryhmittely, lajittelu, idota, rei itys, arkkie jälkisyöttö, z-taitto, keskitaitto, kirjetaitto, vihkot (C552/C652). Luovutuskapasiteetti Maksimi arkkia (C452) (viimeistelijällä) Maksimi arkkia (C552/C652) Luovutuskapasiteetti Maksimi 250 arkkia (ilma viimeistelijää) Nidotakapasiteetti Maksimi 50 arkkia tai 48 arkkia + 2 katta (maksimi 209 g/m2) (C452) Maksimi 100 arkkia tai 98 arkkia + 2 katta (maksimi 209 g/m2) (C552/C652) Nidottuje arkkie luovutuskapasiteetti Maksimi arkkia Kirjetaitto Maksimi 3 arkkia (vai bizhub C552/C652) Kirjetaito luovutuskapasiteetti 20 arkkia (luovutustaso); rajato (vai bizhub C552/C652) Vihkot 15 arkkia tai 14 arkkia + 1 kasiarkki (maksimi 209 g/m2) (C452) 20 arkkia tai 19 arkkia + 1 kasiarkki (maksimi 209 g/m2) (C552/C652) Vihkoje 75 arkkia (C452) luovutuskapasiteetti 100 arkkia (luovutustaso); rajato (C552/C652) Kopio/tulostuskapasiteetti Suositus sivua, maksimi sivua (bizhub C452) kuukaudessa Suositus sivua, maksimi sivua (bizhub C552) Suositus sivua, maksimi sivua (bizhub C652) Väri riittoisuus Musta: sivua, CMK: sivua Kuvatamisyksikö kesto Musta / (rumpu/kehite) CMY 120,000 (bizhub C452/C552) CMY 135,000 (bizhub C652) Virra kulutus V / 50/60Hz Alle 2.0 KW (bizhub C452/C552) Alle 2.1 KW (bizhub C652) Mitat (L x S x K, mm) 650 x 879 x 1155 Paio Noi 221 kg Järjestelmä omiaisuuksia Tietoturva ISO15408 EAL3 (evaluoiti meeillää) IP-suodatus ja porttiliiketee esto SSL2, SSL3 ja TSL1.0 verkkoliikeöiti IPsec-tuki IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmeus Kirjautumisloki Turvatulostus Kiitolevy ylikirjoitus (8 vakiotapaa) Kiitolevy sisällö kryptaus (AES 256) Muisti automaattie tyhjeys Faksiviestie vastaaotto suojattuu kasioo Käyttäjätietoje kryptaus Kopiosuojaus (Copy Guard, salasaa) Käytö seurata Maksimi osastokoodia Active Directory -tuki (käyttäjätuus+ salasaa + - ja smb-kasio) Yksilöllie käyttöoikeuksie määrittely Biometrie varmeus (sorme verisuoisto), optio Varmeus IC-kortilla (IC-korti lukija), optio Ohjelmisto PageScope Net Care Device Maager PageScope Data Admiistrator PageScope Box Operator PageScope Direct Prit Prit Status Notifier Driver Packagig Utility Log Maagemet Utility

12 Paperikapasiteetit o laskettu 80 g/m 2 paioisille ja A4 kokoisille arkeille. Skaaus-, kopioiti- ja tulostusopeudet o ilmoitettu poikittai syötetyille, yksipuolisille A4 kokoisille arkkisarjoille. Ilmoitettuje omiaisuuksie ja toimitoje tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmistä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verko ja järjestelmie kokoopaosta. Tulostustarvikkeide ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihi käyttöehtoihi kute paperikokoo ja väripeittoo (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeide todellie riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtue käyttötavoista ja muista tekijöistä kute väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaali tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittaie tulostus) ja laittee sijoituspaika lämpötila sekä suhteellie kosteus. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Omiaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esittee paiatushetkellä käytössä olevaa iformaatioo ja voivat muuttua ilma eakkoilmoitusta. Koica Miolta pidättää oikeude kaikkii hitoja ja tekisiä tietoja koskevii muutoksii ilma eakkoilmoitusta. Microsoft, Widows ja Widows-logo ovat Microsoft Corporatioi tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. SAP ja kaikki SAP-logot ovat saksalaise SAP AG: tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Saksassa ja useissa muissa maissa. Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat iide omistajille. Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Keilarata 17 C ESPOO Vaihde Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Ailakikatu JYVÄSKYLÄ Puh Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Ratakatu OULU Puh Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Kuokkamaatie 4 A TAMPERE Puh Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Apilakatu TURKU Puh Fax /07-09/Buchheister

Viestinnän A4-monitoimikeskus

Viestinnän A4-monitoimikeskus bizhub C35 Viestinnän A4-monitoimikeskus Toimistojärjestelmä bizhub C35 bizhub C35, toimistojärjestelmä Viestintävalmiuksien verraton täydentäjä n bizhub C35 A4-värimonitoimilaite on äärimmäisen suorituskykyinen

Lisätiedot

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE

TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE TOIMISTO- JÄRJESTELMIEN ON LUOTAVA OPTIMAALISET EDELLYTYKSET TYÖSKENTELYLLE RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTO- JÄRJESTELMÄT RÄÄTÄLÖIDYT TOIMISTOJÄRJESTELMÄT 2 VALMIINA TOIMISTOTYÖN KAIKKIIN HAASTEISIIN Toimialasta

Lisätiedot

Suorituskykyiset mustavalkojärjestelmät jokaiseen työntäyteiseen toimistoon. MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitaalinen monitoimijärjestelmä

Suorituskykyiset mustavalkojärjestelmät jokaiseen työntäyteiseen toimistoon. MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitaalinen monitoimijärjestelmä Suorituskykyiset mustavalkojärjestelmät jokaiseen työntäyteiseen toimistoon MX-M503U/MX-M453U MX-M363U Digitaalinen monitoimijärjestelmä 50/45/36 sivua/min mustavalkoisena LCDkosketusnäyttö Monipuolinen

Lisätiedot

SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä

SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N. Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä SUORITUSKYKY, TUOTTAVUUS JA ELEGANSSI UUSI LÄHESTYMISTAPA VÄRIMONITOIMIJÄRJESTELMIIN MX-5001N/MX-4101N Digitaalinen värimonitoimijärjestelmä 50/41 SIVUA/MIN MUSTAVALKOISENA JA VÄRILLISENÄ SUURI KOSKETUSNÄYTTÖ

Lisätiedot

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Max 38 sivua/min Suuri värillinen LCD-kosketusnäyttö Vaikuttava suorituskyky pakattuna pieneen

Lisätiedot

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN

DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN DOKUMENTTI- PROSESSEJA TEHOSTAMALLA AIKANI VAPAUTUU ASIAKAS- PALVELUUN PANKKI- TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PANKKITOIMINNAN KEHITTÄMINEN 2 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN JA TIETOJEN SUOJAUS ON YKSINKERTAISTA Rahoitusalan

Lisätiedot

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT JULKAISUT TIETOTURVAKATSAUS TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT Tämän tietoturvakatsauksen sisältöä päivitetään jatkuvasti ja se on tarkoitettu ainoastaan Konica Minolta Business Solutions

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot

MX-2310U Digitaalinen värimonitoimilaite

MX-2310U Digitaalinen värimonitoimilaite MX-2310U Digitaalinen värimonitoimilaite tulosta l kopioi I skannaa I faksaa I arkistoi Monipuolinen. Pienikokoinen. Edullinen. Monitoimilaite jokaisen toimiston käyttöön Siirry A3-värilaitteeseen MX-2310U-monitoimilaite

Lisätiedot

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed

Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin. KIP C7800 I CAD Designed Erittäin tuottava ja kustannustehokas värisuurkokotulostin KIP C7800 I CAD Designed KIP C7800 CAD DESIGNED Suurkokojen väritulostusjärjestelmä teknisiin ja tuotannollisiin tarpeisiin KIP C7800 on täydellinen

Lisätiedot

MX-M450 MX-M350. Digitaaliset monitoimijärjestelmät OPTIMOI TYÖNKULKU TURVALLISELLA JA JOUSTAVALLA RATKAISULLA SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT

MX-M450 MX-M350. Digitaaliset monitoimijärjestelmät OPTIMOI TYÖNKULKU TURVALLISELLA JA JOUSTAVALLA RATKAISULLA SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT MX-M450 MX-M350 Digitaaliset monitoimijärjestelmät OPTIMOI TYÖNKULKU TURVALLISELLA JA JOUSTAVALLA RATKAISULLA SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT TULOSTUS KOPIOINTI VALINTA PARHAIDEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI Nykyään

Lisätiedot

Tiimisi on oltava nopea ja päättäväinen /This is Why Sharpin pilvivalmis laite multitouch -näytöllä on sinun valintasi.

Tiimisi on oltava nopea ja päättäväinen /This is Why Sharpin pilvivalmis laite multitouch -näytöllä on sinun valintasi. MX-3640N / MX-3140N / MX-2640N Digitaalinen värimonitoimilaite EDISTYNEEN TEKNOLOGIAN A3-VÄRIMONITOIMILAITE Tiimisi on oltava nopea ja päättäväinen /This is Why Sharpin pilvivalmis laite multitouch -näytöllä

Lisätiedot

TULOSTUS- JA KOPIOINTINOPEUS Jopa 32 ja 38 sivua/min A4 (210 x 297 mm) 600 x 600 dpi x 8 bit skannaus / 4800 x 600 dpi tulostus

TULOSTUS- JA KOPIOINTINOPEUS Jopa 32 ja 38 sivua/min A4 (210 x 297 mm) 600 x 600 dpi x 8 bit skannaus / 4800 x 600 dpi tulostus Tekniset tiedot CopyCentre 232 kaksipuolisella automaattisella asiakirjansyöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutusalustalla WorkCentre 238 kaksipuolisella automaattisella

Lisätiedot

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA

HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA HALUAN ASIAKIRJA- PALVELUJA JOTKA TUKEVAT SEKÄ OPETUSTA ETTÄ OPISKELUA KOULUTUS- TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSTYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 ASIAKIRJAPALVELUJEN TOTEUTUS ONNISTUU HELPOSTI Osaamisesta

Lisätiedot

CopyCentre 265 kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutusalustalla

CopyCentre 265 kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutusalustalla Tekniset tiedot CopyCentre 265 kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella (DADH), suuren kapasiteetin paperialustalla ja limittävällä luovutusalustalla WorkCentre 265 kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella

Lisätiedot

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN

HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN HALUAN SIIRTÄÄ POTILASTIEDOT VÄLITTÖMÄSTI SAIRAALAN TIETO- JÄRJESTELMÄÄN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN TERVEYDENHUOLLON TYÖNKULKUJEN KEHITTÄMINEN 2 SÄHKÖISEN TERVEYSTIETOARKISTON TOTEUTUS

Lisätiedot

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING

6HOYLW\VÃWHNQLVLVWlÃMDÃWRLPLQQDOOLVLVWDÃPDKGROOLVXXNVLVWD. 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Liikenteen palvelut VIKING 7LHODLWRV 7LHODLWRNVHQLQIRSLVWH 6HOYLW\VWHNQLVLVWlMDWRLPLQQDOOLVLVWDPDKGROOLVXXNVLVWD 7LHODLWRNVHQ VLVlLVLl MXONDLVXMD Helsiki 1999 TIEHALLINTO Liiketee palvelut VIKING Tielaitokse sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset

Pcounter. kustannustehokkuuden luotettava mittari. Pcounter Sovellukset Pcounter kustannustehokkuuden luotettava mittari Pcounter Sovellukset Pcounter, esittely Keskitetty tulostuksen hallinta Pcounter on verkkotulostuksen valvonta- ja laskutusohjelmisto, joka kohdentaa tulostuskustannukset

Lisätiedot

Ne ovat pieniä, nopeita ja monipuolisia /This is Why Sharpin monitoimilaitteille löytyy paikka jokaisesta toimistosta.

Ne ovat pieniä, nopeita ja monipuolisia /This is Why Sharpin monitoimilaitteille löytyy paikka jokaisesta toimistosta. MX-C381 / MX-C312 Digitaalinen värimonitoimilaite TEHOKAS JA PIENIKOKOINEN A4-VÄRIMONITOIMILAITE Ne ovat pieniä, nopeita ja monipuolisia /This is Why Sharpin monitoimilaitteille löytyy paikka jokaisesta

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4756-01 FI

Käyttöopas NPD4756-01 FI NPD4756-01 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Ominaisuudet... 13 Luku 1

Lisätiedot

HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimitulostin M525

HP LaserJet Enterprise 500 -monitoimitulostin M525 Tiedot M525 Suuri tekijä pienellä jalanjäljellä. Nopeuta prosesseja ja muunna asiakirjat dynaamisiksi digitaalisiksi tiedostoiksi käyttäen pöytämallisen monitoimilaitteen kehittyneitä työnkulkutyökaluja.

Lisätiedot

HP Color LaserJet Pro MFP M277 -sarja

HP Color LaserJet Pro MFP M277 -sarja Tiedot HP Color LaserJet Pro MFP M277 -sarja Runsaasti suorituskykyä. Pieni koko. Yllättävän paljon suorituskykyä näin pienessä koossa. Toimintoja täynnä oleva monitoimitulostin ja JetIntelligence-tekniikalla

Lisätiedot

WorkCentre Pro 65/75/90

WorkCentre Pro 65/75/90 Tekniset Tiedot WorkCentre Pro 65, valinnainen 3 100 arkin suuren kapasiteetin paperialusta (HCF) ja Office-viimeistelijä. WorkCentre Pro 75, valinnainen 5 100 arkin suuren kapasiteetin paperialusta (HCF)

Lisätiedot

YSoft SafeQ Suite. Moduulit

YSoft SafeQ Suite. Moduulit YSoft SafeQ Suite Kategoria Moduulit Tulostuksen hallinta Käyttäjien hallinta ja kustannusseuranta Tietoturva YSoft SafeQ Authentication YSoft SafeQ Print Roaming YSoft SafeQ Reporting YSoft SafeQ Chargeback

Lisätiedot

Käyttöopas NPD4791-00 FI

Käyttöopas NPD4791-00 FI NPD4791-00 FI Sisältö Alkusanat Tekijänoikeudet ja tavaramerkit... 11 Tämän oppaan käyttö... 12 Käytännöt... 12 Luvaton kopiointi ja tulostus... 13 Tuotteen ominaisuudet... 13 Tietoja Epson AcuLaser CX17

Lisätiedot

HP Web Jetadmin -ohjekirja

HP Web Jetadmin -ohjekirja HP Web Jetadmin HP Web Jetadmin -ohjekirja Tekijänoikeustiedot 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

Lisätiedot

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Käyttöopas

HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Käyttöopas HP LaserJet P2050 -sarja -tulostin Käyttöopas Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

Lisätiedot

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet

Pcounter. Kategoria Ominaisuudet Kategoria Ominaisuudet Tulostuksen hallinta Yhdenmukainen tulostusympäristön hallinta Tulostuskäytännöt ja säännöt Tuotepohjainen työprosessi Tulostusjonojen hallinta KÄYTTÄJIEN JA KUSTANNUSTEN KATTAVA

Lisätiedot

COLOR LASERJET PRO MFP. Käyttöopas

COLOR LASERJET PRO MFP. Käyttöopas OK COLOR LASERJET PRO MFP Käyttöopas X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Käyttöopas Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän materiaalin

Lisätiedot

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas

Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524. Xerox Color 550/560/570 Printer Käyttöopas Versio 1.00 toukokuu 2013 702P01524 2013 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox ja Xerox ja kuviomerkki ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. FreeFlow,

Lisätiedot