bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotantoa ja viestintää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652"

Transkriptio

1 bizhub C452/C552/C652 Vakuuttavaa julkaisutuotatoa ja viestitää Toimistojärjestelmät bizhub C452/C552/C652

2 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavat taidot tyylikäs muotoilu Meestymie vaatii työryhmiltä, osastoilta ja julkaisutuotatosa keskittäeiltä orgaisaatioilta jatkuvaa dokumettijärjestelmie ja viestitävalmiuksie ajatasaistusta sekä kehittämistä. Koica Miolta bizhub C452, C552 ja C652 ovat moikäyttöisiä värijärjestelmiä, joissa yhdistyy edistyksellie tekologia, mukautumiskyky, ehdoto toimitavarmuus ja tyylikkää futuristie IfoLie-suuittelu siis juuri e omiaisuudet, jotka ovat äide laitteide käyttäjäryhmille tärkeitä. Aito moikäyttöisyys kute samaaikaie ska- Tyylikäs laite käätää katseet ja luo toimistoo tai aus ja tulostus vaatii luotettavaa suorituskykyä ja suurta tuotatokapasiteettiä, joide vauhdittamiseksi bizhub C452/C552/C652:ssa o suuri joukko teho-omiaisuuksia. 1 GHz suorittime prosessoitiopeus o huikea ja käsittelyteho vakuuttava. Järjestelmät o varustettu 2 Gt: DDR2-muistilla ja 250 Gt: S-ATA2 HDD:llä, jotka edustavat uude sukupolve huippuopeaa muistityyppiä sekä tarjoavat bizhub C452/C552/C652: käyttäjille talleuskapasiteetiltaa suure ja äärimmäise opea kiitolevy. PCI Express o puolestaa uusi PCI-väyläratkaisu, jolla data siirto sujuu eätyksellise ripeästi. sijoituspaikkaa uutta ilmettä. Lisäksi bizhub C452/ C552/C652: futuristisella IfoLie-suuittelulla saavutetaa muitaki etuja, sillä selkeät toimiot paratavat käyttömukavuutta ja yksikertaistavat työsketelyä. Koko bizhub C452/C552/C652 mallisto o vakuuttava äyttö Koica Miolta ylivoimaisista vahvuuksista, joita ovat yhtee laitteesee keskitetyt viestitävalmiudet, uusi tekologia, kehittyeet ohjelmasovellukset, laiteluokassaa ylittämätö mustavalko- ja värikuvalaatu sekä aito ympäristöystävällisyys. Työkulu vaihtoehtoja Väri, M&V Kopioiti Skaaus TWAIN-verkkoskaaus SMB-skaaus Skaaus kasioo Skaaus sähköpostii FTP-skaaus Sca-to-Me USB Paikallis/verkko PCL/PS Kasiosta Uusitatulostus Jakamie USB-muistitikulle Väri, M&V Lähetys WebDAV-skaaus Tulostus Kasio Faksaus IP-faksi Skaaus USB-muistitikulle i-faksi PC-faksi (skaaus omaa kasioo) Sca-to-Home (skaaus omaa sähköpostii) SIP-faksi Super G3 faksi

3 Polymeerie Simitri HD väriaie Periteie värijauhe Vakuuttava luotettavaa tekologiaa & laatua Nykyaikaie Empero -palveli Koica Miolta omalla EmperoTMpalvelitekologialla o keskeie tehtävä bizhub C452C552/C652: kokoaisarkkitehtuurissa. Palveli varmistaa järjestelmä saumattoma itegroii lähes mihi tahasa verkkoympäristöö ja PCL-, PostScript3-, PDF- ja XPS-tuki vakioa takaa maksimaalise yhteesopivuude eri sovelluste kassa. PDF 1.7 -formaattii talleukse lisäksi palveli tarjoaa lukuisia kuvalaatua paratavia omiaisuuksia kute kohdistusvirheide korjaus ja musta väri päällepaiatus. PPML (Persoalized Prit Markup Laguage) ostaa Empero -palvelime suorituskykyä ja tuotatovolyymiä käsiteltäessä muuttuvaa tietoa ja vauhdittaa äi yksilöllise viestiä ja markkioitiaieisto luomista. Tulostiajuri mukautettavat äkymät lisäävät myös käyttömukavuutta: MyTab-välilehdille voi kuki käyttäjä talletaa oma tulostiajurisa, jolloi asetukset o helppo määritellä yhdessä aioassa valitaikkuassa. Aiutlaatuie Simitri HD väriaie Hieojakoie ja hiukkaskooltaa yhteäie Koica Miolta Simitri HD väriaie tuottaa vakuuttava ylivoimaista kuvalaatua. Kirjaimet ja viivat ovat veitseteräviä, värit kestävät kulutusta eivätkä e haalistu, jote tulosteet säilyvät muuttumattomia etistä kauemmi. Tulosteet soveltuvat vaativaa käyttöö kute joukkokirjepostituksee ja esitteiksi, koska taitettuje arkkie pita ei murru. Simitri HD väriaiekasetit ovat riittoisia ja iide käyttö o taloudellista, sillä väri kulutus o tavallista vähäisempää. Vakuuttavaa ympäristövastuullisuutta Eergy Star - ja Blue Agel -merkkii oikeutettu sekä WEEE- ja RoHs-direktiivi vaatimukset täyttävä bizhub C452/C552/C652-mallisto o laiteluokkasa piei eergia kuluttaja. Laittee kytkeytymie valmiustilaa ja uitilaa o säädettävissä ajastimella, jote virrakulutusta voidaa hallita optimaalisesti. Polymeerie Simitri HD väriaie kiiittyy alemmassa lämpötilassa kui periteiset värijauheet, mikä vuoksi tarkka ja opea iduktiokuumeus soveltuu kiiityksee eriomaisesti. Laittee lämpeemisaika o äärimmäise lyhyt vai 45 sekutia mikä maksimoi eergia hyötysuhtee. Koica Miolta oudattaa ISO stadardii perustuvaa ympäristö hallitajärjestelmäsä ja suosii luotoa säästävää tuotekehittelyä. Jätteettömä tuotatokoseptisa mukaisesti se myös pyrkii tehokkaasti miimoimaa tuotteidesa koko elikaare aikaiset ekologiset vaikutukset. Koica Miolta arvioi tuotteidesa ympäristövaikutukset elikaare kaikissa vaiheissa raakaaieide ja osie hakiasta tuotteide valmistuksee, kuljetuksee, myytii ja uusiokäyttöö sekä hävittämisee. Kokoopaoja

4 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavaa moipuolisuutta ja mukautumiskykyä Käyttömukavuutta Uudessa bizhub C452/C552/C652:ssa o suuri ja sopivaa katselukulmaa säädettävä eliväriäyttö. Tulostettava julkaisu lopullista ulkoasua voidaa esikatsella väreissä ja kuvakkeia, jote mahdolliset virheet ovat korjattavissa jo ee tuotao aloittamista. Loogisesti jäseelty äyttö, havaiolliset toimitaohjeet sekä optioa liitettävä äppäimistö tukevat järjestelmä vaivatota ja esteetötä käyttöä. Asiatutevaa tulostusta & kopioitia Koica Miolta bizhub C452/C552/C652: tulostus- ja kopiotoimiot tarjoavat moipuolisuutta ja suorituskykyä ammattitaso julkaisutuotao automatisoitii. Järjestelmie 100 % tuottavuus kaksipuolisesti tulostettaessa sekä muut kehittyeet omiaisuudet ovat vakuuttavia, jote vaativieki paiotuotteide toteutus sujuu vaivattomasti. Järjestelmie työsketely o äärimmäise joustavaa, kaattaa ja joutuisaa ii väreissä kui mustavalkoiseaki. Kätevät käyttäjäkasiot Koica Miolta aiutlaatuiset käyttäjäkasiot ovat tehokas tapa talletaa ja hallita tiedostoja bizhubjärjestelmie sisäisellä kiitolevyllä. Kasiot mahdollistavat skaattuje, tulostettuje, kopioituje ja faksattuje asiakirjoje jakamise tai välitykse. Kiitolevylle voidaa luoda jopa kasiota ja sallia iide käyttöoikeudet joko kaikille, vai tietylle ryhmälle tai pelkästää imetyille hekilöille. Tiedostoje suora siirto kasiosta USB-muistitikulle ja päivastoi o poikkeuksellise kätevää. Avoime laitealusta asiosta käyttäjät voivat hyödytää bizhub-järjestelmie moipuolisia viestitävalmiuksia myös työasemaa käyistämättä.

5 Nopea skaaus & faksaus Tehokkaia skaereia bizhub C452, C552 ja C652 automatisoivat iformaatio lähetykse ja jakelu. Peräti 78 origiaali miuuttiopeus vauhdittaa skaausta sähköpostii, FTP- ja SMB-palvelimelle sekä kiitolevy omii kasioihi, jote asiakirjoje arkistoiti ja dokumettijärjestelmii itegroiti sujuvat ammattimaisesti. USB-skaaus mahdollistaa tiedostoje äppärä ja aikaa säästävä suoraskaaukse bizhub-laitteelta USB-muistitikulle, jolloi tiedostoa ei tarvitse laikaa avata PC:lle. Skaausformaateiksi voidaa valita JPEG, moisivu-pdf, XPS ja TIFF sekä pakattu PDF ja pakattu XPS. Pieee kokoo tiivistetyt tiedostot estävät verkkoliiketee ruuhkautumista ja opeuttavat viestitää. Käyttäjävarmeukse yhteytee o liitettävissä sca-to-me - ja sca-to-home -toimiot, jotka opeuttavat skaattuje tiedostoje lähettämistä käyttäjä omaa sähköpostii (sca-to-me) tai PC:lle luotuu omaa kasioo (sca-to-home). Järjestelmä ylläpitäjä pystyy hyödytämää äitä omiaisuuksia rajoittamalla skaausosoitteide valia käyttäjä omii osoitteisii. Faksiliikeöiti sujuu bizhub C452/C552/C652:llä ii digitaalisea kui aalogiseaki mukaa lukie iteret-faksi sekä lähiverko IP-faksilähetykset väreissä. Faksiliikeöii tietosuoja o varmistettu useilla turvaomiaisuuksilla. Rusas materiaalivalikoima Tulostusmateriaalie prosessoiissa bizhub C452/ C552/C652 o äärimmäise joustava. Peräti arki paperikapasiteetti riittää maiiosti pitkieki sarjoje yhtämittaisee tulostuksee ja keskeytymättömää tuotatoo. Paperivalikoima kattaa A6 - A3+ arkit ja jopa 300 g/m 2 paioise paperi. Erikoismateriaalie ja mukautettuje kokoje kute 1.2 metriä pitkä baeripaperi käsittely ja tulostus o ogelmatota. Julkaisuje äyttävä viimeistely Koica Miolta bizhub C452, C552 ja C652 järjestelmiä voidaa täydetää useilla viimeistelyoptioilla. Rajato vihkotuotato o bizhub C552/C652: vihkoviimeistelijä erityistoimito kute myös kapasiteetiltaa rajato laskuje ja muu postitettava aieisto automaattie kirjetaitto. Viimeistelyy kuuluu myös 100 arki automaattie idota, opaskirjaste, raporttie ja muide julkaisuje rei itys 2 tai 4 reiällä, esipaiettuje (maksimi 209 g/ m2) kasie lisäys vihkoo jälkisyöttölaitteella sekä A3-arkkie kute karttoje ja taulukoide z-taitto. Vastaavasti bizhub C452:ee voidaa liittää modulaarie ja erittäi kätevä viimeistelijä, jolla ohjekirjoje, raporttie ja muide moisivujulkaisuje idota sekä arkistoitavie asiakirjoje kute pöytäkirjoje rei itys sujuu äppärästi. Vihkoviimeistelijä automatisoi täysi keskeltä taitettuje ja satulaidottuje esitteide sekä vihkoje tuottamise. Vihko eimmäiskoko o 60 sivua.

6 bizhub C452/C552/C652, toimistojärjestelmät Vakuuttavasti toteutettu ylläpito, mutkato työkulku Kätevät PageScope -työkalut PageScope-sarja vakiotyökalut ovat luotettava välie käytö ja käyttäjie hallitaa, tehokkaasee laiteseurataa sekä ylläpido vaatimii toimitoihi. PageScope Data Admiistrator yksikertaistaa uusie laitteide itegroitia ykyisee työkulkuu ja käyttäjie sekä käyttöoikeuksie määrittelyä, joilla voidaa vähetää kustauksia ja valvoa tuotatovolyymejä. Prit Status Notifier ilmoittaa laitteide tilaa sekä töide edistymistä koskevat tiedot työasema äytölle automaattisesti avautuvilla viesteillä. Näi käyttäjät voivat keskittyä omii tehtäviisä eikä heidä tarvitse poistua työpöytäsä äärestä tarkistamaa tulostita. PageScope Box Operator -sovelluksella käyttäjät voivat kirjautua bizhub-järjestelmää luotuihi kasioihi suoraa omalta työasemalta ja kuvakkeia äkyvie tiedostoje hakemie o opeaa ja helppoa. PageScope Eterprise -sovellukset Tämä tehokas sovellusvalikoima ataa ylläpitäjille kattavat seurata- ja hallitavälieet, joilla avautuu pääsy kaikkii käyttäjä- ja laitetietoihi keskitetyltä palvelialustalta. Sovelluspaketi moduuleja voidaa käyttää eriksee tai iitä voidaa yhdistellä eri tarkoituksii parhaite soveltuviksi: PageScope NetCare Device Maager mahdollistaa keskitetysti toteutetut verkkoasetuste määrittelyt ja laitteide tilatarkistukset. Sovellus mahdollistaa opea kirjautumise verkkoo sekä yksittäiste tai kaikkie verkotettuje laitteide tilaseuraa, jolloi laitekaa tuottavuus o helpommi maksimoitavissa. PageScope Autheticatio Maager o kehitetty käyttäjätietoje ja käyttöoikeuksie keskitettyy hallitaa. PageScope Accout Maager automatisoi laskurilukemie keruu ja erittelee sekä kohdetaa käyttökustaukset. PageScope MyPael Maager tekee yksilölliste käyttäjäprofiilie, hekilökohtaiste osoitekirjoje ja skaausosoitteisto luomisesta opeaa, helppoa ja mutkatota.

7 best-tekologia best-tekologia (bizhub Exteded Solutio Techology) sulauttaa bizhub C452/C552/C652 järjestelmät saumattomasti asiakkaa toimitaympäristöö. Esimerkiksi dokumettie arkistoiti voidaa käyistää suoraa bizhub-valitapaeelilta luokittelemalla dokumetit ja liittämällä iihi hakukettiä, jolloi skaattuja tiedostoja ei tarvitse eää jälkikäsitellä työasemalla. best-tekologia helpottaa huomattavasti myös kopioitia ja tulostusta. Ku käyttäjä o kirjautuut tuotatojärjestelmälle, best OpeAPI tarkistaa jokaisee käyttäjätuuksee liitetyt toimitovaltuudet, jote käyttäjätuuksella o mahdollista hallita kaikkia hekilökohtaisia tulostustöitä suoraa bizhub-valitapaeelilta. Vielä kehittyeempää käyttäjäkeskeisyyttä edustaa i-optio-sovellukse ja best OpeAPI -tekologia avulla räätälöity yksilöllie valitapaeeli. i-optio i-optio sisältää jouko älykkäitä sovelluksia, jotka lisäävät bizhub C452/C552/C652: käyttömukavuutta, virtaviivaistavat toimitoja sekä varmistavat PDFmuodossa lähetettävie dokumettie tietoturva. i-optio verkkoselai mahdollistaa pääsy suoraa iteret-sivustoille. Moitoimilaittee valitapaeelilta avautuvie verkkosivuje selaus sekä sivuje ja tai likitettyje PDF- ja XPS-tiedostoje suoratulostus sujuvat myös äppärästi. PDF-dokumettie digitaalie varmeus ja allekirjoitus estävät tiedostoje luvattoma avaamise ja muokkaukse. Tarvittaessa i-optio lisää skaattuihi kohteisii OCR-tekstituistukse, joka tekee PDF-dokumeteista hakukelpoisia. Se jälkee hakusovellus löytää PDF-tiedostosta mikä tahasa teksti, joka voidaa kopioida ja liittää muihi sovelluksii. Vakka tietoturva Paitsi Koica Miolta järjestelmii vakioa kuuluvia turvakäytäteitä, bizhub C452/C552/C652 sisältää moia kehittyeitä turvaomiaisuuksia. Luoollisesti kaikki kolme järjestelmää ovat myös ISO EAL3 sertifioituja. Asiakkaide todeus tapahtuu IEEE 802.1x-stadardilla, jote järjestelmät voidaa liittää turvallisesti tietoverkkoo. Laitteide välie liikeöiti suojataa kryptaamalla se IPsec-protokollaa käyttäe. HDD: kryptauskitti o vakio-omiaisuus, joka estää ulkopuolisia tarkastelemasta kiitolevy sisältöä. Uudet varmeusmeetelmät kute sormepää verisuoituistus tai optisesti luettava IC-kortti ovat erittäi käteviä ja e estävät laitteelle kirjautumise muilta kui valtuutetuilta käyttäjiltä. Luvattoma kopioii torjumisee o myös muita keioja. Copy Guard -toimito estää alkuperäise kopioii, ku moitoimilaite tuistaa suojauskuvio. Salasaalla suojatu alkuperäise voi puolestaa kopioida vai oikea salasaa haltija. CS Remote Care -etävalvota CS Remote Care vastaa eakoivasta ja erittäi joustavasta tukipalvelusta. Koica Miolta etähuolto valvoo palveluu liitettyje järjestelmie toimitoja, miimoi tuotatokatkokset ja pitää bizhub C452/ C552/C652: käyttöastee korkeaa. Kaikki oleelliset tiedot ohjautuvat automaattisesti ja suoraa Koica Miolta huoltokeskuksee ilma käyttäjie erillisiä toimepiteitä.

8 bizhub C452, lisälaitteet Lisälaitteet & kuvaukset, bizhub C452 i-optio lisessi Verkkoselai LK-101v2 i-optio lisessi PDF-tiedostot LK-102 i-optio lisessi Hakukelpoiset PDF:t LK-105 Työsketelytaso WT-506 I/F äppäimistö liitätäkitti EK-604 Näppäimistöalusta KH-101 Faksikitti MK-720 I/F äppäimistö liitätäkitti ja bluetooth EK-605 Faksikortti FK lija 2. lija i-optio muisti UK-202 Nitova viimeistelijä FS-527 Liitätäkitti IC-412 VI-505 Tietoturvasiru SC-507 Luovutustaso OT-503 Baer tray BT-C1 Biometrie tuisti AU-101 Rei ittäjä PK-517 Vihkoviimeistelijä SD-509 Erottelutaso JS-504 Erottelutaso JS-603 Iso paperialusta LU-301 Iso paperialusta LU-204 IC-korti lukija AU-201 Fierytulostuspalveli IC-412 Biometrie tuisti AU-102 bizhub C452 keskusyksikkö Suorituskyky 45/45 mustavalko- ja värisivua miuutissa. EmperoTM-tulostuspalveli vakioa, PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 ja XPS tuki. Paperikapasiteetti arkkia ja 150 arki moikäyttöalusta. Tulostusmateriaali koot A6 - A3+ ja 1.2 m pituie baeripaperi, paperi paio g/m2. 2 Gt muisti, 250 Gt kiitolevy ja 1 Gigabiti Etheret-liitätä vakioia. FS-527 itova viimeistelijä 50 arki idota, luovutuskapasiteetti arkkia PK-517 rei ittäjä 4 reikää SD-509 vihkoviimeistelijä Vihkot JS-603 erottelutaso Esimerkiksi saapuvie faksiviestie erottelu JS-504 erottelutaso Esimerkiksi saapuvie faksiviestie erottelu OT-503 luovutustaso Viimeistelijä tilalle LU-301 Iso paperialusta A4, arkkia, g/m 2 LU-204 Iso paperialusta A4-A3+, arkkia, g/m 2 BT-C1 baerialusta Baereide tulostuksee VI-505 liitätäkitti Fiery-palvelime liitätäkortti IC-412 Fiery-palveli Ammattitaso väritulostuspalveli AU-101 biometrie tuisti AU-102 biometrie tuisti AU-201 IC-korti lukija SC-507 tietoturvasiru KH-101 äppäimistöalusta EK-604 I/F kitti EK-605 I/F kitti MK-720 faksikitti FK-502 faksikortti WT-506 työsketelytaso LK-101v2 i-optio lisessi LK-102 i-optio lisessi LK-105 i-optio lisessi UK-202 i-optio muisti Sormepää verisuoisto skaeri Sormepää verisuoisto skaeri Tuistus IC-kortilla Copy Guard -toimito Näppäimistö kiiitys Näppäimistö kytketä USB keyboard coectio Bluetooth I/F-kortti FK-502:ee Super G3 faksi Tuistilaittee sijoitus Verkkoselai ja kuvapaeeli PDF-laajeus Hakukelpoiset PDF:t Muistilaajeus i-optio ii Viimeistelyvaihtoehtoja bizhub C452 idota 2 iittiä rei itys 4 reikää kulmaidota kaksipuolie tulostus yhdistetty mixplex/mixmedia vihko limittäi lajittelu baeritulostus

9 bizhub C552 ad bizhub C652, lisälaitteet Lisälaitteet & kuvaukset, bizhub C552 ja C652 i-optio lisessi Verkkoselai LK-101v2 i-optio lisessi PDF-tiedostot LK-102 i-optio lisessi Hakukelpoiset PDF:t LK-105 i-optio muisti UK-202 Työsketelytaso WT-506 I/F äppäimistö liitätäkitti EK-604 Näppäimistöalusta KH-101 Faksikitti MK-720 I/F äppäimistö liitätäkitti ja Bluetooth EK lija Faksikortti FK lija Nitova viimeistelijä FS-526 Z-taittoyksikkö ZU-606 Liitätäkitti IC-412 VI-505 Tietoturvasiru SC-507 Luovutustaso OT-503 Baerialusta BT-C1 Biometrie tuisti AU-101 Rei ittäjä PK-516 Vihkoviimeistelijä SD-508 Arkkie jälkisyöttölaite PI-505 Erottelutaso JS-602 iso paperialusta LU-301 iso paperialusta LU-204 IC-korti lukija AU-201 Fierytulostuspalveli IC-412 Biometrie tuisti AU-102 bizhub C552/C652 Suorituskyky 65/55 mustavalkosivua ja 50/45 värisivua keskusyksikkö miuutissa. EmperoTM-tulostuspalveli vakioa, PCL6c, PostScript3, PDF 1.7 ja XPS tuki. Paperikapasiteetti arkkia ja 150 arki moikäyttöalusta. Tulostusmateriaali koot A6 - A3+ ja 1.2 m pituie baeripaperi, paperi paio g/m 2. 2 Gt muisti, 250 Gt kiitolevy ja 1 Gigabiti Etheret-liitätä vakioia. FS-526 itova viimeistelijä 100 arki idota, luovutuskapasiteetti arkkia PK-516 rei ittäjä 2/4 reikää SD-508 vihkoviimeistelijä Vihkot, kirjetaitto JS-602 erottelutaso Esimerkiksi saapuvie faksiviestie erottelu PI-505 arkkie jälkisyöttölaite Kasie ja esipaiettuje sivuje lisäys ZU-606 Z-taittoyksikkö A4- ja A3-arkkie Z-taitto OT-503 luovutustaso Viimeistelijä tilalle LU-301 Iso paperialusta A4, arkkia, g/m 2 LU-204 Iso paperialusta A4-A3+, arkkia, g/m 2 BT-C1 baerialusta Baereide tulostuksee VI-505 liitätäkitti Fiery-palvelime liitätäkortti IC-412 Fiery-palveli Ammattitaso väritulostuspalveli AU-101 biometrie tuisti Sormepää verisuoisto skaeri AU-101 biometrie tuisti Sormepää verisuoisto skaeri AU-201 IC-korti lukija Tuistus IC-kortilla SC-507 tietoturvasiru Copy Guard -toimito KH-101 äppäimistöalusta Näppäimistö kiiitys EK-604 I/F kitti Näppäimistö kytketä EK-605 I/F kitti Näppäimistö kytketä, Bluetooth MK-720 faksikitti I/F-kortti FK-502:ee FK-502 faksikortti Super G3 faksi WT-506 työsketelytaso Tuistilaittee sijoitus LK-101v2 i-optio lisessi Verkkoselai ja kuvapaeeli LK-102 i-optio lisessi PDF-laajeus LK-105 i-optio lisessi Hakukelpoiset PDF:t UK-202 i-optio muisti Muistilaajeus i-optio ii Viimeistelyvaihtoehtoja bizhub C552/C652:ee idota 2 iittiä rei itys 2 reikää rei itys 4 reikää kulmaidota kaksipuolie tulostus yhdistetty mixplex/mixmedia sivu lisäys, raportti kirjetaitto vihko limittäi lajittelu baeritulostus

10 bizhub C452/C552/C652, tekisiä tietoja Tekisiä tietoja bizhub C452/C552/C652 Kopiokoe Kopioitimeetelmä Elektrostaattie laserkopioiti Tadem, epäsuora Värijärjestelmä Polymeerie Simitri HD - väriaie Kopio/tulostusopeus A4 Maksimi 45/45 kopiota/mi. (bizhub C452) (m&v/väri) Maksimi 55/45 kopiota/mi. (bizhub C552) Maksimi 65/50 kopiota/mi. (bizhub C652) Kopio/tulostusopeus A3 Maksimi 23/23 kopiota/mi. (bizhub C452) (m&v/väri) Maksimi 28/23 kopiota/mi. (bizhub C552) Maksimi 33/25 kopiota/mi. (bizhub C652) Kaksipuolie opeus A4 Maksimi 45/45 kopiota/mi. (bizhub C452) (m&v/väri) Maksimi 55/45 kopiota/mi. (bizhub C552) Maksimi 65/50 kopiota/mi. (bizhub C652) Esikopio/tuloste 4.8/6.0 sekuissa (bizhub C452) (m&v/väri) 4.3/6.0 sekuissa (bizhub C552) 3.8/5.5 sekuissa (bizhub C652) Lämpiämisaika Noi 45 sekutia 1 Kopiotarkkuus 600 x 600 dpi Harmaasävyt 256 Sarjakopioiti Alkuperäise koot A5 A3 Kopiosuhteet %, 0.1 % tarkkuudella; autozoom Kopiotoimitoja Jaksotus Kae ja välilehde lisäys Vedoskopio (tulostus ja katselu) Säätöje testituloste Digitaaliset muokkaustoimiot Työ talleus ja haku Julisteet, kuva toisto Dokumettie yhdistely Leima Kopioide suojaus Tulosti Tulostustarkkuus x 600 dpi Tulostusohjaime suoriti PowerPC 1 GHz; 64 bittie Sivukuvauskielet PCL6c; (PCL5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3017) XPS Käyttöjärjestelmät Widows 2000 Widows XP Widows XP64 Widows VISTA 32 Widows VISTA 64 (DPWS support) Widows Server 2000 Widows Server 2003 Widows Server 2003x64 Widows Server 2008 Widows Server 2008x64 Macitosh 9.x Macitosh 10.x Uix Liux Citrix Kirjoitifotit 80 x PCL-fottia, latialaie 137 x PostScript3 fottia, latialaie Tulostustoimitoja PCL-, PS-, TIFF-, XPS-formaattie suora tulostus PDF- ja kryptattuje PDF-tiedostoje suora tulostus Mixmedia ja mixplex Easy Set -tulostusasetuste talleus Dokumettie yhdistely Vesileima Tulosteide suojaus Skaeri Skaausopeus Skaaustarkkuus Skaaustavat Tiedostomuodot Skaausosoitteet Skaaustoimitoja Faksi Yhteesopivuus Faksiliikeöiti Tarkkuus Pakkausmeetelmä Siirtoopeus Osoitteet Faksitoimitoja Väri: maksimi 78 kohdetta/miuutti (300 dpi ADF:llä) M&V: maksimi 78 kohdetta/miuutti (300 dpi ADF:llä) Maksimi 600 x 600 dpi TWAIN-verkkoskaaus Skaaus sähköpostii (sca-to-me) FTP-skaaus SMB-skaaus (sca-to-home) Skaaus kasioo WebDAV-skaaus DPWS-skaaus Skaaus USB-muistitikulle JPEG TIFF PDF Pakattu PDF Kryptattu PDF XPS Pakattu XPS (yksittäi ja ryhmä), LDAP-tuki Viitetiedot (teksti/aika/päiväys) PDF-dokumettii; 400 työ ohjelmoiti Super G3 (optio) Aalogie i-faksi Väri i-faksi (RFC3949-C) IP-faksi SIP-faksi Maksimi 600 x 600 dpi (ultra-tarkka) MH, MR, MMR, JBIG 33.6 Kbps (yksittäi ja ryhmä) Haku, ajastus, PC-faksi, vastaaotto omaa postilaatikkoo; vastaaotto sähköpostii sekä FTP- ja SMB-palvelimelle, 400 työ ohjelmoiti Käyttäjäkasiot Kasioide määrä Dokumettie lukumäärä Maksimi dokumettia tai sivua Kasiotyypit Julkie Hekilökohtaie (salasaa tai tuistus) Ryhmäkohtaie (tuistus) Järjestelmäkasiot Turvatulostus Kryptatu PDF: tulostus Faksiviesti vastaaotto Faksiviesti haku Kasiotoimitoja Uusitatulostus, yhdistely Lataus Lähetys (sähköpostii, FTP/SMB ja faksi) Kopioiti kasiosta kasioo Järjestelmä Keskusmuisti Mt Kiitolevy 250 Gt Liitäät 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Etheret, USB 2.0 Verkkoprotokollat TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP Kehystyypit Etheret 802.2; Etheret 802.3; Etheret II; Etheret SNAP Automaattie syöttölaite Maksimikapasiteetti 100 alkuperäistä; A6 A3; g/m 2 Paperikoot A6 A3+; mukautetut koot, baeripaperi maksimikoko 1200 x 297 mm Paperi paio g/m 2 Paperikapasiteetti Vakio: arkkia, maksimi: arkkia 1 Lämpeemisaja pituus voi vaihdella riippue käytöstä ja käyttöympäristöstä.

11 Alusta arkkia; A5 A3+; g/m 2 Alusta arkkia; A4; g/m Alusta arkkia; A4; g/m 2 Moikäyttöalusta 150 arkkia; A6 A3+, mukautetut koot, baeripaperi; g/m 2 Iso paperialusta (optio) arkkia; A4; g/m 2 iso paperialusta (optio) arkkia; A4-A3+; g/m 2 Automaattie kaksipuoleisuus A5 A3+; g/m 2 Viimeistely (optio) Limittäi lajittelu, ryhmittely, lajittelu, idota, rei itys, keskitaitto, vihkot (C452). Limittäi lajittelu, ryhmittely, lajittelu, idota, rei itys, arkkie jälkisyöttö, z-taitto, keskitaitto, kirjetaitto, vihkot (C552/C652). Luovutuskapasiteetti Maksimi arkkia (C452) (viimeistelijällä) Maksimi arkkia (C552/C652) Luovutuskapasiteetti Maksimi 250 arkkia (ilma viimeistelijää) Nidotakapasiteetti Maksimi 50 arkkia tai 48 arkkia + 2 katta (maksimi 209 g/m2) (C452) Maksimi 100 arkkia tai 98 arkkia + 2 katta (maksimi 209 g/m2) (C552/C652) Nidottuje arkkie luovutuskapasiteetti Maksimi arkkia Kirjetaitto Maksimi 3 arkkia (vai bizhub C552/C652) Kirjetaito luovutuskapasiteetti 20 arkkia (luovutustaso); rajato (vai bizhub C552/C652) Vihkot 15 arkkia tai 14 arkkia + 1 kasiarkki (maksimi 209 g/m2) (C452) 20 arkkia tai 19 arkkia + 1 kasiarkki (maksimi 209 g/m2) (C552/C652) Vihkoje 75 arkkia (C452) luovutuskapasiteetti 100 arkkia (luovutustaso); rajato (C552/C652) Kopio/tulostuskapasiteetti Suositus sivua, maksimi sivua (bizhub C452) kuukaudessa Suositus sivua, maksimi sivua (bizhub C552) Suositus sivua, maksimi sivua (bizhub C652) Väri riittoisuus Musta: sivua, CMK: sivua Kuvatamisyksikö kesto Musta / (rumpu/kehite) CMY 120,000 (bizhub C452/C552) CMY 135,000 (bizhub C652) Virra kulutus V / 50/60Hz Alle 2.0 KW (bizhub C452/C552) Alle 2.1 KW (bizhub C652) Mitat (L x S x K, mm) 650 x 879 x 1155 Paio Noi 221 kg Järjestelmä omiaisuuksia Tietoturva ISO15408 EAL3 (evaluoiti meeillää) IP-suodatus ja porttiliiketee esto SSL2, SSL3 ja TSL1.0 verkkoliikeöiti IPsec-tuki IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmeus Kirjautumisloki Turvatulostus Kiitolevy ylikirjoitus (8 vakiotapaa) Kiitolevy sisällö kryptaus (AES 256) Muisti automaattie tyhjeys Faksiviestie vastaaotto suojattuu kasioo Käyttäjätietoje kryptaus Kopiosuojaus (Copy Guard, salasaa) Käytö seurata Maksimi osastokoodia Active Directory -tuki (käyttäjätuus+ salasaa + - ja smb-kasio) Yksilöllie käyttöoikeuksie määrittely Biometrie varmeus (sorme verisuoisto), optio Varmeus IC-kortilla (IC-korti lukija), optio Ohjelmisto PageScope Net Care Device Maager PageScope Data Admiistrator PageScope Box Operator PageScope Direct Prit Prit Status Notifier Driver Packagig Utility Log Maagemet Utility

12 Paperikapasiteetit o laskettu 80 g/m 2 paioisille ja A4 kokoisille arkeille. Skaaus-, kopioiti- ja tulostusopeudet o ilmoitettu poikittai syötetyille, yksipuolisille A4 kokoisille arkkisarjoille. Ilmoitettuje omiaisuuksie ja toimitoje tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmistä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verko ja järjestelmie kokoopaosta. Tulostustarvikkeide ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määriteltyihi käyttöehtoihi kute paperikokoo ja väripeittoo (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeide todellie riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtue käyttötavoista ja muista tekijöistä kute väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaali tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittaie tulostus) ja laittee sijoituspaika lämpötila sekä suhteellie kosteus. Jotkut laitepiirrokset sisältävät lisälaitteita. Omiaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esittee paiatushetkellä käytössä olevaa iformaatioo ja voivat muuttua ilma eakkoilmoitusta. Koica Miolta pidättää oikeude kaikkii hitoja ja tekisiä tietoja koskevii muutoksii ilma eakkoilmoitusta. Microsoft, Widows ja Widows-logo ovat Microsoft Corporatioi tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. SAP ja kaikki SAP-logot ovat saksalaise SAP AG: tuotemerkkejä tai rekisteröimiä tuotemerkkejä Saksassa ja useissa muissa maissa. Muut tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat iide omistajille. Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Keilarata 17 C ESPOO Vaihde Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Ailakikatu JYVÄSKYLÄ Puh Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Ratakatu OULU Puh Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Kuokkamaatie 4 A TAMPERE Puh Fax Koica Miolta Busiess Solutios Filad Oy Apilakatu TURKU Puh Fax /07-09/Buchheister

* Vaatii lisävarusteena saatavan tietoturvakitin. Nitova viimeistelijä Paperinkuljetusyksikkö Vastaanottotaso Suuri paperisäiliö Vihkonitova viimeistelijä Rei'ityslaite Ohisyöttötaso Suuri paperisäiliö

Lisätiedot

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit

Leica Lino Tarkat, itsetasaavat piste- ja linjalaserit Leica Lio Tarkat, itsetasaavat piste- ja lijalaserit Aseta, kytke päälle, valmis! Leica Liolla kaikki o suorassa ja täydellisesti lijassa Leica Liot heijastavat lijat tai pisteet millimetri tarkkuudella,

Lisätiedot

WorkCentre 7132. tulostin kopiokone skanneri faksi sähköposti. Helppoa monitoimisuutta. sinun tarpeisiisi... nyt väreissä

WorkCentre 7132. tulostin kopiokone skanneri faksi sähköposti. Helppoa monitoimisuutta. sinun tarpeisiisi... nyt väreissä WorkCentre 7132 tulostin kopiokone skanneri faksi sähköposti Helppoa monitoimisuutta sinun tarpeisiisi... nyt väreissä WorkCentre 7132 Xerox WorkCentre 7132 -monitoimilaite on edullinen tapa lisätä toimiston

Lisätiedot

Pro C5100S/5110S. Kompaktit ja kevyet tuotantotulostimet. Pro. Pro C5100S C5110S. s./min. s./min

Pro C5100S/5110S. Kompaktit ja kevyet tuotantotulostimet. Pro. Pro C5100S C5110S. s./min. s./min Pro C5100S/5110S Kompaktit ja kevyet tuotantotulostimet Pro C5100S Pro C5110S MV MV 65 Väri 80 Väri s./min s./min Korkeaa tuotantolaatua ilman korkeita kustannuksia Tiukassa taloustilanteessa tarvitaan

Lisätiedot

HALUAN TOIMISTORATKAISUJA, JOTKA TUKEVAT TEHTÄVIÄNI JA TAVOITTEITANI

HALUAN TOIMISTORATKAISUJA, JOTKA TUKEVAT TEHTÄVIÄNI JA TAVOITTEITANI HALUAN TOIMISTORATKAISUJA, JOTKA TUKEVAT TEHTÄVIÄNI JA TAVOITTEITANI ÄLYKKÄÄT TOIMISTORATKAISUT TOIMISTORATKAISUT 2 TYÖYMPÄRISTÖT NYKYPÄIVÄN VAATIMUSTEN MUKAISIKSI Nykyajan työympäristö on tulvillaan tietoa

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

TULOSTINHINNASTO VOIMASSA ALKAEN 7.1.2010. Bruce Campbell Ltd Oy, myynti@brucecampbell.fi puh. 09-759 4410

TULOSTINHINNASTO VOIMASSA ALKAEN 7.1.2010. Bruce Campbell Ltd Oy, myynti@brucecampbell.fi puh. 09-759 4410 TULOSTINHINNASTO VOIMASSA ALKAEN 7.1.2010 KONTAKTIT Tilaukset: Myynti: Bruce Campbell Ltd Oy, myynti@brucecampbell.fi puh. 09-759 4410 Dacco Oy, hans.prange@dacco.fi, puh. 02-274 0040 Misha Turkama,misha.turkama@konicaminolta.fi

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1

EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 EcoTank-sarjan tulostimet VAIVATONTA TULOSTAMISTA KAHDEN VUODEN MUSTEET MUKANA 1 VAIVATONTA TULOSTAMISTA Uudelleentäytettävillä Epson EcoTank -tulostimilla voit tulostaa laadukkaasti ja vaivattomasti erittäin

Lisätiedot

bizhub PRO C754 Kompakti ja kokonaiskustannuksiltaan edullinen VÄRITUOTANTOJÄRJESTELMÄ

bizhub PRO C754 Kompakti ja kokonaiskustannuksiltaan edullinen VÄRITUOTANTOJÄRJESTELMÄ bizhub PRO C754 Kompakti ja kokonaiskustannuksiltaan edullinen VÄRITUOTANTOJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTÄ DIGITAALINEN VÄRITUOTANTO Konica Minolta bizhub PRO C754 antaa valmiudet värituotannon helppoon aloittamiseen

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

MP 6503SP MP 7503SP MP 9003SP

MP 6503SP MP 7503SP MP 9003SP Mustavalkomonitoimilaite MP 6503SP MP 7503SP MP 9003SP Tulostin Kopiokone Faksi Skanneri MP 6503SP MP 7503SP 65 MV s./min 75 MV s./min MP 9003SP 90 MV s./min Ota käyttöön nopeampi ja tuottavampi työskentelytapa

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas

Versio 1.0 Heinäkuu 2008. Office-viimeistelylaite. Käyttöopas Versio 1.0 Heinäkuu 2008 Office-viimeistelylaite Käyttöopas Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

TD-2020/TD-2120N/TD-2130N

TD-2020/TD-2120N/TD-2130N TD-2020/TD-2120N/TD-2130N Tarra/kuittitulostimet ammattikäyttöön TD2000 -sarjan tehokkaat tulostimet yhdistävät pöytätulostimien ja mobiilitulostimien edut. - Parantaa tuottavuutta - siirrettävyys kuten

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Käyttäjän valikkokartta

Käyttäjän valikkokartta Kopiointi Kopiointi Tulostusväri Autom. tunnistus Mustavalkoinen Väri Yksiväri Kokosuhde Suhteellinen % Eri X ja Y Keskitys Zoom Esiasetukset Paperi 1-/2-puolisuus 1>1 1>2 2>2 2>1 Takasivun pyöritys Luovutus

Lisätiedot

WorkCentre M35/M45/M55

WorkCentre M35/M45/M55 Tekniset Tiedot WorkCentre M35, alkuperäisten syöttölaite (DADF), suuren kapasiteetin paperialusta (HCF) ja limittävä luovutusalusta. WorkCentre M45, alkuperäisten syöttölaite (DADF), suuren kapasiteetin

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Pikaopas M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Pikaopas M575 Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1

Tieto-opas. Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD. Ohjesivut. Lexmarkin Web-sivusto. Muut kielet. Asennusohje. Tieto-opas Sivu 1 / 1 Tieto-opas Tieto-opas Monitoimilaitetta ja sen toimintoja kuvaillaan useissa oppaissa. Tämän sivun avulla löydät monitoimilaitetta koskevia julkaisuja ja muita tietoja. Ohjesivut Monitoimilaitteessa on

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

SP C830DN SP C831DN. A3-värilasertulostin. Tulostin 55 MV 45 MV SP C830DN SP C831DN. Väri s/min. Väri s/min

SP C830DN SP C831DN. A3-värilasertulostin. Tulostin 55 MV 45 MV SP C830DN SP C831DN. Väri s/min. Väri s/min SP C830DN SP C831DN A3-värilasertulostin Tulostin SP C830DN SP C831DN 45 MV Väri s/min 55 MV Väri s/min Nopeat ja tehokkaat värilasertulostimet SP C830DN/SP C831DN -laitteet ovat nopeita ja käyttäjäystävällisiä

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ

IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3XCITE JÄRJESTELMÄ IQ3xcite-järjestelmän esittely Tämän päivän rakennusten hallinnointi ja valvonta on aina vain kehittyneempää. Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan tarpeiden

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

SP 8300DN. Mustavalkoinen A3-lasertulostin. Tulostin. 50 MV s/min SP 8300DN

SP 8300DN. Mustavalkoinen A3-lasertulostin. Tulostin. 50 MV s/min SP 8300DN SP 8300DN Mustavalkoinen A3-lasertulostin Tulostin SP 8300DN 50 MV s/min Tehokas ja luotettava mustavalkoinen lasertulostin SP 8300DN on nopea, monipuolinen ja luotettava lasertulostin. Verkkoliitännöillä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit

Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Xerox WorkCentre 5945/5955 -sarjan ja Xerox WorkCentre 5945i/5955i -sarjan tulostimia koskevat merkit Merkki Varoitus: Osoittaa vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Kuuma-varoitus:

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

WorkCentre Pro 32 värimonitoimilaitteet. 16 s/min A4. 11 s/min B4. 9 s/min A3

WorkCentre Pro 32 värimonitoimilaitteet. 16 s/min A4. 11 s/min B4. 9 s/min A3 Tekniset Tiedot WorkCentre Pro 32 väri. WorkCentre Pro 40 väri, suuren kapasiteetin paperialusta (HCF) ja Office-viimeistelijä. WorkCentre Pro 32 värimonitoimilaitteet WorkCentre Pro 40 värimonitoimilaitteet

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje

Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Valtiokonttori Ohje 1 (5) Valtion IT-palvelukeskus Vyvi Työtila ja Ryhmä kirjautumisohje 11.10.2013 Valtion yhteisen viestintäratkaisun (Vyvi) Työtila- ja Ryhmä-palvelun kirjautumisohje Tässä ohjeessa

Lisätiedot

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent FastMig X Intelligent ÄLYKÄSTÄ HITSAUSTA ERILAISIA MATERIAALEJA TYÖSTÄVIEN KONEPAJOJEN TARPEISIIN Kemppi K7 Hitsauslaitteet 24.06.2016 1(10) FastMig X Intelligent, Älykästä hitsausta erilaisia materiaaleja

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Apuvälineiden valikkokartta

Apuvälineiden valikkokartta Voit käyttää kaikkia apuvälineitä vain, jos olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojana. Laiteasetukset Anna PagePack-tunnusluku Yleistä Virransäästö Älykäs virransäästö Työn aktivoima Ajoitettu Nopea

Lisätiedot

PJ-600 Sarjan Mobiilitulostimet. www.brother.fi

PJ-600 Sarjan Mobiilitulostimet. www.brother.fi PJ-600 Sarjan Mobiilitulostimet Nämä kompaktit tulostimet tarjoavat kestävän tulostusratkaisun kentälle myynti- ja huoltohenkilöstölle, kuljetusalalle, turvallisuusalalle sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstöille.

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE MFP. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE MFP Pikaopas M725dn M725f M725z M725z+ Tallennetun työn tulostaminen Seuraavien ohjeiden mukaan toimimalla voit tulosta laitteen muistiin tallennetun työn. 1. Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Poikkeuksellinen suorituskyky toimiston vaativiin työtarpeisiin. MX-M753U / MX-M623U Digitaalinen monitoimilaite

Poikkeuksellinen suorituskyky toimiston vaativiin työtarpeisiin. MX-M753U / MX-M623U Digitaalinen monitoimilaite Poikkeuksellinen suorituskyky toimiston vaativiin työtarpeisiin MX-M753U / MX-M623U Digitaalinen monitoimilaite 75/62 sivua/min 1 200 x 1 200 dpi Tulostusresoluutio Suuri LCDvärikosketusnäyttö Teho ja

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

530,- 599,- 599,- TUHOOJAT HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÄVÄKONEIKSI EBA 1424 S / C

530,- 599,- 599,- TUHOOJAT HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÄVÄKONEIKSI EBA 1424 S / C TUHOOJAT HENKILÖKOHTAIEEN KÄYTTÖÖN TAI KÄYTÄVÄKONEIKI EBA 1424 / Erittäin suorituskykyinen tuhooja omassa kokoluokassaan. Isot pyörät helpottavat siirtämistä. monikäyttökytkin: valmius, seis ja peruutus

Lisätiedot

Lexmark TAMMIKUU, 2011

Lexmark TAMMIKUU, 2011 Lexmark TAMMIKUU, 2011 Suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät tulostettaessa (1) tulosta Tästä syystä LEXMARK suosittelee TULOSTAMAAN VÄHEMMÄN! Olemme Lexmarkilla päättäneet toimia alan edelläkävijöinä

Lisätiedot

Pikaopas NPD4499-00 FI

Pikaopas NPD4499-00 FI NPD4499-00 FI Luku 1 Esittely Kiitos, että valitsit tämän tuotteen. Tämä Quick Guide () sisältää laitteen esittelyn lisäksi kuvalliset ohjeet tavallisimmin käytetyistä perustoiminnoista. Lisätietoja eri

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit

Pikaohje DX-C200. Nimet ja sijainnit. Kopiointi. Skannaus. Faksaus. Vianmääritys. Paperitukosten poistaminen. Värikasetit DX-C200 Pikaohje Nimet ja sijainnit Kopiointi Skannaus Faksaus Vianmääritys Paperitukosten poistaminen Värikasetit Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla

Lisätiedot

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015

Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla. IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Varmista oma paikkasi tulevaisuuden digitaalisilla markkinoilla IPR-aamiaisseminaari, Ravintola Pörssi, 22.9.2015 Sisältö Teknologiatrendit Patentit teknologiatrendeissä Ohjelmistojen suojaus teknologiatrendeissä

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

Tiedämme hyvin, että tuotantoluokan monitoimilaitteet voivat olla hankalia /This is Why Sharp valmisti sellaisen, jota on helppo käyttää.

Tiedämme hyvin, että tuotantoluokan monitoimilaitteet voivat olla hankalia /This is Why Sharp valmisti sellaisen, jota on helppo käyttää. MX-7040N / MX-6240N Digitaaliset monitoimilaitteet A3-MONITOIMILAITE AMMATTIMAISELLA VIIMEISTELYLLÄ Tiedämme hyvin, että tuotantoluokan monitoimilaitteet voivat olla hankalia /This is Why Sharp valmisti

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa

INSPIRE ArcGIS-tuotteilla. Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa INSPIRE ArcGIS-tuotteilla Ulla Järvinen ja Jussi Immonen INSPIRE-koulutuksessa 14.10.2010 ArcGIS-teknologian avulla organisaatiot voivat kehittää palvelujaan ja tehostaa toimintaansa... Improving How We

Lisätiedot

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 2016:n uudet ominaisuudet...3 Alkuperäiset QuarkXPress-objektit...4 Olemassa olevien kohteiden muuntaminen alkuperäisiksi QuarkXPress-objekteiksi...4

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje

Tulostuksen hallinta-asetusten ohje Tulostuksen hallinta-asetusten ohje SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA............................................................................ 2 TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO.....................................................................

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Huipputehokasta suurkuvatuotantoa

Huipputehokasta suurkuvatuotantoa Huipputehokasta suurkuvatuotantoa Océ ColorWave 900 you can Koe tuottavuuden uusi ulottuvuus Océ ColorWave 900 -suurkuvatulostimen ansiosta tuotannon pullonkaulat ovat historiaa. Uskomattomalla 1 000 neliömetrin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

OHJEITA TULOSTAMISEEN

OHJEITA TULOSTAMISEEN OHJEITA TULOSTAMISEEN Ver. 1.3 22.10.2012 LYHYT OPPIMÄÄRÄ TULOSTUSSALDON TARKISTAMINEN Näet käytössäsi olevan tulostussaldon määrän työpöydälläsi olevasta Print account kuvakkeesta, katso kuva: Tuplaklikkaamalla

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

Local Disk (C:)/Documents and Settings/OMATIETOKONEApplication Data/Adobe/Adobe PDF/Settings Käytössämme olevat ohjelmat: Adobe Indesign CS5.5 (Mac/PC) Adobe Photoshop CS5.1 (Mac/PC) Adobe Illustrator CS5.1 (Mac/PC) Adobe Acrobat X Pro (Mac/PC) Microsoft Office Aineistosuositus Suosittelemme aineiston

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

CADS Planner -tulostusohje

CADS Planner -tulostusohje Sisältö Yleistä tulostuksesta... 3 Tulostinajurin asentaminen Windowsiin... 4 Paperiarkin lisääminen tulostinajurille... 5 Tulostimen lisääminen CADSiin... 7 PDF-tiedoston tulostaminen... 9 PLT-tiedoston

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon.

Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon. Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon. KESSEBÖHMERIN Z-HYLLY Zby Kesseböhmer TUOTTEIDEN NÄKYVÄ JA JOUSTAVA ESILLEPANO Z-hylly: kätevä monitaituri. Z-hylly vie vähän tilaa

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje 30.1.2017 V1.7 Käyttö- ja asennusohje Etäluentalaite ionsign Oy PL 246, Paananvahe 4, 26100 Rauma ionsign.fi, ionsign@ionsign.fi, p. 02 822 0097 Y-tunnus 2117449-9, VAT FI21174499 2 NEUTRON12-LAN ETÄLUENTALAITE

Lisätiedot