Fyysinen käyttäjä motoriset toiminnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fyysinen käyttäjä motoriset toiminnot"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 1 IHTE-5100 Ihminen käyttäjänä Fyysinen käyttäjä motoriset toiminnot Luennon tavoitteet Peruskäsitys motorisista toiminnoista Miten motoriset toiminnot vaikuttavat käytettävyyssuunnitteluun Minna Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 2 Lähteet Motoriikka käytännössä Saariluoma P: Käyttäjäpsykologia Ihmisen ja koneen vuorovaikutuksen uusi ajattelutapa Vilkko-Riihelä A: Psyyke - Psykologian käsikirja Väyrynen S, Nevala N ja Päivinen M: Ergonomia ja käytettävyys suunnittelussa Chaffin D, Andersson G B J ja Martin B J: Occupational Biomechanics Käden ja jalan pyöritys eri suuntiin, kokeile saman puolen käsi & jalka ja ristikkäin Taputustehtävä Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 3 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 4 Taustaa Ihmisen toiminnassa erilaiset liikkeet ovat keskeisiä toimintamuotoja: kävely tarttuminen ojentaminen koukistaminen kurkottaminen asennon säilyttäminen Tilastoja EU:ssa Työpaikoilla tapahtuu joka vuosi 5 miljoonaa työtapaturmaa Johtaa lähes 150 miljoonan työpäivän menetykseen Suorina vakuutuskustannuksina mitattuna tämä on noin 20 miljardia euroa Lähde: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, vuoden 2003 vuosikertomuksen yhteenveto Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 5 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 6

2 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 7 Tilastoja Esimerkki; Valtion tilastoja Suomessa Noin 1 miljoonaa tapaturmaa, joista 2700 johtaa kuolemaan Palkansaajille sattui vuonna 2004 yhteensä työtapaturmaa ja ammattitautia Ammattitauteja 4816 (v. 2003) Kuolemaan johtaneita työtapaturmia vuonna kpl Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien on arvioitu maksavan jopa 2 % BKT:stä Lähde: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, vuoden 2003 vuosikertomuksen yhteenveto Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Työtapaturmat ja ammattitaudit 2006, Tilastovuodet Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 8 Työkyvyttömyyseläkkeet Taustaa Keskeinen asema myös käytettävyyssuunnittelussa Hiiren ja näppäimistön käyttäminen Muita mm. hätäpainikkeet, portaat, auton hallintalaitteiden sijoittelu, matkapuhelimen koko, ajastimet Muista erityisryhmät! Eläketurvakeskus: Taskutilasto 2006 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 9 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 10 Liikkeen pääelementit Liikekontrollin perusmekanismeja Liikkeet voivat olla vaistomaisia esimerkiksi vastasyntyneen imemisrefleksi laukeaa suuta tai poskea kosketettaessa Ihmisen liikemallit, kuten kävely ovat enimmäkseen perimän säätelemiä Liikemalleja voidaan muuntaa oppimalla Liikkeet ovat kokonaisuuksia, esimerkiksi silmien, pään ja käsien liikkeet autoa ajettaessa tai tietokoneella kirjoitettaessa Liikekontrollin yksinkertaisin muoto on ns. refleksikaari sensorinen ärsyke saavuttaa selkäytimen ja saa aikaan välittävien ratojen kautta lihaksistoon refleksin eli heijasteen tapahtuvat usein täysin tietoisen kontrollin ulkopuolella Suunnittelussa muistettava ihmisen perusrakenne! Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 11 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 12

3 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 13 Hermo-lihasjärjestelmän rakenne ja toiminta 1 Hermo-lihasjärjestelmän keskeiset osat Liikkeitä aikaansaavat lihakset ovat tahdonalaisia ja rakenteeltaan poikkijuovaisia (muut tyypit: sileälihas, sydänlihas) Lihasten toimintaa säätelee keskushermosto (aivot ja selkäydin) ja ääreishermosto (motoriset ja sensoriset hermot) Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 14 Hermo-lihasjärjestelmän rakenne ja toiminta 2 Lihaksen supistumiskäsky: lähtee aivoista siirtyy hermoratoja pitkin selkäytimeen ja sieltä motorisia liikehermoja pitkin lihakseen Mitä enemmän ja nopeammin aivoista pystytään lähettämään supistumiskäskyjä lihakseen, sitä enemmän ja/tai nopeammin lihas pystyy tuottamaan voimaa Sensoriset hermot tuovat keskushermostolle tietoa lihaksen pituudesta, lihaspituuden muutoksista ja lihaksen voimatasosta (aistielimet aistivat) Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 15 Motorinen yksikkö Motorinen yksikkö on lihaksen toiminnallinen yksikkö Koostuu motoneuronista ja kaikista lihassoluista joita se hermottaa Pienissä lihaksissa on vähemmän motorisia yksiköitä, kuin suurissa Lihassolujen määrä/motorinen yksikkö vaihtelee esimerkiksi silmän liikuttajalihas 10 lihassolua/motoneuroni vatsalihas 1900 lihassolua/motoneuroni Vaikuttaa lihastoiminnan tarkkuuteen Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 16 Tuntitehtävä Motorinen kehitys Miettikää pienissä ryhmissä miksi jonkin tehtävän motorinen suorittaminen on vaikeaa? Mitä käytettävyyssuunnittelussa pitää ottaa huomioon motoriikan kannalta? Kokeilkaa veivikoneen ohjaamista! Motorinen kehitys sisältää karkean motoriikan (suuret lihakset, kävely, juoksu) ja hienomotoriikan (kädentaitojen) kehityksen Karkea motoriikka opitaan pääpiirteissään ennen hienomotorisia taitoja Motorinen kehitys on kiinteässä yhteydessä fyysiseen kasvuun Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 17 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 18

4 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 19 Motorinen kehitys Vastasyntynyt; hallitsee heikosti ruumiinsa ja päänsä asennot, refleksit (imeminen, kävelyrefleksi, Moro, tarttuminen) noin 2 kk; pään kannattelu noin 4 kk; kääntyy kyljelleen, pian mahalleenkin noin 7 kk; istuu tuetta noin 10 kk; pystyyn tukea vasten, seisoma-asennosta istumaan noin 1 v; ensimmäiset askeleet, pallon heittäminen Ihmisten liikkeet ovat hyvin adaptiivisia, täsmällisiä ja monipuolisia Liikekontrolli on suurelta osin alitajuista Liikkeiden tarkkuuden hallinta haasteena käytettävyystutkimuksessa Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 20 Liikkeiden tarkkuus riippuu liikeratojen pituudesta ja liikkeen nopeudesta Riippuvuutta kuvataan yleensä ns. Fittsin lain avulla Kokeessa koehenkilö naputtaa puikolla kahta pöydällä olevaa neliön muotoista levyä niin nopeasti kuin mahdollista. Nopeudella ja tarkkuudella logaritminen suhde MT=a+b[log a (2A/W)] MT=yhden liikkeen vaatima aika A=liikkeen amplitudi W=kohteen ala a ja b=empiirisiä vakioita Vaadittava aika riippuu: suoraan amplitudin suuruudesta eli liikeradan pituudesta kääntäen kohteen koosta eli vaadittavasta tarkkuudesta Lisätietoja: Raisamo Roope (toim): Käyttöliittymäteoriat ja mallit Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 21 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 22 Äkilliset ja jatkuvat liikkeet Decety ja Jeannerod (1996) analysoivat virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia ja mentaalista simulointia Koehenkilöiden käveltävä mielikuvissaan eri etäisyyksillä olevien ja erisuuruisten porttien läpi Todettiin, että portin etäisyys ja koko vaikuttivat suoritusaikaan mielikuvissakin Osoittaa, että ihmisen mielikuvilla on todellisuuden kanssa analoginen rakenne sekä paikan että ajan osalta Mielikuvien merkitys käytettävyyden osana! Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 23 Liikkeet voidaan jakaa jatkuvuutensa perusteella eri tyyppeihin reaktionomaiset liikkeet säännöllisinä jatkuvat liiketilat Kontrollointiprosessit eroavat toisistaan Äkilliset liikkeet eivät yleensä saavuta korkeamman tason sentraalista kontrollia ennen kuin ne ovat jo käynnissä tai loppuneet (esimerkiksi väistöliike, torjuminen) Jatkuvat liikkeet vaativat ylläpitoa ja kontrollia (kirjoittaminen) Käytettävyyssuunnittelussa hyvä tutkia tehtävien kannalta olennaisten toimintamekanismien rakennetta (stereotypiat, samanlaisina toistuvat rappujen askelmat) Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 24

5 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 25 Käsien perusliikkeet; ojentaminen ja tarttuminen Käsien perusliikkeet; ojentaminen ja tarttuminen Ihmisillä monia erilaisia perusliikkeitä Oleellisia käsien perusliikkeet, ojentaminen ja tarttuminen Samojen perusliikkeiden variaatiot toistuvat ilman, että olemme siitä varsinaisesti tietoisia Sovellutuksia; syöttölaitteet, katkaisijat, valokynät, tabletit, hiiret Hiiren käyttöön liittyvät ongelmat muoto, etuosa matalampi kuin takaosa?, kuinka kevyesti tulee liikkua?, miten painikkeet sijoitellaan? Osallistuva suunnittelu Esimerkiksi käden ojentaminen kämmenen avautumatta tai avautuessa Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 26 Käsien ja pään liikkeet Käsien ja pään liikkeet Katsomisessa ei ole kyse pelkästään informaation vastaanottamisesta Tapahtumaan liittyy myös aktiivinen tiedon etsiminen, joka perustuu silmän ja niskalihasten liikkeisiin Ihminen suuntaa katseensa ja jossakin määrässä myös kuulonsa tiettyihin suuntiin Silmän terävän näkemisen alue on hyvin suppea, vain pari kolme astetta Pään liikkeillä kompensoidaan näkemisen aluetta Käytettävyyden kannalta oleellista, että silmien ja pään liikkeitä ei rajoiteta Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 27 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 28 Ajoitus ja liikekontrolli Ajoitus ja liikekontrolli Monimutkaisten liikesarjojen onnistumisen avain on liikkeen kontrolli ja erityisesti ajoitus Käytettävyyttä tutkittaessa hyvä tarkastella liikkeen ajoituksen ja kontrolloinnin ongelmia Ihminen oppii harmoniset prosessit helpommin kuin epäharmoniset esim. kaksi näpäytystä oikealla kädellä, yksi vasemmalla On tärkeä pyrkiä harmonisiin liikeyhdistelmiin ja taata liikerytmi Motorisen ympäristön antama palauteinformaatio oleellista esimerkiksi näppäimen vastus, tarvitaanko auditiivista palautetta palauteäänen voimakkuus Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 29 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 30

6 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 31 Motorisen oppimisen muodot Motorisen oppimisen muodot Motoriikkaan kuuluu sen muokkaantuminen ja liikkeiden oppiminen Uudet liikemallit syntyvät, kehittyvät, yleistyvät harjoittelemalla soittaminen urheilu Käytettävyyden suunnittelussa otettava huomioon liikemallien suunnittelu Motorista oppimista pidetään yleensä hierarkisena ensin syntyvät yksinkertaiset elementit ja nämä muodostavat myöhemmin laajempia kokonaisuuksia Oppimisen siirtovaikutuksella merkitystä tarkoittaa sitä, miten aiemmin opittu vaikuttaa uuden oppimiseen voi olla joko positiivinen eli aiemmin opittu edistää uuden oppimista tai negatiivinen eli aiemmin opittu vaikeuttaa uuden oppimista Tavoitteena pyrkiä positiiviseen siirtovaikutukseen ja negatiivisen eliminointiin Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 32 Yksilölliset erot Yksilölliset erot Ihmisten liikemotoriikan eroihin vaikuttavat monet tekijät: harjoittelu elämänkokemukset ikä sukupuoli erityisryhmät Kuten muussakin suunnittelussa, myös käytettävyyssuunnittelussa on tunnettava kohderyhmä Omiin intuitioihin ei voi luottaa Tulee tuntea ihmisten motoriikan erilaisuutta ja vaihtelua Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 33 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 34 Esimerkki Liikkeet ja käytettävyys Ihmisten tapa käyttää laitteita perustuu motoriikkaan Sormet, kädet, jalat ja niska keskeisiä erilaisia laitteita ohjattaessa Motoriikalla keskeinen merkitys koneiden kontrolloinnissa ja työasentoihin Tunne kohderyhmäsi! Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 35 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 36

7 Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 37 Osallistuva suunnittelu (OSU) Osallistuva suunnittelu Osallistuva suunnittelu / osallistuva ergonomia kirjallisuuteen 1980 luvulla Sidosryhmät mukaan suunnitteluprosessiin (asiakkaat, loppukäyttäjät, jne.) Usein interventiotyyppinen projekti Ammattisuunnittelijat ja osallistujat työskentelevät yhdessä jakamalla asiantuntemustaan osallistumalla tavoitteelliseen kehittämiseen osallistumalla päätöksentekoon Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 38 Osallistuva suunnittelu OSU on yksi menetelmä, jolla työoloja tai tuotteita on tehokasta kehittää Jatkuvan kehittämisen kannalta tärkeitä ovat suunnittelijat, johto- ja hallinto-organisaatio, henkilöstö tai käyttäjät, ulkopuoliset asiantuntijat, työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshenkilöstö Jatkuvaa kehittämistä voidaan tehdä esim. tuotekehityksen ja ideoinnin menetelmien avulla Kehittämistoimia voidaan toteuttaa ja seurata myös tulosjohtamisen tapaan Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Minna Päivinen 39

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio

Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat. Nina Sainio i Vuorovaikutteiset veisto-ohjelmat Nina Sainio Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Roope Raisamo Joulukuu 2005 ii Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MOTORISTEN PERUSTAITOJEN JA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN KEHITTY- MINEN YLÄKOULUN AIKANA

MOTORISTEN PERUSTAITOJEN JA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN KEHITTY- MINEN YLÄKOULUN AIKANA MOTORISTEN PERUSTAITOJEN JA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN KEHITTY- MINEN YLÄKOULUN AIKANA Mika Kinnunen ja Eero Rahomäki Liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma Syksy 2011 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI

NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Suomen Valmentajat ry NUORTEN LIIKETAITOHARJOITTELU LIIKETAITOMANUAALI Opas liiketaito-valmentajalle Tommi Paavola Erik Piispa

Lisätiedot

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009

SOMATIC CENTER. Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä. Aki Mäkelä 11.12.2009 SOMATIC CENTER Somaattiset periaatteet liikunnassa, urheilussa ja elämässä Aki Mäkelä 11.12.2009 Sisällysluettelo sivunumero Johdanto 3 Somaattiset periaatteet 1. Hallinta 3 2. Keskittyminen 4 3. Keskustan

Lisätiedot

Toiminnallisen harjoittelun opas. Helena Kämäräinen

Toiminnallisen harjoittelun opas. Helena Kämäräinen Toiminnallisen harjoittelun opas Helena Kämäräinen Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vaapaa-ajan koulutusohejlma Kevät 2013 Tiivistelmä Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Tekijä tai tekijät

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA

VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Aki Niemi VERKKOKAUPAN KÄYTETTÄVYYS MOBIILILAITTEELLA Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 8.4.2010 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ Niemi, Aki Johannes

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY

Virtuaaliteknologian hyödyntäminen. työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä. Jukka Kuusisto TTY Virtuaaliteknologian hyödyntäminen työkoneiden käyttäjälähtöisessä tuotekehityksessä Jukka Kuusisto TTY Sisältö Esipuhe... 3 1. Tuotekehitysprosessi ja tuotteen elinkaari... 4 1.1 Konseptisuunnittelu...

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ratsastuksen terveysprofiili

Ratsastuksen terveysprofiili Suomen Ratsastajainliitto ry Ratsastuksen terveysprofiili Anne-Maarit Hyttinen Ratsastuksen terveysprofiili 1 sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 TERVEYSPROFIILIN MÄÄRITTELYÄ 4 3 RATSASTUKSEN TAUSTAA 4 3.1

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TEHOSTETUN HARJOITTELUN YHTEYDET 13 15-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN LAJITAITOIHIN, TAUSTATEKIJÖIHIN JA TASAPAINOKYKYYN SEKÄ NIISSÄ TAPAHTUVIIN MUUTOKSIIN Jari Innanen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MAINIO, ANTTI LIIKUNTAVAMMAISTEN LASTEN KOHTAAMAT FYYSISET HAASTEET JA TOIMINTA HAASTEEN KOHDATESSA Tapaustutkimus erään erityiskoulun leikkikerhosta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

Mobiilimainosten koetut vaikutukset

Mobiilimainosten koetut vaikutukset Mobiilimainosten koetut vaikutukset Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Opinnnäytetyö Timo Jokinen 16.4.2013 2 Tiivistelmä Mobilimainonta on vielä tälläkin hetkellä suhteellisen vähän tutkittu

Lisätiedot

PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA

PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA Jarmo Liukkonen Timo Jaakkola, Jukka Kataja (toim.) Kustantaja: Suomen Lentopalloliitto ry Kansikuvat: SLeL kuva-arkisto, Jukka Katajan kuva Mari Hohtari Rhinoceros Oy

Lisätiedot

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Kaisa Saarinen 4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Psykomotorinen perheryhmäinterventio Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 4: Internet of things, Augmented reality, Tietotekniikkapalvelun käytettävyys Kurssin vanha

Lisätiedot

Uuden tekniikan käyttöönotto voi vaatia ponnisteluja

Uuden tekniikan käyttöönotto voi vaatia ponnisteluja Leena Korpinen, professori, LT, TkT Tampereen teknillinen yliopisto Sähkötekniikka ja terveys -laboratorio Uuden tekniikan käyttöönotto voi vaatia ponnisteluja Uutta tekniikkaa on tullut monille elämän

Lisätiedot

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän

Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Kuulen ja unohdan, näen ja muistan, teen ja ymmärrän Tietokoneopetusta Paloahon koulussa Eeva Lappi Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT)

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja

Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA. motivaation ylläpitoon. Opettajan vinkkikirja Hannele Friman, Sami Määttä, Elisa Salmi TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja TOIMIVIA TAPOJA motivaation ylläpitoon Opettajan vinkkikirja Sisältö JOHDANTO...4 1. KUINKA NIIN JA

Lisätiedot

LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Heini Haapala, Leena Kämppi, Heli Mannila & Katri Talonen LANTIONPOHJAN LIHAKSET PIUKOIKSI ennaltaehkäisevä ohjaus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET

ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Versio 1.1 päivitetty 08.09.2009 ALPPIHIIHTOVALMENNUKSEN PERUSTEET Alkusanat Taitolajien parissa työskentelevät ihmiset ovat jo pitkään etsineet ratkaisua, joka automaattisesti takaisi nousun lajin huipulle.

Lisätiedot